JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR)"

Transcriptie

1 Het Facilitair Bedrijf werft aan in contractueel dienstverband JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR) Afdeling: Account Management Beleidsdomein: Bestuurszaken Niveau: B Graad: Deskundige Standplaats: Brussel Datum opstart: bij voorkeur vóór 1 juni 2014 Vacaturenummer: DE FUNCTIE EN ZIJN CONTEXT Je komt terecht bij het Facilitair Bedrijf, een agentschap in oprichting, dat ontstaat uit een fusie van de entiteit e-government en ICT-beheer (e-ib) en het agentschap voor facilitair management (afm). AFM staat in voor de uitvoering van het beleid van de Vlaamse overheid op vlak van facilitair management en is verantwoordelijk voor de diensten: vastgoedbeheer, werkplekinrichting, gebouwgebonden facilitaire diensten, schoonmaak, catering, digitale drukkerij, goederen- en contractbeheer, logistiek transport. e-ib wil alle entiteiten van de Vlaamse overheid maximaal ondersteunen door het aanbieden van ICT-, e-government- en informatiediensten, -producten en - advies, om op die manier bij te dragen tot de optimale werking van de Vlaamse overheid als geheel en de lokale besturen en provincies. Tot haar klanten rekent het Facilitair Bedrijf de departementen, de intern of extern verzelfstandigde agentschappen (IVA's en EVA's) van de 13 Vlaamse beleidsdomeinen, de kabinetten van de ministers van de Vlaamse regering, de adviesraden verbonden aan de Vlaamse overheid, de provincies en de lokale besturen. Als junior account manager kom je terecht binnen de cel Relatiebeheer die later zal opgaan in de afdeling Account Management. De cel Relatiebeheer verstrekt professioneel ICT-advies op maat aan de (interne) klanten en behartigt als pleitbezorger van een deel van de klanten, de belangen van die klanten binnen de eigen organisatie teneinde bij te dragen tot een efficiënte en effectieve ICT-werking van de Vlaamse overheid. Daarnaast draagt de cel relatiebeheer bij aan de afstemming tussen het gemeenschappelijk ICT- dienstenaanbod en een generiek gemeenschappelijke omgeving enerzijds en de noden van de klant anderzijds. Naast de gemeenschappelijke ICT-dienstverlening zijn er bij de verschillende entiteiten meer of minder uitgebouwde ICT-diensten. Zij vormen de natuurlijke partners om met complementaire inzet de business te ondersteunen. De relatie met deze ICT-partners is cruciaal voor de gemeenschappelijke ICT-dienstverlening. De entiteiten van het beleidsdomein Bestuurszaken doen de Vlaamse overheid soepel draaien. Zo zorgen zij voor boeiende jobs in een aangename omgeving en maken zij de overheid slank en eenvoudig. Wil je meer weten? U ontdekt het op de portaalsite van Bestuurszaken. JE TAKENPAKKET Specifiek heb je als junior accountmanager de volgende taken: Ondersteunen en informeren van bestaande en potentiële klanten. Dit betekent bijvoorbeeld: 1

2 detecteren van klantenbehoeften; opmaken van accountplannen; verzamelen van gegevens voor klantanalyse; inventariseren van de kritische succesfactoren voor klanten; opvolgen klantenrelaties; signaleren van synergie; bijstand in de relatie tussen klant en gemeenschappelijke dienstverlener; Bijdragen aan de afstemming tussen het gemeenschappelijk ICT-dienstenaanbod en een generiek gemeenschappelijke omgeving enerzijds en de noden van de klant anderzijds. Dit kan bijvoorbeeld door het opvolgen van en het adviseren bij projectvoorstellen, het doen van voorstellen tot bijsturing van de serviceorganisatie, het formuleren van aanbevelingen voor het aanbod en het promoten van het aanbod. Het begeleiden en ondersteuning van de klanten van het Facilitair Bedrijf. Je creëert bekendheid rond de dienstverlening van het Facilitair Bedrijf. Je hebt oog voor de noden en behoeften van de klanten. Je analyseert vragen, verstrekt informatie en stelt indien nodig een begeleidingsplan op voor de klant dat een passend voorstel is voor de specifieke situatie. Je realiseert samen met de betrokkenen het begeleidingsplan en bewaakt de vooropgezette doelstellingen. Je brengt nauwgezet de gegevens i.v.m. de klantencontacten in het client relationship managemt (CRM) systeem. Daarnaast help je mee om de interne processen te optimaliseren, zodat de aanpak steeds zo efficiënt en actueel mogelijk is. Je bouwt je kennis m.b.t. de dienstverlening verder uit en deelt deze met jouw collega s om het kennisniveau van het team op peil te houden. Je analyseert en registreert gegevens teneinde officieel verslag te kunnen uitbrengen en input te kunnen leveren aan het beleid. 1. PROBLEEMANALYSE Vervolledigen, verhelderen en analyseren van de vraag / het probleem om over de nodige gegevens en inzichten te beschikken om een gepaste dienstverlening of doorverwijzing te kunnen uitwerken. Klantenbezoeken afleggen om de nodige gegevens verzamelen Aanvragen en klachten doornemen om de positie van de klant te kunnen situeren Klantenbevragingen interpreteren Opvangen en interpreteren van signalen, specifieke behoeften en noden bij de doelgroepen Aanvullen van de informatie in het CRM-systeem. 2. INFORMATIE EN ADVIES Verstrekken van informatie, formuleren van een advies en/of opstellen van een begeleidingsplan, teneinde de klant een passend antwoord of voorstel te bieden op zijn / haar situatie. Voorbeelden van activiteiten Eerstelijns advies verstrekken Een antwoord rond de dienstverlening van het facilitair bedrijf verzekeren, eventueel na consultatie van collega s Technische gegevens opzoeken en analyseren om de klant te kunnen adviseren Werkbare doelstellingen formuleren voor het begeleidingsplan Checken of het advies en/of begeleidingsplan voldoet aan de verwachtingen van de klant Samenbrengen van de eigen inbreng en de inbreng van anderen (klant, collega s, andere deskundigen,.) in een voorstel Aanvullen van de informatie in het CRM-systeem. 2

3 3. BEGELEIDING EN OPVOLGING Samen met de betrokkenen het advies of het begeleidingsplan uitvoeren en/of opvolgen teneinde de vooropgezette doelstellingen zo goed mogelijk te realiseren. Voorbeelden van activiteiten Systematisch opvolgen van gedane acties en de ondernomen stappen Bespreken van knelpunten in de uitvoering van een advies/begeleidingsplan met de klanten Registreren van de acties in het begeleidingsplan Opvolgen, evalueren en eventueel bijsturen Aanvullen van de informatie in het CRM-systeem. 4. RAPPORTERING Registreren en analyseren van gegevens teneinde enerzijds officieel verslag uit te brengen en anderzijds input te geven aan het beleid. Voorbeelden van activiteiten Het CRM-systeem mee aanvullen Rapportering over de klant aan collega s Optimaliseren van het aanbod via gerichte gegevensanalyse 5. BEKENDMAKING VAN DE DIENSTVERLENING EN PROSPECTIE Bekendheid creëren rond de dienstverlening teneinde mogelijke klanten en/of partners te informeren en/of aan te trekken. Netwerken en uitdragen van het imago van de instelling Blinde vlekken in het aanbod opsporen en signaleren aan lijnverantwoordelijke Sensibiliseren Bekend maken en profileren van de diensten Uitdragen wat de functie van het facilitair bedrijf is 6. KENNIS M.B.T. HET VAKGEBIED Actief bijhouden en uitwisselen van kennis en ervaring m.b.t. het vakgebied teneinde de kwaliteit van de dienstverlening op individueel en afdelingsniveau te optimaliseren. Deelnemen aan interne vergaderingen en overleg Het bijwonen van studiedagen om op de hoogte blijven van diverse ontwikkelingen Zelfstudie aan de hand van internet, boeken of tijdschriften Uitwisselen van interessante informatie en ervaringen met collega s 7. OPTIMALISATIE VAN DE WERKING Werkt mee aan overleg en/of doet voorstellen ivm verbetering van interne processen, teneinde ervoor te zorgen dat de aanpak steeds zo efficiënt en actueel mogelijk is 3

4 Bewaakt de belangen van de klant tijdens werkoverleg binnen het facilitair bedrijf Geeft duidelijk aan welke verbeteringen tot een grotere klantentevredenheid kunnen leiden Streeft tijdens werkoverleg naar oplossingen voor de klant 8. HELPT COLLEGA S VAKINHOUDELIJK Bouwt de kennis verder uit en stelt die ter beschikking om het kennisniveau van het team op peil te houden Geeft feedback aan collega s over bezorgheden, situaties en problemen aan klantzijde Schept duidelijk over de afgesproken dienstverlening, zowel vanuit de dienstverleningscatalogus als voor specifieke afspraken Biedt ondersteuning bij de opmaak van Service Level Agreements of samenwerkingsakkoorden JE PROFIEL Je beschikt over een bachelor- of graduaatsdiploma en je kan voldoende relevante ervaring voorleggen inzake ICT-rollen én accountmanagement. We hechten veel belang aan je motivatie en leergierigheid om je op korte termijn in te werken. JE TECHNISCHE COMPETENTIES Je hebt een generalistische ICT kennis (netwerken, databanken, file-servers, applicatieontwikkeling, hosting, smartphones, ICT-dienstverlening, ICT-management frameworks) en kan je snel inwerken in nieuwe deeldomeinen. Kennis en ervaring met Key accountmanagement is een pluspunt Je kan vlot met een computer werken en hebt een goede kennis van de courante burotica software. Je kan vlot werken met een CRM-systeem 4

5 JE PERSOONSGEBONDEN COMPETENTIES Voortdurend verbeteren Voortdurend verbeteren van het eigen functioneren en van de werking van de entiteit, door de bereidheid om te leren en mee te groeien met veranderingen Niveau I: Toont zich leer- en aanpassingsbereid m.b.t. de eigen functie en situatie Klantgerichtheid Met het oog op het dienen van het algemeen belang, de legitieme behoeften van verschillende soorten (interne en externe) klanten onderkennen en er adequaat op reageren Niveau II: Onderneemt acties om voor de klant een geschikte oplossing te bieden bij vragen en problemen die minder voor de hand liggen Samenwerken Met het oog op het algemeen belang een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat op het niveau van een team, entiteit of de organisatie, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is Niveau II: Helpt anderen en pleegt overleg Betrouwbaarheid consequent en correct handelen Handelen vanuit de codes van integriteit, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke behandeling, correctheid en transparantie uitgaande van de basisregels, sociale en ethische normen (diversiteit, milieuzorg ). Afspraken nakomen en zijn verantwoordelijkheid nemen Niveau II: Brengt sociale en ethische normen in de praktijk Probleemanalyse (analytisch denken) Een probleem duiden in zijn verbanden. Op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende, relevante informatie Niveau I: Ziet de essentie van het probleem 360 -Inlevingsvermogen Het vermogen om uitgesproken en onuitgesproken informatie op te pikken en adequaat daarop te reageren ten aanzien van medewerkers, collega s, klanten, hiërarchie, Niveau I: Ziet en begrijpt evidente gevoeligheden Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid Spreken in een taal zodat het publiek tot wie u zich richt u begrijpt Niveau II: Zorgt voor een heldere communicatie in twee richtingen Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid Een schrijfstijl hanteren die past bij de boodschap en de doelgroep Niveau II: Structureert zijn boodschap en hanteert een gepast taalgebruik afhankelijk van de situatie of het publiek Netwerken Ontwikkelen en bestendigen van relaties, allianties en coalities binnen en buiten de eigen organisatie of entiteit en die aanwenden om informatie, steun en medewerking te verkrijgen Niveau I: Maakt actief gebruik van de bestaande contacten voor de eigen opdracht 5

6 Overtuigingskracht Instemming verkrijgen voor een mening, aanpak of visie door goed onderbouwde argumenten te gebruiken, door dialoog en overleg aan te gaan, door autoriteit (bevoegdheid en deskundigheid) gepast aan te wenden en door gepaste strategieën uit te bouwen. Niveau II: Overtuigt door inhoud én aanpak HOE SOLLICITEREN Ben je geïnteresseerd? Solliciteren kan tot uiterlijk 27 april Om te solliciteren vul je het standaard cv in dat je kunt vinden op Je stuurt het standaard cv, samen met een kopie van je diploma bij voorkeur via mail naar of per post naar MOD Bestuurszaken, t.a.v. Sofie Lekens, Boudewijnlaan 30 bus 38, 1000 Brussel. Om een objectieve vergelijking tussen alle kandidaten mogelijk te maken, zullen enkel sollicitaties via het standaard CV in aanmerking genomen worden. Gelieve in het onderwerp van je mailbericht de functietitel te vermelden. SELECTIEPROCEDURE - Screening op cv: 30 april Jurygesprek: 22 mei 2014 (vooropgesteld) ONS AANBOD Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie van de overheid en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft. Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICTmiddelen betreft. Je komt terecht in een open landschapsomgeving, gebaseerd op het anders werken principe Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om de combinatie privé-werk zo optimaal mogelijk te laten verlopen: zo bieden wij tijdens de schoolvakanties in Antwerpen, Brugge, Brussel, Hasselt, Gent en Leuven een professionele vakantieopvang voor kinderen vanaf 3 tem 13 jaar. Daarnaast biedt de vakantieopvang Vlaamse overheid ook kortingen aan op vakantiekampen bij verschillende gespecialiseerde partners. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer is gratis alsook je hospitalisatieverzekering. Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gepresteerde dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon. Je wordt aangeworven met een contract van onbepaalde duur. Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (rang B1) met de bijhorende salarisschaal: je aanvangssalaris is minimaal 2235,68 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, seksuele geaardheid, afkomst, handicap of chronische ziekte. Als je een handicap of chronische ziekte hebt, laat ons dat vooraf weten. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kunt deelnemen aan de selecties. Krijg je de baan? Dan passen we de werkplek zo goed mogelijk aan. 6

7 MEER WETEN? - Voor extra informatie over de jobinhoud kun je contact opnemen met: Dirk Vergauwen, celhoofd Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel Tel. : Voor de arbeidsvoorwaarden kan je onze website consulteren of contact opnemen met de P&O-consulent : Sofie Lekens, P&O-consulent Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel Tel. : Voor extra informatie over de selectievoorwaarden kan je contact opnemen met de P&O-consulent. - Voor meer informatie over het beleidsdomein Bestuurszaken kan u terecht op deze link: portaalsite van Bestuurszaken. 7

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V)

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Team: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Operating

Nadere informatie

DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V)

DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V) Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) is op zoek naar een DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: ILVO Eenheid

Nadere informatie

COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M)

COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M) Het departement Onderwijs en Vorming werft aan in contractueel dienstverband een COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M) Afdeling Europese programma s een leven lang leren Niveau A 111 Graad adjunct van de

Nadere informatie

Communicatiedeskundige (m/v)

Communicatiedeskundige (m/v) Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): Communicatiedeskundige (m/v) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

2 TECHNISCH RAADGEVERS -

2 TECHNISCH RAADGEVERS - Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband (contract bepaalde duur tot 31 december 2016): 2 TECHNISCH RAADGEVERS - GOEDKEURING VOERTUIGEN (m/v) Beleidsdomein:

Nadere informatie

STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V)

STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V) Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur : STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V) Beleidsdomein: Afdeling: Niveau: Graad: Standplaats:

Nadere informatie

Materiespecialist financiën (M/V)

Materiespecialist financiën (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in contractueel dienstverband: Materiespecialist financiën (M/V) Afdeling: Algemene Diensten Graad en rang: adjunct van de directeur, A1 Standplaats: Brussel Vacaturenummer:

Nadere informatie

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS (M/V) Niveau: Graad: Standplaats: B1 Deskundige Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Communicatiemedewerker (M/V)

Communicatiemedewerker (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Communicatiemedewerker (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving.

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving. SELECTIEREGLEMENT Controleur teeltmateriaal specialist (M/V) statutaire functie, rang C1 graad Technicus met standplaats Leuven Afdeling ALV Productkwaliteitsbeheer Agentschap voor Landbouw en Visserij

Nadere informatie

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband:

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband: Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband: GEGEVENSBEHEERDER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Graad: Standplaats: Vlaamse Sociale Bescherming Welzijn,

Nadere informatie

Office manager (M/V)

Office manager (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Office manager (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum + Handtekening(en)

Nadere informatie

ONDERZOEKER MET SPECIALISATIE IN

ONDERZOEKER MET SPECIALISATIE IN Het Eigen Vermogen van Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EVINBO) werft aan in contractueel dienstverband (halftijds, met zekerheid tot eind 2017 en mogelijkheid tot verlenging tot eind november 2019),

Nadere informatie

Switching & Data Beheerder

Switching & Data Beheerder Het Vlaams Energiebedrijf is op zoek naar een (m/v) Switching & Data Beheerder Functiecontext Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) is begin 2012 opgericht als een agentschap van de Vlaamse overheid. Het VEB

Nadere informatie

Billing & Credit-Collection Beheerder

Billing & Credit-Collection Beheerder Het Vlaams Energiebedrijf is op zoek naar een (m/v) Billing & Credit-Collection Beheerder Functiecontext Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) is begin 2012 opgericht als een agentschap van de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V)

MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V) Afdeling: Algemene diensten Graad en rang: adjunct van de directeur, A1 Standplaats: Brussel DE ORGANISATIE

Nadere informatie

Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen.

Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen. Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen. Leidinggeven bij VDAB Contextinformatie over VDAB en de afdeling

Nadere informatie

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren OCMW- secretaris A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten medisch

Nadere informatie

Service Delivery Manager

Service Delivery Manager /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Voor één van haar leden, Het Facilitair Bedrijf (HFB), is Vlaanderen connect op zoek naar een: Service Delivery

Nadere informatie

Functiebeschrijving: ICT-manager

Functiebeschrijving: ICT-manager Functiebeschrijving: ICT-manager Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen 1 e evaluator: 2 e evaluator: Naam functiehouder: Datum + Handtekening DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE EN TAKENPAKKET

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT

Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen: 1 e evaluator: 2 e evaluator: Naam functiehouder: Datum + Handtekening: DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE

Nadere informatie

De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: PROGRAMMEUR (M/V)

De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: PROGRAMMEUR (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: PROGRAMMEUR (M/V) Afdeling: AIG 1 GIS-VLM Graad en rang: programmeur, B1 Standplaats: Brussel DE ORGANISATIE De Vlaamse Landmaatschappij

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Provincie Limburg. Functiegegevens. Doel van de functie. Beoordelaars

Functiebeschrijving. Provincie Limburg. Functiegegevens. Doel van de functie. Beoordelaars Functiegegevens Functie: BESS/0092 bestuurssecretaris Periode van - tot: 03/04/2015 - Graad: A1a Salarischaal: A1a HOGER ONDERWIJS LT && UNIV ONDERWIJS A1b A1b A2a A2a Niveau: Niveau A Benoemingscode:

Nadere informatie

Functie: MED/0329 medewerker theatertechieken Periode van - tot: 26/02/2015 -

Functie: MED/0329 medewerker theatertechieken Periode van - tot: 26/02/2015 - Functiegegevens Functie: MED/0329 medewerker theatertechieken Periode van - tot: 26/02/2015 - Graad: C1 Salarischaal: C1 HOGER SEC.OND. OF GELIJKGESTELD C2 HOGER SEC.OND. OF GELIJKGESTELD C3 HOGER SEC.OND.

Nadere informatie

ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049

ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049 ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049 Functiecontext De afdeling bijzondere jeugdbijstand is één van de afdelingen van de administratie

Nadere informatie

Boekhouder (m/v) Hulpverleningszone Centrum - diverse diensten

Boekhouder (m/v) Hulpverleningszone Centrum - diverse diensten Selectieprocedure voor de functie: Boekhouder (m/v) Hulpverleningszone Centrum - diverse diensten Contractuele functie, voltijds, onbepaalde duur Graad: consulent (B1-B3) Standplaats: Gent Diverse diensten

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie