Informatiemanagement. Executive MBA A 3 maart 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiemanagement. Executive MBA 2009-2A 3 maart 2010"

Transcriptie

1 Informatiemanagement Executive MBA A 3 maart 2010

2 Voorstel voor een agenda Wat is informatiemanagement? Wat is informatie? Vooraf gestelde vragen Beheer (ASL, BiSL, ITIL) Geschiedenis van ICT en IM Relatie ICT en business: alignment Managementinformatie en besturingsfilosofie Beveiliging Keerzijde van ICT Trends Information economics Onderwerpen voor de volgende keer 2

3 Wat is informatiemanagement?

4 Een definitie van Informatiemanagement Informatiemanagement is een vakgebied binnen het management. Het houdt zich bezig met de wijze waarop organisaties nu en in de toekomst op een effectieve en efficiënte wijze in hun informatiebehoefte kunnen voorzien. 4

5 Afbakening informatiemanagement Management Business Informatie Technologie 5 Strategie Informatiemanagement Inrichten Leveranciers Uitvoeren Gebruikers

6 Business vragen Wie zijn onze klanten en wat willen wij voor hun betekenen? Hoe kunnen we ons onderscheiden in de markt? Welke onderdelen kunnen we uitbesteden? Welke autonomie geven we onze business units? Hoe kunnen we de efficiency van onze processen verbeteren? Sluit onze cultuur aan bij de propositie in de markt? 6

7 Informatie vragen Kan ik de time to market vergroten m.b.v. ICT? Hoe kan ik met ICT mijn onderneming onderscheiden? Wat levert ICT mijn onderneming eigenlijk op? Loop ik met ICT geen risico's in de continuiteit? Sluit ICT voldoende aan op de wensen van gebruikers? Worden mijn processen voldoende door ICT ondersteund? 7

8 Technologie vragen Kiezen we voor 'state of the art' of 'proven technology'? Met welke technologieen kunnen we ons onderscheiden? Hoe onderhouden we onze kennis van technologie markt? Op basis van welke strandaarden ontwikkelen we onze infrastructuur? Kiezen we voor integrale pakketten of voor 'best of breed'? Hoe gaan we om met onze 'legacy' systemen? 8

9 Kennisatlas: management van ICT Van organisaties naar ICT kijkend Van ICT naar organisaties kijkend Vakinhoudelijk ICT-managementcyclus Ondernemen met ICT - Electronic Commerce - interorganisatiesystemen Managen met ICT - besturen met ICT - performance-management - managementinfosystemen - datawarehouse/mining - besturingsfilosofie - kennismanagement - businessiintelligence Uitvoeren met ICT - BPR - procesinnovatie - documentaire infosystemen. -ERP ICT-trends en ontwikkelingen Informatie- en procesanalyse Architectuur en infrastructuur Kwaliteitskenmerken van ICT De ICT-functie - (de)centralisatie - (out)sourcing - vitaliseren 1. Bepalen strategie - informatiestrategie - strategic alignment - prioriteitsstelling 2. Ontwikkelen van plan - informatieplan - investeringsselectie 3. Realiseren ICT-comp. - ICT-assessment - pakketselectie - ontwikkelmethoden - ICT-projectmanagement - auditing 4. Migreren - management of change - migratiestrategieën - gegevensconversie 5. In stand houden - gebruik en beheer - beveiliging 9 Bushoff/Dekker

10 Wat is informatie?

11 11

12 Informatie? René Magritte,

13 Aspecten van informatie? Eigenschappen van informatie Teken (herkenbaar) Gegeven (semantiek en syntaxis) Informatie (interpretatie) Kennis (wijsheid, niet meer waardevrij) Afbeelding van de werkelijkheid Waarde van informatie in het economisch verkeer Informatie is macht Informatiehonger, onzekerheid en ambiguïteit Betrouwbaarheid, wat is betrouwbaarheid? Niet-rationele factoren 13

14 Vier informatieparadoxen voor een toezichthouder of commissaris Besturend orgaan Bestuurd systeem teken data informatie kennis 14

15 Paradox 1: Informatie-honger en toch teveel Besturend orgaan Bestuurd systeem Besturingsmodel (De Leeuw) Wet van Bestuurlijke drukte (De Leeuw) Te weinig informatieverwerkende capaciteit in het besturend orgaan (Galbraith) Te veel informatie, te weinig hersens (Lewis) RvT en RvC zijn altijd verantwoordelijk voor de eigen informatievoorziening (NL wetgeving) 15

16 Paradox 2: Informatie heeft als doel waarheidsvinding, maar is zelf het tegendeel Informatie is een afbeelding van de werkelijkheid, maar is geen werkelijkheid Onbetrouwbaar en dus mogelijk: Onjuist Onvolledig Niet actueel Onbetrouwbaar door: Fouten in bronnen of verwerking Interpretatie bij verzender en/of ontvanger Manipulatie of fraude (Persoonlijke) belangen waardoor kleuring ontstaat 16

17 Paradox 3: We willen volledigheid, maar zien slechts het topje van de ijsberg We willen de echte info, maar krijgen we die ook? Re-ifing (collectieve herconstructie van de werkelijkheid) in spreadsheets, management rapportages etc. We zijn ons bewust van 2K bits van de K die we per seconde verwerken (Artnz, What the bleep do we know) De rationele kant is overbelicht Business Intelligence versnelt de productie, maar het is de vraag of de scope wordt verbreed en of de absorptie toeneemt 17

18 Paradox 4: Op zoek naar diepgang, met als resultaat oppervlakkigheid Een teken onderscheidt zich van de rest van de werkelijkheid. Het is herkenbaar, zonder dat er regels over bestaan. Data of ook wel gegevens zijn gestructureerde verzamelingen, met afspraken over semantiek en syntaxis. Management informatie komt vaak voort uit het verticale datamodel (zie besturingsmodel). Voorbeeld 170C Informatie is veredelde data, waar interpretatie aan is toegevoegd, waardoor beslissingen mogelijk zijn. Voorbeeld Het is nu 170C, terwijl we weten dat onze klanten 220C de ideale temperatuur vinden, dus Kennis is de sublimatie van bovenstaande plus de combinatie met de totale levenservaring (wijsheid). Het hebben van kennis is niet meer waardevrij. Het verplicht tot handelen. Het gaat niet meer om het dashboard, maar om het zicht door de voorruit. 18

19 Vooraf gestelde vragen (1) Zijn breakthrough en co-evolutie te gebruiken in alle organisaties, ongeacht hun grootte? Een vermindering van afstemming tussen afdelingen is zichtbaar. Hoe ga je daar met IM mee om? Hoe zorg je dat IM betrouwbaar is en IM niet blindelings gaat vertrouwen op je systemen? Wat valt er onder informatiemanagement extern/intern Is er een universele informatiestroom te onderkennen die van toepassing is voor elk bedrijf? 19

20 Vooraf gestelde vragen (2) Hoe haal je de subjectiviteit uit informatiestromen? Men geeft vaak zoveel informatie (mogelijk om juist de subjectiviteit te voorkomen) dat de hoeveelheid niet meer leesbaar/verwerkbaar is Waar ligt de grens tussen nice to know en need to know en welke invloed kan informatiemanagement hierop uitoefenen? Is het gewenst dat een informatiemanager ook een communicatie deskundige is? Dus niet alleen op het proces maar ook op de inhoud? 20

21 Breakthrough en co-creatie Hoog Ambitie Laag Laag Hoog Capability Maturity 21

22 Vermindering afstemming Binding & coupling Zowel een technisch als sociaal bruikbaar fenomeen Zowel observatie- als indelings- als beïnvloedingsinstrument In-group / out-group Groupthink Gilles de Leuze Decompositie (exclusive and exhausted) ICT/IM is een afspiegeling van de organisatie(-cultuur) 22

23 Universele informatiestroom Abstractieniveau Referentiemodellen Horizontaal en verticaal datamodel Procesmodellen (voorbeeld bakkerij) NB: ERP-achtige pakketten Primair proces en de ondersteunende processen 23

24 Methoden voor functioneel, applicatie en technisch beheer

25 Indeling van prof. Looijen Informatie management Functioneel beheer Gebruiksbeheer Functioneel onderhoud Applicatie beheer Technisch applicatie beheer Applicatie onderhoud BiSL ASL bepalen functionaliteiten bepalen gebruik aan gebruikszijde bepalen applicatie aanpassingen, testen evenzo voor gegevensverzamelingen autorisatietabellen parameterisatie Technisch beheer Operationele besturing Onderhoud techn. Infra Technische dienstverlening ITIL doen van de aanpassingen techniek operations incident management back up recovery 25

26 ASL Richtinggevend Organization Cycle Management Account definition Skills definition Services Service Delivery definition Market definition Technology definition Application Cycle Management ICT Development strategy Applicatie User-org strategy ICT-portfolio management Life-cycle management Org. Env. strategy Uitvoerend Sturend Planning en control Continuï- Teits beheer Capaciteits beheer Incident beheer Configuratie beheer Kosten management Beschikbaarheids beheer sturende processen Wijzigingen beheer Prog. Beheer Distributie Kwaliteits Management Impact analyse Implement. ontwerp testen Service Level Management realisatie 26 Beheer Verbindende processen Onderhoud en vernieuwing

27 ITIL-2 Help desk Testing Software Operational use Change Management Computer Install & accept. Softw. Control & distribution Problem Management Computer Unattneded Network Mngt of local operations operations mngt Processors and t environmental management Configuration management Operationeel beheer Service Level Management Quality audit Application Lifecycle support Infrastructure strategy IT-services organization Planning en control Vendor management Strategisch beheer Customer liaison Managing FM Third Party maintemance Availibility management Cost Management Capacity management Contingency planning Configuration management Tactisch beheer 27

28 28 BiSL Relatie Management gebruikersorg Leveranciers Management Strategie Inrichting IV-functie Keten partners management Richtinggevend Bepalen Business ontwikkelingen Bepalen Technologische ontwikkelingen Informatie Lifecycle management Bepalen Bedrijfsproces ontwikkelingen Infor matie Coördinatie Planning en control Financieel management Behoeften Management Contract Management Gebruikers ondersteuning Beheer Bedrijfs administratie Operationele ICT aansturing Uitvoerend Specificeren Voorbereiden transitie Toetsen en Testen Vormgeven Niet-geautomatiseerde IV Tran sitie Wijzigingen beheer Sturend Informatie Portfolio management Opstellen IV-organisatie strategie Opstellen Informatie strategie Gebruiksbeheer Functionaliteiten beheer

29 Geschiedenis van IM en ICT

30 De geschiedenis van ICT (1) 30

31 De geschiedenis van ICT (2) 31

32 De geschiedenis van ICT (3) 32

33 De geschiedenis van ICT en IM(4) techniek mainframe microprocessor PC minicomputer W W W handhelds Mobile computing RFID CITRIX ontwikkeling Standaard pakketen assembler COBOL 4GL Drie-lagen Relationele databases Client server watervalmethoden OO RAD Open source SOA Web-enabled ICT-organisatie techneut In het land der blinden Ivoren toren Cost centre Outsourcing Smart sourcing

34 Alignment: : een écht IM-thema

35 Alignment: Signalen dat er wat aan de hand is... Business ICT Externe domein ICT kost veel en levert weinig op! We worden steeds afhankelijker van ICT ICT moet je overlaten aan professionals! Het moet het doen als 'water uit de kraan'! De business strategie is onduidelijk Gebrek aan ICT awareness bij de top Wordt alleen maar gestuurd op kosten Veel te veel autonomie bij de business! Interne domein Die techneuten begrijpen ons onvoldoende Het duurt allemaal wel erg lang Wat kost dat wel niet, al die dure speeltjes? Als ik thuis een PC installeer, dan... Ze geven onvoldoende aan wat ze willen Ze doen toch wat ze zelf willen We worden nauwelijks betrokken bij projecten Ze hebben nooit tijd voor nieuwe projecten

36 Strategische Strategische ansluiting aansluiting ansluiting E X T E R N I N T E R N ICT--strategie -strategie technologie - bereik systeem- - ICT -aansturing ICT- competenties aansturing architecturen tools en kennisen methoden vaardigheden Inrichtingv.d. informatievoorziening Bedrijfsstrategie bedrijfscope kern- governance competenties organisatie - structuur werkprocessen vaardigheden kennisen en Inrichtingv.d. organisatie Functionele Functionele integratie integratie HENDERSON, VENKATRAMAN, IBM SYSTEMS, JOURNAL

37 Business en ICT alignment Strategic execution Extern domein Business Business strategy Business strategie bepaalt richting ICT Top mgt definieert strategie ICT mgt vertaalt naar ICT Monitoring op kosten Kennis en informatie intensief ICT IT strategy Intern domein Organizational infrastructure IT infrastructure

38 Business en ICT alignment Technology transformation Externe domein Business Business strategie bepaalt richting ICT Top mgt zijn technologie visionairs ICT mgt vertaalt naar ICT ontwerp Monitoring op 'state of the art' technologie ICT is 'business' (zo'n beetje...) Business strategy ICT IT strategy Interne domein Organizational infrastructure IT infrastructure

39 Business en ICT alignment Competative potential Externe domein Business Technologystrategie bepaalt richting ICT Top mgt zijn business visionairs IT mgt technology watchers Monitoring op product leadership ICT is onderscheidend in de markt Business strategy ICT IT strategy Interne domein Organizational infrastructure IT infrastructure

40 Business en ICT alignment Service level Business Technologie strategie bepaalt richting ICT Top managers bepalen prioriteiten ICT Managers geven richting operatie Monitoring op marktconformiteit ICT is ondersteunend en standaard ICT Externe domein Business strategy IT strategy Interne domein Organizational infrastructure IT infrastructure Stäter

41 Business en ICT alignment Afstappen van de gedachte 'one size fits all': Strategy execution Technology transformation Competitive potential Service Level Alignment begint bij bewaken 'strategic fit': Huidige status alignment Kenmerken van de business Ontwikkelingen ICT-markt Kennis en competenties mensen Vanuit 'strategic fit' richting geven aan: Human resources Samenwerking Besturing...

42 Business en ICT alignment the best possible use of ICT resources to meet enterprise business objectives Enablers Inhibitors Senior executive support for IT IT/business lack close relationship IT involved in strategy development IT does not prioritize well IT understands the business IT fails to meet its commitments Business - IT partnership IT does not understand business Well-prioritizes IT Projects Senior executives do not support IT IT demonstrates leadership IT management lacks leadership Bron : Luftmann, Papp, Brier

43 Business en ICT alignment Communication Human Resources Metrics Technology Governance Partnerships Bron : Luftmann, Papp, Brier

44 44

45 Besturingsfilosofie en managementinformatie

46 Basale besturingsvormen (1) Feedback Norm Besturend orgaan Stuurmaatregel Waargenomen output Input Bestuurd systeem Output 46 3D.1

47 Basale besturingsvormen (2) Feedforward Norm BO Waargenomen input Stuurmaatregel Input BS Output 47

48 Drie richtingen in vergelijking met kengetallen Vroeger Vroeger Nu Nu Toekomst Toekomst Intern Intern Eigen Eigen organisatie Verbetering of verslechtering Eigen Eigen organisatie Normen en prognoses Eigen Eigen organisatie Beter of slechter Vergelijkbare organisaties 48

49 Managementinformatiesystemen Strategie Beleid Richten Tactiek Beheersing Inrichten Operatie Dagelijkse activiteiten Verrichten Transacties Ad-hoc vragen Robert van Head 49

50 IM-methoden om managementinformatie vast te stellen Intern Extern Ad hoc Top down Bottom up up Specialist Klant Klant Geen Vanuit strategie BSC/KPI s/ BPM Vanuit processen en en data data Branche/ discipline Vanuit TW TW Informatieanalyse Standaardpakketten Verbetermeters Flexibel SQL/ retrieving tools 50

51 Informatieanalyse 1. Bepalen ongestructureerde verzameling, bijvoorbeeld: formulierenanalyse interviews precedentie-analyse CRUD-matrices 2. Bepalen uitbreidende informatie: besturing tracking/tracing business intelligence managementinformatie (bijvoorbeeld BSC of MA) 3. Bepalen semantische aspecten: de regels of procedures, hoe geïnterpreteerd moet worden, bijvoorbeeld: bepaalde waarden, bepaalde constraints, consistentie, etc. 4. Normaliseren 51

52 Informatieanalyse: normaliseren Eerste normaalvorm: splits alle herhalende groepen in aparte bestanden Tweede normaalvorm: splits alle velden af die niet functioneel afhankelijk zijn van de volledige sleutel Derde normaalvorm: splits alle niet-sleutelvelden af die niet functioneel afhankelijk van elkaar zijn N.B.: Voorbeeld functioneel afhankelijk: lengte is functioneel afhankelijk van persoon, omdat bij een persoon maar één lengte hoort. Omgekeerd is er geen functionele afhankelijkheid omdat bij één lengte meerdere personen kunnen horen. 52

53 Besturingsinformatie Strategie Structuur 1. KSF s 2. Bedrijfsprocessen 3. Relevante informatie elementen 4. Control variabelen 5. Managementrapportage Van Snellenberg en Nijhuis 53

54 Managementinformatie en besturing Wat zijn de elementen: Visie op mensen in organisaties Visie op beïnvloeding Visie op toestandsinformatie Doel van besturing: Effectief en efficiënt handelen bewerkstelligen Richting geven aan dat handelen Besturingslast minimaliseren 54

55 Visie op mensen in organisaties Interactiewijze van aansturing: rationeel/emotioneel overall sturend/zelforganiserend draagvlak/top-down vertrouwen/controle richtinggevend/randvoorwaardelijk Afbakening en indeling van aansturing: taak/functie/mensgericht resultaatgericht/procesgericht aspectbenadering/integraal 55

56 Visie op beïnvloeding (1) Macht Politiek Persoonlijk Informerend Layering Centrale regie Formeel Overload aan info Intern (gesloten systeem) Eenheid van bevel Balance of power Groepsaansturing Competitiegericht Gericht op innovatie Motivatie Rationeel Instrumenteel Directief One size fits all Zelfsturing Wandelgangen Focus t.a.v. info Extern (interactie) Diversiteit Concentraties van macht Individueel Synergie en binding Gericht op continuïteit 56

57 Visie op beïnvloeding (2) Verantwoording, transparantie, toezicht corporate governance betrouwbaarheid onafhankelijkheid Reporting en sturingsstructuur mandatering frequentie standaardisatie 57

58 Kenmerken van toestandsinformatie Werkelijkheid, cijfers, visualisatie, teksten Frequentie Informatiedichtheid en -rijkheid Consistentie: eenheid van type, vorm, inhoud en procedure Informeel of formeel Check and balances versus info aan de bron Informatie is macht (selectie + afrekenmechanisme) Mate van gebruik van kengetallen (naar verleden, naar norm/plan, naar derden (peer group) Aggregatie door consolidatie, door een-op-een of door doel/middelen, constructie, rekenkundige optelsom (omzetten), logische downdrilling, exclusive and exhausted Onafhankelijke waarnemers of eigenaar als informant 58

59 Kenmerken van de organisatie die van invloed zijn op managementinformatie Aard van primair proces Aard van de branche/omgeving Favoriete fall-back-scenario s, historie Personeel (competenties/opbouw/drive) Structuur Cultuur en managementstijl Machtscentra (bij klantcontacten, op hoofdkantoor, bij staven, in regio s, bij professionals etc.) 59

60 Typerende voorbeelden Defensie in commandosituaties Shell Specialistenmaatschap in ziekenhuizen Politieke partijen Vakbonden Sociocratie Abalene Group Katholieke kerk DGA 60

61

62 ERROR: stackunderflow OFFENDING COMMAND: ~ STACK:

Definitie: Een kenniswerker is iemand die voor het goed uitvoeren van zijn primaire taak permanent en relatief veel moet leren

Definitie: Een kenniswerker is iemand die voor het goed uitvoeren van zijn primaire taak permanent en relatief veel moet leren Informatiemanagement Rolf Bruins & Bert Pinkster., 2e ed. 1 De kenniswerker Wat is de volgorde van de informatie ladder Feiten, gegevens, informatie, kennis, wijsheid - Feiten: werkelijke gebeurtenissen

Nadere informatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Status: Definitief Pagina 1 van 48 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Object van onderzoek en de kwaliteitsaspecten...

Nadere informatie

Onderzoek ITIL versus ASL

Onderzoek ITIL versus ASL Onderzoek ITIL versus ASL Datum: 6 april 2011 Status: definitief Opgesteld door: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave. 1. samenvatting.... 2 2. Inleiding.... 3 3. Wat is ASL?...

Nadere informatie

VOORWOORD... 3. Inleiding... 4

VOORWOORD... 3. Inleiding... 4 VOORWOORD... 3 Inleiding... 4 1.1 Wat is ITIL?... 4 1.2 Examens... 4 1.3 Indeling van deze samenvatting... 5 1.4 Hoe kunt u deze samenvatting gebruiken?... 5 DEEL 1 DE SERVICELEVENSCYCLUS VAN ITIL... 6

Nadere informatie

ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het

ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het Methodieken 5.5 ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het inrichten van IT-service-managementorganisaties. Mede door het succes van ITIL zijn er andere modellen ontwikkeld, zoals ASL.

Nadere informatie

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION V3 Sa me nva t t i ng Service Management Servicemanagement is het geheel van gespecialiseerde capabilities waarmee een organisatie waarde levert aan de klant in de vorm van services. (capabilities = resources,

Nadere informatie

Application Services Library. Introductie Best Practices en Framework voor Application Management

Application Services Library. Introductie Best Practices en Framework voor Application Management Application Services Library Introductie Best Practices en Framework voor Application Management Auteurs: Lucille van der Hagen, David Hinley, Machteld Meijer, Remko van der Pols, Paul Ruijgrok. Redactie:

Nadere informatie

Modellen: wanneer wat

Modellen: wanneer wat Modellen: wanneer wat COBIT INK SPICE EFQM TPI MSF BISL Activiteiten IEEE ITIL CMM-I ISO-9126 Doelgroepen Aandachts- Processen MOF Prince-2 IPW gebieden ASL RUP TMap DSDM SPIder werkgroep Integrale SPIstrategieën

Nadere informatie

ASL en Microsoftframeworks,

ASL en Microsoftframeworks, applicatiebeheer Doelstellingen komen overeen, maar uitwerking dwingt tot keuze ASL en Microsoftframeworks, als twee druppels water? Hans Boer en Norbert Huijzer Applicatiebeheer is een vakgebied dat duidelijk

Nadere informatie

Misvattingen, misverstanden en vragen over ASL en BiSL

Misvattingen, misverstanden en vragen over ASL en BiSL Misvattingen, misverstanden en vragen over ASL en BiSL Machteld Meijer en René Sieders Machteld Meijer en René Sieders, specialisten op het gebied van applicatiemanagement en businessinformatiemanagement,

Nadere informatie

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition Samenvatting Strategic Planning For Information Systems John Ward and Joe Peppard Third Edition Strategisch Management, Organisatieontwikkeling en ICT (SMOI) UU Collegejaar 2002-2003, blok 4 Docenten:

Nadere informatie

Applicatie beheer of Applicatiemanagement

Applicatie beheer of Applicatiemanagement De positie van applicatie management Model van Looijen en Deelen: 1. Technisch beheer (TB) 2. Applicatie beheer (AB) 3. Functioneel beheer (FB) Technisch beheer of Infrastructuur management Applicatie

Nadere informatie

Het vertalen van IS-strategie naar IS-operatie CobiT in relatie tot ITIL & CMMI

Het vertalen van IS-strategie naar IS-operatie CobiT in relatie tot ITIL & CMMI Uitvoeren van IT-dienstverlening door de leverancier Het vertalen van IS-strategie naar IS-operatie.6 Het vertalen van IS-strategie naar IS-operatie CobiT in relatie tot ITIL & CMMI Als gevolg van de snelle

Nadere informatie

Business en IT: vraag en aanbod De waarde van business informatiemanagement

Business en IT: vraag en aanbod De waarde van business informatiemanagement Business en IT: vraag en aanbod De waarde van business informatiemanagement 2 Business en IT: vraag en aanbod Is uw organisatie sterk afhankelijk van een goede informatievoorziening? Dan heeft u reden

Nadere informatie

Business Service Management. BSM volgens Logica

Business Service Management. BSM volgens Logica Logica is a leading IT and business services company, employing 39,000 people across 36 countries. It provides business consulting, systems integration, and IT and business process outsourcing services.

Nadere informatie

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren Samenvatting I-Tracks: IT and Management Hoofdstuk 1 : Mintzberg 1.1 Organisatiestructuren Organisatiestructuur: de wijze waarop we taken hebben verdeeld en de coördinatie van deze taken hebben ingericht.

Nadere informatie

IT-governance en de IT-portfolio

IT-governance en de IT-portfolio IT-governance en de IT-portfolio Versie: 1.00 Datum: 17 augustus 2012 Gérard de Smaele Open Universiteit Nederland, Faculteit Managementwetenschappen Masteropleiding Business Process Management and IT

Nadere informatie

De mogelijke rol van ITIL v3 bij het managen van de informatievoorziening

De mogelijke rol van ITIL v3 bij het managen van de informatievoorziening De mogelijke rol van ITIL v3 bij het managen van de informatievoorziening De gedachte om ITIL toe te passen in een vraagorganisatie wordt niet overal met gejuich ontvangen. Voor de vorige versies van ITIL

Nadere informatie

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING Scriptie geschreven in het kader van de Executive Master Internal Audit (EMIA) opleiding Universiteit van Amsterdam Epe, juni 2010 Ing. E.G.

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

ITIL 2 Processen - Definities / Samenvatting

ITIL 2 Processen - Definities / Samenvatting Achtergrond IT Service Dienstverlening en kwaliteit IT dienstverlening Dienstverleningsproces Ervaring van de klant, klantvragen Kwaliteit (ISO-402) Service model Kwaliteitszorg Kwaliteitsborging Kwaliteitssysteem

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Whitepaper Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. 31(0)318-55 20 20 Fax 31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel.

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF)

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF) IT Management Group Samenvatting ITIL Processen (ITILF) ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. ITIL Trainingen bij de IT Management

Nadere informatie

Eindrapport ICT-audit

Eindrapport ICT-audit Eindrapport ICT-audit ICT Transformatieplan FOD Financiën November 2013 Dit document bevat 95 pagina s. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Woord vooraf... 2 Uw vraag, onze aanpak en leeswijzer voor dit rapport...

Nadere informatie

STUDIE 175 BEROEPSPROFIEL. Informatiemanagement

STUDIE 175 BEROEPSPROFIEL. Informatiemanagement STUDIE 175 BEROEPSPROFIEL Informatiemanagement BEROEPSPROFIEL Informatiemanagement Werkgroep beroepsprofiel van de Vlaamse Hogescholen in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad D/2000/6356/45 De leden van

Nadere informatie

informatie van strategisch belang

informatie van strategisch belang Dennis Hendriks, Business Consultant en Peter Brock, Consultant bij HC&H Dennis Hendriks Peter Brock Grip op de informatiehuishouding: informatie van strategisch belang Wij zien dat het aantal informatiesystemen

Nadere informatie

MOF implementatie binnen The Backbone

MOF implementatie binnen The Backbone MOF implementatie binnen The Backbone Auteur: Gert Kienhuis Datum: 12 februari 2007 MOF implementatie binnen The Backbone Afstudeerder: Naam: Studie: Studentnummer: Opdrachtgever: Bedrijfsnaam: Eerste

Nadere informatie