T REET O P C O N V E R T I B L E I N T E R N A T I O N A L

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "T REET O P C O N V E R T I B L E I N T E R N A T I O N A L"

Transcriptie

1 T REET O P C O N V E R T I B L E I N T E R N A T I O N A L TreeTop Convertible International Q KWARTAALVERSLAG Q TreeTop Convertible International is een compartiment van de bevek TreeTop Convertible SICAV, een beleggingsfonds naar Luxemburgs recht. TreeTop Convertible International streeft ernaar de waarde van uw belegging op lange termijn te verhogen. In normale marktomstandigheden belegt het fonds voornamelijk in converteerbare obligaties van emittenten uit de hele wereld, inclusief uit opkomende markten. Het fonds belegt ook in aandelen en andere soorten effecten, in overeenstemming met zijn doelstelling. Het fonds kan derivaten gebruiken voor beleggingsdoeleinden of om beleggingsrisico's te beperken (afdekking). De portefeuillebeheerder streeft ernaar 25 à 35 bedrijven over de hele wereld te identificeren die aanzienlijke groeivooruitzichten bieden of waarvan de effecten ondergewaardeerd blijken te zijn. Het grootste deel van de blootstelling van de portefeuille aan niet-europese valuta's is afgedekt in EUR. Het fonds wordt op discretionaire wijze beheerd, zonder referenties naar indexen. Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen vijf jaar op te nemen. De toelichting van TreeTop Asset Management SA, Beheerder van TreeTop Convertible International Conjunctuur- en beursklimaat Na een mooie haussetrend tot half mei hebben de markten een consolidatiefase ingezet die zich heeft gekenmerkt door een grotere volatiliteit. In de speciale editie van zijn Financial News van juli 2013 wijst Bank Degroof er terecht op dat deze trendbreuk van de markten in de afgelopen weken noch van macro-economische noch van geopolitieke aard is, maar hoofdzakelijk het gevolg is van de verandering van toon door de Amerikaanse monetaire beleidsmakers die een geleidelijke afbouw overwegen van de massale geldinjecties door de Federal Reserve tegen Ons macro-economisch scenario blijft echter ongewijzigd: wij verwachten een geleidelijke voortzetting van de correctie van de aan de crisis te wijten wanverhoudingen. In dergelijke context: Zal de lange rente volatieler blijven, wat de onrust weerspiegelt als gevolg van een historische bullrun van 33 jaar op de obligatiemarkten. Zo hebben de rendementen van de Amerikaanse en Europese obligaties op 10 jaar naar aanleiding van de minibeurskrach van juni een plotse daling van 5% tot 8% opgetekend. Zou de korte rente laag moeten blijven, wat kortetermijnbeleggingen uitsluit waarvan de koopkracht zal blijven dalen. Blijven wij ervan overtuigd dat een fase van financiële repressie het beste (of het minst slechte) middel is om de overmatige staatsschulden te verlagen: de handhaving van een lage rente en een stijgende inflatie, waardoor de reële rente negatief zou moeten blijven. Weerspiegelt de forse daling van de goudprijs een verbetering van het algemeen beleggerssentiment ten opzichte van het risico. Is de daling van de andere grondstofprijzen (met de opmerkelijke uitzondering van olie) te wijten aan een zekere groeivertraging verbonden aan een overgangsfase van noodzakelijke structurele veranderingen in de belangrijkste opkomende landen (onder meer de BRIC-landen: Brazilië, Rusland, India en China). 1

2 Beleggingsstrategie Op middellange termijn blijft onze voorkeur uitgaan naar aandelen, ondanks hun volatiliteit. Hun rendement op eigen vermogen bedraagt gemiddeld 15 keer het gemiddelde rendement van de risicovrije effecten in Europa en de Verenigde Staten, een historisch record De portefeuille van TreeTop Convertible International biedt zelfs een gemiddelde ROE* 1 van 19,2. Wat de geografische spreiding betreft, kennen wij een grotere weging toe dan in het verleden aan de Verenigde Staten (32%) en aan Europa (35%) in verhouding tot Azië (33%). Wij wensen specifieke sectorale thema's te benutten die wij recentelijk hebben benadrukt en die wij hierna meer in detail toelichten. Sectorale thema's Onze selectie van effecten is meestal geïnspireerd op structurele veranderingen binnen een specifieke activiteitensector of marktsegment. Innovatie, consolidatie binnen een sector of veranderingen in de consumptiepatronen zijn hiervan de belangrijkste katalysatoren. Deze structurele veranderingen bevorderen de opkomst van bepaalde bedrijven die een plotse opmerkelijke groeiversnelling gaan optekenen. Thans is de portefeuille rond 5 thema's opgebouwd: 1. De automobielindustrie, een groeisector met een oligopolistische structuur De automobielindustrie, gekenmerkt door een klein aantal belangrijke actoren, heeft dankzij de vraag van de opkomende landen de crisis vrij goed doorstaan. De auto, droombeeld van de mens, is een van de eerste duurzame consumptiegoederen die de middenklassen zich aanschaffen wanneer ze niet langer een te groot deel van hun inkomen aan loutere levensmiddelen moeten besteden. De wereldgroei in volume zou in ,5% en in ,8% moeten bereiken, waarbij China en India een stijging optekenen van respectievelijk 10 en 11%. Zo is het wereldmarktaandeel van de BRIC-landen gestegen van 25% in 2007 tot vrijwel 40% in De beurswaarderingen van de automobielaandelen zijn laag en kenmerkend voor meer cyclische sectoren (PER* 2013 van 10,2) terwijl hun rendement hoog is: de gemiddelde ROE* voor 2013 wordt geraamd op 17,3. Onze favoriet sinds lang is de Koreaanse groep Hyundai Motor (HMC) Kia, waarvan het wereldmarktaandeel sinds 2007 gestaag is gestegen dankzij een hogere blootstelling aan de opkomende landen dan zijn concurrenten (51% van zijn omzet). Autofabrikanten: wereldmarktaandeel Bron: Companies, Bloomberg, compiled by Daiwa 1 De termen gevolgd door een sterretje, zijn in detail beschreven in de woordenlijst in de bijlage van dit rapport (zie pagina 15). 2

3 In het segment van de middenklasse tekent HMC het beste rendement op van de autofabrikanten: operationele marge van 10,2%, wat even hoog is als de autofabrikanten in het segment van de topklasse zoals BMW. Zijn rendement op eigen vermogen (19,2) tekent samen met Volkswagen eveneens het hoogste cijfer op. Sinds 2007 is HMC's winst verdrievoudigd en naar verwachting zou ze in de komende twee jaar nog eens verdubbelen. De belegging van TreeTop Convertible International in de groep omvat twee posities voor een totaal van ongeveer 8,5% van de portefeuille: - Hyundai Mobis (3,5% van de portefeuille), actief in de sector van de autoaccessoires en meerderheidsaandeelhouder van Hyundai Motor: een opmerkelijk succesverhaal, getuige zijn koers, die zich op 15 jaar tijd meer dan 100 keer heeft vermenigvuldigd. - Hyundai Motor (5% van de portefeuille), via het preferente aandeel, met een traditioneel disagio van 70% dat recentelijk tot 55% is teruggevallen. Sinds wij posities hebben verworven in Hyundai Mobis in 2006 en in Hyundai Motor in 2008 is hun koers verdrievoudigd. Toch blijven deze aandelen goedkoop, rekening houdend met hun groei en rendement: Koerswinstverhouding (PER*) 2013 van respectievelijk 6,6 en 5,7 (of slechts 2,7 voor het preferente aandeel, zijn disagio in aanmerking genomen). Beursverloop: Hyundai Mobis en Hyundai Motor Bron : Bloomberg Een ander aantrekkelijk aandeel in deze sector is Tata Motors (4,1% van de portefeuille), een positie die wij begin 2013 hebben verworven: sinds dit Indiaas bedrijf in 2008 Jaguar-Land Rover van Ford heeft overgenomen, heeft het zijn rendement en groeipotentieel sterk uitgebreid. Met een rendement op eigen vermogen van 26 en een groeiverwachting van 16% per jaar op lange termijn is dit aandeel bijzonder goedkoop (PER* van 5,9). TreeTop Convertible International houdt ook een positie in Daimler (1,5% van de portefeuille). Recentelijk tekent de groep een minder goede performance op, maar met de lancering van nieuwe modellen in het luxesegment van Mercedes en een kostenbesparingsprogramma zien de perspectieven er beter uit. 2. Elektronische betalingen, een sterk groeiende sectorsector dankzij een brede toegang tot de consumentengegevens Wij stellen een structurele verandering vast in de besteding van de marketingbudgetten door de bedrijven: het gebruik van de klantendatabases vervangt steeds meer de traditionele marketing en vertegenwoordigt thans 25% van het totaal marketingbudget in de Verenigde Staten. De actoren van deze nieuwe applicaties: - De traditionele netwerken van kredietkaarten (Visa, Master Card, Discover, enz.) - De kaartnetwerken voor privémerken (GE Capital, Citi Retail Services, Capital One, Alliance Data Systems) 3

4 Het aantal elektronische transacties per kaart verbonden aan dit aanbodtype zal naar verwachting stijgen van 430 miljoen in 2012 tot 1,7 miljard in 2015 (of een jaarlijkse groei van 60%). De toegang tot gedetailleerde informatie over de gekochte goederen (SKU-gegevens of Stock Keeping Unit) is het grote voordeel van de netwerken voor privémerken, wat hen toelaat fijnere analyses van de consumptiepatronen uit te voeren en dus ook doelgerichter reclame- en promotieacties te organiseren. De toegang tot deze gegevens is dus van essentieel belang maar ook moeilijk, rekening houdend met de beschermingswetten op de gegevensverwerking van persoonlijke aard. Alliance Data Systems (8,9% van de portefeuille) heeft een unieke knowhow ontwikkeld in dit nieuwe marktsegment waarop het snel een leiderspositie heeft ingenomen. Sinds de beursintroductie van het bedrijf in 2001 heeft de aandelenkoers zich met 11 vermenigvuldigd. In 2010 heeft TreeTop Convertible International converteerbare obligaties gekocht en die in 2012 tegen aandelen ingewisseld. De meerwaarde in verhouding tot de oorspronkelijke aankoop bedraagt ongeveer 130%. Beursverloop: Alliance Data Systems ADS telt drie divisies: - Epsilon: diverse marketingdiensten (30% van de omzet) - Loyalty One: "Air Miles"-kaart in Canada (23% van de omzet) - Divisie diensten en krediet aan privémerken (47% van de omzet) Bron : Bloomberg De handelaars hebben er aanzienlijk voordeel bij een beroep te doen op de diensten van ADS: lagere transactiekosten dan de traditionele betaalkaarten en een potentiële omzetgroei van 25% tot 40% door het dynamisch gebruik van de databases met de product- en consumentengegevens. Ondanks de laagconjunctuur sinds 2007, waarbij de meeste leveranciers van privékaarten hun kredietportefeuille hebben verminderd, heeft ADS zich gestaag uitgebreid, zowel organisch als door overnames, en bereikt het een marktaandeel van 8%. Zijn portefeuille schuldvorderingen bedraagt 6,9 miljard dollar, een stijging van 27% in het afgelopen jaar, en biedt een brutorendement van 33%, wat vergelijkbaar is met een financieringspercentage van 2,1% dat in 2013 en 2014 nog zou kunnen dalen. Het percentage wanbetalingen bedraagt 4,8% en zou in de toekomst, samen met de verbetering van de conjunctuur moeten dalen. 4

5 Alliance Data Systems: EBITDA*-marges van de divisie "privémerken" Bron : Company data, Deutsche Bank estimates Door het hoge niveau van zijn vrije kasstroom* (11,3%) kan ADS zijn overnames gemakkelijk financieren en een beleid voeren voor de systematische terugkoop van zijn eigen aandelen. De verwachte winstgroei op lange termijn bedraagt 13,9%. De koers-winstverhouding (PER*) van 15,1 is niet langer goedkoop, maar is in verhouding met de kwaliteit en gestage groei van het bedrijf. TreeTop Convertible International heeft ook een positie verworven in Discover Financial Services (4,7% van de portefeuille), dat sinds de overname van Diner's Club wereldwijd de derde grootste uitgever van kredietkaarten is, na Visa en Master Card. Deze drie bedrijven nemen een oligopolistische positie in met hoge toegangsdrempels, wat hun een sterke groei (met de ontwikkeling van de handel via internet) en een uitstekend rendement verzekert. Discover biedt het voordeel van duidelijk gunstigere waarderingsratio's dan zijn concurrenten: koerswinstverhouding (PER*) van 9,8 voor een groei op lange termijn van 10,5% en een rendement op eigen vermogen van 23,1%. De sector van koeriersdiensten heeft eveneens voordeel bij de ontwikkeling van de handel via internet. In 2012 heeft TreeTop Convertible International een positie verworven in Deutsche Post (1,4% van de portefeuille), eigenaar van DHL. Het bedrijf tekent gunstige ratio's op: koers-winstverhouding (PER*) van 12 voor een groei op lange termijn van 10,7% en een rendement op eigen vermogen van 16,5%. 3. De buurtwinkels (convenience stores): een aantrekkelijk marktsegment in consolidatiefase De buurtwinkels (superettes, servicestations) hebben zich recentelijk ontwikkeld als convenience stores (gemakswinkels) in verhouding tot de supermarkten. De meest winstgevende maken deel uit (of zijn een franchise) van een winkelketen en van een inkoopcentrale die hen een doeltreffende logistiek en meer ontwikkelde diensten (kant-en-klare gerechten) verzekeren alsook hoge winstmarges. Volgens de National Association of Convenience Stores vertegenwoordigt de omzet in de VS van deze sterk gefragmenteerde sector 703 miljard dollar voor winkels. Volgens een studie van Crédit Suisse behoort meer dan 50% ervan nog tot één enkele uitbater en minder dan 20 % behoort tot winkelketens die meer dan 200 winkels beheren. Deze sector, vaak verbonden aan servicestations, is thans in een consolidatiefase, vooral in de Verenigde Staten en Canada. De overnames zijn meestal onmiddellijk renderend dankzij een hoog niveau van vrije kasstroom* en schaalvoordelen die zich zeer snel concretiseren. TreeTop Convertible International heeft onlangs een positie verworven in Alimentation Couche-Tard (5% van de portefeuille), de tweede grootste onafhankelijke winkelketen in de Verenigde Staten na Seven Eleven en de grootste in Canada. Sinds de beursintroductie heeft de aandelenkoers van dit bedrijf een hoge vlucht genomen: 140 keer de inzet samen met marktleider Seven Eleven is Alimentation Couche-Tard de meest actieve winkelketen op het gebied van overnames. Recentelijk heeft de keten zich in Europa gediversifieerd met de belangrijke overname van Statoil Fuel & Retail (2300 servicestations). 5

6 Het bedrijf richt zijn handelsstrategie vooral op de ontwikkeling van het voedselaanbod (betere marges), ten koste van sigaretten, en op de kostenbesparing van de nieuwe aanwervingen, in het bijzonder van Statoil Fuel & Retail. Verdeling van de omzet van Alimentation Couche-Tard Bron : Company data, Credit Suisse estimates Het bedrijf tekent een hoog rendement op: BoA Merrill Lynch verwacht dat de vrije kasstroom* in 2014 tot 9,1% zal stijgen. Het rendement op eigen vermogen bedraagt 20,7%. De verwachte winstgroei op lange termijn bereikt 16% en zou worden gedreven door zowel de organische groei als door overnames in deze nog zeer gefragmenteerde sector. 4. Elektronica voor het grote publiek: een markt voortaan gedomineerd door smartphones en tablets De elektronica-industrie voor het grote publiek maakt sinds 4 jaar een ingrijpende ontwikkeling door wegens de mobiliteitsbehoeften van de consumenten en doordat ze toegang heeft tot steeds meer geavanceerde gegevensbronnen. Zo tekenen van 2009 tot 2012 de smartphones en tablets samen een jaarlijkse groei op van 68%, ten koste van de fototoestellen/camera's, tv's en pc's en vertegenwoordigen ze in 2013 de helft van de elektronische consumptiegoederen. Evolutie van de wereldwijde bestedingen aan elektronische consumptiegoederen Bron: IDC, Gartner, Credit Suisse estimates Vooral de smartphones in de topklasse tekenen een fenomenale groei op. Hun omzet is gestegen van 4 miljard dollar in 2007 tot 159 miljard dollar in 2012 en naar verwachting 231 miljard dollar in Twee hoofdactoren, Apple en 6

7 Samsung, zijn goed voor 90% van dit marktsegment in de topklasse. Hun performance heeft regelmatig de meest optimistische verwachtingen overtroffen. Een studie van Crédit Suisse (Handset Industry 2013 Outlook, januari 2013) schat dat de groei het gemiddelde van de huidige verwachtingen zal blijven overtreffen en gaat uit van een wereldmarkt van 1,74 miljard smartphones in 2017, ten opzichte van 716 miljoen in 2012, of een jaarlijkse groei van 19% in volume. Een fundamenteel verschil tussen Apple en Samsung is hun businessmodel: verticale integratie met zijn eigen besturingssysteem ios en zijn eigen applicaties voor Apple, terwijl Samsung op Android (Google) mikt, een meer horizontaal en open systeem waarvan het marktaandeel blijft stijgen. Kwartaalproductie van smartphones uitgerust met Android vs. Apple Bron: Gartner, Credit Suisse research Een ander fundamenteel verschil: Samsung produceert zelf 70% van de samenstellende onderdelen van de smartphones (geheugen, processor, scherm) terwijl Apple meer afhankelijk is van externe leveranciers, waaronder Samsung... De recente bezorgdheid naar aanleiding van de forse prijsstijging van geheugens sinds het begin van het jaar treft Samsung dus veel minder dan Apple. In 2012 heeft TreeTop Convertible International een positie verworven in Samsung Electronics (7,2% van de portefeuille) vanwege de sterke stijging van zijn marktaandeel ten opzichte van Apple en van zijn zeer lage beurswaardering. Samsung telt vier hoofddivisies: % van de winst 2012 Schatting 2015 Halfgeleiders (geheugens en processors) 14% 29% Schermen (Samsung Display) 11% 10% Mobiele toestellen (smartphones en tablets) 67% 58% Andere elektronische consumptiegoederen) 8% 4% Bron:Bernstein Research De divisie Mobiele toestellen vertegenwoordigt veruit de belangrijkste winstbron (67%). Hoewel in 2015 het geschatte winstaandeel van deze divisie daalt, komt dat niet door een daling van de winst maar door een structureel herstel van de divisie halfgeleiders vanwege een wanverhouding tussen de vraag en het aanbod van geheugens. 7

8 Het is echter waarschijnlijk dat de operationele marges wat zullen dalen ten opzichte van het recordniveau (26,8%) van het eerste kwartaal 2013 in de divisie mobiele toestellen. Samsung past namelijk een strategie toe waarbij het bedrijf zijn marges op korte termijn wat opoffert om zijn marktaandeel en groei op lange termijn aanzienlijk te verhogen, niet alleen in de topklasse van de smartphones maar ook in de goedkope klasse die een opmerkelijke ontwikkeling gaat doormaken. In het eerste kwartaal van 2013 heeft Samsung in het segment van de tablets zijn verschil met Apple verder beperkt: zijn marktaandeel stijgt van 15% tot 18%, terwijl Apples marktaandeel daalt van 44% tot 40%. Gemiddeld verwachten de analisten een wereldwijde winstgroei van 30% in 2013, gevolgd door een groei op lange termijn van 11,6%. Wij menen echter dat die hoger kan zijn en 15% kan bereiken, rekening houdend met de leiderspositie van Samsung in zijn verschillende divisies. Het aandeel is bijzonder goedkoop: Koers-winstverhouding (PER*) van slechts 5,8 voor een rendement op eigen vermogen van 25,1%. Bernstein Research heeft de waarde berekend van het totaal van Samsungs divisies op basis van de waarderingen van vergelijkbare bedrijven en met de toepassing van een waarderingscorrectie van 25%: de huidige koers vertegenwoordigt slechts de waarde van de divisies halfgeleiders en Samsung Display met een nulwaardering voor de divisies mobiele toestellen en andere consumptieproducten! 5. Flexibel werken, een nieuwe vorm van bedrijfsvoering Diverse studies schatten het aantal mobiele werknemers wereldwijd op 1,3 miljard. Door globalisering, geavanceerde technologieën en bedrijfsconsolidaties versnelt deze trend. De huur van flexibele werkruimten waar men voor een dag of voor een aantal jaar ogenblikkelijk over een efficiënte logistiek kan beschikken, komt aan deze behoefte tegemoet. Deze markt heeft wereldwijd een jaarlijkse groei van 13% opgetekend, door de crisis vertraagd tot 6% en zou opnieuw een gemiddeld ritme van 10% moeten bereiken. Het Verenigd Koninkrijk is de grootste markt (39% van de arbeidsplaatsen), gevolgd door de Verenigde Staten (30%), Europa (19%) en Azië-Pacific (12%). Met 23 jaar ervaring is Regus (positie gehouden door TreeTop Convertible International sinds 2007, thans 3,6% van de portefeuille) veruit de wereldleider in dit marktsegment. Het bedrijf dient dagelijks één miljoen klanten verspreid over honderd landen. Regus' businessmodel steunt op drie pijlers: Voorheen verworven business centers die hun volle potentieel hebben bereikt: zij genereren stabiele en aanzienlijke kasstromen (operationele marge van 15,2% in 2012, of vrijwel het niveau van vóór de crisis). Volgens Crédit Suisse zou hun volume tegen 2016 met 83% moeten stijgen en zodoende bijdragen tot een sterke stijging van de kasstroom* van het bedrijf. De snelle oprichting van nieuwe business centers om aan de toekomstige groei tegemoet te komen. Zo werden in nieuwe business centers (+17%) opgericht. In principe bereiken deze nieuwe business centers na twee jaar hun volle potentieel. Bovendien genieten ze schaalvoordelen doordat hun eenheidskost geleidelijk aan vermindert naarmate het totale park zich uitbreidt. Kleinere vestigingen bij derden: in servicestations, in stations, in winkelcentra, enz. Dit concept bestaat thans in 5 landen in West-Europa. 8

9 Regus: Aantal arbeidsplaatsen dat zijn volle potentieel heeft bereikt in forse toename waarvan het rendement (EBIT*) de oprichtingskosten van de nieuwe business centers steeds meer overtreft Bron : Regus Dankzij zijn daadkrachtig beleid heeft Regus de crisisfase doorstaan en sinds een jaar is de aandelenkoers verdubbeld. Met een koers-winstverhouding (PER*) van 12,6 voor een verwachte groei op lange termijn van 20% en een rendement op eigen vermogen van 14,6 lijkt het aandeel ons nog niet te duur. 9

10 Evolutie van de NIW van TreeTop Convertible International A 2 Evolutie van de NIW van TreeTop Convertible International A In het tweede kwartaal tekent TreeTop Convertible International A EUR een lichte stijging op met een nieuw historisch hoogtepunt in de loop van de verslagperiode. Prestatie op 30/06/2013 Cumulatieve rendementen 3 maanden +0.1% 6 maanden +3.7% 1 jaar +14.2% Actuariële rendementen op jaarbasis 3 jaar +8.8% 5 jaar +4.2% 10 jaar +8.6% Sinds begin* +9.5% Jaarlijkse prestatie van TreeTop Convertible International A sinds 2003 (op 31 december van elk jaar) 50% 48.5% 31.7% 25% 18.6% 18.2% 3.1% 10.4% 15.2% 19.2% 0% -9.2% -25% -50% -41.0% De rendementen zijn berekent in de basisvaluta (EUR) en omvatten niet de instapvergoedingen die u mogelijk moet betalen. In het verleden behaalde resultaten van de bevek zijn geen garantie voor de toekomst. Klasse A werd geïntroduceerd op 30 juni 1988 (*). 2 Andere aandelenklassen bestaan (B USD, C GBP en D EUR), en de statistieken zijn kosteloos beschikbaar op aanvraag bij TreeTop Asset Management S.A. 12 rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg en staan eveneens ook op de site 10

11 Jaarlijkse prestatie van TreeTop Convertible International A sinds begin Periode Datum NIW Rendement over de periode 30/06/ /12/ % /12/ % /12/ % /12/ % /12/ % /12/ % /12/ % /12/ % /12/ % /12/ % /12/ % /12/ % /12/ % /12/ % /12/ % /12/ % /12/ % /12/ % /12/ % /01/ % /01/ % /01/ % /01/ % /12/ % /12/ % De rendementen zijn berekent in de basisvaluta (EUR) en omvatten niet de instapvergoedingen die u mogelijk moet betalen. In het verleden behaalde resultaten van de bevek zijn geen garantie voor de toekomst. Klasse A werd geïntroduceerd op 30 juni

12 SAMENSTELLING VAN DE PORTEFEUILLE Onderliggende waarde Regio % portf Conversie premie* Delta * est PE* LTG* ROE* Distance Obligatieb odem* Credit spread * Looptijd * Beurskap. mld. EUR* Sector 361 DEGREES INTERNATIONAL PAC/CHINA % % DUURZAME CONS. ABERDEEN ASSET MGMT EUROPA % % FINANCIËN AGEAS/AGEASFINLUX "fresh" EUROPA % % FINANCIËN AGEAS/FORTIS BANK "cashes" EUROPA % % FINANCIËN ALIMENTATION COUCHE-TARD -B AMER/CANADA % % NIET-DUURZAME CONS. ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP AMER/VS % % TECHNOLOGIE AUTOZONE AMER/VS % N.S % DUURZAME CONS. BRENNTAG AG EUROPA % % GRONDSTOFFEN CHINE HUIYUAN JUICE PAC/CHINA % % NIET-DUURZAME CONS. DAIMLER AG EUROPA % % DUURZAME CONS. DEUTSCHE POST AG-REG EUROPA % % INDUSTRIE DISCOVER FINANCIAL SERVICES AMER/VS % % FINANCIËN HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG EUROPA % % FINANCIËN HYUNDAI MOBIS PAC/KOREA % % DUURZAME CONS. HYUNDAI MOTOR PAC/KOREA % % DUURZAME CONS. INMARSAT PLC EUROPA % % TELECOM KEPCO PAC/KOREA % % NUTSBEDRIJVEN LANXESS AG EUROPA % % GRONDSTOFFEN REGUS GROUP PLC EUROPA % % INDUSTRIE REXLOT HOLDINGS LTD PAC/CHINA % % DUURZAME CONS. SALIX PHARMACEUTICALS AMER/VS % % GEZONDHEITSZORG SAMSUNG ELECTRONICS PAC/KOREA % % TECHNOLOGIE SAWAI PHARMACEUTICALS PAC/JAPAN % % GEZONDHEITSZORG SOHO CHINE LTD PAC/CHINA % % FINANCIËN TATA MOTORS PAC/INDIA % % DUURZAME CONS. TUI TRAVEL PLC EUROPA % % DUURZAME CONS. UNION PACIFIC CORP AMER/VS % % INDUSTRIE VALERO ENERGIE CORP AMER/VS % % ENERGIE Totaal gewogen gemiddelde % %

13 PRESTATIEBIJDRAGE De prestatiebijdrage wordt: - bepaald als "Equity Play" wanneer ze afkomstig is van aandelen of converteerbare obligaties met een premie kleiner dan 50% - bepaald als "Yield Play" wanneer het afkomstig is van converteerbare obligaties met een premie groter dan 50% - bepaald als zowel Equity als Yield play wanneer ze afkomstig is van beide concepten voor de periode - berekend in de munt van het effect. Prestatiebijdrage voor de laatste 12 maanden (30 Juni Juni 13) Top 15 Absolute Prestatiebijdrage (laatste 12 maanden) 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 3.52% 2.74% 2.44% Prest. Equity Play: 8.83% Prest. Yield Play: 6.50% Zowel Equity als Yield play: 2.66% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 1.85% 1.77% 1.49% 0.91% 0.73% 0.69% 0.68% 0.52% 0.0% -0.5% -1.0% -0.45% -0.52% -0.61% -0.62% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% Geografische bijdrage (laatste 12 maanden) Azië: 2.11% Europa: 12.13% America: 3.75% 10.0% Sectorbijdrage (laatste 12 maanden) 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% Prestatiebijdrage voor de laatste 3 maanden (31 Maart Juni 13) 1.2% 1.0% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 1.02% 0.83% Top 15 Absolute Prestatiebijdrage (laatste 3 maanden) 0.74% 0.50% 0.32% 0.20% 0.16% Prest. Equity Play: 0.05% Prest. Yield Play: 0.75% Zowel Equity als Yield play: 0.00% 0.0% -0.2% -0.4% -0.12% -0.14% -0.16% -0.27% -0.30% -0.6% -0.8% -1.0% -0.59% -0.63% -0.73% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% -1.5% Geografische bijdrage (laatste 3 maanden) Azië: -1.45% Europa: 0.26% Amerika: 1.99% 1.0% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0.0% -0.2% -0.4% -0.6% -0.8% Sectorbijdrage (laatste 3 maanden) 13

14 WAARSCHUWING Het huidige trimestriële beheersverslag op zichzelf geeft geen volledige informatie over Treetop Convertible International en moet dus worden gelezen alvorens te beleggen tezamen met de essentiële beleggersinformatie, het prospectus TreeTop Convertible SICAV, evenals het meest recente jaar- / halfjaarlijkse verslag van TreeTop Convertible SICAV. Deze documenten zijn gratis beschikbaar op aanvraag bij TreeTop Asset Management SA 12 rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg, of bij de instelling die de financiële dienstverlening verzekert in België, (Bank Degroof NV / SA, Nijverheidsstraat 44, B-1040 Brussel), of op de website: De intrinsieke waarde van de aandelen van TreeTop Convertible SICAV wordt gepubliceerd in L Echo, La Libre Belgique, De Tijd, De Standaard, Financial Times en International Herald Tribune. Wat betreft het aandeel klasse A EUR (kapitalisatie) van TreeTop Convertible International, zijn de instapkosten maximaal 3% vrij te onderhandelen, de taks op beursverrichtingen (TOB) in het geval van terugkoop / wijziging van het compartiment is 1% (max. 1500, -), het minimumbedrag voor inschrijving is 5.000,- en de roerende voorheffing is momenteel 25% bij het verlaten (zie artikel 19 bis van het WIB). Hoewel de cijfers in het actuele trimestriële beheersverslag afkomstig zijn uit de meest betrouwbare bronnen, werden ze niet geaudit. Daarentegen, bevat het actuele trimestriële beheersverslag wel de standpunten van de fondsbeheerders, en deze vormen in geen enkel geval beleggingsadvies. TreeTop Asset Management S.A. 12 rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg Tel : Fax: TreeTop Asset Management Belgium Frankenstraat, 79 B-1040 Brussel Tel: Fax:

T R E ETOP S E Q U O I A E Q U I T Y

T R E ETOP S E Q U O I A E Q U I T Y T R E ETOP S E Q U O I A E Q U I T Y KWARTAALVERSLAG Q3 2014 TreeTop Sequoia Equity is een compartiment van de bevek TreeTop Global SICAV, een beleggingsfonds naar Luxemburgs recht. TreeTop Sequoia Equity

Nadere informatie

T R E ETOP C O N V E R T I B L E PACIFIC

T R E ETOP C O N V E R T I B L E PACIFIC T R E ETOP C O N V E R T I B L E PACIFIC KWARTAALVERSLAG Q4 2014 TreeTop Convertible Pacific is een compartiment van de bevek TreeTop Convertible SICAV, een beleggingsfonds naar Luxemburgs recht. TreeTop

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 4 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 3 2 Hierna vindt u de toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen in de loop van het eerste

Nadere informatie

Het grootste risico op de beurs? Op eigen houtje beleggen!.followjack. TreeTop Asset Management

Het grootste risico op de beurs? Op eigen houtje beleggen!.followjack. TreeTop Asset Management Het grootste risico op de beurs? Op eigen houtje beleggen!.followjack TreeTop Asset Management KWALITEITSSERVICE VOOR ALLE BELEGGERS «Ik ben blij dat ik mijn passie kan delen en het beste van de wereldwijde

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

Toegankelijke beleggingsfondsen 10 Dakfondsen 10 Obligatiefondsen 12 Aandelenfondsen 13

Toegankelijke beleggingsfondsen 10 Dakfondsen 10 Obligatiefondsen 12 Aandelenfondsen 13 Future Invest Plan Inhoud Een beleggingsplan voor de projecten 5 die u na aan het hart liggen Optimaal gediversifieerd 5 Op uw eigen ritme 5 Vanaf 50 EUR 5 Eenvoudig 5 Voor u of uw naasten 5 Bepaalde

Nadere informatie

VS: exportland 2,0 in opkomst?

VS: exportland 2,0 in opkomst? Nr. 21 september/oktober 2010 Fondsportret Grote of kleine ondernemingen elk segment vraagt Indexom een eigen strategie. Schroder 1.600 ISF US All Cap heeft daarom 1.500 twee 1.400 beleggingsteams voor

Nadere informatie

Index. Achtergestelde obligatie

Index. Achtergestelde obligatie www.kbc.be Index Index A A pari Aandeel Aandeelhouder Aandeelrendement Aandelenanalyse Aandelenfonds Aandelenindex Achtergestelde obligatie Actief beleggen Actief handelen Activaspreiding Actuarieel rendement

Nadere informatie

De jacht op de onnodige kosten is geopend

De jacht op de onnodige kosten is geopend Lente 2011 Het financiële magazine van Deutsche Bank De jacht op de onnodige kosten is geopend U Nieuwe uitdagingen van de wereldeconomie: laat uw portefeuille ervan profiteren. U Ruime keuze, kwalitatief

Nadere informatie

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015.

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015. NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST NEWS jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015 ObLIGATIEMARKTEn NORMALISERING IN 2015? VAn defensieve naar CYCLISCHE

Nadere informatie

BIL BOARD. Te veel geld in de wereld. Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12

BIL BOARD. Te veel geld in de wereld. Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12 BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, Terwijl alle optimisten de fantastische rally op de aandelenmarkten toejuichen,

Nadere informatie

Informatiebrochure financiële instrumenten

Informatiebrochure financiële instrumenten Informatiebrochure financiële instrumenten Inleiding Goed beleggen vereist informatie. Informatie over de aard, de troeven en de nadelen van de verschillende beleggingsvormen. En uiteraard ook over de

Nadere informatie

Beleggingen en beleggingsrisico's

Beleggingen en beleggingsrisico's Beleggingen en beleggingsrisico's Oktober 2012 1/51 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 4 1.1. Documentwijzer... 4 1.2. Definitie van de belangrijkste beleggingsrisico's... 4 2. Bankdeposito's...

Nadere informatie

ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A-ACC-USD 31 JANUARI 2015

ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A-ACC-USD 31 JANUARI 2015 Benadering en stijl Suranjan Mukherjee baseert zijn aandelenselectie op fundamenteel bottom-up onderzoek. Hij geeft de voorkeur aan aandelen waar de waarderingen goedkoop zijn tegenover verbeterende winsten.

Nadere informatie

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren DOSSIER Het beheer van uw portefeuille optimaliseren Hoe bouwt u een performante beleggingsportefeuille op? Het antwoord zal voor iedereen verschillend zijn. Elke belegger heeft immers zijn eigen doelstellingen.

Nadere informatie

Groep Brussel Lambert

Groep Brussel Lambert Groep Brussel Lambert Jaarverslag 2013 Aanvullende informatie online www.gbl.be U kunt bijkomende informatie vinden op de website van de vennootschap, onder meer:: Historische informatie van GBL De jaarlijkse

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Blz. 5. 2010: Economie in de lift, overheidsfinanciën in de knel

Blz. 5. 2010: Economie in de lift, overheidsfinanciën in de knel Jaargang 2 Nr. 6 maart/april 21 Fondsportret Europa in opkomst: Abdallah Guezour genereert met Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute Return al jaren hoge rendementen in de opkomende Europese markten.

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

US DOLLAR BOND FUND A-USD 31 JANUARI 2015

US DOLLAR BOND FUND A-USD 31 JANUARI 2015 US DOLLAR BOND FUND AUSD 3 JANUARI 205 Benadering en stijl Het fonds belegt hoofdzakelijk in staatsobligaties en bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit die in US dollar luiden. Het rendement vloeit

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

VERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG

VERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG JAARVERSLAG 2014 Letter Brief aan of the de aandeelhouders Chairman 01 RUWE CRUDE OLIE: OIL: THE PIJLER PILLAR VAN OF DE MODERNE CIVILISATION SAMENLEVING 02 Brief JAARVERSLAG CORPORATE aan de aandeelhouders

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

EURO BLUE CHIP FUND A-EURO 31 JANUARI 2015

EURO BLUE CHIP FUND A-EURO 31 JANUARI 2015 Benadering en stijl Alexandra Hartmann volgt een bottom-up benadering voor de aandelenselectie en verkiest groeiaandelen te kopen, vooral als die groei wordt gestuurd door interne factoren. Zij zoekt bedrijven

Nadere informatie

BASISBEGINSELEN VOOR BELEGGERS

BASISBEGINSELEN VOOR BELEGGERS Beleggersgids INHOUD 2 BASISBEGINSELEN VOOR BELEGGERS 5 DE VERSCHILLENDE BELEGGINGSVORMEN 6 Obligaties 16 Aandelen 24 Beleggingsfondsen 36 Afgeleide producten 42 Gestructureerde producten Beleggersgids

Nadere informatie

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE EEN NIEUWSBRIEF VAN FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT, 2011-Q3 NEDERLAND De opmars van de Chinese consument VALUE-CHAIN INVESTING Emerging markets van Oost tot West FLEXIBEL BELEGGEN

Nadere informatie

Vooruitblik 2014 Regionale aandelenmarkten. Januari 2014

Vooruitblik 2014 Regionale aandelenmarkten. Januari 2014 Vooruitblik 214 Regionale aandelenmarkten Januari 214 Ondanks enkele donkere wolken op de korte termijn zijn de vooruitzichten voor de regio op de lange termijn goed, dankzij de groeiende middenklasse

Nadere informatie

Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist?

Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist? Exclusief voor onze relaties Nummer 3 2012 Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist? Fondsen Schroder ISF* Global Equity Yield Special Schroders Wealth Index 2012 Frontier markets : de

Nadere informatie