Inspanning en ontspanning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inspanning en ontspanning"

Transcriptie

1 Inspanning en ontspanning RIGOM cursussen en activiteiten Om gezond ouder te worden en te blijven zijn persoonlijke ontwikkeling en beweging onmisbare factoren. RIGOM organiseert in samenwerking met ouderenorganisaties cursussen en activiteiten voor ouderen. Deze vinden plaats op een groot aantal locaties in Oss en regio Maasland. Sommige van deze cursussen en activiteiten zijn gericht op educatie andere meer op beweging en ontspanning, maar altijd is ontmoeting een belangrijk doel. Persoonlijke ontwikkeling houdt niet op bij 55, maar blijft belangrijk, een leven lang. Meer Bewegen voor Ouderen Meer Bewegen voor Ouderen is een verzamelnaam voor bewegingsactiviteiten voor mensen van 55 jaar en ouder. Meer bewegen door gymnastiek, spel (sporten), en dansen levert een bijdrage aan het zo optimaal en zelfstandig mogelijk functioneren van ouderen. Belangrijk zijn ook het plezier, de gezelligheid, ontmoeting en het contact met anderen. De activiteiten worden gegeven onder deskundige begeleiding en zijn aangepast aan de wensen en mogelijkheden van ouderen. Zwemmen

2 Voor ouderen uit de hele regio Maasland is in het Golfbad Oss gelegenheid om te zwemmen op speciaal voor ouderen gereserveerde tijden. Zowel beginners als gevorderden kunnen deelnemen aan watergymnastiek, zwemlessen en vrij zwemmen. Gym u fit Met een gymnastiekgroep meedoen houd je fit en lenig. Bovendien is het gezellig en ontspannend. De oefeningen zijn gevarieerd en worden gegeven onder deskundige begeleiding. Op diverse locaties in Oss, Berghem, Megen, Haren en Ravenstein kunnen senioren deelnemen aan gym u fit-groepen. Meer bewegen voor minder mobiele ouderen Deze gymnastiekgroep is bedoeld voor ouderen die niet of slechts met moeite mee kunnen doen aan de gewone gymnastiekactiviteiten van Meer Bewegen voor Ouderen. In deze groep wordt speciaal rekening gehouden met ieders mogelijkheden. Er zijn groepen voor minder mobiele ouderen in Oss, Herpen en Ravenstein. Dans Dansen op muziek kan heel ontspannend en plezierig zijn. Ouderen ontmoeten elkaar en blijven daarnaast in beweging. RIGOM heeft verschillende cursussen op het gebied van dans. Volksdansen Volksdansen is een plezierige en ontspannen manier van bewegen op volksmuziek uit verschillende landen. Volgens stijlvolle danspatronen wordt met elkaar gedanst. Er zijn volksdansgroepen in Oss en Berghem. Sacred dance Bij Sacred dance maken de deelnemers een helende dans vanuit een kring, waarbij het gaat om het plezier en de ontspanning. Line Dance Line Dance is een vorm van individuele dans met een grote variatie aan danspassen. Recreatie en ontmoeting Op het gebied van recreatie en ontmoeting zijn er uiteenlopende mogelijkheden. Deze bieden niet alleen de nodige ontspanning maar geven tevens de gelegenheid om anderen te ontmoeten. Voorbeelden zijn bloemschikken, bridge, handenarbeid, kaarten maken, toneel en wolvilten. Handenarbeid De handenarbeidgroepen staan onder deskundige begeleiding van vrijwilligers van het Rode Kruis. In diverse sociëteiten en gemeenschapshuizen in Oss, Berghem, Haren, Macharen en Herpen kan aan handenarbeid worden deelgenomen. Educatie

3 Door te leren en zichzelf te ontwikkelen blijven ouderen niet alleen langer zelfstandig, men blijft zo ook jong van geest. Op het gebied van educatie heeft RIGOM een uitgebreid aanbod van cursussen. Vooral de computercursussen zijn erg populair onder ouderen. Computercursussen Het gebruik van computers is niet meer weg te denken in de samenleving. Steeds meer ouderen ontdekken de computer. Cursussen als Introductie PC-gebruik. Word, Internet en en digitale fotobewerking zijn enkele voorbeelden van computercursussen die bij RIGOM te volgen zijn. Computerhoeken Het project Computerhoeken regio Maasland heeft tot doel ouderen laagdrempelig en dicht bij huis kennis te laten maken met de computer en zijn mogelijkheden. Hiermee wordt bevorderd dat de computer door beginners en gevorderden gebruikt kan worden in het alledaagse leven, zonodig met begeleiding. Op diverse plaatsen in het werkgebied van RIGOM zijn computerhoeken ingericht. De computerhoeken zijn gesitueerd op locaties waar ouderen elkaar doorgaans treffen. In de computerhoek worden zeer toegankelijke kennismakings-, instructie-, oefen- en themaactiviteiten georganiseerd. Voor meer informatie, aanmelding of een computerhoek bij u in de buurt kunt u contact opnemen met RIGOM Computerhoeken. Tel. (0412) Engels Bij de cursus Engels wordt op een gezellige manier omgegaan met de Engelse taal. De nadruk ligt op het spreken van en het luisteren naar Engels. Er zijn verschillende niveaus. Fotografie Cursus over fotografie met het gebruik van een spiegelreflexcamera of een geavanceerde digitale camera. Leeskring Door alle deelnemers gelezen boeken worden besproken en uitgediept. Per cursus worden 12 boeken behandeld. Muziekcursussen Muziekcursussen worden verzorgd in samenwerking met de Muzelinck, Centrum voor de Kunsten. Ouder worden voor allochtone mannen (50+) In een reeks voorlichtingsbijeenkomsten krijgen allochtone ouderen informatie over de activiteiten, hulp en diensten voor ouderen in hun eigen woonplaats.

4 Samen leven en wonen met oudere migranten Zowel Nederlanders als migranten met een andere culturele achtergrond hebben er soms moeite mee om zich thuis te voelen in de veranderde omgeving. In deze cursus wordt geprobeerd een brug te slaan tussen alle ouderen in Oss. Zelfredzaamheid Jezelf kunnen redden in de maatschappij maar ook thuis. Voor iedereen erg belangrijk maar bij het ouder worden is dat soms niet meer zo vanzelfsprekend. Om zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven is zelfredzaamheid onmisbaar. RIGOM heeft diverse cursussen om zelfredzaamheid te vergroten of te behouden. Assertiviteitscursus In deze cursus wordt gewerkt aan verbetering van het opkomen voor persoonlijke belangen, het uitdrukking geven aan en uiten van gevoelens, gedachten en wensen op een gepaste manier. Geheugentraining Een cursus voor mensen die vergeetachtigheid willen bestrijden. Uitgelegd wordt hoe het geheugen werkt, deelnemers leren en oefenen technieken om beter te kunnen onthouden. Rondkomen met je inkomen In deze cursus wordt geleerd een eigen begroting en keuzes te maken om zo te leren rondkomen met het inkomen. Kookcursus Het doel van deze cursus is leren eenvoudige, gevarieerde maaltijden te bereiden. De cursus is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen, die graag de basiskennis van het koken op willen doen. Het resultaat van elke kookles wordt ter plaatse gezamenlijk geconsumeerd. Kleine klussencursus Een cursus om te leren de kleine klussen in en rond het huis zelf op te knappen. Het gaat onder meer om: veiligheid bij klussen, omgaan met gereedschap en materialen, boren, elektriciteit, en waterleiding. Rijvaardigheidadvies (Broemproject) Een rijvaardigheid adviesprogramma voor 55-plussers dat gericht is op het als automobilist veilig, vaardig en verantwoord blijven deelnemen aan het verkeer. Valpreventie Een groot aantal valongelukken thuis kan voorkomen worden. In de cursus Op de been blijven worden tips gegeven om de veiligheid in huis te verbeteren. Lotgenotencontact In de lotgenotencontactgroepen staat het ontmoeten van mensen die zich in eenzelfde situatie bevinden centraal.

5 Met het oog op de toekomst Een cursus in samenwerking met de GGZ voor vrouwen vanaf 50 jaar die langer dan een jaar geleden hun partner verloren hebben. Het doel ervan is na een periode van rouw toch weer de draad van het leven op te pakken. Gespreksgroep voor mensen met verlieservaringen Het doel van de cursus is verlieservaring(en) een plaats te geven in het leven van alledag om weer verder te kunnen. In de put, uit de put Een cursus in samenwerking met de GGZ voor ouderen vanaf 55 jaar met depressieve klachten. Het is geen gespreksgroep of psychotherapie. In de cursus worden vaardigheden geleerd om de depressieve gevoelens te overwinnen. Lotgenotencontactgroep Omgaan met dementerenden Op verzoek van Stichting Alzheimer Nederland afdeling Maasland organiseert RIGOM een zestal bijeenkomsten voor familieleden en andere direct betrokkenen over omgaan met dementerenden. Lotgenotencontactgroep voor mensen betrokken bij een CVA (beroerte) Samen verder na een beroerte is een serie bijeenkomsten voor de naaste verzorgers, met name de partners van mensen die getroffen zijn door CVA, ook wel beroerte of beslag genoemd. Deze worden in samenwerking met patiëntenvereniging Samen Verder georganiseerd. Aan de orde komen de gevolgen van een beroerte en de beleving daarvan door de getroffene en de partner. Ervaringen worden uitgewisseld. Zingeving Zingeving kan ook wel omschreven worden als het zoeken naar de zin van het leven. Het kan gebaseerd zijn op verschillende elementen, waaronder geloof, rede, logos en esthetiek. RIGOM heeft reeds jarenlang ervaring in het organiseren van zingevingcursussen. Gespreksgroepen In deze groepen wordt van gedachten gewisseld over onderwerpen die met ouder worden te maken hebben, bijvoorbeeld: ouder worden, vroeger en nu; gestopt met werken; vrije tijd; de charme van ouder worden; hulp- en dienstverleningsmogelijkheden; ouderen als vrijwilliger; contacten onderhouden. De onderwerpen worden in overleg met de groep gekozen. Hoe vertel ik het verhaal van mijn leven? Met opdrachten, vragen, uitwisseling en voorbeelden wordt aan de slag gegaan met het schrijven van het eigen levensverhaal. Tai chi Tai chi is een Chinese bewegingsleer die primair gericht is op het optimaliseren van de gezondheid van de mens. Het doel is om lichaam en geest met elkaar in harmonie te brengen.

6 Vriendschapscursus voor vrouwen 55+ Ieder mens heeft behoefte aan vriendschap. Vooral als je veel alleen bent is het goed om mensen om je heen te hebben waar je af en toe samen iets mee kunt ondernemen. De cursus bestaat uit informatie, bespreking van persoonlijke ervaringen en oefeningen. Deskundigheidsbevordering in het ouderenwerk Bij voldoende aanmeldingen kan RIGOM diverse bijscholingscursussen voor vrijwilligers en/of beroepskrachten in de ouderenzorg organiseren. Toerustingcursus voor vrijwilligers De toerustingcursus is een basiscursus voor vrijwilligers met de nadruk op communicatievaardigheden. De vruchten van het leven Bijscholingcursus voor vrijwilligers en beroepskrachten in de ouderenzorg Mensen die regelmatig in contact komen met ouderen kunnen hen ondersteunen bij het vasthouden van hun eigenheid, helpen het leven te ordenen, zo mogelijk een rode draad te ontdekken in hun leven, om de kracht te vinden het eigen leven zo veel mogelijk te blijven bepalen en na te denken over hun toekomst en/of naderend levenseinde. Het doel van de cursus is het versterken van de kwaliteit van de (spontane) gesprekken en ontmoetingen tussen vrijwilligers en ouderen, door meer gericht aandacht te besteden aan het opmaken van de levensbalans (de vruchten van het leven) en verwachtingen voor de toekomst (levenseinde). Begeleiding bij verlies Bijscholingscursus voor vrijwilligers en beroepskrachten in de ouderenzorg. Als vervolg op de cursus De vruchten van het leven, wordt met elkaar gepraat over het thema dood en verlies aan de hand van informatie en meningen. Dit geeft de mogelijkheid tot verdieping in de vele aspecten die er aan het levenseinde zitten en tot het beter leren omgaan met mensen met verlieservaringen. Cursussen op maat In het kader van oudereneducatie is het mogelijk om cursussen op maat te organiseren. Voor een uitgebreid overzicht van de cursussen en activiteiten, inclusief prijzen, plaatsen, data en tijden, kan de cursuswijzer voor senioren geraadpleegd worden. De cursuswijzer verschijnt jaarlijks en is gratis verkrijgbaar. RIGOM, cursussen en activiteiten Schadewijkstraat BC Oss telefoon: (0412) internet:

7 Maasland Gilde Het Maasland Gilde bemiddelt voor vijftigplussers, die belangeloos kennis en ervaring willen overdragen. Men kan er terecht voor aanbod én vraag. Aanbod Iemand die goed is in iets door scholing en werk aangeleerd, of een aardige hobby, bepaalde kennis of deskundigheid, vaardigheid of ervaring heeft, waarmee hij of zij anderen graag van dienst wil zijn. Vraag Iemand die is geïnteresseerd in een bepaalde hobby, kennis, kunde of activiteit en graag een goed advies wil hebben of iets wil leren, al of niet in groepsverband, kan daarvoor bij het Maasland Gilde terecht. Het Gilde bemiddelt dan in vraag en aanbod. Enkele voorbeelden: Stadswandelingen, natuurwandelingen, converseren in een andere taal: Frans, Duits, Engels, Spaans; sport en lichaamsbeweging, kruidengeneeskunde; film, fotografie, video, muziek, bridge, handwerken, techniek, bijen houden; stamboomonderzoek; tekenen en schilderen, kalligrafie, etc. Gildegids Het Gilde geeft jaarlijks in augustus een Gildegids uit om: vraag en aanbod toegankelijk te maken; aanbieders uit te nodigen tot deelname; aanvragers te vinden voor het aanbod. Speciale projecten van het Gilde Activiteitenbemiddeling Samen iets ondernemen biedt meer mogelijkheden. Als iemand activiteiten wil ondernemen maar niet weet met wie, kan het Gilde bemiddelen. Activiteiten zoals: samen winkelen, een dagje uit, wandelen, fietsen, biljarten, naar de bioscoop, museum, concert, dammen, sjoelen, scrabble, handwerken, koken, schilderen, enzovoort. Het Maasland Gilde brengt mensen, die eenzelfde activiteit wensen, met elkaar in contact. Het Gilde bemiddelt slechts en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of risico s in verband daarmee. Het Gilde doet niet aan relatiebemiddeling en stelt zich niet tot taak om persoonlijke problemen op te lossen. Project Hand aan de Knoppen Wanneer iemand veel moeite heeft met de bediening van knoppen van apparaten, of niet uit de handleiding kan komen, kan contact worden opgenomen met het Gilde. Het Maasland Gilde organiseert excursies met uitleg naar een winkel in audio-video apparatuur en witgoed. Als het nodig is vraagt het Gilde iemand die er verstand van heeft om aan huis of in de buurt de nodige uitleg te komen geven.

8 Kosten: 1,50 Stadswandelingen Meer weten over Oss? Een gids vertelt tijdens een wandeling door de stad een heleboel interessante en leuke dingen over het Oss van toen en nu. Van mei t/m september, elke eerste woensdag om uur bij het VVV aan de Spoorlaan in Oss, of volgens afspraak. Kosten: 2,50 Natuurwandelingen Even lekker weg zijn uit de drukte van alledag. Wandelen in de natuur onder begeleiding van een natuurgids. Data kunnen worden opgevraagd bij het Gilde. In alle gevallen wordt er verzameld s ochtends om 9.00 uur bij de RIGOM (Anton Jurgenshuis). Kosten: 1,50 Gilde Samenspraak Onlangs is gestart met Gilde Samenspraak, een landelijk taal- en integratieproject, waarbij anderstaligen van alle leeftijden en Nederlandse ouderen op een informele wijze samengebracht worden rond taal en cultuur. Hiervoor worden aanbieders gezocht. Kosten Bemiddeling, spreekuur en de Gildegids zijn gratis. Inschrijvingskosten voor de aanvrager zijn 4,50 per activiteit. Bepaalde kosten die de aanbieder moet maken komen voor rekening van de aanvrager. Maasland Gilde Anton Jurgenshuis Schadewijkstraat BC Oss telefoon: (0412) Het Gilde houdt elke donderdag spreekuur van uur (niet van 1 juli tot 15 augustus) in het Anton Jurgenshuis (bij RIGOM) om: Oudereneducatie Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Het Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO) biedt cursussen aan op universitair en HBO- (hoger beroepsonderwijs) niveau voor senioren boven de vijftig jaar. Het is bedoeld voor mensen die een nieuw vakgebied willen ontdekken, een oude hobby in de wetenschap willen oppakken of de nieuwste ontwikkelingen in hun eigen vakgebied willen leren kennen of bijhouden. Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Thomas van Aquinostraat GD Nijmegen

9 Postbus BG Nijmegen telefoon: (024) Seniorenacademie Brabant Stationsplein BB Breda telefoon: (076) Volksuniversiteit Oss en omstreken Cursussen sociale vaardigheden, cultuur en wetenschap, computercursussen, gezondheid en beweging, praktisch en creatief, kookcursussen, taalcursussen enzovoort. Kruisstraat HG Oss telefoon: (0412) van uur internet: Overige vrijetijdsbesteding Maaslands Senioren Orkest Vrijetijdsbesteding voor oudere musici in de regio Maasland. Zij dragen hun muzikaliteit uit door het geven van concerten. De heer H. Vervoort Floraliastraat BH Oss telefoon: (0412) Openbare bibliotheek De bibliotheek is een voor iedereen toegankelijke ruimte, waar de collectie kosteloos kan worden geraadpleegd. Om boeken of andere materialen te kunnen lenen is lidmaatschap noodzakelijk. De bibliotheek kent veel verschillende gebruikers. Er komen mensen die de krant of een tijdschrift komen lezen en er komen mensen video s, cd-roms of dvd s lenen. Grootouders lenen voorleesboeken, puzzels of spelletjes voor de kleinkinderen. Ook zijn er logeerkoffertjes met diverse materialen te leen. In de bibliotheken in Landerd kan tevens gebruik gemaakt worden van internetcomputers ( 1,-- per half uur). Veel leners zijn 55- plussers. Ook voor deze groep is er een groot aanbod van boeken en tijdschriften. Zo zijn er veel romans en informatieve boeken over de meest uiteenlopende onderwerpen.

10 Ook bezit de bibliotheek een gevarieerde collectie groot-letterboeken. Deze zijn speciaal gedrukt voor lezers die graag lezen, maar steeds slechter (gaan) zien. Een paar keer per jaar wordt een wisselcollectie van groot-letterboeken aangevraagd. Boeken die niet in de eigen collectie aanwezig zijn, kunnen door de bibliotheek worden aangevraagd bij de andere bibliotheken van Landerd. Daarbuiten bedragen de kosten voor een aanvraag 2,30. De Bibliotheek kan tevens informatie geven over de zogenaamde Anders Lezen Bibliotheken. Daar kan men terecht voor gesproken boeken op cassette of cd, of voor materialen in braille (www.anderslezen.nl). Tarieven per jaar Zonder betaling van leengeld Met betaling van leengeld 21 t/m 64 jaar 23,-- 9,-- 65 jaar en ouder 16,75 5,-- Het leengeld bedraagt 0,45 per boek of tijdschrijft voor 3 weken. Voor een cd, dvd, of video betaalt men 2,30 per week. Het logeerkoffertje kost 5,00 per 3 weken. Per abonnement kunnen in Landerd maximaal 15 materialen tegelijk geleend worden. Het is ook mogelijk om per vereniging of stichting een abonnement aan te vragen. Openingstijden Schaijk: Maandag uur Dinsdag uur Woensdag uur en uur Vrijdag uur Zaterdag uur Openingstijden Zeeland: Maandag uur Woensdag uur Donderdag uur Vrijdag uur Zaterdag uur Openbare Bibliotheek Schaijk Pastoor van Winkelstraat 11A 5374 BG Schaijk telefoon: (0486) Openbare Bibliotheek Zeeland Kerkstraat BA Zeeland telefoon: (0412)

11 internet: Aangepaste lectuurvoorziening Dedicon is een centrale organisatie in Nederland die informatie toegankelijk maakt en informatiekanalen opent voor mensen met een leeshandicap. Dedicon Postbus AA Grave telefoon: (0486) Sociëteitsbijeenkomsten De sociëteitsbijeenkomsten van ouderenorganisaties zijn bedoeld om elkaar te ontmoeten. Tijdens de bijeenkomsten worden diverse activiteiten georganiseerd o.a. kaarten, (wedstrijd)biljarten, kienen, koersbal, jeu de boules, bloemschikken, handwerken, dansen. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het betreffende gemeenschapshuis of de contactpersoon. Schaijk Phoenix Pastoor van Winkelstraat BG Schaijk telefoon: (0486) Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Schaijk De heer R. Weijts (voorzitter) telefoon: (0486) De heer F. Muijselaar (secretaris) telefoon: (0486) Reek Alle activiteiten vinden plaats in het Wapen van Reek tenzij anders vermeld. Het Wapen van Reek Kennedyplein AS Reek telefoon: (0486) Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Reek Mevrouw J. Leijten (voorzitter) telefoon: (0486) De heer J. Vollenberg (secretaris) telefoon: (0486)

12 Zeeland Alle activiteiten vinden plaats in zorgcentrum Compostella tenzij anders vermeld. Zorgcentrum Compostella Kerkstraat BA Zeeland telefoon: (0486) Gemeenschapshuis de Garf Kerkstraat BA Zeeland telefoon: (0486) Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Zeeland De heer A. Zegers (voorzitter) telefoon: (0486) De heer A. van Zeeland (secretaris) telefoon: (0486)

RIGOM cursussen en activiteiten

RIGOM cursussen en activiteiten RIGOM cursussen en activiteiten Om gezond ouder te worden en te blijven zijn persoonlijke ontwikkeling en beweging onmisbare factoren. RIGOM organiseert in samenwerking met ouderenorganisaties cursussen

Nadere informatie

Inspanning en ontspanning

Inspanning en ontspanning Inspanning en ontspanning RIGOM cursussen en activiteiten Om gezond ouder te worden en te blijven zijn persoonlijke ontwikkeling en beweging onmisbare factoren. RIGOM organiseert in samenwerking met ouderenorganisaties

Nadere informatie

Inspanning en ontspanning

Inspanning en ontspanning Inspanning en ontspanning RIGOM cursussen en activiteiten Om gezond ouder te worden en te blijven zijn persoonlijke ontwikkeling en beweging onmisbare factoren. RIGOM organiseert in samenwerking met ouderenorganisaties

Nadere informatie

Inspanning en ontspanning

Inspanning en ontspanning Inspanning en ontspanning RIGOM cursussen en activiteiten Om gezond ouder te worden en te blijven zijn persoonlijke ontwikkeling en beweging onmisbare factoren. RIGOM organiseert in samenwerking met ouderenorganisaties

Nadere informatie

RIGOM EN OUDERENORGANISATIES

RIGOM EN OUDERENORGANISATIES RIGOM EN OUDERENORGANISATIES RIGOM Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland (RIGOM) heeft als doelstelling te bevorderen dat ouderen in de regio Maasland zo lang, zo goed en zo zelfstandig

Nadere informatie

Jaarplan 2013 van Stichting Maasland Gilde Oss e.o.

Jaarplan 2013 van Stichting Maasland Gilde Oss e.o. Jaarplan 2013 van Stichting Maasland Gilde Oss e.o. Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 1 2. Omschrijving Maasland Gilde 1 3. Wie zijn we en waar staan we voor 2 4. Doelstellingen die het Maasland Gilde

Nadere informatie

Cursussen en Activiteiten

Cursussen en Activiteiten Activiteiten 1 Rust roest is een oud, maar nog altijd waar gezegde. Om gezond en prettig oud te kunnen worden, moet je in beweging blijven. Meedoen aan de samenleving is een leven lang belangrijk. Door

Nadere informatie

Informatie MEERWAARDE

Informatie MEERWAARDE Informatie MEERWAARDE Van stichting Meerwaarde hebben wij toestemming gekregen om de activiteiten t.b.v. ouderen en volwassenen uit het programmaboekje najaar 2005 te publiceren. De activiteiten vinden

Nadere informatie

zomerprogramma inclusief Cursuswijzer 2010-2011 Cursussen en activiteiten voor 55-plussers

zomerprogramma inclusief Cursuswijzer 2010-2011 Cursussen en activiteiten voor 55-plussers Cursuswijzer 2010-2011 inclusief zomerprogramma 2010 Cursussen en activiteiten voor 55-plussers Inhoudsopgave Voorwoord 3 Diensten RIGOM 3 Zomerprogramma RIGOM juli 2010 4 Meer bewegen voor ouderen 6 Fitness

Nadere informatie

Bij het schrijven van het veertiende jaarverslag blikken wij terug op de ups en downs in dit jaar.

Bij het schrijven van het veertiende jaarverslag blikken wij terug op de ups en downs in dit jaar. STICHTING MAASLAND GILDE OSS E.O. JAAROVERZICHT 2008 Voorwoord Bij het schrijven van het veertiende jaarverslag blikken wij terug op de ups en downs in dit jaar. Op 21 december 2008 overleed onverwacht

Nadere informatie

Activiteit Datum start & tijdstip Duur Prijs Tabblad. 19.30 21.30 uur Maandelijks gratis 1. Vrijdagmiddag van 14.00 16.00 uur

Activiteit Datum start & tijdstip Duur Prijs Tabblad. 19.30 21.30 uur Maandelijks gratis 1. Vrijdagmiddag van 14.00 16.00 uur Activiteit Datum start & tijdstip Duur Prijs Tabblad Alzheimercafé 19.30 21.30 uur Maandelijks gratis 1 Contact: Mevrouw M. de Leeuw Aquarelleren club Donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur Vrijdagmorgen

Nadere informatie

Jaarplan 2012 van Stichting Maasland Gilde Oss e.o.

Jaarplan 2012 van Stichting Maasland Gilde Oss e.o. Jaarplan 2012 van Stichting Maasland Gilde Oss e.o. Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 1 2. Omschrijving Maasland Gilde 1 3. Wie zijn we en waar staan we voor 2 4. Doelstellingen die het Maasland Gilde

Nadere informatie

Cursussen digitale vaardigheden. januari - juni 2016

Cursussen digitale vaardigheden. januari - juni 2016 Cursussen digitale vaardigheden januari - juni 2016 Een leven lang leren Steeds meer informatie wordt digitaal aangeboden. Goede digitale basisvaardigheden zijn een voorwaarde voor informatievaardigheid.

Nadere informatie

1. RIGOM EN OUDERENORGANISATIES

1. RIGOM EN OUDERENORGANISATIES 1. RIGOM EN OUDERENORGANISATIES 1.1. RIGOM RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) heeft als doelstelling: bevorderen dat ouderen in de regio Maasland zo lang, zo goed en zo zelfstandig

Nadere informatie

Dienstverlening aan senioren

Dienstverlening aan senioren Dienstverlening aan senioren In Bibliotheek Westland valt heel wat te beleven en vindt u informatie over allerlei onderwerpen. Maar wist u dat de bibliotheek u ook kan helpen als lezen niet meer zo vanzelfsprekend

Nadere informatie

RIGOM en ouderenorganisaties Hoofdstuk 1

RIGOM en ouderenorganisaties Hoofdstuk 1 RIGOM en ouderenorganisaties Hoofdstuk 1 6 1. RIGOM EN OUDENORGANISATIES 1.1. RIGOM Zelfstandig ouder worden, daar waar je thuis bent en ook als het wat minder gaat, meedoen en betrokken zijn en blijven,

Nadere informatie

3.1.1. RIGOM RIGOM biedt informatie en advies, praktische diensten en cursussen gericht op het behouden van zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

3.1.1. RIGOM RIGOM biedt informatie en advies, praktische diensten en cursussen gericht op het behouden van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. 3. Welzijn Meedoen en mee blijven doen aan het leven van alledag is belangrijk. De mate waarin men zelf de regie kan voeren over het leven is bepalend voor het welzijn van mensen. Er zijn in het Maasland

Nadere informatie

Vrijwilligers delen kennis, kunde en ervaring

Vrijwilligers delen kennis, kunde en ervaring Conversatie Samenspraak Stitch & Bitch Stadswandelingen Virtuele wandelingen Tekenen en schilderen Struikelstenen Muziek Natuurwandelingen Atoomschuilkelder 0 Jaarplan 2016 van Inhoudsopgave Pagina 1.

Nadere informatie

Opendeur. Opendeurdag diner. Volksbal

Opendeur. Opendeurdag diner. Volksbal OCMW GENT ...nu al voor het 28ste jaar op rij. In die 28 jaar zijn we uitgegroeid tot één van de grootste lokale dienstencentra in Vlaanderen. Als lokaal dienstencentrum (ldc) richten we ons vooral tot

Nadere informatie

DoeMeeWeek 15-19 september

DoeMeeWeek 15-19 september Lokaal Dienstencentrum 6 De Vlaschaard DoeMeeWeek 15-19 september Kom ons hele aanbod gratis uitproberen, een week lang! Tijdens onze DoeMeeWeek, van maandag 15 tot vrijdag 19 september, kan u al onze

Nadere informatie

Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender. Juli

Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender. Juli Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender Juli 2015 WOENSDAG 09.30-11.00 en Speel-o-theek Speelgoeduitleen voor 14.00-16.00 uur kinderen. Uitleentermijn van 3 weken 19,50 per jaar 1 JULI 10.00-16.00

Nadere informatie

Overzicht activiteiten en diensten voor senioren RAVENSTEIN

Overzicht activiteiten en diensten voor senioren RAVENSTEIN Overzicht activiteiten en diensten voor senioren RAVENSTEIN Dit is een uitgave van: KBO Ravenstein Secretaris A. Megens (0486) 413713 / admegens@home.nl Stichting OWR - Ontwikkeling Woonservicezone Ravenstein

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Stuw Platform Overbetuwe

Nieuwsbrief. Stuw Platform Overbetuwe Nieuwsbrief Editie 4 Januari 2014 INHOUD: * Een nieuw jaar, een nieuwe nieuwsbrief * Verhalenvertelgroep: een winter vol verhalen * Computercursussen 2014 * Goed voornemen 2014: BEWEGEN!!!! * GelrePas:

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Stichting Maasland Gilde Oss e.o.

Jaarplan 2015. Stichting Maasland Gilde Oss e.o. Jaarplan 2015 Stichting Maasland Gilde Oss e.o. 19-12-2014 Dit jaarplan vormt een afgeleide van het Beleidsplan Stichting Maasland Gilde Oss e.o. 2011-2015. In het jaarplan 2015 wordt in het kort de organisatie

Nadere informatie

Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105. Hudsonhof Activiteitenlijst oktober 2015

Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105. Hudsonhof Activiteitenlijst oktober 2015 Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof -9 05 KP Amsterdam Tel: 020 233405 Hudsonhof Activiteitenlijst oktober 205 Belangrijk nieuws!! Lichamelijke beweging Een bewegingsagoog is aanwezig

Nadere informatie

Activiteitenaanbod zorgcentrum Kempenhof

Activiteitenaanbod zorgcentrum Kempenhof Activiteitenaanbod zorgcentrum Kempenhof Inhoud Voorwoord... 2 Voor elk wat wils... 2 Valkenhofpas... 3 Hoe is de pas verkrijgbaar?... 3 Activiteitenaanbod op zorgcentrum Kempenhof... 4 Activiteitenaanbod

Nadere informatie

Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105. Hudsonhof Activiteitenlijst april 2015

Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105. Hudsonhof Activiteitenlijst april 2015 Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof -9 057 KP Amsterdam Tel: 020 233405 Hudsonhof Activiteitenlijst april 205 Lichamelijke beweging Een beweegoloog is aanwezig op woensdag en vrijdagmiddag

Nadere informatie

Aanbod. laaggeletterdheid

Aanbod. laaggeletterdheid Aanbod laaggeletterdheid voor Organisaties voor volwasseneneducatie 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding...2 Aanbod algemeen Kernaanbod...3 Aanvullend aanbod: wisselcollecties...4 Aanvullend aanbod: meerdere

Nadere informatie

Wekelijkse activiteiten Ontmoetingsruimte De Spil in Oss

Wekelijkse activiteiten Ontmoetingsruimte De Spil in Oss Wekelijkse activiteiten Ontmoetingsruimte De Spil in Oss Maandag 10.00 tot 21.30 uur / Inloop de Spil Loop eens binnen bij De Spil voor een kop koffie en een praatje. De krant ligt klaar om gelezen te

Nadere informatie

de week van de contacten met Sofie op de koffie

de week van de contacten met Sofie op de koffie Week tegen de eenzaamheid 26 september tot en met 5 oktober De Langste Eettafel van Nederland de week van de contacten met Sofie op de koffie Programma: Het kan goed zijn om eens stil te staan bij de Week

Nadere informatie

Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender. Juni

Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender. Juni Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender Juni 2015 MAANDAG 1 JUNI 10.00-11.00 uur Leesclub Grootletterboeken te leen voor de leesliefhebbers 0,25 per boek oplossen van allerlei puzzels 14.45-16.00

Nadere informatie

Beleidsplan Maasland Gilde Oss e.o. 2011 2015

Beleidsplan Maasland Gilde Oss e.o. 2011 2015 Stichting M aaslan d Gilde Oss en omstreken Schadewijkstraat 6 5348 BC Oss T (0412) 65 32 49 Beleidsplan Maasland Gilde Oss e.o. 2011 2015 Inleiding Dit beleidsplan van Stichting Maasland Gilde Oss e.o.,

Nadere informatie

Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105. Hudsonhof Activiteitenlijst december 2015

Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105. Hudsonhof Activiteitenlijst december 2015 Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105 Hudsonhof Activiteitenlijst december 2015 1 Belangrijk nieuws!! Gratis lunch op woensdag 2 december in verband

Nadere informatie

Activiteitenprogramma DAGBESTEDING CASTRICUM. voor mensen met een beperking

Activiteitenprogramma DAGBESTEDING CASTRICUM. voor mensen met een beperking Activiteitenprogramma DAGBESTEDING CASTRICUM voor mensen met een beperking Overzicht activiteiten maandag ochtend bakken, computer dinsdag ochtend tekenen & schilderen, creatief met papier, winkel, computer

Nadere informatie

Activiteitenaanbod zorgcentrum De Bogen

Activiteitenaanbod zorgcentrum De Bogen Activiteitenaanbod zorgcentrum De Bogen Inhoud Activiteitenaanbod zorgcentrum De Bogen... 1 Voorwoord... 2 Voor elk wat wils... 2 Valkenhofpas... 3 Hoe is de pas verkrijgbaar?... 3 Activiteitenaanbod op

Nadere informatie

Meer Bewegen Voor Ouderen

Meer Bewegen Voor Ouderen Kom ook in beweging en houdt uzelf fit Meer Bewegen Voor Ouderen In beweging blijven kan op allerlei manieren. In deze folder vindt u een overzicht van al onze activiteiten op dit gebied. Meer Bewegen

Nadere informatie

Computercursussen en workshops

Computercursussen en workshops Computercursussen en workshops voorjaar 2015 Aan de slag met computers en tablets! De mogelijkheden van computers zijn eindeloos: chatten met familie aan de andere kant van de wereld, vakantiefoto s delen,

Nadere informatie

Ac viteitengids Hanzeborg. Seizoen 2014-2015. www.woonzorgflevoland.nl

Ac viteitengids Hanzeborg. Seizoen 2014-2015. www.woonzorgflevoland.nl Ac viteitengids Hanzeborg Seizoen 2014-2015 www.woonzorgflevoland.nl U bent van harte welkom! In dit boekje vindt u alle activiteiten die georganiseerd worden in de Hanzeborg voor het seizoen September

Nadere informatie

Stad met een hart. Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen in Amersfoort

Stad met een hart. Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen in Amersfoort Stad met een hart Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen in Amersfoort Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen In deze folder leest u: wat u van Ontmoeting en Dagbesteding voor ouderen kunt verwachten;

Nadere informatie

Zomerschool 50 + Magdalenahof. Wooninc.Plus gebouw Magdalenahof

Zomerschool 50 + Magdalenahof. Wooninc.Plus gebouw Magdalenahof Zomerschool 50 + Magdalenahof Wooninc.Plus gebouw Magdalenahof Beheerder : Ludo Verhees Adres : Magdalenahof 20 5667 RZ Geldrop Telefoon : 040 401 26 17 E-mailadres : magdalenahof@wooninc.nl Website :

Nadere informatie

Activiteiten Ontmoetingsplein Barendrecht

Activiteiten Ontmoetingsplein Barendrecht Januari - februari 2013 Activiteiten Ontmoetingsplein Barendrecht Ontmoetingen en activiteiten Heeft u behoefte aan ontspanning, ontmoeting en/of activiteiten? Laurens en KijkopWelzijn bieden met het Ontmoetingsplein

Nadere informatie

Activiteitenaanbod zorgcentrum Leenderhof

Activiteitenaanbod zorgcentrum Leenderhof Activiteitenaanbod zorgcentrum Leenderhof Inhoud Voor elk wat wils... 2 Valkenhofpas... 3 Hoe is de pas verkrijgbaar?... 3 Activiteitenaanbod Leenderhof 1 en 2... 4 Activiteitenaanbod Leenderhof 1, 2 en

Nadere informatie

Hudsonhof Activiteitenlijst april 2016. Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105

Hudsonhof Activiteitenlijst april 2016. Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105 Hudsonhof Activiteitenlijst april 2016 Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105 1 Nieuw in april!! De maanden april en mei hebben de thema Armoede.

Nadere informatie

Wegwijs in de bib. Bibliotheek Maldegem. Bibliotheek Maldegem. Welkom in de Maldegemse bibliotheek, een plaats waar mensen

Wegwijs in de bib. Bibliotheek Maldegem. Bibliotheek Maldegem. Welkom in de Maldegemse bibliotheek, een plaats waar mensen Wegwijs in de bib Bibliotheek Maldegem Welkom in de Maldegemse bibliotheek, een plaats waar mensen centraal staan. Je kan er niet alleen terecht voor een goed boek of een leuke film, je kan ook aanschuiven

Nadere informatie

Vrijwillige Professionals. Individueel Advies

Vrijwillige Professionals. Individueel Advies Vrijwillige Professionals Individueel Advies Wie zijn wij Kennisoverdracht is het sleutelwoord binnen het Gilde! Zo n 400 vrijwilligers van Gilde Den Haag zetten zich met hun kennis, kunde en (levens)

Nadere informatie

Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105. Hudsonhof Activiteitenlijst september 2015

Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105. Hudsonhof Activiteitenlijst september 2015 Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105 Hudsonhof Activiteitenlijst september 2015 1 Belangrijk nieuws!! Tip 1 Op maandag 14 september is er een gratis

Nadere informatie

Wat wordt bedoeld met activiteitenbegeleiding?

Wat wordt bedoeld met activiteitenbegeleiding? Wat wordt bedoeld met activiteitenbegeleiding? De activiteitenbegeleiding van Maarsheerd zorgt er voor dat de activiteiten worden afgestemd op de zorgbehoefte van de bewoners. Het team bestaat uit hiervoor

Nadere informatie

bureau Activiteiten bemiddeling Activitei wrinken tocht maken Fietsen vitaa winkelen samen tv kijk tuinieren dames kunst uit ho

bureau Activiteiten bemiddeling Activitei wrinken tocht maken Fietsen vitaa winkelen samen tv kijk tuinieren dames kunst uit ho Activitei wrinken tocht maken Fietsen vitaa winkelen samen tv kijk korte vakantie ActieFdAnsje rum tuinieren dames kunst uit ho ergens samen uit eten of thuis dagtocht ka Leggen museum genieten terras

Nadere informatie

bureau Activiteiten bemiddeling Activitei wrinken tocht maken Fietsen vitaa winkelen samen tv kijk tuinieren dames kunst uit ho

bureau Activiteiten bemiddeling Activitei wrinken tocht maken Fietsen vitaa winkelen samen tv kijk tuinieren dames kunst uit ho Activitei wrinken tocht maken Fietsen vitaa winkelen samen tv kijk korte vakantie ActieFdAnsje rum tuinieren dames kunst uit ho ergens samen uit eten of thuis dagtocht ka Leggen museum genieten terras

Nadere informatie

Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender. December

Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender. December Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender December 2015 DINSDAG 1 DECEMBER 09.15-11.45 uur Internetcafé Persoonlijke begeleiding bij het, momenteel een wachtlijst 9.30-11.30 uur Hobbycafé Gezellig samen

Nadere informatie

Aanbod voor zorginstellingen en activiteitenbegeleiders

Aanbod voor zorginstellingen en activiteitenbegeleiders Aanbod voor zorginstellingen en activiteitenbegeleiders Inhoudsopgave Voorwoord 1 Voorleeskring 2 Themacollectie 2 Wisselcollectie 3 Instellingsabonnement 3 Daisyspeler 4 Informatiebijeenkomst Anders lezen

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER. September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen.

ACTIVITEITENKALENDER. September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen. ACTIVITEITENKALENDER september - oktober november - december 2015 September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen. Prijs:

Nadere informatie

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken.

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Weekschema maken Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Leer en oefen: Neem samen me de docent/assistent het fotoboek de

Nadere informatie

ACTIVITEITENAANBOD ZORGCENTRUM DE BOGEN

ACTIVITEITENAANBOD ZORGCENTRUM DE BOGEN ACTIVITEITENAANBOD ZORGCENTRUM DE BOGEN INHOUD Activiteitenaanbod zorgcentrum De Bogen... 1 Voorwoord... 2 Voor elk wat wils... 2 Valkenhofpas... 3 Hoe is de pas verkrijgbaar?... 3 Activiteitenaanbod op

Nadere informatie

Nieuwsflits: Augustus 2014

Nieuwsflits: Augustus 2014 Nieuwsflits: Augustus 2014 MEER! met elkaar is een plek waar vrouwen van alle nationaliteiten en leeftijden elkaar kunnen ontmoeten. Waar veel vrijwilligers actief zijn. Waar je elkaar kunt steunen, jezelf

Nadere informatie

Cursuswijzer 2011-2012. Cursussen en activiteiten voor 55-plussers

Cursuswijzer 2011-2012. Cursussen en activiteiten voor 55-plussers aa m m eeff m sii am uus rra ccll oogg 11 IInn pprr 0011 eerr 22 m m zzoo Cursuswijzer 2011-2012 Cursussen en activiteiten voor 55-plussers Inhoudsopgave Bewegen 3 Biodanza 3 Fitness training 3 Fittest

Nadere informatie

Laurens in t Slag. Ontmoetingscentrum voor mensen met dementie en hun mantelzorgers LAURENS IN T SLAG

Laurens in t Slag. Ontmoetingscentrum voor mensen met dementie en hun mantelzorgers LAURENS IN T SLAG Laurens in t Slag Ontmoetingscentrum voor mensen met dementie en hun mantelzorgers LAURENS IN T SLAG Laurens in t Slag opent haar deuren in september 2012 Wat is een ontmoetingscentrum? Een ontmoetingscentrum

Nadere informatie

Editie 5 September 2014 Stuw Platform Overbetuwe

Editie 5 September 2014 Stuw Platform Overbetuwe INHOUD: * Een nieuwe periode met veel activiteiten * Aanbod activiteiten: - Bewegen en Sport - Computer- en tabletcursussen In najaar - 50+ Club Creatief - Cursus Nordic Walking - Fietsexcursie park Lingezegen

Nadere informatie

Bibliotheek voor ouderen. Aanbod voor zorgcentra 2015. Bibliotheekaan-huis. Aan. De Kempen

Bibliotheek voor ouderen. Aanbod voor zorgcentra 2015. Bibliotheekaan-huis. Aan. De Kempen Bibliotheek voor ouderen Aanbod voor zorgcentra 2015 Bibliotheekaan-huis huis en toch bli- Aan gebonden De Kempen jven lezen? Bibliotheek voor ouderen Bibliotheek De Kempen wil lezen voor iedereen mogelijk

Nadere informatie

Computercursussen en workshops. Cursusoverzicht voorjaar 2012

Computercursussen en workshops. Cursusoverzicht voorjaar 2012 Computercursussen en workshops Cursusoverzicht voorjaar 2012 Op zoek naar een leuke cursus of workshop? Cursussen en workshops In dit informatieboekje vindt u alle cursussen en workshops van de bibliotheken

Nadere informatie

MCI Groep (Mild Cognitive Impairment) Dagactiviteitencentrum Inovum

MCI Groep (Mild Cognitive Impairment) Dagactiviteitencentrum Inovum MCI Groep (Mild Cognitive Impairment) Dagactiviteitencentrum Inovum Voor mensen die problemen ondervinden met het verwerken van informatie en/of geheugen en taal Dagactiviteitencentrum Inovum in Loosdrecht

Nadere informatie

VOORDELIG UIT MET DE BREDAPAS

VOORDELIG UIT MET DE BREDAPAS VOORDELIG UIT MET DE BREDAPAS 2011 De BredaPas, ook voor u? De BredaPas is voor mensen met een laag inkomen. Ook als u volledige kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen krijgt, heeft u recht op

Nadere informatie

Programmaoverzicht half januari en februari 2012

Programmaoverzicht half januari en februari 2012 Programmaoverzicht half januari en februari 2012 maandag 16 januari 11.30 uur Gym op muziek en materiaal onder leiding van Marijke Bakker in de ruimte van het dinsdag 17 januari Koffieconcert in de ontmoetingsruimte

Nadere informatie

ACTIVITEITENOVERZICHT OUDEREN- EN VOLWASSENENWERK TRAJEKT 2011

ACTIVITEITENOVERZICHT OUDEREN- EN VOLWASSENENWERK TRAJEKT 2011 ACTIVITEITENOVERZICHT OUDEREN- EN VOLWASSENENWERK TRAJEKT 2011 Contactpersonen 1 Jo Rondags 043-3620066 jo.rondags@trajekt.nl 2 Marion de Bont 06-20786227 marion.d.bont@trajekt.nl 3 Barbara Roebroeks 043-3288526

Nadere informatie

Ac viteitengids De Uiterton. Seizoen 2014-2015. www.woonzorgflevoland.nl

Ac viteitengids De Uiterton. Seizoen 2014-2015. www.woonzorgflevoland.nl Ac viteitengids De Uiterton Seizoen 2014-2015 www.woonzorgflevoland.nl U bent van harte welkom! In dit boekje vindt u alle activiteiten die georganiseerd worden in De Uiterton voor het seizoen September

Nadere informatie

Onze dagelijkse /wekelijkse activiteiten

Onze dagelijkse /wekelijkse activiteiten Afdeling Best Onze dagelijkse /wekelijkse activiteiten Inloopochtenden Van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur is er in het Rode Kruis-gebouw een inloopochtend met de mogelijkheid voor een

Nadere informatie

Aanbod. laaggeletterdheid en inburgering

Aanbod. laaggeletterdheid en inburgering Aanbod laaggeletterdheid en inburgering voor Organisaties voor volwasseneneducatie 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding...2 Aanbod algemeen Kernaanbod...3 Aanvullend aanbod: wisselcollecties...4 Aanvullend

Nadere informatie

Nieuwe cursussen. Ons aanbod in dit voorjaar 2016:

Nieuwe cursussen. Ons aanbod in dit voorjaar 2016: Eigen Herd is officieel erkend als leercentrum van Seniorweb voor het geven van computercursussen. Op www.seniorweb.nl/lessen/leercentra vindt u meer informatie over deze leercentra voor senioren. Onze

Nadere informatie

Aanbod voor Zorgcentra 2014-2015

Aanbod voor Zorgcentra 2014-2015 de Bibliotheek voor Ouderen Aanbod voor Zorgcentra 2014-2015 Pagina2 De Bibliotheek voor Ouderen De Westfriese Bibliotheken willen lezen voor iedereen mogelijk én plezierig maken. Daarbij richten wij ons

Nadere informatie

Invulschema aanpassen activiteit

Invulschema aanpassen activiteit Invulschema aanpassen activiteit Een goede voorbereiding voorkomt teleurstellingen. Als je een prettige bezigheid hebt uitgekozen, bedenk dan van te voren hoe u deze het beste kan uitvoeren. Het onderstaande

Nadere informatie

Welkom! Wegwijs voor nieuwe leden. Weverijstraat 9 8900 Ieper tel. 057 239 420 bibliotheek@ieper.be. mei 2011

Welkom! Wegwijs voor nieuwe leden. Weverijstraat 9 8900 Ieper tel. 057 239 420 bibliotheek@ieper.be. mei 2011 Welkom! Wegwijs voor nieuwe leden mei 2011 Weverijstraat 9 8900 Ieper tel. 057 239 420 bibliotheek@ieper.be Fijn om je als lid welkom te heten! Onze bibliotheek telt zo n 14.000 actieve leden. Evenveel

Nadere informatie

Kom gezellig bij ons langs op zaterdag 29 november tussen 10.00 en 14.00 uur op de Bloemendaalseweg 125!

Kom gezellig bij ons langs op zaterdag 29 november tussen 10.00 en 14.00 uur op de Bloemendaalseweg 125! December 2014 Kerstmarkt & Open Dag Op zaterdag 29 november houden wij een gezellige Kerstmarkt & Open Dag ineen! U bent van harte welkom op onze locatie in Bloemendaal tussen 10.00 en 14.00 uur om ons

Nadere informatie

Nederlandstalige Vereniging Denia. Asociación de Lengua Holandesa de Dénia. Informatiebrochure

Nederlandstalige Vereniging Denia. Asociación de Lengua Holandesa de Dénia. Informatiebrochure Nederlandstalige Vereniging Denia Asociación de Lengua Holandesa de Dénia Informatiebrochure Nederlandstalige Vereniging voor Denia en omstreken Postadres: Apartado 168, 03700 Denia Adres: Partida Marjal

Nadere informatie

JAARVERSLAG ONTMOETINGSRUIMTE. De kievitshof LANDHORST. Maart 2011. P.Kuijpers-Verhoeven steunpuntcoördinator

JAARVERSLAG ONTMOETINGSRUIMTE. De kievitshof LANDHORST. Maart 2011. P.Kuijpers-Verhoeven steunpuntcoördinator JAARVERSLAG 2010 ONTMOETINGSRUIMTE De kievitshof LANDHORST Maart 2011. P.Kuijpers-Verhoeven steunpuntcoördinator Jaarverslag 2010 Ontmoetingsruimte Kievitshof Landhorst. Soort cliënten De Kievitshof bestaat

Nadere informatie

Informatie tweede clubperiode 2013

Informatie tweede clubperiode 2013 Informatie tweede clubperiode 2013 De eerste clubperiode van 2013 gaat alweer aardig opschieten. Voor je ligt het nieuwe clubboekje van VTV Delft locatie Nootdorp voor de tweede periode van 2013! De clubperiode

Nadere informatie

Meer Bewegen voor Ouderen Activiteiten. Ook voor u!

Meer Bewegen voor Ouderen Activiteiten. Ook voor u! Meer Bewegen voor Ouderen Activiteiten Ook voor u! 1 2 Inleiding Bewegen is natuurlijk goed voor lichaam en geest, maar betekent ook gezelligheid en veel sociale contacten. Bewegen is ook goed als je een

Nadere informatie

Taal verrijkt. aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen. Rijn en Venen

Taal verrijkt. aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen. Rijn en Venen Taal verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen Rijn en Venen De Bibliotheek Rijn en Venen wil lezen voor iedereen mogelijk én plezierig maken. Daarbij richten we ons ook op mensen

Nadere informatie

iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen

iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen Gemeente Almelo Gemeente Almelo De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met

Nadere informatie

Laagdrempelig beweegaanbod in Langezwaag Luxwoude en Jonkerslân

Laagdrempelig beweegaanbod in Langezwaag Luxwoude en Jonkerslân Laagdrempelig beweegaanbod in Langezwaag Luxwoude en Jonkerslân Bewegen voor 60+, gezond en gezellig! Voor 60-plussers is bewegen een noodzaak. Voor samen bewegen en natuurlijk de gezelligheid kunt u elke

Nadere informatie

Programma Welzijn Centrum Korte Akkeren

Programma Welzijn Centrum Korte Akkeren Programma Welzijn Centrum Korte Akkeren Centrum Korte Akkeren Adres: Bernhardhof 400 2802 GR Gouda Telefoon: (0182) 59 54 00 Website: www.zorgpartners.nl mei 2012 - oktober 2012 Inhoudsopgave Welzijn in

Nadere informatie

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen SPORTEL- BROCHURE Sportaanbod voor ouderen 2014-2015 Beste sportelaar Deze sportfolder wordt je aangeboden door de gemeente Brecht en is samengesteld door de Brechtse dienstencentra, de sportdienst en

Nadere informatie

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem De voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem voor ieder wat wils Onbegrensde collectie Beleef meer in de Bibliotheek E-books lenen en lezen

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

April juni 2016. Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender

April juni 2016. Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender April juni 2016 Lokaal dienstencentrum De Maretak Groteweg 27B 9500 GERAARDSBERGEN Tel. 054 43 38 36 dienstencentrum@ocmwgeraardsbergen.be www.ocmwgeraardsbergen.be

Nadere informatie

Dit is het eerste cursusoverzicht van Gors Educatie voor mensen met een lichamelijke beperking.

Dit is het eerste cursusoverzicht van Gors Educatie voor mensen met een lichamelijke beperking. Inleiding Dit is het eerste cursusoverzicht van Gors Educatie voor mensen met een lichamelijke beperking. Je kunt je opgeven voor een cursus door het aanvraagformulier op de website van Gors in te vullen.

Nadere informatie

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! Bent u al lid? extra voordeel Arnhem

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! Bent u al lid? extra voordeel Arnhem 2015 De voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Bent u al lid? Arnhem voor ieder wat wils Onbegrensde collectie Lezen, luisteren, kijken en leren:

Nadere informatie

Wij gaan (voor)lezen

Wij gaan (voor)lezen Wij gaan (voor)lezen Aanbod Primair Onderwijs Bibliotheek Helmond-Peel 2015-2016 De bibliotheek die ertoe doet Asten Deurne Helmond Someren 1 Voorwoord Rode Draad: Lezen is leuk! Met de hele school de

Nadere informatie

Verenigingsleven. Bijgewerkt op 29-01-2015. Medewerkers Welzijn Sjanet Adank Marga Goossens

Verenigingsleven. Bijgewerkt op 29-01-2015. Medewerkers Welzijn Sjanet Adank Marga Goossens Verenigingsleven Bijgewerkt op 29-01-2015 Medewerkers Welzijn Sjanet Adank Marga Goossens Verenigingsleven Inhoudsopgave: Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Handwerken/Naald en Draad 4 Biljarten/De keu is aan

Nadere informatie

Marijke Hiem. Dienstverlening voor senioren

Marijke Hiem. Dienstverlening voor senioren Marijke Hiem Dienstverlening voor senioren Uw welzijn......daar draait het om! Iedereen geeft een eigen invulling aan plezierig wonen. Voor de één heeft dat te maken met een bepaald woonoppervlak en leefruimte,

Nadere informatie

Activiteitenwijzer Sociëteiten- en ontmoetingsruimten

Activiteitenwijzer Sociëteiten- en ontmoetingsruimten Activiteitenwijzer Sociëteiten- en ontmoetingsruimten OuderenSociëteiten en ontmoetingsruimten in Hengelo Hierbij treft u de activiteitenwijzer van de sociëteiten en ontmoetingsruimten in Hengelo aan.

Nadere informatie

Wekelijkse activiteiten die plaatsvinden in de Hudsonhof 1

Wekelijkse activiteiten die plaatsvinden in de Hudsonhof 1 Wekelijkse activiteiten die plaatsvinden in de Hudsonhof 1 Maandag 10.00 tot 12.00 uur dienstverlenende inloop Maandag 13.00 tot 14.00 uur Nederlandse conversatie les Dinsdag 14.00 tot 15.00 uur Chi Kung

Nadere informatie

Bijeenkomst 2 Module Actief zijn en blijven, ontmoeting (1)

Bijeenkomst 2 Module Actief zijn en blijven, ontmoeting (1) Module Actief zijn en blijven, ontmoeting (1) Doelen van deze bijeenkomst Doelen voor de cursusbegeleider: b laten nadenken over wat kwaliteit van leven betekent b informeren over voorzieningenaanbod op

Nadere informatie

Poort 20 Activiteiten overzicht

Poort 20 Activiteiten overzicht Poort 20 Activiteiten overzicht Recreatie voorjaar 2014 Kienen Vrij biljarten Dames biljarten Competitie biljarten 2 e dinsdag vd mnd. 14.30 u. tot 1630 u. Kosten : 3,50 per plankje Iedere dag met uitzondering

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Geboortedatum. Telefoonnummer. E-mail

Inschrijfformulier. Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Geboortedatum. Telefoonnummer. E-mail Inschrijfformulier Naam Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum Telefoonnummer E-mail Ik schrijf me in voor de volgende cursus(sen): o Computergebruik voor beginners (COM001) o Digitale foto s bewerken

Nadere informatie

Activiteiten overzicht

Activiteiten overzicht Activiteiten overzicht Breukelen, Kockengen, Nieuwer ter Aa najaar 2015 'Het Trefpunt' Beatrixstraat 9A 3621 ET Breukelen per 01 januari 2016 nieuwe locatie: 1 e etage t Heycop 2 3621 WD Breukelen tel:

Nadere informatie

Activiteitenbulletin Ewoud en Elisabeth Gasthuis. September en oktober 2015

Activiteitenbulletin Ewoud en Elisabeth Gasthuis. September en oktober 2015 Activiteitenbulletin Ewoud en Elisabeth Gasthuis September en oktober 2015 Welkom in het Ewoud en Elisabeth Gasthuis Voor uw gemak hebben wij dit activiteitenbulletin samengesteld. Hierin vindt u informatie

Nadere informatie

Cursusaanbod 2014-2015

Cursusaanbod 2014-2015 Cursusaanbod 2014-2015 Cursus Engels voor op reis Voor wie? Voor iedereen die graag basiskennis wil opdoen van de Engelse taal. Werkwijze: In de lessen wordt aandacht besteed aan het spreken en de grammatica

Nadere informatie

leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44

leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44 leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44 leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 2 11-04-11 12:45 leren & ontspannen Er valt veel te lenen in Bibliotheek Den Haag, maar

Nadere informatie

RAPPORTAGE ACTIVITEITEN EN CLIENTEN SWO 2014

RAPPORTAGE ACTIVITEITEN EN CLIENTEN SWO 2014 Stichting Welzijn Ouderen www.swospijkenisse.nl RAPPORTAGE ACTIVITEITEN EN CLIENTEN SWO 2014 Goudenregenplein 3, 3203 BN Spijkenisse Telefoon: 0181 695 255 E-mail: info@swospijkenisse.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie