Geïntegreerd praktijkproject

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geïntegreerd praktijkproject"

Transcriptie

1 2BM Accountancy-Fiscaliteit CAMPUS Geel Geïntegreerd praktijkproject Jaarrekening & Vennootschapsbelasting opdracht Jochen Vervoort Vincent Keustermans Jeroen Julien Jasper De Kinderen Toon Van Herck Tom Verherstraeten Melanie Janssens Laura Op de Beeck Academiejaar GPP Jaarrekening & Vennootschapsbelasting 1

2 INHOUDSTAFEL INLEIDING WINST VOOR BELASTINGEN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING OP DE WINST NA BELASTINGEN DE GECORRIGEERDE WINST NA BELASTINGEN DE WINSTBESTEMMING BOEK DE BELASTING EN DE WINSTBESTEMMING SALDIBALANS NA WINSTBESTEMMING VOORBEREIDING JAARREKENING ANALYSE VAN DE JAARREKENING BESLUIT GPP Jaarrekening & Vennootschapsbelasting 2

3 INLEIDING In dit werkstuk gemaakt door team 7 uit de studierichting Accountancy Fiscaliteit, zullen we ons meer verdiepen in de vennootschapsbelasting en de winstberekening van de fictieve onderneming Protoy Fictivo. Dit doen we aan de hand van de Exact administratie waarmee we doorheen het project gewerkt hebben. Als eerste bepalen we de winst voor belastingen. Nadien vertrekken we van de correcte winst na belastingen om het fiscaal resultaat te bepalen. We doen dit door op de boekhoudkundige winst na belastingen de nodige fiscale correcties toe te passen om zo tot het fiscaal resultaat te komen. Op dit fiscaal resultaat kunnen mogelijk enkele fiscale aftrekbewerkingen toegepast worden, om zo tot de belastbare grondslag te komen. In dit werkstuk zal er slechts sprake zijn van één aftrekbewerking, namelijk de notionele intrestaftrek. Eens dat gebeurd is, kunnen we op deze belastbare grondslag de vennootschapsbelasting berekenen. Het is vanzelfsprekend dat na het berekenen van de vennootschapsbelasting, de boekhouding gecorrigeerd zal moeten worden, en daardoor het boekhoudkundig winstcijfer na belastingen ook zal veranderen. Deze boeking inzake de belasting wordt verder geboekt in Exact Online. Eens dat gebeurd is, hebben we een gecorrigeerd resultaat na belastingen dat we kunnen gaan bestemmen. Wanneer ook dat gedaan is kunnen we de saldibalans na winstbestemming opvragen in onze exact administratie. Vanuit die saldibalans na winstbestemming zullen we vertrekken om de jaarrekening op te stellen. We zullen de jaarrekening handmatig invullen aan de hand van onze Exact administratie, omdat dit leerrijker en makkelijker lijkt dan alles automatisch te laten verlopen via First. We zullen First wel gebruiken als hulpmiddel en om te controleren of alles werkelijk klopt. Veel leesplezier. Groep 7 GPP Jaarrekening & Vennootschapsbelasting 3

4 1 WINST VOOR BELASTINGEN De winst voor belastingen kunnen we niet rechtstreeks afleiden uit onze Exact administratie. Na het boeken van alle verrichtingen van het boekjaar 2000 in deze administratie, komen we tot een winst van 40590,63 euro. Maar dit bedrag is tot stand gekomen door de bewerking: opbrengsten kosten. Er dient eerst iets opgemerkt te worden. Allereerst is één van deze kosten een vooruitbetaling van tantièmes aan de bestuurders. Dit werd geboekt op een rekening. Deze mag niet in de winst na belastingen zitten om de vennootschapsbelasting te berekenen, want het is eigenlijk al een deeltje winstbestemming. Deze vooruitbetaling op die 69-rekening bedraagt 1983,15 euro. In eerste instantie wordt de correcte winst na belastingen, vanwaar we verder in dit werk dienen te vertrekken: 40590, ,15 (al uitbetaalde tantièmes tijdens het boekjaar) = 42573,78 euro. Nadien hebben we dit gecorrigeerde getal nodig om verder naar de belastbare grondslag te kunnen toewerken. Om te komen tot de winst voor belastingen moeten we gaan kijken of er al belastingkosten zijn betaald tijdens het boekjaar. En inderdaad, het is zo dat één van de kosten ook een voorafbetaling in de vennootschapsbelasting is. Deze werd geboekt op een 67-rekening. We moeten om het resultaat voor belastingen te bepalen dus dit gecorrigeerde resultaat na belastingen van 42573,78 euro vermeerderen met het bedrag van de al geboekte voorafbetaling. Deze voorafbetaling is gelijk aan 4462,08 euro. De winst voor belastingen wordt dus: 42573, ,08 = 47035,86 euro. Voor de verdere berekening van de vennootschapsbelasting, dienen we wel te vertrekken van de winst na belastingen, zijnde de hierboven vermelde 42573,78 euro. Op deze boekhoudkundige winst na belastingen dienen we wel enkele fiscale correcties toe te passen om zo tot het fiscaal resultaat te komen. Op dit fiscaal resultaat kunnen we dan nog de notionele intrestaftrek toepassen (= aftrekpost), om zo tot de belastbare grondslag te komen. Op deze belastbare grondslag berekenen we dan de vennootschapsbelasting. Nadien dient de boekhouding mogelijker wijze wel gecorrigeerd te worden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het berekende bedrag aan vennootschapsbelasting groter zal zijn dan de al gedane voorafbetalingen tijdens het boekjaar. Wanneer dit zo is moet er dus een bijkomende belasting geboekt worden in de boekhouding van Protoy Fictivo. Het logische gevolg zal zijn dat de boekhoudkundige winst na belastingen: 42573,78 zal verminderen met het bijgeboekte bedrag aan belastingen. Er wordt namelijk een boekhoudkundige kost gecreëerd door deze boeking. Dit wordt geïllustreerd verder in dit werk. GPP Jaarrekening & Vennootschapsbelasting 4

5 2 DE VENNOOTSCHAPSBELASTING OP DE WINST NA BELASTINGEN We zien dat er eerst op de boekhoudkundige winst na belastingen enkele fiscale correcties moeten gebeuren, om zo te komen tot het fiscaal resultaat. Eens we dit fiscaal resultaat hebben gevonden, kunnen we de notionele intrestaftrek toepassen op dit fiscaal resultaat om zo te komen tot de belastbare grondslag. Op deze belastbare grondslag zullen we de vennootschapsbelasting dan kunnen berekenen. Een eerste fiscale correctie betreft de verworpen uitgaven. Dit zijn boekhoudkundige kosten die fiscaal niet of maar gedeeltelijk als aftrekbare beroepskosten aanvaard worden. Aldus moeten deze fiscaal geheel of gedeeltelijk niet-aanvaarde kosten terug bij het boekhoudkundig resultaat gevoegd worden om zo het resultaat fiscaal te corrigeren en het fiscale resultaat te bekomen. Wanneer dat gebeurd is, kunnen we de notionele intrestaftrek bepalen. Op Toledo vinden we ook een hulpmiddel (AJ 2011) om het bedrag van deze notionele intrestaftrek te berekenen. Wanneer we dan het bedrag aan notionele intrestaftrek in mindering brengen (= aftrekbewerking) van het fiscaal resultaat, krijgen we de belastbare grondslag waarop we de tarieven van de vennootschapsbelasting kunnen toepassen. Als eerste moeten we dus die verworpen uitgaven uit onze Exactadministratie halen en het te verwerpen percentage van die boekhoudkundige kost toevoegen aan de winst na belastingen om zo het resultaat fiscaal te corrigeren. In het vak verworpen uitgaven in de aangifte vennootschapsbelasting komen dus een aantal kosten die fiscaal niet aanvaard worden. Wanneer de kost toch gedeeltelijk aanvaard wordt in de vennootschapsbelasting, zal enkel het niet-aanvaarde deel in de verworpen uitgaven terecht komen. De verworpen uitgaven in onze Exactadministratie zijn de volgende: voorafbetalingen vennootschapsbelasting (67000-rekening) : 4462,08 euro de voorafbetalingen in de vennootschapsbelasting zijn voor 100% te verwerpen. Deze zijn nadien wel verrekenbaar in de vennootschapsbelasting. Brandstof personenwagens ( rekening) : 12,95 euro Deze brandstofkost is voor 75% aftrekbaar, wat wil zeggen dat we het overige deel, zijnde 25% dienen te verwerpen. Giften en liberaliteiten ( rekening) : 12,39 euro De betaalde gift/liberaliteit dient voor 50% verworpen te worden in de vennootschapsbelasting, want deze is slechts voor 50% fiscaal aftrekbaar. GPP Jaarrekening & Vennootschapsbelasting 5

6 Restaurantkosten ( rekening) : 106,44 euro Op de betaalde restaurantkosten dient 31% verworpen te worden, aangezien de overige 69% wel aftrekbaar is in de vennootschapsbelasting. Receptiekosten ( rekening) : 35,82 euro Van deze receptiekosten is maar 50% aftrekbaar, wat wil zeggen dat het overige deel, zijnde 50%, in de verworpen uitgaven moet komen. Relatiegeschenken ( rekening) : 40 euro Enkel de bloemen moeten voor 50% verworpen worden. Want relatiegeschenken zijn in de vennootschapsbelasting maar voor 50% aftrekbaar. Van de aankoopprijs van 80 euro, dient dus de helft, zijnde 40 euro verworpen te worden. Er is ook nog sprake van een ander relatiegeschenk in Exact (op de rekening 61600), maar dat relatiegeschenk is wel volledig aftrekbaar aangezien het een reclameartikel van de vennootschap betreft. Het is namelijk een door Protoy Fictivo gepersonaliseerde sleutelhanger voor een zakenrelatie met reclame van Protoy Fictivo op. Het totaal van de verworpen uitgaven is dus gelijk aan de opstelsom van bovenstaande bedragen. Het totaal bedraagt bijgevolg: 4669,68 euro. Als we dan deze verworpen uitgaven toevoegen aan de winst na belastingen, komen we tot het volgende fiscaal resultaat: 42573, ,68 = 47243,46 euro. Om nu tot de belastbare grondslag te komen, dienen we de notionele instrestaftrek te berekenen. Deze mag namelijk in mindering gebracht worden van het fiscaal resultaat. Het berekenen van de notionele intrestaftrek, doen we aan de hand van de aangifte die we op Toledo vinden. De notionele intrestaftrek is na het invullen van die aangifte gelijk aan 3412,83 euro. Dit bedrag mogen we dus in mindering brengen van het fiscaal resultaat van 47243,46 euro. Als we dit dus toepassen komen we tot de volgende formule: 47243,46 (fiscaal resultaat) 3412,83 (notionele intrestaftrek) = 43830,63 euro. Dit bedrag is dus de belastbare grondslag, waarop we de vennootschapsbelasting berekenen aan de hand van de tarieven in de vennootschapsbelasting. Op de eerste euro is een belastingpercentage van 24,98% van toepassing. Dit geeft al een eerste deel vennootschapsbelasting van 6245 euro. Het overige deel: 43830, = 18830,63 moeten we belasten in de tweede schijf van de vennootschapsbelasting aan 31,93%, dit geeft een tweede deel vennootschapsbelasting van 6012,62 euro. De totale belasting is dus gelijk aan ,62 = 12257,62 euro. In onze Exactadministratie vinden we dat er al een voorafbetaling is geweest van 4462,08 euro. Wat dus wil zeggen dat Protoy Fictivo nog 12257,62 (totale geraamde belasting) 4462,08 (voorafbetaling in de vennootschapsbelasting tijdens het boekjaar) = 7795,54 euro moet betalen in de vennootschapsbelasting. GPP Jaarrekening & Vennootschapsbelasting 6

7 3 DE GECORRIGEERDE WINST NA BELASTINGEN De boekhoudkundige winst na belastingen was voor we de vennootschapsbelasting berekenden gelijk aan 42573,78 euro. Nu blijkt uit het punt twee van dit werk dat Protoy Fictivo nog 7795,54 euro dienen bij te betalen. Dit wordt in de boekhouding geboekt als volgt: D C Geraamde belastingen 7795,54 Aan Geraamde belastingen 7795,54 Uit de volgende boeking kunnen we concluderen dat er dus een boekhoudkundige kost bijgeboekt wordt, namelijk op de rekening. Dit heeft een impact op de winst na belastingen. Deze bedroeg in den beginne 42573,78 euro. Van dit getal dienen we nu de bijgeboekte belastingkost in mindering te brengen. Dit geeft de volgende bewerking: 42573, ,54 = 34778,24 euro. De winst na belastingen na bovenvermelde correctieboeking is dus gelijk aan 34778,24 euro. Deze wordt in punt vier van dit werk bestemd. Als we deze boeking fiscaaltechnisch bekijken, zal er niets wijzigen aan de belastbare grondslag. Dit mag ook niet, anders zitten we in een cirkelredenering. De belaste reserves zullen door deze bijgeboekte kost dalen, anderzijds zullen de verworpen uitgaven met eenzelfde bedrag toenemen. Schematisch geïllustreerd: Voor de correctieboeking inzake belastingen: Na de correctieboeking: Belastbare reserves 42573, ,24 + Verworpen uitgaven 4669, ,22 + Uitgekeerde dividenden 0 0 Fiscaal resultaat 47243, ,46 - N.I.A , ,83 = Belastbare grondslag 43830, ,63 GPP Jaarrekening & Vennootschapsbelasting 7

8 4 DE WINSTBESTEMMING Deze winst na belastingen moet in de praktijk dan bestemd worden. Deze winstbestemming wordt dan in het jaar volgend op het boekjaar goedgekeurd door de algemene vergadering van de aandeelhouders. Allereerst dient van de winst na belastingen dus een deel toegevoegd te worden aan de wettelijke reserves (13000-rekening) : 34778,24 euro x 5% = 1738,91 euro. Wettelijk is bepaald dat elk boekjaar 5% van de winst toegevoegd moet worden aan de wettelijke reserves tot dat 10% van het geplaatst kapitaal bereikt wordt. We beslissen verder zelf in deze opdracht om bijkomend nog uit te keren aan de zaakvoerders in de vorm van tantièmes. Let op, er werd al 1983,15 euro tijdens het jaar uitgekeerd, in totaal wordt dus: ,15 = 16983,15 euro uitgekeerd aan de bestuurders. Het overblijvende deel van de winst dragen we dan over. Het over te dragen deel bedraagt dus bijgevolg: 34778,24 (te bestemmen winst) 16983,15 (totaal aan tantièmes) 1738,91 (toevoeging wettelijke reserve) = 16056,18 euro. Dit bedrag zal dus overgedragen worden naar het volgende boekjaar. In de proef- en saldibalans voor het boekjaar 2001 moeten we dus een bedrag van 16056,18 euro op de creditzijde van de rekening vinden. En inderdaad, voor Protoy Fictivo verschijnt dit bedrag dan ook op de creditzijde van de rekening in het boekjaar GPP Jaarrekening & Vennootschapsbelasting 8

9 5 BOEK DE BELASTING EN DE WINSTBESTEMMING In onze Exactadministratie hebben we de bijkomende belasting geboekt als volgt: D C Geraamde belastingen 7795,54 Aan Geraamde belastingen 7795,54 De winstbestemming boekten we als volgt, rekening houdend met de verdeling die opgesomd werd onder punt vier in dit document. D C Wettelijke reserves: toevoeging 1738, Bestuurders of zaakvoerders Over te dragen winst 16056,18 Aan Wettelijke reserves 1738, Tantièmes over het boekjaar Overgedragen winst 16056,18 De laatste debet-credit post van deze boeking wordt door Exact automatisch gegenereerd. Het bedrag van 16056,18 euro komt dus in Exact automatisch op de rekening voor het boekjaar Hierboven zien we dat niet de gehele 16983,15 euro aan tantièmes wordt geboekt in de winstbestemming op 31/12/2000. Een deel daarvan, 1983,15 euro, werd namelijk al toegekend aan de bestuurders in oktober tijdens het boekjaar. Het overblijvende deel van bestemmen we nu op 31 december Totaal wordt dus wel die 16983,15 euro uitgekeerd aan de bestuurders. GPP Jaarrekening & Vennootschapsbelasting 9

10 6 SALDIBALANS NA WINSTBESTEMMING Aangezien de proef- en saldibalans na winstbestemming uitgebreid is, zullen we deze tonen tijdens de presentatie van ons project. Een printscreen plakken in dit document is zeer onduidelijk en slecht leesbaar. Als we deze proef- en saldibalans na winstbestemming opvragen op Exact, vinden we inderdaad dat het resultaat 16056,18 euro bedraagt. Dit is dus het deel dat nog overgedragen dient te worden naar het boekjaar 2001 op Exact. Dat zal in Exact automatisch gebeuren bij het afsluiten van het boekjaar We vinden de uitgekeerde 16983,15 euro (deel in oktober + deel op 31/12) aan tantièmes ook terug op Exact, alsook het correcte bedrag dat werd toegevoegd aan de wettelijke reserves. GPP Jaarrekening & Vennootschapsbelasting 10

11 7 VOORBEREIDING JAARREKENING We zullen gebruik maken van de laatste proef- en saldibalans uit onze Exactadministratie om de jaarrekening op te stellen. We hebben dan een lege jaarrekening afgedrukt, om deze dan handmatig in te vullen. Dit leek ons overzichtelijker dan het werken met First, vandaar deze werkmethode. In bijlage kunt u deze jaarrekening vinden. GPP Jaarrekening & Vennootschapsbelasting 11

12 8 ANALYSE VAN DE JAARREKENING In dit onderdeel van de opdracht analyseren we de cijfers uit de opgestelde jaarrekening. Hieruit kunnen we belangrijke conclusies trekken om zo externe investeerders aan te trekken. We zullen tijdens de presentatie op 15 mei 2014 de cijfers uit de jaarrekening toelichten aan de algemene vergadering. GPP Jaarrekening & Vennootschapsbelasting 12

13 BESLUIT Uit deze opdracht kunnen we als eerste afleiden dat er winst is over het boekjaar De winst na belastingen is in den beginne gelijk aan 42573,78. Op dit getal voerden we enkele fiscale correcties door om zo tot het fiscaal resultaat te komen. We kunnen dan nog één aftrekpost toepassen op dit fiscaal resultaat, de notionele intrestaftrek, om zo tot de belastbare grondslag te komen. Allereerst werden de verworpen uitgaven terug bij de boekhoudkundige winst gevoegd. Dit zijn namelijk boekhoudkundige kosten die fiscaal niet, of maar gedeeltelijk aanvaard worden. Wanneer we de verworpen uitgaven dus toevoegden aan de boekhoudkundige winst na belastingen, kwamen we tot het fiscaal resultaat. Daarna berekenden we de notionele intrestaftrek. Deze notionele intrestaftrek mogen we in mindering brengen van het fiscaal resultaat. Wanneer we dit gedaan hebben komen we dus tot de belastbare grondslag. De belastbare grondslag was gelijk aan: 43830,63 euro. De vennootschapsbelasting op deze belastbare grondslag is berekend aan de tarieven van de eerste twee schijven van de vennootschapsbelasting. De eerste schijf heeft een belastingpercentage van 24,98%, de tweede schijf een percentage van 31,93%. De boekhoudkundige winst na belastingen diende dan door een bijkomende belastingboeking in de boekhouding verminderd te worden van 42573,78 naar 34778,24 euro. Daarvan hebben we op jaarbasis 16983,15 euro uitgekeerd aan de zaakvoerders in de vorm van tantièmes en we hebben de wettelijke reserves verhoogd met 1738,91 euro. Het overblijvende saldo werd overgedragen naar het volgend boekjaar, zijnde het boekjaar We boekten dan ook de belasting en winstbestemming in Exact. Het overgedragen winstbedrag op de 14-rekening in Exact voor het boekjaar 2001 stemt overeen met het bedrag dat we in dit document extracomptabel berekenden. GPP Jaarrekening & Vennootschapsbelasting 13

Geïntegreerd praktijkproject groep 7 Btw

Geïntegreerd praktijkproject groep 7 Btw 2 Accountancy-Fiscaliteit Geïntegreerd praktijkproject groep 7 Btw CAMPUS Geel Jochen Vervoort Vincent Keustermans Jeroen Julien Jasper De Kinderen Toon Van Herck Tom Verherstraeten Melanie Janssens Laura

Nadere informatie

Geïntegreerd praktijkproject Lisa Van Looy

Geïntegreerd praktijkproject Lisa Van Looy 1 2 Accountancy-Fiscaliteit CAMPUS Geel Geïntegreerd praktijkproject Lisa Van Looy Vergelijking boekhouddossiers Exact Marlies Lodewyckx Titte Van Laer Jochen Vervoort Vincent Keustermans Toon Van Herck

Nadere informatie

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 4: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT Indeling: 1. Juridische aspecten 2. Boekhoudkundige verwerking 3. Gevolgen voor de financiële structuur van de onderneming Bestemming resultaat

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

Memo inzake liquidatiereserve

Memo inzake liquidatiereserve Memo inzake liquidatiereserve 1. Algemeen De verhoogde roerende voorheffing van 25 % op liquidatieboni kan vermeden worden in KMO s: de tijdelijke vastklikregeling voor reserves (omzetting in kapitaal

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST OPLOSSING BVBA BISCUIT BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk v/h belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal 25.000,00 25.000,00

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze?

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze? Binnenkort moet u op de jaarvergadering een bestemming geven aan de winst voor boekjaar 2014. U kunt die winst uitkeren als dividend of tantième of ze reserveren. Wanneer is een bepaalde winstbestemming

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Spotlights - juni 2014

Spotlights - juni 2014 Spotlights - juni 2014 De fairness tax, eindelijk (wat) verduidelijking Met ingang van aanslagjaar 2014 zijn de zogenaamde "grote" vennootschappen onderworpen aan een nieuwe belasting, de "fairness tax".

Nadere informatie

Bij de aankoop voor 125.000,00 EUR in 2003 van een onroerend goed heeft de vennootschap geboekt :

Bij de aankoop voor 125.000,00 EUR in 2003 van een onroerend goed heeft de vennootschap geboekt : Algemene herhalingsoefening NV BRUG Samenstelling en evolutie rekening kapitaal : De NV Brug werd in 1935 opgericht met een in geld gestort kapitaal van 25.000,00 EUR. In 1987 werd het kapitaal verhoogd

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. De notionele interestaftrek in een notendop... 1. 2. Wat zijn de spelregels?... 6

Inhoudstafel. 1. De notionele interestaftrek in een notendop... 1. 2. Wat zijn de spelregels?... 6 Inhoudstafel 1. De notionele interestaftrek in een notendop... 1 1.1. Wat is dat precies, die notionele interestaftrek?... 1 1.1.1. Waar komt de naam vandaan?... 1 1.1.2. Waarom heeft men de notionele

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Ontwerpadvies van 4 maart 2015 I. Algemeen

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal NV Maan Aantal in geld geïncor- Uitgifte Totaal Aandelen volstort poreerde premies

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap 5 kernvragen 1. Welke impact heeft de RV? 2. Komt de toepassing van het Verlaagd

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies

Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies 3 bestanddelen: Beweging van de belaste reserves Verworpen uitgaven Dividenden Terug te vinden in het vak IV Uiteenzetting van de winst Alleen het eerste

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

Analyse van de nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake fusies en (partiële) splitsingen

Analyse van de nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake fusies en (partiële) splitsingen 18 Analyse van de nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake fusies en (partiële) splitsingen Inge Van De Woesteyne Docent Universiteit Gent In de loop van 2009 heeft de Commissie

Nadere informatie

DE COMPATIBILITEIT VAN DE AUDIOVISUELE TAX SHELTER MET ANDERE FISCALE STIMULANSEN

DE COMPATIBILITEIT VAN DE AUDIOVISUELE TAX SHELTER MET ANDERE FISCALE STIMULANSEN DE COMPATIBILITEIT VAN DE AUDIOVISUELE TAX SHELTER MET ANDERE FISCALE STIMULANSEN Alexander Oberink Senior Investment Consultant Basisprincipes van de Tax Shelter De Tax Shelter is een fiscale stimulans

Nadere informatie

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Wim Vandenberghe, Derycke & Vandenberghe Advocaten Na het advies over de gewone liquidatiereserve brengt de CBN nu ook een advies over de

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? dossier. 1. Investeringen vervroegen. 2. Kapitaal verhogen of volstorten

Inhoudstafel. Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? dossier. 1. Investeringen vervroegen. 2. Kapitaal verhogen of volstorten Inhoudstafel Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? 1. Investeringen vervroegen 1.1. Wat is het?... 2 1.2. Welke fiscale voordelen levert dit op?... 2 1.2.1. Eerder aftrekbare (afschrijvings)kosten... 2

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XX - Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015) Ontwerpadvies van

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Boekhouden modulenaam Vennootschapsbelasting code module B3 goedkeuring door aantal lestijden 80 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid link: inhoud

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN - De boekhoudkundige verwerking van de inbreng van een bedrijfstak 1 of van een algemeenheid van goederen Trefwoorden Advies van 16 december 2009 Continuiteitbeginsel

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 I. RESERVES A. BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies)

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies) HOOFSTUK 4 Reserves Overgedragen winst (verlies) Blz. 55 tot 108 BALANS per --/--/-- ATIVA PASSIVA I. KAPITAAL 10 A. Geplaatst kapitaal 100 B. Niet-Opgevraagd kapitaal (-) 101 II. UITGIFTEPREMIES 11 III.

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM

HALFJAARVERSLAG JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM HALFJAARVERSLAG 2015 29 JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM Inhoudsopgave ALGEMEEN 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING 5 A. Balans per 30 juni 2015 6 B. Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM

HALFJAARVERSLAG AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM HALFJAARVERSLAG 2016 2 AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING 5 A. Balans per 30 juni 2016 6 B. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst

Federale Overheidsdienst V Federale Overheidsdienst AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING FINANCIËN AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren op 31 december 2014 of in 2015 voor 31 december afgesloten) RESERVES OEFENING 11 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

Nadere informatie

basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs

basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs Fiscale en boekhoudkundige basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs Inhoud DE BOEKHOUDING en FISCALE AANGIFTE VAN EEN ZELFSTANDIGE VERPLEEGKUNDIGE KIEZEN VOOR EEN VENNOOTSCHAP SBB Accountants & Adviseurs

Nadere informatie

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren?

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? Maandelijks instrument voor de bedrijfsleider bij het nemen van de juiste financiële en fiscale beslissingen. Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? In dit nummer gaan we

Nadere informatie

de Coöperatie expert

de Coöperatie expert Handleiding Spreadsheet Coöperatieadministratie Inleiding Samenwerken in een ondernemerscoöperatie gaat vooral om het doen van projecten. Per project zijn de opbrengsten, kosten en eventuele winstinhoudingen

Nadere informatie

Hervorming Sociale Bijdragen 2015

Hervorming Sociale Bijdragen 2015 Hervorming Sociale Bijdragen 2015 De reden van de hervorming van de sociale bijdragen is het gevolg van de bestaande kritiek op de kloof van 3 jaar tussen het behalen van de inkomsten en de inning van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies) Blz. 55 tot 108

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies) Blz. 55 tot 108 HOOFSTUK 4 Reserves Overgedragen winst (verlies) Blz. 55 tot 108 HOOFSTUK 4: Reserves - overgedragen winst (verl BALANS per --/--/-- ATIVA PASSIVA I. KAPITAAL 10 A. Geplaatst kapitaal 100 B. Niet-Opgevraagd

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/17 - De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Advies van 27 november

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36% JAARLIJKS COMMUNIQUE 30 augustus 2006 Onder embargo tot woensdag 30 augustus 2006, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/1 - Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015) Advies van 13 mei

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!)

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) Vakgroep Accountancy, Beheerscontrole en Fiscaliteit Prof. Jan Verhoeye Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) 1. De bedoeling van de resultatenrekening is een

Nadere informatie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Instelling VP Accountants en Belastingsconsulenten Onderwerp Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/1 Straat, nr. Stad/Gemeente

NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/1 Straat, nr. Stad/Gemeente NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/1 Agenda: VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING gehouden op de zetel op maandag 20/03/Y om BB uur - vijftiende boekjaar 1. Verklaring, beraadslaging en besluit overeenkomstig art. 259/523

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Home > Addendum dd bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/ ) dd

Home > Addendum dd bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/ ) dd Page 1 of 6 Home > Addendum dd. 18.11.2014 bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/574.945) dd. 09.10.2008 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

3 Deelnemingen in de enkelvoudige jaarrekening en de administratie

3 Deelnemingen in de enkelvoudige jaarrekening en de administratie 3 Deelnemingen in de enkelvoudige jaarrekening en de administratie daarvan 3.1 a Geval A 0.. Deelneming 800.000 aan 1.. Bank 800.000 Geval B 0.. Deelneming 800.000 aan 0.. Aandelen in portefeuille 500.000

Nadere informatie

Afschrijvingen in CASH

Afschrijvingen in CASH Inleiding Bijna elke onderneming investeert in duurzame productiemiddelen (DPM). Dit zijn kapitaalinvesteringen, welke vanzelfsprekend in waarde dalen, door verloop van tijd en/of door gebruik, de zogenaamde

Nadere informatie

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11 2/11 Reserves Belastbare gereserveerde winst oplossing ingevulde aangifte aj. 2017 Bij het begin van het belastbare tijdperk Op het einde van het belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal

Nadere informatie

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal.

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal. f-ace-5301 Het totaal vermeld in de rubriek "Bestanddelen af te trekken van het 275C Berekening aftrek voor eigen vermogen" is niet juist. risicokapitaal f-ace-5302 Het totaal vermeld in de rubriek "Risicokapitaal

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro Leuven, KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar een winst van 26,4 miljoen euro, hetzij 0,34 euro per aandeel, tegenover een winst van

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

Na 3 dagen... de aangifte vennootschapsbelasting de baas!

Na 3 dagen... de aangifte vennootschapsbelasting de baas! Grondige opleiding vennootschapsbelasting Date: 2009-11-26 Na 3 dagen... de aangifte vennootschapsbelasting de baas! Deze opleiding is een stappenplan naar een praktische kennis van de regels van de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN Advies 2009/7 - De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende fusies Advies van 15 juli 2009 Trefwoorden Belastingvrije reserves Fiscale aspecten Fusies

Nadere informatie

Afdeling 2. Boekhoudkundige verwerking van fusies

Afdeling 2. Boekhoudkundige verwerking van fusies E. Goedkeuring van de fusie Op de algemene vergadering die tot de fusie besluit moet minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal zijn vertegenwoordigd en wordt de beslissing tot fusie in beginsel

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST)

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST) , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2016/2017 af met een winst van 843,2 miljoen euro, in hoofdzaak bepaald door dividendinkomsten en de terugname van waardeverminderingen KBC Ancora boekte in het afgelopen

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009 Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009 NV KIKKERHOF BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA 20/28 478 145,00 314 750,00 Materiële vaste activa 5.1.2

Nadere informatie

De berekening van de 80%-grens gebeurt op basis van verscheidene parameters die hieronder toegelicht worden.

De berekening van de 80%-grens gebeurt op basis van verscheidene parameters die hieronder toegelicht worden. 8. PENSIOENPLAN Algemeen De vennootschap kan in het voordeel van de bedrijfsleider een extrawettelijk pensioen opbouwen en de lasten hiervan als beroepskost aanmerken. Zij kan dit echter niet onbeperkt.

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016.

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016. Het model van het aangifteformulier voor het aj. 2016

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap. 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1

Inhoudstafel. Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap. 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1 Inhoudstafel Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1 1.1. Zijn het wel investeringen of eerder kosten?... 1 1.1.1. Wanneer is een uitgave een kost?...

Nadere informatie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT Versie 27-07-2017 HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING Hervormingen in 2018 (*) Algemene tariefdaling van 33,99% naar 29,435% (incl. crisisbelasting)

Nadere informatie

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE Dit document mag niet afzonderlijk circuleren van de documenten betreffende de fusie en werd gecontroleerd door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen in het licht van de toekenning op 28 mei 2002

Nadere informatie

Ontvangen abnormaal of goedgunstig voordeel

Ontvangen abnormaal of goedgunstig voordeel Ontvangen abnormaal of goedgunstig voordeel Antwerps hof van beroep verwerpt standpunt fiscus over minimumbelasting Fiscale Actualiteit 2013 nr. 02, pag. I-4, L7.OL.2OI3 Volgens de fiscus vormt een ontvangen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2014/3 De boekhoudkundige verwerking van mutaties binnen het eigen vermogen van een geassocieerde onderneming I. Inleiding Advies van 2 april 2014 1 1.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

Zesde bewerking: Aftrek voor risicokapiotaal

Zesde bewerking: Aftrek voor risicokapiotaal Zesde bewerking: Aftrek voor risicokapiotaal Is de zgn Notionele intrestaftrek Redenen Aftrek voor vennootschappen die hun activiteiten financieren met eigen vermogen Aansporen om het eigen vermogen te

Nadere informatie

Dit examen bestaat uit de volgende documenten: examenopgaven. Controleer of alle documenten aanwezig zijn.

Dit examen bestaat uit de volgende documenten: examenopgaven. Controleer of alle documenten aanwezig zijn. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave GECONSOLIDEERDE JAARREKENING WOENSDAG 24 JUNI 2015 9.00 UUR 12:30 UUR Belangrijke informatie Dit examen bestaat uit de volgende documenten: examenopgaven Controleer

Nadere informatie

Module 5 Controle over financiën

Module 5 Controle over financiën Geleerd in vorige presentaties Module 5 Controle over financiën Les 2. Jaarafsluiting en aangifte omzetbelasting 1. Aftrekbaarheid van kosten en btw 2. Incidentele posten Les 2 Verzorgen jaarafsluiting

Nadere informatie

Vlajo. Handleiding Boekhouding Online Student & Leercoach. Vraag bij je regionale coördinator een login en paswoord aan.

Vlajo. Handleiding Boekhouding Online Student & Leercoach. Vraag bij je regionale coördinator een login en paswoord aan. Vlajo Handleiding Boekhouding Online Student & Leercoach 1. Praktische informatie 1.1 Webadres www.vlajoboekhouding.be 1.2 Login en paswoord Vraag bij je regionale coördinator een login en paswoord aan.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Nadat u het bestand hebt gedownload kunt u het bestand openen indien u Excel op uw computer hebt geïnstalleerd. U ziet nu het hieronder

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp Fairness tax: een (tijdelijk) doekje voor het bloeden? Datum 21 februari 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001

Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001 Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001 Besluit van 21 december 2000, houdende vaststelling van het Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2000,

Nadere informatie

De hervormingsoperatie vennootschapsbelasting verloopt in twee fasen: inkomstenjaar 2018 en inkomstenjaar Nieuw basistarief 29% 25%

De hervormingsoperatie vennootschapsbelasting verloopt in twee fasen: inkomstenjaar 2018 en inkomstenjaar Nieuw basistarief 29% 25% De Regering Michel heeft in het zomerakkoord de hervorming van de vennootschapsbelasting opgenomen die wordt voorzien in twee fases: vanaf 2018 en vanaf 2020. Hieronder vatten wij de voornaamste speerpunten

Nadere informatie

Grote vennootschappen wat zijn de gevolgen

Grote vennootschappen wat zijn de gevolgen Grote vennootschappen wat zijn de gevolgen Inhoudsopgave Sociaal... Fiscaal... Het onderscheid tussen kleine en grote vennootschappen wordt gemaakt op basis... De fiscale voordelen van een kleine vennootschappen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR OEKHOUDKUNDIGE NORMEN CN advies 2009/11 De boekhoudkundige verwerking van partiële splitsingen Advies van 16 september 2009 Trefwoorden Partiële splitsing Inhoudsopgave I. INLEIDING II.

Nadere informatie