Magazine BOUWARTIKELEN ONE-STOP SHOP PRESTATIE- MANAGEMENT BRANDVEILIGHEID VCA OF OHSAS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2007-2009. Magazine BOUWARTIKELEN ONE-STOP SHOP PRESTATIE- MANAGEMENT BRANDVEILIGHEID VCA OF OHSAS"

Transcriptie

1 Magazine BOUWARTIKELEN ONE-STOP SHOP PRESTATIE- MANAGEMENT BRANDVEILIGHEID VCA OF OHSAS

2 INTRODUCTIE KIWA MAGAZINE-BOUWARTIKELEN Het dienstenpakket van Kiwa voor de bouwsector wordt keer op keer uitgebreid met nieuwe producten en diensten, daarom vinden wij het zinvol om voor u een samenvatting samen te stellen. Dit Kiwa Magazine- Bouwartikelen is een selectie van bouwartikelen die in onze (inter-) nationale magazines hebben gestaan in de periode van De Bouwartikelen geven een indruk van de soms zeer uiteenlopende activiteiten waarmee wij u van dienst kunnen zijn. Mist u wellicht iets? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op, misschien is uw vraag wel de aanleiding voor een nieuwe ontwikkeling. Ton Oosterom, ; Kristie Sies, ; INHOUD 2 Introductie en inhoud 3 Uit de brand 4 Veiligheid op de werkvloer: VCA of OHSAS? 5 Q-Synfra versneld in ontwikkeling 6 KOMO Instal : BRL 6000 definitief 6 Adviseurs van groot belang voor Kiwa 6 Kiwa is working on uniformity in European certification 8 Geen zee te diep 10 Kiwa legt fundament onder bodembeheer 11 Primeur voor groenbedrijf 11 Samenwerking met vakgroep restauratie 12 Prestatiemanagement: meerwaarde op ISO Neue Kiwa-Tochter: Bautest 14 One-stop shop voor alle drukapparatuur 16 Essential tools 18 Interview met 'baas van de bouw' Elco Brinkman: 'Certificatie vergroot vertrouwen' 20 Hogere efficiency brengt meer diepgang in audits 20 Certificering rond bodemkwaliteit 21 Bauprüfstelle Schaaf unter dem Dach der Kiwa Gruppe 22 Beert and Benthe settled in at the Beverbos near Dordrecht 22 Meer trainingen brandveiligheid 22 Pictogram om u te helpen 23 Kiwa juiste 'match' voor Werk & Vakmanschap 24 Gebouwen bij Kiwa in veilige handen 25 Partner for progress in (brand)veiligheid 26 High-tech dijkwacht 27 BRL voor rekensoftware betonvloeren uitgebreid 27 Mechanisch boren volgens SIKB De bouw en Kiwa Uit de HET BEDRIJF CORIO, ÉÉN VAN DE GROOTSTE EIGENAREN VAN WINKELCENTRA IN EUROPA, HEEFT ONLANGS VAN KIWA ZIJN EERSTE BGB- KEURMERK IN ONTVANGST GENOMEN. HET KEURMERK IS UITGEREIKT VOOR ÉÉN VAN DE WINKELCENTRA DIE CORIO IN NEDERLAND BEZIT EN IS EEN BEWIJS VAN BRANDVEILIG GEBRUIK GEBOUWEN. MET HET KEURMERK ZORGT CORIO PROACTIEF VOOR DE BRANDVEILIGHEID VAN ZIJN EIGEN PANDEN. KIWA VERWACHT DAT HET BGB- KEURMERK BINNEN VIJF JAAR NIET MEER WEG TE DENKEN IS UIT DE VASTGOEDBRANCHE. WAT CORIO BETREFT MAG DE OVERHEID HET KEUR- MERK VERPLICHT STELLEN. Corio bezit een groot aantal winkelcentra in Nederland, Frankrijk, Italië, Spanje en Turkije en voert in die centra ook zelf het management. Veranderde wetgeving rond brandveiligheid in ons land heeft gebouweigenaren als Corio een veel grotere eigen verantwoordelijkheid gegeven. Eén van de concrete gevolgen van het in november 2008 ingevoerde Besluit brandveilig gebruik bouwwerken, beter bekend als het Gebruiksbesluit, is dat de verantwoordelijkheid voor brandveiligheid van gebouwen niet meer in het grijze gebied ligt tussen overheid (brandweer), gebouweigenaren en -beheerders, maar volledig is neergelegd bij eigenaren. De bewijslast is volledig 2

3 VASTGOEDBELEGGER CORIO: VERPLICHTING BGB-KEURMERK ZOU WELKOM ZIJN BRAND bij de eigenaren komen te liggen, dus wij zijn gaan zoeken naar een oplossing om aan te tonen dat onze gebouwen inderdaad brandveilig zijn, zegt Eric Rieter, coördinator facility management bij Corio. EEN WELKOM MIDDEL Bij wijze van verkenning heeft Corio daarom één winkelcentrum, De Aarhof in Alphen aan den Rijn, bij Kiwa aangemeld voor BGB-certificering. Dat is goed bevallen, zegt Rieter. Het BGB-keurmerk voegt duidelijk iets toe. De bekende sprinkler- en liftcertificaten hadden we al, maar dit keurmerk gaat breder en dieper in op die brandveiligheid. Ons centermanagement-concept is gebaseerd op schoon, heel en veilig en de BGB is een welkom middel om dat voor onze klanten te onderstrepen. Corio vindt dat de overheid het BGB-keurmerk verplicht moet stellen. Ook wat Kiwa betreft mag het BGB-keurmerk een blijver worden in de vastgoedbranche, zegt certificatie- en veiligheidsdeskundige Peter Voshol: Er zijn wel andere instrumenten om binnen je organisatie de brandveiligheid af te dekken, maar een ander keurmerk is er niet. De vier grote gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht werken al met BGB. Een grote verzekeraar met wie we in gesprek zijn omarmt het keurmerk ook. Over vijf jaar is de kans groot dat alle verzekeraars het BGBkeurmerk eisen. Dat zou wat ons betreft een goede zaak zijn. Door de aandacht voor brandveiligheid naar voren te halen zorg je voor een veel groter bewustzijn binnen organisaties. Het is logisch dat je daarmee het brandrisico flink terugdringt. Voshol is daarom enthousiast over de proactieve wijze waarop bedrijven als Corio hun rol oppakken. Het grote voordeel van de nieuwe wetgeving is dat gebouweigenaren niet langer zitten af te wachten of de brandweer nog eens langs komt om te inspecteren, wat soms jaarlijks en soms maar eens per tien jaar gebeurt in de praktijk, maar dat ze zelf proactief aan de slag gaan om aan alle wettelijke brandveiligheidseisen te voldoen. Voordeel van het keurmerk is bovendien dat er een jaarlijkse controle plaatsvindt aan de hand van vaste, wetsconforme criteria. De aandacht voor brandveiligheid is van de achterkant naar de voorkant gehaald, waar het thuishoort. ZEER ADEQUAAT Corio heeft er belang bij op termijn ook zijn overige winkelcentra te laten certificeren, maar wacht op stappen van de overheid en de rest van de markt. Rieter: Het BGB-keurmerk is een prima middel om er structureel en branchebreed iets aan te doen. Daarom juichen we elk initiatief toe om het certificaat onder de aandacht te brengen. Ook in het certificeringstraject van De Aarhof merkten we dat de lokale brandweer aanvankelijk nog vraagtekens plaatste bij de kwaliteit van het keurmerk, terwijl ze later inzagen dat de brandveiligheid er zeer adequaat mee gedekt was. Het is zaak dat meer spelers dat gaan zien. Dat is ook het signaal dat Corio heeft willen afgeven door samen met Kiwa aan deze certificering te beginnen. Meer informatie: Kiwa Magazine NL, maart 2009 Eric Rieter: 'Ons centermanagement-concept is gebaseerd op schoon, heel en veilig en de BGB is een welkom middel om dat voor onze klanten te onderstrepen. Het gebruiksbesluit legt de bewijslast op het gebied van brand volledig bij de gebouweigenaar. 3

4 VEILIGHEID OP DE WERKVLOER: VCA of OHSAS? AAN HET BEZIT VAN EEN VCA-CERTIFICAAT WORDT VEEL WAARDE GEHECHT. MET ORGANISATIES EN EEN MILJOEN PERSONEN DIE VOOR ÉÉN VAN DE VCA-SCHEMA S GECERTIFICEERD ZIJN, BEHOORT HET TOT DE SUCCESVOLSTE SCHEMA S IN NEDERLAND. HOEWEL VCA NIET WETTELIJK VERPLICHT IS, WORDT OP TERMIJN EEN GECERTIFICEERDE HOOFDAANNEMER BIJVOORBEELD WEL VERPLICHT ALLEEN MET DITO ONDERAANNEMERS TE WERKEN. HET IS DUS VAN BELANG OM VCA TE HALEN ÉN TE BEHOUDEN. MAAR WAT ZIJN DE ALTERNATIEVEN? Audry van der Sanden, seniorcertificatiedeskundige bij Kiwa: In VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) staan de minimale veiligheidseisen op twee niveaus, VCA* en VCA**, omschreven. Simpel en concreet per puntje aanvinken of iets wel of niet van toepassing is. Deze methodiek is het grote voordeel van VCA: een makkelijke, duidelijke lijst, eenvoudig te hanteren voor kleinere bedrijven. De kracht van de keuze voor een eenvoudige checklist is ook meteen een zwakte, legt Van der Sanden uit: Wanneer de lat voor de checklist te hoog gelegd wordt, loop je de kans dat het schema een fraudegevoelig keurslijf wordt. Dat is niet de bedoeling. Het veilig denken en handelen staat centraal. Bedrijven die het veilig denken en handelen procesmatig continu willen verbeteren, kunnen ook voor het internationaal geaccepteerde veiligheidssysteem OHSAS kiezen. Beide borgingsinstrumenten zijn niet zozeer een alternatief, maar vullen elkaar uitstekend aan. geïmplementeerd bij grotere bedrijven in de industrie, en ook steeds meer in bouwgerelateerde bedrijven die VCA ontgroeid zijn of naast VCA het veilig handelen en denken ook op een andere manier willen integreren in het bedrijfsbeleid. OHSAS is, in tegenstelling tot VCA, een internationale norm en daardoor makkelijker te integreren met ISO (milieu) en ISO 9001 (productieproces). Maar uiteindelijk is het aan het bedrijf zelf om te beslissen welk systeem het beste past binnen zijn bedrijfsvoering. Meer informatie: Kiwa Magazine NL, maart 2007 VEILIGHEIDSBELEID OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) is een goed alternatief. OHSAS is geen checklist, maar een arbo-managementsysteem: niet alleen gericht op het uitvoerende vlak, maar ook op verandering van de gehele organisatie en vooral ook op beleidsniveau. Van der Sanden: Let wel, OHSAS betekent zeker niet minder werk dan VCA* of VCA**. De hoeveelheid werk die je moet verzetten is minimaal gelijk aan het behalen van het niveau VCA**. Bezit van VCA** is een goede uitgangspositie, maar betekent nog niet dat je automatisch kunt overschakelen naar OHSAS Daarbovenop moet je ook nog systematisch gaan denken. Van der Sanden verwacht dat de bekendheid van OHSAS in de toekomst zal toenemen: VCA wordt zeker niet overbodig door de groei van OHSAS. Het blijft een zeer handzame checklist voor vooral kleine en middelgrote bedrijven, die zich ook verder zal ontwikkelen. Op dit moment wordt OHSAS steeds meer Foto: Kiwa Audry van der Sanden, seniorcertificatiedeskundige bij Kiwa: Bezit van VCA** is een goede uitgangspositie, maar betekent nog niet dat je automatisch kunt overschakelen naar OHSAS

5 Q-SYNFRA VERSNELD IN ONTWIKKELING KIWA HEEFT EEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST GESLOTEN MET BOUWEND NEDERLAND EN SYN- FRA VOOR DE DOORONTWIKKELING EN VERDERE INVOERING VAN DE BEOORDELINGSSYSTEMATIEK VOOR DE SAMENWERKING TUSSEN OPDRACHTGEVERS EN -NEMERS OP HET GEBIED VAN INFRAPRO- JECTEN. DE EERSTE RESULTATEN VAN DEZE ZOGEHETEN Q-SYNFRA WORDEN MEDIO 2008 VERWACHT. Verbetering van de kwaliteit van de samenwerking tussen alle opdrachtgevers (ook opdrachtgevers onderling) en opdrachtnemers (de aannemers) bij de aanleg en reconstructie van kabel- en leidingnetwerken. Dat is sinds 2003 het speerpunt van synfra, het samenwerkingsverband in Zuid-Nederland voor de water-, energie-, CAI- en telecombedrijven op het gebied van aanleg en beheer van ondergrondse infrastructuur in Noord-Brabant en Limburg. OBJECTIEF BEOORDELEN In de eerste helft 2007 is synfra gestart met het beoordelen van de kwaliteit van de samenwerking door middel van het uitvoeren van audits in de gehele keten. Voor alle partijen zijn daarbij bonus-malusregelingen van toepassing. Uit de eerste resultaten blijkt dat het noodzakelijk is om, nog meer dan nu, een objectieve en reproduceerbare beoordelingsmethode te hanteren voor de auditoren en de geauditeerden. De doorontwikkeling en verdere invoering van de beoordelingssystematiek van synfra, oftewel Q-sYnfra, wordt versneld door de samenwerking met Bouwend Nederland en Kiwa. Gezamenlijk wordt een objectieve beoordelingssystematiek ontwikkeld om zo de beoordelingsresultaten beter reproduceerbaar te maken. Medio 2008 worden de eerste resultaten verwacht, die door de partijen en belanghebbenden worden gedragen, kan de werkwijze verder in Nederland worden geïmplementeerd. De beoordelingssystematiek kan dan op termijn ook in de samenwerking tussen aannemer en onderaannemer worden gebruikt. Meer informatie: Kiwa Magazine NL, maart 2008 Het samenwerkingsverband synfra heeft als speerpunt de kwaliteit van de samenwerking tussen opdrachtgevers en -nemers bij de aanleg en reconstructie van kabel- en leidingnetwerken te verbeteren. Foto: Visser & Smit Hanab 5

6 KOMO INSTAL : BRL 6000 definitief NA EEN OVERGANGSREGELING BEGIN 2006 IS DE BRL 6000, DIE DE BRL 6001 VERVANGT, SINDS 1 AUGUSTUS 2006 DEFINITIEF IN GEBRUIK. KIWA HEEFT BESTAANDE EN NIEUWE CERTIFICAATHOUDERS BEGELEID BIJ DE IMPLEMENTATIE VAN DE EISEN, VOORTKOMEND UIT DE NIEUWE BRL. De nieuwe BRL 6000 sluit aan op de meest recente eisen uit het Bouwbesluit. De BRL bevat, naast de delen uit BRL 6001, ook een groot aantal nieuwe delen die betrekking hebben op certificatie voor onder meer tijdelijke drinkwaterinstallaties, ventilatie, lage temperatuur verwarming, onderhoud ketels, warmtepompen, binnenriolering, zonneboilers en sfeerverwarming. Op 1 augustus waren alle BRL 6001-certificaathouders van Kiwa Certificatie en Keuringen en Kiwa Gastec Certification over naar een BRL 6000-certificaat. Een aantal certificaathouders heeft bij de overgang gebruik gemaakt van de mogelijkheid zich te certificeren conform de VCA*, VCA** of ISO 9001-richtlijnen. Door de ver doorgevoerde harmonisatie en standaardisatie was een aanzienlijke besparing op certificatiekosten mogelijk. Meer informatie: Kiwa Magazine NL, maart 2007 The councils met on the Costa Atlantica, one of Europe s largest cruise ships, harboured in Amsterdam. KIWA IS A FIRM ADVOCATE OF HARMONISED RE- QUIREMENTS THROUGHOUT EUROPE, AS WELL AS UNIFORMITY IN ITS OWN PRESENTATION IN THE COUNTRIES IN WHICH IT IS ACTIVE. AT A RECENT JOINT MEETING, THE DUTCH POLICY COUNCIL AND THE BELGIAN ADVISORY COUNCIL OF EXPERTS TOOK SOME IMPORTANT STEPS TOWARDS FURTHER UNIFORMITY. De BRL 6000 bevat vele disciplines uit de installatietechniek, waaronder het onderhoud van ketels. Adviseurs van groot belang voor Kiwa EEN ZEER POSITIEVE BIJDRAGE AAN ONZE ROL ALS ADVISEURS. ZO OMSCHREVEN DEELNEMERS DE LAATSTE ADVISEURSBIJEENKOMST VAN KIWA MET ALS THEMA VERNIEUWING. DOEL: VIA ACTUELE INFORMATIE EEN BIJDRAGE TE LEVEREN AAN HET OPTIMALISEREN VAN DE MANAGE- MENTSYSTEMEN BIJ KIWA-KLANTEN. Circa zestig onafhankelijke adviseurs namen deel. Zij kregen inleidingen te horen over de invoering van de EN-ISO/IEC 17021:2006, ontwikkelingen in de zorgsector en de nieuwe VCA 2008/05. Kiwa wil met deze bijeenkomsten, waarin ruimte is voor discussie en netwerken, niet alleen de eigen betrokkenheid bij de adviseurs versterken, maar bovenal de adviseurs actuele voorlichting en tools geven waarmee zij hun klanten beter kunnen bedienen. Goed informeren heeft een positief effect op onze relatie met de klanten. Zo zijn wij namelijk in staat de klanten nog beter voor te bereiden op audits en de managementsystemen up to date te houden, aldus Michael van der Vlies van Kiwa. De volgende adviseursbijeenkomst vindt plaats in december. Meer informatie: Kiwa Magazine NL, oktober 2008 For certified companies the advantage of uniformity is that it saves them the trouble of knocking on lots of different doors and provides consistent auditing methods. The result is increased effectiveness and efficiency and lower costs. An advantage for Kiwa itself is that it can thus raise its overall service level, providing all international clients with equal services and ensuring that the Kiwa brand acquires the same meaning and image throughout the whole of Europe. In that way the brand is strengthened for firms qualified to carry it. ALL PARTIES CONCERNED Kiwa distinguishes itself from other certification organisations by its large number of Councils of Experts, advisory boards consisting of representatives of manufacturers, buyers and other stakeholders. These boards of all parties concerned determine the requirements for corporate certification schemes. 6

7 KIWA IS WORKING ON uniformity IN EUROPEAN CERTIFI C ATION Kiwa then implements these. An arbitrary committee judges in case of dispute. In the Netherlands alone, Kiwa has 25 of its own councils, with access to another 25 general councils. In addition, Kiwa can also call on the policy council. This body advises Kiwa on general certification issues and especially on system certification. It also plays a key role in monitoring social trends and communicating with stakeholders in the certification branch. In view of the internationalisation of Kiwa and the opening of offices outside the Netherlands, Kiwa also plans to establish councils in Belgium, Germany, Italy, England and Sweden. FINE-TUNING CERTIFICATION The unique meeting of the Dutch and Belgian Councils is the first step in realising the goals described above. Ultimately, Kiwa intends to extend its council structure to all countries in which it is active, setting up an international policy council that can supervise the fine-tuning of certification issues right across the board and reinforcing the consistency of Kiwa s international brand. As it moves forward, Kiwa is working on certification without borders, says Jan D Haese, chairman of the Belgian Council. So far, certification requirements with the exception of ISO go as far as the national borders. What we re aiming for is international, crossborder uniformity. Europe erased its national borders ON BOARD THE COSTA ATLANTICA The councils met on the Costa Atlantica, one of Europe s largest cruise ships, harboured in Amsterdam. The Atlantica sails under the Italian flag, which means the councils met on more or less neutral ground. The cruise ship was selected as a location because Costa is a leading shipping company that is ahead of its field in quality management. The firm was the first in its branch to be certified for what it calls the Best 4 : quality (ISO 9001, issued in 2000); environmental protection (ISO 14001); workplace health and safety (OHSAS 18001, issued in 1999); and social accountability (SA 8000, issued in 2001). Its unique perception of quality has made Costa Cruises one of the world s largest cruise companies, with a fleet of fifteen ships that carried almost guests in long ago, but the exchange of products and services is only now beginning to gain momentum. That is intensifying the need for transparency and uniformity. NATIONAL DIFFERENCES The fact that on the national level requirements can differ from one country to another is a thorn in the flesh of companies seeking certification in several countries. Gerard Zwetsloot, independent chairman of the Dutch Policy Council, adds, In a number of cases this is inevitable as national circumstances differ. But often it could be avoided. The result is that international firms applying for certification face multiple audits from different angles of approach for one and the same product. A trend we re seeing is that more and more companies are looking for a combination of system and product requirements, tailored, if possible, to their specific markets. For Kiwa, this means we have to find uniform solutions that on the one hand will increase the added value of the certification service, while on the other hand making that service easier. Considering the many differences throughout Europe, we still have a long way to go. But we are committed to getting there. Kiwa Magazine, July

8 Geen zee TE DIEP STRUKTON MET UNIEKE DUIKBOOT ACTIEF IN ZUID-KOREA DE NEDERLANDSE REPUTATIE OP HET GEBIED VAN WATER IS INTERNATIONAAL WEER GEGROEID DANKZIJ STRUKTON CIVIEL, EEN VAN DE WERKMAATSCHAPPIJEN VAN BOUWBEDRIJF STRUKTON. IN ZUID-KOREA WERKEN DE TECHNICI VAN DE DOCHTERBEDRIJVEN STRUKTON AFZINKTECHNIEKEN EN ONDER WATER TECHNIEK NEDERLAND (OTN) MOMENTEEL AAN EEN WERELDPRIMEUR DOOR EEN SPE- CIALE DUIKBOOT IN TE ZETTEN BIJ HET AFZINKEN VAN 18 TUNNELELEMENTEN OP 60 METER DIEPTE. DE ELEMENTEN ZIJN ONDERDEEL VAN DE BUSAN-GEOJE FIXED LINK-VERBINDING. DE KIWA-KLANT WIL DE ONDERZEEËR OOK GEBRUIKEN VOOR ZEEBODEMONDERZOEK, INSPECTIE VAN WINDMOLEN- PARKEN EN KABEL- EN LEIDINGONDERHOUD IN DE NOORDZEE. OTN Specialistische Onderwaterwerken is kort voor de duikbootactie door Kiwa gecertificeerd voor ISO 9001 en VCA. Dit betekent dat het bedrijf zowel de kwaliteit van zijn processen als veilig werken heeft geborgd. Veiligheid is doorslaggevend bij het werken onder water en Kiwa heeft Strukton geadviseerd en begeleid bij het behalen van de betreffende veiligheidscertificaten. Evenals Kiwa zelf is het van oorsprong Nederlandse bedrijf de laatste jaren steeds verder aan het internationaliseren. De duikboot was een zogeheten Self-Propelled Diving Bell, oftewel een zelf-aangedreven duikerklok, een ruimte waarin mensen in dit geval vijf personen zonder duikuitrusting onder water kunnen blijven. OTN kocht de boot van een olieplatformbeheerder en heeft hem zelf vernieuwd, gemoderniseerd en geschikt gemaakt voor het Koreaanse project. Het vaartuig werd onder meer voorzien van een systeem om onder water aan te dokken op tunnelelementen. Dit is de eerste keer dat we op deze diepte opereren, vertelt Chris Raijmakers, directeur van OTN en collega-bedrijf Strukton Specialistische Technieken. Normaal gesproken 8

9 gebruiken we een stijgschacht om bij afgezonken tunnelelementen te komen, maar op zestig meter diepte staat de stabiliteit daarvan te veel onder druk. Met de duikboot is dat probleem opgelost. Die duikt naar beneden en dokt aan op het element, waarna de technici via een mangat het element in kunnen om aan het werk te gaan. De risico s zijn niet groter dan bij gewoon duikwerk. De boot is in Zuid-Korea gedoopt en kreeg de naam Aurora, oftewel Dageraad. GEEN DECOMPRESSIETIJDEN De ruim drie kilometer lange onderwatertunnel loopt onder een zeearm door en moet een afgelegen gebied in Zuid-Korea ontsluiten. De tunnel bestaat uit achttien tunnelelementen met elk een lengte van 180 meter en een breedte van 32 meter. De eerste acht elementen zijn al geplaatst. Als de klus begin 2010 geklaard is, ziet Raijmakers vele nieuwe mogelijkheden om de duikboot in te zetten: inspectie van windmolenparken voor de kust, aanleg en onderhoud van tunnels, bruggen, leidingen en kabels en meer. Behalve dat we met de Aurora op grote diepte kunnen werken, ben je met zo n boot ook af van de lange decompressietijden die onze duikers in acht moeten nemen. Met de boot kunnen we acht tot tien uur onafgebroken onder water aan het werk, zonder decompressietijd. Dat betekent hogere efficiency en lagere kosten. Volgens Raijmakers is de Aurora uniek. Je hoort wel eens dat bedrijven incidenteel een toeristenduikboot inzetten, maar een speciaal verbouwde boot die permanent inzetbaar is heb ik nog nergens anders gezien. Strukton is een van de grootste bouwbedrijven in Nederland en richt zich op totaalconcepten op het gebied van infrastructuur en accommodatie. Strukton Civiel ontwikkelt, ontwerpt, realiseert en beheert civiele infrastructurele projecten vanaf de eerste planfase tot en met de uiteindelijke exploitatie. Strukton Civiel heeft de ambitie als civiele infraprovider een topdriespeler te zijn in de Nederlandse markt. Meer informatie: Kiwa Magazine NL, maart 2009 Chris Raijmakers van OTN: 'Met de boot kunnen we acht tot tien uur onafgebroken onder water aan het werk, zonder decompressietijd. Dat betekent hogere efficiency en lagere kosten. 9

10 special duurzaamheid KIWA LEGT FUNDAMENT onder bodembeheer HET BOUWSTOFFENBESLUIT, DAT VOORKOMT DAT BOUWSTOFFEN SCHADE AAN HET MILIEU VEROORZAKEN, WORDT BINNENKORT OPGEVOLGD DOOR HET BESLUIT BODEMKWALITEIT. PRODUCENTEN VAN BOUWSTOFFEN DIE VOLDOEN AAN DE ERKENNINGSREGELING NL-BSB ZULLEN DOOR KIWA WORDEN BEGELEID HUN CERTIFICATEN TIJDIG AAN TE PASSEN. DE EISEN DIE WORDEN GESTELD AAN BODEMINTERMEDIAIRS ZIJN VASTGELEGD IN DE KWALIBO-REGELING. KIWA BEGE- LEIDT OOK DEZE INTERMEDIAIRS BIJ HET BEHALEN VAN DE CERTIFICATEN WAARMEE ZE AANTONEN AAN DE EISEN TE VOLDOEN. Sinds 1999 is het Bouwstoffenbesluit (BsB) van kracht. Het BsB regelt dat bouwmaterialen milieuhygiënisch voldoen. Hiervoor zijn eisen gesteld aan de samenstelling van het materiaal en aan het vrijkomen van stoffen (uitloging) indien de bouwstof in contact komt met water. BESLUIT BODEMKWALITEIT Het Besluit Bodemkwaliteit volgt het BsB op. Het Besluit Bodemkwaliteit ligt momenteel bij de Raad van State ter goedkeuring en wordt naar verwachting binnen enkele maanden gepubliceerd. Het Besluit omvat algemene regels voor het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie op of in de bodem of in oppervlaktewater. Het geeft aan hoe milieuhygiënisch moet worden getoetst en wie verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving van het besluit. De nieuwe regels zijn eenvoudiger en consistenter dan de oude, zijn beter uitvoerbaar en handhaafbaar en sluiten beter aan op de gewenste maatschappelijke activiteiten. Tot de inwerkingtreding van het Besluit Bodemkwaliteit blijft het produceren van bouwstoffen BESLUIT BODEMKWALITEIT Het Besluit Bodemkwaliteit heeft onder meer betrekking op de aanleg van wegen, spoorwegen, geluidswallen, dijken, kades en terpen, voor de ophoging van woongebieden en industrieterreinen en het grondverzet in de rivierverruimingswerken in het stroomgebied van Rijn en Maas. Ook het verspreiden van baggerspecie in Noordzee en Waddenzee valt onder het besluit. Door de gelijktijdige wijziging van de Wet bodembescherming kunnen gemeenten en waterkwaliteitsbeheerders binnen randvoorwaarden decentrale normen vaststellen voor de gewenste bodemkwaliteit en kunnen voor de in het besluit voorgeschreven bodembeschermingsmaatregelen gelijkwaardige alternatieven worden gekozen zonder hiervoor de regelgeving te wijzigen. Het Besluit Bodemkwaliteit omvat algemene regels voor het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie op of in de bodem of in oppervlaktewater. onder de erkenningsregeling Bouwstoffenbesluit vallen. Een erkende kwaliteitsverklaring geldt als wettig bewijsmiddel. Voor de huidige certificaathouders NL- BsB zal de overgang geen grote verschillen geven wat betreft de aard van de werkzaamheden. De NL-BsB certificaten dienen binnen een jaar te zijn aangepast na inwerkingtreding van het besluit. Kiwa informeert haar klanten hier tijdig over en zal ze hierin begeleiden, terwijl nieuwe relaties worden ondersteund in het certificatietraject. KWALIBO Vooruitlopend op de inwerkkingtreding van het Besluit Bodemkwaliteit is sinds 1 oktober 2006 de Kwaliboregeling van kracht met een overgangstermijn tot 1 juli van dit jaar. Kwalibo, dat staat voor kwaliteitsborging in het bodembeheer, regelt de kwaliteit van de gehele keten om de bodem te beschermen en wordt straks opgenomen in het Besluit Bodemkwaliteit. Kwalibo kent drie speerpunten: kwaliteitsverbetering bij de 10

11 Primeur voor GROENBEDRIJF overheid, versterking van het toezicht en de handhaving en een erkenningsregeling die zich richt op de kwaliteit én integriteit van bodemintermediairs, zoals aannemers, inspectie-instellingen en milieukundige begeleiders (ketenbenadering). Met name op dit laatste gebied speelt Kiwa een belangrijke rol. De kwaliteitseisen die worden gesteld aan bodemintermediairs zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijnen, protocollen en andere documenten. Met een certificaat tonen de bedrijven aan te voldoen aan de kwaliteitseisen. Daarnaast wordt het mogelijk om de bodemintermediair aan te spreken op zijn integriteit. Een erkenning kan worden geweigerd, ingetrokken of geschorst als de erkende persoon of instelling een wettelijk voorschrift heeft overtreden dat verband houdt met het bodembeheer. Erkenning is cruciaal want de overheid mag alleen gegevens accepteren van een erkende intermediair. Bovendien moeten de personen en instellingen die bepaalde cruciale functies in het bodembeheer vervullen (denk aan milieukundige begeleiding, monsterneming, veldwerk, certificatie en inspectie) onafhankelijk zijn van hun opdrachtgever. Functiescheiding en het inschakelen van erkende bodemintermediairs gelden vanaf 1 juli 2007, zodat erkenning nu wettelijk verplicht is. Werkzaamheden die vóór de ingangsdatum van de verplichte erkenning zijn uitgevoerd, verliezen hun geldigheid door de invoering van Kwalibo niet. Voor werken in uitvoering geldt een tijdelijke overgangstermijn. Kiwa kan voor alle regelingen voor Kwalibo een certificaat afgegeven. Bij bouwmaterialen en milieutechnologie gaat het bijvoorbeeld om regelingen met betrekking tot monsterneming en saneringswerkzaamheden en uiteraard de kwaliteit van bouwstoffen zelf. Onder Kwalibo vallen ook werkzaamheden voor vloeistofdichte voorzieningen. Meer informatie Bouwmaterialen en milieutechnologie: Vloeistofdichte voorzieningen: Kiwa Magazine NL, oktober 2007 Het eerste certificaat voor de verantwoorde toepassing van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat is op 2 oktober 2008 uitgereikt aan de heer W. Boender van Verheij Integrale Groenzorg. Dat gebeurde op de Dag van de Openbare Ruimte, een vakbeurs voor iedereen die te maken heeft met de openbare ruimte. Het in Sliedrecht gevestigde Verheij is het eerste groenvoorzieningsbedrijf in Nederland dat gecertificeerd is voor het toepassen van glyfosaat op verhardingen. Het certificaat werd afgegeven door Kiwa. De criteria vormen ook een onderdeel van de criteria voor Duurzaam inkopen voor overheden. Meer informatie: Kiwa Magazine NL, maart 2009 Samenwerking met VAKGROEP RESTAURATIE Per 1 januari 2009 voert Kiwa de Beoordelingsrichtlijn Erkend Restauratie Bouw bedrijf (ERB) 2009 uit. Deze BRL is van toepassing voor aannemers die gespecialiseerd zijn in het onderhoud van monumenten. Kiwa en de Vakgroep Restauratie, die zich al bijna dertig jaar inzet voor kwaliteitsborging, innovatie en het behoud van ambachtelijk restauratievakmanschap, hebben op 19 januari hun samenwerking officieel bekrachtigd door het tekenen van een contract. De leden van de Vakgroep nemen samen ongeveer tweederde van de restauratiebouwproductie in ons land voor hun rekening. Meer informatie: Kiwa Magazine NL, maart

12 PRESTATIE- MANAGEMENT meerwaarde op ISO 9001 HAMER INSTALLATIETECHNIEK UIT APELDOORN ONTVANGT NA DE ZOMER EEN PRESTATIEMANAGE- MENTCERTIFICAAT. HIERMEE IS HET EEN VAN DE EERSTE BEDRIJVEN DIE HAAR MANAGEMENT- DOELSTELLINGEN DOOR KIWA HEEFT LATEN CERTIFICEREN. HET CERTIFICAAT IS EEN DUIDELIJKE MEERWAARDE OP ISO 9001: HET TILT COMPLEXE ORGANISATIES NAAR EEN HOGER NIVEAU DOOR BEDRIJFSPROCESSEN BETER OP ELKAAR TE LATEN AANSLUITEN. die senior auditors van Kiwa hebben gevolgd aan de Franeker Academie. De training had als thema hoe kan ISO 9001 weer meerwaarde krijgen? Hierbij zijn ISO 9001, de Balanced Scorecard en het INKmanagementmodel (Instituut Nederlandse Kwaliteit) en de kracht die deze modellen feitelijk drijft, tegen elkaar uitgezet. Conclusie: een bedrijf moet zijn kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren in kaart brengen om in een veranderende omgeving succesvol te kunnen blijven. Met een zogenaamd dashboard voor een slagvaardige organisatie kan een bedrijf (zowel management als personeel) zich beter richten op een gemeenschappelijk doel. Met een dashboard voor een slagvaardige organisatie richt een bedrijf zich beter op een gemeenschappelijk doel. Veel bedrijven en organisaties beschikken over ISO De meerwaarde van dit wereldwijd bekende kwaliteitssysteem neemt echter af wanneer het louter als doel wordt gezien en niet meer als basis voor verdere verbetering. Prestatiemanagement zorgt (weer) voor meerwaarde in ISO 9001: het maakt dat complexe bedrijven zich door middel van een dashboard beter focussen op hun managementdoelstellingen. SLAGVAARDIGE ORGANISATIE Het nieuwe product van Kiwa is ontwikkeld naar aanleiding van een training over prestatiemanagement Prestatiemanagement is een nuttig instrument voor het hoger- en middelmanagement om de onderlinge samenhang van bedrijfsdoelstellingen effectief en efficiënt in kaart te brengen. Bedrijven die hun bedrijfsprocessen volgen met geautomatiseerde informatiesystemen kunnen met een prestatiemanagement dashbord hun processen sturen en beheersen. Het prestatiemanagement dashbord leidt tot inzicht, heldere en éénduidige doelstellingen en waardoor de juiste prioriteiten binnen een bedrijf kunnen worden gesteld. Bij Hamer Installatietechniek heeft dit geleid tot een prestatiemanagementcertificaat dat een duidelijke meerwaarde is in haar kwaliteitssysteem. Dit najaar zal Kiwa dit nieuwe product uitzetten bij andere bedrijven die hun complexe organisatie naar een hoger plan willen tillen. Meer informatie: Kiwa Magazine NL, oktober

maart 2009 Nummer 1 Magazine Anne-Marie Rakhorst: 'certificeren meer dan checklistjes afwerken' dan testen Geen zee te diep

maart 2009 Nummer 1 Magazine Anne-Marie Rakhorst: 'certificeren meer dan checklistjes afwerken' dan testen Geen zee te diep maart 2009 Nummer 1 Magazine Anne-Marie Rakhorst: 'certificeren meer dan checklistjes afwerken' Eerst orders dan testen Geen zee te diep COLUMN prikkelend applaus aantal hartverwarmende reacties, waaruit

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken DOORBRAAKPROJECT ICT EN ENERGIE Routekaart doorbraakproject ICT en Energie Ministerie van Economische Zaken Rapport nr.: 14-2884 Datum: 2014-10-15 Projectnaam: Doorbraakproject ICT en Energie DNV GL -

Nadere informatie

Doen waar we goed in zijn

Doen waar we goed in zijn Doen waar we goed in zijn Doing what we know best jaarverslag annual report 2 0 6 Doen waar we goed in zijn Het succes van Nassau schuilt in één simpel principe: we houden ons uitsluitend bezig met datgene

Nadere informatie

4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen

4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen ICC-GUIDANCE EN ICC-RICHTLIJN VERANTWOORD INKOPEN 4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen 4.1 Beschrijving en toelichting Wat is de Internationale Kamer van Koophandel? De International Chamber

Nadere informatie

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL. Dutch Requirements Engineering And Management DECEMBER 201 3 DREAMevent 2013 - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAM

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR ONTWIKKELINGEN IN DE DAB+ MARKT

ONDERZOEK NAAR ONTWIKKELINGEN IN DE DAB+ MARKT Een publicatie van Telecompaper AT/EZ 6936429 / AGENTSNL-21402 www.telecompaper.com ONDERZOEK NAAR ONTWIKKELINGEN IN DE DAB+ MARKT In opdracht van Agentschap Telecom 28-01 - 2015 Marloes van Caspel Tine

Nadere informatie

Dossier: Beursindex Duurzaam Ondernemen

Dossier: Beursindex Duurzaam Ondernemen Dossier: Beursindex Duurzaam Ondernemen Resultaten van een consultatie onder deskundigen naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een Nederlandse duurzame beursindex Vereniging van Beleggers voor Duurzame

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2019 2010 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Logistieke kosten naar beneden brengen Decreasing logistical costs

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

Bijgaand presenteren wij u het booklet Strategic Sourcing Visions 2010, waarin EquaTerra niet alleen nieuwe cijfers over de Europese outsourcing

Bijgaand presenteren wij u het booklet Strategic Sourcing Visions 2010, waarin EquaTerra niet alleen nieuwe cijfers over de Europese outsourcing Bijgaand presenteren wij u het booklet Strategic Sourcing Visions 2010, waarin EquaTerra niet alleen nieuwe cijfers over de Europese outsourcing markt presenteert, maar ook analyses heeft opgenomen over

Nadere informatie

Duurzaam en biologisch sterk in opkomst Sustainable and organic products going from strength to strength

Duurzaam en biologisch sterk in opkomst Sustainable and organic products going from strength to strength Duurzaam en biologisch sterk in opkomst Sustainable and organic products going from strength to strength OSP Zakelijke Horeca: Als cateraar hebben we zorg voor mens en milieu OSP Zakelijke Horeca: As a

Nadere informatie

VMS-systemen op de Nederlandse & Belgische markt

VMS-systemen op de Nederlandse & Belgische markt EDITIE VMS-systemen op de Nederlandse & Belgische markt EDITIE HOOFDSPONSOREN Workforce Management System Powered by SPONSOREN DEELNEMERS CARERIX CONNECTING-EXPERTISE CONNEXYS EASYCONTRACT ESIZE HAYS INHUURPROCES.NL

Nadere informatie

SMKNieuws 72 /19. Licht in de MDV. Certificaat is zwart op wit dat we werk maken van waterkwaliteit. Textile from Pakistan certified with EU Ecolabel

SMKNieuws 72 /19. Licht in de MDV. Certificaat is zwart op wit dat we werk maken van waterkwaliteit. Textile from Pakistan certified with EU Ecolabel SMKNieuws 72 Uitgave van Stichting Milieukeur Jaargang 23 - april 2014 www.smk.nl 24 Licht in de MDV 18 /19 Bloemisterij Distel & Mirt trots op goud en Milieukeur. De Roos Geschenken haalt in één keer

Nadere informatie

Continuous auditing Continuous auditing en de

Continuous auditing Continuous auditing en de Magazine voor internal en operational auditors nummer 5 december 2008 t h e m a : Continuous auditing Continuous auditing en de (veranderde) rol van de IAD Meer managementaandacht voor continuous assurance

Nadere informatie

losse verkoop 6,95 zomer 2014 Inspiratie uit innovatie #02

losse verkoop 6,95 zomer 2014 Inspiratie uit innovatie #02 losse verkoop 6,95 zomer 2014 #02 Inspiratie uit innovatie pagina 3 Voor woord fotograaf: Roy Borghouts Foreword Inn010 I m proud of Rotterdam and all of the innovative projects and trajectories that take

Nadere informatie

NetwerkNieuws. Alumnus aan het woord De keuzes van Erik Oostwegel. Industriële ontwikkelingen Winnaar NLP 2013: ASML

NetwerkNieuws. Alumnus aan het woord De keuzes van Erik Oostwegel. Industriële ontwikkelingen Winnaar NLP 2013: ASML NetwerkNieuws. DISPUUT TRANSPORTKUNDE PANDORA JAARGANG 23 NUMMER 1 FEBRUARI 2014 Alumnus aan het woord De keuzes van Erik Oostwegel Industriële ontwikkelingen Winnaar NLP 2013: ASML Vanaf Maasvlakte 2

Nadere informatie

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN. Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN. Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011 ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011 Aluchemie, onderdeel van Rio Tinto en Norsk Hydro Aluminium & Chemie Rotterdam B.V., kortweg Aluchemie, is producent

Nadere informatie

Trends in Energy: De consument bepaalt...

Trends in Energy: De consument bepaalt... Energy Utilities & Chemicals the way we see it Trends in Energy: De consument bepaalt... Energy Utilities & Chemicals the way we see it Trends in Energy: De consument bepaalt... Utrecht, maart 2012 Energy

Nadere informatie

Waar voor ons geld. Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek

Waar voor ons geld. Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek Waar voor ons geld Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek G e z o n d h e i d s r a a d H e a l t h C o u n c i l o f t h e N e t h e r l a n d s Aan de minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase Başak Karabulut Msc Real Estate & Housing Design & Construction Management Mastersriptie 9 november 2012 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Copyright

Nadere informatie

B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein. Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May 2011

B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein. Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May 2011 Vlindersingel 220 NL 3544 VM Utrecht +31 308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May

Nadere informatie

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives 2010 2011 2010 2011 TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

SERBIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

SERBIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with Brussels Press SERBIA supplement distributed with www.brusselspress.com - Crown corks and Metal boxes - Preforms 11000 Beograd v v v Dzordza Vasingtona 6/V Tel.: +381 11/3230-271 Fax: +381 11/3230-316

Nadere informatie