Shared Platform. Mid-Office voor lokale besturen. Aalter, 7 november 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Shared Platform. Mid-Office voor lokale besturen. Aalter, 7 november 2011"

Transcriptie

1 Shared Platform Mid-Office voor lokale besturen Aalter, 7 november 2011

2 Shared Platform 12 besturen delen kennis

3 Shared Platform 12 besturen delen hun ontwikkelingen

4 Agenda Verwelkoming en inleiding [13u30] Hoe krijg ik mijn organisatie in beweging [13u45] Stand van zaken en demo Shared Platform [14u15] Centraal adressenbestand: burger en organisatiegegevens Centraal contractbeheer Centraal communicatieplatform (postregistratie) Verworven inzichten [14u45] Procesmatig werken: meldingen in Aalter [14u45] Inzichten kruispuntbank ondernemingen [15u15] Omgaan met afwijkingen [15u30] Roadmap Shared Platform [15u45] Netwerkmoment

5 Inleiding Verwelkoming en inleiding Luc Jolie, secretaris Aalter Eddy Van der Stock, voorzitter V-ICT-OR

6 Change Management

7 Hoe krijg ik mijn organisatie in beweging lessons learned Edegem Jan Pszeniczko - 1ste Schepen te Edegem (Personeel ICT Sport Intercommunales) Decentraal naar centraal Drempels? Hoe ondervangen?

8 Edegem - Organisatie in beweging inwoners 195 FT EQ versus 245 medewerkers 120 administratief ingeschakeld 27 raadsleden Burgemeester + 6 schepenen + Voorzitter OCMW Budget gewone dienst: BGD: 3m excl. Subsidies gemiddeld per jaar.

9 Edegem - Organisatie in beweging Visie Werkterreinen Personeel / Patrimonium / ICT Probleemstelling Doel Oplossing

10 Visie Een moderne dienstverlenende organisatie zijn Herwaardering van het centrum Duurzame huisvesting

11 Werkterreinen - Personeel Probleemstelling: Gebrek aan structuur Gebrek aan een degelijk evaluatiesysteem Kostenstructuur personeel Vormingstraject Doel: Eén aanspreekpunt voor de klant, zowel betreft: Fysieke contacten Telefonische contacten Postale contacten Digitale contacten

12 Personeel Uniek aanspreekpunt is: goed herkenbaar goed bereikbaar goed toegankelijk Klantencontacten verlopen: KlantGERICHT: klant als uitgangspunt KlantVRIENDELIJK: met de glimlach Klant kent: producten en diensten Werkwijze service levels en kwaliteitsstandaarden 12

13 Personeel Klant geniet sluitende dienstverleningsketen klant wordt pro-actief benaderd (organisatie baant een weg voor de klant) Klanten zijn tevreden: Signalisatie Toegankelijkheid orde en netheid Onthaal geboden service 13

14 Personeel Oplossing: Project organisatieontwikkeling (PWC) in 2002 Haalbaarheidsonderzoek kanteling organisatie naar front- en backoffice (olievlek) Strategisch en financieel meerjarenplan aandacht voor veranderingstraject Coaching 14

15 Personeel Oplossing: Opleiding en vorming Opnemen in lerende organisatie Aangename, gezonde werkplekken aangepast aan de opdracht Gebruiksvriendelijke bureautica Genomen besluit: klantencontacten in centrum gemeente en uitvoeringsdiensten in verworven oudbedrijfsgebouw in de rand van de gemeente 15

16 Werkterreinen - Patrimonium Probleemstelling Diensten te verspreid Verouderd Patrimonium Een onaantrekkelijk centrum Stagnering economische activiteit middenstand in het centrum Doel Diensten hergroeperen Duurzaam bouwen Aantrekkelijk maken van het centrum Stimuleren lokale middenstand 16

17 Patrimonium Oplossing in samenwerking met PPS partner Vanhout Front office in nieuw te bouwen gemeentehuis Back office op de oude maar te renoveren industriële site INDIKA Duurzaam bouwen Het vernieuwen van het centrum Gemeenteplein Omliggende straten Taverne annex Oud Gemeentehuis 17

18 Werkterreinen - ICT Probleemstelling: Verouderd ICT platform Gebrek aan redundantie Gebrek aan toegankelijkheid vanop afstand Gebrek aan integratie software leveranciers Centraliseren telefoonverkeer gemeente/ocmw Gebrek aan ICT management Gebrek aan samenwerking OCMW 18

19 ICT - doel Vernieuwen ICT platform: Hardware Upgrade software Redundant maken van het ICT platform: Glasvezel backbone Serverroom telefonie 19

20 ICT - doel Thuiswerken mogelijk maken en verhogen van de beschikbaarheid Opzetten van integratieproject software leveranciers Managen ICT gebeuren Integreren van ICT dienst OCMW in de gemeentelijke ICT dienst 20

21 ICT Oplossingen in samenwerking met PPS partner Vanhout en Deloitte Vernieuwen ICT platform: Totale vernieuwing PC park Vernieuwing software Introductie nieuwe software Optimaliseren van de back up functie Mogelijk maken van draadloos internet verkeer (intern/extern) 21

22 ICT Oplossingen in samenwerking met PPS partner Vanhout en Deloitte Redundant maken van het ICT platform: Uitbreiding van bestaande glasvezelnetwerk Bouw van een tweede serverroom op de INDIKA site Upgraden en herleiden van het aantal telefooncentrales (6 3) 22

23 ICT Oplossingen in samenwerking met PPS partner Vanhout en Deloitte Thuiswerken mogelijk maken en verhogen van de beschikbaarheid Opzetten van integratieproject software leveranciers Managen ICT gebeuren Integreren van ICT dienst OCMW in de gemeentelijke ICT dienst 23

24 ICT Managementteam, diensthoofden, kernfuncties en college van B&S krijgen de mogelijkheid om van thuis op het ICT platform in te loggen Na marktbevraging werd een software integrator aangesteld om de gemeentelijke Mid-office te organiseren Er werd een nieuwe ICT manager aangeworven Er werd ook een kennisbeheerder aangeworven De dienst werd geherstructureerd en het OCMW werd mee geïntegreerd 24

25 Resultaten Een nieuwe en verbeterde organisatie In structuur In werkprocessen In flexibiliteit In toegankelijkheid / laag drempelig In klantvriendelijkheid Participatie van de Edegemnaar Werken rond kwaliteit borgen in de organisatie (indicatoren, metingen, verbetertrajecten, SLA s, kwaliteitsstandaarden, ) 25

26 Resultaten Nieuwe of gerenoveerde gebouwen Nieuw gemeentehuis Gerenoveerde INDIKA site Nieuw gemeentecentrum Nieuw en aantrekkelijker gemeenteplein en omgeving Nieuwe taverne annex Oud Gemeentehuis Opzetten programmanagement (Deloitte) 26

27 Edegem = Organisatie in beweging

28 Edegem = Organisatie in beweging

29 Edegem = Organisatie in beweging

30 Edegem = Organisatie in beweging

31 Change Management

32 Stand van zaken Shared Platform Shared Platform live! Piloot Sint-Niklaas Centraal adressenbestand Lokale authentieke bron: burger en organisatiegegevens Koppeling met authentieke bronnen Lokale verrijking: case Maldegem (later) Centraal contract- en meldingenbeheer Contractbeheer: decentrale input, centraal overzicht van soorten/vervaldagen enz. Meldingenbeheer: case Aalter Centraal communicatieplatform Registratie van post (IN / UIT) (Digitaal / Niet-Digitaal)

33 Stand van zaken Piloot Shared Platform Probleem: Verkokerde situatie Burger- en organisatiegegevens per dienst Oplossing: CRM als Lokale Authentieke Bron (LAB) Gegevens organisatiebreed beschikbaar Toepassingen: Meldingen (burgergegevens) Communicatie (burger- en organisatiegegevens) Contractenbeheer (organisatiegegevens)

34

35

36 Stand van zaken Piloot Shared Platform: bouwblokken Centraal adressenbestand personen en organisaties Centraal Meldingsysteem Decentrale input van meldingen, centrale verwerking via wachtrijen per dienst Centraal Contractenbeheersysteem Decentrale input, centraal overzicht van aard, vervaldag,. Centraal communicatieplatform Registratie van post Binnenkomende en uitgaande post Digitaal en klassieke post

37 Stand van zaken Piloot Shared Platform: centraal adressenbestand Personen Inwoners worden gevoed door het lokaal bevolkingsbestand Gegevens worden lokaal verrijkt door Meta-data wordt aangevuld vanuit de diensten adressen Telefoonnummer Interesses (cultuur / sport ) Beschikbaar voor alle gemachtigde gebruikers (op basis van de lokale machtigingen ifv privacy wet) Organisaties en verenigingen Organisaties worden gevoed door de VKBO Gegevens worden lokaal verrijkt door Aanduiden contactpersonen en relaties (bv: voorzitter van organisatie x) Toewijzen categorieën (bv: Geef een lijst van alle sportverenigingen)

38 Stand van zaken Piloot Shared Platform: centraal contractenbeheer Contracten gekoppeld aan Organisaties Bijhouden van contactgegevens, specifiek voor het contract (Externe contactpersonen, interne verantwoordelijken) Automatisch op de hoogte gebracht van vervaldagen, automatische vernieuwingen Overzichten per soort / dienst / firma / Terugkeerpatronen (bv: onderhoudsafspraken) Digitale versie van het contract binnen bereik

39 Stand van zaken Piloot Shared Platform: centraal communicatieplatform Overzicht alle in- en uitgaande communicatie met burgers/organisaties CRM integreert met Office Afdruk samenvoegen in Word naar selectie van burgers/organisaties Mails toevoegen vanuit Outlook Register inkomende post Aangetekend schrijven => postregister (decreet) Scannen naar CRM?

40 Stand van zaken Piloot Shared Platform: personen

41 Stand van zaken Piloot Shared Platform: persoon detail

42 Stand van zaken Piloot Shared Platform: relaties

43 Stand van zaken Piloot Shared Platform: geografische component

44 Stand van zaken Piloot Shared Platform: de burger staat centraal De burger in relatie X De fiche van de burger is met elke entiteit binnen CRM gekoppeld. Fiche openen = totaalbeeld van de contacten van de burger met Stad Lokeren Bv: Alle in- en uitgaande communicatie (activiteiten) Aanvragen, lopende dossiers Contracten

45 Stand van zaken Piloot Shared Platform: persoon - zoeken en filteren

46 Stand van zaken Piloot Shared Platform: organisatie - lijst

47 Stand van zaken Piloot Shared Platform: organisatie - lijst

48 Stand van zaken Piloot Shared Platform: organisatie maatsch. zetel

49 Stand van zaken Piloot Shared Platform: organisatie relatie

50 Stand van zaken Piloot Shared Platform: organisatie - vestiging

51 Stand van zaken Piloot Shared Platform: geografische component

52 Verworven inzichten Procesmatig werken Meldingskaarten in Aalter Meldingskaarten Gemeentebestuur Aalter Cel Kwaliteit en ICT Els De Wulf

53 Doelstelling CRM De CRM-software zal de administratie (gemeentebestuur) ondersteunen in haar taken waarbij de dienstverlening naar en de communicatie met de burgers, verenigingen, bedrijven en andere externen centraal staat. REGISTER IN- EN UITGAANDE POST

54 Soorten post

55 Duidelijk onderscheid tussen een klacht en een melding

56 Procesomschrijving meldingskaarten

57 Digitaal meldingsformulier via website

58 Meldingskaart in CRM

59 Automatische workflows

60

61

62

63 Opdracht wordt uitgevoerd. Resultaten worden door de arbeiders genoteerd op de meldingskaart en terug ingevoerd in crm.

64 Nacontrole opdracht

65 Beleids- en beheerscyclus in Aalter Beleidsvoorbereiding- en bepaling Lange termijn strategische doelstellingen Middellange termijn tactische doelstellingen Korte termijn operationele doelstellingen Beleidsuitvoering Beleidsevaluatie, terugkoppeling en bijsturing

66

67 Halfjaarlijkse rapportering juli 2011 Rijlabels Extern Intern Eindtotaal Eindtotaal

68 2012 Extern: Dossieropvolging door de melder via de website - CRM Intern: Omschakeling naar CRM 5 met o.a. als voordeel vaste diagrammen met onmiddellijke weergave van het al dan niet bereiken van de gestelde criteria. Realisatie van stockbeheer, gekoppeld aan de meldingskaarten.

69 Ondernemingsgegevens Lokaal? VKBO? 2 masters?

70 Situering onderzoek (Sept dec. 2011) Onderzoeken van gebruik (V)KBO-gegevens bij lokale besturen Welke gemeentelijke diensten? Welke data? Welke databanken? Welke factoren beïnvloeden adoptie? Implementatie? Gebruik? Wat zijn de effecten? Onderzoek van het interbestuurlijke project Kenmerken van KBO en VKBO Bestuurskundige invalshoek Gebruik op lokaal niveau linken aan de kenmerken van KBO en VKBO als interbestuurlijk egov. projecten

71 Gebruik binnen gemeenten: databronnen KBO VKBO Graydon, Infobel, Coface, Trends Top, Locatus, (In)formele uitwisseling met provincie, VOKA, UNIZO, OLK s,... Eigen waarnemingen

72 Gebruik binnen gemeenten: (V)KBOtoepassingen 1. Eenmalige opvraging gemeenterapporten (+160) 2. KBO-extracten (26)/-listing/-Select (3) 3. Periodieke opvraging gemeenterapporten (29) - bestanden (15) + generieke publicaties 4. Interfaces: Public Search (onbekend), KBO-WI (36), VKBO-GO (+100) 5. Bedrijvengidsen/DEK (Leiedal + Pr. West-Vl.) 6. Lokovest (30) 7. KBO-webservices (Fedict) (1)/VKBO-webservices (12)! Officiële gebruikscijfers werkelijk gebruik!

73 Behoefte aan ondernemingsgegevens Lokaal economische beleid: communicatie, onthaalbeleid, eco. acties, vergunningen, enz. Lokale bedrijfsbelastingen: opmaak kohier Overheidsopdrachten Veiligheidsbeleid Stedenbouw? Milieuvergunning? heeft niet elke dienst ooit nood aan een ondernemingsgegeven?

74 4 veralgemeende types Geen gebruik van (V)KBO Gebruik (V)KBO in combinatie met andere databronnen Informatiesilo s - eilandencultuur - dienstgebonden Gebruik bedrijvengidsen/dek: nieuwe functionaliteiten overstijgt diensten: dienst lokale economie als spil in communicatie naar bedrijven In combinatie met andere databronnen Centraal databeheer via CRM (Themis, Microsoft CRM, ) = zelden + embryonaal

75 Beïnvloedende adoptie-/gebruiksfactoren Kostprijs: gratis Productdomein: is er DLE? Bedrijfsbelastingen? Compatibiliteit: cfr. Lokovest - Unibel Innovativiteit: informele adoptie (dienstgeb.) Technische kennis Ervaringsniveau Gebruiksvriendelijkheid Betrouwbaarheid

76 Betrouwbaarheid = probleem van de datakwaliteit Verschillende percepties 3-10% - 30% - >50% Verschillende problemen Ontbrekende data: vb. commerciële naam Onduidelijke data: vb. Nacebelcodering Ontbrekende actoren informationoverload Foutieve data niet up-to-date data Hangt samen met andere factoren Ervaringsniveau: betekenis van data kennen Gebruiksvriendelijkheid Technische kennis

77 Betrouwbaarheid = probleem van de datakwaliteit Noodzaakt tot een blik op (V)KBO zelf: Historische foutenlast: problemen door samenvoeging van verschillende registers Procesmatige vertragingen Regels structureren de input inspanningen om datakwaliteit te verhogen nemen toe Maar: Juridisch kader is stroef om deze uitdaging volop aan te gaan Capaciteit van organisaties: vb. griffies RvKh Communicatie-aangelegenheid Incrementeel proces: er is geen kant en klare oplossing

78 Afsluitende bedenkingen Foutenlast als de barrière waarom lokale besturen aarzelend kijken naar VKBO/KBO De uitzuiveringsinspanning is groot! maar zijn de alternatieven beter? Er is nood aan een structurele dialoog tussen gemeenten als gebruikers centrale federale betrokken administraties bij (V)KBO en een gemeenschappelijke strategie Initiatieven zijn niet afgestemd: cfr. Bedrijvengids en lokale verrijkingen Wat met VKBO KBO?

79 Afsluitende bedenkingen (V)KBO wordt relevanter voor lokale besturen: De dienstenrichtlijn lokale initiaties rond vergunningen Naar verplicht gebruik van AB en voor lokale besturen (V)KBO als hulpbron in andere projecten: dig. Bouwaanvraag Shift in denken over dienstverlening: klantgericht De evolutie naar implementatie van CRM s (in de betekenis van een centraal adressenbestand) kan/mag het bestaan van deze authentieke bronnen en het toenemend belang ervan niet ontkennen.

80 Ondernemingsgegevens Lokaal? VKBO? 2 masters? In de praktijk

81 Verworven inzichten VKBO - Kruispuntbank ondernemingen: Omgaan met afwijkingen in de praktijk CASE Maldegem CRM Maldegem Postregistratie Centraal adressenbeheer Klachtenbeheer Koppeling met authentieke bronnen: Lokaal bevolkingsbestand VKBO

82

83 Verworven inzichten VKBO - Kruispuntbank ondernemingen: Omgaan met afwijkingen in de praktijk Dagelijks full export van alle ondernemingen en vestigingen met adres in Maldegem en ondernemingen die vestigingen hebben in Maldegem maar adres buiten Maldegem. Klantenlijst opzetten voor bedrijven buiten Maldegem

84

85

86 Verworven inzichten VKBO - Kruispuntbank ondernemingen: Omgaan met afwijkingen in de praktijk Data uit VKBO niet altijd actuele gegevens Nood aan gemeenten om terreinkennis in CRM te brengen Gesynchroniseerde gegevens blijven read only, kopie ervan wordt editeerbaar (werkdata) Bij ongewijzigde werkdata nieuwe gegevens automatisch opgeladen Werkdata manueel aangepast: integriteits-bewaker moet evalueren welke data blijft te zien voor gebruiker

87

88

89 Roadmap Shared Platform Visie Open debat

90 Roadmap Shared Platform LAB Primaire Processen Solution Start snel Leg de juiste fundamenten Werkgroep Shared Platform Consortium leveranciers Meer en betere toepassingen Sterk vereenvoudigde interne werking Bouw slim verder uit

Informatiebeheerder lokale besturen. Module 4 Informatiesystemen. Ivan Stuer 5 maart 2013

Informatiebeheerder lokale besturen. Module 4 Informatiesystemen. Ivan Stuer 5 maart 2013 Informatiebeheerder lokale besturen Module 4 Informatiesystemen Ivan Stuer 5 maart 2013 Agenda Optimale informatiesystemen Authentieke gegevensbronnen Midoffice concepten Geografische informatiesystemen

Nadere informatie

WELKOM MET DANK AAN ONZE SPONSOR

WELKOM MET DANK AAN ONZE SPONSOR 1 WELKOM MET DANK AAN ONZE SPONSOR 2 CIPAL IN BEWEGING PRAKTISCHE INFORMATIE Na de sessie ontvangt u evaluatieformulieren. Uw reacties helpen ons blijvend onze aanpak af te stemmen op uw wensen. Gelieve

Nadere informatie

Kerndata. Informatie aan. uw bestuur. Een uitgave van V-ICT-OR vzw

Kerndata. Informatie aan. uw bestuur. Een uitgave van V-ICT-OR vzw Kerndata Informatie aan het werk in uw bestuur Een uitgave van V-ICT-OR vzw 1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 Colofon Deze tekst kwam tot stand tijdens zes

Nadere informatie

Shopt IT CCSP goes on!

Shopt IT CCSP goes on! Shopt IT CCSP goes on! Uw CRM OSLO compliant 30 april 2015 10.40 11.30 uur V-ICT-OR Vlaamse ICT Organisatie CCSP agenda 10.40 CCSP - Johan van der Waal 10.55 Aalter - Els De Wulf 11.10 Samenvatting 11.20

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 2 jaargang 3 De invloed van het CRAB decreet op uw dagelijkse werking Op 1 juni

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 1 jaargang 4 Impact van de digitale bouwaanvraag op uw werking Er beweegt momenteel

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2009 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Zorgbedrijf Antwerpen > Lokale politie

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 13 mei 2014-19:00 uur Locatie Raadzaal - Sint-Martensstraat - Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert, raadslid;

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2008 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Lokale politie Antwerpen > Brandweer Antwerpen

Nadere informatie

SHOPT IT 2012. Met opleidingsgids ESCALA. Onze nieuwe stek in het Innovatie Centrum Lokeren bijna klaar!

SHOPT IT 2012. Met opleidingsgids ESCALA. Onze nieuwe stek in het Innovatie Centrum Lokeren bijna klaar! SHOPT IT 2012 Met opleidingsgids ESCALA Onze nieuwe stek in het Innovatie Centrum Lokeren bijna klaar! tijdschrift_victor_shopt ITindd 1 28/03/2012 16:29:04 2 V-ICT-OR Inhoudstafel 2 Voorwoord 2-10 Tracks

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN een studie van het BICC-Thomas More (2012 2013) als bijdrage aan het IWT-project 3 x I. Informatiekwaliteit, Informatieveiligheid en Informatiearchitectuur in

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

Gelieve uw GSM uit te schakelen tijdens de sessie

Gelieve uw GSM uit te schakelen tijdens de sessie 1 2 Na de sessie ontvangt u evaluatieformulieren. Uw reacties helpen ons blijvend onze aanpak af te stemmen op uw wensen. Gelieve deze aan het einde van de sessie te overhandigen. U krijgt dan tevens een

Nadere informatie

STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE

STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE April 2014 INHOUDSTAFEL 1. Voorwoord... 4 2. Inleiding... 5 3. Van segmentering naar synergie... 7 3.1. informatiseren op maat van de klant...7 3.2.

Nadere informatie

Wie ontwart dit kluwen?

Wie ontwart dit kluwen? nieuwsbrief oktober 2014 - nr 5 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Wie ontwart dit kluwen? 3 Voorwoord: Vera zet ambitie om in resultaat 4 Virtuele centrumstad Pajot/TARL 5 Tevredenheidsenquête

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

versie 1.0 31/03/09 versie 1.1 07/05/09 versie 1.2 15/05/09 bijwerking na het SmartCities-colloqium over gepersonaliseerde diensten en midoffice

versie 1.0 31/03/09 versie 1.1 07/05/09 versie 1.2 15/05/09 bijwerking na het SmartCities-colloqium over gepersonaliseerde diensten en midoffice Het POGO-model Data-Uitwisselingsmodel voor een kwalitatief verbeterde dienstverlening Project MijnKortrijk als testcase versie 1.0 31/03/09 versie 1.1 07/05/09 versie 1.2 15/05/09 bijwerking na het SmartCities-colloqium

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 2 jaargang 4 Vernieuwing: attesten online aanvragen en efficiënt verwerken voor

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

ICT plan voor de uitvoering van Coperfin

ICT plan voor de uitvoering van Coperfin Federale Overheidsdienst 29 januari 2003 FINANCIËN Financietoren - Bus 45 1010 Brussel Uw correspondent : Louis Collet Telefoon : 02.210.41.92 Fax : 02.210.40.11 Email : louis.collet@minfin.fed.be Website

Nadere informatie

OCMW Lokeren Beleidsdoelstellingenboom

OCMW Lokeren Beleidsdoelstellingenboom OCMW Lokeren Beleidsdoelstellingenboom Versie 2.3 OCMW-Raad 26 september 2013 Inhoud OCMW Lokeren Beleidsdoelstellingenboom... 1 Voor een goed begrip... 3 Beleidsindeling... 3 Beleidsdoelstellingen...

Nadere informatie

De stad als individuele dienstenaanbieder

De stad als individuele dienstenaanbieder De stad als individuele dienstenaanbieder Een verkennend onderzoek naar de rol van technologische toepassingen voor de organisatie van de stedelijke individuele dienstverlening Rapport Simon Vander Elst

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 1 jaargang 5 Klantgericht werken Op onze Klantendag van 18 april toonden wij u een

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn Jaarverslag 2009 Contactpunt Vlaamse Infolijn Voorwoord 2009 was een jubileumjaar voor het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Op 10 maart 2009 mocht het Contactpunt immers tien kaarsjes uitblazen. Bij de start

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie

Jaarrapport 2013. De entiteit e-government en ICT-Beheer. ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid

Jaarrapport 2013. De entiteit e-government en ICT-Beheer. ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid De entiteit e-government en ICT-Beheer ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid Jaarrapport 2013 Entiteit e-government en ICT-beheer (e-ib) Jaarrapport 2013 2 Inhoudstafel Inhoudstafel...2

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie