Uw bezoek aan de polikliniek IBD Centrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw bezoek aan de polikliniek IBD Centrum"

Transcriptie

1 Uw bezoek aan de polikliniek IBD Centrum

2 Belangrijke telefoonnummers en webadressen Algemeen nummer UMCG (050) U kunt hier ook terecht met algemene vragen over het UMCG. Bijvoorbeeld over de bereikbaarheid van het UMCG, het parkeren of wat de bezoektijden zijn. IBD centrum Zorgadministratie (050) maandag en donderdag van 8.30 tot uur dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot uur IBD verpleegkundigen (050) Vraag om doorverbinding met pieper Telefonisch spreekuur maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot uur Patiënteninformatie (050) U kunt hier onder andere terecht met vragen over de gang van zaken in het UMCG, vragen over andere gezondheidszorginstellingen, verwijsprocedures en patiëntenverenigingen. Ook kunt u hier terecht voor opmerkingen en klachten. Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 9.00 tot uur. De website van het IBD Centrum Het webadres voor informatie over het Universitair Medisch Centrum Groningen De website van patiëntenvereniging Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN)

3 Universitair Medisch Centrum Groningen Vooraf U heeft een chronische darmziekte, of het vermoeden bestaat dat u zo n ziekte heeft. Uw huisarts of specialist heeft u daarom doorverwezen naar een maag-darm-leverarts (MDL-arts) van het IBD Centrum van het UMCG. IBD staat voor Inflammatory Bowel Disease, de Engelse term voor chronische darmontsteking. Deze brochure geeft u informatie over uw eerste afspraak op de polikliniek van het IBD Centrum. Algemene informatie over het UMCG vindt u verderop in de brochure. Het IBD Centrum Het IBD Centrum is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van chronische darmziekten. Daarnaast wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. In het centrum werkt een multidisciplinair team, dat bestaat uit: maag-darm-leverartsen, chirurgen en kinderartsen IBD verpleegkundigen, kinderverpleegkundigen, stomaverpleegkundigen psychologen, diëtisten, maatschappelijk werkers. Voorbereiding thuis U kunt zich voorbereiden op uw afspraak door uw klachten en vragen van tevoren op te schrijven. Als hulpmiddel kunt u daarbij de checklist gebruiken. Deze vindt u in de bijlage, achterin deze brochure. Verder kan het prettig zijn een vertrouwd persoon mee te nemen. 1

4 Uw bezoek aan de polikliniek IBD Centrum Uw eerste afspraak Als u binnenkomt op de polikliniek van het IBD Centrum meldt u zich bij de balie. Daarna kunt u in de wachtruimte gaan zitten tot u opgeroepen wordt door de arts. Uw eerste afspraak op het IBD Centrum duurt ongeveer een uur. U spreekt eerst met een arts en daarna met een IBDverpleegkundige. De deelafspraken worden hieronder beschreven. Eerst maakt u kennis met de arts. Vaak is dit een arts in opleiding tot maag-darm-leverarts, die onder supervisie van een hoofdbehandelaar werkt. De hoofdbehandelaar is degene die tijdens uw hele behandeling het overzicht houdt. De arts probeert een beeld te krijgen van de oorzaak van uw klachten. Hij of zij zal u allerlei vragen stellen: wanneer de klachten begonnen zijn, hoe het verloop van de klachten is, wat uw medische voorgeschiedenis is, welke medicijnen u (heeft) gebruikt, of u bepaalde medicijnen niet verdraagt, of er ziekte(n) voorkomen in uw familie en hoe uw sociale situatie er uitziet. Als dat nodig is verricht de arts een lichamelijk onderzoek. De arts bespreekt met u welke verdere onderzoeken er bij u nodig zijn. Verderop in deze brochure leest u welke onderzoeken dit kunnen zijn. Het gesprek met de arts duurt ongeveer 40 minuten. Daarna heeft u een gesprek met een IBD-verpleegkundige. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Onderwerpen die aan de orde (kunnen) komen zijn: - de gevolgen die uw klachten voor u hebben op medisch, psychisch en sociaal gebied, - uitleg over de werkwijze en de bereikbaarheid van het IBD centrum, - toelichting op de medische informatie die u van de arts heeft gekregen, 2

5 Universitair Medisch Centrum Groningen - informatie over patiëntenverenigingen, - of u begeleiding nodig heeft van andere leden uit het IBD-team, - als u nieuwe medicijnen krijgt, licht de verpleegkundige de informatie van de arts toe en geeft zij u aanvullende informatie over controles en dergelijke. Het is mogelijk dat u ook afspraken met andere zorgverleners van het multidisciplinaire team heeft. U heeft dan bijvoorbeeld samen met de MDL-arts en een chirurg een gesprek. In overleg met de arts en/of de IBD-verpleegkundige kunnen andere zorgverleners worden geraadpleegd (diëtiste, maatschappelijk werk etc.). Met hen heeft u dan op een later moment een afspraak. Onderzoeken Tijdens uw bezoek aan de arts kan blijken dat er aanvullend onderzoek nodig is. Het doel van het onderzoek en het soort onderzoek dat nodig is, hangt af van uw specifieke situatie op dat moment. De arts legt u uit wat hij met het onderzoek wil bereiken, en waarom hij voor een bepaald onderzoek kiest. Vraag het na als u iets niet duidelijk is. Het is belangrijk dat u begrijpt waarmee u instemt. De meest voorkomende onderzoeken zijn: Bloedonderzoek. Röntgenfoto van de longen (thoraxfoto) Fecesonderzoek: onderzoek van de ontlasting. Hiervoor krijgt u potjes en verzendmateriaal mee naar huis. Endoscopisch onderzoek: inwendig onderzoek met een speciale camera. Eventueel wordt dan ook weefsel afgenomen (biopsie), voor nader onderzoek in het laboratorium. 3

6 Uw bezoek aan de polikliniek IBD Centrum Röntgenfoto s van de dunne darm, met contrastvloeistof (enteroclyse). CT-scan: onderzoek waarbij met röntgenstraling beelden van uw lichaam worden gemaakt. MRI-scan: onderzoek waarbij met een magnetisch veld en radiogolven beelden van uw lichaam worden gemaakt. Meer informatie over de onderzoeken leest u op Na het gesprek met de arts meldt u zich bij de balie. Daar krijgt u een formulier voor de prikpoli van het UMCG. Hier kunt u dezelfde dag bloed laten prikken. Ook een röntgenfoto van de longen kan dezelfde dag worden gemaakt. Voor de andere onderzoeken is een aparte afspraak nodig. De arts vraagt het onderzoek voor u aan. Een afsprakenbrief ontvangt u dan thuis. De arts kan u informeren wat de wachttijd voor bepaalde onderzoeken is. Uitslag van de onderzoeken De arts bespreekt met u hoe en wanneer u de uitslagen van de onderzoeken te horen krijgt: tijdens een vervolgafspraak bij het IBD Centrum via uw huisarts of verwijzend specialist telefonisch; de arts van het IBD Centrum belt u. Vervolgafspraken De arts bespreekt met u of, en op welke termijn u voor een vervolg afspraak wordt verwacht. Dat kan een afspraak op het IBD Centrum zijn of een telefonische afspraak. 4

7 Universitair Medisch Centrum Groningen Als uw ziekte rustig verloopt en u heeft weinig klachten, is ook een schriftelijke controle mogelijk. U vult dan thuis een controlelijst in en laat bloed prikken bij een laboratorium bij u in de buurt. De arts laat u de bevindingen per brief weten. Als u dat wilt, kunt u ook een vervolgafspraak bij de IBD verpleegkundige laten maken. Vragen Als u voor of na uw eerste bezoek aan het IBD Centrum vragen heeft, kunt u ons bellen. Hieronder ziet u met welke vragen u waar terecht kunt. Wilt u uw patiëntennummer bij de hand houden als u belt? U vindt het patiëntnummer op uw afspraakbrief. Vragen over medische zaken Heeft u vragen over medische zaken? Neemt u dan contact op met de IBD-verpleegkundige. Zij heeft op maandag tot en met vrijdag telefonisch spreekuur van tot uur. Belt u telefoonnummer (050) en vraagt u naar pieper Per fax is zij te bereiken op: (050) Bij acute problemen Bij acute problemen kunt u tijdens kantooruren bellen met de IBDverpleegkundige (zie hierboven). Buiten kantooruren belt u het algemene nummer van het UMCG: (050) en vraagt u naar de dienstdoende MDL- arts. Vragen over afspraken Heeft u vragen over afspraken? Neemt u dan contact op met de zorgadministratie van het IBD Centrum, telefoonnummer: (050) , fax: (050) (dinsdag, woensdag en vrijdag van 5

8 Uw bezoek aan de polikliniek IBD Centrum tot uur en maandag en donderdag van tot uur). Verhinderd Als u op de afgesproken datum bent verhinderd, wilt u dit dan doorgeven aan een medewerker van de zorgadministratie? Wij kunnen dan nog een andere patiënt inplannen. Op die manier blijft de wachtlijst zo kort mogelijk. Ziekte Belt u met de zorgadministratie als u een paar dagen voor de afspraak ziek wordt. We kunnen dan met u overleggen of de afspraak kan doorgaan, of uitgesteld moet worden. Algemene UMCG informatie MRSA melden U wordt in de afsprakenbrief gevraagd om vóór uw afspraak met de polikliniek contact op te nemen als u: op een veebedrijf werkt en/of woont, of het afgelopen jaar langer dan 24 uur in een buitenlands ziekenhuis was opgenomen. Dit heeft te maken met de mogelijke kans op besmetting met de MRSA bacterie (multiresistente staphylococcus aureus). Deze bacterie veroorzaakt bij gezonde personen meestal geen klachten of ziekte, maar vormt een bedreiging voor kwetsbare patiënten. Om die reden proberen we de verspreiding van de MRSA bacterie zo goed mogelijk te voorkomen. Als er een redelijke kans is dat u de MRSA bacterie bij u draagt, dan wordt u daarop getest. Als het nodig is nemen we voorzorgsmaatregelen tegen verdere verspreiding. 6

9 Universitair Medisch Centrum Groningen Behandelaar en hoofdbehandelaar U krijgt een behandelaar toegewezen. Dit kan een arts zijn, of een gespecialiseerd verpleegkundige die bepaalde medische handelingen mag verrichten (nurse practitioner). Bij vervolgafspraken op de polikliniek ontmoet u zoveel mogelijk dezelfde behandelaar. Om verschillende redenen kan het voorkomen dat u een andere behandelaar krijgt. Bijvoorbeeld omdat artsen in wisselende diensten werken, of een opleiding volgen. Uw behandelaar staat onder eindverantwoordelijkheid van een hoofdbehandelaar. De hoofdbehandelaar is een medisch specialist en wordt ook wel supervisor genoemd. Meewerken aan onderwijs Het UMCG is een opleidingsziekenhuis. U komt daarom niet alleen met specialisten in contact, maar ook met arts-assistenten en coassistenten. Arts-assistenten zijn afgestudeerde artsen die worden opgeleid tot specialist. Net als de specialisten zijn zij in dienst van het UMCG. Arts-assistenten staan onder supervisie van een specialist. Dat betekent dat een arts-assistent altijd met een specialist overlegt over uw behandeling. Co-assistenten zijn medisch studenten die worden opgeleid tot arts. Zij lopen stage in het ziekenhuis en doen praktijkervaring op. Een co-assistent staat altijd onder supervisie van een arts-assistent of specialist. Op de polikliniek zijn co-assistenten aanwezig bij het spreekuur van de specialist of arts-assistent. Ook doen co-assistenten wel het algemene lichamelijke onderzoek bij een eerste bezoek aan de polikliniek. Na het onderzoek spreekt u met een arts-assistent of specialist. Als u niet door een co-assistent onderzocht wilt worden, dan kunt u dit kenbaar maken. 7

10 Uw bezoek aan de polikliniek IBD Centrum Meewerken aan wetenschappelijk onderzoek In het UMCG wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Dat is nodig om meer kennis op te doen over ziektes en om betere behandelmethoden te ontwikkelen. U kunt gevraagd worden om aan wetenschappelijk onderzoek mee te werken. U wordt dan zowel mondeling als schriftelijk geïnformeerd over het onderzoek en wat het voor u praktisch gesproken betekent. Het wordt erg gewaardeerd als u aan wetenschappelijk onderzoek wilt meewerken, maar u moet zich beslist niet verplicht voelen. Als u niet aan een onderzoek meewerkt, heeft dit geen enkel gevolg voor uw behandeling. Vervoer en parkeren Op de plattegrond Wegwijs in het UMCG vindt u informatie over de bereikbaarheid van het UMCG, parkeerplekken en de weg in het ziekenhuis. U ontvangt de plattegrond in principe samen met de afsprakenbrief. U kunt de plattegrond ook telefonisch aanvragen bij de polikliniek (zie het telefoonnummer in de afsprakenbrief) of de informatie opzoeken op de website van het UMCG: Taxi De meeste taxibedrijven weten bij welke ingang ze u het beste kunnen afzetten en ophalen. Na uw polikliniekbezoek kan een medewerker van een informatiebalie (bij een van de ingangen) een taxi voor u bellen. Als uw huisarts of specialist het nodig vindt dat u per taxi naar het ziekenhuis komt, is soms een vergoeding mogelijk. Uw zorgverzekeraar kan u informeren over eventuele vergoeding van het vervoer. 8

11 Universitair Medisch Centrum Groningen Rolstoel of gastenvervoer In het UMCG zijn rolstoelen te leen. Ze staan op de verdiepingen van de parkeergarages en bij de ingangen van het ziekenhuis. U heeft een muntstuk van twee euro nodig om gebruik te kunnen maken van een rolstoel (het borgsysteem is vergelijkbaar met dat van een winkelwagentje). Verder kunt u als dat nodig is gebruik maken van het gastenvervoer. De wagentjes (clubcars) van het gastenvervoer brengen u naar iedere polikliniek, in het ziekenhuis en op het UMCGterrein. U kunt bij de informatiebalies of op de polikliniek vragen een wagentje voor u op te roepen. Voorzieningen in het ziekenhuis Apotheek: in de ontvangsthal van het UMCG zit Apotheek De Sprong. Als u dat wilt, kunt u hier na uw polikliniekbezoek op recept medicijnen, verband of hulpmiddelen meenemen. U kunt daarvoor ook bij uw eigen apotheek terecht. Eten en drinken: in de wachtruimte van de polikliniek staat een automaat waar u koffie en thee kunt kopen. Verder kunt u terecht bij de brasserie of het grand café in het UMCG (zie ook de plattegrond Wegwijs in het UMCG ). Winkels: in de Winkelstraat en de Ontvangsthal van het UMCG zijn diverse winkels voor bloemen, cadeautjes, boeken, iets lekkers, etc. Zowel in de Winkelstraat als de ontvangsthal is een geldautomaat aanwezig. Als u iets kwijt bent of als u iets heeft gevonden kunt u dit doorgeven aan de meldkamer van de Beveiliging, in de ontvangsthal. In alle UMCG-gebouwen en op het hele UMCG-terrein geldt een rookverbod. U mag alleen roken op een aantal speciaal daarvoor aangewezen plaatsen. 9

12 Uw bezoek aan de polikliniek IBD Centrum Kosten Over het algemeen zullen de kosten van uw behandeling door uw zorgverzekeraar worden vergoed. Als de behandelend arts verwacht dat een behandeling niet wordt vergoed, zal hij dat aan u melden. U bent en blijft echter zelf verantwoordelijk voor de kosten van uw behandeling en onderzoek. Als uw zorgverzekeraar de kosten niet vergoedt, moet u de rekening zelf betalen. Het is daarom van belang om bij uw zorgverzekeraar na te gaan wat wel en wat niet verzekerd is. Het ziekenhuis declareert bij de zorgverzekeraar op basis van de zogenaamde Diagnose Behandel Combinatie (DBC). De diagnose, de behandeling en de kosten die daarmee samenhangen worden bij elkaar gebracht met één administratieve code: de DBC code. Dat betekent dat de verschillende onderdelen van uw behandeling niet apart in rekening worden gebracht; er wordt één rekening gemaakt voor de totale behandeling. Als u vragen heeft over een rekening kunt u contact opnemen met de helpdesk declaraties van het UMCG. De help desk is op maandag tot en met vrijdag, tussen 8.30 en uur bereikbaar op telefoonnummer (050) Rechten en plichten Zowel patiënten als medewerkers van het UMCG hebben rechten en plichten. De belangrijkste worden in deze folder kort beschreven. Voor meer informatie over het onderwerp rechten en plichten kunt u terecht bij Patiënteninformatie, bereikbaar op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en uur op telefoonnummer (050)

13 Universitair Medisch Centrum Groningen Op de website van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie kunt u (onder het kopje service) verschillende folders over patiëntenrechten downloaden of bestellen. Informatie en toestemming Eén van de belangrijkste patiëntenrechten is het recht op informatie. U hoort informatie te krijgen over uw ziekte, de behandeling, de onderzoeken, de gevolgen en de risico s van de behandeling. Voor ieder onderzoek en voor iedere ingreep die moet worden uitgevoerd is uw toestemming nodig. Het is daarom belangrijk dat u de informatie begrijpt. Als dit niet het geval is, vraagt u dan om nadere uitleg. Inzagerecht U heeft het recht om uw dossier in te zien. Als u dat wilt, kunt u met uw behandelend arts bespreken hoe en wanneer dat kan. U kunt ook een kopie aanvragen van uw dossier. U dient daarvoor een schriftelijk verzoek in (inclusief een kopie van een geldig identiteitsbewijs) bij het hoofd van de betreffende afdeling. Een dergelijk verzoek kunt u alleen zelf indienen, derden zijn hiertoe niet gemachtigd. Het ziekenhuis brengt de kosten van de kopieën in rekening. Geheimhouding Om uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen is het nodig dat wij bepaalde gegevens van u registreren. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die betrokken zijn bij uw behandeling. Deze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Verstrekking van gegevens aan derden Het ziekenhuis verstrekt slechts gegevens aan andere personen of instanties als dat relevant is. U kunt hierbij denken aan berichten naar uw huisarts of andere behandelaars. Daarnaast verstrekt het UMCG, net als andere ziekenhuizen, gegevens aan bepaalde 11

14 Uw bezoek aan de polikliniek IBD Centrum instellingen. De gegevens zijn dan niet direct tot uw persoon te herleiden en worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek. Voorbeelden van zulke instellingen zijn: Kiwa Prismant (onderzoeksbureau voor de Nederlandse gezondheidszorg) Integrale Kanker Centra (IKC) Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautoriseerd Archief (Palga). Ook onderzoekers in het UMCG kunnen uw gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Voor onderzoek waarbij de gegevens wel direct tot uw persoon te herleiden zijn, is uw toestemming noodzakelijk. Uw behandelaar bespreekt een dergelijke situatie met u en geeft hierover uitleg. Als u niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt, dan kunt u dit aan uw behandelaar kenbaar maken. Gebruik van overgebleven lichaamsmateriaal Als bij u lichaamsmateriaal (zoals bloed, urine of weefsel) wordt onderzocht, dan kan er materiaal overblijven. Het overgebleven materiaal wordt dan gecodeerd bewaard. Dit betekent dat het materiaal niet direct te herleiden is tot uw persoon. Het overgebleven materiaal kan worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Als u dat niet wilt, kunt u dit doorgeven aan uw behandelaar. Soms is het voor wetenschappelijk onderzoek nodig dat het overgebleven lichaamsmateriaal niet gecodeerd wordt gebruikt. Het is dan dus direct herleidbaar tot uw persoon. In dat geval is altijd vooraf uw toestemming noodzakelijk. Uw behandelaar bespreekt een dergelijke situatie met u en geeft hierover uitleg. Identificatieplicht In de zorgverzekeringswet is vastgelegd dat patiënten zich moeten kunnen identificeren. Daarom vraagt een baliemedewerker u bij ieder bezoek aan het ziekenhuis naar uw legitimatiebewijs en uw 12

15 Universitair Medisch Centrum Groningen zorgverzekeringbewijs. Als u zich niet kunt identificeren, krijgt u de gelegenheid om dat bij uw eerstvolgende bezoek te doen. Als er geen vervolgbezoek is, wordt u verzocht om zich binnen veertien dagen alsnog te melden met uw legitimatiebewijs en zorgverzekeringbewijs. U kunt daarvoor van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot uur terecht bij de opnamebalie in de ontvangsthal. Als u zich niet tijdig heeft kunnen identificeren mag het UMCG de nota niet indienen bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt dan de nota thuis. Opmerkingen en klachten De medewerkers van het UMCG vinden het belangrijk dat patiënten en bezoekers tevreden zijn. Toch kan het gebeuren dat u iets meemaakt waarover u niet tevreden bent. Als u een klacht of opmerking heeft, dan doet u er goed aan dit direct met de betrokkene(n) te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand of kan uw onvrede door een gesprek worden weggenomen. U kunt uw klacht of opmerking ook bespreken met een medewerker van Patiënteninformatie, telefoonnummer (050) Deze medewerker vertelt u hoe het indienen van een klacht in zijn werk gaat en kan u ook informatie geven over rechten, klachtenprocedures en wettelijke regelingen. Een brochure over de klachtenregeling van het UMCG kunt u downloaden op de website van het UMCG. Websites gezondheidszorg Meer informatie over de gezondheidszorg in het algemeen, wetgeving en regelgeving, patiëntenrechten en patiëntenbelangen kunt u vinden op de volgende websites. Informatie over de invoering van het burgerservicenummer, onder andere in de gezondheidszorg. 13

16 Uw bezoek aan de polikliniek IBD Centrum De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek houdt toezicht op de toetsing van medischwetenschappelijk onderzoek met proefpersonen in Nederland. De website van de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten in Nederland. De GGD en voeren in opdracht van hun gemeenten taken uit in de openbare gezondheidszorg voor alle inwoners van Nederland. Informatie over de Inspectie voor de Gezondheidszorg en haar rol in de gezondheidszorg. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Informatie over onder andere de bekostiging van de zorg, werken aan kwaliteit en wet- en regelgeving. Onder het kopje CRAZ vindt u informatie over de Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen. Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie. Informatie over de zorg, gericht op de zorgconsument. Nederlandse Zorgautoriteit. Informatie over onder andere het kiezen van een zorgverzekeraar en tarieven in de zorg. Publieksinformatie van de rijksoverheid, onder andere over zorg en gezondheid. Informatie over de rechten van patiënten, regelingen in de zorg en patiëntenorganisaties. Bijlage Checklist voor een bezoek aan het IBD-centrum Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn op uw bezoek aan het IBD-centrum. Deze checklist kan u daarbij helpen. Niet alle onderwerpen hoeven aan de orde te komen. De lijst is bedoeld om 14

17 Universitair Medisch Centrum Groningen u een indruk te geven waarover u kunt spreken en welke vragen u kunt stellen. U kunt de checklist ook downloaden op: Voorbereiding thuis Wat zijn uw verwachtingen over het bezoek aan het IBD-centrum en wat verwacht u van uw arts? Het kan gemakkelijk zijn om uw vragen vooraf op papier te zetten en mee te nemen. Hiermee voorkomt u dat u iets vergeet. Als u pen en papier meeneemt, kunt u tijdens het bezoek aan het IBDcentrum ook aantekeningen maken. Als er iemand met u meegaat, kan die opletten of u al uw vragen hebt gesteld, of aantekeningen voor u maken. Mogelijke bespreekpunten: Wat zijn op dit moment uw klachten (denk daarbij ook aan vage klachten of lachten die u niet direct met uw darmproblemen in verband brengt zoals vermoeidheid, huidklachten, oogproblemen, gewrichtspijn of gebitsproblemen) Heeft u deze klachten ook eerder gehad? Wat is er tot nu toe gebeurd ten aanzien van uw klachten? Wat voor invloed hebben de klachten op uw dagelijks leven? Denk daarbij aan uw leefsituatie (partner, kinderen, wonen, uw werk, studie, gezin, hobby), eventuele bijzonderheden zoals seksualiteit, zwangerschap en/of kinderwens Tijdens het gesprek met de arts Er kunnen meerdere onderwerpen ter sprake komen. U kunt vragen om uitleg over medische termen. Herhaal eventueel in uw eigen woorden wat u heeft gehoord. 15

18 Uw bezoek aan de polikliniek IBD Centrum Zowel voor onderzoek als behandeling is uw toestemming nodig. Daarnaast kunt u altijd om bedenktijd vragen; dit geldt zowel voor onderzoek als behandeling. Als u onderzoeken moet ondergaan Er zijn aparte folders, waarin meer informatie staat over voorbereiding, hoe het onderzoek gaat, etc. Onderstaande vragen kunt u stellen waanneer u hoort dat er sprake is van nader lichamelijk onderzoek. Wat is de reden voor dit onderzoek; wat houdt dit onderzoek in? Doet het onderzoek pijn? Zo ja, is er pijnstilling mogelijk? Zijn er risico s verbonden aan het onderzoek? Zijn er ook andere onderzoeken mogelijk? Is er een wachttijd voor dit onderzoek? De diagnose is gesteld en dan. Wat betekent deze diagnose? Wat is dit voor ziekte? Wat voor gevolgen heeft deze diagnose voor mij? Waar kan ik verder informatie krijgen over deze ziekte? Wat kan ik zelf doen om mijn klachten te verminderen? (dieet, meer bewegen, niet roken, geen alcohol) Is er patiëntenvereniging, waar ik met mensen met ervaring kan praten? Als er een behandeling met medicijnen wordt voorgesteld Wat is de reden voor de behandeling? Voor welke van mijn klachten wordt de behandeling ingezet? Wat houdt de behandeling precies in? Wat zijn de risico s van de behandeling? Wat zijn eventuele bijwerkingen? Wat zijn de gevolgen van langdurig gebruik van deze medicijnen? Hoe lang duurt het voor de medicijnen effect hebben? 16

19 Universitair Medisch Centrum Groningen Wat is het effect van de behandeling? Gaan de klachten bijvoorbeeld helemaal over? Zijn er ook andere medicijnen mogelijk, bijvoorbeeld met minder bijwerkingen? Hoe lang moet ik deze medicijnen gebruiken? Wat gebeurt er als ik me niet laat behandelen met medicijnen? Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb over mijn medicatie? Bij welke klachten moet ik contact opnemen over mijn medicatie? Als er een operatie wordt voorgesteld Wat is de reden om te opereren? Is opereren noodzakelijk? Wat is het effect hiervan op korte en op lange termijn? Ben ik dan ook helemaal van mijn klachten af? Wat zijn de risico s? Is er veel ervaring met deze operaties in dit ziekenhuis? Wat is de wachttijd? Wat zijn de risico s als ik me niet laat opereren? Is er een andere behandeling mogelijk, bijvoorbeeld met medicijnen? Overige vragen/onderwerpen die u aan de orde kunt stellen Hoe kan ik contact opnemen met mijn behandelend arts? Kan ik de mening van een andere arts vragen? Zijn daar kosten aan verbonden? Worden alle onderzoeken/behandelingen/medicijnen vergoed door de zorg verzekeraar? Waar kan ik verdere informatie vinden over de ziekte, onderzoeken, medicijnen, operatie, patiëntenvereniging? Al s ik klachten heb over de behandeling of behandelaar, met wie kan ik die het beste bespreken? 17

20 Uw bezoek aan de polikliniek IBD Centrum Behoefte aan ondersteuning van andere disciplines: diëtist, fysiotherapeut, maatschappelijk werk, psycholoog Vragen over vakantie, vaccinaties, medisch paspoort, extra recepten nodig etc. Vragen over opleiding, werk, contact met bedrijfsarts, keuringsarts. Vragen over indicatie voor voorzieningen, WMO, huishoudelijke hulp, etc. 18

21 Universitair Medisch Centrum Groningen Aantekeningen 19

22 Uw bezoek aan de polikliniek IBD Centrum 20

23

24 Patiënteninformatie vlk 164/1103

Checklist voor een bezoek aan het IBD-centrum

Checklist voor een bezoek aan het IBD-centrum Checklist voor een bezoek aan het IBD-centrum Universitair Medisch Centrum Groningen IBD-centrum Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn op uw bezoek aan het IBD-centrum. Deze checklist kan u daarbij

Nadere informatie

De rechten en plichten van de patiënt

De rechten en plichten van de patiënt 1/6 Algemeen De rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Klinische Genetica. Erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting

Klinische Genetica. Erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting Klinische Genetica Erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting Klinische Genetica Inhoud Inleiding 3 Een verzoek om erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting 3 Wachten op de uitslag 3 Kosten 4 Het doel van

Nadere informatie

Interne Geneeskunde. De Dialyseafdeling UMCG

Interne Geneeskunde. De Dialyseafdeling UMCG Interne Geneeskunde De Dialyseafdeling UMCG Interne Geneeskunde Deze folder geeft u praktische informatie over behandeling op de dialyseafdeling. De informatie is bedoeld voor patienten maar ook voor

Nadere informatie

Polikliniek Heelkunde

Polikliniek Heelkunde Polikliniek Heelkunde U bent verwezen naar de polikliniek Heelkunde van het Radboudumc. Bijzonderheden over de gang van zaken worden in deze folder beschreven. Als u na het lezen nog vragen heeft kunt

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt Rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt 1/5 Algemeen Rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Interne Geneeskunde Oncologie Dagcentrum

Interne Geneeskunde Oncologie Dagcentrum Interne Geneeskunde Oncologie Dagcentrum Expertisecentrum voor infuustherapie en medische interventies Interne Geneeskunde Oncologie U bent door uw behandelend arts doorverwezen naar het Dagcentrum van

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens staan uw rechten en plichten als patiënt beschreven. Het is belangrijk

Nadere informatie

Goed voorbereid naar de polikliniek orthopedie. Locatie Boxmeer

Goed voorbereid naar de polikliniek orthopedie. Locatie Boxmeer Goed voorbereid naar de polikliniek orthopedie Locatie Boxmeer Inhoud Hoe bereidt u zich voor? 3 Wat neemt u mee? 3 Waar meldt u zich? 3 Als u niet kunt komen 4 Met wie heeft u een afspraak? 4 Verloop

Nadere informatie

Verpleegkundig spreekuur IBD

Verpleegkundig spreekuur IBD MDL Verpleegkundig spreekuur IBD Inleiding U heeft van uw arts te horen gekregen dat u IBD (Inflammatory Bowel Disease) heeft. IBD is de verzamelnaam voor de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa. In deze

Nadere informatie

Dagcentrum Expertisecentrum voor infuustherapie en medische interventies

Dagcentrum Expertisecentrum voor infuustherapie en medische interventies Dagcentrum Expertisecentrum voor infuustherapie en medische interventies Interne Geneeskunde Oncologie Inleiding U bent door uw behandelend arts doorverwezen naar het Dagcentrum van het Universitair Medisch

Nadere informatie

Wie helpen u op de polikliniek Maag-, Darmen Leverziekten

Wie helpen u op de polikliniek Maag-, Darmen Leverziekten Maag-, Darm- en Leverziekten Wie helpen u op de polikliniek Maag-, Darmen Leverziekten www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Gang van zaken... 3 De polikliniek Maag-Darm- en Leverziekten... 3 De zorgverleners...

Nadere informatie

Polikliniek Cardiologie en Thoraxchirurgie

Polikliniek Cardiologie en Thoraxchirurgie Centrumlocatie U heeft van uw arts een verwijzing gekregen voor de cardioloog. De cardioloog onderzoekt en behandelt patiënten onder andere op de polikliniek Cardiologie. Waarschijnlijk is u hierover al

Nadere informatie

Polikliniek Keel- Neus- en Oorheelkunde

Polikliniek Keel- Neus- en Oorheelkunde Polikliniek Keel- Neus- en Oorheelkunde In overleg met uw behandelend arts heeft u een afspraak gemaakt op de polikliniek Keel- Neus- Oorheelkunde (KNO) van het Radboudumc. In deze folder informeren wij

Nadere informatie

Polikliniek Plastische en Reconstructieve Chirurgie en Handchirurgie

Polikliniek Plastische en Reconstructieve Chirurgie en Handchirurgie Centrumlocatie U bent verwezen naar de polikliniek van de afdeling Plastische en Reconstructieve Chirurgie en Handchirurgie. Graag informeren wij u over de algemene gang van zaken op onze polikliniek.

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Rechten. van volwassen patiënten

PATIËNTEN INFORMATIE. Rechten. van volwassen patiënten PATIËNTEN INFORMATIE Rechten van volwassen patiënten De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt de relatie tussen u en de hulpverlener. Zowel u als de hulpverlener hebben op grond

Nadere informatie

UW BEZOEK AAN DE POLIKLINIEK REUMATOLOGIE FRANCISCUS VLIETLAND

UW BEZOEK AAN DE POLIKLINIEK REUMATOLOGIE FRANCISCUS VLIETLAND UW BEZOEK AAN DE POLIKLINIEK REUMATOLOGIE FRANCISCUS VLIETLAND Inleiding U bent door uw huisarts of specialist doorverwezen naar de polikliniek Reumatologie. In deze folder leest u meer over de polikliniek,

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt Afdeling kwaliteit & veiligheid Inhoudsopgave 1. Uw rechten als patiënt: pag. 2 Welke informatie moet de hulpverlener mij geven? Mag de hulpverlener zonder mijn toestemming

Nadere informatie

Erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting

Erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting Klinische Genetica Erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting Inhoud Inleiding Een verzoek om erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting 1 Wachten op de uitslag 2 Het doel van erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting

Nadere informatie

Verpleegkundig maag-, darmen leverspreekuur

Verpleegkundig maag-, darmen leverspreekuur Patiënteninformatie Verpleegkundig maag-, darmen leverspreekuur Informatie over wat het verpleegkundig maag-, darm- en lever (MDL) spreekuur is en wat wij voor u kunnen betekenen 1234567890-terTER_ Verpleegkundig

Nadere informatie

Polikliniek Plastische Chirurgie handchirurgie, reconstructieve en esthetische chirurgie

Polikliniek Plastische Chirurgie handchirurgie, reconstructieve en esthetische chirurgie Polikliniek Plastische Chirurgie handchirurgie, reconstructieve en esthetische chirurgie In overleg met uw behandelend arts heeft u een afspraak gemaakt op de polikliniek Plastische Chirurgie van het

Nadere informatie

Goed voorbereid naar de polikliniek orthopedie

Goed voorbereid naar de polikliniek orthopedie Goed voorbereid naar de polikliniek orthopedie Inhoud Inleiding 3 Hoe bereidt u zich voor? 3 Wat neemt u mee? 3 Indien van toepassing 3 Waar meldt u zich? 3 Als u niet kunt komen 4 Met wie heeft u een

Nadere informatie

Orthopedie. Biopsie onder narcose

Orthopedie. Biopsie onder narcose Orthopedie Biopsie onder narcose Orthopedie Bij u of uw kind is een gezwel gevonden in een bot, of in het weefsel dat om het bot heen ligt. Om deze aandoening verder te onderzoeken, moet er een stukje

Nadere informatie

Recht op informatie. Hoofdbehandelaar. Toestemming voor een behandeling of onderzoek

Recht op informatie. Hoofdbehandelaar. Toestemming voor een behandeling of onderzoek Rechten en plichten Weet u wat uw rechten zijn? Als patiënt heeft u bijvoorbeeld recht op informatie over behandelingen en onderzoeken. Ook heeft u recht op inzage in uw dossier. In de Wet op de Geneeskundige

Nadere informatie

Uw bezoek aan de polikliniek Reumatologie

Uw bezoek aan de polikliniek Reumatologie Uw bezoek aan de polikliniek Reumatologie Inleiding U heeft binnenkort een afspraak op de polikliniek Reumatologie. In deze folder kunt u meer lezen over de gang van zaken op de polikliniek, wat u moet

Nadere informatie

Verpleegkundig spreekuur voor patiënten met Multiple Sclerose

Verpleegkundig spreekuur voor patiënten met Multiple Sclerose Verpleegkundig spreekuur voor patiënten met Multiple Sclerose Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding U bent onder controle bij de neuroloog, omdat er Multiple Sclerose

Nadere informatie

Goed voorbereid naar de polikliniek orthopedie

Goed voorbereid naar de polikliniek orthopedie Goed voorbereid naar de polikliniek orthopedie Inhoud Hoe bereidt u zich voor? 3 Wat neemt u mee? 3 Waar meldt u zich? 3 Als u niet kunt komen 3 Met wie heeft u een afspraak? 4 Verloop van de afspraak

Nadere informatie

UMC St Radboud. Verpleegkundig spreekuur voor ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa

UMC St Radboud. Verpleegkundig spreekuur voor ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa UMC St Radboud Verpleegkundig spreekuur voor ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa Patiënteninformatie Van uw behandelende arts heeft u gehoord dat u de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa heeft. Een ziekte

Nadere informatie

Polikliniekbezoek. Algemene informatie

Polikliniekbezoek. Algemene informatie Polikliniekbezoek Algemene informatie U heeft een afspraak op een van de poliklinieken van Noordwest Ziekenhuisgroep. In deze folder vindt u belangrijke informatie, zodat u zich goed kunt voorbereiden

Nadere informatie

Polikliniek Psychiatrie

Polikliniek Psychiatrie Psychiatrie Polikliniek Psychiatrie www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl PSY016 / Polikliniek Psychiatrie / 07-11-2016 2 Polikliniek Psychiatrie

Nadere informatie

Uw bezoek aan de polikliniek

Uw bezoek aan de polikliniek Uw bezoek aan de polikliniek Bereikbaarheid locaties: Locatie Delfzicht Jachtlaan 50 9934 JD Delfzijl Locatie Lucas Gassingel 18 9671 CX Winschoten telefoon: 088 066 1000 e-mail: info@ozg.eu www.ozg.nl

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 5 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 6 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Wie

Nadere informatie

Polikliniek Reumatologie

Polikliniek Reumatologie Patiënteninformatie Polikliniek Reumatologie Informatie over uw onderzoek op de polikliniek Reumatologie 1234567890-terTER_ Inhoudsopgave Pagina Reumatologie 4 Op de polikliniek Reumatologie 5 Waar moet

Nadere informatie

Gebruik van medische gegevens en/of resterend lichaamsmateriaal

Gebruik van medische gegevens en/of resterend lichaamsmateriaal Gebruik van medische gegevens en/of resterend lichaamsmateriaal Belangrijke telefoonnummers Algemeen nummer UMCG (050) 361 61 61 U kunt hier terecht met algemene vragen over het UMCG. Bijvoorbeeld over

Nadere informatie

Orthopedie. Radiofrequente ablatie (RFA) van een afwijking in het bot

Orthopedie. Radiofrequente ablatie (RFA) van een afwijking in het bot Orthopedie Radiofrequente ablatie (RFA) van een afwijking in het bot Orthopedie Bij u is een afwijking in een bot gevonden, die behandeld kan worden met CT-geleide radiofrequente ablatie. Dit is een kleine

Nadere informatie

Welkom op de polikliniek Neurologie

Welkom op de polikliniek Neurologie Welkom op de polikliniek Neurologie Albert Schweitzer ziekenhuis juli 2014 pavo 0609 Welkom U bent verwezen naar de polikliniek Neurologie van het Albert Schweitzer ziekenhuis. In deze folder willen wij

Nadere informatie

Informatie over de gang van zaken op de afdeling

Informatie over de gang van zaken op de afdeling Chirurgie / Orthopedie Afdelingsinformatie Informatie over de gang van zaken op de afdeling Inleiding In deze folder vindt u informatie over een opname op de afdeling Chirurgie/Orthopedie. Op deze afdeling

Nadere informatie

Algemeen Inwendige Geneeskunde locatie Sint Maartenskliniek

Algemeen Inwendige Geneeskunde locatie Sint Maartenskliniek Algemeen Inwendige Geneeskunde locatie Sint Maartenskliniek U bent verwezen naar de internist van het Radboudumc op de polikliniek Reumatologie van de Sint Maartenskliniek. In deze folder vindt u informatie

Nadere informatie

Klinische Genetica. Erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting

Klinische Genetica. Erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting Klinische Genetica Erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting Klinische Genetica Inhoud Inleiding 2 Een verzoek om erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting 2 Wachten op de uitslag 2 Het doel van erfelijkheidsonderzoek

Nadere informatie

Wie helpen u op de polikliniek Maag-, Darmen Leverziekten?

Wie helpen u op de polikliniek Maag-, Darmen Leverziekten? Maag-, Darm- en Leverziekten Wie helpen u op de polikliniek Maag-, Darmen Leverziekten? www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl MDL020 / Wie helpen

Nadere informatie

Wat vraag ik aan mijn arts?

Wat vraag ik aan mijn arts? Wat vraag ik aan mijn arts? Tips voor in de spreekkamer gemini-ziekenhuis.nl Inhoudsopgave Tijdens het consult 3 Uw voorbereiding 3 Informatie die u kunt geven aan uw arts 4 Vragen over het onderzoek 5

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt. www.nwz.nl

Uw rechten en plichten als patiënt. www.nwz.nl Uw rechten en plichten als patiënt www.nwz.nl Inhoud Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) 3 Uw plichten 5 Uw medische gegevens 7 Uw vragen 9 Notities 9 2 Wanneer er met uw gezondheid

Nadere informatie

Goed voorbereid naar de polikliniek orthopedie. In Woerden

Goed voorbereid naar de polikliniek orthopedie. In Woerden Goed voorbereid naar de polikliniek orthopedie In Woerden Inleiding Binnenkort heeft u een afspraak op de polikliniek Orthopedie van de Sint Maartenskliniek in Woerden. In deze folder leest u informatie

Nadere informatie

Ontslag uit het Erasmus MC

Ontslag uit het Erasmus MC Ontslag uit het Erasmus MC Wanneer u in het Erasmus MC bent of wordt opgenomen, komt er een moment waarop u weer naar huis mag of wordt overgeplaatst naar een andere zorginstelling. Voordat u het ziekenhuis

Nadere informatie

Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming Botdichtheidsmeting

Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming Botdichtheidsmeting Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming Botdichtheidsmeting datum tijdstip Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming Door uw behandelend arts is een botdichtheidsmeting aangevraagd. Op

Nadere informatie

Goed voorbereid naar de polikliniek Reumatologie

Goed voorbereid naar de polikliniek Reumatologie Goed voorbereid naar de polikliniek Reumatologie Inhoudsopgave Wat neemt u mee? 3 Waar meldt u zich? 3 Als u niet kunt komen 3 Uw bezoek aan de polikliniek 3 Behandelaars 4 Maartensapotheek 5 Voorkomen

Nadere informatie

Welkom op de dagbehandeling Interne geneeskunde. www.nwz.nl

Welkom op de dagbehandeling Interne geneeskunde. www.nwz.nl Welkom op de dagbehandeling Interne geneeskunde www.nwz.nl Inhoud Wat kunt u verwachten op de dagbehandeling interne geneeskunde? 3 Uw afspraak 4 Uw voorbereiding 4 Dag van het onderzoek of de behandeling

Nadere informatie

Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming. Leukocytenscan. datum. tijdstip. datum. tijdstip

Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming. Leukocytenscan. datum. tijdstip. datum. tijdstip Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming Leukocytenscan datum tijdstip en datum tijdstip Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming Door uw behandelend arts is een leukocytenscan aangevraagd.

Nadere informatie

Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Geen bezwaar?

Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Geen bezwaar? Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs Geen bezwaar? 1 U bezoekt een van de Santeon ziekenhuizen voor onderzoek en/of behandeling. In een ziekenhuis

Nadere informatie

Polikliniek Chirurgie

Polikliniek Chirurgie Polikliniek Chirurgie Inleiding U heeft binnenkort een afspraak op de polikliniek Chirurgie. In deze folder leest u meer over de gang van zaken op deze polikliniek. Organisatie In het Albert Schweitzer

Nadere informatie

Medisch-wetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon

Medisch-wetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Uitgave Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postadres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Telefoon (070) 340 79 11 Informatie Voor informatie en vragen

Nadere informatie

Thoraxcentrum B1 Informatie over de verpleegafdeling Cardiologie

Thoraxcentrum B1 Informatie over de verpleegafdeling Cardiologie Thoraxcentrum B1 Informatie over de verpleegafdeling Cardiologie Welkom op de verpleegafdeling B1 Thoraxcentrum B1 Welkom Welkom op afdeling B1, één van de verpleegafdelingen Cardiologie van het UMCG.

Nadere informatie

Harttransplantatie - De voorbereiding

Harttransplantatie - De voorbereiding Harttransplantatie - De voorbereiding Inleiding U heeft te horen gekregen, dat u mogelijk een harttransplantatie zult ondergaan. De voorbereiding op een transplantatie is een lange en onzekere weg. U staat

Nadere informatie

Uw rechten als patiënt

Uw rechten als patiënt Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Uw rechten als patiënt z Rechten en plichten 1 Uw rechten Als patiënt hebt u bepaalde rechten. Deze zijn wettelijk vastgelegd

Nadere informatie

Goed voorbereid naar de polikliniek Reumatologie

Goed voorbereid naar de polikliniek Reumatologie Goed voorbereid naar de polikliniek Reumatologie Inhoudsopgave Wat neemt u mee? 3 Waar meldt u zich? 3 Als u niet kunt komen 3 Uw bezoek aan de polikliniek 3 Behandelaars 4 Maartensapotheek 5 Wordt de

Nadere informatie

Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming (NGMB) Skeletscintigrafie. datum. tijdstip. tijdstip

Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming (NGMB) Skeletscintigrafie. datum. tijdstip. tijdstip Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming (NGMB) Skeletscintigrafie datum tijdstip tijdstip Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming (NGMB) Door uw behandelend arts is een skeletscintigrafie

Nadere informatie

Polikliniek Neurochirurgie

Polikliniek Neurochirurgie Polikliniek Neurochirurgie 2 In overleg met uw behandelend arts heeft u een afspraak gemaakt op de polikliniek Neurochirurgie van het Radboudumc. In deze folder staat de gang van zaken op de polikliniek

Nadere informatie

Wie helpen u op de polikliniek Maag-, Darmen Leverziekten?

Wie helpen u op de polikliniek Maag-, Darmen Leverziekten? Maag-, Darm- en Leverziekten Wie helpen u op de polikliniek Maag-, Darmen Leverziekten? www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl MDL020 / Wie helpen

Nadere informatie

Zwangerschap bij chronische ontstekingsziekten van de darm

Zwangerschap bij chronische ontstekingsziekten van de darm Zwangerschap bij chronische ontstekingsziekten van de darm Inleiding Zwanger worden als je een chronische ontstekingsziekte van de darm (IBD = inflammatory Bowel disease) hebt zoals de ziekte van Crohn

Nadere informatie

Welkom op de Dagkliniek Geriatrie

Welkom op de Dagkliniek Geriatrie Welkom op de Dagkliniek Geriatrie Inleiding U heeft een afspraak op de Dagkliniek Geriatrie van het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk op dag van uur tot uur. Het is belangrijk dat u op tijd

Nadere informatie

Polikliniek maag-darmlever

Polikliniek maag-darmlever Polikliniek maag-darmlever (MDL) Binnenkort heeft u een afspraak op de polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) van Rijnstate. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken op de polikliniek

Nadere informatie

Polikliniek Pijnbehandeling

Polikliniek Pijnbehandeling Polikliniek Pijnbehandeling In overleg met uw huisarts of specialist bent u verwezen naar de Polikliniek Pijnbehandeling. Waarschijnlijk heeft u al verschillende onderzoeken en behandelingen gehad die

Nadere informatie

I N F O R M A T I E. o v e r de polikliniek Neurologie

I N F O R M A T I E. o v e r de polikliniek Neurologie I N F O R M A T I E o v e r de polikliniek Neurologie 2 Op verzoek van uw huisarts of behandelend specialist werd een afspraak voor u gemaakt op de polikliniek Neurologie. U kunt zich op het afgesproken

Nadere informatie

Polikliniek Oogheelkunde

Polikliniek Oogheelkunde Polikliniek Oogheelkunde U bent doorverwezen naar polikliniek Oogheelkunde van het Radboudumc in Nijmegen. In deze folder wordt informatie gegeven over de gang van zaken op de polikliniek. Als u na het

Nadere informatie

Maagontledigingsonderzoek

Maagontledigingsonderzoek Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming (NGMB) Maagontledigingsonderzoek datum tijdstip Door uw behandelend arts is een maagontledigingsonderzoek aangevraagd. Op de datum en tijd op de voorzijde

Nadere informatie

Diagnose Behandel Combinatie (DBC)

Diagnose Behandel Combinatie (DBC) Diagnose Behandel Combinatie (DBC) Wat is een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) Sinds 2005 is de manier waarop zorgverzekeraars betalen voor de zorg die ziekenhuizen verlenen veranderd. De verschillende

Nadere informatie

Spoedeisende Hulp. Patiënteninformatie

Spoedeisende Hulp. Patiënteninformatie Patiënteninformatie Spoedeisende Hulp Inleiding U heeft zich zojuist gemeld bij de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van Amphia. De SEH biedt 24 uur per dag medische en verpleegkundige hulp aan patiënten

Nadere informatie

Indicatorenset IBD. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013

Indicatorenset IBD. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Indicatorenset IBD Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Definitieve versie okt. 2013 1 Colofon Internet: Portal voor aanlevering kwaliteitsgegevens verslagjaar 2013: http://ziekenhuizentransparant.nl. Meer

Nadere informatie

Met uw kind(eren) naar het UMCG Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM)

Met uw kind(eren) naar het UMCG Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) Met uw kind(eren) naar het UMCG Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) Informatie voor nieuwe patiënten kindertandheelkunde 1 Met uw kind(eren)

Nadere informatie

1.1 Gang van zaken: van aanmelding tot aan de eerste afspraak

1.1 Gang van zaken: van aanmelding tot aan de eerste afspraak Inleiding U bent verwezen voor een afspraak op de polikliniek Pijnbehandeling van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht), locatie Academisch Ziekenhuis Utrecht (AZU). De polikliniek Pijnbehandeling

Nadere informatie

Thoraxcentrum B2VA. Informatie over de verpleegafdeling B2, Cardiologie en Thoraxchirurgie

Thoraxcentrum B2VA. Informatie over de verpleegafdeling B2, Cardiologie en Thoraxchirurgie Thoraxcentrum B2VA Informatie over de verpleegafdeling B2, Cardiologie en Thoraxchirurgie Thoraxcentrum B2VA Welkom Welkom op verpleegafdeling B2, één van de verpleegafdelingen binnen het Thoraxcentrum

Nadere informatie

Longziekten. Longtransplantatie - De voorbereiding

Longziekten. Longtransplantatie - De voorbereiding Longziekten Longtransplantatie - De voorbereiding Longziekten Inleiding De voorbereiding op een longtransplantatie is een lange en onzekere weg. U staat op dit moment aan het begin van deze weg. Om u

Nadere informatie

MDL-verpleegkundige. Interne geneeskunde MDL. alle aandacht

MDL-verpleegkundige. Interne geneeskunde MDL. alle aandacht MDL-verpleegkundige Interne geneeskunde MDL alle aandacht MDL-verpleegkundige Door de maag-darm-lever arts bent u verwezen naar het spreekuur van de maag-darm-lever verpleegkundige. De MDL-verpleegkundige

Nadere informatie

Welkom op de Dagkliniek Geriatrie

Welkom op de Dagkliniek Geriatrie Welkom op de Dagkliniek Geriatrie Albert Schweitzer ziekenhuis oktober 2014 pavo 0952 Inleiding U heeft een afspraak op de Dagkliniek Geriatrie van het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk op

Nadere informatie

IBD-team Zorg voor patiënten met de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa (IBD)

IBD-team Zorg voor patiënten met de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa (IBD) IBD-team Zorg voor patiënten met de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa (IBD) Van uw behandelend arts heeft u gehoord dat u de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa heeft. Dit is een chronische ziekte

Nadere informatie

Methionine lichaamsscan met diagnostische CT

Methionine lichaamsscan met diagnostische CT Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming (NGMB) Methionine lichaamsscan met diagnostische CT Datum Tijdstip Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming (NGMB) Door uw behandelend arts is

Nadere informatie

Longscintigrafie (perfusie/ventilatie)

Longscintigrafie (perfusie/ventilatie) Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming (NGMB) Longscintigrafie (perfusie/ventilatie) datum tijdstip Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming (NGMB) Door uw behandelend arts is een longscintigrafie

Nadere informatie

Thoraxcentrum. Welkom op afdeling C2 Cardiothoracale chirurgie

Thoraxcentrum. Welkom op afdeling C2 Cardiothoracale chirurgie Thoraxcentrum Welkom op afdeling C2 Cardiothoracale chirurgie Thoraxcentrum Welkom op afdeling C2, één van de verpleegafdelingen Cardiothoracale Chirurgie van het UMCG. U bent hier opgenomen om een operatie

Nadere informatie

Polikliniek Orthopedie

Polikliniek Orthopedie Polikliniek Orthopedie In overleg met uw behandelend arts heeft u een afspraak gemaakt op de polikliniek Orthopedie van het Radboudumc. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken op de polikliniek.

Nadere informatie

Welkom op de polikliniek Maag-Darm-Leverziekten (MDL)

Welkom op de polikliniek Maag-Darm-Leverziekten (MDL) Welkom op de polikliniek Maag-Darm-Leverziekten (MDL) Welkom U bent verwezen naar de polikliniek Maag-Darm-Leverziekten (MDL) van het Albert Schweitzer ziekenhuis. In deze folder leest u meer over de

Nadere informatie

uw medisch dossier patiënteninformatie

uw medisch dossier patiënteninformatie patiënteninformatie uw medisch dossier Uw behandelend arts heeft een medisch dossier over u aangelegd. Dat is nodig voor een goede behandeling en verzorging. Maar hoe gaat het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

Nadere informatie

Onderzoek door de geriater

Onderzoek door de geriater Geriatrie Onderzoek door de geriater i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Uw huisarts of specialist heeft u voor onderzoek doorverwezen naar de geriater. In deze folder leest u meer over

Nadere informatie

Polikliniek Cardiologie

Polikliniek Cardiologie Polikliniek Cardiologie In overleg met uw behandelend arts heeft u een afspraak gemaakt op de polikliniek Cardiologie van het Radboudumc. In deze folder vindt u praktische informatie met betrekking tot

Nadere informatie

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten Brengt medische en psychische kennis samen MedPsych Center (MPC) voor klinische patiënten 1. Welkom 3 2. Voor welke patiënten is de MPU bedoeld? 3 3. Wachtlijst

Nadere informatie

Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming (NGMB) Galwegscintigrafie. datum. tijdstip

Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming (NGMB) Galwegscintigrafie. datum. tijdstip Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming (NGMB) Galwegscintigrafie datum tijdstip Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming (NGMB) Door uw behandelend arts is een galwegscintigrafie aangevraagd.

Nadere informatie

De gang van zaken op de poliklinieken

De gang van zaken op de poliklinieken De gang van zaken op de poliklinieken De gang van zaken op de poliklinieken in het Kennemer Gasthuis Met deze folder kunt u zich voorbereiden op een bezoek aan één van de poliklinieken van het Kennemer

Nadere informatie

Erytrocyten- en plasmavolumebepaling

Erytrocyten- en plasmavolumebepaling Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming Erytrocyten- en plasmavolumebepaling datum tijdstip en tijdstip Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming Door uw behandelend arts is een erytrocyten-

Nadere informatie

Welkom op de polikliniek Interne Geneeskunde

Welkom op de polikliniek Interne Geneeskunde Welkom op de polikliniek Interne Geneeskunde Welkom U bent verwezen naar de polikliniek Interne Geneeskunde van het Albert Schweitzer ziekenhuis. In deze folder leest u meer over de gang van zaken op

Nadere informatie

Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs Geen bezwaar?

Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs Geen bezwaar? Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs Geen bezwaar? U bezoekt VU medisch centrum (VUmc) voor onderzoek en/of behandeling. In een ziekenhuis

Nadere informatie

Stereotactische Radiochirurgie

Stereotactische Radiochirurgie Radiotherapie Stereotactische Radiochirurgie Eenmalige bestraling van een aandoening in het hoofd Universitair Medisch Centrum Groningen Hanzeplein 1 Postbus 30 001, 9700 rb Groningen www.umcg.nl Patiënteninformatie

Nadere informatie

Scintigrafie van ectopisch maagslijmvlies (Meckel s divertikel)

Scintigrafie van ectopisch maagslijmvlies (Meckel s divertikel) Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming (NGMB) Scintigrafie van ectopisch maagslijmvlies (Meckel s divertikel) datum tijdstip Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming (NGMB) Door uw

Nadere informatie

Rechten en plichten van patiënten

Rechten en plichten van patiënten Rechten en plichten van patiënten Het is belangrijk te weten dat u als patiënt een aantal rechten en plichten heeft. Deze rechten en plichten zijn vastgelegd in onder andere de Wet op de Geneeskundige

Nadere informatie

Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming (NGMB) FDG lichaamsscan. Datum. Tijdstip

Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming (NGMB) FDG lichaamsscan. Datum. Tijdstip Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming (NGMB) FDG lichaamsscan Datum Tijdstip Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming (NGMB) Door uw behandelend arts is een PET/CT-scan aangevraagd

Nadere informatie

Choline lichaamsscan met diagnostische CT

Choline lichaamsscan met diagnostische CT Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming (NGMB) Choline lichaamsscan met diagnostische CT Datum Tijdstip Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming (NGMB) Door uw behandelend arts is een

Nadere informatie

Goed voorbereid naar de polikliniek Reumatologie. Pantaleon Medisch Centrum Panningen

Goed voorbereid naar de polikliniek Reumatologie. Pantaleon Medisch Centrum Panningen Goed voorbereid naar de polikliniek Reumatologie Pantaleon Medisch Centrum Panningen Inhoudsopgave Wat neemt u mee? 3 Waar meldt u zich? 3 Als u niet kunt komen 3 Uw bezoek aan de reumatoloog 3 Maartensapotheek

Nadere informatie

MIBG-scan van het hart

MIBG-scan van het hart Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming (NGMB) MIBG-scan van het hart datum tijdstip tijdstip tijdstip Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming (NGMB) Door uw behandelend arts is een

Nadere informatie

Acute Opname Afdeling

Acute Opname Afdeling AOA Acute Opname Afdeling In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken op de Acute Opname Afdeling. Mocht u na het lezen van de folder nog vragen hebben, stel ze dan gerust. De afdeling Op

Nadere informatie

Stereotactische Radiotherapie

Stereotactische Radiotherapie Radiotherapie Stereotactische Radiotherapie Universitair Medisch Centrum Groningen Hanzeplein 1 Postbus 30 001, 9700 rb Groningen www.umcg.nl Patiënteninformatie vlm 684/1002 Bestraling van de long, lever,

Nadere informatie

Uw dagopname in het Martini Ziekenhuis

Uw dagopname in het Martini Ziekenhuis Uw dagopname in het Martini Ziekenhuis Uw dagopname in het Martini Ziekenhuis 874366 Dagopname.indd 1 1 01-12-17 14:38 U wordt binnenkort voor een dag opgenomen op de afdeling Dagbehandeling. We vinden

Nadere informatie