Rondetafel Hoe aantrekkelijk is Brussel voor de ondernemingen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rondetafel Hoe aantrekkelijk is Brussel voor de ondernemingen?"

Transcriptie

1 Oktober 2008 nr 10 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry FINANCIËLE BESLOMMERINGEN Doe een beroep op een pro-deoboekhouder! DOSSIER VERVOER & MOBILITEIT Zet de dure aardolie het wegvervoer op losse schroeven? Rondetafel Hoe aantrekkelijk is Brussel voor de ondernemingen?

2

3 editoriaal Emmanuel van Innis, Voorzitter van Beci Bouwvergunningen: voor wanneer goed bestuur? De afleveringstermijn voor stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels gewest is bedroevend lang. De vastgoedsector klaagt erover en de competitiviteit in Brussel lijdt eronder. De gewestelijke overheden moeten zich dan ook herpakken. Dat blijkt uit een enquête op vraag van Beci, waarvan u de resultaten in de Dynamiek van november zult kunnen lezen. Voor grote vastgoedprojecten duurt de aanvraagprocedure minstens één jaar. Daarbij komt dan nog, in de gevallen waar dat vereist is (en daarvoor volstaat de bouw van 200 parkeerplaatsen), een effectenstudie. Een echte termijn kan dan ook niet vastgelegd worden. Vaak wordt de oorspronkelijke termijn gewoon verdubbeld in duur. En dan hebben we het nog niet over administratieve maatregelen of eventuele klasseringsaanvragen, waardoor de voor het Gewest zo broodnodige ontwikkelingsdossiers nog meer vertraging oplopen. De afleveringstermijn voor een stedenbouwkundige vergunning heeft natuurlijk rechtstreekse gevolgen voor de kostprijs van de projecten en dus ook op de prijs van zowel huizen als bedrijfspanden. Doorgaans betekent een procedureslag van één jaar een meerkost van 10 %. Vandaag moeten we vaststellen dat de feiten zoals die in de vastgoedsector - en door de Brusselaars zelf - worden ervaren, niet meer overeenstemmen met de theoretische termijnen zoals die door het gewestelijk wetgevend kader zijn voorzien. Zo kan een procedure voor de aflevering van een stedenbouwkundige vergunning, al naargelang de geldende reglementering, al snel 65 tot 140 dagen in beslag nemen. Maar vaak al van in de eerste fase waarbij enkel gecontroleerd wordt of een dossier volledig is steken de problemen de kop op. De gemeente wordt immers verondersteld deze controle in 20 dagen uit te voeren. Bij het Brusselse stadsbestuur geeft men echter grif toe dat geen enkel dossier binnen vier maanden wordt geopend! En twee jaar geleden bedroeg die termijn zelfs nog zeven maanden! Dit is een onaanvaardbaar gegeven voor particulieren en een regelrechte ramp voor ondernemingen die in Brussel willen investeren, maar zo hun twijfels hebben vanwege de grillige procedures en de totaal onvoorspelbare termijnen. De gemeentes zijn structureel onderbemand (het is een publiek geheim dat ze de grootste moeite hebben om gekwalificeerd personeel aan te werven), maar vormen niettemin het eerste aanspreekpunt wanneer aanvragen voor vergunningen moeten worden onderzocht en toegekend. Nog een voetangel: vooraleer iemand zijn kostbare vergunning krijgt, moeten de dossiers vaak nog aan een openbaar onderzoek worden onderworpen en door overlegcommissies worden bekeken. Deze stappen hebben tot doel het democratisch karakter van onze stedenbouwkundige procedures te waarborgen, iets wat wij steunen. Jammer genoeg zijn die procedures na verloop van tijd uitgegroeid tot geduchte vertragingsmechanismen die meer gebruikt worden om uiting te geven aan collectief egoïsme dan om het algemeen belang te dienen. De gemeentelijke verkozenen zijn evenwel zeer ontvankelijk voor de standpunten die in deze instellingen worden ingenomen. Die zijn immers afkomstig van hun politieke achterban, terwijl de ondernemingen vanuit electoraal oogpunt slechts een abstracte economische en sociale realiteit vormen. Nochtans moet het voor iedereen duidelijk zijn dat Brussel op dit moment in een genadeloze concurrentiestrijd verwikkeld is met andere Europese hoofdsteden om bedrijven aan te trekken. En trouwens niet alleen met andere hoofdsteden, maar ook met de naburige gewesten. Op een steenworp afstand van de hoofdstad zijn de concurrenten zich al volop aan het organiseren. Vandaar onze oproep aan de Brusselse verantwoordelijken om hetzelfde te doen. 3 Dank U Yvan Huyghebaert Yvan Huyghebaert heeft op 2 oktober jl. zijn mandaat als voorzitter van Beci en de Kamer van Koophandel overgedragen aan Emmanuel Van Innis. Yvan Huyghebaert was voorzitter van de Brusselse Kamer van Koophandel sinds Hij heft al die jaren Brussel, de Brusselse ondernemingen en de ondernemingsgeest in het algemeen met vuur verdedigd. Gedurende zijn voorzitterschap zijn het ledenaantal en de diensten van de Brusselse Kamer van Koophandel flink blijven groeien. Sinds de Kamer van Koophandel en het Brussels Verbond van Ondernemingen samen onder de vlag van Beci varen, is de naam en faam van onze organisatie sterker dan ooit tevoren. De directie en het personeel van Beci danken Yvan Huyghebaert van harte voor zijn engagement, zijn loyauteit en zijn hartverwarmende hoffelijkheid.

4 inhoud OKTOBER 08 BRUSSELS ENTERPRISES COMMERCE & INDUSTRY 3 Editoriaal 6 Opinie Rondetafel Is Brussel aantrekkelijk voor bedrijven? De ondernemingen pakken de verkeersopstoppingen in Brussel aan! 18 Leden Trefpunt 29 Internationaal Bouw uw netwerk uit! 30 COM Vragen over financiën? Doe een beroep op een pro-deoboekhouder! 67 Agenda 68 Toetredingsaanvragen Reclame Index DE ONDERNEMING, DAG IN, DAG UIT 26 Een goed gesprek Thomas Leysen, voorzitter van het VBO 32 Toolbox 38 Tentoonstelling: Dit is onze Aarde! 39 Telex 63 Lectuur Sociale verkiezingen en daarna? 65 BizzBox News Dynamiek is het maandblad van Beci (Kamer van Koophandel & Verbond van Ondernemingen te Brussel) Louizalaan Brussel t F Verantwoordelijke uitgever Olivier Willocx Redactie Verantwoordelijke: Karima Amrous Directeur communicatie Eindredactrice: Stéphanie Brisson Medewerkers: Patrick Anspach Guy Bernard Jean Blavier Thandiwé Cattier Vincent Delannoy Arnaud Dellicour Olivier Duquesne Olivier Kahn Hélène Legrand Jacqueline Remits Luc Rivet Harold Schuiten Carline Taymans Productie & Abonnementen Administratie: Didier Amandt Design-Layout: Megalunatriumviraat Druk: DB Print Vertaling: BLS / Data Translation Cover foto: Paul Coerten ISSN Alle rechten voorbehouden Nadruk zonder toestemming is verboden Abonnementen Prijs: 80 voor 11 nummers en de Who s who Beci Infos : t DOSSIER Vervoer & Mobiliteit 41 Hoe de haven beter gebruiken? 44 Wat is de toekomst van het goederenvervoer per vliegtuig? 50 Confrontatie: zet de dure aardolie het wegvervoer op losse schroeven? DOSSIER Veiligheid 55 Waar liggen werkgevers van wakker? 59 Hoe arbeidsongevallen voorkomen? 61 Tijdelijke werkkrachten lopen het meeste risico 62 Is uw babysitter verzekerd? PUBLICITEIT Dynamiek/Entreprendre wordt maandelijks door meer dan decision makers gelezen. Gemiddelde oplage per nummer: ex (Momenteel : ex.) Inlichtingen en reservaties: Geneviève N. Juste T F Véronique Legein T F ONZE VOLGENDE DOSSIERS Dynamiek Entreprendre December 2008 Internationale handel Deadline voor uw reservaties : 15 november 2008 Januari 2009 Auto s & Logistiek Deadline voor uw reservaties : 15 december 2008 Structurele partners van Beci

5 AXA Bonus & Benefits. De motivatiebooster L, XL, XXL Om een medewerker te motiveren, werkt niets beter dan een bonus die gekoppeld is aan zijn prestaties. Helaas zijn extra verloningen (premies, commissie, loonsverhoging) bijzonder duur voor een onderneming. Bovendien is wat hiervan overblijft na het afromen door de fiscus en de sociale zekerheid vaak ontluisterend voor de medewerker. Daarom ontwikkelde AXA Bonus & Benefits, een uniek plan waarmee de toegekende bonussen geïnvesteerd worden in een bijkomend pensioen dat op termijn flink wat meer oplevert voor de medewerker. Daarenboven zijn de flexibele premies fiscaal aftrekbaar voor uw onderneming. Kortom, iedereen wint erbij! Kiest u voor meer dan een gewone bonus om uw team te motiveren? Neem dan snel contact op met uw makelaar of bel AXA op het nummer 02/ AXA Ondernemingen - Karamba

6 opinie RONDETAFEL Is Brussel aantrekkelijk voor bedrijven? De Brusselse minister van Economie, Benoît Cerexhe, reageert op de uitlatingen van bedrijfsleiders dat de economische activiteit in de hoofdstad te weinig wordt gestimuleerd. Er is een nieuw gewestelijk ontwikkelingsplan (GewOP) nodig dat voorrang geeft aan de economische functie. 6 Serge Fautré (Cofinimmo): Ik geloof dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het door zijn omvang en statuut veel beter zou kunnen doen. Het artikel dat afgelopen mei in het economische magazine Trends-Tendances (1) verscheen, werd op het kabinet van de Brusselse minister van Economie als een koude douche ervaren. Hoezo, 25 % van de Brusselse bedrijven heeft de hoofdstad verlaten? Na wat zoekwerk, aldus Benoît Cerexhe, blijkt inderdaad dat 25 % van de Brusselse bedrijven is verhuisd, maar slechts een derde daarvan heeft ook werkelijk de hoofdstad verlaten. Intussen zijn er enkele maanden verstreken. De rust lijkt weergekeerd, maar de vastberadenheid is er nog steeds: Ik ben van plan initiatieven te nemen om Brussel almaar aantrekkelijker te maken, aldus de minister. Welke? Beci wilde er het hare van weten en bracht enkele zwaargewichten uit de Brusselse bedrijfswereld samen rond de tafel. Naast minster Benoît Cerexhe gingen ook Pierre de Jemeppe van het kabinet van Charles Picqué, Olivier Willocx van Beci, Serge Fautré van Cofinimmo, Bruno Wattenbergh van het Brussels Agentschap voor de Onderneming, Thierry Kislanski van Banimmo, Benoît Scheen van Mobistar, Pierre Toussaint van OTM en Philippe Antoine van de GOMB op de uitnodiging van Pierre Thonon (Beci) in. Economische achteruitgang, moeilijke tijden, stagnerende beurzen, dat is tegenwoordig alles wat de klok slaat. Maar hoe gaat het eigenlijk met Brussel? SERGE FAUTRÉ (COFINIMMO): Ik geloof dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het door zijn omvang en statuut veel beter zou kunnen doen. We halen als voorbeeld altijd de efficiëntie van de privésector aan. Dat is goed, maar efficiëntie bereik je maar door alle krachten te bundelen. Het heeft geen zin om het ene initiatief na het andere te lanceren. Daarom is onze roadmap, de fameuze Business Route (2), zo belangrijk. Vooral ook omdat die zo ambitieus is. OLIVIER WILLOCX (BECI): Bovendien heeft de roadmap een visie op lange termijn, namelijk Uit de studie die aan het Zwitserse studiebureau BAK werd toevertrouwd, blijkt dat de bedrijfswereld in Waals-Brabant, Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest veel vergelijkingspunten vertoont. Nog nooit ging een studie zo ver en werd haast elk beroep in kaart gebracht. Wij willen de vaststellingen van die studie omzetten in een reeks voorstellen die midden november samen met de Olivier Willocx (Beci): Brussel is een stadsgewest in volle omwenteling en die omwenteling verloopt er sneller dan waar ook in België. Business Route aan de politieke wereld zullen worden overhandigd. De BAK-studie toont ook aan dat Brussel meer bedrijven telt per inwoner dan welke andere regio in ons land ook en dat de hoofdstad zelfs tot de beste regio s in Europa behoort. Brussel is een stadsgewest in volle omwenteling en die omwenteling verloopt er sneller dan waar ook in België. Dat wordt niet genoeg benadrukt. Ook wordt niet genoeg benadrukt dat het economische beeld van Brussel dat in statistieken wordt opgehangen niet volledig is. Twee voorbeelden. Wij horen dat de inkomens van de Brusselaars lager liggen dan het nationale gemiddelde. Dat is onjuist, aangezien die statistieken geen rekening houden met de inkomens van internationale func- Door de woonruimte tegen de kantoorruimte te beschermen, hebben we bijgedragen tot het ontstaan van een kantorenmarkt in de stadsrand. (Bruno Wattenbergh)

7 opinie tionarissen. Daarbij moeten ook de expats worden geteld, evenals de Belgen die voor hun werk, consumptie en vrije tijd naar Brussel komen, maar in Wallonië of Vlaanderen wonen. Bovendien wordt ook volledig onderschat welk effect de aanwezigheid op werkdagen van pendelaars in de hoofdstad heeft op de Brusselse economie! BRUNO WATTENBERGH (BAO): Wij, bij het Brussels Agentschap voor de Onderneming, zeggen al lang dat er meer aandacht aan de ondernemers moet worden besteed. Ik denk dat we in Brussel een fout hebben gemaakt door de behoeften van de kleine, en zelfs heel kleine ondernemingen te negeren. Zo hebben we ook de uitbreiding van de tertiaire sector niet zien aankomen. We hebben ons zo op de bescherming van de woonruimte tegen de kantoorruimte gericht dat we hebben bijgedragen tot het ontstaan van een kantorenmarkt in de stadsrand. Een markt die de concurrentie met Brussel aangaat door zijn fiscale voordelen aan te prijzen. Vandaag zijn we er ons eindelijk van bewust: de verdwijning van de kleine ondernemingen, de vaak absurde voorrang die aan woongebied wordt gegeven en de dualiteit van de kantorenmarkt. De vaststelling is onherroepelijk: we zijn er niet in geslaagd het gemengde karakter te creëren dat in het GewOP werd vooropgesteld. In de volgende regeringsverklaring moet er absoluut een charter rond de ontwikkeling van Bruno Wattenbergh (BAO): In de volgende regeringsverklaring moet er absoluut een charter rond de ontwikkeling van bedrijven in Brussel worden opgenomen. De internationale rol van Brussel zou ons unique selling proposition, onze eerste prioriteit, moeten zijn. (Serge Fautré) bedrijven in Brussel worden opgenomen. Ik zou willen eindigen met wat we city marketing en de branding van Brussel noemen. Want laten we eerlijk zijn: we staan nog nergens! Hoe kunnen we aan goede city marketing doen? SERGE FAUTRÉ: Dat zal niet zo gemakkelijk zijn aangezien we de vennootschapsbelasting achter ons aan slepen. De notionele intresten hadden tot gevolg dat die belasting, waarvan het nominale tarief nog steeds 33,99 % bedraagt, tot zo n 25 % afnam. Dat is zeer goed, maar wat kunnen we doen als de Ieren ze tot 12,5 % laten zakken? Laat ons dus een einde maken aan die hypocrisie en onze vennootschapsbelasting verminderen. We moeten ook ophouden met het belang van het zwartwerk te negeren. Dat is in ons land namelijk goed voor 20 tot 25 % en nog meer in Brussel. Volgens mij weigeren we toe te geven hoe belangrijk zwartwerk is omdat het ontstellend eenvoudig is: werkgevers weigeren de lasten te betalen die hen worden opgelegd! Ze vinden ze ondraaglijk. Een ander weerkerend probleem is het gebrek aan arbeidskrachten. In de rusthuizen worden verplegers en verpleegsters uit Roemenië aangenomen! Is dat normaal met een werkloosheidsgraad van 20 %? Ook mobiliteit is een probleem, dat merken we elke dag. Wanneer we aan Alain Flausch, baas van de MIVB, vragen wat hij wil, antwoordt hij: Ik zou maar al te graag in lijnen investeren en er nieuwe aanleggen. Maar er is geen geld meer! We moeten de mensen aansporen om het openbaar vervoer te gebruiken. We moeten het nemen van de bus, tram of metro hip maken. Ik sluit af met de veiligheid. In alle bedrijven en appartementen nemen de investeringen in veiligheid toe. Maar dat lijkt op zijn zachtst gezegd geen grote zorg van de Brusselse overheid te zijn. Net zoals de internationale rol van Brussel. We praten er wel over, maar er is meer dynamisme dan dat nodig! De internationale rol van Brussel zou ons unique selling proposition, onze eerste prioriteit, moeten zijn. BENOÎT CEREXHE : Daarom was ik ook met verstomming geslagen toen ik het artikel van Trends-Tendances over de emigratie van bedrijven buiten Brussel las. Het klopt dat tijdens de referentieperiode 25 % van de Brusselse bedrijven is verhuisd, maar het is onjuist om daaruit af te leiden dat ze uit het Gewest zijn vertrokken. 9 % van die bedrijven heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verlaten, maar de andere zijn binnen het Gewest verhuisd. Geef toe dat dat verschillend is. Brussel is goed voor 10 % van Benoît Cerexhe: Er bestaat een dualiteit tussen Brussel en zijn hinterland, tussen de bouwvalligheid van heel wat gebouwen in het centrum en de nieuwbouw in de rand de bevolking en 20 % van het bbp van ons land; wij tellen veruit de meeste investeringen van het hele land; wij hebben nooit zoveel bedrijven opgericht als de laatste jaren en het aantal zelfstandigen blijft toenemen; tussen 2003 en 2007 kwamen er werkplaatsen bij en 80 % daarvan gebeurde in de privésector. Maar on- 7

8 opinie 8 danks dat alles kennen wij een cultuur van defaitisme, wij benadrukken systematisch onze zwakke punten en vermelden zelden onze positieve punten. In de studie van Banimmo, waarop het artikel in Trends-Tendances is gebaseerd, wordt op die zwakke De huidige gewestregering is de eerste die van de economische groei een prioriteit heeft gemaakt. (Benoît Cerexhe) punten gewezen, namelijk de talloze zakenwijken zoals Marcel Thiry. Er bestaat een dualiteit tussen Brussel en zijn hinterland, tussen de bouwvalligheid van heel wat gebouwen in het centrum en de nieuwbouw in de rand; er zijn in bepaalde wijken problemen met de mobiliteit en toegankelijkheid van het openbaar vervoer; er is een gebrek aan mix, dat is waar. Maar ik neem er aanstoot aan als ik hoor zeggen dat de Leopoldwijk een kerkhof of onveilige plek is! Je vindt er bijna geen kantoorruimte meer om te huren en de huurprijzen zijn er het hoogst van heel Brussel. Waarom werd er dan eigenlijk een studie gevoerd naar vertrekkende bedrijven? THIERRY KISLANSKI (BANIMMO): Ik betreur het dat onze studie verkeerd werd overgebracht. Het was niet onze bedoeling om kritiek te uiten, maar om bepaalde zaken vast te stellen en pistes aan te reiken om de situatie te verbeteren. Wat Brussel doet is niet slecht, maar we kunnen beter. Neem bijvoorbeeld de kwestie van de juridische en fiscale continuïteit waarbinnen het Brusselse economische weefsel bestaat. Ik neem het milieu even als voorbeeld. De normen die in de hoofdstad worden toegepast, zijn strikter dan in de rand, in die mate zelfs dat de vooruitgang van Brussel ter zake zich tegen de hoofdstad keert. De oplossing is een betere coördinatie op dat gebied. BENOÎT CEREXHE: Op het gebied van werkgelegenheid bestaat een dergelijke coördinatie al. We moeten proberen om op de andere gebieden hetzelfde te doen, aangezien de discontinuïteit waarover u spreekt voor de hele wereld nefast is. Dat idee begint stilaan ingang te vinden. Pierre de Jemeppe (kabinet van Charles Picqué): Wij kennen een grotere economische groei dan Vlaanderen, maar we zeggen dat niet hard, niet luid en niet vaak genoeg. PIERRE DE JEMEPPE (KABINET VAN CHARLES PICQUÉ): Afgezien van de statistieken en vaststellingen is er ook een probleem rond de perceptie van de economische realiteit. Wij kennen een grotere economische groei dan Vlaanderen, maar we zeggen dat niet hard, niet luid en niet vaak genoeg. Wij beschikken over een enorm potentieel en het internationale ontwikkelingsplan van Brussel gaat in die richting. Hetgeen ons ontbreekt, is de fierheid Brusselaars te zijn. Hetgeen in de Europese wijk van Brussel gebeurt, is revolutionair: het project om de skyline van de Wetstraat te bepalen, vordert goed en wordt door de eigenaars en de inwoners beschouwd als een belangrijke stap in de regeneratie van de wijk. Europa is zeker aanwezig in Brussel en zal zich nog verder in alle harmonie ontwikkelen, aangezien het debat rond de vestigingsplaatsen goed vordert. Wat de fiscaliteit betreft, geef ik toe dat we een handicap hebben ten opzichte van de rand. Maar die handicap wordt op zijn minst gedeeltelijk gecompenseerd door de kwaliteit, beschikbaarheid en toegankelijkheid van het Brusselse immobiliënpark. De fiscaliteit speelt een rol, maar dan vooral voor de bedrijven die nog twijfelen. Maar laten we ons geen illusies maken: Brussel zal altijd duurder blijven dan de rand, aangezien de kosten in de stad hoger liggen dan elders. Dat mag ons er echter niet van weerhouden om de andere problemen waarmee we worden geconfronteerd weg te werken, zoals bijvoorbeeld de mobiliteit, met name die tussen Brussel en de rand, teneinde de uitwisseling van arbeidsplaatsen te bevorderen. Er moet een beter overleg komen tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de aangrenzende Gewesten. Het samenwerkingsverband waarnaar velen verlangen kan enkel op die manier tot stand komen. Hetgeen ons ontbreekt, is de fierheid Brusselaars te zijn. (Pierre de Jemeppe) PHILIPPE ANTOINE (GOMB): De fiscaliteit is natuurlijk belangrijk, maar is ze ook niet de boom waarachter het bos schuilgaat? We zeggen wel dat onze fiscaliteit niet bijzonder aantrekkelijk is, maar toch blijven de bedrijven in Brussel. Dat betekent dat er iets anders nog belangrijker is. Toen Mobistar zijn rekening maakte en besloot om in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te blijven, was dat toch na een grondig onderzoek waarbij boven op de fiscaliteit ook een hele reeks andere factoren werd becijferd, niet? Ik toon echter begrip voor de klachten van bedrijven over de reglementaire problemen waarmee ze te maken krijgen: de lange termijn om een vergunning te krijgen, de onophoudelijke wijzigingen aan de teksten, de wanverhouding tussen de reactiesnelheid van de Thierry Kislanski (Banimmo): Het was niet onze bedoeling om kritiek te uiten, maar om bepaalde zaken vast te stellen en pistes aan te reiken om de situatie te verbeteren.

9 Bespaar liever op uw betalingsverkeer met de KBC-Business Comfortrekening. Voor uw zaak, praktijk of onderneming gebruikt u bijna dagelijks uw zichtrekening, uw bank- of kredietkaart, elektronisch bankieren, Voor elk van deze diensten betaalt u apart en meestal op verschillende tijdstippen. Dat maakt het moeilijk om uw totale kostprijs op jaarbasis in te schatten. Als ondernemer bent u nochtans gesteld op duidelijkheid en betalingscomfort. Daarom is, uit onze ervaring in het adviseren van ondernemers, het idee ontstaan om de meest courante betalingsbehoeften te bundelen en aan te bieden tegen een vaste, voordelige pakketbijdrage. Met de KBC-Business Comfortrekening spaart u dus niet alleen geld uit, maar u kunt het pakket ook uitbreiden met andere bankdiensten op uw maat. Surf dus snel naar de website en ontdek wat u in de praktijk kunt besparen. Of kom er gerust eens over praten, want praten werkt.

10 opinie 10 Philippe Antoine (GOMB): Dat neemt echter niet weg dat op het terrein de economische activiteit de zwakste functie wordt. Wist u dat er tussen juni 2006 en januari m 2 aan economische activiteit verloren ging? overheid en de marktvereisten, enz. Maar men moet weten dat dat niet uitsluitend van de Brusselse overheid afhangt Dat neemt niet weg dat mensen de indruk krijgen dat de bedrijfswereld en de ondernemers niet de voornaamste zorg van de Brusselse regering zijn BENOÎT CEREXHE: Zoiets kan ik niet zomaar laten zeggen! Ik zou er nogmaals op willen wijzen dat de huidige gewestregering de eerste is die van de economische groei een prioriteit heeft gemaakt. Dat was al zo van vóór het Waalse Marshallplan. Wij hebben het meest voordelige bijstandssysteem van het land en beschikken over de nodige middelen om het in de praktijk te brengen. PHILIPPE ANTOINE: Dat neemt echter niet weg dat op het terrein de economische activiteit de zwakste functie wordt. Wist u dat er tussen juni 2006 en januari m 2 aan economische activiteit verloren ging? BENOÎT SCHEEN (MOBISTAR): Bij Mobistar liep ons huurcontract aan de Reyerslaan af, zodat we moesten beslissen: blijven of verhuizen? Zoals Philippe Antoine al zei, hebben wij alles becijferd. Wij zijn een grote en goed uitgeruste onderneming die mensen tewerkstelt en m 2 aan kantoorruimte inneemt. Wij werden heel goed geholpen door de ministeriële kabinetten en overheden die we raadpleegden. Maar als ik zie wat wij allemaal hebben moeten doen, dan moet ik zeggen dat ik de bedrijfsleider van een kmo een zeer, zeer moedig iemand vind! Dit gezegd zijnde, was het beslissende argument de taalwetgeving. Met een personeelsbestand dat voor de helft uit Nederlandstalige en Franstalige medewerkers bestaat, moesten we wel op tweetalig grondgebied blijven. BENOÎT CEREXHE: De taalneutraliteit is een belangrijk argument voor Brussel. Dat komt trouwens ook voort uit de levenskwaliteit en het welzijn van wat wij het menselijk kapitaal noemen; temeer daar we ons momenteel in een talentenoorlog bevinden. Ik ben me bewust van de behoeften van bedrijven op het vlak van tweetaligheid en tweetalig personeel. Ons onderwijs schiet tekort. Maar dat is de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap Wallonië-Brussel. Op het niveau van het Gewest kunnen we enkel trachten het een en ander recht te zetten met de middelen die we ter beschikking hebben. PIERRE TOUSSAINT (OTM): Onze onderneming, OTM, is om een eenvoudige reden gevestigd in Sint-Agatha- Voor Mobistar was het beslissende argument de taalwetgeving. Met een personeelsbestand dat voor de helft uit Nederlandstalige en Franstalige medewerkers bestaat, moesten we wel op tweetalig grondgebied blijven. (Benoît Scheen) Berchem, in het westen van Brussel: de meeste van onze klanten komen uit Vlaanderen en Brussel. Bijgevolg is tweetaligheid ook voor ons van groot belang. Maar ook de bereikbaarheid is belangrijk. Wij hebben heel wat leveringen en dus een druk heen-en-weergerij van vrachtwagens. Wij hebben een heel moeilijke periode doorgemaakt en moesten toen een beslissing nemen: weggaan? Zo ja, waar naartoe? Bij die beslissing komt er immers ook een emotioneel aspect kijken dat niet over het hoofd mag worden gezien. Berchem is al heel lang onze thuis, wij zijn er gegroeid. Wij stellen 30 mensen van tien verschillende nationaliteiten tewerk en zijn geen zwaargewicht zoals Mobistar Wat moesten we doen? Wij hebben een beroep gedaan op de GOMB, met name om een eventuele uitbreiding van onze gebouwen te bestuderen. We waren vooral bang dat het aangrenzende gebouw opnieuw als woonruimte zou worden bestemd! Dat is een mooi voorbeeld van een prioriteitsprobleem, niet? PHILIPPE ANTOINE: Inderdaad. Voor dergelijke gevallen hebben we nu precies het concept van het economisch immobiliënagentschap ontwikkeld. We moeten onze grondreserves concentreren, zo goed mogelijk benutten en indien mogelijk trachten uit te breiden. Ik wil graag een oproep doen, namelijk dat de GOMB bijkomende middelen vrijmaakt. Het is dringend. Onze grondreserves komen overeen met het aantal vragen dat we jaarlijks krijgen en soms zijn er vier kandidaatbedrijven voor een en dezelfde locatie! Want er zijn nog grondreserves in Brussel BENOÎT CEREXHE: Dat weet ik. Maar om daarvan te kunnen gebruikma- Benoît Scheen (Mobistar): Maar als ik zie wat wij allemaal hebben moeten doen, dan moet ik zeggen dat ik de bedrijfsleider van een kmo een zeer, zeer moedig iemand vind!

11 DODGE JOURNEY. THE PERFECT LEASE. 389/maand excl. btw* 2.0 CRD turbo diesel motor 136 pk: zuinig (6,5l/100 km) en zuiver (172g/km) Actieve dieselpartikelfilter 6-traps automaat of manuele versnellingsbak 5 of 7 zitplaatsen in optie Airconditioning Radio cd/mp3/dvd ESP ABS BAS TCS ERM 6 airbags ISOFIX (l/100 km): 6,5 (g/km): 172 Milieu-informatie: K.B. 19/03/2004: Niet contractuele foto. *( 470,69 incl. btw). Renting 60 maanden/ km. Bevat de financiële huur en onderhoud en mechanische herstellingen. Koopaanbod: 25% + btw. Offerte bestemd voor professionelen. Onder voorbehoud van goedkeuring van het dossier en tariefwijzigingen. Chrysler Financial is een commerciële benaming van Mercedes-Benz Financial Services BeLux NV, Luchthavenlaan, 27A, B-1800 Vilvoorde - BTW: BE RPR Brussel.

12 opinie 12 Pierre Toussaint (OTM): De meeste van onze klanten komen uit Vlaanderen en Brussel. Bijgevolg is tweetaligheid ook voor ons van groot belang. Maar ook de bereikbaarheid is belangrijk. ken, is er een nieuw GewOP nodig waarin er een nieuw evenwicht wordt gevonden ten voordele van de bedrijven en de economie. Ik ben het eens met het idee van de concentratie en ik denk zelfs dat het voor heel wat extra ruimte zal zorgen. Vergeten we bovendien ook niet dat de terreinen die van de NMBS werden gekocht ook voor economische activiteit bestemd zijn. Ik vind dat we de overheid zeer erkentelijk mogen zijn voor de slimme manier waarop ze die terreinen via de Maatschappij voor de verwerving van vastgoed, de MVV, heeft verworven. Tot slot zijn er ook nog Bruxelles Formation in Schaarbeek, de Da Vincisite, waarover we het al eerder hadden, de terreinen die door de NATO zullen worden vrijgemaakt BRUNO WATTENBERGH: Dat alles toont aan dat we een evenwicht, een goed evenwicht, moeten vinden tussen de per definitie veranderende behoeften van de bedrijven en het vastgeroeste karakter van de reglementering en administratie. Een stad beweegt en evolueert nu eenmaal. BENOÎT SCHEEN: Mag ik jullie erop wijzen dat een duidelijk, eenvoudig en stabiel reglementair kader in de bedrijven vereist is om onze activiteiten in de beste omstandigheden te kunnen ontwikkelen? Maar daarnaast zijn wij ook heel ontvankelijk voor wat er in de overheidsdiensten gebeurt. Wij hebben alles te winnen bij een efficiënt en gemotiveerd overheidsapparaat. Brussel telt meer bedrijven per inwoner dan welke andere regio in ons land ook en de hoofdstad behoort zelfs tot de beste regio s in Europa. (Olivier Willocx) BRUNO WATTENBERGH: Natuurlijk moeten we dan wel weten over welk overheidsniveau we praten. Het federale? Regionale? Of gemeentelijke? En dat brengt ons bij het probleem van de negentien Brusselse gemeenten. Voeg daar nog de regionale overheden bij en we komen op twintig verschillende motoren die niet per se in dezelfde richting draaien. Op het terrein wordt de economische activiteit de zwakste functie. (Philippe Antoine) BENOÎT CEREXHE: Ik zou graag met het volgende willen afsluiten. We hebben het voortdurend over de fiscaliteit. Dat is een reëel probleem, dat ontken ik niet. Maar het verschil met de rand werd beperkt door de verschillende gemeentebelastingen af te schaffen en een compensatiefonds op te richten. Ik geloof dat de bedrijven de boodschap hebben begrepen: er is een hele reeks factoren die bepaalt of een bedrijf zich in Brussel vestigt of er blijft. Het probleem moet dan ook altijd worden bekeken vanuit het oogpunt van de algemene bezettingskosten, met inbegrip van de kwalitatieve voordelen die Brussel te bieden heeft. Ik ben van plan initiatieven te nemen om die algemene bezettingskosten nog te verminderen, zodat Brussel almaar aantrekkelijker wordt. Samengesteld door Jean Blavier Foto s : Paul Coerten (1) Zie Trends-Tendances van 8 mei (2) De roadmap, alias Business Route 2018 for Metropolitan Brussels, is een initiatief van drie regionale organisaties voor ondernemingen Voka, Beci en UWE, met de steun en actieve medewerking van het VBO. Info op de website

13

14 opinie MOBILITEIT De ondernemingen pakken de verkeersopstoppingen in Brussel aan! Vandaag werken veel ondernemingen en grote concerns in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan een eigen mobiliteitsbeleid en maatregelen ter zake. Een overzicht. 14 De ondernemingen willen op die manier Brussel beter bereikbaar maken, de gezondheid van hun personeel en hun imago verbeteren en tegelijkertijd hun werkingskosten en de gevolgen voor het leefmilieu verminderen. Om de verplaatsingen voor haar werknemers te vergemakkelijken, heeft ING sinds 2003 besloten om alle abonnementen voor het openbaar vervoer volledig terug te betalen en heeft het daarnaast ook aan een krachtige intranetsite gewerkt. Via deze website wordt het personeel doorverwezen naar de drie maatschappijen voor openbaar vervoer die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actief zijn. Daarbij kan het ook online een treinabonnement aanvragen of verlengen en krijgt het toegang tot een real time verkeersoverzicht. Volgens een interne enquête is 88 % van de werknemers van ING België tevreden of zeer tevreden met de informatie op het intranet. Thibaud Colla, sinds 2001 mobility manager bij ING, voegt er nog aan toe dat ze in de mate van het mogelijke zelfs via op de hoogte worden gehouden van stakingsaankondigingen en uurwijzigingen bij het openbaar vervoer. Carpooling Net zoals bij Fortis en Tractebel Engineering (Suez) kunnen werknemers bij ING België via intranet het carpoolingaanbod van Taxistop raadplegen. Daarbij promoten sommige ondernemingen carpooling ook door de parkingkosten door te rekenen aan wie alleen met de wagen komt en, zoals bij AXA gebeurt, carpoolers betere parkeerplaatsen te geven. Bij ING krijgen alle carpoolers, chauffeurs én passagiers, een kilometervergoeding. Als we iets willen veranderen, moeten we niet alleen sensibiliseren maar de mensen ook in de beurs raken, aldus Thibaud Colla. Zo besloot tussen 2001 en 2007 op de Marnixsite bijna 15 % van het personeel dat met de wagen kwam, die voortaan thuis te laten en heeft ongeveer hetzelfde percentage in die periode gekozen voor het openbaar vervoer (zie grafiek). Met dit mobiliteitsbeleid hebben de sites aan de Marnixlaan en de Sint-Michielswarande in 2005 van het BIM hun tweede ster voor het Ecodynamische onderneming -label gekregen. Fietsen met kilometervergoeding De snelste manier om werknemers met de fiets naar het werk te laten komen, is hen er één uit te lenen. Het is immers fiscaal aantrekkelijker voor een onderneming om eigenaar van de fietsen te blijven en ze niet aan het personeel te schenken. Bij de opening in 2005 van hun winkel in Anderlecht heeft Ikea dan ook besloten dat zo aan te pakken. In samenwerking met de MIVB en Pro Velo heeft Ikea toen aan het metrostation COOVI (op ongeveer 800 meter van de winkel) bij wijze van test gedurende Thibaud Colla, één jaar 8 fietsen mobility manager bij ING ter beschikking gesteld van het personeel. Een alternatief voor het uitlenen van fietsen is werknemers voor het woon-werkverkeer een kilometervergoeding geven die hoger ligt dan het fiscaal aftrekbare bedrag (dat momenteel 0,15 euro bedraagt). Bij NewTree, een chocoladeproducent gelegen aan de Vorstlaan, bedraagt die vergoeding 0,30 euro. Fietsuitrusting en - infrastructuur Bedrijven bieden hun werknemers die met de fiets komen ook fietsaccessoires, zoals een regenjasje, een fluorescerend veiligheidshesje, een helm, handschoenen en een herstelkit. Dat kost gemiddeld 250 à 300 euro, maar over die prijs kan wel onderhandeld worden bij bestelling van meerdere exemplaren. Bovendien kan op elk toebehoren de naam van de onderneming worden aangebracht. De aanleg van een fietsenstalling is vaak een noodzakelijke maatregel om werknemers over de streep te Carpoolen promoten om taferelen zoals hierboven te vermijden

15

16 opinie 16 Telewerken maakt de ecologische voetafdruk van een bedrijf kleiner trekken. Het meest voorkomende en meest esthetische model is de omgekeerde U, die tussen 100 en 185 euro per boog kost, afhankelijk van het model (a rato van 2 fietsen per boog). Een gespecialiseerde firma zorgt zelfs voor gratis aanleg van fietsenstallingen, op voorwaarde dat ze zichtbaar zijn voor voorbijgangers en er mag worden aangeplakt. Maar het nec plus ultra voor fietsende collega s is natuurlijk een douche kunnen nemen of een kastje krijgen met bijbehorende sleutel of badge. Sommige bedrijven, zoals Fortis, hebben zelfs plaatsen voorzien waar fietsers hun fietskledij kunnen laten drogen. Bedrijfsfietsen Steeds meer bedrijven geven voor het woon-werkverkeer in de stad de voorkeur aan een bedrijfsfiets. Die is praktischer en sneller dan de wagen en zorgt ook voor een dynamischer imago. De nieuwste trend zijn vouwfietsen, die overigens een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding bieden. Voor langere trajecten kiezen ondernemingen sinds kort voor kleine, minder vervuilende wagens die gemakkelijker geparkeerd kunnen worden en een hogere fiscale aftrekbaarheid genieten tot 90 % - dan een klassieke wagen. Voor sommige verplaatsingen in Europa is het voorbeeld van NewTree misschien een oplossing: Wij vragen aan onze medewerkers om in de mate van het mogelijke met de trein te reizen in plaats van met het vliegtuig. Zo hebben we dit jaar de Eurostar genomen naar de Good Food Show in Londen. Om naar de ISM in Keulen te gaan (de grootste vakbeurs voor suikerwaren ter wereld) hebben we voor dezelfde aanpak gekozen. Eén werknemer is vertrokken met de wagen en al het materiaal en de rest heeft de trein genomen, aldus Julien Simonis, chief operating officer bij NewTree NV. ING van haar kant geeft haar personeel voor beroepsmatige verplaatsingen een vergoeding van 0,294 euro per afgelegde kilometer na de eerste kilometer en dat voor elk vervoermiddel met uitzondering van wagens. Geografische herschikking Sommige bedrijven in de dienstensector laten hun werknemers dicht bij huis werken. Zo laat AXA zijn werknemers een of twee dagen per week op andere sites van de groep werken die dichter bij huis gelegen zijn. Tractebel Engineering heeft dan weer van de opening van zijn tweede kantoor in Gent gebruikgemaakt om een aantal van haar Vlaamse werknemers aan te zetten in bepaalde specifieke gevallen daar te gaan werken. Bij Fortis heeft de directie besloten om nieuwe sites in te richten in de directe omgeving van de Brusselse stations. Maar een onderneming kan haar werknemers ook dichter bij de vestigingsplaats brengen, zoals Schindler België, dat door zijn activiteiten op drie sites te hergroeperen (Namen, Brussel en Wilrijk) het aantal verplaatsingen tussen de sites van de groep heeft teruggebracht. Of AXA België, dat werknemers financieel stimuleert door een deel van de verhuiskosten op zich te nemen wanneer werknemers dichter bij het werk komen wonen. Telewerken en videoconferenties De beste afstand is de afstand die men niet aflegt. Voortbouwend op deze logica heeft Fortis enkele jaren geleden een geïntegreerd systeem voor milieubeheer (SMB) ingevoerd, een systeem waarmee de bank een plaatsje in het eerste kwart van de Dow Jones Environmental Index wil veroveren. Volgens Amélie Cardyn, mobiliteitsconsulente bij Fortis Bank en Verzekeringen België, is het tweede doel van het SMB van Fortis om op middellange termijn de volledige groep CO2-neutraal te maken. Hiervoor heeft Fortis een reeks maatregelen getroffen, waaronder het systematisch invoeren van videoconferenties en webconferenties. Maar dan nog blijven er verplaatsingen die niet kunnen worden vermeden, al kunnen ze wel soms worden gecompenseerd. Zo berekent NewTree bijvoorbeeld jaarlijks de impact van de verplaatsingen van het personeel die niet konden worden vermeden en betaalt het een vergoeding voor koolstofputprojecten en ontwikkelingshulp in derdewereldlanden. Het moge dus duidelijk zijn dat ondernemingen in Brussel hun verantwoordelijkheid opnemen. Deze voorbeelden van pro-actief mobiliteitsbeheer zijn, hoe verschillend ze op het eerste gezicht ook mogen lijken, tekenen van het gemeenschappelijke verlangen om de mobiliteit in het BHG te verbeteren en dragen ook bij tot een verbetering van de volksgezondheid en het leefmilieu. Een actief mobiliteitsbeleid laat een onderneming toe haar kosten te optimaliseren, het welzijn van haar personeel te verbeteren, een positief imago op te bouwen bij de klanten en het brede publiek en tezelfdertijd bij te dragen tot een beter leefmilieu. Een win-winsituatie voor iedereen!, benadrukt Thibaud Colla, mobility manager van ING België. Cédric Deveycx & Tom Smeets Kenniscentrum

17

18 moving! Leden trefpunt U wil uw activiteiten kenbaar maken? Een strategische verandering, een verhuis van uw kantoren, groeiende financiële resultaten,... bekendmaken? Doe dit dan in de pagina s van Dynamiek en profiteer zo van de zichtbaarheid van ons blad dat door bedrijfsleiders wordt gelezen. Stuur een mededeling van een vijftiental regels en een foto naar Opgelet: Reclameteksten worden niet gepubliceerd. De redactie behoudt zich het recht voor om te lange teksten in te korten. 18 Sylis Belgium, nieuwe COO Richard Marchal komt het belgische filiaal van de Sylis Groep versterken, waar hij het directie team zal bijstaan als Chief Operations Officer (COO). Deze benoeming kadert enerzijds in onze doelstelling om onze strategische objectieven nog beter af te stemmen op de behoeften van onze klanten en de markt, en Richard Marchal anderzijds om het operationeel beheer van ons bedrijf verder te optimaliseren. Zijn loopbaan startte in De verschillende functies die hij heeft uitgeoefend hebben hem de mogelijkheid gegeven om met de verschillende facetten van de informatica kennis te maken. Na 4 jaar gewerkt te hebben binnen de Arcelor Groep als analist, vertrekt hij naar Parijs, waar hij verschillende functies (Senior Consultant, Project Directeur) uitoefent binnen de Sema Groep. Hij sticht daarna zijn eigen bedrijf, Pragmalog, gespecialiseerd in de realisatie van software oplossingen, specifiek voor de industrie en diensten sector. In 1996 wordt hij Adjunct Directeur van ICT afdeling bij Glaxo Smithkline, waar hij het departement van de applicatie ontwikkelingen leidt. Hij neemt daarna de ICT Directie van 2 filialen van de Heidelberg Cement Groep over. IT Service bedrijf, gevestigd in Luik, Brussel, Gent, en opgericht in Vandaag telt Sylis Belgium meer dan 160 medewerkers en is actief op de belgische markt bij zowel KMO s als bij grote bedrijven en instellingen. Sylis Horizon Center Leuvensesteenweg 510/5 - B Zaventem t f Een dynamischer en toegankelijker imago voor GOMB in 2007 Voor 2007 spreken de cijfers voor zich! 61 nieuwe vestigingsprojecten van bedrijven werden voorgelegd aan de raad van bestuur, 55 nieuwe bedrijven vestigden zich op een GOMB-site en 4 bedrijven breidden uit. Resultaat: nieuwe jobs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dankzij de GOMB! Voor de woonprojecten schreven zich maar liefst personen in op de wachtlijst. Nu inschrijven ook online mogelijk is, maakt meer dan 90 % van de kandidaten gebruik van het net. 258 woningen werden aan de man gebracht tijdens 14 verkoopdagen. Dit aantal ligt uiteraard nog veel te laag ten opzichte van de grote vraag, maar alle zeilen worden bijgezet om het proces te versnellen en zoveel mogelijk burgers tevreden te stellen. Een betere communicatie door de GOMB, zowel voor economische ontwikkeling als voor stadsvernieuwing, moet de instelling een dynamischer en toegankelijker imago geven. De GOMB richt haar pijlen voortaan op een betere dienstverlening voor de klanten. De GOMB moet haar enthousiasme, dat spontaan opborrelt bij het zien van al die mooie cijfers, echter ietwat temperen: de GOMB lijdt onder de almaar slinkende voorraad beschikbare industrieterreinen in het gewest en beschikt niet over de mogelijkheden om het aanbod van woningen snel op te drijven. Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gabrielle Petitstraat Brussel t

19 leden trefpunt Eurologos : Het glokalisme, de voorwaarde om meertalige kwaliteit te creëren Het neologisme glokaal werd in de jaren 90 door de Californiërs uitgevonden om eindelijk een einde te stellen aan de steriele polemiek van de globalisten tegen de lokalisten :je bent pas globaal als je ook lokaal bent Wat de productie van meertalige diensten betreft, kun- Mathieu Playoult, External Communications nen we bijna niet over linguïstische kwaliteit spreken Manager bij Eurologos zonder te beschikken over evenveel kantoren als de talen die we aan de klanten beloven. We kunnen inderdaad alles, behalve de culturele producties (en validaties), delokaliseren. Wie anders controleert, verbetert, en vooral, valideert de door freelancers gerealiseerde teksten dan een lokaal bureau, daar waar de (doel)taal gesproken wordt? Toch is meer dan 99 % van de bureaus die meertalige diensten leveren, in één enkel land of in één enkele taal gemonolokaliseerd. Daaruit volgt dat al die bureaus over één belangrijk punt tegen hun klanten liegen: het is voor hen structureel onmogelijk om de goede kwaliteit van hun teksten te garanderen. Eurologos S.A. Leuvensesteenweg Brussel t Het agentschap So Ô maakt de nieuwe subsidies van het Gewest bekend Dit is informatie die alle Brusselse ondernemingen zal interesseren: sinds het einde van de vakantie biedt het Gewest hen nieuwe financiële hulp aan.die nieuwe subsidies komen momenteel aan bod in een communicatiecampagne die op het getouw werd gezet door het Brusselse agentschap So Ô: reclame, brochures, folders, (e)mailing enz. Het agentschap heeft eveneens de nieuwe site uitgewerkt. Wie even doorklikt, vindt er alle nuttige informatie. Voor deze campagne willen wij een boodschap die enerzijds duidelijk en aantrekkelijk is voor de ondernemingen en anderzijds toch beantwoordt aan de eisen van een overheidsmededeling, vertelt Geert Rochtus, directeur bij de administratie Economie en Tewerkstelling. Na aanbesteding hebben wij So Ô geselecteerd. Dat is het agentschap dat, binnen het vastgelegde budgettaire kader, ons het meest complete aanbod heeft gedaan. Een echte krachttoer gezien de omvang van de regionale eisen. De meeste openbare en privé-ondernemingen willen communicatie van de allerbeste kwaliteit, die weldoordacht is, vervolgt Stéphane Aglave, directeur van So Ô. Maar een dergelijke service is moeilijk te krijgen: ofwel zijn de agentschappen te klein of te gespecialiseerd om die te leveren, ofwel zijn ze erg duur. So Ô heeft beslist zich anders te structureren teneinde uitstekende communicatie tegen schappelijke tarieven te kunnen aanbieden. Dat is een aanpak die niet enkel het Gewest kon bekoren: So Ô, dat minder dan anderhalf jaar geleden werd opgericht, telt al meer dan 20 klanten. Een ontwerp van het agentschap So Ô So Ô Vandergotenstraat Brussel t

20 moving! Logica voert een systeem voor gelaatsherkenning in Logica 20 Het politiegarnizoen van Amsterdam-Amstelland maakt als eerste in Nederland gebruik van geautomatiseerde gelaatsherkenning om verdachten te identificeren zodat zaken sneller opgelost kunnen worden. De politiedienst werkt met een nieuw computersysteem dat de digitale foto s van verdachten vergelijkt met foto s van mensen die bij de politie bekend staan. Logica, de verlener van ICT-diensten, installeerde het systeem na een succesvolle testperiode bij de politie. Een inspecteur die wil uitzoeken of de politie al gegevens over een onbekende verdachte heeft, stuurt via digitale foto s van het gelaat van de verdachte naar het team gelaatsherkenning. De foto s in kwestie kunnen afkomstig zijn van een bewakingscamera of van een vervalste identiteitskaart. Het systeem analyseert de foto en stelt een lijst op met individuen die sterke gelijkenissen vertonen met de persoon op de foto. Het systeem van geautomatiseerde gelaatsherkenning analyseert de foto op het computerscherm en geeft een lijst van individuen die sterk op de foto gelijken. Het systeem dat gebruik maakt van het Cognitec algoritme voor gelaatsherkenning, registreert de afstand en de verhoudingen tussen gelaatskenmerken, zoals de ogen, de neus en de mondhoeken. Logica heeft eerder met succes het systeem voor gelaatsherkenning uitgetest op voetbalhooligans in het voetbalstadion van PSV en op winkeldieven in het Rotterdamse winkelcentrum Zuidplein. Logica Woluwedal Brussel t f Ultimate Makeover helpt u de gelukkigste KMO van België worden Wat heeft geluk met ondernemen te maken? Dat ontdekt u op Treed in de voetsporen van succesvolle leiders. Volg het pad van de permanente vernieuwing. Beschouw uw klanten als ambassadeurs van uw merk. Maak uw medewerkers gelukkiger, enthousiaster, productiever en plaats uw bedrijf in pole position voor de Ultimate Makeover wedstrijd. Hiermee maakt u kans op een verjongingskuur van uw bedrijf ter waarde van EUR. Microsoft Belgique Corporate Village Da Vincilaan Zaventem t f

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

EXPORT. Financiële steunmaatregelen. een hefboom voor de KMO s

EXPORT. Financiële steunmaatregelen. een hefboom voor de KMO s BRUssel EXPORT Financiële steunmaatregelen voor de export, een hefboom voor de KMO s Brussel Export geeft uw export een boost Gesubsidieerde projecten Brussel Export kent KMO s financiële steunmaatregelen

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Trends en opportuniteiten waarop u kan inspelen

Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Trends en opportuniteiten waarop u kan inspelen Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Trends en opportuniteiten waarop u kan inspelen VSV basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Bart Desmedt, Traject, 18 april 2013 Opportuniteiten om te werken rond mobiliteit

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 19 juli 2007 Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies Eén op de tien Belgen werkt in een ander gewest; één op de vijf in een andere

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Colruyt Group DATS 24 Raf Flebus Business Unit Manager

Colruyt Group DATS 24 Raf Flebus Business Unit Manager Colruyt Group DATS 24 Raf Flebus Business Unit Manager Colruyt Group wie we zijn Activiteiten 3 Kerncijfers 2015 2016 4 Kerncijfers 2015 2016 5 Onze missie: Samen duurzaam meerwaarde creëren door waardengedreven

Nadere informatie

VOORSTELLING. Het is in deze geest en met deze wil dat het Verbond van Belgische Ondernemingen

VOORSTELLING. Het is in deze geest en met deze wil dat het Verbond van Belgische Ondernemingen VOORSTELLING VAN HET CHARTER " "EV EVOLUTION TO ELECTRICAL VEHICLES" ( EV. TO E.V. ). ) INLEIDING Het vervoer over de weg is momenteel een bron van vervuiling wegens uitstoot in de lucht en geluidshinder.

Nadere informatie

Veranderen van bank vanaf nu eenvoudiger, sneller en kosteloos Belgische banken gaan, op vraag van Van Quickenborne, verder dan hun Europese collega s

Veranderen van bank vanaf nu eenvoudiger, sneller en kosteloos Belgische banken gaan, op vraag van Van Quickenborne, verder dan hun Europese collega s Veranderen van bank vanaf nu eenvoudiger, sneller en kosteloos Belgische banken gaan, op vraag van Van Quickenborne, verder dan hun Europese collega s Brussel, 1 november 2009 Vandaag start de Belgische

Nadere informatie

BRUSSEL HERADEMT. Vanaf 2018 worden de meest vervuilende voertuigen geleidelijk aan geweerd uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BRUSSEL HERADEMT. Vanaf 2018 worden de meest vervuilende voertuigen geleidelijk aan geweerd uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BRUSSEL HERADEMT Vanaf 2018 worden de meest vervuilende voertuigen geleidelijk aan geweerd uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest WAAROM EEN LAGE-EMISSIEZONE? Bepaalde vervuilende stoffen afkomstig van

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

Emmanuel De Bock en medestanders UITEENZETTING

Emmanuel De Bock en medestanders UITEENZETTING GEMEENTE UKKEL Gemeenteraad Motie van h. De Bock: Indiening van een motie inzake mobiliteit VOORSTEL VAN RESOLUTIE inzake de uitbreiding van de MTB-zone (metro-tram-bus) naar de haltes in de rand om Brusselaars

Nadere informatie

Bedrijfsvervoerplannen: ze werken!

Bedrijfsvervoerplannen: ze werken! Bedrijfsvervoerplannen: ze werken! Waarom een bedrijfsvervoerplan opstellen? De bedrijfsvervoerplannen (BVP) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben als doel de overstap te bevorderen van gemotoriseerde

Nadere informatie

Wonen. Uw eigen nieuwbouwwoning aan een voordelige prijs

Wonen. Uw eigen nieuwbouwwoning aan een voordelige prijs in Brussel Uw eigen nieuwbouwwoning aan een voordelige prijs VAN DE INSCHRIJVING TOT DE AANKOOP VAN EEN GOMB-WONING WIE MAG EEN GOMB-WONING KOPEN? WELKE PLICHTEN ZIJN ER VERBONDEN AAN DE AANKOOP VAN EEN

Nadere informatie

TOTAL COST OF USE DOORLICHTING VAN UW KOSTEN

TOTAL COST OF USE DOORLICHTING VAN UW KOSTEN TOTAL COST OF USE DOORLICHTING VAN UW KOSTEN Laat u niet overrompelen door de kosten van een voertuig, anticipeer! De verschillende kosten waarmee men rekening moet houden voor de berekening van de TCU

Nadere informatie

Contactpersoon Fabrice DE CAFMEYER

Contactpersoon Fabrice DE CAFMEYER Goiendag! Om de drie jaar moet elke instelling van publiek of privaat recht die meer dan 100 personeelsleden op dezelfde plaats tewerkstelt in het Brussels Gewest een bedrijfsvervoerplan (BVP) opstellen

Nadere informatie

ING, partner van familiale ondernemers

ING, partner van familiale ondernemers ING, partner van familiale ondernemers Familiebedrijven, de motor van de economie Leidt u een familiebedrijf? Familiebedrijven professionaliseren In België vertegenwoordigen familiebedrijven maar liefst

Nadere informatie

Fiets je rijk. Financiële voordelen voor werknemer en werkgever

Fiets je rijk. Financiële voordelen voor werknemer en werkgever Fiets je rijk Financiële voordelen voor werknemer en werkgever Om te stimuleren dat werknemers op de fiets naar het werk rijden, stelt de wet van 8 augustus 1997 de vergoeding voor werknemers die met de

Nadere informatie

Uw KBC-verzekeringsagent, een stapje voor.

Uw KBC-verzekeringsagent, een stapje voor. Uw KBC-verzekeringsagent, altijd een stapje voor. We nemen uw verzekeringen serieus. Bij KBC vinden we verzekeringen voor particulieren en ondernemers zó belangrijk dat we er een apart netwerk voor hebben

Nadere informatie

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door TAXSHELTER.BE NV Siège social: Maatschappelijke zetel 36 rue de Mulhouse, 4020 Luik Bedrijfszetel: Corner Building - Genèvestraat 175, 1140 Evere KBO 865.895.838 OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING MET

Nadere informatie

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars Persdossier 7 juni 2017 : 255 miljoen euro voor de Brusselaars Didier Gosuin Brussels Minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding 1 Het Brussels Gewest vereenvoudigt de tewerkstellingssteun

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

25% Algemeen. 66% Tijdens de spitsuren

25% Algemeen. 66% Tijdens de spitsuren 25% Algemeen 66% Tijdens de spitsuren Statistische gegevens te verzamelen voor het mobiliteitsbeleid op alle niveaus De discussie over duurzame mobiliteit aan te moedigen binnen de ondernemingen 4.024

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer

Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer 1. Wat is het ondernemingsnummer? Het ondernemingsnummer, dat sedert 1 juli 2003 werd ingevoerd, is een uniek identificatienummer (bestaande uit

Nadere informatie

02 413 02 82 secretary@taxisautolux.be

02 413 02 82 secretary@taxisautolux.be Welkom bij Autolux Autolux Autolux is een taxibedrijf dat in 1934 werd opgericht en dat vandaag marktleider is in België. Het richt zich vooral tot bedrijven en particulieren die een transfer willen tussen

Nadere informatie

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht Cel Externe Communicatie Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T. 02-2773408 GSM 0473-916424 Persbericht Datum: 26 november 2007 Betreft: Bijna 200 indicatoren geven

Nadere informatie

Aanvraag van een virtuele parkeerkaart(en) «ONDERWIJS»

Aanvraag van een virtuele parkeerkaart(en) «ONDERWIJS» Koekelberg - Per post : H. Vanhuffelplein 6 - Per fax : 02/414.10.71 - Per mail : bevolking@koekelberg.irisnet.be - Af te geven aan de Dienst Bevolking van het gemeentehuis Aanvraag van een virtuele parkeerkaart(en)

Nadere informatie

Commerciële buitenfuncties krijgen de zwaarste factuur

Commerciële buitenfuncties krijgen de zwaarste factuur Persbericht SD Worx en LeasePlan berekenen welke impact de nieuwe bedrijfswagenbelasting heeft op portemonnee van werknemers Commerciële buitenfuncties krijgen de zwaarste factuur Beroepsgroep voor wie

Nadere informatie

C A R P O O L I N G. Inhoud. Wettelijke omschrijving. Voordelen Verzekeringen. Stimuli van de overheid

C A R P O O L I N G. Inhoud. Wettelijke omschrijving. Voordelen Verzekeringen. Stimuli van de overheid C A R P O O L I N G Wettelijke omschrijving Inhoud Voordelen Verzekeringen Stimuli van de overheid Wettelijke omschrijving Definitie Carpooling : minstens twee werknemers een zelfde voertuig delen om een

Nadere informatie

11-2014 FISCALE GIDS ALD COMPANYBIKE & ALD POOLBIKE

11-2014 FISCALE GIDS ALD COMPANYBIKE & ALD POOLBIKE 11-2014 FISCALE GIDS ALD COMPANYBIKE & ALD POOLBIKE FISCALE ASPECTEN VAN DE BEDRIJFSFIETS ALD Automotive biedt u twee oplossingen met bedrijfsfietsen: ALD companybike: u financiert een fiets als professioneel

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting. Motorfietsen. geldig voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting. Motorfietsen. geldig voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Tarieven van de verkeersbelasting Motorfietsen geldig voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2014-2015 1. Welke belastingen

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

Companies and sustainable mobility The company car debate and beyond 22/04/2016 VUB

Companies and sustainable mobility The company car debate and beyond 22/04/2016 VUB Companies and sustainable mobility The company car debate and beyond 22/04/2016 VUB 1 Wet van 8 april 2003 2005 2008 2011 2014 Om de 3 jaar een diagnostiek Ondernemingen of openbare instellingen met >

Nadere informatie

PERSBERICHT Interim Management Projects verandert de rekruteringsmarkt ingrijpend.

PERSBERICHT Interim Management Projects verandert de rekruteringsmarkt ingrijpend. PERSBERICHT Interim Management Projects verandert de rekruteringsmarkt ingrijpend. In België zijn zo'n 50.000 tot 60.000 mensen, waaronder veel senioren, tewerkgesteld als uitzendkracht in verantwoordelijke

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N EU - Contractenrecht A03 Brussel, 9 december 2010 MH/SL/AS A D V I E S over DE CONSULTATIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER HET EUROPEES CONTRACTENRECHT VOOR CONSUMENTEN

Nadere informatie

Brusselse technologiesector

Brusselse technologiesector Smart city, smart mobility?! 14 januari 2015 Persconferentie Agoria Brussel Brusselse technologiesector Informatie- en communicatietechnologie (ICT) IBM, Unisys, Sogeti, Steria, Zetes, Atos Worldline,

Nadere informatie

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Juli 2016 Onderwerp: Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

1. VEREENVOUDIGEN EN HARMONISEREN

1. VEREENVOUDIGEN EN HARMONISEREN 04 1. VEREENVOUDIGEN EN HARMONISEREN 1. VEREENVOUDIGEN EN HARMONISEREN HARMONISERING Integratie Publieke verantwoordelijkheid parking.brussels zet in op een harmonisering en vereenvoudiging van de parkeerregels

Nadere informatie

Scholen Naar meer plaatsen in het Brusselse onderwijs

Scholen Naar meer plaatsen in het Brusselse onderwijs Scholen Naar meer plaatsen in het Brusselse onderwijs Monitoring van de schoolplaatsen In het kader van het ontwerp-gpdo heeft de gewestregering de opdracht gegeven om een 'stand van zaken op te maken

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 2007 van 21 maart 2007

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 2007 van 21 maart 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/06/2012: Voorspellers kunnen zich vergissen. Cijfers liegen nooit.

TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/06/2012: Voorspellers kunnen zich vergissen. Cijfers liegen nooit. PERSBERICHT 09 juli 2012 TREVI Group J. Hazardstraat 35 1180 Brussel Tel. +32 2 343 22 40 / Fax +32 2 343 67 02 TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/06/2012: Voorspellers kunnen zich vergissen. Cijfers liegen nooit.

Nadere informatie

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken?

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken? Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 14 mei 2014 Stafdienst Logistiek Koning Albert II-Laan, 33 - Brussel Afdeling aankoop Openbare aanbesteding voor assistentie aan de bouwheer (AB) in het kader

Nadere informatie

U bent sterk in uw vak, wij in kredieten. Welkom!

U bent sterk in uw vak, wij in kredieten. Welkom! U bent sterk in uw vak, wij in kredieten. Welkom! Betaal minder belastingen! Wilt u minder belastingen betalen? Wat een vraag. Als zelfstandige hebt u er alle voordeel bij om uw belastingen vooraf te betalen.

Nadere informatie

De begroting voor een eigen woning: een kopzorg voor de Belgen!

De begroting voor een eigen woning: een kopzorg voor de Belgen! De begroting voor een eigen woning: een kopzorg voor de Belgen! 13 februari 2014 In aanwezigheid van: 1 Johan Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie en Consumenten 2 Koen Geens, minister

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering over ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 17 van 16 oktober 1998 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit en een

Nadere informatie

Maak uw fiscale doelen waar!

Maak uw fiscale doelen waar! Tax Corner juli 2015 Maak uw fiscale doelen waar! De digitale eengemaakte markt van de Europese Unie: btw-initiatieven voor grensoverschrijdende e-commerce Buitenlandse bankrekeningen moeten gemeld worden

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be

many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be Beleef verschillende levens in één leven Op een serene manier verschillende levens beleven in één leven vol ervaringen

Nadere informatie

Belastingvermindering bij de aankoop van een elektrisch voertuig

Belastingvermindering bij de aankoop van een elektrisch voertuig EENDRACHT MAAKT MACHT Belastingvermindering bij de aankoop van een elektrisch voertuig en/of bij de installatie van een laadpaal Inkomsten 2010 en 2011 (aanslagjaren 2011 en 2012) Maatregelen geldig van

Nadere informatie

PlanninG en FinancierinG

PlanninG en FinancierinG 1 budgetta ire PlanninG en FinancierinG Het groeiende succes van eersteklas openbaar vervoer voor iedereen vormt de sluitsteen voor de toegankelijkheid tot de verschillende functies in het Gewest. Als

Nadere informatie

NATIONAAL TARIEF 2015

NATIONAAL TARIEF 2015 NATIONAAL TARIEF 205 HET VAKBLAD VAN DE HANDELSKAMERS VAN WALLONIË CCI National = de nummer van de belgische bedrijfspers Het beste nationale medium om kaderleden en managers te bereiken! TOP 3 - Nationaal

Nadere informatie

Mobility Management. Hans Van Neyghem. Mobility Manager

Mobility Management. Hans Van Neyghem. Mobility Manager Mobility Management binnen ING Bank Hans Van Neyghem Mobility Manager Inhoudstafel Even kort voorstellen Eerste stappen in Mobility Management Ken de mobiliteit binnen je bedrijf Focus in 2012 Focus in

Nadere informatie

ondernemingen het beheer van arbeidsongevallen in enkele kliks en een ruime waaier van preventiediensten! Dail

ondernemingen het beheer van arbeidsongevallen in enkele kliks en een ruime waaier van preventiediensten! Dail ondernemingen het beheer van arbeidsongevallen in enkele kliks en een ruime waaier van preventiediensten! Dail Het beheer van een arbeidsongeval komt heel wat kijken. Het volledige administratieve luik

Nadere informatie

CARS 2. Mobiliteit. De roadmovie van uw werknemers. Nathalie Van Bauwel

CARS 2. Mobiliteit. De roadmovie van uw werknemers. Nathalie Van Bauwel CARS 2 Mobiliteit De roadmovie van uw werknemers Nathalie Van Bauwel 2 3 4 5 6 7 MAAR 8 Fileleed rond de 2 grootste steden blijft toenemen En - Plots staat BAM-tracé terug in politieke spotlights - Brussel

Nadere informatie

2. Wat moet u onthouden over de prijzen- en kortingenpolitiek?

2. Wat moet u onthouden over de prijzen- en kortingenpolitiek? 2. Wat moet u onthouden over de prijzen- en kortingenpolitiek? 2.. De Ene korting is de andere niet! 2... Laat u niet misleiden door het kortingspercentage alleen! Geen appelen met peren vergelijken Kortingen

Nadere informatie

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 De Federale Overheidsdienst Financiën heeft in haar Addendum dd 11 december 2012 (BTW-beslissing E.T. 119.650/3) de nieuwe regelgeving vrijgegeven rond de BTW-aftrek

Nadere informatie

Belfius : al 13 jaar inspanningen wat betreft Mobiliteit. Bernard Dehaye Mobiliteitscoördinator Business Mobility Awards 4 juni 2014

Belfius : al 13 jaar inspanningen wat betreft Mobiliteit. Bernard Dehaye Mobiliteitscoördinator Business Mobility Awards 4 juni 2014 Belfius : al 13 jaar inspanningen wat betreft Mobiliteit Bernard Dehaye Mobiliteitscoördinator Business Mobility Awards 4 juni 2014 Een blik in de achteruitkijkspiegel Eind 1997: mijn aanvraag voor een

Nadere informatie

Opleiding 2009-2010 Adviseur in ecorenovatie

Opleiding 2009-2010 Adviseur in ecorenovatie Opleiding 2009-2010 Adviseur in ecorenovatie Kandidatuuroproep Adviseur worden in eco-renovatie In Europa is de bouwsector een van de grootste verbruikers van de natuurlijke rijkdommen, de energie en het

Nadere informatie

6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN

6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN 6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN Reken op je cijfers voor meer succes www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE E-BOOK BOEKHOUDEN INHOUD 1 Eerste hulp bij het ondernemen 2 6 vragen om het juiste

Nadere informatie

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Een goed evenwicht tussen werk en privéleven bij werknemers heeft een positieve invloed op de resultaten van het bedrijf.

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be www.claeysengels.be Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

GEWESTELIJKE STEUNMAATREGELEN EN SUBSIDIES VOOR KMO S

GEWESTELIJKE STEUNMAATREGELEN EN SUBSIDIES VOOR KMO S GEWESTELIJKE STEUNMAATREGELEN EN SUBSIDIES VOOR KMO S Bent u een KMO die graag een aanvraag tot subsidiëring zou indienen bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Kunt u er moeilijk aan uit en weet u niet

Nadere informatie

MARKTANALYSE: BELGIË

MARKTANALYSE: BELGIË 2016 MARKTANALYSE: BELGIË I. KANTOORMARKT IN BELGIË A. BRUSSEL Met de sterkste vraag in 4 jaar tijd bleek 2016 een voortreffelijk jaar voor de Brusselse kantoormarkt. Daarbij waren er twee verhalen die

Nadere informatie

Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck

Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck De potentiële verbetering van de energie- en milieuprestaties van gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is

Nadere informatie

Aanvraag van een/de parkeerkaart(en) «BEDRIJF EN ZELFSTANDIGE»

Aanvraag van een/de parkeerkaart(en) «BEDRIJF EN ZELFSTANDIGE» Koekelberg - Per post : H. Vanhuffelplein 6 - Per fax : 02/414.10.71 - Per mail : bevolking@koekelberg.irisnet.be - Af te geven aan de Dienst Bevolking van het Gemeentehuis Aanvraag van een/de parkeerkaart(en)

Nadere informatie

De type-functies en de bijbehorende competenties

De type-functies en de bijbehorende competenties IRISteam De type-functies en de bijbehorende competenties Le Service Ressources Humaines De type-functies 1. De competenties voor de functies van klasse 0... 3 Logistiek Assistent_Toc374542571 2. De competenties

Nadere informatie

In het begin moeten wij vooral op de kosten leggen en niet teveel geld uitgeven. Dus gratis is natuurlijk beter.

In het begin moeten wij vooral op de kosten leggen en niet teveel geld uitgeven. Dus gratis is natuurlijk beter. 3. INFORMATIE VOOR STARTENDE ONDERNEMERS Als jij een onderneming wil opstarten, kan jij beroep doen op en aantal organisaties waar jij meer informatie kunt vinden en waar jij tevens administratieve of

Nadere informatie

Verschillende geldigheidsperiodes zijn hierbij mogelijk: 1 week, 1, 3 of 12 maanden voor traject- en nettreinkaarten. 15 dagen voor Railflex.

Verschillende geldigheidsperiodes zijn hierbij mogelijk: 1 week, 1, 3 of 12 maanden voor traject- en nettreinkaarten. 15 dagen voor Railflex. Bijkomende toelichting bij de CAO van 12 januari 2010 inzake het woonwerkverkeer en de financiële bijdrage door de werkgever in de vervoerkosten van de werknemers in de sociale werkplaatsen. 1. Woonwerkverkeer

Nadere informatie

Palletways Express distributie van palletzendingen

Palletways Express distributie van palletzendingen Palletways Express distributie van palletzendingen Het netwerk van Palletways Europe strekt zich uit over de Benelux, Noord-Frankrijk en West-Duitsland. Londen BELGIË NEDERLAND Hamburg Nijmegen DUITSLAND

Nadere informatie

Duurzame mobiliteit Umicore Olen. Update 1 jaar na lancering

Duurzame mobiliteit Umicore Olen. Update 1 jaar na lancering Duurzame mobiliteit Umicore Olen Update 1 jaar na lancering Beslissing indiening dossier Pendelfonds Achtergrond duurzame mobiliteit in Olen Duurzaam ondernemen = kernbegrip Visie Umicore Ook voorbeeldrol

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie

mobi4u OUD vs. NIEUW Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

mobi4u OUD vs. NIEUW Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer mobi4u OUD vs. NIEUW Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Introductie Het leidt geen twijfel dat het stimuleren van duurzame ontwikkeling en duurzame mobiliteit één van de grootste uitdagingen

Nadere informatie

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Inleiding Een zuivere splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde De splitsing van de kieskring BHV is ruim 50 jaar de eis van de

Nadere informatie

Samen sterker! Voor een rechtvaardigere toekomst

Samen sterker! Voor een rechtvaardigere toekomst Samen sterker! Voor een rechtvaardigere toekomst SAMENVATTING VAN HET PS-PROGRAMMA INLEIDING De verkiezingen van 25 mei 2014 zullen beslissend zijn. Ze gaan om de toekomst van onze Sociale zekerheid, ons

Nadere informatie

In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen

In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen Wie is Optima? Opgericht in 1991 Onafhankelijk 13.160 klanten per 01/09/2010 316 medewerkers Trends Gazelle in: 2002-2003 - 2004-2006 2007-2008 2009 In 2010

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Belangrijke informatie i.v.m. het budget

Belangrijke informatie i.v.m. het budget Belangrijke informatie i.v.m. het budget 1. Betoelaagd bedrag De gevraagde toelage en de verdeling ervan dient in overeenstemming te zijn met de reële kosten in relatie tot de duur, de aard, de benodigde

Nadere informatie

beste online marketing voor jouw kantoor.

beste online marketing voor jouw kantoor. Een review is de beste online marketing voor jouw kantoor. HOGERE OPBRENGSTEN LAGERE KOSTEN POSITIEVE EFFECTEN VOORWOORD INHOUD Je moet grondig je best doen om online goed gevonden te worden. Het internet

Nadere informatie

Life@Ease. Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE

Life@Ease. Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE Life@Ease Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE Zelf uw professionele loopbaan bepalen, uw eigen baas zijn, klanten blij maken, uw eigen zaak

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Paul Van Malderen, Eddy Schuermans en Jan Laurys en mevrouw Gisèle Gardeyn-Debever

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Paul Van Malderen, Eddy Schuermans en Jan Laurys en mevrouw Gisèle Gardeyn-Debever Stuk 1525 (2002-2003) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 21 januari 2003 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren Paul Van Malderen, Eddy Schuermans en Jan Laurys en mevrouw Gisèle Gardeyn-Debever betreffende

Nadere informatie

Verkiezingen. Mensen met dezelfde ideeën vormen gemeenten besturen.

Verkiezingen. Mensen met dezelfde ideeën vormen gemeenten besturen. Verkiezingen Op zondag 7 juni moeten alle inwoners tegelijk verkiezen we ook kandidaten van België die ouder zijn dan 18 jaar naar voor het Europees Parlement, waar men de stembus. Ze moeten mensen kiezen

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank 1. Organisatie De wedstrijd Record Bank Mobile 2017 (hierna wedstrijd genoemd) wordt georganiseerd door Record Bank nv

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 MOBIFIS_DO_13001.book Page 3 Thursday, May 2, 2013 8:54 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities

Nadere informatie

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud stel uw data veilig De data van uw bedrijf zijn heilig. Daar is elke ondernemer het over eens. Een bedrijf zonder

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

Vorming. INFORMATIESESSIE Uw bedrijfsvervoerplan opstellen / actualiseren 27/06/2014

Vorming. INFORMATIESESSIE Uw bedrijfsvervoerplan opstellen / actualiseren 27/06/2014 Vorming Bedrijfsvervoerplan (BVP) INFORMATIESESSIE Uw bedrijfsvervoerplan opstellen / actualiseren 27/06/2014 Vorming Bedrijfsvervoerplan (BVP) Uw bedrijfsvervoerplan opstellen / actualiseren 9.00 9.15

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW 1. Identificatie vennootschap: Sociale benaming: Vennootschapsvorm: Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

informatica is van vitaal belang voor mijn activiteit ik bescherm mijn materieel en mijn onderneming

informatica is van vitaal belang voor mijn activiteit ik bescherm mijn materieel en mijn onderneming ondernemingen informatica is van vitaal belang voor mijn activiteit ik bescherm mijn materieel en mijn onderneming IT-offerte Alle Risico s Informatica informatica is alomtegenwoordig in de bedrijfswereld

Nadere informatie

ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING

ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING TEAMWORK IMPROVED VLOT SAMENWERKEN IN ALLE VEILIGHEID: IDEAAL, OOK VOOR UW BEDRIJF. BETER TEAMWERK DANKZIJ ISABEL 6. Isabel 6 is speciaal ontworpen voor bedrijven zoals het

Nadere informatie

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België. Het Brussels hoofdstedelijk gewest en zijn hinterland. 700.000 jobs in het BHG, waarvan 400.000 ingenomen door Brusselaars

Nadere informatie

VR DOC.0085/1

VR DOC.0085/1 VR 2017 0302 DOC.0085/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest,

Nadere informatie

NIEUW! Transactional Color Printing. Een businessoplossing van Speos, filiaal van De Post

NIEUW! Transactional Color Printing. Een businessoplossing van Speos, filiaal van De Post NIEUW! Transactional Color Printing Een businessoplossing van Speos, filiaal van De Post De laatste jaren is de relatie tussen bedrijven en hun klanten geëvolueerd. Consumenten hebben nu sneller toegang

Nadere informatie

DE GROEPSVERZEKERING EEN MUST, OOK VOOR KMO S. 10 veelgestelde vragen over de groepsverzekering

DE GROEPSVERZEKERING EEN MUST, OOK VOOR KMO S. 10 veelgestelde vragen over de groepsverzekering DE GROEPSVERZEKERING EEN MUST, OOK VOOR KMO S 10 veelgestelde vragen over de groepsverzekering Aanvullende pensioenen in de lift Het gemiddelde wettelijke pensioen van een Belgische werknemer bedraagt

Nadere informatie

StepStone in cijfers Augustus 2014

StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 961,662 Aantal bezoeken 342,486 Unieke bezoekers 236,063 Aantal vacatures 957 Afgelopen maand in een notendop

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ---------------------------------------------------------------------------------- CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN NATIONALE ARBEIDSRAAD ADVIES Nr. 1.402 Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg»

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» «Historisch Koekelberg» in enkele cijfers Gewestelijke toelage : 11.000.000 Federale

Nadere informatie