Invoerprogramma bodemsaneringdeskundige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Invoerprogramma bodemsaneringdeskundige"

Transcriptie

1 Invoerprogramma bodemsaneringdeskundige Versie: Brussels gewest Taal: Nederlands Maart 2004 BOFAS versie 20/09/2007 1

2 INHOUD INLEIDING... 4 SYSTEEMVEREISTEN... 5 HARDWARE... 5 SOFTWARE... 5 INSTALLATIE, OPSTARTEN, EERSTE GEBRUIK EN ONDERSTEUNING... 5 INSTALLATIE... 5 OPSTARTEN... 5 EERSTE GEBRUIK... 6 ONDERSTEUNING... 8 GEBRUIK VAN HET PROGRAMMA... 8 ALGEMEENHEDEN... 8 Functies van het programma... 8 Algemene opmerkingen bij de werking van het programma... 8 Percelen zonder grondnummer...8 Buitenlandse postcodes...8 Verplichte velden...8 Menu, drukknoppen, entertoets en dubbelklikken...9 Selectielijsten...10 Gegevens bewaren...10 Afdrukken van gegevens...10 OVERZICHT SCHERMEN IBD Login bodemsaneringdeskundige IBD [naam bodemsaneringdeskundige] Onderzoeken Onderzoek Detail Perceel (lijst)...16 Perceel Kopgedeelte...17 Perceel...18 Perceel onderzoek...19 Eigenaars Gebruikers (lijst)...20 Profielen (lijst)...21 Eigenaars Gebruikers Profiel Gegevens...23 Waarnemingen (lijst)...24 Automatisch laden...24 Automatisch laden analyse resultaten...25 WERKWIJZE: Waarneming...25 Peilputten (lijst)...26 Waarneming Gegevens...27 Analyseresultaten...28 Peilput Bofas - Export Rapport Onderzoek...31 Fouten...32 Kopiëren van een onderzoek Kopiëren perceel Kopiëren eigenaar gebruiker BOFAS versie 20/09/2007 2

3 BOFAS versie 20/09/2007 3

4 Inleiding Wanneer een rechtsgeldige aanvrager zijn aanvraag tot tussenkomst van het bodemsaneringsfonds bij BOFAS vzw. wil indienen, is één van de verplichte bijlagen het verslag van een afdoende bevonden oriënterend bodemonderzoek. BOFAS vzw. wenst met op basis van dit onderzoek meer inzicht te krijgen in de aard en orde grootte van de verontreiniging, de betrokken actoren, de omgevingskenmerken, en de kadastrale toestand. Al deze voornoemde gegevens zijn van cruciaal belang om een juiste inschatting en keuzes te maken bij de verdere afhandeling van de aanvraag. Omdat in het Vlaamse Gewest reeds een medium bestond om de voornoemde gegevens in een gestuctureerde digitale vorm aangeleverd te krijgen, vond BOFAS het opportuun deze gegevens zelf ook op te vragen en ze te gebruiken. Aangezien voor het Brusselse Gewest dergelijk medium nog niet bestond, heeft BOFAS geïnvesteerd in een gelijkaardig medium, dat aan de aanvrager of diens contractant kan worden aangeboden, zodat digitale aanlevering van onderzoeksgegevens mogelijk wordt. Principieel is het aanleveren van digitale onderzoeksinformatie alleen verplicht bij aanvragen in de gevallen van stopzetting. De verplichting beperkt zich tot het aanleveren van het prospectief onderzoek. Bij de aanvragen in de gevallen van sanering bij wijze van overgangsmaatregel en verdere exploitatie is het aanleveren van digitale info optioneel. BOFAS benadrukt echter het belang en de noodzaak om op een snelle wijze duidelijk inzicht te krijgen op de verontreinigingssituatie. Het aanleveren van een IBD3_XML-file bij de eerder genoemde optionele aanvraagtypes of extra onderzoeken, bv. een nader onderzoek indien dit reeds zou zijn uitgevoerd, bij alle aanvraagtypes wordt als een meerwaarde beschouwd. Het eindresultaat, de eigenlijke IBD3_XML-file, die via deze applicatie kan worden geëxporteerd zal kunnen ingelezen worden in de TAD (toepassing aanvragen), waardoor een deel van de administratieve gegevens die in de aanvraag ter beschikking moet worden gesteld kunnen worden gerecupereerd. Op deze wijze wordt getracht dubbele input van gegevens te vermijden. BOFAS versie 20/09/2007 4

5 Systeemvereisten Om het programma IBD_B_NL te kunnen gebruiken zijn volgende systeemeisen nodig: Hardware Een PC met intelprocessor Pentium of compatibele processor met klokfrequentie van 133 MHz of hoger. Een werkgeheugen van tenminste 32 Mb. Een diskettedrive voor 3,5 inch HD diskettes van 1,44MB of een cd-station. Harde schijf met vrije ruimte van 6 MB om het programma en de basis XML-bestanden te kunnen installeren plus nog een vrije ruimte die afhankelijk is van het aantal te verwachten in te brengen bodemonderzoeken. Software Windows 95 of hoger Windows NT 4.0 werkstation Windows 2000 Windows XP Installatie, opstarten, eerste gebruik en ondersteuning Installatie - Unzip de IBD_B_NL.zip naar de pc waarop u de toepassing installeren wilt. - Dubbelklik op Setup.exe. Het programma installatieprogramma wordt opgestart. - Het programma zal standaard geplaatst worden in de map C:\Program files\bofas\ibd_bnl'. Indien u dit wenst dan kan je een andere map kiezen. Daarin zal het programma dan geplaatst worden. De aangemaakte XML-bestanden van onderzoeken zullen standaard in de submap Data' worden geplaatst. Bij het gebruik van het programma kan dit aangepast worden. - Vervolgens kan je instellen waar de bestanden van de XML-standaard dienen bewaard te worden. Standaard wordt geopteerd voor de plaats waar het programma geïnstalleerd is maar dit kan ook aangepast worden. Op deze wijze kan je binnen een organisatie de bestanden van de XML-standaard op één plaats bewaren. Opstarten Via de drukknop Start en de folders Programma s en IBD_B_NL kan u het programma IBD_B_NL starten. Bij installatie wordt standaard een snelkoppeling naar de toepassing op uw bureaublad geplaatst. BOFAS versie 20/09/2007 5

6 Indien dit bij u niet automatisch zou gebeuren kunt u dit alsnog op de volgende manier voorzien: - klik met de rechtermuisknop op een lege plaats op het bureaublad - ga met de muis naar optie Nieuw - kies uit het volgende scherm Snelkoppeling - duw op de drukknop Bladeren - selecteer het pad C:\Program Files\Bofas\ IBD_B_NL - klik op de icoon IBD_B_NL - druk op Openen - druk op Volgende - geef een naam aan de snelkoppeling - druk op Voltooien - een Icoon met de opgegeven naam wordt toegevoegd op uw bureaublad - u kan het programma nu starten door te dubbelklikken op deze nieuwe icoon Eerste gebruik In het onderstaande schema heb je een overzicht van de verschillende schermen en waar je de detailinformatie betreffende die schermen kan vinden in dit document. De algemene architectuur is dus zo dat na het inloggen het IBD-programma opent. Daar zijn er twee grote modules, namelijk Onderzoeken en BOFAS Export. - In Onderzoeken verschijnt steeds een lijst van alle onderzoeken die in de werkmap zitten. Als je een onderzoek selecteert of een nieuw aanmaakt, dan kom je in het detailscherm van het onderzoek terecht. Hier dienen de algemene onderzoeksgegevens ingevoerd te worden (Naam, opdrachtgever, gemeente, ). Ook is er een lijst van percelen waarop het onderzoek betrekking heeft. Voor de eigenschappen van elk perceel, heb je ook een scherm. Hierin dien je, naast de verschillende componenten van het kadasternummer, ook andere info in te vullen. In de andere deelschermen zijn lijsten opgenomen van eigenaars- en gebruikers en profielen. Deze kunnen volgens dezelfde systematiek ook ingevuld worden. - In een profiel worden alle waarnemingen op eenzelfde plaats bedoeld. - In BOFAS Export gaat het aangemaakte bestand geverifieerd worden op al zijn componenten om te zien of het voldoet aan de kenmerken opgelegd in de XMLstandaard. Indien dit het geval is, dan wordt een het rapport aangemaakt dat je kan afdrukken. Dit rapport alsook het xml-bestand dienen aan BOFAS bezorgd te worden. BOFAS versie 20/09/2007 6

7 BOFAS versie 20/09/2007 7

8 Ondersteuning De voorliggende handleiding tracht U als gebruiker te begeleiden bij het gebruik van de IBD3-toepassing en reeds een antwoord te bieden op de meest voor de hand liggende vragen. Voor vragen waar u geen antwoord op vindt in deze handleiding wordt verwezen naar de website van BOFAS ( Anderzijds kan ook gebruik gemaakt worden van een telefonische hulplijn bij BOFAS (02/ ). Deze laatste optie wordt eerder gereserveerd voor inhoudelijke vragen die nog niet op de website van BOFAS worden behandeld. Indien er zich uitgesproken technische- en installatieproblemen voordoen, kan u terecht op het adres: Gebruik van het programma Algemeenheden Functies van het programma Met dit programma is het mogelijk bodemonderzoeken (nader en prospectief) in te voeren. De gebruiker heeft de mogelijkheid om een kopie van een bodemonderzoek op een digitale dragen te plaatsen en dit als bijlage bij het rapport te voegen. Daarnaast zijn tal van overzichtslijsten voorzien op meerdere niveaus van de toepassing. Algemene opmerkingen bij de werking van het programma Percelen zonder grondnummer Indien het een perceel betreft zonder kadastraal grondnummer (vb. een straat, een spoorweg, een waterweg ) wordt de afdeling en de sectie van het kadastrale plan overgenomen en wordt 9999 ingegeven onder het grondnummer. Indien er meerdere percelen zonder grondnummer voorkomen in een bepaalde sectie, wordt onder het bisnummer een bijkomend cijfer ingevuld. Voorbeeld: Anderlecht 1 Afd, sectie A, grondnummer 9999, bisnummer 01. Buitenlandse postcodes Indien een buitenlands adres moet worden ingegeven, moet u als volgt te werk gaan. Vul eerst het land in, verschillend van BELGIË, daarna kan u zowel postcode als stad buitenland invullen. Dit zijn vrije inputvelden zonder controles. Dus het feit dat u een buitenlandse of Belgische postcode kan invoeren is volledig afhankelijk van het gekozen land. Indien u een postcode selecteert uit de lijst zal landcode automatisch op BELGIË worden geplaatst en kan u geen buitenlandse postcode meer invoeren, totdat u eventueel het land wijzigt. Verplichte velden Velden welke verplicht zijn in te vullen zijn in het programma aangeduid met een gele kleur. Indien bij het afsluiten van een scherm niet alle verplichte velden zijn ingevuld verschijnt er een melding en komt u automatisch terecht op het eerste nog in te vullen verplichte veld. BOFAS versie 20/09/2007 8

9 Menu, drukknoppen, entertoets en dubbelklikken. : Voeg een nieuw element toe aan de bestaande lijst. Toevoegen van een element gebeurt via een afzonderlijk invoerscherm. : Wijzig een bestaand element uit de lijst. Het te wijzigen element moet eerst geselecteerd worden. Het zelfde resultaat kan bekomen worden wanneer op het te wijzigen element dubbel wordt geklikt. : Schrap een bestaand element uit de lijst. Het te wijzigen element moet eerst geselecteerd worden. Nadat de gebruiker bevestigt wordt het geselecteerde element geschrapt. : Van het geselecteerde element een kopie maken. : Selecteer een bestaande locatie op het systeem. : Toon mij een kalender waar ik een datum kan selecteren. : Maak de laatste niet bewaarde wijzigingen op dit scherm ongedaan. : Filter de opgevraagde gegevens met de door mij ingegeven criteria. : Vink alle te selecteren elementen aan. : Vink alle te selecteren elementen uit. : Voeg toe aan de bestaande lijst. Toevoegen van één of meerdere elementen via een afzonderlijk scherm. : Verwijder alle geselecteerde elementen uit de bestaande lijst. : Ga naar het eerste element van de lijst. : Ga één element terug in de lijst. : Ga één element vooruit in de lijst. : Ga naar het laatste element van de lijst. opgeslaan. : Bij het klikken op de ok knop worden alle eventuele wijzigingen : Bij het klikken op de annuleren knop wordt het scherm verlaten. Indien er wijzigingen gebeurt zijn aan het scherm krijgt u de vraag of u de gemaakte wijzigingen eerst wenst op te slaan. : Indien de toepassen knop actief is betekent dit dat er wijzigingen zijn. Indien u op de toepassen knop klikt worden de wijzigingen opgeslagen zonder dat het scherm evenwel verlaten wordt. Op de meeste schermen is er een drukknop voorzien die geactiveerd wordt door de enter-toets van het toetsenbord. Dit is de default drukknop van het scherm. Deze drukknop kan u herkennen aan het feit dat de rand van deze knop duidelijker met zwart omlijnd is. Meestal is deze knop de meest gebruikte actie op het scherm. BOFAS versie 20/09/2007 9

10 Selectielijsten Indien op het scherm een selectielijst (drop-down lijst) staat, zijn volgende werkwijzen mogelijk. Hoe selecteren uit een lijst? - ofwel met muis klikken op rechterpijl van lijst of in invulveld, waarna de lijst getoond wordt. In deze lijst kan u naar beneden of naar boven bladeren via de pijltjes op uw toetsenbord of via ingaven van de beginposities van de gezochte tekst positioneert u zich zelf binnen de lijst of via het klikken met de muis in de rechtse schuifbalk. Indien u de gewenste record gevonden heeft in de lijst kan u deze selecteren door te klikken met uw muis op de betreffende lijn (het verschuiven van de schuifbalk is niet altijd mogelijk op de exacte plaats als men hem plaatst). - ofwel vult u de gezochte waarde in het inputveld in waarna in de lijst elementen geselecteerd worden die aan uw ingaven voldoen. Gegevens bewaren Gegevens bewaren kan door op de knop toepassen of op de knop Ok te klikken. Bij een klik op de knop Ok worden de wijzigingen bewaard en sluit het actieve scherm. Bij een klik op de knop Toepassen worden de wijzigingen bewaard maar blijft het actieve scherm actief. De knop Toepassen is enkel actief als er daadwerkelijk wijzigingen aan de gegevens werden gemaakt. Indien men een scherm d.m.v. een klik op de knop annuleren wil sluiten waarvan de gegevens kunnen bewaard worden, m.a.w. waar u nog niet op de knop toepassen geklikt hebt, wordt altijd eerst een bevestigingsscherm getoond voor het bewaren van de gegevens. - Ja : Opslaan van de gegevens en sluiten van actieve scherm - Nee : Sluiten van actieve scherm (zonder opslaan) - Annuleren : Sluiten van dit bevestigingsscherm en terug naar actieve scherm (zonder opslaan) Afdrukken van gegevens Indien u een rapport wil afdrukken, komt u altijd eerst terecht op een scherm dat u het af te drukken rapport in afdrukvoorbeeld aanbiedt. Hier kan u de beslissing nemen of u de rapport al dan niet wenst af te drukken. Op deze manier krijgt u al een idee hoe de rapport er zal uitzien. Overzicht schermen IBD3.0 BOFAS versie 20/09/

11 Login bodemsaneringdeskundige Van zodra u het programma opstart verschijnt een inlog scherm waar u zich als deskundige moet aanmelden. Behalve de eerste keer zal altijd de naam van de deskundige waardoor laatst ingaven werden gedaan default verschijnen. Indien uw naam niet in de lijst voorkomt moet u contact op nemen met Bofas die de nodige stappen zullen ondernemen om u eventueel aan de lijst toe te voegen. U kunt ondertussen wel ingaven doen door te kiezen voor Andere. - : Het indrukken van deze knop opent het scherm in 0. - : Het indrukken van deze knop zorgt ervoor dat het scherm gesloten wordt. Er wordt geen ander scherm geopend. IBD [naam bodemsaneringdeskundige] Wanneer het programma is opgestart verschijnt op de achtergrond het scherm met als hoofding IBD [naam bodemsaneringdeskundige]. Dit is het hoofdscherm voor de ganse toepassing. Indien u dit scherm sluit, sluit u de ganse toepassing. BOFAS versie 20/09/

12 De volgende mogelijkheden zijn aanwezig in het programmavenster: - De functie Bestand + Printer instellingen biedt u de mogelijkheid om binnen de toepassing uw printerinstellingen aan te passen De functie Bestand + Afsluiten zal van op elke plaats binnen de toepassing mogelijk zijn en zal de ganse toepassing afsluiten. - De functie Bewerken biedt enkele mogelijkheden om de invoer te versnellen. Zo is het mogelijk om te Kopiëren, Knippen en Plakken. - Via de optie Module in het menu, kan u de verschillende functies van het programma IBD opstarten. Het gaat om de modules Onderzoek en Bofas Export. Deze worden in de volgende paragrafen uitgelegd. Direct na het inloggen wordt automatisch de module Onderzoeken ook geopend. - De functie Venster biedt enkele mogelijkheden om schermen te schikken en op te roepen. - De functie Help + Programma- informatie toont de versie van het programma en het geopende XML-bestand. Ook is een contactadres getoond waar je terecht kan bij ernstige problemen bij de invoer van gegevens. BOFAS versie 20/09/

13 Onderzoeken Dit eerste scherm biedt een overzicht van de verschillende onderzoeken die zich in de werkmap (zie pad bovenaan het scherm) bevinden. Via dit scherm kan je nieuwe onderzoeken maken of bestaande onderzoeken bekijken, verwijderen of kopiëren. Mogelijke functies: - : Een locatie kiezen waar uw onderzoeksresultaten in de vorm van XMLbestanden opgeslagen zijn. Door het indrukken van deze knop opent het onderstaande scherm. BOFAS versie 20/09/

14 Hierin kan genavigeerd worden naar de map met de XML-bestanden die je wilt raadplegen. Als je in dit scherm op drukt dan worden in het scherm Onderzoeken de onderzoeken geladen op de nieuw geselecteerde locatie. Als je in dit scherm op drukt dan blijven de onderzoeken die getoond werden, raadpleegbaar. - : Toevoegen van een nieuw onderzoek. Het scherm uit paragraaf 0 wordt blanco geopend. - : Openen van een bestaand onderzoek om te bekijken of te wijzigen. Het scherm uit paragraaf 0 wordt geopend met de eerder ingevulde gegevens van het onderzoek. - : Deze functie zal het XML bestand van het geselecteerde onderzoek verwijderen na bevestiging. - : Via deze functie kan u de gegevens van een onderzoek kopiëren naar een nieuw onderzoek. Het onderzoek van waar u de gegevens wenst te kopiëren moet u eerst selecteren uit de lijst. Na indrukken van de knop komt u op het scherm Kopiëren van een onderzoek (0) terecht. De selectie van een onderzoek gebeurt door de lijn aan te klikken zodat deze opkleurt. Onderzoek Per onderzoek zijn de verschillende gegevens samen gebracht in dit scherm. De eerste twee bladen bevatten algemene gegevens. Het laatste venster bevat een lijst van de verschillende percelen die tot het onderzoek behoren. Detail 1 Op het eerste blad dienen enkele algemene gegevens betreffende het onderzoek ingevuld te worden. Volgende gegevens kunnen worden ingevoerd op dit scherm: Rapportcode: referentienummer gebruikt door de erkende bodemsaneringdeskundige (max. 15 karakters). Verplicht veld Dossiernaam: karakteristieke naam gebruikt door de deskundige vb naam van bedrijf (max. 40 karakters) Verplicht veld. Type onderzoek: Nader, prospectief. Verplicht veld. Rapportdatum: datum van het rapport (wordt op het rapport afgedrukt). Verplicht veld. Contactpersoon: is de contactpersoon bij de opdrachtgever van de bodemsaneringdeskundige Naam: Naam van de contactpersoon. (max. 40 karakters) Telefoonnummer: Telefoonnummer van de contactpersoon, indien een buitenlands nummer ook de landnummers aangeven (12 karakters) Adres onderzoekslocatie: ligging van het onderzochte terrein aangeven via straatnaam en straatnummer (max. 40 karakters). Verplicht veld. Fusiegemeente: fusiegemeente van onderzoekslocatie (via dropdown list selecteren, lijst is opgenomen in bijlage). Verplicht veld. Deelgemeente: naam van de deelgemeente waarin onderzoekslocatie zich bevindt vb. terrein gelegen in Laken wordt ingegeven via fusiegemeente Brussel en deelgemeente Laken (max. 40 karakters). De lijst is gebaseerd op de postcodegebieden. Verplicht veld. BOFAS versie 20/09/

15 Verdachte stoffen: hierin worden de verdachte stoffen vermeld welke op dit perceel van toepassing zijn (max. 254 karakters). Verplicht veld. Detail 2 Ook op het tweede blad zijn enkele algemene gegevens betreffende het onderzoek opgenomen. Zo dient ondermeer de opdrachtgever ingevuld te worden. Volgende gegevens kunnen worden ingegeven op dit scherm: Opdrachtgever: in naam van deze persoon/firma heeft de deskundige het onderzoek uitgevoerd Naam: Er kunnen tot 4 namen ingevoerd worden (max. 40 karakters per naam). Enkel de eerste naam is een verplicht veld. Naast de naam, kan hier bijvoorbeeld ook de titel van de persoon toegevoegd worden. Adres: Locatie opdrachtgever. Verplicht veld. Postcode: Postcode opdrachtgever, te kiezen uit een lijst. Verplicht veld. Gemeente: Gemeente gekoppeld aan de postcode. Land: Standaardkeuze BELGIË, andere landen te kiezen uit een dropdownlist. Verplicht veld. Titel rapport: naam van het rapport zoals op het rapport wordt afgedrukt (max. 300 karakters, geen Entertoets gebruiken). Verplicht veld. Boringen uitgevoerd door: klik één van de drie keuzes aan. Verplicht veld. G1: erkende boorfirma andere dan de erkende deskundige BSD: door de bodemsaneringdeskundige zelf Andere: overige (als er geen boringen zijn uitgevoerd) BOFAS versie 20/09/

16 Lambertcoördinaten: lambertcoördinaten van het centrale punt van het terrein X (xxx,xxx) km: X-coördinaat uitgedrukt in km (max. ingeven 3 cijfers voor en 3 na de komma) Verplicht veld. Y km: Y-coördinaat uitgedrukt in km (max. ingeven 3 cijfers voor en 3 na de komma) Verplicht veld. Z m: Z-coördinaat van het terrein uitgedrukt in m (hoogteligging, t.o.v. TAW) Perceel (lijst) Het laatste blad van het scherm Onderzoek bevat een lijst van de verschillende percelen die tot het onderzoek behoren. - : Toevoegen van een nieuw perceel. Na indrukken wordt het venster Perceel (0) blanco geopend. - : Openen van een bestaand perceel om te bekijken of te wijzigen. Na indrukken wordt het venster Perceel (0) geopend met de gegevens van het geselecteerde item. - : Deze functie zal het geselecteerde perceel verwijderen na bevestiging. - : Via deze functie kan u de gegevens van een perceel kopiëren naar een nieuw perceel. Het perceel van waar u de gegevens wenst te kopiëren moet u eerst selecteren uit de lijst. Na indrukken van de knop verschijnt het venster Kopiëren Perceel (0). BOFAS versie 20/09/

17 Perceel In het onderstaande scherm zijn in de verschillende bladen de gegevens van een perceel samengevoegd. Kopgedeelte In het gedeelte boven de bladen kunnen de verschillende delen van het kadastrale nummer ingevoegd worden. - Afdeling: steeds 5 posities numeriek, verplicht veld (moet een bestaande afdeling zijn) Voorbeeld: '21802' (=nummer kadastrale afdeling: BRUSSEL 2 AFD ). - Sectie: steeds 1 positie alfabetisch, verplicht veld Voorbeeld: 'A'. - Grondnummer: steeds 4 posities numeriek, verplicht veld (eventueel nullen vooraan plaatsen) Voorbeeld: '0001'. - Bisnummer: 2 posities numeriek, niet verplicht (eventueel 0 vooraan plaatsen) Voorbeeld: '01'. - Exponent 1: 1 positie alfabetisch, niet verplicht Voorbeeld: 'A'. - Exponent 2: 3 posities numeriek, niet verplicht. Enkel invullen indien exponent 1 is ingevuld. BOFAS versie 20/09/

18 Geen nullen vooraan, wordt automatisch rechts uitgelijnd. Voorbeeld: ' 1'. Op basis van de ingegeven delen wordt het samengestelde kadastrale nummer gegenereerd. Na drukken op OK of Toepassen wordt eveneens gecontroleerd of hetzelfde perceelsnummer al niet in het onderzoek is opgenomen. Perceel Op het blad Perceel kan de volgende informatie ingevoerd worden: 1. Datum toestand: Datum van de kadastrale toestand. Dit is de toestand op zoals weergegeven door het kadaster linksboven op de kadastrale legger. Indien dit nummer niet aanwezig is, geef dan de datum van het plan. Verplicht veld. 2. Adres perceel: Adres van het perceel (straat + nummer) zoals op de kadastrale legger aangegeven. Indien de straat niet gekend is, kan nog altijd onbekend worden ingevuld. Verplicht veld. 3. Lambertcoördinaten: Lambertcoördinaten (X en Y) van een centraal punt van het kadastrale perceel uitgedrukt in km. Men kan invoeren tot 3 cijfers na de komma (dus met een nauwkeurigheid tot op 1 m). Verplicht veld. 4. Oppervlakte m²: oppervlakte van het kadastraal perceel zoals vermeldt op de kadastrale legger. 5. Gebouw of grond: aangeven of er al dan niet een gebouw staat op het kadastraal perceel. Verplicht veld. 6. Bestemming: In het veld omschrijving kan men via de keuzelijst de inhoud selecteren. Verplicht veld. 7. Opmerkingen: hier worden bijkomende gegevens i.v.m. de geologie, de diepte van de grondwatertafel en de stromingszin ingegeven. BOFAS versie 20/09/

19 Perceel onderzoek Het tweede blad bevat meer onderzoeksgerelateerde informatie over het perceel. Volgende gegevens kunnen worden ingevoerd op dit scherm: - commentaar: commentaarveld van 1500 karakters waarin de historiek, het besluit aangaande de ernst van de bodemverontreiniging wordt ingegeven; Verdere maatregelen: te selecteren uit dropbownlist, conform de geldende wetgeving. - kleigehalte: relevant kleigehalte voor dat perceel (waarde tussen 0 en 100 % invullen). Verplicht veld. - organisch materiaal: relevant organische stofgehalte voor dat perceel (waarde tussen 0 en 100 % invullen). Verplicht veld. - Waterwinningsgebied of beschermingszone: Ja of nee. Verplicht veld. - volume verontreinigd grondwater / bodem (m³): alleen invullen nadat een afperking is gebeurd - Waterwinning: te selecteren uit een dropdownlist. Verplicht veld. - Oppervlaktewater: te selecteren uit een dropdownlist. Verplicht veld. Aanleiding onderzoek: te selecteren uit dropbownlist, conform de geldende wetgeving. BOFAS versie 20/09/

20 Eigenaars Gebruikers (lijst) In dit venster worden de verschillende eigenaars en gebruikers samengebracht. - : Toevoegen van een nieuwe Eigenaar Gebruiker. Na indrukken wordt het venster Eigenaars-gebruikers (0) blanco geopend. - : Openen van een bestaande Eigenaar Gebruiker om te bekijken of te wijzigen. Na indrukken wordt het venster Eigenaars-gebruikers (0) geopend met de gegevens van het geselecteerde item. - : Deze functie zal de geselecteerde Eigenaar Gebruiker verwijderen na bevestiging. - : Via deze functie kan u de gegevens van een Eigenaar Gebruiker kopiëren naar een nieuwe. De Eigenaar Gebruiker van waar u de gegevens wenst te kopiëren moet u eerst selecteren uit de lijst. Na indrukken van de knop verschijnt het venster Kopiëren Eigenaars-gebruikers. (0). BOFAS versie 20/09/

21 Profielen (lijst) De waarnemingen die op een bepaald punt gedaan zijn worden samengebracht in een Profiel. Hieronder ziet u het blad voor de profielen. Die bevat een lijst van alle toegevoegde profielen. - : Toevoegen van een nieuw Profiel. Na indrukken van de knop wordt het venster Profiel (0) blanco geopend. - : Openen van een bestaand Profiel om te bekijken of te wijzigen. Na indrukken van de knop wordt het venster Profiel (0) geopend met de gegevens van het geselecteerde item. - : Deze functie zal het geselecteerde Profiel verwijderen na bevestiging. BOFAS versie 20/09/

22 Eigenaars Gebruikers In dit venster kunnen de adresgegevens van een eigenaar of een gebruiker toegevoegd worden. Volgende gegevens kunnen worden ingevoerd op dit scherm: - Naam: Naam (max. Vier namen) eigenaar of gebruiker. Eerste naam verplicht in te vullen. (Voor de volgende naamcomponenten kan het gaan om bijvoorbeeld een titel.) - Adres: Straat + nummer van de eigenaar-gebruiker. Verplicht veld. - Postcode: Selectie uit lijst van postcodes. Gemeente en land wordt automatisch opgevuld na selectie van een postcode. Indien het om een buitenlands adres gaat moet eerst een land worden ingevuld verschillend van BELGIE, daarna kunnen de velden postcode en stad buitenland worden ingevuld. (zie ook 4.1) Verplicht veld. - Eigenaar: Aanduiding of de persoon een eigenaar is of niet. Verplicht veld. - Gebruiker: Aanduiding of de persoon een gebruiker is of niet. Verplicht veld. - BSD/Kadaster: Aanduiding of de gegevens afkomstig zijn van de kadastrale legger (Kadaster) of niet (BSD). Indien er wordt aangegeven dat de gegevens afkomstig zijn van de BSD (de deskundige zijn informatie) wordt er vanuit gegaan dat deze actueler zijn dan deze van het kadaster. Verplicht veld. BOFAS versie 20/09/

23 Profiel In dit scherm zijn alle gegevens van een bepaald punt samen gebracht. Het kan gaan om analyseresultaten uit een labo, over meetputgegevens, geurwaarnemingen, Gegevens In dit venster staan de algemene gegevens van een locatie. Volgende gegevens kunnen worden ingevoerd op dit scherm: - Omschrijving :Profielomschrijving (max. 40 karakters). Verplicht veld. - X (xxx,xxx) km: X-coördinaat uitgedrukt in km (max. ingeven 3 cijfers voor en 3 na de komma) Verplicht veld. - Y km: Y-coördinaat uitgedrukt in km (max. ingeven 3 cijfers voor en 3 na de komma) Verplicht veld. - Z m: Z-coördinaat van het terrein uitgedrukt in m (hoogteligging, t.o.v. TAW). Verplicht veld. - Diepte m: Diepte van de peilput of boring in meter. Verplicht veld. - Meettype: Aanduiding of het om een peilput of een boring gaat. Verplicht veld. Als de optie Peilput geactiveerd is, dan is het blad Peilputten zichtbaar, als de optie Boring geactiveerd is, is dit blad niet zichtbaar. BOFAS versie 20/09/

24 Waarnemingen (lijst) In dit venster worden de verschillende waarnemingen(analyses) van een profiel samen gebracht. - : Toevoegen van een nieuwe Waarneming. Na indrukken van de knop wordt het venster Waarneming (0) blanco geopend. - : Openen van een bestaande Waarneming om te bekijken of te wijzigen. Na indrukken van de knop wordt het venster Waarneming (0) geopend met de gegevens van het geselecteerde item. - : Deze functie zal de geselecteerde Waarneming verwijderen na bevestiging. Automatisch laden Na het indrukken van de knop Automatisch laden kunnen analyseresultaten automatisch geladen worden. In deze paragraaf is uitgelegd welke werkwijze hiertoe moet gevolgd worden. BOFAS versie 20/09/

25 Automatisch laden analyse resultaten. Dit is het scherm dat verschijnt nadat de knop Automatisch Laden is ingedrukt. (2) (1) (3) (4) (5) (6) werkwijze: (1) Kies het txt-bestand door het labo aangeleverd. (2) Klik op Importeer. Hierbij wordt er nagegaan of de opbouw van de txt correct is. (3) Indien correct qua opbouw komen alle waarnemingen aan de linkerzijde van het scherm te staan. Wanneer één van de waarnemingen aangeklikt wordt krijgt u onderaan het scherm extra info betreffende deze waarneming. (4) U kunt een specifieke waarneming gaan importeren door deze via het pijltje naar rechts te selecteren. Telkens u dit doet krijgt u onderstaand scherm te zien dat u moet vervolledigen. (5) Indien bij het importeren bepaalde stoffen a.d.h.v. hun nummer niet teruggevonden kunnen worden, komen deze in dit kader te staan. Stoffen die niet teruggevonden worden, maken geen deel uit van de import. Indien alle stoffen teruggevonden worden is dit kader niet zichtbaar. (6) Bij het klikken op de knop Ok worden alle waarnemingen die zich aan de rechterzijde van het scherm bevinden aan het bestaande profiel gehangen. Indien hier voor annuleren gekozen wordt zal niks toegevoegd worden aan het profiel. Waarneming. Per analyse die opgeladen wordt, dient dit scherm vervolledigd te worden. Een volledige beschrijving van dit scherm kan u vinden in het paragraaf 0. BOFAS versie 20/09/

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Pagina 1 van 56 Inhoud van deze help 1. Algemeen 1.1 Inhoud van deze box. 1.2 Minimum systeemvereisten 2.

Nadere informatie

CCV CARD ONLINE. Gebruikershandleiding v3.0. Computer Centrum C. van de Velden B.V.

CCV CARD ONLINE. Gebruikershandleiding v3.0. Computer Centrum C. van de Velden B.V. CCV CARD ONLINE Gebruikershandleiding v3.0 Computer Centrum C. van de Velden B.V. Inleiding CCV Card online stelt u in staat om m.b.v. uw PC mutaties te verzorgen op debiteuren, kaarthouders en/of kaarten.

Nadere informatie

Handleiding Cyberlab Labo-aanvragen

Handleiding Cyberlab Labo-aanvragen Handleiding Cyberlab Labo-aanvragen Ga met uw internet browser naar de website http://artsen.somedi.be Klik op Inloggen e-lab Er opent zich een nieuw venster met de aanmeldpagina van CyberLab. Vul uw aanmeldingsnaam

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

Handleiding VLAV (applicatie voor VLABOTEX-aanvragen) 26.10.2007

Handleiding VLAV (applicatie voor VLABOTEX-aanvragen) 26.10.2007 Handleiding VLAV (applicatie voor VLABOTEX-aanvragen) 26.10.2007 1 Inleiding...3 2 Voor U begint...4 2.1 Specificaties van de PC?...4 2.2 Hoe VLAV Installeren?...4 2.3 Wat hebt U nodig voor U een elektronische

Nadere informatie

Siemens Industry Mall. Handleiding. Winkelwagenbeheer

Siemens Industry Mall. Handleiding. Winkelwagenbeheer Siemens Industry Mall Handleiding Winkelwagenbeheer Page: 1 of 22 Inhoudstafel 1 VOORWOORD...3 2 CREATIE VAN WINKELWAGENS...4 2.1 Opladen van een bestaande winkelwagen uit de Mall... 4 2.2 Selectie van

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

IDEP / GN8 (via OneGate) Quickstart

IDEP / GN8 (via OneGate) Quickstart IDEP / GN8 (via OneGate) Quickstart VANAF VERSIE 2015 GENEREERT IDEP AANGIFTEN IN XML-FORMAAT DIE U KAN OPLADEN IN ONEGATE. DAT OPLADEN KAN MANUEEL OF AUTOMATISCH GEBEUREN. 1. INSTALLATIE EN UPGRADE Op

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie...

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie... ProDoc Bouwstenen voor Word & Outlook 2007 Inhoud Kopiëren bestanden... 2 Hoofdmap Bouwstenen... 2 Bouwsteen.dotm... 2 Installatie Bouwstenenmodule onder Word 2007... 3 Installatie Bouwstenenmodule onder

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Psychorom. Bohn Stafleu van Loghum

Gebruikershandleiding Psychorom. Bohn Stafleu van Loghum Gebruikershandleiding Psychorom Bohn Stafleu van Loghum Inhoudsopgave 1. Opstarten cd rom na installatie 3 2. Werking programma 4 2.1 Zoeken 4 2.2 Zoektermen combineren 5 3. Menu Bestand 8 3.1 Afdrukken

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ALVORENS TE STARTEN... 4 UITGAAND BETALINGSVERKEER... 6 Samenstellen werklijst betalingen vanuit de openstaande verrichtingen...

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Central Station Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Versie: november 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 H1. Cliëntdossier... 4 H1.1 Zoeken naar een cliëntdossier... 4 H1.2. Aanmaken van een nieuw

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden Light Module Administratie Server

Handleiding PSU Boekhouden Light Module Administratie Server gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL-as Handleiding

Nadere informatie

Ledenlijsten + etiketten maken

Ledenlijsten + etiketten maken Ledenlijsten + etiketten maken Eerst wordt uitgelegd hoe je een ledenlijst (van alle clubleden of leden per lesjaar) kan opvragen en bewerken en nadien hoe je met deze lijst etiketten kan maken. De ledenlijst

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 05) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

Technische handleiding database ontslagmanagement

Technische handleiding database ontslagmanagement Technische handleiding database ontslagmanagement 1. Het databasevenster De database opent u door te dubbelklikken 1 op het Access-icoon Ontslagmanagement.lnk Mogelijk krijgt u eerst één of meerdere vensters

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Aanvraagformulier

Handleiding Digitaal Aanvraagformulier Handleiding Digitaal Aanvraagformulier Deze handleiding wil een summier overzicht geven van de installatieprocedure van het digitaal aanvraagformulier. De handleiding is bedoeld voor de al wat ervaren

Nadere informatie

Tip EPC RESIDENTIEEL WEBAPPLICATIE 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL 2 AANMAKEN NIEUWE WOONEENHEID 3 BEWERKEN WOONEENHEID. Snelle startkaarten

Tip EPC RESIDENTIEEL WEBAPPLICATIE 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL 2 AANMAKEN NIEUWE WOONEENHEID 3 BEWERKEN WOONEENHEID. Snelle startkaarten 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL Na het aanmelden op de Energieprestatiedatabank met uw eid of token, komt u op het menu EPC Residentieel. Het menu EPC Residentieel bevat drie mogelijkheden. Met de optie

Nadere informatie

Zalendatabank Installatie- en gebruikershandleiding

Zalendatabank Installatie- en gebruikershandleiding Zalendatabank Installatie- en gebruikershandleiding de8 vzw Van Daelstraat 35-2140 Borgerhout T 03 270 33 33 F 03 235 89 78 info@de8.be Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw Breughelstraat 31-33 - 2018

Nadere informatie

TT-organiser GEBRUIKERSHANDLEIDING

TT-organiser GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Een trainingsschema maken... 2 De programma indeling... 2 De trainingsgegevens invullen... 3 Een groep toevoegen... 3 Opwarming... 4 Cooling down... 4 Oefeningen

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Geneeskundig Adresboek. Bohn Stafleu van Loghum

Gebruikershandleiding Geneeskundig Adresboek. Bohn Stafleu van Loghum Gebruikershandleiding Geneeskundig Adresboek Bohn Stafleu van Loghum Inhoudsopgave 1. Opstarten cd rom na installatie 3 2. Werking programma 4 2.1 Zoeken 4 2.2 Zoektermen combineren 5 3. Menu Bestand 6

Nadere informatie

IDEP / GN8 voor WINDOWS. Quickstart

IDEP / GN8 voor WINDOWS. Quickstart IDEP / GN8 voor WINDOWS Quickstart 1. INSTALLATIE EN UPGRADE Op de homepagina van Intrastat (www.intrastat.be) gaat u, na de taalkeuze, naar het tabblad "Aangiften" en het item "Idep/Gn8 voor Windows".

Nadere informatie

Financiële analyse op maat

Financiële analyse op maat Installatie Financiële analyse op maat Via de link http://www.id-soft.be/img/zip/hannahlisa.zip kunt u de gezipte map HannaHLisa downloaden. 1. U pakt het bestand uit op een door u gewenste locatie 2.

Nadere informatie

Act! PostcodeCheck voor Act! Handleiding

Act! PostcodeCheck voor Act! Handleiding Act! PostcodeCheck voor Act! Handleiding Versie 1.0 11-05-2011 Inleiding Urenlang bezig met het controleren en invoeren van adresgegevens? Act! PostcodeCheck biedt uitkomst! U hoeft alleen de postcode

Nadere informatie

BRICONweb voor de club

BRICONweb voor de club BRICONweb voor de club Starten met BW! 3 Aanmelden! 4 Registreren! 4 Club verantwoordelijke! 5 Bestaande club! 5 Nieuwe club aanmaken! 5 Aanmaken wedstrijd! 6 Betekenis icoontjes! 7 Inkorven! 8 Aantallen

Nadere informatie

Outlookkoppeling installeren

Outlookkoppeling installeren Outlookkoppeling installeren Voordat u de koppeling kunt installeren, moet outlook afgesloten zijn. Stappenplan Controleer of het bestand VbaProject.OTM aanwezig is. (zie 3.2) Controleer of de map X:\RADAR\PARAMETERS\

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

IDEP / GN8 voor WINDOWS. Quickstart

IDEP / GN8 voor WINDOWS. Quickstart IDEP / GN8 voor WINDOWS Quickstart 1. INSTALLATIE Idep installeert u het makkelijkst via het menu van de cd rom Intrastat. Indien u voor de eerste maal een Intrastat cd gebruikt op uw PC, wordt een korte

Nadere informatie

23. Standaardbrieven (MailMerge)

23. Standaardbrieven (MailMerge) 23. Standaardbrieven (MailMerge) In deze module leert u: 1. Wat een standaardbrief is. 2. Hoe u een standaardbrief maakt. 3. Hoe u een adressenbestand kunt koppelen aan een standaardbrief. 4. Hoe u een

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Zich aanmelden in de applicatie.

Zich aanmelden in de applicatie. Contents Zich aanmelden in de applicatie.... 2 Een aanvraag doen voor een vergunning... 3 A. Algemene informatie... 7 B. Type voertuig... 10 C. Alle karakteristieken van het voertuig alles inbegrepen....

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking Dit document is de handleiding voor de installatie, configuratie en werking van de DMS Plugin. Versie 1-12/09/2005 Inhoudstafel 1 Installatie...

Nadere informatie

CRM - Salesplanner - NL

CRM - Salesplanner - NL Handleiding PratoFlex CRM - Salesplanner - NL Efficiency through innovation Inhoudsopgave Voorwoord Salesplanner In de klantenfiche Bezoekplanning Filters Legende Automatisch gegeneerde bezoekplanningen

Nadere informatie

Handleiding Informat. v1.0

Handleiding Informat. v1.0 Handleiding Informat v1.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Afspraken... 3 2. Aanmelden... 3 3. Afwezigheden invullen... 5 3.1 Afwezigheden code Z, B, R, D... 5 3.1.1 Inbrengen... 5 3.1.2 Wijzigen...

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

HANDLEIDING IBAMAFLEX

HANDLEIDING IBAMAFLEX HANDLEIDING IBAMAFLEX Voor docenten Deel 1: registratie examenresultaten Deel 2: naamlijsten en fotolijsten van studenten Deel 3: gegevens en afwezigheden van studenten opzoeken 08/01/2014 Inhoud 1. Elektronisch

Nadere informatie

Handleiding Wlijn Databeheer Internet

Handleiding Wlijn Databeheer Internet Handleiding Wlijn Databeheer Internet W9000 databeheer internet Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn DATABEHEER INTERNET ( W9000) Voorraad Databeheer Internet Bestaat uit 3

Nadere informatie

SBGuidance Machine Manager. SBGuidance Machine Manager. Versie 2.0. Handleiding. 24 november 2009

SBGuidance Machine Manager. SBGuidance Machine Manager. Versie 2.0. Handleiding. 24 november 2009 SBGuidance Machine Manager Handleiding 24 november 2009 Versie 2.0 Service Handleiding - 1 - November 2009 SBGuidance Machine Manager Service Handleiding (Herziening 0) Copyright 2009 SBG Innovatie. Alle

Nadere informatie

1. Doel - Het door de klant via een webapplicatie invoeren van zijn/haar orders in het TMS systeem van van Reenen.

1. Doel - Het door de klant via een webapplicatie invoeren van zijn/haar orders in het TMS systeem van van Reenen. ID WI1.08.07 Omschrijving Orderintake online order entry Proces P 1.08 Trefwoorden Aslas; Online Order Entry Beschreven door Laurens van Oostenbrugge Datum 22-05-2012 Activiteit Transport Versie TranspasOnline

Nadere informatie

HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL

HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL Inhoudstafel 1. Inloggen... 4 2. Paswoord vergeten... 4 2.1. Afmelden 2.2. Meat&More/Buurtslagers 3. Contact... 5 4. Mijn gegevens... 5 4.1. Bedrijfsgegevens 4.2. Logingegevens

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Versie 5.0 25/09/2015 INHOUDSTAFEL 1 Context... 3 2 Installatie... 4 3 Gebruik van de toepassing... 10 3.1 Opstarten van de Patient HealthViewer toepassing (na installatie)... 10

Nadere informatie

HANDLEIDING O F F E R T E S

HANDLEIDING O F F E R T E S HANDLEIDING O F F E R T E S 1 Algemene werking De fertemodule van Wings laat u toe om op een eenvoudige manier een ferte samen te stellen en indien gewenst te verwerken naar een order. De gebruiker kan

Nadere informatie

Handleiding Enquêtemodule. Contents

Handleiding Enquêtemodule. Contents Handleiding Enquêtemodule Dit document dient als uitleg over de enquêtemodule. De enquêtemodule is een optionele module welke te bestellen is via Support Modules. Met de enquêtemodule krijgt de club de

Nadere informatie

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens iphone app - Users Users - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger en is uitgevoerd

Nadere informatie

Compleet Boekhouden PRO

Compleet Boekhouden PRO Compleet Boekhouden PRO Overstappen van Compleet Boekhouden &Factureren naar Compleet Boekhouden PRO Osirius BV Inhoudsopgave 1 VOOR U BEGINT 3 1.1 MAAK EEN BACK-UP IN DE OUDE VERSIE 3 1.2 VERWIJDEREN

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

We geven hier weer waar u wat vindt op de CD, voor het gebruik thuis.

We geven hier weer waar u wat vindt op de CD, voor het gebruik thuis. PC-Radio Express thuis Bij veel PC-Radio gebruikers bestaat de wens om ook thuis met het systeem aan de slag te gaan. Het is prettig als de databank eens geraadpleegd kan worden, bijvoorbeeld om te controleren

Nadere informatie

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk DKO Beheerders 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 DKO Beheerders 2 1.1 Taken na update WISA-programma...................... 2 1.1.1 Aanmelden als administrator...................... 2 1.1.2 Nieuwe

Nadere informatie

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren Inleiding Voor u ziet u de handleiding van TYPO3 van Wijngaarden AutomatiseringsGroep. De handleiding geeft u antwoord geeft op de meest voorkomende vragen. U krijgt inzicht in het toevoegen van pagina

Nadere informatie

Handleiding Icespy MR software

Handleiding Icespy MR software Handleiding Icespy MR software Versie 4.40.04 Wij danken u voor de aanschaf van deze IceSpy producten en adviseren u om deze handleiding goed door te nemen. 2 INHOUDSOPGAVE: 1. Installeren van de software...

Nadere informatie

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014 Handleiding Pétanque Competitie Beheer (versie 1.1) April 2014 2 Algemeen Het programma Pétanque Competitie Beheer is gratis software voor de verwerking van halve en hele competities tot en met 99 speelrondes

Nadere informatie

handleiding 2008/2009

handleiding 2008/2009 handleiding 2008/2009 Online digitale foto s plaatsen en delen met familie en vrienden INHOUD Hoofdstuk 1 1.1 Aanmelden 2 1.2 Album aanmaken 2 1.2.1 Klassiek foto s plaatsen 2 1.2.2 Geavanceerd foto s

Nadere informatie

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken Eindejaarsdocument 1 Inhoudsopgave 1 INVENTARIS...1 1.1 Inventaris afdrukken...1 1.2 Inventaris exporteren (= Inventaris opslaan om later af te drukken)...3 1.3 Inventaris importeren...3 2 EINDEJAARSKORTING...5

Nadere informatie

IMAP-handleiding Bookinto

IMAP-handleiding Bookinto IMAP-handleiding Bookinto Olivier Nuyts 2Ti6 Ewout Spitaels 2Ti6 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor Toegepaste Informatica 2 de jaar Academiejaar 2010-2011 Overzicht Inleiding Bookinto

Nadere informatie

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014 Gebruikers Toevoegen EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen de IdentySoft software

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL Deze handleiding geeft een beschrijving van de mogelijkheden van de webcalculator. De volgorde van de onderwerpen is gelijk aan het proces dat wordt doorlopen

Nadere informatie

E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten).

E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten). E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten). Dit is een stapje verder... Hiermee gaat u niet zomaar naar bv. Alle particulieren een mailing doen. ð Je gaat hier enkel personen of bedrijven

Nadere informatie

Doe het zelf installatiehandleiding

Doe het zelf installatiehandleiding Doe het zelf installatiehandleiding Inleiding Deze handleiding helpt u bij het installeren van KSYOS TeleDermatologie. De installatie duurt maximaal 30 minuten, als u alle onderdelen van het systeem gereed

Nadere informatie

2 Pagina s binnen TYPO3

2 Pagina s binnen TYPO3 2 Pagina s binnen TYPO3 Als u links onder de module Web klikt op de submodule Pagina krijgt u aan de rechterzijde het volgende scherm: Afbeelding 2.2 (frontend) Afbeelding 2.1 (backend) De gele, blauwe

Nadere informatie

REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER

REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER HANDLEIDING REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER BRASS BAND HEIST Versie 1.1 27/08/2015 Inhoud Registreren op de website... 3 Inloggen op de website... 5 Nieuw concert toevoegen... 6 Tonen concertkalender...

Nadere informatie

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer Auteur: Niels Bons Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie 2014, Provincie Fryslân Uitgegeven in eigen beheer (mail@infofryslan.nl) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Handleiding Sociale kaart. Vlaams Brabant en Hoofdstedelijk Gewest Brussel

Handleiding Sociale kaart. Vlaams Brabant en Hoofdstedelijk Gewest Brussel Handleiding Sociale kaart Vlaams Brabant en Hoofdstedelijk Gewest Brussel Opgesteld door Dennis Servaas bijgewerkte versie januari 2012 1 Inhoudsopgave 1. Aanmelden... 3 2. Zoekfilters... 4 3. Fiches bekijken...

Nadere informatie

Les 8 Organisatie van Bestanden

Les 8 Organisatie van Bestanden Les 8 Organisatie van Bestanden 8.1 Bestanden of mappen zoeken Wanneer we niet meer weten waar we een Bestand of map hebben opgeslagen, of wat de juiste naam is, kunnen we een zoekfunctie uitvoeren op

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Handleiding CMS Online Identity Webontwikkeling. Handleiding CMS

Handleiding CMS Online Identity Webontwikkeling. Handleiding CMS Handleiding CMS 1 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 2. Het CMS... 3 3. Websitecontent... 4 3.1 Een nieuwe pagina toevoegen... 4 3.2 Een pagina wijzigen... 4 3.3 Een pagina verwijderen... 5 4. De WYSIWYG editor...

Nadere informatie

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang Inrichting Systeem: Locaties & Toegang EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen

Nadere informatie

Symbol for Windows BlissEditor

Symbol for Windows BlissEditor Handicom Symbol for Windows BlissEditor ( Versie 4 ) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Schermopbouw van de Bliss Editor...3 2.1 Werkbalk... 3 2.2 Matrix... 4 2.3 Palet met basisvormen,

Nadere informatie

Handleiding Online subsidies aanvragen

Handleiding Online subsidies aanvragen Handleiding Online subsidies aanvragen Een nieuwe aanvraag 1. Een subsidie aanvragen doe je via de subsidiewebsite. Dit kan op 2 manieren. Ga naar http://www.vlaamsbrabant.be/info/subsidies-overzicht.jsp

Nadere informatie

1.1 Maak een Vooraanmelding Ga naar rol Truck, kies Vooraanmeldingen.

1.1 Maak een Vooraanmelding Ga naar rol Truck, kies Vooraanmeldingen. eportal Tams In deze handleiding geven we een beknopt overzicht hoe een vooraanmelding en een bezoek aan te maken om een TAR code aan te maken 1. TAMS 1.1 Maak een Vooraanmelding Ga naar rol Truck, kies

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NAPinfo 3.4.0. Datum 11 april 2013 Status Definitief versie 1.3

Gebruikershandleiding NAPinfo 3.4.0. Datum 11 april 2013 Status Definitief versie 1.3 Datum 11 april 2013 Status Definitief versie 1.3 Inhoud 1 1.1 Introductie NAPinfo 3 Website 3 1.2 Inloggen 3 2 2.1 NAPinfo starten en basisfuncties 4 NAPinfo algemeen 4 2.2 NAPinfo kaartlaag toevoegen

Nadere informatie

RAPPORT BASISONDERWIJS

RAPPORT BASISONDERWIJS HANDLEIDING RBO V4.0 RAPPORT BASISONDERWIJS Auteur : Dirk Heyvaert SBO Anjelierenlaan 24 1730 ASSE 02 452 29 52 info@sbosoftware.be www.sbosoftware.be INHOUD 1. Installatie. 2. Gebruikershandleiding. 2.1

Nadere informatie

Installatie kadastrale leggers 2011 (Kadaster.Net)

Installatie kadastrale leggers 2011 (Kadaster.Net) Handleiding Installatie kadastrale leggers 2011 (Kadaster.Net) Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 1 INSTALLATIEVOORSCHRIFT KADASTRALE LEGGERS -

Nadere informatie

HANDLEIDING VERHUUR. Invoeren van toestel (menukeuze 6) Installatie

HANDLEIDING VERHUUR. Invoeren van toestel (menukeuze 6) Installatie HANDLEIDING VERHUUR Installatie Download het installatieprogramma van de volgende locatie: http://www.apoverheyen.be/plugins/gvverhuursetup.exe Klik op Uitvoeren ofwel eerst Opslaan en nadien Uitvoeren.

Nadere informatie

Inhoud: Overzicht tabs 3

Inhoud: Overzicht tabs 3 TIPS & HOW TO S 2 Inhoud: Overzicht tabs 3 Gebruik exportmodule 4 o Basisselectie 4 o Filter sector/niveau 6 o Filter grondgebied 6 o Filter taalgroep 7 o Kies aanspreektaal 7 o Kies aanspreking 8 o Kies

Nadere informatie

BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN!

BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! 1. Licentieovereenkomst BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! Het aanvaarden van deze overeenkomst geeft U het recht tot gebruik van deze software, de software blijft

Nadere informatie

SR.NET Prikklok Handleiding Versie 1.0

SR.NET Prikklok Handleiding Versie 1.0 SR.NET Prikklok Handleiding Versie 1.0 Copyright @ 1988-2014 * CVBA Seynaeve Rudi * Alle Rechten Voorbehouden SR.NET prikklok - INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1.1 Systeemeisen...... 1.2 Voorbeeldconfiguraties......

Nadere informatie

UltraGenda-Broka Online planningstool voor de klanten van CPS

UltraGenda-Broka Online planningstool voor de klanten van CPS UltraGenda-Broka Online planningstool voor de klanten van CPS Inhoud 1. Broka opstarten 2. Algemene opbouw 3. Opbouw snelkoppelingen 3.1. Dashboard 3.2. Afspraken en verwijzingen 3.3. Mijn profiel 3.4.

Nadere informatie

Internet Explorer 7 (IE7)

Internet Explorer 7 (IE7) Internet Explorer 7 (IE7) 1. HET VENSTER Het venster van Internet Explorer 7 ziet er als volgt uit: Het venster bestaat uit volgende onderdelen: De knoppen Volgende en Vorige. Adresbalk hierin vullen we

Nadere informatie

Inleiding. Instellingen. Agendamodule

Inleiding. Instellingen. Agendamodule Inleiding Instellingen Agendamodule Inhoudsopgave 1. Starten in Omniwize 2 a) opstarten en inloggen 2 b) mijn profiel wijzigen (enkel nodig bij eerste gebruik) 2 2. Een kleine rondleiding door het programma

Nadere informatie

TV DE SCHAKEL CROP ONLINE - PERCEELREGISTRATIE VIA INTERNET

TV DE SCHAKEL CROP ONLINE - PERCEELREGISTRATIE VIA INTERNET Algemeen Met CROP online kunt u uw teeltregistratie bijhouden en direkt beschikbaar stellen aan TV DE SCHAKEL. Als u geen managementsysteem op de eigen computer heeft en/of de gegevens daarmee niet op

Nadere informatie

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac)

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac) Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac) Stichting Bibliotheek.nl, versie 3.1 september 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Het aanmaken van een webaccount 4

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Pictoselector installeren en updaten. 2. Een nieuw pictoblad maken. 3. Geef het blad een titel. 4. Zoek picto s

Inhoudstafel. 1. Pictoselector installeren en updaten. 2. Een nieuw pictoblad maken. 3. Geef het blad een titel. 4. Zoek picto s Inhoudstafel 1. Pictoselector installeren en updaten 2. Een nieuw pictoblad maken 3. Geef het blad een titel 4. Zoek picto s 4.1 Selecteer pictogrammendatabanken 4.2 Voeg een picto in 4.3 Omschrijving

Nadere informatie

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten EDUscope Administratie Versie 1.0 19-04-2016 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1.1 Formulier toevoegen... 3

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Algemeen... 2 Afspraken... 6 Synchroniseren... 6 Synchroniseren... 7 Export... 8 Filters... 9 * Er kan niet met Outlook Express gesynchroniseerd

Nadere informatie

Op het bureaublad staan pictogrammen. Via de pictogrammen kunnen programma s worden gestart en mappen en bestanden worden geopend.

Op het bureaublad staan pictogrammen. Via de pictogrammen kunnen programma s worden gestart en mappen en bestanden worden geopend. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Aanmelden Als je de computer aanzet, wordt Windows opgestart. Windows is een besturingssysteem. Tijdens het opstarten kun je zien met welke versie van Windows 7 je werkt. Voordat

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Handleiding kwekersapp De Winter Logistics

Handleiding kwekersapp De Winter Logistics Handleiding kwekersapp De Winter Logistics Algemene informatie kwekersapp De Winter Logistics heeft een app ontwikkeld waarmee u als kwekers via uw smartphone een transportorder kunt doorgeven. Met deze

Nadere informatie