Beheerderswerkplek DVM systemen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beheerderswerkplek DVM systemen"

Transcriptie

1 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant Beheerderswerkplek DVM systemen functionele specificatie versie december 1999

2 \ V V \

3

4 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant Beheerderswerkplek DVM systemen functionele specificatie versie december 1999 opgesteld door ing. A.C.A.M. van Kaam Elektrotechnische en Werktuigbouwkundige Dienst in opdracht van Mw. ing. T.M.M. Vlemmings afdeling Beheer DVM systemen

5 Inhoudsopgave 1 Inleiding Algemeen Uitgangspunten en randvoorwaarden Indeling 6 2 Beheerdomein Inleiding DVM systemen Fout! BI MTM (Verkeerssignalering) Monitoring DRIPs Mistwaarschuwingssysteem Videotoepassingen Meldwerk Toekomst Facilitaire systemen Communicatie systemen Bedieningssystemen De CCTV-installatie Gebouwsystemen Voeding Noodvoeding Klimaatregeling Toegangscontrole Brandmeldinstallatie Personenbeveiligingsinstallatie Beheersystemen 18 3 Configuratiebeheer Inleiding Algemeen Registratie en verificatie Kabelbeheer Tekeningenbeheer Sleutelbeheer DVM systemen Verkeerssignalering Monitoring DRIPS Mistwaarschuwingssysteem Videotoepassingen Meldwerk Facilitaire systemen Communicatiesystemen Bedieningssystemen CCTV-installatie Beheersystemen 25 Beheerderswerkolek DVM wstpmen

6 4 Helpdesk Inleiding Algemeen Aanmelden en voortgang Configuratie database Systeem- en netwerkbeheer Gebruikers Leveranciers DVM systemen Facilitaire systemen Communicatiesystemen Bedieningssystemen CCTV-installatie 28 5 Probleembeheer Inleiding Algemeen Analyse Leveranciers Testomgeving en Vanessa 30 6 Wijzigingenbeheer Inleiding Algemeen 31 7 Programmatuurbeheer Inleiding Algemeen 32 8 Installatie en acceptatie apparatuur Inleiding Algemeen 34 9 Beschikbaarheidsbeheer Inleiding Algemeen Back-up DVM systemen Facilitaire systemen Gebouwsystemen Beheersystemen Servicelevel management Inleiding Algemeen Samenvatting en aanbevelingen Inleiding Hulpmiddelen beheersfuncties Aanbevelingen 39 Beheerderswerknlek DVM wstpmpn 4

7 Bijlagen Wegkantsystemen voor monitoring en verkeerssignalering 42 Opbouw VICnet 44 VICnet voor Monitoring 45 VICnet voordrips 46 Opbouw Monica applicaties 47 Literatuur 48

8 1.1 Algemeen De Directie Noord-Brabant van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (Ministerie van Verkeer en Waterstaat) heeft zich tot doel gesteld om een beheerders werkplek in te richten voor het operationeel beheer van systemen voor dynamisch verkeersmanagement (DVM systemen) van Rijkswaterstaat in de directie Noord-Brabant. De beheerders werkplek is een werkomgeving waarin alle (geautomatiseerde) hulpmiddelen zijn geintegreerd om efficient operationeel beheer te kunnen uitvoeren. Globaal betreft het een aantal computers waarop de beheersoftware is gemstalleerd in combinatie met communicatieapparatuur zoals telefoon, fax en printers. Het opstellen van een functionele specificatie is de tweede stap om te komen tot de inrichting van een beheerders werkplek. Ondersteuning bij het opzetten van deze functionele specificatie is geleverd door Logica en Probe-IT in het kader van het project "inrichting beheerderswerkplek voor de beheerder(s) van de DVM systemen van Rijkswaterstaat in Noord-Brabant", projectnummer EWD/TvK/ Illustraties zijn onder meer ontleend aan het VICnet Handboek Ontwerp. 1.2 Uitgangspunten en randvoorwaarden Uitgangspunten voor de inrichting van de beheerders werkplek zijn: De werkplek wordt ingericht voor het uitvoeren van alle operationele beheerprocessen conform ITIL methodiek; De werkplek ondersteunt beschreven beheerprocessen en procedures; De werkplek wordt zo opgezet dat het mogelijk is per rol of functionaris een nieuwe werkplek samen te stellen door een selectie te maken uit de hulpmiddelen; Voor de implementatie van de werkplek wordt getracht gebruik te maken van geintegreerde beheerplatforms voor alle DVM systemen; Voor de beheersbaarheid wordt gestreefd naar een beperking van het aantal systeem componenten en naar het komen tot standaardisatie; Er dient gebruik gemaakt te worden van bestaande systemen. Nieuwbouw is alleen mogelijk na afstemming met centrale instanties; De faciliteiten in de centrale dienen beschikbaar te zijn tijdens openingsuren of bezettingsuren van centrale. De essentiele tools dienen 24 uur per dag beschikbaar te zijn (denk aan noodvoorzieningen, no-break). 1.3 Indeling Voor het uitvoeren van operationeel beheer worden de beheerprocessen opgezet conform ITIL richtlijnen. Deze processen hebben betrekking op zowel de DVM systemen als de facilitaire systemen. ITIL onderscheidt een aantal beheerprocessen die voor de DVM-beheerder van toepassing zijn, te weten: Configuratiebeheer; Helpdesk;

9 Probleembeheer; Wijzigingenbeheer; Programmatuurbeheer en distributie van releases; Installatie en acceptatie van apparatuur; Beschikbaarheidsbeheer; Service level management. De taken en verantwoordelijkheden van de beheerder zijn ondermeer afhankelijk van procedures die worden opgesteld voor de afzonderlijke beheerprocessen. De procedures beschrijven de werkzaamheden voor de verschillende te beheren systemen. De te beheren systemen zijn opgesomd in sectie 2. Voor de inrichting van de DVM beheerders werkplek wordt in de secties 3 tot en met 10 per beheerproces nagegaan welke hulpmiddelen noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de beheerstaken. Allereerst worden per beheerproces de hulpmiddelen beschreven voor de uitvoering van de algemene beheerstaken. Vervolgens wordt voor de afzonderlijke te beheren systemen ingegaan op de specifieke hulpmiddelen voor het betreffende systeem. Tenslotte worden in sectie 11 de aanbevelingen op een rij gezet.

10 2 Beheerdomein 2.1 Inleiding De door de DVM beheerorganisatie te beheren systemen worden onderverdeeld in: DVM systemen; Facilitaire systemen; Gebouwsystemen; Beheersystemen. De kantoorautomatisering valt buiten het beheerdomein. In de volgende secties worden de systemen nader beschreven. 2.2 DVM systemen DVM systemen zijn doorgaans opgebouwd uit drie componenten: Wegkantsystemen. Een wegkantsysteem is een langs de weg geplaatste kast met elektronica, waarop sensoren en/of actuators zijn aangesloten. Sensoren verzamelen gegevens en stellen deze ter beschikking aan een centraal systeem. Een actuator toont gegevens aan de weggebruiker; Datacommunicatievoorzieningen. Veel DVM systemen zijn aangesloten op het VICnet, het Verkeersinformatie en Communicatie netwerk dat communicatiediensten ten behoeve van verkeerstoepassingen levert. VICnet maakt gebruik van nieuw aangelegde "VICnetbekabeling" en al langer bestaande eigen infrastructuur langs de wegen en in de verkeerscentrales en van diensten van derden zoals bijvoorbeeld KPN-huurlijnen. Andere DVM systemen maken gebruik van partylijnen, speciale netwerk verbindingen of van het kantoor netwerk VenWnet. De infrastructuur waarover de communicatie tussen de actuators en sensoren enerzijds en de wegkantsystemen anderzijds geschiedt wordt soms het LAN-1 genoemd. LAN-1 is geen onderdeel van VICnet; Centrale systemen in de verkeerscentrale. De centrale systemen zorgen voor de verwerking en bewerking van de gegevens en voor de interface met de operator. De concepten van de wegkantsystemen voor monitoring en MTM worden beschreven in de bijlage "wegkantsystemen". Een beschrijving van de datacommunicatievoorziening VICnet is te vinden in de bijlage "Opbouw VICnet" en in literatuur B: VICnet handboek Infrastructuur, een beschrijving van het partylijnconcept in Literatuur C: Algemene inleiding Motorway Traffic Management. De centrale systemen in de verkeerscentrale komen nader aan de orde bij de beschrijving van de afzonderlijke DVM systemen MTM (Verkeerssignalering) Met het MTM systeem worden weggebruikers geinformeerd omtrent de beschikbaarheid van rijstroken en de geldende maximum snelheid tevens worden de weggebruikers gewaarschuwd bij incidenten.

11 Het systeem bestaat uit wegkantsystemen ook wel onderstations genoemd die met behulp van detectielussen en detectorstations informatie over het verkeer inwinnen en die door middel van matrixsignaalgevers waarschuwingen en maximumsnelheden aan het verkeer tonen, een communicatievoorziening via zogenaamde partylijnen en een centraal systeem de MTMverkeerssignaleringscentrale. Het centrale systeem is opgebouwd uit een of meerdere werkstations waarop de BedienPostsoftware draait (BP), twee computers de Transaction Orientated Processors (TOP) waarop de centrale rekensoftware draait (een actief en een stand by) en een of meerdere front-end Processors (FEP's) die de communicatie tussen de onderstations en de centrale onderhouden. De communicatie tussen onderstations en FEP's gebeurt via partylijnen en kan direct over bij de centrale binnenkomende eigen kabels plaats vinden en/of via modemverbindingen. Voor de communicatie tussen FEP's en TOP is een ethernet-communicatieverbinding aanwezig. De communicatie tussen de bedienposten en de TOP'S en de communicatie met de overige gebruikers geschiedt via een tweede ethernet. MTM-2 Regionale Verkeers Management Centrale (RVMC) Figuur 1 Topologie MTM (signalering). Voor een beschrijving van het systeem wordt verwezen naar literatuur C. Voor de systeemoperator zijn er uitgebreide mogelijkheden aanwezig om het systeem te benaderen via de uit twee schermen bestaande Bedienpost, via het toetsenbord van de TOP en via het toetsenbord van de FEP (Zie literatuur B ) Naast operationele gegevens, worden ook foutberichten en statistische gegevens weergegeven en/of gelogd. Op de TOP draait de MTM-applicatie, het Backupprogramma en eventueel het OEFEN-programma. Op de bedienpost zijn naast de software voor het bedienen van het verkeerssignaleringssysteem verschillende andere programma's actief, te weten:. MORE : een applicatie door middel waarvan andere applicaties met het systeem kunnen worden verbonden. Hiervan is alleen het MORE-dataaquisitie gedeelte actief. Intensiteit, snelheid, beeldstanden en status worden verzameld en ter beschikking gesteld aan More-applicaties;

12 ESSO : een applicatie die zorgt voor het (dynamische) plaatje waarop het wegbeeld en de verkeerssignalering te zien is; MARE : zorgt voor bewaren van gegevens op harde schijf; MARI : kan koppeling verzorgen tussen MORE en DRIPs (wordt niet gebruikt in Brabant); MOMO : koppeling tussen MORE en het Monitoringsysteem. MEMO : verzorgt de interface met de meekijkpc's; Met name voor de beheerders zijn er nog verschillende andere opties op de bedienpost aanwezig: BEHEER : via deze applicatie krijgt de beheerder toegang tot onder meer IMPORT-EXPORT een programma voor het distribueren van een gewijzigde database en OFF-LINE voor het bewerken van MORE en ESSO. Op de FEP draait het communicatieprogramma dat zorgt voor communicatie tussen centrale computer en wegkantstations Monitoring Monitoring is een landelijk systeem voor het automatisch inwinnen, verwerken, verstrekken en presenteren van verkeersgegevens van het hoofdwegennet. Deze basisgegevens worden gebruikt voor dynamisch verkeersmanagement en voor statistische doeleinden. Het systeem bestaat uit wegkantsystemen voor het inwinnen van gegevens, monitoring maakt gebruik van speciale monitoringwegkantstations (MWKS) en van de wegkantsystemen van het MTM-systeem (zie de bijlage Wegkantsystemen) en een centraal systeem voor het verwerken ervan. De communicatie wordt verzorgd via het VICnet of via een koppeling met de verkeerssignaleringscentrale. In figuur 2 Topologie Monitoring wordt de opbouw van het Monitoringsysteem weergegeven. j Monitoring jsignaleringj j Download piagnc MTM-2 (nieuw of volledig geconverteerd) Centrale VICnet Ruimte (CVR) li wegkant = =V^jy _ router Regionale Verkeers Management Centrale (RVMC) onitoring~j- Research TBMS-router klok j Download j piagnosticsj WKS (gestript onderstation) WAN-1 LAN-3 WAN-2 LAN -2 WAN-2 (backbone) Figuur 2 Topologie Monitoring

13 Het centrale systeem van Monitoring heet MONICA. MONICA bestaat uit DYANA voor het inwinnen en verzamelen van de monitoringgegevens en het genereren van dynamische verkeersgegevens, SITA voor het genereren van statistische verkeersgegevens en GERDA waarop de gebruikersinterface draait. MONICA heeft de volgende basisfunctionaliteit: Inwinning: Monica is in staat voor wegkant systemen die via het VICnet gekoppeld zijn de verkeersgegevens in te winnen op het niveau van de afzonderlijke rijstroken. (Zie bijlage VICnet voor Monitoring) Het merendeel van de operationele wegkant systemen is echter nog niet rechtstreeks via het VICnet gekoppeld. De verkeersgegevens van deze wegkant systemen worden ingewonnen via een koppeling met de MTM centrale, de zgn. MOMO koppeling. Hierbij kunnen de verkeersgegevens slechts op het niveau van een rijbaan worden ingewonnen. Monica wint overigens alleen de verkeersgegevens in van waarnemingspunten die zijn geconfigureerd in de Monica configuratie database. Verwerking: Na inwinning van de verkeersgegevens worden een aantal additionele bewerkingen uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn (verkeerskundige) validatie en (maand) aggregatie van statistische verkeersgegevens en de bewaking op basis van statusgegevens. Verstrekking: De dynamische en statistische verkeersgegevens worden vanaf het SITA systeem ter beschikking gesteld binnen RWS en aan derden via het TIC; Presentatie: De presentatie van Monitoring gegevens aan de gebruiker wordt mogelijk gemaakt door diverse gebruikersapplicaties die op GERDA draaien. De volgende applicaties zijn actief in Monitoring: GBE (Gegevens Beheer applicatie). Dit is de applicatie voor het tonen en beheren van configuratie gegevens van de Monica verkeersgegevens verwerking. Gebruikers kunnen de configuratie gegevens inzien. Voor de beheerder is dit een belangrijke applicatie, door middel waarvan de configuratie gegevens gemuteerd kunnen worden. SGA (Statistische Gegevens Analyse applicatie. Met deze applicatie kunnen op een gebruikersvriendelijke wijze de statistische verkeersgegevens geselecteerd en gepresenteerd worden; DVA (Dynamische Verkeersbeeld Applicatie). DVA geeft een beeld van de actuele verkeerssituatie op de weg. RPL (RaadPLeger applicatie) voor het zichtbaar maken van de numerieke waarden van de dynamische verkeersgegevens. De dynamische gegevens kunnen getoond worden tezamen met kwaliteits- en betrouwbaarheidsindicaties; STATUS is een applicatie die de status en de kwalitatieve- en kwantitatieve kwaliteit van de inwinning van de dynamische gegevens toont. Binnen STATUS is een applicatie aanwezig die Statusschermen heet. Hierin zijn vijf functies aanwezig: onbekende waarnemingspunten: hier worden punten getoond waarvoor data binnenkomt terwijl de punten niet bekend zijn binnen Monica; waarnemingspunten zonder bericht: waarnemingspunten die wel bekend zijn maar waarvoor geen data binnenkomt; waarnemingspunten met meerdere berichten per minuut. Dit kan met name gebeuren bij rijbaanwaarnemingspunten; ontvangen en afgekeurde berichten; logging berichten.

14 In de bijlage "Opbouw Monica applicaties" wordt de samenhang tussen de verschillende applicaties weergegeven DRIPs Het Dynamisch Route Informatie systeem bestaat uit DRIPs, informatiepanelen boven de weg waarop mededelingen kunnen worden gepresenteerd, het Centraal DRIP Management Systeem (CDMS) dat zorgt voor bewaking en bediening, een koppeling met het Monitoringsysteem voor het verkrijgen van informatie over het verkeer op de weg en communicatievoorzieningen via VICnet voor koppeling van de DRIPs aan het CDMS. Voor de communicatie tussen de DRIPs en het CDMS gebruikt het VICnet glasvezelverbindingen tussen de afzonderlijke DRIPs en twee Centrale VICnet Ruimtes (CVR's). In deze CVR's worden de optische signalen weer omgezet in elektrische en via standaard VICnet routers doorverbonden met het CDMS in de verkeerscentrale. In onderstaande figuur is de topologie van het DRIP-systeem weergegeven. Figuur 3 Topologie DRIPs Het centrale systeem CDMS bestaat uit een applicatieserver en een gebruikersinterface, daarnaast zijn er koppelingen met Monica voor het lezen van wegvakgegevens en een koppeling met Sattline voor het melden van storingen. Het CDMS is een gedistribueerd systeem. Binnen een standaard LANomgeving bevinden zich meerdere applicatieprocessen die onderling gegevens uitwisselen. De applicatieprocessen kunnen desgewenst binnen het LAN over meerdere hardware platforms worden gedistribueerd. De afzonderlijke applicaties bieden de basisfunctionaliteit voor de inwinning, verwerking en presentatie van de gegevens. De volgende applicaties zijn actief op het CDMS:

15 Configuratieserver: verzorgt het distribueren van een off-line vervaardigde configuratie naar het systeem. Tevens worden van hieruit op verzoek configuratierapporten verstrekt. Terminalserver: is het doorgeefluik tussen de gebruikersinterfaces en de applicaties op de server. Gebruikersinterface (GUI): toegang voor de gebruikers en de systeembeheerder tot het systeem, tevens worden de actuele gegevens hier op een overzichtelijke manier gepresenteerd. Gebruikersapplicatie: verzorgt het beheer van de gebruikers. Alarmafhandeling: beheert de alarmboodschappen die van de verschillende applicaties afkomstig kunnen zijn. Wegvakapplicatie: verzamelt en bewerkt de dynamische meetpuntgegevens van de inwinsystemen. Routeapplicatie: berekent de routeteksten. Tekstapplicatie: bepaalt de gewenste teksten en verwerkt commando's van gebruikers. DRIPafhandeling: zorgt voor het tonen van de afbeeldingen, het verwerken van de commando's van de gebruikers en het bewaken van storings- en statusmeldingen van de panelen. Logserver: verzorgt het loggen van statuswijzigingen en verstrekken van rapportages Mistwaarschuwingssysteem Het Mistwaarschuwingssysteem is een toepassing om mist te detecteren en vervolgens met signaalgevers weggebruikers te waarschuwen. De detectie van zichtbeperking vindt plaats door middel van zichtmeters langs de weg. Deze detectors staan via een partylijnverbinding in contact met de mistmaster. In de Mistmaster draait een programma dat de meetgegevens van de detectors verwerkt en dat via eigen vaste bekabeling de communicatie met het centrale systeem verzorgt dat opgesteld staat bij de DAS-Breda. In de verkeersmanagement centrale is een bedienpost van het mistsysteem aanwezig. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een modem verbinding met de DAS-Breda. Mistmeldingen (vanuit het centrale systeem) worden door de mistmaster via party lijnen doorgegeven aan de MTM-2 wegkant systemen. De MTM-2 wegkant systemen verzorgen de presentatie van de aangepaste maximumsnelheid op de matrixborden en de aansturing van de extra signaalgever met de tekst "MIST". De topologie van het netwerk voor het Mistwaarschuwingssysteem is weergegeven in onderstaande figuur.

16 detector Mist master *Das Breda 1 Centrale Mist applicatie " f f i Signalering Presentatie & aansturing J Presentatie & aansturing VCZN Figuur 4 Topologie Mistwaarschuwingssysteem Videotoepassingen In Noord Brabant wordt video tot nu toe uitsluitend als gesloten televisiesysteem voor bewaking binnen de verkeerscentrale gebruikt. Videocamera's zijn direct verbonden met de video systemen in de verkeersmanagement centrale. In de centrale kunnen een of meer camera's worden geselecteerd. Mogelijk worden in de toekomst ook camera's langs de weg geplaatst ten behoeve van observatie van verkeer. Deze camera's kunnen direct worden verbonden met de videosystemen in de verkeersmanagement centrale. Figuur 5: Mogelijke topologie Video

17 2.2.6 Meldwerk Meldwerk is een landelijk ingevoerd administratief DVM-systeem dat coordinatie van werkzaamheden aan de wegen mogelijk maakt door het in een centrale database bijhouden van alle werkzaamheden en geplande werkzaamheden aan de wegen. Meldwerk maakt gebruik van het kantoornetwerk VenWnet. In onderstaande figuur is de topologie van de applicatie Meldwerk weergegeven. Meldwerk Applicatie Meldwerk Applicatie Figuur 6 Topologie Meldwerk Toekomst Momenteel wordt er gewerkt aan een digitaal video incident detectiesysteem op RW 67. In de nabije toekomst worden waarschijnlijk de volgende systemen toegevoegd: Dynamisch Inhaalverbod Vrachtwagens, Toerit doseersysteem, Rijbaan doseersysteem en mogelijk komt ook het Gladheid Meld Systeem onder het beheer van de DVM-beheerorganisatie. De facilitaire systemen zijn hierop reeds voorbereid. Volgens planning wordt het verkeerssignaleringssysteem medio 2000 aanzienlijk gewijzigd, de nu in bedrijf zijnde versie MTM-juli wordt vervangen door MTM-2. MTM-2 heeft een enigszins gewijzigde functionaliteit en een volledig gewijzigd concept van de gebruikersinterface. 2.3 Facilitaire systemen Tot de facilitaire systemen worden alle systemen gerekend die noodzakelijk zijn voor de goede gang van zaken in de verkeerscentrale. De facilitaire systemen kunnen worden opgedeeld in communicatiesystemen, bedieningssystemen en gebouwsystemen Communicatiesystemen De in de VC-ZN gebruikte communicatie systemen zijn de telefoon- en mobilofooninstallatie, fax, intercom, TV met teletekst, radio met RDS-TMC, gespreksopname apparatuur en de voorziening. Met behulp van de gespreksopnameapparatuur worden alle gesprekken met de operators en de beheerders vastgelegd. Hiertoe is er een CD-recordersysteem aanwezig Bedieningssystemen

18 De operators in de verkeerscentrale bedienen en controleren de DVMsystemen en de apparatuur in de verkeerscentrale vanuit de bedieningsruimte. Daartoe zijn in de bedieningsruimte twee identieke bedieningslessenaars opgesteld en een videowand. Elke lessenaar is voorzien van drie beeldscherm-toetsenbord systemen: MTM, Sattline en een multifunctionele terminal en aansluitingen en apparatuur voor communicatie. Het MTM-beeldscherm is het zichtbare deel van de bedienpost van het verkeerssignaleringssysteem, deze bedienpost is altijd in bedrijf en wordt gebruikt voor bediening en controle van de verkeerssignalering. Het tweede scherm van de MTM-bedienpost wordt standaard doorgeschakeld naar de Videowand. De functionaliteit van de bedienpost is reeds beschreven onder Het Sattline beeldschermsysteem (BSS). Sattline, een objectgeorienteerd systeem voor gedistribueerde bediening en besturing vormt het hart van de verkeerscentrale en verzorgt de bediening en bewaking van alle systemen. Vanaf het BSS vindt onder meer de aansturing van de videowand en de selectie van de ingang van de multifunctionele terminal plaats. Sattline bestaat uit 2 Sattline -werkstations en 3 printers die via een Ethernet netwerk gekoppeld zijn aan 3 Sattline PLC's. Het BSS voert voornamelijk de volgende taken uit: visualisatie en bediening van deelinstallaties, genereren van alarmboodschappen, meldingen en rapporten en opslaan en doorsturen van data. Daarnaast is het BSS de ingang voor de systeembeheerder. Sattline maakt gebruik van een programmastructuur die wordt opgebouwd uit "program units" en "libraries". De multifunctionele terminal fungeert als bedienpost voor een van de DVMsystemen of een van de overige systemen en wordt via een High End Switch doorgeschakeld naar het betreffend systeem (Monitoring, DRIP, Mistwaarschuwingssysteem, de KA (Kantoor automatisering) machine en de videobesturingscomputer zijn momenteel selecteerbaar). De beeldschermsystemen zijn schematisch weergegeven in de volgende figuur. Lessenaar: CCTV installatie Computers: MTM Monica DRIP Mist High End Switch A Multi Functionele Terminal CCTV installatie DIV -» > Sattline PLC Sattline Figuur 7 Beeldschermsystemen.

19

20 2.3.3 De CCTV-installatie De CCTV installatie zorgt voor het weergeven van camera en TV-beelden en beelden van computer systemen op een video wand. De videowand is 6 projectoren breed bij 3 projectoren hoog. Onder de videowand bevindt zich een LED object identificatie display dat de naam van het via Sattline geselecteerde object aangeeft en een display waarop datum, tijd en temperatuur worden weergegeven. De videowand heeft een video controller, een aantal kwadrant units en een video matrix. De video controller kan computer beelden vergroten en video beelden vergroten en/of verkleinen. De kwadrant units combineren steeds vier binnenkomende camera signalen tot een enkel video beeld. Dit is bedoeld voor de directe weergave op de video projectoren. Een video matrix zorgt voor de verbindingen van alle bronnen (camera's, kwadrant units, etc.) naar alle bestemmingen (video projectoren, video controllers, videorecorder etc.). De besturingscomputer, waarop de besturingssoftware draait, bestuurt alle bovengenoemde delen. De besturingscomputer wordt weer aangestuurd door de Sattline beeldscherm systemen (BSS) via de PLC. Zo vindt de selectie van de op de videowand te presenteren beelden en het kiezen van de indeling van de videowand plaats vanuit het Sattline beeldscherm systeem. Het is ondermeer mogelijk 8 standaardconfiguraties van de videowand te selecteren. De camera beelden komen vanuit de gebouwbewaking van de verkeerscentrale en de bewaking van het terrein er omheen. Verder is de CCTV installatie voorbereid op het weergeven van beelden van het camerasysteem voor incidenten dat op RW 67 gepland is. Voor het tonen van systeem beelden op de videowand (mee kijken) worden de RGB signalen van de beeldschermen van de systemen afgetakt en aangesloten op de video controller. De RGB signalen van onder andere MTM, Monitoring, DRIP en Mistwaarschuwingssysteem en het Sattline beeldscherm systeem zijn aangesloten. De CCTV installatie is schematisch weergegeven in de volgende figuur. Video projectoren Lessenaar: Video controller Computers: Monica MTM 1 beelde Camera 1,2 Quadrant Unit (6x) r Video matrix Mist Multi Functionele Terminal Video besturings computer Sattline Figuur 8 CCTV installatie.

21 2.4 Cebouwsystemen Ook de gebouwsystemen van de Verkeerscentrale, voorzover deze onafhankelijk zijn van de systemen van de Dienstkring Autosnelwegen Eindhoven, behoren tot het beheerdomein van de DVM-beheerder in Noord Brabant. Ook voor deze systemen geldt dat het beheer volgens de ITIL-methodiek plaatsvindt vanuit de beheerderswerkplek Voeding De VCZN is aangesloten op dezelfde hoofdverdeelinrichting als de DAS en heeft een gei'nstalleerd vermogen van 143 kva Noodvoeding Het noodvoedingssysteem bestaat uit een No-breakinstallatie van 60 kva en een noodstroom aggregaat van 130 kva Klimaatregeling Voor de klimaatregeling zijn separate koelunits aanwezig in de bedieningsruimte, de technische ruimte, de computerruimte en in de ruimte waarin het Monica-systeem staat opgesteld Toegangscontrole De toegangsdeuren tot het gebouw zijn voorzien van elektromagnetisch bediende sloten. De sloten kunnen op afstand worden bediend door de operators. Voor het aanmelden van bezoekers zijn er aanmelddrukknoppen, een intercom en een videocamera bij de toegangsdeuren geplaatst. Voor medewerkers is er een kaartleessysteem dat er voor zorgt dat de sloten worden bediend. De toegang tot het terrein wordt bewaakt met videocamera's, voertuigdetectie door middel van detectielussen en een drukknop voor fietsers en voetgangers en een op afstand bedienbaar rolhek bij de poort Brandmeldinstallatie De VCZN is voorzien van een brandmeldinstallatie die onder meer de ventilatielucht van de technische ruimte continu analyseert op aanwezigheid van rookdeeltjes. De installatie heeft een eigen noodstroomvoorziening PersonenbeveiIigingsinstallatie Omdat de operator vaak als enige in het gebouw van de VCZN aanwezig is, is er een personenbeveiligingsinstallatie aanwezig. 2.5 Beheersystemen HP OpenView IT Service Manager (ITSM) is het bij de DVM-beheerorganisatie aanwezige centrale gereedschap voor administratieve ondersteuning van het beheerproces. ITSM bestaat uit een centrale ITSM database server die staat opgesteld bij RWS-AVV binnen het kantoor netwerk VenWnet. De ITSM gebruikerapplicaties zijn gei'nstalleerd op de werkplekken van de afzonderlijke gebruikers welke via het VenWnet zijn gekoppeld aan de centrale ITSM database server.

22 Een netwerkmanagementsysteem is nog niet aanwezig. Wel is de applicatie Monitoring voorzien van Patrol-agents die beheer op afstand met behulp van het programma BMC Patrol door de centrale beheerorganisatie ondersteunen. Een brandkast voor (brand)veilige opslag van data is in de VCZN aanwezig. Van de meeste systemen is documentatie aanwezig bij de VCZN.

23

24 3 Configuratiebeheer 3.1 Inleiding Configuratiebeheer is het proces waarbinnen zorg gedragen wordt voor het opbouwen en behouden van een overzicht over en inzicht in alle "componenten" van de systemen (Configuratie Items ofwel CI's) en in hun onderlinge relaties. Configuratiebeheer heeft betrekking op zowel DVM systemen als verkeerscentrale gebonden systemen en ook zaken als documentatie, tekeningen en gegevens van aannemers en leveranciers vallen er onder. Goed configuratiebeheer biedt ondersteuning bij afhandeling van incidenten en problemen en een betere beheersing van wijzigingen in software en hardware in de breedste zin. 3.2 Algemeen De volgende aspecten van configuratiebeheer zijn gelijk voor alle systemen Registratie en verificatie Voor de registratie en verificatie van alle configuratie items en hun onderlinge relaties wordt gebruik gemaakt van het standaard pakket HP Open View IT Service Manager (ITSM), module Configuratiebeheer. De richtlijnen voor de registratie van de configuratie items in de configuratie database zijn uitgewerkt in het rapport "Inrichting Operationele processen Dynamisch Verkeer Management (DVM)", Werkgroep ITSM (RWS-MD, AW, NB, ON), 31 augustus 1998, Definitief 1.3. Om verificatie mogelijk te maken, moeten alle technische CI's worden voorzien van een label, waaraan het betreffende Cl duidelijk te herkennen/identificeren is. (wellicht aangevuld met streepjescode) Hiervoor moet een labelmaker aanwezig zijn. ITSM fungeert tevens als meta-database. In ITSM wordt van alle technische databases bijgehouden wanneer en door wie er een wijziging in is aangebracht en waar deze database zich bevindt. De beheerder dient periodiek te controleren of de inhoud van de configuratiedatabase overeenkomt met de configuratie items op locatie. Dit verificatieproces houdt in: Inspectie van de fysieke configuratie items en controle van de registratie ervan in de configuratie database. Hierbij wordt met name gelet op de status, locatie, eigenaar, gebruiker, specificatie, etc.; Controle op de juiste autorisatie van wijzigingen Kabelbeheer Kabelbeheer richt zich op de registratie van de kabelinfrastructuur en de functies die gebruik maken van deze infrastructuur en op het inzicht houden in de capaciteit van de verbindingen. Door een goede registratie is een snellere afhandeling van storingen mogelijk en is er inzicht in nog beschikbare verbindingen.

Beheer en verkeerscentrales provincies en (kleine) gemeentes

Beheer en verkeerscentrales provincies en (kleine) gemeentes 15 februari 2012, Studiedag verkeerslichten Beheer en verkeerscentrales provincies en (kleine) gemeentes Albert van Leeuwen 1 Inhoud presentatie: Geschiedenis beheercentrales Welk beleid zit er achter

Nadere informatie

Produktinformatie Volgnummersysteem Q-basic plus. Indicatieprijs: vanaf Euro 3.500,00 excl. BTW en installatie

Produktinformatie Volgnummersysteem Q-basic plus. Indicatieprijs: vanaf Euro 3.500,00 excl. BTW en installatie Produktinformatie Volgnummersysteem Q-basic plus Indicatieprijs: vanaf Euro 3.500,00 excl. BTW en installatie Alle software en hardware die u bij ons aanschaft is een éénmalige uitgave. Zie Displays werkt

Nadere informatie

POP locatie. Straatkast. i-box. i-box NOC. i-box. Datacenter

POP locatie. Straatkast. i-box. i-box NOC. i-box. Datacenter Straatkast POP locatie Datacenter Het beheer van uw telecomruimten neemt veel tijd in beslag en is een kostbaar proces. U heeft immers 24/7 personeel nodig dat alle processen nauwkeurig in de gaten houdt.

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

ProduPlus. Wat is ProduPlus

ProduPlus. Wat is ProduPlus ProduPlus Wat is ProduPlus ProduPlus is een machine monitoring systeem welke ook functies heeft voor order registratie, product data beheer en preventief onderhoud. ProduPlus is ontwikkeld voor gebruik

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Supportdesk Pro Basis Instructie

Supportdesk Pro Basis Instructie Supportdesk Pro Basis Instructie Inhoudsopgave 1 Supportdesk Pro 2 1 Inleiding 2 2 Werkwijze 2 2 Zaken 3 2.1 Introductie 3 2.2 Zaken beheren 3 2.3 Handmatig invoeren zaken basis 4 2.4 Verwerken zaken 4

Nadere informatie

Servicecontracten Snel weer bereikbaar na een storing in uw telefooncentrale

Servicecontracten Snel weer bereikbaar na een storing in uw telefooncentrale Servicecontracten Snel weer bereikbaar na een storing in uw telefooncentrale Telefonisch niet meer bereikbaar door een storing in de telefooncentrale? Daar sta je als bedrijf niet vaak bij stil. Het is

Nadere informatie

Asset Management. Alles in één: registreren, analyseren en rapporteren

Asset Management. Alles in één: registreren, analyseren en rapporteren Asset Management Alles in één: registreren, analyseren en rapporteren 1 Inleiding Met het asset managementsysteem van Inter Act, genaamd @ssets, kunnen op eenvoudige wijze storingen, onderhoudswerkzaamheden

Nadere informatie

Temperatuur logger synchronisatie

Temperatuur logger synchronisatie Temperatuur logger synchronisatie Juni 10, 2010 1 / 7 Temperatuur logger synchronisatie Introductie Twee of meerdere ontvangers van het Multilogger systeem kunnen met de temperature logger synchronisatie

Nadere informatie

SERVER MONITOR SMS SERVER

SERVER MONITOR SMS SERVER TEC Server Monitor: Een flexibele oplossing om uw server zorgvuldig te monitoren en te bewaken. De TEC Server Monitor is een flexibele applicatie voor het bewaken van uw server. Indien de server offline

Nadere informatie

Indicatieprijs: Q-Pro Standaard / Plus, vanaf Euro 5.000,00/ Euro 6.000,00 excl. BTW en installatie

Indicatieprijs: Q-Pro Standaard / Plus, vanaf Euro 5.000,00/ Euro 6.000,00 excl. BTW en installatie Omschrijving aanbieding Volgnummersysteem Q-Pro Indicatieprijs: Q-Pro Standaard / Plus, vanaf Euro 5.000,00/ Euro 6.000,00 excl. BTW en installatie Het klantverwijssysteem Q-Pro is leverbaar als Standaard

Nadere informatie

Client Management en Mobile Printing Solutions

Client Management en Mobile Printing Solutions Client Management en Mobile Printing Solutions Handleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

COMPUTEROPERATOR. 580 Lt. Kwalitatief onderwijs voor volwassenen in Aalst. TANERA

COMPUTEROPERATOR. 580 Lt. Kwalitatief onderwijs voor volwassenen in Aalst. TANERA TANERA Kwalitatief onderwijs voor volwassenen in Aalst. COMPUTEROPERATOR 580 Lt NETWERKTECHNICUS Computerbesturingssystemen 1 (60 LT) Deze module verzorgt het aanbrengen van de basiscompetenties voor

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Cocon. Speer IT. Speer IT. Alles wat u wilt weten over uw glasvezelnetwerk. Cocon in het kort: glass fiber registration systems

Cocon. Speer IT. Speer IT. Alles wat u wilt weten over uw glasvezelnetwerk. Cocon in het kort: glass fiber registration systems Cocon in het kort: speciaal ontwikkeld voor glasvezel, helder overzicht netwerk, snel iedere gewenste informatie, automatische routering en budgettering, werken in heden en toekomst, projectmatig werken,

Nadere informatie

SiteLocator. RFID tag FLA. Kno-Tech R F I D t e c h n o l o g i e s. Bereik van verschillende typen antennes

SiteLocator. RFID tag FLA. Kno-Tech R F I D t e c h n o l o g i e s. Bereik van verschillende typen antennes RFID anti-diefstal systeem voor materialen, auto's, machines, enzovoort(s). RFID monitoring, het monitoren van patrouilles en looproutes van bewakers/beveiligingsmedewerkers. Eenvoudige bediening van het

Nadere informatie

Customer Interface Technology. ExpressShipper Installatiehandleiding

Customer Interface Technology. ExpressShipper Installatiehandleiding Customer Interface Technology ExpressShipper Installatiehandleiding Revisie Historie Datum Versie Beschrijving Auteur 15 juli 2011 1.2 Def. versie FW Extern 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Technische

Nadere informatie

MA!N Rapportages en Analyses

MA!N Rapportages en Analyses MA!N Rapportages en Analyses Auteur Versie CE-iT 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Microsoft Excel Pivot analyses... 4 2.1 Verbinding met database... 4 2.2 Data analyseren... 5 2.3 Analyses verversen... 6

Nadere informatie

PROJECT: IRIS. (Plan van aanpak) Naam Functie Paraaf

PROJECT: IRIS. (Plan van aanpak) Naam Functie Paraaf Plan van aanpak IRIS Documenthistorie Revisies Versie Status Datum Wijzigingen PROJECT: IRIS (Plan van aanpak) Goedkeuring Dit document behoeft de volgende goedkeuringen: Versie Datum goedkeurin g Naam

Nadere informatie

WERVINGSPAKKET Handleiding voor medewerkers Wervingspakket Lite

WERVINGSPAKKET Handleiding voor medewerkers Wervingspakket Lite WERVINGSPAKKET Handleiding voor medewerkers Wervingspakket Lite Inhoudsopgave Inleiding... 3 De leeswijzer en omschrijving van de algemene elementen... 4 Inloggen in de applicatie... 5 Het inloggen in

Nadere informatie

Otc TopEnd voor Windows-95/98/XP

Otc TopEnd voor Windows-95/98/XP Otc TopEnd voor Windows-95/98/XP Opticom Engineering B.V. 1 Programma handleiding Het kan voorkomen dat bepaalde informatie in deze handleiding niet geheel overeenkomt met de werking van het programma.

Nadere informatie

Remote Toegang Policy VICnet/SPITS

Remote Toegang Policy VICnet/SPITS Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Rijkswaterstaat Remote Toegang Policy VICnet/SPITS 16 Februari 2005 Eindverantwoordelijkheid Goedgekeurd Naam Datum Paraaf Security Manager SPITS E.A. van Buuren

Nadere informatie

i-view 2.0: The Next Level in Telemetrie

i-view 2.0: The Next Level in Telemetrie i-view 2.0: The Next Level in Telemetrie i-view 2.0: The Next Level in Telemetrie Watermanagement is onontbeerlijk in een waterrijk land als Nederland. In het belang van veiligheid en milieubescherming

Nadere informatie

BIJLAGE A: TAAK 1: IMPLEMENTATIE PECKELSHEIM Voor de uitvoering van deze taak waren in het projectvoorstel de activiteiten in Tabel B.1 gedefinieerd. Tabel A.1: Activiteiten Taak 1 1.1. Aanpassen en complementeren

Nadere informatie

Netwerk Interfacing Data Logging.

Netwerk Interfacing Data Logging. Handleiding Netwerk Interfacing Data Logging. EduTechSoft.nl 2009-2010 H.O.Boorsma. Pagina - 2 - Netwerk Interfacing Data Logging Pagina - 3 - Inhoud Inleiding.... 4 Beschrijving van het programma....

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Wensenlijst V-Log laatste update wensenlijst: 08-05-12

Wensenlijst V-Log laatste update wensenlijst: 08-05-12 Wensenlijst V-Log laatste update wensenlijst: 08-05-12 In dit document worden de eisen en wensen voor V-Log bijgehouden. Van iedere eis of wens worden diverse items vastgelegd, zoals een omschrijving,

Nadere informatie

uw portaal voor technisch facilitair management unica online

uw portaal voor technisch facilitair management unica online uw portaal voor technisch facilitair management unica online , Altijd en overal inzicht in uw technische installaties Snel en eenvoudig een storing melden? Inzicht in het energiegebruik van uw installaties?

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

Handleiding installatie Hexagon Geospatial Software

Handleiding installatie Hexagon Geospatial Software Handleiding installatie Hexagon Geospatial Software Laatste update: 10-1-2014 1 Contents Stap 1: Software verkrijgen... 3 Stap 2: licentie verkrijgen... 4 Stap 3: Licentie inlezen... 6 Meer hulp nodig?...

Nadere informatie

Client Management en Universal Printing Solutions

Client Management en Universal Printing Solutions Client Management en Universal Printing Solutions Handleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

Nadere informatie

Containermanagement. Fotobijschrift Schematisch overzicht WinConsyst WMSbeheersoftware. Pagina 28 van 39

Containermanagement. Fotobijschrift Schematisch overzicht WinConsyst WMSbeheersoftware. Pagina 28 van 39 Containermanagement Met de functionele WinConsyst WMS-beheersoftware verkrijgt u een multifunctioneel platform dat schaalbaar is u een groeimodel biedt voor de toekomst. U gebruikt alleen die functionaliteit

Nadere informatie

Video intercomsysteem

Video intercomsysteem Video intercomsysteem Inhoud Pag. 03) Technische specificaties Pag. 04) (Vervolg) Technische specificaties 2-Draads systeem Pag. 05) IT-OUT201/1; opbouw buitenpost IT-OUT201/2; opbouw buitenpost Pag. 06)

Nadere informatie

Bijlage 1. Opzet aanpak Navigatie. inowit. Datum: augustus 2013. Versie 4. Pagina 1 van 7

Bijlage 1. Opzet aanpak Navigatie. inowit. Datum: augustus 2013. Versie 4. Pagina 1 van 7 Bijlage 1 Opzet aanpak Navigatie inowit Datum: augustus 2013 Versie 4 Pagina 1 van 7 Inhoud 1. Stappen:... 3 Stap 1: beheer kaartapplicatie / wegennetwerk... 3 Stap 2: CCS-M ingeven van (operationele)

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluit vast te stellen de navolgende Beheerregeling

Nadere informatie

Upgrade naar People Inc 3.5.0

Upgrade naar People Inc 3.5.0 I Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 Installeren... van de upgrade 2 1.2 Uitvoeren... van de upgrade 5 1.3 Installatie... Applicatie Server 9 1.4 Installatie... Gebruikers programma's 15 1.5 Afronding...

Nadere informatie

Proefexamen ITIL Foundation

Proefexamen ITIL Foundation Proefexamen ITIL Foundation 1. Van welk proces is risicoanalyse een essentieel onderdeel? a. IT Service Continuity Management b. Service Level Management c. Capacity Management d. Financial Management

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement.

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Algemeen Met KYOCERA scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen

Nadere informatie

CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control

CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control Subsidie Aanvraag Planning en Control Een subsidie adviseur verzorgt subsidie aanvragen voor bedrijven. Subsidie aanvragen zijn complex en veranderen

Nadere informatie

www.kno-tech.com AlarmLocator

www.kno-tech.com AlarmLocator KnoTech biedt innovatieve oplossingen in productbeveiliging en RFID technologie voor: Detailhandel Industrie Bibliotheken/Mediatheken Periferie Logistiek AlarmLocator RFID antidiefstal systeem voor materialen,

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

Handleiding Realisatie inwinlocatie voor Monitoring met Monitoring Weg Kant Stations (MWKS Monitoring deel C: Testen

Handleiding Realisatie inwinlocatie voor Monitoring met Monitoring Weg Kant Stations (MWKS Monitoring deel C: Testen te.-staat Adviesdjei terstaflt Handleiding Realisatie inwinlocatie voor Monitoring met Monitoring Weg Kant Stations (MWKS Monitoring deel C: Testen Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Handleiding- CrashplanPRO - Online Backup Download de clients hier: Windows 32- bit: http://content.cloud2.nl/downloads/back01- cra.backupnoc.nl/crashplan_x86.exe Windows

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Servicedesk

Dienstbeschrijving Servicedesk Monteba IT Solutions is een diensten bedrijf. We richten ons primair op het onderhoud en installatie van computers, internet en telefonie. Om de dienstverlening te stroomlijnen maakt onze Servicedesk gebruik

Nadere informatie

Beschikbaarheid DVM Directie Noord-Holland

Beschikbaarheid DVM Directie Noord-Holland Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Adviesdienst Verkeer en Vervoer Beschikbaarheid DVM Directie Noord-Holland Eindrapport Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Adviesdienst Verkeer en

Nadere informatie

Snelheidsbeperkingen in MTM

Snelheidsbeperkingen in MTM Snelheidsbeperkingen in MTM Onderzoek naar de snelheidsinstellingen in MTM voor de verkeerscentrale Zuid-Nederland Datum 8 augustus 2011 Status Defintief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Ministerie

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Handleiding XL Food. Installatie patch

Handleiding XL Food. Installatie patch Handleiding XL Food Installatie patch Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 BASISINSTELLINGEN VOOR INSTALLATIE VAN EEN PATCH... 4 3 INSTALLATIE VAN EEN PATCH... 5 4 ENKELE BELANGRIJKE PUNTEN...

Nadere informatie

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders Inhoud 1 Inleiding... 2 2 In- en uitloggen... 3 2.1 Webadres GBO Helpdesk... 3 2.2 Inloggen... 3 2.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2.4 Uitloggen... 4 3 Incidenten... 5 3.1 Incident aanmelden... 5 3.2 Bijlage

Nadere informatie

MarkVision printerbeheersoftware

MarkVision printerbeheersoftware MarkVision printerbeheersoftware MarkVision for Windows 95/98/2000, Windows NT 4.0 en Macintosh worden bij de printer geleverd op de cd met stuurprogramma's, MarkVision en hulpprogramma's. 1 De grafische

Nadere informatie

Systeemconfiguratie Policy VICnet/SPITS

Systeemconfiguratie Policy VICnet/SPITS Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Rijkswaterstaat Systeemconfiguratie Policy VICnet/SPITS 15 Februari 2005 Eindverantwoordelijkheid Opgesteld Naam Datum Paraaf Security Manager SPITS E.A. van Buuren

Nadere informatie

De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein.

De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein. De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein. Fibaro is een complete en krachtige oplossing voor het monitoren, beheren en intelligent automatiseren

Nadere informatie

DMZ Policy. Eindverantwoordelijkheid Goedgekeurd. 16 Februari 2005. Geaccepteerd Manager SPITS. Security Manager SPITS E.A. van Buuren.

DMZ Policy. Eindverantwoordelijkheid Goedgekeurd. 16 Februari 2005. Geaccepteerd Manager SPITS. Security Manager SPITS E.A. van Buuren. Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Rijkswaterstaat DMZ Policy 16 Februari 2005 Eindverantwoordelijkheid Goedgekeurd Naam Datum Paraaf Security Manager SPITS E.A. van Buuren Geaccepteerd Manager SPITS

Nadere informatie

Urenregistratie MKB. Installatiehandleiding

Urenregistratie MKB. Installatiehandleiding Urenregistratie MKB Installatiehandleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy

Nadere informatie

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT Service Level Agreement (SLA) - BC Online Boekhouden Artikel 1. Definities Leverancier: BusinessCompleet.nl

Nadere informatie

Voorwaarden en definities supportovereenkomst

Voorwaarden en definities supportovereenkomst Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Definities 2 2.1 Remote support 2 2.2 Spoedeisend correctief onderhoud 2 2.3 Bereikbaarheid 2 2.4 Updates 2 2.5 Lay-outs aanpassen 3 2.6 Rapportage 3 2.7 Consult online

Nadere informatie

THEME Competence Matrix - Mechatronics

THEME Competence Matrix - Mechatronics COMPETENTIEGEGIED COMPETENTIE ONTWIKKELINGSSTAPPEN 1. Onderhouden van systemen en borgen van de betrouwbaarheid Hij/zij kan het elementaire onderhoud van machines en systemen, volgens planning uitvoeren.

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

januari TTNWW Handleiding TST tools voor het Nederlands als Web services in een Workflow Meertens Instituut, Joan Muyskensweg 25, 1096 CJ Amsterdam

januari TTNWW Handleiding TST tools voor het Nederlands als Web services in een Workflow Meertens Instituut, Joan Muyskensweg 25, 1096 CJ Amsterdam januari 2013 TTNWW Handleiding TST tools voor het Nederlands als Web services in een Workflow Meertens Instituut, Joan Muyskensweg 25, 1096 CJ Amsterdam Table of Contents Inleiding... 3 Gebruik van de

Nadere informatie

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Naam Entree SLA Versie 2.2 Datum 12 maart 2012 Referentie kennisnet.nl PAGINA 2/6 Service Level Agreement (SLA) Deze SLA maakt onderdeel uit van de

Nadere informatie

Handleiding 4CIS Synchro

Handleiding 4CIS Synchro Zakelijke software s voor verkoop, dienstverlening en administratie Handleiding 4CIS Synchro Optimale ondersteuning van uw frontoffice Optimale communicatie tussen uw frontoffice en backoffice 4CIS InfoBase

Nadere informatie

Praktijktest Apeldoorn 30 april 2009 Koninginnedag

Praktijktest Apeldoorn 30 april 2009 Koninginnedag Incidentbeheer bij VNOG: Praktijktest Apeldoorn 30 april 2009 Koninginnedag Sinds 2005 is de Veiligheidsregio Noordoost Gelderland betrokken geweest bij de ontwikkeling van het incident-volgsysteem CCS-M

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

COCON IN HET KORT: Speer IT. Speer IT. glass fiber registration systems. glass fiber registration systems

COCON IN HET KORT: Speer IT. Speer IT. glass fiber registration systems. glass fiber registration systems COCON IN HET KORT: Speer IT Speer IT glass fiber registration systems glass fiber registration systems VOORDELEN WIE WERKEN ER MET COCON Cocon is specifiek ontwikkeld voor glasvezel- IN DE TOEKOMST WERKEN

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebouwbeheer Automatisch gemeenschappelijke deuren beheren Gebruikershandleiding Versie:20160404 Inhoud Inleiding... 3 De Gebouwbeheer functie in het Ivana Easy beheerplatform... 4 De functie of rol Gebouwbeheer

Nadere informatie

Care for Systems. Inter Service Level Agreements

Care for Systems. Inter Service Level Agreements Care for Systems Inter Service Level Agreements Service: maximale beschikbaarheid Wat gebeurt er als de AV-installatie uitvalt in uw meldkamer, vergaderruimte of operatiekamer? Wat is de impact op de geplande

Nadere informatie

Pictogrammenuitleg. Aliro IP-toegangscontrole zonder complicaties. www.aliro-opens-doors.com

Pictogrammenuitleg. Aliro IP-toegangscontrole zonder complicaties. www.aliro-opens-doors.com Pictogrammenuitleg De pictogrammenuitleg voor de Aliro-software is een uitgebreid overzicht van alle pictogrammen die in de software worden gebruikt. Deze uitleg is ontwikkeld om u te helpen pictogrammen

Nadere informatie

Quickstart ewon Cosy 131

Quickstart ewon Cosy 131 Quickstart ewon Cosy 131 Inleiding In deze quickstart leggen we stap voor stap uit hoe de ewon Cosy snel geconfigureerd kan worden. Mocht u toch meer gedetailleerde informatie nodig hebben dan verwijzen

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Stand-alone / Netwerkversie Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit

Nadere informatie

Vooraankondiging. ten behoeve van de aanbesteding Vast Onderhoudscontract DVM-keten (VODK) in het beheersgebied West Nederland Noord

Vooraankondiging. ten behoeve van de aanbesteding Vast Onderhoudscontract DVM-keten (VODK) in het beheersgebied West Nederland Noord Vooraankondiging ten behoeve van de aanbesteding Vast Onderhoudscontract DVM-keten (VODK) in het beheersgebied West Nederland Noord Datum 30 januari 2017 Status definitief Colofon Uitgegeven door InkoopCentrum

Nadere informatie

Pictogrammenuitleg. Aliro IP-toegangscontrole zonder complicaties. www.aliro-opens-doors.com

Pictogrammenuitleg. Aliro IP-toegangscontrole zonder complicaties. www.aliro-opens-doors.com Pictogrammenuitleg Aliro IP-toegangscontrole zonder complicaties De pictogrammenuitleg voor de Aliro-software is een uitgebreid overzicht van alle pictogrammen die in de software worden gebruikt. Deze

Nadere informatie

Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten)

Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten) Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten) Versie 1.1 (5 september 2014) Copyright 2014 INNOLAN B.V. Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, zonder schriftelijke

Nadere informatie

Vraagspecificatie Deel A: Algemeen

Vraagspecificatie Deel A: Algemeen BRAVISSIMO Vraagspecificatie Deel A: Algemeen Het inwinnen en presenteren van reistijden en intensiteiten op geselecteerde provinciale wegen en Rijkswegen in de provincie Noord-Brabant 18 december 2006

Nadere informatie

Verificatie Acceptatie Distributie Recycling. Security. Hygiëne. Vereenvoudigde administratie. Waarom Cash Management? Front-end oplossingen

Verificatie Acceptatie Distributie Recycling. Security. Hygiëne. Vereenvoudigde administratie. Waarom Cash Management? Front-end oplossingen Waarom Cash Management? Front-end oplossingen Verificatie Acceptatie Distributie Recycling Meertalige support Back-end oplossingen Hygiëne Security Vereenvoudigde administratie 3e partij integratie & SDKs

Nadere informatie

Een poort. Figuur 3: Het distributiepaneel in LexCom Home

Een poort. Figuur 3: Het distributiepaneel in LexCom Home Antenne T110 Uplink Pwr MasterLink BO 100-ML PowerLink BO 100-PL 3. Het distributiepaneel met zijn modules en aansluitingen Het distributiepaneel zorgt voor de distributie van de signalen Dit distributiepaneel,

Nadere informatie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module T1100 - Registratie medewerkers

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module T1100 - Registratie medewerkers Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Module T1100 - Registratie medewerkers www.bolt.nl/afrekenen Inhoudsopgave 1 Module uitleg...3 1.1 Doel...3 2 Module configuratie...4 2.1 Het aanmaken van een Medewerker...4

Nadere informatie

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument Financieringsverstrekkersportaal Aansluitdocument Colofon Documentnaam: Fink financieringsverstrekkersportaal aansluitdocument Versie: 0.3 Datum: 17 september 2015 Versiebeheer Releasedatum Wijziging Versie

Nadere informatie

TMX-NET PRO. Veilig op afstand beheren via internet. smart telecontrol

TMX-NET PRO. Veilig op afstand beheren via internet. smart telecontrol TMX-NET PRO Veilig op afstand beheren via internet smart telecontrol Overal en altijd, compleet en veilig beheer via de cloud clients tablets secure internet smartphones Voordelen TMX-Net Pro Universeel

Nadere informatie

TRAIN SERVICE & SHUNTING PLANNER

TRAIN SERVICE & SHUNTING PLANNER TRAIN SERVICE & SHUNTING PLANNER BOB HUISMAN Dit projectplan is het startpunt voor de student om 1) een voorkeur voor een project uit te spreken en 2) te gebruiken als start informatie bij begin project.

Nadere informatie

Secomhouse. SeComHouse. Kwaliteitsverbetering en kostenreductie door samen te werken aan communicatie en veiligheid op het bedrijventerrein

Secomhouse. SeComHouse. Kwaliteitsverbetering en kostenreductie door samen te werken aan communicatie en veiligheid op het bedrijventerrein SeComouse Kwaliteitsverbetering en kostenreductie door samen te werken aan communicatie en veiligheid op het bedrijventerrein Bedrijfspand Bedrijfspand Bedrijfspand Bedrijfspand Op een bedrijventerrein

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MJK Link 2.15 Index

Gebruikershandleiding MJK Link 2.15 Index Gebruikershandleiding MJK Link 2.15 Index 1 Inleiding 2 Opstarten MJK link 2.15 3 Keuze van Hardware 4 Set-up van een nieuw processcherm. 5 Instellen communicatie 6 Bestand openen 7 Verbinding maken met

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA.

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Algemeen Met KYOCERA scannen naar Trivium FORTUNA beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Trivium FORTUNA. Met

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Portal. Eekels Elektrotechniek

Gebruikershandleiding Portal. Eekels Elektrotechniek Gebruikershandleiding Portal Eekels Elektrotechniek Inhoudsopgave 1 Installatie gebruikerssoftware... 3 1.1 Installatie Citrix Receiver... 5 2 Aanmelden op de Portal... 6 2.1 Werkwijze... 6 3 Extra instellingen

Nadere informatie

ZDSN home management systeem

ZDSN home management systeem ZDSN home management systeem Dit document geeft u een indruk van de vele mogelijkheden en de eenvoud van het ZDSN home management systeem. De ZDSN home management systemen bestaan uit de Sensio X1 controller

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie