De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van:"

Transcriptie

1 n z Koi n uitgbi tugblik op laatst plnai sssi ov Kloof tussn ontwikkln n tstn mt tw atikln. Tvns hbbn w n acti ontvangn op ht RO atikl van Davi Rico uit voig Koi. Maa w bginnn mt knnismaking van aul imons. n niuwsubik staat n vzok voo paps n n opop voo cass tn bhov van n pomotionzok. D plnai sssi wot op 19 novmb vzog oo wkgop in klin oganisatis, waain zij bviningn uit wkgop zulln psntn, mt als onwp: Hanbok Jan olaat : tatkit voo ht stapsgwijs invon van pocsvbting. n volgn Koi zal hi n uitgbi vslag van won gaan. W inign actionl mlingn mt ht afschi van Maatn Wijsman uit acti: Maatn, bankt voo j nthousiasm! D stvolgn Koi zal min januai 2003 vschijnn. Uw kopij hivoo is wlkom tot n mt 16 cmb Voo atikln, avtntis n aanmling van vnmntn voo agnaubik kunt u contact opnmn mt acti Ractionl... 1 Van ht bstuu... 1 D kloof tussn ontwikkln n tstn... 2 Got vissn zwmmn ip... 2 Discussi: D kloof tussn Ontwikkling n Tstn.. 2 Rsultatn van wkgop: Ovbuggn van kloof... 3 Totj... 3 Gn kloof, wl tstoganisati... 3 D onzin van RO-schattingn... 4 lnai sssi 19 novmb: Hanbok Jan olaat... 6 Wkgopn... 6 Wkgop nvoingsstatgiën... 6 Wkgop Tstpocsvbting &... 6 Wkgop ntgal statgiën... 6 Wkgop Mtikn... 6 Wkgop in klin oganisatis... 7 Niuwsbichtn... 7 Rsach pojct: cas stuis... 7 Hanbok softwa mtikn... 7 ss las - Th Gui to T vic Managmnt, Volum... 7 Call fo aps: WC 2003, 11th ntnational Wokshop on ogam Comphnsion... 7 Evnmntnkaln... 8 Colofon... 9 Doo aul imons, tichting En lustum is als n mijlpaal. J staat ns uitgbi stil om t bschouwn waa j ignlijk staat. J blikt ns tug om t zin ho j aa tcht bnt gkomn. Vvolgns mot j w voouitzin zoat opniuw n kos uitgzt kan won. k hb m it voojaa uit btokknhi bij bschikbaa gstl bij ht bstuu om in n soot klankbool m t nkn ov tokomstig ichting van stichting. Dat zou mt n bpkt inspanning mijnzijs toch n luk bijag kunnn zijn voo acht ik. Tnslott hft mt z'n wkgopn n plnai sssis mij bij mijn st knnismaking mt, CMM n wat is m zi, n luk opstap gbon waam ik aaig v bn gholpn. Dus waaom -nu ik at staium zlf al w acht m hb glatnnit its tuggvn t.b.v. an knnismaks n knniszoks? Tja - ik ha ht natuulijk kunnn wtn. Naa aanliing van ht vtk van aul Hniks - één van mannn van ht st uu - ig n acuut tkot aan auln in ht bstuu; n zou ik, nu ik mijn blangstlling toch ha gtoon, nit toch...? mot wi A zgt...? En us, om n lang vhaal kot t makn, n "niuw" aul in ht bstuu i takn van "ou" ovnmt. Lkk makklijk ook, actipuntnlijst D activititn van won gsponso oo financiël bijagn van: Cmg.nl Kza.nl Atosoigin.com Quint.nl qs-goup.nl ogti.nl

2 hoft nit ns t won aangpast! En zo liggn us vantwoolijkhi voo contactn mt koiacti n wbsit n m van glijk schon takn op m'n bo mij vlkk aan t kijkn ;-) Howl vln mij oo mijn activ bmoinis mt, mt, n mt wkgopn nvoing n Mtikn in ht bijzon al knnn, toch n kot sum van mijn loopbaan: Ln pogammn op school n univsitit; Ln nginn n managn bij BO n ignaal; Ln vbtn n avisn bij ignaal n ioux. En nu ln onnmn mt Mtific. Mt z achtgon mot ik toch n nuttig bag kunnn lvn aan ht opniuw uitzttn van kos van lustumvin stichting. En van (klin) vaningn is al gïmplmnt: ht statn van n ubik "van ht bstuu". Dz ubik zal, om ons wat m smol t gvn, wissln oo bstuusln won ingvul. k hoop julli mt mijn niuw collga-bstuus bij go van inst t kunnn zijn. Doo Mac n Haan D plnai sssi van 26 sptmb 2002 ston in ht tkn van tstn. Cntaal ston ht vbtn van samnwking tussn ontwikkln n tstn. D /TstNt wkgop Tstpocs Vbtn vzog psntatis n iscussi on it onwp. D avon w afgslotn oo Jf Jacobs van hilips, i n psntati hil ov n Mtics Bas Vification an Valiation Matuity Mol. D bijnkomst w uk bzocht oo uim 80 ln van n TstNt n ook in pauzs w aaig giscussi. Hans van Lonhou van NQA vtlt waaom ht blangijk is om pocsvbting van ontwikkln n tstn gzamnlijk aan t pakkn. tl at n bijf vijvs aanlgt; klantn isn at gn vissn in mogn zittn. Ontwikkln bouwt vijv n laat soms p ongluk n vis in vijv acht. Di kun j aan oppvlakt nit zin, us stkt Tstn n schpnt in om t bpaln of vijv visvij is. nin bi pocssn nit g volwassn zijn zal n vijv ontstaan mt vl achtgblvn vissn, waa Tstn mt n oppvlakkig haal van n klin schpntj n paa visjs uit haalt. D klant zal an nkn n visvij vijv t kijgn i in wklijkhi nog vol mt vis zit. Waaschijnlijk zal klant naa n an bijf stappn. Bt ontwikkln maa ambachtlijk tstn lvt situati op at vl min vissn zijn. Maa misschin zit gns in ipt nog n got kap. Mt ht klin schpntj vangt Tstn hooguit n paa klin visjs aan oppvlakt. Tstn zal nit sius won gnomn als klant lat toch nog n got vis aantft. Ht vbtn van ht Ontwikkln loopt ook isico s t stoppn omat Tstn gn got vissn vangt n us ht ontwikklpocs gn fback kan gvn. Bij bt tstn maa ambachtlijk ontwikkln zal Tstn mt n goot schpnt zo go als all vissn wgvangn. D ontwikklaas cht zulln bij ht ichtn van ht lk w niuw vissn in vijv tolatn. Tstn kijgt an schul voo vtaging omat z zo vaak mt ht schpnt in w zijn n vl vissn blijvn vangn. Mn loopt ht isico af t glijn naa ht laagst nivau. Go ontwikkln èn go tstn hft tot gvolg at van mt af aan paktisch gn vissn in vijv zittn n at at mt nkl gicht haln van n go schpnt mt zkhi wot vastgstl. nin bi pocssn samn bt willn won kan ht stkst pocs ht zwakk pocs omhoog tkkn. Als ontwikkln vooop loopt kan tstn bst pactics ovnmn, op bijfsisico s tstn n totsn n tstn afstmmn op kwalititsbogn maatgln uit ht ontwikklpocs. n ht gval at tstn vooop loopt kan ontwikkln zich bwust won van kwalititsaspctn n kan tstn oo analys van oozaak van bviningn via pocsvbting hhaling vookomn. Blangijk is at bi pocssn pofssionl ingicht won n ht bijfsol voo ogn hbbn. Vooafgaan aan iscussi vinn tw psntatis plaats. Malis Albsn van ht Tst uppot Cntum van ht Kaast vtlt at ht Kaast wl n ign tstoganisati hft maa at gn spak is van n kloof. En ign tstoganisati is noig voo: - Bhou n hgbuik van tstknnis, tstomgving, tstwa n tstata - Tstn is n vak - Thuisbasis voo tsts - J zgt its ov pouctn van n an, us zlf zakn go voo lkaa hbbn E is gn kloof omat: - amnwking gzocht wot, mt bhou van is ign ol - Mn vog btokkn is bij pojctn n onhousklussn - Mn tijns tstuitvoing fysik bij lkaa zit - Gïntg functionl tst plaats vint

3 - D tstoganisati is n afspigling van n volgt wkwijz van ontwikkloganisati Nils Malotaux van N R Malotaux Consultancy gft aan at tstn ht mtn van kwalitit is n at gn spak kan zijn van n kloof. En ontwikklpojct zal n pouct mt afgspokn ignschappn motn oplvn op afgspokn tij tgn afgspokn kostn. D pojctmanag is vantwoolijk voo ht sultaat. Nils hantt in pojctn Clanoom (1980) funamntals. Dz zijn opgnomn in ht incmntal Clanoom n Evolutionay (Gilb) ontwikklmol. Tstn in it mol gaat van uit at uitinlijk valiati foutloos mot zijn n at it moglijk is. E vificatis zijn n spigl voo ontwikklaas om t bpaln ho v z van hun ol zijn n wat z nog motn ln. Taak van ht managmnt is ht optimalisn van combinati van vschilln functis voo ht sultaat. Voo in mot sultaat c.q. olstllingn uilijk zijn. Uit iscussi komt naa von at n kloof tussn Ontwikkling n Tstn ongwnst is. Onafhanklijkhi n pofssionalisn zulln lin tot n got afstan tussn ontwikkln n tstn. Moglijk is n zk afstan noig om ht tstn t waan n t latn goin. Voo focus op bijfsoln is samnwking n go communicati noig. mol is n hulpmil om t bpaln waa mn zit, waa mn hn wil n waa mn kning m mot houn. Jf Jacobs psntt tot slot ht Vification an Valiation Matuity Mol n huiig stan van zakn on ht mol. Ht mol is ontwikkl om t voozin in n oo inusti gaccpt tstpocs ontwikklmol. Ht mol knt n vijftal nivaus (nitial, Rpatabl, Dfin, Manag & Align n Optimizing). Daanaast kijkt ht mol naa ontwikkling van funamntl facton: opl, Tchnolgy, ocss n Oganisation voo m continuïtit in ontwikkling. Mtikn volgns GQMmtho spln n blangijk ol om ontwikklingn t kunnn moniton. Ht mol is ontussn omgoopt in Vification an Valiation mpovmnt Mol n bijna all pocss aas zijn uitgwkt. M wtn: wbsit: Contactpsonn /TstNt wkgop Tstpocs Vbtn : Mac n Haan: Dé D wkgop /Tstn Tstpocs Vbtn is afglopn jaa bzig gwst mt vaag Ho bhst om t gaan mt afstan tussn ontwikkln n tstn. Mac n Haan van NQA psntt n mol at oo wkgop ontwikkl is. Ht mol onknt vijf situatis (nitiati, pcialisati, ggati, ntgati n Optimalisati) in pocsvolwassnhi van ontwikkln n tstn n afstan tussn ontwikkln n tstn. Vanaf nitiati zal mn zich gaan focussn om zijn wk go t on (pofssionalisn) n zulln wln uit lkaa goin. Om t kunnn Optimalisn zal mn wln bij lkaa motn bngn n zich focussn op ht gmnschapplijk bijfsol, ht go wk on. D ggati is n kitik fas omat hi omslag mot plaats vinn. Gbut it nit an zal n cisis ontstaan. Aan ht managmnt schon taak om t bpaln wlk fas mn wil zittn. Natuulijk wil in ht go wk go on. Maa it stlt hog isn om t glijktij t pofssionalisn n focus op bijfsoln t hbbn n aanaast lkans wk t gaan waan. V vist i situati w n an managmntstijl. Waaschijnlijk zulln all fasn van nitiati tot aan Optimalisati oolopn motn won n is Optimalisati nit voo in bst fas. D kunst is om afstan nit t goot t latn won. Ht Doo Malis Albsn,Tstconsultant Kaast n plnai sssi iscussi ov kloof tussn ontwikkln n tstn is onstaan n bijag gwst van Malis Albsn, tstconsultant bij ht Kaast. Bij ht Kaast knnn w n tstoganisati, nit om n kloof t cën mt ontwikkling, maa om n bt gspkspatn t zijn van ontwikklaas. En tstoganisati is n go zaak om n aantal nn: - Bhou n hgbuik van tstknnis, tstomgving n tstata. Knnis n tstwa van n applicati i is opgbouw binnn n pojct wot oo tsts m tuggnomn naa tstoganisati n w gbuikt bij ht tstn van onhou n bh van applicati. - Tstn is n vak En tstoganisati bit go moglijkhn om tstvaaighn tn aanzin van tsttch-

4 nikn n miln uit t bouwn n ht nivau van tstn binnn oganisati v t pofssionalisn. - Thuisbasis voo tstngins Vanuit tstoganisati is ht moglijk tstpojctlis n tstngins aquat stun t gvn om hun ol in n pojct of onhousopacht go t kunnn vvulln. J gft m wlk houing van z vwacht wot n ht is n plk waa z hun poblmn mt tstn, of ht nu gaat om ht topassn van n tsttchnik of ht appotn ov bviningn kwijt kunnn. Mn kan infomati bij lkaa haln, zoat nit i k ht wil opniuw wot uitgvonn. - Als tst mot j j ign zakn go voo lkaa hbbn. Als tst zg j its ov pouctn van n an. J staat stk wann jzlf j zaakjs go voo lkaa hbt. Dat btknt at aanacht mot zijn voo kwalitit van tstpouctn. En tstoganisati is n go mil om aa bog voo t staan. Wij zijn gn voostan van n kloof. W knnn wl at z oo n ign tstoganisati zou kunnn ontstaan n gcultiv kan won, maa vinn nit at op it momnt spak is van n kloof tussn tstn n ontwikkln bij ht Kaast n wl om volgn nn: - amnwking, mt bhou van is ol. W zokn samnwking in pojctn n onhousopachtn, maa wl mt bhou van is ol. n pojctn zijn tsts pojctmwk n stvn ook ht ol van ht pojct na: op tij, binnn bugt n applicati oplvn mt n accptabl kwalitit. Bij onhou vint afstmming plaats ov inhou van las n wlk tstactivititn uitgvo zulln won, zoat kans op vstoingn in poucti zo klin moglijk is. - Vog btokknhi bij pojctn n onhousklussn Als n pojctmanag stat mt ht opstlln van n plan van aanpak wot al gvaag wlk tstpojctli bschikbaa is. D aangwzn tstpojctli kan ict bginnn mt t patn ov wijz waaop ht tsttajct voo it pojct gstalt mot gaan kijgn. - Tijns tstuitvoing fysik bij lkaa Bij tstuitvoing zittn tsts zovl als moglijk icht bij ontwikklaas om n go contact t kunnn onhoun mt ontwikklaas. - Gïntg functionl tst Wij knnn n gïntg functionl tst, waabij ht gïntg slaat op samnwking tussn ontwikklaa n tst. Op basis van n FO at voo 80 a 90% klaa is, won oo tst tstconitis opgstl. Dz won bool oo ontwikklaa om t vifiën of ht FO op juist wijz is gïntpt. Dit lvt mstal n aantal bviningn op i uin op onuilijkhn in ht FO n ht commntaa van ontwikklaa aagt to bij at ht tstontwp wot vbt. Tstoganisati is afspigling van n volgt wkwijz van ontwikkloganisati: D tstoganisati staat nit op zichzlf, maa volgt ontwikkloganisati. Won an wkwijzn ghant bij ontwikkln, an pobn wij aa n go tstantwoo op t gvn. D ambitis van tstoganisati motn in pas lopn mt ambitis van ontwikkloganisati. W kunnn als tst nit t v voo topn uitlopn. Doo Hans assnbug n Koi van ptmb 2002 hb ik mt blangstlling ht atikl van Davi F. Rico glzn mt als titl How to stimat RO fo nspctions,, T, W-CMM, O 9000 an CMM. Einlijk n hanvat voo kwalititsmanags n avisus om hun bazn n klantn voo t knn, at -initiativn alln maa gl oplvn! D kost gaat voo baat, maa baat is vl maln got an kost laat st figuu al vlblovn zin. D kostn/batn-vhouing van vschilln -initiativn vait van 1:5 tot 1:37, us wi uft zo n initiatif nog t iscussi t stlln? Niman? k nk ht wl. n jan ngntig zijn nom bagn uitggvn aan -pogamma s, waabij vl mnsn tw blangijk conclusis hbbn gtokkn. n st plaats blijkt kostn/batnvhouing in paktijk nauwlijks t bknn. n tw plaats zijn spannn bloftn zln uitgkomn. Wi hft nu glijk? Ht zal uit toonztting in inliing wllicht al uilijk zijn, at ik nit zo on inuk bn van ht vhaal. Naa mijn mning zijn vl puntn van kitik aan t von. k zal m hi bpkn tot n vital zakn. Ht stun van mnsn naa n taining btknt nit automatisch, at zij hina gl tchnikn zon poblmn kunnn topassn. n zal it hknnn. oms kom j ovnthousiast tug van n taining, hb j allli visionn wat j wilt gaan vann, maa na nkl agn bn j w gconfont mt nucht alitit. Ht gat tussn taining n aglijks paktijk blk t goot t zijn. Tainingn hbbn als ol mnsn basisbgippn van bijvoobl niuw tchnikn bij t bngn. D cht implmntati vint cht plaats in

5 paktijk. Hibij gln tw anvoowaan voo succs. n st plaats int omgving stabil gnog t zijn om niuw tchnikn t kunnn uitpobn n cht vaing m op t on. n tw plaats is bgliing noig om mnsn t hlpn poblmn tijns implmntati t bspkn n op t lossn. Op tal van plaatsn won aannams gmaakt. Zo wot vonstl, at mnsn i n - of T-taining hbbn gvolg foutloz softwa zulln schijvn (onhouskostn glijk aan nul). Dz aannam is nit gbas op onbouw cijfs uit paktijk n bovnin zijn onhouskostn m an ht oplossn van poblmn in uitglv softwa. Onhouskostn zijn ook ht aanpassn van softwa voo gwijzig omgvingn n mt nam ht inbngn van niuw functionalitit. Ook wot aangnomn at ht bikn van CMM nivau 2 n 3 n kwsti is van ht ontwikkln van policis n pocus. Was ht maa zo... Hanbokn kunnn nuttig zijn, maa ssnti is at n oganisati lt om op n an, gisciplin mani t wkn. Dit omschakln naa n an wkwijz kost tij n ngi n laat zich nit zomaa in n bag uitukkn. Ht gaat om us om wkwijz in paktijk n nit wkwijz zoals i op papi bschvn staat. Bovnin is nu juist wl onzocht, at gn ovuilijk bwijs is at ht volon aan pocsstanaan automatisch lit tot n bt inpouct waa klantn xta tvn ov zijn (zi bijvoobl Kitchnham.a., EEE oftwa, Vol. 13, No. 1, 1996). Dit klinkt ook aannmlijk. Ht gaat imms nit om ht fit at n bschijving van ht pocs bstaat. D kwalitit van ht pocs zoals at in paktijk wot uitgvo, is van blang. Wat mij altij nom aangspokn hft aan n mol als ht CMM, is ht fit at n glaag stuctuu is. Dz glaag stuctuu hlpt oganisatis om stapsgwijs vaningn t intificn n oo t von. Op CMM nivau 1 hoft mn zich nit uk t makn om aspctn i pas op hoogst nivaus aan bo komn. nvstingn in i aspctn zulln zich nit of nauwlijks tugvinn, omat mn aa nog nit aan to is. En zo glt voo lk mol (bijvoobl of CMM) n lk tchnik (bijvoobl inspctis), at anvoowaan voo succsvoll implmntati zijn. Ht is wl luk om mnsn naa n -taining t stun, maa wat is ht ffct van zo n taining inin pouctontwikkling gknmkt wot oo onstabil n onvollig quimnts n us vl ynamik? Dan kan bt st gïnvst won in zakn als quimnts managmnt n quimnts ngining. D invsting in n -taining zou zlfs contapouctif kunnn wkn. Zo is ook nit uilijk wat nu cht anvoowaan zijn voo ht succsvol kunnn invon van inspctis. Kan it al als CMM nivau 1 oganisati of vist it n CMM nivau 3 oganisati (waa pas voo ht st gspokn wot ov Rviws )? k zou zlf ht antwoo nit mt zkhi kunnn gvn. Waaschijnlijk is wl, at kostn/batnbkning an uitkomstn gft voo n CMM nivau 1 tn opzicht van n CMM nivau 3 oganisati. Of is it ook n voo han liggn, maa wom nit ononbouw aannam? U zit ho makklijk ht is om voo vuist wg gwichtig uitspakn t on, maa ho moilijk ht is om z ha t makn. Ht got gvaa van ht atikl schuilt in ht fit, at gnalisatis plaatsvinn. Rs gaf ik aan, at aannams nit zijn onbouw. Maa wot toch gf aan vaingscijfs, zult U wllicht nkn? oms gbut it inaa. Maa, mn mag nit zon onbouwing sultatn van n nkl cas stuy gnalisn. Latn w wl zijn. Tgnov lk positiv vaing is hlaas n vlvou aan ngativ vaingn t plaatsn, htgn ht klakkloos gnalisn sastus onmijnt. Ht is aaom intssant t onzokn waaom n cas stuy positiv vaingn lit zin. Wat was unik aan i situati? Bit i situati moglijkhi om vooaf gstl hypothsn t valin of om vanuit i situati hypothsn t gnn? En, on wlk aannams is intn valiitit van hypothsn t gnalisn voo an, xtn situatis? Ht atikl van Davi Rico is n uitst naïv bnaing van aglijks paktijk. E wot mt aannams ggooi, i nit alistisch zijn n nit go onbouw zijn. Ht wot voo avisus bijna vlilijk om n niuw mol (bijvoobl upio Bnfit Mol ) t vzinnn, aa wat ingiëntn als inspctis n in t stoppn, n uitgaan van nkl aannams voo t knn at it mol nog m oplvt an bijvoobl ht CMM. Onzin! Ht is van blang om mt bnn op vlo lk mol kitisch tgn ht licht t houn. Wat kan ht mol bin voo mijn oganisati? Wat zou ik nu kunnn gbuikn n wat zou op n lat momnt gschikt kunnn zijn, inin mijn oganisati wat v is? Wat zou n go implmntativom zijn? En voo uilijkhi. k wil bslist ht potntiël nut van gnom molln n tchnikn nit bstijn, intgnl. En nucht kijk op zakn lijkt m cht wl gwnst. Ht klakkloos kopiën van aannams n bkningswijzn uit ht gnom atikl zou wl ns contapouctif kunnn wkn. Hans assnbug is zlfstanig avisu. Naast ht gvn van gastcollgs aan Univsitit van Bn, hout hij zich bzig mt ht schijvn van atikln n bokn. Tvns vot hij on supvisi van pofsso Egon Bghout (RuG) n pomotionzok uit naa ht ontwpn van n conomisch bslissingmol t onstuning van ht vijgavpocs van softwaapplicatis (zi ook

6 Vl T-oganisatis, ongacht of ht om got of klin nhn gaat, knnn poblmn bij ht ontwikkln van softwa. D silv bullt i hiaan n in mot makn is nog nit gvonn. Vbtn van ht softwapocs is laatst jaa wl n bwzn mil gblkn om ontwikkling van kwalitatif go softwa t alisn. Echt, m oo achtgon van ghant molln, zoals ht ovbkn CMM, mt vbtpogamma s van vl jan, bstaat bij klin T-nhn n hog mpl om aan softwa pocsvbting () t bginnn. Bovnin, als j al aan bgint: waam n ho an? Daanaast glt at voo omvangijk vbtpogamma s op voohan mstal gn tij n gl bschikbaa is. Tgn z achtgon n vanuit ovtuiging at ook klin T-oganisatis volop pofijt kunnn hbbn van go ingicht pocssn is -wkgop in Klin Oganisatis gaan wkn aan hulpmiln om pocsvbting ook bij klin Tgopn op gang t bngn. Dit hft gsult in tatkit, n vzamling kaatn, waam n Tnhi van zo n 5 tot 50 mwks n bgin kan makn mt stapsgwijz pocsvbting. Tijns plnai bijnkomst psntt wkgop ht st pototyp n st ign vaingn m aan n b publik Ontvangst & koffi Wlkomstwoo oo agvoozitt n mlingn van ht bstuu van tichting pi G Fisch: ntoucti tatkit: Waaom n wat Topassn van tatkitkaatn: Al on lt mn ntactiv sssi. on bgliing van ln wkgop in Klin Oganisatis auz mt boojs sntn sultatn: Al on lt mn (on liing van G Fisch) Tju Naus: Ho wkt ht in paktijk? luiting, mt glgnhi tot napatn mt lkaa n wkgopln D Wkgop nvoingsstatgiën icht zich in uim zin op all facttn i t makn hbbn mt ht invon van niuw wkwijzn. Blangijk aspctn zijn aabij ht ln van vaingn n mningn, ht bin van n klankbo voo ht bspkn van iën n poblmn n ht volgn van niuw ontwikklingn op ht gbi van. Ht pincip "haln èn bngn" is één van blangijkst knmkn van onz wkgop. D WG bstaat uit zo'n twintig ln. D ln komn 5 a 6 maal p jaa bijn op tlkns wissln locatis. D bijnkomstn bginnn altij om 16:00 n inign on 20:00 n zijn inclusif n boojsmaal t vstking van inwnig mns. D bijnkomstn knnn al janlang n opkomst van lnms. D bijnkomstn hbbn altij n onwp. D onwpn won oo één of m spks ingli waana uimt is voo ign inbng n iscussi. D volgn onwpn zijn aabij bijvoobl aan bo gkomn: - CE/O ht inichtn van n vbtstuctuu - invoing van planning & tacking - ho mt j ht succs van n invoingsstatgi? - invoing van quality assuanc - CMM - tst managmnt - invoing van mtics - commitmnt cën n vasthoun Voo onwpn van 2002 vwijs ik gmakshalv naa: tab "bijnkomstn". nin j gïntss bnt in n knnismaking mt onz wkgop nm an contact op mt Jal Mij. Contactpsoon: Jal Mij tlfoon: mail: Contactpsoon: Dé Robbn mobil: Contactpsoon: Michl Rutgs tl.: mail: Contactpsoon: Hans Vonk tl.: , fax: mail:

7 Contactpsonn: G Fisch, tl Tju Naus, tl: mail: Hans assnbug is z zom gstat mt n pomotionzok mt als wktitl: A Quantitativ Appoach to oftwa Rlasing. Dit onzok vint plaats on supvisi van of. Egon Bghout (Rijksunivsitit Goningn). Dol van it onzok is ht ontwpn van n bslismol om ht vijgvn van n softwaapplicati aan han van vooaf gfini citia t onstunn. En na bschijving is t vinn op n st fas van it onzok vint n aantal cas stuis plaats om na t gaan ho ht vijgvn van softwa in paktijk vloopt. Bijvn i gïntss zijn hiaan l t nmn, kunnn vijblijvn contact opnmn mt Hans assnbug tl ). D NEMA (Nlans oftwa Mtikn Gbuiks Associati) hft in samnwking mt GA (Gnootschap van nfomati Achitctn) n niuw hanbok uitgbacht. Ht hanbok oftwamtikn is ht inpouct van glijknamig wkgop, n samnwkingsvban van bi oganisatis. Ht hanbok bhanlt vschilln sootn softwamtikn i mn kan topassn om ht systmontwikkling- of onhoupocs n ook kwalitit van ht uitinlijk softwapouct t bhsn. D bgippn i n ol spln bij mtikn won uitgbi bspokn, vnals stappn i mn mot nmn om n mtpogamma succsvol t kunnn uitvon. D wkgop hft mtikn ggop naa n aantal paktisch topasba hooftypn. Daabij is n onschi gmaakt in mtikn voo kostnbhsing, vootgangsbhsing n kwalititsbhsing. Ht hanbok is bol om oganisatis houvast t gvn bij ht opzttn n uitvon van mtpogamma's. D wkgop hft aabij gpob kloof tussn thoi van ht mtn aan softwakwalitit n paktijk van allag, waain latif winig aawklijk wot gmtn, t ovbuggn. Ht hanbok is vkijgbaa via ht sctaiaat van NEMA ( ; Th Gui to T vic Managmnt povis an insight into th latst vlopmnts in th fil of T svic managmnt (TM). t contains in-pth aticls gaing issus an tns in TM, poviing a sis of usful instumnts that can b implmnt immiatly o us in th futu to analys how wll any company is managing its T svics. Th Gui to T vic Managmnt contains a global suvy of mthoological appoachs which hav bn us to sign an implmnt succssful T svic managmnt statgis. t inclus an xamination of ths vaious appoachs, nabling you to buil a platfom on which you businss can vlop its T svic concpts. This will nsu that you too can implmnt a high quality an succssful svic managmnt statgy which mts th ns of you customs. Mo infomation about Th Gui to T vic Managmnt can b foun at th TM ORTAL: Copis of th Gui can b o at Amazon.com: oolstomanag-20/ mpotant Dats Tchnical aps u: Dcmb 20, 2002 Woking sssions u: Januay 10, 2003 Tool mos u: Januay 10, 2003 Notification: Januay 31, 2003 Cama-ay paps u: Fbuay 28, 2003 Comphning pogams is on of th co softwa ngining activitis fom aly implmntation to longtm softwa volution. oftwa us, inspction, vs ngining, migation, an ngining of softwa systms all citically pn on pogam comphnsion. WC 2003 will psnt th latst invntions, achivmnts an xpincs in pogam comphnsion sach an pactic. W invit you to paticipat in WC 2003 to hlp us buil an xciting foum fo xchanging ias an xpincs in this v xpaning an citical fil of pogam comphnsion. W invit tchnical paps, tool mos, an woking sssions on, but not limit to, th following topics: - Thois, cognitiv mols, pocsss, an statgis fo softwa comphnsion - Tools facilitating pogam comphnsion

8 - Expimnts an cas stuis with comphnsion mols, tools, an pocsss - Rvs ngining statgis an tchnologis to suppot pogam comphnsion - Comput suppot collaboativ unstaning - Comphning an visualizing softwa atifacts - Comphnsion uing lag scal maintnanc, ngining, an migation - Unstaning istibut an ntwok-cntic systms - Unstaning pouct lin systms Tchnical aps aps shoul b oiginal wok, limit to 10 pocings pags, an at most 6000 wos. aps must not hav bn pviously publish no hav bn submitt to, o b in consiation fo, any jounal, book, o confnc. Woking ssions W invit poposals fo woking sssions (90 minuts ach) on any of th topic aas mntion abov. Woking sssions a sign aoun a spcific thm an shoul b mo intactiv an iscussion-oint. Tool Dmos W also invit poposals fo tool mos on any of th topic aas mntion abov. Th poposal shoul inclu a sciption of th tool o nvionmnt, its applicability to pogam comphnsion, an a bif sciption of th popos typ of monstation. ap ubmission ubmissions to WC 2003 will us th CE 2003 lctonic submission pocss. Tchnical paps must confom to th EEE pap guilins. EEE Comput ocity ss will publish th wokshop pocings. hot paps fo accpt woking sssions an tool mos will also b inclu in th pocings. Authos a xpct to psnt thi accpt paps o poposals a WC 2003 in otlan. Gnal Chai: Hausi Müll, Univsity of Victoia ; ogam Chais Rain Koschk, Univsity of tuttgat ; Kn Wong, Univsity of Albta ; ublicity Chai: Ai van Dusn, CW D vnmntnkaln bvat n ovzicht van intnational confntis op ht gbi van, mtikn n softwapouctkwalitit. Daanaast zijn activititn van opgnomn. Op wbsit van Euops Gmnschap ( n op wbsit van ht softwa ngining institut in Bilbao zijn m intssant confntis t vinn. Ook national vnmntn op ht gbi van softwapouct- n pocsvbting kunnn in z vnmntnkaln won opgnomn. Mils Koi kan n oganisato van -glat vnmntn n slct gop van gïntssn bikn. Voo commciël vnmntn zoals confntis, wokshops, lzingn n ansootig bijnkomstn vaagt acti n klin bijag in kostn. D volgn Koi zal volgns planning vschijnn min januai W vzokn u om aankonigingn voo vnmntnkaln uitlijk op 16 cmb 2002 bij acti t bzogn. 4-6 novmb: T2002 vnt, atnships fo th futu laats: Blla Cnt, Kopnhagn wbsit: 12 novmb: Wkgop in klin oganisatis Onwp: Voobspking plnai sssi Wbsit: 14 novmb: Wkgop ntgal statgiën Onwp: D intgal aanpak Contactpsoon: Michl Rutgs tl.: mail: 19 novmb: plnai sssi onwp: Hanbok Jan olaat plaats: Zalncntum Bologna, Utcht tij: uu info & aanmling: Cantijn sctaiatn wbsit: 20 novmb: Wkgop Mtics Onwp: Bgotn in vog staium Wbsit: novmb: ice Taining onwp: ice (O 15504) Asssso Taining i.s.m. Alc Doling (ice pojct manag) plaats: Basl info & aanmling:

9 3, 4, 5 cmb: CEA 2002, OFTWARE & YTEM ENGNEERNG an thi ALCATON Onwp: Th aim of th 15th ition of th CEA Confnc is to povi a citical suvy of th cunt status of tools, mthos, an pocsss fo laboating softwa an systms. laats: CNAM ais, Fanc nfo: 10 cmb: Wkgop nvoingsstatgiën, Won Onwp: pocsinichting Contactpsoon: Jal Mij tlfoon: mail: 16 cmb: Wkgop in klin oganisatis Onwp: Nabspking plnai sssi Wbsit: 15 januai: Wkgop Tstpocs vbting contactpsoon: Dé Robbn tlfoon: fbuai: Wkgop nvoingsstatgiën, Einhovn Onwp: mtbaa makn Contactpsoon: Jal Mij tlfoon: mail: 10, 11 mi: WC 2003, 11th ntnational Wokshop on ogam Comphnsion laats: Hilton otlan Hotl, otlan, Ogon, UA nfo: 20 novmb 2003: Euopan ystms Confnc at lctonica 2002 laats: Münchn Wbsit: Kijk glmatig op wbsit voo actul wkgop mlingn n bijnkomstn. All wkgopn hbbn lk n ign wbsit, i via is t bikn. nin u actif wilt paticipn in n Koi in tokomst wilt ontvangn, kunt u zich aanmln als lnm in bij: ctaiaat tichting p/a Cantijn ctaiatn ostbus 2047, 4200 BA Goinchm tl.: , fax: mail: wbsit: Aanmling kan ook via ht aanmlingsfomuli op wbsit van : Colofon D acti bstaat uit: Rnsk Hnzl, Nils Malotaux, Maatn Wijsman Voo actis n vagn m.b.t. Koi kunt u zich wnn tot: Racti Koi, Rnsk Hnzl Luchthavnwg , 5657 EA Einhovn tl.: , fax: mail: nin u in tokomst n hinningsbicht wilt ontvangn ov atum van kopijsluiting, stuu an n - mail mt "opnam copylijst" naa Rnsk Hnzl nfomati ov is t vinn op wbsit: Voo actis n bijagn op wbsit kunt u zich ichtn tot: Racti wb, Nils Malotaux mail: Dz koi kwam tot stan mt mwking van o o Vision Consot N R Malotaux - Consultancy

Handboek Jan Soldaat. Starterkit voor stapsgewijs invoeren van. procesverbetering P I. Werkgroep SPI in Kleine Organisaties

Handboek Jan Soldaat. Starterkit voor stapsgewijs invoeren van. procesverbetering P I. Werkgroep SPI in Kleine Organisaties Hanbok Jan Solaat S Statkit voo stapsgwijs invon van pocsvbting Wkgop S in Klin Oganisatis Statkit: waaom, wat n ho Opzt psntati: Achtgon wkgop Waaom n Statkit? Ho tot stan gkomn? Wat bit Statkit? Wat

Nadere informatie

De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van:

De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van: n st Koi van 2003 n niuwjaaswns van ht bstuu, n kot atikl ov ol van ankpuntn in n vann oganisati, n n uitgbi atikl ov tatkit. n niuwsubik staat n call fo paps voo Euo confnc 2003, n bokvmling n n niuw

Nadere informatie

Kloof? Hoezo kloof? N R Malotaux. Niels Malotaux P I. 030-228 88 68 niels@malotaux.nl www.malotaux.nl/nrm. Consultancy. N R Malotaux Consultancy

Kloof? Hoezo kloof? N R Malotaux. Niels Malotaux P I. 030-228 88 68 niels@malotaux.nl www.malotaux.nl/nrm. Consultancy. N R Malotaux Consultancy 1 Kloof? Hozo kloof? Nils Malotaux 030-228 88 68 nils@malotaux.nl www.malotaux.nl/nm S/TstNt - 26 sptmb 2002 Nils Malotaux 2 Kwalitit op tij consultant Coach voo sultaat in pojctn S wkgopn: Klin Oganisatis

Nadere informatie

De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van:

De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van: Na n gslaag confnti blikkn w nog vn tug oo ht plaatsn van n atikl van Jns as. D foto s van confnti zijn t zin op: http://van-loon.xs4all.nl/album/pi+congs+2003. Hans assnbug gft infomati ov global outsoucing.

Nadere informatie

De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van:

De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van: Dz Koi bvat vlli infomati voo mtik lifhbb. Ht NEMA stlt zich voo aan ht publik n hoopt op n nauw samnwking in pocsvbting. D wkgop mtikn hft n bijnkomst ov Quantitativ Risk Managmnt. V vaagt acti nog aanacht

Nadere informatie

De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van:

De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van: Ook in tijn van oolog n Koi, n wl n mt n uitgbi atikl ov ht wann van n vijgav van n pouct, tw kot atikln ov nzijs succsfacton voo ht slagn van n tajct, n anzijs ov kwalititsvhoging oo gbuikmaking van opn

Nadere informatie

K o e r i e r. Zomereditie 2009

K o e r i e r. Zomereditie 2009 Numm 2009-2 K o i Zomiti 2009 www.st-.nl Ractionl D zomiti van Koi ligt hi voo j. ommig van ons zijn al mt vakanti gwst n ann hbbn vakanti nog t go. Glukkig val ik on laatst catgoi. Ofwl, Koi als lctuu

Nadere informatie

SPIder Koerier. Winter Editie 2008

SPIder Koerier. Winter Editie 2008 Dcmb 2008 Numm 2008-4 Koi Wint Eiti 2008 www.st-.nl Ractionl intklaas is nu in ht lan n misschin als u it lst is hij al w t paa n boot vtokkn ichting zon. Nu w van intklaas hbbn ghoo wat w go n min go

Nadere informatie

Verslag afronding van het project Samenspel Formele en Informele zorg rondom mensen met Dementie, LVB en NAH.

Verslag afronding van het project Samenspel Formele en Informele zorg rondom mensen met Dementie, LVB en NAH. Vslag afonding van ht pojct Samnspl Foml n Infoml zog ondom mnsn mt Dmnti, LVB n NAH. D afondnd studidag vond plaats op 8 sptmb 2015 op d bijzond locati d Vnissag t Bussum, n voomalig fot. Voo dz middag

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

NIEUW. archivering in Outlook!

NIEUW. archivering in Outlook! NIEUW achvng n Outlook! www.wns.com D Outlookachvng van WnRIS maakt communcat nzchtljk, ook bj Cana BV. Sctass Lk kjgt all algmn -mal bnnn, waaon n nfomataanvaag van Acaon. Zj slaat aanvaag va Outlookachvng

Nadere informatie

K o e r i e r. SPIder Conferentie Speciale Editie 2009

K o e r i e r. SPIder Conferentie Speciale Editie 2009 ptmb 2009 Numm 2009-3 K o i Confnti pcial Eiti 2009 www.st-.nl Ractionl Voo j ligt jaalijks Confntispcial van Koi. Dz koi staat vollig in ht tkn van Confnti van 6 oktob 2009 in E. W hbbn n intssant pogamma

Nadere informatie

De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van:

De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van: Dz gogvul Koi gft infomati ov confnti van 23 sptmb, n ovzichtsatikl van ht initiatif bij ABN AMRO, n vvolg op kwalitit van opn souc softwa iscussi, n atikl ov Quality Function Dploymnt tchnik als hulp

Nadere informatie

De Slimste Handleiding ter Wereld

De Slimste Handleiding ter Wereld D Slimst Hndliding t Wld 1. Inliding vsi 2.5 Wlkom bij d Slimst Hndliding t Wld, d gids di u l lidn doohn ht voobidn n uitvon vn D Slimst Mns t Wld, mt bhulp vn ht bijgvogd flsh-pogmm n nd documntn. 2.

Nadere informatie

K o e r i e r. Lente Editie 2009

K o e r i e r. Lente Editie 2009 Numm 2009-1 K o i Lnt Eiti 2009 www.st-.nl Ractionl Ht schaatsn op natuuijs ligt al w acht ons. Nit all bstuusln zijn bukvij gblvn, maa scha is s w aaig hstl. k hoop an ook at lzs van Koi mt nam hbbn gnotn

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

5/12/2012. Preventie van turnover in de patiëntenzorg naar een sterker retentiebeleid in zorg en andere bedrijven Antwerpen, december 2012

5/12/2012. Preventie van turnover in de patiëntenzorg naar een sterker retentiebeleid in zorg en andere bedrijven Antwerpen, december 2012 Rtntimanagmnt Pvnti van tnov in d patiëntnzog naa n tk tntiblid in zog n and bdijvn Antwpn, dmb 202 Lzing nav. Laning EC Pyhih wlzijn in d patiëntnzog, initiatif Kal d Got-Hoghool Fank Vand Sijp, Dito

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

duidelijke taal El español, lengua mundial! Spaanse taal en cultuur studeren in Nijmegen El español, lengua mundial!

duidelijke taal El español, lengua mundial! Spaanse taal en cultuur studeren in Nijmegen El español, lengua mundial! Afgstudd, n dan? j tcht voo all bnodigd Als j bnt afgstudd in d Spaans infati ov stags n abidsmakt. taal n cultuu hb j vl moglijkh- Zi ook www.u.nl/csl. duidlijk taal dn op d abidsmakt. J kunt voobld ondzok

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Voorkom het pesten door op jonge leeftijd het begrip pesten uit te leggen.

Docentenhandleiding. Voorkom het pesten door op jonge leeftijd het begrip pesten uit te leggen. Docntnhaliding Voorkom ht pstn door op jong lftijd ht bgrip pstn uit t lggn. st collga docnt INLEIDING Ht schoolpakkt. Door lid of vri t wordn van "" ontvangt u ht schoolpakkt n n aluminium bordj van "".

Nadere informatie

SPIder. P I Koerier. d e. ! Redactioneel

SPIder. P I Koerier. d e. ! Redactioneel wot gsponso oo: Koi Mi 2002 www.st-spi.nl! Ractionl Ht st kwataal van 2002 ligt alw acht ons. n ht vschit n hoplijk vlblovn stant van 2002. Als st in i gval n vnmnt om naa uit t kijkn, ht vijf jaacongs

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Maatregel 7 - Het verhalen van de schade op de dader

Maatregel 7 - Het verhalen van de schade op de dader Maagl 7 - H vhaln van d schad op d dad Waaom? Bij agssi n gwld onsaa vaak schad schad aan godn van d wknm of wkgv, bijvoobld n auo. Maa ook onsaa vl pijn n ld, immaiël schad of is gvolgschad. H klink bijna

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Anvrgormulir Prsoonsgonn Bugt Vrplging n Vrzorging DEEL 3: Bugtpln Dit ugtpln wort oor vrzkr o wttlijk vrtgnwoorigr ingvul. 1 (En tolihting op ht ormulir stt in ijlg) 1. Grssr Dit ormulir is stm voor:

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding Kwaliteit Onderwijs & Studiebegeleiding Faciliteiten & Communicatie VU-Imago

INHOUD. Inleiding Kwaliteit Onderwijs & Studiebegeleiding Faciliteiten & Communicatie VU-Imago N Z ES T U D I E. N Z ET E K MS T. T I J DV RÉ C H T EI N S P R A A K! U n v s t a S t u d n t n a a d v k z n g n2 0 1 4-V k n g s p o g a mmav U S INHUD Inldng Kwaltt ndwjs & Studbgldng Faclttn & Communcat

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Jaargang 4, nummer 12, datum: 17 februari 2015

Jaargang 4, nummer 12, datum: 17 februari 2015 Jgng 4, numm 12, dtum: 17 fui 2015 Bst ouds of vzogs, Volgnd wk is ht lw Voojsvknti n mt ht w vn d fglopn dgn, volt ht ook uitn f n to l ls vooj. W wnsn idn lvst n hl pttig vknti n zin lk 2 mt hoplijk

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

b) Wat doe jij, als je stress hebt, om rustiger te c) Ben jij het eens met de stelling van Kim? a) Heb jij wel eens stress? Hoe voelt dat?

b) Wat doe jij, als je stress hebt, om rustiger te c) Ben jij het eens met de stelling van Kim? a) Heb jij wel eens stress? Hoe voelt dat? Gzondhid L ht atikl Kim ov anti-tl op pagina 3 van Kidwk. L ht atikl Kim ov anti-tl op pagina 3 van Kidwk. A B C L ht atikl Kim ov anti-tl op pagina 3 van Kidwk. 1) Kim ov anti-tl a) Hb jij ht wl n hl

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Machtsfuncties. Kern 1 Even en oneven exponenten. 4VWO B, uitwerkingen Hoofdstuk 6, Machtsfuncties1

Hoofdstuk 6 Machtsfuncties. Kern 1 Even en oneven exponenten. 4VWO B, uitwerkingen Hoofdstuk 6, Machtsfuncties1 VWO B, uitwrkingn Hoostuk, Mahtsuntis Hoostuk Mahtsuntis Krn Evn n onvn ponntn a Ht gwiht van kuus staat uit ht gwiht van rin. Er zijn rin. Als ri r m lang is, an wgt ir ri 0, r gram. Ht total gwiht wort

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv a Statistik Ongvr 6 miljon guln at is ruim miljar guln. 0 kg marihuana in 99 is onwaarshijnlijk winig. Zkr vrglkn mt anr jarn. D juist waar is 9 0 7 9 6. In 99 is r voor ruim 07 miljon guln onrshpt. Dit

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Bij de toepassing van de in paraplubestemmingsplan bedoelde ontheffing wordt verstaan onder:

Bij de toepassing van de in paraplubestemmingsplan bedoelde ontheffing wordt verstaan onder: HOOFDSTUK 2. REGELS PARAGRAAF 1 TOEPASSINGSREGELS Artikl 1 Topssingsrik Inin nit op gron vn nr plingn vn in ijlg 1 gnom stmmingsplnnn vrijstlling/onthffing kn worn vrln zijn urgmstr n wthours vog onthffing

Nadere informatie

Opdrachten. Ja, ik ben erg sterk. Ik kan wel 48 kg. dragen!! 1. Welke 2 koffers kan hij tegelijk dragen?

Opdrachten. Ja, ik ben erg sterk. Ik kan wel 48 kg. dragen!! 1. Welke 2 koffers kan hij tegelijk dragen? M5 Opdachtn 1. Wlk 2 kffs kan hij tglijk dagn? Ja, ik bn g stk. Ik kan wl 48 kg. dagn!!. 24 kg. 26 kg. 25 kg. 27 kg E. 24 kg ntl j antwd : () 24 kg +. kg (wat j hbt gkzn) mag nit m dan 48 kg zijn. + +

Nadere informatie

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert Dit is wt IVW u llml oplt D uitstk liggig i mtopoolgio Amstm jlg omstiti, it gbi hft l l zichzlf. Ht zij cht ms i ctif zij smwk, i succs mk. Voo zichzlf oo lk. Ht twk IVW splt i blgijk ol. E cti igig,

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

In figuur 5-1 zie je een afbeelding van de snelheidsmeter en de kilometerteller van een nieuwe auto.

In figuur 5-1 zie je een afbeelding van de snelheidsmeter en de kilometerteller van een nieuwe auto. Opgvn Vrkr In ht vrkr spln snlhi n krht n lngrijk rol. W zulln topssingn kijkn wrij voorl ook vilighi in ht vrkr n o zl komn. Opgv 1 In figuur 5-1 zi j n fling vn snlhismtr n kilomtrtllr vn n niuw uto.

Nadere informatie

cleantech Situering Eco2Profit

cleantech Situering Eco2Profit clantch Bdijvntinn Situing Eén van d kntakn van d Povincial Ontwikklingsmaatschappij Limbug is d uitbouw van n kwantitatif n kwalitatif aanbod van vstigingsuimt voo ondnmingn. Rds nkl jan schnkt POM Limbug

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Luvnsbrok KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 12 32 83 92 (Wingrd) M 06 57 93 90 14 (Monti) E bsoluvnsbrok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn! 20 juli tot

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

oefenbundel voor het tweede leerjaar

oefenbundel voor het tweede leerjaar ofbudl voo ht twd ljaa lihoud aad bo taal: pictogamm mdiëig Tijd voo Taal acct - Taal 2 taalbschouwig taal: lz schijv acctactivitit Tijd voo Taal acct - Taal 2 vijkig spllig: i, i mdiëig Tijd voo Taal

Nadere informatie

Het combineren van requirements engineering

Het combineren van requirements engineering Ht combinrn van rquirmnts nginring n tstn En moglijk tokomst Jan Jaap Canngitr Dirctur Productmanagmnt SYSQA B.V. jcanngitr@sysqa.nl #jjcanngitr SYSQA Almr 1 Agnda Essnti rquirmnts nginring Id op hoofdlijnn

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Inhoud. Uit de redactie. Inhoud / Uit de redactie. Schriftwerk / Woord van de voorzitter Als de Here het huis niet bouwt Vrij om te gehoorzamen

Inhoud. Uit de redactie. Inhoud / Uit de redactie. Schriftwerk / Woord van de voorzitter Als de Here het huis niet bouwt Vrij om te gehoorzamen Inhoud / Uit d dacti Inhoud Schiftwk / Wood van d voozitt Als d H ht huis nit bouwt blz. 3 Vij om t ghoozamn blz. 3 In ht vizi Hbbn Kkfabikn schoostnn blz. 4 Kapl t Luvn in d stigs blz. 6 En 1st induk

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

Producten voor thuis & tuin

Producten voor thuis & tuin Pouctn voo thus & tun laa schoo 2015 2014All pouctn won gmaakt oo llngn van ht Da Vnc Collg Paktkonws W wkn zon wnstoogmk. Mt opngst wot mataal voo ht makn van nuw pouctn gkocht. Nstkast Ht ksl s mt n

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer Tolichting bhrdominn In d wrld van d automatisring n informativoorzining wordt, naast systmontwikkling, ondrschid gmaakt tussn dri vormn van bhr: functionl bhr, applicatibhr n tchnisch bhr. W lichtn dz

Nadere informatie

E- Awareness in de CARE

E- Awareness in de CARE E- Awarn in d ARE 14 dcmbr 2009 t Niuwngin IT al nutvoorzining J hoft ht wil nit opniuw uit t vindn? Dr. ALJ (Lx) van Buchm Algmn dirctur S&L zorg Inhoud Wat i S&L zorg Wat mot IT don? Fundamntl ontwikklingn

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

Ajodakt. Rekenen. Cijferen Mix. Cijferen groep 8. Colofon. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Groep 8

Ajodakt. Rekenen. Cijferen Mix. Cijferen groep 8. Colofon. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Groep 8 Cijn Mix Ajokt Coloon Rknn Cijn gop Autus Mjnn vn Gmn Cokky Stolz ThimMulnho ontwikklt lmiln voo Pimi Onwijs, Vootgzt Onwijs, Bopsonwijs n Volwssnnuti n Hog Onwijs Zlstnig wkn Rknn Gop Antwoon Dit ntwoonokj

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

NEVAC examen Elementaire Vacuümtechniek Vrijdag 11 april 2003, 14:00-16:30 uur. Vraagstuk 1 (EV-03-1) (25 punten)

NEVAC examen Elementaire Vacuümtechniek Vrijdag 11 april 2003, 14:00-16:30 uur. Vraagstuk 1 (EV-03-1) (25 punten) NEVAC xmn Elmntir Vuümthnik Vrijg 11 pril 2003, 14:00-16:30 uur Vrgstuk 1 (EV-03-1) (25 puntn) En vuümsystm wort gëvur mt n olivrij pompsystm, t stt uit n voorvuümpomp n n turomolulirpomp. D pompsnlhi

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING. Ik wil. Deze krant is 700,- waard! Kijk snel op pagina 6. perfecte huurhuis in stappen p4.

DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING. Ik wil. Deze krant is 700,- waard! Kijk snel op pagina 6. perfecte huurhuis in stappen p4. DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING Ik wil hun Dz kant is 700,- waad! Kijk snl op pagina 6 Ht pfct huuhuis in stappn p4 6 2 DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING HUREN = Tijdn vandn.

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

Voorkom forse inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid met WIA aanvullende verzekeringen

Voorkom forse inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid met WIA aanvullende verzekeringen km fs nkmnstgval bj abdsngschkthd mt W aanvllnd vkngn lgmn nfmat s bstmd v wkgvs n wknms d gaag m wlln wtn v d aanvllnd W vkngn n d bch lst wlk nadlg gvlgn d Wt nkmn n bd (W) v ht nkmn van wknms kan hbbn

Nadere informatie

dans kunst & cultuur Zuiderlicht pen College HUIS UITNODIGING 13 februari 2016 29 januari 2016 13 februari VAKKEN EN LESSEN ALLE VAKKEN EN LESSEN

dans kunst & cultuur Zuiderlicht pen College HUIS UITNODIGING 13 februari 2016 29 januari 2016 13 februari VAKKEN EN LESSEN ALLE VAKKEN EN LESSEN UITNODIIN OPN HUI 29 jauai Kal du Jadistaat 54 J ijgt i d st las hl vl va, di allmaal bij d odbouw ho. J it hiod. Ht is gllig school mt lu doct gllig ati gulda 1a J ijgt md mal p jaa appot j wodt da altijd

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Uniek in woonbeleving

Uniek in woonbeleving Unik in woonblving Top locati h c s o B n D! P unt Unik in Brabant 7 dagn pr wk gopnd Gratis parkrn Punt! woonwarnhuis Ht Punt! Op ht RtailPark in Dn Bosch opnt Punt! En 6000 m² groot woonwarnhuis mt n

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Drakstyn KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 23 93 85 50 E bsodrakstyn.schorn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Maten omrekenen

Hoofdstuk 1 Maten omrekenen Hoostuk 1 Matn omrknn Opstap Enhn n hanig matn O-1a O-2a Ht gwiht van n puppy is 325 gram. Elln loopt 100 mtr in 15,3 sonn. D lngt van kantin is 27,3 mtr. D inhou van n pak mlk is 1,5 litr. En hoolarp

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

Oefenopgaven Schoolexamen 1 Scheikunde 6 VWO 1/5

Oefenopgaven Schoolexamen 1 Scheikunde 6 VWO 1/5 Ofnopgavn Schoolxamn 1 Schikun 6 VWO 1/5 Hoofstuk 10 nrgi n vnwicht 1 Eén van ractis i plaatsvint in n zwavlzuurfabrik, is racti tussn zwavlioxi n zuurstof uit lucht. Hirbij wort zwavltrioxi gvorm. All

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Betalen voor parkeren gaat voortaan via sms!

Betalen voor parkeren gaat voortaan via sms! chnkn aan pcifik mobilititpoblmn in d tad/gmnt. Flxibilitit naa uitbiding Ht uitbidn van btalnd pakzon of ht vandn van gldig paktaivn of tijdn kan onmiddlijk in ht ytm aangpat wodn. D adggvn n d gldig

Nadere informatie

Christmas time 2.0! Lesbrief

Christmas time 2.0! Lesbrief Lsbrif Christms tim 2.0! En updt vn ht succsvoll Tumult krstspl vn vorig jr. In smnwrking mt Musicbox is d muzikrond nu n krstmuzikquiz gwordn di j klssikl ls fsluiting vn ht spl dot: vl plzir n lvst hl

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Opleidingen. AutoCAD Inventor Revit 3ds Max 2013/2 0 1 4. C Be

Opleidingen. AutoCAD Inventor Revit 3ds Max 2013/2 0 1 4. C Be 2013/2 0 1 4 Oplidingn Invnto Rvit 3ds Max TEC / CAD Collg HBO & MBO-Instituut 3xd Awa TEC/CAD Collg BV Kknbos 1018 B 6546 BA NIJMEGEN T 024 356 56 77 www.cadcollg.nl info@cadcollg.nl n 3x A d lux Bst

Nadere informatie

SPIder Koerier. Redactioneel

SPIder Koerier. Redactioneel wot gsponso oo: Koi Januai 2002 www.st-spi.nl Ractionl D onk, kot wintagn. Mt ht uitbngn van z koi is ht jaa 2001 al w voobij. En zoals altij hbbn w kunnn van ho snl alls gaat. D ovgang van zwmbok naa

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid Idr ind in zijn racht bvordrt social vilighid Zvn lssn in glu voor grop 5/6 n grop 7/8 Kindrn op jong lftijd positif ondrstunn in hun individul motionl ontwiling. Dat is d missi van d Glusoffr. Ht wtnschapplij

Nadere informatie

KLEUR BEKENNEN. WE ZIJN GELIJKGESTEMDEN - Ben Knelange NIEUWSTE LID VKGO - Stichting MEO PIONIER IN 3D PRINTEN - Jan Evers

KLEUR BEKENNEN. WE ZIJN GELIJKGESTEMDEN - Ben Knelange NIEUWSTE LID VKGO - Stichting MEO PIONIER IN 3D PRINTEN - Jan Evers 3 Magazin van vrniging van klinr grafisch onrnmingn / vrschijnt rimaal pr jaar KLEUR BEKENNEN WE ZIJN GELIJKGESTEMDEN - Bn Knlang NIEUWSTE LID VKGO - Stichting MEO PIONIER IN 3D PRINTEN - Jan Evrs 3 VOORZET

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : ICT-bhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95321 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie