Montage- en servicehandleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Montage- en servicehandleiding"

Transcriptie

1 Montage- en servicehandleiding Kamercontroller RS Logamatic EMS Bedieningseenheid RC35 Voorafgaand aan montage en servicewerkzaamheden zorgvuldig lezen (2012/10) BE/NL

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen Toelichting bij de symbolen Veiligheidsaanwijzingen Gegevens betreffende het toestel Voorgeschreven toepassing EG-conformiteitverklaring Leveringsomvang Technische gegevens Geldigheid van deze handleiding voor de functiemodule (toebehoren) Toebehoren Vervangen ERC door RC Installatie De juiste montagepositie kiezen Montage in de referentiekamer Montage op de ketel Soorten installatie Montage en aansluiting Bedieningseenheid inhangen of verwijderen Basisprincipes van de bediening Bedieningsoverzicht Inleiding servicemenu Overzicht van het servicemenu Inbedrijfstelling Algemene inbedrijfstelling Checklist: belangrijke parameters voor de inbedrijfstelling Snelle inbedrijfstelling (menu snelbediening) Uitgebreide inbedrijfstelling Installatieoverdracht Buiten bedrijf stellen/uitschakelen Aanwijzingen voor de werking Logamatic EMS Bedieningseenheid RC (2012/10)

3 Inhoudsopgave 6 Installatie instellen (Servicemenu Instellingen) Installatiegegevens Gebouwsoort (demping van de buitentemperatuur) Minimale buitentemperatuur Ketelgegevens Gegevens van de CV-groep Softwarematige indeling van de bedieningseenheid/afstandsbediening Soort regeling (weersafhankelijk/kamerinvloed) Stooklijn Typen verlaging (nachttemperatuur) Bescherming tegen bevriezing Tapwater Zonnegegevens Kalibrering RC Contactgegevens Diagnose Functietest Monitorwaarde Foutmelding Stooklijn Versies Onderhoud Reset Storingen oplossen Servicemenu RC Trefwoordenlijst Logamatic EMS Bedieningseenheid RC (2012/10) 3

4 Informatie over de handleiding Informatie over de handleiding Deze montage- en servicehandleiding bevat alle informatie over de werking en de instellingen van de bedieningseenheid Logamatic RC35. Inleiding servicemenu In hoofdstuk 4.2 worden de bedieningsstappen waarmee u alle instellingen in het servicemenu kunt uitvoeren, uitgebreid toegelicht. In de daaropvolgende paragrafen wordt de bediening slechts kort weergegeven. Displayteksten Begrippen die direct verband houden met informatie op het display, worden als normale tekst vet weergegeven. Voorbeeld: GEBRUIKERSMENU 4 Logamatic EMS Bedieningseenheid RC (2012/10)

5 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen 1 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen 1.1 Toelichting bij de symbolen Waarschuwingsaanwijzingen Waarschuwingsaanwijzingen in de tekst worden aangegeven met een gevarendriehoek met grijze achtergrond en een kader. Bij gevaren door stroom wordt het uitroepteken in de gevarendriehoek vervangen door een bliksemsymbool. Signaalwoorden voor een waarschuwingsaanwijzing geven de soort en de ernst van de gevolgen aan, wanneer de maatregelen ter voorkoming van het gevaar niet gerespecteerd worden. OPMERKING betekent dat materiële schade kan ontstaan. VOORZICHTIG betekent, dat licht tot middelzwaar persoonlijk letsel kan ontstaan. WAARSCHUWING betekent dat zwaar lichamelijk letsel kan ontstaan. GEVAAR betekent, dat er levensgevaarlijk lichamelijk letsel kan ontstaan. Belangrijke informatie Belangrijke informatie zonder gevaar voor mens of materialen wordt met het nevenstaand symbool gemarkeerd. Deze worden gescheiden van de tekst door een lijn onder en boven de tekst. Aanvullende symbolen Symbool Betekenis Handelingsstap Kruisverwijzing naar andere plaatsen in het document of naar andere documenten Opsomming/lijstpositie Opsomming/lijstpositie (2e niveau) Tabel Veiligheidsaanwijzingen Installatie en inbedrijfstelling Handleiding aanhouden, zodat de correcte werking gegarandeerd blijft. Toestel alleen door een erkende installateur laten monteren en in bedrijf laten nemen. Levensgevaar door elektrische stroom Elektrische aansluitingen enkel door een elektricien laten uitvoeren. Aansluitschema respecteren. Voor de installatie: voedingsspanning (230 V AC) op alle polen onderbreken. Tegen onopzettelijk herinschakelen beveiligen. Toestel niet in vochtige ruimtes monteren. Dit apparaat in geen geval op het voedingsnet van 230 V aansluiten. Logamatic EMS Bedieningseenheid RC (2012/10) 5

6 2 Gegevens betreffende het toestel Schade door bedieningsfouten Bedieningsfouten kunnen persoonlijk letsel en/of materiële schade tot gevolg hebben. Waarborg dat kinderen dit toestel niet zonder toezicht kunnen bedienen of ermee kunnen spelen. Waarborg, dat alleen personen toegang hebben, die in staat zijn dit toestel deskundig te bedienen. Waarschuwing: bevriezing Wanneer de verwarmingsinstallatie niet in bedrijf is, kan deze bij vorst bevriezen: Verwarmingsinstallatie altijd ingeschakeld houden. Vorstbeveiliging inschakelen. Bij een storing: de storing onmiddellijk verhelpen. 2 Gegevens betreffende het toestel 2.1 Voorgeschreven toepassing De bedieningseenheid RC35 mag uitsluitend worden gebruikt om CV-installaties van Buderus in een- en meergezinswoningen te bedienen en te regelen. Toestel alleen voor de voorgeschreven toepassing en in combinatie met de genoemde regelsystemen gebruiken. Bij de installatie en het bedrijf moeten de specifieke nationale voorschriften en normen gerespecteerd worden! De ketel moet met EMS (Energie-Management-System) of UBA1.x (universele branderautomaat) zijn uitgerust. De bedieningseenheid niet met regeltoestellen uit de serie Logamatic 2000/4000 gebruiken. Wij bevelen aan de installatie altijd met een bedieningseenheid te gebruiken (zonder bedieningseenheid alleen noodbedrijf mogelijk). Bij gebruik van de afstandsbedieningen RC2x, die tot en met 2005 zijn gefabriceerd, kunnen slechts twee afstandsbedieningen worden aangesloten. Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met uw Buderus vestiging. Dit voorschrift beschrijft de maximaal mogelijke functionaliteit van de bedieningseenheid RC35: afhankelijk van de gebruikte CV-ketel (branderautomaat) staan deze functies eventueel niet allemaal ter beschikking. Meer informatie daarover vindt u in de betreffende hoofdstukken. Informatie over de gebruikte branderautomaten vindt u in het menu DIAGNOSE\VERSIES ( pagina 36). RC35 als vervanging voor ERC Wanneer de bedieningseenheid RC35 als vervanging voor het regeltoestel ERC wordt ingezet, dan ontstaan verschillen b.v. met betrekking tot de fabrieksinstellingen. Een overzicht daarvan vindt u in tab. 4, pagina EG-conformiteitverklaring Dit product voldoet qua constructie en werking aan de Europese richtlijnen evenals aan de bijkomende nationale vereisten. De conformiteit wordt aangetoond door het CE-kenmerk. U kunt de conformiteitverklaring van het product vinden op het internet bij of deze opvragen bij uw filiaal van Buderus. 2.3 Leveringsomvang Bedieningseenheid RC35 Bedieningshandleiding Montage- en servicehandleiding Wandhouder, bevestigingsmateriaal 6 Logamatic EMS Bedieningseenheid RC (2012/10)

7 Gegevens betreffende het toestel Technische gegevens Eenheid RC35 Voedingsspanning via bus-systeem V 16 V DC Opgenomen vermogen W 0,3 Opgenomen vermogen met achtergrondverlichting W 0,6 Afmetingen (breedte/hoogte/diepte) mm 150/90/32 Gewicht g 233 Bedrijfstemperatuur C 0 tot +50 Opslagtemperatuur C 0 tot +70 Relatieve luchtvochtigheid % 0 tot 90 CE-markering Tabel 2 Technische gegevens van de bedieningseenheid RC35 Specificaties temperatuurvoeler Bij metingen met temperatuurvoelers, de volgende voorwaarden respecteren: De installatie voor het meten stroomloos schakelen. Weerstand op de kabeluiteinden meten. De weerstandswaarden zijn gemiddelde waarden, waarbij toleranties moeten worden aangehouden. Aanvoertemperatuurvoeler Buitenvoeler Warmwatertemperatuurvoeler C k C k C k 20 96, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,060 Tabel 3 Weerstandswaarden van de temperatuurvoelers alleen voor EMS 2.5 Geldigheid van deze handleiding voor de functiemodule (toebehoren) Deze handleiding geldt ook voor de bedieningseenheid in combinatie met de mengklep MM10 en de module voor evenwichtscollector WM10. Indien de CV-installatie met andere functiemodules (b.v. zonnemodule SM10) is uitgerust, treft u bij sommige menu's extra instelmogelijkheden aan. Deze instelmogelijkheden worden in afzonderlijke handeleidingen behandeld. Logamatic EMS Bedieningseenheid RC (2012/10) 7

8 2 Gegevens betreffende het toestel 2.6 Toebehoren Exacte informatie over geschikte toebehoren is opgenomen in de catalogus. Mengklepmodule MM10 1) voor de aansturing van een 3-wegklep. De handleiding van de RC35 bevat de beschrijving van de MM10. Module voor evenwichtscollector WM10 1) voor gebruik van een evenwichtscollector Zonnemodule en andere EMS-modules (b.v. aansluitmodule ASM10) 1) Afstandsbediening 1) (bijv. RC2x, RC20/RF) voor de aansturing van een centrale verwarming Buitentemperatuurvoeler, externe kamertemperatuurvoeler 2.7 Vervangen ERC door RC35 Onderwerp ERC RC35 Opmerking Zie pagina Typen verlaging (nachttemperatuur) WE dag-, nachttemperatuur Regelingsmethode Zelftest Met bijsturing van de kamertemperatuur (regelingstype) Tabel 4 Omschakeling tussen Uitschak. en Buiten afhankelijk van de ingestelde buitentemperatuurdrempel. Dag: 19/21 C Nacht: 16 C Omschakelbaar kameraanvoer/kamervermogen. Zelftest aanwezig en activeerbaar. Keuze uit vier soorten verlaging: gereduceerd uitschakeling op ruimtetemperatuur op buitentemperatuur Dag: 21 C Nacht: 17 C Standaard kameraanvoer, alleen op klantenserviceniveau omschakelbaar. Permanente zelftest op de achtergrond inschakelen niet nodig. Afwijking b.v.: gewijzigde buitentemperatuurdrempel bij op buitentemperatuur. Instellingen zoals bij ERC ook in de bedieningseenheid RC35 mogelijk overleg met eindklant nodig. Wanneer kamervermogen moet worden gebruikt, neem dan a.u.b. contact op met uw servicedienst. Bedieningseenheid RC35 test het systeem continu. Wanneer een fout wordt gevonden, geeft de bedieningseenheid RC35 automatisch een storingsindicatie. WE = 3 K WE = 0 K (gebruikershandleiding) 1) Bij CV-toestellen met UBA1.x of DBA is toepassing van modules niet mogelijk. 8 Logamatic EMS Bedieningseenheid RC (2012/10)

9 Installatie 3 3 Installatie 3.1 De juiste montagepositie kiezen Montage in de referentiekamer Bij een kamertemperatuurgeregelde regeling, de volgende voorwaarden respecteren: Montagepositie op een binnenmuur ( afb. 1) Afstand tot de deur aanhouden (tocht vermijden). Vrije ruimte ( afb. 1, gearceerde oppervlak) onder de bedieningseenheid houden (correcte temperatuurmeting). De referentiekamer (= montageruimte) moet zo representatief mogelijk voor de hele woning zijn. Externe warmtebronnen (zonnestralen of andere warmtebronnen zoals een open haard) in de referentierkamer beïnvloeden de regelfuncties. Daardoor kan het in kamers zonder externe warmtebronnen te koud worden. De thermostaatkranen op de radiatoren in de referentiekamer moeten helemaal open blijven, zodat de beide temperatuurregelingen elkaar niet beïnvloeden. Als er geen referentiekamer beschikbaar is, adviseren wij om te kiezen voor een weersafhankelijke regeling (buitentemperatuurvoeler vereist). Of u kunt een externe kamertemperatuurvoeler installeren in de kamer waar de grootste behoefte aan warmte bestaat (b.v. in de woonkamer). Afb. 1 Minimale afstanden voor de montage in de referentiekamer RS Montage op de ketel Bij CV-toestellen die met het Energie-Management-System (EMS) zijn uitgerust, is bovendien een directe montage op de ketel mogelijk. De buitentemperatuurvoeler voor een weersafhankelijke regeling wordt niet standaard bijgeleverd, maar kan als toebehoren worden besteld. 3.2 Soorten installatie De bedieningseenheid kan op drie verschillende manieren geënstalleerd worden: Als zelfstandige bedieningseenheid in het systeem (fabrieksinstelling): de bedieningseenheid wordt in een woonruimte (referentiekamer) of op het CV-toestel gemonteerd. Bijvoorbeeld: eengezinswoning met één CV-groep. Logamatic EMS Bedieningseenheid RC (2012/10) 9

10 3 Installatie Als zelfstandige bedieningseenheid in een CV-installatie met twee of meer CV-groepen 1) ( afb. 2, [1]). Bijvoorbeeld: vloerverwarming op de ene etage, radiatoren op de andere of een woning in combinatie met een aparte wooneenheid of een praktijkruimte. In combinatie met een afstandsbediening (b.v. RC2x, RC20/RF, afb. 2, [2]). In dit geval betreft het altijd twee afzonderlijke CVgroepen. Afstandsbedieningen kunnen bij CV-toestellen met UBA1.x niet worden gebruikt. Bijvoorbeeld: vloerverwarming op de ene etage, radiatoren op de andere of een woning in combinatie met een aparte wooneenheid of een praktijkruimte. 1 2 CV1 CV1 CV2 CV RS Afb. 2 Mogelijkheden voor een CV-installatie met twee CV-groepen [1] Eén bedieningseenheid regelt beide CV-groepen. [2] Iedere CV-groep is uitgerust met een eigen bedieningseenheid/afstandsbediening. 3.3 Montage en aansluiting Gebruik uitsluitend de wandhouder met schroefklemmen. Als een wandhouder zonder schroefklemmen beschikbaar is, moet u deze vervangen. De wandhouder kan direct op de muur of op een inbouwdoos worden bevestigd. Bij montage op een inbouwdoos op het volgende letten: Tocht uit de inbouwdoos mag de meting van de temperatuur in de kamer m.b.v. de bedieningseenheid niet vervalsen. Vul eventueel de inbouwdoos op met isolatiemateriaal. Maak gebruik van de horizontale of verticale bevestigingsgaten [4]. Wandhouder monteren ( afb. 3, links). Sluit de tweeaderige BUS-kabel van het Energy-Management-System (EMS) aan op de kabelklemmen RC [5]. Kabeltype: 2 x 0,75 mm 2 (0,5 1,5 mm 2 ), lengte max. 100 m De polariteit van de aders is willekeurig. De kabels niet parallel aan de netkabels leggen. 1) Bij CV-toestellen met UBA1.x en DBA niet mogelijk. 10 Logamatic EMS Bedieningseenheid RC (2012/10)

11 Installatie Afb. 3 Montage van de wandhouder (links) en elektrische aansluiting (rechts) [1] Boorgat aan de wand [2] Meegeleverde schroeven voor de opbouwmontage [3] Verticale bevestigingsgaten voor inbouwmontage [4] Horizontale bevestigingsgaten voor inbouwmontage [5] Aansluiting RC op EMS (CV-toestel) [6] Aansluiting EXT voor externe kamertemperatuurvoeler of voor een draadbrug Indien de bedieningseenheid RC35 zonder externe kamertemperatuurvoeler wordt gebruikt, is voor de kabelklemmen EXT [6] een draadbrug nodig (leveringstoestand af fabriek). Als de bedieningseenheid RC35 met een externe kamertemperatuurvoeler wordt bediend, de af fabriek geleverde draadbruggen bij EXT verwijderen en de externe kamertemperatuurvoeler op deze plaats installeren. 3.4 Bedieningseenheid inhangen of verwijderen 2 Bedieningseenheid inhangen 1. Hang de bedieningseenheid bovenop de montageplaat, in de richting van de pijl. 2. Bedieningseenheid onder in de richting van de pijl tegen de montageplaat drukken tot deze vergrendelt RS Afb. 4 Bedieningseenheid inhangen RS Logamatic EMS Bedieningseenheid RC (2012/10) 11

12 3 Installatie Klokthermostaat demonteren 1. Knop aan de onderzijde van de montageplaat in de richting van de pijl drukken. 2. Tegelijkertijd de bedieningseenheid naar voren trekken. 3. Bedieningseenheid naar boven toe verwijderen Afb. 5 Klokthermostaat demonteren RS 12 Logamatic EMS Bedieningseenheid RC (2012/10)

13 Basisprincipes van de bediening 4 4 Basisprincipes van de bediening 4.1 Bedieningsoverzicht Legenda bij afbeelding: 1 Klep met behulp van de linker greepuitsparing openen 2 Display 3 Draaiknop voor het veranderen van waarden en temperaturen of voor het bewegen in de menu s ma kamer u. 4 Toetsen voor de basisfuncties: Als de LED brandt,... AUT (automaat) is het schakelprogramma actief (automatische omschakeling tussen de kamertemperatuur overdag en 's nachts). Dagbedrijf (handmatig) werkt de verwarming met de ingestelde dagtemperatuur. De tapwaterbereiding is ingeschakeld (fabrieksinstelling). Nachtbedrijf (handmatig) werkt de verwarming met de nachttemperatuur. Vorstbeveiliging is actief. De tapwaterbereiding is uitgeschakeld (fabrieksinstelling). Tapwater is de temperatuur van het tapwater tot onder de ingestelde waarde gedaald. Door op de toets te drukken, wordt het warme water weer verwarmd (daarbij knippert de LED) TL 5 Toetsen voor extra functies: Menu/OK Tijd Datum Temperatuur Info Terug Functie: Gebruikersmenu openen en de keuze bevestigen. Bij gelijktijdig draaien van de draaiknop: instelling wijzigen. Tijd instellen. Datum instellen. Kamertemperatuur instellen. Het Info-menu openen (waarden opvragen). Eén stap of menupunt terug gaan. In automatisch bedrijf brandt naast de LED AUT ook de LED voor de indicatie van de actuele bedrijfstoestand ( Dag of Nacht ). Uitzondering: bij CV-toestellen met UBA1.x brandt alleen de LED AUT. De LED tapwater kan ook worden uitgeschakeld. Bij CV-toestellen met een UBA1.x licht de LED tapwater niet op. Logamatic EMS Bedieningseenheid RC (2012/10) 13

14 4 Basisprincipes van de bediening 4.2 Inleiding servicemenu Met het SERVICEMENU kunt u de parameters van de installatie instellen. Bovendien bevat deze functies voor de diagnose, onderhoud en reset. De werkwijze bij de bediening is altijd gelijk: 1. Klep openen (met linker greepuitsparing). 2. De toetsen + + gelijktijdig indrukken om het SERVICEMENU te openen. 3. De draaiknop draaien om de keuze te wijzigen. 4. De toets indrukken om een keuze te maken. 5. De toets ingedrukt houden (de waarde knippert) en gelijktijdig de draaiknop draaien om de waarde te wijzigen. De toets loslaten. De gewijzigde waarde wordt opgeslagen. 6. De toets indrukken om een stap terug te gaan. Meermaals op de toets drukken of de klep sluiten, zodat de standaardweergave weer wordt weergegeven. Voorbeeld: de gebouwsoort (dempingstijd) instellen Bediening Resultaat 1. Klep openen (met linker greepuitsparing). 2. De toetsen + + gelijktijdig indrukken om het SERVICEMENU te openen. 3. De draaiknop naar links draaien, tot instellingen geselecteerd is. De toets indrukken om de keuze te bevestigen. Tabel 5 Zo gebruikt u het servicemenu (voorbeeld) 14 Logamatic EMS Bedieningseenheid RC (2012/10)

15 Basisprincipes van de bediening 4 Bediening Resultaat 4. Het menu SERVICE\INSTELLINGEN wordt geopend. De draaiknop naar links draaien, tot ketelgegevens geselecteerd is. 5. De toets indrukken om ketelgegevens te selecteren. Het menu INSTELLING\KETEL wordt geopend. 6. De toets ingedrukt houden (de waarde knippert) en gelijktijdig de draaiknop draaien om de waarde te wijzigen. 7. De toets loslaten. De waarde knippert niet meer. De gewijzigde waarde is opgeslagen. 8. Wanneer u dit voorbeeld slechts als oefening heeft uitgevoerd: zorg ervoor, dat de oorspronkelijke instelling behouden blijft. Daarvoor evt. de stappen 6 en 7 herhalen. 9. De toets indrukken om een stap terug te gaan. -of- Om het instellen te beëindigen: de toets meermaals indrukken of de klep sluiten. De standaardweergave wordt opnieuw weergegeven. Met deze werkwijze kunt u alle instellingen in het SERVICEMENU uitvoeren. Tabel 5 Zo gebruikt u het servicemenu (voorbeeld) Logamatic EMS Bedieningseenheid RC (2012/10) 15

16 4 Basisprincipes van de bediening 4.3 Overzicht van het servicemenu Het SERVICEMENU is onderverdeeld in de volgende menu's en submenu's: Menu Submenu Inhoud/functie Pagina snelbediening Belangrijkste parameters uit het menu instellingen voor de 18 configuratie van de CV-installatie instellingen (alle parameters) installatiegegevens 1) Parameters: taal, aantal CV-groepen, geïnstalleerde module, 21 gebouwsoort, minimale buitentemperatuur ketelgegevens 1)2) Parameter: pompnadraaitijd en modulatie 23 gegevens van de CVgroep Parameters van de geïnstalleerde CV-groepen 23 1) tapwater 1) Parameters voor tapwater 30 solargegevens 2) Indien zonne-energie is geïnstalleerd: 32 zie de documentatie van de zonnemodule kalibrering RC35 Parameter: kalibratie van de weergegeven 33 kamertemperatuur contactgegevens Naam en telefoonnummer van de verwarmingsinstallateur invoeren 33 diagnose functietest 1)2) Sommige componenten aansturen door uitproberen 34 monitorwaarde Ingestelde en werkelijke waarden weergeven 35 foutmelding 1) Foutmeldingen weergeven 36 stooklijn Ingestelde stooklijn grafisch weergeven 36 versies Softwareversies weergeven 36 onderhoud 1)2) onderhoudsinterval Onderhoudstermijn op aantal bedrijfsuren of datum instellen 37 actuele meldingen Onderhoudsmeldingen weergeven 37 reset onderhoud Onderhoudsmeldingen terugzetten 37 reset 1) fabrieksinstelling Resetten van parameters naar de fabrieksinstelling 37 foutenlijst 37 onderhoudsmelding 37 bedrijfsuren 37 Tabel 6 Navigator servicemenu 1) Afhankelijk van het gebruikte CV-toestel alleen beperkt mogelijk. 2) Afhankelijk van het gebruikte CV-toestel niet mogelijk of niet aanwezig. 16 Logamatic EMS Bedieningseenheid RC (2012/10)

17 Inbedrijfstelling 5 5 Inbedrijfstelling 5.1 Algemene inbedrijfstelling Bediening 1. Schakel de verwarmingsinstallatie in. Tijdens het opbouwen van de verbinding tussen de RC35 en het EMS of de UBA1.x verschijnt de melding hiernaast op het display: Indien een andere melding op het display verschijnt, zie dan hoofdstuk 10, op pagina 38. Resultaat 2. Taal instellen: De klep openen. De toets ingedrukt houden en met de draaiknop de gewenste taal instellen. 3. De datum en tijd instellen: De toets ingedrukt houden en met de draaiknop steeds de knipperende waarde instellen. Laat de toets los. De toets ingedrukt houden en met de draaiknop steeds de knipperende waarde instellen. Laat de toets los. Bij stroomuitval blijven de datum en tijd maximaal 8 uren behouden. Alle andere instellingen blijven behouden. 4. De toetsen + + gelijktijdig indrukken om het SERVICEMENU te openen. Tabel 7 Algemene inbedrijfstelling Desgewenst kunt u het contrast van het display wijzigen: De toetsen en ingedrukt houden en gelijktijdig de draaiknop draaien. Logamatic EMS Bedieningseenheid RC (2012/10) 17

18 5 Inbedrijfstelling 5.2 Checklist: belangrijke parameters voor de inbedrijfstelling Voer de inbedrijfstelling altijd zo uit, dat beide partijen tevreden zijn en de CV-installatie naar wens en zonder problemen werkt. Uit onze ervaring is gebleken dat de volgende parameters van groot belang zijn voor de tevredenheid van de gebruiker: Tegemoetkomen aan de eisen en wensen van de gebruiker met betrekking tot Het gewenste type verlaging (nachtverlaging) De gewenste regelfunctie De juiste stooklijn De juiste gebouwsoort (demping buitentemp.) De schakelfrequentie van de circulatiepomp 1) Instelmogelijkheden op buitentemperatuur, gereduceerd, op ruimtetemperatuur, uitschakeling Fabrieksinstelling op buitentemperatuur SERVICEMENU\ Instellingen\ CV-groep x, pagina 24 weersafhankelijk, ruimteregeling weersafhankelijk CV-groep x, pagina 27 Met de parameter: eindpunttemperatuur, CV-groep x, pagina 24 minimale buitentem- peratuur, offset en ingestelde ruimtetemperatuur licht, gemiddeld, zwaar gemiddeld Installatiegegevens, pagina 21 permanent, 1 x, 2 x, 3 x, 4 x, 5 x, 2 x Tapwater, pagina 30 6 x per uur gedurende 3 minuten Voorrang tapwater ja, nee ja CV-groep x, pagina 25 Klokprogramma (tijden) Standaardprogramma (b.v. familie), eigen programma familie CV-groep x, pagina 25 Tabel 8 Checklist: belangrijke parameters voor de inbedrijfstelling 1) Deze functie is bij CV-toestellen met UBA1.x, DBA, UBA-H3 en bij tapwatervoorziening volgens het doorstroomprincipe niet mogelijk. 5.3 Snelle inbedrijfstelling (menu snelbediening) De toets indrukken om het menu snelbediening te openen. SNELBED\ Menupunt Invoerbereik Fabrieksinstelling Overige info BASISINSTELL Welke taal moet gebruikt worden? Nederlands,... Francais OPENVERDELER Hebt u een open verdeler module geplaatst? ja, nee nee In combinatie met MCM10 wordt instelling automatisch op ja gezet; masker wordt onderdrukt. 1)2) Tabel 9 Navigator menu snelbediening Is een voeler voor evenwichtscollector aangesloten? nee, nee op ketel, op evenw.coll.module Bij gebruik van een temperatuurvoeler voor evenwichtscollector op evenwichtscollector aansluiten. 3) 18 Logamatic EMS Bedieningseenheid RC (2012/10)

19 Inbedrijfstelling 5 SNELBED\ Menupunt Invoerbereik INSTALLATIE AANT MENGERS CV-GROEP 1 (en andere CV-groepen) Is de cv-groep 1 aanwezig (ongemengde cv-groep)? Hoeveel gemengde cv-groepen zijn er? Welke bedien.eenh. is aan CVgroep 1 toegewezen? Hoe moet CV-groep 1 geregeld worden? ja, nee ja 0 tot 3 0 Adres met de draaicodeerschakelaar van de mengmodule instellen (fabrieksinstelling CV2). 1) RC2x/RC20/ RF, RC35, geen weersafhankelijk, ruimteregeling RC35 weersafhankelijk Toewijzing bedieningseenheid/ CV-groep ( pagina 26). Algemene gegevens CV-groep ( pagina 23). Andere CV-groepen instellen zoals CV-groep 1. Welk verw.systeem heeft cvgroep1vector, radiator, con- radiator Stooklijn ( pagina 27) vloer TAPWATER Hebt u tapwater geinstalleerd? ja, nee nee 4) SOLARMODULE Tabel 9 Hoe moet de tapwateropwarming gebeuren? Op welke temperatuur moet uw tapwater verwarmd worden? Hebt u een solarmodule geplaatst? Navigator menu snelbediening 3-wegklep WW-laadpomp 1) Bij CV-toestellen met UBA1.x of DBA niet mogelijk of niet aanwezig. 2) Niet mogelijk bij verwarmingsketels met een UBA4. 3) Alleen bij ketels met UBA4 mogelijk. 4) Bij CV-toestellen met DBA niet mogelijk of niet aanwezig. 5) Bij CV-toestellen met UBA1.x, DBA of UBA-H3 niet aanwezig. Fabrieksinstelling 3-wegklep 5) Overige info 30 C tot 80 C 60 C Om de temperatuur van het tapwater te kunnen wijzigen, tapwater op de bedieningseenheid van de ketel op AUT zetten of tapwater activeren. ja, nee nee 1) Controleer aan de hand van de checklist op pagina 18, of nog andere instellingen nodig zijn. 5.4 Uitgebreide inbedrijfstelling Controleer of de fabrieksinstellingen in het menu SERVICE\INSTELLINGEN bij de CV-installatie passen. Gewijzigde instellingen evt. noteren. 5.5 Installatieoverdracht Waarborg dat op de ketelbedieningseenheid geen begrenzing van de temperaturen voor verwarming en tapwater zijn ingesteld, zodat de tapwater- en aanvoertemperatuur via de bedieningseenheid RC35 geregeld worden. Geef de klant de nodige uitleg over de werking en de bediening van het apparaat. Informeer de klant over de gekozen instellingen. Logamatic EMS Bedieningseenheid RC (2012/10) 19

20 6 Installatie instellen (Servicemenu Instellingen) We raden u aan om dit montage- en servicevoorschrift over te dragen aan de klant, opdat hij het bij de CV-installatie kan bewaren. 5.6 Buiten bedrijf stellen/uitschakelen De bedieningseenheid RC35 wordt via de CV-installatie van stroom voorzien en blijft continu ingeschakeld. De CV-installatie wordt uitsluitend voor bijv. onderhoudsdoeleinden uitgeschakeld. Voor het in- of uitschakelen van de CV-installatie: bedrijfsschakelaar op de ketel op stand 1 (AAN) of 0 (UIT) zetten. Na het uitschakelen of bij stroomuitval blijven de datum en tijd maximaal 8 uren behouden. Alle andere instellingen blijven permanent behouden. 5.7 Aanwijzingen voor de werking Deelnemer op de EMS-bus In een bussysteem mag slechts één deelnemer de berekening van de CV-groep uitvoeren. In een CV-installatie mag daarom slechts een bedieningseenheid RC35 worden geïnstalleerd. Wanneer extra ruimtecontrollers (b.v. RC2x) gewenst zijn, moeten deze als afstandsbediening 1) met ingesteld adres van de CV-groep geënstalleerd worden ( pagina 23). Bij ketels met geïntegreerde buitentemperatuurregeling moet deze worden uitgeschakeld. Thermostaatkranen in de referentiekamer Thermostaatkranen op de radiotoren in de referentiekamer 2) zijn bij kamertemperatuurregeling niet nodig. Indien er thermostaatkranen in de referentiekamer aanwezig zijn, moeten deze volledig geopend zijn. Pompkick 1) Ter voorkoming van schade aan de pompen worden bij alle werkmodi telkens op woensdag om 12:00 uur alle verwarmingspompen gedurende 10 seconden in- en daarna weer uitgeschakeld. Daarna worden de mengkleppen gedurende 10 seconden OPEN en vervolgens DICHT geregeld. Daarna werken alle pompen en mengkleppen weer conform hun regelfunctie. 6 Installatie instellen (Servicemenu Instellingen) De toetsen + + gelijktijdig indrukken om het SERVICEMENU te openen. De draaiknop naar links draaien, tot instellingen geselecteerd is. De toets indrukken om het menu SERVICE\INSTELLINGEN te openen. 1) Deze functie is bij CV-toestellen met UBA1.x of DBA niet mogelijk. 2) Ruimte waar een RC35 of RC2x/RC20/RF is gemonteerd. 20 Logamatic EMS Bedieningseenheid RC (2012/10)

21 Installatie instellen (Servicemenu Instellingen) 6 Houd er rekening mee, dat de weergave van de afzonderlijke menupunten afhankelijk van de installatie is. 6.1 Installatiegegevens De toets indrukken om installatiegegevens te selecteren. Het menu INSTELLING\INSTALL. wordt geopend. Menupunt Invoerbereik Fabrieksinstelling Overige info Welke taal moet gebruikt worden? Nederlands,... Francais Hebt u een open verdeler module geplaatst? ja, nee nee In combinatie met MCM10 wordt instelling automatisch op ja gezet; masker wordt onderdrukt. 1)2) Is een voeler voor een evenwichtscollector aangesloten? nee, op ketel, evenw.coll.module nee Tabel 10 Navigator servicemenu INSTELLING\INSTALL. 1) Bij CV-toestellen met UBA1.x of DBA niet mogelijk of niet aanwezig. 2) Niet mogelijk bij verwarmingsketels met een UBA4. 3) Alleen bij ketels met UBA4 mogelijk. Bij gebruik van een temperatuurvoeler voor evenwichtscollector op evenwichtscollector aansluiten. 3) Is de cv-groep 1 aanwezig (ongemengde cvgroep)? ja, nee ja Hoeveel gemengde cv-groepen zijn er? 0 tot 3 0 Adres met de draaicodeerschakelaar van de mengmodule instellen (fabrieksinstelling CV2). 1) Hebt u een solarmodule geplaatst? Moet de demping van de buitentemp. uitgeschakeld worden? Welke gebouwsoort hebt u? Wat is de minimale buitentemperatuur in uw regio? ja, nee nee 1) ja, nee nee Kiest u voor de optie ja dan wordt daarna de parameter Gebouwsoort uitgeschakeld. licht, gemiddeld, zwaar 30 C tot 0 C gemiddeld Gebouwsoort (vermogen om warmte op te slaan), hoofdstuk 6.1.1, pagina C hoofdstuk 6.1.2, pagina Gebouwsoort (demping van de buitentemperatuur) Door het vermogen van een gebouw om warmte op te nemen en door zijn karakteristieke warmteovergangsweerstand wordt het effect van een schommelende buitentemperatuur vertraagd doorgegeven aan de binnenruimten. Voor de warmtebehoefte in de kamers is daarom niet de actuele buitentemperatuur van doorslaggevend belang, maar de zogeheten gedempte buitentemperatuur. Met de parameter Gebouwsoort kan de demping worden ingesteld, waarmee schommelingen van de buitentemperatuur worden gecompenseerd. Zo kan men de regeling op de karakteristieke omstandigheden van het gebouw afstemmen. Logamatic EMS Bedieningseenheid RC (2012/10) 21

22 6 Installatie instellen (Servicemenu Instellingen) De tijdconstante voor de demping van de buitentemperatuur berekent het regelapparaat aan de hand van de in de tab. 11 aangegeven factor voor de aangegeven gebouwsoort en een interne vermenigvuldigingsfactor, de zogeheten looptijd (= 6 minuten). De tijdconstante resulteert uit de factor x looptijd = dempingstijdconstante in uren. Parameter gebouwsoort Type Factor licht b.v. huis als geprefabriceerde constructie, constructie met houten balken 10 gemiddeld b.v. huis van holle betonblokken (fabrieksinstelling) 30 zwaar b.v. huis van baksteen 50 Tabel 11 Berekening van de dempingstijdconstante Voorbeeld: RS Afb. 6 Het sterk vereenvoudigde voorbeeld laat zien hoe de gedempte buitentemperatuur de buitentemperatuur volgt, maar deze extreme waarden niet bereikt. [1] Actuele buitentemperatuur [2] Gedempte buitentemperatuur Bij de fabrieksinstelling hebben de veranderingen van de buitentemperatuur uiterlijk na een vertraging van drie uren (30 x 6 minuten = 180 minuten) invloed op de berekening van de weersafhankelijke regeling. Om de berekende gedempte en actueel gemeten buitentemperatuur te controleren: het menu Diagnose\Monitorw. 4ketel/brander openen Minimale buitentemperatuur De minimale buitentemperatuur is de gemiddelde waarde van de koudste buitentemperaturen in het afgelopen jaar en heeft invloed op het verwarmingsdiagram. De waarde kan uit de voor ieder gebouw vereiste warmteberekening of uit de klimaatkaarten van de regio worden gehaald. 22 Logamatic EMS Bedieningseenheid RC (2012/10)

23 6.2 Ketelgegevens De draaiknop naar links draaien, tot ketelgegevens geselecteerd is. De toets indrukken om ketelgegevens te selecteren. Het menu INSTELLING\KETEL wordt geopend. Installatie instellen (Servicemenu Instellingen) 6 Menupunt Invoerbereik Fabrieksinstelling Overige info Nadraaitijd van de ketelpomp? uitgeschakeld, 5min Instelling alleen bij CV-toestellen met interne 1 tot 60 min, 24 u pomp mogelijk. 1) Voer de pomplogicatemperatuur in. Tabel 12 Navigator servicemenu INSTELLING\KETEL 1) Bij CV-toestellen met UBA1.x niet mogelijk of niet aanwezig. 0 tot 65 C 47 C Instelling alleen mogelijk in combinatie met BRM Gegevens van de CV-groep In dit hoofdstuk wordt de instelling van alle CV-groepen zoals bijvoorbeeld van CV-groep 1 beschreven. De draaiknop naar links draaien, tot CV-groep 1 geselecteerd is. De toets indrukken om CV-groep 1 te selecteren. Het menu INSTELLING\CV-GROEP 1 wordt geopend. Fabrieksinstelling Menupunt Invoerbereik Moet CV-groep 1 geactiveerd zijn? ja, nee ja Welke bedien.eenh. is aan CVgroep 1 toegewezen? Hoe moet CV-groep 1 geregeld worden? RC2x/RC20/RF, RC35, geen Tabel 13 Navigator servicemenu INSTELLING\CV-GROEP 1 RC35 weersafhankeiljk, ruimteregeling weersafhankelijk Overige info Zie pagina 26.Bij UBA1.x kan RC2x niet worden gekozen. Bij de optie geen wordt de soort regeling op weersafhankelijk gestuurd, omgeschakeld en uitgeschakeld. ruimteregeling alleen instelbaar wanneer RC2x of RC35 werd toegekend. Bij de keuze ruimteregeling wordt de kameraanvoer gebruikt. Logamatic EMS Bedieningseenheid RC (2012/10) 23

24 6 Installatie instellen (Servicemenu Instellingen) Menupunt Welk verw.systeem heeft CV-groep 1? Invoerbereik radiator, convector, vloer Fabrieksinstelling radiator Overige info Bij CV1 instelling vloer alleen, wanneer het om een hoog rendement olie-/gaswandketel gaat. Er kunnen dan geen extra CV-groepen worden geïnstalleerd. Bij vloerverwarming absoluut een veiligheidsthermostaat aanbrengen. Stooklijn eindpuntt ( 10 C) 30 C tot 90 C 75 C (radiator, convector) 45 C (vloer) max aanvoertemp Geef de maximale aanvoertemperatuur op: radiator, convector: 30 C tot 90 C 1) vloer: 30 C tot 60 C radiator, convector: 75 C vloer: 50 C Tussen haakjes staat de ingestelde minimale buitentemperatuur ( pagina 23). Instelling alleen indien de soort regeling op weersafhankelijk is ingesteld ( pagina 27). Instelling alleen indien de soort regeling op weersafhankelijk is ingesteld ( pagina 27). Instelling alleen indien de soort regeling op ruimteregeling is ingesteld ( pagina 27). min. aanvoertemp 5 C tot 70 C 5 C Instelling alleen indien de soort regeling op weersafhankelijk is ingesteld ( pagina 27). Geef de minimale aanvoertemperatuur op: Instelling alleen indien de soort regeling op ruimteregeling is ingesteld ( pagina 27). kamert-offset 5,0 K tot +5,0 K 0,0 K Verschuiving stooklijn. Instelling alleen indien de soort regeling op weersafhankelijk is ingesteld ( pagina 27). Geef de maximale ruimte-invloed in: Welk type (nacht-) verlaging moet gebruikt worden? Welke buitentemperatuur moet voor de verlaging gelden? 0 K tot 10 K 3 K Instelling alleen indien de soort regeling op weersafhankelijk is ingesteld ( pagina 27). op buitentemperatuur, op buitentemperatuur gereduceerd, op ruimtetemperatuur (alleen wanneer RC35 of RC2x aan de CV-groep is toegekend), uitschakeling Tabel 13 Navigator servicemenu INSTELLING\CV-GROEP 1 Nachttemperatuur ( pagina 28) 20 C tot +10 C 5 C Temperatuurdrempel voor buitenafhankelijke werking ( pagina 28). Instelling alleen indien voor de temperatuurinstelling op buitentemperatuur is ingesteld. 24 Logamatic EMS Bedieningseenheid RC (2012/10)

25 Installatie instellen (Servicemenu Instellingen) 6 Menupunt Bescherming tegen bevriezing Welke temperatuur moet voor vorstbesch. gebruikt worden? Welke vorstbesch. temperatuur moet gebruikt worden? Vanaf welke buiten T. moet de verlaging onderbroken worden? buitentemp., kamertemp., geen vorstbescherming buitentemp. Instelling kamertemperatuur alleen indien RC2x of RC35 aan de CV-groep werd toegewezen ( pagina 29). 20 C tot +10 C 5 C Gerelateerd aan de buitentemperatuur ( pagina 29). uit, 30 C tot +10 C Moet tapwatervoorrang actief zijn? ja, nee nee Mengklep 2) Is er een mengklep beschikbaar? Welke looptijd heeft de mengklep? Welke offset moet voor de ketel gebruikt worden? Estrik drogen 2) Moet er een vloerdroging uitgevoerd worden? Om de hoeveel dagen moet de aanvoertemp. verhoogd worden? Met hoeveel graden Kelvin moet de aanvoertemp. telkens verhoogd w? Welke maximale aanvoertemp. moet bereikt worden? Hoeveel dagen moet de max aanvoertemp. behouden worden? Om de hoeveel dagen moet de aanvoertemp. verminderd worden? Invoerbereik uit Verlaging conform DIN ( pagina 29). ja, nee ja Instelling alleen vanaf CV-groep 2. 2) 10 sec. tot 600 sec. 120 sec. 0 K tot 20 K 5 K 2) 2) ja, nee nee Instelling alleen indien vloerverwarming is ingesteld. Tijdens het drogen van de vloer kan er geen tapwater worden bereid. 2) elke dag, om de 2 dagen tot om de 5 dagen 0 K tot 40 K 5 K elke dag 2) 25 C tot 60 C 45 C 2) 0 dagen tot 20 dagen 4 dagen direct norm. bedrijf, Elke dag, elke 2e dag tot elke 5e dag 2) 2) elke dag 2) Tabel 13 Navigator servicemenu INSTELLING\CV-GROEP 1 Met hoeveel graden Kelvin moet de aanvoertemperatuur steeds worden verhoogd? 0 K tot 20 K 5 K Instelling alleen indien bij verlaging van de aanvoertemperatuur niet direct norm. bedrijf is ingesteld. 4) Wilt u het klokprogramma wijzigen? ja, nee nee Bij de optie ja wordt naar het schakelprogramma van de CV-groep gesprongen. Fabrieksinstelling Overige info Logamatic EMS Bedieningseenheid RC (2012/10) 25

26 6 Installatie instellen (Servicemenu Instellingen) Menupunt Moet een optimalis. van het schakelprog. uitgevoerd worden? Welke verlaging moet bij vakantie gebruikt worden? Welke buitentemperatuur moet gebruikt worden? ja, nee nee Automatische aanpassing van de in- en uitschakeltijdstippen, afhankelijk van de buitentemperatuur, ruimtetemperatuur en het gebouwsoort (vermogen om warmte op te nemen). op buitentemperatuur, gereduceerd, op ruimtetemperatuur, uitschakeling op buitentemperatuur 1) Afhankelijk van de ketel kan het instelbereik zijn begrensd. 2) Bij CV-toestellen met UBA1.x of DBA niet mogelijk of niet aanwezig Softwarematige indeling van de bedieningseenheid/afstandsbediening Deze functie is bij ketels met UBA1.x en DBA niet mogelijk. Voorbeeld: CV-installatie met CV-groep 1 en CV-groep 2 ( pagina 9) Variant A B C Zie pagina 28. Instelling op ruimtetemperatuur alleen indien de afstandsbediening (b.v. RC2x) aan de CVgroep werd toegewezen. Bij de keuze van gereduceerd wordt de normale nachttemperatuur gebruikt. 20 C tot +10 C 5 C Temperatuurdrempel voor op buitentemperatuur ( pagina 28). Instelling alleen, wanneer type verlaging voor vakantie op buitentemperatuur is ingesteld. Instelling: welke bedieningseenheid is aan de CVgroep toegewezen? CV1 = RC35, CV2 = RC35 ( afb. 2, [1], 10) CV1 = geen, CV2, = RC35 ( afb. 2, [1], 10) CV1 = RC2x, CV2 = RC35 ( afb. 2, [2], 10) Invoerbereik Tabel 13 Navigator servicemenu INSTELLING\CV-GROEP 1 Fabrieksinstelling Effect Tabel 14 Instelling van de ruimtetemperaturen afhankelijk van de bedieningseenheid Overige info Dezelfde kamertemperaturen voor CV1 en CV2 Kamertemperaturen voor CV1 en CV2 afzonderlijk instelbaar Kamertemperaturen voor CV1 en CV2 afzonderlijk instelbaar; Kamertemperatuur voor CV1 op RC2x instellen 26 Logamatic EMS Bedieningseenheid RC (2012/10)

27 Installatie instellen (Servicemenu Instellingen) Soort regeling (weersafhankelijk/kamerinvloed) Met het regelapparaat Logamatic wordt het verwarmingsdiagram van de temperatuur van het CV-water in de ketel vastgelegd. Er kan worden aangegeven of deze stooklijn uitsluitend door de buitentemperatuur wordt beïnvloed, of dat een combinatie van de buitentemperatuur en de kamertemperatuur de stooklijn bepaalt. weersafhankelijk: door een verandering van de gedempte buitentemperatuur in combinatie met de gekozen instellingen voor ingestelde kamerwaarde, offset, ontwerptemperatuur en minimale buitentemperatuur wordt bij deze instelling een in het regeltoestel berekende keteltemperatuur geregeld. Deze temperatuur wordt dan via een permanent bedrijf van de CV-pomp naar de radiatoren of vloerverwarming getransporteerd. De enige situaties waarbij deze instelling tot uitschakeling van de CV-pomp kan leiden zijn het zomerbedrijf, nachtverlaging (afhankelijk van de gekozen temperatuurinstelling) of de tapwatervoorziening (alleen bij tapwatervoorrang). weersafhankelijk met invloed van de kamertemperatuur (fabrieksinstelling): deze manier van regelen werkt precies als een pure weersafhankelijke regeling met dit verschil, dat via de parameter maximale ruimteinvloed kan worden bepaald of en in welke mate de kamertemperatuur invloed op de stooklijn uitoefent. De bedieningseenheid/afstandsbediening moet in een referentiekamer geïnstalleerd zijn, zodat een representatieve kamertemperatuur wordt gemeten. Hoe hoger de parameter wordt ingesteld, des te groter is het aandeel van de kamertemperatuur bij de vorming van de stooklijn (fabrieksinstelling 0 Kelvin). Dit geldt zowel voor over- als onderschrijdingen van de ingestelde kamertemperatuur. Zolang de parameter maximale ruimteinvloed op 0 is ingesteld, werkt de regeling puur weersafhankelijk Stooklijn Parameter: eindpunt temperatuur, maximale en minimale aanvoertemperatuur en kamertemperatuur-offset (parallelverschuiving) De stooklijn is het belangrijkste uitgangspunt voor een spaarzaam en comfortabel bedrijf van de CV-installatie bij weersafhankelijke regeling. Het regelsysteem Logamatic heeft voor de berekening van deze curve informatie over bepaalde karakteristieke waarden van de CV-installatie nodig en berekent daaruit de optimale stooklijn met behulp van een wiskundige formule. Daarbij wordt rekening gehouden met de gedempte buitentemperatuur en de kamerregeltemperatuur. De kamerregeltemperatuur is een interne rekengrootheid, die resulteert uit de gewenste kamertemperatuur en de kamerinvloed. Daardoor kan de gebruiker via de verandering van de gewenste kamertemperatuur de stooklijn direct beïnvloeden. De stooklijn ( afb. 7, pagina 28) wordt in wezen door het voet- en eindpunt bepaald. Het voetpunt ligt voor een kamertemperatuur van 20 C bij een gedempte buitentemperatuur van 20 C bij een aanvoertemperatuur van 20 C. Het eindpunt van de stooklijn moet overeenkomstig de ontwerptemperatuur van het CV-systeem worden ingesteld. Voor het verloop van de stooklijn (neiging/steilheid) zijn de beide parameters min. buitentemp. (de in een regio laagste te verwachten buitentemperatuur, pagina 22) en de eindpunttemperatuur (de aanvoertemperatuur, die bij de minimale buitentemperatuur moet worden bereikt) bepalend ( afb. 7, links). De x-as van de grafisch op het display weergegeven stooklijn heeft betrekking op een bereik van +20 C tot 20 C. Bij de parameter eindpuntt wordt de onder installatiegegevens ingestelde minimale buitentemperatuur door een cirkel weergegeven. Deze weergave is echter niet meer helemaal correct als een minimale buitentemperatuur onder 20 C wordt ingevoerd (de cirkel ligt dan niet meer op de stooklijn). Met de parameter minimale aanvoertemperauur kan een minimale ingestelde waarde worden vastgelegd ( afb. 7, [4], pagina 28). Wanneer de streefwaarde wordt onderschreden wordt de brander weer ingeschakeld. Een parallelle verschuiving van de stooklijn naar boven of beneden wordt door aanpassing van de parameter kamert-offset en/of de ingestelde kamertemperatuur gerealiseerd ( afb. 7, rechts, pagina 28). De instelling van de offset is b.v. zinvol als de met een thermometer gemeten kamertemperatuur afwijkt van de ingestelde temperatuur. Logamatic EMS Bedieningseenheid RC (2012/10) 27

28 6 Installatie instellen (Servicemenu Instellingen) T A 4 3 T A 7 T mina T mina RS Afb. 7 Instelling van de verwarmingscurve. Links: instelling van de steiging via de ontwerptemperatuur en minimale buitentemperatuur. Rechts: parallelle verschuiving is via offset of via de ingestelde kamertemperatuur mogelijk [T mina ]Minimum buitentemperatuur [T A ] Ontwerptemperatuur (aanvoertemperatuur, die bij de minimale buitentemperatuur moet worden bereikt) [1] Instelling: ontwerptemperatuur 75 C, minimum buitentemperatuur 10 C (basiscurve) [2] Instelling: ontwerptemperatuur 75 C, minimum buitentemperatuur 20 C [3] Instelling: ontwerptemperatuur 50 C, minimum buitentemperatuur 10 C [4] Instelling: minimale aanvoertemperatuur 35 C [5] Instelling: ontwerptemperatuur 75 C, minimum buitentemperatuur 10 C (basiscurve) [6] Parallelle verschuiving van de basiscurve door een verandering van de offset +3 of verhogen van de ingestelde kamertemperatuur [7] Parallelle verschuiving van de basiscurve door een verandering van de offset 3 of verlagen van de ingestelde kamertemperatuur Typen verlaging (nachttemperatuur) Voor de aanpassing van de nachttemperatuur aan de behoeften van de verschillende gebruikers zijn uiteenlopende temperatuurinstellingen beschikbaar: gereduceerd: door het permanent verwarmen (pomp blijft draaien) blijven de kamers 's nachts op temperatuur. Voor de nacht kan een kamertemperatuur worden ingesteld. Deze is ten minste 1 K lager dan de ingestelde dagtemperatuur. Overeenkomstig dit gegeven wordt de stooklijn berekend. Deze instelling wordt aanbevolen voor vloerverwarming. uitschakeling: ketel en pomp blijven uitgeschakeld, de bescherming tegen bevriezing is actief. De pomp start alleen voor vorstbeveiliging. Wordt afgeraden wanneer gevaar voor een te sterke afkoeling van de woning bestaat. op ruimtetemperatuur: als de kamertemperatuur lager is dan de ingestelde nachttemperatuur (ingestelde waarde), werkt de verwarming net als in de gereduceerde modus (zoals beschreven onder temperatuurinstelling gereduceerd ). Als de kamertemperatuur de ingestelde nachttemperatuur meer dan 1K overstijgt, dan gaan de ketel en de pomp uit (zoals beschreven onder uitschakeling ). Dit type verlaging is alleen mogelijk, wanneer een bedieningseenheid/afstandsbediening in een representatieve woonruimte (referentiekamer) is geïnstalleerd of de kamertemperatuur met behulp van een externe kamertemperatuurvoeler wordt geregistreerd. 28 Logamatic EMS Bedieningseenheid RC (2012/10)

Montage- en servicehandleiding

Montage- en servicehandleiding Montage- en servicehandleiding Bedieningseenheid RC35 Voor de installateur Voor de inbedrijfstelling en voor servicewerkzaamheden aandachtig doorlezen 7 747 006 338 12/2006 NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bedienings- en servicehandleiding

Bedienings- en servicehandleiding Voor de gebruiker Bedienings- en servicehandleiding Kamerthermostaat ModuLine 100 Zorgvuldig lezen vóór bediening en servicewerkzaamheden Beknopt overzicht Beknopt overzicht bedieningsmogelijkheden Legenda

Nadere informatie

Bedieningsinstructie

Bedieningsinstructie Bedieningsinstructie Kamerthermostaat ModuLine 00 763 7600 (203/08) NL 763 7600-000.TD Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen................. 2 2 Inleiding.............................. 2

Nadere informatie

Montage- en servicehandleiding

Montage- en servicehandleiding Montage- en servicehandleiding Kamercontroller 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS Bedieningseenheid RC35 Voor de vakman Zorgvuldig doorlezen voor inbedrijfstelling en servicewerkzaamheden. 6 720 619 494-05/2009

Nadere informatie

Gebruikers- en service-instructie

Gebruikers- en service-instructie 7163 7600 05/2004 NL(NL) Gebruikers- en service-instructie Kamerthermostaat ModuLine 100 Zorgvuldig lezen voor u de thermostaat gebruikt Beknopt overzicht Beknopt overzicht bedieningsmogelijkheden Pos.

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding Kamercontroller 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS Bedieningseenheid RC35 Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen voor de bediening. 6 720 642 309 (10/2009) BE/NL Bedieningsoverzicht Bedieningsoverzicht

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding Kamercontroller 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS Bedieningseenheid RC35 Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen voor de bediening. 6 720 642 309 (2012/10) BE/NL Bedieningsoverzicht Legenda

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift Bedieningsvoorschrift Afb. 1 Bedieningseenheid RC35 Voor de gebruiker Voor de bediening a.u.b. zorgvuldig lezen 7 747 006 315 12/2006 NL Bedieningsoverzicht Bedieningsoverzicht Legenda bij afbeelding:

Nadere informatie

Bedieningsinstructie

Bedieningsinstructie Bedieningsinstructie Kamerthermostaat ModuLine 200 763 7800 (203/08) NL 763 7800-000.TD Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen en veiligheidsinstructies.................. 2. Uitleg van de symbolen...........

Nadere informatie

Bedienings- en servicehandleiding

Bedienings- en servicehandleiding Voor de gebruiker en de installateur Bedienings- en servicehandleiding Kamerthermostaat ModuLine 200 Zorgvuldig lezen vóór bediening en servicewerkzaamheden Beknopt overzicht Beknopt overzicht weergave-

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift Functiemodule

Bedieningsvoorschrift Functiemodule Bedieningsvoorschrift Functiemodule FM443 zonnemodule Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen voor de bediening 6 720 615 859-03/2008 BE Inhoudsopgave 1 Veiligheid..................................... 3 1.1

Nadere informatie

Gebruikers- en service-instructie

Gebruikers- en service-instructie 7163 7800 05/2004 NL(NL) Gebruikers- en service-instructie Kamerthermostaat ModuLine 200 Zorgvuldig lezen vóór u de thermostaat gebruikt Beknopt overzicht Beknopt overzicht weergave- en bedieningsmogelijkheden

Nadere informatie

Bedienings- en servicehandleiding

Bedienings- en servicehandleiding Bedienings- en servicehandleiding Klokthermostaat ModuLine 300 Zorgvuldig lezen vóór bediening en servicewerkzaamheden Beknopt overzicht Beknopt overzicht Legenda bij afbeelding: Pos. 1: Display 1 2 4

Nadere informatie

Bedieningshandleiding VAG5000-Basic

Bedieningshandleiding VAG5000-Basic Bedieningshandleiding VAG5000-Basic Weersafhankelijke ketelregelaar Gebruiker Inhoudsopgave VAG5000: comfortabel geregeld 4 Uitlezing display bij gesloten venster 4 3 Uitleg bediening bij gesloten venster

Nadere informatie

Regeltoestel. Montagehandleiding Logamatic MC (2013/05) NL/BE. Voor montage a.u.b. zorgvuldig lezen.

Regeltoestel. Montagehandleiding Logamatic MC (2013/05) NL/BE. Voor montage a.u.b. zorgvuldig lezen. Regeltoestel 6 720 641 037 (2013/05) NL/BE Montagehandleiding Logamatic MC10 Voor montage a.u.b. zorgvuldig lezen. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen....

Nadere informatie

h Aanwijzing! NL; BENL Bedienings- en installatiehandleiding VRT 50 Kamer(klok)thermostaat Bedieningshandleiding Aanwijzingen bij de documentatie

h Aanwijzing! NL; BENL Bedienings- en installatiehandleiding VRT 50 Kamer(klok)thermostaat Bedieningshandleiding Aanwijzingen bij de documentatie Voor de installateur 00200077_00 NL; BENL 0 2006 Bedienings- en installatiehandleiding VRT 50 Kamer(klok)thermostaat NL; BENL Aanwijzingen bij de documentatie Bedieningshandleiding De volgende aanwijzingen

Nadere informatie

Montagevoorschrift. UBA3-module xm10 voor montage in de verwarmingsketel evenals voor wandmontage /2004 NL Voor de vakman

Montagevoorschrift. UBA3-module xm10 voor montage in de verwarmingsketel evenals voor wandmontage /2004 NL Voor de vakman 60 84 06/004 NL Voor de vakman Montagevoorschrift UBA-module xm0 voor montage in de verwarmingsketel evenals voor wandmontage Zorgvuldig lezen vóór de montage Inhoudsopgave Veiligheid.......................................

Nadere informatie

Bedieningshandleiding VAG5000-Basic. Gebruiker. Weersafhankelijke ketelregelaar

Bedieningshandleiding VAG5000-Basic. Gebruiker. Weersafhankelijke ketelregelaar Bedieningshandleiding VAG5000-Basic Weersafhankelijke ketelregelaar Gebruiker Itho bv Business Unit van der Beyl Adm. de Ruyterstraat 5 HB Schiedam Postbus 00 AA Schiedam T (00) 7 85 00 F (00) 7 89 99

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding Functiemodule Voor de vakman xm10 Zorgvuldig lezen vóór de installatie. 6 720 642 975 (01/2010) NL/BE Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen.......................

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Voor de gebruiker en de installateur Bedieningshandleiding Klokthermostaat ModuLine 300 Inhoudsopgave 1 Beknopt overzicht 4 1.1 Toetsenoverzicht 4 1.2 Displaysymbolen 5 1.3 Beknopte bediening 6 2 Inleiding

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding Bedieningseenheid Logamatic EMS Bedieningseenheid RC25 Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen voor de bediening. 6 720 642 740 (05/2010) BE Bedieningsoverzicht Bedieningsoverzicht Legenda

Nadere informatie

Bedienings- en servicehandleiding

Bedienings- en servicehandleiding Bedienings- en servicehandleiding Klokthermostaat ModuLine 400 Zorgvuldig lezen vóór bediening of servicewerkzaamheden Beknopt overzicht Beknopt overzicht Legenda bij afbeelding: Pos. 1: Display 1 2 4

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 6301 0018 03/2001 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Functiemodule FM 448 Module voor storingsmeldingen Zorgvuldig lezen vóór de bediening Impressum Het toestel voldoet aan de basiseisen en de

Nadere informatie

Weersafhankelijke regelaar SAM 2200

Weersafhankelijke regelaar SAM 2200 VERWARIGSREGEIG Weersafhankelijke regelaar SA 00 De SA 00 vervangt de SA 003 en de oude modellen SA 83 en SA 83.1 die gebruikt werden voor sturing van mengkranen. O DIP 1 34 Éen enkele regelaar, 6 hydraulische

Nadere informatie

Regeling van de varimat WR I.7.3. Systeeminformatie

Regeling van de varimat WR I.7.3. Systeeminformatie Systeeminformatie Bij een gecombineerd vloer- en radiatorverwarmingssysteem is de gemiddelde verwarmingstemperatuur voor de vloerverwarming doorgaans lager dan die voor de radiatoren. In veel gevallen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EXCLUSIV COMPACT THERMOSTAAT Dit product heeft de volgende eigenschappen: 1) Regeling van de verwarming 2) Eenvoudig te programmeren 3) Twee programma's: programma ingesteld af fabriek

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 7 747 006 214 08/2006 BE (NL) Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Kamercontroller RC20 Zorgvuldig lezen vóór de bediening Inhoudsopgave 1 Inleiding...................................... 3 2 De veilige

Nadere informatie

Bedieningsinstructie Klokthermostaat ModuLine 300

Bedieningsinstructie Klokthermostaat ModuLine 300 Bedieningsinstructie Klokthermostaat ModuLine 300 71638000 2013/08 NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Uitleg van de symbolen en veiligheidsinstructies.................. 3 1.1 Uitleg van de symbolen...........

Nadere informatie

Installatievoorschrift CV-regelaar VAG 4000

Installatievoorschrift CV-regelaar VAG 4000 Installatievoorschrift CV-regelaar VAG 4000 Itho bv Adm. de Ruyterstraat 2 3115 HB Schiedam Postbus 21 3100 AA Schiedam T (010) 427 85 00 F (010) 427 89 99 E info@itho.nl I www.itho.nl P544LI4010/0208/MDM

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Voor de gebruiker en de installateur Bedieningshandleiding Klokthermostaat ModuLine 400 Inhoudsopgave 1 Beknopt overzicht 5 1.1 Toetsenoverzicht 5 1.2 Displaysymbolen 6 1.3 Beknopte bediening 7 2 Inleiding

Nadere informatie

RUIMTEREGELAAR MET STOOKLIJN- VERSTELLING

RUIMTEREGELAAR MET STOOKLIJN- VERSTELLING Installatie- en gebruikershandleiding NL RUIMTEREGELAAR MET STOOKLIJN- VERSTELLING Afstandsbediening voor warmtepompen met koeling RFV-DK Vertaling van de originele handleiding Alpha-InnoTec GmbH A.u.b.

Nadere informatie

Gebruikersinstructie. Kamerthermostaat Nefit ModuLine 20. Algemeen. Ruimtetemperatuur handmatig instellen. Automatische nachtverlaging inschakelen

Gebruikersinstructie. Kamerthermostaat Nefit ModuLine 20. Algemeen. Ruimtetemperatuur handmatig instellen. Automatische nachtverlaging inschakelen 7160 1300 10/00 Zorgvuldig bewaren! Gebruikersinstructie Kamerthermostaat Nefit ModuLine 20 Algemeen De kamerthermostaat Nefit ModuLine 20 is een modulerende kamerthermostaat, die voorzien is van: Een

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift Bedieningsvoorschrift Regeltoestel 7 747 012 053-00.1RS Logamatic 4321/4322 Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen voor de bediening. 7 747 017 030-03/2008 BE/NL Inhoudsopgave 1 Inleiding...................................................

Nadere informatie

Montage- en gebruikers-instructie

Montage- en gebruikers-instructie 7163 8200 05/2004 NL(NL) Montage- en gebruikers-instructie Klokthermostaat ModuLine 400 Zorgvuldig lezen vóór u de thermostaat gebruikt Beknopt overzicht Beknopt overzicht Legenda bij afbeelding: Pos.

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 6302 3869 11/2002 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Bedieningseenheid RC30 Zorgvuldig lezen vóór de bediening Voorwoord Het toestel voldoet aan de basiseisen en de betreffende normen en richtlijnen.

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift Bedieningsvoorschrift Regeltoestel Logamatic 4323 Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen voor de bediening 7 747 017 287-03/2008 BE/NL Inhoudsopgave 1 Inleiding...................................................

Nadere informatie

Bedieningsinstructie Klokthermostaat ModuLine 400

Bedieningsinstructie Klokthermostaat ModuLine 400 Bedieningsinstructie Klokthermostaat ModuLine 400 7163 8200 (08/2013) NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen..................... 3 1.1 Uitleg van de symbolen...................

Nadere informatie

Installatie- en bedieningsinstructie

Installatie- en bedieningsinstructie Installatie- en bedieningsinstructie Bedieningseenheid ModuLine 1000 6 720 811 006(2014/08) 6 720 811 982-00.1O Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen..............

Nadere informatie

Weersafhankelijke regelaar SAM 2100

Weersafhankelijke regelaar SAM 2100 Weersafhankelijke regelaar S 1 e S 1 vervangt de S 1,, 4 en 5 evenals de oude modellen S 81, 81.1, 8, 8.1 en 84. Vervangt eveneens S 83 en 83.1 indien deze niet gebruikt werden voor sturing van mengkranen,

Nadere informatie

1 Inleiding. 1.1 Theta-regelaar. 1.2 Ruimtethermostaat

1 Inleiding. 1.1 Theta-regelaar. 1.2 Ruimtethermostaat Inhoudsopgave 1 Inleiding...2 1.1 Theta-regelaar... 2 1.2 Ruimtethermostaat...2 1.3 Draai-drukknop-Algemeen... 3 1.4 Basisweergave... 3 1.5 Uitzonderlijke weergaven...3 1.6 Instellen van de gewenste dag-ruimtetemperatuur...

Nadere informatie

Bedieningseenheid. EMS plus 6 720 807 316-00.1O. Bedieningshandleiding Logamatic RC300 6 720 807 326(2013/06) Zorgvuldig lezen voor de bediening.

Bedieningseenheid. EMS plus 6 720 807 316-00.1O. Bedieningshandleiding Logamatic RC300 6 720 807 326(2013/06) Zorgvuldig lezen voor de bediening. Bedieningseenheid EMS plus 6 720 807 316-00.1O Bedieningshandleiding Logamatic RC300 6 720 807 326(2013/06) Zorgvuldig lezen voor de bediening. Voorwoord Voorwoord Geachte klant, Warmte is ons element

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

Weersafhankelijke regelaar SAM 2100

Weersafhankelijke regelaar SAM 2100 VRWRIGSRGIG Weersafhankelijke regelaar S 1 S 1 e S 1 vervangt de S 1,, 4 en 5 evenals de oude modellen S 81, 81.1, 8, 8.1 en 84. Vervangt eveneens S 83 en 83.1 indien deze niet gebruikt werden voor sturing

Nadere informatie

Espace bedrade regeling (230 volt)

Espace bedrade regeling (230 volt) Espace bedrade regeling (230 volt) Installatiehandleiding klokthermostaat. Espace klokthermostaat De fraai vormgegeven thermostaat is eenvoudig te bedienen met slechts vier toetsen en is standaard reeds

Nadere informatie

Voor de installateur. Installatie-instructie voor de installateur. Bedieningseenheid. ModuLine 2000 6 720 811 737-00.1O 6 720 811 739 (2014/09)

Voor de installateur. Installatie-instructie voor de installateur. Bedieningseenheid. ModuLine 2000 6 720 811 737-00.1O 6 720 811 739 (2014/09) Voor de installateur Installatie-instructie voor de installateur Bedieningseenheid ModuLine 2000 6 720 811 737-00.1O 6 720 811 739 (2014/09) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij de symbolen en

Nadere informatie

Elektronische kamerthermostaat

Elektronische kamerthermostaat Elektronische kamerthermostaat Gefeliciteerd! U bent in het bezit van de EasyStat, een nieuwe, door Honeywell ontwikkelde kamerthermostaat. Eenvoud en duidelijkheid staan voorop bij deze kamerthermostaat.

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding Bedieningseenheid EMS plus 6 720 645 408-00.1O Logamatic RC200 Voor bediening zorgvuldig lezen. 6 720 807 546 (2012/07) Voorwoord Voorwoord Geachte klant, Warmte is ons element en

Nadere informatie

T6590B1000 FANCOIL REGELAAR KENMERKEN TOEPASSINGEN PRODUCT GEGEVENS

T6590B1000 FANCOIL REGELAAR KENMERKEN TOEPASSINGEN PRODUCT GEGEVENS T6590B1000 FANCOIL REGELAAR PRODUCT GEGEVENS KENMERKEN TOEPASSINGEN De T6590B1000 ruimteregelaar is ontworpen om de regelafsluiters, ventilator en extra elektrische in fancoil systemen te regelen. Een

Nadere informatie

NE1.1. Neutralisatie-eenheid. Voor gebruik bij condensatieketels voor gas. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur

NE1.1. Neutralisatie-eenheid. Voor gebruik bij condensatieketels voor gas. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur Neutralisatie-eenheid NE1.1 Voor gebruik bij condensatieketels voor gas 6 720 643 494 (2010/01) BE/NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting

Nadere informatie

Aanvullende handleiding Comfort-luchtgordijn met CHIPS-regeling Model CA

Aanvullende handleiding Comfort-luchtgordijn met CHIPS-regeling Model CA Aanvullende handleiding Comfort-luchtgordijn met CHIPS-regeling Model CA Versie handleiding: 1.0 P a INLEIDING COMFORT-LUCHTGORDIJN MET CHIPS-REGELING 1.. Inleiding 1.1 Over deze aanvullende handleiding

Nadere informatie

ModuLine 30 Klokthermostaat

ModuLine 30 Klokthermostaat Nefit houdt Nederland warm Gebruikers- en Installatie-instructie ModuLine 30 Klokthermostaat 1 A B temperatuur instelknop programmatemperatuur tijdelijk verlagen programmatemperatuur tijdelijk verhogen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding & Montagehandleiding. Brink klokthermostaat

Gebruikershandleiding & Montagehandleiding. Brink klokthermostaat Gebruikershandleiding & Montagehandleiding Brink klokthermostaat Gebruikershandleiding & Montagehandleiding Brink klokthermostaat GOED BEWAREN Land : NL Inhoudsopgave Aanwijzingen bij documentatie Aanvullende

Nadere informatie

ENA 50-60 Bijlage. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Bijlage. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Bijlage Installatie- en bedieningsinstructies Flamco www.flamcogroup.com Editie 2010 / NL Inhoud Pagina 1. Inbedrijfstelling 3 1.1. Inbedrijfstelling ENA 50/60 3 1.2. Parameters instellen voor

Nadere informatie

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Thermostaten en weersafhankelijke regelaars. Ervaar het optimale verwarmingscomfort.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Thermostaten en weersafhankelijke regelaars. Ervaar het optimale verwarmingscomfort. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Thermostaten en weersafhankelijke regelaars Ervaar het optimale verwarmingscomfort. Thermostaten en weersafhankelijke regelaars Om de temperatuur van een verwarmingsinstallatie

Nadere informatie

voorschrift Voor de installateur Interface 0-10 V --> ebus AAN DE INSTALLATEUR

voorschrift Voor de installateur Interface 0-10 V --> ebus AAN DE INSTALLATEUR Installatie voorschrift AAN DE INSTALLATEUR Voor de installateur Installatiehandleiding Met het toestel dat u gaat plaatsen, installeert u een kwaliteitsproduct. Ondanks de bekendheid met het AWBconcept

Nadere informatie

Regel omschrijving: Ventilatie regeling Kampmann

Regel omschrijving: Ventilatie regeling Kampmann Regel omschrijving: Ventilatie regeling Kampmann Doel: De regeling regelt de cv klep, lucht inlaat klep en de ventilator van de mengluchtheater(s) en geeft een recirculatie groep vrij. De mengluchtregeling

Nadere informatie

4 Knops afstandsbediening

4 Knops afstandsbediening Lees en bewaar dit document zorgvuldig! Installatie instructies Gebruikershandleiding 4 Knops afstandsbediening Well Straler Industrielaan 22 9320 Erembodegem info@wellstraler.be www.wellstraler.be Inhoudstafel

Nadere informatie

HEATCONTROL OPBOUW KLOKTHERMOSTAAT

HEATCONTROL OPBOUW KLOKTHERMOSTAAT De HeatControl opbouw programmeerbare klokthermostaat is ontwikkeld om elektrische- en conventionele verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde temperatuur en tijd. Mogelijkheden

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Logamax plus GB072 GB072-24 GB072-24K. Voor montage a.u.b. zorgvuldig lezen. Condensatieketel voor gas

Bedieningshandleiding Logamax plus GB072 GB072-24 GB072-24K. Voor montage a.u.b. zorgvuldig lezen. Condensatieketel voor gas Condensatieketel voor gas 6 720 646 606-00.1O 6 720 646 356 (2013/03) BE Bedieningshandleiding Logamax plus GB072 GB072-24 GB072-24K Voor montage a.u.b. zorgvuldig lezen. Voorwoord Voorwoord Geachte klant,

Nadere informatie

Thermostaten en Comfort systemen. Ervaar het optimale verwarmingscomfort. DANFOSS HET GEVOEL VAN PERFECTIE

Thermostaten en Comfort systemen. Ervaar het optimale verwarmingscomfort. DANFOSS HET GEVOEL VAN PERFECTIE Thermostaten en Comfort systemen Ervaar het optimale verwarmingscomfort. DANFOSS HET GEVOEL VAN PERFECTIE Thermostaten en Comfort systemen Om de temperatuur van een verwarmingsinstallatie te regelen is

Nadere informatie

Bedieningshandleiding voor de gebruiker Logano GB125 met brander Logatop BE

Bedieningshandleiding voor de gebruiker Logano GB125 met brander Logatop BE auto man fav menu info Condensatieketel op stookolie 6 720 804 973-00.3T Bedieningshandleiding voor de gebruiker Logano GB125 met brander Logatop BE 6 720 807 702 (2013/03) BE Zorgvuldig lezen voor de

Nadere informatie

Geachte klant, de specifieke gasketel Logano G234X TH van Buderus werd volgens de laatste technologische ontwikkelingen en de meest recente veiligheid

Geachte klant, de specifieke gasketel Logano G234X TH van Buderus werd volgens de laatste technologische ontwikkelingen en de meest recente veiligheid 6301 4923-09/01 BE (NL) Bedieningsvoorschrift Specifieke gasketel Logano G234X TH met Logamatic 2105 Zorgvuldig bewaren Geachte klant, de specifieke gasketel Logano G234X TH van Buderus werd volgens de

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding Condensatieketel op gas Logano plus GB402 Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen vóór de bediening. 6 720 804 505 (2009/07) BE Voorwoord Voorwoord Geachte klant, Warmte is ons element

Nadere informatie

CDR4 - Colis AD256. isense PRO. Installatiegebruikersen. service handleiding. Draadloze interactieve kamerthermostaat A-REMBENL

CDR4 - Colis AD256. isense PRO. Installatiegebruikersen. service handleiding. Draadloze interactieve kamerthermostaat A-REMBENL isense PRO NL Draadloze interactieve kamerthermostaat CDR4 - Colis AD256 C002331-A Installatiegebruikersen service handleiding 300020545-001-A-REMBENL Inhoud 1 Beschrijving...2 1.1 Beschrijving van de

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Siemens Building Technologies AG c 1/24

Gebruiksaanwijzing. Siemens Building Technologies AG c 1/24 Gebruiksaanwijzing Weersafhankelijke regelaar Landis & Staefa RVL470 Frontaanzicht... 2, 3 Betekenis van de symbolen op de display... 4 Gebruik van de INFO-toets... 5 Bedrijfssoorten... 6 Inbedrijfstelling

Nadere informatie

Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T

Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Bediening en display 3 Bediening 3 Display 4 Handleiding voor gebruik 4 Gebruiksfuncties 5 Functie COMFORT 5 Functie ECO

Nadere informatie

MILTON KLOKTHERMOSTAAT

MILTON KLOKTHERMOSTAAT MILTON KLOKTHERMOSTAAT Gebruiksaanwijzing Installatie: Waarschuwing: schakel de Milton en de elektronische apparaten (CV-Ketel) die erop worden aangesloten uit voor installatie. 1. Installatieplaats: Plaats

Nadere informatie

Bedienings- en servicehandleiding Logamatic

Bedienings- en servicehandleiding Logamatic Basiscontroller 6 720 641 084 - (2013/05) NL/BE Bedienings- en servicehandleiding Logamatic BC10 Zorgvuldig lezen voor de bediening en de servicewerkzaamheden. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting

Nadere informatie

met stooklijnverstelling

met stooklijnverstelling Installatie- en gebruikershandleiding NL Ruimteregelaar met stooklijnverstelling Afstandsbediening voor warmtepompen met koeling RFV-DK Vertaling van de originele handleiding Alpha-InnoTec GmbH A.u.b.

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING. 8A.52.25.08/11.03 Wijzigingen voorbehouden.

GEBRUIKSHANDLEIDING. 8A.52.25.08/11.03 Wijzigingen voorbehouden. GEBRUIKSHANDLEIDING Betrouwbaarheid Innovatie 8A.52.25.08/11.03 Wijzigingen voorbehouden. bedrijfsaanduidingen: + niet zichtbaar bij overschrijden van de "eco-temperatuur"* zichtbaar in "dagprogramma"

Nadere informatie

HANDLEIDING CONVECTOR VPSI

HANDLEIDING CONVECTOR VPSI 1 Dendermondesteenweg 268 B - 9070 Destelbergen tel.: 09 / 228 32 31 fax: 09 / 228 63 51 www.thermelec.be HANDLEIDING CONVECTOR VPSI 2 Gelieve deze handleiding grondig door te lezen alvorens het apparaat

Nadere informatie

BESCHRIJVING FUNCTIE MODES speciaal ontworpen voor vloerverwarming en koeling systemen die aangestuurd worden door actuators. Instelmogelijkheden: Enk

BESCHRIJVING FUNCTIE MODES speciaal ontworpen voor vloerverwarming en koeling systemen die aangestuurd worden door actuators. Instelmogelijkheden: Enk BESCHRIJVING FUNCTIE MODES speciaal ontworpen voor vloerverwarming en koeling systemen die aangestuurd worden door actuators. Instelmogelijkheden: Enkel omgevingsvoeler Enkel externe voeler (vloersensor)

Nadere informatie

Bestelling. Apparatencombinaties. Techniek

Bestelling. Apparatencombinaties. Techniek 2 466 Verwarmingsregeling RVP102/SET Verwarmingsregeling voor kleinere c.v. installaties. Regeling van de aanvoerwatertemperatuur door directe ketel- resp. branderbesturing en pompbesturing, weersafhankelijk

Nadere informatie

Day Night Round T8700A1009/T8700N1000

Day Night Round T8700A1009/T8700N1000 Day Night Round T8700A1009/T8700N1000 Programmeerbare kamerthermostaat met 24-uursprogramma Gebruiksaanwijzing en montagevoorschrift 1 INHOUDSOPGAVE Honeywell Day Night Round...2 Uitleesvenster en toetsen

Nadere informatie

Servicetool. Gebruikershandleiding

Servicetool. Gebruikershandleiding NL Servicetool Gebruikershandleiding 7601002-01 Inhoud 1 Bedieningspaneel...2 1.1 Bediening en Symbolen...2 2 Instellingen...3 2.1 Menustructuur Algemeen...3 2.2 Informatiemenu Q...3 2.3 Gebruikersmenu

Nadere informatie

QAW70. Ruimte-apparaat. Siemens Building Technologies HVAC Products. voor verwarmingsregelaars VILLAGYR RVP102 en SIGMAGYR RVL4

QAW70. Ruimte-apparaat. Siemens Building Technologies HVAC Products. voor verwarmingsregelaars VILLAGYR RVP102 en SIGMAGYR RVL4 1 37 Ruimte-apparaat voor verwarmingsregelaars VILLAGYR RVP102 en SIGMAGYR RVL4 Digitaal. multifunctioneel ruimte-apparaat voor de eenvoudige bediening van verwarmingsregelaars vanuit de verblijfsruimte.

Nadere informatie

Installatie- en servicehandleiding

Installatie- en servicehandleiding NL Modulerende kamerthermostaat qsense Installatie- en servicehandleiding 124676-AA Inhoud 1 Inleiding...2 1.1 Algemeen...2 2 Installatie...3 2.1 Positie van de regelaar...3 2.2 Montage en aansluiting...3

Nadere informatie

ModuLine 30 Klokthermostaat

ModuLine 30 Klokthermostaat Nefit houdt Nederland warm Gebruikers- en Installatie-instructie ModuLine 30 Klokthermostaat A B temperatuur instelknop programmatemperatuur tijdelijk verlagen programmatemperatuur tijdelijk verhogen dag

Nadere informatie

Programmeerbare plug-in thermostaat HT-600

Programmeerbare plug-in thermostaat HT-600 Deze plug-in thermostaat is bestemd voor gebruik in elektrische verwarmingselementen en soortgelijke apparatuur. Knop Functie Stroom aan/uit Temp. omhoog of temp. instellen Temp. omlaag of temp. instellen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Gebruiksaanwijzing. Voor de gebruiker VRT 35. BEnl. Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH

Gebruiksaanwijzing. Gebruiksaanwijzing. Voor de gebruiker VRT 35. BEnl. Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Gebruiksaanwijzing Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing VRT 35 BEnl Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Nadere informatie

Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat

Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat Techneco Energiesystemen BV Kleveringweg 9 2616 LZ Delft T. 015 21 91 000 Symbolen Beschrijving Menu selecteren, wisselen bedrijfsmodus Verstellen waarde

Nadere informatie

VALIO XP KLOKTHERMOSTAAT

VALIO XP KLOKTHERMOSTAAT De VALIO XP opbouw klokthermostaat is ontwikkeld om elektrische- en conventionele verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde temperatuur en tijd. Mogelijkheden en voordelen

Nadere informatie

HANDLEIDING. De SAS1000WHB-7DF klokthermostaat wordt in combinatie met de SCU209-DF ontvanger gebuikt om 1 of meerdere actuators aan te sturen.

HANDLEIDING. De SAS1000WHB-7DF klokthermostaat wordt in combinatie met de SCU209-DF ontvanger gebuikt om 1 of meerdere actuators aan te sturen. HANDLEIDING SAS1000WHB-7DF / (master) klokthermostaat Omschrijving; De SAS1000WHB-7DF klokthermostaat wordt in combinatie met de SCU209-DF ontvanger gebuikt om 1 of meerdere actuators aan te sturen. Technische

Nadere informatie

Stappenplan installeren UMR Vario

Stappenplan installeren UMR Vario Stappenplan installeren UMR Vario stap invullen sl tabbel op blz... 1 begin met het invullen van de tabel in de handleiding. dit geeft een duidelijk overzicht voor de volgende stappen. alle bekabeling

Nadere informatie

Uitsluitend aansluiten op de spanning en frequentie zoals aangegeven op het typeplaatje.

Uitsluitend aansluiten op de spanning en frequentie zoals aangegeven op het typeplaatje. MODELLEN 1221 AANSLUITINGEN 1 kanaal 2 kanalen VEILIGHEIDSINSTRUCTIES In verband met brandgevaar of het risico op een elektrische schok dient inbouw en montage uitsluitend door een elektro vakman te geschieden.

Nadere informatie

Techneco ELGA warmtepomp Gebruikershandleiding. Type 3.0

Techneco ELGA warmtepomp Gebruikershandleiding. Type 3.0 Techneco ELGA warmtepomp Gebruikershandleiding Type 3.0 April 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Introductie 1 2 Bediening binnenunit 2 3 Thermostaat instellen 3 3.1 Instelling controleren 3 3.2 Koelen of verwarmen

Nadere informatie

CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur

CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur Inhoudsopgave Overzicht van elektronische ketelpanelen en bedieningen...

Nadere informatie

Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan

Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan EHLE 17, EHLE 23 EHLE 27, EHLE 34 EHLE 39 6.720.67.216 (T30.3216.04) (200812) Aanbevelingen Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen 2 1 Aanbevelingen 2 2 Verandering

Nadere informatie

I.9.4. Regeling van de varimat WR. Systeeminformatie

I.9.4. Regeling van de varimat WR. Systeeminformatie Regeling van de varimat WR I.9.4 Systeeminformatie Bij een gecombineerd vloer- en radiatorverwarmingssysteem is de gemiddelde verwarmingstemperatuur voor de vloerverwarming doorgaans lager dan die voor

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding INLEIDING INLEIDING De buitenvoeler meet de buitentemperatuur en stuurt deze temperatuur door naar het verwarmingssysteem. De temperatuur voor het verwarmingssyteem wordt bepaald

Nadere informatie

HANDLEIDING SAUNABESTURING A2 TECHNISCHE GEGEVENS

HANDLEIDING SAUNABESTURING A2 TECHNISCHE GEGEVENS HANDLEIDING SAUNABESTURING A TECHNISCHE GEGEVENS Spanning : 00 Volt, N ~ Frequentie : 0 Hz Schakelvermogen : 9 kw over fasen van max. kw per fase Verwarmingsduur : 6 of uur Temperatuur : 0 C afhankelijk

Nadere informatie

met stooklijnverstelling

met stooklijnverstelling Installatie- en gebruikershandleiding NL Ruimteregelaar met stooklijnverstelling Afstandsbediening voor warmtepompen met koeling RFV-DK Vertaling van de originele handleiding Alpha-InnoTec GmbH A.u.b.

Nadere informatie

Instat 6. De vriendelijke klokthermostaat

Instat 6. De vriendelijke klokthermostaat Instat 6 De vriendelijke klokthermostaat Algemene kenmerken Montage d.m.v. schroeven door de bevestigingsgaten aan de achterzijde.( eventueel met adapterraam ARA-2S ) De draadloze typen d.m.v. wandhouder

Nadere informatie

Handleiding Remote control thermostaat

Handleiding Remote control thermostaat Handleiding Remote control thermostaat De programmeerbare intelligente Remote Control thermostaat, is inclusief een eenvoudig bedienbare afstandsbediening maar kan ook bediend worden zonder deze afstandsbediening.

Nadere informatie

Danfoss Total Comfort Systeem. Inleiding... 3 Werking van het systeem... 3

Danfoss Total Comfort Systeem. Inleiding... 3 Werking van het systeem... 3 Danfoss Total Comfort Systeem Inhoudsopgave Inleiding... 3 Werking van het systeem... 3 Installatiehandleiding...5 CV-ketel met ingebouwde circulatiepomp en eigen pompsturing... 6 Cv-ketel met externe

Nadere informatie

Honeywell. Gebruiksaanwijzing DFRC. RF Afstandsbediening Sfeerhaard

Honeywell. Gebruiksaanwijzing DFRC. RF Afstandsbediening Sfeerhaard Honeywell Gebruiksaanwijzing DFRC RF Afstandsbediening Sfeerhaard SCHERM EN TOETSEN Uitleesvenster Toets Verhoog Toets Verlaag Toets Stop/Stand-by Toets Menu Scherm Handbediening. Klokprogramma actief.

Nadere informatie

Handleiding voor de gebruiker* Thermostaat Uni LH

Handleiding voor de gebruiker* Thermostaat Uni LH Handleiding voor de gebruiker* Thermostaat Uni LH * Berg deze handleiding goed op om alle voordelen die de thermostaat u biedt goed te benutten. Inhoudsopgave Hoofdstuk: Pagina: Beschrijving van de onderdelen

Nadere informatie

2HEAT DESIGN: OPBOUW TOUCHSCREEN DESIGN THERMOSTAAT

2HEAT DESIGN: OPBOUW TOUCHSCREEN DESIGN THERMOSTAAT INTRODUKTIE ; De 2HEAT-DESIGN thermostaat is een hoogwaardige hypermoderne opbouw touchscreen thermostaat. De 2HEAT- DESIGN wordt compleet met diverse aluminium frames geleverd, deze zijn eenvoudig naar

Nadere informatie

Montage- en bedieningshandleiding. Gong opbouw

Montage- en bedieningshandleiding. Gong opbouw Montage- en bedieningshandleiding Gong opbouw 1200.. Apparatuurbeschrijving Het gong opbouw is een voorgemonteerde eenheid en behoort tot het Gira deurcommunicatiesysteem. Deze is bedoeld als extra signalering

Nadere informatie

gebruiksaanwijzing CV-regelaar VAG 4000

gebruiksaanwijzing CV-regelaar VAG 4000 Cenvax VAG 4000 weersafhankelijke regelaar voor CV-installaties De VAG 4000 is een moderne elektronische regelaar voor CV-installaties, bestaande uit een schakeleenheid VS 6 en een afstandsbediening FS

Nadere informatie