Succesvolle VNMG themadag Met BIM juist op weg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Succesvolle VNMG themadag Met BIM juist op weg"

Transcriptie

1 Succesvolle VNMG themadag Met BIM juist op weg Voor de eerste keer in haar bestaan heeft de Vereniging van Nederlandstalige MX Gebruikers (VNMG) op 3 april jl. in het Spoorwegmuseum te Utrecht, specifiek voor de GWW sector, een themadag georganiseerd. Het zeer aandachtige publiek bestond uit circa 160 vertegenwoordigers uit de gehele GWW branche in zowel Nederland als Belgie. Opvallend was ook de sterke vertegenwoordiging vanuit de aannemers zijde. De themadag werd in de ochtend gevuld door presentaties van een key-note spreker en industrie-sprekers, gevolgd door fraaie presentaties van praktijkcases inclusief demonstraties van producten die onderdeel uitmaken van momenteel toegepaste oplossing ter ondersteuning van BIM. Tijdens het welkomstwoord door Anton Beks (Voorzitter VNMG) werd stil gestaan bij het begrip BIM, Bouw Informatie Model, of ook wel Bouw Informatie Managementmodel. Er zijn vele vertalingen van het begrip BIM, maar feitelijk gaat het maar om één ding. Namelijk het proces rondom de datastroom vóór, tijdens en na realisatie van een bouwwerk. In het geval van de themadag over een civiel bouwwerk. Het was niet toevalligerwijs dat het VNMG de locatie van het Spoorwegmuseam geselecteerd had. De verbouwing van het museum was namelijk ook volgens BIM uitgevoerd. Beks haalde de betekenis van de term juist aan in de titel van de themadag, die voor velerlei uitleg vatbaar was. Enerzijds betekent de term Net, kort geleden, anderzijds als Nauwkeurig bepaald, precies of zelfs als In overeenstemming met de gestelde eisen. Iets wat dus in verband gebracht kon worden met Bim, want veel gasten zijn pas recent begonnen met het toepassen van BIM, anderen waren al iets verder maar nog steeds zoekende naar de juiste weg. Ook keek Beks naar 5D. Niet de bekende 3D, 4D of 5D waarbij de component D staat voor dimensies zoals locatie, tijd en kosten, maar juist voor Dromen, Denken, Durven, Doen en Doorzetten. gaan passen. Maar het is geen kwestie van wel of niet, het is een kwestie van Durven. En niet allen durven, maar vooral ook gewoon Doen. En als we het dan gewoon doen is het ook belangrijk om vooral ook Door te zetten. Dat bepaalt het succes van BIM. Hiermee introduceerde hij de key-note spreker, iemand die van zijn dromen en met gedurfde passie het doen inmiddels in een groot project heeft weten waar te maken. Het spits werd afgebeten door Malcolm Taylor (Head of Technical Information van Crossrail). CrossRail is als organisatie verantwoordelijk voor een railproject ter waarde van US$25 miljard welke uitgevoerd wordt over een periode van 10 jaar. De tijd van Dromen is volgens Beks namelijk voorbij. We dromen niet meer over BIM, we Denken nu vooral over BIM. Denken of we het wel of niet toe

2 Het project bestaat uit het ontwerpen en maken van een tunnel van 10 kilometer onder Londen en vervolgens het upgraden van de bestaande spoorinfrastructuur aan beide zijdes van de tunnel over kilometer. De uitdaging die CrossRail had was om middels een multidisciplinaire model-centrische werkwijze te komen tot een geïntegreerd ontwerp welke gebruikt kan worden gedurende de gehele levenscyclus van het project en als basis dient voor het Asset Management Systeem. Door inzet van onder meer Bentley producten zoals MicroStation, MX, ProjectWise en EB is Crossrail in staat het gehele project uit te voeren. Ook de contractuele complexiteit van het project speelde een belangrijke rol in de keuze van de te implementeren systemen en de te volgen BIM strategie. Voordelen die Taylor aanhaalde en die zichzelf ondertussen al bewezen hadden op basis van de gekozen BIM strategie, waren de reducties van risico s, de beschikbaarheid van up-to-date betrouwbare informatie, single source of truth, behalen van verhoogde efficiëntie binnen de samenwerkende projectteams, efficiënte en economisch optimale projectleveringen en de reductie van verlies van informatie. De presentatie werd door de aanwezigen als erg indrukkend ervaren en Taylor kon gedurende zijn 1 uur durende presentatie met passie overtuigen van de noodzaak van BIM binnen een dergelijk complex project. Overzicht van een doorsnede bij een geïntegreerd BIM model binnen het Crossrail project

3 Verder werd er door Andreas Heutink (Senior Adviseur Innovatie & Ontwikkeling Rijkswaterstaat) ingegaan hoe Rijkswaterstaat de informatiestromen op orde wil krijgen met behulp van BIM. Hij gaf onder meer aan dat de ambitie van Rijkswaterstaat is om 20% van de projecten volgens BIM uitgevoerd te krijgen in Bij ongeveer de helft van de Rijkswaterstaat contracten is er direct bij de oplevering een probleem met de informatieoverdracht. Hier is de rol van uniforme informatie in de beheersing van interfaces tussen processen en partijen erg belangrijk. De manier om dit te realiseren is om de informatiedomeinen (Bouw Informatie Systeem voor specificatie en realisatie, Onderhoud Management Systeem en een Beheer Management Systeem) minimaal te verbinden middels een objectenbibiliotheek. Hierdoor komt er onder meer een betere structuur en een inzichtelijker en voorspelbaar bouwproces. Tevens levert dit als voordelen op dat de communicatie eenduidig en traceerbaar wordt, er minder kans is op verkeerde of incomplete informatie, minder faalkosten en betere besluitvorming omtrent onderhoud en uitbreiding. Heutink besloot zijn presentatie door aan te geven dat BIM een unieke kans biedt voor de bouwketen om digitaal samen te werken. Om dit te realiseren zijn onder meer een uniforme informatiestructuur en openstandaarden nodig, waarbij afstemming op EU of internationaal noodzakelijk is. Hiermee introduceerde Heutink de volgende industriespreker, Henk Schaap (Directeur Gobar Adviseurs) die in zijn presentatie inging op de laatste ontwikkelingen en trends rondom BIM en open, wereldwijde ISO-standaarden. Bouw informatie wordt volgens Schaap complexer. Wil je elkaar blijven begrijpen, dan moet je gedetailleerde afspraken maken over de informatie die je overdraagt. Zonder dergelijke afspraken lopen we de kans dat de faalkosten toenemen in plaats van afnemen. Ook is tijd van document beheer systemen voorbij. De complexe bouwinformatie vraagt om Bouwwerkinformatiesystemen waarmee deze informatie in zijn samenhang beheert kan worden. Schaap introduceerde hiermee de ontwikkelingen rondom bouwinformatie en het gebruik van objecten. Hij gaf aan dat (open) standaarden een must is en verwees daarbij naar o.m. IFC (OpenINFRA), IFD, IDM, Visi, Coins, CityGML, LandXML en Inspire. Het OpenINFRA formaat is een standaard dat ontwikkeld met een betere ondersteuning voor de Infra-markt waarvoor een werkgroep is opgericht via BuilingSMART Benelux. Ook Visi en Coins werden uitgebreid toegelicht, waarbij laatstgenoemde een Nederlandse Standaard is onder beheer bij de CUR met een directe relatie met Systems Engineering en aansluiting heeft op IFC en IFD standaarden. Tevens levert het een bouwsteen voor het OpenINFRA initiatief.

4 Na de lunch werd het woord gegeven aan verschillende medewerkers van ingenieursbureaus en aannemers uit Nederland en België met praktijkcases. Het spits werd afgebeten door Michael Freerks en Rob Zutt van DHV met een toelichtng over BIM & Virtual engineering". DHV gebruikt al jaren Bouw Informatie Modellen (BIM) in haar ontwerpen. BIM verwijst naar een dynamisch 3D digitaal model van een bouwwerk, waarin alle informatie is gekoppeld. Het toepassen van BIM is volgend Freerks en Zutt alleen mogelijk als de samenwerking tussen de partijen word gewaarborgd. DHV ontwikkelde hiervoor - in nauwe samenwerking met Stanford University - het concept Virtual Design & Construction (VDC). VDC is een aanpak waarbij naast het product en bouwwerk, ook het proces en de organisatie gemodelleerd worden, voordat het ontwerp van start gaat. DHV heeft een Integration room (i-room) opgezet, waarin met behulp van BIM modellen de integrale aanpak gesimuleerd wordt met als doel tot het beste ontwerp te komen. Hierna werd een praktijkcase gepresenteerd door Jaap de Boer en Michel Dekker - infranea. infranea biedt als civieltechnisch adviesbureau drie complementaire disciplines aan om uw infrastructuurprojecten efficiënter te beheersen, te weten 3D Engineering, 3D Visualisation en Systems Engineering. Door de integratie van deze onderdelen verwezenlijken zij een BIM die hen een scala aan informatie geeft waarmee het bouwproces efficiënter en effectiever zal verlopen. Door alle informatie te koppelen, kunnen heldere afspraken met elkaar gemaakt worden. De Boer refereerde naar een signalisatie van deze behoefte in projecten waar infranea bij betrokken was zoals N261 Loon op Zand - Waalwijk, APM II Terminal, Sluis Harelbeke en de Liefkenshoektunnel. Vanaf het begin was er behoefte aan een inhoudelijke en virtuele weergave van het (te realiseren) bouwwerk waaraan waardevolle informatie kon worden ontleend. Om deze koppelingen te realiseren, introduceerde De Boer de infranea BIM Connector. Deze connector voorziet in een koppeling tussen de systemen waarin enerzijds inhoudelijke project informatie wordt vastgelegd binnen een SystemS Engineering systeem zoals Relatics en anderzijds de 3D geometrische representatie ervan vastgelegd in systemen zoals Navisworks, MX, Civil3D, Revit, etc. Deze connector werd live door Dekker getoond. Als 3 e spreker van de praktijkcases kwam Daan Alsem - Royal Haskoning aan het woord met een presentatie betreffende de toepassing van BIM in het project Drachtsterweg met specifieke aandacht voor het proces vanaf initiële klantwens tot en met contract. De focus werd door Alsem gelegd op de systeemwaarde gedurende de lifecycle van het te realiseren bouwwerk en werd de relatie gelegd naar Value Management. Onderdelen zoals de waarde voor de klant en de waarde van het project werden hierbij verder toegelicht. Aan de hand van het project Drachtsterweg, een verdiepte weg met aquaduct nabij Leeuwarden werd verder toegelicht hoe BIM binnen het project toegepast is. Ook hier vormde Systems Engineering met Relatics een belangrijke centrale rol, met koppelingen maar Bentley MXROAD en ESRI ArcGIS. Speciale aandacht was er voor de communicatie via tools zoals bijvoorbeeld Microsoft Sharepoint.

5 Als laatste sprekers van de dag kwamen Jordy Brouwers Geonius en Jeroen Tishauser -Volker InfraDesign (beide namens consortium A4ALL) aan het woord met betrekking tot de toepassing van BIM binnen het project A4 Midden Delfland. Brouwers gaf een korte introductie tot het project die in uitvoering is door de combinatie Heijmans en Volker Wessels. Daarna was het woord aan Tishauser die aangaf dat, ondankt dat BIM binnen dit project niet verplicht was, de combinatie besloten had te kijken hoever ze samen met BIM kunnen gaan komen in de realisatie van dit project. Belangrijkste aandachtspunten waren onder mee de goede afstemming van interne processen rondom het ontwerp en tools die hierbij ingezet worden. Zo gaf Tishauser eveneens de belangrijke relatie aan tussen Systems Engineering en 3D Geometrie via een demonstratie van Autodesk Navisworks. Kenmerkend hierin was ook de toepassing van 4D, waarbij de relatie gelegd werd met een planning uit Primavera. Ook naar de toekomst toe, sprak Tishauser de verwachting uit, mobiele oplossingen (TabletPC s e.d.) te gaan toepassen tijdens de uitvoering. Deze laatste presentatie gaf een zeer duidelijk beeld van het punt waar we in Nederland en België op dit moment staan met betrekking tot ontwikkelingen rondom BIM. De succesvolle dag werd afgesloten met een gezellige netwerkborrel en tijdens deze borrel had iedereen het gevoel dat we inderdaad met BIM op de juiste weg zijn. Door Jaap de Boer - secretaris VNMG

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken?

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Werkplaats Systems Engineering 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. Pioneering 7 2. Systems Engineering

Nadere informatie

itannova Kuijpers Installaties BIM brengt beweging en verandering Systabo Turn-Key Bouw Klunder Architecten 3d lasertechniek in Revit pagina 4

itannova Kuijpers Installaties BIM brengt beweging en verandering Systabo Turn-Key Bouw Klunder Architecten 3d lasertechniek in Revit pagina 4 BIM brengt beweging en verandering Systabo Turn-Key Bouw Klunder Architecten 3d lasertechniek in Revit pagina 4 Werken met Revit is een feest! pagina 5 pagina 6 itannova jaargang 4 nummer 1 voorjaar 2012

Nadere informatie

Nieuws. Woord van de voorzitter. In dit nummer. Nummer 104, september 2011 AANGESLOTEN BIJ

Nieuws. Woord van de voorzitter. In dit nummer. Nummer 104, september 2011 AANGESLOTEN BIJ AANGESLOTEN BIJ Nieuws Nummer 104, september 2011 Woord van de voorzitter Voor u ligt dan weer de derde Stumico nieuwsbrief van dit jaar.de regelmatige lezer zal zien dat er iets is veranderd. In het vorige

Nadere informatie

BETER BEHEER MET BIM

BETER BEHEER MET BIM KENNISCENTRUM TECHNIEK BETER BEHEER MET BIM van informatiemodel naar informatiemanagement Willem Verbaan Léander van der Voet Jelle de Boer Erik Visser Diederik de Koe 04 Introductie publicatiereeks HvA

Nadere informatie

RRBOUWRAPPORT 144. Aan de slag met BIM; gewoon doen! Handreiking Virtueel Bouwen

RRBOUWRAPPORT 144. Aan de slag met BIM; gewoon doen! Handreiking Virtueel Bouwen RRBOUWRAPPORT 144 Aan de slag met BIM; gewoon doen! Handreiking Virtueel Bouwen RRBouwrapport 144 Handreiking Virtueel Bouwen Drs.ing. Jan Straatman, Balance & Result Organisatie Adviseurs Willem Pel,

Nadere informatie

Onderzoek koppeling beheer en onderhoud aan BIM

Onderzoek koppeling beheer en onderhoud aan BIM Onderzoek koppeling beheer en onderhoud aan BIM Inleiding DWA is een adviesbureau dat zich bezighoudt met advisering rond installaties en (duurzame) energietechnieken. Onderdeel van DWA is de Group Building

Nadere informatie

Succesvol verbinden met CB-NL

Succesvol verbinden met CB-NL Ikwil jullie allemaal van harte welkom heten bij de presentatie van de koppeling tussen CB-NL en ETIM en de toepassing hiervan in Revit en Cadac Flexline. Lees ook meer op: http://www.cadac.com/nl/nieuws/pages/integratie-conceptenbibliotheek-cb-nl-etim-birevent.aspx

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

BIMmen. in de bouw. Sectorbrede opzet vergroot impact

BIMmen. in de bouw. Sectorbrede opzet vergroot impact BIMmen in de bouw Sectorbrede opzet vergroot impact BIMmen in de bouw 1. Inleiding 3 Onderzoeksopzet. 3 Bouwbrede kansen voor BIM onderbouwd. 3 Langetermijnvoordeel en directe winst. 3 Kwestie van lange

Nadere informatie

Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector

Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Inhoudsopgave VOorwoord 4 Leeswijzer 6 1. Systems Engineering 8 1.1 Achtergronden 8 1.2 Systeemdenken

Nadere informatie

Woord van de voorzitter

Woord van de voorzitter AANGESLOTEN BIJ Nieuws Nummer 98, april 2010 Woord van de voorzitter Op het moment dat u deze nieuwsbrief leest zit het eerste kwartaal er al weer op en hebben we net de BIMCaseweek achter de rug. Hoewel

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Working Paper #14 INFORMATIEMANAGEMENT: EEN REDUCTIE IN DE ONTWERPKOSTEN VAN INFRASTRUCTUUR. M. van den Berg n.vandenberg-3@student.utwente.

Working Paper #14 INFORMATIEMANAGEMENT: EEN REDUCTIE IN DE ONTWERPKOSTEN VAN INFRASTRUCTUUR. M. van den Berg n.vandenberg-3@student.utwente. Working Paper #14 INFORMATIEMANAGEMENT: EEN REDUCTIE IN DE ONTWERPKOSTEN VAN INFRASTRUCTUUR M. van den Berg n.vandenberg-3@student.utwente.nl COPYRIGHT 2012 VISICO Center, University of Twente visico@utwente.nl

Nadere informatie

Service Oriented Architecture

Service Oriented Architecture Service Oriented Architecture Een 7 lagen architectuur voor service oriëntatie Master Thesis Informatiekunde Radboud Universiteit Nijmegen Nijmeegs Instituut voor Informatica en Informatiekunde (NIII)

Nadere informatie

ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het

ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het Methodieken 5.5 ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het inrichten van IT-service-managementorganisaties. Mede door het succes van ITIL zijn er andere modellen ontwikkeld, zoals ASL.

Nadere informatie

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

Bigger BIM P2-rapport

Bigger BIM P2-rapport Bigger BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van lean en ketenintegratie kan bijdragen aan de toepassing van BIM als informatiedrager tussen verschillende partijen P2-rapport Three stone cutters were

Nadere informatie

7 TIPS VOOR DIGITAAL ONDERNEMEN

7 TIPS VOOR DIGITAAL ONDERNEMEN 7 TIPS VOOR DIGITAAL ONDERNEMEN We leven in het digitale tijdperk, en staan nog aan het begin van dat tijdperk. De ontwikkelingen gaan snel. Was 20 jaar geleden Internet nog nauwelijks bekend, nu kunnen

Nadere informatie

Bekijk onze. nieuwe website www.4ps.nl. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw, GWW en installatietechniek. Nieuwsbrief van 4PS - december 2012

Bekijk onze. nieuwe website www.4ps.nl. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw, GWW en installatietechniek. Nieuwsbrief van 4PS - december 2012 Bekijk onze nieuwe website www.4ps.nl Nieuwsbrief van 4PS - december 2012 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw, GWW en installatietechniek voorwoord Sterker uit de strijd Als deze turbulente tijden

Nadere informatie

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een Architectuur voor business en IT Joost bentvelsen 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een architectuur

Nadere informatie

Ruud van Tongeren - Voorzitter ruud.vantongeren@arcadis.nl Twitter: @RuudVanTongeren. In dit nummer

Ruud van Tongeren - Voorzitter ruud.vantongeren@arcadis.nl Twitter: @RuudVanTongeren. In dit nummer AANGESLOTEN BIJ Nieuws Nummer 103, juni 2011 Woord van de voorzitter Voordat ik ook maar iets meer over de vereniging zeg wil ik eerst toch vanuit hier nog even stil staan bij het afscheid van Dick Stoelhorst,

Nadere informatie

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Het vijftal van Rijkswaterstaat Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Maart 2010 Colofon Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur Afdeling Civiele Techniek

Nadere informatie

CHANGING ROLES; New Roles, New Challenges. Industry Day 08.10.2009 >>>

CHANGING ROLES; New Roles, New Challenges. Industry Day 08.10.2009 >>> CHANGING ROLES; New Roles, New Challenges Industry Day 08.10.2009 >>> Colofon Rapportage Centre for Process Innovation in Building & Construction (CPIBC) Postbus 134 2600 AC Delft Phone: +31 (0) 15 278

Nadere informatie

Toepassingsmogelijkheden en voordelen sociaal intranet voor het HBO en WO

Toepassingsmogelijkheden en voordelen sociaal intranet voor het HBO en WO Toepassingsmogelijkheden en voordelen sociaal intranet voor het HBO en WO De ontwikkelingen in de markt gaan snel, ook in het onderwijs. Veel van die ontwikkelingen hebben te maken met de snelheid van

Nadere informatie

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Whitepaper Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. 31(0)318-55 20 20 Fax 31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel.

Nadere informatie

Pilot assetmanagement

Pilot assetmanagement Resultatenrapport PILOT assetmanagement Partnerprogramma Infrastructuur Management (PIM) Pilot assetmanagement Uitgegeven door: Partnerprogramma Infrastructuur Management (PIM) Informatie: Drs. M.J.W.

Nadere informatie

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech ICT Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech Document Center Imtech ICT Integrated Solutions Hogeweg 41 NL-5301 LJ Zaltbommel T +31 418 57 07 50, www.imtech.nl/is info.is@imtech.nl Inhoud

Nadere informatie

Inzicht. BKL Engineering. Winnaars. Verhuizing MEAF. Clichés in de PLM-wereld. Introductie NX voor Mac OS X

Inzicht. BKL Engineering. Winnaars. Verhuizing MEAF. Clichés in de PLM-wereld. Introductie NX voor Mac OS X Inzicht Het magazine voor Product Lifecycle Management Thema: Clichés in de PLM-wereld november 2009: editie 12 www.siemens.com/plm 8 Introductie NX voor Mac OS X 16 BKL Engineering Winnaars Verhuizing

Nadere informatie

Live & Social Tagging van Weblectures. Een toegepast onderzoek naar de invloed van live & social tagging op weblectures binnen het onderwijs.

Live & Social Tagging van Weblectures. Een toegepast onderzoek naar de invloed van live & social tagging op weblectures binnen het onderwijs. Live & Social Tagging van Weblectures Een toegepast onderzoek naar de invloed van live & social tagging op weblectures binnen het onderwijs. Live & Social Tagging van Weblectures Een toegepast onderzoek

Nadere informatie