T F

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "T 070-3253584 F 070-3254344 info@cai-opleidingen.nl"

Transcriptie

1 5. Classroom- learning Aanmeldingsprocedure Een gepersonaliseerde doorloopplanning Evaluaties en reflecties Evaluatie Reflectieverslag Vooraankondiging en startprocedure Planning en voortgang Algemene prijsinformatie Kortingen Beginnen met uw HBO traject basis opleiding Academy foundation instroomopleiding Start track Beginnen met uw Master traject De HBO master De WO master of Science Losse masterclass Beginnen met uw MBO traject Careertrack Helpdesk Professional Careertrack System Engineer Careertrack Network Administrator Careertrack Business Information Administrator Tempo bij MBO-niveau Short Tracks : snel specialiseren op een onderwerp Information Security Information Security Administration Test Management Information Security Management Network & Internet Security PRINCE-2 Project Management IT Project Management IT Operation Management IT Practitioner Service Management IT Service Manager Verder na een basis ICT opleiding Startset voor de Academy Advanced Startset voor de HBO bachelor ICT studie bij CAI-HINFON Het HBO bachelor programma

2 Propedeuse Hoofdfase Afstudeerfase Kopstudie Opdrachten tijdens uw traject Praktijkopdracht Praktische opdracht Kosten HSB.1 : informatiesysteemanalyse HSB.2 : gestructureerde informatiesysteemontwikkeling HSB.3 : informatiemanagement en organisatiebeleid HP.1 : Formeel gestructureerd programmeren HP.2 : Object georiënteerd programmeren HP.4 : Software Engineering HX.1 : Beheer van ICT HX.2 : Samenhang en organisatie van ICT beheer HX.3 : Management en beleid van ICT beheer AFSTUDEREN AMBI (HX, HP, HSB) AFSTUDEREN ACADEMY EXPERT (ITSM, SDD) ITPMA : IT Project Management Advanced ISMA : Information Security Advanced Academy Foundation module ITIL foundation ITIL practioner (security) BiSL foundation ASL foundation TMPF : Testmanagement Next Foundation TMPA : Testmanagement Advanced via TMap CFPA : Certified Functiepunt Analist OOAA : Object Oriented Analysis Advanced PCA : Professional Communication Advanced SIAA : Structured Information Analysis Advanced SSDSA : Structured Software Development & Design Advanced NISA : Network & Internet Security Advanced BIMA : Business Information Management Advanced IPSR : ITIL Practitioner Support & Restore IPRC : ITIL Practitioner Release & Controle IPAD : ITIL Practitioner Agree & Define ITSS : ITIL Service Manager, Service Support ITSD : ITIL Service Manager, Service Delivery PR2F : PRINCE-2 Foundation PR2P : PRINCE-2 Practitioner

3 5.49 ISME : Information Security Management Expert SAF : System Administration Foundation SAA : System Administration Advanced

4 5. Classroom- learning CAI biedt diverse onderwijsvormen aan; electronic-learning (e-learning), blended-learning (b-learning), classroom- learning (c-learning). De meest gangbare is de normale cursusuitvoering in een klaslokaal en docent voor de groep van deelnemers. Dit noemt men classroom-learning. De classroom aanpak bestaat uit een aantal contactbijeenkomsten met de groep waarbij de studenten begeleid worden gedurende de opleiding of cursus voor een module. Tijdens de bijeenkomsten zijn er discussies, is er kennisdeling en is er intervisie over de lesstof. Een socratische methode wordt toegepast. Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij medewerkers een beroep doen op collega's om mee te denken over persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Dit meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen, maar door het stellen van vragen om zo met behulp van eigen analytisch en probleemoplossend vermogen zicht te krijgen op het ingebrachte probleem en hoe hierin te handelen. In een socratisch gesprek gaan de deelnemers op zoek naar antwoorden op een vraag naar de diepere normen en waarden, die ons handelen bepalen. Vragen als "wat is ICT?", "wat is eerlijke concurrentiepositie" kunnen onderzocht worden door naar aanleiding van een specifiek geval waarin ICT of eerlijkheid een item was dat vragen opriep bij één van de gesprekspartners. Het draaide Socrates niet om het geven van het 'enige juiste antwoord' het draaide Socrates erom dat mensen zelf hun eigen antwoorden leerden geven op de vragen die hen bezig hielden. De 'leermeester' is er dus niet om vragen te beantwoorden maar juist om die vragen te stellen dat de leerling het antwoord vind op zijn eigen vragen. Aantal sessies; er zijn een standaard aantal sessies voor elke module/cursus. Naar inzicht van de docent kunnen er meer of minder sessies nodig zijn. Dit hangt ondermeer af van het kennisniveau van de deelnemers en het gemak/ongemak waarmee men nieuwe kennis opneemt. Een sessie betreft een onderwijsdagdeel zijnde 3 lesuur en pauze. Lestijden; er zijn standaardlestijden voor de ochtend-, middag- en avondsessies te weten: 09:30u - 12:15u, 13:20u 16:30u en 18:50 u 21:20u met variatie van ± 1 kwartier. Naar inzicht van de docent en deelnemers kunnen deze standaardlestijden worden aangepast aan de situatie. Er zijn bijvoorbeeld NO-SPITS bijeenkomsten mogelijk waarbij men de verkeersdrukte (spits) kan vermijden, bijvoorbeeld lestijden van 16:00 uur 19:00 uur of van 10:30 uur 13:30 uur of zelfs van 07:45 uur 10:45 uur. Ook zijn er Mix-cursussen (= no-spits maar wat langer) van 15:30 20:00(+) uur mogelijk. Doorloop; Bij dag/mixcursussen zijn er meestal 2 sessies tijdens 1 bijeenkomst c.q. op een dag. Er is 1x in de week een bijeenkomst. Een dagcursus van 4 sessies heeft standaard een gemiddelde doorloop van 3 weken zodat er 2 huiswerkmomenten kunnen zijn, ook dit is aanpasbaar (bijvoorbeeld 2x 1 hele dag c.q. 2 weken doorloop). De avondcursussen zijn standaard 1x in de week een sessie. Lesplan; in een vooraf besproken locatie wordt de 1 e bijeenkomst gehouden. Er is een lesplan met bijeenkomstdata. De deelnemers bespreken het lesplan en locatie. Kleine aanpassingen op basis van beoogde examenzitting, deelnemeragenda s, vakanties, toekomstige dienstreizen, reistijden, etc.. kunnen nog worden aangebracht in het lesplan. Op deze wijze ontstaan een lesplan en doorloop die goed afgestemd zijn op de mogelijkheden en persoonlijke situatie van de deelnemers. Huiswerk; na elke bijeenkomst is er huiswerk dat men thuis individueel of gezamenlijk kan doen. Via het leerplein en/of is er terugkoppeling naar de docent en visa versa. Een 1 e huiswerkopdracht als voorbereiding voor de 1 e bijeenkomst kan eventueel aan de deelnemers worden verstuurd om zo een vliegende start te kunnen maken. Studiebelasting is per module aangegeven, in de regel 1 tot 3 uur per sessie bij foundation modulen, 3 tot 5 uur per sessie bij advanced modulen en 4 tot 7 uur per sessie bij expert modulen. Een en ander afhankelijk van kennisniveau van de deelnemer en affiniteit met het betreffende onderwerp waarover het huiswerk gaat. Docenten; CAI zet de beste docenten van Nederland in (zie reflecties/evaluaties op de website). Deze docenten zijn zeer goed op de hoogte met de exameneisen, hebben vaak zitting in examencommissies van betreffende modulen en kijken op verzoek van EXIN soms examens na. Verder hebben zij een brede ervaring opgedaan in het lesgeven in de betreffende modulen. U bent dus verzekerd van een goede begeleiding en goed eindresultaat. 4 -

5 HINFON (hogeschool informatica Nederland) is de hogeschool die CAI samen met partneropleider E3 heeft opgericht. De student kan hier zijn HBO Bachelor ICT en daarna zijn HBO Master ICT diploma behalen. Via CAI kan men daarnaast nog de rijkserkende, universitaire titel Master of Science behalen. 5.1 Aanmeldingsprocedure Aanmelden en facturatie; aanmelding heeft plaats via het standaard inschrijfformulier of via onze website. Daarna wordt de bijbehorende factuur toegestuurd. De betaling van de cursus, examen en eventuele boeken, vakliteratuur, enzovoorts dient bijvoorkeur vooraf de cursusstart betaald te zijn doch voor dat men op examen gaat. Pas na betaling van de volledige cursuskosten kan men aan het examen deelnemen. Vak & module materialen; Heeft u aangegeven op de aanmelding dat u ook vak & module materiaal wilt bestellen via CAI Advies, dat wil zeggen boeken, voorbeeldexamens, CD-rom met achtergrond informatie, enzovoorts dan wordt door CAI een literatuurpakket samengesteld en besteld bij onze e-shop WILBRO. Dit materiaal wordt afgeleverd op het door u opgegeven afleveradres. Cursistprofiel; u verstrekt vooraf een Curriculum Vitae of korte profielbeschrijving waarin u aangeeft welke competenties die relevant zijn voor deze cursus, u al beheerst en in welke mate. Deze profielbeschrijving is niet verplicht maar helpt de docent bij het doelmatig afstemmen van de cursus op uw opleidingsbehoefte. 5.2 Een gepersonaliseerde doorloopplanning Bij een aanmelding voor meerdere modulen, wordt in overleg met u een globaal doorloopplan besproken waarin u uw vakanties, pauzes, en andere zaken kunt opnemen. Op deze wijze kan een maatwerk doorloop plan worden gemaakt dat aansluit op uw werksituatie en uw privé-situatie. Ook tijdens het doorlopen van uw traject kunt u dit aanpassen en zo anticiperen op toekomstige situaties. 5.3 Evaluaties en reflecties Om een goed beeld te geven van onze opleidingen qua inhoud, kwaliteit en aanpak gebruikt CAI de instrumenten: evaluatieformulier en reflectieverslag. Deze twee formulieren worden na elke cursus, vak of master class via gestuurd aan de student en de student stuurt deze (bijvoorkeur ingevuld) ook terug aan CAI als onderdeel van de leerovereenkomst. Het beeld naar de buitenwereld wordt gegeven doordat CAI alle evaluaties en reflecties publiceert op haar website. De reflecties en evaluaties worden wel geanonimiseerd op acroniem maar niet gewijzigd op inhoud en waardering Evaluatie Elke student geeft na zijn gevolgde cursus een cijfermatige evaluatie van een aantal cursusaspecten. Dit betreft zaken als docent, aanpak, inhoud en locatie. Een waardering van de gevolgde cursus wordt zo bepaald. Uiteraard is deze enigszins subjectief c.q. student afhankelijk gezien elk vogeltje anders gebekt is en de persoonlijke situatie van de student ook vaak een rol speelt. Invloed bepalende factoren zijn eventueel gemiste lessen, inzet en motivatie, leerambities en dergelijke. Om dit te nuanceren is er een reflectieverslag Reflectieverslag Reflecties worden steeds meer gebruikt in de reguliere opleidingen op HBO en WO niveau. Een reflectie over een gevolgd vak, cursus, workshop enzovoorts is een goed instrument om een als student een beeld te krijgen van hetgeen is ondergaan. De opleidende instantie heeft hier ook baat bij doordat dit een veel beter beeld geeft van hoe de student de cursus heeft ervaren. Het reflectieverslag is hooguit één pagina A

6 5.4 Vooraankondiging en startprocedure Drie a vier weken voor de cursusstart ontvangt de deelnemer een vooraankondiging van de startdatum, doorloop, leslocatie, examen, enzovoorts. De vooraankondiging wordt gedaan om de deelnemers nog gelegenheid de cursus in te plannen in de eigen agenda en, direct na de vooraankondiging, eventuele beperkingen of voorkeuren kenbaar te maken. Deze worden indien mogelijk in de planning verwerkt en de start van een cursus kan hierdoor goed worden afgestemd. 5.5 Planning en voortgang Als er 4 deelnemers zijn kan een ingeplande cursus altijd starten, bij 2 of 3 deelnemers kan dat ook als kleine groep, de individuele deelnameprijs is dan wat hoger. Mocht u de enige zijn en te lang moeten wachten voordat een module start, er is de mogelijkheid tot 1-op-1 onderwijs met de docent. Kortom, er kan altijd gestart worden als men dat wenst. Bij korte cursussen uit een lang traject, bijvoorbeeld Academy Foundation 9 modulen, worden de cursussen gemiddeld eens per 4 weken gegeven. Wel in een bepaalde volgorde omdat een studiegroep een geheel traject wil doorlopen. Dit betekent dat men na 9 x 4 weken een module opnieuw aan bod komt. Gezien er naast dagcursussen ook groepen met avondcursussen zijn, is een gemiddeld wachttijd 4.5 x 4 = 16 weken voordat een module in een bepaalde leslocatie opnieuw ingepland wordt. Het kan soms ook sneller, namelijk als er 4 deelnemers zijn ingeschreven op een bepaald moment. 5.6 Algemene prijsinformatie Op de navolgende pagina s is inhoudelijke informatie over diverse cursussen en trajecten afgedrukt, die CAI op deze basis van classroom learning geeft. Alle in deze brochure vermelde cursusprijzen zijn exclusief 19% BTW maar eventueel BTW vrij factureren kan ook in onderling overleg. Prijzen betreffende materialen en eventuele arrangementkosten zijn altijd exclusief 19 % BTW 1. Cursusprijzen zijn gebaseerd op open inschrijving voor een cursus waaraan 4 of meer volledig betalende studenten meedoen. In de regel zijn er niet meer dan 12 deelnemers in een groep. Bij groepen van 2 of 3 deelnemers kan ook gestart worden als kleine groep. Er is dan enige toeslag op de cursusprijs variërend vanaf 8% tot het cursusbedrag zoals genoemd bij een individuele begeleiding van de deelnemer. In onze leveringsvoorwaarden zijn deze details nader uitgewerkt. Bij dag/mixcursussen zijn de prijzen iets hoger gezien hoger zaalhuren op de dag, meer consumptieverbruik zoals koffie, fris, thee, candybars e.d. broodjes door deelnemers en de eventuele lunches/ eetmomenten c.q. door de hogere verzorgingskosten/arrangementkosten. Prijzen op de website bestaan uit avondcursusprijs exclusief deze arrangementkosten Kortingen Kortingen zijn mogelijk op basis van gelijktijdig inschrijven op meer modulen en betreffen sec de prijs van de cursus (dat wil zeggen zonder examenkosten). Voor u, of uw werkgever, geeft dit een reductie op de totaalprijs waardoor een opleidingenbudget beter kan worden benut. Als opleider geeft aanmelden voor een traject ons meer zekerheid betreffende deelname aan vervolgcursussen waardoor het plannen beter kan en een betere doorloop van uw traject ontstaat. Voor die flexibiliteit van plannen heeft CAI graag korting over. Kortingpercentages variëren van 3% tot 40% 3. 1 Boekprijzen onder voorbehoud gezien deze regelmatig variëren. Cursusprijzen onder voorbehoud. Activiteiten rond vak en modulematerialen en arrangementkosten vallen onder CAI Advies. BV. 2 De student kan ook kiezen voor geen gebruik van koffie, thee, fris, lunches e.d. bij een cursusdeelname. Er is dan 5 euro per sessie reductie. 3 Om hoge korting te verkrijgen wordt u lid van studentenvereniging CAI-Advies. De lidmaatschapkosten excl. 19% BTW worden direct van uw cursuskosten afgetrokken. Effectief betaalt u dus geen lidmaatschapkosten en kunt direct kortingsvoordeel hoog verkrijgen. 6 -

7 5.8 Beginnen met uw HBO traject Als u een HBO diploma of HBO waardig diploma wil behalen dat uw kennis en kunde weergeeft op het gebied van ICT, dan kunt u starten met de Academy Foundation. Deze studie start op MBO+ niveau (vergelijkbaar met 1 e jaar HBO opleiding) en gaat gaandeweg over op een HBO niveau basis opleiding Academy foundation Deze studie bestaat uit een negental korte cursussen van ieder 3 tot 5 weken doorloop, eens in de week een sessie. Na elke module kunt u examen doen, of na elke 2 modulen kunt u een dubbelexamen doen. Zelfs 3 examens tijdens een examenzitting van 3 uur is mogelijk. De negen modulen van de academy foundation staan vermeldt in paragraaf Detailinformatie is op de CAI-opleidingen website te vinden. Normale prijs bij inschrijven voor telkens een losse module / cursus inclusief examens en benodigde boeken, voorbeeldexamens, en andere literatuur is 700 euro gemiddeld. Er is een speciale aanbieding 4 : als u zich in één keer aanmeldt voor de negen standaard modulen c.q. de gehele Academy Foundation. Voor het avondtraject betaalt u geen 6300 euro maar betaalt u 9x345 euro cursusgeld per module, hetgeen betekent all in (9x boeken+voorbeeldexamens + 9 examens) totaal 4900 euro All in instroomopleiding Start track Er is ook een instroomtrack: de starttrack volgen. Deze starttrack bestaat uit 4 modulen: 1. Information Systems Foundation (ISYF), 2. Hardware & Netwerk Componenten Foundation (HNCF) 3. Professionele Communicatie Foundation (PCF) 4. ITIL foundation module (ITILF). Er is een speciale aanbieding 3 : als u zich in één keer aanmeldt voor de starttrack. Voor het avondtraject bijvoorbeeld betaalt u geen 3200 euro maar 2725 euro All in, dus inclusief 4 examens en de benodigde boeken voor deze 4 modulen. 4 Dit soort aanbiedingen met hoge korting gelden alleen als lid van de studentenvereniging CAI-Advies. 7 -

8 5.9 Beginnen met uw Master traject Als u een HBO diploma of HBO waardig diploma heeft behaald dan kunt u verder studeren bij CAI. Er zijn een drietal vervolgstudies: een master of Science programma, een post-hbo vervolg zijnde de HBO master en losse master classes op WO niveau. Deze studies zijn deeltijdstudies waarbij elke masterclass bestaat uit 6 a 7 dagdeelsessies (ongeveer 24 contact uren) en waarbij toetsing plaats vindt door middel van een referaat c.q. paper en/of een tentamen. Er zijn master classes voor in de avond, voor op de dag en als combinatie van avond en dagdelen. Doorloop en uitvoering kan in onderling overleg binnen een cursusgroep eventueel nog worden aangepast op basis van wederzijdse agenda s De HBO master Deze studie is een 1½ jarige post-hbo studie waarbij er een aantal vakken c.q. master classes kan worden gevolgd. Toetsing wordt gedaan door CAI of door stichting AMBI examens. Deze studie beslaat 60 European Credits (studiepunten) onderverdeeld in 40 EC aan theorie en een bedrijfsproject van 20 EC. Na vergaren van dit puntenaantal ontvangt u het HBO master diploma en mag u de Master titel (M) gebruiken. Varianten van titels zijn o.a. MIM (Master of Information Management), MICT (Master of ICT). U mag zich echter géén drs. of ir. noemen! Na deze HBO master studie kunt u doorgaan voor uw master of Science. Vanwege uw HBO master zijn er veel vrijstellingen binnen het master of Science programma zodat het afronden van uw master of Science nog ongeveer 12 tot 16 maanden duurt De WO master of Science Deze studie is op academisch niveau met een doorsteek naar de praktijk, het is een best of both Worlds aanpak. Het standaard programma duurt ongeveer 2 jaar. Er is ook een variant waarbij de workload wordt verspreid over 3 jaren. Het programma beslaat 120 EC en bestaat uit 6 master classes die samen 40 EC vertegenwoordigen, een projectstudie (20 EC), een research project (17 EC) en een thesisproject (43 EC). Toetsing gebeurt via CAI en de universiteit. Formeel wordt elke toetsing gewaardeerd door universiteit Leiden en/of universiteit Maastricht. Na vergaren van dit puntenaantal van 120 EC ontvangt u het WO master of Science diploma en mag u de Master of Science (MSc.) titel gebruiken. In plaats van master of Science mag u zich ook ir. noemen of drs. Richtingen die CAI / HINFON aanbiedt zijn: MBA / MBI, Master of Computer Science, Master of ICT in Business Losse masterclass Sommige mensen willen geen meerjarig programma maar slechts kennisverrijking op het vakgebied, maar dan wel op een WO masterniveau. Ook hier heeft CAI een invulling voor. Er zijn diverse master classes die men losstaand kan volgen. Elke master class vertegenwoordigt een 5 tot 7 EC s. De toetsing van een master class wordt gedaan door CAI /universiteit Leiden of door stichting AMBI examens. U kunt een getuigschriften van universiteit Leiden krijgen na voltooiing van een master class. Mocht men later besluiten toch een HBO master programma of WO master of Science programma te gaan volgen, dan zijn examencertificaten/cai deelnamecertificaten een basis voor eventuele vrijstellingen binnen zo een master of Science programma. 8 -

9 5.10 Beginnen met uw MBO traject Als u een MBO waardig diploma wil behalen dat uw kennis en kunde weergeeft op het gebied van ICT, dan kunt u starten met de Careertrack Foundation. Deze studie start op MBO niveau (vergelijkbaar met oude PDI) en gaat gaandeweg over op een HBO niveau als men de Careertrack Practitioner volgt. De careertracks zijn functie georiënteerd. Functie oriëntaties zijn: 1. Helpdesk Professional (helpdeskmedewerker) CT-HPF 2. Systeem Engineer (systeembeheerder) CT-SE 3. Network Administrator (netwerkbeheerder) CT-NA 4. Business Information Administrator (functioneel beheerder) CT-BIA Tijdens elke Careertrack Practitioner zijn er enkele praktische opdrachten die de student zelfstandig, maar onder begeleiding uitvoert. De begeleider beoordeelt de opdrachtverslagen Careertrack Helpdesk Professional Bestaat uit een foundation deel van 5 modulen: IMF, infrastructuur management HNCF, hardware & netwerk componenten PCF, professionele communicatie ITILF technisch beheer volgens ITIL MOC 2261 users running Windows XP professional Doorloop ongeveer 20 a 22 weken als avondcursus, 1x per week les. Kosten 3695 euro 5 inclusief 5 examens inclusief benodigde boeken, voorbeeldexamens, en CD s /gebruik leerplein. Na het foundation deel kan men verder met het practitioner deel. Dit bestaat uit 4 modulen: IPRC of IPSR, ITIL practitioner Release & Control (of Support & Restore) CP-HP, praktische opdrachten voor de helpdeskmedewerker PCA, professionele communicatie gevorderd (advanced) MOC 2262 users running applications on Windows XP professional Doorloop ongeveer 22 a 24 weken als avondcursus, 1x per week les. Kosten 4275 euro 4 inclusief 3 examens inclusief benodigde boeken, voorbeeldexamens, en CD s /gebruik leerplein Careertrack System Engineer Bestaat uit een foundation deel van 5 modulen: IMF, infrastructuur management HNCF, hardware & netwerk componenten PCF, professionele communicatie ITILF technisch beheer volgens ITIL SAF System Administration Foundation Doorloop ongeveer 23 a 25 weken als avondcursus, 1x per week les. Kosten 4010 euro 4 inclusief 5 examens inclusief benodigde boeken, voorbeeldexamens, en CD s /gebruik leerplein Na het foundation deel kan men verder met het practitioner deel. Dit bestaat uit 4 modulen: IPRC of IPSR, ITIL practitioner Release & Control (of Support & Restore) CP-SE, praktische opdrachten voor de systeembeheerder PCA, professionele communicatie gevorderd (advanced) SAA System Administration Advanced Doorloop ongeveer 25 a 27 weken als avondcursus, 1x per week les. Kosten 4775 euro 4 inclusief 3 examens inclusief benodigde boeken, voorbeeldexamens, en CD s /gebruik leerplein. 5 Dit soort aanbiedingen met hoge korting gelden alleen als lid van de studentenvereniging CAI-Advies. 9 -

10 Careertrack Network Administrator Bestaat uit een foundation deel van 7 modulen: IMF, infrastructuur management HNCF, hardware & netwerk componenten PCF, professionele communicatie ITILF technisch beheer volgens ITIL SAF System Administration Foundation NDF netwerken & datacommunicatie ISF information security Doorloop ongeveer 30 a 32 weken als avondcursus, 1x per week les. Kosten 5295 euro 6 inclusief 7 examens inclusief benodigde boeken, voorbeeldexamens, en CD s /gebruik leerplein Na het foundation deel kan men verder met het practitioner deel. Dit bestaat uit 5 modulen: IPRC of IPSR, ITIL practitioner Release & Control (of Support & Restore) CP-NA, praktische opdrachten voor de netwerkbeheerder PCA, professionele communicatie gevorderd (advanced) SAA System Administration Advanced NISA network & internet security advanced Doorloop ongeveer 34 a 36 weken als avondcursus, 1x per week les. Kosten 6195 euro 5 inclusief 4 examens inclusief benodigde boeken, voorbeeldexamens, en CD s /gebruik leerplein Careertrack Business Information Administrator Bestaat uit een foundation deel van 5 modulen: BISLF, functioneel beheer volgens BISL PPF, project participation PCF, professionele communicatie TMPF testmanagement professional foundation (Tmap Next Foundation) ISYF information systems Doorloop ongeveer 20 a 23 weken als avondcursus, 1x per week les. Kosten 3550 euro 5 inclusief 5 examens inclusief benodigde boeken, voorbeeldexamens, en CD s /gebruik leerplein. N.b. Studenten die DBSQLF module hebben gevolgd in plaats van TMPF, kunnen ook hun Certificate Business Administration Foundation ontvangen. Na het foundation deel kan men verder met het practitioner deel. Dit bestaat uit 3 modulen: BIMA, business information management advanced CP-BIA, praktische opdrachten voor de functioneel beheerder PCA, professionele communicatie gevorderd (advanced) Doorloop ongeveer 20 a 22 weken als avondcursus, 1x per week les. Kosten 3200 euro 5 inclusief 3 examens inclusief benodigde boeken, voorbeeldexamens, en CD s /gebruik leerplein. 6 Dit soort aanbiedingen met hoge korting gelden alleen als lid van de studentenvereniging CAI-Advies

11 Tempo bij MBO-niveau De Career Track studie is een MBO/MBO+ niveau studie. In het practitoner deel van deze studie zijn enige modulen waarbij er een HBO niveau wordt bereikt (bijvoorbeeld PCA). Zoals bij de Academy Foundation studie is het niveau van de Career Tracks studie gelijk aan het niveau dat een 1 e jaars HBO student mag verwachten. Het tempo van de modulen is bij de Academy Foundation studie en de Career Track studie gelijk, namelijk 4 dagdelen of 4 avonden per module, waarbij er 1x per week les is. Voor degene die op MBO niveau wil studeren kan het zijn dat het tempo dan te hoog is. CAI heeft hier een oplossing voor. Oplossing 1 individueel les Kunt u het tempo niet bijbenen dan kunt u een extra les bijkopen. U betaalt naar rato Bedrag/aantal lessen van betreffende cursus * 1.5. Rekenvoorbeeld : cursusprijs is 540 euro, u betaalt 1.5 x 540 / 4 = 202,50 euro per les. Zo een les is dan niet 2½ uur privé les maar bestaat uit 90 minuten contact met de docent (in overleg met de docent in te plannen, bijvoorbeeld 2x 45 minuten) + ondersteuning voor extra huiswerk en nakijken. Oplossing 2 samen lessen kopen Een andere oplossing 7 is om samen met 2 of meer studenten die ook wat ondersteuning willen, een les bij te kopen. Dat is dan een normale les. Elke deelnemer betaalt bij avondsessies van 2½ uur het bedrag van 462,50 euro / aantal studenten + 46,50 euro. Bij de dagcursus betaalt elke deelnemer voor een dagdeel van 3 uur het bedrag van 515 euro / aantal studenten + 77,50 euro. Rekenvoorbeeld : 3 deelnemers besluiten een extra avondles te kopen: 462,50 / ,50 = 201 euro per deelnemer. 3 deelnemers besluiten een extra dagdeelles te kopen: 515 / ,50 = 250 euro per deelnemer. Oplossing 3 rustiger tempo door meer bijeenkomsten. Een laatste oplossing die meestal bij in-company cursussen wordt gekozen betreft een groep medewerkers die samen een wat rustiger tempo kiest waarbij er meer bijeenkomsten zijn en de doorloop langer is. De lesstof kan daardoor meer beklijven en er is minder huiswerk maar meer opletten en oefenen tijdens de bijeenkomsten. Prijs is in deze situatie naar rato : (aantal normale bijeenkomsten + aantal extra bijeenkomsten) / aantal normale bijeenkomsten. 7 Deze oplossing geldt niet voor een hele groep of bij in-company groepen. Wil een gehele groep of een incompany groep extra lessen of bijeenkomsten buiten het reguliere aantal lessen, dan gaat dit in eerste instantie naar rato: totaal aantal gewenste lessen / aantal reguliere lessen, zoals bij oplossing 3. Dit wordt per geval bekeken

12 5.11 Short Tracks : snel specialiseren op een onderwerp Soms zoekt u een korte opleiding waarbij u snel verdieping krijgt op een bepaald vakgebied, aspect of gewoon een ICT onderwerp. Binnen het I-Tracks raamwerk zijn er een aantal van deze trajecten. Men noemt ze Short Tracks Information Security Bestaat uit de modulen ISF+ISMA. Kan gebruikt worden als keuzemodule binnen AMBI of Academy Advanced track. Zie de losse modulen ISMA en Academy foundation voor prijs en literatuur Information Security Administration Bestaat uit de modulen ISF+ISMA en ITIL security management. Vervalt per Zie de losse modulen ISMA en Academy foundation voor prijs en literatuur Test Management Bestaat uit de modulen TMPF +TMPA. Zie de losse modulen TMPF en TMPA voor prijs en literatuur Information Security Management Bestaat uit de modulen ISF+ISMA+ISME. Zie de losse modulen ISF, ISMA en ISME voor prijs en literatuur Network & Internet Security Bestaat uit de modulen ISF+NISA. Zie de losse modulen ISF en NISA voor prijs en literatuur PRINCE-2 Project Management Bestaat uit de modulen PR2F+PR2P. Zie de losse modulen PR2F en PR2P voor prijs en literatuur IT Project Management Bestaat uit de modulen PPF, ITMF, PR2F en ITPMA. Zie de losse modulen academy foundation, PR2F en ITPMA voor prijs en literatuur IT Operation Management Bestaat uit de modulen ITILF en MOFF. Zie de losse modulen ITILF en MOFF voor prijs en literatuur IT Practitioner Service Management Bestaat uit de modulen ITILF, IPAD of IPRC of IPSR en practische opdrachten. Zie de losse modulen ITILF en ITIL practitioner modulen voor prijs en literatuur IT Service Manager Bestaat uit de modulen ITILF, ITSS, ITSD en assesment. Zie de losse modulen ITILF, ITSS en ITSD voor prijs en literatuur

13 5.12 Verder na een basis ICT opleiding Heeft u uw basis AMBI of Academy Foundation behaald, dan kunt u verder met de Academy Advanced. Er zijn 4 richtingen die u kunt kiezen. Richtingen 1. IT Service Management, ITIL georiënteerd 2. IT Service Management, algemeen (HX georiënteerd) 3. Software Engineering (HP georiënteerd) 4. Information Management (HSB georiënteerd) Startset voor de Academy Advanced Een goede startset van modulen om uw Advanced avondtraject op te starten, is per studierichting: 1. ITIL Practitoner Release & Controle, ITIL Service Manager Service Support. Trajectprijs ongeveer 4275 euro 8 inclusief 2 examens. Zonder boeken, voorbeeldexamens, e.d. 2. HX.1, HX.2, HX.3 Trajectprijs ongeveer 4150 euro 8 inclusief 3 examens. Zonder boeken, voorbeeldexamens, e.d. 3. HP.1, HP.2, HP.4 Trajectprijs ongeveer 4375 euro 8 inclusief 3 examens. Zonder boeken, voorbeeldexamens, e.d. 4. HSB.1, HSB.2, HSB.3. Trajectprijs ongeveer 4150 euro 8 inclusief 3 examens. Zonder boeken, voorbeeldexamens, e.d. De resterende modulen en praktische opdrachten van de Academy Advanced en Academy Expert komen daarna of kunnen in overleg flexibel binnen uw opleidingstraject worden verweven. U kunt echter na deze startset van modulen ook besluiten om over te stappen op ons CAI-HINFON HBO programma zodat u in relatief korte tijd uw bachelor ICT kunt behalen Startset voor de HBO bachelor ICT studie bij CAI-HINFON Een goede startset van modulen om de hoofdfase van uw HBO traject op te starten, is per studierichting: 1. ITIL Practitoner Release & Controle, ITIL Service Manager (service delivery en service support). Trajectprijs ongeveer 5945 euro 8 inclusief 3 examens. Zonder boeken, voorbeeldexamens, e.d. 2. HX.1, HX.2, HX.3, HX.A. Trajectprijs ongeveer 5845 euro 8 inclusief 4 examens. Zonder boeken, voorbeeldexamens, e.d. 3. HP.1, HP.2, HP.4, HP.A. Trajectprijs ongeveer 5945 euro 8 inclusief 4 examens. Zonder boeken, voorbeeldexamens, e.d. 4. HSB.1, HSB.2, HSB.3, HSB.A. Trajectprijs ongeveer 5845 euro 8 inclusief 4 examens. Zonder boeken, voorbeeldexamens, e.d. 8 Dit soort aanbiedingen met hoge korting gelden alleen als lid van de studentenvereniging CAI-Advies. Voor boekprijzen, zie betreffende modulen

14 5.13 Het HBO bachelor programma CAI biedt ook een volwaardig HBO bachelor programma aan. Dit programma van 240 studiepunten (EC s) is opgebouwd uit propedeuse fase (60 EC), een hoofdfase (100 EC) en afstudeerfase (80 EC) Propedeuse De propedeuse bestaat uit onderdelen: Basic Office Application Skills (concreet: vaardigheden in gebruik van kantoor applicaties) (9 EC), basiskennis wiskunde, economie en engels voor de ICT-er (9 EC), en algemene basiskennis ICT die is opgebouwd uit 9 modulen van ieder 3 EC. Daarnaast kan 15 EC worden ingevuld vanuit basis werkervaring en eerder verkregen competenties. Vrijstelling voor Basic office Application Skills geven ECDL-basis certificaat, Microsoft Office Specialist (MOS) certificaat enzovoorts. Vrijstelling voor algemene basiskennis ICT geven het basis AMBI diploma of het Academy Foundation Certificate. Andere ICT gerelateerde certificaten kunnen ook recht op vrijstelling geven. Dit wordt per geval bekeken Hoofdfase De hoofdfase bestaat uit onderdelen: communicatieve vaardigheden (15 EC), verbredingvakken (30 EC) en algemene ICT theorie die is opgebouwd uit 4 modulen van ieder 10 EC. Daarnaast kan 15 EC worden ingevuld vanuit gevorderde werkervaring en eerder verkregen competenties. Vrijstelling voor algemene ICT theorie geven specialisatie modulen uit AMBI diploma, ITIL Service Manager en ITIL Practitioner certificaten en MCSE/MCSA certificaten. Vrijstelling voor Communicatieve vaardigheden geeft de module PCA. Vrijstelling voor verbredingvakken geven specialisatie modulen uit AMBI diploma, ITIL Service Manager en ITIL Practitioner certificaten en MCSE/MCSA certificaten. Andere ICT gerelateerde certificaten kunnen ook recht op vrijstelling geven. Dit wordt per geval bekeken Afstudeerfase De afstudeerfase bestaat uit onderdelen: afstudeertheorie (20 EC) en een thesisproject (45 EC) Daarnaast kan 15 EC worden ingevuld vanuit expert werkervaring en eerder verkregen competenties Het thesisproject bestaat uit 2 praktijkopdrachten (ieder 10 EC) en een afstudeeronderzoek en scriptie 25 EC). Door slim combineren van praktijkopdrachten en afstudeeronderzoek binnen dit project wordt de studiebelasting gereduceerd. Bij CAI is er tevens een plenaire uitgevoerd thesisproject. Bij deze aanpak zijn er 10 a 12 workshops op masterniveau om bepaalde verbredingvak onderwerpen te behandelen die relevant zijn voor de diverse afstudeeronderwerpen. Daarnaast zijn er 8 a 10 andere bijeenkomsten met de groep om zo voortgang te stimuleren, inzicht te verkrijgen, kortom om te werken met intervisie en Action Learning. Deze aanpak integreert tevens communicatieve vaardigheden, maakt applicatiekennis aantoonbaar en er is eventueel aandacht voor de engelse taal en basiskennis voor de ICT-er. Al met al is deze kopstudie c.q. dit thesisproject en werkervaring geen 60 EC maar maximaal 110 EC waard

15 Het HBO bachelor programma Om HBO-bachelor te worden is er een studieprogramma nodig dat 240 EC (european creditpoint) waard is. Dit komt overeen met ongeveer 6700 SBU (studiebelasting uren). 1 EC = 28 SBU ongeveer. FASE 1: PROPEDEUSE Vaardigheid (24 EC) PC vaardigheid - Besturingssystemen - Tekstverwerken - Spreadsheets - Databases - Internet en Werkervaring (oriëntatie op beroep) (60 EC) 9 EC 15 EC Theorie (27 EC) Informatiesystemen Systeemontwikkeling Management en IT Hardware en netwerken Programmeren Beheer Projectmatig werken Databases en SQL Communicatie 3 EC 3 EC 3 EC 3 EC 3 EC 3 EC 3 EC 3 EC 3 EC Ondersteuning ( 9 EC) Wiskunde Economie Engels FASE 2: HOOFDFASE Vaardigheid (30 EC) Presenteren Communiceren Vergaderen Praktische opdrachten Werkervaring (oriëntatie op beroep) 3 EC 3 EC 3 EC ( EC) 2 EC 3 EC 2 EC 8 EC 15 EC Theorie (40 EC) Systeemanalyse Systeemontwerp Software engineering Programmeren Beheer ICT Exploitatie ICT 10 EC 10 EC 10 EC 10 EC 10 EC 10 EC De ondersteunende vakken kunnen ook door een paper ingevuld worden, d.w.z. papers waarmee de student verdieping op het betreffende onderwerp/aspectgebied krijgt. Paperbeoordeling door de opleider. Steekproefsgewijs kan paper verificatie door de examencommissie worden opgevraagd. Verbreding (om 100 ec te kunnen completeren, 30 EC) Projectmanagement 10 EC Information Security 10 EC Internet Security 10 EC Datacommunicatie 10 EC System Administrator/Engineer 10 EC Netwerkbeheer 10 EC Outsourcing/Offshoring 10 EC Kwaliteit & management 10 EC Architecturen 10 EC Competentie management 10 EC Data Warehousing 10 EC ICT strategie & beleid 10 EC Informatie-economie 10 EC Workflow and management 10 EC Business Intelligence 10 EC Database Design & Management 10 EC Business Administration 10 EC IT Service Management 10 EC FASE 3: AFSTUDEERFASE ( EC) thesisfase Werkervaring als beroepsbeoefenaar 15 EC 2 Praktijkopdrachten ter waarde van 20 EC Afstudeeronderzoek + scriptie 25 EC (aanvullende activiteiten) max. 40 EC Theorie (20 EC) Software Design & Development of Service Management 20 EC 20 EC 15 -

16 Kopstudie Veel studenten willen na afronding van een studie zoals AMBI of ITIL doorstuderen. Men wil een rijkserkend HBO diploma ICT en een titel Bachelor ICT. Bij CAI kan men deze titel behalen door een kopopleiding te volgen na een afgeronde studie. Er zijn kopopleidingen voor na AMBI, ITIL, MCSE, MCSA, MBO-4 en de Academy tracks. Het is ook mogelijk om tijdens een bepaalde studie al over te stappen naar een kopopleiding, men stroomt dan feitelijk in op het HBO bachelor programma. Aanpak: u stuurt een met toegevoegd een CV waarin uw werkervaring en overzicht van genoten opleidingen, vakken, cursussen, trainingen, etc.. is aangegeven. CAI zal dan kosteloos een korte prognose opstellen over het te volgen traject in de kopopleiding en kosten en doorloop

17 5.14 Opdrachten tijdens uw traject Elk opleidingstraject bevat praktijkopdrachten of praktische opdrachten. Een praktijkopdracht is uitgebreider dan een praktische opdracht Praktijkopdracht Praktijkopdracht is een opdracht die de student zelfstandig uitvoert in een praktijkomgeving. Veelal is dat de omgeving van de werkgever. Tijdens de praktijkopdracht is er begeleiding van een CAI docent. De omvang van een praktijkopdracht is tussen de 250 en 280 studiebelasting uren (SBU). Het resultaat van de opdracht is een Paper van 15 tot 20 pagina s. Een praktijkopdracht is vaak verkennend en beschrijvend met enige analyse en evaluatie. Praktijkopdrachten bij CAI zijn veelal onderdeel van een kopstudie c.q. HBO traject voor het rijkserkende HBO, bachelor ICT, diploma. De opdrachten worden slim gekozen, dat wil zeggen binnen het kader van een afstudeeropdracht/onderzoeksvraag zodat resultaten en bevindingen kunnen worden gebruikt in de afstudeer thesis en het afstudeeronderzoek Praktische opdracht Een praktische opdracht is een opdracht die de student zelfstandig uitvoert in een praktijkomgeving of leeromgeving. Er is een CAI begeleider/docent die de studenten ondersteunt en de opdrachten beoordeelt. Dit soort opdrachten zijn veelal onderdeel van een cursus of training. Ook vindt men ze binnen de Academy Advanced, Academy Expert, ITIL Practitioner, ITIL Service Manager en Careertrack opleidingen. Een praktische opdracht varieert van 10 SBU tot 60 SBU bij Careertracks en foundationopdrachten. De Advanced opdrachten zijn gemiddeld 150 SBU en de expert opdrachten 175 SBU. De kleinere opdrachten richten zich op vaardigheid opdoen op bepaalde onderdelen van een cursus of kort traject (zoals een Careertrack). Meestal is er een verslag van 2 tot 5 pagina s. De andere opdrachten zijn opdrachten waarbij men ook over grenzen van de cursus c.q. de behandelde onderwerpen heen kijkt en toepassing/raakvlakken zoekt Een voorbeeld is het maken van een projectplan of kwaliteitsplan voor een deel van een organisatie. De verslagen zijn tussen de 8 en 12 pagina s Kosten Kosten van een losse praktijkopdracht zijn 550 euro. Omdat een praktijkopdracht veelal binnen het kader van een afstudeeronderzoek/project wordt uitgevoerd, is de grens van ondersteuning met betrekking van praktijkopdracht en ondersteuning bij het afstudeerproject vaag. Vrijstellingen voor praktijkopdrachten geven daarom noemenswaardige geen verlichting voor de begeleider. Ook de kosten van praktijkopdrachten die binnen een kopstudietraject vallen, zijn al opgenomen in de kopstudieprijs. Daarom wordt geen reductie op de kopstudieprijs gegeven bij vrijstelling voor een praktijkopdracht. Kosten van een losse praktisch opdracht zijn niet bepaald omdat of deze geïntegreerd zijn in een cursus of deze als een verzameling van opdrachten zijn gebundeld. Elke careertrack heeft een setje van praktische opdrachten, en er zijn setjes van praktische opdrachten op foundationniveau, advanced niveau en expert niveau voor de Academy studie. Kosten - bundel foundation praktische opdrachten 595 euro - bundel advanced praktische opdrachten 450 euro - bundel expert praktische opdrachten vanaf 695 euro - bundel careertrack praktische opdrachten tussen 495 en 615 euro 17 -

18 5.15 HSB.1 : informatiesysteemanalyse Classroom learning met 9 sessies. : avond 1490, -, dag 1585, -. Inclusief 1 examen bij EXIN. (regelt u zelf het examen bij EXIN dan is er 200 euro reductie op deze prijs) n.b. HSB.1+ HSB.2+ HSB.3 + HSB.A traject aanmelding is voordeliger (zie ) Materialen : - Databases en SQL (De Rooij) 26 - Modelbased Application Development (Kranenburg) 49 - Modelbased Application Development (Kranenburg) 25 (digitaal) - An introduction to Multi Dimensional Databases (Kenan) 15 * - Reader theorie en casus HSB1 (CAI) (CD) 65 - Voorbeeldexamens (CD) 25 *) zit in reader HSB1 vervat, dus niet nodig. (std. pakket materiaal digitaal 141 euro, anders 160 euro) Doel : - de deelnemer optimaal voorbereiden op het examen HSB.1 - de deelnemer kennis, inzicht, toepassingsvaardigheid en analysevaardigheid aanreiken op het gebied van informatieanalyse en informatiemodellering. U wordt voorbereid op het werken met modellen en technieken waarmee systemen kunnen worden gemodelleerd. Vanuit een beschrijving van het bedrijfsproces leert u hoe een bedrijfsactiviteitenmodel en een informatiemodel te maken. Vervolgens kunt u systeemmodellen zoals gegevensmodellen en relationele tabellen afleiden. U kunt zelfstandig SQL queries ontwerpen die consistentie in een database kunnen bewaken c.q. die zorgen dat integriteit gewaarborgd blijft. Een stukje inzicht over multi dimensionale databases is ook een leerdoel. De module HSB.1 in vogelvlucht: - het modelleren van de bedrijfsactiviteiten, - het maken van het informatiemodel, - het opstellen van het relationele model, - de implementatie in SQL, - basiskennis multi dimensionale databases, - modelmatige systeemontwikkeling. Er wordt vanuit gegaan dat de student beschikt over de kennis en vaardigheden die aan bod komen in de onderbouw basis AMBI en/of Academy Foundation. Met name basiskennis van SQL c.q. de module DBSQLF wordt bekend verondersteld. - 9 sessies ± 1, doorloop 7± 1 weken (dagcursus) tot 11± 1 weken (avondcursus). - Examens, ongeveer 10 per jaar op vaste data (zie website van CAI). - Huiswerkbelasting ongeveer 3 a 5 uur per sessie. - Studiebelasting 250 SBU, zijnde 10 studiepunten (European Credits) 18 -

19 5.16 HSB.2 : gestructureerde informatiesysteemontwikkeling Classroom learning met 10 sessies. : avond 1560, -, dag 1665,- inclusief 1 examen bij EXIN. (regelt u zelf het examen bij EXIN dan is er 200 euro reductie op deze prijs) n.b. HSB.1+ HSB.2+ HSB.3 + HSB.A traject aanmelding is voordeliger (zie ) Materialen : - Gestructureerde analyse (Yourdon) 50 - Gestructureerde analyse (Yourdon) 25 (digitaal) - Gestructureerd ontwerpen (Page-Jones) 50 - Gestructureerd ontwerpen (Page-Jones) 25 (digitaal) - Productiviteitsverbetering op basis van FPA (Onvlee) 34 * - FPA tel richtlijnen en definities (NESMA) 40 - Samenvatting SDM (Lansa Publishing) 25 * - Reader artikelen HSB Theorie en casus HSB2 (CAI) 65 - CD met voorbeeldexamens 25 *) zit in reader HSB2 vervat, dus niet echt nodig. (std. pakket materiaal digitaal 225 euro, anders 275 euro) Doel : - de deelnemer optimaal voorbereiden op het examen HSB.2 - de deelnemer kennis, inzicht, toepassingsvaardigheid en analysevaardigheid aanreiken op het gebied van informatiesysteemontwikkeling en functiepunt analyse. U wordt voorbereid op het werken met modellen en technieken waarmee informatiesystemen kunnen worden ontwikkeld en begroot. U krijgt theoretisch inzicht bij in benaderingswijzen van procesgerichte systeemontwikkeling, ontwikkelstrategieën, projectbeheersing en fasering, gebruikersparticipatie, geautomatiseerde hulpmiddelen voor systeemontwikkeling en hoe softwarepakketten te selecteren. De module HSB.2 in vogelvlucht: - methoden voor systeemontwikkeling en projectbeheersing, - het modelleren van de bedrijfsactiviteiten volgens Yourdon, - het maken van het structuurmodel volgens Page- Jones, - kwaliteit van systeemontwikkeling, - functiepunt analyse, - pakketselectie. Er wordt vanuit gegaan dat de student beschikt over de kennis en vaardigheden die aan bod komen in de onderbouw basis AMBI en/of Academy Foundation sessies ± 1, doorloop 7 ± 1 weken (dagcursus) tot 12 ± 1weken (avondcursus). - Examens, ongeveer 10 per jaar op vaste data (zie website van CAI). - Huiswerkbelasting ongeveer 3 a 5 uur per sessie. - Studiebelasting 250 SBU, zijnde 10 studiepunten (European credits) 19 -

20 5.17 HSB.3 : informatiemanagement en organisatiebeleid Classroom learning met 9 sessies. : avond 1500, -, dag 1595,- inclusief 1 examen bij EXIN. (regelt u zelf het examen bij EXIN dan is er 200 euro reductie op deze prijs) n.b. HSB.1 + HSB.2 + HSB.3 + HSB.A traject aanmelding is voordeliger (zie ) Materialen : - Vitale Organisaties (Heijnsdijk) 54 - Management strategieën (Earl) 72 - Management strategieën (Earl) 25 (digitaal) - Cockpit van de organisatie (Kerklaan) 40 - Cockpit van de organisatie (Kerklaan) 25 (digitaal) - Paradigm Shift (Tapscott) 44 *) - Reader artikelen HSB3 (CD) 25 - Voorbeeldexamens (CD) 25 *) zit in reader artikelen HSB3 vervat, dus niet echt nodig. (std. pakket materiaal digitaal 154 euro, anders 216 euro) Doel : - de deelnemer optimaal voorbereiden op het examen HSB.3 - de deelnemer kennis, inzicht, toepassingsvaardigheid en analysevaardigheid aanreiken op het gebied van informatiemanagement en afstemming van business en de informatievoorziening. U wordt voorbereid op het ontwerpen van een visie betreffende de gewenste informatievoorziening voor een organisatie. U leert ontwerpen vanuit het beleid & behoeften van de organisatie en de mogelijkheden van ICT. U verplaatst zich in de rol van de informatiearchitect en kijkt naar een organisatie als geheel en naar de bedrijfsprocessen die daarbij een rol spelen. U kijkt naar hergebruik van processen of herinrichting van processen. U leert gebruik te maken van principes waarop organisatiebeleid en management zijn gestoeld en die het strategisch belang van IT voor de organisatie verduidelijken. U probeert beleid en doelstellingen te vertalen naar architecturen die de gewenste informatievoorziening van de organisatie kunnen concretiseren. U leert architectuurprincipes te herkennen en te gebruiken bij dit ontwerpen van architecturen. De module HSB.3 in vogelvlucht: - inzicht in organisatie en informatieverzorging, - inzicht in informatiemanagement, - het kunnen opstellen en beoordelen van architecturen, -inzicht in veranderingsmanagement, - inzicht in beleid van de organisatie, - inzicht in de samenhang van de organisatie. Er wordt vanuit gegaan dat de student beschikt over de kennis en vaardigheden die aan bod komen in de onderbouw basis AMBI en/of Academy Foundation. - 9 sessies ± 2, doorloop 7± 1 weken (dagcursus) tot 12± 1 weken (avondcursus). - Examens, ongeveer 10 per jaar op vaste data (zie website van CAI). - Huiswerkbelasting ongeveer 3 a 5 uur per sessie. - Studiebelasting 250 SBU, zijnde 10 studiepunten (European credits) 20 -

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen Croho-registratienummer: 34488 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op

Nadere informatie

Participeren. in projecten

Participeren. in projecten Participeren I-TRACKS in projecten Project Participation Foundation Intern / Extern Fasering Methodieken Methodieken Wat is een project Omgeving Plan van Aanpak GOKIT Geld Organisatie Kwaliteit Informatie

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

I-Tracks garandeert uw professionaliteit

I-Tracks garandeert uw professionaliteit I-Tracks garandeert uw professionaliteit Met I-Tracks kunt u Uw opleidingsdoel bepalen Uw route kiezen Uw tempo aanhouden Instromen en overstappen I-Tracks biedt u Competentiegerichte opleidingen en examens

Nadere informatie

studiegids bachelor master informatica

studiegids bachelor master informatica studiegids bachelor master informatica 2012 2013 Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit 06 Studiemogelijkheden Losse cursussen Startpakket Propedeuse, postpropedeuse, bachelor en master

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

I-Tracks garandeert uw professionaliteit

I-Tracks garandeert uw professionaliteit I-Tracks garandeert uw professionaliteit Met I-Tracks kunt u Zelf uw opleidingsdoel bepalen De meest efficiënte route uitstippelen Uw eigen tempo aanhouden Gemakkelijk instromen en overstappen I-Tracks

Nadere informatie

www.hogeschoole3.nl Volg ons op:

www.hogeschoole3.nl Volg ons op: TUDIEGIDS 2014-2015 www.hogeschoole3.nl Volg ons op: 2 www.hogeschoole3.nl Voorwoord De komende jaren is er veel vraag naar HBO-afgestudeerden met een diplomering (HBO ICT) «en daarbij ook een certificering

Nadere informatie

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool NCOI Business IT & Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/67 NQA - Hogeschool NCOI: Business IT & Management - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica LOI Hogeschool Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) November 2010 2/73 Managementsamenvatting Dit

Nadere informatie

Informatie brochure. Leren om te groeien!

Informatie brochure. Leren om te groeien! 2015 Informatie brochure Train uw talenten met één van de ruim 400 toptrainingen van Learnit Training! De trainers van Learnit Training zijn vakkundig, hebben een luisterend oor, springen uitstekend in

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Managementwetenschappen

Managementwetenschappen Managementwetenschappen Bacheloropleiding Masteropleidingen studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 03 Studeren aan de Open Universiteit Nederland Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T - Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T 2 Inhoudsopgave 3 Introductie Waarom een deeltijdopleiding TPRS? 4 Opbouw van de opleiding Contactdagen 5 Intervisie 6 Coaching 6 Stage 6 Portfolio

Nadere informatie

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Noordelijke Hogeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Netherlands Quality Agency (NQA) september 2010 2/77 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland. Architectuurontwerp ELO. Architectuurstudie ELO

Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland. Architectuurontwerp ELO. Architectuurstudie ELO Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland Architectuurontwerp ELO Open Universiteit Nederland Heerlen, september 1999 Datum 30-03-04 Pagina 1 van 68 Onderwijstechnologisch

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl Risk Consulting Opleiding Operational Auditing kpmg.nl 3 Section or Brochure name Inhoudsopgave Voorwoord 5 Profiel van de opleiding 8 Praktische informatie 13 Kosten en aanmelding 14 Bijlage 16 Wie zijn

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie