Invoerprogramma bodemsaneringdeskundige

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Invoerprogramma bodemsaneringdeskundige"

Transcriptie

1 Invoerprogramma bodemsaneringdeskundige Versie: Brussels gewest Taal: Nederlands Maart 2004 BOFAS versie 20/09/2007 1

2 INHOUD INLEIDING... 4 SYSTEEMVEREISTEN... 5 HARDWARE... 5 SOFTWARE... 5 INSTALLATIE, OPSTARTEN, EERSTE GEBRUIK EN ONDERSTEUNING... 5 INSTALLATIE... 5 OPSTARTEN... 5 EERSTE GEBRUIK... 6 ONDERSTEUNING... 8 GEBRUIK VAN HET PROGRAMMA... 8 ALGEMEENHEDEN... 8 Functies van het programma... 8 Algemene opmerkingen bij de werking van het programma... 8 Percelen zonder grondnummer...8 Buitenlandse postcodes...8 Verplichte velden...8 Menu, drukknoppen, entertoets en dubbelklikken...9 Selectielijsten...10 Gegevens bewaren...10 Afdrukken van gegevens...10 OVERZICHT SCHERMEN IBD Login bodemsaneringdeskundige IBD [naam bodemsaneringdeskundige] Onderzoeken Onderzoek Detail Perceel (lijst)...16 Perceel Kopgedeelte...17 Perceel...18 Perceel onderzoek...19 Eigenaars Gebruikers (lijst)...20 Profielen (lijst)...21 Eigenaars Gebruikers Profiel Gegevens...23 Waarnemingen (lijst)...24 Automatisch laden...24 Automatisch laden analyse resultaten...25 WERKWIJZE: Waarneming...25 Peilputten (lijst)...26 Waarneming Gegevens...27 Analyseresultaten...28 Peilput Bofas - Export Rapport Onderzoek...31 Fouten...32 Kopiëren van een onderzoek Kopiëren perceel Kopiëren eigenaar gebruiker BOFAS versie 20/09/2007 2

3 BOFAS versie 20/09/2007 3

4 Inleiding Wanneer een rechtsgeldige aanvrager zijn aanvraag tot tussenkomst van het bodemsaneringsfonds bij BOFAS vzw. wil indienen, is één van de verplichte bijlagen het verslag van een afdoende bevonden oriënterend bodemonderzoek. BOFAS vzw. wenst met op basis van dit onderzoek meer inzicht te krijgen in de aard en orde grootte van de verontreiniging, de betrokken actoren, de omgevingskenmerken, en de kadastrale toestand. Al deze voornoemde gegevens zijn van cruciaal belang om een juiste inschatting en keuzes te maken bij de verdere afhandeling van de aanvraag. Omdat in het Vlaamse Gewest reeds een medium bestond om de voornoemde gegevens in een gestuctureerde digitale vorm aangeleverd te krijgen, vond BOFAS het opportuun deze gegevens zelf ook op te vragen en ze te gebruiken. Aangezien voor het Brusselse Gewest dergelijk medium nog niet bestond, heeft BOFAS geïnvesteerd in een gelijkaardig medium, dat aan de aanvrager of diens contractant kan worden aangeboden, zodat digitale aanlevering van onderzoeksgegevens mogelijk wordt. Principieel is het aanleveren van digitale onderzoeksinformatie alleen verplicht bij aanvragen in de gevallen van stopzetting. De verplichting beperkt zich tot het aanleveren van het prospectief onderzoek. Bij de aanvragen in de gevallen van sanering bij wijze van overgangsmaatregel en verdere exploitatie is het aanleveren van digitale info optioneel. BOFAS benadrukt echter het belang en de noodzaak om op een snelle wijze duidelijk inzicht te krijgen op de verontreinigingssituatie. Het aanleveren van een IBD3_XML-file bij de eerder genoemde optionele aanvraagtypes of extra onderzoeken, bv. een nader onderzoek indien dit reeds zou zijn uitgevoerd, bij alle aanvraagtypes wordt als een meerwaarde beschouwd. Het eindresultaat, de eigenlijke IBD3_XML-file, die via deze applicatie kan worden geëxporteerd zal kunnen ingelezen worden in de TAD (toepassing aanvragen), waardoor een deel van de administratieve gegevens die in de aanvraag ter beschikking moet worden gesteld kunnen worden gerecupereerd. Op deze wijze wordt getracht dubbele input van gegevens te vermijden. BOFAS versie 20/09/2007 4

5 Systeemvereisten Om het programma IBD_B_NL te kunnen gebruiken zijn volgende systeemeisen nodig: Hardware Een PC met intelprocessor Pentium of compatibele processor met klokfrequentie van 133 MHz of hoger. Een werkgeheugen van tenminste 32 Mb. Een diskettedrive voor 3,5 inch HD diskettes van 1,44MB of een cd-station. Harde schijf met vrije ruimte van 6 MB om het programma en de basis XML-bestanden te kunnen installeren plus nog een vrije ruimte die afhankelijk is van het aantal te verwachten in te brengen bodemonderzoeken. Software Windows 95 of hoger Windows NT 4.0 werkstation Windows 2000 Windows XP Installatie, opstarten, eerste gebruik en ondersteuning Installatie - Unzip de IBD_B_NL.zip naar de pc waarop u de toepassing installeren wilt. - Dubbelklik op Setup.exe. Het programma installatieprogramma wordt opgestart. - Het programma zal standaard geplaatst worden in de map C:\Program files\bofas\ibd_bnl'. Indien u dit wenst dan kan je een andere map kiezen. Daarin zal het programma dan geplaatst worden. De aangemaakte XML-bestanden van onderzoeken zullen standaard in de submap Data' worden geplaatst. Bij het gebruik van het programma kan dit aangepast worden. - Vervolgens kan je instellen waar de bestanden van de XML-standaard dienen bewaard te worden. Standaard wordt geopteerd voor de plaats waar het programma geïnstalleerd is maar dit kan ook aangepast worden. Op deze wijze kan je binnen een organisatie de bestanden van de XML-standaard op één plaats bewaren. Opstarten Via de drukknop Start en de folders Programma s en IBD_B_NL kan u het programma IBD_B_NL starten. Bij installatie wordt standaard een snelkoppeling naar de toepassing op uw bureaublad geplaatst. BOFAS versie 20/09/2007 5

6 Indien dit bij u niet automatisch zou gebeuren kunt u dit alsnog op de volgende manier voorzien: - klik met de rechtermuisknop op een lege plaats op het bureaublad - ga met de muis naar optie Nieuw - kies uit het volgende scherm Snelkoppeling - duw op de drukknop Bladeren - selecteer het pad C:\Program Files\Bofas\ IBD_B_NL - klik op de icoon IBD_B_NL - druk op Openen - druk op Volgende - geef een naam aan de snelkoppeling - druk op Voltooien - een Icoon met de opgegeven naam wordt toegevoegd op uw bureaublad - u kan het programma nu starten door te dubbelklikken op deze nieuwe icoon Eerste gebruik In het onderstaande schema heb je een overzicht van de verschillende schermen en waar je de detailinformatie betreffende die schermen kan vinden in dit document. De algemene architectuur is dus zo dat na het inloggen het IBD-programma opent. Daar zijn er twee grote modules, namelijk Onderzoeken en BOFAS Export. - In Onderzoeken verschijnt steeds een lijst van alle onderzoeken die in de werkmap zitten. Als je een onderzoek selecteert of een nieuw aanmaakt, dan kom je in het detailscherm van het onderzoek terecht. Hier dienen de algemene onderzoeksgegevens ingevoerd te worden (Naam, opdrachtgever, gemeente, ). Ook is er een lijst van percelen waarop het onderzoek betrekking heeft. Voor de eigenschappen van elk perceel, heb je ook een scherm. Hierin dien je, naast de verschillende componenten van het kadasternummer, ook andere info in te vullen. In de andere deelschermen zijn lijsten opgenomen van eigenaars- en gebruikers en profielen. Deze kunnen volgens dezelfde systematiek ook ingevuld worden. - In een profiel worden alle waarnemingen op eenzelfde plaats bedoeld. - In BOFAS Export gaat het aangemaakte bestand geverifieerd worden op al zijn componenten om te zien of het voldoet aan de kenmerken opgelegd in de XMLstandaard. Indien dit het geval is, dan wordt een het rapport aangemaakt dat je kan afdrukken. Dit rapport alsook het xml-bestand dienen aan BOFAS bezorgd te worden. BOFAS versie 20/09/2007 6

7 BOFAS versie 20/09/2007 7

8 Ondersteuning De voorliggende handleiding tracht U als gebruiker te begeleiden bij het gebruik van de IBD3-toepassing en reeds een antwoord te bieden op de meest voor de hand liggende vragen. Voor vragen waar u geen antwoord op vindt in deze handleiding wordt verwezen naar de website van BOFAS (www.bofas.be). Anderzijds kan ook gebruik gemaakt worden van een telefonische hulplijn bij BOFAS (02/ ). Deze laatste optie wordt eerder gereserveerd voor inhoudelijke vragen die nog niet op de website van BOFAS worden behandeld. Indien er zich uitgesproken technische- en installatieproblemen voordoen, kan u terecht op het adres: Gebruik van het programma Algemeenheden Functies van het programma Met dit programma is het mogelijk bodemonderzoeken (nader en prospectief) in te voeren. De gebruiker heeft de mogelijkheid om een kopie van een bodemonderzoek op een digitale dragen te plaatsen en dit als bijlage bij het rapport te voegen. Daarnaast zijn tal van overzichtslijsten voorzien op meerdere niveaus van de toepassing. Algemene opmerkingen bij de werking van het programma Percelen zonder grondnummer Indien het een perceel betreft zonder kadastraal grondnummer (vb. een straat, een spoorweg, een waterweg ) wordt de afdeling en de sectie van het kadastrale plan overgenomen en wordt 9999 ingegeven onder het grondnummer. Indien er meerdere percelen zonder grondnummer voorkomen in een bepaalde sectie, wordt onder het bisnummer een bijkomend cijfer ingevuld. Voorbeeld: Anderlecht 1 Afd, sectie A, grondnummer 9999, bisnummer 01. Buitenlandse postcodes Indien een buitenlands adres moet worden ingegeven, moet u als volgt te werk gaan. Vul eerst het land in, verschillend van BELGIË, daarna kan u zowel postcode als stad buitenland invullen. Dit zijn vrije inputvelden zonder controles. Dus het feit dat u een buitenlandse of Belgische postcode kan invoeren is volledig afhankelijk van het gekozen land. Indien u een postcode selecteert uit de lijst zal landcode automatisch op BELGIË worden geplaatst en kan u geen buitenlandse postcode meer invoeren, totdat u eventueel het land wijzigt. Verplichte velden Velden welke verplicht zijn in te vullen zijn in het programma aangeduid met een gele kleur. Indien bij het afsluiten van een scherm niet alle verplichte velden zijn ingevuld verschijnt er een melding en komt u automatisch terecht op het eerste nog in te vullen verplichte veld. BOFAS versie 20/09/2007 8

9 Menu, drukknoppen, entertoets en dubbelklikken. : Voeg een nieuw element toe aan de bestaande lijst. Toevoegen van een element gebeurt via een afzonderlijk invoerscherm. : Wijzig een bestaand element uit de lijst. Het te wijzigen element moet eerst geselecteerd worden. Het zelfde resultaat kan bekomen worden wanneer op het te wijzigen element dubbel wordt geklikt. : Schrap een bestaand element uit de lijst. Het te wijzigen element moet eerst geselecteerd worden. Nadat de gebruiker bevestigt wordt het geselecteerde element geschrapt. : Van het geselecteerde element een kopie maken. : Selecteer een bestaande locatie op het systeem. : Toon mij een kalender waar ik een datum kan selecteren. : Maak de laatste niet bewaarde wijzigingen op dit scherm ongedaan. : Filter de opgevraagde gegevens met de door mij ingegeven criteria. : Vink alle te selecteren elementen aan. : Vink alle te selecteren elementen uit. : Voeg toe aan de bestaande lijst. Toevoegen van één of meerdere elementen via een afzonderlijk scherm. : Verwijder alle geselecteerde elementen uit de bestaande lijst. : Ga naar het eerste element van de lijst. : Ga één element terug in de lijst. : Ga één element vooruit in de lijst. : Ga naar het laatste element van de lijst. opgeslaan. : Bij het klikken op de ok knop worden alle eventuele wijzigingen : Bij het klikken op de annuleren knop wordt het scherm verlaten. Indien er wijzigingen gebeurt zijn aan het scherm krijgt u de vraag of u de gemaakte wijzigingen eerst wenst op te slaan. : Indien de toepassen knop actief is betekent dit dat er wijzigingen zijn. Indien u op de toepassen knop klikt worden de wijzigingen opgeslagen zonder dat het scherm evenwel verlaten wordt. Op de meeste schermen is er een drukknop voorzien die geactiveerd wordt door de enter-toets van het toetsenbord. Dit is de default drukknop van het scherm. Deze drukknop kan u herkennen aan het feit dat de rand van deze knop duidelijker met zwart omlijnd is. Meestal is deze knop de meest gebruikte actie op het scherm. BOFAS versie 20/09/2007 9

10 Selectielijsten Indien op het scherm een selectielijst (drop-down lijst) staat, zijn volgende werkwijzen mogelijk. Hoe selecteren uit een lijst? - ofwel met muis klikken op rechterpijl van lijst of in invulveld, waarna de lijst getoond wordt. In deze lijst kan u naar beneden of naar boven bladeren via de pijltjes op uw toetsenbord of via ingaven van de beginposities van de gezochte tekst positioneert u zich zelf binnen de lijst of via het klikken met de muis in de rechtse schuifbalk. Indien u de gewenste record gevonden heeft in de lijst kan u deze selecteren door te klikken met uw muis op de betreffende lijn (het verschuiven van de schuifbalk is niet altijd mogelijk op de exacte plaats als men hem plaatst). - ofwel vult u de gezochte waarde in het inputveld in waarna in de lijst elementen geselecteerd worden die aan uw ingaven voldoen. Gegevens bewaren Gegevens bewaren kan door op de knop toepassen of op de knop Ok te klikken. Bij een klik op de knop Ok worden de wijzigingen bewaard en sluit het actieve scherm. Bij een klik op de knop Toepassen worden de wijzigingen bewaard maar blijft het actieve scherm actief. De knop Toepassen is enkel actief als er daadwerkelijk wijzigingen aan de gegevens werden gemaakt. Indien men een scherm d.m.v. een klik op de knop annuleren wil sluiten waarvan de gegevens kunnen bewaard worden, m.a.w. waar u nog niet op de knop toepassen geklikt hebt, wordt altijd eerst een bevestigingsscherm getoond voor het bewaren van de gegevens. - Ja : Opslaan van de gegevens en sluiten van actieve scherm - Nee : Sluiten van actieve scherm (zonder opslaan) - Annuleren : Sluiten van dit bevestigingsscherm en terug naar actieve scherm (zonder opslaan) Afdrukken van gegevens Indien u een rapport wil afdrukken, komt u altijd eerst terecht op een scherm dat u het af te drukken rapport in afdrukvoorbeeld aanbiedt. Hier kan u de beslissing nemen of u de rapport al dan niet wenst af te drukken. Op deze manier krijgt u al een idee hoe de rapport er zal uitzien. Overzicht schermen IBD3.0 BOFAS versie 20/09/

11 Login bodemsaneringdeskundige Van zodra u het programma opstart verschijnt een inlog scherm waar u zich als deskundige moet aanmelden. Behalve de eerste keer zal altijd de naam van de deskundige waardoor laatst ingaven werden gedaan default verschijnen. Indien uw naam niet in de lijst voorkomt moet u contact op nemen met Bofas die de nodige stappen zullen ondernemen om u eventueel aan de lijst toe te voegen. U kunt ondertussen wel ingaven doen door te kiezen voor Andere. - : Het indrukken van deze knop opent het scherm in 0. - : Het indrukken van deze knop zorgt ervoor dat het scherm gesloten wordt. Er wordt geen ander scherm geopend. IBD [naam bodemsaneringdeskundige] Wanneer het programma is opgestart verschijnt op de achtergrond het scherm met als hoofding IBD [naam bodemsaneringdeskundige]. Dit is het hoofdscherm voor de ganse toepassing. Indien u dit scherm sluit, sluit u de ganse toepassing. BOFAS versie 20/09/

12 De volgende mogelijkheden zijn aanwezig in het programmavenster: - De functie Bestand + Printer instellingen biedt u de mogelijkheid om binnen de toepassing uw printerinstellingen aan te passen De functie Bestand + Afsluiten zal van op elke plaats binnen de toepassing mogelijk zijn en zal de ganse toepassing afsluiten. - De functie Bewerken biedt enkele mogelijkheden om de invoer te versnellen. Zo is het mogelijk om te Kopiëren, Knippen en Plakken. - Via de optie Module in het menu, kan u de verschillende functies van het programma IBD opstarten. Het gaat om de modules Onderzoek en Bofas Export. Deze worden in de volgende paragrafen uitgelegd. Direct na het inloggen wordt automatisch de module Onderzoeken ook geopend. - De functie Venster biedt enkele mogelijkheden om schermen te schikken en op te roepen. - De functie Help + Programma- informatie toont de versie van het programma en het geopende XML-bestand. Ook is een contactadres getoond waar je terecht kan bij ernstige problemen bij de invoer van gegevens. BOFAS versie 20/09/

13 Onderzoeken Dit eerste scherm biedt een overzicht van de verschillende onderzoeken die zich in de werkmap (zie pad bovenaan het scherm) bevinden. Via dit scherm kan je nieuwe onderzoeken maken of bestaande onderzoeken bekijken, verwijderen of kopiëren. Mogelijke functies: - : Een locatie kiezen waar uw onderzoeksresultaten in de vorm van XMLbestanden opgeslagen zijn. Door het indrukken van deze knop opent het onderstaande scherm. BOFAS versie 20/09/

14 Hierin kan genavigeerd worden naar de map met de XML-bestanden die je wilt raadplegen. Als je in dit scherm op drukt dan worden in het scherm Onderzoeken de onderzoeken geladen op de nieuw geselecteerde locatie. Als je in dit scherm op drukt dan blijven de onderzoeken die getoond werden, raadpleegbaar. - : Toevoegen van een nieuw onderzoek. Het scherm uit paragraaf 0 wordt blanco geopend. - : Openen van een bestaand onderzoek om te bekijken of te wijzigen. Het scherm uit paragraaf 0 wordt geopend met de eerder ingevulde gegevens van het onderzoek. - : Deze functie zal het XML bestand van het geselecteerde onderzoek verwijderen na bevestiging. - : Via deze functie kan u de gegevens van een onderzoek kopiëren naar een nieuw onderzoek. Het onderzoek van waar u de gegevens wenst te kopiëren moet u eerst selecteren uit de lijst. Na indrukken van de knop komt u op het scherm Kopiëren van een onderzoek (0) terecht. De selectie van een onderzoek gebeurt door de lijn aan te klikken zodat deze opkleurt. Onderzoek Per onderzoek zijn de verschillende gegevens samen gebracht in dit scherm. De eerste twee bladen bevatten algemene gegevens. Het laatste venster bevat een lijst van de verschillende percelen die tot het onderzoek behoren. Detail 1 Op het eerste blad dienen enkele algemene gegevens betreffende het onderzoek ingevuld te worden. Volgende gegevens kunnen worden ingevoerd op dit scherm: Rapportcode: referentienummer gebruikt door de erkende bodemsaneringdeskundige (max. 15 karakters). Verplicht veld Dossiernaam: karakteristieke naam gebruikt door de deskundige vb naam van bedrijf (max. 40 karakters) Verplicht veld. Type onderzoek: Nader, prospectief. Verplicht veld. Rapportdatum: datum van het rapport (wordt op het rapport afgedrukt). Verplicht veld. Contactpersoon: is de contactpersoon bij de opdrachtgever van de bodemsaneringdeskundige Naam: Naam van de contactpersoon. (max. 40 karakters) Telefoonnummer: Telefoonnummer van de contactpersoon, indien een buitenlands nummer ook de landnummers aangeven (12 karakters) Adres onderzoekslocatie: ligging van het onderzochte terrein aangeven via straatnaam en straatnummer (max. 40 karakters). Verplicht veld. Fusiegemeente: fusiegemeente van onderzoekslocatie (via dropdown list selecteren, lijst is opgenomen in bijlage). Verplicht veld. Deelgemeente: naam van de deelgemeente waarin onderzoekslocatie zich bevindt vb. terrein gelegen in Laken wordt ingegeven via fusiegemeente Brussel en deelgemeente Laken (max. 40 karakters). De lijst is gebaseerd op de postcodegebieden. Verplicht veld. BOFAS versie 20/09/

15 Verdachte stoffen: hierin worden de verdachte stoffen vermeld welke op dit perceel van toepassing zijn (max. 254 karakters). Verplicht veld. Detail 2 Ook op het tweede blad zijn enkele algemene gegevens betreffende het onderzoek opgenomen. Zo dient ondermeer de opdrachtgever ingevuld te worden. Volgende gegevens kunnen worden ingegeven op dit scherm: Opdrachtgever: in naam van deze persoon/firma heeft de deskundige het onderzoek uitgevoerd Naam: Er kunnen tot 4 namen ingevoerd worden (max. 40 karakters per naam). Enkel de eerste naam is een verplicht veld. Naast de naam, kan hier bijvoorbeeld ook de titel van de persoon toegevoegd worden. Adres: Locatie opdrachtgever. Verplicht veld. Postcode: Postcode opdrachtgever, te kiezen uit een lijst. Verplicht veld. Gemeente: Gemeente gekoppeld aan de postcode. Land: Standaardkeuze BELGIË, andere landen te kiezen uit een dropdownlist. Verplicht veld. Titel rapport: naam van het rapport zoals op het rapport wordt afgedrukt (max. 300 karakters, geen Entertoets gebruiken). Verplicht veld. Boringen uitgevoerd door: klik één van de drie keuzes aan. Verplicht veld. G1: erkende boorfirma andere dan de erkende deskundige BSD: door de bodemsaneringdeskundige zelf Andere: overige (als er geen boringen zijn uitgevoerd) BOFAS versie 20/09/

16 Lambertcoördinaten: lambertcoördinaten van het centrale punt van het terrein X (xxx,xxx) km: X-coördinaat uitgedrukt in km (max. ingeven 3 cijfers voor en 3 na de komma) Verplicht veld. Y km: Y-coördinaat uitgedrukt in km (max. ingeven 3 cijfers voor en 3 na de komma) Verplicht veld. Z m: Z-coördinaat van het terrein uitgedrukt in m (hoogteligging, t.o.v. TAW) Perceel (lijst) Het laatste blad van het scherm Onderzoek bevat een lijst van de verschillende percelen die tot het onderzoek behoren. - : Toevoegen van een nieuw perceel. Na indrukken wordt het venster Perceel (0) blanco geopend. - : Openen van een bestaand perceel om te bekijken of te wijzigen. Na indrukken wordt het venster Perceel (0) geopend met de gegevens van het geselecteerde item. - : Deze functie zal het geselecteerde perceel verwijderen na bevestiging. - : Via deze functie kan u de gegevens van een perceel kopiëren naar een nieuw perceel. Het perceel van waar u de gegevens wenst te kopiëren moet u eerst selecteren uit de lijst. Na indrukken van de knop verschijnt het venster Kopiëren Perceel (0). BOFAS versie 20/09/

17 Perceel In het onderstaande scherm zijn in de verschillende bladen de gegevens van een perceel samengevoegd. Kopgedeelte In het gedeelte boven de bladen kunnen de verschillende delen van het kadastrale nummer ingevoegd worden. - Afdeling: steeds 5 posities numeriek, verplicht veld (moet een bestaande afdeling zijn) Voorbeeld: '21802' (=nummer kadastrale afdeling: BRUSSEL 2 AFD ). - Sectie: steeds 1 positie alfabetisch, verplicht veld Voorbeeld: 'A'. - Grondnummer: steeds 4 posities numeriek, verplicht veld (eventueel nullen vooraan plaatsen) Voorbeeld: '0001'. - Bisnummer: 2 posities numeriek, niet verplicht (eventueel 0 vooraan plaatsen) Voorbeeld: '01'. - Exponent 1: 1 positie alfabetisch, niet verplicht Voorbeeld: 'A'. - Exponent 2: 3 posities numeriek, niet verplicht. Enkel invullen indien exponent 1 is ingevuld. BOFAS versie 20/09/

18 Geen nullen vooraan, wordt automatisch rechts uitgelijnd. Voorbeeld: ' 1'. Op basis van de ingegeven delen wordt het samengestelde kadastrale nummer gegenereerd. Na drukken op OK of Toepassen wordt eveneens gecontroleerd of hetzelfde perceelsnummer al niet in het onderzoek is opgenomen. Perceel Op het blad Perceel kan de volgende informatie ingevoerd worden: 1. Datum toestand: Datum van de kadastrale toestand. Dit is de toestand op zoals weergegeven door het kadaster linksboven op de kadastrale legger. Indien dit nummer niet aanwezig is, geef dan de datum van het plan. Verplicht veld. 2. Adres perceel: Adres van het perceel (straat + nummer) zoals op de kadastrale legger aangegeven. Indien de straat niet gekend is, kan nog altijd onbekend worden ingevuld. Verplicht veld. 3. Lambertcoördinaten: Lambertcoördinaten (X en Y) van een centraal punt van het kadastrale perceel uitgedrukt in km. Men kan invoeren tot 3 cijfers na de komma (dus met een nauwkeurigheid tot op 1 m). Verplicht veld. 4. Oppervlakte m²: oppervlakte van het kadastraal perceel zoals vermeldt op de kadastrale legger. 5. Gebouw of grond: aangeven of er al dan niet een gebouw staat op het kadastraal perceel. Verplicht veld. 6. Bestemming: In het veld omschrijving kan men via de keuzelijst de inhoud selecteren. Verplicht veld. 7. Opmerkingen: hier worden bijkomende gegevens i.v.m. de geologie, de diepte van de grondwatertafel en de stromingszin ingegeven. BOFAS versie 20/09/

19 Perceel onderzoek Het tweede blad bevat meer onderzoeksgerelateerde informatie over het perceel. Volgende gegevens kunnen worden ingevoerd op dit scherm: - commentaar: commentaarveld van 1500 karakters waarin de historiek, het besluit aangaande de ernst van de bodemverontreiniging wordt ingegeven; Verdere maatregelen: te selecteren uit dropbownlist, conform de geldende wetgeving. - kleigehalte: relevant kleigehalte voor dat perceel (waarde tussen 0 en 100 % invullen). Verplicht veld. - organisch materiaal: relevant organische stofgehalte voor dat perceel (waarde tussen 0 en 100 % invullen). Verplicht veld. - Waterwinningsgebied of beschermingszone: Ja of nee. Verplicht veld. - volume verontreinigd grondwater / bodem (m³): alleen invullen nadat een afperking is gebeurd - Waterwinning: te selecteren uit een dropdownlist. Verplicht veld. - Oppervlaktewater: te selecteren uit een dropdownlist. Verplicht veld. Aanleiding onderzoek: te selecteren uit dropbownlist, conform de geldende wetgeving. BOFAS versie 20/09/

20 Eigenaars Gebruikers (lijst) In dit venster worden de verschillende eigenaars en gebruikers samengebracht. - : Toevoegen van een nieuwe Eigenaar Gebruiker. Na indrukken wordt het venster Eigenaars-gebruikers (0) blanco geopend. - : Openen van een bestaande Eigenaar Gebruiker om te bekijken of te wijzigen. Na indrukken wordt het venster Eigenaars-gebruikers (0) geopend met de gegevens van het geselecteerde item. - : Deze functie zal de geselecteerde Eigenaar Gebruiker verwijderen na bevestiging. - : Via deze functie kan u de gegevens van een Eigenaar Gebruiker kopiëren naar een nieuwe. De Eigenaar Gebruiker van waar u de gegevens wenst te kopiëren moet u eerst selecteren uit de lijst. Na indrukken van de knop verschijnt het venster Kopiëren Eigenaars-gebruikers. (0). BOFAS versie 20/09/

21 Profielen (lijst) De waarnemingen die op een bepaald punt gedaan zijn worden samengebracht in een Profiel. Hieronder ziet u het blad voor de profielen. Die bevat een lijst van alle toegevoegde profielen. - : Toevoegen van een nieuw Profiel. Na indrukken van de knop wordt het venster Profiel (0) blanco geopend. - : Openen van een bestaand Profiel om te bekijken of te wijzigen. Na indrukken van de knop wordt het venster Profiel (0) geopend met de gegevens van het geselecteerde item. - : Deze functie zal het geselecteerde Profiel verwijderen na bevestiging. BOFAS versie 20/09/

22 Eigenaars Gebruikers In dit venster kunnen de adresgegevens van een eigenaar of een gebruiker toegevoegd worden. Volgende gegevens kunnen worden ingevoerd op dit scherm: - Naam: Naam (max. Vier namen) eigenaar of gebruiker. Eerste naam verplicht in te vullen. (Voor de volgende naamcomponenten kan het gaan om bijvoorbeeld een titel.) - Adres: Straat + nummer van de eigenaar-gebruiker. Verplicht veld. - Postcode: Selectie uit lijst van postcodes. Gemeente en land wordt automatisch opgevuld na selectie van een postcode. Indien het om een buitenlands adres gaat moet eerst een land worden ingevuld verschillend van BELGIE, daarna kunnen de velden postcode en stad buitenland worden ingevuld. (zie ook 4.1) Verplicht veld. - Eigenaar: Aanduiding of de persoon een eigenaar is of niet. Verplicht veld. - Gebruiker: Aanduiding of de persoon een gebruiker is of niet. Verplicht veld. - BSD/Kadaster: Aanduiding of de gegevens afkomstig zijn van de kadastrale legger (Kadaster) of niet (BSD). Indien er wordt aangegeven dat de gegevens afkomstig zijn van de BSD (de deskundige zijn informatie) wordt er vanuit gegaan dat deze actueler zijn dan deze van het kadaster. Verplicht veld. BOFAS versie 20/09/

23 Profiel In dit scherm zijn alle gegevens van een bepaald punt samen gebracht. Het kan gaan om analyseresultaten uit een labo, over meetputgegevens, geurwaarnemingen, Gegevens In dit venster staan de algemene gegevens van een locatie. Volgende gegevens kunnen worden ingevoerd op dit scherm: - Omschrijving :Profielomschrijving (max. 40 karakters). Verplicht veld. - X (xxx,xxx) km: X-coördinaat uitgedrukt in km (max. ingeven 3 cijfers voor en 3 na de komma) Verplicht veld. - Y km: Y-coördinaat uitgedrukt in km (max. ingeven 3 cijfers voor en 3 na de komma) Verplicht veld. - Z m: Z-coördinaat van het terrein uitgedrukt in m (hoogteligging, t.o.v. TAW). Verplicht veld. - Diepte m: Diepte van de peilput of boring in meter. Verplicht veld. - Meettype: Aanduiding of het om een peilput of een boring gaat. Verplicht veld. Als de optie Peilput geactiveerd is, dan is het blad Peilputten zichtbaar, als de optie Boring geactiveerd is, is dit blad niet zichtbaar. BOFAS versie 20/09/

24 Waarnemingen (lijst) In dit venster worden de verschillende waarnemingen(analyses) van een profiel samen gebracht. - : Toevoegen van een nieuwe Waarneming. Na indrukken van de knop wordt het venster Waarneming (0) blanco geopend. - : Openen van een bestaande Waarneming om te bekijken of te wijzigen. Na indrukken van de knop wordt het venster Waarneming (0) geopend met de gegevens van het geselecteerde item. - : Deze functie zal de geselecteerde Waarneming verwijderen na bevestiging. Automatisch laden Na het indrukken van de knop Automatisch laden kunnen analyseresultaten automatisch geladen worden. In deze paragraaf is uitgelegd welke werkwijze hiertoe moet gevolgd worden. BOFAS versie 20/09/

25 Automatisch laden analyse resultaten. Dit is het scherm dat verschijnt nadat de knop Automatisch Laden is ingedrukt. (2) (1) (3) (4) (5) (6) werkwijze: (1) Kies het txt-bestand door het labo aangeleverd. (2) Klik op Importeer. Hierbij wordt er nagegaan of de opbouw van de txt correct is. (3) Indien correct qua opbouw komen alle waarnemingen aan de linkerzijde van het scherm te staan. Wanneer één van de waarnemingen aangeklikt wordt krijgt u onderaan het scherm extra info betreffende deze waarneming. (4) U kunt een specifieke waarneming gaan importeren door deze via het pijltje naar rechts te selecteren. Telkens u dit doet krijgt u onderstaand scherm te zien dat u moet vervolledigen. (5) Indien bij het importeren bepaalde stoffen a.d.h.v. hun nummer niet teruggevonden kunnen worden, komen deze in dit kader te staan. Stoffen die niet teruggevonden worden, maken geen deel uit van de import. Indien alle stoffen teruggevonden worden is dit kader niet zichtbaar. (6) Bij het klikken op de knop Ok worden alle waarnemingen die zich aan de rechterzijde van het scherm bevinden aan het bestaande profiel gehangen. Indien hier voor annuleren gekozen wordt zal niks toegevoegd worden aan het profiel. Waarneming. Per analyse die opgeladen wordt, dient dit scherm vervolledigd te worden. Een volledige beschrijving van dit scherm kan u vinden in het paragraaf 0. BOFAS versie 20/09/

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge Handleiding First Antwerpen - Cambridge Handleiding First 2015 Intersentia Antwerpen Cambridge http://www.intersentia.be http://firstsoftware.be Intersentia nv Groenstraat 31 2640 Mortsel Tel.: 03 609

Nadere informatie

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INLEIDING... 2 2 TOEGANG TOT URBAIN... 3 2.1 Gebruikers van de FOD Financiën... 3 2.2 Gebruikers van de gemeentebesturen... 4

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp A-1 Inhoudsopgave Deel 1 handleiding B-1 Deel 2 Het doel van MASTERPLAN C-1 Deel 3 software versies D-1 1 Versie 7.0.0.1 D-1 2 Versie 6.6.0.90 D-1 3 Versie 6.6.0.87 D-1 4 Versie 6.6.0.85 D-1 5 Versie 6.6.0.84

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING

IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 2011 BE Instituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België Externe statistieken de Berlaimontlaan 14 1000 Brussel Inhoudsopgave 1 INLEIDING...

Nadere informatie

CRM Contact Relations Management

CRM Contact Relations Management CRM Contact Relations Management WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat WINGS CRM INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Wings CRM Algemeen 4 1.2. Wings CRM Concept 5 WINGS GEBRUIKERS 2.1. Wings: opstarten

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

e-masspost User Guide

e-masspost User Guide e-masspost User Guide Laatste wijziging: januari 2011 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is e-masspost?...3 1.2 Welke zijn de principes om tot e-masspost toegang te hebben?...3 2 Hoe toegang krijgen tot e-masspost?...

Nadere informatie

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club Gebruikershandleiding Sportlink Club Uitgave 2 Gebruikershandleiding Sportlink Club Sportlink, Meer Tijd voor Sport Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Sportlink Club... 5 1.1.1 Installatie Java voor Windows..

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014

Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014 Deze handleiding bevat uitleg over alle functies die beschikbaar zijn vanaf versie 7.2 Inleiding Wat heb ik nodig om Welp te kunnen

Nadere informatie

Handleiding SupportWin

Handleiding SupportWin Handleiding Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49 32 32 Fax.: (0318) 49 32 33 E-mail:

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

EasyTrade Lite Exposantenmodule

EasyTrade Lite Exposantenmodule EasyTrade Lite Exposantenmodule 2 Inhoudsopgave 1 EasyTrade starten PC... 4 1.1 Snelkoppeling maken... 4 1.2 EasyTrade starten... 4 2 EasyTrade starten Mac OS / Apple... 5 2.1 Snelkoppeling maken... 5

Nadere informatie

Omniwize. Handleiding

Omniwize. Handleiding Omniwize Handleiding www.omniwize.net Handleiding Omniwize pag. 1 Handleiding Omniwize... 1 1. Omniwize... 5 1.1 De modules... 5 1.1.1 Agenda... 5 1.1.2 Rapport... 5 1.1.3 Leerlingen... 5 1.2 Het gebruik

Nadere informatie

SMS INFO & KLANT DASHBOARD. Met Cloud Communication Solution (C.C.S).

SMS INFO & KLANT DASHBOARD. Met Cloud Communication Solution (C.C.S). INFO & KLANT DASHBOARD. INFO & KLANT DASHBOARD Inhoud Presentatie CCS... 3... 3 Kanalen... 3 Soorten tools voor uw SFU WEB solutie :... 3 Vereisten... 3 1.1 Voordat u zich aanmeldt... 4 1.2 GEBRUIKTE SYMBOLEN...

Nadere informatie

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011 OneGate 16 September 2011 Pagina 2 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 3 2. TERMINOLOGIE... 4 3. ICONEN... 5 4. AANLOGGEN... 6 4.1. GEBRUIKERSID & PASWOORD... 6 4.1.1. Aanvragen van een Gebruikersid/Paswoord...

Nadere informatie

2 Helpdesk: 0222 36 30 62

2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Basishandleiding 2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Inhoudsopgave 1 Welkomstscherm 4 2 Ondersteuning 5 3 SnelStart gebruiksklaar maken 7 o.a.: Installatie van de software 7 Uw licentie activeren (Extra, Licentiebeheer)

Nadere informatie

Wat is ClockIt: Easy Schedule Creator?

Wat is ClockIt: Easy Schedule Creator? Wat is ClockIt: Easy Schedule Creator? ClockIt is een eenvoudig te gebruiken shift planning pakket. De gebruiksvriendelijke interface en krachtige rapporten maken ClockIt de ideale software om de uurroosters

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

Installatie- & Gebruikshandleiding. BankingTools C@shflow v4.0

Installatie- & Gebruikshandleiding. BankingTools C@shflow v4.0 Installatie- & Gebruikshandleiding BankingTools C@shflow v4.0 Bespaar geld en spaar het milieu! Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale

Nadere informatie

Een tekenprogramma voor elektriciens. Handleiding V1.5.40

Een tekenprogramma voor elektriciens. Handleiding V1.5.40 Een tekenprogramma voor elektriciens Handleiding V1.5.40 INHOUDSTABEL INHOUDSTABEL... 2 TRIKKER... 4 TRIKKER INSTALLEREN... 5 Installeren vanaf het Internet... 5 Demoversie Activeren... 8 DOCUMENT & ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e Handleiding alexioncrm alexion s o f t w a r e INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Missie... 6 Inleiding... 6 Doelstellingen... 7 Support via Hulp op Afstand... 8 1 Basis Alexion CRM... 9 1.1

Nadere informatie

De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding

De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding Inhoudstafel 1. Inleiding... 3 2. Configuratie van de nieuwigheden... 4 3. Basisbestanden... 5 Fiches van derden... 5 Beperkte

Nadere informatie

KRAAN Financieel Handleiding

KRAAN Financieel Handleiding Handleiding Copyright 2014 Kraan Bouwcomputing B.V. Publicatiedatum: 28-11-2014 Alle gegevens in dit document vallen onder het auteursrecht. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie