TruVision TVN 20 Gebruikershandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TruVision TVN 20 Gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 TruVision TVN 20 Gebruikershandleiding P/N B-NL REV 1.00 ISS 18SEP12

2 Copyright Handelsmerken en patenten Fabrikant Certificatie Naleving van FCCrichtlijnen Naleving van ACMArichtlijnen Richtlijnen van de Europese Unie 2012 UTC Fire & Security Company. Alle rechten voorbehouden Interlogix en het TruVision merk en logo zijn handelsmerken van UTC Fire & Security. Andere in dit document gebruikte handelsnamen kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn van de fabrikanten of leveranciers van de betreffende producten. UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc Red Hill Avenue, Costa Mesa, CA , USA Geautoriseerde vertegenwoordiger EU-fabricage: UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Nederland Geautoriseerde vertegenwoordiger voor Australië en Nieuw-Zeeland: UTC Fire & Security Australia Pty Ltd Unit 3, 310 Ferntree Gully Road, Notting Hill, VIC, 3168, Australia N4131 Klasse A: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de normen voor digitale apparatuur van klasse A volgens deel 15 van de regels van de FCC. Deze normen zijn opgesteld om redelijke bescherming tegen schadelijke interferentie te kunnen verzekeren wanneer de apparatuur in een commerciële omgeving wordt gebruikt. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan bij onjuiste installatie en gebruik in strijd met de instructies in de handleiding leiden tot schadelijke interferentie aan radiocommunicatie. Gebruik van deze apparatuur in een woonomgeving kan tot storingen leiden; in dat geval dient de gebruiker, op eigen kosten, alle noodzakelijke maatregelen te nemen om deze situatie te corrigeren. Kennisgeving! Dit is een Klasse A-product. In een huiselijke omgeving kan dit product radiostoring veroorzaken. In dat geval dient de gebruiker de nodige maatregelen te treffen. 2004/108/EU (EMC-richtlijn): UTC Fire & Security verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere belangrijke voorschriften van Richtlijn 2004/108/EU 2002/96/EU (WEEE-richtlijn): Producten met dit symbool mogen in de Europese Unie niet bij het ongesorteerde gemeenteafval worden gegooid. Lever dit product na aankoop van een soortgelijk nieuw product in bij uw plaatselijke leverancier of bij een daarvoor aangewezen afvalinzamelingspunt. Zie voor meer informatie: 2006/66/EU (batterijrichtlijn): Dit product bevat een batterij die in de Europese Unie niet bij het ongesorteerde gemeenteafval mag worden gegooid. Raadpleeg de productdocumentatie voor specifieke informatie over de batterij. De batterij is van dit symbool voorzien. Op het symbool kunnen de volgende letters zijn aangebracht: Cd voor cadmium, Pb voor lood of Hg voor kwik. Voor een juiste recycling levert u de batterij in bij uw plaatselijke leverancier of op een aangewezen inzamelpunt. Zie voor meer informatie: Contactgegevens Klantenondersteuning of ii TruVision TVN 20 Gebruikershandleiding

3 Inhoud Hoofdstuk 1 Grondbeginselen van het TVN 20-systeem 1 Inleiding 1 Inhoud van de verpakking 1 Installatieomgeving 2 De TVN 20 Voorpaneel 3 De TVN 20 Achterpaneel 4 De TVN 20 instellen 5 Fysieke installatie van de TVN 20 6 De TVN 20 instellen - Inleiding 6 Minimum PC-vereisten voor de browser 8 Hulpmiddelen voor Automatisch ontdekken (Auto-Discovery) 8 De browser van de TVN 20 begrijpen 9 De TVN 20 configureren 13 Stap 1: Het IP-adres instellen voor de TVN Stap 2: Video-indeling instellen voor de TVN Stap 3: Zomertijdinstellingen en NTP-serverinstellingen instellen 17 Stap 4: IP-camera s toevoegen 19 Stap 5: IP-camera configureren - Device Settings (Apparaatinstellingen) 22 Stap 6: IP-camera configureren - Resolution Settings (Resolutieinstellingen) 25 Stap 7: Opnameschema's instellen - Inleiding 29 Stap 8: Opnameschema's instellen - Sampleconfiguratie 31 Stap 9: Laatste stappen voor opnameschema's Bewegingsdetectie inschakelen 36 Alarmingangen 42 Selecteer de gewenste alarmingang 42 Overige systeemelementen - Overzicht 47 Externe Firmware-update 49 RS-232- en RS-485-poortinstellingen 49 Integratie met de TruVision Navigator-software van Interlogix 49 Lokale Browser-computerinstellingen 51 TruVision TVN 20 Gebruikershandleiding iii

4 Live- en afgespeelde beelden weergeven via de browser 52 De pagina Live Viewing Browser (Live-weergavebrowser) 52 Playback-browserpagina (Afspelen) 54 Zoeken naar video's 56 Hoofdstuk 2 Geavanceerde onderwerpen 57 HDD Configuratie & Beheer 57 Harde Schijf-groepen 57 Accountbeheer (Gebruikers) 65 Inleiding 65 Gebruikers toevoegen 67 Gebruikersrechten beheren 68 Geavanceerde camera-instellingen 71 Video Tamper (Videosabotage) 71 Video Masking 76 Digitaal alarm & Alarmeringsacties voor IP-camera 78 Digitale Alarmactiveringen (van de IP-camera) configureren 78 Beheren van Alarmmeldingen (TVN 20 en IP-camera) Uitzonderingsparameters - Systeemstatusmonitoring 94 Videoverlies 96 Opnemen & Video Downloaden op afstand 100 Lokale configuratiepagina-instellingen 100 Aanvullende netwerkinstellingen 107 Multicast 107 Apparaatpoort & HTTP-instellingen 108 PPPoE- & DDNS-instellingen 109 Voor weergave of wijziging van de PPPoE-instellingen: 110 Update op afstand 112 Instellingen van de seriële poort RS-232 & RS RS-232-poort 114 RS-485-poorten 114 Logboekbestanden 116 iv TruVision TVN 20 Gebruikershandleiding

5 Bijlage A Problemen oplossen 120 Bijlage B Specificaties TVN Aansluitingen randapparatuur 127 Bijlage C Functies TVN 20 IP-camera 130 Berekeningsmethode voor hulpbronnen 130 Capaciteit van de unit schatten 131 Bijlage D IP-camera's ondersteund door de TVN Lijst van momenteel bekende gebruikersnamen en wachtwoorden voor ondersteunde IP-camera's 133 Resolutietabel: Gids voor systeeminstellingen 133 Bijlage E USB-Archiefopties TVN Lokaal USB-archief via de knop COPY (Kopiëren) 136 Lokaal USB-archief via TVN 20 Browser 137 Bijlage F TruVision Device Finder 140 Installatie TruVision Device Finder 140 De TruVision Device Finder gebruiken 145 Bijlage G Verklarende woordenlijst 148 Bijlage H Ondersteuning 150 TruVision TVN 20 Gebruikershandleiding v

6

7 Hoofdstuk 1 Grondbeginselen van het TVN 20-systeem Inleiding De TruVision TVN 20 is een netwerkvideorecorder die video-opnamen kan vastleggen van maximaal 16 IP-camera's (afhankelijk van het specifieke model). De TruVision TVN 20 kan met één, twee, vier of acht SATA-schijven worden geconfigureerd (met een opslagcapaciteit van 2 TB). Deze handleiding is verdeeld in 2 hoofdstukken: Grondbeginselen van het TVN 20-systeem Geavanceerde onderwerpen TVN 20 In de Grondbeginselen van het systeem staan de meest gangbare operationele elementen die nodig zijn om het apparaat op de juiste wijze in te stellen voor dagelijks gebruik. In Geavanceerde onderwerpen staan aanvullende gegevens over de systeemeigenschappen die niet in Grondbeginselen van het systeem staan. Inhoud van de verpakking In deze verpakking zitten: De TruVision TVN 20 Afzonderlijk verpakte harde schijven Opmerking: Afhankelijk van het model is het mogelijk dat er 1, 2, 4 of 8 harde schijven op uw systeem zijn geconfigureerd. Voedingskabel (VS: VS-voedingskabel; EMEA: Voedingskabels Europese vasteland en VK) Plastic zak met aansluitingsblokken voor alarmingang/uitgangconnectoren TruVision TVN 20 Gebruikershandleiding 1

8 Verkorte handleiding IP-camera compatibiliteitsdocument Verklaring voor AEEA-naleving Documentdeclaratie voor batterij TruVision TVN 20 Productdocumentatie-CD met de volgende items: Calculator voor capaciteit en opslag IP-camera compatibiliteitsdocument TruVision Device Finder Software-CD TruVision Navigator versie 4.x Facultatief: TVR-RK1 Installatieomgeving Raadpleeg de gebruikershandleiding voor gedetailleerde informatie maar let op de volgende belangrijke vereisten: 1. Plaats de TVN 20 op een veilige locatie. 2. Zorg dat de TVN 20 in een goed geventileerde omgeving staat. 3. Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht. Doorgaans wordt dit apparaat in een 19 inch apparaatrack gemonteerd, omdat gebruikers niet rechtstreeks toegang hebben tot de unit om video live weer te geven of af te spelen. Racksteunen worden meegeleverd en zijn geschikt om het apparaat zonder extra steun te monteren. 2 TruVision TVN 20 Gebruikershandleiding

9 De TVN 20 Voorpaneel Afbeelding 1: Het voorpaneel van de TVN POWER ALARM TX/R/X HDD READY ARCHIVE Tabel 1: Elementen van het voorpaneel Nee Element Beschrijving LED-indicatielampje 1 Aan/Uit-lampje Geeft aan dat het apparaat aan/uit staat Kleur = Normaal 2 Alarmlampje Geeft aan of er waarschuwingen zijn ROOD = Fout UIT = Normaal 3 TX/RX LED Geeft aan dat het apparaat over het netwerk communiceert 4 HDD-lampje Geeft aan of er gelezen/geschreven wordt naar de vaste schijven Blauw knipperend Rood knipperend 5 GEREED Geeft aan dat het apparaat klaar is voor gebruik Blauw = Normaal 6 ARCHIVEREN Toont de status van het archiveren naar USB. Er gaat een alarm af als een incompatibel USBapparaat wordt gedetecteerd. 7 Kanaal-LED's Toont de verbindingstatus van de IP-camera's naar de TVN 20, en geeft ook een indicatie van de opnamemodus van het kanaal 8 Knop Kopiëren Als een USB-station is aangesloten op de USBpoort aan de voorkant van het apparaat, wordt middels de knop Kopiëren de meest recente video gearchiveerd naar het USB-station 9 Aan/uit-knop Door deze knop 3 seconden in te drukken wordt het apparaat gecontroleerd afgesloten Blauw = Archivering Opname bekijken of plannen (Geen gebeurtenis) (No Event) = Blauw Gebeurtenis + bekijken (geen opname) (no record) = Rood Bekijken of gebeurtenis + opname = Paars LED voor archivering wordt BLAUW tijdens werking N.v.t. 10 USB 2.0 poorten (2) Gebruikt door de knop Kopiëren of via externe back-up (Remote Backup) die door de browser wordt geregeld N.v.t. TruVision TVN 20 Gebruikershandleiding 3

10 De TVN 20 Achterpaneel Afbeelding 2: Het achterpaneel van de TVN Tabel 2: Elementen van het achterpaneel Item. Naam Beschrijving 1 Reset Zet het apparaat terug in de fabrieksinstelling 2 RS-232 Gebruikt voor het aansluiten van de PC voor probleemoplossing 3 LAN 10/100/1000Mbps UTP Ethernet interface 4 esata Voor toekomstig gebruik 5 RS-485 schakelaar Voor toekomstig gebruik 6 RS-485 aansluitingen Voor toekomstig gebruik 7 Alarmingang 16 alarmingangen (NO/NC) 8 Alarm uit 4 relaisuitgangen 9 GND Aardaansluiting 10 Stekker Aansluiting voor netsnoer 11 Schakelaar Aan/Uit Stroom Aan/Uit (gebruik de Aan/Uit-knop aan de voorkant van het apparaat om het apparaat uit te schakelen.) 4 TruVision TVN 20 Gebruikershandleiding

11 De TVN 20 instellen De vaste schijven installeren Let op: Plaats of verwijder geen schijven terwijl de TVN 20 is ingeschakeld. Opmerking: Dit apparaat bevat componenten die gevoelig zijn voor statische elektriciteit. Voordat u de harde schijven oppakt, moet u ervoor zorgen dat u voldoende geaard bent om schade door ontlading van statische elektriciteit te voorkomen. 1. Pak de TVN 20-doos uit. 2. Pak de TVN 20 HDD-doos uit. Opmerking: Harde schijven in de verzenddoos zijn reeds voorgemonteerd met hun rail-kits/caddy. 3. Gebruik de meegeleverde sleutel in de accessoiredoos om het voorpaneel te ontgrendelen. 4. Druk op de palletjes aan beide zijden van het voorpaneel om het te openen. 5. Plaats de vaste schijven volgens het onderstaande schema. De eerste schijf in positie nummer 1, de tweede in positie nummer 2, enz. Installeer alle vaste schijven in numerieke volgorde. TruVision TVN 20 Gebruikershandleiding 5

12 Plaats een vaste schijf in een van de vaste schijflocaties totdat deze goed op zijn plaats zit. Herhaal dit met de rest van de harde schijven. 7. Het voorpaneel sluiten en opnieuw vergrendelen. Opmerking: De vaste schijven moeten worden geïnstalleerd VOORDAT u het apparaat inschakelt. De schijven worden standaard toegewezen aan één HDDgroep die automatisch gereed is om op te nemen zodra IP-camera's worden toegevoegd en geconfigureerd met opnameschema's. Fysieke installatie van de TVN Monteer het apparaat op een plank of in een 19 rack (met racksteunen) in een goed geventileerde en temperatuurgeregelde ruimte. 2. Sluit de TVN 20 aan op uw netwerk met een Ethernetkabel. 3. Sluit het netsnoer aan en zet het apparaat aan. De TVN 20 instellen - Inleiding De eerste configuratie van de TVN 20 moet worden voltooid met de TVN 20 Browser. In deze handleiding vindt u de noodzakelijke stappen om snel een volledig functioneel opnamesysteem te configureren. Voor het configureren van een TVN 20-systeem is het volgende vereist: 1. Wijs een geschikt IP-adres toe aan de TVN 20 met het hulpprogramma TruVision Device Finder (TruVision-apparaatzoeker). 2. Voeg IP-camera's toe aan de unit. 6 TruVision TVN 20 Gebruikershandleiding

13 3. Configureer de IP-camera's. Afhankelijk van het type IP-camera zijn sommige IP-camera's mogelijk volledig geconfigureerd door de browser van de TVN, of in het geval van IP-camera's van derden kan het nodig zijn om de interne webpagina van de IP-camera te bekijken. Met de meeste Interlogix-camera's kan het apparaat parameters voor videostreaming van de IP-camera's instellen. 4. Bepaal het opnameschema voor de IP-camera's. De opnamemodi die door het apparaat worden ondersteund zijn: Opname plannen Bewegingsdetectie (interne activiteitdetectie van IP-camera s) Opname Alarmingang Het apparaat heeft 16 alarmingangen die gebruikt kunnen worden voor het activeren van een of meerdere aangesloten IP-camera's. Met sommige modellen IP-camera kan de interne alarmingang opnames activeren op de TVN 20.(Raadpleeg het IP-camera compatibiliteitsdocument voor een volledige lijst met mogelijkheden die worden ondersteund voor ieder type IP-camera). 5. Definieer alle gedragingen met betrekking tot alarmuitgang, hoorbare waarschuwingen lokale unit, relaisuitgangen lokale unit (4), alsmede meldingen voor TruVision Navigator-videosoftware van Interlogix. 6. Alle vaste schijven zijn voorgeconfigureerd in een enkele opnamegroep, waardoor alle aangesloten camera's dezelfde hoeveelheid videobeelden kunnen opnemen over alle camera's (dwz. alle camera's kunnen hetzelfde aantal dagen opnemen) Met de browser kan gespecialiseerd opnamegedrag worden geconfigureerd, zoals dubbele opnames maken met de IP-camera (Redundancy). Raadpleeg het gedeelte HDD Configuration & Management (Schijfconfiguratie en schijfbeheer) voor aanvullende informatie. De configuratie van de TVN 20 is geoptimaliseerd voor werking direct uit de doos. Alle toegevoegde IP-camera's zijn standaard ingesteld om continue opnamen te maken. Alle systeemgebeurtenissen falen van harde schijf, verlies van video, etc. zijn ingesteld om te rapporteren naar de TruVision Navigatorsoftware, als het adres van de TruVision Navigator-serversoftware is geconfigureerd. TruVision TVN 20 Gebruikershandleiding 7

14 Minimum PC-vereisten voor de browser De minimum hardware-vereisten voor de browser zijn: Basisbediening Live-weergave in 9-Up met 4CIF/VGA camera OF Live-weergave in 4-Up met maximaal 2.0 MpX camera Intel E6550 Dual Core processor 2.33 Ghz (4MB Cache) 1GB RAM HD Videokaart met 256 MB Bediening hoofdgebruiker Live-weergave in 9-Up of hoger met MpX camera's Intel Core I5 750 Quad Core class Processor van 2,66 Ghz (8 MB Cache) 4GB RAM HD Videokaart met 1GB Minimaal 1.5GB ruimte op de harde schijf voor opgeslagen videobestanden Keyboard, Monitor, Muis Windows XP, Windows 2000, Windows Vista, Windows 7 Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0 De TVN 20 heeft specifieke mogelijkheden met betrekking tot het aantal en de verscheidenheid van IP-camera's. De type camera's zijn: 4CIF/VGA-resolutie geschikte IP-camera's 1,3 Megapixel-resolutie geschikte IP-camera's 2,0 Megapixel-resolutie geschikte IP-camera's 3,0 Megapixel-resolutie geschikte IP-camera's 5.0 Megapixel-resolutie geschikte IP-camera's Daarnaast ondersteunt de TVN 20 verschillende IP-camera's van diverse fabrikanten. Belangrijke opmerking: Niet alle IP-camera's hebben hetzelfde niveau van ondersteuning voor functies. Deze beperkingen komen vaak door de verschillende IP-camera's en het protocol dat ze ondersteunen. In de bijlagen aan het einde van deze handleiding staat specifieke informatie over de technische specificaties van de TVN 20, evenals specifieke informatie over de capaciteiten van de IP-camera van het apparaat en functiemogelijkheden van de IP-camera. Hulpmiddelen voor Automatisch ontdekken (Auto- Discovery) De TVN 20 kan automatisch een aantal IP-camera's op een netwerk ontdekken (verschillende merken en modellen). De TVN 20 kan alleen apparaten ontdekken als ze op hetzelfde netwerk zijn aangesloten als het netwerk waar de TVN 20 op is aangesloten. Als de TVN 20 bijvoorbeeld op een netwerk zit met IP-adres en een subnetmasker van , dan zijn de enige IP-camera's die het kan vinden de IP-camera's die binnen het bereik van 1 tot 255 liggen van het laatste octet. 8 TruVision TVN 20 Gebruikershandleiding

15 Interlogix en andere fabrikanten van IP-camera s leveren hulpmiddelen voor automatisch ontdekken, waarmee het wijzigen van het standaard IP-adres wordt vereenvoudigd, om te voldoen aan uw behoeften voor netwerkadressering. We raden u aan deze hulpmiddelen te gebruiken om snel uw behoeften voor adressering van uw IP-apparaat te herkennen en te wijzigen. Interlogix-apparaten die automatisch ontdekken ondersteunen kunnen worden gevonden op het netwerk met behulp van de TruVision Device Finder (TruVisionapparaatzoeker). Met dit simpele hulpmiddel kunt uw het IP-adres van alle door TruVision ondersteunde apparaten bekijken en wijzigen. Dit hulpmiddel staat op de schijf met hulpbronnen (TVN 20 Resource Disk), die is meegeleverd met uw product. Een inleiding bij het hulpmiddel is beschikbaar in de bijlage (zie pagina Error! Bookmark not defined.). De browser van de TVN 20 begrijpen De TVN 20 browserpagina gebruikt Windows ActiveX-besturingselementen op de clientcomputer en levert verwachte prestaties met Windows Internet Explorer 6.0 en later. Afbeelding 3: De browserinterface van de TVN 20 Bij het openen van Internet Explorer wordt u gevraagd om ActiveXbesturingselementen te installeren. Accepteer alle vragen voor het laden van deze drivers om te zorgen dat de webpagina's die de TVN 20 ondersteunen goed reageren en correct werken. U kunt na installatie inloggen. TruVision TVN 20 Gebruikershandleiding 9

16 Standaard gebruikersnaam en wachtwoord voor inloggen Gebruikersnaam = admin Wachtwoord = 1234 Eerste verbindingspagina Vanaf deze pagina kunt u: Live-videobeelden bekijken Video bekijken Momentopnamen van afbeeldingen op uw lokale pc opslaan Videofragmenten op uw lokale pc opslaan Start de configuratiepagina's waarmee u het apparaat, de verbinding met IPcamera's en het gedrag van antwoordgebeurtenissen kunt configureren (van alarmgebeurtenissen of systeemwaarschuwingen van het apparaat). Het doorzoekbare systeem van de TVN 20 en gebeurtenislogboeken openen. Afbeelding 4: Eerste verbindingspagina Desgewenst kan de gebruiker met de TruVision Navigator-videosoftware van Interlogix gebeurtenissen van meerdere TVN 20 apparaten bekijken en er op reageren, of een combinatie van Interlogix TruVision DVR's en TVN's. Opmerking: Regeling voor PTZ en contrast/helderheid is alleen beschikbaar op specifieke TruVision modellen of IP-camera's. 10 TruVision TVN 20 Gebruikershandleiding

17 Venster eerste configuratietabblad (Initial Config Tab Window) Vanaf deze pagina kunt u snel IP-camera's toevoegen, opnameschema's configureren, opnamemodi voor alleen bewegingsdetectie inschakelen en ook het gedrag van verschillende alarmingangen en uitgangen op het vak bepalen. Daarnaast kunnen systeemgebeurtenissen die de status van de vaste schijf, beelduitval en meer beïnvloeden met de browser worden aangepast. Configuratie op de TVN 20 is geoptimaliseerd voor snelle verbinding met TruVision Navigator-videosoftware van Interlogix. Er zijn twee belangrijke configuratieonderdelen: Remote Config (Externe configuratie) is het primaire gedeelte waar alle functies van IP-camera's beheerd en gepland worden. Local Config (Lokale configuratie) dit regelt de manier waarop gebruikers die de browser van de TVN 20 alleen gebruiken voor systeemwerking kunnen bepalen waar momentopnamen, gedownloade video's en lokale opnamen op de browser van de PC worden beheerd. Afbeelding 5: Venster eerste configuratietabblad (Initial Config Tab Window) De standaard weergave is de weergave Remote Config (Externe configuratie) waarmee u direct toegang heeft om uw IP-camera's in de TVN 20 te configureren. Deze weergave toont de IP-camera's die zijn aangesloten op het apparaat. Als dit de eerste keer is zijn er geen camera's ingesteld. TruVision TVN 20 Gebruikershandleiding 11

18 Venstereigenschappen: Gedetailleerde samenvatting aangesloten camera D1-D16 zijn de beschikbare IP-videokanalen die gebruikt kunnen worden met ondersteunde IP-camera's en encoders (afhankelijk van het gekozen model). De IP-adressen en poortnummers van de aangesloten camera's. Selecteer het werkelijke D1-D16 label om aanvullende gegevens in het paneel aan de rechterkant van de camera te bekijken. U kunt ook op dit label klikken om een IP-camera handmatig toe te voegen. Als camera's zijn toegevoegd, lanceert u middels het klikken op de hoofdregel van de camera de webpagina van de specifieke IP-camera. Met de knop Refresh (Vernieuwen) wordt u gewaarschuwd wanneer de camera online is na de eerste IP-cameraverbinding. In de Link Mode (Koppelingsmodus) wordt de standaard verbindingsmethode (TCP of UDP) voor de IP-camera's weergegeven. Het paneel aan de rechterkant wordt gebruikt om gegevens van een geselecteerde camera uit de hoofdlijst te bekijken, of voor het selecteren van een IP-camerakanaal voor het handmatig toevoegen van een specifieke camera. Quick Add (Snel toevoegen) is een knop die automatisch kan zoeken en waarmee de gebruiker de standaardinstellingen kan toevoegen aan de gewenste IP-camera's. Dit geldt voor cameramodellen die automatisch ontdekken (Auto-Discovery) ondersteunen. Configuration parameters (Configuratieparameters) is het pad naar het aanpassen van systeemopnames, gebeurtenissenbeheer en bewaking van statusactiviteiten. 12 TruVision TVN 20 Gebruikershandleiding

19 De TVN 20 configureren Voer het standaard IP-adres van het apparaat in op een PC met Windows Internet Explorer versie 6.0 of hoger en laad de webpagina. Het standaard IPadres van het apparaat is: Meld u aan met de standaard gebruikersnaam en wachtwoord. Standaard gebruikersnaam = admin Standaard wachtwoord = 1234 Stap 1: Het IP-adres instellen voor de TVN 20 Opmerking: Neem voor het configureren van de netwerkinstellingen contact op met uw IT-beheerder om de gewenste instellingen voor uw netwerk te bevestigen. Selecteer Config (Configuratie) op de bovenste functiebalk. Selecteer Configuration parameters (Configuratieparameters) rechts onderin het scherm. Selecteer Network Settings (Netwerkinstellingen) uit het mapmenu onder Network Parameters (Netwerkparameters). Afbeelding 6: Netwerkinstellingen Het NIC-type moet standaard ingesteld zijn op 10M/100M/1000M Auto. TruVision TVN 20 Gebruikershandleiding 13

20 Voer het gewenste IP-adres in onder IP-adres Apparaat. De standaard apparaatpoort van de TVN 20 moet op 8000 worden ingesteld. Het gebruikelijke subnetmasker is (standaard). Het standaardgateway IP-adres kan doorgaans hetzelfde worden ingesteld als het IP-adres, behalve de laatse apparaatingang, die doorgaans is ingesteld op 1. De HTTP-poort moet in dezelde standaardinstelling van 80 blijven. Afbeelding 7: Geavanceerde netwerkinstellingen Klik op de knop Advanced (Geavanceerd) om de volgende instellingen te bevestigen: MTU is ingesteld op 1500 Opmerking: Indien Interlogix TruVision Navigator-software gebruikt moet worden, zorg er dan voor dat de volgende posten zijn ingevuld: Alarmhost-IP is ingesteld op de server-ip van de TruVision Navigatorsoftware. Alarmhost-poort is ingesteld op Klik op OK om terug te keren naar de hoofdpagina met netwerkinstellingen. Klik op SAVE (OPSLAAN) om deze instellingen op te slaan en toe te passen. De browser geeft een bericht als de TVN 20 opnieuw ingesteld moet worden. Selecteer OK. Neem contact op met uw lokale IT-beheerder indien Multicast, DHCP, DNSservers of specifieke MTU-pakketgrootte gebruikt moeten worden voor uw netwerk. U kunt deze instellingen vinden via de knop Advanced (Geavanceerd). 14 TruVision TVN 20 Gebruikershandleiding

21 Stap 2: Video-indeling instellen voor de TVN 20 Ook al gaat het over IP-video, om te zorgen dat de browser de juiste beeldgrootte weergeeft is het noodzakelijk om in te stellen of de video-indeling voor uw regio NTSC of PAL is. Klik op Configuration parameters (Configuratieparameters) rechts onderin de hoofdpagina van EXTERNE CONFIGURATIE. Selecteer in het linker gedeelte. Device Parameters > Device Information (Apparaatparameters > Apparaatgegevens) Ga naar het veld Video-indeling en selecteer NTSC of PAL. Klik op Save (Opslaan). Afbeelding 8: Apparaatgegevens TruVision TVN 20 Gebruikershandleiding 15

22 Selecteer in het linker gedeelte. Device Parameters > Device Information (Apparaatparameters > Apparaatgegevens) Overwrite (Overschrijven) bepaalt dat de opname circulair is en overschrijft oudere video-opnamen met nieuwere video-opnamen. De instelling moet Yes (Ja) blijven voor de meeste gebruikers. HDD Number (HDD-nummer) toont het aantal geïnstalleerde vaste schijven in het apparaat. Alarm Input Number (Alarmingangsnummer) toont het totale aantal beschikbare alarmingangen die in het apparaat zijn ingebouwd. Alarm Output Number (Alarmuitgangsnummer) toont het totale aantal beschikbare alarmuitgangen die in het apparaat zijn ingebouwd. Device Serial No. (Serienr. van het apparaat) is het serienummer van het apparaat. esata is een uitgang waar een extern esata-opslagapparaat op aangesloten kan worden. Op dit moment is deze functie niet beschikbaar; het wordt vrijgegeven in een latere update van de firmware. Automatic IP camera connection (Automatische IP-camera aansluiting) dient alleen aangevinkt te worden indien er een enkele TVN 20 in uw systeem zit. Deze functie detecteert automatisch alle vindbare IP-camera's en na uitloggen en opnieuw inloggen worden de beschikbare camera's toegevoegd, totdat alle beschikbare kanalen op het apparaat zijn gebruikt. Gebruik deze functie NIET als u meer dan één TVN 20 op hetzelfde netwerk heeft, omdat het risico bestaat dat dezelfde camera is aangesloten op twee of meer TVN 20-apparaten. Sync to PC time (Synchroniseren met computertijd) voert een tijdsynchronisatie uit tussen de PC van de aangesloten browser en de TVN 20, via de tijd van de PC. Tijdsynchronisatie is alleen actief als de knop wordt ingedrukt. De TVN 20 voert elke 5 minuten automatisch een tijdsynchronisatie uit naar de IP-camera. Om wijzigingen op te slaan moet u op de knop Save (Opslaan) drukken. Opmerking: Door op de knop Default (Standaard) te drukken worden de fabrieksinstellingen van de TVN 20 hersteld. Door het indrukken van de knop Reboot (Opnieuw opstarten) wordt het vak direct opnieuw opgestart, maar blijven de netwerkinstellingen behouden. Onder normale omstandigheden wordt het apparaat alleen opnieuw opgestart: 16 TruVision TVN 20 Gebruikershandleiding

23 Na wijziging van het IP-adres, DHCP, PPPoE en apparaatpoort van de TVN 20. Na wijziging van de status van alarmingangen (NO/NC). Bij een update van de firmware voor de TVN 20. Na het herstellen van de standaardinstellingen. Na importeren van een configuratie van externe software zoals TruVision Navigator. Een standaard herstart kan 45 tot 75 seconden duren, voordat volledige functionaliteit is hersteld. Stap 3: Zomertijdinstellingen en NTP-serverinstellingen instellen Daylight Savings Time (Zomertijd) Dit is belangrijk voor correcte video-opnamen. Om automatische aanpassing van de zomertijd in te schakelen, klik het selectievakje Enable DST (DST inschakelen) vanuit Device Parameters > DST Settings (Apparaatparameters > DST-instellingen) (het standaard gedrag is NIET ingeschakeld) Voer de juiste data en tijden voor de tijdswijzigingen in. Afbeelding 9: DSTinstellingen TruVision TVN 20 Gebruikershandleiding 17

24 Opmerking: DST Bias is een specifiek veld voor bepaalde gebieden in de wereld waar aanpassingen voor zomertijd meer dan een uur zijn. Met deze instelling kan het systeem deze regio's aanpassen. NTP Tijdsynchronisatie tussen IP-apparaten is essentieel voor effectieve en nauwkeurige video-opnamen. Veel IP-camera's zoeken naar een NTP-server of een ander apparaat om hun tijd naartoe te synchroniseren. Netwerkvideorecorders zoals de TVN 20 communiceren niet alleen met andere TVN 20 apparaten, maar met de vele IP-camera's die zelf de eigen tijd bijhouden. Het is essentieel dat alle apparaten op dezelfde tijd zijn ingesteld. De NTP-server kan net zo eenvoudig zijn als de Client/Server-PC bij installatie van een Interlogix TruVision Navigator, of het kan een specifieke NTP-server zijn op het netwerk met als taak het onderhouden van een uniforme systeemtijd van het netwerk. Selecteer in de map Device Parameters (Apparaatparameters) het element NTP Settings (NTP-instellingen), om de TVN 20 in te schakelen en het naar de juiste tijdserver te leiden. Selecteer het selectievakje Enable NTP (NTP inschakelen) om een NTPserver in te stellen waar de TVN 20 naar verwijst. (Standaard instselling is NIET aangevinkt) Voer het serveradres voor de NTP-server in; dit kan een IP-adres of een domeinnaam zijn. Voer het NTP-poortadres in; de meeste NTP-servers gebruiken de standaardpoort 123. Stel de frequentie van de tijdsynchronisatie in voor de TVN 20 met de NTPserver, standaard is dit elke 60 minuten. Selecteer de tijdzone waarin de TVN 20 valt in de vervolgkeuzelijst; standaard is dit (GMT+00:00) Dublin, Edinburgh, London. 18 TruVision TVN 20 Gebruikershandleiding

25 Afbeelding 10: NTP-instellingen Sync to PC time (Synchroniseren met computertijd) voert een tijdsynchronisatie uit tussen de PC van de aangesloten browser en de TVN 20, via de tijd van de PC. Tijdsynchronisatie is alleen actief als de knop wordt ingedrukt. Dit dient alleen te worden gebruikt als NTP niet ingeschakeld is. De TVN 20 voert elke 5 minuten automatisch een tijdsynchronisatie uit naar de IP-camera. Stap 4: IP-camera s toevoegen Het toevoegen van IP-camera's aan de TVN 20 is het hart en de ziel van het systeem. IP-camera's kunnen op twee manieren worden toegevoegd: Automatisch via Automatisch ontdekken (met de functie Quick Add (Snel toevoegen)) Handmatig Automatisch ontdekken vindt automatische het IP-adres van IP-camera's en voert de standaard verbindingsparameters in (gebruikersnaam, wachtwoord en poortnummer). Indien Automatisch ontdekken niet wordt ondersteund door een TruVision TVN 20 Gebruikershandleiding 19

TruVision NVR 20 Snel aan de slag-gids

TruVision NVR 20 Snel aan de slag-gids Inhoud Contactgegevens 1 Inhoud van de verpakking 1 Installatieomgeving 1 Belangrijke documenten 1 De TruVision TVN 20 installeren 2 De TVN 20 configureren - Overzicht 2 Harde schijven installeren in de

Nadere informatie

TruVision Outdoor IPcamera. Gebruikershandleiding P/N 1072587B-NL REV 1.0 ISS 10JAN13

TruVision Outdoor IPcamera. Gebruikershandleiding P/N 1072587B-NL REV 1.0 ISS 10JAN13 TruVision Outdoor IPcamera Gebruikershandleiding P/N 1072587B-NL REV 1.0 ISS 10JAN13 Copyright Handelsmerken en patenten Fabrikant Certificatie Naleving van FCC-richtlijnen Richtlijnen van de Europese

Nadere informatie

TruVision NVR 10 Gebruikershandleiding

TruVision NVR 10 Gebruikershandleiding TruVision NVR 10 Gebruikershandleiding P/N 1072766C-NL REV 1.0 ISS 10OCT14 Copyright Handelsmerken en patenten Fabrikant Naleving van FCCrichtlijnen Canada Naleving van ACMArichtlijnen Certificering EU-richtlijnen

Nadere informatie

TruVision DVR 11 Gebruikershandleiding

TruVision DVR 11 Gebruikershandleiding TruVision DVR 11 Gebruikershandleiding P/N 1072595C-NL REV 1.0 ISS 15APR13 Copyright Handelsmerken en patenten Fabrikant Certificatie Naleving van FCC-richtlijnen Richtlijnen van de Europese Unie 2013

Nadere informatie

Configuratiehandleiding TruVision Covert IP Camera

Configuratiehandleiding TruVision Covert IP Camera Configuratiehandleiding TruVision Covert IP Camera P/N 1072913-NL REV A ISS 18DEC14 Copyright Handelsmerken en patenten Fabrikant Certificering Contactgegevens 2014 United Technologies Corporation. Interlogix

Nadere informatie

AutoDome 700 Series IP PTZ Camera VG5 700 Series. Gebruikershandleiding

AutoDome 700 Series IP PTZ Camera VG5 700 Series. Gebruikershandleiding AutoDome 700 Series IP PTZ Camera VG5 700 Series nl Gebruikershandleiding AutoDome 700 Series IP PTZ Camera Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Aan de slag 5 1.1 Inschakelen 5 1.2 Bediening van de AutoDome

Nadere informatie

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product!

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Al onze producten vallen onder een voorwaardelijke garantie die tot 12 maanden na datum van aankoop de hardware dekt. Daarbij hanteren wij voor al onze producten

Nadere informatie

TruVision Navigator 5.0 Gebruikershandleiding

TruVision Navigator 5.0 Gebruikershandleiding TruVision Navigator 5.0 Gebruikershandleiding P/N 1064107 REV E ISS 03OCT13 Copyright Handelsmerken en patenten Fabrikant 2013 United Technologies Corporation Interlogix is onderdeel van UTC Climate Controls

Nadere informatie

Nederlandstalige Gebruikershandleiding

Nederlandstalige Gebruikershandleiding Nederlandstalige Gebruikershandleiding Opgesteld door: Viscoo Nederland B.V. Oktober 2011 Inleiding Bedankt voor het kiezen voor onze producten. Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Nederlands

Gebruikshandleiding. Nederlands Gebruikshandleiding Nederlands Deze handleiding is van toepassing op de volgende Y cam producten. Y cam Black Y cam Knight Y cam White De eigenschappen en bedieningen beschreven in deze handleiding zijn

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor ivms-4200- clientsoftware Versie 1.02

Gebruikershandleiding voor ivms-4200- clientsoftware Versie 1.02 Gebruikershandleiding voor ivms-4200- clientsoftware Versie 1.02 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. Overzicht... 3 1.1 Beschrijving... 3 1.2 Uitvoeringsomgeving... 3 Hoofdstuk 2. ivms-4200 starten... 4 2.1 Gebruikersregistratie...

Nadere informatie

TruVision DVR 60 Snel aan de slag-gids

TruVision DVR 60 Snel aan de slag-gids Inhoud Inhoud van de verpakking 1 Installatieomgeving 1 De TVR 60 installeren 1 De apparaten aansluiten 2 De TVR 60 in- en uitschakelen 3 De TVR 60 bedienen 3 DDNS-instellingen 5 Live-weergavemodus 6 Snel

Nadere informatie

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2 ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001 Handleiding Version 1.2 en over deze handleiding Nederlands Deze handleiding hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Netwerkcamera. Gebruikershandleiding V4.0.3. http://www.hikvision.com. Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Netwerkcamera. Gebruikershandleiding V4.0.3. http://www.hikvision.com. Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Netwerkcamera Gebruikershandleiding V4.0.3 Hikvision Digital Technology Co., Ltd. http://www.hikvision.com 1 Deze handleiding is van toepassing voor de volgende cameramodellen: Type Box camera III Dome

Nadere informatie

4Ch H.264 Hardware Codec H.264 Network DVR

4Ch H.264 Hardware Codec H.264 Network DVR 4Ch H.264 Hardware Codec H.264 Gebruikers Handleiding VER 2.0 4 Kanaals Netwerk DVR Real-time afspelen / USB backup The most stable and reliable real stand alone Digital Video Multiplex Recorder Installatie

Nadere informatie

EM6250HD Easy Pro View HD IP camera

EM6250HD Easy Pro View HD IP camera EM6250HD Easy Pro View HD IP camera 2 NEDERLANDS EM6250HD Easy Pro View HD IP camera Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 4 1.1 Update informatie... 4 1.2 Inhoud van de verpakking... 4 1.3 Wat heb je nodig

Nadere informatie

Gebruikershandleiding pagina 1

Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 2. De LaCie Ethernet Disk... 7 2.1. Minimale systeemvereisten... 7 2.2. Inhoud van de verpakking... 8 2.3. Voorpaneel... 9 2.4.

Nadere informatie

Draadloze APP Camera. Installatie- en bedieningshandleiding C935IP. Versie 1.0

Draadloze APP Camera. Installatie- en bedieningshandleiding C935IP. Versie 1.0 Draadloze APP Camera Installatie- en bedieningshandleiding C935IP Versie 1.0 LEEST U DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT. BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR LATERE NASLAG. Deze WAPP

Nadere informatie

1U Series DVR Snelstart gids

1U Series DVR Snelstart gids 1U Series DVR Snelstart gids 1 Inhoudsopgave 1 Hardware installatie en aansluiting... 5 1.1 Controleer de uitgepakte DVR... 5 1.2 Over het voorpaneel en achterpaneel... 5 1.3 Na het verwijderen van de

Nadere informatie

EM4484 Draadloze Internet Camera

EM4484 Draadloze Internet Camera EM4484 Draadloze Internet Camera 2 NEDERLANDS EM4484 Draadloze Internet Camera Waarschuwingen en aandachtspunten Als gevolg van Europese regelgeving kan een draadloos product in sommige Europese lidstaten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Nederlandse Versie 1.2

Gebruikershandleiding. Nederlandse Versie 1.2 Gebruikershandleiding Nederlandse Versie 1.2 Inhoudsopgave 1. Programma introductie...4 2. Voorbereidingen voor bediening...4 2.1 Minimale systeemeisen...4 2.2 evideoclient16 installeren...4 2.3 Netwerk

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN NETWORK SPACE FAMILY

GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN NETWORK SPACE FAMILY GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN NETWORK SPACE FAMILY KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT EEN UP-TO-DATE ONLINE VERSIE van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties, eenvoudigere

Nadere informatie

Netwerkcamera. Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later.

Netwerkcamera. Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later. Gebruikershandleiding Netwerkcamera Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later. Modellen LNB5220 1505 (V1.0) Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Divitec Nederland BV 2 Remote Administration System Plus (RASplus) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Overzicht 5 1.1 In deze handleiding.... 5 1.2 Functies in RASplus... 5 1.3 Productinformatie..

Nadere informatie

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd:

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd: Gebruik van deze handleiding Gebruik van deze handleiding Op de werkbalk: Vorige pagina / Volgende pagina Naar beginpunt / Naar eindpunt Afdrukken: Hoewel de pagina s van deze handleiding zijn geoptimaliseerd

Nadere informatie

H.264 HRDP DVR. Gebruikershandleiding. Performance Series Digitaal Opneem- en Transmissie Systeem. Document 800-06887 Rev A 08/10

H.264 HRDP DVR. Gebruikershandleiding. Performance Series Digitaal Opneem- en Transmissie Systeem. Document 800-06887 Rev A 08/10 H.264 HRDP DVR Performance Series Digitaal Opneem- en Transmissie Systeem Gebruikershandleiding Document 800-06887 Rev A 08/10 Waarschuwingen en Voorzorgsmaatregelen 2 Performance Series DVR Gebruiker

Nadere informatie

My Net. N900 Central Router. Gebruikershandleiding

My Net. N900 Central Router. Gebruikershandleiding My Net N900 Central Router Gebruikershandleiding WD -service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geef ons dan eerst de kans om dit aan te pakken voordat u dit product retourneert. De

Nadere informatie

Draadloos/Bedraad Netwerk IP Camera. Gebruikershandleiding Z1201 & W1201. versie 3.8

Draadloos/Bedraad Netwerk IP Camera. Gebruikershandleiding Z1201 & W1201. versie 3.8 Draadloos/Bedraad Netwerk IP Camera Gebruikershandleiding Z1201 & W1201 versie 3.8 Inhoudopgave: 1) VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 4 2) PRODUCTSPECIFICATIES... 5 3) VERPAKKINGSINHOUD... 7 4) INSTALLATIE...

Nadere informatie

DWH SERIE VIDEO-BEVEILIGINGSSYSTEEM Installatie en gebruiksaanwijzing

DWH SERIE VIDEO-BEVEILIGINGSSYSTEEM Installatie en gebruiksaanwijzing DWH SERIE VIDEO-BEVEILIGINGSSYSTEEM Installatie en gebruiksaanwijzing Model: CS89T Versie 1.0 Deze handleiding moet voor toekomstig gebruik worden bewaard INHOUD BELANGRIJKE MEDEDELING... 3 LEES DIT VOORDAT

Nadere informatie

CamTech IDR 4016. Handleiding. Intelligente Digitale Recorder HELPDESK : 0900-27274357. Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen. Postbus 218 510 AE Drunen

CamTech IDR 4016. Handleiding. Intelligente Digitale Recorder HELPDESK : 0900-27274357. Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen. Postbus 218 510 AE Drunen CamTech IDR 4016 Intelligente Digitale Recorder Handleiding Postbus 218 510 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl Inhoudsopgave 1 Product informatie...1

Nadere informatie