LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 12/05/2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 12/05/2011"

Transcriptie

1 LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 12/05/2011 Aanwezigen: Paul Breyne, gouverneur-voorzitter; Dirk De fauw, Patrick Van Gheluwe, Gunter Pertry, Bart Naeyaert, Guido Decorte, leden; Hilaire Ost, provinciegriffier; 1. - Welzijn en Huisvesting Toekennen van een 2de of een 3de schijf aan ontwikkelingsprojecten in het Zuiden, deel Dienst Gebouwen 0342/2000/004 - Goedkeuren afrekening kosten Huize Astrid COOP 0100/2011/022 MCW Goedkeuren onderhandelingsprocedure en gunning opdracht van levering voor een IT service management tool, Omnitracker ITSM-module 4. - COOP 0310/2011/002 MCW Goedkeuren bestek, onderhandelingsprocedure en gunning opdracht van werken voor het isoleren en vernieuwen dakverdichting dak PH Potyze 5. - COOP 0303/2011/014/GEB22/VDT - Goedkeuren voorontwerp voor de opdracht van werken : restauratie interieur fase 5.2. lot 6.2 : gebrandschilderd raam Sint-Barbarakapel in de Sint- Salvatorskathedraal te Brugge COOP 0355/2010/002/GEB22/VDT - Goedkeuren schorsingsaanvraag voor de opdracht van werken : vernieuwen dakbedekking secretariaat en blok A in het Provinciaal Technisch Instituut (tuinbouwschool) te Kortrijk COOP 0355/2008/018/GEB55/VDT - Goedkeuren proces-verbaal van voorlopige oplevering voor de opdracht van werken : vernieuwen buitenschrijnwerk en schilderwerken conciërgewoning in het het Provinciaal Technisch Instituut (tuinbouwschool) te Kortrijk.

2 8. - COOP 0100/2001/040/COOP35/VDT - Goedkeuren uitbetaling regularisatie hospitalisatieverzekering COOP 0321/2011/003/LDJ - Goedkeuren overeenkomst veiligheidscoördinatie voor de opdracht van werken: leveren en plaatsen van fotovoltaïsche installatie > 56 kva op het dak van het Provinciaal Dienstverleningscentrum 'Ons Erf', Chartreuseweg 53, 8200 Sint-Michiels Brugge COOP 0382/2003/001 MCW Goedkeuren PV van definitieve oplevering en vrijgave saldo van de borgsom voor de opdracht van werken optimalisatie HVAC-installatie gebouw Westtoer COOP 0100/2011/027 MCW Goedkeuren gunning opdracht van levering van 77 laptops voor de provincieraadsleden COOP 0821/2009/009/COOP13/VDT - Goedkeuren betalingsaanvraag ereloonnota advocaat Dienst Gebouwen 0315/2011/00 - Goedkeuren keuze onderhandelingsprocedure en gunnen opdracht bijplaatsen stopcontacten labo POVLT COOP 0216/2010/004 JJ goedkeuring bouwprogramma voor renovatie gebouwen domeinhoeve Bergelen te Gullegem-Wevelgem Dienst Gebouwen 0315/2007/017 - Goedkeuren conceptfacturen onderhoud technische installaties POVLT Beitem COOP 0218/2010/009 JJ Goedkeuren van eerste schorsing voor werkenopdracht : leveren en plaatsen buitenverlichting Zeebos Blankenberge COOP

3 0100/2004/073/COO P35/VDT - Goedkeuren verzekeringspolis "alle risico's" - tentoonstelling "Kikkerblues en paddencruise" Huishoudelijke Dienst 110/HD 684 Voorstel tot goedkeuring van de offerte voor de aankoop van divers keukenmateriaal ten behoeve van de keuken Personeelsrestaurant Boeverbos Welzijn en Huisvesting GZH/4304 e.a.(201007) - Toekenning tegemoetkoming in de kosten van verstrekte gezinshulp Groendienst GD_MD_30_ZWI_Levering_vis_ Goedkeuren onderhandelingsprocedures en gunnen opdrachten voor de maandelijkse levering van vis tbv de vogels van Het Zwin Natuurcentrum COOP 0213/2001/005 JJ Goedkeuren van 2de addendum bij keuringscontract domein Raversijde te Oostende Welzijn en Huisvesting Terugvorderen van subsidie NZ project COOP 0110/2004/012 JJ Goedkeuren onderhandelingsprocedure en gunning opdracht van diensten: microfilmen en digitaliseren van de militieregisters (12de en laatste schijf) Welzijn en Huisvesting Goedkeuring verlenen aan de samenwerking met Het Vlaamse Kruis op de Kusttoer 2011 in het kader van "verstandig zonnen" Vl. Gem.-Cel II nr. II/1/11/082/01 - Goedkeuring begroting 2011 en het poldergeschot 2011 van Polder Sint- Trudoledeken Vl. Gem.-Cel II nr. II/1/11/082/03 - Goedkeuring rekening 2010 van de Polder Sint-Trudoledeken COOP

