Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer"

Transcriptie

1 Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: juli 2008 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van het informatiebeheer raken. Ze zijn gerubriceerd op basis van de lifecycle of documents uit het rapport Management of electronic records: Issues and guidelines; Prepared by the Advisory Committee for the Coordination of Information Systems (ACCIS), United Nations, New York, (blz 27-34). Als laatste is een overzicht van termen opgenomen die zijn gerelateerd aan de onderwerpen van de geregistreerde titels. Het begrip 'informatiebeheer' omvat het geheel van de informatievoorziening en het archiefbeheer. Synoniem aan 'Informatiebeheer' is het begrip 'Records management'. De berichtjes etc. zijn binnen de rubrieken gesorteerd op titel. donderdag 7 augustus 2008 Problems cannot be solved within the same mindset as within which they were created Albert Einstein Pagina 1 van 23

2 0 Algemeen 8393 In perspectief; Geslaagd KVAN-symposium inhet Utrechts Archief Chaja Beck en Hans Berende, Jac. Biemans, Dick Deuzeman, Tamara Tesselaar-Groot, Roelof Braad (Verslag) Archievenblad, Jaargang 112, nr 6, juli 2008 Archiefbeheer Vanuit het hele (and waren meer dan 220 archivaris- sen twee dagen bijeen om in de Utrechtse binnenstad collega's te ontmoeten, te netwerken en kennis bij te spijkeren. Op zoek naar perspectieven? Daar ging het op 3 en 4 juni allemaal om. De symposium- commissie onder aanvoering van Klaartje Pompe stelde drie thema s centraal in de inleidingen en presentatielijnen: de zichtbaarheid van archieven voor de buitenwereld, good governance (de controle over digitale informatie en e-overheid) en bestel en professionaliteit (het vak van archivaris). Archiefwezen; Beroep; Beschikbaarstellen; Good governance Klassieke teksten voor iedere archivaris Eric Ketelaar (Artikel) Archievenblad, Jaargang 112, nr 6, juli 2008 Archivistiek Vijf van de zes tot nu toe verschenen jaarboeken bevatten, naast de voor het jaarboek geschreven artikelen, ook herdrukken van Engelse klassieke teksten. Het jaarboek Paradigma (1999) zette de trend met artikelen van Terry Cook, Adrian Cunningham, Sue McKemmish, Eric Ketelaar en Jan van den Broek. In de volgende jaarboeken werden nog negen andere classics herdrukt. Het kwam op het idee om nu eens een heel jaarboek met dergelijke klassieke teksten te vullen. Archiefwetenschap; Informatiewetenschap; Vakgebied; Vakwetenschap. Pagina 2 van 23

3 1 Ontstaan 8391 Cramer stelt Wabo uit tot 2010 <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Bericht) Binnenlands Bestuur van 11-jul Omgevingsvergunning Een van de redenen om de Wabo uit te stellen, is dat minister Cramer het niet met de VNG eens kan worden over de financiële kant van de zaak, De gemeenrekoepel meent dat Cramer onderschat hoeveel kosten de Wabo met zich meebrengt. Jan-jaap Eikelboom, namens de minister: Het is waar dat de Wabo forse investeringen vergt, ook voor de gemeenten. Dan gaat het om veranderingen in organisatie, processen en ict. Kosten Het blijft tobben met modernisering van GBA <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Bericht) Automatisering Gids van 25-jul GBA Nog steeds is onduidelijk hoe het verder moet met de GBA-modernisering, waartoe de stoot werd gegeven met de aanvraag van een advies (commissie-snellen) in februari Bijleveld wil eerst alles nog eens zeer grondig bekijken. Besloten heeft ze al wel het agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) van de klus af te halen. Haar ministerie (Binnenlandse Zaken) gaat het zelf doen, schrijft ze de Kamer, "zodat BPR zich geheel kan concentreren op zijn kerntaak namelijk het beheer". Het programmabureau voor de GBA modernisering komt bij het directoraat-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties, sinds vorig najaar geleid door oud- politica Andrée van Es. Bevolkingsboekhouding; GBA-V Midoffice struikelblok Peter Mom (Bericht) Automatisering Gids van 6-jun Midoffice Het betreft de implementatie van een midofficesuite en een documentmanagementsysteem. Dat moest gebeuren op het Microsoft-plafform, met name SharePoint en BizTalk, waarover de gemeente al beschikt. Op een eerste aanbesteding in februari kwam geen enkele offerte binnen. Eind april startte de gemeente een versnelde onderhandelingsprocedure, waarin bedrijven zich als gegadigde konden aanmelden. Op basis van referenties, cv s en antwoorden op vijfvragen zouden drie aanbieders orden geselecteerd om aan de hand van een sterk afgeslankt programma van eisen te offreren. Leveranciers verbazen zich over de aanpak van Amersfoort. De gemeente laat zich begeleiden door M&I/Argitek, het bureau van Wouter Keller, dat ook midofficeaanbestedingen regelt van ANDEZ en GovUnited, waarin gemeenten samen optreden. Het Amersfoortse bestek was opgesteld volgens het ANDEZ-model, wat volgens een aanbieder inhoudt dat eisen en wensen in algemene termen zijn gesteld, grote inspanning moet worden geleverd om een dito hoeveelheid vragen te beantwoorden en de aangeboden oplossing zich in een proof of concept moet bewijzen. Voor één gemeente is dat te risicovol, aldus een leverancier.. DMS; Proof of concept; RMA. Pagina 3 van 23

4 1 Ontstaan 8392 Een proeve van nieuwe toetsingseisen Dick Bunskoeke en Chido Houbraken (Artikel) Archievenblad, Jaargang 112, nr 6, juli 2008 E-depot Tijdens de KVAN-studiedagen werd op 4juni het eerste exemplaar van ED3 (Eisen Duurzaam DigitaaL Depot) aangeboden aan de directeur van het Nationaal Archief, Martin Berendse. Binnen de context van de Nederlandse archiefwetgeving is het een eerste poging om de beheersomgeving van blijvend te bewaren digitale informatie toetsbaar te maken. Controleerbaarheid; Duurzaam; Duurzame toegankelijkheid; Specificatie Software roert in subsidiebrij; Overheden scheppen orde in de chaos door aanpasbaar subsdiesysteem Anne van Veenstra (Bericht) Computable van 18-jul Subsidie Gemeenten en provincies hebben nauwelijks overzicht over de meer dan 1500 subsidieaanvragen die ze gemiddeld per jaar verwerken. Adviesbureau H&P en TU Delft bouwen aan een softwarepakket dat orde in de chaos brengt. De modulaire opzet en het gebruik van webservices zorgt voor een beter beheer. Proces; Product VNG heroverweegt steun aan Wabo <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Bericht) Binnenlands Bestuur van 4-jul Omgevingsvergunning De VNG is bang dat de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) leidt tot te veel bestuurlijke spaghetti, overbodige rompslomp en meer fouten. Complexiteit Zicht op elke korenwolf Miro Lucassen (Artikel) Binnenlands Bestuur van 11-jul Registratie De Gegevensautoriteit Natuur (GuN) tuigt een nieuwe landelijke databank op. Vanaf 2010 moet direct duidelijk zijn waar korenwolf hazelworm en modderkruiper een belemmering zijn voor bouwplannen. Eerdere pogingen te komen tot zo n databank mislukten, gaat het nu wel lukken? Archiefvorming; Databank. 1.1 Definitie Pagina 4 van 23

5 1.1 Definitie :-) 8374 De betekenis van Web 3.0 en het semantic web Peter Bekel (Webpagina) 11-apr-2008 / FrankWatching, Semantisch web Het semantic web (of "Web 3.0 ) is hot. Specialist op het gebied van content TextWise biedt een miljoen dollar voor het beste semantische concept. Reuters biedt een gratis webservice aan die teksten semantisch maakt. Yahoo kondigt semantic web support aan. Technology visionair Nova Spivack voorspelt tijdens de laatste The Next Web conferentie in Amsterdam dat in 2010 het semantic web gemeengoed zal zijn. Maar, wat is het semantic web eigenlijk? Het semantic web geeft betekenis aan entiteiten in webpagina s en relaties tussen entiteiten Betekenis; Semantiek; Syntax; Web 2.0; Web 3.0. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Tekst op internet ~ E-depot Rotterdam 5: Hoe hard kun je lopen? Peter Horsman en René van Spork (Artikel) Archievenblad, Jaargang 112, nr 6, juli 2008 E-depot In het grotere geheel van de informatiearchitectuur van een archiefdienst is een E-depot een module met interfaces naar andere modules, zoals beschrijven of raadplegen (digitale balie, digitale studiezaal). De module E-depot kan zelf ook weer verder onderverdeeld worden in de functies opnemen, opslag en beschikbaar stellen. De parallel met een depot voor fysieke documenten dringt zich op. De kernfunctie van het depot is het opslaan, veilig en geordend. De bestanden moeten vanzelfsprekend het depot in kunnen - dat is de opneemfunctie, waaraan een quarantaine-periode voorafgaat. Want we moeten voorkomen dat er schimmels of virussen het depot in komen. En ten slotte moeten voor raadpleging of bewerking de documenten eruit gehaald kunnen worden. Door deze inperking kunnen de bouwactiviteiten van het E-depot gescheiden worden van het ontwerpen en realiseren van digitale studiezalen,nieuwe toegangen of applicaties voor archiefbeheer. Het E-depot kan het best worden gedefinieerd als een voorziening bestaande uit apparatuur en programmatuur voor het veilig opslaan en bewaren van digitale informatie-objecten. Archiefdepot; Digitale balie; Digitale studiezaal; Open Archival Information System. :-) 8375 De klassieke benadering van Web 3.0 Peter Bekel (Webpagina) 9-jun-2008 / FrankWatching, Semantisch web Het is tijd om de droom van het semantic web te verwezenlijken. Dat is de mening van grondlegger van het web Sir Tim Berners-Lee. Volgens hem liggen de bouwstenen klaar voor het maken van intelligente semantische webapplicaties. Die bouwstenen maken deel uit van wat wel bekend staat als de klassieke benadering van Web 3.0. Wat houdt die benadering precies in? RDF is het belangrijkste concept. Het staat voor Resource Description Framework. Met RDF beschrijf je entiteiten en hun relaties. Het idee van RDF is heel simpel en lijkt veel op hoe westerse talen zijn opgebouwd: subject - predicaat - object. Het subject is datgene dat je wilt beschrijven, je onderwerp dus. Het predicaat is een eigenschap Pagina 5 van 23

6 1.1 Definitie van het onderwerp die echter tevens iets zegt over het object. Subject en object zijn entiteiten, het predicaat vormt de relatie tussen beide entiteiten. Samen vormen subject, predicaat en object een zogenaamde RDF-triple. Voorbeelden van triples zijn: * Max (subject) houdt van (predicaat) computers (object). * Tijn loopt naar school. * Bram kent Lieke. Gleaning Resource Descriptions from Dialects of Languages; GRDDL; Ontologie; OWL; RDF; RDF-triple; Semantiek; SPARQL; SPARQL Protocol and RDF Query Language; Syntax; Taxonomie; Triple; URI; Web 2.0; Web 3.0. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Tekst op internet ~ Redefining the Library: glossary <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Webpagina) British Library, Glossarium We are redefining the Library to meet the opportunities and responsibilities offered by the upsurge of digital information. Technological innovation has created new words and given old ones new meaning. Throughout this document we have used words that are part of the new vocabulary of information science and technology. Some of these words haven t yet been captured and defined by the lexicographers - but we re responding to the changes they entail even as they re coined. Begrip; Definiering; Glossary; Termen. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Glossary ~ Standaard IT Governance Tanja de Vrede (Bericht) Automatisering Gids van 6-jun IT governance Norm wil management op verantwoordelijkheid wijzen. Een duidelijke uitleg van de principes van IT Governance, helderheid over de gebezigde terminologie vormen de hoofdmoot van ISO "Het gaat niet om de IT-processen, maar om een beschrijving van het gewenste menselijke gedrag binnen een organisatie. De IT-manager op zijn beurt kan in deze standaard lezen wat de Organisatie van hem verwacht." ISO 38500; Standaard. Pagina 6 van 23

7 1.1 Definitie :-) 8372 Woordsystemen; Theorie en praktijk van thesauri en trefwoordsystemen H. Magrijn en S.A. Th. M. Pontzen, G.J.A. Riesthuis, J.D. Schipper, G.J. Wijnands (Publicatie) NBLC uitgeverij, Den Haag, ISBN Woordsysteem De theorie en praktijk van thesauri en trefwoordensystemen als een geïntegreerd geheel komt hier aan de orde. Thesaurus; Trefwoordensysteem. Pagina 7 van 23

8 3 Gebruik, afstemming en toezicht 8399 Studiebeursdata goed beschermd in Groningen; Achter de schermen bij de IB-groep Marie-José Klaver (Artikel) Informatie professional, / Informatiebeheer De IB-Groep in Groningen staat bekend als de verstrekker van de studiefinanciering en studentenleningen. Maar behalve studenten rekent zij ook inburgeraars, ouders, terugbetalers en ketenpartners zoals onderwijsinstellingen tot haar klanten. Hoe heeft deze kennisintensieve organisatie haar gegevensinfrastructuur geregeld en beveiligd? Administratie; Gegevensinfrastructuur; Kennisintensieve organisatie. 3.1 Bewaken kosten 8391 Cramer stelt Wabo uit tot 2010 <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Bericht) Binnenlands Bestuur van 11-jul Omgevingsvergunning Een van de redenen om de Wabo uit te stellen, is dat minister Cramer het niet met de VNG eens kan worden over de financiële kant van de zaak, De gemeenrekoepel meent dat Cramer onderschat hoeveel kosten de Wabo met zich meebrengt. Jan-jaap Eikelboom, namens de minister: Het is waar dat de Wabo forse investeringen vergt, ook voor de gemeenten. Dan gaat het om veranderingen in organisatie, processen en ict. Kosten. 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden 8384 Eigenzinnig Rekenkamerrapport breekt lans voor polderit Rolf Zaal (Bericht) Automatisering Gids van 27-jun IT governance Ondanks gesignaleerde uitglijders in s Rijks IT-governance raadt de Rekenkamer aan vast te houden aan typisch Nederlandse verhoudingen, waarbij politiek, organisatie en techniek er in goed gezamenlijk overleg uit moeten zien komen. De voorgestelde maatregelen lijken er op gericht afstemming te faciliteren zonder daarbij al te veel procedures, middelen of werkwijzen dwingend op leggen. De weinige minimumeisen die het rapport bepleit ten aanzien van de IT-governance bij de departementen, betreffen randvoorwaarden, zoals een mandaat voor de CIO, business case gedreven portfoliomanagement en een rijksbrede begripsbepalingen en uniforme indeling in kostensoorten. Inhoudelijk kan de centrale sturing wat de Rekenkamer betreft worden beperkt tot het aangeven van standaarden, voor systeemkoppelingen en het stellen van kaders voor zaken als beveiliging, projectbeheersing en kwaliteitbewaking. Beveiligen; Business case; Koppelen; Kwaliteitsbeheersing; Projectmanagement; Standaard; Sturing. Pagina 8 van 23

9 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden 8396 ICT er bekijkt stiekem vertrouwelijke informatie Heleen van Roon (Bericht) Computable van 4-jul Beveiliging Werkgevers maken het de ict er wel erg makkelijk. Informatie is slecht beveiligd en wachtwoorden worden weinig veranderd. Daarvan maakt de nieuwsgierige automatiseerder graag gebruik. Systeembeheer; Verstoring; Vertrouwelijkheid ' Ik weet dat er niet is geluisterd'; VoorzitterAlgemene Rekenkamer heeft vertrouwen in IT nog niet verloren Rolf Zaal (Interview) Automatisering Gids van 27-jun IT governance Een van de taken van de departementale CIO zou moeten zijn, te zorgen voor een heldere demarcatie van politiek, Organisatie en techniek. Daarmee worden condities gecreëerd waaronder de technici hun vakmanschap kunnen bewijzen. Verantwoordelijkheid Openbaarheid van archieven: wet- en regelgeving in de dagelijkse praktijk B.J. Meiboom (Scriptie) (c) B.J. Meiboom, Media-, Informatie- en Communicatiemanagement & Archivistiek B, Hogeschool van Amsterdam & Archiefschool Openbaarheid Deze scriptie bevat de neerslag van mijn onderzoek in wet- en regelgeving en de dagelijkse praktijk naar de openbaarheid van overgebrachte overheidsarchiefbestanddelen in openbare archiefbewaarplaatsen. Dit onderzoek werd door mij verricht tien jaar na de invoering van de Archiefwet 1995 (ingevoerd ). Met name het gebied betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, ingebed in wet- en regelgeving en de praktijk werden onderzocht. Voor dit onderzoek werd literatuur en brononderzoek gedaan. Onder 35 openbare archiefbewaarplaatsen werd een anonieme webbased enquête uitgezet. De respons op deze enquête was 60%. Op basis van dit onderzoek kan niet anders geconcludeerd worden dan dat de openbaarheid van overgebrachte overheidsarchiefbestanddelen in de praktijk overeenkomt met de eisen die daaraan door wet- en regelgeving worden gesteld. Het onderzoek vond plaats in de jaren Dispensatie; Ontheffing; Overbrengen; Privacy; Vrijstelling. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Scriptie internet (PDF) ~ Rekenkamer: We zitten in beginfase van ICT Jolein de Rooij (Interview) Computable van 4-jul Pagina 9 van 23

10 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden IT governance "Vanwege het tempo waarmee de ict zich ontwikkelt hebben we nu even wat fricties!" Dat zegt Saskia Stuiveling, president van de Algemene Rekenkamer over de ict-problemen bij de overheid. Dat is altijd zo aan het begin van een technologische revolutie. Dan denkt iedereen dat de techniek het wel zal oplossen." Projectmanagement; Systeemontwikkeling Wmo-administraties niet op orde <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Bericht) Binnenlands Bestuur van 25-jul Administratie De thuiszorg-administraties zijn in veel gemeenten een rommeltje. Zestig procent zegt geen grip of matig grip te hebben op leveranciers van thuiszorg. De WMO moest nu eenmaal met stoom en kokend water worden ingevoerd. Archiefvorming; Controleerbaarheid; Factuur. 3.3 Fysiek beheer :-) 8404 Gebruik bestandformaten voor de opslag voor lange termijn onderzocht; Planets maakt GAP-analyse Sara van Bussel en Frank Houtman (Artikel) Informatie professional, / Bestandsformaat Het project Planets moet een systeem opleveren dat de langetermijnbewaring en permanente toegankelijkheid van digitale informatie mogelijk maakt. Daartoe wordt onder meer geïnventariseerd welke bestandsformaten er door instituten uit de erfgoed- en uit de wetenschapsector voor de lange termijn worden opgeslagen. Een tussenstand van deze zogenaamde Gap-analyse. Digitale duurzaamheid; Duurzame toegankelijkheid; E-depot Voordeel data-deduplicatie vaak zwaar overtrokken; Rationele aanpak vereist voor ontdubbeling storage Robbert Hoeffnagel (Bericht) Computable van 4-jul Ontdubbelen Software voor het dedupliceren van data kan interessante voordelen opleveren in een storage-omgeving. De claims die aanbieders hierbij hanteren zijn vaak echter nogal over- dreven. Het is van groot belang om in de rekensommen alle relevante factoren mee te nemen en te testen op basis van eigen datasets. Deduplicatie; Vernietigen. Pagina 10 van 23

11 3.5 Documentatie 8397 Duitse migratiehandleiding biedt uitkomst; Duits document helpt Nederlandse overheidsorganisaties bij de overstap naar open systemen Bart Knubben en Piet Hein Minnecré (Artikel) Automatisering Gids van 25-jul Migratie Overheidsorganisaties moeten overstappen op nieuwe, meer open systemen. Bij een dergelijk migratietraject doen zich allerlei problemen voor. Om de doelstellingen van het actieplan Nederland Open in Verbinding te kunnen realiseren, is het goed om naar onze oosterburen te kijken. Nederlandse overheidsorganisaties kunnen veel leren van de Duitse Migrationsleitfaden. Open source; Open standaard; Vervanging Iso vraagt geld voor PDF-specificaties Diederik Toet (Bericht) Computable van 18-jul PDF Adobe heeft begin juli 2008 het beheer over PDF, het veelgebruikte documentformaat, officieel overgedragen aan de internationale standaardiseringsorganisatie ISO. Daarmee is het formaat voor iedereen toegankelijk geworden. ISO neemt de verantwoordelijkheid voor publicatie van alle specificaties, het actüaliseren van het formaat en de verdere ontwikkeling ervan. Bestandsformaat; ISO :2005; ISO 32000; PDF 1.7; PDF/A; Standaard. 3.6 Beschikbaarstellen 8373 Openbaarheid van archieven: wet- en regelgeving in de dagelijkse praktijk B.J. Meiboom (Scriptie) (c) B.J. Meiboom, Media-, Informatie- en Communicatiemanagement & Archivistiek B, Hogeschool van Amsterdam & Archiefschool Openbaarheid Deze scriptie bevat de neerslag van mijn onderzoek in wet- en regelgeving en de dagelijkse praktijk naar de openbaarheid van overgebrachte overheidsarchiefbestanddelen in openbare archiefbewaarplaatsen. Dit onderzoek werd door mij verricht tien jaar na de invoering van de Archiefwet 1995 (ingevoerd ). Met name het gebied betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, ingebed in wet- en regelgeving en de praktijk werden onderzocht. Voor dit onderzoek werd literatuur en brononderzoek gedaan. Onder 35 openbare archiefbewaarplaatsen werd een anonieme webbased enquête uitgezet. De respons op deze enquête was 60%. Op basis van dit onderzoek kan niet anders geconcludeerd worden dan dat de openbaarheid van overgebrachte overheidsarchiefbestanddelen in de praktijk overeenkomt met de eisen die daaraan door wet- en regelgeving worden gesteld. Het onderzoek vond plaats in de jaren Dispensatie; Ontheffing; Overbrengen; Privacy; Vrijstelling. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Scriptie internet (PDF) ~ Pagina 11 van 23

12 3.6 Beschikbaarstellen 8405 Zoeken in plaatjs en praatjes; CATCH Bennie Mols (Artikel) Informatie professional, / CATCH Wat zou het handig zijn als je net zo snel kunt zoeken in beeld- en geluidcollecties als dat nu al kan in teksten. Informatici hebben inmiddels de eerste demonstratieversies ontwikkeld om te zoeken in historische audiofragmenten en in afbeeldingen van archeologische vondsten. Afbeelding; Audio; Video; Zoeken. 3.7 Beveiliging 8396 ICT er bekijkt stiekem vertrouwelijke informatie Heleen van Roon (Bericht) Computable van 4-jul Beveiliging Werkgevers maken het de ict er wel erg makkelijk. Informatie is slecht beveiligd en wachtwoorden worden weinig veranderd. Daarvan maakt de nieuwsgierige automatiseerder graag gebruik. Systeembeheer; Verstoring; Vertrouwelijkheid. Pagina 12 van 23

13 4.1 Duurzaamheid :-) 8404 Gebruik bestandformaten voor de opslag voor lange termijn onderzocht; Planets maakt GAP-analyse Sara van Bussel en Frank Houtman (Artikel) Informatie professional, / Bestandsformaat Het project Planets moet een systeem opleveren dat de langetermijnbewaring en permanente toegankelijkheid van digitale informatie mogelijk maakt. Daartoe wordt onder meer geïnventariseerd welke bestandsformaten er door instituten uit de erfgoed- en uit de wetenschapsector voor de lange termijn worden opgeslagen. Een tussenstand van deze zogenaamde Gap-analyse. Digitale duurzaamheid; Duurzame toegankelijkheid; E-depot A Generic XML Language for Characterising Objects to Support Digital Preservation Christoph Becker en Andreas Rauber. Volker Heydegger, Jan Schnasse, Manfred Thaller (Artikel) Technische Universität Wien, Institut für Softwaretechnik und interaktive Systeme, Wien, XCL The dominance of digital objects in today s information land- scape has changed the way humankind creates and exchanges information. However, it has also brought an entirely new problem: the longevity of digital objects. Due to the fast changes in technologies, digital documents have a short lifes- pan before they become obsolete. Digital preservation, i.e. actions to ensure longevity of digital information, thus has become a pressing challenge. Different strategies such as migration and emulation have been proposed; however, the decision between available tools for format migration is very complex. Preservation planning supports decision makers in reaching accountable decisions by evaluating potential strategies against well-defined requirements. Especially the evaluation of different migration tools for digital preserva- tion has to rely on validating the converted objects and thus on an analysis of the logical structure and the content of documents. This paper presents the extensible Characterisation Languages (XCL) that support the automatic validation of document conversions and the evaluation of migration quality by hierarchically decomposing a document and representing documents from different sources in an abstract XML language. We present the context of the development of these languages and tools and describe the overall concept and features of the languages and how they can be applied to the evaluation of digital preservation solutions. Conversie; Duurzame toegankelijkheid; Emulatie; extensible Characterisation Description Language; extensible Characterisation Extraction Language; extensible Characterisation Language; Informatieobject; Migratie; Origineel; PLANETS; PLATO; Verschillentabel; Vervanging; XCL; XML. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Paper op internet ~ Technische Universität Wien, Institut für Softwaretechnik und interaktive Systeme (drupal site) ~ Pagina 13 van 23

14 999 Websites / webpagina's :-) 8374 De betekenis van Web 3.0 en het semantic web Peter Bekel (Webpagina) 11-apr-2008 / FrankWatching, Semantisch web Het semantic web (of "Web 3.0 ) is hot. Specialist op het gebied van content TextWise biedt een miljoen dollar voor het beste semantische concept. Reuters biedt een gratis webservice aan die teksten semantisch maakt. Yahoo kondigt semantic web support aan. Technology visionair Nova Spivack voorspelt tijdens de laatste The Next Web conferentie in Amsterdam dat in 2010 het semantic web gemeengoed zal zijn. Maar, wat is het semantic web eigenlijk? Het semantic web geeft betekenis aan entiteiten in webpagina s en relaties tussen entiteiten Betekenis; Semantiek; Syntax; Web 2.0; Web 3.0. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Tekst op internet ~ :-) 8375 De klassieke benadering van Web 3.0 Peter Bekel (Webpagina) 9-jun-2008 / FrankWatching, Semantisch web Het is tijd om de droom van het semantic web te verwezenlijken. Dat is de mening van grondlegger van het web Sir Tim Berners-Lee. Volgens hem liggen de bouwstenen klaar voor het maken van intelligente semantische webapplicaties. Die bouwstenen maken deel uit van wat wel bekend staat als de klassieke benadering van Web 3.0. Wat houdt die benadering precies in? RDF is het belangrijkste concept. Het staat voor Resource Description Framework. Met RDF beschrijf je entiteiten en hun relaties. Het idee van RDF is heel simpel en lijkt veel op hoe westerse talen zijn opgebouwd: subject - predicaat - object. Het subject is datgene dat je wilt beschrijven, je onderwerp dus. Het predicaat is een eigenschap van het onderwerp die echter tevens iets zegt over het object. Subject en object zijn entiteiten, het predicaat vormt de relatie tussen beide entiteiten. Samen vormen subject, predicaat en object een zogenaamde RDF-triple. Voorbeelden van triples zijn: * Max (subject) houdt van (predicaat) computers (object). * Tijn loopt naar school. * Bram kent Lieke. Gleaning Resource Descriptions from Dialects of Languages; GRDDL; Ontologie; OWL; RDF; RDF-triple; Semantiek; SPARQL; SPARQL Protocol and RDF Query Language; Syntax; Taxonomie; Triple; URI; Web 2.0; Web 3.0. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Tekst op internet ~ Redefining the Library: glossary <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Webpagina) British Library, Pagina 14 van 23

15 999 Websites / webpagina's Glossarium We are redefining the Library to meet the opportunities and responsibilities offered by the upsurge of digital information. Technological innovation has created new words and given old ones new meaning. Throughout this document we have used words that are part of the new vocabulary of information science and technology. Some of these words haven t yet been captured and defined by the lexicographers - but we re responding to the changes they entail even as they re coined. Begrip; Definiering; Glossary; Termen. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Glossary ~ Pagina 15 van 23

16 De rubrieken 0 Algemeen <geen> 1 Ontstaan Ontstaan en identificatie 1.1 Definitie Creation and identification Definitie van het begrippen als informatiebeheer, archief, archiefbescheiden etc, beschrijving van de toepassing en reikwijdte daarvan. Defining electronic records 1.2 Benoeming informatiesysteem Begrenzing van het informatiesysteem waarbinnen de gegevens (archiefbescheiden) opgemaakt etc. worden. 1.3 Benoemen bestanddeel Identifying electronic records systems Begrenzing van de eenheid die als enkelvoudig bestanddeel te beschouwen is (archiefbestanddeel, archiefstuk, item, object, archiefblok, informatie-object). Bijvoorbeeld: Document of registratie. 2 Waarderen Identifying electronic records Het bepalen van de functie en de waarde van een gegeven of gegevens in een bepaalde context of samenhang en het bepalen van de uiteindelijke bestemming van de archiefbescheiden. Appraisal 2.1 Bepalen van de waarde Het vaststellen van de waarde van gegevens in een bepaalde context. Appraising 2.2 Bepalen van de bewaartermijnen Het vaststellen van de bewaartermijnen ten behoeve van overbrenging of vernietiging. Scheduling 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid Het vaststellen van de juridische waarde van de gegevens, garanderen van de authenticiteit en de betrouwbaarheid (volledigheid, juistheid, beschikbaarheid en controleerbaarheid). Assuring legality 3 Gebruik, afstemming en toezicht Opslag, ontsluiting en beschikbaarstelling van informatie op basis van informatiebehoefte van de organisatie, burgers, politiek, bestuur, controllers, juristen en archiefbewaarplaats. Control and use Pagina 16 van 23

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd in de maand: april 2006 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes,

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer. De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: juli 2011

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer. De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: juli 2011 Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: juli 2011 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten,

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: 3 mei 2001 Gegevens zijn geregistreerd in de maand: april 2001 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten,

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: 18 juli 2002 Gegevens zijn geregistreerd in de maand: juni 2002 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten,

Nadere informatie

E D 3. Eisen Duurzaam Digitaal Depot. toetsingskader voor de beheersomgeving van blijvend te bewaren digitale informatie. Versie 1

E D 3. Eisen Duurzaam Digitaal Depot. toetsingskader voor de beheersomgeving van blijvend te bewaren digitale informatie. Versie 1 E D 3 Eisen Duurzaam Digitaal Depot toetsingskader voor de beheersomgeving van blijvend te bewaren digitale informatie Versie 1 Landelijk Overleg Provinciale Archief Inspecteurs mei 2008 foto omslag: Koninklijke

Nadere informatie

Termen en begrippen Cursus structuurplan

Termen en begrippen Cursus structuurplan Cursus SOD 2003/2004/2005 Pagina 1 van 39 - A - Activiteit Werkzaamheid (procedurestap) die een persoon of organisatie(onderdeel) verricht om een handeling tot stand te brengen. Bevat : Bedrijfsmatige

Nadere informatie

Records Management Terminologie

Records Management Terminologie Records Management Terminologie Auteur: Saskia Giesbers Opdrachtgever: Records Management Conventie Datum: 6 maart 2002 Status: Concept Inlichtingen: Saskia Giesbers RMC Bureau Westeinde 28 2270 AD Voorburg

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie

Op zoek naar Vaste Waarden Vooronderzoek Digitale Archivering aan het Vlaams Parlement, 2005-2006

Op zoek naar Vaste Waarden Vooronderzoek Digitale Archivering aan het Vlaams Parlement, 2005-2006 Op zoek naar Vaste Waarden Vooronderzoek Digitale Archivering aan het Vlaams Parlement, 2005-2006 digitaal: een reeks gehele getallen voorgesteld als vaste waarden analoog: werken met waarden in een continuüm

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

Softwarespecificaties voor Records Management Applicaties voor de Nederlandse Overheid 2004

Softwarespecificaties voor Records Management Applicaties voor de Nederlandse Overheid 2004 Softwarespecificaties voor Records Management Applicaties voor de Nederlandse Overheid 2004 drs. G.J. van Bussel MBA, P.J. Horsman MSc, drs. H. Waalwijk Amsterdam, 30 maart 2004 Archiefschool Weesperzijde

Nadere informatie

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom E-mailmanagement Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Introductie 2 1.1 Doel en

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010 INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF 2008 tot en met 2010 Auteur: Marianne Weits Versie 1.4 26 mei 2008 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Conclusies en aanbevelingen... 4 Leeswijzer... 5 1. Inleiding...

Nadere informatie

DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA)

DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA) DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA) Versie 1.0 Datum 29 juli 2013 Vastgesteld in de Stuurgroep DWR-Archief van 20 juni 2013 Status Definitief Pagina 1 van 66 Versiebeheer Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

TOEPASSINGSPROFIEL METADATERING LOKALE OVERHEDEN VERSIE 1.1

TOEPASSINGSPROFIEL METADATERING LOKALE OVERHEDEN VERSIE 1.1 TOEPASSINGSPROFIEL METADATERING LOKALE OVERHEDEN VERSIE 1.1 Het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden is een product van het Programma Archief 2020, waarin het Ministerie van OCW samen met gemeenten,

Nadere informatie

Handreiking open documentstandaarden voor de overheid

Handreiking open documentstandaarden voor de overheid Handreiking open documentstandaarden voor de overheid Voorwoord De vanzelfsprekendheid waarmee we een vrijwel onophoudelijke stroom documenten vanaf onze computers digitaal de wereld inschieten, heeft

Nadere informatie

De bouwstenen van de digitale bibliotheek

De bouwstenen van de digitale bibliotheek De bouwstenen van de digitale bibliotheek DEN Marco de Niet Dit artikel is geschreven door Marco de Niet en gepubliceerd in De Digitale Bibliotheek. Red. Bart van der Meij en Kees Westerkamp. Rotterdam,

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Zaakgewijs werken. in theorie en digitale. praktijk. De zaak X...

Zaakgewijs werken. in theorie en digitale. praktijk. De zaak X... Zaakgewijs werken in theorie en digitale praktijk De zaak X... Inleiding Een moderne organisatie werkt digitaal en zaakgewijs. Dat is onze mening. En niet alleen de onze. Er zijn duizend manieren van zaakgewijs

Nadere informatie

Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie. Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security

Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie. Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security Whitepaper NCSC Cloudcomputing & Security Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van

Nadere informatie

Dick Brouwer, namens de projectgroep Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces

Dick Brouwer, namens de projectgroep Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces Bijlage 3 Notitie STAF BESTUUR EN DIRECTIE aan c.c. van onderwerp Het College Dick Brouwer, namens de projectgroep Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces Kaders archivering en ontsluiting team SBSBD

Nadere informatie

GREEN ARCHIVING Digitale archivering en het milieu

GREEN ARCHIVING Digitale archivering en het milieu GREEN ARCHIVING Digitale archivering en het milieu Nikki Smit // Student # 100611035 // nsmitters@gmail.com Bachelorscriptie Cultureel Erfgoed & Archivistiek B Hoofdbegeleider: Dr. Geert-Jan van Bussel

Nadere informatie

Schetsboek. Actieve Openbaarheid. Balanceren met informatie

Schetsboek. Actieve Openbaarheid. Balanceren met informatie Schetsboek Actieve Openbaarheid Balanceren met informatie Schetsboek Actieve Openbaarheid Balanceren met informatie Woord vooraf Archiefateliers als leerstrategie Het archiefvak bevindt zich in de snelst

Nadere informatie

Digitaliseren van de poststromen. Handreiking voor de inspectiediensten. Versie 2.1

Digitaliseren van de poststromen. Handreiking voor de inspectiediensten. Versie 2.1 Digitaliseren van de poststromen Handreiking voor de inspectiediensten Versie 2.1 Managementsamenvatting Doel Digitaliseren van de poststromen helpt o.m. om poststukken en andere informatie die nietdigitaal

Nadere informatie

Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening

Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening 12 Od juli/augustus 2012 #7/8 special Opleidingen DIV I productinformatie Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening De laatste jaren is de informatievoorziening in de breedste zin

Nadere informatie

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente Versie/registratienr. Omschrijving Opsteller Datum B&W besluit Datum inwerkingtreding Versie 1.0 TESZ 43439 Definitief E. Wolthuis-Krooshoop

Nadere informatie

Evaluatierapport pilot Gebruik digitaal depot RHC s Nationaal Archief

Evaluatierapport pilot Gebruik digitaal depot RHC s Nationaal Archief Evaluatierapport pilot Gebruik digitaal depot RHC s Nationaal Archief Concept vastgesteld door de Stuurgroep 15 december 2009, ter behandeling in het Convent 14 januari 2010 5 januari 2010 Jeroen van Oss

Nadere informatie

Is de cloud in te zetten voor archivering?

Is de cloud in te zetten voor archivering? Media, Informatie en Communicatie Is de cloud in te zetten voor archivering? Onderzoeksrapport of de cloud kan worden ingezet voor archivering ten aanzien van bedrijfsjuridische, -economische en cultuur

Nadere informatie