Netwerktechniek en -beheer (2013-2/September)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Netwerktechniek en -beheer (2013-2/September)"

Transcriptie

1 Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) Netwerktechniek en -beheer (2013-2/September) Inleiding Inleiding: student Dit is de online studiewijzer van de module Netwerktechniek en -beheer. Sinds de opkomst van de informatie- en communicatietechnologie, iets wat nu een vijftal decennia aan de gang is, is door een groot aantal leveranciers een nog veel groter aantal ICT-producten en -diensten op de markt gebracht. En nog steeds komen er, bij wijze van spreken, dagelijks nieuwe producten en diensten bij. Producten die een aantal jaren geleden de oplossing leken, blijken korte tijd later alweer hopeloos verouderd. Voor al deze producten zijn mensen nodig om deze producten te beheren en te exploiteren. Een goede exploitatie vraagt onder andere om inzicht in de eisen van de organisatie die de ICT-diensten afneemt, de kwaliteit van de ICT-infrastructuur waarmee de diensten worden geleverd, de kosten die deze ICTinfrastructuur heeft en de mogelijkheden die er zijn om de infrastructuur te vernieuwen. Een goed beheer vereist dat de operationele ICT-werkprocessen (denk onder andere aan incident- en probleemmanagement) goed zijn georganiseerd en natuurlijk, vooral ook goed zijn afgestemd op de eisen van de klant, dat wil zeggen van de organisatie die de ICT-diensten voor haar werk nodig heeft. De module Netwerktechniek en -beheer is opgebouwd uit 6 lessen. De volgende onderwerpen komen aan de orde: Introductie netwerken TCP/IP Netwerk services Sercice Level Management Organisatie en SLM SLM rollen en verantwoordelijkheden Algemene leerdoelen De algemene leerdoelen vormen het (inhoudelijke) kader van de opleiding. Ze zijn een beschrijving van wat u moet kennen en kunnen, en vormen het uitgangspunt van de toetsing. Voor deze module zijn de volgende algemene leerdoelen opgesteld. Pagina 1

2 Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) Na het volgen van de lessen en het bestuderen van de theorie: Kunt u een analyse maken van het functioneren van Local Area Netwerken en Wide Area Netwerken; kunt u aan de hand van het Osi model een voorstel doen voor de infrastructuur van bedrade en Wifi netwerken; Kunt u een voorstel ontwikkelen voor de implementatie en beheers opzet voor service level management; Kunt u op basis van het aanwezige netwerk in een organisatie een advies geven over de inrichting van een passend Service Level Management. Studiemateriaal Tijdens deze module maakt u gebruik van het volgende studiemateriaal: Gambrel, B., e.a. (2011). Networking Fundamentals. Hoboken: Wiley & Sons. ISBN: Redmond, W. (2013). Service level management and the Service Manager. Norwich: TSO. ISBN: Daarnaast maakt u gebruik van deze online studiewijzer. Opzet online studiewijzer Volgt u de avondopleiding, dan omvat de module Netwerktechniek en -beheer 6 lessen van 3 uur. Tijdens de dagopleiding, die bestaat uit 3 dagen, worden per dag 2 lessen behandeld. Voor de dagopleiding bereidt u dan ook elke keer 2 lessen voor. Let op: ook voor de eerste les dient u zich voor te bereiden. Volgt u de dagopleiding, dan maakt u dus ter voorbereiding op dag 1 de eerste 2 lessen van deze studiewijzer. Volgt u de e-learningvariant, dan telt deze module 6 lessen, die u volledig via e-connect doorloopt. Elke les in deze studiewijzer is op dezelfde wijze opgebouwd. In het grote middenvenster vindt u alle algemene informatie over de les. U kunt daarbij denken aan de inleiding, de onderwerpen, de leerdoelen en de voorbereidingen die u dient te treffen om de les te volgen. In de balk aan de linkerkant vindt u de vragen en opdrachten die bij de les horen. De balk aan de rechterkant is gereserveerd voor communicatie en mededelingen. Bij praktijkgerichte opdrachten wordt regelmatig gesproken over uw organisatie. Hieronder wordt een organisatie verstaan in een voor u bekende omgeving. Dit kan zijn het bedrijf waar u werkt, een vereniging waar u lid van bent of uw eigen woning. Ook kunt u denken aan een bedrijf dat u goed kent, maar waar u niet per definitie werkt. Het uitvoeren van dit soort opdrachten met uw eigen woning in gedachten heeft niet de voorkeur, maar is een noodoplossing voor het geval de andere alternatieven niet mogelijk zijn. Het is verstandig gedurende de module telkens dezelfde organisatie te kiezen. Portfolio In deze online studiewijzer zijn twee praktijkopdrachten aangewezen als portfolio-opdracht. Als u een volledige Bacheloropleiding volgt, is deze opdracht verplicht en wordt de uitkomst beoordeeld. Verzamel de uitkomsten van de portfolio-opdrachten van de module in één document. U gaat vervolgens naar de online leeromgeving van uw portfolio. U kunt daar het document uploaden via de knop documenten uploaden. Voor meer informatie over het portfolio verwijzen we u graag naar uw portfolio op e-connect. Indien u geen volledige Bacheloropleiding volgt, adviseren we u deze praktijkopdrachten voor uzelf op te slaan onder Mijn documenten op e-connect. Mocht u in de toekomst willen doorstromen naar de volledige Bachelor, dan kunt u uw portfolio vullen met reeds gemaakte opdrachten. Heeft u vragen of opmerkingen? Raadpleeg in het geval van inhoudelijke vragen uw docent. Hij is immers uw eerste aanspreekpunt, zowel in de Pagina 2

3 Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) les als in de online leeromgeving. Praktische vragen kunt u stellen via het online contactformulier. Dit is te vinden op e-connect of op Heeft u de opleiding die u momenteel volgt bijna afgerond en bent u geïnteresseerd in een van de vele vervolgmogelijkheden van NCOI Opleidingsgroep? Neem dan contact met ons op. Dit kan via het contactformulier op e-connect. Mocht u persoonlijk advies willen, bel dan met een van de opleidingsadviseurs ( ). Veel plezier en succes met het volgen van de module Netwerktechniek en -beheer. NCOI Opleidingsgroep Pagina 3

4 Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) Exameninformatie Exameninformatie Deze module wordt afgesloten met een moduleopdracht. Als de moduleopdracht met een voldoende wordt beoordeeld, heeft u aangetoond dat u de algemene leerdoelen van deze module beheerst. Deze moduleopdracht kunt u maken op basis van uw eigen organisatie of aan de hand van een van de fictieve bedrijven van NCOI. NCOI heeft voor u drie fictieve bedrijven beschreven. U kunt deze fictieve bedrijven vinden onder Mijn downloads op e-connect. In de beschrijvingen vindt u de basisinformatie die u nodig heeft om de opdracht uit te voeren. Het is mogelijk dat u meer informatie nodig heeft om de opdracht uit voeren. U kunt dan fictieve informatie toevoegen, bijvoorbeeld aanvullende informatie uit uw omgeving of van internet, of geanonimiseerde informatie vanuit een organisatie. Opdracht Voor deze moduleopdracht stelt u een verbeterplan op voor de ICT-infrastructuur van de gekozen organisatie. In uw moduleopdracht komen in ieder geval de volgende onderwerpen uit deze module aan bod: Als uitgangspunt formuleert u een probleemstelling rondom een probleem/uitdaging in het netwerk, alle overige onderwerpen zijn aan deze probleemstelling gerelateerd; Analyse van relevante componenten, protocollen en diensten, met betrekking tot de probleemstelling; Analyse functie en communicatie van dat deel van het netwerk waarop de probleemstelling van toepassing is; Analyse van Service Level Management, van dat deel van het netwerk waarop de probleemstelling van toepassing is; Conclusie en aanbeveling, met betrekking tot de probleemstelling. Bij het uitwerken van de opdracht dient u in de inleiding de situatie te schetsen, in de vorm van een probleemstelling. Ook als u de opdracht uitvoert op basis van een fictief bedrijf, behandelt u al deze onderwerpen in uw moduleopdracht. Let op: onderdelen kunnen soms zo omvangrijk zijn dat het raadzaam is ze uit te werken in een bijlage. De kern (conclusie, aanbeveling enzovoort) hoort wel altijd in de opdracht zelf te staan. Zorg er altijd voor dat een bijlage betrekking heeft op de kern van de opdracht. Eisen moduleopdracht De moduleopdracht bevat minimaal de volgende onderdelen: voorblad; voorwoord; samenvatting (maximaal 1 pagina); Pagina 4

5 Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) inhoudsopgave; inleiding; hoofdtekst (genoemde onderdelen bij de opdrachtbeschrijving); literatuuroverzicht; eventuele bijlagen. De moduleopdracht bestaat uit maximaal 7 pagina s hoofdtekst (inclusief inleiding) en maximaal 7 pagina s (A4- formaat) bijlagen, bij regelafstand 1 en lettertype en -grootte Arial 10/11. Voorblad, voorwoord, samenvatting, inhoudsopgave en literatuurlijst tellen niet mee in het maximumaantal pagina s. Indien u het aantal pagina s overschrijdt, dan kan dit consequenties hebben voor uw beoordeling, namelijk in de vorm van puntenaftrek. Het is aan de onafhankelijke beoordelaar of de overschrijding van het aantal pagina s relevant is voor de opdracht. Logische opbouw Een moduleopdracht leest makkelijker als in de inleiding staat vermeld hoe de opdracht verder wordt uitgewerkt (leeswijzer). Kies een duidelijke structuur per hoofdstuk. Laat alle onderdelen van de opdracht aan bod komen. Leg een duidelijk verband tussen de theorie en de praktijk. Neem een literatuurlijst op (overzicht van alle schriftelijke bronnen die u heeft geraadpleegd, alfabetisch gerangschikt op achternaam van de auteur). Voeg eventueel (een) andere relevante bijlage(n) toe. Voorzie uw moduleopdracht van een voorpagina waarop u linksonder de volgende informatie zet: Voorletters en naam Studentnummer Datum NCOI Opleidingsgroep Naam van de opleiding die u volgt Naam module Rechtsonder zet u: De naam van de docent Literatuur In uw moduleopdracht koppelt u de theorie van de module aan de praktijk. Het is belangrijk dat u de theorie op een verantwoorde manier weet toe te passen en dat u correct en consequent naar de literatuur verwijst. Bij de beoordeling wordt gelet op de diepgang en het niveau van de theoretische onderbouwing. Verwijs daarom naar de bij de module behorende literatuur daar waar u die gebruikt heeft. De gebruikte literatuur mag beperkt blijven tot de literatuur die is aangereikt in de module. De informatie die u uit de literatuur gebruikt, beschrijft u altijd in uw eigen woorden en voorziet u van een literatuurverwijzing. Indien u tekst letterlijk overneemt, maakt u zich schuldig aan plagiaat. Het is wel toegestaan een zin of korte passage letterlijk uit de literatuur te citeren. Voorwaarde is dat u die tekst tussen dubbele aanhalingstekens plaatst en van een literatuurverwijzing voorziet. Verwijs altijd correct in uw tekst naar anderen wanneer u hun gegevens, illustraties en formuleringen overneemt. Als u dit niet doet, is er ook sprake van plagiaat. U heeft verschillende mogelijkheden om te verwijzen: Pagina 5

6 Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) 1. Naam auteur, jaartal, pagina (s). Voorbeeld: (Mintzberg, 1999, p. 75). Dit voegt u toe na een zin of alinea waarin u informatie geeft die u gebaseerd heeft op de literatuur. 2. Alleen het jaartal tussen haakjes: Mintzberg (1999) stelt dat Dit gebruikt u als u liever in de lopende zin verwijst dan na afloop van de zin of alinea. 3. Als u het originele werk waarnaar u verwijst niet zelf heeft gelezen (bijvoorbeeld wanneer u citeert uit een reader), dan kunt u dat als volgt duidelijk maken: Volgens Mintzberg (geciteerd in de reader Management en Organisatie NCOI, 2004, p. 16). Gebruik geen voetnoten voor uw literatuurverwijzingen. Voetnoten zijn enkel geschikt voor opmerkingen of kleine verduidelijkingen. U kunt ze bijvoorbeeld gebruiken om een vertaling van een citaat te geven. U dient er steeds voor te zorgen dat de literatuur van uw literatuurverwijzingen ook opgenomen is in de literatuurlijst. Inleveren moduleopdracht We raden u aan zo snel mogelijk te beginnen met uw moduleopdracht. De uiteindelijke beoordeling van de moduleopdracht wordt gedaan door een onafhankelijke beoordelaar, niet door uw docent. Alle informatie over het inleveren van uw moduleopdracht vindt u op e-connect onder Mijn examens en Help. Beoordelingscriteria moduleopdracht De onafhankelijke beoordelaar beoordeelt uw moduleopdracht en gebruikt hierbij een beoordelingsformulier. De beoordelingscriteria (niveau en structuur) zijn hieronder uitgewerkt, zodat u weet waarop de onafhankelijke beoordelaar uw opdracht beoordeelt. Het beoordelingsformulier vindt u als download onder aan deze pagina. Niveau (maximaal 9 punten) Is de opdracht uitgevoerd zoals beschreven in de exameninformatie? Bevat de uitgewerkte opdracht alle verplichte onderdelen? Weet de student uit de theorie van de module relevante zaken (theorieën, modellen enzovoort) te selecteren en toe te passen? Onderbouwt de student zijn uitwerkingen met de behandelde theorie? Weet de student de theorie op correcte wijze toe te passen? Structuur (maximaal 1 punt) (Aan alle onderstaande criteria moet worden voldaan om 1 punt te behalen.) Is de uitwerking van de opdracht leesbaar en begrijpelijk? Is het taalgebruik helder, correct en aantrekkelijk? Heeft de student een heldere structuur aangebracht? Heeft de student zich gehouden aan het maximumaantal pagina s? Verwijst de student op de juiste manier naar de literatuur? De opdracht wordt beoordeeld met één afgerond totaalcijfer en een onderbouwing hiervan. De beoordeling van uw moduleopdracht vindt u op e-connect onder Mijn examens. Download Beoordelingsformulier moduleopdracht Pagina 6

7 Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) Introductie Netwerken 1 Introductie Netwerken 1.1 Inleiding Inleiding student Het vakgebied netwerktechniek en -beheer van ICT-infrastructuur omvat heel erg veel. Het vakgebied ontwikkelt zich bovendien nog steeds fors. In deze module is het dus van groot belang de hoofdlijnen, de trends en ontwikkelingen in zicht te krijgen. (Te veel) aandacht voor details kan het eindresultaat negatief beïnvloeden. In deze eerste les staan de volgende vragen centraal: Hoe ziet een ICT-infrastructuur er anno het eerste decennium in de 21e eeuw uit? Hoe werkt de ICT-infrastructuur tecnologie globaal. Anders gezegd: we bouwen een zeker referentiekader op. Dit kader is nodig voor een goede structurering van de komende lessen. Dit kader is ook nodig om de infrastructuur van uw eigen organisatie te inventariseren en te beoordelen, en dus ook voor uw moduleopdracht. 1.2 Onderwerpen De volgende onderwerpen komen aan bod: Doelstelling, opbouw en organisatie van deze module Rollen van student en docent Keuze en afbakening van de moduleopdracht Koppeling tussen de moduleopdracht en de gang van zaken in deze module Lan, Netwerk topologieen, Ethernet standaarden, Client-server, Peer to peer, Osi model, Tcp/ip, Bekabeling, Wifi. 1.3 Leerdoelen Na het bestuderen van de theorie en het afronden van deze les: 1. kunt u aan de hand van een bestaand lan een netwerk tekening maken 2. Kunt u diverse netwerk topologieën en standaarden herkennen 3. Kunt u uitleggen wat het verschil is tussen peer to peer netwerken en client server netwerken. Pagina 7

8 Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) Introductie Netwerken 4. Kunt u het doel en de werking van de verschillende OSI-lagen verklaren 5. Kunt u in een gegeven situatie een advies geven over het meest geschikte bedrade of wifi netwerk 1.4 Voorbereiding Voor deze les: leest u Hoofdstuk 1 tot en met 3 uit Networking fundamentals maakt u de voorbereidings-opdrachten bij deze les. Pagina 8

9 Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) Kennismaking E-Learningopdrachten Kennismaking U volgt uw module via e-learning. Het is van belang te weten wie uw docent is en wie uw (eventuele) medestudenten zijn. Zorg er daarom voor dat uw e-connectgegevens zo volledig mogelijk zijn ingevuld. U kunt via Mijn profiel uw instellingen wijzigen of aanvullen. Maak een alias aan en upload een foto. Dat communiceert prettig met uw docent en medestudenten, niet alleen bij deze kennismaking, maar ook tijdens de andere opdrachten die u gezamenlijk via e-connect uitvoert. Plaats voor deze kennismakingsopdracht een bericht op e-connect en schrijf een introductie aan de hand van de volgende vragen: Bij welke organisatie werkt u of wilt u graag werken? Geef de link naar de website van de organisatie. Waarom heeft u gekozen voor deze module? Wat zijn uw verwachtingen van deze module? Wat zijn uw verwachtingen van uw medestudenten? Pagina 9

10 Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) Inventariseren componenten Inventariseren componenten Het begrip component definiëren we in deze module als een hardware- en/of softwareonderdeel van de ICTinfrastructuur, dat een goed afgebakende, voor de IT-beheerder herkenbare, functie heeft. Voorbeelden van componenten zijn (ontleend aan Networking Fundamentals) Multiplexer Repeater Hub Bridge Router Gateway Straalzender Maak een inventarisatie van ICT-componenten die relevant zijn voor u(w organisatie). Bepaal de relevantie vanuit: de functie van de component. Sommige componenten kunnen domweg niet worden gemist. het belang van de component in de ICT-infrastructuur van de organisatie in uw keuze, de fase (denk aan pas opkomend (pas geïntroduceerd), proven technology, outdated) in de life cycle waarin de component verkeert. Anders gezegd: wordt de component in toenemende mate toegepast of staan veel bedrijven op het punt de componenten te vervangen door een nieuwer, moderner product? Voorbeeld 1: migreren netwerken/componenten in uw organisatie van draadgebonden naar draadloos/mobiel? Voorbeeld 2: migreert de telecomvoorziening van analoog naar digitaal? Of zelfs naar VOIP? Opmerking: Streef dus niet naar een volledige lijst van ICT-componenten. Streef wel naar een lijst van alle voor u, of voor de organisatie van uw keuze, relevante, componenten. Tip: Bladert u door het boek Networking Fundamentals om meer voorbeelden van componenten te vinden. Werk deze opdracht zelfstandig uit. Wanneer u de opdracht op voltooid zet, verschijnen de antwoordindicaties. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u die natuurlijk aan uw docent stellen. Pagina 10

11 Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) Inventariseren protocollen Inventariseren protocollen Het begrip protocol definiëren we in deze module als een set van regels die nodig zijn voor de communicatie tussen twee (of meer) componenten. Voorbeelden van protocollen zijn (ontleend aan Networking Fundamentals): IP (Internet Protocol) TCP (Transmission Protocol) PPP (Point-to-Point Protocol) Maak een inventarisatie van de protocollen die relevant zijn voor u(w organisatie). Bepaal de relevantie vanuit: de functie van de component die dit protocol gebruiken. Sommige componenten kunnen domweg niet worden gemist. En dus geldt hetzelfde voor het protocol dat deze component gebruikt. het belang van de componenten die dit protocol gebruiken in de ICT-infrastructuur van de organisatie van uw keuze. Werk deze opdracht uit op 1/4 A4. Plaats een bericht op e-connect om uw uitwerkingen te bespreken. Geef ook feedback op de bijdragen van uw medestudenten. Pagina 11

12 Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) Vragen over de theorie Vragen over de theorie In deze opdracht gaat u vragen maken uit de theorie. Maak de volgende opdrachten: Deel a, Multiple Choice vragen van pagina 26 en 27 uit Networking Fundamentals; Deel b, Multiple Choice vragen van pagina 46 en 47 uit Networking Fundamentals; Plaats een bericht op e-connect om uw uitwerking te bespreken. Geef ook feedback op de bijdragen van uw medestudenten. Indien u geen medestudenten heeft, reageert uw docent op uw bijdrage. Pagina 12

13 Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) Praktijkopdracht: Componenten en Protocollen (portfolio opdracht) Praktijkopdracht: Componenten en Protocollen (portfolio opdracht) De praktijkopdrachten vormen een belangrijk onderdeel van de module. Tijdens het uitvoeren van de praktijkopdrachten past u de bestudeerde theorie concreet toe in de praktijk. Tijdelijk geen werk- of stageplek? Of een werkplek die niet direct aansluit op uw opleiding? Dan is het voor u lastig om de praktijkopdrachten (en de eventuele moduleopdracht) uit te werken. Om ervoor te zorgen dat u uw opleiding toch kunt voortzetten, heeft NCOI voor studenten zonder passende werkplek drie fictieve bedrijven beschreven: JobsFashion (een commercieel bedrijf), Pieka (een zorgbedrijf) en De nieuwe stad (een zelfstandige gemeente). Afhankelijk van de door u gekozen studierichting kunt u een passend bedrijf kiezen. Alle bedrijven zijn beschreven op 20 tot 30 pagina s en voorzien van relevante bijlagen. U vindt de fictieve bedrijven op e- Connect onder de algemene downloads. Bij het maken van de opdrachten stelt u zich voor dat u werkzaam bent bij een van de fictieve bedrijven, in een rol die past bij de opdracht. U kunt ook op internet op zoek gaan naar een geschikte organisatie waarover voldoende informatie beschikbaar is om de opdracht uit te voeren. Ook is het mogelijk de opdrachten uit te voeren bij bijvoorbeeld een sportclub of vereniging waar u lid van bent. Opdracht Maak voor de ICT-infrastructuur van de organisatie van uw keuze: een inventarisatie van componenten die in deze infrastructuur zijn opgenomen; een inventarisatie van protocollen die in de communicatie tussen deze componenten worden gebruikt; een overzichts tekening van het netwerk; een inventarisatie van diensten die op basis van deze infrastructuur aan de organisatie van uw keuze wordt geleverd; Werk deze opdracht uit op 1 A4. Upload uw praktijkopdracht via e-connect, zodat uw docent deze kan beoordelen. BELANGRIJK: dit is een portfolio-opdracht Als u een volledige Bacheloropleiding volgt, is deze opdracht verplicht en wordt de uitkomst ervan beoordeeld. Verzamel de uitwerkingen van de portfolio-opdrachten van de module daarom in één document. Vervolgens gaat u naar de online leeromgeving van uw portfolio. U kunt het document daar uploaden via Documenten uploaden. Voor meer informatie over het portfolio verwijzen wij u graag naar de online leeromgeving van uw portfolio op e-connect. Indien u geen volledige Bacheloropleiding volgt, adviseren we u deze praktijkopdrachten voor uzelf op te slaan onder Mijn documenten op e-connect. Mocht u in de toekomst willen doorstromen naar de volledige Bacheloropleiding, dan kunt u uw portfolio vullen met de al gemaakte portfolio-opdrachten. Pagina 13

14 Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) Praktijkopdracht: Componenten en Protocollen (portfolio opdracht) Pagina 14

15 Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) TCP/IP 2 TCP/IP 2.1 Inleiding Inleiding student Internet Protocol Versie 4, bestaat al jaren. Lang werd gevreesd dat het IPv4 protocol rond 2011 tekort zou schieten. Gezien de lopende ontwikkelingen bestond de indruk dat de IPv4 adressen op zouden raken. Echter, door de economische recessie is dit nog niet gebeurd. Met de ontwikkeling rondom domotica en robotica, komt de vraag van IP adressen, niet alleen meer uit de hoek van PC's en smartdevices. Wanneer ook koffiezetapparaten en gordijnen een IP adres nodig hebben zal IPv4 zeker tekort gaan schieten. Jaren geleden is er al een technologische opvolger bedacht, namelijk IPv6. Veel moderne routers en computers kunnen al werken met IPv6. Theoretisch bevat IPv6 voldoende IP adressen voor iedere zandkorrel op aarde. IPv6 zou dus toekomst bestendig moeten zijn. Ware het niet dat de nano technologie in opkomst is en het toch wel erg handig zou zijn wanneer we een nano robot een IP adres zouden kunnen geven. In deze les worden de Internet protocollen IPv4 en IPv6 behandeld. 2.2 Onderwerpen De volgende onderwerpen komen aan bod: IPv4, IPv6, TCP/IP, TCP/IP op de commandline en tools. 2.3 Leerdoelen Na het bestuderen van de theorie en het afronden van deze les: 1. Heeft u inzicht in het functioneren van IPv4; 2. Heeft u inzicht in het functioneren van IPv6; 3. Kunt u TCP/IP commando's toepassen op de commandline; 4. Kunt u TCP/IP netwerkverkeer analyseren met een tool zoals: pathping, tracert, nslookup. 2.4 Voorbereiding Voor deze les: leest u Hoofdstuk 4 en 5 uit Networking fundamentals maakt u de opdrachten bij deze les. Pagina 15

16 Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) TCP/IP Pagina 16

17 Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) Het IP adres van uw werkstation E-Learningopdrachten Het IP adres van uw werkstation Ook de computer waar u dagelijks op werkt heeft een IP adres en een subnetmasker. Zoek op wat het IP adres en subnetmasker is van uw pc. Zoek ook op wat het IP adres is van uw default gateway. Werk deze opdracht uit op 1/4 A4. Plaats een bericht op e-connect om uw uitwerkingen te bespreken. Geef ook feedback op de bijdragen van uw medestudenten. Pagina 17

18 Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) Netwerktools Netwerktools In de literatuur worden diverse tools besproken waarmee u het netwerk kunt analyseren. Tools zoals ipconfig, netstat, nslookup, etc. Experimenteer met tenminste drie van deze tools en maak screenshots van uw resultaten. Geef aan of u onverklaarbare zaken bent tegengekomen. Werk deze opdracht uit op 3 A4. Plaats een bericht op e-connect om uw uitwerkingen te bespreken. Geef ook feedback op de bijdragen van uw medestudenten. Pagina 18

19 Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) Koppelen van protocollen aan componenten Koppelen van protocollen aan componenten ICT-infrastructuurcomponenten wisselen langs de elektronische weg gegevens uit. Tegelijkertijd communiceren zij met elkaar om deze uitwisseling in goede banen te leiden. Daarnaast is er ook elektronische communicatie tussen de componenten en de netwerkmanagementsystemen. Om al deze redenen zijn protocollen bedacht en gerealiseerd. Geef aan, in een lijst, welk protocol(len) de componenten in uw ICT infrastructuur gebruiken. Maakt u gebruik van de lijst van protocollen die u in les 1 heeft gemaakt. Werk deze opdracht uit op 1/2 A4. Plaats een bericht op e-connect om uw uitwerkingen te bespreken. Geef ook feedback op de bijdragen van uw medestudenten. Pagina 19

20 Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) Subnetten Subnetten Een organisatie heeft bedacht dat ze subnetten op IPv4 willen gaan toepassen. Een beheerder heeft gekozen voor het subnetmask Geef aan welke subnetten binnen dit netwerk te herkennen zijn. Werk deze opdracht uit op 1/4 A4. Plaats een bericht op e-connect om uw uitwerkingen te bespreken zodat uw docent feedback geven. Geef ook feedback op de bijdragen van uw medestudenten. Pagina 20

21 Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) Praktijkopdracht: IPv4 of IPv6 Praktijkopdracht: IPv4 of IPv6 IPv4 of IPv6, dat is de vraag. Ga voor een deel van het door u gekozen netwerk na, welke apparaten gebruik maken van IPv4 en welke van IPv6. Wat is voor uw organisatie de consequentie van uw bevindingen? Werk deze opdracht uit op 1/2 A4. Upload uw praktijkopdracht via e-connect, zodat uw docent deze kan beoordelen. Pagina 21

22 Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) Netwerk services 3 Netwerk services 3.1 Inleiding Inleiding student Binnen een netwerk wordt een enorm scala aan diensten geleverd. Denk bijvoorbeeld aan het verkrijgen van IP adressen, of het krijgen van toegang tot het netwerk. Er zijn legio services die een rol binnen het netwerk spelen. In deze les worden deze services behandeld. Daarnaast wordt er uitgebreid stil gestaan bij security. 3.2 Onderwerpen De volgende onderwerpen komen aan bod: DHCP, Terminal Services, RRAS, IPsec, DNS, WINS, Routing, WAN, packet switching, Security, Firewalls, DMZ. 3.3 Leerdoelen Na het bestuderen van de theorie en het afronden van deze les: 1. Kunt u voor een specifieke organisatie een voorstel maken met betrekking tot de DHCP pool 2. Kunt u het doel, de werking en de configuratie van TS uitleggen 3. Kunt u adviseren welke Netwerk services voor een organisatie geschikt zijn. 4. kunt u aan iemand anders uitleggen hoe dynamic en static routing werkt. 5. Kunt u een advies uitbrengen met betrekking tot netwerken en security 6. Kunt u een advies geven met betrekking tot de toepassing van firewalls, een DMZ, VPN's en Ports 3.4 Voorbereiding Voor deze les: leest u Hoofdstuk 6 tot en met 8 uit Networking fundamentals Pagina 22

23 Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) Netwerk services maakt u de opdrachten bij deze les. Pagina 23

24 Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) Linux distributie Digitale opdrachten Linux distributie U gaat op internet op zoek naar meerdere Linux distributies. De linux distributie moet voldoen aan de volgende eisen: ondersteuning DHCP server ondersteuning OpenLDAP SaMBa server aanwezig Mail server aanwezig WLAN ondersteuning Fileserver aanwezig Geef aan waarom de door u gevonden Linux distributies geschikt zijn. Upload uw bevindingen via e-connect. Reageer ook op de bijdragen van uw medestudenten. Voor e-learningstudenten: Indien u geen medestudenten heeft, reageert uw docent op uw bijdrage. Pagina 24

25 Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) Firewalls E-Learningopdrachten Firewalls In de bestudeerde literatuur zijn firewalls beschreven. Ga na welke firewalls er in uw organisatie te vinden zijn. Wat is het soort/merk van de Firewall? Waarop selecteert de firewall? Welk advies kunt u omtrent firewalls aan uw organisatie geven? Werk deze opdracht uit op 1/2 A4. Plaats een bericht op e-connect om uw uitwerkingen te bespreken zodat uw docent feedback kan geven. Geef ook feedback op de bijdragen van uw medestudenten. Pagina 25

26 Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) Security Security In de literatuur heeft u een en ander kunnen lezen over security. Ga aan de hand van de informatie uit het boek na, in hoeverre de security voor het door u gekozen deel van het netwerk, overeenkomt met de besproken theorieën. Met andere woorden, welke gebreken bent u tegen gekomen? Welke adviezen kunt u geven? In hoeverre wordt er aandacht besteedt aan het sociale aspect van security. Werk deze opdracht uit op 1/2 A4. Plaats een bericht op e-connect om uw uitwerkingen te bespreken. Geef ook feedback op de bijdragen van uw medestudenten. Indien u geen medestudenten heeft, reageert uw docent op uw bijdrage. Pagina 26

27 Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) Beschrijven communicatie voor een dienst Beschrijven communicatie voor een dienst De hogere lagen in een (OSI-)structuurmodel houden zich bezig met de communicatie die nodig is voor het leveren en gebruiken van diensten. Maak een beschrijving met behulp van de communicatie (protocollen) die nodig is voor de levering en het gebruik van diensten. Laat door deze beschrijving zien dat u begrijpt wat de essenties zijn in (de communicatie voor) het leveren van digitale diensten. Denk bij een dienst bijvoorbeeld aan of aan internet. Bij deze diensten moet er gecommuniceerd worden tussen computers. Daarvoor hebben computers een technische taal nodig, een protocol. Denk bijvoorbeeld ook aan SMTP en HTTP. Het is de bedoeling dat u nagaat hoe de communicatie tussen computers verloopt, welke berichten de computers elkaar op basis van de protocollen zenden en daarmee beter begrijpt wat er inhoudelijk in het netwerk gebeurt. Werk deze opdracht uit op 1 A4 en upload uw uitwerkingen, zodat uw docent deze kan beoordelen. Pagina 27

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Portfoliobegeleiding Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Agenda Welkom Kennismaking Uitleg bijeenkomst Werkplekleren Inhoud portfolio Portfolio-opdrachten Eindkwalificaties Reflectie op de kernopgaven

Nadere informatie

Revisie geschiedenis. [XXTER & KNX via IP]

Revisie geschiedenis. [XXTER & KNX via IP] Revisie geschiedenis [XXTER & KNX via IP] Auteur: Freddy Van Geel Verbinding maken met xxter via internet met de KNX bus, voor programmeren of visualiseren en sturen. Gemakkelijk, maar niet zo eenvoudig!

Nadere informatie

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties Agenda Welkom Kennismaking Werkplekleren en portfolio Portfoliobegeleidingsbijeenkomst Afsluiting Welkom Kennismaking Centrale vraag In tweetallen: Opdracht 1: Stel elkaar onderstaande vragen: Wie ben

Nadere informatie

Verbeterplan. De strijd om IP-adressen

Verbeterplan. De strijd om IP-adressen Verbeterplan De strijd om IP-adressen Naam: **Studentnaam** Studentnummer: **Studentnummer** Datum: 14 december 2013 Hogeschool NCOI HBO Bedrijfskundige Informatica 1 jaar Netwerktechniek en beheer **Docentnaam**

Nadere informatie

Opdrachten City Discourse & criteria beoordeling CIM1011

Opdrachten City Discourse & criteria beoordeling CIM1011 Opdrachten City Discourse & criteria beoordeling CIM1011 Inhoud Specificaties Essay + format bronvermelding 2 Beoordelingsmatrix Essay 3 Specificaties Infomatiedienst 4 Specificaties Dashboard / Appstore

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016

WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016 HANDLEIDING VOOR HET SCHRIJVEN VAN EEN WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016 VIA VINCI ACADEMY 2015-1 - In het portfolio worden per module* werkstukken opgeslagen, welke door de docent positief zijn beoordeeld.

Nadere informatie

Portfoliobegeleiding. Voor opleidingen vanaf sept 2013 tot sept 2014

Portfoliobegeleiding. Voor opleidingen vanaf sept 2013 tot sept 2014 Portfoliobegeleiding Voor opleidingen vanaf sept 2013 tot sept 2014 Agenda Welkom Kennismaking Uitleg bijeenkomst - Werkplekleren Inhoud portfolio Portfolio-opdrachten Pauze Eindkwalificaties Reflectie

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie Aanvullende informatie Eindopdracht Dé opleider voor werkend Nederland 2008 Postbus 447 1200 AK Hilversum Tel. (035) 6400 411 Fax. (035) 6400 477 www.ncoi.nl 1 e druk 2008 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Veel begeleiding [vakdocent, instructeur]

Veel begeleiding [vakdocent, instructeur] Opleiding Alle opleidingen ICT oriëntatie Netwerkbeheer en ICT beheer Periode Cluster 1 ALA IB/NB Alle opleidingen Taakklasse 1 Ontwikkelaar F. Zuijdendorp / J. Kaatee Complexiteit Taakklasse 1 determinatieproject

Nadere informatie

Eisen en lay-out van het PWS

Eisen en lay-out van het PWS Eisen en lay-out van het PWS INHOUD EN OPZET VAN HET PROFIELWERKSTUK In het navolgende komen achtereenvolgens aan bod: de titelpagina, de inhoudsopgave, de inleiding, de hoofdtekst, de samenvatting, de

Nadere informatie

RUCKUS UNLEASHED GATEWAY

RUCKUS UNLEASHED GATEWAY RUCKUS UNLEASHED GATEWAY Technote Versie: 1.0 Auteur: Herwin de Rijke Datum: 06-03-2017 Alcadis Vleugelboot 8 3991 CL Houten www.alcadis.nl 030 65 85 125 Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 1.2 1.3 1.4 DOELSTELLING...

Nadere informatie

Leerarrangement Trendanalyse Health

Leerarrangement Trendanalyse Health Leerarrangement Trendanalyse Health Inleiding Gezondheid is voor iedereen een meer of minder belangrijk onderdeel van zijn leven. Bepaalde keuzes die je maakt, heeft te maken met gezondheid. Keuzes op

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER

BEOORDELINGSFORMULIER Faculteit Geesteswetenschappen Versie maart 2015 BEOORDELINGSFORMULIER MASTER SCRIPTIES Eerste en tweede beoordelaar vullen het beoordelingsformulier onafhankelijk van elkaar in. Het eindcijfer wordt in

Nadere informatie

VPN Remote Dial In User. DrayTek Smart VPN Client

VPN Remote Dial In User. DrayTek Smart VPN Client VPN Remote Dial In User DrayTek Smart VPN Client VPN Remote Dial In Met een Virtual Private Network (VPN) is het mogelijk om door middel van een beveiligde (geautoriseerd en/of versleuteld) verbinding

Nadere informatie

Praktijk opdrachten VMware

Praktijk opdrachten VMware Praktijk opdrachten VMware 1 1. Toegang tot de ICT Academie Cloud omgeving Om toegang te krijgen tot de Cloud omgeving van de ICT Academie, kun je onderstaande procedure volgen: http://wiki.vcloud.ictacademie.net/wp

Nadere informatie

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Door relevante praktijkervaring ontstaat voor u de mogelijkheid vrijstelling te krijgen voor maximaal 5 modulen

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 De functie van de cursus 7 2 De inhoud van de cursus 7 2.1 Voorkennis 7 2.2 Leerdoelen van de cursus 8 2.3 Opbouw van de cursus 8 3 Leermiddelen en wijze van studeren

Nadere informatie

4/5 Installatieservers

4/5 Installatieservers Netwerk Services 4/5 Installatieservers 4/5.1 Een Su SE -installatieserver maken 4/5.1.1 Inleiding Als u maar één server te installeren hebt, doet u dat natuurlijk vanaf de installatie-dvd. Als er meerdere

Nadere informatie

Deeltaak 9.2a en b Public Health groepsvoorlichting

Deeltaak 9.2a en b Public Health groepsvoorlichting Deeltaak 9.2a en b Public Health groepsvoorlichting Opdracht De opdracht wordt in het VHO 9.4 Groepsvoorlichting (module 9) geïntroduceerd en toegelicht. Doel van de opdracht Je kunt groepsvoorlichting

Nadere informatie

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie. Eindevaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie. Eindevaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE MODULENAAM Netwerkbeheer 1 MODULECODE A10 STUDIEPUNTEN 5 VRIJSTELLING MOGELIJK ja Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica Evaluatie

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Een vrijstelling op basis van praktijkervaring is alleen mogelijk voor vier cursussen uit de bacheloropleiding, te weten

Nadere informatie

Media en creativiteit. Trend Research Medmec02-5 les 6

Media en creativiteit. Trend Research Medmec02-5 les 6 Media en creativiteit Trend Research Medmec02-5 les 6 Les week Onderwerpen 1 Inleiding tot de module in les Doorspreken en theorie opdracht 1 Hoorcollege basis principes trends weekoverzicht Voorbereiding

Nadere informatie

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) C4 Internettechnologie en systeem- en netwerkbeheer deel 2 (5 studiepunten) Module

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) C4 Internettechnologie en systeem- en netwerkbeheer deel 2 (5 studiepunten) Module STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Module C4 Internettechnologie en systeem- en netwerkbeheer deel 2 (5 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding:

Nadere informatie

VPN LAN-to-LAN IPSec Protocol

VPN LAN-to-LAN IPSec Protocol VPN LAN-to-LAN IPSec Protocol VPN LAN-to-LAN De DrayTek producten beschikken over een geïntegreerde VPN server. Hierdoor kan een VPN tunnel gemaakt worden naar uw netwerk, zonder dat hiervoor een VPN server

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Naam student: Studentnummer: Naam beoordelende docent: Datum: Toets code Osiris: Algemene eisen (voor een voldoende beoordeling van het

Nadere informatie

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Je kunt hier (optioneel) ook een gratis tool downloaden

Nadere informatie

Bijlage 3: Format beschrijving opdrachten onderzoekend leren

Bijlage 3: Format beschrijving opdrachten onderzoekend leren Bijlage 3: Format beschrijving opdrachten onderzoekend leren Dit format is bedoeld voor docenten die onderzoekend-lerenopdrachten gaan maken voor het gebruik in hun eigen groep en/of voor gebruik door

Nadere informatie

HANDLEIDING PORTFOLIO BEWEEGDESKUNDIGE NAH

HANDLEIDING PORTFOLIO BEWEEGDESKUNDIGE NAH HANDLEIDING PORTFOLIO BEWEEGDESKUNDIGE NAH INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Beweegdeskundige Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Verwerven competenties

Nadere informatie

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica.

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica. ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE MODULENAAM Netwerkbeheer 2 MODULECODE C2 STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica Evaluatie

Nadere informatie

Quick Start Guide for Mxstream. In de Nederlandse taal

Quick Start Guide for Mxstream. In de Nederlandse taal Quick Start Guide for Mxstream In de Nederlandse taal 1 Inleiding Deze quick start guide bevat de beschrijving van de stappen die moeten worden gezet om de C100BRS4 router in te zetten in de Nederlandse

Nadere informatie

Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in studiemateriaal

Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in studiemateriaal Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in

Nadere informatie

IdentySoft Basic Support Handleiding EasySecure International B.V.

IdentySoft Basic Support Handleiding EasySecure International B.V. IdentySoft Basic Support Handleiding EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl www.easysecure.nl Om onze dealers zo goed mogelijk bij te staan hebben wij het volgende document

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

VPN LAN-to-LAN IPSec Protocol

VPN LAN-to-LAN IPSec Protocol VPN LAN-to-LAN IPSec Protocol VPN LAN-to-LAN De DrayTek producten beschikken over een geïntegreerde VPN server. Hierdoor kan een VPN tunnel gemaakt worden naar uw netwerk, zonder dat hiervoor een VPN server

Nadere informatie

KNLTB Stappenplan. beleidsplan tennisvereniging X

KNLTB Stappenplan. beleidsplan tennisvereniging X KNLTB Stappenplan beleidsplan tennisvereniging X Inleiding Iedere verenigingsbestuurder weet in het achterhoofd dat het belangrijk is om beleidsmatig en doelgericht te werken. Toch komen de meeste verenigingsbestuurders

Nadere informatie

Richtlijnen verslaglegging

Richtlijnen verslaglegging Richtlijnen verslaglegging OPLEIDING TANDARTSASSISTENT School voor gezondheidszorg en welzijn Verlengde Visserstraat 20 Groningen T: 050-3688 300 Voorwoord Binnen de opleiding tandartsassistent wordt veel

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

smart-house Netwerk & Port Forwarding. TELENET MODEM ONLY

smart-house Netwerk & Port Forwarding. TELENET MODEM ONLY smart-house Netwerk & Port Forwarding. TELENET MODEM ONLY Netwerken - Introductie Hoe vind ik mijn lokaal ip adres? De verschillende routers en ip ranges. Waar kan ik mijn publiek internet ip adres vinden?

Nadere informatie

VPN LAN-to-LAN PPTP Protocol

VPN LAN-to-LAN PPTP Protocol VPN LAN-to-LAN PPTP Protocol VPN LAN-to-LAN De DrayTek producten beschikken over een geïntegreerde VPN server. Hierdoor kan een VPN tunnel gemaakt worden naar uw netwerk, zonder dat hiervoor een VPN server

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Instellingen Microsoft ISA server

Instellingen Microsoft ISA server Instellingen Microsoft ISA server Om Teleblik media door de Microsoft ISA server te kunnen afspelen is er een speciale regel nodig, die dit verkeer expliciet toestaat. Het verdient aanbeveling om deze

Nadere informatie

Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA

Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA In dit document wordt stap voor stap uitgelegd hoe je een Zyxel ADSL modem als SIP ATA kunt configureren, zonder gebruik te maken van de DSL aansluiting op het

Nadere informatie

Modulewijzer Media en Onderzoek CDM jaar 4 CDMMEO Herfst / winter 2010 / 2011. Media en onderzoek

Modulewijzer Media en Onderzoek CDM jaar 4 CDMMEO Herfst / winter 2010 / 2011. Media en onderzoek Modulewijzer Media en Onderzoek CDM jaar 4 CDMMEO Herfst / winter 2010 / 2011 Media en onderzoek Module beschrijving Moduelecode MEDMEO01-2 CP 2 Belasting 56 klokuren Looptijd 20 weken, twee kwartalen

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4 De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: 216-21 Jaar: Afstudeerfase Onderdeel: Meesterproefgesprek Rol van zorgverlener, regisseur,

Nadere informatie

Load Balance/Policy Route. DrayTek Vigor 2860 & 2925 serie

Load Balance/Policy Route. DrayTek Vigor 2860 & 2925 serie Load Balance/Policy Route DrayTek Vigor 2860 & 2925 serie Load Balance/Policy Route Middels de functie Load Balance/Policy Route kunt u zelf bepalen via welke WAN interface bepaald verkeer dient te verlopen.

Nadere informatie

Faculteit Economie en Management Opleiding HBO-Rechten AFSTUDEEROPDRACHT (AOD) BEOORDELINGSFORMULIER VERDEDIGINGSWAARDIGHEID. studiejaar

Faculteit Economie en Management Opleiding HBO-Rechten AFSTUDEEROPDRACHT (AOD) BEOORDELINGSFORMULIER VERDEDIGINGSWAARDIGHEID. studiejaar Faculteit Economie en Management Opleiding HBO-Rechten AFSTUDEEROPDRACHT (AOD) BEOORDELINGSFORMULIER VERDEDIGINGSWAARDIGHEID studiejaar 2013-2014 Naam student Studentnummer Titel AOD Datum 1 Competenties

Nadere informatie

Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding

Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding Inleiding De checklist Gesprek voeren 2F is ontwikkeld voor leerlingen die een gesprek moeten kunnen voeren op 2F. In deze handleiding wordt toegelicht hoe de

Nadere informatie

ICTM-44 Internetmarketing Analytics

ICTM-44 Internetmarketing Analytics ICTM-44 Internetmarketing Analytics Studiewijzer Faculteit voor IT & Design Blok KB44 Minor Periode 4-2016-2017, april 2017 1 Blok: KB44 Internetmarketing Analytics Course Blackboard: minor KB44 Internet

Nadere informatie

Rijke Lessen. zetten je aan het denken. Handleiding(etje) Minka Dumont 26 november 2009 SLO - Landelijke Plusklasnetwerkdag

Rijke Lessen. zetten je aan het denken. Handleiding(etje) Minka Dumont 26 november 2009 SLO - Landelijke Plusklasnetwerkdag Rijke Lessen zetten je aan het denken Minka Dumont 2009 www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com Handleiding(etje) Minka Dumont 26 november 2009 SLO - Landelijke Plusklasnetwerkdag Onthouden Kunnen ophalen

Nadere informatie

15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni 2016 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Geef bij de onderstaande stellingen aan of u ermee zeer mee oneens/oneens/eens/zeer mee eens bent, dan wel neutraal

Nadere informatie

Werken met IP Achtergrond. IP workshop. IP workshop, deel 1. Voorstellen. Agenda. Hoe communiceren via IP? Wat is IP?

Werken met IP Achtergrond. IP workshop. IP workshop, deel 1. Voorstellen. Agenda. Hoe communiceren via IP? Wat is IP? Voorstellen IP workshop Hestia Opleidingen B.V. www.hestiaopleidingen.nl Beginselen van het Internet Protocol in relatie tot een KNX domotica installatie Martin van Ling martin@hestia.services Annemieke

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Stage-opdrachten Tijdens stage 3 worden 4 stage-opdrachten gemaakt (waarvan opdracht 1 als toets voor de

Nadere informatie

Praktische zaken INFOB3SO

Praktische zaken INFOB3SO Praktische zaken INFOB3SO Department of Information and Computing Sciences, Universiteit Utrecht November 7, 2014 Welkom bij INFOB3SO Ofwel: Systeemontwikkeling: Methoden en Management Vervolg op MSO,

Nadere informatie

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools)

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools) Firmware Upgrade Upgrade Utility (Router Tools) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie in Windows 8/8.1 4 Computer configuratie

Nadere informatie

Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE EXTRA KEUZENVAK VAK: C++ PROGRAMMEERMETHODEN

Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE EXTRA KEUZENVAK VAK: C++ PROGRAMMEERMETHODEN Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE VAK: C++ PROGRAMMEERMETHODEN EXTRA KEUZENVAK Semester, periode : 2 e semester, periode 4 en 5 Coördinator(en) : Arnoud Visser en Bas Terwijn Docent(en) :

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2015-2016

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2015-2016 Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2015-2016 Lucas Sint, Luc van Roemburg en Monique de Hoop September 2015 Inhoudsopgave Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?...3 Jaarplanning.4 De beoordeling van het eindwerkstuk.6

Nadere informatie

Toetsregeling Professionaliteit

Toetsregeling Professionaliteit Toetsregeling Professionaliteit Bacheloropleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen Radboudumc Propedeuse Deze regeling is van kracht vanaf 31 augustus 2015. 1) Begripsbepaling Professionaliteit

Nadere informatie

LAN-to-LAN VPN. IPSec Protocol

LAN-to-LAN VPN. IPSec Protocol LAN-to-LAN VPN IPSec Protocol LAN-to-LAN VPN De DrayTek routers beschikken over een geïntegreerde VPN server. Hiermee kan een VPN tunnel worden opgezet naar uw netwerk, zonder dat hiervoor een VPN server

Nadere informatie

Brochure Operational Support & Analysis

Brochure Operational Support & Analysis Brochure Operational Support & Analysis Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de

Nadere informatie

Werkstuk of verslag. de vormvoorschriften

Werkstuk of verslag. de vormvoorschriften Werkstuk of verslag de vormvoorschriften begeleider: (naam van de docent) het vak waarvoor je het verslag maakt naam en klas van de leerling schooljaar en datum van inleveren 2 Samenvatting Elk onderzoeksverslag

Nadere informatie

Sweex BroadBand Router + 4 poort switch + printserver

Sweex BroadBand Router + 4 poort switch + printserver Sweex BroadBand Router + 4 poort switch + printserver Management Web-Based Management Remote Management Voordelen Internet Sharing - Wanneer u een breedband Internetverbinding heeft kunt u meerdere PC

Nadere informatie

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Blooms taxonomie Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Evalueren Evalueren = de vaardigheid om de waarde van iets (literatuur, onderzoeksrapport, presentatie etc) te kunnen beoordelen

Nadere informatie

2.4 Tekstopbouw In deze paragraaf oefen je in het schrijven van een tekst met een indeling in inleiding, kern en slot.

2.4 Tekstopbouw In deze paragraaf oefen je in het schrijven van een tekst met een indeling in inleiding, kern en slot. Fase.4 Tekstopbouw In deze paragraaf oefen je in het schrijven van een tekst met een indeling in inleiding, kern en slot. 1 1 Lees onderstaande tekst. Daarna ga je zelf een soortgelijke tekst schrijven.

Nadere informatie

Wil je de leerdoelen concreter formuleren

Wil je de leerdoelen concreter formuleren 35 Wil je de leerdoelen concreter formuleren.1 Diagnose 3.1.1 Communicatief 3.1.2 Organisatorisch 37.1.3 Formeel 37.1.4 Didactisch 37.2 Suggesties voor wat je beter kunt laten 37.3 Suggesties voor wat

Nadere informatie

Premaster Managementwetenschappen

Premaster Managementwetenschappen Premaster Managementwetenschappen Studeren om hogerop te komen Zelfstandig naar een masteropleiding toe werken, maar toch ook weer niet alleen. Studeren in modulen, op momenten dat het je zelf uitkomt,

Nadere informatie

Wie is leidend of lijdend?

Wie is leidend of lijdend? Organisatie Medische Technologie en ICT Wie is leidend of lijdend? Martijn Schasfoort Manager Zorg en Informatie Technologie Deze presentatie. Het betreft ervaringen uit Máxima Medisch Centrum Cultuur

Nadere informatie

Onder het menu LAN General Setup kunt Settings wijzigen die te maken hebben met de DHCP en TCP/IP instelling voor het LAN segment (interne netwerk).

Onder het menu LAN General Setup kunt Settings wijzigen die te maken hebben met de DHCP en TCP/IP instelling voor het LAN segment (interne netwerk). LAN General Setup LAN General Setup Onder het menu LAN General Setup kunt Settings wijzigen die te maken hebben met de DHCP en TCP/IP instelling voor het LAN segment (interne netwerk). Hieronder ziet u

Nadere informatie

Is het website niet beschikbaar, dan is op de methodewebsite de datasheet te vinden van de twee appliances:

Is het website niet beschikbaar, dan is op de methodewebsite de datasheet te vinden van de twee appliances: Korte omschrijving van dit practicum Aan de hand van werkblad 2 gaan we op internet enkele appliances zoeken en analyseren. We proberen de voornaamste voor- en nadelen te vinden. Verder zoeken we appliances

Nadere informatie

Configuratie PL printers. Dealer instructie v0.99

Configuratie PL printers. Dealer instructie v0.99 Configuratie PL printers Dealer instructie v0.99 Standaard hebben de PL-printers een IP adres (192.168.1.251) wat waarschijnlijk niet overeenkomt met dat van de QT (192.168.0.x) of van het bestaande netwerk.

Nadere informatie

1) ( 5p max 20 minuten) Gebruik Variable subnetting om netwerk /24 op te splitsen in de volgende subnetten:

1) ( 5p max 20 minuten) Gebruik Variable subnetting om netwerk /24 op te splitsen in de volgende subnetten: examen ADVANCED NETWERKEN 30 mei 2016 Netwerkbeheerder (vdo jan.2016) Syntra ab mechelen NAAM: Schrijf uw antwoorden duidelijk op, begin met uw naam. Indien er niet genoeg plaats is voorzien voor een antwoord,

Nadere informatie

VPN LAN-to-LAN IPSec. Vigor 1000, 2130 en 2750 serie

VPN LAN-to-LAN IPSec. Vigor 1000, 2130 en 2750 serie VPN LAN-to-LAN IPSec Vigor 1000, 2130 en 2750 serie VPN LAN-to-LAN IPSec De DrayTek producten beschikken over een geïntegreerde VPN server. Hierdoor kan een VPN tunnel gemaakt worden naar uw netwerk, zonder

Nadere informatie

Connectivity SQL Er kan geen verbinding worden gemaakt met de SQL server

Connectivity SQL Er kan geen verbinding worden gemaakt met de SQL server Connectivity SQL Er kan geen verbinding worden gemaakt met de SQL server Introductie Probleem: Het lukt het niet om verbinding te maken met de SQL server. Of: op het werkstation komt de melding na het

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Wi-Fi Versterker

Gebruikershandleiding. Wi-Fi Versterker Gebruikershandleiding Wi-Fi Versterker De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUD Introductie van de Wi-Fi versterker... 5 Inhoud van de verpakking... 5 Systeemvereisten... 6 Hardware Installatie...

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Bedrijfskunde

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Bedrijfskunde Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Bedrijfskunde Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie

Zorg & Welzijn Opleiding MBO Verpleegkundige Leerjaar 4 periode 13

Zorg & Welzijn Opleiding MBO Verpleegkundige Leerjaar 4 periode 13 Zorg & Welzijn Opleiding MBO Verpleegkundige Leerjaar 4 periode 13 Titel integrale opdracht:?? Uitstroombranche: VVT Werkprocessen: invullen branchespecifieke en brancheoverstijgende werkprocessen (zie

Nadere informatie

Deze applicatie nota legt uit hoe u een Net2 datalijn verbonden aan een TCP/IP netwerk, via een TCP/IP interface moet verbinden.

Deze applicatie nota legt uit hoe u een Net2 datalijn verbonden aan een TCP/IP netwerk, via een TCP/IP interface moet verbinden. Verbinden van via TCP/IP netwerken Oudere versies van ondersteunden enkel directe verbinding van de controle eenheden naar de server, via seriële poorten. Een nieuwe mogelijkheid, geïntroduceerd in standaard

Nadere informatie

IP Routed Subnet. DrayTek Vigor 2860 & 2925 serie

IP Routed Subnet. DrayTek Vigor 2860 & 2925 serie IP Routed Subnet DrayTek Vigor 2860 & 2925 serie IP Routed Subnet In deze handleiding zullen wij uitleggen hoe u gebruik kunt maken van een IP-Routed Subnet. Bij een IP Routed Subnet ontvangt u van uw

Nadere informatie

LAN Subnetten (2) Port-Based VLAN

LAN Subnetten (2) Port-Based VLAN LAN Subnetten (2) Port-Based VLAN LAN Subnetten (2) De Vigor 2760 serie ondersteunt Port Based VLAN, middels deze functie kunt u de LAN poorten en SSID netwerken van elkaar scheiden. U hebt de mogelijkheid

Nadere informatie

VPN Remote Dial In User. Windows VPN Client

VPN Remote Dial In User. Windows VPN Client VPN Remote Dial In User Windows VPN Client VPN Remote Dial In User Met een Virtual Private Network (VPN) is het mogelijk om door middel van een beveiligde(geautoriseerd en/of versleuteld) verbinding te

Nadere informatie

NAT (Network Address Translation)

NAT (Network Address Translation) Technical Note #019 Auteur: Olaf Suchorski Gemaakt op: 11 juli 2000 Bijgewerkt op: 11 juli 2000 NAT (Network Address Translation) In deze Technical Note worden de meest voorkomende situaties met NAT doorgelicht.

Nadere informatie

Gigaset pro VLAN configuratie

Gigaset pro VLAN configuratie Gigaset pro VLAN configuratie Hogere betrouwbaarheid door gebruik van VLAN s. De integratie van spraak en data stelt eisen aan de kwaliteit van de klanten infrastructuur. Er zijn allerlei redenen waarom

Nadere informatie

Taxanomie van Bloom en de kunst van het vragen stellen. Anouk Mulder verschil in talent

Taxanomie van Bloom en de kunst van het vragen stellen. Anouk Mulder verschil in talent Onthouden Kunnen ophalen van specifieke informatie, variërend van feiten tot complete theorieën Opslaan en ophalen van informatie (herkennen) Kennis van data, gebeurtenissen, plaatsen Kennis van belangrijkste

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Exameneisen gewicht % theorie

Exameneisen gewicht % theorie Exameneisen System Administration Foundation Publicatiedatum 1 april 2009 Startdatum 1 juli 2007 Doelgroep Voorkennis Mensen die in het operationele, technische beheer (willen) werken. (Aankomend) systeem-

Nadere informatie

1. inleiding. Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding NietCommercieel GelijkDelen 3.0 Unported licentie

1. inleiding. Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding NietCommercieel GelijkDelen 3.0 Unported licentie 1. inleiding Misschien zonder het te beseffen, maak je dagelijks gebruik van computernetwerken. Of je nu WhatsApp gebruikt om je vrienden een bericht te sturen of Google Chrome om iets op te zoeken, je

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Aanvang

1. Inleiding. 2. Aanvang Studenthandleiding Bachelorscriptie Burgerlijk recht 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding... 2 Doel bachelorscriptie... 2 Aansluiting bij eerder geschreven essays... 2 2. Aanvang... 2 Introductiecollege... 2

Nadere informatie

Richtlijnen schrijven (stage-of afstudeer)verslag

Richtlijnen schrijven (stage-of afstudeer)verslag Richtlijnen schrijven (stage-of afstudeer)verslag Inhoudsopgave Structuur van een verslag... 2 Indeling van het verslag... 2 De titelpagina... 2 Voorwoord... 2 De Inhoudsopgave... 3 De Samenvatting...

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback Aanleiding De lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen werkt mee aan het SURF-project Nonsatis scire. In het kader van dit project wordt een pilot

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Checklist Presentatie geven 2F - handleiding

Checklist Presentatie geven 2F - handleiding Checklist Presentatie geven 2F - handleiding Inleiding De checklist Presentatie geven 2F is ontwikkeld voor leerlingen die een presentatie moeten kunnen geven op 2F. In deze handleiding wordt toegelicht

Nadere informatie