KIFD maakt voor haar dienstverlening in deze brochure onderscheid tussen kleine ondernemingen (pagina 2 e.v.) en grote ondernemingen (pagina 13 e.v.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KIFD maakt voor haar dienstverlening in deze brochure onderscheid tussen kleine ondernemingen (pagina 2 e.v.) en grote ondernemingen (pagina 13 e.v."

Transcriptie

1 Op de volgende pagina s maakt de lezer kennis met het Wft Compliance en Kwaliteit programma van KIFD, een juridisch dienstverlener gespecialiseerd in financieel recht, waaronder toezichtrecht. KIFD heeft een Wft compliance en kwaliteit programma beschikbaar dat financiele dienstverleners helpt bij het doorlopend voldoen aan de eisen gesteld door wet-en regelgeving, maar ook veranderend klantgedrag. KIFD richt zich o.a. op Financieeldienstverleners, waar in het kader van deze brochure wordt verstaan ondernemingen met een vergunning ex artt. 2:75, 2:80 en/of 2:96 Wft. KIFD maakt voor haar dienstverlening in deze brochure onderscheid tussen kleine ondernemingen (pagina 2 e.v.) en grote ondernemingen (pagina 13 e.v.) Hoogachtend, Kwaliteit Instituut Financiële Dienstverlening mr. F.G.C.M. Jansen Directeur Onze belofte: Een top Wft compliance audit en kwaliteit programma Audit 40% - 70% goedkoper dan bij de concurrentie! Bel: Mail: 1

2 Ondernemingen tot 20+ FTE (kleine ondernemingen) Wft Compliance programma: Het Wft compliance programma voor kleine ondernemingen bestaat uit twee componenten: 1. Geautomatiseerde, online, processen die door adviseurs, leidinggevenden of medewerkers worden uitgevoerd. Het uitvoeren ( executie ) van een proces legt de footprint onherroepelijk vast, alsmede alle documenten en data die bij het proces noodzakelijk zijn. De procesomgeving vormt een toevoeging aan, en geen vervanging van, bestaande advies software producten. 2. Wft compliance audit-op- afstand. De executie van een proces wordt vastgelegd in een database. Het is daarbij voor KIFD mogelijk een audit uit te voeren zonder het kantoor van de dienstverlener te hoeven bezoeken. Het correcte gebruik van de processen gedurende een kalenderjaar zal leiden tot de uitgifte van het Wft audit certificaat. Dat scheelt tijd en kosten. Bovendien produceert KIFD geen rapport met huiswerktaken. KIFD toetst niet op de inhoud van het advies. Kwaliteitprogramma Het kwaliteitprogramma voor kleine ondernemingen bestaat uit twee componenten: 1. De inzet van de eindklant bij de executie van een proces. Processen worden zo ingericht dat de eindklant automatisch taakverzoeken worden toegezonden per bericht. Voorbeelden van taakverzoeken zijn: a. Invullen of aanvullen van persoonlijke gegevens b. Uploaden documenten c. Invullen risicoprofiel beleggen d. Goedkeuring adviezen e. Accepteren offertes f. Beoordelen kwaliteit dienstverlening g. Beantwoorden vragen klantpanel (nieuwe producten, diensten etc.) h. Beantwoorden van uitnodiging voor events De adviseur laat de eindklant beleven dat beloftes worden nagekomen. De eindklant zal bovendien ervaren dat de adviseur zich daadwerkelijk bezig houdt met het vergaren en analyseren van informatie ( consultative selling ) en niet met productverkoop. 2. Het meten van het realiseren van Key Performance Indicators Zelfs voor kleine ondernemingen zijn Key Performance Indicatoren belangrijk. Hoeveel advies of beheerprocessen zijn gestart en hoeveel daarvan hebben hebben het beoogde resultaat gehad. Is er sprake van vlekkeloze executie of is er doorlopend sprake van escalatie? De informatie vergaard uit de processen geeft een indringend inkijkje in de advieskeuken en biedt volop management informatie. 2

3 De werking van het KIFD compliance programma KIFD modelleert, in een stand-alone omgeving, (advies)processen met behulp van grafische objecten (rechthoek en vierhoek) op basis van de internationale BPMN (Business Proces Modelling Notation) standaard.. Aan de objecten is programmeercode reeds toegevoegd. Als het ontwerp klaar is wordt eerst de logica in het ontwerp getest: is het proces uitvoerbaar? Als de test slaagt wordt het model opgenomen in de onderstaande productie omgeving.. De nachtmerrie van systeembugs of niet goed functionerende software zal in dit product niet voorkomen. De software zelf sluit dit probleem uit! 3

4 The proof of the pudding is in the eating Hoe mooi alle procesmodellen ook zijn, het gaat uiteindelijk maar om een zaak: doen wat in het procesontwerp is vastgelegd. De adviseur logt hiervoor in op een webportaal (ingericht met de kleuren en logo van de onderneming) en kan ieder willekeuring proces starten door op een zogenaamde startknop te klikken..onder de knop Mijn taken treft de adviseur een overzicht aan van alle openstaande en beeindigde taken. Door te klikken op Openen wordt de taak beschikbaar gesteld. Op klantniveau (= thema) kan worden gefilteerd.... 4

5 en om overzicht te houden van de status per klant kan via de knop Status inzicht worden verkregen in de reeds verrichte werkzaamheden. Als onafhankelijk moet worden aangetoond hoe een (advies)proces is uitgevoerd volgt een zogeheten compliance audit. KIFD organiseert deze audit op afstand. Via een proces monitoring tool kan KIFD elk uitgevoerd proces volgen..welke handeling door wie is verricht, op welke datum en op welk tijdstip? De monitoring tool biedt KIFD dit inzicht. Alle data en documenten die daarbij zijn gebruikt of vergaard zijn eveneens inzichtelijk. Op basis van deze waarneming-op-afstand kan KIFD geobjectiveerd een Wft compliance audit certificaat uitreiken. 5

6 De prijzen: 40% - 70% goedkoper dan de concurrentie! Door de automatisering en door de audit-op-afstand biedt KIFD forse financiele voordelen. Een top product met een top korting t.o.v. concurrerende compliance programma s. KIFD hanteert een zogeheten cafetaria model voor haar oplossing. De gebruiker kan kiezen uit een, of meerdere, van de 10 onderstaande modules. Deze modules vinden hun oorsprong in het Wft deskundigheidsbouwwerk zoals dat in 2014 in werking is getreden. Calculatie gebruikers fees Particuliere adviesprocessen Maand Fee Gebruikers Korting Modules Korting Schade (incl. Zorg) 5,00 1 0% 1 0,00% Consumptief Krediet 7, % 2 22,50% Hypothecair Krediet 10, % 3 27,50% Inkomen(ORV, Lijfrente), 5, % 4 32,50% Vermogen (NR Mifid) 5, % 5 37,50% Zakelijke adviesprocessen 6 42,50% Zakelijke Schade 7, % 7 47,50% Collectief Pensioen 12, % 8 52,50% Zorg en Verzuim 5, % 9 57,50% DGA/ZZP Arbeidsongeschiktheid 7, % 10 62,50% DGA/ZZP Pensioen 5, % 11 67,50% KIFD verleent een korting voor additionele gebruikers en voor meerdere modules. Als voorbeeld de kosten per maand, voor twee (2) gebruikers (25% korting) en drie modules (27,5% korting) Schade Particulier, Hypothecair Krediet en DGA/ZZP Arbeidsongeschiktheid. Naam module Prijs per gebruiker/maand 2 gebruikers 1. Schade Particulier 5,00 10,00 2. Hypothecair Krediet 10,00 20,00 3. DGA/ZZP Arbeidsongeschiktheid 7,50 15,00 Subtotaal 45,00 Gebruikerskorting -25% -11,25 Module korting -27,50% -9,28 Netto maandprijs 24,47 Netto jaarprijs 293,63 Prijzen ex 21% BTW en gebaseerd op licentie gastgebruiker Een korting van 63%!! Het jaarlijkse audit certificaat wordt verstrekt voor een bedrag van 25, exclusief 21% BTW. Afrekening van abonnement en certificaat geschieden per automatische incasso. 6

7 Het Wft compliance programma kan op spectaculaire wijze wordt verdiept door de licentie gastgebruiker uit te breiden naar de licentie medewerker. Hierdoor wordt het mogelijk eindklanten te betrekken bij de executie van een proces. Het procesmodel wordt hiervoor uitgebreid met taken die aan de klant zijn voorbehouden. Onderstaande taken zijn standaard opgenomen in de kwaliteit proces modellen: Taak adviseur Inventariseren Adviseren Bemiddelen Beheren Afrekenen Proces afronden Taak klant Aanvullen basis gegevens Advies goedkeuren Accepteren offerte Datum afspraak voorstellen Goedkeuren beloning Geven van rapportcijfer De taken worden gedurende de uitvoering van een proces automatisch aan de klant per verzonden. Onderstaand een voorbeeld bericht: Van: Verzonden: dinsdag 10 juni :17 Aan: Onderwerp: Verzoek invullen vragenlijst beleggen FJ _66 Geachte heer Van Gaal, Als onderdeel van het herstel advies voor uw beleggingsverzekering is het belangrijk dat we vaststellen of, en op welke wijze, beleggen nog wenselijk is. Door het invullen van een vragenlijst kunnen we dit vaststellen. Onderstaand treft u de informatie aan om de vragenlijst te kunnen beantwoorden. Formulier: 'Klik om het Formulier binnen te gaan.' Inloggegevens: wachtwoord: voorbeeld2014 Met vriendelijke groet,.advies B.V. Naam adviseur De klant gebruikt een persoonlijk adres en toegekend wachtwoord om in te loggen. Hiervoor is de software uitgerust met een CRM module, waarin een account voor de klant wordt aangemaakt. Het is mogelijk om bestaande klantdata aan te leveren in een Excel file waarna KIFD voor opname in de CRM module zal zorg dragen. Voor deze service wordt eenmalig 250 exclusief 21% BTW in rekening gebracht. 7

8 Nadat de klant is ingelogd wordt een scherm getoond met een basale uitleg van de taak..en daarna verschijnt het scherm waarop een aantal vragen worden gesteld. Ook kan de klant opmerkingen plaatsen.nadat de klant zijn taak heeft afgerond ontvangt de adviseur automatisch weer een volgende taak. In deze taak kan de adviseur de antwoorden van de klant lezen maar niet wijzigen. Op basis van de antwoorden kan de adviseur een afweging maken. 8

9 Zou de klant de taak niet opvolgen binnen een bepaalde tijd (bijvoorbeeld 7 kalenderdagen) dan wordt automatisch een herinneringsmail gestuurd Van: Verzonden: woensdag 30 juli :00 Aan: Onderwerp: Herinnering risicoprofiel FJ _44 Geachte heer Van Gaal, Een week geleden hebben wij u een verzoek toegezonden om het 'risicoprofiel beleggen in te vullen. Wij hebben uw antwoord echter nog niet ontvangen. Mogen wij u vragen dit profiel binnenkort in te vullen. Het is beslist essentieel dat u dit doet om u een passend hersteladvies te kunnen geven. Met vriendelijke groet,.advies B.V. Naam adviseur Door de klant een serie van taken toe te bedelen wordt de betrokkenheid van de klant bij het advies in algemene zin, en de financieel adviseur in specifieke zin, enorm vergroot. Er is zelfs sprake van een heuse client experience. Vanuit een compliance oogpunt bekeken heeft de adviseur aan de klant de gewenste vragen gesteld en verplichte informatie gedeeld. Doordat de klant zelf inlogt en zelf de vragen beantwoordt kan er geen twijfel zijn over dienst betrokkenheid en instemming met specifieke onderdelen van het adviesproces. Weer een zorg minder! Via o.a. Facebook en Twitter delen consumenten tegenwoordig ervaringen met vrienden en bekenden. Ook ervaringen met financiële dienstverleners. In Nederland is Advieskeuze.nl hard aan de weg aan het timmeren om beoordelingen over financiële dienstverleners inzichtelijk te maken. Het wordt echt belangrijk, voor zover het dat al nu niet is, om te weten hoe klanten de dienstverlening van een adviseur hebben ervaren. Bevestigt de klant de visie van de adviseur? Of blijkt de klant er een hele andere kijk op na te houden. Meten is weten. KIFD heeft de kwaliteit processen zo ingericht dat aan het einde van een proces de klant, via een automatisch gegenereerde taak, in de gelegenheid wordt gesteld om zijn/haar ervaringen met de adviseur of de onderneming, goed of slecht, kenbaar te maken. KIFD volgt hierbij het concept van de Net Promotor Score. Hierbij wordt de klant gevraagd of een aanbeveling van de adviseur bij anderen (vrienden, kennissen, relaties) waarschijnlijk is. Allereerst ontvangt de klant een dan goed bekend taakverzoek per (zie volgende pagina) 9

10 Van: Verzonden: dinsdag 10 juni :16 Aan: Onderwerp: Enquête herstel advies FJ _66 Geachte heer van Gaal, Wij willen u graag verzoeken een enquête in te vullen naar aanleiding van het hersteladvies voor uw beleggingsverzekering. Wij worden hierin begeleid door de onafhankelijke organisatie Kwaliteit Instituut Financiële Dienstverlening. Zij beoordelen uw antwoorden en zullen hierover aan ons verslag doen. Uw oordeel telt dus voor ons serieus mee. 'Klik om het Formulier binnen te gaan.' e mail: wachtwoord: voorbeeld 2014 Met vriendelijke groet,.advies B.V. Naam adviseur Na het inloggen, verschijnt de uitleg over de taak 10

11 .en vervolgens worden de vragen getoond..en nadat de klant het formulier heeft ingevuld en op de verzend (groene) knop heeft gedrukt ontvangt de adviseur de enquête retour. De door de klant gegeven antwoorden zijn geblokkeerd en kunnen niet worden gewijzigd. Zo kan de beoordeling objectief worden geregistreerd. Kosten uitbreiding licentie medewerker. De uitbreiding naar het kwaliteit programma wordt mogelijk door uitbreiding van de licentiestructuur. Er kan gekozen worden tussen: Aankoop licentie: (eenmalig per gebruiker) Huur licentie: 68 (per gebruiker per maand) In deze licentie zijn de volgende faciliteiten tevens inbegrepen: Customer Relationship Management (CRM) module Vastleggen en gebruiken van primaire data en documenten bij de executie van advies en beheerprocessen. Eigen Families module. Via de inrichting van product administraties, en de koppeling daarvan aan de eindklant, worden alle financiële producten (verzekeringen, hypotheken, consumptief krediet etc. ) in een company secure room geadministreerd en aan relaties worden gekoppeld. Slechts degenen met toegang tot een secure room hebben toegang tot klant en productgegevens. Business Activity Monitoring ( BAM ) module Statistieken met betrekking tot alle processen die in de onderneming, of door individuele adviseurs, zijn gestart. Op verzoek zal KIFD een offerte samenstellen zodat over de kosten vooraf volstrekte duidelijkheid bestaat. 11

12 Additionele informatie over het Wft compliance en kwaliteit programma Cloud based De Wft compliance en kwaliteit oplossing van KIFD is een zogeheten Cloud oplossing. Dit betekent dat KIFD de software en de benodigde infrastructuur gezamenlijk afneemt bij de software producent. KIFD is hierdoor verlost van het technisch beheer en onderhoud en kan zich volledig concentreren op de inhoud van het compliance en kwaliteit programma. Browsers De software is browser onafhankelijk. Dit betekent dat naast Explorer ook FireFox, Chrome en Safari (Apple!) door gebruikers kunnen worden gehanteerd om toegang te krijgen tot portals en taken. Mobile Er is wereldwijd- een duidelijke trend waarneembaar om het contact met de relatie te intensiveren via mobiele apparatuur zoals smartphones en tablets. De software is geschikt om via, en met, deze mobile devices te communiceren. Wft Update Service Het service abonnement garandeert dat KIFD de procesmodellen zal aanpassen aan de wijzigingswetten Wft, de Verordeningen van de Europese Commissie en de leidraden van de AFM. Indien van toepassing ook leidraden van DNB. Wft Compliance Support KIFD biedt de mogelijkheid om Compliance en Kwaliteit ondersteuning op afstand aan te roepen. Via een webbased opdrachtformulier kan een vraag/verzoek worden ingediend. Het daarbij te hanteren tarief is 2,50 per minuut, exclusief 21% BTW. KIFD hanteert een minimum van 4 minuten voor het beantwoorden van opdrachten. Technische Support KIFD fungeert als eerste aanspreekpunt voor problemen met de functionaliteit van de software of de infrastructuur. KIFD is hiervoor op werkdagen bereikbaar van tot via het algemene telefoonnummer Intellectueel eigendom Het intellectueel eigendom van het compliance en kwaliteit programma is ondergebracht in Kosanuq Holding B.V. Genoemde vennootschap heeft een exploitatie overeenkomst afgesloten met KIFD. Bij een onverhoopte bedrijfsbeeindiging eindigt de overeenkomst van rechtswege. Het intellectuele eigendom kan derhalve niet in de boedel worden betrokken. Deze constructie garandeert continuiteit op lange termijn. Leveringsvoorwaarden Het Wft compliance en kwaliteit programma wordt als abonnement aangeboden voor een periode van drie maanden met een opzegtermijn van een maand. Het abonnement wordt, indien niet tijdig schriftelijk beëindigd, automatisch verlengd voor een periode van maximaal drie maanden. De leveringsvoorwaarden van KIFD zijn van toepassing. Deze staan vermeld op de website en worden tevens op verzoek toegezonden. Alle genoemde bedragen in dit document, voor zover niet eerder benoemd, zijn exclusief 21% BTW. KIFD behoudt zich het recht voor zonder vooraankondiging prijs- en productwijzigingen door te voeren. 12

13 Ondernemingen met 20+ FTE Een onderneming laten werken op basis van geautomatiseerde processen lijkt een ICT vraagstuk. Toch is het dat niet. Het is een strategisch vraagstuk. Hoe kan de onderneming zich aanpassen aan veranderende marktomstandigheden? Social media, mobile- en cloud computing zijn zo maar wat voorbeelden waar iedere onderneming die wil overleven mee te maken krijgt. Om nog maar te zwijgen over veranderingen op weten regelgeving gebied. De onderneming start met ontwikkelen en automatiseren van haar belangrijkste processen. Andere gebruikte programma s worden geïntegreerd of vervangen. Als de onderneming gewend is te werken op basis van deze geautomatiseerde processen komt de hoofdprijs: het vermogen de strategie van de onderneming snel aan te passen aan veranderende interne of externe ontwikkelingen. Voor grotere ondernemingen is het daarom interessant om te kiezen voor een eigen installatie. Alle mogelijkheden van de software worden beschikbaar. Onderstaand een zeer beperkte uiteenzetting van de mogelijkheden: Supply chain management (SCM) De volledige waardeketen, van aanbieder (externe gebruiker) tot adviseur (medewerker) en eindklant (gast gebruiker), wordt actief betrokken bij het ontwerp en executie van processen. Business Rule Engine (BRE) Een module waarmee calculaties, teksten en /of bedrijfsbeleid persoonsonafhankelijk in processen worden geïntegreerd. Een voorbeeld van de inzet van business rules is weergeven op pagina 8 van deze brochure (onderste screenshot). De punten toewijzing per vraag is gebaseerd op business rules. Klant noch adviseur kan de punten toekenning per vraag beïnvloeden of wijzigen. Wide Interactive Portal (WIP) module Via dit portaal wordt een bedrijfseigen omgeving gecreëerd waar een onbeperkt aantal relaties informatie over hun dossier kunnen opvragen en kunnen participeren in de executie van processen. Ook kunnen zij processen van start tot einde inzien. Customer Relationship Management (CRM) Vastleggen en gebruiken van primaire data en documenten bij de executie van advies en beheerprocessen. Eigen Families module. Via de inrichting van product administraties, en de koppeling daarvan aan de eindklant, kunnen alle financiële producten (verzekeringen, hypotheken, consumptief krediet)in een omgeving worden geadministreerd en aan relaties worden gekoppeld. Service Oriented Architecture (SOA). Processen worden effectiever, en vooral efficiënter, als dagelijkse gebruikte software, informatie en extranetten van aanbieders geïntegreerd worden. De software kan met ODBC koppelingen en web services deze uitdaging aan. 13

14 De kosten voor het ontwikkelen van geautomatiseerde bedrijfsprocessen. Zonder enige programmeerkennis is het mogelijk bedrijfsprocessen te automatiseren en direct betrokkenen te leren werken op basis van processen. De volgende opties staan ondernemingen hierbij beschikbaar: a. Zelf doen Het is zeer aanbevelenswaardig om enkele medewerkers binnen een onderneming op te leiden zodat de onderneming zelf kennis over de software en de bedrijfsprocessen vergaart en behoudt. De hiervoor wenselijke (Engelstalige) basis instructietraining omvat 14 dagdelen voor een prijs van p.p., exclusief de kosten van het (onverplichte) examen ( 300 p.p.). Kennis verdieping is mogelijk maar de noodzaak daartoe zal eerst moeten worden vastgesteld. b. Laten doen KIFD ontwikkelt op basis van een business case en een programma van wensen en eisen de gewenste processen. Het gehanteerde uurtarief is afhankelijk van senioriteit en varieert tussen 75 (junior consultant) en 150 (very senior consultant). KIFD is bereid op basis van een aanneemsom te werken. c. Samen doen KIFD is de begeleider/coach van het team en werkt bij voorkeur met medewerkers en/of leidinggevenden op basis van de Scrum methodiek. Alle stakeholders werken hierbij samen zonder uitgebreide programma beschrijvingen maar op basis van live input en terugkoppeling. Het gehanteerde uurtarief is afhankelijk van senioriteit en varieert tussen 75 (junior consultant) en 150 (very senior consultant). De proces standaarden van KIFD kunnen in alle drie voornoemde situaties worden afgenomen tegen betaling van een eenmalige afkoopsom van per standaard. Maatwerk aanpassingen worden ondersteund. Op verzoek wordt een offerte aangeboden. De licentie kosten Investeren in (bedrijfs)software raakt uit zwang; de verhuur constructie is aan een onstuitbare opmars bezig. De term die bij deze trend hoort is SaaS (Software as a Service ). Voorbeeld Een installatie voor 50 medewerkers, met toevoeging van de Business Rule Engine en het WIP portal kost niet meer dan per maand, exclusief hostingkosten. Grofweg het salaris van een goede adviseur. Het is ook mogelijk concurrent (gedeelde) user licenties af te nemen. Voor medewerkers die vaak onderweg naar klanten zijn en niet dagelijks de licentie gebruiken zou een concurrent user licentie voor de hand liggen. Bovenstaande installatie kan worden gesplitst in bijvoorbeeld 25 medewerker licenties en 5 concurrent user licenties. Van een concurrent user licentie kunnen +/- 5 medewerkers gebruik maken. De SaaS fee wordt dan per maand, exclusief hostingkosten. Op verzoek zal KIFD een precieze offerte samenstellen. 14

15 De hosting kosten Afhankelijk van het privacy beleid zijn er drie server opties beschikbaar om de software op te installeren en data op te slaan: Client server De software wordt geinstalleerd op de server(s) die fysiek binnen de onderneming worden ingezet. Software updates, patches en technische malheur worden door de onderneming zelf ter hand genomen. Externe hosting De software wordt geinstalleerd op de (terminal) server(s) die door de onderneming worden ingehuurd bij een derde partij ( hosting provider ). Updates, patches en technische malheur worden door de hosting provider afgehandeld. Cloud hosting De software wordt geinstalleerd op de server(s) die indirect door KIFD worden georganiseerd, te weten via Amazon (Web Services) of Microsoft (Azure). Updates, patches en technische malheur worden door de software producent verzorgd. Door de voor- en nadelen en kosten van de verschillende server oplossingen met elkaar te vergelijken kan een passende oplossing worden geselecteerd. Browsers De software is browser onafhankelijk. Dit betekent dat naast Explorer ook FireFox, Chrome en Safari (Apple!) door gebruikers kunnen worden gehanteerd om toegang te krijgen tot portals en taken. Mobile Er is wereldwijd- een duidelijke trend waarneembaar om het contact met de relatie te intensiveren via mobiele apparatuur zoals smartphones en tablets. De software is geschikt om via, en met, deze mobile devices te communiceren. 15

16 Wft Audit Certificaat De BPM software en ondersteuning van KIFD helpt de financiële dienstverlener om een toetsing door de AFM/DNB, aanbieder, accountant of andere stakeholder snel en tegen uiterst lage kosten met succes te doorstaan. Onderzoeken naar borging van kwaliteit en wettelijke eisen concentreren zich in de regel op twee onderwerpen: 1. Kan de financiële dienstverlener het bestaan van bedrijfsprocessen aantonen (adequaat beschreven processen die zijn geijkt op de eisen van de Wft/Bgfo/NrGfo)? Het modelleren van processen, en daarbij rekening houden met relevante wettelijke kaders, dwingt af dat aan bovenstaande eis eenvoudig kan worden voldaan. 2. Kan de financiële dienstverlener aantonen dat de beschreven bedrijfsprocessen worden uitgevoerd? Door de automatische executie van processen is de borging van bedrijfsprocessen een logisch resultaat. Aantoonbaar kunnen alle processtappen worden gereproduceerd en ingezien, zonder dat hierin opgeslagen informatie achteraf kan worden gewijzigd. KIFD stelt, op afstand, vast of er gedurende een specifieke periode sprake is geweest van de executie van processen. Op basis van deze constructie geeft KIFD een Wft audit certificaat af. Er is niet langer een dure, tijdrovende audit nodig om vast te stellen of wordt voldaan aan de eisen van wet- en regelgeving. De kosten van een compliance audit voor grotere ondernemingen Het eerste jaar na oplevering en inrichting van de installatie verzorgt KIFD de Wft compliance audit gratis. Ieder daarop volgend jaar wordt, op verzoek van de opdrachtgever, een audit onderzoek-op-afstand verricht voor een vast bedrag van 720, exclusief 21% BTW. Dit bedrag is onafhankelijk van de grootte van de onderneming. Een belangrijke conditie daarbij is dat KIFD tijdelijk toegang wordt geboden tot de installatie. Mocht de installatie niet zijn gebruikt of procesen niet of onvolledig zijn uitgevoerd dan behoudt KIFD zich het recht voor om de uitreiking van het audit certificaat te weigeren. De kosten voor de audit zullen onafhankelijk van de uitslag van het onderzoek volledig in rekening worden gebracht. Leveringsvoorwaarden Gegeven de eigen installatie kunnen de leveringsvoorwaarden van meerdere partijen van toepassing zijn. Software: Leveringsvoorwaarden software producent. Geschillenregeling mogelijk naar Nederlands recht. Infrastructuur: leveringsvoorwaarden Amazon Web Services of Microsoft Azure in het geval van cloud hosting. Advies ontwerp en inrichting installatie: leveringsvoorwaarden KIFD KIFD adviseert de van toepassing zijnde leveringsvoorwaarden aandachtig te bestuderen zodat vooraf essentiele vragen zijn beantwoord. De leveringsvoorwaarden van KIFD staan vermeld op haar website (www.kifd.nl) en worden tevens op verzoek toegezonden. Alle genoemde bedragen in dit document zijn exclusief 21% BTW. 16

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014 White Paper - Quality as a Service & Common Questions CeneSam, Februari 2014 Executive Summary Een voordeel van Cloud computing is dat software en gegevens in datacenters staan die beheerd worden door

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Printvoorzieningen SKVOB e.o. Beschrijvend document Europese aanbesteding volgens openbare procedure

Printvoorzieningen SKVOB e.o. Beschrijvend document Europese aanbesteding volgens openbare procedure Printvoorzieningen SKVOB e.o. Beschrijvend document Europese aanbesteding volgens openbare procedure Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 1.1 SKVOB e.o. 3 1.2 Aanleiding, doel en gewenst resultaat

Nadere informatie

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014)

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid

Nadere informatie

Handboek Online Dienstverlening

Handboek Online Dienstverlening Handboek Online Dienstverlening Ook op internet het belang van de klant centraal Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken

Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken Oriëntatiepunt voor een goede adviespraktijk Autoriteit Financiële Markten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 6 1.1 Doel en opzet van het onderzoek 6 1.2 Bevindingen

Nadere informatie

Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken

Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken Oriëntatiepunt voor een goede adviespraktijk Autoriteit Financiële Markten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 6 1.1 Doel en opzet van het onderzoek 6 1.2 Bevindingen

Nadere informatie

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5 Handleiding Ruitenburg Online Cliënt versie 3.5 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications B.V. met een abonnement

Nadere informatie

Jij ook? Algemene Voorwaarden

Jij ook? Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Geldig vanaf januari 2014 1 Algemene Voorwaarden BlinktUit Artikel 1: Definities 1.1 Content: alle content die de Klant heeft geplaatst of wenst te plaatsen op de Website/Webshop,

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Mandema en Partners B.V.

Mandema en Partners B.V. Mandema en Partners B.V. Onze dienstverlening, dienstverleningsdocumenten en Algemene Voorwaarden WWW.MANDEMA.NL Relevante informatie voor u U treft hier een informatiepakket aan dat belangrijk is om te

Nadere informatie

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 32163633.

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 32163633. Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële dienstverlening. In deze dienstenwijzer treft u een beschrijving aan van onze dienstverlening en onze werkwijze. Wij hebben het document met veel zorg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

Nieuw in SharePoint 2013. Danny Burlage

Nieuw in SharePoint 2013. Danny Burlage Nieuw in SharePoint 2013 Danny Burlage Inhoudsopgave 1 INTRODUCTIE 6 2 DE VISIE ACHTER SHAREPOINT 2013 8 3 NIEUW IN EEN VOGELVLUCHT 14 3.1 Samenwerken in SharePoint 17 3.2 Document Management in SharePoint

Nadere informatie

1 Waarom deze dienstenwijzer... 3. 1.1 Algemeen... 3. 1.2 Dienstverleningsdocument... 3. 2 Over Summa... 3. 2.1 Algemeen profiel...

1 Waarom deze dienstenwijzer... 3. 1.1 Algemeen... 3. 1.2 Dienstverleningsdocument... 3. 2 Over Summa... 3. 2.1 Algemeen profiel... Dienstenwijzer Inhoudsopgave 1 Waarom deze dienstenwijzer... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Dienstverleningsdocument... 3 2 Over Summa... 3 2.1 Algemeen profiel... 3 2.2 Contactgegevens... 4 2.3 Algemene werkwijze...

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN 1. DE VRAAG...3 2. SCOPE AANBESTEDING...4 3. DIGITALE WERKPLEK...5 4. ONDERWIJSPORTAAL...7 FLEXIBEL IN GEBRUIK...7 EENVOUDIG IN GEBRUIK...7 5. BEHEER DIGITALE WERKPLEK EN

Nadere informatie

Standaardiseren Dienstverleningsdocument. AFM raadpleegt de markt.

Standaardiseren Dienstverleningsdocument. AFM raadpleegt de markt. Standaardiseren Dienstverleningsdocument AFM raadpleegt de markt. Inhoudsopgave Inleiding 1.Dienstverleningsvragen 1.1 Uitvraag in de DVD generator 1.2 Weergave in het Dienstverleningsdocument 1.3 Productcategorieën

Nadere informatie

CRM in uw Internet Marketing Strategie. Automatisch klantrelaties opbouwen. Alex van Ginneken

CRM in uw Internet Marketing Strategie. Automatisch klantrelaties opbouwen. Alex van Ginneken CRM in uw Internet Marketing Strategie Automatisch klantrelaties opbouwen Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten

Nadere informatie

BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU

BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU ui j e D e w e t s a a gn cc u rs!! es inhoud Wie zijn wij? ICt Waarborg Logo en huisstijl Websites Webshop Starterspakketen A-B-C-D Backup en support

Nadere informatie

Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument

Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument Europese aanbesteding Inzake Project GOUD (Gezamenlijke Ontwikkeling Uniforme rijksdesktop) Kenmerk: B&C/2007-851M WEB Versie Publicatienummer: 2007/S

Nadere informatie

HDN JAARPLAN 2015 (VERKORTE VERSIE) Document Referentie Informatie. Auteur(s) Arjen de Bake / Burny Verbeek. Datum 10-12-2014. Versie 1.0.

HDN JAARPLAN 2015 (VERKORTE VERSIE) Document Referentie Informatie. Auteur(s) Arjen de Bake / Burny Verbeek. Datum 10-12-2014. Versie 1.0. HDN JAARPLAN 2015 (VERKORTE VERSIE) Document Referentie Informatie Auteur(s) Arjen de Bake / Burny Verbeek Datum 10-12-2014 Versie 1.0 Status Definitief Versie Datum Auteur Status Omschrijving 0.1 19-11-2014

Nadere informatie

Informatieset Uw ICT, altijd en overal

Informatieset Uw ICT, altijd en overal Informatieset Uw ICT, altijd en overal Tendenz ICT is aangesloten bij: Wie zijn wij? TendenZ ICT is uw ervaren ICT-partner die u adviseert, ondersteunt en volledig kan ontzorgen op het gebied van al uw

Nadere informatie