KIFD maakt voor haar dienstverlening in deze brochure onderscheid tussen kleine ondernemingen (pagina 2 e.v.) en grote ondernemingen (pagina 13 e.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KIFD maakt voor haar dienstverlening in deze brochure onderscheid tussen kleine ondernemingen (pagina 2 e.v.) en grote ondernemingen (pagina 13 e.v."

Transcriptie

1 Op de volgende pagina s maakt de lezer kennis met het Wft Compliance en Kwaliteit programma van KIFD, een juridisch dienstverlener gespecialiseerd in financieel recht, waaronder toezichtrecht. KIFD heeft een Wft compliance en kwaliteit programma beschikbaar dat financiele dienstverleners helpt bij het doorlopend voldoen aan de eisen gesteld door wet-en regelgeving, maar ook veranderend klantgedrag. KIFD richt zich o.a. op Financieeldienstverleners, waar in het kader van deze brochure wordt verstaan ondernemingen met een vergunning ex artt. 2:75, 2:80 en/of 2:96 Wft. KIFD maakt voor haar dienstverlening in deze brochure onderscheid tussen kleine ondernemingen (pagina 2 e.v.) en grote ondernemingen (pagina 13 e.v.) Hoogachtend, Kwaliteit Instituut Financiële Dienstverlening mr. F.G.C.M. Jansen Directeur Onze belofte: Een top Wft compliance audit en kwaliteit programma Audit 40% - 70% goedkoper dan bij de concurrentie! Bel: Mail: 1

2 Ondernemingen tot 20+ FTE (kleine ondernemingen) Wft Compliance programma: Het Wft compliance programma voor kleine ondernemingen bestaat uit twee componenten: 1. Geautomatiseerde, online, processen die door adviseurs, leidinggevenden of medewerkers worden uitgevoerd. Het uitvoeren ( executie ) van een proces legt de footprint onherroepelijk vast, alsmede alle documenten en data die bij het proces noodzakelijk zijn. De procesomgeving vormt een toevoeging aan, en geen vervanging van, bestaande advies software producten. 2. Wft compliance audit-op- afstand. De executie van een proces wordt vastgelegd in een database. Het is daarbij voor KIFD mogelijk een audit uit te voeren zonder het kantoor van de dienstverlener te hoeven bezoeken. Het correcte gebruik van de processen gedurende een kalenderjaar zal leiden tot de uitgifte van het Wft audit certificaat. Dat scheelt tijd en kosten. Bovendien produceert KIFD geen rapport met huiswerktaken. KIFD toetst niet op de inhoud van het advies. Kwaliteitprogramma Het kwaliteitprogramma voor kleine ondernemingen bestaat uit twee componenten: 1. De inzet van de eindklant bij de executie van een proces. Processen worden zo ingericht dat de eindklant automatisch taakverzoeken worden toegezonden per bericht. Voorbeelden van taakverzoeken zijn: a. Invullen of aanvullen van persoonlijke gegevens b. Uploaden documenten c. Invullen risicoprofiel beleggen d. Goedkeuring adviezen e. Accepteren offertes f. Beoordelen kwaliteit dienstverlening g. Beantwoorden vragen klantpanel (nieuwe producten, diensten etc.) h. Beantwoorden van uitnodiging voor events De adviseur laat de eindklant beleven dat beloftes worden nagekomen. De eindklant zal bovendien ervaren dat de adviseur zich daadwerkelijk bezig houdt met het vergaren en analyseren van informatie ( consultative selling ) en niet met productverkoop. 2. Het meten van het realiseren van Key Performance Indicators Zelfs voor kleine ondernemingen zijn Key Performance Indicatoren belangrijk. Hoeveel advies of beheerprocessen zijn gestart en hoeveel daarvan hebben hebben het beoogde resultaat gehad. Is er sprake van vlekkeloze executie of is er doorlopend sprake van escalatie? De informatie vergaard uit de processen geeft een indringend inkijkje in de advieskeuken en biedt volop management informatie. 2

3 De werking van het KIFD compliance programma KIFD modelleert, in een stand-alone omgeving, (advies)processen met behulp van grafische objecten (rechthoek en vierhoek) op basis van de internationale BPMN (Business Proces Modelling Notation) standaard.. Aan de objecten is programmeercode reeds toegevoegd. Als het ontwerp klaar is wordt eerst de logica in het ontwerp getest: is het proces uitvoerbaar? Als de test slaagt wordt het model opgenomen in de onderstaande productie omgeving.. De nachtmerrie van systeembugs of niet goed functionerende software zal in dit product niet voorkomen. De software zelf sluit dit probleem uit! 3

4 The proof of the pudding is in the eating Hoe mooi alle procesmodellen ook zijn, het gaat uiteindelijk maar om een zaak: doen wat in het procesontwerp is vastgelegd. De adviseur logt hiervoor in op een webportaal (ingericht met de kleuren en logo van de onderneming) en kan ieder willekeuring proces starten door op een zogenaamde startknop te klikken..onder de knop Mijn taken treft de adviseur een overzicht aan van alle openstaande en beeindigde taken. Door te klikken op Openen wordt de taak beschikbaar gesteld. Op klantniveau (= thema) kan worden gefilteerd.... 4

5 en om overzicht te houden van de status per klant kan via de knop Status inzicht worden verkregen in de reeds verrichte werkzaamheden. Als onafhankelijk moet worden aangetoond hoe een (advies)proces is uitgevoerd volgt een zogeheten compliance audit. KIFD organiseert deze audit op afstand. Via een proces monitoring tool kan KIFD elk uitgevoerd proces volgen..welke handeling door wie is verricht, op welke datum en op welk tijdstip? De monitoring tool biedt KIFD dit inzicht. Alle data en documenten die daarbij zijn gebruikt of vergaard zijn eveneens inzichtelijk. Op basis van deze waarneming-op-afstand kan KIFD geobjectiveerd een Wft compliance audit certificaat uitreiken. 5

6 De prijzen: 40% - 70% goedkoper dan de concurrentie! Door de automatisering en door de audit-op-afstand biedt KIFD forse financiele voordelen. Een top product met een top korting t.o.v. concurrerende compliance programma s. KIFD hanteert een zogeheten cafetaria model voor haar oplossing. De gebruiker kan kiezen uit een, of meerdere, van de 10 onderstaande modules. Deze modules vinden hun oorsprong in het Wft deskundigheidsbouwwerk zoals dat in 2014 in werking is getreden. Calculatie gebruikers fees Particuliere adviesprocessen Maand Fee Gebruikers Korting Modules Korting Schade (incl. Zorg) 5,00 1 0% 1 0,00% Consumptief Krediet 7, % 2 22,50% Hypothecair Krediet 10, % 3 27,50% Inkomen(ORV, Lijfrente), 5, % 4 32,50% Vermogen (NR Mifid) 5, % 5 37,50% Zakelijke adviesprocessen 6 42,50% Zakelijke Schade 7, % 7 47,50% Collectief Pensioen 12, % 8 52,50% Zorg en Verzuim 5, % 9 57,50% DGA/ZZP Arbeidsongeschiktheid 7, % 10 62,50% DGA/ZZP Pensioen 5, % 11 67,50% KIFD verleent een korting voor additionele gebruikers en voor meerdere modules. Als voorbeeld de kosten per maand, voor twee (2) gebruikers (25% korting) en drie modules (27,5% korting) Schade Particulier, Hypothecair Krediet en DGA/ZZP Arbeidsongeschiktheid. Naam module Prijs per gebruiker/maand 2 gebruikers 1. Schade Particulier 5,00 10,00 2. Hypothecair Krediet 10,00 20,00 3. DGA/ZZP Arbeidsongeschiktheid 7,50 15,00 Subtotaal 45,00 Gebruikerskorting -25% -11,25 Module korting -27,50% -9,28 Netto maandprijs 24,47 Netto jaarprijs 293,63 Prijzen ex 21% BTW en gebaseerd op licentie gastgebruiker Een korting van 63%!! Het jaarlijkse audit certificaat wordt verstrekt voor een bedrag van 25, exclusief 21% BTW. Afrekening van abonnement en certificaat geschieden per automatische incasso. 6

7 Het Wft compliance programma kan op spectaculaire wijze wordt verdiept door de licentie gastgebruiker uit te breiden naar de licentie medewerker. Hierdoor wordt het mogelijk eindklanten te betrekken bij de executie van een proces. Het procesmodel wordt hiervoor uitgebreid met taken die aan de klant zijn voorbehouden. Onderstaande taken zijn standaard opgenomen in de kwaliteit proces modellen: Taak adviseur Inventariseren Adviseren Bemiddelen Beheren Afrekenen Proces afronden Taak klant Aanvullen basis gegevens Advies goedkeuren Accepteren offerte Datum afspraak voorstellen Goedkeuren beloning Geven van rapportcijfer De taken worden gedurende de uitvoering van een proces automatisch aan de klant per verzonden. Onderstaand een voorbeeld bericht: Van: Verzonden: dinsdag 10 juni :17 Aan: Onderwerp: Verzoek invullen vragenlijst beleggen FJ _66 Geachte heer Van Gaal, Als onderdeel van het herstel advies voor uw beleggingsverzekering is het belangrijk dat we vaststellen of, en op welke wijze, beleggen nog wenselijk is. Door het invullen van een vragenlijst kunnen we dit vaststellen. Onderstaand treft u de informatie aan om de vragenlijst te kunnen beantwoorden. Formulier: 'Klik om het Formulier binnen te gaan.' Inloggegevens: wachtwoord: voorbeeld2014 Met vriendelijke groet,.advies B.V. Naam adviseur De klant gebruikt een persoonlijk adres en toegekend wachtwoord om in te loggen. Hiervoor is de software uitgerust met een CRM module, waarin een account voor de klant wordt aangemaakt. Het is mogelijk om bestaande klantdata aan te leveren in een Excel file waarna KIFD voor opname in de CRM module zal zorg dragen. Voor deze service wordt eenmalig 250 exclusief 21% BTW in rekening gebracht. 7

8 Nadat de klant is ingelogd wordt een scherm getoond met een basale uitleg van de taak..en daarna verschijnt het scherm waarop een aantal vragen worden gesteld. Ook kan de klant opmerkingen plaatsen.nadat de klant zijn taak heeft afgerond ontvangt de adviseur automatisch weer een volgende taak. In deze taak kan de adviseur de antwoorden van de klant lezen maar niet wijzigen. Op basis van de antwoorden kan de adviseur een afweging maken. 8

9 Zou de klant de taak niet opvolgen binnen een bepaalde tijd (bijvoorbeeld 7 kalenderdagen) dan wordt automatisch een herinneringsmail gestuurd Van: Verzonden: woensdag 30 juli :00 Aan: Onderwerp: Herinnering risicoprofiel FJ _44 Geachte heer Van Gaal, Een week geleden hebben wij u een verzoek toegezonden om het 'risicoprofiel beleggen in te vullen. Wij hebben uw antwoord echter nog niet ontvangen. Mogen wij u vragen dit profiel binnenkort in te vullen. Het is beslist essentieel dat u dit doet om u een passend hersteladvies te kunnen geven. Met vriendelijke groet,.advies B.V. Naam adviseur Door de klant een serie van taken toe te bedelen wordt de betrokkenheid van de klant bij het advies in algemene zin, en de financieel adviseur in specifieke zin, enorm vergroot. Er is zelfs sprake van een heuse client experience. Vanuit een compliance oogpunt bekeken heeft de adviseur aan de klant de gewenste vragen gesteld en verplichte informatie gedeeld. Doordat de klant zelf inlogt en zelf de vragen beantwoordt kan er geen twijfel zijn over dienst betrokkenheid en instemming met specifieke onderdelen van het adviesproces. Weer een zorg minder! Via o.a. Facebook en Twitter delen consumenten tegenwoordig ervaringen met vrienden en bekenden. Ook ervaringen met financiële dienstverleners. In Nederland is Advieskeuze.nl hard aan de weg aan het timmeren om beoordelingen over financiële dienstverleners inzichtelijk te maken. Het wordt echt belangrijk, voor zover het dat al nu niet is, om te weten hoe klanten de dienstverlening van een adviseur hebben ervaren. Bevestigt de klant de visie van de adviseur? Of blijkt de klant er een hele andere kijk op na te houden. Meten is weten. KIFD heeft de kwaliteit processen zo ingericht dat aan het einde van een proces de klant, via een automatisch gegenereerde taak, in de gelegenheid wordt gesteld om zijn/haar ervaringen met de adviseur of de onderneming, goed of slecht, kenbaar te maken. KIFD volgt hierbij het concept van de Net Promotor Score. Hierbij wordt de klant gevraagd of een aanbeveling van de adviseur bij anderen (vrienden, kennissen, relaties) waarschijnlijk is. Allereerst ontvangt de klant een dan goed bekend taakverzoek per (zie volgende pagina) 9

10 Van: Verzonden: dinsdag 10 juni :16 Aan: Onderwerp: Enquête herstel advies FJ _66 Geachte heer van Gaal, Wij willen u graag verzoeken een enquête in te vullen naar aanleiding van het hersteladvies voor uw beleggingsverzekering. Wij worden hierin begeleid door de onafhankelijke organisatie Kwaliteit Instituut Financiële Dienstverlening. Zij beoordelen uw antwoorden en zullen hierover aan ons verslag doen. Uw oordeel telt dus voor ons serieus mee. 'Klik om het Formulier binnen te gaan.' e mail: wachtwoord: voorbeeld 2014 Met vriendelijke groet,.advies B.V. Naam adviseur Na het inloggen, verschijnt de uitleg over de taak 10

11 .en vervolgens worden de vragen getoond..en nadat de klant het formulier heeft ingevuld en op de verzend (groene) knop heeft gedrukt ontvangt de adviseur de enquête retour. De door de klant gegeven antwoorden zijn geblokkeerd en kunnen niet worden gewijzigd. Zo kan de beoordeling objectief worden geregistreerd. Kosten uitbreiding licentie medewerker. De uitbreiding naar het kwaliteit programma wordt mogelijk door uitbreiding van de licentiestructuur. Er kan gekozen worden tussen: Aankoop licentie: (eenmalig per gebruiker) Huur licentie: 68 (per gebruiker per maand) In deze licentie zijn de volgende faciliteiten tevens inbegrepen: Customer Relationship Management (CRM) module Vastleggen en gebruiken van primaire data en documenten bij de executie van advies en beheerprocessen. Eigen Families module. Via de inrichting van product administraties, en de koppeling daarvan aan de eindklant, worden alle financiële producten (verzekeringen, hypotheken, consumptief krediet etc. ) in een company secure room geadministreerd en aan relaties worden gekoppeld. Slechts degenen met toegang tot een secure room hebben toegang tot klant en productgegevens. Business Activity Monitoring ( BAM ) module Statistieken met betrekking tot alle processen die in de onderneming, of door individuele adviseurs, zijn gestart. Op verzoek zal KIFD een offerte samenstellen zodat over de kosten vooraf volstrekte duidelijkheid bestaat. 11

12 Additionele informatie over het Wft compliance en kwaliteit programma Cloud based De Wft compliance en kwaliteit oplossing van KIFD is een zogeheten Cloud oplossing. Dit betekent dat KIFD de software en de benodigde infrastructuur gezamenlijk afneemt bij de software producent. KIFD is hierdoor verlost van het technisch beheer en onderhoud en kan zich volledig concentreren op de inhoud van het compliance en kwaliteit programma. Browsers De software is browser onafhankelijk. Dit betekent dat naast Explorer ook FireFox, Chrome en Safari (Apple!) door gebruikers kunnen worden gehanteerd om toegang te krijgen tot portals en taken. Mobile Er is wereldwijd- een duidelijke trend waarneembaar om het contact met de relatie te intensiveren via mobiele apparatuur zoals smartphones en tablets. De software is geschikt om via, en met, deze mobile devices te communiceren. Wft Update Service Het service abonnement garandeert dat KIFD de procesmodellen zal aanpassen aan de wijzigingswetten Wft, de Verordeningen van de Europese Commissie en de leidraden van de AFM. Indien van toepassing ook leidraden van DNB. Wft Compliance Support KIFD biedt de mogelijkheid om Compliance en Kwaliteit ondersteuning op afstand aan te roepen. Via een webbased opdrachtformulier kan een vraag/verzoek worden ingediend. Het daarbij te hanteren tarief is 2,50 per minuut, exclusief 21% BTW. KIFD hanteert een minimum van 4 minuten voor het beantwoorden van opdrachten. Technische Support KIFD fungeert als eerste aanspreekpunt voor problemen met de functionaliteit van de software of de infrastructuur. KIFD is hiervoor op werkdagen bereikbaar van tot via het algemene telefoonnummer Intellectueel eigendom Het intellectueel eigendom van het compliance en kwaliteit programma is ondergebracht in Kosanuq Holding B.V. Genoemde vennootschap heeft een exploitatie overeenkomst afgesloten met KIFD. Bij een onverhoopte bedrijfsbeeindiging eindigt de overeenkomst van rechtswege. Het intellectuele eigendom kan derhalve niet in de boedel worden betrokken. Deze constructie garandeert continuiteit op lange termijn. Leveringsvoorwaarden Het Wft compliance en kwaliteit programma wordt als abonnement aangeboden voor een periode van drie maanden met een opzegtermijn van een maand. Het abonnement wordt, indien niet tijdig schriftelijk beëindigd, automatisch verlengd voor een periode van maximaal drie maanden. De leveringsvoorwaarden van KIFD zijn van toepassing. Deze staan vermeld op de website en worden tevens op verzoek toegezonden. Alle genoemde bedragen in dit document, voor zover niet eerder benoemd, zijn exclusief 21% BTW. KIFD behoudt zich het recht voor zonder vooraankondiging prijs- en productwijzigingen door te voeren. 12

13 Ondernemingen met 20+ FTE Een onderneming laten werken op basis van geautomatiseerde processen lijkt een ICT vraagstuk. Toch is het dat niet. Het is een strategisch vraagstuk. Hoe kan de onderneming zich aanpassen aan veranderende marktomstandigheden? Social media, mobile- en cloud computing zijn zo maar wat voorbeelden waar iedere onderneming die wil overleven mee te maken krijgt. Om nog maar te zwijgen over veranderingen op weten regelgeving gebied. De onderneming start met ontwikkelen en automatiseren van haar belangrijkste processen. Andere gebruikte programma s worden geïntegreerd of vervangen. Als de onderneming gewend is te werken op basis van deze geautomatiseerde processen komt de hoofdprijs: het vermogen de strategie van de onderneming snel aan te passen aan veranderende interne of externe ontwikkelingen. Voor grotere ondernemingen is het daarom interessant om te kiezen voor een eigen installatie. Alle mogelijkheden van de software worden beschikbaar. Onderstaand een zeer beperkte uiteenzetting van de mogelijkheden: Supply chain management (SCM) De volledige waardeketen, van aanbieder (externe gebruiker) tot adviseur (medewerker) en eindklant (gast gebruiker), wordt actief betrokken bij het ontwerp en executie van processen. Business Rule Engine (BRE) Een module waarmee calculaties, teksten en /of bedrijfsbeleid persoonsonafhankelijk in processen worden geïntegreerd. Een voorbeeld van de inzet van business rules is weergeven op pagina 8 van deze brochure (onderste screenshot). De punten toewijzing per vraag is gebaseerd op business rules. Klant noch adviseur kan de punten toekenning per vraag beïnvloeden of wijzigen. Wide Interactive Portal (WIP) module Via dit portaal wordt een bedrijfseigen omgeving gecreëerd waar een onbeperkt aantal relaties informatie over hun dossier kunnen opvragen en kunnen participeren in de executie van processen. Ook kunnen zij processen van start tot einde inzien. Customer Relationship Management (CRM) Vastleggen en gebruiken van primaire data en documenten bij de executie van advies en beheerprocessen. Eigen Families module. Via de inrichting van product administraties, en de koppeling daarvan aan de eindklant, kunnen alle financiële producten (verzekeringen, hypotheken, consumptief krediet)in een omgeving worden geadministreerd en aan relaties worden gekoppeld. Service Oriented Architecture (SOA). Processen worden effectiever, en vooral efficiënter, als dagelijkse gebruikte software, informatie en extranetten van aanbieders geïntegreerd worden. De software kan met ODBC koppelingen en web services deze uitdaging aan. 13

14 De kosten voor het ontwikkelen van geautomatiseerde bedrijfsprocessen. Zonder enige programmeerkennis is het mogelijk bedrijfsprocessen te automatiseren en direct betrokkenen te leren werken op basis van processen. De volgende opties staan ondernemingen hierbij beschikbaar: a. Zelf doen Het is zeer aanbevelenswaardig om enkele medewerkers binnen een onderneming op te leiden zodat de onderneming zelf kennis over de software en de bedrijfsprocessen vergaart en behoudt. De hiervoor wenselijke (Engelstalige) basis instructietraining omvat 14 dagdelen voor een prijs van p.p., exclusief de kosten van het (onverplichte) examen ( 300 p.p.). Kennis verdieping is mogelijk maar de noodzaak daartoe zal eerst moeten worden vastgesteld. b. Laten doen KIFD ontwikkelt op basis van een business case en een programma van wensen en eisen de gewenste processen. Het gehanteerde uurtarief is afhankelijk van senioriteit en varieert tussen 75 (junior consultant) en 150 (very senior consultant). KIFD is bereid op basis van een aanneemsom te werken. c. Samen doen KIFD is de begeleider/coach van het team en werkt bij voorkeur met medewerkers en/of leidinggevenden op basis van de Scrum methodiek. Alle stakeholders werken hierbij samen zonder uitgebreide programma beschrijvingen maar op basis van live input en terugkoppeling. Het gehanteerde uurtarief is afhankelijk van senioriteit en varieert tussen 75 (junior consultant) en 150 (very senior consultant). De proces standaarden van KIFD kunnen in alle drie voornoemde situaties worden afgenomen tegen betaling van een eenmalige afkoopsom van per standaard. Maatwerk aanpassingen worden ondersteund. Op verzoek wordt een offerte aangeboden. De licentie kosten Investeren in (bedrijfs)software raakt uit zwang; de verhuur constructie is aan een onstuitbare opmars bezig. De term die bij deze trend hoort is SaaS (Software as a Service ). Voorbeeld Een installatie voor 50 medewerkers, met toevoeging van de Business Rule Engine en het WIP portal kost niet meer dan per maand, exclusief hostingkosten. Grofweg het salaris van een goede adviseur. Het is ook mogelijk concurrent (gedeelde) user licenties af te nemen. Voor medewerkers die vaak onderweg naar klanten zijn en niet dagelijks de licentie gebruiken zou een concurrent user licentie voor de hand liggen. Bovenstaande installatie kan worden gesplitst in bijvoorbeeld 25 medewerker licenties en 5 concurrent user licenties. Van een concurrent user licentie kunnen +/- 5 medewerkers gebruik maken. De SaaS fee wordt dan per maand, exclusief hostingkosten. Op verzoek zal KIFD een precieze offerte samenstellen. 14

15 De hosting kosten Afhankelijk van het privacy beleid zijn er drie server opties beschikbaar om de software op te installeren en data op te slaan: Client server De software wordt geinstalleerd op de server(s) die fysiek binnen de onderneming worden ingezet. Software updates, patches en technische malheur worden door de onderneming zelf ter hand genomen. Externe hosting De software wordt geinstalleerd op de (terminal) server(s) die door de onderneming worden ingehuurd bij een derde partij ( hosting provider ). Updates, patches en technische malheur worden door de hosting provider afgehandeld. Cloud hosting De software wordt geinstalleerd op de server(s) die indirect door KIFD worden georganiseerd, te weten via Amazon (Web Services) of Microsoft (Azure). Updates, patches en technische malheur worden door de software producent verzorgd. Door de voor- en nadelen en kosten van de verschillende server oplossingen met elkaar te vergelijken kan een passende oplossing worden geselecteerd. Browsers De software is browser onafhankelijk. Dit betekent dat naast Explorer ook FireFox, Chrome en Safari (Apple!) door gebruikers kunnen worden gehanteerd om toegang te krijgen tot portals en taken. Mobile Er is wereldwijd- een duidelijke trend waarneembaar om het contact met de relatie te intensiveren via mobiele apparatuur zoals smartphones en tablets. De software is geschikt om via, en met, deze mobile devices te communiceren. 15

16 Wft Audit Certificaat De BPM software en ondersteuning van KIFD helpt de financiële dienstverlener om een toetsing door de AFM/DNB, aanbieder, accountant of andere stakeholder snel en tegen uiterst lage kosten met succes te doorstaan. Onderzoeken naar borging van kwaliteit en wettelijke eisen concentreren zich in de regel op twee onderwerpen: 1. Kan de financiële dienstverlener het bestaan van bedrijfsprocessen aantonen (adequaat beschreven processen die zijn geijkt op de eisen van de Wft/Bgfo/NrGfo)? Het modelleren van processen, en daarbij rekening houden met relevante wettelijke kaders, dwingt af dat aan bovenstaande eis eenvoudig kan worden voldaan. 2. Kan de financiële dienstverlener aantonen dat de beschreven bedrijfsprocessen worden uitgevoerd? Door de automatische executie van processen is de borging van bedrijfsprocessen een logisch resultaat. Aantoonbaar kunnen alle processtappen worden gereproduceerd en ingezien, zonder dat hierin opgeslagen informatie achteraf kan worden gewijzigd. KIFD stelt, op afstand, vast of er gedurende een specifieke periode sprake is geweest van de executie van processen. Op basis van deze constructie geeft KIFD een Wft audit certificaat af. Er is niet langer een dure, tijdrovende audit nodig om vast te stellen of wordt voldaan aan de eisen van wet- en regelgeving. De kosten van een compliance audit voor grotere ondernemingen Het eerste jaar na oplevering en inrichting van de installatie verzorgt KIFD de Wft compliance audit gratis. Ieder daarop volgend jaar wordt, op verzoek van de opdrachtgever, een audit onderzoek-op-afstand verricht voor een vast bedrag van 720, exclusief 21% BTW. Dit bedrag is onafhankelijk van de grootte van de onderneming. Een belangrijke conditie daarbij is dat KIFD tijdelijk toegang wordt geboden tot de installatie. Mocht de installatie niet zijn gebruikt of procesen niet of onvolledig zijn uitgevoerd dan behoudt KIFD zich het recht voor om de uitreiking van het audit certificaat te weigeren. De kosten voor de audit zullen onafhankelijk van de uitslag van het onderzoek volledig in rekening worden gebracht. Leveringsvoorwaarden Gegeven de eigen installatie kunnen de leveringsvoorwaarden van meerdere partijen van toepassing zijn. Software: Leveringsvoorwaarden software producent. Geschillenregeling mogelijk naar Nederlands recht. Infrastructuur: leveringsvoorwaarden Amazon Web Services of Microsoft Azure in het geval van cloud hosting. Advies ontwerp en inrichting installatie: leveringsvoorwaarden KIFD KIFD adviseert de van toepassing zijnde leveringsvoorwaarden aandachtig te bestuderen zodat vooraf essentiele vragen zijn beantwoord. De leveringsvoorwaarden van KIFD staan vermeld op haar website (www.kifd.nl) en worden tevens op verzoek toegezonden. Alle genoemde bedragen in dit document zijn exclusief 21% BTW. 16

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0 Handleiding Simon 5 juni 2015 Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal Versienummer 1.0 2 Schouw Informatisering BV. behoudt zich het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren.

Nadere informatie

www.invallersonline.nl

www.invallersonline.nl Speciaal ontwikkeld voor scholenverenigingen! Geen verouderde, onoverzichtelijke en tijdrovende papieren lijsten met invallers meer, maar alles digitaal en altijd up-to-date. www.invallersonline.nl Informatiebrochure

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 2 Inleiding Lancom biedt haar klanten reeds sinds 2007 de mogelijkheid om te gaan werken van uit een Cloud model waarbij de servers in een datacenter van Lancom

Nadere informatie

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 Prijslijst Dynamics Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 CRM 2013 Online E: info@engion.nl Introductie Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM en andere Office

Nadere informatie

Handleiding Inschrijvers op tenders Uitgifte dijkpercelen. Hoe kan ik deelnemen in Tender en Tender 73588?

Handleiding Inschrijvers op tenders Uitgifte dijkpercelen. Hoe kan ik deelnemen in Tender en Tender 73588? Handleiding Inschrijvers op tenders Uitgifte dijkpercelen Hoe registreer ik mij als aanbieder? Als aanbieder maakt u gratis gebruik van Negometrix. Registreren kan via deze pagina (of kopieer https://platform.negometrix.com/registration.aspx

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

Resultaten tellen Aanmelden

Resultaten tellen Aanmelden Instructie digitaal aanbesteden Registratie Deze aanbesteding zal in digitale vorm plaatsvinden middels een speciaal daartoe ingerichte online account van de opdrachtgever. U hoeft voor deelname niets

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 mei 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 7 Mijn afspraken 8 Mijn dossier

Nadere informatie

Update: Exact Online Handel. Joost de Stigter Exact Software Nederland

Update: Exact Online Handel. Joost de Stigter Exact Software Nederland Update: Exact Online Handel Joost de Stigter Exact Software Nederland EXACT ONLINE HANDEL Dé online bedrijfssoftware Agenda Uw organisatie Over Exact en Exact Online Trends De voordelen van de Cloud Oplossing

Nadere informatie

UWPLUS DIENSTENWIJZER

UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER OVER ONZE DIENSTVERLENING Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Quality as a Service. Licentie overzicht. CeneSam, 1 juli 2013 1 juli 2014

Quality as a Service. Licentie overzicht. CeneSam, 1 juli 2013 1 juli 2014 Quality as a Service Licentie overzicht CeneSam, 1 juli 2013 1 juli 2014 Inhoudsopgave LICENTIE OVERZICHT 3 QUALITY AS A SERVICE LICENTIES 3 LICENTIE VERGELIJKING 4 FAIR USE POLICY 4 VANDAAG NOG AAN DE

Nadere informatie

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE Via onze SonicWALL Secure Remote Access Appliance is het mogelijk om vanaf thuis in te loggen op de RDS omgeving van CuraMare. Deze handleiding beschrijft de inlogmethode

Nadere informatie

Handleiding Demo account inloggen op NDC-IT Cloud Infrastructuur

Handleiding Demo account inloggen op NDC-IT Cloud Infrastructuur Handleiding Demo account inloggen op NDC-IT Cloud Infrastructuur Versie : 1.0 Datum : 01-01-2015 Inhoud Citrix Receiver installeren... 4 Stap 1 Citrix Receiver installatie... 4 Stap 2 Inloggen op de NDC-IT

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers

Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 6 3. De module HR Self Service... 7 4. De taakbalk aan de linkerzijde... 8 5. Het afhandelen van openstaande taken...

Nadere informatie

Online urenportal. Gebruikershandleiding voor medewerker

Online urenportal. Gebruikershandleiding voor medewerker Online urenportal Gebruikershandleiding voor medewerker Versie: 1.0/2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Uitgangspunt van deze handleiding... 3 Minimale eisen bij gebruik van de webportal... 3 Ondersteuning/support...

Nadere informatie

Instructie registratie & digitaal aanbieden

Instructie registratie & digitaal aanbieden Instructie registratie & digitaal aanbieden Registratie Om deel te kunnen nemen aan een tender, dient u uw organisatie éénmalig te registreren op het Negometrix platform. Het platform van Negometrix is

Nadere informatie

FAQ Taxatool. Versie 1.2 Page 1 of 5 Uitgiftedatum: 14-01-2013. Frequently Asked Questions/Veelgestelde vragen

FAQ Taxatool. Versie 1.2 Page 1 of 5 Uitgiftedatum: 14-01-2013. Frequently Asked Questions/Veelgestelde vragen FAQ Taxatool Versie 1.2 Page 1 of 5 Uitgiftedatum: 14-01-2013 Inhoud: Wie heeft Taxatool ontwikkeld? 3 Wanneer kan ik gebruik maken van Taxatool? 3 Wat kost het gebruik van Taxatool? 3 Moet ik een programma

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

Handleiding Muziek Online Zakelijk Versie april 2014

Handleiding Muziek Online Zakelijk Versie april 2014 Handleiding Muziek Online Zakelijk Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 2 Hoofdstuk 2. Gebruik en installatie 3 2.1 Benodigdheden 3 2.2 Inloggen 4 2.3 Muziek luisteren 6 2.4 Wachtwoord

Nadere informatie

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo voor aanbieders (Versie 26 augustus 2014) 1 Inhoud Wat is het Resultaatmeetsysteem?... 3 Cliënten stimuleren mee te doen... 4 Over de handleiding... 4 Deel I

Nadere informatie

Zakelijk Office 365 Aan de slag met Zakelijk Office 365

Zakelijk Office 365 Aan de slag met Zakelijk Office 365 Zakelijk Office 365 Aan de slag met Zakelijk Office 365 Versie 1.2 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Zakelijk Office 365 voor het eerst gebruiken... 4 2.1 Inloggen op Zelfservice ICT-diensten... 4 2.2

Nadere informatie

Leerdam, april 2013. Beste relatie, Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door Simioli Assurantiën te Leerdam.

Leerdam, april 2013. Beste relatie, Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door Simioli Assurantiën te Leerdam. Leerdam, april 2013 Beste relatie, Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door Simioli Assurantiën te Leerdam. Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële

Nadere informatie

Getting Started Guide

Getting Started Guide Getting Started Guide Basecone Instellingen en Help Instellingen en Help voor super users versie 1.0 oktober 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Instellingen en Help voorzien wij u van

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Startershandleiding ProCheck+

Startershandleiding ProCheck+ Startershandleiding ProCheck+ Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Voor de eerste maal inloggen... 3 2. Systeembeheerder... 5 2.1 Wat kunt u als systeembeheerder ten opzichte van andere gebruikers...

Nadere informatie

Instructie digitaal aanbieden

Instructie digitaal aanbieden Instructie digitaal aanbieden Inhoud digitaal aanbieden Dit inkooptraject zal in digitale vorm plaatsvinden middels een online tender. De digitale vorm van aanbieden houdt in dat alle communicatie, de

Nadere informatie

Hieronder volgt onze uitleg over het Serviceabonnement voor particulieren.

Hieronder volgt onze uitleg over het Serviceabonnement voor particulieren. Hieronder volgt onze uitleg over het Serviceabonnement voor particulieren. Introductie U overweegt een of meerdere (particuliere) schadeverzekeringen af te sluiten. Een goed advies is daarbij belangrijk.

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Vaes Finance is een onafhankelijke bemiddelaar op het gebied van hypotheken, verzekeringen en pensioenen. Wij dienen uitsluitend en alleen de belangen van onze klanten

Nadere informatie

6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN

6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN 6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN Reken op je cijfers voor meer succes www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE E-BOOK BOEKHOUDEN INHOUD 1 Eerste hulp bij het ondernemen 2 6 vragen om het juiste

Nadere informatie

Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011

Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011 Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011 2. Overzicht en specificering van additionele modules Naast de basis implementatie is het Steenstra CMS systeem uit te breiden met

Nadere informatie

HANDLEIDING MIJN.SCILDON.NL EENVOUDIG TOEGANG TOT AL ONZE PORTALEN

HANDLEIDING MIJN.SCILDON.NL EENVOUDIG TOEGANG TOT AL ONZE PORTALEN HANDLEIDING MIJN.SCILDON.NL EENVOUDIG TOEGANG TOT AL ONZE PORTALEN EERSTE KEER AANMELDEN GA NAAR MIJN.SCILDON.NL U komt op de inlogpagina van mijn.scildon.nl. Hier heeft u drie opties: Meer info : als

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0 Documentatie Handleiding v1.0 1 Voorwoord Hunter-Desktop is een product van Hunter-CRM. Onze CRM software is gemaakt met het oog op gemak. Deze documentatie bevat een overzicht van de meest gebruikte functionaliteiten

Nadere informatie

Instructie aanbesteding Inkoop diensten in en aan huis gemeente Zwolle (Diah)

Instructie aanbesteding Inkoop diensten in en aan huis gemeente Zwolle (Diah) Instructie aanbesteding Inkoop diensten in en aan huis gemeente Zwolle (Diah) Vanuit de wetgeving worden gemeenten verplicht te gaan werken met een digitaal programma voor inkoop en contractering. Wij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden abonnementen

Algemene voorwaarden abonnementen Algemene voorwaarden abonnementen 0900-8845 is een handelsnaam van AXS ict diensten BV, gevestigd te Capelle aan den IJssel en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24317113. Op alle diensten

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Top Consult Services Sales Academy BV h.o.d.n. TCS Verzekeringen. Postadres Postbus 99, 1270 AB Huizen

Dienstverleningsdocument. Top Consult Services Sales Academy BV h.o.d.n. TCS Verzekeringen. Postadres Postbus 99, 1270 AB Huizen Dienstverleningsdocument Top Consult Services Sales Academy BV h.o.d.n. TCS Verzekeringen Postadres Postbus 99, 1270 AB Huizen Contactgegevens Telefoon : 024-3501452 Fax : 024-3501014 E-mail : info@tcs-verzekeringen.nl

Nadere informatie

Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Kempenburg Intermediair b.v. Besterdring 81 5014 HH TILBURG 013-5770395 info@kempenburg.nl www.kempenburg.nl Voordat

Nadere informatie

AccrA zaalreservering en Zaalagenda.nl

AccrA zaalreservering en Zaalagenda.nl Pioen Partners AccrA zaalreservering en Zaalagenda.nl Bekijk ook onze website www.pioenpartners.nl of www.zaalagenda.nl Pioen Partners Tel: +31 (0)546 456223 E-mail info@pioenpartners.nl Voorwoord AccrA

Nadere informatie

Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus

Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus Versie 1.2 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Zakelijk Office 365 voor het eerst gebruiken... 4 2.1 Inloggen op Zelfservice

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Versie 1.2 Oktober 2014

Dienstbeschrijving Versie 1.2 Oktober 2014 Dienstbeschrijving Versie 1.2 Oktober 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Belangrijkste voordelen... 4 3 RiskID, dé risicoanalyse software... 4 3.1 Sessie beheer... 4 3.1.1 Sessie ontwerp... 5 3.1.2

Nadere informatie

Limburg Financieel Advies b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen

Limburg Financieel Advies b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen 1 Limburg Financieel Advies b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen Dienstverleningsdocument Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening Dienstenwijzer Alles over onze financiële dienstverlening Wie zijn wij A1 Hypotheken is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd in hypotheken, verzekeringen, kredieten,

Nadere informatie

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl Uw cliënt verdient toch maatwerk zorg? Waarom Webfysio? Uw eigen online en blended maatwerk zorgpakketten aanbieden Uw cliënten ondersteunen met online agenda, notificaties en herinneringen Direct online

Nadere informatie

ONZE DIENSTVERLENING Alles wat u moet weten van de Financiële Meesters

ONZE DIENSTVERLENING Alles wat u moet weten van de Financiële Meesters ONZE DIENSTVERLENING Alles wat u moet weten van de Financiële Meesters Onze Dienstverlening V1, 2013 Pagina 1 Onze Dienstverlening V1, 2014 Inleiding Financiële Meesters Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u, voorafgaand aan het

Nadere informatie

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0 Klanthandleiding Digitale Services Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Systeemeisen/Inloggen... 3 1.1 Systeemeisen... 3 1.2 Inloggen... 3 2 Algemeen... 4 3 Dashboard... 5 3.1 Algemeen... 5 3.2 Taken... 5 3.2.1

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Cliëntportaal TMZ

Gebruikershandleiding Cliëntportaal TMZ Gebruikershandleiding Cliëntportaal TMZ Versie 1 september 2016 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Inloggen op Cliëntportaal TMZ... 4 3. Voorbeeld Cliëntportaal TMZ... 7 4. Mijn afspraken... 8 5. Mijn Dossier...

Nadere informatie

Instructie digitaal aanbieden

Instructie digitaal aanbieden Instructie registratie & digitaal aanbieden Instructie digitaal aanbieden Inhoud digitaal aanbieden Dit inkooptraject zal in digitale vorm plaatsvinden middels een online tender. De digitale vorm van aanbieden

Nadere informatie

Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl. 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies

Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl. 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies B.V. /Hypotheeksteun.nl. Naast de algemene

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Ons kantoor en onze diensten... 3 3. Waarom dit dienstverleningsdocument?... 4 4. Onze gegevens... 4 5. Wat mag u van ons verwachten... 5 6.

Nadere informatie

SCHOUWEN MET DE BURGERSCHOUW APP HANDLEIDING VOOR BEWONERS

SCHOUWEN MET DE BURGERSCHOUW APP HANDLEIDING VOOR BEWONERS SCHOUWEN MET DE BURGERSCHOUW APP HANDLEIDING VOOR BEWONERS VERSIE SEPTEMBER 2014 INHOUD 1) De App installeren op uw tablet/smartphone 2) Inloggen en opstarten 3) De schouwroutes 4) Een locatie beoordelen

Nadere informatie

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree.

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. De inhoud van dit document bestaat uit twee delen, te weten: Advieswijzer. In dit document leest u meer over Apple

Nadere informatie

Klanthandleiding. Versie 2.0

Klanthandleiding. Versie 2.0 Klanthandleiding Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. SYSTEEMEISEN/INLOGGEN... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 INLOGGEN... 3 2. ALGEMEEN... 4 3. DASHBOARD... 5 3.1 ALGEMEEN... 5 3.2 UW TAKEN... 5 3.3 TAKEN... 6 3.3.1

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 april 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 6 Mijn afspraken 7 Mijn dossier

Nadere informatie

Instructie digitaal aanbieden

Instructie digitaal aanbieden Instructie digitaal aanbieden Inhoud digitaal aanbieden Dit inkooptraject zal in digitale vorm plaatsvinden middels een online tender. De digitale vorm van aanbieden houdt in dat alle communicatie, de

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument CAN Assurantiën B.V. Molukkenstraat 68 3531 WE UTRECHT Tel: 030 296 14 81 Fax: 030 296 42 87 www.canassurantien.nl KvK: 30181022 1 P a g i n a Dienstverleningsdocument ten behoeve

Nadere informatie

Pleegzorg SO Jeugd ZHZ

Pleegzorg SO Jeugd ZHZ Instructie Open House overeenkomst Pleegzorg 2018-2020 SO Jeugd ZHZ Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SO Jeugd ZHZ) heeft ervoor gekozen om de inkoop en contractering van jeugdhulp 2018-2020

Nadere informatie

Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie

Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie OnderwijsApps B.V. Innovatieweg 26-03 7007 CD DOETINCHEM Tel. 0314-368250 Postbus 704 7000 AS DOETINCHEM KvK 51377888 www.onderwijsapps.nl info@onderwijsapps.nl

Nadere informatie

Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen en iedere overeenkomst.

Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen en iedere overeenkomst. Algemene voorwaarden Disclaimer De informatie op mijn website is met zorgvuldigheid samengesteld. Typisch-M wijst alle aansprakelijkheid voor onvolkomenheden, onjuistheden en de gevolgen hiervan af. Aan

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

Zakelijk Office 365. Installatie handleiding. Versie 2.0

Zakelijk Office 365. Installatie handleiding. Versie 2.0 Zakelijk Office 365 Installatie handleiding Versie 2.0 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Licenties selecteren en gebruikers aanmaken... 4 Stap 1 Inloggen in Zelfservice ICT diensten... 4 Stap 2 Abonnement

Nadere informatie

Zaalagenda.nl. Pioen Partners. Bekijk ook onze website www.pioenpartners.nl of www.zaalagenda.nl

Zaalagenda.nl. Pioen Partners. Bekijk ook onze website www.pioenpartners.nl of www.zaalagenda.nl Pioen Partners Zaalagenda.nl Bekijk ook onze website www.pioenpartners.nl of www.zaalagenda.nl Pioen Partners Tel: +31 (0)546 456223 E-mail info@pioenpartners.nl Voorwoord Zaalagenda.nl is ontwikkeld vanuit

Nadere informatie

1 INLEIDING. 1.1 Inleiding. 1.2 Webbased. 1.3 Alle voordelen op een rij

1 INLEIDING. 1.1 Inleiding. 1.2 Webbased. 1.3 Alle voordelen op een rij 1 INLEIDING 1.1 Inleiding De cloud is een recent begrip en duidt op het opslaan en bewerken van informatie niet op je eigen pc, maar ergens op het internet (op een server). Het grote voordeel van het opslaan

Nadere informatie

Handleiding Office 365

Handleiding Office 365 Handleiding Office 365 Document: Handleiding Office 365 Datum: 2-6-2016 Versie: 0.2 Auteur: Stefan de Vries en Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden bij Office 365... 4 3 Navigeren

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Handleiding P&S Xtra Online

Handleiding P&S Xtra Online Handleiding P&S Xtra Online Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Beveiliging... 4 1.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2. Selecties... 5 2.1 Selecteer werkgever... 5 2.2 Selecteer werknemer...

Nadere informatie

Snelstart handleiding

Snelstart handleiding Snelstart handleiding Workflow Management Systeem Sufficio Inhoudsopgave Aan de slag: 1. Inloggen 2. Binnenkomst in Sufficio Gebruikersbeheer 3. Gebruikers beheren en toevoegen 4. Rechten toevoegen gebruikers

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Servicedesk

Dienstbeschrijving Servicedesk Monteba IT Solutions is een diensten bedrijf. We richten ons primair op het onderhoud en installatie van computers, internet en telefonie. Om de dienstverlening te stroomlijnen maakt onze Servicedesk gebruik

Nadere informatie

FAQ Taxatool. Versie 1.1 Page 1 of 5 Uitgiftedatum: 10-1-2012. Frequently Asked Questions/Veelgestelde vragen

FAQ Taxatool. Versie 1.1 Page 1 of 5 Uitgiftedatum: 10-1-2012. Frequently Asked Questions/Veelgestelde vragen FAQ Taxatool Versie 1.1 Page 1 of 5 Uitgiftedatum: 10-1-2012 Inhoud: Wie heeft Taxatool ontwikkeld? 3 Wanneer kan ik gebruik maken van Taxatool? 3 Wat kost het gebruik van Taxatool? 3 Moet ik een programma

Nadere informatie

iprova Suite Systeemeisen iprova 5 Hosting

iprova Suite Systeemeisen iprova 5 Hosting iprova Suite Systeemeisen iprova 5 Hosting Let op Dit document bevat de systeemeisen voor versie 5.0 van de iprova Suite. Door nieuwe ontwikkelingen kunnen de systeemeisen voor iprova wijzigen. Controleer

Nadere informatie

Handleiding Valuecard Parkeren voor medewerkers. Zaans Medisch Centrum

Handleiding Valuecard Parkeren voor medewerkers. Zaans Medisch Centrum Handleiding Valuecard Parkeren voor medewerkers Zaans Medisch Centrum Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 1. Functionaliteiten...4 1.1 Benaderen van de portal...4 1.2 Scherm 1; Mogelijkheden

Nadere informatie

Tetra Portaal Handleiding

Tetra Portaal Handleiding Tetra Portaal Handleiding Release Tetra B.V. 18-03-2015 Inhoudsopgave 1 Inloggen 3 1.1 Algemeen............................................... 3 1.2 Inloggen via Bricks Huisarts.....................................

Nadere informatie

Kantoren Hierin kunt u instellingen aangaande uw eigen Basecone kantooromgeving

Kantoren Hierin kunt u instellingen aangaande uw eigen Basecone kantooromgeving Basecone Instellingen en Help Instellingen en Help voor super users versie 1.0 oktober 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Instellingen en Help voorzien wij u van een overzicht van alle

Nadere informatie

Dienstbeschrijving MSSL Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving MSSL Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving MSSL Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: Juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1

Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1 Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1 Handleiding voor de Opdrachtgever EuroSystems B.V. Nieuwegein 2008, EuroSystems B.V., Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Algemenevoorwaarden. Winschoten, 30 oktober 2011. Inhoudsopgave

Algemenevoorwaarden. Winschoten, 30 oktober 2011. Inhoudsopgave Algemenevoorwaarden Inhoudsopgave Algemeen...2 Onderhoud van de website...2 Aanbiedingen en offertes...2 Prijzen, facturatie en betaling...2 Verplichtingen...3 Uitvoering van de overeenkomst...3 Wijzigingen

Nadere informatie

Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel. Rekenvoorbeeld 1

Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel. Rekenvoorbeeld 1 Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel Rekenvoorbeeld 1 Ieder bedrijf beschikt tegenwoordig over een e-mail server. E-mail op smart Phones en tablets wordt steeds populairder en belangrijker maar

Nadere informatie

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Versie mei 2014 1. Accepteren van een uitnodiging 1.1 De uitnodiging beantwoorden U kunt als ondernemer uitgenodigd worden voor een onderhandse aanbesteding.

Nadere informatie

HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING

HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING Inhoudsopgave 1. Belangrijkste spelregels... 3 2. Contact met tools4ever international support... 4 isupport webomgeving... 4 Eerste maal inloggen...

Nadere informatie

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree.

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. De inhoud van dit document bestaat uit twee delen, te weten: Advieswijzer. In dit document leest u meer over Apple

Nadere informatie

HANDLEIDING IMPACTXRM MOBILE. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com. Bijgewerkt 29/07/2015 Versie 1.2.

HANDLEIDING IMPACTXRM MOBILE. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com. Bijgewerkt 29/07/2015 Versie 1.2. HANDLEIDING IMPACTXRM MOBILE IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Bijgewerkt 29/07/2015 Versie 1.2.1 INHOUD INHOUD... 1 ALGEMEEN Filosofie... 2 INSTALLATIE...

Nadere informatie

Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers (Holdingstructuur)

Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers (Holdingstructuur) Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers (Holdingstructuur) In deze handleiding leggen wij u stap voor stap uit hoe u van start gaat met my.tentoo voor opdrachtgevers Inloggen Start via het internet de

Nadere informatie

HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER

HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER INLEIDING Voor de Veilig Thuis organisaties is in opdracht van de VNG blended learning trainingsmateriaal ontwikkeld door VanMontfoort en Augeo over de thema s Kindermishandeling

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. MijnOffice365 Beheerdershandleiding

Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. MijnOffice365 Beheerdershandleiding Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten MijnOffice365 Beheerdershandleiding Inhoud Wat is MijnOffice365? 2 Inloggen op MijnOffice365 3 Een nieuw domein toevoegen aan uw Microsoft Office 365-account

Nadere informatie

Invulinstructie aanmelding en wijziging verbonden bemiddelaar

Invulinstructie aanmelding en wijziging verbonden bemiddelaar Invulinstructie aanmelding en wijziging verbonden bemiddelaar Een toelichting bij het aanmeldings- en wijzigingsformulier voor de verbonden bemiddelaar Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier

Nadere informatie

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo.nl

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo.nl Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo.nl voor aanbieders (Versie juli 2014) 1 Inhoud Wat is het Resultaatmeetsysteem?... 3 Cliënten stimuleren mee te doen... 3 Over de handleiding... 4 Deel I - Uitleg

Nadere informatie

Handleiding OneDrive voor Bedrijven van KPN Versie mei 2015

Handleiding OneDrive voor Bedrijven van KPN Versie mei 2015 Handleiding OneDrive voor Bedrijven van KPN Versie mei 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 1.1 Deze handleiding 3 Hoofdstuk 2. Aan de slag 4 2.1 Voor de 1 e keer inloggen 4 2.2 Gebruik via uw internet

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0 voor Financieel Advies 2.0 Wie ik ben en wat ik doe Hubrien is een onafhankelijk en zelfstandig Financieel Advies en Life Planning kantoor, eigendom van Hubrien Meijaard. Mijn belangrijkste doel is om

Nadere informatie

Implementatiemodellen online werken

Implementatiemodellen online werken Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED www.ictaccountancy.nl Twee uitersten: 1. Software en gegevens lokaal 2. Software en gegevens bij ASP aanbieder Eerst begrippen voor de beeldvorming.. De begrippen

Nadere informatie

Daartoe zijn wij uiteraard graag bereid. In deze brief leggen wij de afspraken die wij met u hebben gemaakt over onze dienstverlening vast.

Daartoe zijn wij uiteraard graag bereid. In deze brief leggen wij de afspraken die wij met u hebben gemaakt over onze dienstverlening vast. De heer V. Voorbeeld Woningmarktstraat 12 1234 AB Huizen Geachte heer/mevrouw, U heeft een of meer complexe financiële producten (hypothecair krediet, vermogensopbouwproduct, levensverzekering) via ons

Nadere informatie

Introductie U heeft op basis van een door ons gegeven advies via ons kantoor een hypothecair krediet en/of uw schadeverzekering(en) afgesloten.

Introductie U heeft op basis van een door ons gegeven advies via ons kantoor een hypothecair krediet en/of uw schadeverzekering(en) afgesloten. Geachte heer/mevrouw., Introductie U heeft op basis van een door ons gegeven advies via ons kantoor een hypothecair krediet en/of uw schadeverzekering(en) afgesloten. Schadeverzekeringen: Wanneer u een

Nadere informatie

JOEP. Handleiding - hulpverlener

JOEP. Handleiding - hulpverlener JOEP. Handleiding - hulpverlener Versie 1.0 Oktober 2016 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder

Nadere informatie

Gebruikers- handleiding Porta

Gebruikers- handleiding Porta Gebruikers- handleiding Porta Inleiding Met de applicatie Porta op ons extranet kunnen gegevensbestanden tussen het CAK en ketenpartners uitgewisseld worden. In deze handleiding is beschreven hoe u dit

Nadere informatie