Inventaris van het archief van de familie Van Bylandt: Supplement II,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van de familie Van Bylandt: Supplement II, 1669-1923"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de familie Van Bylandt: Supplement II, Auteur: H.H. Jongbloed Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 Bylandt, van suppl. 2 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Openbaarheidsbeperkingen...6 Beperkingen aan het gebruik...6 Aanvraaginstructie... 6 Citeerinstructie... 6 Archiefvorming...7 Geschiedenis van de archiefvormer...7 Geschiedenis van het archiefbeheer...9 De verwerving van het archief...9 Verwant materiaal...10 Verwante archieven...10 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen...13 I. STUKKEN VAN PERSOONLIJKE AARD...13 A. FAMILIE VAN BYLANDT ROELEMAN VAN BYLANDT (ALBRECHT) OTTO (ROELEMAN FREDERIK) VAN BYLANDT ALEXANDER VAN BYLANDT OTTO ANNE VAN BYLANDT WILLEM FREDERIK VAN BYLANDT...14 a. PRIVÉLEVEN...14 b. OPENBAAR LEVEN...15 i. militair...15 algemeen...15 in Staatse dienst...16 in Britse dienst...16 in Nederlandse dienst vanaf ii. andere openbare functies...18 iii. onderscheidingen...18 c. AFWIKKELING VAN DE NALATENSCHAP F.H.A. VAN BYLANDT FREDERIK HUGHES ALEXANDER VAN BYLANDT EDOUARD HENRI ELPHINSTONE VAN BYLANDT...19 a. PRIVÉLEVEN...19 b. OPENBAAR LEVEN...20 i. Militair...20 ii. kamerheer van koningin Anna Paulowna en hofmaarschalk van Prins Willem Frederik Hendrik...20 c. ZAAKWAARNEMING...21 i. voor zijn familie van de belangen in de Decama-Cuyck-Foeyt-Veencompagnie...21 ii. in de nalatenschap van Edouard Rengers LOUIS EUGENE VAN BYLANDT...21 a. PRIVÉLEVEN...21 b. OPENBAAR LEVEN...22 c. AFWIKKELING VAN DE BRITSE EN NEDERLANDSE NALATENSCHAP VAN W.F. VAN BYLANDT EN DE BRITSE NALATENSCHAP VAN F.H.A. VAN BYLANDT ANNA AGNES ELIZA(BETH) VAN BYLANDT WILLEM HENRY CHRISTIAAN RIJNHOLD VAN BYLANDT CHARLES MALCOLM ERNEST GEORGE VAN BYLANDT...24 a. PRIVÉLEVEN...24 b. OPENBAAR LEVEN...27 i. militair...27 ii. diplomaat...27

4 4 Bylandt, van suppl iii. kamerheer in buitengewone dienst...30 iv. onderscheidingen...30 c. AFWIKKELING VAN NALATENSCHAPPEN...31 i. van F.H.A. van Bylandt...31 ii. van E.H.E. van Bylandt ALEXANDER WILLEM FREDERIK VAN BYLANDT ALFRED EDOUARD AGENOR VAN BYLANDT WILLEM PETER VAN BYLANDT...32 a. PRIVELEVEN...32 b. OPENBAAR LEVEN...33 i. adjunct-commies bij het Departement van Oorlog...33 ii. ambtenaar bij het departement van Buitenlandse Zaken...33 iii. hoffuncties...33 iv. diplomaat...35 v. onderscheidingen...35 c. AFWIKKELING VAN NALATENSCHAPPEN...36 i. van E.H.E. van Bylandt...36 ii. van Adelaide Petrovna van Bylandt geb. Jazvkov DMTRIJ LOUIS VAN BYLANDT ANNA CAROLINA LEOPOLDINE MARGUERITE VAN BYLANDT WILLEM FREDERIK LODEWIJK VAN BYLANDT OTTO JOHAN WILLEM CAREL VAN BYLANDT...37 B. GEPARENTEERDE PERSONEN ELISABETH PETROVNA JAZYKOVAJA ADOLF FREDERIK VAN RECHTEREN LIMPURG...38 II. STUKKEN VAN ZAKELIJKE AARD...39 A. GEMEENTE PRINSENHAGE (nabij Breda) ALGEMEEN HUIS RAPENBURG, later MASTLAND BOERDERIJ OP OVERVELD BOERDERIJ OP KLEIN OVERVELD...39 B. JAVASTRAAT 18 TE 'S-GRAVENHAGE...40 C. NIJMEGEN, ONGEINDENTIFICEERD HUIS...40 D. LOCATIE ONBEPAALD...40 III. STUKKEN WAARVAN EEN VERBAND MET HET ARCHIEF NIET KON WORDEN AANGETOOND IV. AANHANGSEL Bijlagen...43 Concordantie van naam, inventaris en inventarisnummer...43

5 Bylandt, van suppl. 2 5 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Van Bylandt, Supplement II Periode: Archiefbloknummer: 1143 Omvang: 1,36 meter; 378 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Er zijn tevens enkele stukken in het Russisch en in het Duits. Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten en enkele tekeningen. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Bylandt, van Bylandt, W.F. van ( ) Bylandt, E.H.E. van ( ) Bylandt, Ch.M.E.G. van ( ) Samenvatting van de inhoud van het archief: Het archief bevat overwegend losse stukken van diverse generaties van dit geslacht: het betreft stukken omtrent geboortes, huwelijken en afwikkeling van nalatenschappen; aanstellingsakten (commissies e.d.); brieven; genealogische aantekeningen; kwitanties; onderscheidingen etc. Van E.H.E. van Bylandt zijn er brievenboeken als hofmaarschalk van prins Willem Frederik Hendrik ( ). Verder zijn er ook nog enige stukken van zakelijke aard omtrent bezittingen.

6 6 Bylandt, van suppl Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Van Bylandt, Supplement II, nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, Bylandt, van suppl. 2, , inv.nr....

7 Bylandt, van suppl. 2 7 Archiefvorming Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER De archieven van het geslacht Van Bylandt worden verspreid over een aantal archiefdiensten in Nederland bewaard. De Eerste Afdeling van het Algemeen Rijksarchief beheerde tot op heden twee archieven Van Bylandt: het archief van de familie Van Bylandt, gelicht uit een omvangrijker familiearchief Van Bylandt, dat in 1950 door jonkvrouwe M.A.O.C. gravin Van Bylandt aan het gemeentearchief in Den Haag was geschonken (inventaris E.D. Eijken, 1961). En de familiearchieven Van Bylandt-Halt en Van Bylandt-Rheydt, die in 1969/1970 door de M. A.O.C. gravin Van Bylandt Stichting aan het Algemeen Rijksarchief in bruikleen waren gegeven (inventaris L. Balk, 1983). Stamlijst van afstammelingen van Roeleman van Bylandt:

8 8 Bylandt, van suppl

9 Bylandt, van suppl. 2 9 Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER Dit archiefgedeelte maakte deel uit van het Huisarchief Almelo en was in het Rijksarchief in Overijssel beland. In 1985 werden deze stukken door H.H. Jongbloed beschreven in een voorlopige inventaris. Dit deel arriveerde in 1986 op de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief. De stukken zijn eveneens afkomstig van nakomelingen van W.F. van Bylandt en gaan terug tot Roeleman van Bylandt. Afkomstig van mr. W.F.L. graaf van Bylandt en gedeponeerd geweest te huize Almelo. Het archief is door schenking verworven. De verwerving van het archief DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF Het archief is door schenking verworven.

10 10 Bylandt, van suppl Verwant materiaal Verwant materiaal Verwante archieven VERWANTE ARCHIEVEN De nummers 1 t/m 5 verwijzen naar verwante archieven waar stukken te vinden zijn betreffende leden van de familie Van Bylandt (zie voor toegangnummers volgende tabel). Leden familie Bylandt Nr. Inv. nrs 1. Roeleman Albrecht Otto Roeleman Frederik 1 29, Alexander , 2 4. Otto Anne Willem Frederik Jean Charles of Jan Carel , Frederik Hugues Alexander , Edouard Henri Elphinstone Eugène Jean Alexander c Louis Eugène Anna Agnes Elisa(beth) Willem Henry 3 38 Christiaan Rynhold Charles Malcolm

11 Bylandt, van suppl Leden familie Bylandt Nr. Inv. nrs Ernest George 5 37, Alexander Willem Frederik 4 273, Alfred Edouard Agenor Carel Jan Emilius Nr. Toegang Inventaris van het archief van de familie Van Bylandt, Inventaris van de familie-archieven van de Familie Van Bylandt-Halt, Familie Van Bylandt-Rheydt, Inventaris van het archief van W.F. graaf Van Bylandt [levensjaren ] en zijn nakomelingen, (1459) Inventaris van het archief van de familie Van Bylandt: Supplement II, Inventaris van het archief van de familie Van Bylandt: Supplement III,

12

13 Bylandt, van suppl Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N I. STUKKEN VAN PERSOONLIJKE AARD A. FAMILIE VAN BYLANDT 1. ROELEMAN VAN BYLANDT I. STUKKEN VAN PERSOONLIJKE AARD A. FAMILIE VAN BYLANDT 1. ROELEMAN VAN BYLANDT baron van Rheydt, heer van Spaldorp, 1649 lid van de Ridderschap van Nijmegen, zoon van Roeleman en Johanna von Wylich tot Grontstein; huwde Margriet Judith van Oy. 1 Stukken betreffende een geschil tussen dijkgraaf en heemraden van Ooy enerzijds en R. van Bylandt heer van Bylandt en Rheydt anderzijds, uiteindelijk voor het Hof van Gelre en Zutphen gebracht, betreffende de schouw van een dijk en de repartitie van de kosten van noodzakelijke werkzaamheden, Afschriften. 1671, stukken 2. (ALBRECHT) OTTO (ROELEMAN FREDERIK) VAN BYLANDT 2. (ALBRECHT) OTTO (ROELEMAN FREDERIK) VAN BYLANDT baron van Rheydt, heer van Ooy, Persingen, Spaldorp, Palsterkamp, Werkhoven, Leede, Lienden, Oudeweerd, Vuren, Dalem, Marienweerd, Maasbommel en (1736) Sevenaer, lid van de Ridderschap van Nijmegen, ambtman van Maas en Waal, zoon van Frederik Roeleman Neomagus, ; huwde 1717 Anna Constantia van Sevenaer, Dagvaarding van het gerecht van Maas en Waal voor Adriaen Buysterlinck tot het horen van vonnis in het proces wegens belediging van O. van Bylandt, ALEXANDER VAN BYLANDT 3. ALEXANDER VAN BYLANDT generaal-majoor der infanterie adjudant-generaal van Prins Willen V, commandant van Breda, zoon van Albrecht Otto Roeleman Frederik, ; huwde 1765 Anna van der Duyn, Rekening van O. van Randwijck als executeur-testamentair van A. van Bylandt over het beheer gedurende van diens nalatenschap, afgehoord (1820) 1 katern 4. OTTO ANNE VAN BYLANDT 4. OTTO ANNE VAN BYLANDT kamerheer i.b.d. ritmeester gardes du corps, gedeputeerde in de Koloniale Raad, ambtsjonker van Tieler- en Bommelerwaard, landcommandeur DO, lid Provinciale Staten van Gelderland, lid Eerste Kamer, ; huwde 1799 Agatha Wilhelmina Twent, Rekeningen van O.A. van Bylandt als executeur-testamentair van zijn moeder A. geb. van der Duyn over het beheer van de nalatenschap. 7 katernen 4 14e rekening over 1816/17 (april/maart), afgehoord (1817). 5 16e rekening over 1818/19 (april/maart), afgehoord e rekening over 1819/20 (april/maart), afgehoord e rekening over 1821/22 (april/maart), afgehoord e rekening over 1822/23 (april/maart), afgehoord e rekening over 1834/35 (april/maart), afgehoord e rekening over 1835/36 (april/maart), afgehoord 1836.

14 14 Bylandt, van suppl Acte van erkenning door koning Willem I van O.A. van Bylandt als Rijksgraaf, charter 5. WILLEM FREDERIK VAN BYLANDT a. PRIVÉLEVEN 5. WILLEM FREDERIK VAN BYLANDT luitenant-generaal der cavallerie, ridder MWO, ; huwde 1e 1802 MARY CHRISTIAN HUGHES, ; 2e1825 ASPASIA VIRGINIA FREDERIQUE WILHELMINA CAAN A. PRIVÉLEVEN 12 Staat van jaarinkomsten en -uitgaven van (W.F.) van Bylandt, Staat van gezamenlijke inkomsten en uitgaven over 1798 en 1799 van W.F. van Bylandt en (zijn broer O.A.), Brieven ingekomen bij W.F. van Bylandt, 1801, 1826, 1836, 1854 Afzenders: 14 O.A. van Bylandt, 1801, 1836, 3 brieven 15 J.W. van den Bergh te Den Haag, 1836, 1 brief 16 R. Quadt te Moos/Lindau, 1854, 1 brief 17 Notaris J.A. Thomas te Brussel, brief 18 Staat van het vermogen en de schulden van W.F. van Bylandt, Eerste en derde rekening tussen W.F. van Bylandt en zijn broer O.A. over de inkomsten en uitgaven verricht door de laatste in 1798 en 1800 voor de nalatenschap van hun beider moeder, stukken 20 Acte van huwelijksvoorwaarden tussen W.F. van Bylandt en M.C. (Hughes), 1802, met dorsale acten van aanstelling van substituaire trustees, charters geliasseerd 21 G. van Hasselt, Geldersche bijzonderheden no. 1. Oorsprong van het geslacht Van Bylandt, Arnhem gedrukt, in tweevoud. 1808, 2 katernen 22 Acte van transport door P. Hoeijmans aan W.F. van Bylandt van een obligatie uit 1796 ten laste van C.S. Faas, met omliggend suppletoir zegel, lias 23 Schuldbekentenis van W.F. van Bylandt en echtgenote aan zijn broer J.C. van Bylandt, Acte van erkenning door koning Willem I van W.F. van Bylandt als Rijksgraaf, charter

15 Bylandt, van suppl Uittreksel uit de registers der burgerlijke stand van Aken houdende afschrift van de overlijdensacte uit 1795 van A. geb. van der Duyn, 1825 Denkelijk in verband met het tweede huwelijk van W.F. van Bylandt. 26 Acte van huwelijksvoorwaarden tussen W.F. van Bylandt en A.V.F.W. Craan, katern 27 Uittreksel uit het huwelijksregister van St. Joost ten Oode houdende gelijktijdig afschrift van de huwelijksacte van 1825 van W.F. van Bylandt en A.V.F.W. Craan, met bijgeschreven acten van registratie, 1825, 1826, Kaart van de Rijn bij Lobith-Bimmen, met de locatie van het huis Bylandt, gedrukt, 1832, alsmede tekeningen van het huis Bylandt (c. 1800?), met copieën (c. 1850?) omslag 29 Vergunningen van de minister van Financiën aan W.F. van Bylandt tot de invoer van uit België komend huisraad, waarvan één met bijlage, 1834, lias en 30 Testamenten van W.F. van Bylandt, in tweevoud. 1849, 1850, 4 stukken 31 Acte van schenking door W.F. van Bylandt aan zijn vrouw en kinderen van roerende goederen, kleinoden en curiositeiten, concept met bijbehorende kavellijst, stukken 32 Aanslagbiljetten voor W.F. van Bylandt in resp. de personele en de hondenbelasting van de gemeente Prinsenhage, 1855, gequitteerd [1855, 1856] 2 stukken 33 Gravure van het wapen van Bylandt - Marienweerd. Afdrukken (1800) 8 stukken 34 Codicil van A. van Bylandt, Uitreksel betreffende de legatering van een obligatie aan zijn zoon W.F., (c.1820) b. OPENBAAR LEVEN. i. militair. algemeen B. OPENBAAR LEVEN. i. militair. algemeen 35 Staten van dienst van W.F. van Bylandt, (c à 1815), en nota van toelichting op een niet overgeleverde staat van dienst, stukken

16 16 Bylandt, van suppl in Staatse dienst. in Staatse dienst. 36 Brieven ingekomen bij W.F. van Bylandt van W.G.F. prins van Oranje-Nassau en W. (F.) erfprins van Oranje-Nassau. 3 stukken 37 Acten van ontslag tevens paspoort afgegeven namens resp. Prins Willem V en W.G.F. prins van Oranje-Nassau aan W.F. van Bylandt voorheen kadet in de compagnie Van Lynden van het regiment Gardes Dragonders resp. kadet in het regiment Hollandse Lijfgardes te Paard, 1786, stukken 38 Acten van aanstelling namens Prins Willem V van W.F. van Bylandt tot resp. - vaandrig-supernumerair in de compagnie Van Stirum van het eerste bataljon van het regiment Oranje-Gelderland, 1787; - vaandrig met de rang van luitenant in de compagnie van kononel Van Bylandt, 1787; - tweede luitenant met de rang van kapitein in de lijfcompagnie van het Regiment Hollandse Gardes te Voet, 1790; - kapitein van een compagnie in het bataljon Landzaten onder het bevel van kononel Schwartz, [ ] 4 stukken 39 Paspoort van de commandant van het regiment Hollandse Lijfgardes te Paard voor W.F. van Bylandt, Rekest van W.F. van Bylandt aan het Comité van de Algemene Zaken van het Bondsgenootschap om zijn ontslag als tweede luitenant met rang van kapitein in het regiment Hollandse Gardes te Voet, met kantbeschikking, (Examenvragen) voor (aspirant-officieren der cavallerie) met antwoorden van W.F. van Bylandt (c.1790) 2 stukken in Britse dienst. in Britse dienst. 42 Acten van aanstelling door C. Cuyler opperbevelhebber, Frederik hertog van York en/of koning George III van W.F. van Bylandt tot - kapitein van een compagnie in het tweede betaljon van het 6e (Royal American) regiment infanterie, 1790; - kapitein van een compagnie in het regiment fuseliers Hompesch, l796; - majoor van het regiment cavallerie Hompesch, 1797; - luitenant-kolonel van het regiment cavallerie Hompesch, [1790, 1800] 5 charters Brieven ingekomen bij W.F. van Bylandt als commandant van het garnizoen van Antigua, 1798 Afzenders:

17 Bylandt, van suppl G. Sutherland, luitenant 59 regiment, 1 brief 44.. Norbert, beheerder van de Ordnance Store, 1 brief 45 G.R. Perdrian, 1e luitenant Royal Irish Artillery, 1 brief 46 F. Rey, commandant Royal Artillery te Ridge Barracks, 3 brieven 47 A. Wharton, kapitein, 1 brief 48 A. MacLeod, assistent-kwartiermeestergeneraal, 3 brieven 49 Ochtend-, week- en maandstaten van het effectief van 59 (2e Nottinghamshire) regiment, het detachement daarvan aan boord van de "Assurance", het detachement van het tweede bataljon van het 60e regiment, en het detachement van het derde bataljon van het Royal Regiment of Artillery, in garnizoen op Antigua, stukken 50 Weekstaten van dagelijkse wacht- en antwoorden (voor het garnizoen van Antigua), ken 51 Reçu van de Ordnance Storekeeper op Antigua voor W.F. van Bylandt wegens ontvangst van wapens en wapenonderdelen, Vrachtbrief voor een zending medicijnen bestemd voor het garnizoen van Antigua, Maandstaten van de civiele personeelsbezetting van de Ordnance Store van het garnizoen van Antigua, stukken 54 Aantekening betreffende de disciplinaire straf opgelegd aan de kononnier B. McGee van de Royal Irisch Artillery wegens absentie en diefstal, (1798) in Nederlandse dienst vanaf in Nederlandse dienst vanaf Acten van aanstelling namens koning Willem I van W.F. van Bylandt tot luitenantkolonel bij het 12e bataljon Landmilitie resp. tot kolonel-titulair, stukken 56 Brieven van de Commissaris- resp. Directeur-Generaal van het Departement van Oorlog aan W.F. van Bylandt ter kennisgeving van zijn benoemingen tot resp. kolonel effectief, generaalmajoor en luitenant-generaal, 1815, stukken 57 Bewijs van lidmaatschap van W.F. van Bylandt van de "Société de Waterloo" onder beschermheerschap van prins Willem Frederik Charles, Beschikking van de Commissaris-generaal van het Departement van Oorlog aan W.F. van Bylandt tot goedkeuring van zijn voorgenomen huwelijk, 1825

18 18 Bylandt, van suppl Missive van de Directeur-Generaal van het Departement van Oorlog aan W.F. van Bylandt tot het bekendmaken van zijn woonplaats in verband met de uitbetaling van zijn non-activiteits-tractement, Rekening van G. van Lennep voor W.F. van Bylandt wegens onderzoek voor en opstellen van een verweerschrift voor Van Bylandt terzake van zijn conduite in augustus 1830, verschenen onder de titel "Verhaal van het oproer te Brussel", (c. 1831) ii. andere openbare functies. ii. andere openbare functies. 61 Acte van benoeming door koning Lodewijk Napoleon van W.F. van Bylandt tot kiezer in het Departement Brabant, Acte van aanstelling door de prefect van het Departement des deux Nethes van W.F. van Bylandt tot burgemeester van Hage (Prinsenhage) nabij Breda, Acte van benoeming van W.F. van Bylandt tot lid van de Ridderschap van Noord- Brabant, met geleidebrief, charter en iii. onderscheidingen iii. onderscheidingen 64 Geleidebrief van de grootkanselier van de orde van de Unie bij de ordetekenen voor W.F. van Bylandt, 1810, met statuten van de orde, gedrukt, 1807, stukken 65 Brieven ingekomen bij W.F. van Bylandt van de prefect van het Departement des deux Nethes en de Grootkanselier van de Orde van de Réunion betreffende zijn benoeming tot ridder in de orde, Brieven van de kanselier van de Militaire Willemsorde aan W.F. van Bylandt betreffende de verlening - door de koning van Beieren van het commandeurschap in de orde der civiele verdiensten, met bijlagen, 1821; - door de koning van Beieren van het grootkruis in de Orde van de Kroon van Beieren, met bijlagen, 1824; - door de koning van Hannover van het commandeurschap in de Welfenorde, met bijlagen, [ ] 9 stukken 67 Memorie van graaf d'altz d'anduse betreffende de oorsprong en het herstel van de kapittelorde van de vier keizers van Duitsland, bestemd voor W.F. van Bylandt, Brief van... graaf d'altz d'anduse aan W.F. van Bylandt, vermoedelijk 1823

19 Bylandt, van suppl Zie vorig nummer. 69 Acte van verlening door Philipp Ferdinand von Holstein aan W.F. van Bylandt van het grootkruis van de Orde van verdienste van de Limburgse of Holstein-Limburgse Leeuw, 1840 c. AFWIKKELING VAN DE NALATENSCHAP F.H.A. VAN BYLANDT C. AFWIKKELING VAN DE NALATENSCHAP F.H.A. VAN BYLANDT 70 Brief van notaris Leesburg te Den Haag aan de erven F.H.A. van Bylandt i.c. W.F. van Bylandt, Rekening van J.S. Witzand te Almelo voor de erven F.H.A. van Bylandt wegens vervaardiging van de lijkkist, gequitteerd, "Verklaring van erfrecht", acte van aanwijzing van de erfgenamen ab intestato van F.H.A. van Bylandt, "Memorie van successie", memorie van aangifte van de nalatenschap van F.H.A. van Bylandt, concept, FREDERIK HUGHES ALEXANDER VAN BYLANDT 6. FREDERIK HUGHES ALEXANDER VAN BYLANDT Uittreksel uit de doopregisters van de Waalse kerk te Den Haag betreffende de doop in 1804 van F.H.A. van Bylandt, Rekest van J.H. Koers te Wierden aan de minister van Financiën om aanstelling als ontvanger der belastingen te Almelo, (Gelijktijdig) afschrift (bestemd voor F.H.A. van Bylandt) EDOUARD HENRI ELPHINSTONE VAN BYLANDT a. PRIVÉLEVEN. 7. EDOUARD HENRI ELPHINSTONE VAN BYLANDT ritmeester, hofmaarschalk van prins Hendrik, ridder MWO, ; huwde 1852 JEANNE MARGARETHA WILHELMINA SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG, hofdame van koningin Anna Paulowna, A. PRIVÉLEVEN. 76 Uittreksel uit het doopregister van de Waalse kerk te Den Haag betreffende de doop in 1806 van E.H.E. van Bylandt, A Necrologie van W.F. van Bylandt, gedrukt, in drievoud met concept van E.H.E. van Bylandt. 1855, 4 stukken

20 20 Bylandt, van suppl Brief van A.A.E. van Aylva Rengers geb. van Bylandt aan haar broer E.H.E. van Bylandt, en concept van een brief van E.H.E. aan zijn broer C.M.E.G. van Bylandt, 1863, stukken 78 Acte van overschrijving van een inschrijving grootboek Nationale Schuld van J.M.W. Snouckaert van Schauburg op naam van J.M.W. wed. van Bylandt geb. Snouckaert van Schauburg als vruchtgebruikster van de inschrijving, waarvan de eigendom toekomt aan haar zwagers en schoonzuster (geb.) Van Bylandt, (Gelijktijdig) afschrift, met model van acte van volmacht voor de overschrijving stukken 79 Uittreksel uit het geboorteregister van de Burgerlijke Stand van Gent betreffende de geboorte in 1821 van J.M.W. Snouckaert van Schauburg, Notitie betreffende de geschiedenis van de Orde van de vier keizers van Duitsland, Franstalige divisie, met uittreksel uit de reglementen en verhandeling over de organisatie, bestemd voor E.H.E. van Bylandt, gedrukt. (c. 1830), 1 katern 81 Tekst van de derde versie van een gedicht (c. 1860) Handschrift van E.H.E. van Bylandt. 82 Genealogische aantekeningen betreffende de familie van Bylandt, in handschrift van E.H.E. van Bylandt, (c. 1860) 2 stukken b. OPENBAAR LEVEN. i. Militair. B. OPENBAAR LEVEN. i. Militair. Zie inv. nr Militaire staat van dienst van E.H.E. van Bylandt over het tijdvak , (c. 1865) ii. kamerheer van koningin Anna Paulowna en hofmaarschalk van Prins Willem Frederik Hendrik. ii. kamerheer van koningin Anna Paulowna en hofmaarschalk van Prins Willem Frederik Hendrik Brieven ingekomen bij, en concept van brief uitgaande van, E.H.E. van Bylandt als kamerheer van koningin Anna Paulowna resp. hofmaarschalk van Prins Willem Frederik Hendrik. [ ] Afzenders/geadresseerde: de Kock, aide-de-camp van de prins van Oranje (c. 1860).1 brief 85 Koning Willem III, brief 86 Prins Willem Frederik Hendrik (Henri), 1848, omslag 87 Brievenboek van E.H.E. van Bylandt als dienstdoend kamerheer van koningin Anna Paulowna tevens als ritmeester-instructeur, katern

21 Bylandt, van suppl Brievenboeken van E.H.E. van Bylandt als hofmaarschalk van prins Willem Frederik Hendrik , 1 katern , 1 katern , 1 deel , 1 deel , 1 deel , 1 deel 94 Tafelschikking van een diner ter ere van de koning van Portugal en de hertog van Oporto, Bekendmaking van E.H.E. van Bylandt van de maatregelen genomen tegen personeelsleden, die ongenoegen kenbaar hebben gemaakt over de condities, waarop zij door prins Willem Frederik Hendrik zijn overgenomen van wijlen koningin Anna Paulowna, Reisplan opgesteld door E.H.E. van Bylandt voor een reis van Walferdange naar Parijs, 1866 c. ZAAKWAARNEMING. i. voor zijn familie van de belangen in de Decama-Cuyck-Foeyt-Veencompagnie. C. ZAAKWAARNEMING. i. voor zijn familie van de belangen in de Decama-Cuyck-Foeyt-Veencompagnie. 97 Stukken betreffende het onderzoek naar de omvang van de belangen van de nakomelingen van A. van Bylandt in de Friese Decama-Cuyck-Foeyt- Veencompagnie en naar de mogelijkheden om deze belangen te liquideren, door de Haagse notaris M.I. Pols verricht in opdracht van E.H.E. van Bylandt, omslag 98 Brieven ingekomen bij E.H.E. van Bylandt van M.I. Pols en G.W.C.D. von Schwartzenberg thoe Hohenlansberg betreffende de belangen? Veencompagnie, 1867, stukken ii. in de nalatenschap van Edouard Rengers. ii. in de nalatenschap van Edouard Rengers. 99 Rekening van E.H.E. van Bylandt van inkomsten en uitgaven voor de nalatenschap van E. Rengers, concept, LOUIS EUGENE VAN BYLANDT a. PRIVÉLEVEN. 8. LOUIS EUGENE VAN BYLANDT ritmeester der lanciers, intendant der koninklijke paleizen, grootofficier en kamerheer des konings i.b.d., ; huwde 1862 Francisca Godardina Margaretha Clara van Lynden, hofdame van koningin Sophie A. PRIVÉLEVEN. 100 Acte van schenking door W.F. van Bylandt aan zijn zoon L.E. van Bylandt van een

22 22 Bylandt, van suppl deel van de bij huwelijkse voorwaarden van W.F. en zijn eerste vrouw M.C. geb. Hughes voor het opbrengen van lijfrente belegde kapitalen, Brieven ingekomen bij L.E. van Bylandt van zijn broers C.M.E.G. en F.H.A. van Bylandt, 1846, 1856, stukken 101A b. OPENBAAR LEVEN. Lijst van militaire benoemingen over de jaren B. OPENBAAR LEVEN. 102 Attestatie van W. van Peltzer tresorier van de nalatenschap van koning Willem II, dat zijn ambtsvoorganger L.E. van Bylandt na het overlijden van koning Willem II de helft van de aankoopprijs van een Titiaan heeft betaald en het schilderij thans onder zich heeft, 1861 c. AFWIKKELING VAN DE BRITSE EN NEDERLANDSE NALATENSCHAP VAN W.F. VAN BYLANDT EN DE BRITSE NALATENSCHAP VAN F.H.A. VAN BYLANDT. C. AFWIKKELING VAN DE BRITSE EN NEDERLANDSE NALATENSCHAP VAN W.F. VAN BYLANDT EN DE BRITSE NALATENSCHAP VAN F.H.A. VAN BYLANDT. 103 Brieven ingekomen bij L.E. van Bylandt van W.F. van Bylandt en C.L.J. de Breuille betreffende de afwikkeling der nalatenschappen van F.H.A. en W.F. van Bylandt, 1847, stukken 104 Acte van volmacht van C.M.E.G. van Bylandt op zijn broer L.E. tot liquidatie van zijn aandeel in de gezamenlijke Britse beleggingen van de broers en zuster Van Bylandt, Rekening van Bray, Warren en Harding voor de trustees van de huwelijksvoorwaarden van W.F. van Bylandt en M.C. geb. Hughes wegens de liquidatie van het aandeel van F.H.A. van Bylandt, Inventarissen van de Nederlanse en Britse nalatenschappen van W.F. van Bylandt, en van de door.deze nagelaten roerende goederen op huis Mastland, 1855, stukken 107 Memorie van de trustees van de huwelijksvoorwaarden van W.F. van Bylandt en M.C. Hughes betreffende de omvang, staat en tenaamstelling van de trust, Vergunningen van de aartsbisschop van Canterbury voor L.E. van Bylandt tot het voeren van de administratie in de Britse nalatenschappen van F.H.A. en W.F. van Bylandt, charters, waarvan 3 getransfigeerd 109 Acte van volmacht van L.E. van Bylandt op de trustees van de huwelijkse voorwaarden tussen W.F. van Bylandt en M.C. Hughes tot de liquidatie van zijn aandeel in de trust, 1856

23 Bylandt, van suppl Rekeningen van de trustees van de huwelijkse voorwaarden tussen W.F. van Bylandt en M.C. Hughes wegens verrichtingen in de nalatenschap terzake liquidatie van de trust, met bijlagen, omslag 111 Attestatie van L.H.W. van Aylva Rengers en A.A.E. geb. van Bylandt betreffende hun huwelijksgoederenregime, Acten van scheiding en deling van de Britse en Nederlandse nalatenschappen van F.H.A. en W.F. van Bylandt, stukken 113 Acte van vrijwaring door H.M. Warren van de nabestaanden van W.F. van Bylandt voor aanspraken op betaling van een zoekgeraakte schuldbekentenis van W.F. van Bylandt, die zij als erfgename van de trustees van diens huwelijksvoorwaarden onder zich diende te hebben, Kwitanties van A.V.F.W. van Bylandt geb. Craan, E.H.E., W.H.C.R. en C.M.E.G. van Bylandt, L.H.W. van Aylva Rengers en diens vrouw A.A.E. geb. van Bylandt voor L.E. van Bylandt als administrateur van de Britse nalatenschappen van F.H.A. en W.F. van Bylandt wegens ontvangst van hun aandelen daarin, stukken 115 Acte van onderlinge kwijting en decharge van de erfgenamen van W.F. van Bylandt wegens het hun toekomende uit diens Nederlandse nalatenschap, Acte van kwijting en decharge door de erfgenamen van W.F. van Bylandt en M.C. Hughes van de trustees der huwelijksvoorwaarden voor hun beheer en uitkering van de huwelijkstrust, Gelijktijdige afschriften van L.E. van Bylandt stukken 9. ANNA AGNES ELIZA(BETH) VAN BYLANDT 9. ANNA AGNES ELIZA(BETH) VAN BYLANDT ; huwde LAMORAAL HANS WILLEM VAN AYLVA RENGERS, generaalmajoor der infanterie,adjudant des konings i.b.d., ridder MWO, Kwitantie als vermeld onder nr Gelijktijdig afschrift bestemd voor A.A.E. geb. van Bylandt. 118 Genealogische aantekeningen betreffende de familie Van Bylandt, van de hand van L.H.W. van Aylva Rengers, (c. 1850) 1 omslag 10. WILLEM HENRY CHRISTIAAN RIJNHOLD VAN BYLANDT 10. WILLEM HENRY CHRISTIAAN RIJNHOLD VAN BYLANDT kapitein der infanterie, Kranteknipsel bevattende ingezonden brief van W.H.C.R. van Bylandt betreffende de omstandigheden die hem hebben genoopt om ontslag uit de militaire dienst te

3.20.76. Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979. Nummer archiefinventaris: Auteur: G.M.

3.20.76. Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979. Nummer archiefinventaris: Auteur: G.M. Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979 Auteur: G.M. van Aalst Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.08.45

Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Inventaris van het archief van de Beheerder van Nederlandsche Eigendommen later Afdeling Beheer van Nederlandsche Eigendommen ressorterend onder het bureau van de Financiële

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976

Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976 Nummer archiefinventaris: 3.20.74.01 Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976 Auteur: H.W. Dokkum, A. Meddens, A. Versteege, H.J.Ph.G. Kaajan Nationaal Archief, Den Haag 1983

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.02.17 Inventaris van de archieven van de Buitengewone Algemene Rekenkamer te Londen, 1941-1946; de Accountant-Generaal van de Nederlandse Regering, 1942-1952; de Gouvernements-Accountantsdienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991)

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Nummer archiefinventaris: 2.08.5298 Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Auteur: Centrale Archief Selectiedienst,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Nummer archiefinventaris: 2.14.12 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief, Den Haag 1969

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Guus van Bladel inzake de processen tegen Van Damme en Krol, (1986) 1991-2001

Inventaris van het archief van Guus van Bladel inzake de processen tegen Van Damme en Krol, (1986) 1991-2001 Nummer archiefinventaris: 2.21.314 Inventaris van het archief van Guus van Bladel inzake de processen tegen Van Damme en Krol, (1986) 1991-2001 Auteur: S.J. Schipper Nationaal Archief, Den Haag 2002 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06. Auteur: H.H. Jongbloed, H.E.M. Mettes. Nationaal Archief, Den Haag 1993. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06. Auteur: H.H. Jongbloed, H.E.M. Mettes. Nationaal Archief, Den Haag 1993. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06 Inventaris van het archief van de Inspecteur(- Generaal) van de Geneeskundige Dienst der Landen Zeemacht en daarbij gedeponeerde archieven, 1814-1940 (1950) Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), 1956-1957

Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), 1956-1957 Nummer archiefinventaris: 2.06.039.06 Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), Auteur: CAB-EZ Nationaal Archief, Den Haag 1965 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Nummer archiefinventaris: 2.05.323 Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Auteur: CAS 1257 Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980 Nummer archiefinventaris: 2.09.69 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980 Auteur: CAS 736 Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.11.26

Nummer archiefinventaris: 2.11.26 Nummer archiefinventaris: 2.11.26 Inventaris van het archief van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening: Regeringscommissariaat voor de Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden (ReCoBAA),

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Deli Spoorwegmaatschappij (DSM), 1883-1970

Inventaris van het archief van de Deli Spoorwegmaatschappij (DSM), 1883-1970 Nummer archiefinventaris: 2.20.11 Inventaris van het archief van de Deli Spoorwegmaatschappij (DSM), 1883-1970 Auteur: J.W.T. van het Hekke Nationaal Archief, Den Haag 1975 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Legerraad, 1945-1994

Inventaris van het archief van de Legerraad, 1945-1994 Nummer archiefinventaris: 2.13.182 Inventaris van het archief van de Legerraad, 1945-1994 Auteur: J.C.D. de l'ecluse Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van de Notariële archieven van Stompwijk na 1842 1843-1861

Inventaris van de Notariële archieven van Stompwijk na 1842 1843-1861 Nummer Toegang: 390 Inventaris van de Notariële archieven van Stompwijk na 1842 1843-1861 Nationaal Archief Nationaal Archief This finding aid is written in Dutch. 390 390 3 I N H O U D S O P G A V E

Nadere informatie

Inventaris van het archief. van het Gemeentebestuur Leersum, 1811-1933

Inventaris van het archief. van het Gemeentebestuur Leersum, 1811-1933 T00036 Inventaris van het archief van het Gemeentebestuur Leersum, 1811-1933 Brita Pilger Leersum 1988 Aanvullingen Eddy Hinders Versie februari 2013 Inleiding 3-7 Grondgebied 3 Bestuur en rechtspraak

Nadere informatie

Nummer Toegang: 700 Inventaris van het oud archief van rijswijk

Nummer Toegang: 700 Inventaris van het oud archief van rijswijk Nummer Toegang: 700 Inventaris van het oud archief van rijswijk Archief Delft 700 Oud Archief Rijswijk 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...7 BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN...9

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975

Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975 Nummer archiefinventaris: 2.06.113 Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975 Auteur: CAS 2081 Nationaal Archief,

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten

Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten (1895-1962) 224 Samengesteld door J.A. Burger (vóór 1972) met een inleiding door Lineke Kooij Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

stadswandeling LEEuWARDEN Sporen van de Nassaus

stadswandeling LEEuWARDEN Sporen van de Nassaus stadswandeling LEEuWARDEN Sporen van de Nassaus 2 3 v o o r a f VOORAF De band tussen hofstad Leeuwarden en de Nassaus Leeuwarden is de bakermat van de Friese tak van de Nassaus. Deze Friese Nassaus waren

Nadere informatie

Hete adem en koude kermis. De werkomstandigheden van de ambtenaren van de secretarie van staat van Lode wijk Napoleon

Hete adem en koude kermis. De werkomstandigheden van de ambtenaren van de secretarie van staat van Lode wijk Napoleon Hete adem en koude kermis. De werkomstandigheden van de ambtenaren van de secretarie van staat van Lode wijk Napoleon J. ROELEVINK In 1806 betrok de kamerbewaarder van de secretarie van staat, de heer

Nadere informatie

Cercle Benelux d'histoire de la Pharmacie. Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux

Cercle Benelux d'histoire de la Pharmacie. Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux Cercle Benelux d'histoire de la Pharmacie Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux BULLETIN No. 22 AUGUSTUS 1960 Redacteuren j Apoth. P. vande Vyvere, Brugge Rédaction ( Dr. D. A. Wittop

Nadere informatie

'Papieren (met) waarden(n)'

'Papieren (met) waarden(n)' Heemkring Opwijk-Mazenzele Erfgoeddag 22 april 2007 'Waarden Niet te schatten' Tentoonstelling, documentenidentificatie en publicatie 'Papieren (met) waarden(n)' Waarde(n) van Erfgoed Voor de editie 2007

Nadere informatie

10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57)

10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57) 10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57) EERSTE HOOFDSTUK. _ Voorafgaande bepalingen. Artikel 1. Dit wetboek regelt de organisatie van de hoven en rechtbanken,

Nadere informatie

Inventaris archief. Holierhoekse- en Zouteveense polder. 1431 [eig. 1859]-1970. In: Inventaris archieven polder Vockestaert

Inventaris archief. Holierhoekse- en Zouteveense polder. 1431 [eig. 1859]-1970. In: Inventaris archieven polder Vockestaert Inventaris archief Holierhoekse- en Zouteveense polder 1431 [eig. 1859]-1970 In: Inventaris archieven polder Vockestaert (1959)1970-1976(1978) en rechtsvoorgangers Holierhoekse- en Zouteveensche polder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22609 Regelen pmtrent de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (Wet op de rechtsbijstand) Nr. 13 NADER GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET Ontvangen

Nadere informatie

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16 HERSTELD HERVORMDE KERK Ordinantie 16 In tweede lezing vastgesteld door de generale synode op 15 en 16 juni 2012 16. Ordinantie voor de kerkelijke financiën en goederen I Het college van kerkvoogden Artikel

Nadere informatie

Onbekend maakt onbemind

Onbekend maakt onbemind DORRIT VAN CAMP Onbekend maakt onbemind Het archief van verwanten van de familie Moretus, in het bijzonder de familie Schilders 1 De naam Moretus is voor velen geen onbekende. Onder bibliofielen, historici

Nadere informatie

Van Thiel & Van Rooij

Van Thiel & Van Rooij 1 Van Thiel & Van Rooij NOTARIAAT LAARBEEK CONCEPT 24 april 2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst gelieve u tijdig voor het passeren van de akte contact op te nemen.

Nadere informatie