Controlerende taak en Informatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Controlerende taak en Informatie"

Transcriptie

1 Controlerende taak en Informatie Raad op Zaterdag 17 mei 2014 Den Haag Harro Spanninga, Taskforce BID Hans Versteeg, VNG

2 Informatie is overal

3 Informatie is geld

4 Informatie is lastig

5

6 Informatie is belangrijk Drie voorbeelden: 1. Informatiebeveiliging & hackers 2. Toezichtsrol Gemeenteraad (Wet Revitalisering Generiek Toezicht) 3. Privacy in Sociaal Domein

7 Willen en moeten INFORMATIEBEVEILIGING

8 Taskforce Bestuur & Informatieveiligheid Dienstverlening Geïnitieerd door minister Plasterk N.a.v. Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid over DigiNotar Gestart per 13 februari 2013 Actief voor een periode van twee jaar Focus op bestuur & topmanagement Bouwt voort op bestaande initiatieven en is gericht op

9 Digitale dreigingen

10

11

12 Zwarte markt in hacks en gestolen data Prijs zero day exploits 2012 Adobe Reader $5,000 $30,000 Android $30,000 $60,000 Chrome or Internet Explorer $80,000 $200,000 Firefox or Safari $60,000 $150,000 Flash or Java Browser Plug-ins $40,000 $100,000 ios $100,000 $250,000 Mac OSX $20,000 $50,000 Microsoft Word $50,000 $100,000 Windows $60,000 $120,000 Bron: Rand Corporation, Markets for Cybercrime Tools and Stolen Data, 2014

13 Verantwoordelijkheid nemen Belangrijkste twee ontwikkelingen binnen het gemeentelijk domein: 1. Oprichting Informatiebeveiligingsdienst (IBD) 2. Verplichtende Zelfregulering Informatieveiligheid (Resolutie)

14 Verantwoordelijkheid nemen Belangrijke ontwikkelingen binnen het gemeentelijk domein: 1. Oprichting Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) 2. Verplichtende Zelfregulering Informatieveiligheid (VNG Resolutie Informatieveiligheid)

15 VNG Resolutie Informatieveiligheid 1. Informatieveiligheid onderdeel van collegeambities 2. Verankering op agenda, paragraaf in jaarverslag 3. BIG als hét gemeentelijke normenkader 4. Informatieveiligheidsbeleid (BIG) met eigenstandige risicoafwegingen 5. Borging door aansluiting P&C-cyclus: leren en cyclisch ontwikkelen organisatie 6. Transparantie door wsjg.nl, peer reviews en interbestuurlijke visitatiecommissie

16 Wat zijn de uitgangspunten? 1. Baseline (BIG) als normenkader 2. Verlagen audit/monitorlast (ENSIA) 3. Interbestuurlijke visitatiecommissie gefinancierd door Rijk 4. Tijd voor implementatie 5. Helderheid werkbare meldplichten 6. Beperking wet- en regelgeving Informatieveiligheid op agenda bij leveranciers

17 Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) Doelen IBD: - Bewustwording - Incidentpreventie, -detectie en -coördinatie - Projecten op informatiebeveiligingsvlak Dienstverlening IBD: - Generieke dienstverlening voor elke gemeente en specifieke dienstverlening voor aangesloten gemeenten - Helpdesk voor alle vragen en melding incidenten

18 Wat kunt u doen? Informatieveiligheid in collegeprogramma Maak één portefeuillehouder verantwoordelijk, vraag om regelmatige update Sluit aan bij landelijke kaders en normen (de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten oftewel BIG) Zorg dat de gemeente officieel aansluit bij de IBD

19 Informatie en de gemeenteraad als toezichtshouder WET REVITALISERING GENERIEK TOEZICHT

20 Drie rollen 1. Volksvertegenwoordiger 2. Kadersteller 3. Controleur

21 Medebewind Uitvoering ligt bij rijk en gemeenten Toezicht is nodig

22 Brede Controle Rechtmatigheid (wettelijke criteria, toezichtindicatoren) Doeltreffendheid (maatschappelijk resultaat, opgave, prognose, burgeroordelen, output) Doelmatigheid (bedrijfsvoering, financiën, kwaliteit, output)

23 Ministerie Ministerie Ministerie Ministerie Inspectie Provincie Provincie Inspectie Inspectie Gemeente Interbestuurlijk toezicht

24 Versterken Horizontale Verantwoording 1 e lijn Gemeente College Raad 2 e lijn Instrumenten: 1. INDEPLAATSSTELLING BIJ TAAKVERWAARLOZING 2. SCHORSING / VERNIETIGING BIJ BESLUIT Ministerie Provincie Inspectie

25 Wat kunt u doen? Laat u informeren over uw rol ihkv 1 e lijns toezicht Vraag college om toezichtsinformatie Vraag door!! Kijk op waarstaatjegemeente.nl

26 Meer informatie - - https://www.kinggemeenten.nl klik bij thema s op horizontale verantwoording

27 Bescherming van de gegevens van kwetsbare burgers PRIVACY IN HET SOCIAAL DOMEIN

28

29

30 Eén gezin, één plan, één regisseur De vraag van de burger staat centraal Wijkgerichte aanpak, dichtbij de burger waar mogelijk Zelfredzaamheid van de burger staat centraal Participatie: iedereen kan meedoen Gemeente voert regie en stuurt op resultaat Regionale samenwerking op gemeente-overstijgende terreinen

31 Samenwerken = informatie delen

32 Gegevensuitwisseling op veel plaatsen Veiligheidshuis ZAT s (zorgadviesteams) AMK / SHG (kindermishandeling & huiselijk geweld) 1 e lijn huisartsen Sociale wijkteams Werkpleinen, CJG s, Wmo-loketten Etc

33 Art. 8 EHRM Artikel 8 - Recht op eerbiediging van privéleven, familie- en gezinsleven 1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. 2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

34 Afweging van belangen (Vroeg)signalering Overzicht betrokken aanbieders (dat-info) Bij MPG: inzage kerngegevens (wat-info) Samenloop signalen Bescherming privacy Burgertoegang (transparantie) Niet teveel info (proportionaliteit) Beperkte groep met toegang Borgen beroepsgeheim

35 Privacy en gegevensuitwisseling Belangrijkste wetten WBP (Wet bescherming persoonsgegevens) Gemeentewet Materiewetten (Wmo, Jeugdwet, p-wet, Suwi e.d.) Wet BSN, BSN in de zorg e.d. EVRM (inclusief de herziening) WGBO (geneeskundige behandelingsovereenkomst) Wet Meldcode Samenvoeging AMK en SHG (Kindermishandeling en Huiselijk Geweld)

36 Wat kunt u doen? Maak informatiedeling onderdeel van beleidsplannen sociaal domein Protocol / privacyreglement sociaal domein PIA: Privacy Impact Assessment Vraag gemeente naar rol CIO (Chief Information Officer) Ga in gesprek!! Met uw inwoners Met professionals (medisch )

37 VNG raadsledenprogramma TENSLOTTE

38 Informatie is belangrijk

39 Activiteiten VNG voor (kandidaat-)raadsleden Interessante informatie op vng.nl met een link naar het decentralisatiedossier speciaal voor raadsleden, VNG Raadgevers, VNG publicaties en een overzicht van bijeenkomsten VNG Raadgevers Beknopte factsheets over actuele beleidsonderwerpen o.a. over decentralisaties en financiën Filmpjes Aan de slag als raadslid In maart 2014 verschijnt een reeks korte, informatieve filmpjes voor raadsleden; o.a. basisinformatie over raadsinstrumenten en gemeentefinanciën, maar ook de decentralisaties Raad op Zaterdag, regiobijeenkomsten en masterclasses Voor raadsleden over o.a. de decentralisaties. Voor een agenda, zie Community of practice over de decentralisaties: In 2014 wordt gestart met een leernetwerk voor raadsleden

Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente

Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente Toelichting Gemeenten zijn voor steeds meer beleidsterreinen verantwoordelijk. In vrijwel alle gevallen wordt daarbij gebruik gemaakt

Nadere informatie

HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING

HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING Datum: december 2014 Versie: 1.3 1 Versie Publicatiedatum Aanpassingen 1 November 2013 / 1.2 December 2013 Aanvulling in hoofdstuk

Nadere informatie

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN Auteur IBD Datum maandag 29 september 2014 Versie versie 1.0 2 Inhoud 1 De BIG 4 1.1 Waarom 4 1.2 Wat 4 1.3 Tijdpad 5 1.4 Voordelen 6

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

IBD DIENSTENPORTFOLIO. Uitgebreide beschrijving van de diensten van de IBD

IBD DIENSTENPORTFOLIO. Uitgebreide beschrijving van de diensten van de IBD IBD DIENSTENPORTFOLIO Uitgebreide beschrijving van de diensten van de IBD Auteur IBD Datum september 2013 2 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Kernactiviteiten en diensten 4 1.1 Officieel aansluiten bij de IBD 6

Nadere informatie

ons kenmerk ECSD/U201402277 Lbr. 14/091

ons kenmerk ECSD/U201402277 Lbr. 14/091 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Veilige gegevenswisseling Suwinet - stand van zaken eind 2014 Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201402277

Nadere informatie

Verslag Wereldcafè. Informatieveiligheid. Vrijdag 7 februari 2014. Wereldcafé. Informatieveiligheid

Verslag Wereldcafè. Informatieveiligheid. Vrijdag 7 februari 2014. Wereldcafé. Informatieveiligheid Verslag Wereldcafè Informatieveiligheid Vrijdag 7 februari 2014 Wereldcafé Informatieveiligheid Met dank aan alle deelnemers voor hun inhoudelijke bijdrage! Gilles Ampt HP Frans Backhuijs Gemeente Nieuwegein

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Financiën en de 3 decentralisaties

Financiën en de 3 decentralisaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Handreiking Financiën en de 3 decentralisaties bouwstenen voor uw financiële aanpak Handreiking Financiën en de 3 decentralisaties bouwstenen voor

Nadere informatie

ANTI-MALWARE BELEID. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

ANTI-MALWARE BELEID. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) ANTI-MALWARE BELEID Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Anti-malware beleid Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

Handreiking cybersecurity voor de bestuurder

Handreiking cybersecurity voor de bestuurder Handreiking cybersecurity voor de bestuurder 2 Handreiking cybersecurity voor de bestuurder Cybersecurity op strategisch niveau Onze samenleving digitaliseert in sneltreinvaart. Daar plukken we de vruchten

Nadere informatie

HARDENING-BELEID VOOR GEMEENTEN. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

HARDENING-BELEID VOOR GEMEENTEN. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) HARDENING-BELEID VOOR GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Hardening-beleid voor gemeenten

Nadere informatie

Betreft: Overzicht opgeleverde producten VISD tot en met september 2014 Datum: 1 oktober 2014

Betreft: Overzicht opgeleverde producten VISD tot en met september 2014 Datum: 1 oktober 2014 Betreft: Overzicht opgeleverde producten VISD tot en met september 2014 Datum: 1 oktober 2014 Inleiding In 2014 heeft het VISD programma langs de lijn van vier inhoudelijke actielijnen en de ondersteuningslijn

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs

Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs 14RV0010-BIJLAGE 3 Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs 1 decentralisatie met 4 eigenschappen januari 2014 1 Samenhang decentralisaties Een transformatie van

Nadere informatie

Veilig Thuis HANDREIKING COMMUNICATIE VOOR GEMEENTEN

Veilig Thuis HANDREIKING COMMUNICATIE VOOR GEMEENTEN Veilig Thuis HANDREIKING COMMUNICATIE VOOR GEMEENTEN Colofon De handreiking Veilig Thuis communicatie voor gemeenten is ontwikkeld door het ondersteuningsprogramma Veilig Thuis van de VNG Lay-out Chris

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

CLOUD COMPUTING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) CLOUD COMPUTING Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Cloud Computing Versienummer 1.0 Versiedatum November

Nadere informatie

AANPAK VOORKOMING ESCALATIE VOORKOMING ESCALATIE

AANPAK VOORKOMING ESCALATIE VOORKOMING ESCALATIE 1 Er was in Leeuwarden een gezin waarbij zoveel hulpverleners betrokken waren, dat we een zaaltje moesten huren om het proces te evalueren. Daar ontstond de overtuiging dat het beter moest. We kenden GRIP

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Goede raad voor een sterke raad

Goede raad voor een sterke raad Goede raad voor een sterke raad 10 tips voor gemeenteraden bij de transitie jeugdzorg Rob Gilsing Verwey-Jonker Instituut Josee Gehrke griffier gemeente De Wolden bestuurslid VNG December 2013 Aanleiding

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK VERKENNING

PLAN VAN AANPAK VERKENNING PLAN VAN AANPAK VERKENNING INFORMATIEVOORZIENING SOCIALE DOMEIN (VISD) Organiseren en innoveren van de informatievoorziening sociaal domein 1 Versiebeheer Versie Datum Wijziging Distributie: 0.1 0.2 3

Nadere informatie

Samen werken in de wijk

Samen werken in de wijk Samen werken in de wijk 2 Inhoudsopgave 1 Doel van deze werkmap 3 2 Kennismaken 6 3 Checklist: werkt u al samen? 15 4 Raakvlakken voor samenwerking 19 5 Tips voor samenwerking 29 Bijlage A - Gezamenlijke

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Beleidsregel. gegevensverwerking in het sociale domein

Beleidsregel. gegevensverwerking in het sociale domein Beleidsregel gegevensverwerking in het sociale domein 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen in het sociale domein 2.1 Wijknetwerk en wijkteams 2.2 Werk en Inkomen 3. Uitgangspunten voor beleid

Nadere informatie

TOELICHTING PIA. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

TOELICHTING PIA. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) TOELICHTING PIA Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) TOELICHTING PRIVACY IMPACT ASSESSMENT (PIA)P EN RECOVERY GEMEENTE Colofon

Nadere informatie

Huisarts & Gemeente. Samen werken in de wijk

Huisarts & Gemeente. Samen werken in de wijk Huisarts & Gemeente Samen werken in de wijk 2 Inhoudsopgave 1 Doel van deze werkmap 3 2 Kennismaken 6 3 Checklist: werkt u al samen? 15 4 Raakvlakken voor samenwerking 19 5 Tips voor samenwerking 29 Bijlage

Nadere informatie

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg Handreiking Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg GGD GHOR Nederland GGZ Nederland KNMG September 2014 a Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanleiding...2 Uitgangspunten voor gegevensuitwisseling bij bemoeizorg...5

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie