Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer"

Transcriptie

1 Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: juli 2008 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van het informatiebeheer raken. Ze zijn gerubriceerd op basis van de lifecycle of documents uit het rapport Management of electronic records: Issues and guidelines; Prepared by the Advisory Committee for the Coordination of Information Systems (ACCIS), United Nations, New York, (blz 27-34). Als laatste is een overzicht van termen opgenomen die zijn gerelateerd aan de onderwerpen van de geregistreerde titels. Het begrip 'informatiebeheer' omvat het geheel van de informatievoorziening en het archiefbeheer. Synoniem aan 'Informatiebeheer' is het begrip 'Records management'. De berichtjes etc. zijn binnen de rubrieken gesorteerd op titel. donderdag 7 augustus 2008 Problems cannot be solved within the same mindset as within which they were created Albert Einstein Pagina 1 van 23

2 0 Algemeen 8393 In perspectief; Geslaagd KVAN-symposium inhet Utrechts Archief Chaja Beck en Hans Berende, Jac. Biemans, Dick Deuzeman, Tamara Tesselaar-Groot, Roelof Braad (Verslag) Archievenblad, Jaargang 112, nr 6, juli 2008 Archiefbeheer Vanuit het hele (and waren meer dan 220 archivaris- sen twee dagen bijeen om in de Utrechtse binnenstad collega's te ontmoeten, te netwerken en kennis bij te spijkeren. Op zoek naar perspectieven? Daar ging het op 3 en 4 juni allemaal om. De symposium- commissie onder aanvoering van Klaartje Pompe stelde drie thema s centraal in de inleidingen en presentatielijnen: de zichtbaarheid van archieven voor de buitenwereld, good governance (de controle over digitale informatie en e-overheid) en bestel en professionaliteit (het vak van archivaris). Archiefwezen; Beroep; Beschikbaarstellen; Good governance Klassieke teksten voor iedere archivaris Eric Ketelaar (Artikel) Archievenblad, Jaargang 112, nr 6, juli 2008 Archivistiek Vijf van de zes tot nu toe verschenen jaarboeken bevatten, naast de voor het jaarboek geschreven artikelen, ook herdrukken van Engelse klassieke teksten. Het jaarboek Paradigma (1999) zette de trend met artikelen van Terry Cook, Adrian Cunningham, Sue McKemmish, Eric Ketelaar en Jan van den Broek. In de volgende jaarboeken werden nog negen andere classics herdrukt. Het kwam op het idee om nu eens een heel jaarboek met dergelijke klassieke teksten te vullen. Archiefwetenschap; Informatiewetenschap; Vakgebied; Vakwetenschap. Pagina 2 van 23

3 1 Ontstaan 8391 Cramer stelt Wabo uit tot 2010 <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Bericht) Binnenlands Bestuur van 11-jul Omgevingsvergunning Een van de redenen om de Wabo uit te stellen, is dat minister Cramer het niet met de VNG eens kan worden over de financiële kant van de zaak, De gemeenrekoepel meent dat Cramer onderschat hoeveel kosten de Wabo met zich meebrengt. Jan-jaap Eikelboom, namens de minister: Het is waar dat de Wabo forse investeringen vergt, ook voor de gemeenten. Dan gaat het om veranderingen in organisatie, processen en ict. Kosten Het blijft tobben met modernisering van GBA <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Bericht) Automatisering Gids van 25-jul GBA Nog steeds is onduidelijk hoe het verder moet met de GBA-modernisering, waartoe de stoot werd gegeven met de aanvraag van een advies (commissie-snellen) in februari Bijleveld wil eerst alles nog eens zeer grondig bekijken. Besloten heeft ze al wel het agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) van de klus af te halen. Haar ministerie (Binnenlandse Zaken) gaat het zelf doen, schrijft ze de Kamer, "zodat BPR zich geheel kan concentreren op zijn kerntaak namelijk het beheer". Het programmabureau voor de GBA modernisering komt bij het directoraat-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties, sinds vorig najaar geleid door oud- politica Andrée van Es. Bevolkingsboekhouding; GBA-V Midoffice struikelblok Peter Mom (Bericht) Automatisering Gids van 6-jun Midoffice Het betreft de implementatie van een midofficesuite en een documentmanagementsysteem. Dat moest gebeuren op het Microsoft-plafform, met name SharePoint en BizTalk, waarover de gemeente al beschikt. Op een eerste aanbesteding in februari kwam geen enkele offerte binnen. Eind april startte de gemeente een versnelde onderhandelingsprocedure, waarin bedrijven zich als gegadigde konden aanmelden. Op basis van referenties, cv s en antwoorden op vijfvragen zouden drie aanbieders orden geselecteerd om aan de hand van een sterk afgeslankt programma van eisen te offreren. Leveranciers verbazen zich over de aanpak van Amersfoort. De gemeente laat zich begeleiden door M&I/Argitek, het bureau van Wouter Keller, dat ook midofficeaanbestedingen regelt van ANDEZ en GovUnited, waarin gemeenten samen optreden. Het Amersfoortse bestek was opgesteld volgens het ANDEZ-model, wat volgens een aanbieder inhoudt dat eisen en wensen in algemene termen zijn gesteld, grote inspanning moet worden geleverd om een dito hoeveelheid vragen te beantwoorden en de aangeboden oplossing zich in een proof of concept moet bewijzen. Voor één gemeente is dat te risicovol, aldus een leverancier.. DMS; Proof of concept; RMA. Pagina 3 van 23

4 1 Ontstaan 8392 Een proeve van nieuwe toetsingseisen Dick Bunskoeke en Chido Houbraken (Artikel) Archievenblad, Jaargang 112, nr 6, juli 2008 E-depot Tijdens de KVAN-studiedagen werd op 4juni het eerste exemplaar van ED3 (Eisen Duurzaam DigitaaL Depot) aangeboden aan de directeur van het Nationaal Archief, Martin Berendse. Binnen de context van de Nederlandse archiefwetgeving is het een eerste poging om de beheersomgeving van blijvend te bewaren digitale informatie toetsbaar te maken. Controleerbaarheid; Duurzaam; Duurzame toegankelijkheid; Specificatie Software roert in subsidiebrij; Overheden scheppen orde in de chaos door aanpasbaar subsdiesysteem Anne van Veenstra (Bericht) Computable van 18-jul Subsidie Gemeenten en provincies hebben nauwelijks overzicht over de meer dan 1500 subsidieaanvragen die ze gemiddeld per jaar verwerken. Adviesbureau H&P en TU Delft bouwen aan een softwarepakket dat orde in de chaos brengt. De modulaire opzet en het gebruik van webservices zorgt voor een beter beheer. Proces; Product VNG heroverweegt steun aan Wabo <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Bericht) Binnenlands Bestuur van 4-jul Omgevingsvergunning De VNG is bang dat de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) leidt tot te veel bestuurlijke spaghetti, overbodige rompslomp en meer fouten. Complexiteit Zicht op elke korenwolf Miro Lucassen (Artikel) Binnenlands Bestuur van 11-jul Registratie De Gegevensautoriteit Natuur (GuN) tuigt een nieuwe landelijke databank op. Vanaf 2010 moet direct duidelijk zijn waar korenwolf hazelworm en modderkruiper een belemmering zijn voor bouwplannen. Eerdere pogingen te komen tot zo n databank mislukten, gaat het nu wel lukken? Archiefvorming; Databank. 1.1 Definitie Pagina 4 van 23

5 1.1 Definitie :-) 8374 De betekenis van Web 3.0 en het semantic web Peter Bekel (Webpagina) 11-apr-2008 / FrankWatching, Semantisch web Het semantic web (of "Web 3.0 ) is hot. Specialist op het gebied van content TextWise biedt een miljoen dollar voor het beste semantische concept. Reuters biedt een gratis webservice aan die teksten semantisch maakt. Yahoo kondigt semantic web support aan. Technology visionair Nova Spivack voorspelt tijdens de laatste The Next Web conferentie in Amsterdam dat in 2010 het semantic web gemeengoed zal zijn. Maar, wat is het semantic web eigenlijk? Het semantic web geeft betekenis aan entiteiten in webpagina s en relaties tussen entiteiten Betekenis; Semantiek; Syntax; Web 2.0; Web 3.0. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Tekst op internet ~ E-depot Rotterdam 5: Hoe hard kun je lopen? Peter Horsman en René van Spork (Artikel) Archievenblad, Jaargang 112, nr 6, juli 2008 E-depot In het grotere geheel van de informatiearchitectuur van een archiefdienst is een E-depot een module met interfaces naar andere modules, zoals beschrijven of raadplegen (digitale balie, digitale studiezaal). De module E-depot kan zelf ook weer verder onderverdeeld worden in de functies opnemen, opslag en beschikbaar stellen. De parallel met een depot voor fysieke documenten dringt zich op. De kernfunctie van het depot is het opslaan, veilig en geordend. De bestanden moeten vanzelfsprekend het depot in kunnen - dat is de opneemfunctie, waaraan een quarantaine-periode voorafgaat. Want we moeten voorkomen dat er schimmels of virussen het depot in komen. En ten slotte moeten voor raadpleging of bewerking de documenten eruit gehaald kunnen worden. Door deze inperking kunnen de bouwactiviteiten van het E-depot gescheiden worden van het ontwerpen en realiseren van digitale studiezalen,nieuwe toegangen of applicaties voor archiefbeheer. Het E-depot kan het best worden gedefinieerd als een voorziening bestaande uit apparatuur en programmatuur voor het veilig opslaan en bewaren van digitale informatie-objecten. Archiefdepot; Digitale balie; Digitale studiezaal; Open Archival Information System. :-) 8375 De klassieke benadering van Web 3.0 Peter Bekel (Webpagina) 9-jun-2008 / FrankWatching, Semantisch web Het is tijd om de droom van het semantic web te verwezenlijken. Dat is de mening van grondlegger van het web Sir Tim Berners-Lee. Volgens hem liggen de bouwstenen klaar voor het maken van intelligente semantische webapplicaties. Die bouwstenen maken deel uit van wat wel bekend staat als de klassieke benadering van Web 3.0. Wat houdt die benadering precies in? RDF is het belangrijkste concept. Het staat voor Resource Description Framework. Met RDF beschrijf je entiteiten en hun relaties. Het idee van RDF is heel simpel en lijkt veel op hoe westerse talen zijn opgebouwd: subject - predicaat - object. Het subject is datgene dat je wilt beschrijven, je onderwerp dus. Het predicaat is een eigenschap Pagina 5 van 23

6 1.1 Definitie van het onderwerp die echter tevens iets zegt over het object. Subject en object zijn entiteiten, het predicaat vormt de relatie tussen beide entiteiten. Samen vormen subject, predicaat en object een zogenaamde RDF-triple. Voorbeelden van triples zijn: * Max (subject) houdt van (predicaat) computers (object). * Tijn loopt naar school. * Bram kent Lieke. Gleaning Resource Descriptions from Dialects of Languages; GRDDL; Ontologie; OWL; RDF; RDF-triple; Semantiek; SPARQL; SPARQL Protocol and RDF Query Language; Syntax; Taxonomie; Triple; URI; Web 2.0; Web 3.0. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Tekst op internet ~ Redefining the Library: glossary <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Webpagina) British Library, Glossarium We are redefining the Library to meet the opportunities and responsibilities offered by the upsurge of digital information. Technological innovation has created new words and given old ones new meaning. Throughout this document we have used words that are part of the new vocabulary of information science and technology. Some of these words haven t yet been captured and defined by the lexicographers - but we re responding to the changes they entail even as they re coined. Begrip; Definiering; Glossary; Termen. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Glossary ~ Standaard IT Governance Tanja de Vrede (Bericht) Automatisering Gids van 6-jun IT governance Norm wil management op verantwoordelijkheid wijzen. Een duidelijke uitleg van de principes van IT Governance, helderheid over de gebezigde terminologie vormen de hoofdmoot van ISO "Het gaat niet om de IT-processen, maar om een beschrijving van het gewenste menselijke gedrag binnen een organisatie. De IT-manager op zijn beurt kan in deze standaard lezen wat de Organisatie van hem verwacht." ISO 38500; Standaard. Pagina 6 van 23

7 1.1 Definitie :-) 8372 Woordsystemen; Theorie en praktijk van thesauri en trefwoordsystemen H. Magrijn en S.A. Th. M. Pontzen, G.J.A. Riesthuis, J.D. Schipper, G.J. Wijnands (Publicatie) NBLC uitgeverij, Den Haag, ISBN Woordsysteem De theorie en praktijk van thesauri en trefwoordensystemen als een geïntegreerd geheel komt hier aan de orde. Thesaurus; Trefwoordensysteem. Pagina 7 van 23

8 3 Gebruik, afstemming en toezicht 8399 Studiebeursdata goed beschermd in Groningen; Achter de schermen bij de IB-groep Marie-José Klaver (Artikel) Informatie professional, / Informatiebeheer De IB-Groep in Groningen staat bekend als de verstrekker van de studiefinanciering en studentenleningen. Maar behalve studenten rekent zij ook inburgeraars, ouders, terugbetalers en ketenpartners zoals onderwijsinstellingen tot haar klanten. Hoe heeft deze kennisintensieve organisatie haar gegevensinfrastructuur geregeld en beveiligd? Administratie; Gegevensinfrastructuur; Kennisintensieve organisatie. 3.1 Bewaken kosten 8391 Cramer stelt Wabo uit tot 2010 <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Bericht) Binnenlands Bestuur van 11-jul Omgevingsvergunning Een van de redenen om de Wabo uit te stellen, is dat minister Cramer het niet met de VNG eens kan worden over de financiële kant van de zaak, De gemeenrekoepel meent dat Cramer onderschat hoeveel kosten de Wabo met zich meebrengt. Jan-jaap Eikelboom, namens de minister: Het is waar dat de Wabo forse investeringen vergt, ook voor de gemeenten. Dan gaat het om veranderingen in organisatie, processen en ict. Kosten. 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden 8384 Eigenzinnig Rekenkamerrapport breekt lans voor polderit Rolf Zaal (Bericht) Automatisering Gids van 27-jun IT governance Ondanks gesignaleerde uitglijders in s Rijks IT-governance raadt de Rekenkamer aan vast te houden aan typisch Nederlandse verhoudingen, waarbij politiek, organisatie en techniek er in goed gezamenlijk overleg uit moeten zien komen. De voorgestelde maatregelen lijken er op gericht afstemming te faciliteren zonder daarbij al te veel procedures, middelen of werkwijzen dwingend op leggen. De weinige minimumeisen die het rapport bepleit ten aanzien van de IT-governance bij de departementen, betreffen randvoorwaarden, zoals een mandaat voor de CIO, business case gedreven portfoliomanagement en een rijksbrede begripsbepalingen en uniforme indeling in kostensoorten. Inhoudelijk kan de centrale sturing wat de Rekenkamer betreft worden beperkt tot het aangeven van standaarden, voor systeemkoppelingen en het stellen van kaders voor zaken als beveiliging, projectbeheersing en kwaliteitbewaking. Beveiligen; Business case; Koppelen; Kwaliteitsbeheersing; Projectmanagement; Standaard; Sturing. Pagina 8 van 23

9 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden 8396 ICT er bekijkt stiekem vertrouwelijke informatie Heleen van Roon (Bericht) Computable van 4-jul Beveiliging Werkgevers maken het de ict er wel erg makkelijk. Informatie is slecht beveiligd en wachtwoorden worden weinig veranderd. Daarvan maakt de nieuwsgierige automatiseerder graag gebruik. Systeembeheer; Verstoring; Vertrouwelijkheid ' Ik weet dat er niet is geluisterd'; VoorzitterAlgemene Rekenkamer heeft vertrouwen in IT nog niet verloren Rolf Zaal (Interview) Automatisering Gids van 27-jun IT governance Een van de taken van de departementale CIO zou moeten zijn, te zorgen voor een heldere demarcatie van politiek, Organisatie en techniek. Daarmee worden condities gecreëerd waaronder de technici hun vakmanschap kunnen bewijzen. Verantwoordelijkheid Openbaarheid van archieven: wet- en regelgeving in de dagelijkse praktijk B.J. Meiboom (Scriptie) (c) B.J. Meiboom, Media-, Informatie- en Communicatiemanagement & Archivistiek B, Hogeschool van Amsterdam & Archiefschool Openbaarheid Deze scriptie bevat de neerslag van mijn onderzoek in wet- en regelgeving en de dagelijkse praktijk naar de openbaarheid van overgebrachte overheidsarchiefbestanddelen in openbare archiefbewaarplaatsen. Dit onderzoek werd door mij verricht tien jaar na de invoering van de Archiefwet 1995 (ingevoerd ). Met name het gebied betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, ingebed in wet- en regelgeving en de praktijk werden onderzocht. Voor dit onderzoek werd literatuur en brononderzoek gedaan. Onder 35 openbare archiefbewaarplaatsen werd een anonieme webbased enquête uitgezet. De respons op deze enquête was 60%. Op basis van dit onderzoek kan niet anders geconcludeerd worden dan dat de openbaarheid van overgebrachte overheidsarchiefbestanddelen in de praktijk overeenkomt met de eisen die daaraan door wet- en regelgeving worden gesteld. Het onderzoek vond plaats in de jaren Dispensatie; Ontheffing; Overbrengen; Privacy; Vrijstelling. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Scriptie internet (PDF) ~ Rekenkamer: We zitten in beginfase van ICT Jolein de Rooij (Interview) Computable van 4-jul Pagina 9 van 23

10 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden IT governance "Vanwege het tempo waarmee de ict zich ontwikkelt hebben we nu even wat fricties!" Dat zegt Saskia Stuiveling, president van de Algemene Rekenkamer over de ict-problemen bij de overheid. Dat is altijd zo aan het begin van een technologische revolutie. Dan denkt iedereen dat de techniek het wel zal oplossen." Projectmanagement; Systeemontwikkeling Wmo-administraties niet op orde <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Bericht) Binnenlands Bestuur van 25-jul Administratie De thuiszorg-administraties zijn in veel gemeenten een rommeltje. Zestig procent zegt geen grip of matig grip te hebben op leveranciers van thuiszorg. De WMO moest nu eenmaal met stoom en kokend water worden ingevoerd. Archiefvorming; Controleerbaarheid; Factuur. 3.3 Fysiek beheer :-) 8404 Gebruik bestandformaten voor de opslag voor lange termijn onderzocht; Planets maakt GAP-analyse Sara van Bussel en Frank Houtman (Artikel) Informatie professional, / Bestandsformaat Het project Planets moet een systeem opleveren dat de langetermijnbewaring en permanente toegankelijkheid van digitale informatie mogelijk maakt. Daartoe wordt onder meer geïnventariseerd welke bestandsformaten er door instituten uit de erfgoed- en uit de wetenschapsector voor de lange termijn worden opgeslagen. Een tussenstand van deze zogenaamde Gap-analyse. Digitale duurzaamheid; Duurzame toegankelijkheid; E-depot Voordeel data-deduplicatie vaak zwaar overtrokken; Rationele aanpak vereist voor ontdubbeling storage Robbert Hoeffnagel (Bericht) Computable van 4-jul Ontdubbelen Software voor het dedupliceren van data kan interessante voordelen opleveren in een storage-omgeving. De claims die aanbieders hierbij hanteren zijn vaak echter nogal over- dreven. Het is van groot belang om in de rekensommen alle relevante factoren mee te nemen en te testen op basis van eigen datasets. Deduplicatie; Vernietigen. Pagina 10 van 23

11 3.5 Documentatie 8397 Duitse migratiehandleiding biedt uitkomst; Duits document helpt Nederlandse overheidsorganisaties bij de overstap naar open systemen Bart Knubben en Piet Hein Minnecré (Artikel) Automatisering Gids van 25-jul Migratie Overheidsorganisaties moeten overstappen op nieuwe, meer open systemen. Bij een dergelijk migratietraject doen zich allerlei problemen voor. Om de doelstellingen van het actieplan Nederland Open in Verbinding te kunnen realiseren, is het goed om naar onze oosterburen te kijken. Nederlandse overheidsorganisaties kunnen veel leren van de Duitse Migrationsleitfaden. Open source; Open standaard; Vervanging Iso vraagt geld voor PDF-specificaties Diederik Toet (Bericht) Computable van 18-jul PDF Adobe heeft begin juli 2008 het beheer over PDF, het veelgebruikte documentformaat, officieel overgedragen aan de internationale standaardiseringsorganisatie ISO. Daarmee is het formaat voor iedereen toegankelijk geworden. ISO neemt de verantwoordelijkheid voor publicatie van alle specificaties, het actüaliseren van het formaat en de verdere ontwikkeling ervan. Bestandsformaat; ISO :2005; ISO 32000; PDF 1.7; PDF/A; Standaard. 3.6 Beschikbaarstellen 8373 Openbaarheid van archieven: wet- en regelgeving in de dagelijkse praktijk B.J. Meiboom (Scriptie) (c) B.J. Meiboom, Media-, Informatie- en Communicatiemanagement & Archivistiek B, Hogeschool van Amsterdam & Archiefschool Openbaarheid Deze scriptie bevat de neerslag van mijn onderzoek in wet- en regelgeving en de dagelijkse praktijk naar de openbaarheid van overgebrachte overheidsarchiefbestanddelen in openbare archiefbewaarplaatsen. Dit onderzoek werd door mij verricht tien jaar na de invoering van de Archiefwet 1995 (ingevoerd ). Met name het gebied betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, ingebed in wet- en regelgeving en de praktijk werden onderzocht. Voor dit onderzoek werd literatuur en brononderzoek gedaan. Onder 35 openbare archiefbewaarplaatsen werd een anonieme webbased enquête uitgezet. De respons op deze enquête was 60%. Op basis van dit onderzoek kan niet anders geconcludeerd worden dan dat de openbaarheid van overgebrachte overheidsarchiefbestanddelen in de praktijk overeenkomt met de eisen die daaraan door wet- en regelgeving worden gesteld. Het onderzoek vond plaats in de jaren Dispensatie; Ontheffing; Overbrengen; Privacy; Vrijstelling. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Scriptie internet (PDF) ~ Pagina 11 van 23

12 3.6 Beschikbaarstellen 8405 Zoeken in plaatjs en praatjes; CATCH Bennie Mols (Artikel) Informatie professional, / CATCH Wat zou het handig zijn als je net zo snel kunt zoeken in beeld- en geluidcollecties als dat nu al kan in teksten. Informatici hebben inmiddels de eerste demonstratieversies ontwikkeld om te zoeken in historische audiofragmenten en in afbeeldingen van archeologische vondsten. Afbeelding; Audio; Video; Zoeken. 3.7 Beveiliging 8396 ICT er bekijkt stiekem vertrouwelijke informatie Heleen van Roon (Bericht) Computable van 4-jul Beveiliging Werkgevers maken het de ict er wel erg makkelijk. Informatie is slecht beveiligd en wachtwoorden worden weinig veranderd. Daarvan maakt de nieuwsgierige automatiseerder graag gebruik. Systeembeheer; Verstoring; Vertrouwelijkheid. Pagina 12 van 23

13 4.1 Duurzaamheid :-) 8404 Gebruik bestandformaten voor de opslag voor lange termijn onderzocht; Planets maakt GAP-analyse Sara van Bussel en Frank Houtman (Artikel) Informatie professional, / Bestandsformaat Het project Planets moet een systeem opleveren dat de langetermijnbewaring en permanente toegankelijkheid van digitale informatie mogelijk maakt. Daartoe wordt onder meer geïnventariseerd welke bestandsformaten er door instituten uit de erfgoed- en uit de wetenschapsector voor de lange termijn worden opgeslagen. Een tussenstand van deze zogenaamde Gap-analyse. Digitale duurzaamheid; Duurzame toegankelijkheid; E-depot A Generic XML Language for Characterising Objects to Support Digital Preservation Christoph Becker en Andreas Rauber. Volker Heydegger, Jan Schnasse, Manfred Thaller (Artikel) Technische Universität Wien, Institut für Softwaretechnik und interaktive Systeme, Wien, XCL The dominance of digital objects in today s information land- scape has changed the way humankind creates and exchanges information. However, it has also brought an entirely new problem: the longevity of digital objects. Due to the fast changes in technologies, digital documents have a short lifes- pan before they become obsolete. Digital preservation, i.e. actions to ensure longevity of digital information, thus has become a pressing challenge. Different strategies such as migration and emulation have been proposed; however, the decision between available tools for format migration is very complex. Preservation planning supports decision makers in reaching accountable decisions by evaluating potential strategies against well-defined requirements. Especially the evaluation of different migration tools for digital preserva- tion has to rely on validating the converted objects and thus on an analysis of the logical structure and the content of documents. This paper presents the extensible Characterisation Languages (XCL) that support the automatic validation of document conversions and the evaluation of migration quality by hierarchically decomposing a document and representing documents from different sources in an abstract XML language. We present the context of the development of these languages and tools and describe the overall concept and features of the languages and how they can be applied to the evaluation of digital preservation solutions. Conversie; Duurzame toegankelijkheid; Emulatie; extensible Characterisation Description Language; extensible Characterisation Extraction Language; extensible Characterisation Language; Informatieobject; Migratie; Origineel; PLANETS; PLATO; Verschillentabel; Vervanging; XCL; XML. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Paper op internet ~ Technische Universität Wien, Institut für Softwaretechnik und interaktive Systeme (drupal site) ~ Pagina 13 van 23

14 999 Websites / webpagina's :-) 8374 De betekenis van Web 3.0 en het semantic web Peter Bekel (Webpagina) 11-apr-2008 / FrankWatching, Semantisch web Het semantic web (of "Web 3.0 ) is hot. Specialist op het gebied van content TextWise biedt een miljoen dollar voor het beste semantische concept. Reuters biedt een gratis webservice aan die teksten semantisch maakt. Yahoo kondigt semantic web support aan. Technology visionair Nova Spivack voorspelt tijdens de laatste The Next Web conferentie in Amsterdam dat in 2010 het semantic web gemeengoed zal zijn. Maar, wat is het semantic web eigenlijk? Het semantic web geeft betekenis aan entiteiten in webpagina s en relaties tussen entiteiten Betekenis; Semantiek; Syntax; Web 2.0; Web 3.0. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Tekst op internet ~ :-) 8375 De klassieke benadering van Web 3.0 Peter Bekel (Webpagina) 9-jun-2008 / FrankWatching, Semantisch web Het is tijd om de droom van het semantic web te verwezenlijken. Dat is de mening van grondlegger van het web Sir Tim Berners-Lee. Volgens hem liggen de bouwstenen klaar voor het maken van intelligente semantische webapplicaties. Die bouwstenen maken deel uit van wat wel bekend staat als de klassieke benadering van Web 3.0. Wat houdt die benadering precies in? RDF is het belangrijkste concept. Het staat voor Resource Description Framework. Met RDF beschrijf je entiteiten en hun relaties. Het idee van RDF is heel simpel en lijkt veel op hoe westerse talen zijn opgebouwd: subject - predicaat - object. Het subject is datgene dat je wilt beschrijven, je onderwerp dus. Het predicaat is een eigenschap van het onderwerp die echter tevens iets zegt over het object. Subject en object zijn entiteiten, het predicaat vormt de relatie tussen beide entiteiten. Samen vormen subject, predicaat en object een zogenaamde RDF-triple. Voorbeelden van triples zijn: * Max (subject) houdt van (predicaat) computers (object). * Tijn loopt naar school. * Bram kent Lieke. Gleaning Resource Descriptions from Dialects of Languages; GRDDL; Ontologie; OWL; RDF; RDF-triple; Semantiek; SPARQL; SPARQL Protocol and RDF Query Language; Syntax; Taxonomie; Triple; URI; Web 2.0; Web 3.0. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Tekst op internet ~ Redefining the Library: glossary <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Webpagina) British Library, Pagina 14 van 23

15 999 Websites / webpagina's Glossarium We are redefining the Library to meet the opportunities and responsibilities offered by the upsurge of digital information. Technological innovation has created new words and given old ones new meaning. Throughout this document we have used words that are part of the new vocabulary of information science and technology. Some of these words haven t yet been captured and defined by the lexicographers - but we re responding to the changes they entail even as they re coined. Begrip; Definiering; Glossary; Termen. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Glossary ~ Pagina 15 van 23

16 De rubrieken 0 Algemeen <geen> 1 Ontstaan Ontstaan en identificatie 1.1 Definitie Creation and identification Definitie van het begrippen als informatiebeheer, archief, archiefbescheiden etc, beschrijving van de toepassing en reikwijdte daarvan. Defining electronic records 1.2 Benoeming informatiesysteem Begrenzing van het informatiesysteem waarbinnen de gegevens (archiefbescheiden) opgemaakt etc. worden. 1.3 Benoemen bestanddeel Identifying electronic records systems Begrenzing van de eenheid die als enkelvoudig bestanddeel te beschouwen is (archiefbestanddeel, archiefstuk, item, object, archiefblok, informatie-object). Bijvoorbeeld: Document of registratie. 2 Waarderen Identifying electronic records Het bepalen van de functie en de waarde van een gegeven of gegevens in een bepaalde context of samenhang en het bepalen van de uiteindelijke bestemming van de archiefbescheiden. Appraisal 2.1 Bepalen van de waarde Het vaststellen van de waarde van gegevens in een bepaalde context. Appraising 2.2 Bepalen van de bewaartermijnen Het vaststellen van de bewaartermijnen ten behoeve van overbrenging of vernietiging. Scheduling 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid Het vaststellen van de juridische waarde van de gegevens, garanderen van de authenticiteit en de betrouwbaarheid (volledigheid, juistheid, beschikbaarheid en controleerbaarheid). Assuring legality 3 Gebruik, afstemming en toezicht Opslag, ontsluiting en beschikbaarstelling van informatie op basis van informatiebehoefte van de organisatie, burgers, politiek, bestuur, controllers, juristen en archiefbewaarplaats. Control and use Pagina 16 van 23

Zeeuws e-depot presentatie e-depot Monitor 10 februari 2016

Zeeuws e-depot presentatie e-depot Monitor 10 februari 2016 Het Zeeuws Archief is beheerder van de archieven van het Rijk, het Waterschap, de Provincie en drie gemeenten. Sinds 2008 staat digitale duurzaamheid hoog op de agenda. In dat jaar sloten we ons aan bij

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van

Nadere informatie

Termen en begrippen Eisen Duurzaam Digitaal Depot

Termen en begrippen Eisen Duurzaam Digitaal Depot Afgedrukt : 722011 Pagina 1 van 12 R.S. Jonker Aangeboden digitaal archiefstuk A Digitaal archiefstuk (DA), zoals de archiefvormer het aanbiedt aan het depot. Hiertoe wordt het door de zorgdrager verwijderd

Nadere informatie

Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces

Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces Anje van der Lek Wat gaan we doen? Vanuit mijn perspectief: (overheid, archiefwet) Het e-depot Tenant architectuur Vanuit jullie perspectief: (particuliere

Nadere informatie

Archiveren ruimtelijke plannen

Archiveren ruimtelijke plannen Plicht of noodzaak? 6 juni 2013 Monique van Scherpenzeel Tijdens deze sessie Kader: Wet- en regelgeving Andere kaders Vereisten Aan de slag: Wat ga ik morgen doen 1 Welke Gemeenten Provincies Rijk Beheersverordening

Nadere informatie

Documentair StructuurPlan. Een handleiding naar informatie over informatie

Documentair StructuurPlan. Een handleiding naar informatie over informatie Documentair StructuurPlan Een handleiding naar informatie over informatie Handleiding en model Documentair StructuurPlan Inhoudsopgave Inleiding...3 De onderdelen van een Documentair StructuurPlan...5

Nadere informatie

b. archiefregeling de Archiefregeling die in werking is getreden per 01-04-2010;

b. archiefregeling de Archiefregeling die in werking is getreden per 01-04-2010; BESLUIT INFORMATIEBEHEER GEMEENTE WAALWIJK 2014 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1. 1. Dit besluit bedoelt met: a. wet de Archiefwet 1995; b. archiefregeling de Archiefregeling die in werking is

Nadere informatie

openelectronic Health Record

openelectronic Health Record openehr openelectronic Health Record Kwaliteitsverbetering door standaardisatie Martin van der Meer woensdag 17 november 2010 1 Agenda Huidige stand van zaken? Wat moet er gebeuren? openehr architectuur

Nadere informatie

NORMEN VOOR EDEPOTS DUURZAME BEWARING IS VOOR EDEPOTS GROEIMODEL NAAR EEN OAIS BLUE BOOK. Archiverings- en raadplegingsformaten

NORMEN VOOR EDEPOTS DUURZAME BEWARING IS VOOR EDEPOTS GROEIMODEL NAAR EEN OAIS BLUE BOOK. Archiverings- en raadplegingsformaten DUURZAME BEWARING IS Organisatiestructuur Resources Opslagsystemen Standaarden Archiverings- en raadplegingsformaten Karakteriseren en valideren Checksums Migreren en normaliseren Preservation metadata

Nadere informatie

Informatie duurzaam digitaal toegankelijk mr M. J. Martin Berendse Algemeen Rijksarchivaris

Informatie duurzaam digitaal toegankelijk mr M. J. Martin Berendse Algemeen Rijksarchivaris Informatie duurzaam digitaal toegankelijk mr M. J. Martin Berendse Algemeen Rijksarchivaris Informatie duurzaam digitaal toegankelijk 10-10- 2011 Content management: Alle relevante informatie, altijd,

Nadere informatie

Metadata, informatiestromen

Metadata, informatiestromen Metadata, informatiestromen Wat doet informatie- en archiefmanagement? Vastleggen/verwerven Opslaan Ordenen Beschrijven Selecteren Verwijderen Bewaren Beschikbaarstellen van informatie. Gedocumenteerd,

Nadere informatie

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt Memorie van toelichting Algemeen De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt voor de archiefbescheiden die een gemeente ontvangt en creëert vanwege haar taken

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht. Hier komt tekst. komt ook tekst 22-1-2014. Utrecht.nl

Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht. Hier komt tekst. komt ook tekst 22-1-2014. Utrecht.nl Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht Hier komt tekst Digitaal erfgoed Metagegevens & Hier 22-1-2015 Architectuur komt ook tekst 22-1-2014 Bert van Kooten Kennis- en Kwaliteitscentrum Documentaire informatie

Nadere informatie

Structuurplannen indeling en op te nemen elementen R.S. Jonker

Structuurplannen indeling en op te nemen elementen R.S. Jonker Structuurplannen indeling en op te nemen elementen R.S. Jonker Inleiding 3 Een indeling 4 Op te nemen elementen 6 Entiteiten 6 Proces 6 Product 7 Informatie-object 8 Beheershandeling 9 Taak 10 Grondslag

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van

Nadere informatie

Metadata mogelijkheden, ambities en praktijk

Metadata mogelijkheden, ambities en praktijk Metadata mogelijkheden, ambities en praktijk Symposium Een DIM-visie voor de toekomst Vincent Teerling i.s.m. Het Papieren Tijger Netwerk Metadata voor meerdere doeleinden Metadata worden gebruikt om:

Nadere informatie

Hoe selecteer je preserveringstools? Sara van Bussel. Koninklijke Bibliotheek

Hoe selecteer je preserveringstools? Sara van Bussel. Koninklijke Bibliotheek Hoe selecteer je preserveringstools? Sara van Bussel Koninklijke Bibliotheek Hoe selecteer je preserveringstools? Het probleem van digitale duurzaamheid Types digitale preservering Preserveringstools in

Nadere informatie

Archiefinnovatie Decentrale Overheden

Archiefinnovatie Decentrale Overheden Archiefinnovatie Decentrale Overheden 9 maart 2015 / Nationaal Archief / Het Utrechts Archief Digitale Taken Rijksarchieven / Landelijke e-depot infrastructuur Pilot e-depot gemeente Utrecht en Het Utrechts

Nadere informatie

Digitaal Depot Nationaal Archief

Digitaal Depot Nationaal Archief Wat is een e-depot? Jacqueline Slats Nationaal Archief of the Netherlands Studiedag Digitale Depots, 15 oktober 2008 Felixarchief Antwerpen 1 De Digitale Overheid De samenleving werkt meer en meer met

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

Archiefzorg en beheer 2013/2014

Archiefzorg en beheer 2013/2014 T Archiefzorg en beheer 2013/2014 Verslag aan de raad ten behoeve van de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van (analoge en digitale) archieven conform de Archiefwet 1995 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2 Gebruik en beheer van applicaties Wie doet wat? Pagina 1 Een kader Pagina 2 Bron: daanrijsenbrij, Elementaire bedrijfsinformatica 1 Functioneel beheer Applicaties worden gebruikt door de gebruikersorganisatie.

Nadere informatie

In deze handreiking is aangegeven hoe om te gaan met de archivering van digitale ruimtelijke plannen.

In deze handreiking is aangegeven hoe om te gaan met de archivering van digitale ruimtelijke plannen. HANDREIKING Onderwerp Archiveren digitale ruimtelijke plannen Aan Gebruikers RO Standaarden Van Geonovum, Monique van Scherpenzeel Datum 3 februari 2010 Status publiek In deze handreiking is aangegeven

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd in de maand: De artikelen zijn gerubriceerd op basis van de lifecycle of documents uit het

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond: Gelezen het voorstel van de secretaris; Gelet op artikel 4 van de Arehiefverordening gemeenschappelijke regeling DCMR

Nadere informatie

Best practise e-depot. Streekarchieven zoeken de samenwerking op

Best practise e-depot. Streekarchieven zoeken de samenwerking op Best practise e-depot Streekarchieven zoeken de samenwerking op Opwarmen met stellingen Een e-depot is de verantwoordelijkheid van de markt Een e-depot is de verantwoordelijkheid van de archiefdienst Een

Nadere informatie

STAATSCOURANT december Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

STAATSCOURANT december Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2422 248 22 22december 2008 Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10

Nadere informatie

Besluit Informatie- en Archiefbeheer gemeente Hoorn 2016

Besluit Informatie- en Archiefbeheer gemeente Hoorn 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hoorn. Nr. 46410 14 april 2016 Besluit Informatie- en Archiefbeheer gemeente Hoorn 2016 Zaaknummer: 1280834 - Gelezen het voorstel van de Afdeling Informatievoorziening,

Nadere informatie

Digitale duurzaamheid 101. Wat het is, wat het niet is en wat u er mee moet.

Digitale duurzaamheid 101. Wat het is, wat het niet is en wat u er mee moet. Digitale duurzaamheid 101 Wat het is, wat het niet is en wat u er mee moet. Wie zijn wij? Vader van Amber (5) en Stijn (3) Getrouwd met Pamela O.a.Vader.man.vriend.eigenzinnig. dichter.gouda.zelfstandig

Nadere informatie

Artikel 4 De directeur van de beheerseenheid kan de uitvoering van de bepalingen van dit besluit mandateren aan één of meer medewerkers.

Artikel 4 De directeur van de beheerseenheid kan de uitvoering van de bepalingen van dit besluit mandateren aan één of meer medewerkers. 4C. BESLUIT INFORMATIEBEHEER REGIO TWENTE - besluit dagelijks bestuur van 20 maart 1998 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Dit besluit verstaat onder: a. documenten de in de wet in artikel 1, onder

Nadere informatie

Monitor Erfgoedinspectie

Monitor Erfgoedinspectie Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Monitor Erfgoedinspectie Staat van de naleving 2011-2012 Bijlage: Integrale vragenlijst met antwoorden, toezichtveld archieven A2 Hoeveel

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer RUD Utrecht 2017

Besluit Informatiebeheer RUD Utrecht 2017 Besluit Informatiebeheer RUD Utrecht 2017 Het Dagelijks Bestuur van de RUD Utrecht Gelet op: Artikel 9 van de Archiefverordening RUD Utrecht 2017 Besluit: Vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten.

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten. Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Ambtelijke samenvoeging De Wolden/Hoogeveen, gelet op artikel 8 van de Archiefverordening; b e s l u i t: vast te stellen de Voorschriften betreffende

Nadere informatie

DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie

DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie Erik Saaman (projectleider DUTO) NORA Gebruikersraad, 9 juni 2015 normenkader@nationaalarchief.nl Duurzaam toegankelijke overheidsinformatie

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer. Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk

Besluit Informatiebeheer. Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk Besluit Informatiebeheer Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk 2017 Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Havenschap Moerdijk In de vergadering van 7 december 2016 Mij bekend, De secretaris

Nadere informatie

Het E-depot. Orville Mac Donald, medewerker standaarden en richtlijnen. Afd. Archief en collectiebeheer, Sectie Digitaal beheer. Informatiekundige.

Het E-depot. Orville Mac Donald, medewerker standaarden en richtlijnen. Afd. Archief en collectiebeheer, Sectie Digitaal beheer. Informatiekundige. Stadsarchief Amsterdam Het E-depot Standaardiseren voor een betere dienstverlening 24-06-2014 Orville Mac Donald, medewerker standaarden en richtlijnen. Afd. Archief en collectiebeheer, Sectie Digitaal

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst Informatie duurzaam digitaal toegankelijk 10 oktober 2011 Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst voor de verantwoordelijken voor de informatievoorziening

Nadere informatie

Informatiehuishouding in de digitale wereld

Informatiehuishouding in de digitale wereld Informatiehuishouding in de digitale wereld Wiel Swinckels maandag 4 juli 2016 Voorstellen / Verwachtingen Wiel Swinckels Business Consultant Ceelo Het is tijd! Papier hebben we nu wel op orde toch? Maar

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 7 van de Archiefverordening provincie Utrecht 2014;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 7 van de Archiefverordening provincie Utrecht 2014; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 1077 2 maart 2015 Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van d.d. 16 december 2014, nr. 8107CF7C betreffende de voorschriften voor het

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: 13 augustus 2002 Gegevens zijn geregistreerd in de maand: juli 2002 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van

Nadere informatie

Besluit informatiebeheer Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2013

Besluit informatiebeheer Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2013 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2013 2 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit besluit verstaat onder: a. wet: de Archiefwet 1995; b. archiefverordening: de Archiefverordening Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Open Access voor wetenschappelijke data in VLIZ Archiveren, documenteren, publiceren en herverdelen

Open Access voor wetenschappelijke data in VLIZ Archiveren, documenteren, publiceren en herverdelen Open Access voor wetenschappelijke data in VLIZ Archiveren, documenteren, publiceren en herverdelen EWI-focus Van Open Access naar Open Data uitdagingen voor het beleid 17-09-2014 Inleiding Het proces

Nadere informatie

MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de ter uitvoering van artikel 6 van het Archiefbesluit 1 (Beschikking digitaal beheer)

MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de ter uitvoering van artikel 6 van het Archiefbesluit 1 (Beschikking digitaal beheer) MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de ter uitvoering van artikel 6 van het Archiefbesluit 1 (Beschikking digitaal beheer) Overwegende: De Minister van Constitutionele en Binnenlandse Zaken,

Nadere informatie

Inleiding. Record. Specificatie ToPX 2.1

Inleiding. Record. Specificatie ToPX 2.1 Prins Willem-Alexanderhof 20 2595 BE Den Haag T +31-70-331 5400 www.nationaalarchief.nl Contact W. van der Reijden Recordkeeping adviseur T +31 6 55 26 79 52 wout.van.der.reijden@nationaal archief.nl Specificatie

Nadere informatie

Archiefverordening GGD Hart voor Brabant Archiefverordening GGD Hart voor Brabant 2015

Archiefverordening GGD Hart voor Brabant Archiefverordening GGD Hart voor Brabant 2015 f AB 20150112-5.4-1 Hart voor Brabant Gezondheid telt! Archiefverordening GGD Hart voor Brabant 2015 Het algemeen bestuur van de GGD Hart voor Brabant, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van

Nadere informatie

Algemene vragen. Specifieke vragen. Wat is de naam van uw organisatie? (verplicht) DiVault. Wat is de naam van uw e-depot oplossing?

Algemene vragen. Specifieke vragen. Wat is de naam van uw organisatie? (verplicht) DiVault. Wat is de naam van uw e-depot oplossing? Algemene vragen Wat is de naam van uw organisatie? (verplicht) DiVault Wat is de naam van uw e-depot oplossing? DiVault Wat is uw naam? (verplicht) Hans Mannaert Wat is uw e-mailadres? (verplicht) hans@divault.nl

Nadere informatie

Toetsingskader e-depot Schiedam-Delft

Toetsingskader e-depot Schiedam-Delft Onderdeel ED3 Onderwerp ED3 Verwijzing Rapport e-depotvoorzieningen A. Organisatie, beleid en procedures A1: Continuiteit beheersorganisatie 4.1 Registreren en beheren van inrichtingsinformatie A. Organisatie,

Nadere informatie

HNW010 en Alfresco. Een onderzoek naar informatiebeheer en collaboratietools bij Het Nieuwe Werken in Rotterdam

HNW010 en Alfresco. Een onderzoek naar informatiebeheer en collaboratietools bij Het Nieuwe Werken in Rotterdam HNW010 en Alfresco Een onderzoek naar informatiebeheer en collaboratietools bij Het Nieuwe Werken in Rotterdam stafafdeling inspectie Stadsarchief Rotterdam oktober 2012 HNW010 doc.loods 965177 1/8 Inleiding

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten Baseline Informatiehuishouding Gemeenten Themasessie SOD Dagvoorzitter Marjan Dik Presentatie: Margriet van Gorsel 26 April 2012 Programma 13.30 13.45 Introductie met stellingen () 13.45 14.00 Pas op de

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Actualisering Besluit Informatiebeheer Bestuurlijk behandelvoorstel (2013/396079) MS/DIV Collegebesluit 1. Het college stelt het vast. 2. Dit besluit heeft geen financiële

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk ,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk , VERORDENING INFORMATIEBEHEER GEMEENTE GRONINGEN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk 5972394, gelet op de artikelen 30, eerste

Nadere informatie

De Eindhovense wijze van digitaal archiefbeheer in de praktijk Digitaal Archiefbeheer in de praktijk Antwerpen, 25 juni 2003

De Eindhovense wijze van digitaal archiefbeheer in de praktijk Digitaal Archiefbeheer in de praktijk Antwerpen, 25 juni 2003 De Eindhovense wijze van digitaal archiefbeheer in de praktijk Digitaal Archiefbeheer in de praktijk Antwerpen, 25 juni 2003 RHC-Eindhoven (c) 1 Opzet presentatie Omgeving Uitgangspunten Aanpak: de Eindhovense

Nadere informatie

Agendapunt 05 Besluit informatiebeheer 2016 Omgevingsdienst IJmond

Agendapunt 05 Besluit informatiebeheer 2016 Omgevingsdienst IJmond Agendapunt 05 Besluit informatiebeheer 2016 Omgevingsdienst IJmond 24 februari 2016 Het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst IJmond, gelet op artikel 8 van de Archiefverordening 2016 Omgevingsdienst IJmond,

Nadere informatie

Regeling Archiefbeheer Belastingdienst 2011. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Definities

Regeling Archiefbeheer Belastingdienst 2011. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Definities Regeling Archiefbeheer Belastingdienst 2011 Regeling van 17 oktober 2011, nr. DGB/2011-6422, Staatscourant 26 oktober 2011 nr. 19115 De directeur-generaal voor de Belastingdienst, Gelet op artikel 7, vierde

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard

Besluit Informatiebeheer Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Besluit Informatiebeheer Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening en

Nadere informatie

SURF SIS-conferentie

SURF SIS-conferentie SURF SIS-conferentie Deny Smeets: Directeur ICA (IC-Academie); Hoofd Service Unit ICT 18 juni 2009 HAN StudieInformatieSysteem HAN organisatie Faculteiten Service Bedrijf HAN ICT-organisatie HAN SIS informatiesystemen

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluit vast te stellen de navolgende Beheerregeling

Nadere informatie

Wat zijn archiefstukken? Wat is een archief? Beginselen Ordening

Wat zijn archiefstukken? Wat is een archief? Beginselen Ordening Wat zijn archiefstukken? Wat is een archief? Beginselen Ordening 2010 Document (3), ongeacht zijn vorm, naar zijn aard bestemd om te berusten onder de persoon, groep personen of organisatie die het heeft

Nadere informatie

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015 Archiefinspectie RHC Alkmaar Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015 Bijlage bij de brief van de gemeentelijke archiefinspectie aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard,

Nadere informatie

DIGITAL FOREVER. Digital Assets at risk

DIGITAL FOREVER. Digital Assets at risk DIGITAL FOREVER Digital Assets at risk 1 DR G.J. VAN BUSSEL Archivaris, Bedrijfskundige, Bestuurlijk Informatiekundige Lector Digital Archiving & Compliance (HvA) Strategisch Beleidsadviseur College van

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats Wetstechnische informatie

Nadere informatie

RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN

RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN 4 oktober 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3

Nadere informatie

Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden

Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden Wijziging Archiefbesluit 1-1-2013. Aanleiding: - moet aansluiten bij de informatiehuishouding Selectie van archiefbescheiden van een digitaal

Nadere informatie

Koninklijke Bibliotheek Nationale bibliotheek van Nederland

Koninklijke Bibliotheek Nationale bibliotheek van Nederland De KB en Web2.0 Paul Doorenbosch Theo van Veen Met dank aan Optische Technieken KB /Jos Uljee OCN 2006 7 november 2006 INLEIDING Het eerste deel van de presentatie bestond uit afbeeldingen, waarbij het

Nadere informatie

Toepassing van HADORA

Toepassing van HADORA Toepassing van De betekenis van de Haagse Documentaire Referentie Architectuur voor de huidige inrichting. Gemeente Den Haag André Scheer (BSD/CB), namens Projectgroep Juni 2013 Versie 1.0 Pagina 1 Inhoud

Nadere informatie

Besluiten het navolgende Besluit Informatiebeheer provincie Utrecht 2014 vast te stellen.

Besluiten het navolgende Besluit Informatiebeheer provincie Utrecht 2014 vast te stellen. BESLUIT INFORMATIEBEHEER PROVINCIE UTRECHT 2014 Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van d.d. 16 december 2014, nr. 8107CF7C betreffende de voorschriften voor het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

HANDREIKING KWALITEITSSYSTEEM INFORMATIEBEHEER DECENTRALE OVERHEDEN

HANDREIKING KWALITEITSSYSTEEM INFORMATIEBEHEER DECENTRALE OVERHEDEN 1 Archiefinnovatie Decentrale Overheden HANDREIKING KWALITEITSSYSTEEM INFORMATIEBEHEER DECENTRALE OVERHEDEN AIDO-REGIOBIJEENKOMSTEN DEN BOSCH EN ZWOLLE, 14 EN 15 DECEMBER 2016 2 PROGRAMMA Even voorstellen

Nadere informatie

Ieder document direct beschikbaar

Ieder document direct beschikbaar Slide 1 Ieder document direct beschikbaar 4 februari 2016 1 Slide 2 Over Expansion Implementatiespecialist op gebied van digitale documentverwerking en archivering Verantwoordelijk voor volledig implementatietraject

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente. Nr. 267 20 mei 2016 Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer

Nadere informatie

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk Verslag archief- en informatiebeheer 2015 GR Ferm Werk Vastgesteld door het dagelijks bestuur van Ferm Werk op 9 juni 2016 Inleiding Als archiefzorgdrager legt het dagelijks bestuur van Ferm Werk verantwoording

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg).

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg). HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG Gelet op artikel 8 van de Archiefverordening RUD Zuid-Limburg BESLUIT: Vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer Overijssel 2013

Besluit Informatiebeheer Overijssel 2013 Provinciaal blad nr. 2013/0354202 Besluit Informatiebeheer Overijssel 2013 besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 15 oktober 2013 kenmerk: 2013/0354202 gepubliceerd op: 7 november 2013 inwerkingtreding

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten Gemeenteblad van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2014 Nummer: 67 Uitgifte: 30 oktober 2014 Bekendmaking van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 30 oktober 2014, tot vaststelling

Nadere informatie

Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. Utrecht.nl

Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. Utrecht.nl Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht Hier komt tekst Metagegevens Metagegevens & & Architectuur Architectuur Hier komt ook tekst 22-1-2015 22-1-2014 Ben de Jong Kennis- en Kwaliteitscentrum Documentaire

Nadere informatie

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Archiefverordening RUD Utrecht 2014 Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van RUD Utrecht Gelet op: artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen,

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, Nummer archiefinventaris: 2.14.5315 Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Artikel 3. De secretaris is belast met het beheer van de naar de archiefbewaarplaats overgebrachte documenten en documentaire verzamelingen.

Artikel 3. De secretaris is belast met het beheer van de naar de archiefbewaarplaats overgebrachte documenten en documentaire verzamelingen. CVDR Officiële uitgave van Enschede. Nr. CVDR305328_1 25 oktober 2016 Besluit Informatiebeheer 2013 Besluit Informatiebeheer, Registratienummer 1300246176 Burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede,

Nadere informatie

Erfgoedinspectie Ministeriévan Onderwijs, Cultuuren Wetenschap

Erfgoedinspectie Ministeriévan Onderwijs, Cultuuren Wetenschap Erfgoedinspectie Ministeriévan Onderwijs, Cultuuren Wetenschap > Retouradres Postbus 16478 2500 BL Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal T.a.v. mevr. mr. Biesheuvel-Vermeijden, griffier Postbus 20018

Nadere informatie

Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis'

Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis' Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis' versie 30 augustus 2013 De beschikbaarheid van betrouwbare digitale overheidsinformatie is de basis voor het goed kunnen

Nadere informatie

BESLUIT INFORMATIEBEHEER PROVINCIE FRYSLAN 2014. De commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân;

BESLUIT INFORMATIEBEHEER PROVINCIE FRYSLAN 2014. De commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân; BESLUIT INFORMATIEBEHEER PROVINCIE FRYSLAN 2014 De commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, en Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening Provincie

Nadere informatie

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag Renato Kuiper Principal Consultant Information Security 1 De spreker Principal Consultant Information Security Hoofdredacteur Informatiebeveiliging 15

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2016

Besluit Informatiebeheer Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2016 Besluit Informatiebeheer Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2016 Het dagelijks bestuur van Streekarchief Langstraat Heusden Altena, gelet op artikel 7 van de Archiefverordening besluit vast te stellen

Nadere informatie

Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3

Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3 Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3 Pilot Uitplaatsing digitaal archief gemeente Haarlem Auteur: Noord-Hollands Archief: Stinie Francke

Nadere informatie

Archiefverordening Avri 2016

Archiefverordening Avri 2016 NOTITIE Archiefverordening Avri 2016 Auteur Avri Versie 1 Datum 25 januari 2016 Archiefverordening Avri 2016 Het algemeen bestuur van Avri gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 1 februari

Nadere informatie

Wetgeving Regeling/Model Kwaliteitscriteria Oordeel gemeenteraad. archiefzorg. Medegedeeld aan GS. Informatiebeheer tbv archiefbeheer

Wetgeving Regeling/Model Kwaliteitscriteria Oordeel gemeenteraad. archiefzorg. Medegedeeld aan GS. Informatiebeheer tbv archiefbeheer Publieke verantwoording gemeentelijke archiefzorg en -beheer Wetgeving /Model Kwaliteitscriteria Oordeel art. 30 art. 32 Algemene wet bestuursrecht titel 10.1. Gemeentewet art. 160-169 Burgerlijk Wetboek

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Besluiten: Vast te stellen de navolgende beheersregeling gemeentelijke

Nadere informatie

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR BEVEILIGINGSARCHITECTUUR Risico s onder controle Versie 1.0 Door: drs. Ir. Maikel J. Mardjan MBM - Architect 2011 cc Organisatieontwerp.nl AGENDA Is een beveiligingsarchitectuur wel nodig? Oorzaken beveiligingsincidenten

Nadere informatie

ArchiMate voor kennismodellen van NORA en haar dochters. Marc Lankhorst 16 oktober 2013

ArchiMate voor kennismodellen van NORA en haar dochters. Marc Lankhorst 16 oktober 2013 ArchiMate voor kennismodellen van NORA en haar dochters Marc Lankhorst 16 oktober 2013 Agenda 13:00 introductie ArchiMate-status en -ontwikkelingen en NORA-kennismodel 14:00 parallelle workshops rond de

Nadere informatie

Besluit informatiebeheer Peelgemeenten 2017

Besluit informatiebeheer Peelgemeenten 2017 Gemeenteblad nr. 348, 5 januari 2017 Besluit informatiebeheer Peelgemeenten 2017 Het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten, Gelet op: Artikel 6 van de Archiefverordening 2017; Overwegende

Nadere informatie

Besluit van gedeputeerde staten van 30 september 2014 tot vaststelling van het Besluit informatiebeheer Noord-Holland 2014

Besluit van gedeputeerde staten van 30 september 2014 tot vaststelling van het Besluit informatiebeheer Noord-Holland 2014 Besluit van gedeputeerde staten van 30 september 2014 tot vaststelling van het Besluit informatiebeheer Noord-Holland 2014 Gedeputeerde staten van Noord-Holland gelet op artikel 6 van de Archiefverordening

Nadere informatie

CATCHPlus D2.7.2 Lokale triple store DELIVERABLE. D Lokale triple store. René van der Ark Sara van Bussel

CATCHPlus D2.7.2 Lokale triple store DELIVERABLE. D Lokale triple store. René van der Ark Sara van Bussel DELIVERABLE D 2.7.2 Lokale triple store René van der Ark Sara van Bussel Auteur : Sara van Bussel 15/03/2011 14:03:00 PM page 1 of 7 1 Documenteigenschappen Rapportage datum: 1 november 2010 Rapoportage

Nadere informatie

De mogelijkheden van XML voor de langdurige bewaring van digitale documenten. DAVID studiedag 30 nov 2000

De mogelijkheden van XML voor de langdurige bewaring van digitale documenten. DAVID studiedag 30 nov 2000 De mogelijkheden van XML voor de langdurige bewaring van digitale documenten DAVID studiedag 30 nov 2000 Prof. Jan Engelen, Steven Depuydt K.U.Leuven - ESAT Onderzoeksgroep Document Architecturen Waarom

Nadere informatie

ISO 23081, een nieuwe standaard voor recordkeeping metadata. Hans Hofman Utrecht, 1 maart 2007 Platform Overheid Meta-informatie

ISO 23081, een nieuwe standaard voor recordkeeping metadata. Hans Hofman Utrecht, 1 maart 2007 Platform Overheid Meta-informatie ISO 23081, een nieuwe standaard voor recordkeeping metadata Hans Hofman Utrecht, 1 maart 2007 Platform Overheid Meta-informatie Informatie / documenten Zoeken Vinden Dublin Core Ontologieën Begrijpen Gebruiken

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.14.5317 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Werkgroep Landbouwonderwijs van de Ned.-Belgische Subcie v/d gelijkwaardigheid van diploma's

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

Foto: THE Holy Hand Grenade! CC BY-SA 2.0

Foto: THE Holy Hand Grenade! CC BY-SA 2.0 SCOREMODEL Foto: THE Holy Hand Grenade CC BY-SA 2.0 Foto: Wief70 CC BY-NC 2.0 Foto: portfolium CC BY-NC 2.0 DUURZAME BEWARING IS Organisatiestructuur Mensen en middelen Opslagsystemen Standaarden Karakteriseren

Nadere informatie