4 0303/2009/013/GEB22/VDT - Goedkeuren schorsingsaanvraag bij de opdracht van werken ; restauratie interieur fase 5.1. lot 6 gebrandschilderde ramen in de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge Mobiliteit en weginfrastructuur 0204/2010/009 Goedkeuren vorderingsstaat 1 tevens eindstaat inzake het herstellen van de brug gelegen lin et provinciedomein Bulskampveld DRUM RP/DEP/011/150 - Kennis geven van de volledigheid van de screeningsnota over het gemeentelijk RUP Brandemolen (gemeente Deerlijk) DRUM RP/DEP/11/148 - goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Lokaal woongebied Kreupel (gemeente Zwevegem) DRUM RP/DEP/11/149 - goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan N 8-1 Strategisch project Transfo (gemeente Zwevegem) DRUM RP/DEP/11/152 - goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan N 23-1 KMOzone Jolainstraat (gemeente Zwevegem) DRUM RP/DEP/11/153 - goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Zuiderpark (gemeente Kortemark) DRUM RP/DEP/11/154 - goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Den Huilaert Cultuur 2011/C-XIV/K Toekennen vergoeding aan lectoren voor het lezen van een typoscript in het kader van een projectsubsidieaanvraag Cultuur X/M-1-a Verlenen van gunstig advies over de bescherming als monument van het Goed te Beaulieu in Waregem

5 37. - Cultuur 2011/C II/d-1/D16 - Goedkeuren van de offerte van WIVO voor de begeleiding van intervisiegroepen Cultuur C IX/D-5 Gunning opdracht nav tentoonstelling Pieter Vermeersch in Be-Part Cultuur 2011/CII/d-1/d-17 Goedkeuring van de verlening van de uitleenovereenkomst tentoonstelling "Gobelijn versus Panamarenko" Cultuur Goedkeuring van de verlenging van reeds bestaande tijdschriftabonnementen voor het jaar 2011 ten behoeve van de Provinciale bibliotheek en de diensten van het provinciebestuur Cultuur 2011/C II/d18 - Goedkeuren bijkomende diensten PBS-integratie Kortrijk Personeel - loopbaan- competentieontw. 2011/Personeel/Kennisgeving en goedkeuring van de interne groepsopleiding Engels Dienst Waterlopen Kennisnemen en terugbetalen aan de Middenkustpolder van het onderhoud (volledig jaar 2010) aan de pompstations gelegen langs de onbevaarbare waterlopen van de twee de categorie Mobiliteit en weginfrastructuur Goedkeuren onderhandelingsprocedure en gunnen van opdracht van diensten ivm de afkoppeling en aanleg riolen en energiesleuven op de site POVLT te Beitem Personeel - loopbaanbeheer 2011/personeel/Benoemen in vast verband museumwachter dienst cultuur-be-part Personeel - loopbaan- competentieontw. 2011/personeel/wijziging jury bevordering desk Personeel Dienst Vergunningen

6 Vlarem 38002/152/1/A/4 - Milieuvergunning verlenen voor verder exploiteren, uitbreiden, toevoegen en wijzigen van een kippen-, en rundveehouderij, gelegen te Leisele (Alveringem) Dienst Vergunningen Vlarem 36006/23/1/A/2 - Milieuvergunning verlenen voor verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een varkens- en rundveehouderij, gelegen te Hooglede Dienst Vergunningen Vlarem 31022/127/1/A/2 - Milieuvergunning verlenen voor verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een varkens-en rundveehouderij, gelegen te Ruddervoorde (Oostkamp) Dienst Vergunningen Vlarem 34027/227/1/A/1 - Milieuvergunning verlenen voor exploiteren van een gasontspanningsstation, gelegen te Menen Dienst Vergunningen Vlarem 33011/277/1/A/4 - Milieuvergunning verlenen voor uitbreiden van een varkenshouderij, gelegen te Dikkebus (Ieper) Dienst Vergunningen Vlarem 36019/66/2/A/2 - Milieuvergunning verlenen voor verder exploiteren, wijzigen van en uitbreiden aan een varkensfokkerij, gelegen te Staden Dienst Vergunningen Vlarem 37018/17/2/A/2 - Milieuvergunning verlenen voor uitbreiden en wijzigen van een varkens- en rundveehouderij, gelegen te Wingene Dienst Vergunningen Vlarem 36007/47/1/A/3 - Milieuvergunning verlenen voor uitbreiden en wijzigen van een inrichting voor ontwerpen en bouwen van machines, gelegen te Ingelmunster Dienst Vergunningen Vlarem 36015/54/4/A/1 - Milieuvergunning verlenen voor wijzigen en uitbreiden van een betonfabriek, gelegen te Rumbeke (Roeselare) Dienst Vergunningen Vlarem 37015/275/1/A/4 - Milieuvergunning verlenen voor wijzigen en uitbreiden van een schroothandel, gelegen te Tielt

7 57. - Groendienst - Raversijde RAV.1.1/ Niet goedkeuren offerte bij wijze van factuur inzake promotie voor het provinciedomein Raversijde MINAWA Goedkeuren indiening projecten bebossing Beslissing: uitstel MINAWA 11BIJ01ZT Goedkeuring organisatie bijensymposium 22 oktober EEG-Gebiedswerking GGW/ Goedkeuren aanpassen stand voor deelname van de Westhoek Inspireert op EFRO Doelstelling 2 publieksevenement - Europa beleef het in je buurt op 22/05/ Welzijn en Huisvesting Goedkeuren van de organisatie van de jaarlijkse trefdag armoede op dinsdag 28 juni 2011 onder de titel " OOK EN STUK MAAND OVER OP HET EINDE VAN JE GELD," COOP 0204/2011/007MCW Goedkeuren bestek, onderhandelingsprocedure en gunning opdracht van levering van speeltoestellen voor het provinciaal domein Bulskampveld COOP 0300/2007/002 MCW Goedkeuren bestek, onderhandelingsprocedure en gunning opdracht van levering van 150 bureelstoelen Dienst Gebouwen 0304/2011/005 - Goedkeuren keuze onderhandelingsprocedure en gunnen opdracht leveren en plaatsen waterverzachter - administratief gebouw Boeverbos Dienst Gebouwen 0203/2004/007 - Goedkeuren ereloonnota veiligheidscoördinatie Onthaalgebouw - saldo fase verwezenlijking Dienst Gebouwen 0303/2006/013 - Goedkeuren ereloonnota's werken beveiliging triforia Sint- Salvatorskathedraal Brugge

8 67. - COOP 0202/2011/003/COOP36/VDT - Goedkeuren kwitantie betreffende de schade aan wegafrastering COOP 0355/2010/004/GEB18/VDT - Goedkeuren proces-verbaal van vaststelling voor de opdracht van werken : leveren en plaatsen fotovoltaïsche panelen in het Provinciaal Technisch Instituut (tuinbouwschool) te Kortrijk Dienst Gebouwen 0224/2011/001 - Goedkeuren kredietvastlegging nutsverbruik domein IJzerboomgaard Dienst Gebouwen 0397/2011/001 - Goedkeuren factuur gasverbruik Starterscentrum Wervik februari - april Dienst Gebouwen 0390/2011/001 - Goedkeuren facturen gasverbruik Starterscentrum Izegem - april Dienst Gebouwen 0384/2011/001 - Goedkeuren kredietvastlegging gasverbruik SH Midden-West-Vlaanderen COOP 0388/2009/021 MCW Goedkeuren PV van voorlopige overname en vrijgave 1e helft borgsom van de opdracht van werken lot 1 ruwbouw & afwerking bouwen startersinfrastructuur site Kaaskerke te Diksmuide Dienst Gebouwen 0398/2011/001 - Goedkeuren factuur elektriciteitsverbruik Starterscentrum Veurne - maart COOP 0388/2009/022 MCW Goedkeuren PV van voorlopige overname en vrijgave 1e helft borgsom van de opdracht van werken lot 2 hvac bouwen startersinfrastructuur site Kaaskerke te Diksmuide COOP

9 0388/2009/022 MCW Goedkeuren PV van voorlopige overname van de opdracht van werken lot sanitair bouwen startersinfrastructuur site Kaaskerke te Diksmuide COOP 0388/2009/024 MCW Goedkeuren PV van voorlopige overname en vrijgave 1e helft borgsom van de opdracht van werken lot 4 elektriciteit bouwen startersinfrastructuur site Kaaskerke te Diksmuide COOP 0391/2010/002 MCW Goedkeuren PV van vaststelling lot 1 ruwbouw & afwerking voor de opdracht van werken inrichten starterscentrum Kortrijk COOP 1644/2005/001/WEG92/LDJ - Goedkeuren van het proces-verbaal van definitieve oplevering voor de opdracht van werken: aanleg van een fietspad langs de Meulebekesteenweg te Oostrozebeke COOP 0250/2010/001 JJ Goedkeuren 3 facturen voor publicatie openbare aanbesteding in Bouwkroniek COOP 0203/2004/017 JJ Goedkeuring van de definitieve oplevering van de werken, bouwen zwempaviljoen, lot ruwbouw en afwerking, in domein De Gavers te Harelbeke COOP 0851/2010/001/COOP13/VDT - Goedkeuren betalingsaanvraag ereloonnota advocaat COOP 0301/2002/011/COOP03/VDT - Goedkeuren stopzetting van de opdracht van dienst voor de opdracht van werken : renovatie daken en toren kerk in het Grootseminarie te Brugge Communicatie 2011/COMM/EVEN-SPON/ Goedkeuren overeenkomst voor aankoop promotionele ruimte tijdens Marktrock Poperinge op zaterdag 27 augustus Communicatie 2011/COMM/EVEN-SPON/ Goedkeuren overeenkomst voor aankoop promotionele ruimte tijdens het Natourcriterium Roeselare op dinsdag 26 juli 2011.

10 86. - Huishoudelijke Dienst HD/110-BG/2011/22 - Goedkeuren van de aanvraag van Vlajo voor het gebruik vergaderaccommodatie Boeverbos op 4 mei Vl. Gem.-Cel II nr. II/1/062/05 - Uitvoerbaarverklaring kohier 2011 van de Damse Polder Vl. Gem.-Cel II nr. II/1/11/062/03 - Goedkeuring rekening 2010 van de Damse Polder Vl. Gem.-Cel II nr. II/1/11/062/01 - Goedkeuring begroting 2011 van de Damse Polder DRUM RP/DEP/011/151 - Verlenen van een delegatie van een gedeelte van het deelrup Zuidelijk Stadsrandbos van het PRUP AKSG Tielt naar de stad Tielt Dienst Vergunningen R.O Wijziging van de samenstelling van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening van Ieper Dienst Vergunningen 36012/135/B/2011/66 - Beslissing in beroep over het vervangen van kapotte terrastegels door dolomiet te Moorslede Beslissing: beroep ongegrond, vergunning verlenen Dienst Vergunningen 35011/237/B/2011/80 - Beslissing in beroep over het plaatsen van vlaggemasten (regularisatie) te Middelkerke Beslissing: beroep ongegrond, vergunning verlenen Dienst Vergunningen 34040/308/B/2011/76 - Beslissing in beroep over het bouwen van een halfopen woning te Beveren (Waregem) Beslissing: beroep ongegrond, vergunning weigeren Dienst Vergunningen 38002/234/B/2011/71 - Beslissing in beroep over het plaatsen van een foliebassin te Alveringem Beslissing: beroep ongegrond, vergunning weigeren

11 96. - Dienst Vergunningen 34022/406/B/2011/70 - Beslissing in beroep over het verbouwen van een handelsruimte met woning tot 12 studentenkamers met conciërgewoning te Kortrijk Beslissing: beroep ongegrond, vergunning verlenen Dienst Vergunningen 31012/196/B/2011/69 - Beslissing in beroep over het bouwen van een schuilhok voor paarden te Snellegem (Jabbeke) Beslissing: beroep ongegrond, vergunning weigeren Dienst Vergunningen 32003/488/B/2011/75 - Beslissing in beroep over het innemen van het openbaar terrein voor een terras en het plaatsen van een structuur voor een uitschuifbare zonnetent te Diksmuide Beslissing: beroep ongegrond, vergunning verlenen Dienst Vergunningen 33021/372/B/2011/72 - Beslissing in beroep over het bouwen van een veranda te Watou (Poperinge) Beslissing: beroep ingetrokken Sport 11/048 - Goedkeuring toekenning eerste schijf werkingstoelage 2011 vzw West-Vlaamse Sportpromotie Sport 11/045 - Goedkeuring van diverse facturen voor de dienst Sport EEG-Economie 2011/426/EC/INT/EP/DCN goedkeuren organisatie eindconferentie Interreg IVB project DC NOISE op 27 september Sport 11/051 - Goedkeuring betaling van factuur Proter Sport 11/044 - Goedkeuring facturen voor Algemene Vergadering Sportdiensten te Oudenburg op 07/04/ EEG-Externe relaties ER/ Innoexpo : goedkeuren vastlegging van de cofinanciering van de goedgekeurde uitgaven van de tweede declaratie

12 EEG-Economie 2011/407/EC/POM/TOEL - Toekennen van de eerste schijf van de toelage 2011 aan de POM West-Vlaanderen EEG-Externe relaties ER/ Goedkeuren vastleggingen van provinciale cofinanciering van diverse D2- projecten EEG-Externe relaties ER/ Goedkeuren vastleggingen van provinciale cofinanciering van diverse Interregprojecten Grensregio Vlaanderen-Nederland EEG-Externe relaties ER/ Goedkeuren organisatie RSD studiedag Cijfers-Beleid-Communicatie op 8 juni EEG-Economie 2011/437/EC/DEP/AO/TEXT - Voorstel om het partnerschap in het kader van het ESF-project Zoektocht naar de textilien van morgen over te dragen van de Provincie naar de POM West- Vlaanderen Cultuur 11/C I/E-1 Goedkeuren uitslag Prijs Letterkunde Poëzie + organisatie proclamatie op zaterdag 9 juli 2011 in Watou Cultuur 2011/C XXI/D-2 - Uitbetaling toelage 2011 aan de Instelling Morele Dienstverlening - West- Vlaanderen Cultuur X-L-1 Goedkeuren uitgave boekje in kader van het project Zonder Ondertitels Cultuur 2011/Cultuur III/C A-1 Goedkeuren en uitbetalen factuur n.a.v. huur receptiezaal Inspeling tijdelijk orgel St Salvatorskathedraal Cultuur

13 PARTIZAN: Goedkeuren 4 Public School classes en 1 pechakucha avond op Freestate II ism Vrijstaat O PCVO Serverlicentie MS SharePoint Server 2010 NL voor PCVO West-Vlaanderen PCVO Organiseren avond van de cursist PCVO West-Vlaanderen Personeel - loopbaanbeheer 2011/personeel/Goedkeuren verlengen werfreserve adjunct-adviseur stafmedewerker Gebiedsgerichte werking dienst EG Personeel - loopbaanbeheer 2011/personeel/Aanstellen adjunct-adviseur dienst economie Personeel - loopbaanbeheer 2011/personeel/Aanstellen gelegenheidsmedewerker-redder sportdienst De Gavers Personeel - loopbaanbeheer 2011/personeel/goedkeuren vraag bijkomende tijdelijke deskundige dienst EG - Controlecel Personeel - loopbaanbeheer 2011/Personeel/Aanstelling van een technisch medewerker in contractueel verband met voltijdse prestaties voor 1 jaar ten behoeve van de dienst Gebouwen Personeel - loopbaanbeheer 2011/personeel/Hernemen beslissing aanstelling dienst economie Personeel - loopbaanbeheer 2011/personeel/Verlenen ontslag adjunct-adviseur dienst EG Personeel - loopbaanbeheer 2011/Personeel/Aanstellen van een medewerker (onthaal) in contractueel verband met voltijdse prestaties voor 1 jaar (startbaanovereenkomst) ten behoeve van de dienst Communicatie

14 Personeel - loopbaanbeheer 2011/personeel/Benoemen in vast verband medewerker dienst MiNaWa Personeel - loopbaanbeheer 2011/Personeel/Aanstellen van een deskundige boekhoudcel in statutair verband ten behoeve van de dienst EG via de procedure van interne personeelsmobiliteit Personeel - loopbaanbeheer 2011/personeel/Jobstudenten PTI Dienst Vergunningen Vlarem 31005/833/1/B/1 - Behandelingstermijn verlengen voor het uitbreiden van een rundveefokkerij, gelegen te Brugge Dienst Vergunningen Vlarem 33021/338/1/M/1 - Milieuvergunning verlenen voor uitbreiding en wijzigen van een rundveefokkerij, gelegen te Watou (Poperinge) Dienst Vergunningen Vlarem 36015/169/1/M/3 - Milieuvergunning verlenen voor wijzigen en uitbreiden van een kunststofverwerkend bedrijf, gelegen te Roeselare Dienst Vergunningen Vlarem 33040/122/1/M/3 - Milieuvergunning verlenen voor uitbreiden van een tankstation, gelegen te Langemark-Poelkapelle Dienst Vergunningen Vlarem 36015/188/2/M/1 - Milieuvergunning verlenen voor uitbreiden en wijzigen van een telefooncentrale, gelegen te Roeselare Dienst Vergunningen Vlarem 31040/184/2/M/1 - Kennis nemen van overname van milieuvergunning van een benzinestation, gelegen te Zedelgem Dienst Vergunningen Vlarem 33039/9/2/M/1 - Kennis nemen van overname van milieuvergunning van een varkens- en pluimveefokkerij, gelegen te Kemmel (Heuvelland)

15 Dienst Vergunningen Vlarem 33011/550/2/M/1 - Kennis nemen van overname van milieuvergunning van een waterproductiecentrum, gelegen te Vlamertinge (Ieper) Dienst Vergunningen Vlarem 35013/302/2/M/1 - Kennis nemen van overname van milieuvergunning van een betoncentrale, gelegen te Oostende Dienst Vergunningen Vlarem 33039/145/2/M/1 - Kennis nemen van overname van milieuvergunning van een tankstation, gelegen te Nieuwkerke (Heuvelland) Dienst Vergunningen Vlarem 31042/48/3/M/1 - Kennis nemen van gedeeltelijke overname van milieuvergunning van een tankstation met garage, gelegen te Zuienkerke Dienst Vergunningen Vlarem 34041/225/2/M/1 - Kennis nemen van overname van milieuvergunning van een rundvee-, varkens- en kalkoenenfokkerij, gelegen te Gullegem (Wevelgem) Dienst Vergunningen Vlarem 33039/166/2/M/1 - Kennis nemen van overname van milieuvergunning van een pluimveefokkerij, gelegen te Kemmel (Heuvelland) Dienst Vergunningen Vlarem 33011/276/3/M/1 - Kennis nemen van overname van milieuvergunning van een rundvee- en varkensfokkerij, gelegen te Zuidschote (Ieper) Dienst Vergunningen Vlarem 37018/176/3/M/1 - Kennis nemen van overname van milieuvergunning van een rundvee- en varkensfokkerij, gelegen te Wingene Dienst Vergunningen Vlarem 31006/90/3/M/1 - Kennis nemen van overname van milieuvergunning van een tankstation, gelegen te Damme Dienst Vergunningen Vlarem 32003/188/2/M/1 - Kennis nemen van overname van milieuvergunning van een varkens- en rundveefokkerij, gelegen te Woumen (Diksmuide)

16 Dienst Vergunningen Vlarem 33021/72/2/M/1 - Kennis nemen van overname van milieuvergunning van een rundvee- en varkensfokkerij, gelegen te Poperinge Dienst Vergunningen Vlarem 32011/14/3/M/1 - Kennis nemen van overname van milieuvergunning van een varkensfokkerij, gelegen te ZARREN-WERKEN Dienst Vergunningen Vlarem 37018/250/2/M/1 - Kennis nemen van overname van milieuvergunning van een varkensfokkerij, gelegen te Wingene Dienst Vergunningen Vlarem 33021/46/2/M/1 - Kennis nemen van overname van milieuvergunning van een varkens- en kippenfokkerij, gelegen te Poperinge Dienst Vergunningen Vlarem 33021/44/3/M/1 - Kennis nemen van overname van milieuvergunning van een varkensfokkerij, gelegen te Poperinge Dienst Vergunningen Vlarem 32003/189/3/M/1 - Kennis nemen van overname van milieuvergunning van een rundvee- en varkensfokkerij, gelegen te Driekapellen (Diksmuide) Dienst Vergunningen Vlarem 34042/140/2/M/1 - Kennis nemen van overname van milieuvergunning van een garage, gelegen te Moen (Zwevegem) Dienst Vergunningen Vlarem 36008/86/2/M/1 - Kennis nemen van overname van milieuvergunning van een machinebouwfabriek, gelegen te Izegem Dienst Vergunningen Vlarem 32011/161/4/M/1 - Kennis nemen van overname van milieuvergunning van een groetenbedrijf en pluimveefokkerij, gelegen te Handzame (Kortemark) Dienst Vergunningen

17 Vlarem 36015/289/3/M/1 - Kennis nemen van overname van milieuvergunning van een tankstation, gelegen te Roeselare Dienst Vergunningen Vlarem 34025/27/2/M/3 - Milieuvergunning verlenen voor uitbreiden en wijzigen van een pluimveeslachterij, gelegen te Lendelede Dienst Vergunningen Vlarem 32011/27/3/A/1 - Milieuvergunning verlenen voor verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een afvalverwerkend bedrijf, gelegen te Kortemark Dienst Vergunningen Vlarem 36010/20/3/A/2 - Milieuvergunning verlenen voor verder exploiteren en wijzigen van een inrichting voor opslag en mechanische behandeling van tuin-en plantsoenafval, gelegen te Sint-Eloois-Winkel (Ledegem) Beslissing: uitstel Dienst Vergunningen Vlarem 37011/57/2/M/2 - Milieuvergunning verlenen voor wijzigen van een varkensfokkerij, gelegen te Pittem Dienst Vergunningen Vlarem 31006/37/1/B/1 - Ministerieel besluit houdende wijziging tot het verlenen van milieuvergunning voor een varkensfokkerij gelegen te Damme Dienst Vergunningen Vlarem 33011/42/2/M/4 - Milieuvergunning verlenen voor uitbreiden en wijzigen van een rundvee en varkensfokkerij, gelegen te Elverdinge (Ieper) Dienst Vergunningen Vlarem 37018/34/3/A/2 - Milieuvergunning verlenen voor uitbreiden en wijzigen van een pluimveehouderij, gelegen te Wingene Dienst Vergunningen Vlarem 33011/265/2/A/4 - Milieuvergunning verlenen voor uitbreiden en wijzigen van een vergistings- en composteringsbedrijf, gelegen te Ieper Dienst Vergunningen Vlarem 33011/287/1/A/2 - Milieuvergunning verlenen voor wijzigen en uitbreiden van een centrum voor beroepsopleidingen en administratieve dienst competentiecentrum, gelegen te Ieper

18 Dienst Vergunningen Vlarem 33039/28/1/A/4 - Milieuvergunning geweigerd voor verder exploiteren, wijzigen, uitbreiden en toevoegen van een kip-, rund- en varkenshouderij, gelegen te Wijtschate (Heuvelland) Dienst Vergunningen Vlarem 31003/247/1/A/1 - Milieuvergunning geweigerd voor toevoegen en uitbreiden met 1 windturbine van een windmolenpark Oostkamp-Beernem, gelegen te Beernem Dienst Vergunningen Vlarem 36019/42/1/A/4 - Milieuvergunning verlenen voor het uitbreiden en wijzigen van een varkens- en rundveehouderij, gelegen te Oostnieuwkerke (Staden) (geweigerd voor verder exploiteren en toevoegen) EEG GGW/ Goedkeuren offerte en gunnen aankoop didactisch materiaal voor dienst EEG Provinciebelastingen DØ10/484.92/66 - Voorstel om 3 aanslagen in de algemene provinciebelasting aanslagjaar 2010 op vraag van de betrokkene of gevolmachtige oninvorderbaar te verklaren Provinciebelastingen DØ10/484.92/63 - Voorstel om 6 aanslagen in de algemene provinciebelasting aanslagjaar 2010 op vraag van de betrokkene of gevolmachtigde vrij te stellen Provinciebelastingen BØ10/484.92/40 - Voorstel om 19 aanslagen in de algemene provinciebelasting aanslagjaar 2010 op vraag van de betrokkene of gevolmachtigde gedeeltelijk vrij te stellen EEG-Gebiedswerking GGW/ Goedkeuren dorpsontwikkelingsstrategie toelage Zevekote MINAWA goedkeuren gunning opdracht afvalwegwijs Dienst Financiën

19 Goedkeuring verlenen aan de opname van leningen ter financiering van bepaalde investeringsuitgaven budgetjaar 2009 en budgetjaar EEG-Externe relaties ER/ Goedkeuren organisatie lancering vernieuwde online Kustatlas op 8 juni 2011 in kader van Interreg IVa project C-SCOPE Provinciebelastingen AZTV/10/193 - inwilligen van het verzoek om ontheffing van de provinciebelasting op tweede verblijven op vraag van de betrokkene of gevolmachtigde (4 kohierartikels) Provinciebelastingen 09/ / inwilligen van het verzoek om ontheffing van de provinciebelasting op tweede verblijven op vraag van de betrokkene of gevolmachtigde (1 kohierartikel) Dienst Financiën goedkeuring lijst betalingsstaten 2011 zitting 12/5/ Griffie Aanstelling vervangende provinciegriffiers COOP PR 0100/2011/030 JJ agendering provincieraad van goedkeuren van het bestek, lijst van aan te schrijven dienstverleners en de gunningswijze (onderhandelingsprocedure) betreffende de opdracht van diensten: organiseren van groepsaankoop van 100%groene stroom en aardgas Communicatie 11/COMM/0737/even-derd - Principiële vraag om financiële tussenkomst in de receptiekosten van de imagocampagne voor zorgkundigen - 27 mei Griffie Griffie Wijziging van het besluit van de provincieraad van 1 maart 2007 mbt aanduiding van de provinciale vertegenwoordigers in de bestuursorganen en verenigingen waarin de provincie vertegenwoordigd is COOP 0864/2007/001 Voorstel goedkeuren bouwprogramma duiksite/duiktank VZW Transfo

20 DRUM RP/DEP/011/155 - Verlenen van voorwaardelijk gunstig advies over het voorontwerp gemeentelijk RUP Waterstraat (gemeente Ingelmunster) Dienst Vergunningen 35014/74/B/2011/73 - Verzoek tot nietigverklaring bij de Raad voor vergunningsbetwistingen door derden van de beslissing inzake een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag te Oudenburg Dienst Vergunningen R.O. 2011/12/08 - Beslissing inzake de vaststelling van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening dd van de gemeente Bredene inzake het verbod tot uitvoering van bouwactiviteiten en plaatsing van materialen op de wegen en voetpaden gedurende het zomerseizoen Dienst Vergunningen 34013/213/B/2010/694 - Verzoek tot nietigverklaring bij de raad voor vergunningsbetwistingen door derden van de beslissing inzake een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag te Harelbeke Dienst Vergunningen 31005/636/B/2006/382 - Beslissing in beroep over het bouwen van een loods met burelen en 1 woongelegenheid te Sint-Andries (Brugge) Beslissing: beroep gegrond, vergunning verlenen Dienst Vergunningen 31005/636/B/2006/382 - Vernietiging door de Raad van State van de beslissing inzake een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag Dienst Vergunningen 31003/250/B/2011/74 - Beslissing in beroep over het bouwen van een nieuwe bedrijfswoning na slopen van de bestaande te Oedelem (Beernem) Beslissing: beroep gegrond, vergunning verlenen Dienst Vergunningen 32003/489/B/2011/127 - Beslissing in beroep over het verbouwen van de woning te Esen (Diksmuide) Beslissing: beroep gegrond, vergunning weigeren Dienst Vergunningen 32011/268/B/2011/68 - Beslissing in beroep over de regularisatie van een gedeelte van een werkplaats en verharding en het herbestemmen van een atelier voor onderhoud van landbouwmachines naar een atelier voor metaalconstructies te Handzame (Kortemark) Beslissing: beroep ongegrond, vergunning verlenen

21 Dienst Vergunningen 38014/210/B/2011/202 - Beslissing in beroep over het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften te Oostduinkerke (Koksijde) Beslissing: beroep ontvankelijk, beslissing CBS vernietigen Dienst Vergunningen 31022/379/B/2011/95 - Beslissing in beroep over de regularisatie van een paardenfokkerij met bijhorigheden te Oostkamp Beslissing: beroep deels gegrond, vergunning deels verlenen, deels weigeren EEG-Economie 2010/438/EC/0_Dep/S&B/277 - Principieel goedkeuren participatie Vlaamse Startersdag en geraamde kosten EEG-Economie 2011/439/EC/0_Dep_S&B/277 - Geodkeuren betaling factuur Roularte Media Group en herhaling plaatsing advertentie EEG-Economie 2011/413/EC/DEP/SB/PEI/AVS Voorstel principes beheer sites Actie voor Starters Personeel - loopbaanbeheer 2011/personeel/Ontslag door werkgever technisch beambte huishoudelijke dienst Beslissing: zonder gevolg Kabinet Gedeputeerde goedkeuren teambuildingsdag dienst deputatie en griffie 20 mei Griffie PR - Aanduiding van 11 provinciale vertegenwoordigers in de algemene vergadering van de vzw provinciaal EVA privaatrechtelijke vorm POVLT en voordracht van 11 provinciale vertegenwoordigers als lid van de raad van bestuur Personeel - loopbaan- competentieontw. 2011/personeel/goedkeuring agendering provincieraad aanvullende aanwervingsvoorwaarden Dienst Financiën Goedkeuren interne kredietaanpassing d Dienst Financiën

Voorwoord p. 3. Het doel en de middelen p. 4. De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7

Voorwoord p. 3. Het doel en de middelen p. 4. De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7 Beleidsnota bij het ontwerpbudget 2010 Inhoudsopgave Voorwoord p. 3 Het doel en de middelen p. 4 De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7 Overzicht van de bevoegdheden

Nadere informatie

DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP. Een handleiding. Update: september 2007 Dirk Beersmans

DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP. Een handleiding. Update: september 2007 Dirk Beersmans VOORUITGANGSTRAAT 323 BUS 1 1030 BRUSSEL T 02/205 00 50 F 02/205 00 60 INFO@VMC.BE WWW.VMC.BE DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP Een handleiding Update: september 2007 Dirk Beersmans

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014.

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter VAN HERREWEGHE Tom, burgemeester DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 39523/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013

College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013 College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013 001 Secretariaat. Notulen cbs 15 en 17 april 2013. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 4 personen 1 003 Lokale economie. Aanvraag

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014

College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014 College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014 001 Secretariaat. Notulen cbs 3 maart 2014. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 6 personen 1 003 Financiën. Bestellingen. Aktename

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 AGENDA Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Lidmaatschap organen 2. Polders

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013 BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013 INHOUD Hoofdstuk 1. Inleidende bepaling... 7 Hoofdstuk 2. Definities... 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni 2014

Gemeenteraad 10 juni 2014 BADSTAD Blankenberge, 2 september 2014 8370 BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter Gemeenteraad 10 juni 2014 OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei 2014. Goedkeuring. Stemming.

Nadere informatie

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182;

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182; ZITTING VAN 25 februari 2014 Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht - S. Poppe, schepenen; E. Coppens F. Dierinck C. Francis - K. Mertens I. Mertens J.

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 8 20 september 2006 12de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 45 Nr. 46 Nr. 47 Nr. 48 Toepassing van de artikelen 244

Nadere informatie

10 Permanent Respectievelijk tweewekelijks en maandelijks. D Beleidsdepartementshoofden- en departementshoofdenoverleg

10 Permanent Respectievelijk tweewekelijks en maandelijks. D Beleidsdepartementshoofden- en departementshoofdenoverleg Selectielijst - PROVINCIE_ANTWERPEN_21_EF.xls 1/11/21. ALGEMENE RICHTLIJNEN ( ) ALLE 1 dossiers inzake de invoering, wijziging en opheffing van provinciale reglementen zolang geldig diverse rubrieken.

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Johan Smet, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers,

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 12214 MONITEUR BELGE 27.02.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014 JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening Gemeenteraad 18 juni 2015 Inhoudsopgave A Inleiding...

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 25/06/2007 Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 14/05/2007 Aanwezig Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ; Willy

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 1 maart 2007 Aanwezig : mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 13 JULI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 02 maart 2010

Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 02 maart 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Voorzitter Rik Soens,

Nadere informatie

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen stand regelgeving september 2010 informeert - adviseert - stimuleert

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Dagorde Zitting van 6 oktober 2014 VINCENT VAN QUICKENBORNE Communicatie en Recht 1 2014_CBS_02280 Vergunning voor de exploitatie van een taxidienst - Overweging tot

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie