Rondetafel Hoe aantrekkelijk is Brussel voor de ondernemingen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rondetafel Hoe aantrekkelijk is Brussel voor de ondernemingen?"

Transcriptie

1 Oktober 2008 nr 10 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry FINANCIËLE BESLOMMERINGEN Doe een beroep op een pro-deoboekhouder! DOSSIER VERVOER & MOBILITEIT Zet de dure aardolie het wegvervoer op losse schroeven? Rondetafel Hoe aantrekkelijk is Brussel voor de ondernemingen?

2

3 editoriaal Emmanuel van Innis, Voorzitter van Beci Bouwvergunningen: voor wanneer goed bestuur? De afleveringstermijn voor stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels gewest is bedroevend lang. De vastgoedsector klaagt erover en de competitiviteit in Brussel lijdt eronder. De gewestelijke overheden moeten zich dan ook herpakken. Dat blijkt uit een enquête op vraag van Beci, waarvan u de resultaten in de Dynamiek van november zult kunnen lezen. Voor grote vastgoedprojecten duurt de aanvraagprocedure minstens één jaar. Daarbij komt dan nog, in de gevallen waar dat vereist is (en daarvoor volstaat de bouw van 200 parkeerplaatsen), een effectenstudie. Een echte termijn kan dan ook niet vastgelegd worden. Vaak wordt de oorspronkelijke termijn gewoon verdubbeld in duur. En dan hebben we het nog niet over administratieve maatregelen of eventuele klasseringsaanvragen, waardoor de voor het Gewest zo broodnodige ontwikkelingsdossiers nog meer vertraging oplopen. De afleveringstermijn voor een stedenbouwkundige vergunning heeft natuurlijk rechtstreekse gevolgen voor de kostprijs van de projecten en dus ook op de prijs van zowel huizen als bedrijfspanden. Doorgaans betekent een procedureslag van één jaar een meerkost van 10 %. Vandaag moeten we vaststellen dat de feiten zoals die in de vastgoedsector - en door de Brusselaars zelf - worden ervaren, niet meer overeenstemmen met de theoretische termijnen zoals die door het gewestelijk wetgevend kader zijn voorzien. Zo kan een procedure voor de aflevering van een stedenbouwkundige vergunning, al naargelang de geldende reglementering, al snel 65 tot 140 dagen in beslag nemen. Maar vaak al van in de eerste fase waarbij enkel gecontroleerd wordt of een dossier volledig is steken de problemen de kop op. De gemeente wordt immers verondersteld deze controle in 20 dagen uit te voeren. Bij het Brusselse stadsbestuur geeft men echter grif toe dat geen enkel dossier binnen vier maanden wordt geopend! En twee jaar geleden bedroeg die termijn zelfs nog zeven maanden! Dit is een onaanvaardbaar gegeven voor particulieren en een regelrechte ramp voor ondernemingen die in Brussel willen investeren, maar zo hun twijfels hebben vanwege de grillige procedures en de totaal onvoorspelbare termijnen. De gemeentes zijn structureel onderbemand (het is een publiek geheim dat ze de grootste moeite hebben om gekwalificeerd personeel aan te werven), maar vormen niettemin het eerste aanspreekpunt wanneer aanvragen voor vergunningen moeten worden onderzocht en toegekend. Nog een voetangel: vooraleer iemand zijn kostbare vergunning krijgt, moeten de dossiers vaak nog aan een openbaar onderzoek worden onderworpen en door overlegcommissies worden bekeken. Deze stappen hebben tot doel het democratisch karakter van onze stedenbouwkundige procedures te waarborgen, iets wat wij steunen. Jammer genoeg zijn die procedures na verloop van tijd uitgegroeid tot geduchte vertragingsmechanismen die meer gebruikt worden om uiting te geven aan collectief egoïsme dan om het algemeen belang te dienen. De gemeentelijke verkozenen zijn evenwel zeer ontvankelijk voor de standpunten die in deze instellingen worden ingenomen. Die zijn immers afkomstig van hun politieke achterban, terwijl de ondernemingen vanuit electoraal oogpunt slechts een abstracte economische en sociale realiteit vormen. Nochtans moet het voor iedereen duidelijk zijn dat Brussel op dit moment in een genadeloze concurrentiestrijd verwikkeld is met andere Europese hoofdsteden om bedrijven aan te trekken. En trouwens niet alleen met andere hoofdsteden, maar ook met de naburige gewesten. Op een steenworp afstand van de hoofdstad zijn de concurrenten zich al volop aan het organiseren. Vandaar onze oproep aan de Brusselse verantwoordelijken om hetzelfde te doen. 3 Dank U Yvan Huyghebaert Yvan Huyghebaert heeft op 2 oktober jl. zijn mandaat als voorzitter van Beci en de Kamer van Koophandel overgedragen aan Emmanuel Van Innis. Yvan Huyghebaert was voorzitter van de Brusselse Kamer van Koophandel sinds Hij heft al die jaren Brussel, de Brusselse ondernemingen en de ondernemingsgeest in het algemeen met vuur verdedigd. Gedurende zijn voorzitterschap zijn het ledenaantal en de diensten van de Brusselse Kamer van Koophandel flink blijven groeien. Sinds de Kamer van Koophandel en het Brussels Verbond van Ondernemingen samen onder de vlag van Beci varen, is de naam en faam van onze organisatie sterker dan ooit tevoren. De directie en het personeel van Beci danken Yvan Huyghebaert van harte voor zijn engagement, zijn loyauteit en zijn hartverwarmende hoffelijkheid.

4 inhoud OKTOBER 08 BRUSSELS ENTERPRISES COMMERCE & INDUSTRY 3 Editoriaal 6 Opinie Rondetafel Is Brussel aantrekkelijk voor bedrijven? De ondernemingen pakken de verkeersopstoppingen in Brussel aan! 18 Leden Trefpunt 29 Internationaal Bouw uw netwerk uit! 30 COM Vragen over financiën? Doe een beroep op een pro-deoboekhouder! 67 Agenda 68 Toetredingsaanvragen Reclame Index DE ONDERNEMING, DAG IN, DAG UIT 26 Een goed gesprek Thomas Leysen, voorzitter van het VBO 32 Toolbox 38 Tentoonstelling: Dit is onze Aarde! 39 Telex 63 Lectuur Sociale verkiezingen en daarna? 65 BizzBox News Dynamiek is het maandblad van Beci (Kamer van Koophandel & Verbond van Ondernemingen te Brussel) Louizalaan Brussel t F Verantwoordelijke uitgever Olivier Willocx Redactie Verantwoordelijke: Karima Amrous Directeur communicatie Eindredactrice: Stéphanie Brisson Medewerkers: Patrick Anspach Guy Bernard Jean Blavier Thandiwé Cattier Vincent Delannoy Arnaud Dellicour Olivier Duquesne Olivier Kahn Hélène Legrand Jacqueline Remits Luc Rivet Harold Schuiten Carline Taymans Productie & Abonnementen Administratie: Didier Amandt Design-Layout: Megalunatriumviraat Druk: DB Print Vertaling: BLS / Data Translation Cover foto: Paul Coerten ISSN Alle rechten voorbehouden Nadruk zonder toestemming is verboden Abonnementen Prijs: 80 voor 11 nummers en de Who s who Beci Infos : t DOSSIER Vervoer & Mobiliteit 41 Hoe de haven beter gebruiken? 44 Wat is de toekomst van het goederenvervoer per vliegtuig? 50 Confrontatie: zet de dure aardolie het wegvervoer op losse schroeven? DOSSIER Veiligheid 55 Waar liggen werkgevers van wakker? 59 Hoe arbeidsongevallen voorkomen? 61 Tijdelijke werkkrachten lopen het meeste risico 62 Is uw babysitter verzekerd? PUBLICITEIT Dynamiek/Entreprendre wordt maandelijks door meer dan decision makers gelezen. Gemiddelde oplage per nummer: ex (Momenteel : ex.) Inlichtingen en reservaties: Geneviève N. Juste T F Véronique Legein T F ONZE VOLGENDE DOSSIERS Dynamiek Entreprendre December 2008 Internationale handel Deadline voor uw reservaties : 15 november 2008 Januari 2009 Auto s & Logistiek Deadline voor uw reservaties : 15 december 2008 Structurele partners van Beci

5 AXA Bonus & Benefits. De motivatiebooster L, XL, XXL Om een medewerker te motiveren, werkt niets beter dan een bonus die gekoppeld is aan zijn prestaties. Helaas zijn extra verloningen (premies, commissie, loonsverhoging) bijzonder duur voor een onderneming. Bovendien is wat hiervan overblijft na het afromen door de fiscus en de sociale zekerheid vaak ontluisterend voor de medewerker. Daarom ontwikkelde AXA Bonus & Benefits, een uniek plan waarmee de toegekende bonussen geïnvesteerd worden in een bijkomend pensioen dat op termijn flink wat meer oplevert voor de medewerker. Daarenboven zijn de flexibele premies fiscaal aftrekbaar voor uw onderneming. Kortom, iedereen wint erbij! Kiest u voor meer dan een gewone bonus om uw team te motiveren? Neem dan snel contact op met uw makelaar of bel AXA op het nummer 02/ AXA Ondernemingen - Karamba

6 opinie RONDETAFEL Is Brussel aantrekkelijk voor bedrijven? De Brusselse minister van Economie, Benoît Cerexhe, reageert op de uitlatingen van bedrijfsleiders dat de economische activiteit in de hoofdstad te weinig wordt gestimuleerd. Er is een nieuw gewestelijk ontwikkelingsplan (GewOP) nodig dat voorrang geeft aan de economische functie. 6 Serge Fautré (Cofinimmo): Ik geloof dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het door zijn omvang en statuut veel beter zou kunnen doen. Het artikel dat afgelopen mei in het economische magazine Trends-Tendances (1) verscheen, werd op het kabinet van de Brusselse minister van Economie als een koude douche ervaren. Hoezo, 25 % van de Brusselse bedrijven heeft de hoofdstad verlaten? Na wat zoekwerk, aldus Benoît Cerexhe, blijkt inderdaad dat 25 % van de Brusselse bedrijven is verhuisd, maar slechts een derde daarvan heeft ook werkelijk de hoofdstad verlaten. Intussen zijn er enkele maanden verstreken. De rust lijkt weergekeerd, maar de vastberadenheid is er nog steeds: Ik ben van plan initiatieven te nemen om Brussel almaar aantrekkelijker te maken, aldus de minister. Welke? Beci wilde er het hare van weten en bracht enkele zwaargewichten uit de Brusselse bedrijfswereld samen rond de tafel. Naast minster Benoît Cerexhe gingen ook Pierre de Jemeppe van het kabinet van Charles Picqué, Olivier Willocx van Beci, Serge Fautré van Cofinimmo, Bruno Wattenbergh van het Brussels Agentschap voor de Onderneming, Thierry Kislanski van Banimmo, Benoît Scheen van Mobistar, Pierre Toussaint van OTM en Philippe Antoine van de GOMB op de uitnodiging van Pierre Thonon (Beci) in. Economische achteruitgang, moeilijke tijden, stagnerende beurzen, dat is tegenwoordig alles wat de klok slaat. Maar hoe gaat het eigenlijk met Brussel? SERGE FAUTRÉ (COFINIMMO): Ik geloof dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het door zijn omvang en statuut veel beter zou kunnen doen. We halen als voorbeeld altijd de efficiëntie van de privésector aan. Dat is goed, maar efficiëntie bereik je maar door alle krachten te bundelen. Het heeft geen zin om het ene initiatief na het andere te lanceren. Daarom is onze roadmap, de fameuze Business Route (2), zo belangrijk. Vooral ook omdat die zo ambitieus is. OLIVIER WILLOCX (BECI): Bovendien heeft de roadmap een visie op lange termijn, namelijk Uit de studie die aan het Zwitserse studiebureau BAK werd toevertrouwd, blijkt dat de bedrijfswereld in Waals-Brabant, Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest veel vergelijkingspunten vertoont. Nog nooit ging een studie zo ver en werd haast elk beroep in kaart gebracht. Wij willen de vaststellingen van die studie omzetten in een reeks voorstellen die midden november samen met de Olivier Willocx (Beci): Brussel is een stadsgewest in volle omwenteling en die omwenteling verloopt er sneller dan waar ook in België. Business Route aan de politieke wereld zullen worden overhandigd. De BAK-studie toont ook aan dat Brussel meer bedrijven telt per inwoner dan welke andere regio in ons land ook en dat de hoofdstad zelfs tot de beste regio s in Europa behoort. Brussel is een stadsgewest in volle omwenteling en die omwenteling verloopt er sneller dan waar ook in België. Dat wordt niet genoeg benadrukt. Ook wordt niet genoeg benadrukt dat het economische beeld van Brussel dat in statistieken wordt opgehangen niet volledig is. Twee voorbeelden. Wij horen dat de inkomens van de Brusselaars lager liggen dan het nationale gemiddelde. Dat is onjuist, aangezien die statistieken geen rekening houden met de inkomens van internationale func- Door de woonruimte tegen de kantoorruimte te beschermen, hebben we bijgedragen tot het ontstaan van een kantorenmarkt in de stadsrand. (Bruno Wattenbergh)

7 opinie tionarissen. Daarbij moeten ook de expats worden geteld, evenals de Belgen die voor hun werk, consumptie en vrije tijd naar Brussel komen, maar in Wallonië of Vlaanderen wonen. Bovendien wordt ook volledig onderschat welk effect de aanwezigheid op werkdagen van pendelaars in de hoofdstad heeft op de Brusselse economie! BRUNO WATTENBERGH (BAO): Wij, bij het Brussels Agentschap voor de Onderneming, zeggen al lang dat er meer aandacht aan de ondernemers moet worden besteed. Ik denk dat we in Brussel een fout hebben gemaakt door de behoeften van de kleine, en zelfs heel kleine ondernemingen te negeren. Zo hebben we ook de uitbreiding van de tertiaire sector niet zien aankomen. We hebben ons zo op de bescherming van de woonruimte tegen de kantoorruimte gericht dat we hebben bijgedragen tot het ontstaan van een kantorenmarkt in de stadsrand. Een markt die de concurrentie met Brussel aangaat door zijn fiscale voordelen aan te prijzen. Vandaag zijn we er ons eindelijk van bewust: de verdwijning van de kleine ondernemingen, de vaak absurde voorrang die aan woongebied wordt gegeven en de dualiteit van de kantorenmarkt. De vaststelling is onherroepelijk: we zijn er niet in geslaagd het gemengde karakter te creëren dat in het GewOP werd vooropgesteld. In de volgende regeringsverklaring moet er absoluut een charter rond de ontwikkeling van Bruno Wattenbergh (BAO): In de volgende regeringsverklaring moet er absoluut een charter rond de ontwikkeling van bedrijven in Brussel worden opgenomen. De internationale rol van Brussel zou ons unique selling proposition, onze eerste prioriteit, moeten zijn. (Serge Fautré) bedrijven in Brussel worden opgenomen. Ik zou willen eindigen met wat we city marketing en de branding van Brussel noemen. Want laten we eerlijk zijn: we staan nog nergens! Hoe kunnen we aan goede city marketing doen? SERGE FAUTRÉ: Dat zal niet zo gemakkelijk zijn aangezien we de vennootschapsbelasting achter ons aan slepen. De notionele intresten hadden tot gevolg dat die belasting, waarvan het nominale tarief nog steeds 33,99 % bedraagt, tot zo n 25 % afnam. Dat is zeer goed, maar wat kunnen we doen als de Ieren ze tot 12,5 % laten zakken? Laat ons dus een einde maken aan die hypocrisie en onze vennootschapsbelasting verminderen. We moeten ook ophouden met het belang van het zwartwerk te negeren. Dat is in ons land namelijk goed voor 20 tot 25 % en nog meer in Brussel. Volgens mij weigeren we toe te geven hoe belangrijk zwartwerk is omdat het ontstellend eenvoudig is: werkgevers weigeren de lasten te betalen die hen worden opgelegd! Ze vinden ze ondraaglijk. Een ander weerkerend probleem is het gebrek aan arbeidskrachten. In de rusthuizen worden verplegers en verpleegsters uit Roemenië aangenomen! Is dat normaal met een werkloosheidsgraad van 20 %? Ook mobiliteit is een probleem, dat merken we elke dag. Wanneer we aan Alain Flausch, baas van de MIVB, vragen wat hij wil, antwoordt hij: Ik zou maar al te graag in lijnen investeren en er nieuwe aanleggen. Maar er is geen geld meer! We moeten de mensen aansporen om het openbaar vervoer te gebruiken. We moeten het nemen van de bus, tram of metro hip maken. Ik sluit af met de veiligheid. In alle bedrijven en appartementen nemen de investeringen in veiligheid toe. Maar dat lijkt op zijn zachtst gezegd geen grote zorg van de Brusselse overheid te zijn. Net zoals de internationale rol van Brussel. We praten er wel over, maar er is meer dynamisme dan dat nodig! De internationale rol van Brussel zou ons unique selling proposition, onze eerste prioriteit, moeten zijn. BENOÎT CEREXHE : Daarom was ik ook met verstomming geslagen toen ik het artikel van Trends-Tendances over de emigratie van bedrijven buiten Brussel las. Het klopt dat tijdens de referentieperiode 25 % van de Brusselse bedrijven is verhuisd, maar het is onjuist om daaruit af te leiden dat ze uit het Gewest zijn vertrokken. 9 % van die bedrijven heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verlaten, maar de andere zijn binnen het Gewest verhuisd. Geef toe dat dat verschillend is. Brussel is goed voor 10 % van Benoît Cerexhe: Er bestaat een dualiteit tussen Brussel en zijn hinterland, tussen de bouwvalligheid van heel wat gebouwen in het centrum en de nieuwbouw in de rand de bevolking en 20 % van het bbp van ons land; wij tellen veruit de meeste investeringen van het hele land; wij hebben nooit zoveel bedrijven opgericht als de laatste jaren en het aantal zelfstandigen blijft toenemen; tussen 2003 en 2007 kwamen er werkplaatsen bij en 80 % daarvan gebeurde in de privésector. Maar on- 7

8 opinie 8 danks dat alles kennen wij een cultuur van defaitisme, wij benadrukken systematisch onze zwakke punten en vermelden zelden onze positieve punten. In de studie van Banimmo, waarop het artikel in Trends-Tendances is gebaseerd, wordt op die zwakke De huidige gewestregering is de eerste die van de economische groei een prioriteit heeft gemaakt. (Benoît Cerexhe) punten gewezen, namelijk de talloze zakenwijken zoals Marcel Thiry. Er bestaat een dualiteit tussen Brussel en zijn hinterland, tussen de bouwvalligheid van heel wat gebouwen in het centrum en de nieuwbouw in de rand; er zijn in bepaalde wijken problemen met de mobiliteit en toegankelijkheid van het openbaar vervoer; er is een gebrek aan mix, dat is waar. Maar ik neem er aanstoot aan als ik hoor zeggen dat de Leopoldwijk een kerkhof of onveilige plek is! Je vindt er bijna geen kantoorruimte meer om te huren en de huurprijzen zijn er het hoogst van heel Brussel. Waarom werd er dan eigenlijk een studie gevoerd naar vertrekkende bedrijven? THIERRY KISLANSKI (BANIMMO): Ik betreur het dat onze studie verkeerd werd overgebracht. Het was niet onze bedoeling om kritiek te uiten, maar om bepaalde zaken vast te stellen en pistes aan te reiken om de situatie te verbeteren. Wat Brussel doet is niet slecht, maar we kunnen beter. Neem bijvoorbeeld de kwestie van de juridische en fiscale continuïteit waarbinnen het Brusselse economische weefsel bestaat. Ik neem het milieu even als voorbeeld. De normen die in de hoofdstad worden toegepast, zijn strikter dan in de rand, in die mate zelfs dat de vooruitgang van Brussel ter zake zich tegen de hoofdstad keert. De oplossing is een betere coördinatie op dat gebied. BENOÎT CEREXHE: Op het gebied van werkgelegenheid bestaat een dergelijke coördinatie al. We moeten proberen om op de andere gebieden hetzelfde te doen, aangezien de discontinuïteit waarover u spreekt voor de hele wereld nefast is. Dat idee begint stilaan ingang te vinden. Pierre de Jemeppe (kabinet van Charles Picqué): Wij kennen een grotere economische groei dan Vlaanderen, maar we zeggen dat niet hard, niet luid en niet vaak genoeg. PIERRE DE JEMEPPE (KABINET VAN CHARLES PICQUÉ): Afgezien van de statistieken en vaststellingen is er ook een probleem rond de perceptie van de economische realiteit. Wij kennen een grotere economische groei dan Vlaanderen, maar we zeggen dat niet hard, niet luid en niet vaak genoeg. Wij beschikken over een enorm potentieel en het internationale ontwikkelingsplan van Brussel gaat in die richting. Hetgeen ons ontbreekt, is de fierheid Brusselaars te zijn. Hetgeen in de Europese wijk van Brussel gebeurt, is revolutionair: het project om de skyline van de Wetstraat te bepalen, vordert goed en wordt door de eigenaars en de inwoners beschouwd als een belangrijke stap in de regeneratie van de wijk. Europa is zeker aanwezig in Brussel en zal zich nog verder in alle harmonie ontwikkelen, aangezien het debat rond de vestigingsplaatsen goed vordert. Wat de fiscaliteit betreft, geef ik toe dat we een handicap hebben ten opzichte van de rand. Maar die handicap wordt op zijn minst gedeeltelijk gecompenseerd door de kwaliteit, beschikbaarheid en toegankelijkheid van het Brusselse immobiliënpark. De fiscaliteit speelt een rol, maar dan vooral voor de bedrijven die nog twijfelen. Maar laten we ons geen illusies maken: Brussel zal altijd duurder blijven dan de rand, aangezien de kosten in de stad hoger liggen dan elders. Dat mag ons er echter niet van weerhouden om de andere problemen waarmee we worden geconfronteerd weg te werken, zoals bijvoorbeeld de mobiliteit, met name die tussen Brussel en de rand, teneinde de uitwisseling van arbeidsplaatsen te bevorderen. Er moet een beter overleg komen tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de aangrenzende Gewesten. Het samenwerkingsverband waarnaar velen verlangen kan enkel op die manier tot stand komen. Hetgeen ons ontbreekt, is de fierheid Brusselaars te zijn. (Pierre de Jemeppe) PHILIPPE ANTOINE (GOMB): De fiscaliteit is natuurlijk belangrijk, maar is ze ook niet de boom waarachter het bos schuilgaat? We zeggen wel dat onze fiscaliteit niet bijzonder aantrekkelijk is, maar toch blijven de bedrijven in Brussel. Dat betekent dat er iets anders nog belangrijker is. Toen Mobistar zijn rekening maakte en besloot om in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te blijven, was dat toch na een grondig onderzoek waarbij boven op de fiscaliteit ook een hele reeks andere factoren werd becijferd, niet? Ik toon echter begrip voor de klachten van bedrijven over de reglementaire problemen waarmee ze te maken krijgen: de lange termijn om een vergunning te krijgen, de onophoudelijke wijzigingen aan de teksten, de wanverhouding tussen de reactiesnelheid van de Thierry Kislanski (Banimmo): Het was niet onze bedoeling om kritiek te uiten, maar om bepaalde zaken vast te stellen en pistes aan te reiken om de situatie te verbeteren.

9 Bespaar liever op uw betalingsverkeer met de KBC-Business Comfortrekening. Voor uw zaak, praktijk of onderneming gebruikt u bijna dagelijks uw zichtrekening, uw bank- of kredietkaart, elektronisch bankieren, Voor elk van deze diensten betaalt u apart en meestal op verschillende tijdstippen. Dat maakt het moeilijk om uw totale kostprijs op jaarbasis in te schatten. Als ondernemer bent u nochtans gesteld op duidelijkheid en betalingscomfort. Daarom is, uit onze ervaring in het adviseren van ondernemers, het idee ontstaan om de meest courante betalingsbehoeften te bundelen en aan te bieden tegen een vaste, voordelige pakketbijdrage. Met de KBC-Business Comfortrekening spaart u dus niet alleen geld uit, maar u kunt het pakket ook uitbreiden met andere bankdiensten op uw maat. Surf dus snel naar de website en ontdek wat u in de praktijk kunt besparen. Of kom er gerust eens over praten, want praten werkt.

10 opinie 10 Philippe Antoine (GOMB): Dat neemt echter niet weg dat op het terrein de economische activiteit de zwakste functie wordt. Wist u dat er tussen juni 2006 en januari m 2 aan economische activiteit verloren ging? overheid en de marktvereisten, enz. Maar men moet weten dat dat niet uitsluitend van de Brusselse overheid afhangt Dat neemt niet weg dat mensen de indruk krijgen dat de bedrijfswereld en de ondernemers niet de voornaamste zorg van de Brusselse regering zijn BENOÎT CEREXHE: Zoiets kan ik niet zomaar laten zeggen! Ik zou er nogmaals op willen wijzen dat de huidige gewestregering de eerste is die van de economische groei een prioriteit heeft gemaakt. Dat was al zo van vóór het Waalse Marshallplan. Wij hebben het meest voordelige bijstandssysteem van het land en beschikken over de nodige middelen om het in de praktijk te brengen. PHILIPPE ANTOINE: Dat neemt echter niet weg dat op het terrein de economische activiteit de zwakste functie wordt. Wist u dat er tussen juni 2006 en januari m 2 aan economische activiteit verloren ging? BENOÎT SCHEEN (MOBISTAR): Bij Mobistar liep ons huurcontract aan de Reyerslaan af, zodat we moesten beslissen: blijven of verhuizen? Zoals Philippe Antoine al zei, hebben wij alles becijferd. Wij zijn een grote en goed uitgeruste onderneming die mensen tewerkstelt en m 2 aan kantoorruimte inneemt. Wij werden heel goed geholpen door de ministeriële kabinetten en overheden die we raadpleegden. Maar als ik zie wat wij allemaal hebben moeten doen, dan moet ik zeggen dat ik de bedrijfsleider van een kmo een zeer, zeer moedig iemand vind! Dit gezegd zijnde, was het beslissende argument de taalwetgeving. Met een personeelsbestand dat voor de helft uit Nederlandstalige en Franstalige medewerkers bestaat, moesten we wel op tweetalig grondgebied blijven. BENOÎT CEREXHE: De taalneutraliteit is een belangrijk argument voor Brussel. Dat komt trouwens ook voort uit de levenskwaliteit en het welzijn van wat wij het menselijk kapitaal noemen; temeer daar we ons momenteel in een talentenoorlog bevinden. Ik ben me bewust van de behoeften van bedrijven op het vlak van tweetaligheid en tweetalig personeel. Ons onderwijs schiet tekort. Maar dat is de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap Wallonië-Brussel. Op het niveau van het Gewest kunnen we enkel trachten het een en ander recht te zetten met de middelen die we ter beschikking hebben. PIERRE TOUSSAINT (OTM): Onze onderneming, OTM, is om een eenvoudige reden gevestigd in Sint-Agatha- Voor Mobistar was het beslissende argument de taalwetgeving. Met een personeelsbestand dat voor de helft uit Nederlandstalige en Franstalige medewerkers bestaat, moesten we wel op tweetalig grondgebied blijven. (Benoît Scheen) Berchem, in het westen van Brussel: de meeste van onze klanten komen uit Vlaanderen en Brussel. Bijgevolg is tweetaligheid ook voor ons van groot belang. Maar ook de bereikbaarheid is belangrijk. Wij hebben heel wat leveringen en dus een druk heen-en-weergerij van vrachtwagens. Wij hebben een heel moeilijke periode doorgemaakt en moesten toen een beslissing nemen: weggaan? Zo ja, waar naartoe? Bij die beslissing komt er immers ook een emotioneel aspect kijken dat niet over het hoofd mag worden gezien. Berchem is al heel lang onze thuis, wij zijn er gegroeid. Wij stellen 30 mensen van tien verschillende nationaliteiten tewerk en zijn geen zwaargewicht zoals Mobistar Wat moesten we doen? Wij hebben een beroep gedaan op de GOMB, met name om een eventuele uitbreiding van onze gebouwen te bestuderen. We waren vooral bang dat het aangrenzende gebouw opnieuw als woonruimte zou worden bestemd! Dat is een mooi voorbeeld van een prioriteitsprobleem, niet? PHILIPPE ANTOINE: Inderdaad. Voor dergelijke gevallen hebben we nu precies het concept van het economisch immobiliënagentschap ontwikkeld. We moeten onze grondreserves concentreren, zo goed mogelijk benutten en indien mogelijk trachten uit te breiden. Ik wil graag een oproep doen, namelijk dat de GOMB bijkomende middelen vrijmaakt. Het is dringend. Onze grondreserves komen overeen met het aantal vragen dat we jaarlijks krijgen en soms zijn er vier kandidaatbedrijven voor een en dezelfde locatie! Want er zijn nog grondreserves in Brussel BENOÎT CEREXHE: Dat weet ik. Maar om daarvan te kunnen gebruikma- Benoît Scheen (Mobistar): Maar als ik zie wat wij allemaal hebben moeten doen, dan moet ik zeggen dat ik de bedrijfsleider van een kmo een zeer, zeer moedig iemand vind!

11 DODGE JOURNEY. THE PERFECT LEASE. 389/maand excl. btw* 2.0 CRD turbo diesel motor 136 pk: zuinig (6,5l/100 km) en zuiver (172g/km) Actieve dieselpartikelfilter 6-traps automaat of manuele versnellingsbak 5 of 7 zitplaatsen in optie Airconditioning Radio cd/mp3/dvd ESP ABS BAS TCS ERM 6 airbags ISOFIX (l/100 km): 6,5 (g/km): 172 Milieu-informatie: K.B. 19/03/2004: Niet contractuele foto. *( 470,69 incl. btw). Renting 60 maanden/ km. Bevat de financiële huur en onderhoud en mechanische herstellingen. Koopaanbod: 25% + btw. Offerte bestemd voor professionelen. Onder voorbehoud van goedkeuring van het dossier en tariefwijzigingen. Chrysler Financial is een commerciële benaming van Mercedes-Benz Financial Services BeLux NV, Luchthavenlaan, 27A, B-1800 Vilvoorde - BTW: BE RPR Brussel.

12 opinie 12 Pierre Toussaint (OTM): De meeste van onze klanten komen uit Vlaanderen en Brussel. Bijgevolg is tweetaligheid ook voor ons van groot belang. Maar ook de bereikbaarheid is belangrijk. ken, is er een nieuw GewOP nodig waarin er een nieuw evenwicht wordt gevonden ten voordele van de bedrijven en de economie. Ik ben het eens met het idee van de concentratie en ik denk zelfs dat het voor heel wat extra ruimte zal zorgen. Vergeten we bovendien ook niet dat de terreinen die van de NMBS werden gekocht ook voor economische activiteit bestemd zijn. Ik vind dat we de overheid zeer erkentelijk mogen zijn voor de slimme manier waarop ze die terreinen via de Maatschappij voor de verwerving van vastgoed, de MVV, heeft verworven. Tot slot zijn er ook nog Bruxelles Formation in Schaarbeek, de Da Vincisite, waarover we het al eerder hadden, de terreinen die door de NATO zullen worden vrijgemaakt BRUNO WATTENBERGH: Dat alles toont aan dat we een evenwicht, een goed evenwicht, moeten vinden tussen de per definitie veranderende behoeften van de bedrijven en het vastgeroeste karakter van de reglementering en administratie. Een stad beweegt en evolueert nu eenmaal. BENOÎT SCHEEN: Mag ik jullie erop wijzen dat een duidelijk, eenvoudig en stabiel reglementair kader in de bedrijven vereist is om onze activiteiten in de beste omstandigheden te kunnen ontwikkelen? Maar daarnaast zijn wij ook heel ontvankelijk voor wat er in de overheidsdiensten gebeurt. Wij hebben alles te winnen bij een efficiënt en gemotiveerd overheidsapparaat. Brussel telt meer bedrijven per inwoner dan welke andere regio in ons land ook en de hoofdstad behoort zelfs tot de beste regio s in Europa. (Olivier Willocx) BRUNO WATTENBERGH: Natuurlijk moeten we dan wel weten over welk overheidsniveau we praten. Het federale? Regionale? Of gemeentelijke? En dat brengt ons bij het probleem van de negentien Brusselse gemeenten. Voeg daar nog de regionale overheden bij en we komen op twintig verschillende motoren die niet per se in dezelfde richting draaien. Op het terrein wordt de economische activiteit de zwakste functie. (Philippe Antoine) BENOÎT CEREXHE: Ik zou graag met het volgende willen afsluiten. We hebben het voortdurend over de fiscaliteit. Dat is een reëel probleem, dat ontken ik niet. Maar het verschil met de rand werd beperkt door de verschillende gemeentebelastingen af te schaffen en een compensatiefonds op te richten. Ik geloof dat de bedrijven de boodschap hebben begrepen: er is een hele reeks factoren die bepaalt of een bedrijf zich in Brussel vestigt of er blijft. Het probleem moet dan ook altijd worden bekeken vanuit het oogpunt van de algemene bezettingskosten, met inbegrip van de kwalitatieve voordelen die Brussel te bieden heeft. Ik ben van plan initiatieven te nemen om die algemene bezettingskosten nog te verminderen, zodat Brussel almaar aantrekkelijker wordt. Samengesteld door Jean Blavier Foto s : Paul Coerten (1) Zie Trends-Tendances van 8 mei (2) De roadmap, alias Business Route 2018 for Metropolitan Brussels, is een initiatief van drie regionale organisaties voor ondernemingen Voka, Beci en UWE, met de steun en actieve medewerking van het VBO. Info op de website

Focus. Achteruitgang van de buurtwinkels in Brussel. Hoe omgaan met journalisten? Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! TOOLBOX DOSSIER HR

Focus. Achteruitgang van de buurtwinkels in Brussel. Hoe omgaan met journalisten? Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! TOOLBOX DOSSIER HR Juni 2008 nr 6 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry TOOLBOX Hoe omgaan met journalisten? DOSSIER HR Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! Focus Achteruitgang van de buurtwinkels

Nadere informatie

November 2008 nr 11. Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry. Brussel, internationale aantrekkingspool van talent en bedrijven

November 2008 nr 11. Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry. Brussel, internationale aantrekkingspool van talent en bedrijven November 2008 nr 11 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Brussel, internationale aantrekkingspool van talent en bedrijven Ernstig Dynamisch én stabiel, zelfstandig én teamplayer,

Nadere informatie

UWE, Voka en BECI. «Samen bouwen aan onze toekomst» Werkgelegenheid : Welke toekomst hebben de job D ays in de crisis?

UWE, Voka en BECI. «Samen bouwen aan onze toekomst» Werkgelegenheid : Welke toekomst hebben de job D ays in de crisis? September 2009 n 7 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry UWE, Voka en BECI «Samen bouwen aan onze toekomst» Werkgelegenheid : Welke toekomst hebben de job D ays in de crisis? Dossier

Nadere informatie

Debat met Thomas Leysen. Laten we het potentieel van Brussel beter benutten. Dossier Immobiliën. Dossier Banken & Verzekeringen

Debat met Thomas Leysen. Laten we het potentieel van Brussel beter benutten. Dossier Immobiliën. Dossier Banken & Verzekeringen Februari 2009 nr 2 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Dossier Immobiliën Focus op zes grote dossiers in Brussel Dossier Banken & Verzekeringen Het vertrouwen in het bankwezen

Nadere informatie

D'Ieteren, what's next?

D'Ieteren, what's next? n 9 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry CEO s Thierry Van Kan & Jean-Pierre Bizet D'Ieteren, what's next? 1 Sociale verkiezingen 2012 LATEN WE ELEKTRONISCH STEMMEN Dossier Energie

Nadere informatie

Vrouwelijk ondernemerschap in België: Behandel ons anders, maar op gelijke voet. een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen ENQUÊTE

Vrouwelijk ondernemerschap in België: Behandel ons anders, maar op gelijke voet. een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen ENQUÊTE September 2010 n 9 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry ENQUÊTE een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen DOSSIER FACILITY MANAGEMENT, OUTSOURCING & ENERGIE: hoe kosten

Nadere informatie

KMO & outsourcing. Solidariteit en enthousiasme: vrijwilligerswerk in bedrijfsverband. Emir Kir burgemeester van Sint-Joost. Een KMO moderniseren

KMO & outsourcing. Solidariteit en enthousiasme: vrijwilligerswerk in bedrijfsverband. Emir Kir burgemeester van Sint-Joost. Een KMO moderniseren p.505379 Mei 2013 nr.05 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Solidariteit en enthousiasme: vrijwilligerswerk in bedrijfsverband Emir Kir burgemeester van Sint-Joost Een KMO moderniseren

Nadere informatie

De Week van de KMO. Kijk snel op pagina 17! BECI organiseert. 5 dagen NON-STOP GRATIS Advies! 29 november > 03 december RSZ. FISCus.

De Week van de KMO. Kijk snel op pagina 17! BECI organiseert. 5 dagen NON-STOP GRATIS Advies! 29 november > 03 december RSZ. FISCus. BECI organiseert De Week van de KMO 5 dagen NON-STOP GRATIS Advies! FISCus RSZ concurrent 100 concurrent 1 29 november > 03 december Kijk snel op pagina 17! November 2010 n 11 Maandblad van Beci Brussels

Nadere informatie

Jean-Michel Courtoy. Toekomst van onze economie hangt af van succes kmo s. VP SME Belgacom. Het faillissement: een springplank voor een nieuwe kans

Jean-Michel Courtoy. Toekomst van onze economie hangt af van succes kmo s. VP SME Belgacom. Het faillissement: een springplank voor een nieuwe kans Mei 2010 nr 5 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Jean-Michel Courtoy VP SME Belgacom Toekomst van onze economie hangt af van succes kmo s SECOND CHANCE Het faillissement: een

Nadere informatie

Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry

Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Maart 2013 nr. 03 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Gewest maakt binnenkort automobilisten het leven zuur Actiris: een stap in de goede richting Overheid echte wanbetaler Overal

Nadere informatie

«bpost slaat terug» «Brussel moet durven mikken op toeristische boom» «Laten we niet te naïef of te soepel zijn tegenover China»

«bpost slaat terug» «Brussel moet durven mikken op toeristische boom» «Laten we niet te naïef of te soepel zijn tegenover China» n 3 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Dossier Business to Business Johnny Thijs «bpost slaat terug» Dossier Toerisme, Events & Congres Patrick Bontinck, Directeur BITC «Brussel

Nadere informatie

Niet zo erg, dat we geen regering hebben? Axel Miller & Bart Van Craeynest, Petercam : DOSSIER KMO : DOSSIER ZAKENREIZEN : MIJN BANKIER, MIJN VRIEND?

Niet zo erg, dat we geen regering hebben? Axel Miller & Bart Van Craeynest, Petercam : DOSSIER KMO : DOSSIER ZAKENREIZEN : MIJN BANKIER, MIJN VRIEND? n 5 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry DOSSIER KMO : MIJN BANKIER, MIJN VRIEND? DOSSIER ZAKENREIZEN : BRUSSELS AIRPORT KRIJGT WEER VLEUGELS Axel Miller & Bart Van Craeynest, Petercam

Nadere informatie

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht?

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? contact 08 DECEMBER 2013 Het magazine voor openbare besturen, socialprofitorganisaties en ondernemingen IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? KNOWING YOURSELF interactive city: de openbare ruimte wordt

Nadere informatie

ALLEGRO Rudy Van Avermaet en Philippe Logé, Oprichters. Cloud computing: een krachtig boekhoudinstrument MANAGEMENT FINANCIERING FISCALITEIT

ALLEGRO Rudy Van Avermaet en Philippe Logé, Oprichters. Cloud computing: een krachtig boekhoudinstrument MANAGEMENT FINANCIERING FISCALITEIT # 201 Januari > maart 2013 INGOnderneming ALLEGRO Rudy Van Avermaet en Philippe Logé, Oprichters Cloud computing: een krachtig boekhoudinstrument MANAGEMENT Bemiddeling: een doeltreffende conflictbeheersingsmethode

Nadere informatie

# 191. "We willen een onmisbare IT-speler worden" STEPHAN DAEMS EN LUC DE CLERCK CEGEKA. BEDRIJFSWAGENS Weg met de CO 2 -uitstoot!

# 191. We willen een onmisbare IT-speler worden STEPHAN DAEMS EN LUC DE CLERCK CEGEKA. BEDRIJFSWAGENS Weg met de CO 2 -uitstoot! HET MAGAZINE IN HET HART VAN DE ONDERNEMING # 191 APRIL JUNI 2010 BEDRIJFSWAGENS Weg met de CO 2 -uitstoot! PERSONEEL AANWERVEN Met of zonder niet-concurrentiebeding? GROEIENDE KMO'S Wanneer een financieel

Nadere informatie

PERSONAL FINANCE. Budget SARA VAN WESENBEECK. Tips. Online shoppen Eindelijk volwassen. Mobiliteit kost gezin 4.200 euro per jaar

PERSONAL FINANCE. Budget SARA VAN WESENBEECK. Tips. Online shoppen Eindelijk volwassen. Mobiliteit kost gezin 4.200 euro per jaar DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR SMART MEDIA EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN KNACK PERSONAL FINANCE BUDGET BEHEREN KAN JE LEREN OKTOBER 2014 ivo MeChelS Keuzekracht is

Nadere informatie

SC OOP OP MENS EN WERK

SC OOP OP MENS EN WERK 13 A F G IF T E K A N T O O R: A N T W E R P E N X E R K E NNING: P 303742 SC OOP OP MENS EN WERK DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR.1113 J U N I - J U L I - A U G U

Nadere informatie

VERZEKER JE TOEKOMST 6

VERZEKER JE TOEKOMST 6 DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS No.1/December 11 VERZEKER JE TOEKOMST 6 TIPS VOOR EEN GERUST GEMOED Expertpanel Drie

Nadere informatie

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010 Energie PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren Versie september 2010 Meer info : http://www.leefmilieubrussel.be > professionelen

Nadere informatie

Tussen eigen en vreemd vermogen staat mezzanine. CRM: uw klanten zijn uw grootste kapitaal. maandblad mei 2001. Krediet en financieel beleid

Tussen eigen en vreemd vermogen staat mezzanine. CRM: uw klanten zijn uw grootste kapitaal. maandblad mei 2001. Krediet en financieel beleid maandblad mei 2001 132 Krediet en financieel beleid Tussen eigen en vreemd vermogen staat mezzanine Marketing en management CRM: uw klanten zijn uw grootste kapitaal Redactiecomité: P.-J. Bentein M. Boghe

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

workingict Trekt ICT weer aan? datanews RECRUITMENT SPECIAL BELGISCHE ICT-SECTOR COMPLEET OVERZICHT VAN DE

workingict Trekt ICT weer aan? datanews RECRUITMENT SPECIAL BELGISCHE ICT-SECTOR COMPLEET OVERZICHT VAN DE workingict RECRUITMENT SPECIAL SPECIALE EDITIE VAN DATA NEWS VAN 20 NOVEMBER 2009. Is inbegrepen in de prijs, mag niet los verkocht worden. COMPLEET OVERZICHT VAN DE BELGISCHE ICT-SECTOR Trekt ICT weer

Nadere informatie

De jacht op de onnodige kosten is geopend

De jacht op de onnodige kosten is geopend Lente 2011 Het financiële magazine van Deutsche Bank De jacht op de onnodige kosten is geopend U Nieuwe uitdagingen van de wereldeconomie: laat uw portefeuille ervan profiteren. U Ruime keuze, kwalitatief

Nadere informatie

Middelen voor interne mobiliteit

Middelen voor interne mobiliteit BELGIQUE-BELGIE P.P - P.B. 4700 EUPEN 1 BC 30805 Efficiency in Building & Facility Management Business Interactive Media sprl - Profacility Magazine Nr 23 Driemaandelijkse publicatie juli - augustus -

Nadere informatie

JAAR VERSLAG CIRB EN IRISTEAM : SAMEN IN DIENST VAN DE INFORMATICA VAN HET GEWEST CIBG CIBG CENTRUM VOOR INFORMATICA VOOR HET BRUSSELSE GEWEST

JAAR VERSLAG CIRB EN IRISTEAM : SAMEN IN DIENST VAN DE INFORMATICA VAN HET GEWEST CIBG CIBG CENTRUM VOOR INFORMATICA VOOR HET BRUSSELSE GEWEST JAAR VERSLAG 2010 CIRB EN IRISTEAM : SAMEN IN DIENST VAN DE INFORMATICA VAN HET GEWEST CIBG CENTRUM VOOR INFORMATICA VOOR HET BRUSSELSE GEWEST CIBG INHOUDSTAFEL 1. VOORWOORD 5 2. CIBG EN IRISTEAM: SAMEN

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoud. De dag van vandaag kent iedereen PROXIMEDIA.

Voorwoord. Inhoud. De dag van vandaag kent iedereen PROXIMEDIA. Voorwoord De dag van vandaag kent iedereen PROXIMEDIA. In maart 2004 benoemd tot "Ambassadrice des Gazelles bruxelloises" in de categorie van de KMO's, geselecteerd als één van de 6 finalisten in de wedstrijd

Nadere informatie

In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren

In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren in samenwerking met In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren in samenwerking met COLOFON In the pocket

Nadere informatie

Ondernemen. Wie wordt Energiekampioen 2012? De Koerier van het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen

Ondernemen. Wie wordt Energiekampioen 2012? De Koerier van het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen De Koerier van het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Wie wordt Energiekampioen 2012? Geert Versnick (Eandis) over KMO s en energie Van leerjongen tot general manager Jaargang 66 - oktober/november/december

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie