Gebruikershandleiding. Nero Recode.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding. Nero Recode. www.nero.com"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding Nero Recode

2 Copyright en handelsmerken De gebruikershandleiding bij Nero Recode 2 en de Nero Recode 2-software zijn beschermd door middel van copyright en zijn eigendom van Ahead Software AG, Im Stoeckmaedle 18, Karlsbad, Duitsland. Alle rechten voorbehouden. Deze gebruikershandleiding bevat materiaal waarop het internationaal auteursrecht van toepassing is. Het is uitdrukkelijk verboden om de handleiding of de software geheel of gedeeltelijk te kopiëren, verveelvoudigen, dupliceren of over te dragen zonder vooraf schriftelijke toestemming te verkrijgen van Ahead Software AG. Alle merknamen en handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars. DEZE HANDLEIDING WORDT ZONDER ENIGE WIJZIGINGEN BESCHIKBAAR GESTELD. AHEAD SOFTWARE AG DOET GEEN TOEZEGGINGEN EN GEEFT GEEN GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, MET BETREKKING TOT, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, INBREUK OP RECHTEN OF EIGENDOM, DAT DE INHOUD VAN DE HANDLEIDING VOOR EEN BEPAALD DOEL GESCHIKT IS; NOCH DAT DE TENUITVOERLEGGING VAN GENOEMDE INHOUD NIET INBREUKMAKEND IS OP DE OCTROOIEN, DE AUTEURSRECHTEN (COPYRIGHT), DE HANDELSMERKEN OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN. AHEAD SOFTWARE AG IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE; SPECIALE OF GEVOLGSCHADE ALS GEVOLG VAN ENIG GEBRUIK VAN DE HANDLEIDING OF DE TENUITVOERLEGGING VAN DE INHOUD HIERVAN. De naam en handelsmerken van Ahead Software AG mogen NIET worden gebruikt voor reclame- of publiciteitsdoeleinden met betrekking tot deze handleiding of de inhoud hiervan zonder dat hiervoor vooraf schriftelijke toestemming is verkregen. Het eigendom van het copyright op deze handleiding berust te allen tijde bij Ahead Software AG. Ahead Software AG aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid van de inhoud van de handleiding. De inhoud van de bijgeleverde software en van de handleiding kan worden gewijzigd. Als u niet in het bezit bent van het copyright noch toestemming hebt van de houder van het copyright, vormt het onbevoegd kopiëren van cd s of dvd's een schending van het nationale en internationale recht, hetgeen ernstige straffen tot gevolg kan hebben. Copyright Ahead Software AG REV 1.0

3 Inhoudsopgave 1 Informatie over Nero Recode Wat is Nero Recode 2? Nero Recode 2 als kopieerprogramma Nero Recode 2 als compilatieprogramma Nero Recode 2 als conversieprogramma Systeemvereisten Installatie Nero Recode 2 starten Nero Recode 2 openen met Nero StartSmart Nero Recode 2 afzonderlijk starten De interface van Nero Recode Inleiding Een dvd volledig kopiëren Dvd-video Dvd-data Uw eigen dvd maken Dvd-video Dvd-data Een Nero Digital Disc maken Dvd-video Geavanceerde weergave Een importprofiel selecteren Een Nero Digital-profiel selecteren Computer uitschakelen wanneer het branden is voltooid De brandprioriteit instellen Nero Recode 2 configureren De inhoud van een schijf wissen Informatie verkrijgen over de geplaatste schijf Nero Cover Designer Importprofielen Een importprofiel maken Een bestaand importprofiel bewerken Een importprofiel verwijderen Nero Recode Inhoudsopgave 3

4 4 Een dvd kopiëren Algemene informatie Kopiëren zonder de dvd-structuur te wijzigen Kopiëren (en de dvd-structuur wijzigen) Een dvd importeren De structuur van een dvd wijzigen Een nieuwe dvd maken Een nieuwe dvd maken Verdere opties Video's inkorten Afzonderlijke titels samenvoegen Samengevoegde titels scheiden Dvd-video's converteren naar MPEG-4-bestanden met Nero Digital Dvd-videotitels converteren naar MPEG-4-formaat Extra opties voor conversie Een audiotrack selecteren De subtitel selecteren Informatie op de dvd-videotitel De Nero Digital-coderingsinstellingen opgeven De video-instellingen opgeven De audio-instellingen opgeven Een schijf branden Een schijf branden Brandopties Nero Digital-instellingen Nero Digital-instellingen Normale modus Expertmodus Toetsenbordcombinaties Toetsenbordcombinaties Service Veelgestelde vragen De audiotracks die ik heb geselecteerd, staan niet op de gekopieerde dvd. Wat heb ik fout gedaan? De ondertitels die ik heb geselecteerd, staan niet op de gekopieerde dvd. Wat heb ik fout gedaan? Nero Recode Inhoudsopgave 4

5 9.1.3 De dvd die ik heb gemaakt, heeft een DTS-soundtrack maar ik hoor geen geluid. Wat is er misgegaan bij de opname? Het hercoderen van dvd's duurt de ene keer langer dan de andere keer, afhankelijk van de gebruikte dvd. Hoe komt dat? Ik heb een dvd geplaatst en wil deze kopiëren, maar de dvd wordt niet herkend door Nero Recode 2. Wat doe ik fout? Ik heb een MPEG-4-bestand gemaakt, maar ik heb maar één soundtrack. Wat is er misgegaan? Ik wil graag een latere versie van Nero Recode 2. Hoe kom ik te weten of er een update is en waar kan ik deze downloaden? Waar kan ik assistentie krijgen in geval van technische problemen? Contact opnemen Index Nero Recode Inhoudsopgave 5

6 1 Informatie over Nero Recode Wat is Nero Recode 2? Nero Recode 2 is een programma dat drie verschillende taken uitvoert met betrekking tot dvd-videotitels die niet zijn voorzien van een kopieerbeveiliging Nero Recode 2 als kopieerprogramma Nero Recode 2 is een programma voor het kopiëren en archiveren van dvdvideotitels die niet zijn voorzien van een kopieerbeveiliging naar een dvd+r/rw-, dvd-r/rw- of dvd-ram-schijf van 4,7 GB. Als de bron-dvd groter is dan 4,7 GB, kan deze door Nero Recode 2 worden gecomprimeerd, zodat de inhoud op een lege dvd-schijf past. Gewoonlijk leidt dit niet tot merkbaar kwaliteitsverlies. U kunt met Nero Recode 2 ook audiotracks en ondertiteling verwijderen, bijvoorbeeld om een maximale beeldkwaliteit te verkrijgen. Bijzonder hierbij is dat zelfs het dvd-menu van de bron-dvd intact blijft wanneer er titels zijn verwijderd. Als alternatieve oplossing kan de doel-dvd worden opgeslagen op de harde schijf in de vorm van een dvd-videomap, ook wel een 'disk image' op de harde schijf genoemd Nero Recode 2 als compilatieprogramma Nero Recode 2 is een programma voor het compileren van dvd-videotitels (die niet zijn voorzien van een kopieerbeveiliging) op andere media (cd's en dvd's). Als u dvd-videotitels op verschillende dvd's hebt en uw favoriete titels op één dvd wilt compileren, kunt u Nero Recode 2 gebruiken om de gewenste dvdvideotitels in een nieuwe compilatie te plaatsen en vervolgens te branden. Het maakt niet uit of u de compilatie op een dvd of cd brandt Nero Recode 2 als conversieprogramma Nero Recode 2 is een programma waarmee u dvd-videotitels die niet zijn voorzien van een kopieerbeveiliging kunt converteren naar Nero Digitalformaat (MPEG-4) en deze vervolgens kunt branden op schijven. Nero Recode Informatie over Nero Recode 2 6

7 1.2 Systeemvereisten 1.3 Installatie Nero Recode 2 wordt samen met NeroVision Express 2 geïnstalleerd en de systeemvereisten zijn voor beide programma's gelijk. Gedetailleerde informatie over de systeemvereisten vindt u in de gebruikershandleiding bij NeroVision Express 2. Daarnaast hebt u een computer nodig met ingebouwde dvd-rom of dvd-recorder om dvd's te kunnen lezen of branden. Nero Recode 2 wordt niet afzonderlijk, maar samen met NeroVision Express 2 geïnstalleerd. Na de installatie van NeroVision Express 2 bent u dus automatisch ook in het bezit van Nero Recode Nero Recode 2 starten U kunt Nero Recode 2 op twee manieren starten: via Nero StartSmart, de 'commandopost' van alle Nero-producten, of rechtstreeks Nero Recode 2 openen met Nero StartSmart Open Nero StartSmart, selecteer 'dvd' als recorderformaat en klik op het veld met de tekst 'Hele DVD naar DVD kopieren'. Nero Recode Informatie over Nero Recode 2 7

8 1.4.2 Nero Recode 2 afzonderlijk starten Ga als volgt te werk om Nero Recode 2 te starten: Klik op START > ALLE PROGRAMMA'S > NERO > NeroVision Express 2 > Nero Recode. Nero Recode Informatie over Nero Recode 2 8

9 2 De interface van Nero Recode Inleiding De interface van Nero Recode 2 is onafhankelijk van de gekozen taak. Dit betekent dat elke interface verschillende opdrachten bevat. De verschillende interfaces worden beschreven in de volgorde waarin ze in het selectiegebied van het startvenster verschijnen. Nero Recode De interface van Nero Recode 2 9

10 2.2 Een dvd volledig kopiëren Een dvd kan naast videobestanden die met een dvd-speler kunnen worden afgespeeld, ook andere soorten data bevatten. Deze data kunnen niet worden afgespeeld op een normaal verkrijgbare dvd-speler, maar uitsluitend op het dvdrom/dvd-brandstation van een computer. Bij het kopiëren van een dvd kan Nero Recode 2 zowel de video- als de data-inhoud kopiëren. U kunt natuurlijk ook alleen het videogedeelte kopiëren, als u dat wilt. U gaat naar het gedeelte voor het kopiëren van hele dvd's door in het startvenster te klikken op 'Hele dvd naar dvd kopiëren' Dvd-video Nadat u in het startvenster op 'Hele dvd naar dvd kopiëren' hebt geklikt, wordt het dvd-video-gebied van het backup-venster voor uw dvd's geopend. Nero Recode De interface van Nero Recode 2 10

11 Als u op 'Dvd-videobestanden' klikt, gaat u naar het videogebied van Nero Recode 2. Als u op de knop 'Dvd importeren' klikt, wordt er een dialoogvenster geopend waarin u de geselecteerde dvd kunt importeren. Deze knop is alleen actief als een dvd-videotitel is geïmporteerd. Als u op de knop 'Uitschakelen' klikt, worden titels die oorspronkelijk aanwezig waren, verwijderd, zodat ze niet op de gebrande kopie worden opgenomen. Deze knop is alleen actief als een geïmporteerde dvd-videotitel is gedeactiveerd. Als u op 'Inschakelen' klikt, worden titels geactiveerd die eerder waren gedeactiveerd, zodat ze in de gebrande kopie worden opgenomen. Deze knop is alleen actief als een dvd-videotitel is geïmporteerd. Als u op de knop 'Vergrendelingsverhouding' klikt, wordt de opnamekwaliteit van de dvdvideotitel niet langer automatisch aangepast. Het is daarna nog wel mogelijk met behulp van de schuifregelaar de kwaliteitsinstelling handmatig aan te passen. Deze knop is alleen actief als een dvd-videotitel is geïmporteerd en automatische aanpassing van de opnamekwaliteit is gedeactiveerd. Klik op de knop 'Ontgrendelingsverhouding' om de automatische aanpassing van de opnamekwaliteit weer te activeren. Het selectievakje 'Aan doel aanpassen' is standaard ingeschakeld. Dit betekent dat de geplaatste schijf later automatisch zal worden aangepast aan de grootte van de lege schijf (indien technisch mogelijk). Nero Recode De interface van Nero Recode 2 11

12 Als het selectievakje 'Aan doel aanpassen' is ingeschakeld, kunt u het doel selecteren door te klikken op de vervolgkeuzelijst. De niveau-indicator zal worden aangepast aan het doel. Als het selectievakje 'Aan doel aanpassen' is uitgeschakeld, kan de grootte van een kopie onafhankelijk van de beschikbare schijfruimte worden opgegeven. In dat geval lukt niet mogelijk niet om de nieuwe dvd-structuur op een normaal verkrijgbare lege schijf te branden. Deze methode is echter wel geschikt als u een dvd-video wilt afspelen vanaf de harde schijf. Dit informatieveld geeft aan hoeveel ruimte momenteel beschikbaar is op de schijf. De niveau-indicator van Nero Recode 2 geeft aan hoeveel schijfruimte bezet is. Zolang de balk van de niveau-indicator blauw is, past de volledige inhoud op de schijf. Als er een rode balk in de indicator verschijnt, is de hoeveelheid data te groot voor de capaciteit van de schijf. Als u op de knop '?' klikt, verschijnt er informatie over Nero Recode 2. Nero Recode De interface van Nero Recode 2 12

13 2.2.2 Dvd-data Als u op 'Dvd-databestanden' klikt, gaat u naar het datagebied van Nero Recode 2. In tegenstelling tot het videogebied, bevat het gebied 'Dvd-databestanden' de volgende elementen. Als u op de knop 'Bestanden toevoegen' klikt, wordt een dialoogvenster geopend waarin u de geselecteerde databestanden kunt importeren. Deze knop is alleen actief als een databestand aanwezig is. Als u op de knop 'Verwijderen' klikt, worden eventueel toegevoegde databestanden verwijderd. Als u op dit pictogram klikt, verschijnt een dialoogvenster waarin u een naam kunt opgeven voor een nieuwe map in de datasectie van de schijf. Nero Recode De interface van Nero Recode 2 13

14 Dit pictogram is alleen actief in een onderliggende map. Als u op dit pictogram klikt, wordt de inhoud van de bovenliggende map weergegeven. Als u op deze vervolgkeuzelijst klikt, wordt er een menu geopend waarin u kunt kiezen hoe de beschikbare bestanden worden weergegeven in de mappen. Nero Recode De interface van Nero Recode 2 14

15 2.3 Uw eigen dvd maken U kunt met Nero Recode 2 snel en gemakkelijk een nieuwe dvd maken van bestaande dvd-videotitels (mits deze niet zijn voorzien van een kopieerbeveiliging). Hierdoor kunt u zelf een 'Het beste van'-dvd maken van bestaande dvd-videotitels en databestanden. Daarbij kunt u natuurlijk ook ongewenste ondertiteling en audiotracks verwijderen, net als bij het kopiëren van een dvd. U gaat naar het gedeelte waar u uw eigen dvd's kunt maken door te klikken op 'Een dvd opnieuw maken' in het startvenster Dvd-video Nadat u in het startvenster op 'Een dvd opnieuw maken' hebt geklikt, wordt het dvd-videogebied van het compilatievenster voor uw eigen dvd's geopend. Nero Recode De interface van Nero Recode 2 15

16 In tegenstelling tot het kopieervenster voor een dvd, zijn in het compilatievenster de volgende nieuwe knoppen beschikbaar. Deze knop is alleen actief als een dvd-videotitel is geïmporteerd. Als u op de knop 'Begin / Einde' klikt, wordt er een venster geopend waarin de titels kunnen worden ingekort. U geeft hier het eerste en het laatste frame op. Meer gedetailleerde informatie over het inkorten van dvd-video's vindt u in 'Video's inkorten'. Deze knop is alleen actief als een dvd-videotitel is geïmporteerd en als ten minste twee titels zijn gemarkeerd. Als u op de knop 'Titels samenvoegen' klikt, worden de twee titels samengevoegd tot één titel. Meer gedetailleerde informatie over het mixen van dvd-video's vindt u in 'Afzonderlijke titels samenvoegen'. Deze knop is alleen actief als een dvd-videotitel is geïmporteerd en twee titels zijn samengevoegd tot één enkele titel. Als u op de knop 'Apart' klikt, worden de samengevoegde titels gescheiden, zodat de oorspronkelijke titels weer in hun oorspronkelijke vorm beschikbaar zijn. Meer gedetailleerde informatie over het scheiden van dvd-video's vindt u in 'Samengevoegde titels scheiden'. Nero Recode De interface van Nero Recode 2 16

17 2.3.2 Dvd-data Als u op 'Dvd-databestanden' klikt, gaat u naar het datagebied van Nero Recode 2. In tegenstelling tot het datavenster in het kopieergebied, bevat dit venster geen nieuwe gebieden en knoppen. Daarom wordt dit venster hier verder niet beschreven. Nero Recode De interface van Nero Recode 2 17

18 2.4 Een Nero Digital Disc maken U kunt Nero Recode 2 gebruiken om dvd-videotitels (die niet zijn voorzien van een kopieerbeveiliging) met behulp van Nero Digital snel en gemakkelijk te converteren naar MPEG-4-bestanden. Net als bij het maken van uw eigen dvdcompilatie, kunt u bestaande titels inkorten als u slechts bepaalde gedeelten van een dvd-titel wilt gebruiken. In tegenstelling tot een dvd, kan een MPEG-4- bestand dat is gemaakt met Nero Digital alleen soundtracks en ondertiteling in één taal bevatten. U gaat naar het veld voor het maken van een Nero Digital Disc door te klikken op 'Dvd naar Nero Digital kopiëren' in het startvenster Dvd-video Als u in het startvenster klikt op 'Dvd naar Nero Digital kopiëren', wordt het dvdvideogebied van het compilatievenster geopend, waar u dvd-video's naar MPEG- 4-bestanden kunt converteren. Het Nero Digital Disc-importgedeelte bevat slechts één venster voor het importeren van dvd-video's, omdat databestanden niet kunnen worden geconverteerd naar MPEG-4-bestanden. Nero Recode De interface van Nero Recode 2 18

19 Er zijn nu twee nieuwe knoppen beschikbaar die niet aanwezig zijn in de kopieeren compilatievensters voor dvd's. Deze twee knoppen zijn alleen actief als een dvd-videotitel is geïmporteerd. Als u op de juiste knop klikt, wordt een venster geopend waarin u kunt opgeven welke video- en audio-instellingen u wilt gebruiken bij het converteren. Gedetailleerde informatie over Nero Digital-instellingen vindt u in 'De video-instellingen opgeven' en 'De audio-instellingen opgeven'. Nero Recode De interface van Nero Recode 2 19

20 2.5 Geavanceerde weergave Als u op de knop 'Meer' klikt, wordt de interface van Nero Recode 2 uitgebreid. In de geavanceerde weegave van Nero Recode 2 zijn extra opties beschikbaar. U kunt deze weergave gebruiken om het programma aan te passen aan uw eigen wensen en om andere functies met betrekking tot dvd's te starten. De inhoud van dit gedeelte hangt af van het Nero Recode 2-element dat actief was toen u op de knop 'Meer' klikte. In het volgende diagram ziet u het veld waarin alle profielen en opdrachten worden weergegeven Een importprofiel selecteren In dit gebied kunt u het gewenste profiel selecteren. De instellingen bepalen de resultaten van de uiteindelijke dvd. De wijze waarop u een profiel kunt instellen, wordt uitgebreid beschreven. Lees hiervoor 'Een importprofiel maken'. U kunt het profiel wijzigen door te klikken op de vervolgkeuzelijst en het gekozen importprofiel te selecteren Een Nero Digital-profiel selecteren Dit profiel is alleen beschikbaar als de taak 'Dvd naar Nero Digital kopiëren' is gekozen. In dit gedeelte kunt u het gewenste conversieprofiel selecteren. De grootte van het uiteindelijke resultaat hangt af van het doel van de geconverteerde dvd-titel. Nero Recode De interface van Nero Recode 2 20

21 U kunt het profiel wijzigen door te klikken op de vervolgkeuzelijst en het gewenste profiel te selecteren Computer uitschakelen wanneer het branden is voltooid In het dialoogvenster voor het branden kan de gebruiker opgeven of de computer moet worden uitgeschakeld nadat het brandproces is voltooid. Dit selectievakje bepaalt of de computer wel of niet wordt uitgeschakeld wanneer het brandproces is voltooid. Het selectievakje is standaard uitgeschakeld. Met andere woorden: de computer wordt na het branden niet uitgeschakeld, maar blijft ingeschakeld De brandprioriteit instellen In het dialoogvenster voor het branden kan de gebruiker opgeven hoe de systeemcapaciteit van de computer moet worden benut tijdens het branden van een schijf. In dit gebied kunt u de gewenste prioriteit selecteren. U kunt de prioriteit wijzigen door te klikken op de vervolgkeuzelijst en de gewenste prioriteit te selecteren. Nero Recode De interface van Nero Recode 2 21

22 2.5.5 Nero Recode 2 configureren Als u op het gedeelte 'Configureren' klikt, wordt het configuratiemenu van Nero Recode 2 geopend met daarin verschillende tabbladen die het gedrag van het programma bepalen. Als u op 'OK' klikt, worden de wijzigingen opgeslagen en wordt het venster gesloten. Dvd Dvd importeren Dit selectievakje bepaalt bij het importeren van een dvd met data of de inhoud ook wordt overgenomen. Het selectievakje is standaard uitgeschakeld. Met andere woorden: de data-inhoud van een dvd wordt niet automatisch meegekopieerd. Uitvoer-dvd Dit selectievakje bepaalt of eventuele elementen van een dvd die zijn geblokkeerd voor invoer van de gebruiker, tijdens het kopiëren toegankelijk moeten worden gemaakt voor gebruikers. Dit is tevens de standaardinstelling. Als de oorspronkelijke dvd bijvoorbeeld een sectie bevat die niet kan worden overgeslagen (waardoor de inhoud ervan altijd zichtbaar is tijdens het afspelen), kan deze sectie worden gedeblokkeerd, zodat gebruikers deze kunnen overslaan of versneld afspelen. Standaard is dit selectievakje ingeschakeld, waardoor de sectie wordt gedeblokkeerd en de gebruiker toegang heeft tot de betreffende gebieden. Nero Recode De interface van Nero Recode 2 22

23 Als de oorspronkelijke dvd uit twee lagen bestaat, bevat de dvd een opdracht waardoor het beeld korte tijd wordt gestopt, zodat de laser van de eerste naar de tweede laag kan springen. Bij het kopiëren naar een dvd met slechts één laag is deze opdracht onnodig en kan deze worden verwijderd. Het selectievakje is standaard ingeschakeld. Nero Digital Nadat u met Nero Recode 2 een MPEG-4-bestand hebt gemaakt, kan door het programma worden aangegeven dat de kwaliteit van de resulterende video zou kunnen worden verbeterd als de procedure nogmaals wordt uitgevoerd. In dat gevai kunt u op dit tabblad aangeven hoe u verder wilt gaan. U kunt de instelling wijzigen door te klikken op de vervolgkeuzelijst en de gewenste optie te selecteren. Ask me to confirm Don t ask me. Always do a second pass Don t ask me. Never do a second pass Als een tweede procedure de kwaliteit kan verbeteren, verschijnt er na de eerste procedure altijd een dialoogvenster waarin u kunt kiezen of u een tweede procedure wilt uitvoeren. Als een tweede procedure de kwaliteit kan verbeteren, wordt dit automatisch gedaan, zonder eerst om bevestiging te vragen. Er wordt nooit een tweede procedure uitgevoerd, zelfs als de kwaliteit van het MPEG-4-bestand daarmee zou toenemen. Nero Recode De interface van Nero Recode 2 23

24 Opties voor de gebruikersinterface Als u op 'Alles activeren' klikt, worden alle eerder handmatig uitgeschakelde waarschuwingsberichten weer ingeschakeld. Voorbeeldvenster Dit gebied bepaalt de kwaliteit van de audio-uitvoer wanneer de dvd-titel wordt bekeken in het voorbeeldvenster. U kunt de instelling wijzigen door te klikken op de vervolgkeuzelijst en de gewenste optie te selecteren. Meerkanaals De audio-uitvoer maakt gebruik van meerdere kanalen. Altijd downmixen De audio-uitvoer maakt gebruik van twee stereokanalen (standaard). SPDIF Als de computer beschikt over een geluidskaart met digitale uitvoer, is het geluid te horen via het aangesloten digitale audioapparaat. Nero Recode De interface van Nero Recode 2 24

25 Bestandsinvoer en -uitvoer Met dit veld wordt bepaald hoe de gegevens van het station worden gelezen. SPTI/ ASPI Windowsbestandssysteem Het besturingssysteem (Windows) wordt bij het lezen van gegevens omzeild. Deze methode voor het lezen van bestanden is sneller dan het Windowsbestandssysteem. (Het is de standaardinstelling.) De gegevens worden via het Windowsbestandssysteem gelezen. Als stations problemen ondervinden met de optie SPTI/ASPI moet Windowsbestandssysteem worden gekozen. Het kan zo zijn dat met Nero Recode 2 het bericht wordt weergegeven dat de dvd niet kan worden gekopieerd tijdens het lezen omdat de kopieerbeveiliging van de optie SPTI/ASPI actief is. Dit is van toepassing op dvd s zonder kopieerbeveiliging en met een copyrightbit. Tijdens het lezen moet de optie Windows-besturingssysteem worden gekozen. Nero Recode De interface van Nero Recode 2 25

26 2.5.6 De inhoud van een schijf wissen De eigenaar van een recorder die herbeschrijfbare schijven kan wissen, kan de inhoud wissen als een dergelijke schijf in het station wordt geplaatst. Als u op 'Schijf wissen' klikt, wordt het bijbehorende venster geopend. Recorder selecteren Als er meerdere recorders zijn geïnstalleerd waarmee de inhoud van een schijf kan worden gewist, kunt u een selectie maken uit de beschikbare recorders. U kunt de recorder wijzigen door te klikken op de vervolgkeuzelijst en een andere te selecteren. Dit gebied wordt alleen gedeactiveerd als er niet meer dan één recorder is geïnstalleerd. Selecteer de te gebruiken wismethode Er zijn twee verschillende wismethoden. U kunt een andere methode kiezen door te klikken op de vervolgkeuzelijst en de gewenste methode te selecteren. Snel wissen: De data op de schijf worden niet gewist, maar wel de informatie over de data. De schijf ziet eruit alsof er niets op is geschreven, ofschoon dat wel het geval is. Omdat de data kunnen worden hersteld door experts, is dit geen geschikte methode wanneer het gaat om vertrouwelijke gegevens. Een voordeel van deze methode is de snelheid van het proces. Het wissen is na twee minuten voltooid en de schijf kan dan opnieuw worden gebrand. Volledig wissen: De data op de schijf worden volledig gewist en de dvd is daarna leeg. Het nadeel van deze methode is dat er relatief veel tijd nodig is om de data volledig te verwijderen. Dit kan oplopen tot 30 minuten, afhankelijk van de recorder en het medium. Nero Recode De interface van Nero Recode 2 26

27 2.5.7 Informatie verkrijgen over de geplaatste schijf Via dit veld kunt u informatie verkrijgen over de schijf die in het apparaat is geplaatst. Het maakt niet uit of de schijf zich in een cd- of dvd-station bevindt. Als u op 'Schijfinfo' klikt, wordt het bijbehorende venster geopend. Het grijze gebied bovenaan bevat informatie over het schijftype, de hoeveelheid aanwezige data, de totale capaciteit, en het aantal sessies en tracks. Het witte gedeelte in het midden geeft informatie over de structuur van de schijf en over de grootte van de verschillende sessies en tracks, bijvoorbeeld. Met de vervolgkeuzelijst in het grijze gebied onderaan kunt u het station kiezen. Als u op 'Uitwerpen' klikt, wordt de lade van het geselecteerde station geopend. Als u op de knop 'Vernieuwen' klikt, wordt de geplaatste schijf opnieuw gelezen. Deze informatie verschijnt vervolgens in de boven- en middengedeelten van het venster. Klik op 'OK' om het venster sluiten. Nero Recode De interface van Nero Recode 2 27

28 2.5.8 Nero Cover Designer Met dit veld opent u Nero Cover Designer een flexibel en gebruiksvriendelijk programma waarmee u hoesjes en labels kunt maken voor de dvd's die u hebt gemaakt. Gedetailleerde informatie over dit programma vindt u in de handleiding en online Help bij Nero Cover Designer. Nero Recode De interface van Nero Recode 2 28

29 3 Importprofielen 3.1 Een importprofiel maken U kunt met Nero Recode 2 een importprofiel selecteren waarmee u bepaalt welke tracks en ondertitels worden gekozen bij het importeren van dvd-video's. Deze informatie wordt opgeslagen in het profiel en kan daardoor gemakkelijk worden opgeroepen. Afhankelijk van de wijze waarop een dvd-video wordt gekopieerd, kunnen meerdere profielen worden gemaakt. Voordat u begint met branden, hoeft u slechts het gewenste profiel te selecteren en vervolgens de kopieerprocedure te starten. U kunt deze instellingen echter altijd wijzigen voordat u begint met branden. Als er bijvoorbeeld Engels- en Duitstalige audiotracks en ondertitels zijn geselecteerd, kunnen in een later stadium ook andere talen (indien beschikbaar) worden gekozen. Ook kunnen eerdere selecties ongedaan worden gemaakt. 1. Klik op 'Meer' om de extra functies van Nero Recode weer te geven. Het veld met de extra functies bevat onder meer het profielveld, waarmee wordt bepaald welk profiel moet worden toegepast. 2. Klik op de knop 'Profiel' om het profielvenster weer te geven. Nero Recode Importprofielen 29

30 Op het tabblad ziet u de instellingen die mogelijk zijn voor de verschillende functies. 3. Klik op de knop 'Nieuw' om een nieuw profiel te maken. 4. Geef het nieuwe profiel eerst een naam en geef de bron op van waaruit de instellingen moeten worden gekopieerd. Geef in het veld 'Profielnaam' de naam op van het nieuwe profiel. Geef de bron op van waaruit de instellingen moeten worden gekopieerd door te klikken op de vervolgkeuzelijst en het gewenste profiel te selecteren. Nero Recode Importprofielen 30

31 5. Geef vervolgens de kwaliteit van de video op door het gewenste optieveld te selecteren. Er zijn drie opties waarmee u prioriteiten kunt instellen voor de 'Hoofdfilm' en de 'Extra's'. Afhankelijk van uw selectie krijgt de hoofdfilm meer, evenveel of minder prioriteit. Met andere woorden: de kwaliteit van de hoofdfilm wordt beter dan, even goed als of slechter dan de kwaliteit van de extra's. Bij de standaardinstelling heeft de hoofdfilm een betere kwaliteit dan de extra's. Geef aan of de menu's de oorspronkelijke kwaliteit moeten behouden. In dat geval worden ze gewoon gekopieerd en niet gehercodeerd (dit is ook de standaardinstelling). Als u het selectievakje uitschakelt, kunt u de bestanden in de menu's hercoderen. Nero Recode Importprofielen 31

32 6. Bij de derde stap kunt u opgeven welke audiotracks u na hercodering tot uw beschikking wilt hebben. Klik op het tabblad 'Audio' om de audiokenmerken van de dvd-videotitel op te geven. Door het selectievakje in te schakelen (standaard) of uit te schakelen, kunt u aangeven of u alleen bepaalde talen of alle talen naar de nieuwe dvd wilt kopiëren. Als het selectievakje is uitgeschakeld, kunt u geen taal selecteren! Als u wilt opgeven welke audiotracks voor dvd-titels moeten worden gebruikt, klikt u op de knop 'Toevoegen' om het venster voor de gewenste audiobestanden te openen. Nero Recode Importprofielen 32

33 Markeer de gekozen talen en klik op de knop 'OK' om de instellingen op te slaan en het venster te sluiten. Alleen de tracks die op het origineel aanwezig zijn, kunnen worden gekopieerd. Als u op de knop 'Alles selecteren' klikt, selecteert u alle talen. Dit betekent dat alle audiotracks op de dvd worden gekopieerd. Als geen van de geselecteerde tracks aanwezig is op de originele dvd-video, zal de gekopieerde video geen soundtrack bevatten. Om dit te voorkomen, kunt u het selectievakje inschakelen. Dit betekent dat alle beschikbare audiotracks worden gekopieerd. Standaard is deze optie ingeschakeld. 7. Bij de vierde stap kunt u opgeven welke ondertiteltracks u na hercodering tot uw beschikking wilt hebben. Klik op het tabblad 'Ondertitel' om de ondertitels in te stellen. Door het selectievakje in te schakelen (standaard) of uit te schakelen, kunt u aangeven of u alleen bepaalde ondertitels of alle ondertitels naar de nieuwe dvd wilt kopiëren. Als het selectievakje is uitgeschakeld, kunt u geen taal voor de ondertitels selecteren! Nero Recode Importprofielen 33

Handleiding Nero Video

Handleiding Nero Video Handleiding Nero Video Informatie over copyright en handelsmerken Dit document en alle zich daarin bevindende inhoud zijn onderworpen aan en beschermd door internationaal auteursrecht en andere intellectuele-eigendomsrechten,

Nadere informatie

Nero BackItUp Handleiding

Nero BackItUp Handleiding Nero BackItUp Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De volledige handleiding van Nero BackItUp is auteursrechtelijk beschermd en is eigendom van Nero AG. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG Startersgids Nero BackItUp Ahead Software AG Informatie over copyright en handelsmerken De gebruikershandleiding bij Nero BackItUp en de inhoud hiervan zijn beschermd door midddel van copyright en zijn

Nadere informatie

Handleiding Nero Burning ROM

Handleiding Nero Burning ROM Handleiding Nero Burning ROM Informationen zu Urheberrecht und Marken_Suite_NBR_NE_NSS Copyright en handelsmerken Dit document, evenals de hierin beschreven software, wordt geleverd als licentie en mag

Nadere informatie

Handleiding Nero BackItUp

Handleiding Nero BackItUp Handleiding Nero BackItUp Informatie over copyright en handelsmerken Dit document, evenals de hierin beschreven software, wordt geleverd als licentie en mag alleen worden gebruikt of gereproduceerd volgens

Nadere informatie

Handleiding ClaroRead

Handleiding ClaroRead Handleiding ClaroRead Welkom bij ClaroRead Welkom bij ClaroRead. ClaroRead is speciaal ontwikkeld om het werken met de computer te vereenvoudigen. De volledige integratie met Microsoft Word helpt u bij

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht van avast! BackUp...5 Hoofdstuk 2: avast! BackUp installeren...7 avast! BackUp downloaden...7 De avast! BackUp-client

Nadere informatie

Handleiding Nero Wave Editor

Handleiding Nero Wave Editor Handleiding Nero Wave Editor Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De volledige handleiding van Nero WaveEditor is auteursrechtelijk beschermd en is eigendom van Nero AG. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING Copyright 1981-2015 Netop Business Solutions A/S. All Rights Reserved. Portions used under license from third parties. Please send any comments to: Netop Business Solutions

Nadere informatie

imovie '08 Aan de slag Maak kennis met imovie en geef een nieuwe dimensie aan de manier waarop u uw videomateriaal afspeelt, bekijkt, bewaart en

imovie '08 Aan de slag Maak kennis met imovie en geef een nieuwe dimensie aan de manier waarop u uw videomateriaal afspeelt, bekijkt, bewaart en imovie '08 Aan de slag Maak kennis met imovie en geef een nieuwe dimensie aan de manier waarop u uw videomateriaal afspeelt, bekijkt, bewaart en deelt. 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 4 Welkom bij imovie '08

Nadere informatie

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16

Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16 Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16 Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht...5 Hoofdstuk 2: Vodafone PC Backup installeren...7 De {{product_name}}-client downloaden...7 De Vodafone PC Backup-client installeren...8

Nadere informatie

C6 Easy Imaging Total Computer Backup. Gebruikershandleiding

C6 Easy Imaging Total Computer Backup. Gebruikershandleiding C6 Easy Imaging Total Computer Backup Gebruikershandleiding Clickfree en het Clickfree-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Storage Appliance Corporation. Andere productnamen die in

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding bij Norton Save and Restore De software die in dit boek wordt beschreven, wordt geleverd met een licentieovereenkomst en mag alleen worden gebruikt volgens de

Nadere informatie

Backup en Synchronisatie

Backup en Synchronisatie Backup en Synchronisatie Om de informatie en software in uw computer veilig te stellen kunnen we een aantal deelgebieden onderscheiden: 1. Windows zelf met alle geïnstalleerde programma s, instellingen,

Nadere informatie

RTM. Gebruikershandleiding

RTM. Gebruikershandleiding RTM Gebruikershandleiding Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Alle rechten voorbehouden. 'Acronis', 'Acronis Compute with Confidence', 'Acronis Recovery Manager', 'Acronis Secure Zone', Acronis

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Geïntegreerde onderdelen: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Persoonlijke firewall ESET Antispam Nieuwe generatie NOD32-technologie Gebruikershandleiding wij beschermen uw digitale werelden

Nadere informatie

Pinnacle Studio. Uw leven in films. Versie 14. Inclusief Studio, Studio Ultimate en Studio Ultimate Collection

Pinnacle Studio. Uw leven in films. Versie 14. Inclusief Studio, Studio Ultimate en Studio Ultimate Collection Pinnacle Studio Versie 14 Inclusief Studio, Studio Ultimate en Studio Ultimate Collection Uw leven in films Documentatie door Nick Sullivan Copyright 1996-2009 Pinnacle Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Handleiding voor Pinnacle Studio 18

Handleiding voor Pinnacle Studio 18 Handleiding voor Pinnacle Studio 18 Inclusief Pinnacle Studio Plus en Pinnacle Studio Ultimate Inhoud Voordat u begint................................. 1 Afkortingen en conventies...............................

Nadere informatie

Pinnacle Studio. Uw leven in films. Versie 16. Inclusief Pinnacle Studio Plus en Pinnacle Studio Ultimate

Pinnacle Studio. Uw leven in films. Versie 16. Inclusief Pinnacle Studio Plus en Pinnacle Studio Ultimate Pinnacle Studio Versie 16 Inclusief Pinnacle Studio Plus en Pinnacle Studio Ultimate Uw leven in films Documentatie door AHA! Text Services. Geschreven door Nick Sullivan, Susan M. Scott en Terri Morgan.

Nadere informatie

Back-up deel 1: introductie

Back-up deel 1: introductie Back-up deel 1: introductie In dit cursusdeel leer je wat een back-up is, waarom je deze moet maken en van welke bestanden. Je leert ook waar je de back-up het beste op kunt slaan. Zo leer je hoe je een

Nadere informatie

Pinnacle Studio. Inclusief Studio, Studio Ultimate en Studio Ultimate Collection. Uw leven in films

Pinnacle Studio. Inclusief Studio, Studio Ultimate en Studio Ultimate Collection. Uw leven in films Pinnacle Studio Versie 15 Inclusief Studio, Studio Ultimate en Studio Ultimate Collection Uw leven in films Documentatie door Nick Sullivan Copyright 1996-2011 Avid Technology, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...4 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN...4 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...5 4. INLOGGEN...9 5. GEBRUIK VAN DE BACK-UP SOFTWARE...12 6. BACK-UP TAAK INSTELLINGEN...14

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN... 2 3. INSTALLATIE... 3 3.1. Drivers installeren... 3 3.1.1. Installatie onder Windows Vista / 7... 4 3.1.2. Installatie onder Windows XP...

Nadere informatie

AVG Internet Security 2012

AVG Internet Security 2012 AVG Internet Security 2012 Gebruikershandleiding Documentrevisie 2012.20 (3/29/2012) Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Alle rechten voorbehouden. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding J URIDISCHE INFORMATIE Copyright 2011 Nuance Communications, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden overgedragen, bewerkt, gekopieerd, opgeslagen in

Nadere informatie

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC Handleiding 2.0 2014 Deze handleiding is geschreven en beschikbaar gesteld door MCC-ModelCarParts.Dit document, dan wel enige informatie hieruit, mag niet geheel

Nadere informatie

Gebruikershandleiding versie 8.00

Gebruikershandleiding versie 8.00 versie 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Beperkte garantie Norman garandeert dat de bijgevoegde cd-rom en documentatie geen productiefouten bevatten.

Nadere informatie

G DATA InternetSecurity. Gebruikshandleiding

G DATA InternetSecurity. Gebruikshandleiding G DATA InternetSecurity Gebruikshandleiding Bijlage Inhoudsopgave XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Algemeen... 5 G DATA ServiceCenter Tips ter bestrijding van virussen Systeemeisen Installatie... 10 Welkom Licentieovereenkomst

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 3 Leesaanwijzingen... 3 Opmerkingen bij het oefenproject... 4 EPLAN starten... 6 De gebruikersinterface van EPLAN leren kennen... 8 Wat u vooraf moet weten... 9

Nadere informatie