Beheerderswerkplek DVM systemen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beheerderswerkplek DVM systemen"

Transcriptie

1 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant Beheerderswerkplek DVM systemen functionele specificatie versie december 1999

2 \ V V \

3

4 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant Beheerderswerkplek DVM systemen functionele specificatie versie december 1999 opgesteld door ing. A.C.A.M. van Kaam Elektrotechnische en Werktuigbouwkundige Dienst in opdracht van Mw. ing. T.M.M. Vlemmings afdeling Beheer DVM systemen

5 Inhoudsopgave 1 Inleiding Algemeen Uitgangspunten en randvoorwaarden Indeling 6 2 Beheerdomein Inleiding DVM systemen Fout! BI MTM (Verkeerssignalering) Monitoring DRIPs Mistwaarschuwingssysteem Videotoepassingen Meldwerk Toekomst Facilitaire systemen Communicatie systemen Bedieningssystemen De CCTV-installatie Gebouwsystemen Voeding Noodvoeding Klimaatregeling Toegangscontrole Brandmeldinstallatie Personenbeveiligingsinstallatie Beheersystemen 18 3 Configuratiebeheer Inleiding Algemeen Registratie en verificatie Kabelbeheer Tekeningenbeheer Sleutelbeheer DVM systemen Verkeerssignalering Monitoring DRIPS Mistwaarschuwingssysteem Videotoepassingen Meldwerk Facilitaire systemen Communicatiesystemen Bedieningssystemen CCTV-installatie Beheersystemen 25 Beheerderswerkolek DVM wstpmen

6 4 Helpdesk Inleiding Algemeen Aanmelden en voortgang Configuratie database Systeem- en netwerkbeheer Gebruikers Leveranciers DVM systemen Facilitaire systemen Communicatiesystemen Bedieningssystemen CCTV-installatie 28 5 Probleembeheer Inleiding Algemeen Analyse Leveranciers Testomgeving en Vanessa 30 6 Wijzigingenbeheer Inleiding Algemeen 31 7 Programmatuurbeheer Inleiding Algemeen 32 8 Installatie en acceptatie apparatuur Inleiding Algemeen 34 9 Beschikbaarheidsbeheer Inleiding Algemeen Back-up DVM systemen Facilitaire systemen Gebouwsystemen Beheersystemen Servicelevel management Inleiding Algemeen Samenvatting en aanbevelingen Inleiding Hulpmiddelen beheersfuncties Aanbevelingen 39 Beheerderswerknlek DVM wstpmpn 4

7 Bijlagen Wegkantsystemen voor monitoring en verkeerssignalering 42 Opbouw VICnet 44 VICnet voor Monitoring 45 VICnet voordrips 46 Opbouw Monica applicaties 47 Literatuur 48

8 1.1 Algemeen De Directie Noord-Brabant van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (Ministerie van Verkeer en Waterstaat) heeft zich tot doel gesteld om een beheerders werkplek in te richten voor het operationeel beheer van systemen voor dynamisch verkeersmanagement (DVM systemen) van Rijkswaterstaat in de directie Noord-Brabant. De beheerders werkplek is een werkomgeving waarin alle (geautomatiseerde) hulpmiddelen zijn geintegreerd om efficient operationeel beheer te kunnen uitvoeren. Globaal betreft het een aantal computers waarop de beheersoftware is gemstalleerd in combinatie met communicatieapparatuur zoals telefoon, fax en printers. Het opstellen van een functionele specificatie is de tweede stap om te komen tot de inrichting van een beheerders werkplek. Ondersteuning bij het opzetten van deze functionele specificatie is geleverd door Logica en Probe-IT in het kader van het project "inrichting beheerderswerkplek voor de beheerder(s) van de DVM systemen van Rijkswaterstaat in Noord-Brabant", projectnummer EWD/TvK/ Illustraties zijn onder meer ontleend aan het VICnet Handboek Ontwerp. 1.2 Uitgangspunten en randvoorwaarden Uitgangspunten voor de inrichting van de beheerders werkplek zijn: De werkplek wordt ingericht voor het uitvoeren van alle operationele beheerprocessen conform ITIL methodiek; De werkplek ondersteunt beschreven beheerprocessen en procedures; De werkplek wordt zo opgezet dat het mogelijk is per rol of functionaris een nieuwe werkplek samen te stellen door een selectie te maken uit de hulpmiddelen; Voor de implementatie van de werkplek wordt getracht gebruik te maken van geintegreerde beheerplatforms voor alle DVM systemen; Voor de beheersbaarheid wordt gestreefd naar een beperking van het aantal systeem componenten en naar het komen tot standaardisatie; Er dient gebruik gemaakt te worden van bestaande systemen. Nieuwbouw is alleen mogelijk na afstemming met centrale instanties; De faciliteiten in de centrale dienen beschikbaar te zijn tijdens openingsuren of bezettingsuren van centrale. De essentiele tools dienen 24 uur per dag beschikbaar te zijn (denk aan noodvoorzieningen, no-break). 1.3 Indeling Voor het uitvoeren van operationeel beheer worden de beheerprocessen opgezet conform ITIL richtlijnen. Deze processen hebben betrekking op zowel de DVM systemen als de facilitaire systemen. ITIL onderscheidt een aantal beheerprocessen die voor de DVM-beheerder van toepassing zijn, te weten: Configuratiebeheer; Helpdesk;

9 Probleembeheer; Wijzigingenbeheer; Programmatuurbeheer en distributie van releases; Installatie en acceptatie van apparatuur; Beschikbaarheidsbeheer; Service level management. De taken en verantwoordelijkheden van de beheerder zijn ondermeer afhankelijk van procedures die worden opgesteld voor de afzonderlijke beheerprocessen. De procedures beschrijven de werkzaamheden voor de verschillende te beheren systemen. De te beheren systemen zijn opgesomd in sectie 2. Voor de inrichting van de DVM beheerders werkplek wordt in de secties 3 tot en met 10 per beheerproces nagegaan welke hulpmiddelen noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de beheerstaken. Allereerst worden per beheerproces de hulpmiddelen beschreven voor de uitvoering van de algemene beheerstaken. Vervolgens wordt voor de afzonderlijke te beheren systemen ingegaan op de specifieke hulpmiddelen voor het betreffende systeem. Tenslotte worden in sectie 11 de aanbevelingen op een rij gezet.

10 2 Beheerdomein 2.1 Inleiding De door de DVM beheerorganisatie te beheren systemen worden onderverdeeld in: DVM systemen; Facilitaire systemen; Gebouwsystemen; Beheersystemen. De kantoorautomatisering valt buiten het beheerdomein. In de volgende secties worden de systemen nader beschreven. 2.2 DVM systemen DVM systemen zijn doorgaans opgebouwd uit drie componenten: Wegkantsystemen. Een wegkantsysteem is een langs de weg geplaatste kast met elektronica, waarop sensoren en/of actuators zijn aangesloten. Sensoren verzamelen gegevens en stellen deze ter beschikking aan een centraal systeem. Een actuator toont gegevens aan de weggebruiker; Datacommunicatievoorzieningen. Veel DVM systemen zijn aangesloten op het VICnet, het Verkeersinformatie en Communicatie netwerk dat communicatiediensten ten behoeve van verkeerstoepassingen levert. VICnet maakt gebruik van nieuw aangelegde "VICnetbekabeling" en al langer bestaande eigen infrastructuur langs de wegen en in de verkeerscentrales en van diensten van derden zoals bijvoorbeeld KPN-huurlijnen. Andere DVM systemen maken gebruik van partylijnen, speciale netwerk verbindingen of van het kantoor netwerk VenWnet. De infrastructuur waarover de communicatie tussen de actuators en sensoren enerzijds en de wegkantsystemen anderzijds geschiedt wordt soms het LAN-1 genoemd. LAN-1 is geen onderdeel van VICnet; Centrale systemen in de verkeerscentrale. De centrale systemen zorgen voor de verwerking en bewerking van de gegevens en voor de interface met de operator. De concepten van de wegkantsystemen voor monitoring en MTM worden beschreven in de bijlage "wegkantsystemen". Een beschrijving van de datacommunicatievoorziening VICnet is te vinden in de bijlage "Opbouw VICnet" en in literatuur B: VICnet handboek Infrastructuur, een beschrijving van het partylijnconcept in Literatuur C: Algemene inleiding Motorway Traffic Management. De centrale systemen in de verkeerscentrale komen nader aan de orde bij de beschrijving van de afzonderlijke DVM systemen MTM (Verkeerssignalering) Met het MTM systeem worden weggebruikers geinformeerd omtrent de beschikbaarheid van rijstroken en de geldende maximum snelheid tevens worden de weggebruikers gewaarschuwd bij incidenten.

11 Het systeem bestaat uit wegkantsystemen ook wel onderstations genoemd die met behulp van detectielussen en detectorstations informatie over het verkeer inwinnen en die door middel van matrixsignaalgevers waarschuwingen en maximumsnelheden aan het verkeer tonen, een communicatievoorziening via zogenaamde partylijnen en een centraal systeem de MTMverkeerssignaleringscentrale. Het centrale systeem is opgebouwd uit een of meerdere werkstations waarop de BedienPostsoftware draait (BP), twee computers de Transaction Orientated Processors (TOP) waarop de centrale rekensoftware draait (een actief en een stand by) en een of meerdere front-end Processors (FEP's) die de communicatie tussen de onderstations en de centrale onderhouden. De communicatie tussen onderstations en FEP's gebeurt via partylijnen en kan direct over bij de centrale binnenkomende eigen kabels plaats vinden en/of via modemverbindingen. Voor de communicatie tussen FEP's en TOP is een ethernet-communicatieverbinding aanwezig. De communicatie tussen de bedienposten en de TOP'S en de communicatie met de overige gebruikers geschiedt via een tweede ethernet. MTM-2 Regionale Verkeers Management Centrale (RVMC) Figuur 1 Topologie MTM (signalering). Voor een beschrijving van het systeem wordt verwezen naar literatuur C. Voor de systeemoperator zijn er uitgebreide mogelijkheden aanwezig om het systeem te benaderen via de uit twee schermen bestaande Bedienpost, via het toetsenbord van de TOP en via het toetsenbord van de FEP (Zie literatuur B ) Naast operationele gegevens, worden ook foutberichten en statistische gegevens weergegeven en/of gelogd. Op de TOP draait de MTM-applicatie, het Backupprogramma en eventueel het OEFEN-programma. Op de bedienpost zijn naast de software voor het bedienen van het verkeerssignaleringssysteem verschillende andere programma's actief, te weten:. MORE : een applicatie door middel waarvan andere applicaties met het systeem kunnen worden verbonden. Hiervan is alleen het MORE-dataaquisitie gedeelte actief. Intensiteit, snelheid, beeldstanden en status worden verzameld en ter beschikking gesteld aan More-applicaties;

12 ESSO : een applicatie die zorgt voor het (dynamische) plaatje waarop het wegbeeld en de verkeerssignalering te zien is; MARE : zorgt voor bewaren van gegevens op harde schijf; MARI : kan koppeling verzorgen tussen MORE en DRIPs (wordt niet gebruikt in Brabant); MOMO : koppeling tussen MORE en het Monitoringsysteem. MEMO : verzorgt de interface met de meekijkpc's; Met name voor de beheerders zijn er nog verschillende andere opties op de bedienpost aanwezig: BEHEER : via deze applicatie krijgt de beheerder toegang tot onder meer IMPORT-EXPORT een programma voor het distribueren van een gewijzigde database en OFF-LINE voor het bewerken van MORE en ESSO. Op de FEP draait het communicatieprogramma dat zorgt voor communicatie tussen centrale computer en wegkantstations Monitoring Monitoring is een landelijk systeem voor het automatisch inwinnen, verwerken, verstrekken en presenteren van verkeersgegevens van het hoofdwegennet. Deze basisgegevens worden gebruikt voor dynamisch verkeersmanagement en voor statistische doeleinden. Het systeem bestaat uit wegkantsystemen voor het inwinnen van gegevens, monitoring maakt gebruik van speciale monitoringwegkantstations (MWKS) en van de wegkantsystemen van het MTM-systeem (zie de bijlage Wegkantsystemen) en een centraal systeem voor het verwerken ervan. De communicatie wordt verzorgd via het VICnet of via een koppeling met de verkeerssignaleringscentrale. In figuur 2 Topologie Monitoring wordt de opbouw van het Monitoringsysteem weergegeven. j Monitoring jsignaleringj j Download piagnc MTM-2 (nieuw of volledig geconverteerd) Centrale VICnet Ruimte (CVR) li wegkant = =V^jy _ router Regionale Verkeers Management Centrale (RVMC) onitoring~j- Research TBMS-router klok j Download j piagnosticsj WKS (gestript onderstation) WAN-1 LAN-3 WAN-2 LAN -2 WAN-2 (backbone) Figuur 2 Topologie Monitoring

13 Het centrale systeem van Monitoring heet MONICA. MONICA bestaat uit DYANA voor het inwinnen en verzamelen van de monitoringgegevens en het genereren van dynamische verkeersgegevens, SITA voor het genereren van statistische verkeersgegevens en GERDA waarop de gebruikersinterface draait. MONICA heeft de volgende basisfunctionaliteit: Inwinning: Monica is in staat voor wegkant systemen die via het VICnet gekoppeld zijn de verkeersgegevens in te winnen op het niveau van de afzonderlijke rijstroken. (Zie bijlage VICnet voor Monitoring) Het merendeel van de operationele wegkant systemen is echter nog niet rechtstreeks via het VICnet gekoppeld. De verkeersgegevens van deze wegkant systemen worden ingewonnen via een koppeling met de MTM centrale, de zgn. MOMO koppeling. Hierbij kunnen de verkeersgegevens slechts op het niveau van een rijbaan worden ingewonnen. Monica wint overigens alleen de verkeersgegevens in van waarnemingspunten die zijn geconfigureerd in de Monica configuratie database. Verwerking: Na inwinning van de verkeersgegevens worden een aantal additionele bewerkingen uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn (verkeerskundige) validatie en (maand) aggregatie van statistische verkeersgegevens en de bewaking op basis van statusgegevens. Verstrekking: De dynamische en statistische verkeersgegevens worden vanaf het SITA systeem ter beschikking gesteld binnen RWS en aan derden via het TIC; Presentatie: De presentatie van Monitoring gegevens aan de gebruiker wordt mogelijk gemaakt door diverse gebruikersapplicaties die op GERDA draaien. De volgende applicaties zijn actief in Monitoring: GBE (Gegevens Beheer applicatie). Dit is de applicatie voor het tonen en beheren van configuratie gegevens van de Monica verkeersgegevens verwerking. Gebruikers kunnen de configuratie gegevens inzien. Voor de beheerder is dit een belangrijke applicatie, door middel waarvan de configuratie gegevens gemuteerd kunnen worden. SGA (Statistische Gegevens Analyse applicatie. Met deze applicatie kunnen op een gebruikersvriendelijke wijze de statistische verkeersgegevens geselecteerd en gepresenteerd worden; DVA (Dynamische Verkeersbeeld Applicatie). DVA geeft een beeld van de actuele verkeerssituatie op de weg. RPL (RaadPLeger applicatie) voor het zichtbaar maken van de numerieke waarden van de dynamische verkeersgegevens. De dynamische gegevens kunnen getoond worden tezamen met kwaliteits- en betrouwbaarheidsindicaties; STATUS is een applicatie die de status en de kwalitatieve- en kwantitatieve kwaliteit van de inwinning van de dynamische gegevens toont. Binnen STATUS is een applicatie aanwezig die Statusschermen heet. Hierin zijn vijf functies aanwezig: onbekende waarnemingspunten: hier worden punten getoond waarvoor data binnenkomt terwijl de punten niet bekend zijn binnen Monica; waarnemingspunten zonder bericht: waarnemingspunten die wel bekend zijn maar waarvoor geen data binnenkomt; waarnemingspunten met meerdere berichten per minuut. Dit kan met name gebeuren bij rijbaanwaarnemingspunten; ontvangen en afgekeurde berichten; logging berichten.

14 In de bijlage "Opbouw Monica applicaties" wordt de samenhang tussen de verschillende applicaties weergegeven DRIPs Het Dynamisch Route Informatie systeem bestaat uit DRIPs, informatiepanelen boven de weg waarop mededelingen kunnen worden gepresenteerd, het Centraal DRIP Management Systeem (CDMS) dat zorgt voor bewaking en bediening, een koppeling met het Monitoringsysteem voor het verkrijgen van informatie over het verkeer op de weg en communicatievoorzieningen via VICnet voor koppeling van de DRIPs aan het CDMS. Voor de communicatie tussen de DRIPs en het CDMS gebruikt het VICnet glasvezelverbindingen tussen de afzonderlijke DRIPs en twee Centrale VICnet Ruimtes (CVR's). In deze CVR's worden de optische signalen weer omgezet in elektrische en via standaard VICnet routers doorverbonden met het CDMS in de verkeerscentrale. In onderstaande figuur is de topologie van het DRIP-systeem weergegeven. Figuur 3 Topologie DRIPs Het centrale systeem CDMS bestaat uit een applicatieserver en een gebruikersinterface, daarnaast zijn er koppelingen met Monica voor het lezen van wegvakgegevens en een koppeling met Sattline voor het melden van storingen. Het CDMS is een gedistribueerd systeem. Binnen een standaard LANomgeving bevinden zich meerdere applicatieprocessen die onderling gegevens uitwisselen. De applicatieprocessen kunnen desgewenst binnen het LAN over meerdere hardware platforms worden gedistribueerd. De afzonderlijke applicaties bieden de basisfunctionaliteit voor de inwinning, verwerking en presentatie van de gegevens. De volgende applicaties zijn actief op het CDMS:

15 Configuratieserver: verzorgt het distribueren van een off-line vervaardigde configuratie naar het systeem. Tevens worden van hieruit op verzoek configuratierapporten verstrekt. Terminalserver: is het doorgeefluik tussen de gebruikersinterfaces en de applicaties op de server. Gebruikersinterface (GUI): toegang voor de gebruikers en de systeembeheerder tot het systeem, tevens worden de actuele gegevens hier op een overzichtelijke manier gepresenteerd. Gebruikersapplicatie: verzorgt het beheer van de gebruikers. Alarmafhandeling: beheert de alarmboodschappen die van de verschillende applicaties afkomstig kunnen zijn. Wegvakapplicatie: verzamelt en bewerkt de dynamische meetpuntgegevens van de inwinsystemen. Routeapplicatie: berekent de routeteksten. Tekstapplicatie: bepaalt de gewenste teksten en verwerkt commando's van gebruikers. DRIPafhandeling: zorgt voor het tonen van de afbeeldingen, het verwerken van de commando's van de gebruikers en het bewaken van storings- en statusmeldingen van de panelen. Logserver: verzorgt het loggen van statuswijzigingen en verstrekken van rapportages Mistwaarschuwingssysteem Het Mistwaarschuwingssysteem is een toepassing om mist te detecteren en vervolgens met signaalgevers weggebruikers te waarschuwen. De detectie van zichtbeperking vindt plaats door middel van zichtmeters langs de weg. Deze detectors staan via een partylijnverbinding in contact met de mistmaster. In de Mistmaster draait een programma dat de meetgegevens van de detectors verwerkt en dat via eigen vaste bekabeling de communicatie met het centrale systeem verzorgt dat opgesteld staat bij de DAS-Breda. In de verkeersmanagement centrale is een bedienpost van het mistsysteem aanwezig. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een modem verbinding met de DAS-Breda. Mistmeldingen (vanuit het centrale systeem) worden door de mistmaster via party lijnen doorgegeven aan de MTM-2 wegkant systemen. De MTM-2 wegkant systemen verzorgen de presentatie van de aangepaste maximumsnelheid op de matrixborden en de aansturing van de extra signaalgever met de tekst "MIST". De topologie van het netwerk voor het Mistwaarschuwingssysteem is weergegeven in onderstaande figuur.

16 detector Mist master *Das Breda 1 Centrale Mist applicatie " f f i Signalering Presentatie & aansturing J Presentatie & aansturing VCZN Figuur 4 Topologie Mistwaarschuwingssysteem Videotoepassingen In Noord Brabant wordt video tot nu toe uitsluitend als gesloten televisiesysteem voor bewaking binnen de verkeerscentrale gebruikt. Videocamera's zijn direct verbonden met de video systemen in de verkeersmanagement centrale. In de centrale kunnen een of meer camera's worden geselecteerd. Mogelijk worden in de toekomst ook camera's langs de weg geplaatst ten behoeve van observatie van verkeer. Deze camera's kunnen direct worden verbonden met de videosystemen in de verkeersmanagement centrale. Figuur 5: Mogelijke topologie Video

17 2.2.6 Meldwerk Meldwerk is een landelijk ingevoerd administratief DVM-systeem dat coordinatie van werkzaamheden aan de wegen mogelijk maakt door het in een centrale database bijhouden van alle werkzaamheden en geplande werkzaamheden aan de wegen. Meldwerk maakt gebruik van het kantoornetwerk VenWnet. In onderstaande figuur is de topologie van de applicatie Meldwerk weergegeven. Meldwerk Applicatie Meldwerk Applicatie Figuur 6 Topologie Meldwerk Toekomst Momenteel wordt er gewerkt aan een digitaal video incident detectiesysteem op RW 67. In de nabije toekomst worden waarschijnlijk de volgende systemen toegevoegd: Dynamisch Inhaalverbod Vrachtwagens, Toerit doseersysteem, Rijbaan doseersysteem en mogelijk komt ook het Gladheid Meld Systeem onder het beheer van de DVM-beheerorganisatie. De facilitaire systemen zijn hierop reeds voorbereid. Volgens planning wordt het verkeerssignaleringssysteem medio 2000 aanzienlijk gewijzigd, de nu in bedrijf zijnde versie MTM-juli wordt vervangen door MTM-2. MTM-2 heeft een enigszins gewijzigde functionaliteit en een volledig gewijzigd concept van de gebruikersinterface. 2.3 Facilitaire systemen Tot de facilitaire systemen worden alle systemen gerekend die noodzakelijk zijn voor de goede gang van zaken in de verkeerscentrale. De facilitaire systemen kunnen worden opgedeeld in communicatiesystemen, bedieningssystemen en gebouwsystemen Communicatiesystemen De in de VC-ZN gebruikte communicatie systemen zijn de telefoon- en mobilofooninstallatie, fax, intercom, TV met teletekst, radio met RDS-TMC, gespreksopname apparatuur en de voorziening. Met behulp van de gespreksopnameapparatuur worden alle gesprekken met de operators en de beheerders vastgelegd. Hiertoe is er een CD-recordersysteem aanwezig Bedieningssystemen

18 De operators in de verkeerscentrale bedienen en controleren de DVMsystemen en de apparatuur in de verkeerscentrale vanuit de bedieningsruimte. Daartoe zijn in de bedieningsruimte twee identieke bedieningslessenaars opgesteld en een videowand. Elke lessenaar is voorzien van drie beeldscherm-toetsenbord systemen: MTM, Sattline en een multifunctionele terminal en aansluitingen en apparatuur voor communicatie. Het MTM-beeldscherm is het zichtbare deel van de bedienpost van het verkeerssignaleringssysteem, deze bedienpost is altijd in bedrijf en wordt gebruikt voor bediening en controle van de verkeerssignalering. Het tweede scherm van de MTM-bedienpost wordt standaard doorgeschakeld naar de Videowand. De functionaliteit van de bedienpost is reeds beschreven onder Het Sattline beeldschermsysteem (BSS). Sattline, een objectgeorienteerd systeem voor gedistribueerde bediening en besturing vormt het hart van de verkeerscentrale en verzorgt de bediening en bewaking van alle systemen. Vanaf het BSS vindt onder meer de aansturing van de videowand en de selectie van de ingang van de multifunctionele terminal plaats. Sattline bestaat uit 2 Sattline -werkstations en 3 printers die via een Ethernet netwerk gekoppeld zijn aan 3 Sattline PLC's. Het BSS voert voornamelijk de volgende taken uit: visualisatie en bediening van deelinstallaties, genereren van alarmboodschappen, meldingen en rapporten en opslaan en doorsturen van data. Daarnaast is het BSS de ingang voor de systeembeheerder. Sattline maakt gebruik van een programmastructuur die wordt opgebouwd uit "program units" en "libraries". De multifunctionele terminal fungeert als bedienpost voor een van de DVMsystemen of een van de overige systemen en wordt via een High End Switch doorgeschakeld naar het betreffend systeem (Monitoring, DRIP, Mistwaarschuwingssysteem, de KA (Kantoor automatisering) machine en de videobesturingscomputer zijn momenteel selecteerbaar). De beeldschermsystemen zijn schematisch weergegeven in de volgende figuur. Lessenaar: CCTV installatie Computers: MTM Monica DRIP Mist High End Switch A Multi Functionele Terminal CCTV installatie DIV -» > Sattline PLC Sattline Figuur 7 Beeldschermsystemen.

19

20 2.3.3 De CCTV-installatie De CCTV installatie zorgt voor het weergeven van camera en TV-beelden en beelden van computer systemen op een video wand. De videowand is 6 projectoren breed bij 3 projectoren hoog. Onder de videowand bevindt zich een LED object identificatie display dat de naam van het via Sattline geselecteerde object aangeeft en een display waarop datum, tijd en temperatuur worden weergegeven. De videowand heeft een video controller, een aantal kwadrant units en een video matrix. De video controller kan computer beelden vergroten en video beelden vergroten en/of verkleinen. De kwadrant units combineren steeds vier binnenkomende camera signalen tot een enkel video beeld. Dit is bedoeld voor de directe weergave op de video projectoren. Een video matrix zorgt voor de verbindingen van alle bronnen (camera's, kwadrant units, etc.) naar alle bestemmingen (video projectoren, video controllers, videorecorder etc.). De besturingscomputer, waarop de besturingssoftware draait, bestuurt alle bovengenoemde delen. De besturingscomputer wordt weer aangestuurd door de Sattline beeldscherm systemen (BSS) via de PLC. Zo vindt de selectie van de op de videowand te presenteren beelden en het kiezen van de indeling van de videowand plaats vanuit het Sattline beeldscherm systeem. Het is ondermeer mogelijk 8 standaardconfiguraties van de videowand te selecteren. De camera beelden komen vanuit de gebouwbewaking van de verkeerscentrale en de bewaking van het terrein er omheen. Verder is de CCTV installatie voorbereid op het weergeven van beelden van het camerasysteem voor incidenten dat op RW 67 gepland is. Voor het tonen van systeem beelden op de videowand (mee kijken) worden de RGB signalen van de beeldschermen van de systemen afgetakt en aangesloten op de video controller. De RGB signalen van onder andere MTM, Monitoring, DRIP en Mistwaarschuwingssysteem en het Sattline beeldscherm systeem zijn aangesloten. De CCTV installatie is schematisch weergegeven in de volgende figuur. Video projectoren Lessenaar: Video controller Computers: Monica MTM 1 beelde Camera 1,2 Quadrant Unit (6x) r Video matrix Mist Multi Functionele Terminal Video besturings computer Sattline Figuur 8 CCTV installatie.

21 2.4 Cebouwsystemen Ook de gebouwsystemen van de Verkeerscentrale, voorzover deze onafhankelijk zijn van de systemen van de Dienstkring Autosnelwegen Eindhoven, behoren tot het beheerdomein van de DVM-beheerder in Noord Brabant. Ook voor deze systemen geldt dat het beheer volgens de ITIL-methodiek plaatsvindt vanuit de beheerderswerkplek Voeding De VCZN is aangesloten op dezelfde hoofdverdeelinrichting als de DAS en heeft een gei'nstalleerd vermogen van 143 kva Noodvoeding Het noodvoedingssysteem bestaat uit een No-breakinstallatie van 60 kva en een noodstroom aggregaat van 130 kva Klimaatregeling Voor de klimaatregeling zijn separate koelunits aanwezig in de bedieningsruimte, de technische ruimte, de computerruimte en in de ruimte waarin het Monica-systeem staat opgesteld Toegangscontrole De toegangsdeuren tot het gebouw zijn voorzien van elektromagnetisch bediende sloten. De sloten kunnen op afstand worden bediend door de operators. Voor het aanmelden van bezoekers zijn er aanmelddrukknoppen, een intercom en een videocamera bij de toegangsdeuren geplaatst. Voor medewerkers is er een kaartleessysteem dat er voor zorgt dat de sloten worden bediend. De toegang tot het terrein wordt bewaakt met videocamera's, voertuigdetectie door middel van detectielussen en een drukknop voor fietsers en voetgangers en een op afstand bedienbaar rolhek bij de poort Brandmeldinstallatie De VCZN is voorzien van een brandmeldinstallatie die onder meer de ventilatielucht van de technische ruimte continu analyseert op aanwezigheid van rookdeeltjes. De installatie heeft een eigen noodstroomvoorziening PersonenbeveiIigingsinstallatie Omdat de operator vaak als enige in het gebouw van de VCZN aanwezig is, is er een personenbeveiligingsinstallatie aanwezig. 2.5 Beheersystemen HP OpenView IT Service Manager (ITSM) is het bij de DVM-beheerorganisatie aanwezige centrale gereedschap voor administratieve ondersteuning van het beheerproces. ITSM bestaat uit een centrale ITSM database server die staat opgesteld bij RWS-AVV binnen het kantoor netwerk VenWnet. De ITSM gebruikerapplicaties zijn gei'nstalleerd op de werkplekken van de afzonderlijke gebruikers welke via het VenWnet zijn gekoppeld aan de centrale ITSM database server.

22 Een netwerkmanagementsysteem is nog niet aanwezig. Wel is de applicatie Monitoring voorzien van Patrol-agents die beheer op afstand met behulp van het programma BMC Patrol door de centrale beheerorganisatie ondersteunen. Een brandkast voor (brand)veilige opslag van data is in de VCZN aanwezig. Van de meeste systemen is documentatie aanwezig bij de VCZN.

23

24 3 Configuratiebeheer 3.1 Inleiding Configuratiebeheer is het proces waarbinnen zorg gedragen wordt voor het opbouwen en behouden van een overzicht over en inzicht in alle "componenten" van de systemen (Configuratie Items ofwel CI's) en in hun onderlinge relaties. Configuratiebeheer heeft betrekking op zowel DVM systemen als verkeerscentrale gebonden systemen en ook zaken als documentatie, tekeningen en gegevens van aannemers en leveranciers vallen er onder. Goed configuratiebeheer biedt ondersteuning bij afhandeling van incidenten en problemen en een betere beheersing van wijzigingen in software en hardware in de breedste zin. 3.2 Algemeen De volgende aspecten van configuratiebeheer zijn gelijk voor alle systemen Registratie en verificatie Voor de registratie en verificatie van alle configuratie items en hun onderlinge relaties wordt gebruik gemaakt van het standaard pakket HP Open View IT Service Manager (ITSM), module Configuratiebeheer. De richtlijnen voor de registratie van de configuratie items in de configuratie database zijn uitgewerkt in het rapport "Inrichting Operationele processen Dynamisch Verkeer Management (DVM)", Werkgroep ITSM (RWS-MD, AW, NB, ON), 31 augustus 1998, Definitief 1.3. Om verificatie mogelijk te maken, moeten alle technische CI's worden voorzien van een label, waaraan het betreffende Cl duidelijk te herkennen/identificeren is. (wellicht aangevuld met streepjescode) Hiervoor moet een labelmaker aanwezig zijn. ITSM fungeert tevens als meta-database. In ITSM wordt van alle technische databases bijgehouden wanneer en door wie er een wijziging in is aangebracht en waar deze database zich bevindt. De beheerder dient periodiek te controleren of de inhoud van de configuratiedatabase overeenkomt met de configuratie items op locatie. Dit verificatieproces houdt in: Inspectie van de fysieke configuratie items en controle van de registratie ervan in de configuratie database. Hierbij wordt met name gelet op de status, locatie, eigenaar, gebruiker, specificatie, etc.; Controle op de juiste autorisatie van wijzigingen Kabelbeheer Kabelbeheer richt zich op de registratie van de kabelinfrastructuur en de functies die gebruik maken van deze infrastructuur en op het inzicht houden in de capaciteit van de verbindingen. Door een goede registratie is een snellere afhandeling van storingen mogelijk en is er inzicht in nog beschikbare verbindingen.

Logging. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Logging. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Logging Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR),

Nadere informatie

AANWIJZING LOGGING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

AANWIJZING LOGGING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) AANWIJZING LOGGING Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Aanwijzing Logging Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

73&-( t', t)] Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam. c 8446-1

73&-( t', t)] Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam. c 8446-1 t)] 73&-( t', Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam c 8446-1 Haalbaarheid invoering ITIL hij 4/gemene Zaken Automatisering van de Adviesdienst

Nadere informatie

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document Model Programma van Eisen voor een geïntegreerd Document Management Systeem Over dit document Dit document is een hulpmiddel bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Zoals ieder model, moet

Nadere informatie

CYRUS, MANAGEMENT VAN TITAAN

CYRUS, MANAGEMENT VAN TITAAN CYRUS, MANAGEMENT VAN TITAAN Door: luitenant-kolonel Ferry Hakemulder, projectofficier bij C2SC Dit artikel gaat primair over het CYRUS-systeem (de ontwikkeling van dit systeem is initieel gestart onder

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures (DAP)

Dossier Afspraken en Procedures (DAP) Dossier Afspraken en Procedures (DAP) 1-1-2 A(armnet Vertrouwe[ijk Bijlage E Raamovereenkomst 1-1-2 van aan BZK Inhoudsopgave 0. Inleiding 2 1. Relatiediagram 5 2. OverLegvormen 7 2.1 Overlegniveaus 7

Nadere informatie

Faculteit der Maatschappijwetenschappen

Faculteit der Maatschappijwetenschappen ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen De opzet van de Interne Controle Unit voor de districten middels "Wide Area Network" (WAN) binnen het "Decentralization and

Nadere informatie

Park Mariëndaal. Technisch Programma van Eisen. Vestia ZZG zorggroep Stichting ExperTel. Levering, installatie en onderhoud van:

Park Mariëndaal. Technisch Programma van Eisen. Vestia ZZG zorggroep Stichting ExperTel. Levering, installatie en onderhoud van: Technisch Programma van Eisen Park Mariëndaal Vestia ZZG zorggroep Stichting ExperTel Levering, installatie en onderhoud van: o o o o o LAN Zorgdomotica/ verpleegroep Communicatieplatform en telefonie

Nadere informatie

ISDN2. Vier gesprekken tegelijk voeren en tot 40% goedkoper bellen! Dienstenbeschrijving. Telecollectief Postbus 41 2660 AA Bergschenhoek

ISDN2. Vier gesprekken tegelijk voeren en tot 40% goedkoper bellen! Dienstenbeschrijving. Telecollectief Postbus 41 2660 AA Bergschenhoek Dienstenbeschrijving ISDN2 Vier gesprekken tegelijk voeren en tot 40% goedkoper bellen! Telecollectief Postbus 41 2660 AA Bergschenhoek E. info@telecollectief.nl W. www.telecollectief.nl Deze dienst wordt

Nadere informatie

Functionele specificaties. Omgevingsloket online. Foutdetectie, analyse en herstel op. Be Informed applicatieniveau

Functionele specificaties. Omgevingsloket online. Foutdetectie, analyse en herstel op. Be Informed applicatieniveau Functionele specificaties Omgevingsloket online Foutdetectie, analyse en herstel op Be Informed applicatieniveau Juli 2014 2.10 definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit

Nadere informatie

STRUCTURERENVANEEN IT-BEHEERORGANISATIE MET ITIL, ONTWIKKELEN VAN EEN SERVICE LEVEL RAPPORTAGE SYSTEEM MET BEHULP VAN SOM

STRUCTURERENVANEEN IT-BEHEERORGANISATIE MET ITIL, ONTWIKKELEN VAN EEN SERVICE LEVEL RAPPORTAGE SYSTEEM MET BEHULP VAN SOM TeS-ED 6ss Technische UniversiteittvEindhoven Faculty ofelectrical Engineering Section ofdigital Information Systems (ICSIEB) Master's Thesis: STRUCTURERENVANEEN IT-BEHEERORGANISATIE MET ITIL, ONTWIKKELEN

Nadere informatie

Servicecatalogus VUW. Werkplekdienstverlening. Informatiseringsgroep Universiteit Leiden. Snelliusgebouw Niels Bohrweg 1 2300 RA Leiden

Servicecatalogus VUW. Werkplekdienstverlening. Informatiseringsgroep Universiteit Leiden. Snelliusgebouw Niels Bohrweg 1 2300 RA Leiden Servicecatalogus VUW Werkplekdienstverlening Informatiseringsgroep Universiteit Leiden Snelliusgebouw Niels Bohrweg 1 2300 RA Leiden April 2007 Documentbeheer Document Versie Datum Aangepast Status Auteur(s)

Nadere informatie

Hoofdstuk: 1 Plaatsbepaling beheer

Hoofdstuk: 1 Plaatsbepaling beheer IMF Beheer IMF Hoofdstuk: 1 Plaatsbepaling beheer aant Css: 5 767 blz 8 1.1 Organisatie en Beleid - ORGANISATIE > is een samenwerkingsverband van mensen die activiteiten uitvoeren met behulp van middelen

Nadere informatie

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering FINAL VERSION Projectnummer: 2007.079 Datum: Utrecht, 16 maart 2008 Contactpersoon: Dr. ir. ing. Rudi Bekkers Tel. 030-2150594 Auteurs:

Nadere informatie

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP)

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Eindrapportage Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Generale Synode November 2011 AZ 11-28 20 oktober 2011 Uitgebracht door: Bestuur van de Dienstenorganisatie Protestantse Kerk Pagina 3 van

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

INTRUSION DETECTION SYSTEMS

INTRUSION DETECTION SYSTEMS INTRUSION DETECTION SYSTEMS WWW.GOVCERT.NL POSTADRES Postbus 84011 2508 AA Den Haag BEZOEKADRES Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag TELEFOON 070 888 75 55 FAX 070 888 75 50 E-MAIL info@govcert.nl

Nadere informatie

DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS

DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS 5 Testen in het Informatie-stadium 5.1 Inleiding Zoals wij in paragraaf 4.2.1 uiteen hebben gezet is er in het stadium Informatie sprake van statische informatieverschaffing

Nadere informatie

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius DigiD voor Burgers Haagse Ring (onderdeel Diginetwerk) Datum 17 mei 2011 Status Definitief Colofon Projectnaam Assurance-rapport en Verantwoording

Nadere informatie

Service Portfolio Management

Service Portfolio Management III. Service Portfolio Management Het Service Portfolio Management wordt gedomineerd door het beheer domein, ook wel Operations genoemd. In de praktijk wordt dit domein al snel gezien als DE IT-afdeling

Nadere informatie

Digitaliseren van de poststromen. Handreiking voor de inspectiediensten. Versie 2.1

Digitaliseren van de poststromen. Handreiking voor de inspectiediensten. Versie 2.1 Digitaliseren van de poststromen Handreiking voor de inspectiediensten Versie 2.1 Managementsamenvatting Doel Digitaliseren van de poststromen helpt o.m. om poststukken en andere informatie die nietdigitaal

Nadere informatie

Aanzet tot de inrichting van het beheer van het Moodle-systeem van AdeKUS

Aanzet tot de inrichting van het beheer van het Moodle-systeem van AdeKUS Aanzet tot de inrichting van het beheer van het Moodle-systeem van AdeKUS Eindverslag ingediend ter afronding van de studie Bachelor of Science in Elektrotechniek Informatietechniek. Student: Wong Enny

Nadere informatie

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER Whitepaper Workspace Manager Aug 2008 Gepubliceerd door BRAIN FORCE Vendelier 69 3905 PD Veenendaal Nederland www.brainforce.nl Auteursrecht De informatie in dit document,

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5)

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Geschikt voor u?... 5 1.2 Telefooncentrales... 5 1.2.1 ISDN telefooncentrale... 5 1.2.2 IP telefooncentrale...

Nadere informatie

Advies IP Telefonie. Januari 2006. Ictivity Amsterdam. Advies IP Telefonie

Advies IP Telefonie. Januari 2006. Ictivity Amsterdam. Advies IP Telefonie Advies IP Telefonie Januari 2006 Ictivity Amsterdam Advies IP Telefonie ICTIVITY DOCUMENTGEGEVENS Versiehistorie: Versie Datum Auteurs Status document 1.0 01-02-2006 Rob Prickaerts 1 ste conceptversie

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS V 2.2 Overeenkomst Contractnummer: 2014.xxx Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS Passie voor GEO! Auteursrecht Deze publicatie is een

Nadere informatie