Uw bezoek aan de polikliniek IBD Centrum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw bezoek aan de polikliniek IBD Centrum"

Transcriptie

1 Uw bezoek aan de polikliniek IBD Centrum

2 Belangrijke telefoonnummers en webadressen Algemeen nummer UMCG (050) U kunt hier ook terecht met algemene vragen over het UMCG. Bijvoorbeeld over de bereikbaarheid van het UMCG, het parkeren of wat de bezoektijden zijn. IBD centrum Zorgadministratie (050) maandag en donderdag van 8.30 tot uur dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot uur IBD verpleegkundigen (050) Vraag om doorverbinding met pieper Telefonisch spreekuur maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot uur Patiënteninformatie (050) U kunt hier onder andere terecht met vragen over de gang van zaken in het UMCG, vragen over andere gezondheidszorginstellingen, verwijsprocedures en patiëntenverenigingen. Ook kunt u hier terecht voor opmerkingen en klachten. Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 9.00 tot uur. De website van het IBD Centrum Het webadres voor informatie over het Universitair Medisch Centrum Groningen De website van patiëntenvereniging Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN)

3 Universitair Medisch Centrum Groningen Vooraf U heeft een chronische darmziekte, of het vermoeden bestaat dat u zo n ziekte heeft. Uw huisarts of specialist heeft u daarom doorverwezen naar een maag-darm-leverarts (MDL-arts) van het IBD Centrum van het UMCG. IBD staat voor Inflammatory Bowel Disease, de Engelse term voor chronische darmontsteking. Deze brochure geeft u informatie over uw eerste afspraak op de polikliniek van het IBD Centrum. Algemene informatie over het UMCG vindt u verderop in de brochure. Het IBD Centrum Het IBD Centrum is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van chronische darmziekten. Daarnaast wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. In het centrum werkt een multidisciplinair team, dat bestaat uit: maag-darm-leverartsen, chirurgen en kinderartsen IBD verpleegkundigen, kinderverpleegkundigen, stomaverpleegkundigen psychologen, diëtisten, maatschappelijk werkers. Voorbereiding thuis U kunt zich voorbereiden op uw afspraak door uw klachten en vragen van tevoren op te schrijven. Als hulpmiddel kunt u daarbij de checklist gebruiken. Deze vindt u in de bijlage, achterin deze brochure. Verder kan het prettig zijn een vertrouwd persoon mee te nemen. 1

4 Uw bezoek aan de polikliniek IBD Centrum Uw eerste afspraak Als u binnenkomt op de polikliniek van het IBD Centrum meldt u zich bij de balie. Daarna kunt u in de wachtruimte gaan zitten tot u opgeroepen wordt door de arts. Uw eerste afspraak op het IBD Centrum duurt ongeveer een uur. U spreekt eerst met een arts en daarna met een IBDverpleegkundige. De deelafspraken worden hieronder beschreven. Eerst maakt u kennis met de arts. Vaak is dit een arts in opleiding tot maag-darm-leverarts, die onder supervisie van een hoofdbehandelaar werkt. De hoofdbehandelaar is degene die tijdens uw hele behandeling het overzicht houdt. De arts probeert een beeld te krijgen van de oorzaak van uw klachten. Hij of zij zal u allerlei vragen stellen: wanneer de klachten begonnen zijn, hoe het verloop van de klachten is, wat uw medische voorgeschiedenis is, welke medicijnen u (heeft) gebruikt, of u bepaalde medicijnen niet verdraagt, of er ziekte(n) voorkomen in uw familie en hoe uw sociale situatie er uitziet. Als dat nodig is verricht de arts een lichamelijk onderzoek. De arts bespreekt met u welke verdere onderzoeken er bij u nodig zijn. Verderop in deze brochure leest u welke onderzoeken dit kunnen zijn. Het gesprek met de arts duurt ongeveer 40 minuten. Daarna heeft u een gesprek met een IBD-verpleegkundige. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Onderwerpen die aan de orde (kunnen) komen zijn: - de gevolgen die uw klachten voor u hebben op medisch, psychisch en sociaal gebied, - uitleg over de werkwijze en de bereikbaarheid van het IBD centrum, - toelichting op de medische informatie die u van de arts heeft gekregen, 2

5 Universitair Medisch Centrum Groningen - informatie over patiëntenverenigingen, - of u begeleiding nodig heeft van andere leden uit het IBD-team, - als u nieuwe medicijnen krijgt, licht de verpleegkundige de informatie van de arts toe en geeft zij u aanvullende informatie over controles en dergelijke. Het is mogelijk dat u ook afspraken met andere zorgverleners van het multidisciplinaire team heeft. U heeft dan bijvoorbeeld samen met de MDL-arts en een chirurg een gesprek. In overleg met de arts en/of de IBD-verpleegkundige kunnen andere zorgverleners worden geraadpleegd (diëtiste, maatschappelijk werk etc.). Met hen heeft u dan op een later moment een afspraak. Onderzoeken Tijdens uw bezoek aan de arts kan blijken dat er aanvullend onderzoek nodig is. Het doel van het onderzoek en het soort onderzoek dat nodig is, hangt af van uw specifieke situatie op dat moment. De arts legt u uit wat hij met het onderzoek wil bereiken, en waarom hij voor een bepaald onderzoek kiest. Vraag het na als u iets niet duidelijk is. Het is belangrijk dat u begrijpt waarmee u instemt. De meest voorkomende onderzoeken zijn: Bloedonderzoek. Röntgenfoto van de longen (thoraxfoto) Fecesonderzoek: onderzoek van de ontlasting. Hiervoor krijgt u potjes en verzendmateriaal mee naar huis. Endoscopisch onderzoek: inwendig onderzoek met een speciale camera. Eventueel wordt dan ook weefsel afgenomen (biopsie), voor nader onderzoek in het laboratorium. 3

6 Uw bezoek aan de polikliniek IBD Centrum Röntgenfoto s van de dunne darm, met contrastvloeistof (enteroclyse). CT-scan: onderzoek waarbij met röntgenstraling beelden van uw lichaam worden gemaakt. MRI-scan: onderzoek waarbij met een magnetisch veld en radiogolven beelden van uw lichaam worden gemaakt. Meer informatie over de onderzoeken leest u op Na het gesprek met de arts meldt u zich bij de balie. Daar krijgt u een formulier voor de prikpoli van het UMCG. Hier kunt u dezelfde dag bloed laten prikken. Ook een röntgenfoto van de longen kan dezelfde dag worden gemaakt. Voor de andere onderzoeken is een aparte afspraak nodig. De arts vraagt het onderzoek voor u aan. Een afsprakenbrief ontvangt u dan thuis. De arts kan u informeren wat de wachttijd voor bepaalde onderzoeken is. Uitslag van de onderzoeken De arts bespreekt met u hoe en wanneer u de uitslagen van de onderzoeken te horen krijgt: tijdens een vervolgafspraak bij het IBD Centrum via uw huisarts of verwijzend specialist telefonisch; de arts van het IBD Centrum belt u. Vervolgafspraken De arts bespreekt met u of, en op welke termijn u voor een vervolg afspraak wordt verwacht. Dat kan een afspraak op het IBD Centrum zijn of een telefonische afspraak. 4

7 Universitair Medisch Centrum Groningen Als uw ziekte rustig verloopt en u heeft weinig klachten, is ook een schriftelijke controle mogelijk. U vult dan thuis een controlelijst in en laat bloed prikken bij een laboratorium bij u in de buurt. De arts laat u de bevindingen per brief weten. Als u dat wilt, kunt u ook een vervolgafspraak bij de IBD verpleegkundige laten maken. Vragen Als u voor of na uw eerste bezoek aan het IBD Centrum vragen heeft, kunt u ons bellen. Hieronder ziet u met welke vragen u waar terecht kunt. Wilt u uw patiëntennummer bij de hand houden als u belt? U vindt het patiëntnummer op uw afspraakbrief. Vragen over medische zaken Heeft u vragen over medische zaken? Neemt u dan contact op met de IBD-verpleegkundige. Zij heeft op maandag tot en met vrijdag telefonisch spreekuur van tot uur. Belt u telefoonnummer (050) en vraagt u naar pieper Per fax is zij te bereiken op: (050) Bij acute problemen Bij acute problemen kunt u tijdens kantooruren bellen met de IBDverpleegkundige (zie hierboven). Buiten kantooruren belt u het algemene nummer van het UMCG: (050) en vraagt u naar de dienstdoende MDL- arts. Vragen over afspraken Heeft u vragen over afspraken? Neemt u dan contact op met de zorgadministratie van het IBD Centrum, telefoonnummer: (050) , fax: (050) (dinsdag, woensdag en vrijdag van 5

8 Uw bezoek aan de polikliniek IBD Centrum tot uur en maandag en donderdag van tot uur). Verhinderd Als u op de afgesproken datum bent verhinderd, wilt u dit dan doorgeven aan een medewerker van de zorgadministratie? Wij kunnen dan nog een andere patiënt inplannen. Op die manier blijft de wachtlijst zo kort mogelijk. Ziekte Belt u met de zorgadministratie als u een paar dagen voor de afspraak ziek wordt. We kunnen dan met u overleggen of de afspraak kan doorgaan, of uitgesteld moet worden. Algemene UMCG informatie MRSA melden U wordt in de afsprakenbrief gevraagd om vóór uw afspraak met de polikliniek contact op te nemen als u: op een veebedrijf werkt en/of woont, of het afgelopen jaar langer dan 24 uur in een buitenlands ziekenhuis was opgenomen. Dit heeft te maken met de mogelijke kans op besmetting met de MRSA bacterie (multiresistente staphylococcus aureus). Deze bacterie veroorzaakt bij gezonde personen meestal geen klachten of ziekte, maar vormt een bedreiging voor kwetsbare patiënten. Om die reden proberen we de verspreiding van de MRSA bacterie zo goed mogelijk te voorkomen. Als er een redelijke kans is dat u de MRSA bacterie bij u draagt, dan wordt u daarop getest. Als het nodig is nemen we voorzorgsmaatregelen tegen verdere verspreiding. 6

9 Universitair Medisch Centrum Groningen Behandelaar en hoofdbehandelaar U krijgt een behandelaar toegewezen. Dit kan een arts zijn, of een gespecialiseerd verpleegkundige die bepaalde medische handelingen mag verrichten (nurse practitioner). Bij vervolgafspraken op de polikliniek ontmoet u zoveel mogelijk dezelfde behandelaar. Om verschillende redenen kan het voorkomen dat u een andere behandelaar krijgt. Bijvoorbeeld omdat artsen in wisselende diensten werken, of een opleiding volgen. Uw behandelaar staat onder eindverantwoordelijkheid van een hoofdbehandelaar. De hoofdbehandelaar is een medisch specialist en wordt ook wel supervisor genoemd. Meewerken aan onderwijs Het UMCG is een opleidingsziekenhuis. U komt daarom niet alleen met specialisten in contact, maar ook met arts-assistenten en coassistenten. Arts-assistenten zijn afgestudeerde artsen die worden opgeleid tot specialist. Net als de specialisten zijn zij in dienst van het UMCG. Arts-assistenten staan onder supervisie van een specialist. Dat betekent dat een arts-assistent altijd met een specialist overlegt over uw behandeling. Co-assistenten zijn medisch studenten die worden opgeleid tot arts. Zij lopen stage in het ziekenhuis en doen praktijkervaring op. Een co-assistent staat altijd onder supervisie van een arts-assistent of specialist. Op de polikliniek zijn co-assistenten aanwezig bij het spreekuur van de specialist of arts-assistent. Ook doen co-assistenten wel het algemene lichamelijke onderzoek bij een eerste bezoek aan de polikliniek. Na het onderzoek spreekt u met een arts-assistent of specialist. Als u niet door een co-assistent onderzocht wilt worden, dan kunt u dit kenbaar maken. 7

10 Uw bezoek aan de polikliniek IBD Centrum Meewerken aan wetenschappelijk onderzoek In het UMCG wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Dat is nodig om meer kennis op te doen over ziektes en om betere behandelmethoden te ontwikkelen. U kunt gevraagd worden om aan wetenschappelijk onderzoek mee te werken. U wordt dan zowel mondeling als schriftelijk geïnformeerd over het onderzoek en wat het voor u praktisch gesproken betekent. Het wordt erg gewaardeerd als u aan wetenschappelijk onderzoek wilt meewerken, maar u moet zich beslist niet verplicht voelen. Als u niet aan een onderzoek meewerkt, heeft dit geen enkel gevolg voor uw behandeling. Vervoer en parkeren Op de plattegrond Wegwijs in het UMCG vindt u informatie over de bereikbaarheid van het UMCG, parkeerplekken en de weg in het ziekenhuis. U ontvangt de plattegrond in principe samen met de afsprakenbrief. U kunt de plattegrond ook telefonisch aanvragen bij de polikliniek (zie het telefoonnummer in de afsprakenbrief) of de informatie opzoeken op de website van het UMCG: Taxi De meeste taxibedrijven weten bij welke ingang ze u het beste kunnen afzetten en ophalen. Na uw polikliniekbezoek kan een medewerker van een informatiebalie (bij een van de ingangen) een taxi voor u bellen. Als uw huisarts of specialist het nodig vindt dat u per taxi naar het ziekenhuis komt, is soms een vergoeding mogelijk. Uw zorgverzekeraar kan u informeren over eventuele vergoeding van het vervoer. 8

11 Universitair Medisch Centrum Groningen Rolstoel of gastenvervoer In het UMCG zijn rolstoelen te leen. Ze staan op de verdiepingen van de parkeergarages en bij de ingangen van het ziekenhuis. U heeft een muntstuk van twee euro nodig om gebruik te kunnen maken van een rolstoel (het borgsysteem is vergelijkbaar met dat van een winkelwagentje). Verder kunt u als dat nodig is gebruik maken van het gastenvervoer. De wagentjes (clubcars) van het gastenvervoer brengen u naar iedere polikliniek, in het ziekenhuis en op het UMCGterrein. U kunt bij de informatiebalies of op de polikliniek vragen een wagentje voor u op te roepen. Voorzieningen in het ziekenhuis Apotheek: in de ontvangsthal van het UMCG zit Apotheek De Sprong. Als u dat wilt, kunt u hier na uw polikliniekbezoek op recept medicijnen, verband of hulpmiddelen meenemen. U kunt daarvoor ook bij uw eigen apotheek terecht. Eten en drinken: in de wachtruimte van de polikliniek staat een automaat waar u koffie en thee kunt kopen. Verder kunt u terecht bij de brasserie of het grand café in het UMCG (zie ook de plattegrond Wegwijs in het UMCG ). Winkels: in de Winkelstraat en de Ontvangsthal van het UMCG zijn diverse winkels voor bloemen, cadeautjes, boeken, iets lekkers, etc. Zowel in de Winkelstraat als de ontvangsthal is een geldautomaat aanwezig. Als u iets kwijt bent of als u iets heeft gevonden kunt u dit doorgeven aan de meldkamer van de Beveiliging, in de ontvangsthal. In alle UMCG-gebouwen en op het hele UMCG-terrein geldt een rookverbod. U mag alleen roken op een aantal speciaal daarvoor aangewezen plaatsen. 9

12 Uw bezoek aan de polikliniek IBD Centrum Kosten Over het algemeen zullen de kosten van uw behandeling door uw zorgverzekeraar worden vergoed. Als de behandelend arts verwacht dat een behandeling niet wordt vergoed, zal hij dat aan u melden. U bent en blijft echter zelf verantwoordelijk voor de kosten van uw behandeling en onderzoek. Als uw zorgverzekeraar de kosten niet vergoedt, moet u de rekening zelf betalen. Het is daarom van belang om bij uw zorgverzekeraar na te gaan wat wel en wat niet verzekerd is. Het ziekenhuis declareert bij de zorgverzekeraar op basis van de zogenaamde Diagnose Behandel Combinatie (DBC). De diagnose, de behandeling en de kosten die daarmee samenhangen worden bij elkaar gebracht met één administratieve code: de DBC code. Dat betekent dat de verschillende onderdelen van uw behandeling niet apart in rekening worden gebracht; er wordt één rekening gemaakt voor de totale behandeling. Als u vragen heeft over een rekening kunt u contact opnemen met de helpdesk declaraties van het UMCG. De help desk is op maandag tot en met vrijdag, tussen 8.30 en uur bereikbaar op telefoonnummer (050) Rechten en plichten Zowel patiënten als medewerkers van het UMCG hebben rechten en plichten. De belangrijkste worden in deze folder kort beschreven. Voor meer informatie over het onderwerp rechten en plichten kunt u terecht bij Patiënteninformatie, bereikbaar op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en uur op telefoonnummer (050)

13 Universitair Medisch Centrum Groningen Op de website van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie kunt u (onder het kopje service) verschillende folders over patiëntenrechten downloaden of bestellen. Informatie en toestemming Eén van de belangrijkste patiëntenrechten is het recht op informatie. U hoort informatie te krijgen over uw ziekte, de behandeling, de onderzoeken, de gevolgen en de risico s van de behandeling. Voor ieder onderzoek en voor iedere ingreep die moet worden uitgevoerd is uw toestemming nodig. Het is daarom belangrijk dat u de informatie begrijpt. Als dit niet het geval is, vraagt u dan om nadere uitleg. Inzagerecht U heeft het recht om uw dossier in te zien. Als u dat wilt, kunt u met uw behandelend arts bespreken hoe en wanneer dat kan. U kunt ook een kopie aanvragen van uw dossier. U dient daarvoor een schriftelijk verzoek in (inclusief een kopie van een geldig identiteitsbewijs) bij het hoofd van de betreffende afdeling. Een dergelijk verzoek kunt u alleen zelf indienen, derden zijn hiertoe niet gemachtigd. Het ziekenhuis brengt de kosten van de kopieën in rekening. Geheimhouding Om uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen is het nodig dat wij bepaalde gegevens van u registreren. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die betrokken zijn bij uw behandeling. Deze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Verstrekking van gegevens aan derden Het ziekenhuis verstrekt slechts gegevens aan andere personen of instanties als dat relevant is. U kunt hierbij denken aan berichten naar uw huisarts of andere behandelaars. Daarnaast verstrekt het UMCG, net als andere ziekenhuizen, gegevens aan bepaalde 11

14 Uw bezoek aan de polikliniek IBD Centrum instellingen. De gegevens zijn dan niet direct tot uw persoon te herleiden en worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek. Voorbeelden van zulke instellingen zijn: Kiwa Prismant (onderzoeksbureau voor de Nederlandse gezondheidszorg) Integrale Kanker Centra (IKC) Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautoriseerd Archief (Palga). Ook onderzoekers in het UMCG kunnen uw gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Voor onderzoek waarbij de gegevens wel direct tot uw persoon te herleiden zijn, is uw toestemming noodzakelijk. Uw behandelaar bespreekt een dergelijke situatie met u en geeft hierover uitleg. Als u niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt, dan kunt u dit aan uw behandelaar kenbaar maken. Gebruik van overgebleven lichaamsmateriaal Als bij u lichaamsmateriaal (zoals bloed, urine of weefsel) wordt onderzocht, dan kan er materiaal overblijven. Het overgebleven materiaal wordt dan gecodeerd bewaard. Dit betekent dat het materiaal niet direct te herleiden is tot uw persoon. Het overgebleven materiaal kan worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Als u dat niet wilt, kunt u dit doorgeven aan uw behandelaar. Soms is het voor wetenschappelijk onderzoek nodig dat het overgebleven lichaamsmateriaal niet gecodeerd wordt gebruikt. Het is dan dus direct herleidbaar tot uw persoon. In dat geval is altijd vooraf uw toestemming noodzakelijk. Uw behandelaar bespreekt een dergelijke situatie met u en geeft hierover uitleg. Identificatieplicht In de zorgverzekeringswet is vastgelegd dat patiënten zich moeten kunnen identificeren. Daarom vraagt een baliemedewerker u bij ieder bezoek aan het ziekenhuis naar uw legitimatiebewijs en uw 12

15 Universitair Medisch Centrum Groningen zorgverzekeringbewijs. Als u zich niet kunt identificeren, krijgt u de gelegenheid om dat bij uw eerstvolgende bezoek te doen. Als er geen vervolgbezoek is, wordt u verzocht om zich binnen veertien dagen alsnog te melden met uw legitimatiebewijs en zorgverzekeringbewijs. U kunt daarvoor van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot uur terecht bij de opnamebalie in de ontvangsthal. Als u zich niet tijdig heeft kunnen identificeren mag het UMCG de nota niet indienen bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt dan de nota thuis. Opmerkingen en klachten De medewerkers van het UMCG vinden het belangrijk dat patiënten en bezoekers tevreden zijn. Toch kan het gebeuren dat u iets meemaakt waarover u niet tevreden bent. Als u een klacht of opmerking heeft, dan doet u er goed aan dit direct met de betrokkene(n) te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand of kan uw onvrede door een gesprek worden weggenomen. U kunt uw klacht of opmerking ook bespreken met een medewerker van Patiënteninformatie, telefoonnummer (050) Deze medewerker vertelt u hoe het indienen van een klacht in zijn werk gaat en kan u ook informatie geven over rechten, klachtenprocedures en wettelijke regelingen. Een brochure over de klachtenregeling van het UMCG kunt u downloaden op de website van het UMCG. Websites gezondheidszorg Meer informatie over de gezondheidszorg in het algemeen, wetgeving en regelgeving, patiëntenrechten en patiëntenbelangen kunt u vinden op de volgende websites. Informatie over de invoering van het burgerservicenummer, onder andere in de gezondheidszorg. 13

16 Uw bezoek aan de polikliniek IBD Centrum De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek houdt toezicht op de toetsing van medischwetenschappelijk onderzoek met proefpersonen in Nederland. De website van de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten in Nederland. De GGD en voeren in opdracht van hun gemeenten taken uit in de openbare gezondheidszorg voor alle inwoners van Nederland. Informatie over de Inspectie voor de Gezondheidszorg en haar rol in de gezondheidszorg. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Informatie over onder andere de bekostiging van de zorg, werken aan kwaliteit en wet- en regelgeving. Onder het kopje CRAZ vindt u informatie over de Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen. Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie. Informatie over de zorg, gericht op de zorgconsument. Nederlandse Zorgautoriteit. Informatie over onder andere het kiezen van een zorgverzekeraar en tarieven in de zorg. Publieksinformatie van de rijksoverheid, onder andere over zorg en gezondheid. Informatie over de rechten van patiënten, regelingen in de zorg en patiëntenorganisaties. Bijlage Checklist voor een bezoek aan het IBD-centrum Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn op uw bezoek aan het IBD-centrum. Deze checklist kan u daarbij helpen. Niet alle onderwerpen hoeven aan de orde te komen. De lijst is bedoeld om 14

17 Universitair Medisch Centrum Groningen u een indruk te geven waarover u kunt spreken en welke vragen u kunt stellen. U kunt de checklist ook downloaden op: Voorbereiding thuis Wat zijn uw verwachtingen over het bezoek aan het IBD-centrum en wat verwacht u van uw arts? Het kan gemakkelijk zijn om uw vragen vooraf op papier te zetten en mee te nemen. Hiermee voorkomt u dat u iets vergeet. Als u pen en papier meeneemt, kunt u tijdens het bezoek aan het IBDcentrum ook aantekeningen maken. Als er iemand met u meegaat, kan die opletten of u al uw vragen hebt gesteld, of aantekeningen voor u maken. Mogelijke bespreekpunten: Wat zijn op dit moment uw klachten (denk daarbij ook aan vage klachten of lachten die u niet direct met uw darmproblemen in verband brengt zoals vermoeidheid, huidklachten, oogproblemen, gewrichtspijn of gebitsproblemen) Heeft u deze klachten ook eerder gehad? Wat is er tot nu toe gebeurd ten aanzien van uw klachten? Wat voor invloed hebben de klachten op uw dagelijks leven? Denk daarbij aan uw leefsituatie (partner, kinderen, wonen, uw werk, studie, gezin, hobby), eventuele bijzonderheden zoals seksualiteit, zwangerschap en/of kinderwens Tijdens het gesprek met de arts Er kunnen meerdere onderwerpen ter sprake komen. U kunt vragen om uitleg over medische termen. Herhaal eventueel in uw eigen woorden wat u heeft gehoord. 15

18 Uw bezoek aan de polikliniek IBD Centrum Zowel voor onderzoek als behandeling is uw toestemming nodig. Daarnaast kunt u altijd om bedenktijd vragen; dit geldt zowel voor onderzoek als behandeling. Als u onderzoeken moet ondergaan Er zijn aparte folders, waarin meer informatie staat over voorbereiding, hoe het onderzoek gaat, etc. Onderstaande vragen kunt u stellen waanneer u hoort dat er sprake is van nader lichamelijk onderzoek. Wat is de reden voor dit onderzoek; wat houdt dit onderzoek in? Doet het onderzoek pijn? Zo ja, is er pijnstilling mogelijk? Zijn er risico s verbonden aan het onderzoek? Zijn er ook andere onderzoeken mogelijk? Is er een wachttijd voor dit onderzoek? De diagnose is gesteld en dan. Wat betekent deze diagnose? Wat is dit voor ziekte? Wat voor gevolgen heeft deze diagnose voor mij? Waar kan ik verder informatie krijgen over deze ziekte? Wat kan ik zelf doen om mijn klachten te verminderen? (dieet, meer bewegen, niet roken, geen alcohol) Is er patiëntenvereniging, waar ik met mensen met ervaring kan praten? Als er een behandeling met medicijnen wordt voorgesteld Wat is de reden voor de behandeling? Voor welke van mijn klachten wordt de behandeling ingezet? Wat houdt de behandeling precies in? Wat zijn de risico s van de behandeling? Wat zijn eventuele bijwerkingen? Wat zijn de gevolgen van langdurig gebruik van deze medicijnen? Hoe lang duurt het voor de medicijnen effect hebben? 16

19 Universitair Medisch Centrum Groningen Wat is het effect van de behandeling? Gaan de klachten bijvoorbeeld helemaal over? Zijn er ook andere medicijnen mogelijk, bijvoorbeeld met minder bijwerkingen? Hoe lang moet ik deze medicijnen gebruiken? Wat gebeurt er als ik me niet laat behandelen met medicijnen? Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb over mijn medicatie? Bij welke klachten moet ik contact opnemen over mijn medicatie? Als er een operatie wordt voorgesteld Wat is de reden om te opereren? Is opereren noodzakelijk? Wat is het effect hiervan op korte en op lange termijn? Ben ik dan ook helemaal van mijn klachten af? Wat zijn de risico s? Is er veel ervaring met deze operaties in dit ziekenhuis? Wat is de wachttijd? Wat zijn de risico s als ik me niet laat opereren? Is er een andere behandeling mogelijk, bijvoorbeeld met medicijnen? Overige vragen/onderwerpen die u aan de orde kunt stellen Hoe kan ik contact opnemen met mijn behandelend arts? Kan ik de mening van een andere arts vragen? Zijn daar kosten aan verbonden? Worden alle onderzoeken/behandelingen/medicijnen vergoed door de zorg verzekeraar? Waar kan ik verdere informatie vinden over de ziekte, onderzoeken, medicijnen, operatie, patiëntenvereniging? Al s ik klachten heb over de behandeling of behandelaar, met wie kan ik die het beste bespreken? 17

20 Uw bezoek aan de polikliniek IBD Centrum Behoefte aan ondersteuning van andere disciplines: diëtist, fysiotherapeut, maatschappelijk werk, psycholoog Vragen over vakantie, vaccinaties, medisch paspoort, extra recepten nodig etc. Vragen over opleiding, werk, contact met bedrijfsarts, keuringsarts. Vragen over indicatie voor voorzieningen, WMO, huishoudelijke hulp, etc. 18

21 Universitair Medisch Centrum Groningen Aantekeningen 19

22 Uw bezoek aan de polikliniek IBD Centrum 20

23

24 Patiënteninformatie vlk 164/1103

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 3 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 4 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Hoe

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 5 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 6 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Wie

Nadere informatie

Wegwijzer bij opname Radboud universitair medisch centrum

Wegwijzer bij opname Radboud universitair medisch centrum Wegwijzer bij opname Inhoud Voorwoord 6 Voorbereiding op de opname 7 Wat neemt u mee? 7 Gesprek over uw medicijngebruik 7 Wat niet meenemen? 8 Opnamedag 8 Opnamedatum 8 Hoe ziet de opnamedag eruit? 8

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

UMC St Radboud. Wegwijzer bij opname

UMC St Radboud. Wegwijzer bij opname UMC St Radboud Wegwijzer bij opname Patiënteninformatie Inhoud Voorwoord 6 Voorbereiding op de opname 7 Wat neemt u mee? 7 Wat niet meenemen? 7 Opnamedag 8 Opnamedatum 8 Hoe ziet de opnamedag eruit? 8

Nadere informatie

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k opzet risico s toetsingscommissie 2 Inhoud m e d i s c h w e t e n s c h a p p e l i j k onderzoek Voorwoord 2 Inleiding 4 Medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Goed voorbereid op uw opname en operatie

Goed voorbereid op uw opname en operatie Goed voorbereid op uw opname en operatie Inhoud Behandeling, zorg en begeleiding 5 Orthopedisch chirurg 5 Anesthesioloog 5 Paramedische behandelaars 6 Orthopedisch consulent 6 Geestelijke verzorging 6

Nadere informatie

Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling

Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling Voor de leesbaarheid van dit boekje gebruiken we alleen het woord "ouders" daar waar we ouders en/of verzorgers bedoelen. Hetzelfde geldt voor het gebruik

Nadere informatie

Kindergeneeskunde. Je meerdaagse opname zonder narcose (12-18 jaar)

Kindergeneeskunde. Je meerdaagse opname zonder narcose (12-18 jaar) Kindergeneeskunde Je meerdaagse opname zonder narcose (12-18 jaar) Inhoudsopgave Je meerdaagse opname 1 Wat vind je in dit boekje? 2 Deel 1: Belangrijke informatie over het ziekenhuis en de afdeling 4

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

STRAKS... WORDT U OPGENOMEN OP DE AFDELING DAGBEHANDELING OF KORT VERBLIJF

STRAKS... WORDT U OPGENOMEN OP DE AFDELING DAGBEHANDELING OF KORT VERBLIJF STRAKS... WORDT U OPGENOMEN OP DE AFDELING DAGBEHANDELING OF KORT VERBLIJF Over het Jeroen Bosch Ziekenhuis Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in s-hertogenbosch heeft in het voorjaar van 2011 een nieuw gebouw

Nadere informatie

Wat vraag ik aan mijn arts?

Wat vraag ik aan mijn arts? Wat vraag ik aan mijn arts? Tips voor in de spreekkamer gemini-ziekenhuis.nl Inhoudsopgave Tijdens het consult 3 Uw voorbereiding 3 Informatie die u kunt geven aan uw arts 4 Vragen over het onderzoek 5

Nadere informatie

Nederlandse Stomavereniging voor en door mensen met een stoma of pouch Dit is goede stomazorg!

Nederlandse Stomavereniging voor en door mensen met een stoma of pouch Dit is goede stomazorg! Nederlandse Stomavereniging voor en door mensen met een stoma of pouch Dit is goede stomazorg! DE KWALITEITS- CRITERIA OP EEN RIJ Welkom! U hebt een stoma of u krijgt binnenkort een stoma. Waarschijnlijk

Nadere informatie

Wat en hoe bij Kanker en Werk

Wat en hoe bij Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Handleiding voor mensen die kanker hebben (gehad) Patiëntvertaling van de Blauwdruk Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Inhoud Inleiding 4 1 De diagnose 1.1 Ziekmelden

Nadere informatie

Als uw behandeling anders uitpakt. Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE

Als uw behandeling anders uitpakt. Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Als uw behandeling anders uitpakt Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE 2 Inhoud 3 Als uw behandeling anders uitpakt... 3 Als uw behandeling anders uitpakt

Nadere informatie

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T INHOUDSOPGAVE pagina 1 Inleiding 2 U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 5 In gesprek met de hulpverlener 7 Liever naar

Nadere informatie

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 Postbus 1539 3500 BM Utrecht Telefoon 030-297 03 03 Fax 030-297 06 06 E-mail npcf@npcf.nl Website www.npcf.nl Deze brochure maakt deel uit van de serie PATIËNTENRECHT Uw rechten als patiënt (WGBO) 1 Inzage

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Radiotherapie. bij borstkanker. Uw behandelwijzer

Patiënteninformatie. Radiotherapie. bij borstkanker. Uw behandelwijzer Patiënteninformatie Radiotherapie bij borstkanker Uw behandelwijzer Inhoud 1 1 2 3 4 5 Persoonlijke gegevens Bestralingsschema Borstkanker en radiotherapie Waarom bestraling? Uitwendige bestraling Met

Nadere informatie

Afdeling 13 MCH Westeinde

Afdeling 13 MCH Westeinde Afdeling 13 MCH Westeinde De babyunit Informatie voor ouders / verzorgers F0027-3415 november 2013 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411,

Nadere informatie

Waarom is hartrevalidatie belangrijk voor mij? Voor wie is hartrevalidatie bedoeld? Wie kom ik tegen? Het team hartrevalidatie

Waarom is hartrevalidatie belangrijk voor mij? Voor wie is hartrevalidatie bedoeld? Wie kom ik tegen? Het team hartrevalidatie In overleg met uw behandelend cardioloog bent u aangemeld voor het Hartrevalidatieprogramma van het Radboudumc. Deze vindt plaats op locatie UCCZ Dekkerswald. In deze folder leest u meer over dit programma.

Nadere informatie

Verpleeghuis Heemswijk

Verpleeghuis Heemswijk Verpleeghuis Heemswijk Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Heemswijk 5 - indeling kamer - huisdieren - sleutel - telefoon -

Nadere informatie

Palliatieve Zorg Informatie voor patiënten en hun naasten

Palliatieve Zorg Informatie voor patiënten en hun naasten Palliatieve Zorg Informatie voor patiënten en hun naasten Patiëntenversie van de zorgmodule Palliatieve Zorg april 2014 Colofon Deze brochure is geschreven door het CBO in opdracht van Coördinatieplatform

Nadere informatie

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Z0rg Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder! Soms loopt het contact met uw zorgverlener anders dan u had verwacht. Er ging bijvoorbeeld iets mis bij uw

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Herstelprogramma na een dikke darmoperatie

Herstelprogramma na een dikke darmoperatie Herstelprogramma na een dikke darmoperatie Chirurgie Locatie Molengracht Inleiding Deze brochure geeft u informatie die u nodig heeft om goed voorbereid te zijn op de operatie aan de dikke darm en uw herstel.

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

CLIËNTENWIJZER. RIBW Fonteynenburg

CLIËNTENWIJZER. RIBW Fonteynenburg CLIËNTENWIJZER RIBW Fonteynenburg 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Begeleiding en begeleiders 5 Begeleiding 5 Verzorging 5 Begeleiders 6 Geheimhoudingsplicht 6 Rehabilitatie 6 Begeleidingsplan

Nadere informatie

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Wegwijzer Meerweide Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Meerweide... 1 3 Prettig Wonen...

Nadere informatie

De kosten van een ziekenhuisbezoek

De kosten van een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie