Inventaris van het archief van de familie Van Bylandt: Supplement II,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van de familie Van Bylandt: Supplement II, 1669-1923"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de familie Van Bylandt: Supplement II, Auteur: H.H. Jongbloed Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 Bylandt, van suppl. 2 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Openbaarheidsbeperkingen...6 Beperkingen aan het gebruik...6 Aanvraaginstructie... 6 Citeerinstructie... 6 Archiefvorming...7 Geschiedenis van de archiefvormer...7 Geschiedenis van het archiefbeheer...9 De verwerving van het archief...9 Verwant materiaal...10 Verwante archieven...10 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen...13 I. STUKKEN VAN PERSOONLIJKE AARD...13 A. FAMILIE VAN BYLANDT ROELEMAN VAN BYLANDT (ALBRECHT) OTTO (ROELEMAN FREDERIK) VAN BYLANDT ALEXANDER VAN BYLANDT OTTO ANNE VAN BYLANDT WILLEM FREDERIK VAN BYLANDT...14 a. PRIVÉLEVEN...14 b. OPENBAAR LEVEN...15 i. militair...15 algemeen...15 in Staatse dienst...16 in Britse dienst...16 in Nederlandse dienst vanaf ii. andere openbare functies...18 iii. onderscheidingen...18 c. AFWIKKELING VAN DE NALATENSCHAP F.H.A. VAN BYLANDT FREDERIK HUGHES ALEXANDER VAN BYLANDT EDOUARD HENRI ELPHINSTONE VAN BYLANDT...19 a. PRIVÉLEVEN...19 b. OPENBAAR LEVEN...20 i. Militair...20 ii. kamerheer van koningin Anna Paulowna en hofmaarschalk van Prins Willem Frederik Hendrik...20 c. ZAAKWAARNEMING...21 i. voor zijn familie van de belangen in de Decama-Cuyck-Foeyt-Veencompagnie...21 ii. in de nalatenschap van Edouard Rengers LOUIS EUGENE VAN BYLANDT...21 a. PRIVÉLEVEN...21 b. OPENBAAR LEVEN...22 c. AFWIKKELING VAN DE BRITSE EN NEDERLANDSE NALATENSCHAP VAN W.F. VAN BYLANDT EN DE BRITSE NALATENSCHAP VAN F.H.A. VAN BYLANDT ANNA AGNES ELIZA(BETH) VAN BYLANDT WILLEM HENRY CHRISTIAAN RIJNHOLD VAN BYLANDT CHARLES MALCOLM ERNEST GEORGE VAN BYLANDT...24 a. PRIVÉLEVEN...24 b. OPENBAAR LEVEN...27 i. militair...27 ii. diplomaat...27

4 4 Bylandt, van suppl iii. kamerheer in buitengewone dienst...30 iv. onderscheidingen...30 c. AFWIKKELING VAN NALATENSCHAPPEN...31 i. van F.H.A. van Bylandt...31 ii. van E.H.E. van Bylandt ALEXANDER WILLEM FREDERIK VAN BYLANDT ALFRED EDOUARD AGENOR VAN BYLANDT WILLEM PETER VAN BYLANDT...32 a. PRIVELEVEN...32 b. OPENBAAR LEVEN...33 i. adjunct-commies bij het Departement van Oorlog...33 ii. ambtenaar bij het departement van Buitenlandse Zaken...33 iii. hoffuncties...33 iv. diplomaat...35 v. onderscheidingen...35 c. AFWIKKELING VAN NALATENSCHAPPEN...36 i. van E.H.E. van Bylandt...36 ii. van Adelaide Petrovna van Bylandt geb. Jazvkov DMTRIJ LOUIS VAN BYLANDT ANNA CAROLINA LEOPOLDINE MARGUERITE VAN BYLANDT WILLEM FREDERIK LODEWIJK VAN BYLANDT OTTO JOHAN WILLEM CAREL VAN BYLANDT...37 B. GEPARENTEERDE PERSONEN ELISABETH PETROVNA JAZYKOVAJA ADOLF FREDERIK VAN RECHTEREN LIMPURG...38 II. STUKKEN VAN ZAKELIJKE AARD...39 A. GEMEENTE PRINSENHAGE (nabij Breda) ALGEMEEN HUIS RAPENBURG, later MASTLAND BOERDERIJ OP OVERVELD BOERDERIJ OP KLEIN OVERVELD...39 B. JAVASTRAAT 18 TE 'S-GRAVENHAGE...40 C. NIJMEGEN, ONGEINDENTIFICEERD HUIS...40 D. LOCATIE ONBEPAALD...40 III. STUKKEN WAARVAN EEN VERBAND MET HET ARCHIEF NIET KON WORDEN AANGETOOND IV. AANHANGSEL Bijlagen...43 Concordantie van naam, inventaris en inventarisnummer...43

5 Bylandt, van suppl. 2 5 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Van Bylandt, Supplement II Periode: Archiefbloknummer: 1143 Omvang: 1,36 meter; 378 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Er zijn tevens enkele stukken in het Russisch en in het Duits. Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten en enkele tekeningen. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Bylandt, van Bylandt, W.F. van ( ) Bylandt, E.H.E. van ( ) Bylandt, Ch.M.E.G. van ( ) Samenvatting van de inhoud van het archief: Het archief bevat overwegend losse stukken van diverse generaties van dit geslacht: het betreft stukken omtrent geboortes, huwelijken en afwikkeling van nalatenschappen; aanstellingsakten (commissies e.d.); brieven; genealogische aantekeningen; kwitanties; onderscheidingen etc. Van E.H.E. van Bylandt zijn er brievenboeken als hofmaarschalk van prins Willem Frederik Hendrik ( ). Verder zijn er ook nog enige stukken van zakelijke aard omtrent bezittingen.

6 6 Bylandt, van suppl Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Van Bylandt, Supplement II, nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, Bylandt, van suppl. 2, , inv.nr....

7 Bylandt, van suppl. 2 7 Archiefvorming Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER De archieven van het geslacht Van Bylandt worden verspreid over een aantal archiefdiensten in Nederland bewaard. De Eerste Afdeling van het Algemeen Rijksarchief beheerde tot op heden twee archieven Van Bylandt: het archief van de familie Van Bylandt, gelicht uit een omvangrijker familiearchief Van Bylandt, dat in 1950 door jonkvrouwe M.A.O.C. gravin Van Bylandt aan het gemeentearchief in Den Haag was geschonken (inventaris E.D. Eijken, 1961). En de familiearchieven Van Bylandt-Halt en Van Bylandt-Rheydt, die in 1969/1970 door de M. A.O.C. gravin Van Bylandt Stichting aan het Algemeen Rijksarchief in bruikleen waren gegeven (inventaris L. Balk, 1983). Stamlijst van afstammelingen van Roeleman van Bylandt:

8 8 Bylandt, van suppl

9 Bylandt, van suppl. 2 9 Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER Dit archiefgedeelte maakte deel uit van het Huisarchief Almelo en was in het Rijksarchief in Overijssel beland. In 1985 werden deze stukken door H.H. Jongbloed beschreven in een voorlopige inventaris. Dit deel arriveerde in 1986 op de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief. De stukken zijn eveneens afkomstig van nakomelingen van W.F. van Bylandt en gaan terug tot Roeleman van Bylandt. Afkomstig van mr. W.F.L. graaf van Bylandt en gedeponeerd geweest te huize Almelo. Het archief is door schenking verworven. De verwerving van het archief DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF Het archief is door schenking verworven.

10 10 Bylandt, van suppl Verwant materiaal Verwant materiaal Verwante archieven VERWANTE ARCHIEVEN De nummers 1 t/m 5 verwijzen naar verwante archieven waar stukken te vinden zijn betreffende leden van de familie Van Bylandt (zie voor toegangnummers volgende tabel). Leden familie Bylandt Nr. Inv. nrs 1. Roeleman Albrecht Otto Roeleman Frederik 1 29, Alexander , 2 4. Otto Anne Willem Frederik Jean Charles of Jan Carel , Frederik Hugues Alexander , Edouard Henri Elphinstone Eugène Jean Alexander c Louis Eugène Anna Agnes Elisa(beth) Willem Henry 3 38 Christiaan Rynhold Charles Malcolm

11 Bylandt, van suppl Leden familie Bylandt Nr. Inv. nrs Ernest George 5 37, Alexander Willem Frederik 4 273, Alfred Edouard Agenor Carel Jan Emilius Nr. Toegang Inventaris van het archief van de familie Van Bylandt, Inventaris van de familie-archieven van de Familie Van Bylandt-Halt, Familie Van Bylandt-Rheydt, Inventaris van het archief van W.F. graaf Van Bylandt [levensjaren ] en zijn nakomelingen, (1459) Inventaris van het archief van de familie Van Bylandt: Supplement II, Inventaris van het archief van de familie Van Bylandt: Supplement III,

12

13 Bylandt, van suppl Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N I. STUKKEN VAN PERSOONLIJKE AARD A. FAMILIE VAN BYLANDT 1. ROELEMAN VAN BYLANDT I. STUKKEN VAN PERSOONLIJKE AARD A. FAMILIE VAN BYLANDT 1. ROELEMAN VAN BYLANDT baron van Rheydt, heer van Spaldorp, 1649 lid van de Ridderschap van Nijmegen, zoon van Roeleman en Johanna von Wylich tot Grontstein; huwde Margriet Judith van Oy. 1 Stukken betreffende een geschil tussen dijkgraaf en heemraden van Ooy enerzijds en R. van Bylandt heer van Bylandt en Rheydt anderzijds, uiteindelijk voor het Hof van Gelre en Zutphen gebracht, betreffende de schouw van een dijk en de repartitie van de kosten van noodzakelijke werkzaamheden, Afschriften. 1671, stukken 2. (ALBRECHT) OTTO (ROELEMAN FREDERIK) VAN BYLANDT 2. (ALBRECHT) OTTO (ROELEMAN FREDERIK) VAN BYLANDT baron van Rheydt, heer van Ooy, Persingen, Spaldorp, Palsterkamp, Werkhoven, Leede, Lienden, Oudeweerd, Vuren, Dalem, Marienweerd, Maasbommel en (1736) Sevenaer, lid van de Ridderschap van Nijmegen, ambtman van Maas en Waal, zoon van Frederik Roeleman Neomagus, ; huwde 1717 Anna Constantia van Sevenaer, Dagvaarding van het gerecht van Maas en Waal voor Adriaen Buysterlinck tot het horen van vonnis in het proces wegens belediging van O. van Bylandt, ALEXANDER VAN BYLANDT 3. ALEXANDER VAN BYLANDT generaal-majoor der infanterie adjudant-generaal van Prins Willen V, commandant van Breda, zoon van Albrecht Otto Roeleman Frederik, ; huwde 1765 Anna van der Duyn, Rekening van O. van Randwijck als executeur-testamentair van A. van Bylandt over het beheer gedurende van diens nalatenschap, afgehoord (1820) 1 katern 4. OTTO ANNE VAN BYLANDT 4. OTTO ANNE VAN BYLANDT kamerheer i.b.d. ritmeester gardes du corps, gedeputeerde in de Koloniale Raad, ambtsjonker van Tieler- en Bommelerwaard, landcommandeur DO, lid Provinciale Staten van Gelderland, lid Eerste Kamer, ; huwde 1799 Agatha Wilhelmina Twent, Rekeningen van O.A. van Bylandt als executeur-testamentair van zijn moeder A. geb. van der Duyn over het beheer van de nalatenschap. 7 katernen 4 14e rekening over 1816/17 (april/maart), afgehoord (1817). 5 16e rekening over 1818/19 (april/maart), afgehoord e rekening over 1819/20 (april/maart), afgehoord e rekening over 1821/22 (april/maart), afgehoord e rekening over 1822/23 (april/maart), afgehoord e rekening over 1834/35 (april/maart), afgehoord e rekening over 1835/36 (april/maart), afgehoord 1836.

14 14 Bylandt, van suppl Acte van erkenning door koning Willem I van O.A. van Bylandt als Rijksgraaf, charter 5. WILLEM FREDERIK VAN BYLANDT a. PRIVÉLEVEN 5. WILLEM FREDERIK VAN BYLANDT luitenant-generaal der cavallerie, ridder MWO, ; huwde 1e 1802 MARY CHRISTIAN HUGHES, ; 2e1825 ASPASIA VIRGINIA FREDERIQUE WILHELMINA CAAN A. PRIVÉLEVEN 12 Staat van jaarinkomsten en -uitgaven van (W.F.) van Bylandt, Staat van gezamenlijke inkomsten en uitgaven over 1798 en 1799 van W.F. van Bylandt en (zijn broer O.A.), Brieven ingekomen bij W.F. van Bylandt, 1801, 1826, 1836, 1854 Afzenders: 14 O.A. van Bylandt, 1801, 1836, 3 brieven 15 J.W. van den Bergh te Den Haag, 1836, 1 brief 16 R. Quadt te Moos/Lindau, 1854, 1 brief 17 Notaris J.A. Thomas te Brussel, brief 18 Staat van het vermogen en de schulden van W.F. van Bylandt, Eerste en derde rekening tussen W.F. van Bylandt en zijn broer O.A. over de inkomsten en uitgaven verricht door de laatste in 1798 en 1800 voor de nalatenschap van hun beider moeder, stukken 20 Acte van huwelijksvoorwaarden tussen W.F. van Bylandt en M.C. (Hughes), 1802, met dorsale acten van aanstelling van substituaire trustees, charters geliasseerd 21 G. van Hasselt, Geldersche bijzonderheden no. 1. Oorsprong van het geslacht Van Bylandt, Arnhem gedrukt, in tweevoud. 1808, 2 katernen 22 Acte van transport door P. Hoeijmans aan W.F. van Bylandt van een obligatie uit 1796 ten laste van C.S. Faas, met omliggend suppletoir zegel, lias 23 Schuldbekentenis van W.F. van Bylandt en echtgenote aan zijn broer J.C. van Bylandt, Acte van erkenning door koning Willem I van W.F. van Bylandt als Rijksgraaf, charter

15 Bylandt, van suppl Uittreksel uit de registers der burgerlijke stand van Aken houdende afschrift van de overlijdensacte uit 1795 van A. geb. van der Duyn, 1825 Denkelijk in verband met het tweede huwelijk van W.F. van Bylandt. 26 Acte van huwelijksvoorwaarden tussen W.F. van Bylandt en A.V.F.W. Craan, katern 27 Uittreksel uit het huwelijksregister van St. Joost ten Oode houdende gelijktijdig afschrift van de huwelijksacte van 1825 van W.F. van Bylandt en A.V.F.W. Craan, met bijgeschreven acten van registratie, 1825, 1826, Kaart van de Rijn bij Lobith-Bimmen, met de locatie van het huis Bylandt, gedrukt, 1832, alsmede tekeningen van het huis Bylandt (c. 1800?), met copieën (c. 1850?) omslag 29 Vergunningen van de minister van Financiën aan W.F. van Bylandt tot de invoer van uit België komend huisraad, waarvan één met bijlage, 1834, lias en 30 Testamenten van W.F. van Bylandt, in tweevoud. 1849, 1850, 4 stukken 31 Acte van schenking door W.F. van Bylandt aan zijn vrouw en kinderen van roerende goederen, kleinoden en curiositeiten, concept met bijbehorende kavellijst, stukken 32 Aanslagbiljetten voor W.F. van Bylandt in resp. de personele en de hondenbelasting van de gemeente Prinsenhage, 1855, gequitteerd [1855, 1856] 2 stukken 33 Gravure van het wapen van Bylandt - Marienweerd. Afdrukken (1800) 8 stukken 34 Codicil van A. van Bylandt, Uitreksel betreffende de legatering van een obligatie aan zijn zoon W.F., (c.1820) b. OPENBAAR LEVEN. i. militair. algemeen B. OPENBAAR LEVEN. i. militair. algemeen 35 Staten van dienst van W.F. van Bylandt, (c à 1815), en nota van toelichting op een niet overgeleverde staat van dienst, stukken

16 16 Bylandt, van suppl in Staatse dienst. in Staatse dienst. 36 Brieven ingekomen bij W.F. van Bylandt van W.G.F. prins van Oranje-Nassau en W. (F.) erfprins van Oranje-Nassau. 3 stukken 37 Acten van ontslag tevens paspoort afgegeven namens resp. Prins Willem V en W.G.F. prins van Oranje-Nassau aan W.F. van Bylandt voorheen kadet in de compagnie Van Lynden van het regiment Gardes Dragonders resp. kadet in het regiment Hollandse Lijfgardes te Paard, 1786, stukken 38 Acten van aanstelling namens Prins Willem V van W.F. van Bylandt tot resp. - vaandrig-supernumerair in de compagnie Van Stirum van het eerste bataljon van het regiment Oranje-Gelderland, 1787; - vaandrig met de rang van luitenant in de compagnie van kononel Van Bylandt, 1787; - tweede luitenant met de rang van kapitein in de lijfcompagnie van het Regiment Hollandse Gardes te Voet, 1790; - kapitein van een compagnie in het bataljon Landzaten onder het bevel van kononel Schwartz, [ ] 4 stukken 39 Paspoort van de commandant van het regiment Hollandse Lijfgardes te Paard voor W.F. van Bylandt, Rekest van W.F. van Bylandt aan het Comité van de Algemene Zaken van het Bondsgenootschap om zijn ontslag als tweede luitenant met rang van kapitein in het regiment Hollandse Gardes te Voet, met kantbeschikking, (Examenvragen) voor (aspirant-officieren der cavallerie) met antwoorden van W.F. van Bylandt (c.1790) 2 stukken in Britse dienst. in Britse dienst. 42 Acten van aanstelling door C. Cuyler opperbevelhebber, Frederik hertog van York en/of koning George III van W.F. van Bylandt tot - kapitein van een compagnie in het tweede betaljon van het 6e (Royal American) regiment infanterie, 1790; - kapitein van een compagnie in het regiment fuseliers Hompesch, l796; - majoor van het regiment cavallerie Hompesch, 1797; - luitenant-kolonel van het regiment cavallerie Hompesch, [1790, 1800] 5 charters Brieven ingekomen bij W.F. van Bylandt als commandant van het garnizoen van Antigua, 1798 Afzenders:

17 Bylandt, van suppl G. Sutherland, luitenant 59 regiment, 1 brief 44.. Norbert, beheerder van de Ordnance Store, 1 brief 45 G.R. Perdrian, 1e luitenant Royal Irish Artillery, 1 brief 46 F. Rey, commandant Royal Artillery te Ridge Barracks, 3 brieven 47 A. Wharton, kapitein, 1 brief 48 A. MacLeod, assistent-kwartiermeestergeneraal, 3 brieven 49 Ochtend-, week- en maandstaten van het effectief van 59 (2e Nottinghamshire) regiment, het detachement daarvan aan boord van de "Assurance", het detachement van het tweede bataljon van het 60e regiment, en het detachement van het derde bataljon van het Royal Regiment of Artillery, in garnizoen op Antigua, stukken 50 Weekstaten van dagelijkse wacht- en antwoorden (voor het garnizoen van Antigua), ken 51 Reçu van de Ordnance Storekeeper op Antigua voor W.F. van Bylandt wegens ontvangst van wapens en wapenonderdelen, Vrachtbrief voor een zending medicijnen bestemd voor het garnizoen van Antigua, Maandstaten van de civiele personeelsbezetting van de Ordnance Store van het garnizoen van Antigua, stukken 54 Aantekening betreffende de disciplinaire straf opgelegd aan de kononnier B. McGee van de Royal Irisch Artillery wegens absentie en diefstal, (1798) in Nederlandse dienst vanaf in Nederlandse dienst vanaf Acten van aanstelling namens koning Willem I van W.F. van Bylandt tot luitenantkolonel bij het 12e bataljon Landmilitie resp. tot kolonel-titulair, stukken 56 Brieven van de Commissaris- resp. Directeur-Generaal van het Departement van Oorlog aan W.F. van Bylandt ter kennisgeving van zijn benoemingen tot resp. kolonel effectief, generaalmajoor en luitenant-generaal, 1815, stukken 57 Bewijs van lidmaatschap van W.F. van Bylandt van de "Société de Waterloo" onder beschermheerschap van prins Willem Frederik Charles, Beschikking van de Commissaris-generaal van het Departement van Oorlog aan W.F. van Bylandt tot goedkeuring van zijn voorgenomen huwelijk, 1825

18 18 Bylandt, van suppl Missive van de Directeur-Generaal van het Departement van Oorlog aan W.F. van Bylandt tot het bekendmaken van zijn woonplaats in verband met de uitbetaling van zijn non-activiteits-tractement, Rekening van G. van Lennep voor W.F. van Bylandt wegens onderzoek voor en opstellen van een verweerschrift voor Van Bylandt terzake van zijn conduite in augustus 1830, verschenen onder de titel "Verhaal van het oproer te Brussel", (c. 1831) ii. andere openbare functies. ii. andere openbare functies. 61 Acte van benoeming door koning Lodewijk Napoleon van W.F. van Bylandt tot kiezer in het Departement Brabant, Acte van aanstelling door de prefect van het Departement des deux Nethes van W.F. van Bylandt tot burgemeester van Hage (Prinsenhage) nabij Breda, Acte van benoeming van W.F. van Bylandt tot lid van de Ridderschap van Noord- Brabant, met geleidebrief, charter en iii. onderscheidingen iii. onderscheidingen 64 Geleidebrief van de grootkanselier van de orde van de Unie bij de ordetekenen voor W.F. van Bylandt, 1810, met statuten van de orde, gedrukt, 1807, stukken 65 Brieven ingekomen bij W.F. van Bylandt van de prefect van het Departement des deux Nethes en de Grootkanselier van de Orde van de Réunion betreffende zijn benoeming tot ridder in de orde, Brieven van de kanselier van de Militaire Willemsorde aan W.F. van Bylandt betreffende de verlening - door de koning van Beieren van het commandeurschap in de orde der civiele verdiensten, met bijlagen, 1821; - door de koning van Beieren van het grootkruis in de Orde van de Kroon van Beieren, met bijlagen, 1824; - door de koning van Hannover van het commandeurschap in de Welfenorde, met bijlagen, [ ] 9 stukken 67 Memorie van graaf d'altz d'anduse betreffende de oorsprong en het herstel van de kapittelorde van de vier keizers van Duitsland, bestemd voor W.F. van Bylandt, Brief van... graaf d'altz d'anduse aan W.F. van Bylandt, vermoedelijk 1823

19 Bylandt, van suppl Zie vorig nummer. 69 Acte van verlening door Philipp Ferdinand von Holstein aan W.F. van Bylandt van het grootkruis van de Orde van verdienste van de Limburgse of Holstein-Limburgse Leeuw, 1840 c. AFWIKKELING VAN DE NALATENSCHAP F.H.A. VAN BYLANDT C. AFWIKKELING VAN DE NALATENSCHAP F.H.A. VAN BYLANDT 70 Brief van notaris Leesburg te Den Haag aan de erven F.H.A. van Bylandt i.c. W.F. van Bylandt, Rekening van J.S. Witzand te Almelo voor de erven F.H.A. van Bylandt wegens vervaardiging van de lijkkist, gequitteerd, "Verklaring van erfrecht", acte van aanwijzing van de erfgenamen ab intestato van F.H.A. van Bylandt, "Memorie van successie", memorie van aangifte van de nalatenschap van F.H.A. van Bylandt, concept, FREDERIK HUGHES ALEXANDER VAN BYLANDT 6. FREDERIK HUGHES ALEXANDER VAN BYLANDT Uittreksel uit de doopregisters van de Waalse kerk te Den Haag betreffende de doop in 1804 van F.H.A. van Bylandt, Rekest van J.H. Koers te Wierden aan de minister van Financiën om aanstelling als ontvanger der belastingen te Almelo, (Gelijktijdig) afschrift (bestemd voor F.H.A. van Bylandt) EDOUARD HENRI ELPHINSTONE VAN BYLANDT a. PRIVÉLEVEN. 7. EDOUARD HENRI ELPHINSTONE VAN BYLANDT ritmeester, hofmaarschalk van prins Hendrik, ridder MWO, ; huwde 1852 JEANNE MARGARETHA WILHELMINA SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG, hofdame van koningin Anna Paulowna, A. PRIVÉLEVEN. 76 Uittreksel uit het doopregister van de Waalse kerk te Den Haag betreffende de doop in 1806 van E.H.E. van Bylandt, A Necrologie van W.F. van Bylandt, gedrukt, in drievoud met concept van E.H.E. van Bylandt. 1855, 4 stukken

20 20 Bylandt, van suppl Brief van A.A.E. van Aylva Rengers geb. van Bylandt aan haar broer E.H.E. van Bylandt, en concept van een brief van E.H.E. aan zijn broer C.M.E.G. van Bylandt, 1863, stukken 78 Acte van overschrijving van een inschrijving grootboek Nationale Schuld van J.M.W. Snouckaert van Schauburg op naam van J.M.W. wed. van Bylandt geb. Snouckaert van Schauburg als vruchtgebruikster van de inschrijving, waarvan de eigendom toekomt aan haar zwagers en schoonzuster (geb.) Van Bylandt, (Gelijktijdig) afschrift, met model van acte van volmacht voor de overschrijving stukken 79 Uittreksel uit het geboorteregister van de Burgerlijke Stand van Gent betreffende de geboorte in 1821 van J.M.W. Snouckaert van Schauburg, Notitie betreffende de geschiedenis van de Orde van de vier keizers van Duitsland, Franstalige divisie, met uittreksel uit de reglementen en verhandeling over de organisatie, bestemd voor E.H.E. van Bylandt, gedrukt. (c. 1830), 1 katern 81 Tekst van de derde versie van een gedicht (c. 1860) Handschrift van E.H.E. van Bylandt. 82 Genealogische aantekeningen betreffende de familie van Bylandt, in handschrift van E.H.E. van Bylandt, (c. 1860) 2 stukken b. OPENBAAR LEVEN. i. Militair. B. OPENBAAR LEVEN. i. Militair. Zie inv. nr Militaire staat van dienst van E.H.E. van Bylandt over het tijdvak , (c. 1865) ii. kamerheer van koningin Anna Paulowna en hofmaarschalk van Prins Willem Frederik Hendrik. ii. kamerheer van koningin Anna Paulowna en hofmaarschalk van Prins Willem Frederik Hendrik Brieven ingekomen bij, en concept van brief uitgaande van, E.H.E. van Bylandt als kamerheer van koningin Anna Paulowna resp. hofmaarschalk van Prins Willem Frederik Hendrik. [ ] Afzenders/geadresseerde: de Kock, aide-de-camp van de prins van Oranje (c. 1860).1 brief 85 Koning Willem III, brief 86 Prins Willem Frederik Hendrik (Henri), 1848, omslag 87 Brievenboek van E.H.E. van Bylandt als dienstdoend kamerheer van koningin Anna Paulowna tevens als ritmeester-instructeur, katern

21 Bylandt, van suppl Brievenboeken van E.H.E. van Bylandt als hofmaarschalk van prins Willem Frederik Hendrik , 1 katern , 1 katern , 1 deel , 1 deel , 1 deel , 1 deel 94 Tafelschikking van een diner ter ere van de koning van Portugal en de hertog van Oporto, Bekendmaking van E.H.E. van Bylandt van de maatregelen genomen tegen personeelsleden, die ongenoegen kenbaar hebben gemaakt over de condities, waarop zij door prins Willem Frederik Hendrik zijn overgenomen van wijlen koningin Anna Paulowna, Reisplan opgesteld door E.H.E. van Bylandt voor een reis van Walferdange naar Parijs, 1866 c. ZAAKWAARNEMING. i. voor zijn familie van de belangen in de Decama-Cuyck-Foeyt-Veencompagnie. C. ZAAKWAARNEMING. i. voor zijn familie van de belangen in de Decama-Cuyck-Foeyt-Veencompagnie. 97 Stukken betreffende het onderzoek naar de omvang van de belangen van de nakomelingen van A. van Bylandt in de Friese Decama-Cuyck-Foeyt- Veencompagnie en naar de mogelijkheden om deze belangen te liquideren, door de Haagse notaris M.I. Pols verricht in opdracht van E.H.E. van Bylandt, omslag 98 Brieven ingekomen bij E.H.E. van Bylandt van M.I. Pols en G.W.C.D. von Schwartzenberg thoe Hohenlansberg betreffende de belangen? Veencompagnie, 1867, stukken ii. in de nalatenschap van Edouard Rengers. ii. in de nalatenschap van Edouard Rengers. 99 Rekening van E.H.E. van Bylandt van inkomsten en uitgaven voor de nalatenschap van E. Rengers, concept, LOUIS EUGENE VAN BYLANDT a. PRIVÉLEVEN. 8. LOUIS EUGENE VAN BYLANDT ritmeester der lanciers, intendant der koninklijke paleizen, grootofficier en kamerheer des konings i.b.d., ; huwde 1862 Francisca Godardina Margaretha Clara van Lynden, hofdame van koningin Sophie A. PRIVÉLEVEN. 100 Acte van schenking door W.F. van Bylandt aan zijn zoon L.E. van Bylandt van een

22 22 Bylandt, van suppl deel van de bij huwelijkse voorwaarden van W.F. en zijn eerste vrouw M.C. geb. Hughes voor het opbrengen van lijfrente belegde kapitalen, Brieven ingekomen bij L.E. van Bylandt van zijn broers C.M.E.G. en F.H.A. van Bylandt, 1846, 1856, stukken 101A b. OPENBAAR LEVEN. Lijst van militaire benoemingen over de jaren B. OPENBAAR LEVEN. 102 Attestatie van W. van Peltzer tresorier van de nalatenschap van koning Willem II, dat zijn ambtsvoorganger L.E. van Bylandt na het overlijden van koning Willem II de helft van de aankoopprijs van een Titiaan heeft betaald en het schilderij thans onder zich heeft, 1861 c. AFWIKKELING VAN DE BRITSE EN NEDERLANDSE NALATENSCHAP VAN W.F. VAN BYLANDT EN DE BRITSE NALATENSCHAP VAN F.H.A. VAN BYLANDT. C. AFWIKKELING VAN DE BRITSE EN NEDERLANDSE NALATENSCHAP VAN W.F. VAN BYLANDT EN DE BRITSE NALATENSCHAP VAN F.H.A. VAN BYLANDT. 103 Brieven ingekomen bij L.E. van Bylandt van W.F. van Bylandt en C.L.J. de Breuille betreffende de afwikkeling der nalatenschappen van F.H.A. en W.F. van Bylandt, 1847, stukken 104 Acte van volmacht van C.M.E.G. van Bylandt op zijn broer L.E. tot liquidatie van zijn aandeel in de gezamenlijke Britse beleggingen van de broers en zuster Van Bylandt, Rekening van Bray, Warren en Harding voor de trustees van de huwelijksvoorwaarden van W.F. van Bylandt en M.C. geb. Hughes wegens de liquidatie van het aandeel van F.H.A. van Bylandt, Inventarissen van de Nederlanse en Britse nalatenschappen van W.F. van Bylandt, en van de door.deze nagelaten roerende goederen op huis Mastland, 1855, stukken 107 Memorie van de trustees van de huwelijksvoorwaarden van W.F. van Bylandt en M.C. Hughes betreffende de omvang, staat en tenaamstelling van de trust, Vergunningen van de aartsbisschop van Canterbury voor L.E. van Bylandt tot het voeren van de administratie in de Britse nalatenschappen van F.H.A. en W.F. van Bylandt, charters, waarvan 3 getransfigeerd 109 Acte van volmacht van L.E. van Bylandt op de trustees van de huwelijkse voorwaarden tussen W.F. van Bylandt en M.C. Hughes tot de liquidatie van zijn aandeel in de trust, 1856

23 Bylandt, van suppl Rekeningen van de trustees van de huwelijkse voorwaarden tussen W.F. van Bylandt en M.C. Hughes wegens verrichtingen in de nalatenschap terzake liquidatie van de trust, met bijlagen, omslag 111 Attestatie van L.H.W. van Aylva Rengers en A.A.E. geb. van Bylandt betreffende hun huwelijksgoederenregime, Acten van scheiding en deling van de Britse en Nederlandse nalatenschappen van F.H.A. en W.F. van Bylandt, stukken 113 Acte van vrijwaring door H.M. Warren van de nabestaanden van W.F. van Bylandt voor aanspraken op betaling van een zoekgeraakte schuldbekentenis van W.F. van Bylandt, die zij als erfgename van de trustees van diens huwelijksvoorwaarden onder zich diende te hebben, Kwitanties van A.V.F.W. van Bylandt geb. Craan, E.H.E., W.H.C.R. en C.M.E.G. van Bylandt, L.H.W. van Aylva Rengers en diens vrouw A.A.E. geb. van Bylandt voor L.E. van Bylandt als administrateur van de Britse nalatenschappen van F.H.A. en W.F. van Bylandt wegens ontvangst van hun aandelen daarin, stukken 115 Acte van onderlinge kwijting en decharge van de erfgenamen van W.F. van Bylandt wegens het hun toekomende uit diens Nederlandse nalatenschap, Acte van kwijting en decharge door de erfgenamen van W.F. van Bylandt en M.C. Hughes van de trustees der huwelijksvoorwaarden voor hun beheer en uitkering van de huwelijkstrust, Gelijktijdige afschriften van L.E. van Bylandt stukken 9. ANNA AGNES ELIZA(BETH) VAN BYLANDT 9. ANNA AGNES ELIZA(BETH) VAN BYLANDT ; huwde LAMORAAL HANS WILLEM VAN AYLVA RENGERS, generaalmajoor der infanterie,adjudant des konings i.b.d., ridder MWO, Kwitantie als vermeld onder nr Gelijktijdig afschrift bestemd voor A.A.E. geb. van Bylandt. 118 Genealogische aantekeningen betreffende de familie Van Bylandt, van de hand van L.H.W. van Aylva Rengers, (c. 1850) 1 omslag 10. WILLEM HENRY CHRISTIAAN RIJNHOLD VAN BYLANDT 10. WILLEM HENRY CHRISTIAAN RIJNHOLD VAN BYLANDT kapitein der infanterie, Kranteknipsel bevattende ingezonden brief van W.H.C.R. van Bylandt betreffende de omstandigheden die hem hebben genoopt om ontslag uit de militaire dienst te

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, Nummer archiefinventaris: 2.05.10.03 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, 1826-1833 Auteur: J.C. Beth Nationaal Archief, Den Haag 1918 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland,

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, Nummer archiefinventaris: 3.18.36.06 Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1959-1963 Auteur: Archiefdienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.09.04 Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, 1827-1906 Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet,

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, Nummer archiefinventaris: 2.05.32.18 Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, 1921-1924 Auteur: W.M.E. Bruseker Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Nummer archiefinventaris: 2.18.14 Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Auteur: E. van Laar Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van C. Baron van Breugel [levensjaren ], ; mr. R. Baron van Breugel [levensjaren ],

Inventaris van het archief van C. Baron van Breugel [levensjaren ], ; mr. R. Baron van Breugel [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.183.12 Inventaris van het archief van C. Baron van Breugel [levensjaren 1752-1833], 1806-1829; mr. R. Baron van Breugel [levensjaren 1791-1873], 1831-1843 Auteur: J.K. Bondam

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Nummer archiefinventaris: 2.13.13.24 Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1941 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.07 Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Auteur: SSA-V&W Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Zweden, Noorwegen en Denemarken,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Zweden, Noorwegen en Denemarken, Nummer archiefinventaris: 2.05.10.20 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Zweden, Noorwegen en Denemarken, 1863-1910 Auteur: E. Hoogendijk Nationaal Archief, Den Haag 1937 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Nummer archiefinventaris: 2.13.153 Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Auteur: H.E.M. Mettes Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap en het Consulaat-Generaal in Griekenland,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap en het Consulaat-Generaal in Griekenland, Nummer archiefinventaris: 2.05.14.13 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap en het Consulaat-Generaal in Griekenland, 1834-1894 Auteur: A.P. van Nienes Nationaal Archief, Den Haag 1972

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Nummer archiefinventaris: 2.18.17.02 Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Nummer archiefinventaris: 3.18.63.02 Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.07.26 Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Auteur: F.H.C. Weytens Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995

Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.90 Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995 Auteur: R.C. Hol Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.09 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Nummer archiefinventaris: 3.04.06.059 Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Auteur: J. Smit Nationaal Archief, Den Haag 1942 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 3.04.06.059

Nadere informatie

Inventaris van het archief van F.H.A. Sabron [levensjaren ], (1967)

Inventaris van het archief van F.H.A. Sabron [levensjaren ], (1967) Nummer archiefinventaris: 2.21.281.36 Inventaris van het archief van F.H.A. Sabron [levensjaren 1849-1916], 1908-1916 (1967) Auteur: R.C. Hol Nationaal Archief, Den Haag 1996 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.10.36.23 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Statistieke Aantekeningen, ca. 1815-1851; Registers Zakelijke Aantekeningen, ca. 1815-1933 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van W.O. Bloys van Treslong: Kolonel, Kapitein-ter-zee en Provisioneel Gouverneur van Suriname,

Inventaris van het archief van W.O. Bloys van Treslong: Kolonel, Kapitein-ter-zee en Provisioneel Gouverneur van Suriname, Nummer archiefinventaris: 1.10.07 Inventaris van het archief van W.O. Bloys van Treslong: Kolonel, Kapitein-ter-zee en Provisioneel Gouverneur van Suriname, 1802-1804 Auteur: A. Telting Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Inventaris van het archief van de Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg inzake Deurwaarders, Klerken en Conciërges bij de Gewone Gerechten, de Centrale Raad

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij,

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, Nummer archiefinventaris: 2.19.054.02 Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, 1942-1949 Auteur: J.A.A. Bervoets, A. van der Knaap Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925)

Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925) Nummer archiefinventaris: 2.25.69.03 Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925) De Nederlandsche Bank N.V. Auteur: De Nederlandsche

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.04.41 Inventaris van het archief van de Algemene Commissie belast met het Beheer en de Aanwending der Giften ingezameld voor de Noodlijdenden door de Watersnood in 1820 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, Nummer archiefinventaris: 3.177.08 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, 1913-1932 Auteur: C. Carbaat, I. Koolhoven, G.G.J. Boink Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van jhr. mr. P.Th. van der Maesen de Sombreff [levensjaren ], (1802) (1908)

Inventaris van het archief van jhr. mr. P.Th. van der Maesen de Sombreff [levensjaren ], (1802) (1908) Nummer archiefinventaris: 2.21.063.01 Inventaris van het archief van jhr. mr. P.Th. van der Maesen de Sombreff [levensjaren 1827-1902], (1802) 1842-1898 (1908) Auteur: Nationaal Archief, Den Haag 1937

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Nummer archiefinventaris: 2.24.05.04 Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: 2e Groot Militair Commando: Geheim archief, 1815-1840

Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: 2e Groot Militair Commando: Geheim archief, 1815-1840 Nummer archiefinventaris: 2.13.13.17 Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: 2e Groot Militair Commando: Geheim archief, 1815-1840 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1940

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam,

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, Nummer archiefinventaris: 3.04.11.10 Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, 1916-1925 Auteur: SSA-not.bew. Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Nummer archiefinventaris: 2.20.33.03 Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen,

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, Nummer archiefinventaris: 2.13.49.03 Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, 1919-1929 Auteur: CAD-Defensie Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J.E.N. van Lynden tot Hoevelaken [levensjaren 1766-1841], 1815-1839

Inventaris van het archief van J.E.N. van Lynden tot Hoevelaken [levensjaren 1766-1841], 1815-1839 Nummer archiefinventaris: 2.21.113 Inventaris van het archief van J.E.N. van Lynden tot Hoevelaken [levensjaren 1766-1841], 1815-1839 Auteur: S.J. Fockema Andreae Nationaal Archief, Den Haag 1946 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Nummer archiefinventaris: 2.10.44 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.17.03 Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, 1893-1932 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement,

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, Nummer archiefinventaris: 3.09.02.05 Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, 1831-1848 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970)

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970) Nummer archiefinventaris: 3.18.57 Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, 1885-1969 (1970) Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1986

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Bentinck-Varel- Kniphuizense Lening te Amsterdam, 1809-1853

Inventaris van het archief van de Bentinck-Varel- Kniphuizense Lening te Amsterdam, 1809-1853 Nummer archiefinventaris: 2.18.15 Inventaris van het archief van de Bentinck-Varel- Kniphuizense Lening te Amsterdam, 1809-1853 Auteur: S.J. Fockema Andreae Nationaal Archief, Den Haag 1946 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer,

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, Nummer archiefinventaris: 2.02.24.12 Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, 1978-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Nummer archiefinventaris: 3.03.20.02 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van de collectie Teding van Berkhout "Coenraad van Heemskerck"

Inventaris van de collectie Teding van Berkhout Coenraad van Heemskerck Nummer archiefinventaris: 1.10.79 Inventaris van de collectie Teding van Berkhout "Coenraad van Heemskerck" 1633-1701 Auteur: M.C.J.C. van Hoof Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Nummer archiefinventaris: 2.08.01.04 Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Auteur: Medew. Schaarsb. Nationaal Archief, Den Haag 1979 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.61 Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Ambtenaren der Convooien en Licenten te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Ambtenaren der Convooien en Licenten te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.02.37 Inventaris van het archief van de Ambtenaren der Convooien en Licenten te Rotterdam, 1799-1814 Auteur: J.C. Kort Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.11 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag 1988

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Nummer archiefinventaris: 2.05.73 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.10.06 Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren ],

Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.205.52 Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren 1787-1854], 1842-1854 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rechtbank van Koophandel te Rotterdam

Inventaris van het archief van de Rechtbank van Koophandel te Rotterdam Nummer archiefinventaris: 3.03.56 Inventaris van het archief van de Rechtbank van Koophandel te Rotterdam Auteur: G.H.C. Breesnee Nationaal Archief, Den Haag 1928 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Legatie in Engeland, (1781)

Inventaris van het archief van de Legatie in Engeland, (1781) Nummer archiefinventaris: 1.02.15 Inventaris van het archief van de Legatie in Engeland, 1762-1780 (1781) Auteur: Th.H.P.M. Thomassen Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980)

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980) Nummer archiefinventaris: 3.05.17 Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, 1906-1950 (1980) Auteur: J.M.A. Brunings, J.Y. Wai Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Nummer archiefinventaris: 2.10.36.111 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Auteur: A.M. Tempelaars Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren ],

Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.205.57 Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren 1865-1914], 1903-1904 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Nummer archiefinventaris: 2.19.104.02 Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft

Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft Nummer archiefinventaris: 3.03.58 Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft Auteur: G.H.C. Breesnee Nationaal Archief, Den Haag 1928 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Kledingcommissie, (1828)

Inventaris van het archief van de Kledingcommissie, (1828) Nummer archiefinventaris: 2.13.13.05 Inventaris van het archief van de Kledingcommissie, (1828) 1836-1840 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1948 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.16.71.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van de Raad van Commissarissen en van de Commissie

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.26 Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Militair Wezen in Suriname, 1772-1874

Inventaris van het archief van het Militair Wezen in Suriname, 1772-1874 Nummer archiefinventaris: 1.05.10.08 Inventaris van het archief van het Militair Wezen in Suriname, 1772-1874 Auteur: R. Bijlsma Nationaal Archief, Den Haag 1927 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de familie Telders, 1712-20e eeuw

Inventaris van het archief van de familie Telders, 1712-20e eeuw Nummer archiefinventaris: 2.21.183.81 Inventaris van het archief van de familie Telders, 1712-20e eeuw Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.16 Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van archiefbescheiden betreffende requisitie-aangelegenheden Amerika,

Inventaris van archiefbescheiden betreffende requisitie-aangelegenheden Amerika, Nummer archiefinventaris: 2.13.49.02 Inventaris van archiefbescheiden betreffende requisitie-aangelegenheden Amerika, 1915-1939 Auteur: CAD-Defensie Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J.W. van Nouhuys [levensjaren ], (1907)

Inventaris van het archief van J.W. van Nouhuys [levensjaren ], (1907) Nummer archiefinventaris: 2.21.125 Inventaris van het archief van J.W. van Nouhuys [levensjaren 1869-1963], (1907) 1939-1945 Auteur: C.M. Lont Nationaal Archief, Den Haag 1976 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.19.049 Inventaris van het archief van de Nationaal- Socialistische Beweging in Nederland (NSB): Inspectie Gewest III (Noord-Brabant en Limburg), 1934-1937 (1941) Auteur: J.A.A.

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.32.33 Inventaris van het archief van de Nederlandse Consulaire vertegenwoordiging te Napels, 1838-1940; met daarbij gedeponeerde bescheiden van het Nederlandse Consulaat-Generaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de NV Van Cranenburgh's Electrische Fabriek voor Tuinbouwgereedschappen te Honselersdijk, 1921-1944

Inventaris van het archief van de NV Van Cranenburgh's Electrische Fabriek voor Tuinbouwgereedschappen te Honselersdijk, 1921-1944 Nummer archiefinventaris: 3.21.05 Inventaris van het archief van de NV Van Cranenburgh's Electrische Fabriek voor Tuinbouwgereedschappen te Honselersdijk, 1921-1944 Auteur: G.C.A. van der Heiden Nationaal

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.09.41.20 Inventaris van het archief van het Rijksbureau betreffende de Bestrijding van de Handel in Vrouwen en Kinderen en van de Handel in Ontuchtige Uitgaven, (1910) 1914-1940

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn,

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, Nummer archiefinventaris: 3.03.20.01 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1881-1930 Auteur: A.A. Mietes Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van dochterondernemingen van de NV Nederlandse Spoorwegen

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Nummer archiefinventaris: 2.24.16 Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 2.24.16 Foto's

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk,

Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk, Nummer archiefinventaris: 3.04.02.22 Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk, 1843-1895 Auteur: H. Bordewijk Nationaal Archief, Den Haag 1973 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van de registers van Nummerbewijzen (Kentekens), uitgegeven door de Provincie Zuid- Holland, 1906-1950

Inventaris van de registers van Nummerbewijzen (Kentekens), uitgegeven door de Provincie Zuid- Holland, 1906-1950 Nummer archiefinventaris: 3.02.41 Inventaris van de registers van Nummerbewijzen (Kentekens), uitgegeven door de Provincie Zuid- Holland, 1906-1950 Auteur: onbekend Nationaal Archief, Den Haag 2002 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927

Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927 Nummer archiefinventaris: 2.04.34 Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927 Auteur: jhr D.P.M. Graswinckel Nationaal Archief, Den Haag 1934 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van prof. ir. G. J. van Swaay,

Inventaris van het archief van prof. ir. G. J. van Swaay, Nummer archiefinventaris: 2.21.347 Inventaris van het archief van prof. ir. G. J. van Swaay, 1923-1945 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën,

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, Nummer archiefinventaris: 2.06.034.03 Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, 1961-1969 Auteur: SSA-SER Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland,

Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland, Nummer archiefinventaris: 2.19.133 Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland, 1994-1998 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2002 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Nummer archiefinventaris: 2.20.37.10 Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van K. Metting van Rijn [levensjaren ]: verzameling inzake Rode Kruis-aangelegenheden,

Inventaris van het archief van K. Metting van Rijn [levensjaren ]: verzameling inzake Rode Kruis-aangelegenheden, Nummer archiefinventaris: 2.13.62.10 Inventaris van het archief van K. Metting van Rijn [levensjaren 1896-1948]: verzameling inzake Rode Kruis-aangelegenheden, 1934-1947 Auteur: H.E.M. Mettes, R. van Velden

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Nummer archiefinventaris: 2.04.38 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen, Nummer archiefinventaris: 3.084.05 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen, 1839-1863 Auteur: DTNA-script Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.13.191 Inventaris van het archief van de Sectie Militaire Aangelegenheden van de Nederlandse Militaire Missie bij de Geallieerde Bestuursraad in Duitsland, 1946-1950 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Nummer archiefinventaris: 2.14.19.03 Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Auteur: H. Winkelman Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin),

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin), Nummer archiefinventaris: 2.05.108 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin), 1924-1954 Auteur: G.P. de Vries Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813

Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813 Nummer archiefinventaris: 2.01.33 Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813 Auteur: J.K. Bondam Nationaal Archief, Den Haag 1930 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Gevangenissen en het Huis van Bewaring te Leiden,

Inventaris van de archieven van de Gevangenissen en het Huis van Bewaring te Leiden, Nummer archiefinventaris: 3.05.05 Inventaris van de archieven van de Gevangenissen en het Huis van Bewaring te Leiden, 1824-1902 Auteur: S.M. Pereira Nationaal Archief, Den Haag 1979 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.05 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap voor Napoleontische Studiën, (1898)

Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap voor Napoleontische Studiën, (1898) Nummer archiefinventaris: 2.19.042.22 Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap voor Napoleontische Studiën, (1898) 1951-1968 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2001 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J.W. Witsen Elias [levensjaren ],

Inventaris van het archief van J.W. Witsen Elias [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.177 Inventaris van het archief van J.W. Witsen Elias [levensjaren 1828-1889], 1856-1883 Auteur: D.J. Schoo Nationaal Archief, Den Haag 1970 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.19 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister,

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister, Nummer archiefinventaris: 2.16.24.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister, 1906-1945 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Max Havelaar Fonds, (1949)

Inventaris van het archief van de Vereniging Max Havelaar Fonds, (1949) Nummer archiefinventaris: 2.20.38.01 Inventaris van het archief van de Vereniging Max Havelaar Fonds, 1911-1936 (1949) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Nummer archiefinventaris: 2.04.48.04 Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen,

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, Nummer archiefinventaris: 2.16.19.32 Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, 1949-1956 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 3.01.08.01 Inventaris van de particuliere notulen en rapporten van de Gedeputeerden van Amsterdam ter dagvaart in de vergaderingen van de Staten van Holland en West-Friesland,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Huis Binckhorst bij Voorburg, ca

Inventaris van het archief van het Huis Binckhorst bij Voorburg, ca Nummer archiefinventaris: 3.19.08 Inventaris van het archief van het Huis Binckhorst bij Voorburg, ca. 1400-1928 Auteur: Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands- Indische Portland Cement Maatschappij, (1971)

Inventaris van het archief van de Nederlands- Indische Portland Cement Maatschappij, (1971) Nummer archiefinventaris: 2.20.37.02 Inventaris van het archief van de Nederlands- Indische Portland Cement Maatschappij, 1910-1961 (1971) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, (1992)

Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, (1992) Nummer archiefinventaris: 2.20.32 Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, 1870-1959 (1992) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam,

Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.03.17.02 Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam, 1868-1926 Auteur: C. Venema Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0 This

Nadere informatie