PDS2000. Applicatie Boraciet Opera. Versie juni RESON B.V. Stuttgartstraat AS Rotterdam The Netherlands

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PDS2000. Applicatie Boraciet Opera. Versie 2.0.1. juni 2010. RESON B.V. Stuttgartstraat 42-44 3047 AS Rotterdam The Netherlands"

Transcriptie

1 Applicatie Boraciet Opera PDS2000 Versie juni 2010 RESON B.V. Stuttgartstraat AS Rotterdam The Netherlands Tel.: +31 (0)

2 Modificatie Registratieblad Rev. Datum Reden voor Modificaties /06/2010 Nieuw RESON logo toegevoegd, layout bijgewerkt /02/2005 Handleiding is bijgewerkt /12/2004 Hoofdstuk nummering toegevoegd /10/2004 Eerste geregistreerde versie van de Boraciet handleiding.

3 Inhoud 1 Introductie Boraciet De Communicatie De Handleiding Installatie Algemeen Installatie PDS Project Opzetten Project Gebruiken Een Bestaand Project Wijzigen Een Nieuw Project Maken New Project Wizard Projectconfiguratie Description (Beschrijving) Units (Eenheden) Formats (Weergave) Ellipsoid (Ellipsoïde) Projection (Projectie) Logging Transformation (Datumtransformatie voor het Dataloggen) Directories (Bestandsmappen) File History (Historie van Bestanden) Applicatietype Kiezen Vaartuigconfiguratie Wizard Configuratie Wizard Vaartuig Selectie Layouts Events (Gebeurtenissen) Alarms (Alarmen) Boordsysteem Algemeen Vaartuigconfiguratie Geometrie Equipment (Sensoren) PDS Applicatie Boraciet Opera Inhoud i

4 De Sensoren Computations (Berekeningen) Advanced Computations Data Sources (Databronnen) Guidance (Begeleiding) Tools Logging (Opslaan) Simulation (Simulatie) Aliases (Aliassen) Alarms (Alarmen) Wal Server Algemeen Vaartuigconfiguratie Acquisitie Algemeen Layouts Het Aanmaken van een Nieuwe Layout Kiezen van Layout Menubalk en Werkbalk Reis Afbreken File Exchange Algemeen Versturen Registratie Configuratie Alarmen Algemeen Alerts Wal Client Algemeen Presentation Replay De Replayer Grid Model Nieuw Grid Model Update van een Grid Model Kuberen Tekenen van Profielen Verschilkaarten ii Inhoud PDS Applicatie Boraciet Opera

5 9.5 Editing Selectie van Data Activiteitengrafiek Dekdienstgrafiek Positiegrafiek Plot Update Het configuratie bestand Het Update Venster Baggerwerkinstructie Algemeen Samenstellen Baggerwerkinstructie Automatische Naamconventie Opsturen Baggerwerkinstructie Geldigheid Baggerwerkinstructie Vensters Algemeen Bediening van een Venster AlarmView DredgeView Flow Concentration Meter Scada ManualInputView NumericsView PlanView ProfileView RawDataView StatusView Equipment Logstatusview PDS Applicatie Boraciet Opera Inhoud iii

6 Afbeeldingen Afb. 1-1 Boraciet systeemoverzicht...1 Afb. 1-2 Communicatie...2 Afb. 2-1 Handmatig opstarten van de setup...5 Afb. 2-2 Welkomstscherm PDS Afb. 2-3 Start van de installatie...6 Afb. 2-4 Installatiepad...6 Afb. 2-5 Installatie opties...7 Afb. 2-6 Setup status venster...8 Afb. 3-1 Project eenheden Afb. 3-2 Weergave van getallen Afb. 3-3 Ellipsoïde Afb. 3-4 RD en de UTM Zone 31 (3 E) projectie Afb. 3-5 DTF om WGS 84 data om te zetten naar Bessel Afb. 3-6 Geselecteerde bestand types voor de back-up Afb. 3-7 Layouts Afb. 3-8 Een lay-out kiezen of via Browse de computernaam veranderen Afb. 3-9 Mogelijke layout Afb Alarm pagina Afb Het conditie venster Afb Een conditie op de GPS mode Afb. 4-1 De scheepsconventie Afb. 4-2 Sensor lijst in de Equipment pagina Afb. 4-3 De eigenschappen van een Dredge Positioning System Afb. 4-4 Additionele berekeningen Afb. 4-5 Eigenschappen van Reference Position from Antenna met Height Source Afb. 4-6 Databron Speed Afb. 4-7 De Logging pagina Afb. 4-8 Alias toegekend aan het Compass Afb. 4-9 De alarmen zoals die van te voren zijn aangemaakt voor de Rijndelta Afb. 5-1 Configuratie Wal Server met het toevoegen van een Remote Vessel Afb. 6-1 De Displays dialoog om vensters toe te voegen, aan/uit te zetten of te verwijderen Afb. 6-2 Add Display om een venster toe te voegen Afb. 6-3 Selectie van een schermindeling Afb. 6-4 Waarschuwingsdialoog bij het afsluiten van de acquisitie Afb. 7-1 Context menu van de File Exchange Afb. 7-2 Status van verbindingen in File Exchange Afb. 7-3 Status van bestanden in de File Exchange iv Afbeeldingen PDS Applicatie Boraciet Opera

7 Afb. 8-1 Het Alerts pop-up venster Afb. 8-2 Het Alerts venster met een geaccepteerd alarm Afb. 8-3 Alarmindicator in de statusbalk Afb. 9-1 Client Control Center Afb. 9-2 Kies als presentatie één van de layouts Afb. 9-3 Data selectie voor het afspelen van historische procesgegevens Afb. 9-4 Grid Model Editor met de opties onder Operations Afb. 9-5 De Import XYZ Data optie Afb. 9-6 Update with Grid Model optie Afb. 9-7 Voorbeeld van kubering in de Grid Model Editor Afb. 9-8 Profiel venster met het profiel over de lijn (route) en van het 3D Design Model Afb. 9-9 Coverage Settings dialoog waar de verschilkaart gedefinieerd kan worden Afb Data selectie in de editing Afb Activiteitengrafiek Afb De device data van het equipment Load Afb Dekdienst venster Afb De dekdienst channelmanager Afb De positiegrafiek Afb Het bestand UpdGridDesignModel in Notepad Afb Update venster met data bestanden die ingelezen worden Afb Dredge Instruction Editor Afb Het alarm venster op een vaartuig (Rijndelta) Afb Het alarm venster op de wal server of een wal client met 2 vaartuigen Afb De flow concentration meter vensters voor resp. de Rijndelta en de Hein Afb In de eigenschappen kan de stuurboord meter disabled (uitgezet) worden Afb Voor elke data item kan in het midden het juiste vaartuig geselecteerd worden Afb De scada vensters voor resp. de Rijndelta en de Hein Afb De eigenschappen van een scada venster Afb Alle baggerstatussen en verletmomenten in het Manual Input venster Afb Een voorbeeld van een numeriek venster Afb Configuratie venster van een numerieke pagina Afb Dredge instruction venster met een baggerwerkinstructie Afb Realtime profile vensters met een left en een front aangezicht Afb Een profiel venster met een waterstand alarm Afb Een ruwe data venster Afb De Absolute Z Offset Point(2) kan met Drag & Drop gesleept worden Afb Het status venster met de sensoren Afb De twee versies van het logstatus venster PDS Applicatie Boraciet Opera Afbeeldingen v

8

9 1 Introductie 1.1 Boraciet Het Boraciet systeem is bedoeld om op de wal de werkzaamheden van de (bagger)schepen te kunnen monitoren. Om deze werkzaamheden te kunnen volgen is er een GPRS verbinding tussen de schepen en de wal (wal server). Via deze verbinding is het ook mogelijk om data naar de schepen te sturen. De wal server dient als centraal punt waar de informatie van de verschillende schepen bij elkaar komt. Op de wal is de wal server verbonden via ethernet met de wal clients. Op deze wal clients kunnen de verrichtingen van de schepen online bekeken worden. Er is ook een mogelijkheid om op de wal clients de werkzaamheden van de schepen terug te spelen. Het onderstaande schema beschrijft hoe het Boraciet systeem er globaal uit ziet. Schip 1 Schip 2 Schip x GPRS Wal Server Ethernet Wal Client 1 Wal Client 2 Wal Client y Afb. 1-1 Boraciet systeemoverzicht Op zowel de schepen, de wal server als op de wal clients zal een versie van PDS2000 draaien. PDS Applicatie Boraciet Opera Introductie 1

10 1.1.1 De Communicatie In de onderstaande figuur is te zien hoe de verschillende communicatielijnen binnen PDS2000 lopen. Schip Wal Server Wal Client Control Center Control Center Client Control Center File Exchange File Exchange Acquisition Acquisition Presentation Afb. 1-2 Communicatie 1.2 De Handleiding De verbinding tussen beide Control Centers zorgt er voor dat het mogelijk is om remote vessels te kunnen selecteren voor monitoring aan de wal. Als de gebruiker voor de eerste keer op de wal server een schip selecteert, dan stuurt het Control Center aan boord van het gekozen schip zijn configuratie over het netwerk naar de wal server. De verbinding tussen de File Exchange aan boord en op de wal dient ervoor om bestanden heen en weer te sturen, zoals de baggerwerkinstructies van de wal naar een schip. De verbinding tussen beide Acquisitions zorgt er voor dat de ingewonnen data van apparaten aan boord van een schip overgestuurd wordt naar de wal, zodat de data daar weergegeven kan worden. De frequentie waarmee de data wordt overgezonden (bijvoorbeeld eens per 10 seconden) kan door de gebruiker worden ingesteld. De verbinding tussen de Acquisition op de wal server en de Presentation op een wal client maakt het mogelijk om de data van de wal server op meerdere client systemen te presenteren. In de praktijk komt het er op neer dat ieder schip eerst apart geconfigureerd wordt. Vervolgens worden op de wal server alle schepen als Remote Vessels toegevoegd. Nadat dit gedaan is kan de Acquisition op de wal opgestart worden en zullen alle schepen samen gelogd en gepresenteerd kunnen worden. Deze handleiding zal de specifieke delen van PDS2000 bespreken die nodig zijn om met het Boraciet systeem te kunnen werken. De verschillende instellingen en opties zullen waar nodig uitgebreid besproken worden. Voor een algemene bespreking van PDS2000 wordt verwezen naar de Engelstalige handleiding PDS2000 User Manual. In de Boraciet handleiding zal begonnen worden met het uitleggen hoe PDS2000 geïnstalleerd moet worden op een boordsysteem, de wal server en een wal client. Daarna zal met behulp van de Project Wizard het opzetten van een project worden uitgelegd met daar in de specifieke onderdelen voor een boordsysteem en de wal server. 2 Introductie PDS Applicatie Boraciet Opera

11 Voordat er een verbinding tussen een boordsysteem en de wal server gemaakt kan worden, moeten beide de Acquisition (acquisitie) hebben opgestart. Wanneer de acquisitie op een systeem wordt opgestart, wordt automatisch de File Exchange (data uitwisseling) opgestart. Als op de boordsystemen en de wal server de acquisitie is opgestart en de uitwisseling tussen beiden verloopt goed dan kan er aan de wal een wal client worden opgestart. Deze gebruikt de procesgegevens van de wal server en via Presentation (presentatie) kunnen deze gegevens getoond worden. Verder kunnen op de wal client historische gegevens worden afgespeeld, volume berekeningen gedaan worden, kaarten gemaakt worden en baggerwerkinstructies gemaakt worden en via de wal server verstuurd worden. Voor de acquisitie en presentatie schermen zijn verschillende views (vensters) beschikbaar in PDS2000. De vensters die nodig zijn voor Boraciet zullen besproken worden. PDS Applicatie Boraciet Opera Introductie 3

12

13 2 Installatie 2.1 Algemeen Dit deel van het handboek beschrijft de installatie van PDS2000 op de verschillende computers. Het programma wordt gedistribueerd op een Cd-rom. Deze Cd-rom is overeenkomstig het ISO-9660 formaat geschreven en kan met vrijwel alle Cd-rom stations worden uitgelezen. Windows NT/2000/XP gebruikers dienen ingelogd te zijn als Administrator. 2.2 Installatie PDS2000 Indien in het besturingssysteem voor de optie Autorun voor Cd-rom is gekozen, zal het installatie programma automatisch starten als de Cd-rom in het station wordt geplaatst en de lade wordt gesloten. Indien het installatieprogramma niet automatisch start, volg dan deze stappen: a. Selecteer Run (Starten...) in het Windows start menu. b. Type het volgende in het Open veld: X:\Setup (X is de stationsletter van het Cd-rom station). Afb. 2-1 Handmatig opstarten van de setup PDS Applicatie Boraciet Opera Installatie 5

14 c. Klik op of druk op Enter om de installatie op te starten en het welkomstscherm verschijnt. Afb. 2-2 Welkomstscherm PDS2000 d. Klik op de optie Install PDS2000 en de InstallShield Wizard wordt gestart die de gebruiker door de installatieprocedure heen zal leiden. Afb. 2-3 Start van de installatie e. Het eerste venster is een welkomst venster. Klik op om verder te gaan. Afb. 2-4 Installatiepad 6 Installatie PDS Applicatie Boraciet Opera

15 Het volgende venster vraagt om een locatie om het programma te installeren. Het standaard pad is C:\Program Files\PDS2000 x,x,x,x, waar x,x,x,x staat voor het versienummer. Klik op als een ander pad gewenst is. Klik op om de installatie procedure voort te zetten. Voordat de installatie start moet de gebruiker de juiste installatie selecteren. Afb. 2-5 Installatie opties Full PDS2000. Het volledige programma PDS2000 wordt geïnstalleerd. Deze versie wordt gebruikt op de schepen en op de wal server. PDS2000 Client Control Center. Alleen de Client Control Center wordt geïnstalleerd. Deze versie wordt gebruikt op alle wal clients. PDS2000 Remote Presentation. Voor installatie op computers die in een netwerk zijn verbonden met de acquisitiecomputer. Op een dergelijke remote (afstand) PC kunnen presentaties worden gestart. Bij Boraciet wordt deze versie niet gebruikt. Klik op om verder te gaan. PDS Applicatie Boraciet Opera Installatie 7

16 f. Het volgende venster vraagt om de naam van de programma map, de standaard naam is PDS2000. Klik op en het setup status venster wordt geopend. Afb. 2-6 Setup status venster g. Wanneer de installatie is beëindigd wordt de gebruiker voor de keuze gesteld om de computer opnieuw op te starten. Dit is alleen noodzakelijk als PDS2000 voor de eerste keer op de computer wordt geïnstalleerd. Klik op om de installatie te beëindigen en/of om de computer opnieuw op te starten. h. PDS2000 kan nu opgestart worden door op te klikken op het bureaublad. PDS2000 maakt een standaard project map aan, C:\PDS2000 Projects. Wanneer de gebruiker een andere map wilt gebruiken als project map moet deze map voordat PDS2000 wordt opgestart aangemaakt worden. 8 Installatie PDS Applicatie Boraciet Opera

17 3 Project Opzetten 3.1 Project Gebruiken 3.2 New Project Wizard Voor de schepen en de wal server is een project nodig om PDS2000 te kunnen opstarten. Op de wal clients draaien alleen presentaties die op de wal server of op een wal client zijn gedefinieerd. Projecten kunnen op een aantal manieren worden aangemaakt of aangepast. 1. Een bestaand project kan worden gewijzigd en geschikt gemaakt voor een nieuwe opname. De bij de opname behorende configuratie kan naar behoefte worden aangepast. 2. Via de New Project Wizard kan een nieuw project worden gemaakt. De wizard leidt de gebruiker stap voor stap door het nieuwe project Een Bestaand Project Wijzigen Via het menu Edit > Project Configuration of via op de werkbalk kan de projectconfiguratie van het bestaande project worden bekeken en waar nodig gewijzigd. Via het menu Acquisition > Configuration of via op de werkbalk kan de bestaande configuratie worden gewijzigd. Via het menu Acquisition > New kan een nieuwe configuratie en/of een nieuwe vaartuigconfiguratie aan het huidige project worden toegevoegd Een Nieuw Project Maken Een nieuw project kan worden aangemaakt in het Control Center. Via het menu File > New wordt de New Project Wizard gestart. Bij het afsluiten van de wizard is een project gemaakt, een applicatietype gekozen en een configuratie aan het project toegevoegd. De New Project Wizard wordt opgestart vanuit het Control Center met het menu File > New. In het venster New Project File moet een project naam ingevuld worden. Er kan gekozen worden om een bestaand project te gebruiken of om met een leeg project te beginnen. PDS Applicatie Boraciet Opera Project Opzetten 9

18 De wizard werkt met invulbladen. Elk volgende blad wordt bereikt door op te drukken. Waar mogelijk kan terug worden gestapt met. Elk volgend tabblad is een invulpagina Projectconfiguratie De eerste invulpagina is de projectconfiguratie. In dit scherm worden project gegevens en algemene instellingen ingevoerd of gekozen. De projectconfiguratie heeft een aantal invoermogelijkheden, beginnend bij Description (beschrijving) en eindigend bij File History (historie van bestanden). Door zo n veld aan te klikken verschijnt rechts het bijbehorende dialoogvenster waarin de instellingen of keuzes gemaakt worden. Pas als alles naar wens is ingevuld wordt op gedrukt om naar het volgende venster van de wizard te gaan. Er wordt aangeraden alle mogelijkheden te bekijken en waar nodig te wijzigen voordat verder wordt gegaan. Een projectconfiguratie kan naderhand altijd worden aangepast via het menu Edit > Project Configuration of via op de werkbalk. Hieronder volgen de mogelijkheden Description (Beschrijving) De projectbeschrijving dient alleen voor administratieve doeleinden. Wordt niet gebruikt voor rapportering. Is wel deel van het project en kan dus altijd worden opgeroepen Units (Eenheden) Afb. 3-1 Project eenheden In dit dialoogvenster worden de te gebruiken eenheden in het project vastgesteld. Voor de System Units wordt de rekeneenheid van het project geselecteerd. Voor Nederland zal dit altijd meters zijn. Voor alle waarden die in het project gebruikt worden kan een eenheid gekozen worden. Wanneer deze waarden getoond worden op het scherm zullen deze altijd zijn omgerekend naar de geselecteerde eenheid. 10 Project Opzetten PDS Applicatie Boraciet Opera

19 Formats (Weergave) Afb. 3-2 Weergave van getallen Coördinaten kunnen worden weergegeven in Geographicals (Geografen, lengte en breedte in graden minuten en seconden) of als Grid (Projectierooster, meters vanaf een bepaald punt). De standaard keus is Grid. Voor geografische coördinaatweergave kan worden gekozen voor alleen graden, graden en minuten, of graden minuten en seconden. Voor alle weer te geven eenheden kan op deze pagina het aantal decimalen worden bepaald. Merk op dat alleen met de op/neer pijltjes een getal kan worden verhoogd of verlaagd Ellipsoid (Ellipsoïde) In de PDS2000 database zijn ellipsoïden gegroepeerd in bestanden. Deze bestanden kunnen de naam van een gebied krijgen, bijvoorbeeld Nederland of België. In zo n bestand staan dan weer de ellipsoïden die voor dat gebied nodig zijn, bijvoorbeeld voor bestand Nederland Bessel 1841, Hayford en WGS 84. De gebiedsbestanden worden aangemaakt in de database. Afb. 3-3 Ellipsoïde De in het project te gebruiken ellipsoïde wordt gekozen door eerste de groepsbestandsnaam te kiezen en vervolgens daaruit een ellipsoïde. De ellipsoïde constanten worden uit het bestand gelezen en kunnen op deze plaats niet bewerkt worden. Voor het toevoegen van bestanden en ellipsoïden, gebruik Explorer General Ellipsoid. PDS Applicatie Boraciet Opera Project Opzetten 11

20 Projection (Projectie) Afb. 3-4 RD en de UTM Zone 31 (3 E) projectie Ook projecties staan in groepsbestanden. In een groepsbestand kunnen meerdere projecties voorkomen. In het bestand Nederland staan standaard de projecties RD (Rijksdriehoeksmeting) en UTM Zone 31 (3E). Kiest u voor RD dan worden geen verdere gegevens getoond. Bij de keus voor UTM worden de projectie constanten getoond. Die kunnen hier niet worden gewijzigd. Voor toevoegen van bestanden, projecties en het wijzigen van de constanten, gebruik Explorer General Projection Logging Transformation (Datumtransformatie voor het Dataloggen) Wordt in het project bijvoorbeeld Bessel 1841 met de RD projectie gebruikt, dan moet er een datumtransformatie (DTF) worden gebruikt om data, die in WGS 84 aangeleverd wordt, correct op het scherm weer te geven. Ook hier geldt dat de parameters voor de transformatie niet gewijzigd kunnen worden, de gevraagde transformatie wordt uit een bestand gehaald. Voor toevoegen van transformaties of het wijzigen van parameters, gebruik Explorer General Datum Transformation. Datumtransformaties worden altijd opgegeven van WGS 84 naar de doel ellipsoïde. Afb. 3-5 DTF om WGS 84 data om te zetten naar Bessel Directories (Bestandsmappen) PDS2000 slaat gelogde data standaard op in een sub-map van het project genaamd LogData. Het is echter altijd mogelijk een andere map 12 Project Opzetten PDS Applicatie Boraciet Opera

21 daarvoor te gebruiken. Door in het veld Log Directory een andere naam te typen wordt een nieuwe map gemaakt. Als voor de naam een datapad wordt opgegeven, dan wordt dat datapad ook gebruikt File History (Historie van Bestanden) Afb. 3-6 Geselecteerde bestand types voor de back-up Historische data kan worden bijgehouden in de Backup map van het project. Als het vinkje is gezet om data te bewaren dan wordt bij het opstarten van een reis een back-up gemaakt van de geselecteerde data items. Er kan worden aangegeven wat de maximale bewaartijd moet zijn (30 dagen, zoals in het hierboven getoonde voorbeeld). Aan de hand van de tijd van de af te spelen reis kan in de Replayer uit de geselecteerde bestand types van de back-up de bijbehorende digitale kaart, baggerwerkinstructies en andere belangrijke informatie gehaald worden (zie Replay op bladzijde 44). De projectconfiguratie is voltooid als alle velden doorlopen zijn. Druk daarna op om de wizard te vervolgen Applicatietype Kiezen Op de volgende pagina van de wizard wordt het applicatietype gekozen. Uit de lijst van beschikbare applicaties worden de volgende gekozen: Voor de baggerschepen - BORACIET Trailing Suction Hopper. Voor de kraan - Grab Crane Dredge. Voor de egalisator - Bottom Grader. Voor de wal server - Dredge Monitor. Kies om naar de volgende pagina van de wizard te gaan Vaartuigconfiguratie Wizard Er moet een keus worden gemaakt om door te gaan met de configuratie of om eerst een vaartuigconfiguratie aan te maken. Wordt Run the Vessel Wizard (nieuw vaartuig maken) aangevinkt, dan vervolgt de wizard met het maken van een vaartuigconfiguratie. Het is ook mogelijk om de vaartuigconfiguratie over te slaan door het vinkje uit te zetten. Er wordt dan vervolgd met de configuratie wizard. PDS Applicatie Boraciet Opera Project Opzetten 13

22 3.2.4 Configuratie Wizard Hier wordt eerst verder gegaan met de configuratie wizard, de beschrijving van de vaartuigconfiguratie start op bladzijde 19. Vink de Run the Configuration Wizard aan en vul in het volgende venster een naam voor de configuratie in Vaartuig Selectie In het volgende scherm kan een vaartuigconfiguratie gekozen worden. Als die nog niet bestaat, kan die achteraf worden aangemaakt. Wordt hier op gedrukt dan vervolgt de configuratie zonder vaartuigconfiguratie Layouts De layouts lijst laat zien welke scherm layout op welke computer is geconfigureerd. De lijst bevat altijd het Control Center en de Acquisition Server, eventuele presentaties kunnen aan de lijst worden toegevoegd door op Add te drukken. Voor de acquisitie en elke toegevoegde presentatie kan een lay-out worden aangemaakt. Afb. 3-7 Layouts Op zowel de schepen als op de wal server kunnen verschillende layouts voor de acquisitie gemaakt worden, die door de gebruiker geselecteerd kunnen worden. Ook kunnen op de schepen en op de wal server verschillende presentaties aangemaakt worden. De presentaties die gecreëerd zijn op de wal server kunnen ook op de wal client getoond worden. Voor alle layouts die op de wal server gecreëerd worden moet de computernaam worden zoals deze op het wal netwerk bekend is. Via in Layouts en in Layout kan de juiste naam geselecteerd worden. 14 Project Opzetten PDS Applicatie Boraciet Opera

23 Afb. 3-8 Een lay-out kiezen of via Browse de computernaam veranderen Layout Editor Door op of te drukken in Layout wordt de Layout Editor gestart waarmee respectievelijk een nieuwe layout kan worden gemaakt of een bestaande worden aangepast. Layouts kunnen door de acquisitie en elke presentatie worden gebruikt. Via het menu Edit > Display Manager of via in de werkbalk kunnen de benodigde vensters worden geselecteerd. Welke vensters er gebruikt kunnen worden, wordt verder besproken in het hoofdstuk Vensters op bladzijde 61. Afb. 3-9 Mogelijke layout Het in- en uitschakelen van vensters kan ook tijdens de navigatie worden geregeld. De layout Program Default bevat een minimale hoeveelheid vensters (alleen een berichtenvenster) en kan altijd worden gekozen om te beginnen. Sla de nieuw gemaakte layout op met File > Save As. Wanneer een bestaande is aangepast kan deze opgeslagen worden met File > Save of via op de werkbalk. Sluit vervolgens de Layout Editor af en druk op OK om de layout dialoog te sluiten. Druk op om de wizard te vervolgen. PDS Applicatie Boraciet Opera Project Opzetten 15

24 Events (Gebeurtenissen) Hiermee kan de methode van automatisch events genereren worden gekozen. Events kunnen ook in de acquisitieserver worden aangepast. Bij Boraciet worden de events niet gebruikt. Druk op om de wizard te vervolgen. De alarmen die in de vaartuigconfiguratie worden aangemaakt worden wel verstuurd naar de wal server Alarms (Alarmen) Ook het alarmeringsvenster kan in eerste instantie zonder wijzigingen worden afgesloten. Alarmen kunnen tijdens de navigatie worden gemaakt, gewijzigd en/of verwijderd. De alarmen die op deze plaats worden aangemaakt, zijn lokale alarmen. Een alarm dat op één van de schepen in de configuratie wordt aangemaakt, wordt niet overgestuurd via de File Exchange en is dus niet actief op de wal server. Afb Alarm pagina Druk op om een alarm toe te voegen of selecteer een alarm en druk op om een bestaand alarm te wijzigen. In beide situaties wordt het Conditions (condities) venster geopend om een conditie op te stellen of te wijzigen waardoor het alarm actief wordt. Condities Venster Afb Het conditie venster 16 Project Opzetten PDS Applicatie Boraciet Opera

25 Druk op om een conditie toe te voegen. Een data element moet gekozen worden en een conditie met een waarde wordt ingesteld. Afb Een conditie op de GPS mode Druk op om de conditie toe te voegen. Er kunnen voor één alarm meerdere condities opgesteld worden. Alle condities moeten waar zijn voordat het alarm actief wordt. Soms is het makkelijker om 2 aparte alarmen te creëren dan 1 complex alarm. Wanneer de alarmen zijn opgesteld kan de wizard worden afgesloten. Druk tweemaal op om de wizard af te ronden en de benodigde bestanden op te slaan. PDS Applicatie Boraciet Opera Project Opzetten 17

26

27 4 Boordsysteem 4.1 Algemeen Voor de schepen in het Boraciet systeem moet het boordsysteem opgezet worden om de productie via PDS2000 te kunnen volgen. Allereerst moet er een project worden opgezet zoals in hoofdstuk Project Opzetten op bladzijde 9 is besproken. Daarna moet er voor het schip een vaartuigconfiguratie aangemaakt worden. 4.2 Vaartuigconfiguratie Op elk schip moet een vaartuigconfiguratie worden aangemaakt voordat de acquisitie gestart kan worden. Een vaartuigconfiguratie bevat alle scheepsgebonden parameters. Er zijn een aantal manieren om een vaartuigconfiguratie aan te maken of aan te passen: 1. Via de New Project Wizard kan een nieuwe vaartuigconfiguratie aangemaakt worden. 2. Via de Explorer Project Vessel kan een nieuwe worden aangemaakt of een bestaande worden aangepast. 3. Via het menu Acquisition > Configuration of via op de werkbalk staat onder het tabblad Vessel een bestaande vaartuigconfiguratie van het huidige project. Klik op om alle gegevens van het vaartuig met behulp van tabbladen te zien. 4. Via het menu Acquisition > New > Vessel wordt een wizard gestart om een nieuwe vaartuigconfiguratie aan te maken. Wordt de wizard gebruikt om een nieuwe vaartuigconfiguratie te maken, dan zijn er geen tabbladen zichtbaar. De knoppen en zijn dan onder elk venster zichtbaar om door de bladen te stappen. Hieronder wordt het opzetten van de nieuwe vaartuigconfiguratie besproken via de hierboven genoemde stappen in item 2. Klik met de rechter muis knop op Vessel in de Explorer en selecteer New File, geef een eenduidige naam voor de vaartuigconfiguratie en klik op Geometrie Het eerste tabblad van de vaartuigconfiguratie behandelt de scheepsgeometrie. Onder scheepsgeometrie wordt de inmeting van het vaartuig verstaan, dus opstelpunten, diepgang en scheepscontour. Alle PDS Applicatie Boraciet Opera Boordsysteem 19

28 punten op het schip worden opgegeven vanuit een referentie punt (CRP of Central Reference Point) en zijn in systeemeenheden. Voor de scheepscontour kunnen de benodigde aanzichten gemaakt worden. Hier is minimaal een bovenaanzicht van het schip nodig. Wanneer andere aanzichten van het schip nodig zijn kunnen deze hier aangemaakt worden. Naast de aanzichten van het schip kunnen hier ook de aanzichten van bepaalde apparatuur aan boord getekend worden, zoals bijvoorbeeld de zuigbuis, de zuigkop, de beun, de eg en de grijper van de kraan. + Z Omhoog - X Bakboord + Y Boeg CRP X = 0 Y = 0 Z = 0 - Y Achterschip + X Stuurboord - Z Naar beneden Afb. 4-1 De scheepsconventie Offsets zijn opstelpunten op het schip. Een lijst met opstelpunten wordt hier gemaakt en later worden die punten aan de respectievelijke sensoren toegekend. De X, Y en Z zijn van het CRP naar het opstelpunt Equipment (Sensoren) De Equipment pagina dient voor het kiezen van de te gebruiken sensoren, het toekennen en instellen van een communicatiekanaal aan een gekozen sensor, en het instellen van de bij de sensor behorende berekeningen. 20 Boordsysteem PDS Applicatie Boraciet Opera

Handleiding. SeaClearII Navigatie Programma DEZE BESCHRIJVING HEEFT BETREKKING OP SEACLEARII, VERSIE 1.0.0.164 (JUNI 2005).

Handleiding. SeaClearII Navigatie Programma DEZE BESCHRIJVING HEEFT BETREKKING OP SEACLEARII, VERSIE 1.0.0.164 (JUNI 2005). Handleiding SeaClearII Navigatie Programma DEZE BESCHRIJVING HEEFT BETREKKING OP SEACLEARII, VERSIE 1.0.0.164 (JUNI 2005). 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...4 1.1. HET DASHBOARD (GEBRUIKERS INTERFACE)...

Nadere informatie

CamTech. RAS Plus. Gebruikershandleiding. Remote Administration System Plus HELPDESK : 0900-27274357. Postbus 218 510 AE Drunen

CamTech. RAS Plus. Gebruikershandleiding. Remote Administration System Plus HELPDESK : 0900-27274357. Postbus 218 510 AE Drunen CamTech RAS Plus Remote Administration System Plus Gebruikershandleiding Postbus 218 510 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl Remote Administration

Nadere informatie

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC Handleiding 2.0 2014 Deze handleiding is geschreven en beschikbaar gesteld door MCC-ModelCarParts.Dit document, dan wel enige informatie hieruit, mag niet geheel

Nadere informatie

Installatiehandleiding NEP Installatiehandleiding v2.0. Norman Email Protection Versie 4.5. Voor Windows 2003 Small Business Server

Installatiehandleiding NEP Installatiehandleiding v2.0. Norman Email Protection Versie 4.5. Voor Windows 2003 Small Business Server Installatiehandleiding NEP Installatiehandleiding v2.0 Norman Email Protection Versie 4.5 Voor Windows 2003 Small Business Server De inhoud van deze handleiding is uitsluitend bedoeld ter informatie en

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...4 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN...4 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...5 4. INLOGGEN...9 5. GEBRUIK VAN DE BACK-UP SOFTWARE...12 6. BACK-UP TAAK INSTELLINGEN...14

Nadere informatie

VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING

VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING 2 3 Editie : 01-09 - 2001 2001 by VECTRON Systems AG, Münster Alle technische wijzigingen zijn streng verboden. Alle rechten voorbehouden. VECTRON VECTRON Systems

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Nederlandse Versie 1.2

Gebruikershandleiding. Nederlandse Versie 1.2 Gebruikershandleiding Nederlandse Versie 1.2 Inhoudsopgave 1. Programma introductie...4 2. Voorbereidingen voor bediening...4 2.1 Minimale systeemeisen...4 2.2 evideoclient16 installeren...4 2.3 Netwerk

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise Fidura Enterprise Revisie datum: 28 maart 2012 cversie: 1.1 Inhoudsopgave INSTALLATIEHANDLEIDING 3.0.0...1 FIDURA ENTERPRISE...1 INHOUDSOPGAVE...2 INHOUDSOPGAVE...3 BIJLAGE(N):...5 1 INLEIDING...6 1.1

Nadere informatie

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu CENTIS BACKUP http://www.centis-backup.eu GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 1.2.1 Juli 2007 1 Copyright 2006-2007 CareWorks Centis Backup betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

DooX 5.0. Gebruikershandleiding

DooX 5.0. Gebruikershandleiding DooX 5.0 Dredger Orientation for Optimal exploitation Gebruikershandleiding VanDenBempt automatisering Transformatorhof 1 7556 RA Hengelo 074-2777126 info@vandenbempt.nl www.vandenbempt.nl VanDenBempt

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

KPN Mobiel Internet Dashboard v2.1

KPN Mobiel Internet Dashboard v2.1 KPN Mobiel Internet Dashboard v2.1 Gebruikershandleiding 2.1.0 14.11.2008 Bryggegaten 7, N-0250 Oslo, Norway Tel: +47 24 13 47 00 Fax: +47 24 13 47 01 hello@birdstep.com www.birdstep.com Copyright 2008

Nadere informatie

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers Competentiemonitor Handleiding voor Medewerkers Competentie Monitor versie: 2.3.7 Document versie: 1.7.0 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Document conventies... 4 Introductie... 5 Beschikbare

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. ARA-pro Versie 5. ARA-pro is een geregistreerd handelsmerk van Adesys bv, Wateringen, NL

Gebruikershandleiding. ARA-pro Versie 5. ARA-pro is een geregistreerd handelsmerk van Adesys bv, Wateringen, NL Gebruikershandleiding ARA-pro Versie 5 ARA-pro is een geregistreerd handelsmerk van Adesys bv, Wateringen, NL uitgave 01-10-2012 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...2 2. De werking van ARA...6 2.1 Onderdelen...6

Nadere informatie

Logicworks CRM 7. Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011

Logicworks CRM 7. Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011 Logicworks CRM 7 Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011 Bezoekadres De Wig 8 2954 CA Alblasserdam Postadres Postbus 62 2950 AB Alblasserdam T +31 (0)78 691

Nadere informatie

IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING

IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 2011 BE Instituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België Externe statistieken de Berlaimontlaan 14 1000 Brussel Inhoudsopgave 1 INLEIDING...

Nadere informatie

10 End call-module... 30 11 Router-module... 31 11.1 Het definiëren van agenten... 36 11.2 Het definiëren van vaardigheden... 38 11.

10 End call-module... 30 11 Router-module... 31 11.1 Het definiëren van agenten... 36 11.2 Het definiëren van vaardigheden... 38 11. Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Het starten en stoppen van het runtime-systeem... 3 3 Back-ups... 4 3.1 Een back-up maken:... 4 4 Werken met de Application Builder... 5 4.1 Het starten van de Application

Nadere informatie

Een uitgave van PHILIPS COMMUNICATION SYSTEMS HILVERSUM, THE NETHERLANDS. Order No: 9600 068 01201. Datum: Januari 1999

Een uitgave van PHILIPS COMMUNICATION SYSTEMS HILVERSUM, THE NETHERLANDS. Order No: 9600 068 01201. Datum: Januari 1999 Een uitgave van PHILIPS COMMUNICATION SYSTEMS HILVERSUM, THE NETHERLANDS Order No: 9600 068 01201 Datum: Januari 1999 Er is zorgvuldig naar gestreefd om de informatie in deze handleiding zo nauwkeurig

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1. Algemene functionaliteit Vensters... 26. Vensters... 27. Werkbladen...

Inhoudsopgave. Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1. Algemene functionaliteit Vensters... 26. Vensters... 27. Werkbladen... Handleiding: Centix Office versie 4.0.10 Publicatiedatum: 10 november 2009 Pagina 1 van 228 pagina s. Inhoudsopgave Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1 Database... 1 Backup & Restore

Nadere informatie

Installatiehandleiding. programmatuur. versie 6.00 (13-03-2015)

Installatiehandleiding. programmatuur. versie 6.00 (13-03-2015) Installatiehandleiding programmatuur versie 6.00 (13-03-2015) Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 - Installatie en onderhoud van een Licentie... 4 1.1 - Algemeen... 4 1.2 Overzicht licentietypen... 4 1.3

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11

Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11 Installatiehandleiding voor de systeembeheerder EamenTester 2.11 ICTeamenhelpdesk Het gebruik van EamenTester 2.11 bij de eamens wordt ondersteund door de ICTeamenhelpdesk. Informatie over de bereikbaarheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen.

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen. 2 Supportdesk Pro Handleiding Inhoudsopgave 0 5 I Introductie Supportdesk Pro 1 Welkom... 5 5 II Werken met Supportdesk Pro 1 Algemeen... 5 Gebruik 2 Zaken 5... 5 Inleiding 5 De soort van een zaak 5 Supportdesk

Nadere informatie

HDN Server Installatie handleiding

HDN Server Installatie handleiding HDN Server Installatie handleiding Hypotheken Data Netwerk Versie 2.6.0.3 30 Juni 2010 HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

EM4484 Draadloze Internet Camera

EM4484 Draadloze Internet Camera EM4484 Draadloze Internet Camera 2 NEDERLANDS EM4484 Draadloze Internet Camera Waarschuwingen en aandachtspunten Als gevolg van Europese regelgeving kan een draadloos product in sommige Europese lidstaten

Nadere informatie

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v.

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v. Handleiding d-basics Handleiding d-basics Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie