Magazine BOUWARTIKELEN ONE-STOP SHOP PRESTATIE- MANAGEMENT BRANDVEILIGHEID VCA OF OHSAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2007-2009. Magazine BOUWARTIKELEN ONE-STOP SHOP PRESTATIE- MANAGEMENT BRANDVEILIGHEID VCA OF OHSAS"

Transcriptie

1 Magazine BOUWARTIKELEN ONE-STOP SHOP PRESTATIE- MANAGEMENT BRANDVEILIGHEID VCA OF OHSAS

2 INTRODUCTIE KIWA MAGAZINE-BOUWARTIKELEN Het dienstenpakket van Kiwa voor de bouwsector wordt keer op keer uitgebreid met nieuwe producten en diensten, daarom vinden wij het zinvol om voor u een samenvatting samen te stellen. Dit Kiwa Magazine- Bouwartikelen is een selectie van bouwartikelen die in onze (inter-) nationale magazines hebben gestaan in de periode van De Bouwartikelen geven een indruk van de soms zeer uiteenlopende activiteiten waarmee wij u van dienst kunnen zijn. Mist u wellicht iets? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op, misschien is uw vraag wel de aanleiding voor een nieuwe ontwikkeling. Ton Oosterom, ; Kristie Sies, ; INHOUD 2 Introductie en inhoud 3 Uit de brand 4 Veiligheid op de werkvloer: VCA of OHSAS? 5 Q-Synfra versneld in ontwikkeling 6 KOMO Instal : BRL 6000 definitief 6 Adviseurs van groot belang voor Kiwa 6 Kiwa is working on uniformity in European certification 8 Geen zee te diep 10 Kiwa legt fundament onder bodembeheer 11 Primeur voor groenbedrijf 11 Samenwerking met vakgroep restauratie 12 Prestatiemanagement: meerwaarde op ISO Neue Kiwa-Tochter: Bautest 14 One-stop shop voor alle drukapparatuur 16 Essential tools 18 Interview met 'baas van de bouw' Elco Brinkman: 'Certificatie vergroot vertrouwen' 20 Hogere efficiency brengt meer diepgang in audits 20 Certificering rond bodemkwaliteit 21 Bauprüfstelle Schaaf unter dem Dach der Kiwa Gruppe 22 Beert and Benthe settled in at the Beverbos near Dordrecht 22 Meer trainingen brandveiligheid 22 Pictogram om u te helpen 23 Kiwa juiste 'match' voor Werk & Vakmanschap 24 Gebouwen bij Kiwa in veilige handen 25 Partner for progress in (brand)veiligheid 26 High-tech dijkwacht 27 BRL voor rekensoftware betonvloeren uitgebreid 27 Mechanisch boren volgens SIKB De bouw en Kiwa Uit de HET BEDRIJF CORIO, ÉÉN VAN DE GROOTSTE EIGENAREN VAN WINKELCENTRA IN EUROPA, HEEFT ONLANGS VAN KIWA ZIJN EERSTE BGB- KEURMERK IN ONTVANGST GENOMEN. HET KEURMERK IS UITGEREIKT VOOR ÉÉN VAN DE WINKELCENTRA DIE CORIO IN NEDERLAND BEZIT EN IS EEN BEWIJS VAN BRANDVEILIG GEBRUIK GEBOUWEN. MET HET KEURMERK ZORGT CORIO PROACTIEF VOOR DE BRANDVEILIGHEID VAN ZIJN EIGEN PANDEN. KIWA VERWACHT DAT HET BGB- KEURMERK BINNEN VIJF JAAR NIET MEER WEG TE DENKEN IS UIT DE VASTGOEDBRANCHE. WAT CORIO BETREFT MAG DE OVERHEID HET KEUR- MERK VERPLICHT STELLEN. Corio bezit een groot aantal winkelcentra in Nederland, Frankrijk, Italië, Spanje en Turkije en voert in die centra ook zelf het management. Veranderde wetgeving rond brandveiligheid in ons land heeft gebouweigenaren als Corio een veel grotere eigen verantwoordelijkheid gegeven. Eén van de concrete gevolgen van het in november 2008 ingevoerde Besluit brandveilig gebruik bouwwerken, beter bekend als het Gebruiksbesluit, is dat de verantwoordelijkheid voor brandveiligheid van gebouwen niet meer in het grijze gebied ligt tussen overheid (brandweer), gebouweigenaren en -beheerders, maar volledig is neergelegd bij eigenaren. De bewijslast is volledig 2

3 VASTGOEDBELEGGER CORIO: VERPLICHTING BGB-KEURMERK ZOU WELKOM ZIJN BRAND bij de eigenaren komen te liggen, dus wij zijn gaan zoeken naar een oplossing om aan te tonen dat onze gebouwen inderdaad brandveilig zijn, zegt Eric Rieter, coördinator facility management bij Corio. EEN WELKOM MIDDEL Bij wijze van verkenning heeft Corio daarom één winkelcentrum, De Aarhof in Alphen aan den Rijn, bij Kiwa aangemeld voor BGB-certificering. Dat is goed bevallen, zegt Rieter. Het BGB-keurmerk voegt duidelijk iets toe. De bekende sprinkler- en liftcertificaten hadden we al, maar dit keurmerk gaat breder en dieper in op die brandveiligheid. Ons centermanagement-concept is gebaseerd op schoon, heel en veilig en de BGB is een welkom middel om dat voor onze klanten te onderstrepen. Corio vindt dat de overheid het BGB-keurmerk verplicht moet stellen. Ook wat Kiwa betreft mag het BGB-keurmerk een blijver worden in de vastgoedbranche, zegt certificatie- en veiligheidsdeskundige Peter Voshol: Er zijn wel andere instrumenten om binnen je organisatie de brandveiligheid af te dekken, maar een ander keurmerk is er niet. De vier grote gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht werken al met BGB. Een grote verzekeraar met wie we in gesprek zijn omarmt het keurmerk ook. Over vijf jaar is de kans groot dat alle verzekeraars het BGBkeurmerk eisen. Dat zou wat ons betreft een goede zaak zijn. Door de aandacht voor brandveiligheid naar voren te halen zorg je voor een veel groter bewustzijn binnen organisaties. Het is logisch dat je daarmee het brandrisico flink terugdringt. Voshol is daarom enthousiast over de proactieve wijze waarop bedrijven als Corio hun rol oppakken. Het grote voordeel van de nieuwe wetgeving is dat gebouweigenaren niet langer zitten af te wachten of de brandweer nog eens langs komt om te inspecteren, wat soms jaarlijks en soms maar eens per tien jaar gebeurt in de praktijk, maar dat ze zelf proactief aan de slag gaan om aan alle wettelijke brandveiligheidseisen te voldoen. Voordeel van het keurmerk is bovendien dat er een jaarlijkse controle plaatsvindt aan de hand van vaste, wetsconforme criteria. De aandacht voor brandveiligheid is van de achterkant naar de voorkant gehaald, waar het thuishoort. ZEER ADEQUAAT Corio heeft er belang bij op termijn ook zijn overige winkelcentra te laten certificeren, maar wacht op stappen van de overheid en de rest van de markt. Rieter: Het BGB-keurmerk is een prima middel om er structureel en branchebreed iets aan te doen. Daarom juichen we elk initiatief toe om het certificaat onder de aandacht te brengen. Ook in het certificeringstraject van De Aarhof merkten we dat de lokale brandweer aanvankelijk nog vraagtekens plaatste bij de kwaliteit van het keurmerk, terwijl ze later inzagen dat de brandveiligheid er zeer adequaat mee gedekt was. Het is zaak dat meer spelers dat gaan zien. Dat is ook het signaal dat Corio heeft willen afgeven door samen met Kiwa aan deze certificering te beginnen. Meer informatie: Kiwa Magazine NL, maart 2009 Eric Rieter: 'Ons centermanagement-concept is gebaseerd op schoon, heel en veilig en de BGB is een welkom middel om dat voor onze klanten te onderstrepen. Het gebruiksbesluit legt de bewijslast op het gebied van brand volledig bij de gebouweigenaar. 3

4 VEILIGHEID OP DE WERKVLOER: VCA of OHSAS? AAN HET BEZIT VAN EEN VCA-CERTIFICAAT WORDT VEEL WAARDE GEHECHT. MET ORGANISATIES EN EEN MILJOEN PERSONEN DIE VOOR ÉÉN VAN DE VCA-SCHEMA S GECERTIFICEERD ZIJN, BEHOORT HET TOT DE SUCCESVOLSTE SCHEMA S IN NEDERLAND. HOEWEL VCA NIET WETTELIJK VERPLICHT IS, WORDT OP TERMIJN EEN GECERTIFICEERDE HOOFDAANNEMER BIJVOORBEELD WEL VERPLICHT ALLEEN MET DITO ONDERAANNEMERS TE WERKEN. HET IS DUS VAN BELANG OM VCA TE HALEN ÉN TE BEHOUDEN. MAAR WAT ZIJN DE ALTERNATIEVEN? Audry van der Sanden, seniorcertificatiedeskundige bij Kiwa: In VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) staan de minimale veiligheidseisen op twee niveaus, VCA* en VCA**, omschreven. Simpel en concreet per puntje aanvinken of iets wel of niet van toepassing is. Deze methodiek is het grote voordeel van VCA: een makkelijke, duidelijke lijst, eenvoudig te hanteren voor kleinere bedrijven. De kracht van de keuze voor een eenvoudige checklist is ook meteen een zwakte, legt Van der Sanden uit: Wanneer de lat voor de checklist te hoog gelegd wordt, loop je de kans dat het schema een fraudegevoelig keurslijf wordt. Dat is niet de bedoeling. Het veilig denken en handelen staat centraal. Bedrijven die het veilig denken en handelen procesmatig continu willen verbeteren, kunnen ook voor het internationaal geaccepteerde veiligheidssysteem OHSAS kiezen. Beide borgingsinstrumenten zijn niet zozeer een alternatief, maar vullen elkaar uitstekend aan. geïmplementeerd bij grotere bedrijven in de industrie, en ook steeds meer in bouwgerelateerde bedrijven die VCA ontgroeid zijn of naast VCA het veilig handelen en denken ook op een andere manier willen integreren in het bedrijfsbeleid. OHSAS is, in tegenstelling tot VCA, een internationale norm en daardoor makkelijker te integreren met ISO (milieu) en ISO 9001 (productieproces). Maar uiteindelijk is het aan het bedrijf zelf om te beslissen welk systeem het beste past binnen zijn bedrijfsvoering. Meer informatie: Kiwa Magazine NL, maart 2007 VEILIGHEIDSBELEID OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) is een goed alternatief. OHSAS is geen checklist, maar een arbo-managementsysteem: niet alleen gericht op het uitvoerende vlak, maar ook op verandering van de gehele organisatie en vooral ook op beleidsniveau. Van der Sanden: Let wel, OHSAS betekent zeker niet minder werk dan VCA* of VCA**. De hoeveelheid werk die je moet verzetten is minimaal gelijk aan het behalen van het niveau VCA**. Bezit van VCA** is een goede uitgangspositie, maar betekent nog niet dat je automatisch kunt overschakelen naar OHSAS Daarbovenop moet je ook nog systematisch gaan denken. Van der Sanden verwacht dat de bekendheid van OHSAS in de toekomst zal toenemen: VCA wordt zeker niet overbodig door de groei van OHSAS. Het blijft een zeer handzame checklist voor vooral kleine en middelgrote bedrijven, die zich ook verder zal ontwikkelen. Op dit moment wordt OHSAS steeds meer Foto: Kiwa Audry van der Sanden, seniorcertificatiedeskundige bij Kiwa: Bezit van VCA** is een goede uitgangspositie, maar betekent nog niet dat je automatisch kunt overschakelen naar OHSAS

5 Q-SYNFRA VERSNELD IN ONTWIKKELING KIWA HEEFT EEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST GESLOTEN MET BOUWEND NEDERLAND EN SYN- FRA VOOR DE DOORONTWIKKELING EN VERDERE INVOERING VAN DE BEOORDELINGSSYSTEMATIEK VOOR DE SAMENWERKING TUSSEN OPDRACHTGEVERS EN -NEMERS OP HET GEBIED VAN INFRAPRO- JECTEN. DE EERSTE RESULTATEN VAN DEZE ZOGEHETEN Q-SYNFRA WORDEN MEDIO 2008 VERWACHT. Verbetering van de kwaliteit van de samenwerking tussen alle opdrachtgevers (ook opdrachtgevers onderling) en opdrachtnemers (de aannemers) bij de aanleg en reconstructie van kabel- en leidingnetwerken. Dat is sinds 2003 het speerpunt van synfra, het samenwerkingsverband in Zuid-Nederland voor de water-, energie-, CAI- en telecombedrijven op het gebied van aanleg en beheer van ondergrondse infrastructuur in Noord-Brabant en Limburg. OBJECTIEF BEOORDELEN In de eerste helft 2007 is synfra gestart met het beoordelen van de kwaliteit van de samenwerking door middel van het uitvoeren van audits in de gehele keten. Voor alle partijen zijn daarbij bonus-malusregelingen van toepassing. Uit de eerste resultaten blijkt dat het noodzakelijk is om, nog meer dan nu, een objectieve en reproduceerbare beoordelingsmethode te hanteren voor de auditoren en de geauditeerden. De doorontwikkeling en verdere invoering van de beoordelingssystematiek van synfra, oftewel Q-sYnfra, wordt versneld door de samenwerking met Bouwend Nederland en Kiwa. Gezamenlijk wordt een objectieve beoordelingssystematiek ontwikkeld om zo de beoordelingsresultaten beter reproduceerbaar te maken. Medio 2008 worden de eerste resultaten verwacht, die door de partijen en belanghebbenden worden gedragen, kan de werkwijze verder in Nederland worden geïmplementeerd. De beoordelingssystematiek kan dan op termijn ook in de samenwerking tussen aannemer en onderaannemer worden gebruikt. Meer informatie: Kiwa Magazine NL, maart 2008 Het samenwerkingsverband synfra heeft als speerpunt de kwaliteit van de samenwerking tussen opdrachtgevers en -nemers bij de aanleg en reconstructie van kabel- en leidingnetwerken te verbeteren. Foto: Visser & Smit Hanab 5

6 KOMO INSTAL : BRL 6000 definitief NA EEN OVERGANGSREGELING BEGIN 2006 IS DE BRL 6000, DIE DE BRL 6001 VERVANGT, SINDS 1 AUGUSTUS 2006 DEFINITIEF IN GEBRUIK. KIWA HEEFT BESTAANDE EN NIEUWE CERTIFICAATHOUDERS BEGELEID BIJ DE IMPLEMENTATIE VAN DE EISEN, VOORTKOMEND UIT DE NIEUWE BRL. De nieuwe BRL 6000 sluit aan op de meest recente eisen uit het Bouwbesluit. De BRL bevat, naast de delen uit BRL 6001, ook een groot aantal nieuwe delen die betrekking hebben op certificatie voor onder meer tijdelijke drinkwaterinstallaties, ventilatie, lage temperatuur verwarming, onderhoud ketels, warmtepompen, binnenriolering, zonneboilers en sfeerverwarming. Op 1 augustus waren alle BRL 6001-certificaathouders van Kiwa Certificatie en Keuringen en Kiwa Gastec Certification over naar een BRL 6000-certificaat. Een aantal certificaathouders heeft bij de overgang gebruik gemaakt van de mogelijkheid zich te certificeren conform de VCA*, VCA** of ISO 9001-richtlijnen. Door de ver doorgevoerde harmonisatie en standaardisatie was een aanzienlijke besparing op certificatiekosten mogelijk. Meer informatie: Kiwa Magazine NL, maart 2007 The councils met on the Costa Atlantica, one of Europe s largest cruise ships, harboured in Amsterdam. KIWA IS A FIRM ADVOCATE OF HARMONISED RE- QUIREMENTS THROUGHOUT EUROPE, AS WELL AS UNIFORMITY IN ITS OWN PRESENTATION IN THE COUNTRIES IN WHICH IT IS ACTIVE. AT A RECENT JOINT MEETING, THE DUTCH POLICY COUNCIL AND THE BELGIAN ADVISORY COUNCIL OF EXPERTS TOOK SOME IMPORTANT STEPS TOWARDS FURTHER UNIFORMITY. De BRL 6000 bevat vele disciplines uit de installatietechniek, waaronder het onderhoud van ketels. Adviseurs van groot belang voor Kiwa EEN ZEER POSITIEVE BIJDRAGE AAN ONZE ROL ALS ADVISEURS. ZO OMSCHREVEN DEELNEMERS DE LAATSTE ADVISEURSBIJEENKOMST VAN KIWA MET ALS THEMA VERNIEUWING. DOEL: VIA ACTUELE INFORMATIE EEN BIJDRAGE TE LEVEREN AAN HET OPTIMALISEREN VAN DE MANAGE- MENTSYSTEMEN BIJ KIWA-KLANTEN. Circa zestig onafhankelijke adviseurs namen deel. Zij kregen inleidingen te horen over de invoering van de EN-ISO/IEC 17021:2006, ontwikkelingen in de zorgsector en de nieuwe VCA 2008/05. Kiwa wil met deze bijeenkomsten, waarin ruimte is voor discussie en netwerken, niet alleen de eigen betrokkenheid bij de adviseurs versterken, maar bovenal de adviseurs actuele voorlichting en tools geven waarmee zij hun klanten beter kunnen bedienen. Goed informeren heeft een positief effect op onze relatie met de klanten. Zo zijn wij namelijk in staat de klanten nog beter voor te bereiden op audits en de managementsystemen up to date te houden, aldus Michael van der Vlies van Kiwa. De volgende adviseursbijeenkomst vindt plaats in december. Meer informatie: Kiwa Magazine NL, oktober 2008 For certified companies the advantage of uniformity is that it saves them the trouble of knocking on lots of different doors and provides consistent auditing methods. The result is increased effectiveness and efficiency and lower costs. An advantage for Kiwa itself is that it can thus raise its overall service level, providing all international clients with equal services and ensuring that the Kiwa brand acquires the same meaning and image throughout the whole of Europe. In that way the brand is strengthened for firms qualified to carry it. ALL PARTIES CONCERNED Kiwa distinguishes itself from other certification organisations by its large number of Councils of Experts, advisory boards consisting of representatives of manufacturers, buyers and other stakeholders. These boards of all parties concerned determine the requirements for corporate certification schemes. 6

7 KIWA IS WORKING ON uniformity IN EUROPEAN CERTIFI C ATION Kiwa then implements these. An arbitrary committee judges in case of dispute. In the Netherlands alone, Kiwa has 25 of its own councils, with access to another 25 general councils. In addition, Kiwa can also call on the policy council. This body advises Kiwa on general certification issues and especially on system certification. It also plays a key role in monitoring social trends and communicating with stakeholders in the certification branch. In view of the internationalisation of Kiwa and the opening of offices outside the Netherlands, Kiwa also plans to establish councils in Belgium, Germany, Italy, England and Sweden. FINE-TUNING CERTIFICATION The unique meeting of the Dutch and Belgian Councils is the first step in realising the goals described above. Ultimately, Kiwa intends to extend its council structure to all countries in which it is active, setting up an international policy council that can supervise the fine-tuning of certification issues right across the board and reinforcing the consistency of Kiwa s international brand. As it moves forward, Kiwa is working on certification without borders, says Jan D Haese, chairman of the Belgian Council. So far, certification requirements with the exception of ISO go as far as the national borders. What we re aiming for is international, crossborder uniformity. Europe erased its national borders ON BOARD THE COSTA ATLANTICA The councils met on the Costa Atlantica, one of Europe s largest cruise ships, harboured in Amsterdam. The Atlantica sails under the Italian flag, which means the councils met on more or less neutral ground. The cruise ship was selected as a location because Costa is a leading shipping company that is ahead of its field in quality management. The firm was the first in its branch to be certified for what it calls the Best 4 : quality (ISO 9001, issued in 2000); environmental protection (ISO 14001); workplace health and safety (OHSAS 18001, issued in 1999); and social accountability (SA 8000, issued in 2001). Its unique perception of quality has made Costa Cruises one of the world s largest cruise companies, with a fleet of fifteen ships that carried almost guests in long ago, but the exchange of products and services is only now beginning to gain momentum. That is intensifying the need for transparency and uniformity. NATIONAL DIFFERENCES The fact that on the national level requirements can differ from one country to another is a thorn in the flesh of companies seeking certification in several countries. Gerard Zwetsloot, independent chairman of the Dutch Policy Council, adds, In a number of cases this is inevitable as national circumstances differ. But often it could be avoided. The result is that international firms applying for certification face multiple audits from different angles of approach for one and the same product. A trend we re seeing is that more and more companies are looking for a combination of system and product requirements, tailored, if possible, to their specific markets. For Kiwa, this means we have to find uniform solutions that on the one hand will increase the added value of the certification service, while on the other hand making that service easier. Considering the many differences throughout Europe, we still have a long way to go. But we are committed to getting there. Kiwa Magazine, July

8 Geen zee TE DIEP STRUKTON MET UNIEKE DUIKBOOT ACTIEF IN ZUID-KOREA DE NEDERLANDSE REPUTATIE OP HET GEBIED VAN WATER IS INTERNATIONAAL WEER GEGROEID DANKZIJ STRUKTON CIVIEL, EEN VAN DE WERKMAATSCHAPPIJEN VAN BOUWBEDRIJF STRUKTON. IN ZUID-KOREA WERKEN DE TECHNICI VAN DE DOCHTERBEDRIJVEN STRUKTON AFZINKTECHNIEKEN EN ONDER WATER TECHNIEK NEDERLAND (OTN) MOMENTEEL AAN EEN WERELDPRIMEUR DOOR EEN SPE- CIALE DUIKBOOT IN TE ZETTEN BIJ HET AFZINKEN VAN 18 TUNNELELEMENTEN OP 60 METER DIEPTE. DE ELEMENTEN ZIJN ONDERDEEL VAN DE BUSAN-GEOJE FIXED LINK-VERBINDING. DE KIWA-KLANT WIL DE ONDERZEEËR OOK GEBRUIKEN VOOR ZEEBODEMONDERZOEK, INSPECTIE VAN WINDMOLEN- PARKEN EN KABEL- EN LEIDINGONDERHOUD IN DE NOORDZEE. OTN Specialistische Onderwaterwerken is kort voor de duikbootactie door Kiwa gecertificeerd voor ISO 9001 en VCA. Dit betekent dat het bedrijf zowel de kwaliteit van zijn processen als veilig werken heeft geborgd. Veiligheid is doorslaggevend bij het werken onder water en Kiwa heeft Strukton geadviseerd en begeleid bij het behalen van de betreffende veiligheidscertificaten. Evenals Kiwa zelf is het van oorsprong Nederlandse bedrijf de laatste jaren steeds verder aan het internationaliseren. De duikboot was een zogeheten Self-Propelled Diving Bell, oftewel een zelf-aangedreven duikerklok, een ruimte waarin mensen in dit geval vijf personen zonder duikuitrusting onder water kunnen blijven. OTN kocht de boot van een olieplatformbeheerder en heeft hem zelf vernieuwd, gemoderniseerd en geschikt gemaakt voor het Koreaanse project. Het vaartuig werd onder meer voorzien van een systeem om onder water aan te dokken op tunnelelementen. Dit is de eerste keer dat we op deze diepte opereren, vertelt Chris Raijmakers, directeur van OTN en collega-bedrijf Strukton Specialistische Technieken. Normaal gesproken 8

9 gebruiken we een stijgschacht om bij afgezonken tunnelelementen te komen, maar op zestig meter diepte staat de stabiliteit daarvan te veel onder druk. Met de duikboot is dat probleem opgelost. Die duikt naar beneden en dokt aan op het element, waarna de technici via een mangat het element in kunnen om aan het werk te gaan. De risico s zijn niet groter dan bij gewoon duikwerk. De boot is in Zuid-Korea gedoopt en kreeg de naam Aurora, oftewel Dageraad. GEEN DECOMPRESSIETIJDEN De ruim drie kilometer lange onderwatertunnel loopt onder een zeearm door en moet een afgelegen gebied in Zuid-Korea ontsluiten. De tunnel bestaat uit achttien tunnelelementen met elk een lengte van 180 meter en een breedte van 32 meter. De eerste acht elementen zijn al geplaatst. Als de klus begin 2010 geklaard is, ziet Raijmakers vele nieuwe mogelijkheden om de duikboot in te zetten: inspectie van windmolenparken voor de kust, aanleg en onderhoud van tunnels, bruggen, leidingen en kabels en meer. Behalve dat we met de Aurora op grote diepte kunnen werken, ben je met zo n boot ook af van de lange decompressietijden die onze duikers in acht moeten nemen. Met de boot kunnen we acht tot tien uur onafgebroken onder water aan het werk, zonder decompressietijd. Dat betekent hogere efficiency en lagere kosten. Volgens Raijmakers is de Aurora uniek. Je hoort wel eens dat bedrijven incidenteel een toeristenduikboot inzetten, maar een speciaal verbouwde boot die permanent inzetbaar is heb ik nog nergens anders gezien. Strukton is een van de grootste bouwbedrijven in Nederland en richt zich op totaalconcepten op het gebied van infrastructuur en accommodatie. Strukton Civiel ontwikkelt, ontwerpt, realiseert en beheert civiele infrastructurele projecten vanaf de eerste planfase tot en met de uiteindelijke exploitatie. Strukton Civiel heeft de ambitie als civiele infraprovider een topdriespeler te zijn in de Nederlandse markt. Meer informatie: Kiwa Magazine NL, maart 2009 Chris Raijmakers van OTN: 'Met de boot kunnen we acht tot tien uur onafgebroken onder water aan het werk, zonder decompressietijd. Dat betekent hogere efficiency en lagere kosten. 9

10 special duurzaamheid KIWA LEGT FUNDAMENT onder bodembeheer HET BOUWSTOFFENBESLUIT, DAT VOORKOMT DAT BOUWSTOFFEN SCHADE AAN HET MILIEU VEROORZAKEN, WORDT BINNENKORT OPGEVOLGD DOOR HET BESLUIT BODEMKWALITEIT. PRODUCENTEN VAN BOUWSTOFFEN DIE VOLDOEN AAN DE ERKENNINGSREGELING NL-BSB ZULLEN DOOR KIWA WORDEN BEGELEID HUN CERTIFICATEN TIJDIG AAN TE PASSEN. DE EISEN DIE WORDEN GESTELD AAN BODEMINTERMEDIAIRS ZIJN VASTGELEGD IN DE KWALIBO-REGELING. KIWA BEGE- LEIDT OOK DEZE INTERMEDIAIRS BIJ HET BEHALEN VAN DE CERTIFICATEN WAARMEE ZE AANTONEN AAN DE EISEN TE VOLDOEN. Sinds 1999 is het Bouwstoffenbesluit (BsB) van kracht. Het BsB regelt dat bouwmaterialen milieuhygiënisch voldoen. Hiervoor zijn eisen gesteld aan de samenstelling van het materiaal en aan het vrijkomen van stoffen (uitloging) indien de bouwstof in contact komt met water. BESLUIT BODEMKWALITEIT Het Besluit Bodemkwaliteit volgt het BsB op. Het Besluit Bodemkwaliteit ligt momenteel bij de Raad van State ter goedkeuring en wordt naar verwachting binnen enkele maanden gepubliceerd. Het Besluit omvat algemene regels voor het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie op of in de bodem of in oppervlaktewater. Het geeft aan hoe milieuhygiënisch moet worden getoetst en wie verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving van het besluit. De nieuwe regels zijn eenvoudiger en consistenter dan de oude, zijn beter uitvoerbaar en handhaafbaar en sluiten beter aan op de gewenste maatschappelijke activiteiten. Tot de inwerkingtreding van het Besluit Bodemkwaliteit blijft het produceren van bouwstoffen BESLUIT BODEMKWALITEIT Het Besluit Bodemkwaliteit heeft onder meer betrekking op de aanleg van wegen, spoorwegen, geluidswallen, dijken, kades en terpen, voor de ophoging van woongebieden en industrieterreinen en het grondverzet in de rivierverruimingswerken in het stroomgebied van Rijn en Maas. Ook het verspreiden van baggerspecie in Noordzee en Waddenzee valt onder het besluit. Door de gelijktijdige wijziging van de Wet bodembescherming kunnen gemeenten en waterkwaliteitsbeheerders binnen randvoorwaarden decentrale normen vaststellen voor de gewenste bodemkwaliteit en kunnen voor de in het besluit voorgeschreven bodembeschermingsmaatregelen gelijkwaardige alternatieven worden gekozen zonder hiervoor de regelgeving te wijzigen. Het Besluit Bodemkwaliteit omvat algemene regels voor het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie op of in de bodem of in oppervlaktewater. onder de erkenningsregeling Bouwstoffenbesluit vallen. Een erkende kwaliteitsverklaring geldt als wettig bewijsmiddel. Voor de huidige certificaathouders NL- BsB zal de overgang geen grote verschillen geven wat betreft de aard van de werkzaamheden. De NL-BsB certificaten dienen binnen een jaar te zijn aangepast na inwerkingtreding van het besluit. Kiwa informeert haar klanten hier tijdig over en zal ze hierin begeleiden, terwijl nieuwe relaties worden ondersteund in het certificatietraject. KWALIBO Vooruitlopend op de inwerkkingtreding van het Besluit Bodemkwaliteit is sinds 1 oktober 2006 de Kwaliboregeling van kracht met een overgangstermijn tot 1 juli van dit jaar. Kwalibo, dat staat voor kwaliteitsborging in het bodembeheer, regelt de kwaliteit van de gehele keten om de bodem te beschermen en wordt straks opgenomen in het Besluit Bodemkwaliteit. Kwalibo kent drie speerpunten: kwaliteitsverbetering bij de 10

11 Primeur voor GROENBEDRIJF overheid, versterking van het toezicht en de handhaving en een erkenningsregeling die zich richt op de kwaliteit én integriteit van bodemintermediairs, zoals aannemers, inspectie-instellingen en milieukundige begeleiders (ketenbenadering). Met name op dit laatste gebied speelt Kiwa een belangrijke rol. De kwaliteitseisen die worden gesteld aan bodemintermediairs zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijnen, protocollen en andere documenten. Met een certificaat tonen de bedrijven aan te voldoen aan de kwaliteitseisen. Daarnaast wordt het mogelijk om de bodemintermediair aan te spreken op zijn integriteit. Een erkenning kan worden geweigerd, ingetrokken of geschorst als de erkende persoon of instelling een wettelijk voorschrift heeft overtreden dat verband houdt met het bodembeheer. Erkenning is cruciaal want de overheid mag alleen gegevens accepteren van een erkende intermediair. Bovendien moeten de personen en instellingen die bepaalde cruciale functies in het bodembeheer vervullen (denk aan milieukundige begeleiding, monsterneming, veldwerk, certificatie en inspectie) onafhankelijk zijn van hun opdrachtgever. Functiescheiding en het inschakelen van erkende bodemintermediairs gelden vanaf 1 juli 2007, zodat erkenning nu wettelijk verplicht is. Werkzaamheden die vóór de ingangsdatum van de verplichte erkenning zijn uitgevoerd, verliezen hun geldigheid door de invoering van Kwalibo niet. Voor werken in uitvoering geldt een tijdelijke overgangstermijn. Kiwa kan voor alle regelingen voor Kwalibo een certificaat afgegeven. Bij bouwmaterialen en milieutechnologie gaat het bijvoorbeeld om regelingen met betrekking tot monsterneming en saneringswerkzaamheden en uiteraard de kwaliteit van bouwstoffen zelf. Onder Kwalibo vallen ook werkzaamheden voor vloeistofdichte voorzieningen. Meer informatie Bouwmaterialen en milieutechnologie: Vloeistofdichte voorzieningen: Kiwa Magazine NL, oktober 2007 Het eerste certificaat voor de verantwoorde toepassing van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat is op 2 oktober 2008 uitgereikt aan de heer W. Boender van Verheij Integrale Groenzorg. Dat gebeurde op de Dag van de Openbare Ruimte, een vakbeurs voor iedereen die te maken heeft met de openbare ruimte. Het in Sliedrecht gevestigde Verheij is het eerste groenvoorzieningsbedrijf in Nederland dat gecertificeerd is voor het toepassen van glyfosaat op verhardingen. Het certificaat werd afgegeven door Kiwa. De criteria vormen ook een onderdeel van de criteria voor Duurzaam inkopen voor overheden. Meer informatie: Kiwa Magazine NL, maart 2009 Samenwerking met VAKGROEP RESTAURATIE Per 1 januari 2009 voert Kiwa de Beoordelingsrichtlijn Erkend Restauratie Bouw bedrijf (ERB) 2009 uit. Deze BRL is van toepassing voor aannemers die gespecialiseerd zijn in het onderhoud van monumenten. Kiwa en de Vakgroep Restauratie, die zich al bijna dertig jaar inzet voor kwaliteitsborging, innovatie en het behoud van ambachtelijk restauratievakmanschap, hebben op 19 januari hun samenwerking officieel bekrachtigd door het tekenen van een contract. De leden van de Vakgroep nemen samen ongeveer tweederde van de restauratiebouwproductie in ons land voor hun rekening. Meer informatie: Kiwa Magazine NL, maart

12 PRESTATIE- MANAGEMENT meerwaarde op ISO 9001 HAMER INSTALLATIETECHNIEK UIT APELDOORN ONTVANGT NA DE ZOMER EEN PRESTATIEMANAGE- MENTCERTIFICAAT. HIERMEE IS HET EEN VAN DE EERSTE BEDRIJVEN DIE HAAR MANAGEMENT- DOELSTELLINGEN DOOR KIWA HEEFT LATEN CERTIFICEREN. HET CERTIFICAAT IS EEN DUIDELIJKE MEERWAARDE OP ISO 9001: HET TILT COMPLEXE ORGANISATIES NAAR EEN HOGER NIVEAU DOOR BEDRIJFSPROCESSEN BETER OP ELKAAR TE LATEN AANSLUITEN. die senior auditors van Kiwa hebben gevolgd aan de Franeker Academie. De training had als thema hoe kan ISO 9001 weer meerwaarde krijgen? Hierbij zijn ISO 9001, de Balanced Scorecard en het INKmanagementmodel (Instituut Nederlandse Kwaliteit) en de kracht die deze modellen feitelijk drijft, tegen elkaar uitgezet. Conclusie: een bedrijf moet zijn kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren in kaart brengen om in een veranderende omgeving succesvol te kunnen blijven. Met een zogenaamd dashboard voor een slagvaardige organisatie kan een bedrijf (zowel management als personeel) zich beter richten op een gemeenschappelijk doel. Met een dashboard voor een slagvaardige organisatie richt een bedrijf zich beter op een gemeenschappelijk doel. Veel bedrijven en organisaties beschikken over ISO De meerwaarde van dit wereldwijd bekende kwaliteitssysteem neemt echter af wanneer het louter als doel wordt gezien en niet meer als basis voor verdere verbetering. Prestatiemanagement zorgt (weer) voor meerwaarde in ISO 9001: het maakt dat complexe bedrijven zich door middel van een dashboard beter focussen op hun managementdoelstellingen. SLAGVAARDIGE ORGANISATIE Het nieuwe product van Kiwa is ontwikkeld naar aanleiding van een training over prestatiemanagement Prestatiemanagement is een nuttig instrument voor het hoger- en middelmanagement om de onderlinge samenhang van bedrijfsdoelstellingen effectief en efficiënt in kaart te brengen. Bedrijven die hun bedrijfsprocessen volgen met geautomatiseerde informatiesystemen kunnen met een prestatiemanagement dashbord hun processen sturen en beheersen. Het prestatiemanagement dashbord leidt tot inzicht, heldere en éénduidige doelstellingen en waardoor de juiste prioriteiten binnen een bedrijf kunnen worden gesteld. Bij Hamer Installatietechniek heeft dit geleid tot een prestatiemanagementcertificaat dat een duidelijke meerwaarde is in haar kwaliteitssysteem. Dit najaar zal Kiwa dit nieuwe product uitzetten bij andere bedrijven die hun complexe organisatie naar een hoger plan willen tillen. Meer informatie: Kiwa Magazine NL, oktober

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES Pieter Ballon, imec-smit, VUB PUBLIC Smart cities are places where information technology is combined with infrastructure, architecture, everyday objects and even our

Nadere informatie

Tax Directors Forum. Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015

Tax Directors Forum. Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015 Tax Directors Forum Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015 Agenda 16.00 16.05 uur Welkom en opening Frits Barnard

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

BENT U ER KLAAR VOOR?

BENT U ER KLAAR VOOR? ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 HERZIENINGEN ZIJN IN AANTOCHT BENT U ER KLAAR VOOR? Move Forward with Confidence WAT IS NIEUW IN ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 MEER BUSINESS GEORIENTEERD KERNASPECTEN "LEIDERSCHAP

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Missie organisatie scope status 2015 ketenborging.nl

Missie organisatie scope status 2015 ketenborging.nl Missie organisatie scope status 2015 ketenborging.nl Inhoud Missie, Organisatie & Scope Certificatieproces FSSC 22000-Q module Status Ketenborging.nl Integriteitsprogramma Onaangekondigde audits Productintegriteit

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy World Dutch Shepherd Federation Beleidplan 2015-2020 / Policy 2015-2020 World Dutch Shepherd Federation toelichting / explanation oprichtingsdatum / date of establishment 26 juni 2014 / June 26th 2014

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Presentator: Remko Geveke Start webinar: 08:30 uur Agenda Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Verticaal Toezicht vs. Horizontaal Toezicht

Nadere informatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie 130508 Nummer OHSAS-K83614/01 Vervangt - Uitgegeven 2014-07-01 Eerste uitgave 2014-07-01 Geldig tot 2017-07-01 Arbomanagementsysteemcertificaat BS OHSAS 18001 Kiwa heeft vastgesteld dat het door Rutges

Nadere informatie

EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2

EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2 EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware Auto-update for Kodi 17.2 Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Opmerking...

Nadere informatie

Next Generation Risk Based Certification

Next Generation Risk Based Certification BUSINESS ASSURANCE Next Generation Risk Based Certification DNV GL Relatiedag - 11 november 2014 Albert Zwiesereijn 2014-06-05 1 SAFER, SMARTER, GREENER Albert Zwiesereijn 37 jaar Voor DNV GL Officier

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Extreem veilig Het product Alle koppeling zijn speciaal ontworpen en vervaardigd uit hoogwaardig RVS 316L en uitgevoerd met hoogwaardige pakkingen. Op alle koppelingen zorgt het gepatenteerde veiligheid

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Unit 14: Brand Development & Promotion

Unit 14: Brand Development & Promotion Unit 14: Brand Development & Promotion Complete unit Task 1: Definition about Marketing Communications Kotler: 1 Task 1: Branding Mix: Task 1: Kotler & Armstrong 2012: 2 Task 1: Nieuwe denken anno 2015:

Nadere informatie

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005 Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT Daniel van Burk 7 november 2005 Even voorstellen... Daniel van Burk Voorzitter van de afdeling Beheer van het NGI Senior Business Consultant bij Atos Consulting Veel

Nadere informatie

ExxonMobil SHE beleid

ExxonMobil SHE beleid ExxonMobil SHE beleid Samen werken aan Veiligheid Contractors én eigen personeel VOMI Themamiddag Veiligheid Focus op Veiligheid! Delta hotel, Vlaardingen, 12 oktober 2010 Ton Jeen, Environmental Advisor

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

Wat komt er op ons af?

Wat komt er op ons af? BUSINESS ASSURANCE ISO 45001 Wat komt er op ons af? Apply veiligheidsdag Hans Snoeren 25 mei 2016 1 EHS Conversion_01_Introduction_Rev 0 SAFER, SMARTER, GREENER Introductions Planning ontwikkeling ISO

Nadere informatie

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007 ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard NGI Limburg 30 mei 2007 1 Tijdlijn 80-er jaren: ITIL versie 1 2000: BS 15000 2001: ITIL versie 2 2002: Aangepaste versie BS 15000 2005: BS

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

LED LIGHTING FOR COLD STORAGE

LED LIGHTING FOR COLD STORAGE LED LIGHTING FOR COLD STORAGE Madrid, October 16 Maarten de Graaf Didyouknowthat? It takes 0.65KWh of air conditioning energy to cool down every 1 kwh of lighting heat. Didyouknowthat? Meaning that youernergybillforlightingis

Nadere informatie

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Margot Scheltema September 2014 22-9-2014 Scheltema - VITP 1 Wanneer is toezicht effectief? (1) Samenstelling RvT Profielschets Competenties; verschil

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Leading in Learning -> studiesucces Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Implementatie van matchingsinstrument Matching na de poort wordt aan de poort Vooropleiding Bachelor

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Make a smart move+ WIJCHEN LOGISTICS CENTRE m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN

Make a smart move+ WIJCHEN LOGISTICS CENTRE m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN Make a smart move+ STRATEGISCHE LOCATIE,, A326 AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER 25.500 m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR WIJCHEN LOGISTICS CENTRE MODERNE LOGISTIEKE BEDRIJFSRUIMTE

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Parkstad Limburg Energy Transition Implementation Program PALET 3.0. Discussie en vragen

Parkstad Limburg Energy Transition Implementation Program PALET 3.0. Discussie en vragen Parkstad Limburg Energy Transition Implementation Program PALET 3.0 Discussie en vragen Ambition Document 1.0 2.0 Potention Research Parkstad Limburg Energy Transition (PALET 3.0) Basic principles PALET

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland KvAG/NCG/Ravi studiedag Europese GI-projecten waaronder INSPIRE Bastiaan van Loenen B.vanloenen@geo.tudelft.nl 23

Nadere informatie

Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland)

Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland) Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland) Inleiding Beleid overheid Wet: Bodemkwaliteit Toezicht CI's en bevoegd gezag Normen

Nadere informatie

IT risk management voor Pensioenfondsen

IT risk management voor Pensioenfondsen IT risk management voor Pensioenfondsen Cyber Security Event Marc van Luijk Wikash Bansi Rotterdam, 11 Maart 2014 Beheersing IT risico s Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor de hele procesketen,

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management Offshore Outsourcing van Infrastructure Management an emerging opportunity dr. Erik Beulen Atos Origin/Tilburg University 1 Agenda Introductie Ontwikkelingen Risicovergelijking Best practices Conclusies

Nadere informatie

Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan. Oostzaan, 22 april 2013

Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan. Oostzaan, 22 april 2013 Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan Oostzaan, 22 april 2013 1. Situatieschets De gemeente Oostzaan is permanent bezig met het verbeteren en optimaliseren van haar bedrijfsvoering. Het

Nadere informatie

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J.

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Published in: Onderwijs Research Dagen(ORD), 11-12 Juni 2014, Groningen,

Nadere informatie

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid OHSAS 18001-certificaat voor het waarborgen van veiligheid > continue verbetering > voordelen > internationaal erkende norm > eigen verantwoordelijkheid > compleet arbo- en veiligheidsmanagementsysteem

Nadere informatie

Extreem veilig. Our product. Het product

Extreem veilig. Our product. Het product Extreem veilig Het product Alle koppelingen zijn speciaal ontworpen en vervaardigd uit hoogwaardig RVS 316L en uitgevoerd met hoogwaardige pakkingen. Op alle koppelingen zorgt het gepatenteerde veiligheidsysteem

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014

Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014 Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014 Aanscherping vereisten accountantscontrole: korte uitleg Aanscherping vereisten accountantscontrole: kwaliteit is het sleutelbegrip! Hoe ziet aanscherping

Nadere informatie

Geleerde lessen Compliance. Utrecht, 19 januari 2017 Mr. Stijn Sarneel MBA CIPP/E. Agenda

Geleerde lessen Compliance. Utrecht, 19 januari 2017 Mr. Stijn Sarneel MBA CIPP/E. Agenda Geleerde lessen Compliance Toegepast op WP 29: Guideline DPO Utrecht, 19 januari 2017 Mr. Stijn Sarneel MBA CIPP/E Agenda Kennismaken met VCO Ontwikkeling van Compliance in NL WP 29 Triggers Lessons learned

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

DECLARATION FOR GAD approval

DECLARATION FOR GAD approval Version 1.2 DECLARATION FOR GAD approval Declare that for the following central heating boilers Intergas Calderas de Calefacción S. L. Kombi Kompakt R 24, 28/24, 36/30 and Prestige The installation and

Nadere informatie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie 11 december 2014 Het project EUregio Life Cycle Costing (EULC2) is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999 Tilburg University Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1999 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

TaxLab 26 maart 2015. We maken het leuker. Fiscale faciliteiten voor het familiebedrijf

TaxLab 26 maart 2015. We maken het leuker. Fiscale faciliteiten voor het familiebedrijf TaxLab 26 maart 2015 We maken het leuker. Fiscale faciliteiten voor het familiebedrijf Inhoud Tax Incentives: o Innovatie drieluik: WBSO/RDA/iBox o Investeringsregelingen EIA/MIA en subsidies Optimalisatie

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

Statistische steekproeven in juist perspectief

Statistische steekproeven in juist perspectief Statistische steekproeven in juist perspectief Inhoudsopgave Naheffingsaanslag in eerste aanleg en eindresultaat Een praktijkvoorbeeld Omkering van de bewijslast Onze werkwijze Streekproef als vast onderdeel

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse De Digitale Transformatie en de impact op IT Capgemini Edwin Leinse 40+ countries and 120+ nationalities (As of December 31, 2015) North America 16 034 Latin America 9 363 Europe 62 301 Middle-East & Africa

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

Individueel vermogensbeheer Update btw aspecten. 18 september 2012 Martijn Jaegers / Elwin Makkus

Individueel vermogensbeheer Update btw aspecten. 18 september 2012 Martijn Jaegers / Elwin Makkus Individueel vermogensbeheer Update btw aspecten 18 september 2012 Martijn Jaegers / Elwin Makkus Agenda Inleiding Huidige visie Nederlandse belastingdienst Uitspraak HvJ zaak C-44/11 Deutsche Bank Gevolgen

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

Pro Dual Improving through Benchmarking. Leonardo da Vinci/Partnerships 2008-2010

Pro Dual Improving through Benchmarking. Leonardo da Vinci/Partnerships 2008-2010 Pro Dual Improving through Benchmarking Leonardo da Vinci/Partnerships 2008-2010 Partners Germany: Stadt München/City of Munich Education Department - Vocational Schools and Further Education Industrie-

Nadere informatie

LPS 1233 - Certificatie van vastopgestelde brandbeveiligingssystemen in Nederland

LPS 1233 - Certificatie van vastopgestelde brandbeveiligingssystemen in Nederland LPS 1233 - Certificatie van vastopgestelde brandbeveiligingssystemen in Nederland Huib Timmerman LPCB ROADSHOW LPS-1233 2006 Programma Historie van certificeren sprinkler- en overige blussystemen in Nederland

Nadere informatie