Microsoft Dynamics NAV en SharePoint: de integratie mogelijkheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Microsoft Dynamics NAV en SharePoint: de integratie mogelijkheden"

Transcriptie

1 Microsoft Dynamics NAV en SharePoint: de integratie mogelijkheden Veel gebruikers van Microsoft Dynamics NAV (voorheen: Navision) geven aan hun informatievoorziening te willen verbeteren. Na de invoering van het ERP pakket als basis horen we vaak de volgende vragen: hoe kunnen we eenvoudiger samenwerken en informatie delen met klanten en leveranciers, hoe kunnen we ongestructureerde informatie beter beheren en hoe kunnen we onze medewerkers productiever laten worden? SharePoint oplossingen kunnen hierbij een belangrijke bijdrage leveren. Op het gebied van applicatie integratie noemen we de volgende argumenten: 1. Samenwerking bevorderen en informatie delen Een belangrijke beweegreden om met het SharePoint platform te werken is de interne samenwerking te bevorderen en informatievoorziening te verbeteren. Portalen bieden veel standaard functionaliteit voor afdelings- of projectwerken. In essentie gaat het erom wat ermee bereikt kan worden. Het grootste voordeel is dat men er tijd- en plaats onafhankelijk mee kan werken. Bovendien werkt dit ook op verschillende soorten devices, zoals tablets. Dit kan niet standaard met Dynamics NAV of andere bestaande backoffice applicaties. 2. Toegang tot verschillende applicaties Een SharePoint portaal biedt de mogelijkheid om via één consistente gebruikersinterface toegang te geven tot verschillende backoffice applicaties. Hierbij kan het onderscheid worden gemaakt tussen heavy users en light users. Een heavy user is bijvoorbeeld iemand die in een financieel pakket de boekhouding doet en daarbij de volledige functionaliteit nodig heeft. Dit type gebruiker werkt over het algemeen niet via een portaal om gegevens in te zien of te bewerken. Een light user is iemand die af en toe wat informatie nodig heeft uit dit financieel pakket om de juiste beslissing te kunnen nemen of informatie te verschaffen. Voor dit type toepassing is een portaal uitermate geschikt. Externe gebruikers zijn in principe altijd lichte gebruikers. Het is functioneel en qua beveiliging niet wenselijk dat zij rechtstreeks in het ERP systeem werken. Samenvattend kun je dus tijd- en plaats onafhankelijk werken, waarbij lichte gebruikers ook informatie aangereikt krijgen uit achterliggende applicaties. Daarnaast biedt het SharePoint platform ook heel nadrukkelijk document management functionaliteiten. Het is mogelijk om alle papieren documenten zoals dossiers, contracten en facturen te digitaliseren met behulp van aparte digitaliseringsoftware. De documenten komen automatisch op de juiste plek in SharePoint terecht. Op een heel efficiënte manier kunnen mensen vervolgens gezamenlijk aan documenten werken. In het algemeen worden

2 portalen vaak gecombineerd met document management functionaliteiten, zodat men op verschillende locaties, afdelingen of projecten makkelijker toegang heeft tot informatie. Deze combinatie van gestructureerde informatie (uit back office applicaties) en ongestructureerde informatie (Word documenten, PDF s, s, etc.) kan gerealiseerd worden middels een Enterprise Informatie Portaal. Zoals uit bovenstaande blijkt, is een dergelijke oplossing niet alleen een Portal vraagstuk maar gaat het ook om het integreren van achterliggende applicaties. Op dit gebied heeft Thysia gemerkt dat er de nodige vragen leven in de praktijk. Wat zijn de mogelijkheden om met SharePoint te koppelen naar Dynamics NAV? Welke beperkingen zijn er? Hoe pak je een dergelijk project aan? In dit document worden praktijktips gegeven over de mogelijkheden en beperkingen van applicatie integratie met SharePoint. Vervolgens wordt er uitleg gegeven over de aanpak en met welke stappen dit te realiseren is.

3 Mogelijkheden/beperkingen van applicatie integratie met SharePoint In algemene zin is SharePoint een informatieplatform. Bovendien is het volledig gebaseerd op standaard Microsoft technologie en zijn de integratiemogelijkheden zeer uitgebreid. Voor de gebruiker wordt deze integratie vaak getoond in een WebPart, ofwel een web onderdeel, op SharePoint. Web onderdelen zorgen dat er voor de gebruiker een eenvoudige en consistente gebruikersinterface ontstaat. Hiermee kan dus ook informatie uit andere bronnen getoond worden. Als er meerdere achterliggende systemen zijn, dan zien de web onderdelen er voor de gebruiker er in basis hetzelfde uit en je beseft daardoor ook niet dat je informatie bekijkt, die elders vandaan komt. De vraag is echter hoe je er voor kunt zorgen dat die informatie uit een ander pakket getoond kan worden in het WebPart. En dat wordt voor het overgrote deel bepaald door de mogelijkheden van de achterliggende applicatie(s). Maar voordat we nader gaan inzoomen op die vraag, is er nog een belangrijk vraagstuk dat we eerst dienen te adresseren. En dat heeft te maken met de algemene strategie m.b.t. het informatie management. Binnen veel organisaties zien we dat er in het verleden vele applicaties aangeschaft zijn. Vrijwel elke organisatie heeft meerdere pakketten in gebruik en dat is logisch omdat er geen systemen zijn die in alle informatiebehoeften kunnen voorzien. Maar een deel is ook ontstaan uit minder bewuste keuzes in het verleden of vanwege fusies. In dat geval zien we vanuit informatie management vaak het beleid ontstaan dat er geconsolideerd moet worden en dat er applicaties uit gefaseerd zullen worden. SharePoint kan hier ook een rol in spelen. Vaak zien we dat er applicaties in gebruik zijn, waarvan de functionaliteit eenvoudig geboden kan worden op basis van SharePoint. Voorbeelden zijn Kwaliteitshandboeken en het doen van meldingen/aanvragen. Dit wil overigens niet zeggen dat het aan te raden is, om allerlei applicaties in SharePoint te gaan bouwen Maar sluit de functionaliteit goed aan bij (standaard) SharePoint, dan kan op deze wijze het aantal applicaties teruggebracht worden. Met applicaties die gaan verdwijnen hoeft niet gekoppeld te worden. Vervolgens stelt men zich de vraag welk applicatielandschap er overblijft en hoe men daar mee wil integreren. In grote lijn zien we daarin 2 varianten: 1. Enterprise Service Bus (ESB) Een ESB is een architecturele softwareconstructie waarmee de communicatie tussen aanbieders van diensten ( service ) en afnemers hiervan vereenvoudigd wordt. DE ESB biedt hiertoe aan de kant van de aanvrager een met de aanvrager afgesproken interface aan, dit kan b.v. een webservice zijn. Aan de kant van de aanbieder zal de ESB via de interface die met de aanbieder is afgesproken communiceren. In het bovenstaande plaatje van het EIM portaal komt er daarom een extra component tussen de achterliggende applicatie en SharePoint. Deze ESB communiceert met SharePoint dus altijd op dezelfde wijze, waarbij de integratie met achterliggende systemen specifiek ingevuld kan worden. De ESB zorgt voor de vertaalslag. Dit leidt tot standaardisatie en vereenvoudiging van de koppelingen.

4 Binnen het Microsoft portfolio wordt Microsoft Biztalk Server ingezet voor de implementatie van een ESB architectuur. 2. Specifieke Integraties Uiteraard brengt het ontwerpen en implementeren van een ESB oplossing ook tijd en kosten met zich mee. Deze zijn aanzienlijk en in de praktijk zien we ook dat het beheren van een dergelijke oplossing specialistisch werk is. ESB oplossingen zijn dan ook vooral geschikt voor grotere, complexe omgevingen waarbij ook in de toekomst een grote diversiteit te verwachten is aan applicaties en koppelingen. In de meeste gevallen zien we daarom dat de vraag gaat over het realiseren van één of meerdere specifieke integraties. In het vervolg van dit document gaan we hier nader op in. Als we het hebben over specifieke integraties met SharePoint, dan is er goed nieuws. SharePoint neemt wereldwijd een leidende positie in op het vakgebied Enterprise Content Management (ECM) en de toepassing van het platform groeit sterk. Recente cijfers van AIIM (leidend onafhankelijk kennisinstituut voor ECM) tonen aan dat het aantal organisaties dat SharePoint gebruikt vorig jaar met 28% gestegen is. Dit betekent dat het platform niet meer te negeren is voor bedrijven die software ontwikkelen. Steeds meer software leveranciers bieden standaard mogelijkheden om hun applicatie te integreren met SharePoint. Het verdient dan ook aanbeveling om in een specifieke situatie eerst te onderzoeken of dit het geval is. Als de leverancier nu nog niets heeft, kan het zijn dat men iets aan het ontwikkelen is. Microsoft zelf timmert op dit vlak ook hard aan de weg. Zo zijn er vanuit Microsoft Dynamics NAV 2013 standaard mogelijkheden voor integratie met SharePoint. Voor Microsoft Dynamics CRM en AX was dat al eerder het geval. Ook bij deze standaard integraties is het echter zaak om vanuit functionele wensen en eisen te blijven redeneren. Niet alle scenario s worden ondersteund. In het algemeen kunnen we stellen dat het belangrijk is om te onderzoeken of (en hoe) er ook informatie naar het pakket weggeschreven kan worden. Het bieden van leesmogelijkheden is immers relatief eenvoudig. Bijna elk pakket heeft tegenwoordig wel een (relationele) database waar informatie uit te halen is. Maar kunnen er ook transacties aangemaakt/gewijzigd worden vanuit SharePoint? En hoe wordt op dat moment omgegaan met de business logica (denk aan zaken als controles, berekeningen en foutmeldingen). En hoe wordt omgegaan met gebruikersbeheer en rechten? Denk hierbij ook aan scenario s waarbij er externe gebruikers zijn. Verder is een belangrijke vraag hoe configureerbaar de oplossing is. Met andere woorden, kun je door middel van inrichting de koppeling realiseren, of moet er (steeds opnieuw) geprogrammeerd worden? In de situatie dat er geen standaard integratie is of de mogelijkheden niet toereikend zijn, dan zijn er globaal de volgende mogelijkheden om te integreren met SharePoint: 1. Een connector In aanvulling op wat de software leverancier te bieden heeft, zijn er ook derde partijen die producten leveren op het gebied van applicatie integratie. Een voorbeeld hiervan is IT IS AG (Duitsland) die een connector levert voor de koppeling

5 tussen Dynamics NAV en SharePoint. Hiermee kunnen op generieke wijze integraties gerealiseerd worden. De business logica wordt volledig aangesproken en de integratie is real-time en volledig configureerbaar. De informatie wordt in SharePoint getoond in een Web Part. Bij de selectie en beoordeling van dergelijke connectoren, gelden dus in basis dezelfde vragen als genoemd onder de standaard integraties. En uiteraard speelt altijd de vraag of de aanschaf van de oplossing zich terugverdient in lagere kosten van implementatie en beheer van de koppelingen. 2. Iframe Als weinig/geen standaard mogelijkheden en connectoren voorhanden zijn, dan is het nog steeds de vraag of er iets ontwikkeld moet worden. Ook dit hangt af van de gewenste functionaliteit. Veel applicaties bieden inmiddels de mogelijkheid om via het web benaderd te worden. Er kan dan vaak ook via een zogenaamd Iframe informatie getoond of bewerkt worden. Dit is een soort zwevend venster voor de achterliggende applicatie. Voor de gebruiker is dit een andere ervaring dan een web part, hij werkt daadwerkelijk in een andere applicatie. Voor bepaalde toepassingen kan dit echter een prima (tussentijdse) oplossing zijn. Vraag/aandachtspunt is wel of er gewerkt kan worden met single sign on ofwel éénmalig inloggen. SharePoint ondersteunt dit standaard, maar de achterliggende applicatie dient er uiteraard ook mee om te kunnen gaan. 3. Specifieke koppeling Als derde mogelijkheid noemen we het ontwikkelen van een specifieke koppeling. Dit kan vanuit SharePoint onder andere vanuit de Business Connectivity Services. Met dit onderdeel van SharePoint (voorheen heette het Business Data Catalogue) kunnen externe gegevens binnengehaald worden, compleet met lees- en schrijfmogelijkheden. Een andere mogelijkheid is om via een specifiek ontwikkeld WebPart de informatie op te halen. Vaak wordt er hierbij gebruik gemaakt van het aanspreken van zogenaamde web services. Dus als een systeemleverancier geen standaard integratie heeft dan is het de vraag of men wel web services ondersteunt. Dit is steeds vaker het geval, waardoor op dit gebied ook meer met standaard technieken gewerkt kan worden. Eerder genoemde vragen over gebruikersbeheer en business logica gelden uiteraard ook hier. Dynamics NAV ondersteunt web services standaard vanaf de versie NAV 2009 R2. Op basis van onze ruime ervaring met het integreren van Dynamics NAV en SharePoint is een iframe de minst voor de hand liggende optie. Er zijn immers betere alternatieven voorhanden. Een specifieke koppeling is een goede optie voor eenvoudige scenario s. Bijvoorbeeld het tonen van klantengegevens. Voor een complete portal oplossing waarbij ook data ingegeven moet worden is dit veelal een dure en inflexibele optie. Vandaar dat Thysia in de praktijk in die gevallen adviseert om een connector in te zetten en in het verleden het product IT IS Active heeft geselecteerd. Het generieke en configureerbare aspect is reeds genoemd. Daarnaast is de oplossing beschikbaar vanaf Dynamics NAV versie 3.7. Het grootste gedeelte van de Dynamics gebruikers werkt immers niet op de allernieuwste versie. En dat zal ook nog een tijd zo blijven, omdat een upgrade vaak een kostbare migratie is vanwege toegepast maatwerk in het ERP systeem.

6 In de communicatie laag kan standaard gewerkt worden met web services (uiteraard vanaf NAV 2009 R2). De oplossing is veilig en schaalbaar naar grote aantallen gebruikers/transacties. Voor de gebruikers van NAV 2013 en partners die hun ERP oplossingen aan het upgraden zijn, is het een belangrijke vraag wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van de standaard SharePoint client in NAV 2013 ten opzichte van IT IS Active. In de volgende paragraaf gaan we specifiek in op deze vergelijking. SharePoint client in NAV 2013 en IT IS Active In het algemene adviseren wij altijd om standaard Microsoft oplossingen te gebruiken waar mogelijk en alleen add-ons in te zetten wanneer dat toegevoegde waarde heeft. De vraag is dus wat de mogelijkheden zijn van de standaard SharePoint client in NAV en waar de begrenzingen liggen. Hierna behandelen we de belangrijkste aspecten. Om het overzichtelijk te houden, bepreken we ons tot de hoofdlijnen. 1. De Web Client, Web Pages De SharePoint client biedt de mogelijkheid om een Dynamics NAV pagina te publiceren als een web pagina. Dit gebeurt 1 op 1, dus alle velden en functies die beschikbaar zijn in NAV zijn daarmee ook direct beschikbaar op SharePoint. Het voordeel hiervan is dat dit generiek en snel werkt en dat de business logica van NAV ook volledig gebruikt wordt. Een nadeel is dat de schermen in NAV veelal rijk aan functionaliteit zijn en bedoeld voor de zwaardere ERP gebruiker. Hierdoor zijn ze vaak minder geschikt voor de lichtere gebruiker die via een portaal werkt. Het is mogelijk hier specifieke pages voor te maken en die als web page te publiceren. Dat is echter (dubbel) werk en het is ook geen configuratie. Verder is de web page niet hetzelfde als een web part. De gebruikerservaring is prima, maar de kanttekening is dat het is alsof je door een venster naar NAV kijkt. 2. Overige SharePoint integratiepunten De web page biedt de functionaliteit om NAV functionaliteit beschikbaar te stellen. Bij portal oplossingen is het echter ook vaak gewenst om te integreren met SharePoint lijsten of documenten bibliotheken. Of om in één web part ook data of functionaliteit uit een andere applicatie te tonen. Bijvoorbeeld een klantenlijst met een combinatie van gegevens uit NAV en CRM. Deze mogelijkheden zijn niet standaard aanwezig in de nieuwe web client. Ook directe support voor touch is niet voorhanden, wat de toepassing op tablets en mobile devices beperkt. 3. Gebruikers en rechten Het gebruikersmodel en het rechten systeem berusten op de NAV client. Dit betekent ook dat de gebruikers in een Active Directory omgeving ondergebracht dienen te zijn. Forms Based Authentication (FBA) wordt (nog) niet standaard ondersteund. Dit is geen bezwaar als het gaat om interne gebruikers die ook via een portal werken. Het is echter een belangrijke beperking als er vele rollen zijn en/of externe gebruikers. Verder is het de vraag is of de oplossing by design geschikt is voor grote aantallen gebruikers en hoe cloud enablement het beste in de praktijk gebracht kan worden.

7 4. Licenties Dit whitepaper is niet bedoeld om alle licentieaspecten volledig te behandelen Echter is er met NAV 2013 een belangrijke verandering die impact heeft op NAV licenties voor portals. Bij alle voorgaande versies van NAV was het nodig om een externe connector te licenseren om externe gebruikers toegang te bieden. De definitie van extern is niet op de loonlijst, dus geldt ook voor uitzendkrachten, freelancers, etc.. Met de connector kon (per database) een onbeperkt aantal externe gebruikers gelicenseerd worden voor toegang tot informatie uit NAV. In NAV 2013 is deze connector niet meer beschikbaar. In de plaats daarvan is er een externe gebruiker beschikbaar. Deze is gratis, maar dat geldt alleen voor klanten. Leveranciers en andere externe gebruikers moeten via een reguliere (concurrent) licentie werken. Er is ook een beperktere gebruikerslicentie mogelijk, maar die geeft slechts schrijfrechten op 4 tabellen. In scenario s met veel gebruikers en/of veel functionaliteit kunnen de licentiekosten van een portal scenario op NAV 2013 dus sterk oplopen. IT IS Active wordt gelicenseerd per connectie. De applicatie kan gelijktijdig gebruikt worden voor vele gebruikers, maar de vuistregel is concurrent users per connectie. Het aantal hangt af van het aantal en type transacties. Dus hoe meer gebruikers/transacties er zijn, hoe meer connecties en hoe duurder het wordt. Je kunt echter klein beginnen en opschalen. Bovendien kan exact worden bijgehouden hoeveel (gelijktijdige) sessies er gebruikt worden via SharePoint. Op basis van bovenstaande aspecten kunnen we concluderen dat de SharePoint client in NAV 2013 een nieuwe mogelijkheid biedt om vanuit SharePoint eenvoudig toegang te krijgen tot informatie en functionaliteit in NAV. De oplossing is vooral geschikt voor interne gebruikers en relatief eenvoudige portal scenario s. IT IS Active biedt toegevoegde waarde voor additionele functionaliteiten, externe gebruikers en schaalbaarheid. Uiteraard is bovenstaande informatie gebaseerd op de huidige stand van zaken. De verwachting is dat Microsoft in toekomstige releases additionele functionaliteit gaat bieden. Dat geldt echter ook voor leveranciers van connectoren, zoals IT IS. Een nieuwe grote release van NAV zal nog enige tijd duren (want deze is net uit) dus de mening van Thysia is dat de bovenstaande grote lijnen de komende jaren blijven gelden. Tot nu toe hebben we een overzicht gegeven van de basiskeuzes t.a.v. de architectuur en de soorten integraties die er bestaan. In het vervolg van dit document geven we enkele belangrijke tips om een dergelijk project succesvol aan te pakken.

8 Aanpak van succesvol integreren met SharePoint Groot denken, klein beginnen Enerzijds moet je als organisatie goed bepalen waar je over 1,5 tot 2 jaar wil staan. Anderzijds moet je klein en praktisch beginnen met projecten die snel succesvol zijn. Op deze manier creëer je automatisch draagvlak binnen de organisatie. Vanuit IT management bepaal je dus je strategie en plan voor de toekomst, en maak je dit plan gereed voor kleinere stappen. Het is van belang een gezonde mix te zoeken tussen het inzetten van een platform voor de lange termijn, en anderzijds het realiseren van kleine projecten op korte termijn en daarmee voortgang boeken. De vraag is natuurlijk: wat is een klein project?. Integratie is meestal geen klein project. Zelfs met gebruikmaking van een standaard koppeling of connector is het al snel een paar weken werk om (meerdere functionaliteiten van) een achterliggend systeem beschikbaar te stellen. Vooral als er ook informatie aangemaakt of bewerkt moet worden. Maar klein beginnen kan ook betekenen dat er eerst een Proof Of Concept gerealiseerd wordt met een werkend voorbeeld van de beoogde integratie. Dit kan vaak op logische wijze gecombineerd worden met een basis implementatie van standaard functionaliteit. Denk b.v. aan een teamsite voor een afdeling met daarop documentenbeheer een gezamenlijke kalender. Hierdoor raakt men ook beter bekend met het SharePoint platform. SharePoint is immers geen punt oplossing maar een platform met uitgebreide mogelijkheden op vele vlakken. Draagvlak creëren Het is dan ook verstandig om eerst draagvlak te creëren voor het platform. IT Management kan op meerdere manieren draagvlak creëren. De inrichting van een projectensite kan binnen enkele dagen gerealiseerd worden. Als medewerkers merken dat deze andere manier van werken veel efficiënter is, gaan ze zich ook afvragen of het platform ook voor andere doeleinden ingezet kan worden. Op deze manier groeien de vraagstukken en creëer je dus meer draagvlak. Aansluiting op werkprocessen Het werk en de passie van medewerkers ligt bij hun primaire taak (b.v. verkoop of technische dienst), en niet bij het werken met complexe IT toepassingen. Hierdoor moet er vanaf het begin gekeken worden naar hoe de werkwijze voor gebruikers zo eenvoudig mogelijk gemaakt kan worden, wat ze nodig hebben en wat ze willen. Een portaal kan hierin sterk ondersteunend zijn, maar moet zodanig gemaakt worden dat het gebruik eenvoudig is.

9 Thysia Information Management Thysia Information Management is expert op het gebied van SharePoint en informatiemanagement. De oplossingen van Thysia helpen organisaties eenvoudiger samenwerken en informatie delen. Specialisaties zijn SharePoint portals en document & workflow management oplossingen die naadloos geïntegreerd zijn met backoffice systemen zoals Microsoft Dynamics NAV. Thysia Information Management Haagsemarkt BA Breda Nederland Tel: +31 (0) Fax: +31 (0) , Thysia Information Management Nothing from this document may be multiplied and/or copied by means of printing, photocopy, microfilm or by any other means without prior written approval of Thysia Information Management.

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche

Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche (Middel)grote bedrijven in de food branche - zoals voedingsmiddelenproducenten en organisaties

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers Online 8.0

Release notes UNIT4 Multivers Online 8.0 Release notes UNIT4 Multivers Online 8.0 UNIT4 Multivers is een product van: UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 0184 444555 Supportfax

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation 22 mei 2008 Qurius Page 1 Agenda Uitdagingen People Ready Business Integrated Innovation Case: FNV Bondgenoten Qurius en samenvatting Qurius Page 2 Uitdagingen

Nadere informatie

mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0

mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0 mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0 1 Introductie... 3 2 Overzicht van scenario s... 4 2.1 myrequisitions... 4 2.2 myguidedbuy... 6 2.3 myconfirmation...

Nadere informatie

Single sign on kan dé oplossing zijn

Single sign on kan dé oplossing zijn Whitepaper Single sign on kan dé oplossing zijn door Martijn Bellaard Martijn Bellaard is lead architect bij TriOpSys en expert op het gebied van security. De doorsnee ICT-omgeving is langzaam gegroeid

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV.

Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV. Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV. ONTVANG HERKEN VERWERK ARCHIVEER NAViDocs is de volledig

Nadere informatie

Crowdfunding Software WEBclusive

Crowdfunding Software WEBclusive Crowdfunding Software WEBclusive Waarom Crowdfund geld, tijd en expertise met de WEBclusive crowdfunding software. Activeer uw achterban, creëer draagvlak voor de initiatieven die belangrijk zijn voor

Nadere informatie

SIMPLIFYSCAN. A sharp choice in intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. A sharp choice in intelligent scanning SIMPLIFYSCAN A sharp choice in intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: A SHARP CHOICE IN INTELLIGENT SCANNING SimplifyScan maakt het voor gebruikers mogelijk om documenten op een eenvoudige wijze te scannen

Nadere informatie

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 Workspace 365 Creëer uw eigen online werkplek Tegenwoordig werken veel medewerkers via verschillende devices. Hierdoor is er steeds meer behoefte aan een

Nadere informatie

Caag CRM. info@caagcrm.nl www.caagcrm.nl. Informatie Brochure

Caag CRM. info@caagcrm.nl www.caagcrm.nl. Informatie Brochure Caag CRM info@caagcrm.nl www.caagcrm.nl Informatie Brochure Over Ons Caag CRM is een cloud- based software onderneming. Onze kracht ligt in het ontwikkelen van slimme software oplossingen gebaseerd op

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Portal als infrastructuur voor gepersonaliseerde dienstverlening

Portal als infrastructuur voor gepersonaliseerde dienstverlening Portal als infrastructuur voor gepersonaliseerde dienstverlening Onafhankelijke diensten......veilig, gebundeld en gepersonaliseerd voor.....alle doelgroepen... Klanten Informatie Communicatie Back-office

Nadere informatie

Xebic. Cloud Solutions voor het Onderwijs

Xebic. Cloud Solutions voor het Onderwijs Xebic Cloud Solutions voor het Onderwijs Cloud Solutions www.xebic.com Inleiding Doel Architectuur concepten OnStage, de Cloud applicatie van Xebic. 2 Inhoud Xebic Bedrijf Cloud-roots Views Cloud Applicaties

Nadere informatie

Functionele beschrijving integratie Bluebeam Revu ECM systemen

Functionele beschrijving integratie Bluebeam Revu ECM systemen ECM Pro Solutions Telefoon: (+31) 046 8509263 Website: www.ecmprosolutions.com Email: info@ecmprosolutions.com KvK 56313047 Functionele beschrijving integratie Bluebeam Revu ECM systemen Versie Status

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen

o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen Nieuwste versie van Office-desktoptoepassingen Licenties per gebruiker voor 5 computers incl Mac en mobiel Office-toepassingen naar een pc streamen

Nadere informatie

BPMone 2.9 Release notes

BPMone 2.9 Release notes BPMone 2.9 Release notes 2012 Lexmark International Technology S.A. Datum: 12/18/2012 Versie: 2.9 BPMone is a trademark of Lexmark International Technology S.A., registered in the U.S. and other countries.

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

En 15 maart 2016 Simply.Flexible

En 15 maart 2016 Simply.Flexible En 15 maart 2016 Simply.Flexible Agenda Even voorstellen Quadira Dennis Wolf Waarom Output Management met Advanced-Forms o Met Dynamics NAV Even voorstellen Advanced-Forms Advanced-Forms in de praktijk

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Microsoft s platform voor projectorganisaties. EPM 2007 en straks 2010. Wil Jansen Gwen Schilte

Microsoft s platform voor projectorganisaties. EPM 2007 en straks 2010. Wil Jansen Gwen Schilte Microsoft s platform voor projectorganisaties EPM 2007 en straks 2010 Wil Jansen Gwen Schilte EVEN VOORSTELLEN! Office Solutions SharePoint Solutions Project Solutions Learning Solutions Professional Services

Nadere informatie

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 Prijslijst Dynamics Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 CRM 2013 Online E: info@engion.nl Introductie Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM en andere Office

Nadere informatie

GEEN ZIN IN OVERTYPEN?

GEEN ZIN IN OVERTYPEN? GEEN ZIN IN OVERTYPEN? VERSNEL UW BUSINESS DOOR: AUTOMATISCHE DATA INVOER W ORKFLOW VOOR GOEDKEURING TIJDENS HET INKOOPPROCES DIGITAAL DOCUMENT ARCHIEF DOCUMENT CAPTURE Document Capture voor Dynamics NAV

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie

Enabling Mobile. Een whitepaper over het ontsluiten van data en systemen voor gebruik met en door mobiele applicaties

Enabling Mobile. Een whitepaper over het ontsluiten van data en systemen voor gebruik met en door mobiele applicaties Enabling Mobile Een whitepaper over het ontsluiten van data en systemen voor gebruik met en door mobiele applicaties Door Rutger van Iperen Mobile Developer bij AMIS Services Introductie Het gebruik van

Nadere informatie

Installatie Avalanche Windows

Installatie Avalanche Windows Installatie Avalanche Windows Deze handleiding beschrijft de stappen om software voor Avalanche Windows op een huidige omgeving te updaten en te installeren. Tijdens deze installatie, kunnen anders gebruikers

Nadere informatie

Agenda. 1. Introductie CIBER. 2. Visie Cloud Services. 4. Hoe kan CIBER hepen. 2 Titel van de presentatie

Agenda. 1. Introductie CIBER. 2. Visie Cloud Services. 4. Hoe kan CIBER hepen. 2 Titel van de presentatie CIBER Nederland BV Agenda SURF 1. Introductie CIBER 2. Visie Cloud Services 3. Visiei Position Paper Beliefs 4. Hoe kan CIBER hepen 2 Titel van de presentatie 1. Introductie CIBER Nederland? Feiten en

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

Haaglanden Medisch Centrum

Haaglanden Medisch Centrum Cloud oplossing in Haaglanden Medisch Centrum 26 september 2016 Agenda I. Introductie Haaglanden MC II. Situatieschets (voor implementatie) III. Probleemstelling huidige situatie IV. Doelstelling V. Pakket

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 2 Inleiding Lancom biedt haar klanten reeds sinds 2007 de mogelijkheid om te gaan werken van uit een Cloud model waarbij de servers in een datacenter van Lancom

Nadere informatie

De ins en outs van OpenERP! OpenERP wanneer en hoe toepasbaar en welke aandachtspunten bij invoering

De ins en outs van OpenERP! OpenERP wanneer en hoe toepasbaar en welke aandachtspunten bij invoering De ins en outs van OpenERP! OpenERP wanneer en hoe toepasbaar en welke aandachtspunten bij invoering OpenERP Inhoud Ervaringen vanuit de gebruiker DEMO Open source filosofie OpenERP Voor welke bedrijven

Nadere informatie

Aanpassing btw per 1 oktober 2012 Microsoft Dynamics AX

Aanpassing btw per 1 oktober 2012 Microsoft Dynamics AX Aanpassing btw per 1 oktober 2012 Microsoft Dynamics AX Mprise B.V. Newtonstraat 2 P.O. Box 598 3900 AN VEENENDAAL The Netherlands Copyright 2012 Mprise B.V., Veenendaal, The Netherlands All rights reserved.

Nadere informatie

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Enabling Enterprise Mobility Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Nieuwe werkplek & digitaal toetsen Hanzehogeschool Groningen Agenda 1. Introductie Chantal Smelik Microsoft Maaike van Mourik project

Nadere informatie

SHARPEN. Empower people to get work done. Make it SimplySo

SHARPEN. Empower people to get work done. Make it SimplySo SHARPEN Empower people to get work done Make it SimplySo Simply So: get work done Aanname: SharePoint online (Office 365) is te complex in gebruik voor MKB bedrijven, zelfs als alleen de basis functionaliteiten

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem NIS UPDATE RELEASE Q2-2014 NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Niets uit deze opgave

Nadere informatie

Exact en partneroplossingen uit de Parentix Cloud. powered by Cisco. Harald de Wilde Strategic Channel Development Cisco

Exact en partneroplossingen uit de Parentix Cloud. powered by Cisco. Harald de Wilde Strategic Channel Development Cisco Exact en partneroplossingen uit de Parentix Cloud powered by Cisco Harald de Wilde Strategic Channel Development Cisco Alex Struik Partner Accountmanager Parentix Cloud introductie Cisco Parentix Cloud

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver Installatiehandleiding Installatiehandleiding voor de ODBC-driver van UNIT4 Multivers (Accounting) Online 8.1 Copyright 2013 UNIT4 Software B.V., Sliedrecht, The Netherlands Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties Versie: maart 2002 mei 2002 Beknopte dienstbeschrijving

Nadere informatie

Responsive web applicaties op Oracle

Responsive web applicaties op Oracle APEX Responsive web applicaties op Oracle Spreker(s) : Datum : E-mail : Arian Macleane & Jacob Beeuwkes 06-06-2013 info@transfer-solutions.com WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM Outline Trends APEX intro APEX

Nadere informatie

Welcome. Barend Vercauteren Koen Van de Vyver. SSID: ESC-GUEST Paswoord: welcome@esc

Welcome. Barend Vercauteren Koen Van de Vyver. SSID: ESC-GUEST Paswoord: welcome@esc Welcome Barend Vercauteren Koen Van de Vyver SSID: ESC-GUEST Paswoord: welcome@esc introductie sinds 1999 Gent, Antwerpen, Kortrijk en Brussel +50 vaste werknemers organisaties en ondernemingen service

Nadere informatie

output management www.advanced-forms.com

output management www.advanced-forms.com output management www.advanced-forms.com Advanced-Forms Advanced-Forms is een state-of-the-art, gebruiksvriendelijke- en flexibele outputmanagementoplossing voor bedrijven van elke grootte. Met Advanced-Forms

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

SharePoint 2010 versus 2013

SharePoint 2010 versus 2013 Whitepaper SharePoint 2010 versus 2013 Is een upgrade noodzakelijk? T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 Inleiding Microsoft komt met een echt sociaal samenwerkingsplatform dat past bij de eisen en wensen

Nadere informatie

Cloud Computing. Broodje IT: Cloud Computing. Agenda:

Cloud Computing. Broodje IT: Cloud Computing. Agenda: Broodje IT: Cloud Computing Agenda: Welkomstwoord door Jan Mudde Breedband Drechtsteden door Wico Lunch Cloud Computing door William Geluk Cloud Computing Agenda Opening (Jan Mudde) Breedband Drechtsteden

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

SPTOOLS SHAREPOINT CONNECTOR -

SPTOOLS SHAREPOINT CONNECTOR - SPTOOLS SHAREPOINT CONNECTOR - 1/6 Inhoudsopgave 1. SPTOOLS... 3 WAT KAN HET?... 3 Document Browser...3 Document Bundels...3 Consistente Data Quality...3 SharePoint workflows en document goedkeuring...3

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

Novell Data Synchronizer: wie kan er nog zonder? Wiljo Tiele Geert Wirken

Novell Data Synchronizer: wie kan er nog zonder? Wiljo Tiele Geert Wirken Novell Data Synchronizer: wie kan er nog zonder? Wiljo Tiele Geert Wirken Welkom op Mobiele telefoons uit aub In het Reehorst-gebouw niet roken De presentaties staan na vandaag op de website Heeft u een

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl Uw cliënt verdient toch maatwerk zorg? Waarom Webfysio? Uw eigen online en blended maatwerk zorgpakketten aanbieden Uw cliënten ondersteunen met online agenda, notificaties en herinneringen Direct online

Nadere informatie

OpenIMS 4.2 Portaal Server

OpenIMS 4.2 Portaal Server OpenIMS 4.2 Portaal Server Inhoudsopgave 1 WAT IS EEN ENTERPRISE INFORMATIE PORTAAL?...3 1.1 BESPARINGEN...3 1.2 GERICHT OP EEN SPECIFIEKE DOELGROEP...3 2 OPENIMS PORTAAL SERVER (PS)...4 2.1 CENTRAAL BEHEER...4

Nadere informatie

Perceptive Process. Release Notes. Version: 3.5.x

Perceptive Process. Release Notes. Version: 3.5.x Perceptive Process Release Notes Version: 3.5.x Written by: Product Knowledge, R&D Date: December 2015 2015 Lexmark International Technology, S.A. All rights reserved. Lexmark is a trademark of Lexmark

Nadere informatie

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid Met een combinatie van Microsoft Dynamics CRM en een online besteltool krijgt MCFE niet alleen inzicht

Nadere informatie

Alles weten over Office 365 in het onderwijs

Alles weten over Office 365 in het onderwijs Alles weten over Office 365 in het onderwijs APS IT-diensten Utrecht TAC:TIX Pagina 1 Microsoft Office 365 in het onderwijs Microsoft Office 365 biedt besturen en scholen de unieke mogelijkheid om samenhang

Nadere informatie

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur 13-01-2017 Agenda Over JorSoft Wat kost het MIS Waarom JorSoft Diensten Het MIS Vervolgstappen IT infrastructuur JorSoft JorSoft is een zelfstandige, financieel onafhankelijke onderneming Sterke financiele

Nadere informatie

Zakelijke dienstverlening in de cloud

Zakelijke dienstverlening in de cloud Zakelijke dienstverlening in de cloud Werken in de cloud, veilig en betrouwbaar ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Agenda Introductie Parentix Dienstverlening Samenwerking met Computerplan

Nadere informatie

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat:

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat: Training Trainingscode Duur Gepubliceerd Taal Type Leermethode Kosten SF2015V8 4 dagen 02/02/2015 Nederlands & Engels Developer, basis Invidueel & klassikaal Op aanvraag Deze training richt zich op het

Nadere informatie

Ontdek wat Office 365 voor Uw organisatie kan doen!

Ontdek wat Office 365 voor Uw organisatie kan doen! Microsoft Office 365 / 2013 Office 365 maakt een heel nieuwe werkwijze mogelijk. Office 365 biedt vrijwel overal toegang tot de vertrouwde Microsoft Office-tools, aangevuld met hoogwaardige, eenvoudig

Nadere informatie

Online Upgrade Pack 2015. Assistance PSA Suite for Microsoft Dynamics CRM Online

Online Upgrade Pack 2015. Assistance PSA Suite for Microsoft Dynamics CRM Online Online Upgrade Pack 2015 Assistance PSA Suite for Microsoft Dynamics CRM Online 1 P a g e Introductie 2015 is het jaar dat Assistance Software haar 25 jarige bestaan viert. Met deze mijlpaal introduceren

Nadere informatie

Werksessie DLWO. 25 juni 2013. Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk

Werksessie DLWO. 25 juni 2013. Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk Werksessie DLWO 25 juni 2013 Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk Aanleidingen programma Mogelijkheden van SURFconext Ontwikkelingen rondom cloud Kansen voor samenwerking kennisinstellingen Behoeften

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

De Outlook en SharePoint integratie

De Outlook en SharePoint integratie Direct vanuit Outlook e-mailberichten en/of bijlagen opslaan in SharePoint ( drag and drop ). GeONE is uw partner voor SharePoint Informatie Management. Alle document management functionaliteiten beschikbaar

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Orbis Software. Portal4U. Whitepaper. Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct Portal4U van Orbis Software Benelux BV.

Orbis Software. Portal4U. Whitepaper. Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct Portal4U van Orbis Software Benelux BV. Orbis Software Whitepaper Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct van Orbis Software Benelux BV Orbis Standaard Product Portal4 Maak eenvoudig uw eigen Portals Portal4 Met beschikt

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Thysia intranet oplossing

Thysia intranet oplossing Thysia intranet oplossing. Document van Thysia Information Management Omschrijving van functionaliteiten Thysia intranet oplossing 1. Functionaliteit Thysia intranet oplossing Het standaard intranet is

Nadere informatie

Digitaal, mobiel en altijd beschikbaar dat is het nieuwe werken.

Digitaal, mobiel en altijd beschikbaar dat is het nieuwe werken. Digitaal, mobiel en altijd beschikbaar dat is het nieuwe werken. De transformatie naar digitaal werken is in volle gang. Het is van wezenlijk belang om toenemende hoeveelheden data en snel veranderende

Nadere informatie

techtwo, liefde voor e-commerce Magento 2 komt er aan, wat nu?

techtwo, liefde voor e-commerce Magento 2 komt er aan, wat nu? techtwo, liefde voor e-commerce Magento 2 komt er aan, wat nu? Korte introductie Jorden van den Beuken Accountmanager sinds januari 2011 Vught Hockey E-commerce Klassieke muziek Reizen Agenda Wat is Magento?

Nadere informatie

Release (p)review. Microsoft releases 2012

Release (p)review. Microsoft releases 2012 Microsoft releases 2012 Release (p)review Nspyre Herculesplein 24 3584 AA Utrecht T 088-827 50 00 F 088-827 50 99 www.nspyre.nl System Center 2012 is een verzameling van krachtige beheerproducten waarmee

Nadere informatie

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen Exclusieve partnership Cloudleverancier NaviSite is als onderdeel van mediaconglomeraat Time Warner Cable één van de grootste wereldwijde providers van enterprise class

Nadere informatie

myprequest The new generation Workplace Management Solution

myprequest The new generation Workplace Management Solution myprequest The new generation Workplace Management Solution inhoud De basis voor regievoering 4 SLA s en KPI s Functionaliteiten 5 Haal meer uit uw CAD-tekening of Revit model Gemak dient de mens! 6 Hoe

Nadere informatie

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7 Het jaar 2011/2012 staat voor veel organisaties in het teken van Windows 7. De overstap van Windows XP naar Windows 7 lijkt in eerste instantie eenvoudig te zijn maar blijkt in de praktijk toch complex.

Nadere informatie

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet. SURFconext Cookbook Het koppelen van Alfresco aan SURFconext Auteur(s): Frank Niesten Versie: 1.0 Datum: 8 december 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305

Nadere informatie

Van Big Data tot waardevolle informatie op maat van de (interne)gebruiker en de burger

Van Big Data tot waardevolle informatie op maat van de (interne)gebruiker en de burger Van Big Data tot waardevolle informatie op maat van de (interne)gebruiker en de burger Tijdens deze sessie krijgt u een inzicht in een specifieke visie over hoe men op basis van grote hoeveelheden ongestructureerde

Nadere informatie

Wanneer welk workflow inbox?

Wanneer welk workflow inbox? Wanneer welk workflow inbox? Inleiding Sinds de invoering van SAP workflow in 1996 zijn voor het afhandelen van workflow taken een aantal alternatieven naast de standaard SAP Business Workplace (SBWP)

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

MijnPvdA en Liferay. Liferay Community Event Rotterdam, 17 mei 2011 Wim van Meurs

MijnPvdA en Liferay. Liferay Community Event Rotterdam, 17 mei 2011 Wim van Meurs MijnPvdA en Liferay Liferay Community Event Rotterdam, 17 mei 2011 Wim van Meurs MijnPvdA op Liferay: Agenda Over PvdA, over MijnPvdA MijnPvdA op Liferay? Migratie: een technisch project Resultaten, verwachtingen

Nadere informatie

Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center

Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center Inleiding Een belangrijk component van SAP Invoice Management (SIM) is de herkenning en extractie van relevante velden van een

Nadere informatie

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Contact persoon: Thera Splinter: 020 6445160 team@webfysio.nl Contact persoon: Joost Nagelmaeker: 0642115336

Nadere informatie

Intake Formulier Opleidingen

Intake Formulier Opleidingen Intake Formulier Opleidingen CommVault Afdeling: Opleidingen Documentnummer: I-CV-01_training Contactgegevens Betrokkenen Naam Email Telefoonnummer DataManagement Professionals (Trainer) Naam Email Telefoonnummer

Nadere informatie

HCM Processes and Forms

HCM Processes and Forms HCM Processes and Forms Adobe Interactive Forms XSS Homepage Framework Portal Susan van Someren, Miroslav Medic (Xbow IT) Zeist, 2 maart 2010 Inhoud Introductie Aanleiding HCM Processes and Forms Wat is

Nadere informatie

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014 Introductie Peter Klix Infrastructuurarchitect Specialisatie networking en desktop concepts Peter.klix@eic.nl Cloud desktop Introductie Desktop concepten door de jaren Infrastructuur Cloud concepten Focus

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Even voorstellen. Maaike Stam IT Strategy Consultant Winvision. Martijn Kamsteeg Onderwijsleider / Deelprojectleider DsDo Albedacollege

Even voorstellen. Maaike Stam IT Strategy Consultant Winvision. Martijn Kamsteeg Onderwijsleider / Deelprojectleider DsDo Albedacollege Even voorstellen Martijn Kamsteeg Onderwijsleider / Deelprojectleider DsDo Albedacollege Peter Ran Operationeel Directeur Winvision Maaike Stam IT Strategy Consultant Winvision Waar gaan we het vandaag

Nadere informatie

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag.

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Voorbeeldproject Een Haagse SOA Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Aanleiding Vanuit de visie

Nadere informatie

Orbis Software. Portal4U. Whitepaper. Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct Portal4U van Orbis Software Benelux BV.

Orbis Software. Portal4U. Whitepaper. Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct Portal4U van Orbis Software Benelux BV. Orbis Software Whitepaper Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct van Orbis Software Benelux BV Orbis Standaard Product Maak eenvoudig uw eigen Portals Met beschikt u over een

Nadere informatie

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT 5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT Na enkele jaren ervaring met de cloud, realiseren zowel gebruikers als leveranciers zich dat enkele van de vaakst gehoorde mythes over cloud computing eenvoudigweg... niet waar

Nadere informatie

Nieuw in deze versie Versie: 2.3

Nieuw in deze versie Versie: 2.3 Perceptive Reflect Nieuw in deze versie Versie: 2.3 Product Documentation, R&D datum: November 2012 2012 Lexmark International Technology SA. All rights reserved Perceptive Reflect is a trademark of Lexmark

Nadere informatie