TruVision TVN 20 Gebruikershandleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TruVision TVN 20 Gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 TruVision TVN 20 Gebruikershandleiding P/N B-NL REV 1.00 ISS 18SEP12

2 Copyright Handelsmerken en patenten Fabrikant Certificatie Naleving van FCCrichtlijnen Naleving van ACMArichtlijnen Richtlijnen van de Europese Unie 2012 UTC Fire & Security Company. Alle rechten voorbehouden Interlogix en het TruVision merk en logo zijn handelsmerken van UTC Fire & Security. Andere in dit document gebruikte handelsnamen kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn van de fabrikanten of leveranciers van de betreffende producten. UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc Red Hill Avenue, Costa Mesa, CA , USA Geautoriseerde vertegenwoordiger EU-fabricage: UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Nederland Geautoriseerde vertegenwoordiger voor Australië en Nieuw-Zeeland: UTC Fire & Security Australia Pty Ltd Unit 3, 310 Ferntree Gully Road, Notting Hill, VIC, 3168, Australia N4131 Klasse A: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de normen voor digitale apparatuur van klasse A volgens deel 15 van de regels van de FCC. Deze normen zijn opgesteld om redelijke bescherming tegen schadelijke interferentie te kunnen verzekeren wanneer de apparatuur in een commerciële omgeving wordt gebruikt. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan bij onjuiste installatie en gebruik in strijd met de instructies in de handleiding leiden tot schadelijke interferentie aan radiocommunicatie. Gebruik van deze apparatuur in een woonomgeving kan tot storingen leiden; in dat geval dient de gebruiker, op eigen kosten, alle noodzakelijke maatregelen te nemen om deze situatie te corrigeren. Kennisgeving! Dit is een Klasse A-product. In een huiselijke omgeving kan dit product radiostoring veroorzaken. In dat geval dient de gebruiker de nodige maatregelen te treffen. 2004/108/EU (EMC-richtlijn): UTC Fire & Security verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere belangrijke voorschriften van Richtlijn 2004/108/EU 2002/96/EU (WEEE-richtlijn): Producten met dit symbool mogen in de Europese Unie niet bij het ongesorteerde gemeenteafval worden gegooid. Lever dit product na aankoop van een soortgelijk nieuw product in bij uw plaatselijke leverancier of bij een daarvoor aangewezen afvalinzamelingspunt. Zie voor meer informatie: /66/EU (batterijrichtlijn): Dit product bevat een batterij die in de Europese Unie niet bij het ongesorteerde gemeenteafval mag worden gegooid. Raadpleeg de productdocumentatie voor specifieke informatie over de batterij. De batterij is van dit symbool voorzien. Op het symbool kunnen de volgende letters zijn aangebracht: Cd voor cadmium, Pb voor lood of Hg voor kwik. Voor een juiste recycling levert u de batterij in bij uw plaatselijke leverancier of op een aangewezen inzamelpunt. Zie voor meer informatie: Contactgegevens Klantenondersteuning of ii TruVision TVN 20 Gebruikershandleiding

3 Inhoud Hoofdstuk 1 Grondbeginselen van het TVN 20-systeem 1 Inleiding 1 Inhoud van de verpakking 1 Installatieomgeving 2 De TVN 20 Voorpaneel 3 De TVN 20 Achterpaneel 4 De TVN 20 instellen 5 Fysieke installatie van de TVN 20 6 De TVN 20 instellen - Inleiding 6 Minimum PC-vereisten voor de browser 8 Hulpmiddelen voor Automatisch ontdekken (Auto-Discovery) 8 De browser van de TVN 20 begrijpen 9 De TVN 20 configureren 13 Stap 1: Het IP-adres instellen voor de TVN Stap 2: Video-indeling instellen voor de TVN Stap 3: Zomertijdinstellingen en NTP-serverinstellingen instellen 17 Stap 4: IP-camera s toevoegen 19 Stap 5: IP-camera configureren - Device Settings (Apparaatinstellingen) 22 Stap 6: IP-camera configureren - Resolution Settings (Resolutieinstellingen) 25 Stap 7: Opnameschema's instellen - Inleiding 29 Stap 8: Opnameschema's instellen - Sampleconfiguratie 31 Stap 9: Laatste stappen voor opnameschema's Bewegingsdetectie inschakelen 36 Alarmingangen 42 Selecteer de gewenste alarmingang 42 Overige systeemelementen - Overzicht 47 Externe Firmware-update 49 RS-232- en RS-485-poortinstellingen 49 Integratie met de TruVision Navigator-software van Interlogix 49 Lokale Browser-computerinstellingen 51 TruVision TVN 20 Gebruikershandleiding iii

4 Live- en afgespeelde beelden weergeven via de browser 52 De pagina Live Viewing Browser (Live-weergavebrowser) 52 Playback-browserpagina (Afspelen) 54 Zoeken naar video's 56 Hoofdstuk 2 Geavanceerde onderwerpen 57 HDD Configuratie & Beheer 57 Harde Schijf-groepen 57 Accountbeheer (Gebruikers) 65 Inleiding 65 Gebruikers toevoegen 67 Gebruikersrechten beheren 68 Geavanceerde camera-instellingen 71 Video Tamper (Videosabotage) 71 Video Masking 76 Digitaal alarm & Alarmeringsacties voor IP-camera 78 Digitale Alarmactiveringen (van de IP-camera) configureren 78 Beheren van Alarmmeldingen (TVN 20 en IP-camera) Uitzonderingsparameters - Systeemstatusmonitoring 94 Videoverlies 96 Opnemen & Video Downloaden op afstand 100 Lokale configuratiepagina-instellingen 100 Aanvullende netwerkinstellingen 107 Multicast 107 Apparaatpoort & HTTP-instellingen 108 PPPoE- & DDNS-instellingen 109 Voor weergave of wijziging van de PPPoE-instellingen: 110 Update op afstand 112 Instellingen van de seriële poort RS-232 & RS RS-232-poort 114 RS-485-poorten 114 Logboekbestanden 116 iv TruVision TVN 20 Gebruikershandleiding

5 Bijlage A Problemen oplossen 120 Bijlage B Specificaties TVN Aansluitingen randapparatuur 127 Bijlage C Functies TVN 20 IP-camera 130 Berekeningsmethode voor hulpbronnen 130 Capaciteit van de unit schatten 131 Bijlage D IP-camera's ondersteund door de TVN Lijst van momenteel bekende gebruikersnamen en wachtwoorden voor ondersteunde IP-camera's 133 Resolutietabel: Gids voor systeeminstellingen 133 Bijlage E USB-Archiefopties TVN Lokaal USB-archief via de knop COPY (Kopiëren) 136 Lokaal USB-archief via TVN 20 Browser 137 Bijlage F TruVision Device Finder 140 Installatie TruVision Device Finder 140 De TruVision Device Finder gebruiken 145 Bijlage G Verklarende woordenlijst 148 Bijlage H Ondersteuning 150 TruVision TVN 20 Gebruikershandleiding v

6

7 Hoofdstuk 1 Grondbeginselen van het TVN 20-systeem Inleiding De TruVision TVN 20 is een netwerkvideorecorder die video-opnamen kan vastleggen van maximaal 16 IP-camera's (afhankelijk van het specifieke model). De TruVision TVN 20 kan met één, twee, vier of acht SATA-schijven worden geconfigureerd (met een opslagcapaciteit van 2 TB). Deze handleiding is verdeeld in 2 hoofdstukken: Grondbeginselen van het TVN 20-systeem Geavanceerde onderwerpen TVN 20 In de Grondbeginselen van het systeem staan de meest gangbare operationele elementen die nodig zijn om het apparaat op de juiste wijze in te stellen voor dagelijks gebruik. In Geavanceerde onderwerpen staan aanvullende gegevens over de systeemeigenschappen die niet in Grondbeginselen van het systeem staan. Inhoud van de verpakking In deze verpakking zitten: De TruVision TVN 20 Afzonderlijk verpakte harde schijven Opmerking: Afhankelijk van het model is het mogelijk dat er 1, 2, 4 of 8 harde schijven op uw systeem zijn geconfigureerd. Voedingskabel (VS: VS-voedingskabel; EMEA: Voedingskabels Europese vasteland en VK) Plastic zak met aansluitingsblokken voor alarmingang/uitgangconnectoren TruVision TVN 20 Gebruikershandleiding 1

8 Verkorte handleiding IP-camera compatibiliteitsdocument Verklaring voor AEEA-naleving Documentdeclaratie voor batterij TruVision TVN 20 Productdocumentatie-CD met de volgende items: Calculator voor capaciteit en opslag IP-camera compatibiliteitsdocument TruVision Device Finder Software-CD TruVision Navigator versie 4.x Facultatief: TVR-RK1 Installatieomgeving Raadpleeg de gebruikershandleiding voor gedetailleerde informatie maar let op de volgende belangrijke vereisten: 1. Plaats de TVN 20 op een veilige locatie. 2. Zorg dat de TVN 20 in een goed geventileerde omgeving staat. 3. Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht. Doorgaans wordt dit apparaat in een 19 inch apparaatrack gemonteerd, omdat gebruikers niet rechtstreeks toegang hebben tot de unit om video live weer te geven of af te spelen. Racksteunen worden meegeleverd en zijn geschikt om het apparaat zonder extra steun te monteren. 2 TruVision TVN 20 Gebruikershandleiding

9 De TVN 20 Voorpaneel Afbeelding 1: Het voorpaneel van de TVN POWER ALARM TX/R/X HDD READY ARCHIVE Tabel 1: Elementen van het voorpaneel Nee Element Beschrijving LED-indicatielampje 1 Aan/Uit-lampje Geeft aan dat het apparaat aan/uit staat Kleur = Normaal 2 Alarmlampje Geeft aan of er waarschuwingen zijn ROOD = Fout UIT = Normaal 3 TX/RX LED Geeft aan dat het apparaat over het netwerk communiceert 4 HDD-lampje Geeft aan of er gelezen/geschreven wordt naar de vaste schijven Blauw knipperend Rood knipperend 5 GEREED Geeft aan dat het apparaat klaar is voor gebruik Blauw = Normaal 6 ARCHIVEREN Toont de status van het archiveren naar USB. Er gaat een alarm af als een incompatibel USBapparaat wordt gedetecteerd. 7 Kanaal-LED's Toont de verbindingstatus van de IP-camera's naar de TVN 20, en geeft ook een indicatie van de opnamemodus van het kanaal 8 Knop Kopiëren Als een USB-station is aangesloten op de USBpoort aan de voorkant van het apparaat, wordt middels de knop Kopiëren de meest recente video gearchiveerd naar het USB-station 9 Aan/uit-knop Door deze knop 3 seconden in te drukken wordt het apparaat gecontroleerd afgesloten Blauw = Archivering Opname bekijken of plannen (Geen gebeurtenis) (No Event) = Blauw Gebeurtenis + bekijken (geen opname) (no record) = Rood Bekijken of gebeurtenis + opname = Paars LED voor archivering wordt BLAUW tijdens werking N.v.t. 10 USB 2.0 poorten (2) Gebruikt door de knop Kopiëren of via externe back-up (Remote Backup) die door de browser wordt geregeld N.v.t. TruVision TVN 20 Gebruikershandleiding 3

10 De TVN 20 Achterpaneel Afbeelding 2: Het achterpaneel van de TVN Tabel 2: Elementen van het achterpaneel Item. Naam Beschrijving 1 Reset Zet het apparaat terug in de fabrieksinstelling 2 RS-232 Gebruikt voor het aansluiten van de PC voor probleemoplossing 3 LAN 10/100/1000Mbps UTP Ethernet interface 4 esata Voor toekomstig gebruik 5 RS-485 schakelaar Voor toekomstig gebruik 6 RS-485 aansluitingen Voor toekomstig gebruik 7 Alarmingang 16 alarmingangen (NO/NC) 8 Alarm uit 4 relaisuitgangen 9 GND Aardaansluiting 10 Stekker Aansluiting voor netsnoer 11 Schakelaar Aan/Uit Stroom Aan/Uit (gebruik de Aan/Uit-knop aan de voorkant van het apparaat om het apparaat uit te schakelen.) 4 TruVision TVN 20 Gebruikershandleiding

11 De TVN 20 instellen De vaste schijven installeren Let op: Plaats of verwijder geen schijven terwijl de TVN 20 is ingeschakeld. Opmerking: Dit apparaat bevat componenten die gevoelig zijn voor statische elektriciteit. Voordat u de harde schijven oppakt, moet u ervoor zorgen dat u voldoende geaard bent om schade door ontlading van statische elektriciteit te voorkomen. 1. Pak de TVN 20-doos uit. 2. Pak de TVN 20 HDD-doos uit. Opmerking: Harde schijven in de verzenddoos zijn reeds voorgemonteerd met hun rail-kits/caddy. 3. Gebruik de meegeleverde sleutel in de accessoiredoos om het voorpaneel te ontgrendelen. 4. Druk op de palletjes aan beide zijden van het voorpaneel om het te openen. 5. Plaats de vaste schijven volgens het onderstaande schema. De eerste schijf in positie nummer 1, de tweede in positie nummer 2, enz. Installeer alle vaste schijven in numerieke volgorde. TruVision TVN 20 Gebruikershandleiding 5

12 Plaats een vaste schijf in een van de vaste schijflocaties totdat deze goed op zijn plaats zit. Herhaal dit met de rest van de harde schijven. 7. Het voorpaneel sluiten en opnieuw vergrendelen. Opmerking: De vaste schijven moeten worden geïnstalleerd VOORDAT u het apparaat inschakelt. De schijven worden standaard toegewezen aan één HDDgroep die automatisch gereed is om op te nemen zodra IP-camera's worden toegevoegd en geconfigureerd met opnameschema's. Fysieke installatie van de TVN Monteer het apparaat op een plank of in een 19 rack (met racksteunen) in een goed geventileerde en temperatuurgeregelde ruimte. 2. Sluit de TVN 20 aan op uw netwerk met een Ethernetkabel. 3. Sluit het netsnoer aan en zet het apparaat aan. De TVN 20 instellen - Inleiding De eerste configuratie van de TVN 20 moet worden voltooid met de TVN 20 Browser. In deze handleiding vindt u de noodzakelijke stappen om snel een volledig functioneel opnamesysteem te configureren. Voor het configureren van een TVN 20-systeem is het volgende vereist: 1. Wijs een geschikt IP-adres toe aan de TVN 20 met het hulpprogramma TruVision Device Finder (TruVision-apparaatzoeker). 2. Voeg IP-camera's toe aan de unit. 6 TruVision TVN 20 Gebruikershandleiding

13 3. Configureer de IP-camera's. Afhankelijk van het type IP-camera zijn sommige IP-camera's mogelijk volledig geconfigureerd door de browser van de TVN, of in het geval van IP-camera's van derden kan het nodig zijn om de interne webpagina van de IP-camera te bekijken. Met de meeste Interlogix-camera's kan het apparaat parameters voor videostreaming van de IP-camera's instellen. 4. Bepaal het opnameschema voor de IP-camera's. De opnamemodi die door het apparaat worden ondersteund zijn: Opname plannen Bewegingsdetectie (interne activiteitdetectie van IP-camera s) Opname Alarmingang Het apparaat heeft 16 alarmingangen die gebruikt kunnen worden voor het activeren van een of meerdere aangesloten IP-camera's. Met sommige modellen IP-camera kan de interne alarmingang opnames activeren op de TVN 20.(Raadpleeg het IP-camera compatibiliteitsdocument voor een volledige lijst met mogelijkheden die worden ondersteund voor ieder type IP-camera). 5. Definieer alle gedragingen met betrekking tot alarmuitgang, hoorbare waarschuwingen lokale unit, relaisuitgangen lokale unit (4), alsmede meldingen voor TruVision Navigator-videosoftware van Interlogix. 6. Alle vaste schijven zijn voorgeconfigureerd in een enkele opnamegroep, waardoor alle aangesloten camera's dezelfde hoeveelheid videobeelden kunnen opnemen over alle camera's (dwz. alle camera's kunnen hetzelfde aantal dagen opnemen) Met de browser kan gespecialiseerd opnamegedrag worden geconfigureerd, zoals dubbele opnames maken met de IP-camera (Redundancy). Raadpleeg het gedeelte HDD Configuration & Management (Schijfconfiguratie en schijfbeheer) voor aanvullende informatie. De configuratie van de TVN 20 is geoptimaliseerd voor werking direct uit de doos. Alle toegevoegde IP-camera's zijn standaard ingesteld om continue opnamen te maken. Alle systeemgebeurtenissen falen van harde schijf, verlies van video, etc. zijn ingesteld om te rapporteren naar de TruVision Navigatorsoftware, als het adres van de TruVision Navigator-serversoftware is geconfigureerd. TruVision TVN 20 Gebruikershandleiding 7

14 Minimum PC-vereisten voor de browser De minimum hardware-vereisten voor de browser zijn: Basisbediening Live-weergave in 9-Up met 4CIF/VGA camera OF Live-weergave in 4-Up met maximaal 2.0 MpX camera Intel E6550 Dual Core processor 2.33 Ghz (4MB Cache) 1GB RAM HD Videokaart met 256 MB Bediening hoofdgebruiker Live-weergave in 9-Up of hoger met MpX camera's Intel Core I5 750 Quad Core class Processor van 2,66 Ghz (8 MB Cache) 4GB RAM HD Videokaart met 1GB Minimaal 1.5GB ruimte op de harde schijf voor opgeslagen videobestanden Keyboard, Monitor, Muis Windows XP, Windows 2000, Windows Vista, Windows 7 Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0 De TVN 20 heeft specifieke mogelijkheden met betrekking tot het aantal en de verscheidenheid van IP-camera's. De type camera's zijn: 4CIF/VGA-resolutie geschikte IP-camera's 1,3 Megapixel-resolutie geschikte IP-camera's 2,0 Megapixel-resolutie geschikte IP-camera's 3,0 Megapixel-resolutie geschikte IP-camera's 5.0 Megapixel-resolutie geschikte IP-camera's Daarnaast ondersteunt de TVN 20 verschillende IP-camera's van diverse fabrikanten. Belangrijke opmerking: Niet alle IP-camera's hebben hetzelfde niveau van ondersteuning voor functies. Deze beperkingen komen vaak door de verschillende IP-camera's en het protocol dat ze ondersteunen. In de bijlagen aan het einde van deze handleiding staat specifieke informatie over de technische specificaties van de TVN 20, evenals specifieke informatie over de capaciteiten van de IP-camera van het apparaat en functiemogelijkheden van de IP-camera. Hulpmiddelen voor Automatisch ontdekken (Auto- Discovery) De TVN 20 kan automatisch een aantal IP-camera's op een netwerk ontdekken (verschillende merken en modellen). De TVN 20 kan alleen apparaten ontdekken als ze op hetzelfde netwerk zijn aangesloten als het netwerk waar de TVN 20 op is aangesloten. Als de TVN 20 bijvoorbeeld op een netwerk zit met IP-adres en een subnetmasker van , dan zijn de enige IP-camera's die het kan vinden de IP-camera's die binnen het bereik van 1 tot 255 liggen van het laatste octet. 8 TruVision TVN 20 Gebruikershandleiding

15 Interlogix en andere fabrikanten van IP-camera s leveren hulpmiddelen voor automatisch ontdekken, waarmee het wijzigen van het standaard IP-adres wordt vereenvoudigd, om te voldoen aan uw behoeften voor netwerkadressering. We raden u aan deze hulpmiddelen te gebruiken om snel uw behoeften voor adressering van uw IP-apparaat te herkennen en te wijzigen. Interlogix-apparaten die automatisch ontdekken ondersteunen kunnen worden gevonden op het netwerk met behulp van de TruVision Device Finder (TruVisionapparaatzoeker). Met dit simpele hulpmiddel kunt uw het IP-adres van alle door TruVision ondersteunde apparaten bekijken en wijzigen. Dit hulpmiddel staat op de schijf met hulpbronnen (TVN 20 Resource Disk), die is meegeleverd met uw product. Een inleiding bij het hulpmiddel is beschikbaar in de bijlage (zie pagina Error! Bookmark not defined.). De browser van de TVN 20 begrijpen De TVN 20 browserpagina gebruikt Windows ActiveX-besturingselementen op de clientcomputer en levert verwachte prestaties met Windows Internet Explorer 6.0 en later. Afbeelding 3: De browserinterface van de TVN 20 Bij het openen van Internet Explorer wordt u gevraagd om ActiveXbesturingselementen te installeren. Accepteer alle vragen voor het laden van deze drivers om te zorgen dat de webpagina's die de TVN 20 ondersteunen goed reageren en correct werken. U kunt na installatie inloggen. TruVision TVN 20 Gebruikershandleiding 9

16 Standaard gebruikersnaam en wachtwoord voor inloggen Gebruikersnaam = admin Wachtwoord = 1234 Eerste verbindingspagina Vanaf deze pagina kunt u: Live-videobeelden bekijken Video bekijken Momentopnamen van afbeeldingen op uw lokale pc opslaan Videofragmenten op uw lokale pc opslaan Start de configuratiepagina's waarmee u het apparaat, de verbinding met IPcamera's en het gedrag van antwoordgebeurtenissen kunt configureren (van alarmgebeurtenissen of systeemwaarschuwingen van het apparaat). Het doorzoekbare systeem van de TVN 20 en gebeurtenislogboeken openen. Afbeelding 4: Eerste verbindingspagina Desgewenst kan de gebruiker met de TruVision Navigator-videosoftware van Interlogix gebeurtenissen van meerdere TVN 20 apparaten bekijken en er op reageren, of een combinatie van Interlogix TruVision DVR's en TVN's. Opmerking: Regeling voor PTZ en contrast/helderheid is alleen beschikbaar op specifieke TruVision modellen of IP-camera's. 10 TruVision TVN 20 Gebruikershandleiding

17 Venster eerste configuratietabblad (Initial Config Tab Window) Vanaf deze pagina kunt u snel IP-camera's toevoegen, opnameschema's configureren, opnamemodi voor alleen bewegingsdetectie inschakelen en ook het gedrag van verschillende alarmingangen en uitgangen op het vak bepalen. Daarnaast kunnen systeemgebeurtenissen die de status van de vaste schijf, beelduitval en meer beïnvloeden met de browser worden aangepast. Configuratie op de TVN 20 is geoptimaliseerd voor snelle verbinding met TruVision Navigator-videosoftware van Interlogix. Er zijn twee belangrijke configuratieonderdelen: Remote Config (Externe configuratie) is het primaire gedeelte waar alle functies van IP-camera's beheerd en gepland worden. Local Config (Lokale configuratie) dit regelt de manier waarop gebruikers die de browser van de TVN 20 alleen gebruiken voor systeemwerking kunnen bepalen waar momentopnamen, gedownloade video's en lokale opnamen op de browser van de PC worden beheerd. Afbeelding 5: Venster eerste configuratietabblad (Initial Config Tab Window) De standaard weergave is de weergave Remote Config (Externe configuratie) waarmee u direct toegang heeft om uw IP-camera's in de TVN 20 te configureren. Deze weergave toont de IP-camera's die zijn aangesloten op het apparaat. Als dit de eerste keer is zijn er geen camera's ingesteld. TruVision TVN 20 Gebruikershandleiding 11

18 Venstereigenschappen: Gedetailleerde samenvatting aangesloten camera D1-D16 zijn de beschikbare IP-videokanalen die gebruikt kunnen worden met ondersteunde IP-camera's en encoders (afhankelijk van het gekozen model). De IP-adressen en poortnummers van de aangesloten camera's. Selecteer het werkelijke D1-D16 label om aanvullende gegevens in het paneel aan de rechterkant van de camera te bekijken. U kunt ook op dit label klikken om een IP-camera handmatig toe te voegen. Als camera's zijn toegevoegd, lanceert u middels het klikken op de hoofdregel van de camera de webpagina van de specifieke IP-camera. Met de knop Refresh (Vernieuwen) wordt u gewaarschuwd wanneer de camera online is na de eerste IP-cameraverbinding. In de Link Mode (Koppelingsmodus) wordt de standaard verbindingsmethode (TCP of UDP) voor de IP-camera's weergegeven. Het paneel aan de rechterkant wordt gebruikt om gegevens van een geselecteerde camera uit de hoofdlijst te bekijken, of voor het selecteren van een IP-camerakanaal voor het handmatig toevoegen van een specifieke camera. Quick Add (Snel toevoegen) is een knop die automatisch kan zoeken en waarmee de gebruiker de standaardinstellingen kan toevoegen aan de gewenste IP-camera's. Dit geldt voor cameramodellen die automatisch ontdekken (Auto-Discovery) ondersteunen. Configuration parameters (Configuratieparameters) is het pad naar het aanpassen van systeemopnames, gebeurtenissenbeheer en bewaking van statusactiviteiten. 12 TruVision TVN 20 Gebruikershandleiding

19 De TVN 20 configureren Voer het standaard IP-adres van het apparaat in op een PC met Windows Internet Explorer versie 6.0 of hoger en laad de webpagina. Het standaard IPadres van het apparaat is: Meld u aan met de standaard gebruikersnaam en wachtwoord. Standaard gebruikersnaam = admin Standaard wachtwoord = 1234 Stap 1: Het IP-adres instellen voor de TVN 20 Opmerking: Neem voor het configureren van de netwerkinstellingen contact op met uw IT-beheerder om de gewenste instellingen voor uw netwerk te bevestigen. Selecteer Config (Configuratie) op de bovenste functiebalk. Selecteer Configuration parameters (Configuratieparameters) rechts onderin het scherm. Selecteer Network Settings (Netwerkinstellingen) uit het mapmenu onder Network Parameters (Netwerkparameters). Afbeelding 6: Netwerkinstellingen Het NIC-type moet standaard ingesteld zijn op 10M/100M/1000M Auto. TruVision TVN 20 Gebruikershandleiding 13

20 Voer het gewenste IP-adres in onder IP-adres Apparaat. De standaard apparaatpoort van de TVN 20 moet op 8000 worden ingesteld. Het gebruikelijke subnetmasker is (standaard). Het standaardgateway IP-adres kan doorgaans hetzelfde worden ingesteld als het IP-adres, behalve de laatse apparaatingang, die doorgaans is ingesteld op 1. De HTTP-poort moet in dezelde standaardinstelling van 80 blijven. Afbeelding 7: Geavanceerde netwerkinstellingen Klik op de knop Advanced (Geavanceerd) om de volgende instellingen te bevestigen: MTU is ingesteld op 1500 Opmerking: Indien Interlogix TruVision Navigator-software gebruikt moet worden, zorg er dan voor dat de volgende posten zijn ingevuld: Alarmhost-IP is ingesteld op de server-ip van de TruVision Navigatorsoftware. Alarmhost-poort is ingesteld op Klik op OK om terug te keren naar de hoofdpagina met netwerkinstellingen. Klik op SAVE (OPSLAAN) om deze instellingen op te slaan en toe te passen. De browser geeft een bericht als de TVN 20 opnieuw ingesteld moet worden. Selecteer OK. Neem contact op met uw lokale IT-beheerder indien Multicast, DHCP, DNSservers of specifieke MTU-pakketgrootte gebruikt moeten worden voor uw netwerk. U kunt deze instellingen vinden via de knop Advanced (Geavanceerd). 14 TruVision TVN 20 Gebruikershandleiding

21 Stap 2: Video-indeling instellen voor de TVN 20 Ook al gaat het over IP-video, om te zorgen dat de browser de juiste beeldgrootte weergeeft is het noodzakelijk om in te stellen of de video-indeling voor uw regio NTSC of PAL is. Klik op Configuration parameters (Configuratieparameters) rechts onderin de hoofdpagina van EXTERNE CONFIGURATIE. Selecteer in het linker gedeelte. Device Parameters > Device Information (Apparaatparameters > Apparaatgegevens) Ga naar het veld Video-indeling en selecteer NTSC of PAL. Klik op Save (Opslaan). Afbeelding 8: Apparaatgegevens TruVision TVN 20 Gebruikershandleiding 15

22 Selecteer in het linker gedeelte. Device Parameters > Device Information (Apparaatparameters > Apparaatgegevens) Overwrite (Overschrijven) bepaalt dat de opname circulair is en overschrijft oudere video-opnamen met nieuwere video-opnamen. De instelling moet Yes (Ja) blijven voor de meeste gebruikers. HDD Number (HDD-nummer) toont het aantal geïnstalleerde vaste schijven in het apparaat. Alarm Input Number (Alarmingangsnummer) toont het totale aantal beschikbare alarmingangen die in het apparaat zijn ingebouwd. Alarm Output Number (Alarmuitgangsnummer) toont het totale aantal beschikbare alarmuitgangen die in het apparaat zijn ingebouwd. Device Serial No. (Serienr. van het apparaat) is het serienummer van het apparaat. esata is een uitgang waar een extern esata-opslagapparaat op aangesloten kan worden. Op dit moment is deze functie niet beschikbaar; het wordt vrijgegeven in een latere update van de firmware. Automatic IP camera connection (Automatische IP-camera aansluiting) dient alleen aangevinkt te worden indien er een enkele TVN 20 in uw systeem zit. Deze functie detecteert automatisch alle vindbare IP-camera's en na uitloggen en opnieuw inloggen worden de beschikbare camera's toegevoegd, totdat alle beschikbare kanalen op het apparaat zijn gebruikt. Gebruik deze functie NIET als u meer dan één TVN 20 op hetzelfde netwerk heeft, omdat het risico bestaat dat dezelfde camera is aangesloten op twee of meer TVN 20-apparaten. Sync to PC time (Synchroniseren met computertijd) voert een tijdsynchronisatie uit tussen de PC van de aangesloten browser en de TVN 20, via de tijd van de PC. Tijdsynchronisatie is alleen actief als de knop wordt ingedrukt. De TVN 20 voert elke 5 minuten automatisch een tijdsynchronisatie uit naar de IP-camera. Om wijzigingen op te slaan moet u op de knop Save (Opslaan) drukken. Opmerking: Door op de knop Default (Standaard) te drukken worden de fabrieksinstellingen van de TVN 20 hersteld. Door het indrukken van de knop Reboot (Opnieuw opstarten) wordt het vak direct opnieuw opgestart, maar blijven de netwerkinstellingen behouden. Onder normale omstandigheden wordt het apparaat alleen opnieuw opgestart: 16 TruVision TVN 20 Gebruikershandleiding

23 Na wijziging van het IP-adres, DHCP, PPPoE en apparaatpoort van de TVN 20. Na wijziging van de status van alarmingangen (NO/NC). Bij een update van de firmware voor de TVN 20. Na het herstellen van de standaardinstellingen. Na importeren van een configuratie van externe software zoals TruVision Navigator. Een standaard herstart kan 45 tot 75 seconden duren, voordat volledige functionaliteit is hersteld. Stap 3: Zomertijdinstellingen en NTP-serverinstellingen instellen Daylight Savings Time (Zomertijd) Dit is belangrijk voor correcte video-opnamen. Om automatische aanpassing van de zomertijd in te schakelen, klik het selectievakje Enable DST (DST inschakelen) vanuit Device Parameters > DST Settings (Apparaatparameters > DST-instellingen) (het standaard gedrag is NIET ingeschakeld) Voer de juiste data en tijden voor de tijdswijzigingen in. Afbeelding 9: DSTinstellingen TruVision TVN 20 Gebruikershandleiding 17

24 Opmerking: DST Bias is een specifiek veld voor bepaalde gebieden in de wereld waar aanpassingen voor zomertijd meer dan een uur zijn. Met deze instelling kan het systeem deze regio's aanpassen. NTP Tijdsynchronisatie tussen IP-apparaten is essentieel voor effectieve en nauwkeurige video-opnamen. Veel IP-camera's zoeken naar een NTP-server of een ander apparaat om hun tijd naartoe te synchroniseren. Netwerkvideorecorders zoals de TVN 20 communiceren niet alleen met andere TVN 20 apparaten, maar met de vele IP-camera's die zelf de eigen tijd bijhouden. Het is essentieel dat alle apparaten op dezelfde tijd zijn ingesteld. De NTP-server kan net zo eenvoudig zijn als de Client/Server-PC bij installatie van een Interlogix TruVision Navigator, of het kan een specifieke NTP-server zijn op het netwerk met als taak het onderhouden van een uniforme systeemtijd van het netwerk. Selecteer in de map Device Parameters (Apparaatparameters) het element NTP Settings (NTP-instellingen), om de TVN 20 in te schakelen en het naar de juiste tijdserver te leiden. Selecteer het selectievakje Enable NTP (NTP inschakelen) om een NTPserver in te stellen waar de TVN 20 naar verwijst. (Standaard instselling is NIET aangevinkt) Voer het serveradres voor de NTP-server in; dit kan een IP-adres of een domeinnaam zijn. Voer het NTP-poortadres in; de meeste NTP-servers gebruiken de standaardpoort 123. Stel de frequentie van de tijdsynchronisatie in voor de TVN 20 met de NTPserver, standaard is dit elke 60 minuten. Selecteer de tijdzone waarin de TVN 20 valt in de vervolgkeuzelijst; standaard is dit (GMT+00:00) Dublin, Edinburgh, London. 18 TruVision TVN 20 Gebruikershandleiding

25 Afbeelding 10: NTP-instellingen Sync to PC time (Synchroniseren met computertijd) voert een tijdsynchronisatie uit tussen de PC van de aangesloten browser en de TVN 20, via de tijd van de PC. Tijdsynchronisatie is alleen actief als de knop wordt ingedrukt. Dit dient alleen te worden gebruikt als NTP niet ingeschakeld is. De TVN 20 voert elke 5 minuten automatisch een tijdsynchronisatie uit naar de IP-camera. Stap 4: IP-camera s toevoegen Het toevoegen van IP-camera's aan de TVN 20 is het hart en de ziel van het systeem. IP-camera's kunnen op twee manieren worden toegevoegd: Automatisch via Automatisch ontdekken (met de functie Quick Add (Snel toevoegen)) Handmatig Automatisch ontdekken vindt automatische het IP-adres van IP-camera's en voert de standaard verbindingsparameters in (gebruikersnaam, wachtwoord en poortnummer). Indien Automatisch ontdekken niet wordt ondersteund door een TruVision TVN 20 Gebruikershandleiding 19

DVR0404 / DVR0804 handleiding Web interface v1.1

DVR0404 / DVR0804 handleiding Web interface v1.1 DVR0404 / DVR0804 handleiding Web interface v1.1 Open Internet Explorer en vul het IP adres van de recorder in, bijv: http://192.168.1.15 Het IP adres is ook te achterhalen via het menu op de recorder

Nadere informatie

Snelstart Gids. Menustructuur. Opstarten en Afsluiten. Formatteren van Disk. 72xxHVI-ST Series DVR

Snelstart Gids. Menustructuur. Opstarten en Afsluiten. Formatteren van Disk. 72xxHVI-ST Series DVR Menustructuur De menustructuur van de DS-72xxHVI-ST Serie DVR is als volgt: Opstarten en Afsluiten Het juist opstarten en afsluiten is cruciaal voor de levensduur van uw DVR. Opstarten van uw DVR: 1. Plaats

Nadere informatie

AN0034-NL. Hoe voeg ik een camera toe aan Paxton10. Overzicht

AN0034-NL. Hoe voeg ik een camera toe aan Paxton10. Overzicht Hoe voeg ik een camera toe aan Paxton10 Overzicht Het instellen van Paxton10 als videomanagementsysteem is eenvoudig. Hiermee kunt u Paxton10 gebruiken om uw videobeelden en toegangscontrole gebeurtenissen

Nadere informatie

Voer de bijgeleverde muis in een USB ingang voorop de recorder en controleer of het

Voer de bijgeleverde muis in een USB ingang voorop de recorder en controleer of het 1. Bediening met de muis Voer de bijgeleverde muis in een USB ingang voorop de recorder en controleer of het icoontje in beeld verschijnt. Beweeg uw muis om uw wachtwoord in het keypad in te voeren. Dat

Nadere informatie

Cijfers 1 t/m 4,8,16 hiermee kunt u van kanaal wisselen. Gebruik deze iconen om naar een split screen terug te gaan.

Cijfers 1 t/m 4,8,16 hiermee kunt u van kanaal wisselen. Gebruik deze iconen om naar een split screen terug te gaan. Inhoudsopgave 1. Belangrijke veiligheidsinstructies... 2 2. Mee geleverde producten voor de DVR... 2 3. Uitleg bedieningspaneel... 2 4. Uitleg afstandsbediening... 3 5. Aan de slag met de DVR... 3 5.1

Nadere informatie

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding CAP1300 Beknopte installatiehandleiding 09-2017 / v1.0 Inhoud van de verpakking I Productinformatie... 3 I-1 Inhoud van de verpakking... 3 I-2 Systeemvereisten... 4 I-3 Hardware-overzicht... 4 I-4 LED-status...

Nadere informatie

Belangrijke Informatie

Belangrijke Informatie Belangrijke Informatie Geachte relatie, Deze Dahua NVR beschikt over de nieuwste generatie firmware. Deze firmware beschikt over vele nieuwe mogelijkheden. Veel van deze nieuwe functionaliteiten worden

Nadere informatie

Installatiegids TruVision HD- TVI 1080P-wedgecamera

Installatiegids TruVision HD- TVI 1080P-wedgecamera Installatiegids TruVision HD- TVI 1080P-wedgecamera P/N 1073183-NL REV A ISS 20MAR17 Copyright Handelsmerken en patenten Fabrikant Naleving van FCCrichtlijnen FCC-voorwaarden Canada Naleving van ACMArichtlijnen

Nadere informatie

HD-CVI Verkorte handleiding

HD-CVI Verkorte handleiding HD-CVI Verkorte handleiding model 5104D-5208D-5216D Version 2.0.0 2015 HDCVI DVR Verkorte handleiding Welkom Dank u voor de aankoop van onze DVR! Deze verkorte handleiding helpt u wegwijs met onze DVR

Nadere informatie

Camera. Network Bullet-camera. Beknopte bedieningshandleiding --- Nederlands

Camera. Network Bullet-camera. Beknopte bedieningshandleiding --- Nederlands Camera Network Bullet-camera Beknopte bedieningshandleiding --- Nederlands Deze beknopte handleiding geldt voor: DS-2CD2012-I, DS-2CD2032-I UD.6L0201B1268A01EU 1 Regelgevingsinformatie EU-conformiteitsverklaring

Nadere informatie

TVRMobile V2.0 Gebruikershandleiding

TVRMobile V2.0 Gebruikershandleiding TVRMobile V2.0 Gebruikershandleiding P/N 1070644A-NL REV 1.0 ISS 14OCT13 Copyright Handelsmerken en patenten Fabrikant Contactgegevens 2013 UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. Interlogix is

Nadere informatie

Netwerk mini domecamera

Netwerk mini domecamera Camera Netwerk mini domecamera Beknopte bedieningshandleiding --- Nederlands Deze beknopte handleiding geldt voor: DS-2CD2312-I5, DS-2CD2332-I5 UD.6L0201B1256A01EU 1 Regelgevingsinformatie EU-conformiteitsverklaring

Nadere informatie

Beknopte handleiding AVC792 Nederlands. 9. Vraag en antwoord voor de meest voorkomende problemen

Beknopte handleiding AVC792 Nederlands. 9. Vraag en antwoord voor de meest voorkomende problemen Beknopte handleiding AVC792 Nederlands 1. Live beeld 2. Ontgrendelden en vergrendelen 3. Opbouw van het menu 4. Terugkijken (bediening via de recorder) 5. Zoeken via het menu 6. Backup 7. Veranderen van

Nadere informatie

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows)

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Inhoudsopgave Installeren van het stuurprogramma... Pagina 1 Verwijderen van het stuurprogramma... Pagina 3 Problemen

Nadere informatie

1. Laad de software voor de camera van op het menu

1. Laad de software voor de camera van  op het menu 1. Laad de software voor de camera van www.overmax.eu. op het menu producten, selecteer RTV, dan IP camera s en uw camera model. Dan subpagina Product selecteer de [HELP] - klik op de grijze pijl symbool

Nadere informatie

Stappenplan Dahua basis installatie NVR/Tribrid Recorder

Stappenplan Dahua basis installatie NVR/Tribrid Recorder Stappenplan Dahua basis installatie NVR/Tribrid Recorder Versie 1.0 Inhoudsopgave 1. Recorder en Camera s firmware + IP instellen... 2 2. Internet Explorer Instellen... 4 3. Recorder + Camera s Instellen...

Nadere informatie

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM Inhoudsopgave Introductie van ESG103/ESG104 breedband routers......................... 1 Systeem vereisten.....................................................

Nadere informatie

Handleiding Dahua recorders (WEB Service) 28-10-2012

Handleiding Dahua recorders (WEB Service) 28-10-2012 Inloggen Open de webservice in uw internetbrowser, bijvoorbeeld: http://243.273.23.125:85/ Vul uw gebruikersnaam (User Name) en wachtwoord (Password) in. Klik op Login om in te loggen. Krijgt u geen loginscherm

Nadere informatie

AN0019-NL. Videorapporten gebruiken. Overzicht. Algemene bediening. Tijdlijn

AN0019-NL. Videorapporten gebruiken. Overzicht. Algemene bediening. Tijdlijn Videorapporten gebruiken Overzicht Met videorapporten kunnen gebruikers videobeelden bekijken en systeemgebeurtenissen continu monitoren. Met de videorapportfunctie van Paxton10 kunnen live en reeds gearchiveerde

Nadere informatie

Verborgen netwerkcamera. Beknopte bedieningshandleiding - Nederlands

Verborgen netwerkcamera. Beknopte bedieningshandleiding - Nederlands Verborgen netwerkcamera Beknopte bedieningshandleiding - Nederlands Deze beknopte handleiding geldt voor: DS-2CD6412FWD-10, DS-2CD6412FWD-20, DS-2CD6412FWD-30 UD.6L0201B1295A01EU 1 Regelgevingsinformatie

Nadere informatie

Klik met de rechtermuisknop in het scherm, er komen nu menu opties tevoorschijn. Ga naar hoofdmenu en daarna naar Systeem Algemeen

Klik met de rechtermuisknop in het scherm, er komen nu menu opties tevoorschijn. Ga naar hoofdmenu en daarna naar Systeem Algemeen Snel start gids NVR Start de NVR op en verbind de NVR en de IP-camera s met internet en stroom. Tijd en algemene gegevens instellen hoofdmenu en daarna naar Systeem Algemeen Tijdzone: Kies de juiste tijdzone

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Camera. Network Cube-camera. Beknopte bedieningshandleiding - Nederlands. Deze beknopte handleiding geldt voor: DS-2CD2412F-I (W), UD.

Camera. Network Cube-camera. Beknopte bedieningshandleiding - Nederlands. Deze beknopte handleiding geldt voor: DS-2CD2412F-I (W), UD. Camera Network Cube-camera Beknopte bedieningshandleiding - Nederlands Deze beknopte handleiding geldt voor: DS-2CD2412F-I (W), UD.6L0201B1273A01EU 1 Regelgevingsinformatie EU-conformiteitsverklaring Dit

Nadere informatie

PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRNL V2.0

PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRNL V2.0 PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRNL INHOUD Inleiding Benodigdheden Pagina 3 Aansluiten Stap 1: aansluiten van de recorder Pagina 4 Stap 2: aansluiten van de monitor Pagina 4 Stap 3A: bekabelde camera

Nadere informatie

PnP IP/Network Camera

PnP IP/Network Camera PnP IP/Network Camera Quick Install Handleiding PnP T series Deze handleiding is van toepassing op de volgende modellen: EP-PM12WP EP-M30WP EP-P22WP HD EP-P22W EP-P10W EP-M04WP EP-PT09IP EP-M12WP EP-PM11WP

Nadere informatie

Softphone Installatie Handleiding

Softphone Installatie Handleiding Softphone Installatie gids Softphone Installatie Handleiding Specifications subject to change without notice. This manual is based on Softphone version 02.041 and DaVo I en II software version 56.348 or

Nadere informatie

Beknopte set-up handleiding

Beknopte set-up handleiding Beknopte set-up handleiding Via Don Arrigoni, 5 24020 Rovetta S. Lorenzo (Bergamo), Italië http://www.comelitgroup.com e-mail : export.department@comelit.it Model Beschrijving Inhoud van de verpakking

Nadere informatie

Snelgids DVR : DIXE Serie

Snelgids DVR : DIXE Serie Snelgids DVR : DIXE Serie Inhoud Taalkeuze :... 2 Opname configuratie... 3 Netwerk configuratie :... 6 Configuratie van het paswoord en klantgegevens... 9 Alvorens te beginnen : Deze gids is bedoeld om

Nadere informatie

HD CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-HDNL V2.0

HD CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-HDNL V2.0 HD CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-HDNL V2.0 INHOUD Inleiding Benodigdheden Pagina 3 Aansluiten Stap 1: aansluiten van de recorder Pagina 4 Stap 2: aansluiten van de monitor Pagina 4 Stap 3: aansluiten van

Nadere informatie

Inhoud van de verpakking

Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Inhoud van de verpakking

Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

AN0031-NL. Een input toevoegen aan Paxton10. Overzicht. Het apparaat creëren

AN0031-NL. Een input toevoegen aan Paxton10. Overzicht. Het apparaat creëren Een input toevoegen aan Paxton10 Overzicht Met een Paxton10-connector kunnen inputs eenvoudig worden gemonitord, van lichtsensoren en thermostaat tot en met bewegingsmelders en aan/uit schakelaars. Er

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R 2 0 1 6 0 8 2 4 INHOUDSOPGAVE 1. Software in 3 stappen geïnstalleerd...1 Stap 1: Downloaden van de software...1 Stap 2: Starten met de installatie...2

Nadere informatie

CycloAgent v2 Handleiding

CycloAgent v2 Handleiding CycloAgent v2 Handleiding Inhoudsopgave Inleiding...2 De huidige MioShare-desktoptool verwijderen...2 CycloAgent installeren...4 Aanmelden...8 Uw apparaat registreren...8 De registratie van uw apparaat

Nadere informatie

Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014

Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014 Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014 2 Inhoud Inleiding... 5 Inrichting SequreBox Cloud... 5 1. Inloggen... 6 2. Abonnementen voeg camera toe... 8 3. Controleer beelden... 9 4. Camera Stel Alarm

Nadere informatie

GEAVANCEERDE NETWERK BEWAKING- EN KOEPELCAMERA

GEAVANCEERDE NETWERK BEWAKING- EN KOEPELCAMERA GEAVANCEERDE NETWERK BEWAKING- EN KOEPELCAMERA INSTALLATIEGIDS Lees deze instructies voor gebruik zorgvuldig door en bewaar het voor later naslag. 1. OVERZICHT 1.1 Inhoud verpakking Netwerkcamera Installatiegids

Nadere informatie

Het lokale netwerk configureren

Het lokale netwerk configureren Het lokale netwerk configureren Als u een lokaal netwerk wilt configureren, dient u eventueel de netwerkinstellingen van de PC s te configureren die via de router of het access point met elkaar moeten

Nadere informatie

Camera. Network Dome-camera. Beknopte bedieningshandleiding - Nederlands

Camera. Network Dome-camera. Beknopte bedieningshandleiding - Nederlands Camera Network Dome-camera Beknopte bedieningshandleiding - Nederlands Deze beknopte handleiding geldt voor: DS-2CD4312F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4312FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4324F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4332FWD-(I)(Z)(H)(S)

Nadere informatie

BUITEN IR-NETWERKCAMERA Serie

BUITEN IR-NETWERKCAMERA Serie BUITEN IR-NETWERKCAMERA Serie INSTALLATIEGIDS Lees deze instructies voor gebruik zorgvuldig door en bewaar het voor later naslag. 1. OVERZICHT 1.1 Inhoud verpakking Netwerkcamera Installatiesticker Installatiegids

Nadere informatie

Beknopte set-up handleiding. Via Don Arrigoni, 5 24020 Rovetta S. Lorenzo (Bergamo) http://www.comelitgroup.com e-mail : export.department@comelit.

Beknopte set-up handleiding. Via Don Arrigoni, 5 24020 Rovetta S. Lorenzo (Bergamo) http://www.comelitgroup.com e-mail : export.department@comelit. Beknopte set-up handleiding Via Don Arrigoni, 5 24020 Rovetta S. Lorenzo (Bergamo) http://www.comelitgroup.com e-mail : export.department@comelit.it Image Model Beschrijving IPCAM720A Full-HD IP IR dome-camera,

Nadere informatie

TVRMobile HD V2.0 Gebruikershandleiding

TVRMobile HD V2.0 Gebruikershandleiding TVRMobile HD V2.0 Gebruikershandleiding P/N 1072645A-NL REV 1.0 ISS 14OCT13 Copyright Handelsmerken en patenten Fabrikant Contactgegevens UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. Interlogix is onderdeel

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2

Welkom bij de Picture Package Producer 2 Handleiding voor Picture Package Producer2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap

Nadere informatie

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Lees dit document voordat u Mac OS X installeert. Dit document bevat belangrijke informatie over de installatie van Mac OS X. Systeemvereisten

Nadere informatie

Setupprogramma. Gebruikershandleiding

Setupprogramma. Gebruikershandleiding Setupprogramma Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRPNL V2.1

PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRPNL V2.1 PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRPNL V2.1 INHOUD Inleiding Benodigdheden Pagina 3 Aansluiten Stap 1: aansluiten van de recorder Pagina 4 Stap 2: aansluiten van de monitor Pagina 4 Stap 3A: bekabelde

Nadere informatie

R6300v2 intelligente wifi-router Installatiehandleiding

R6300v2 intelligente wifi-router Installatiehandleiding Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/ of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Camera. Network Dome-camera. Beknopte bedieningshandleiding --- Nederlands. Deze beknopte handleiding geldt voor: DS-2CD2112-(I), UD.

Camera. Network Dome-camera. Beknopte bedieningshandleiding --- Nederlands. Deze beknopte handleiding geldt voor: DS-2CD2112-(I), UD. Camera Network Dome-camera Beknopte bedieningshandleiding --- Nederlands Deze beknopte handleiding geldt voor: DS-2CD2112-(I), UD.6L0201B1254A01EU 1 Regelgevingsinformatie EU-conformiteitsverklaring Dit

Nadere informatie

ICU Handleiding voor browser en app

ICU Handleiding voor browser en app ICU704-708-725 Handleiding voor browser en app Veiligheid Opmerking: Gelieve apparatuur niet te plaatsen en installeren rechtstreeks onder de zon of in de buurt van verwarming. Gelieve apparatuur niet

Nadere informatie

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY DOWNLOADER Versie 1.1 GEBRUIKSAANWIJZING Inleiding Deze software Kan controleren of er nieuwe versies zijn van de gebruikte software. Indien er een nieuwe versie is,

Nadere informatie

Configuratiehandleiding NetcamViewer Monitor

Configuratiehandleiding NetcamViewer Monitor Configuratiehandleiding NetcamViewer Monitor Versie 1.2 Alle informatie in deze handleiding vind u ook terug op elke pagina in NetcamViewer Monitor, door rechtsboven op het vraagtukken te klikken. Installatie

Nadere informatie

R6200v2 Smart Wi-Fi-router Installatiehandleiding

R6200v2 Smart Wi-Fi-router Installatiehandleiding Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Voor het insteken van de camera s is het nodig eerst de antenne aan te sluiten. Doet U dit niet dan gaat de camera stuk.

Voor het insteken van de camera s is het nodig eerst de antenne aan te sluiten. Doet U dit niet dan gaat de camera stuk. Handleiding Draadloze Wifi kit 4/8 kanaals model Voor het insteken van de camera s is het nodig eerst de antenne aan te sluiten. Doet U dit niet dan gaat de camera stuk. De antenne is eenvoudig vast te

Nadere informatie

DRAADLOOS HD CAMERASYSTEEM HANDLEIDING DVR-PL-NL V1.0

DRAADLOOS HD CAMERASYSTEEM HANDLEIDING DVR-PL-NL V1.0 DRAADLOOS HD CAMERASYSTEEM HANDLEIDING DVR-PL-NL V1.0 INHOUD Inleiding Benodigdheden Pagina 3 Aansluiten Stap 1: aansluiten van de recorder Pagina 4 Stap 2: aansluiten van de monitor Pagina 4 Stap 3: adapters

Nadere informatie

U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren.

U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren. HELP BIJ HET RAADPLEGEN VAN HET PORTAAL HDP Hoe internet-cookies aanvaarden? U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren. Internet Explorer

Nadere informatie

Software-installatiehandleiding

Software-installatiehandleiding Software-installatiehandleiding In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

Installatie-instructies

Installatie-instructies Installatie-instructies NB Het in deze instructies getoonde productmodel is TL-MR3040, bij wijze van voorbeeld. Voor meer informatie over de installatie raadpleegt u de Engelse installatie-instructies

Nadere informatie

Technote. EnGenius Senao EOM Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk

Technote. EnGenius Senao EOM Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk Technote EnGenius / Senao EOM-8670 Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk Merk Model Firmware Datum EnGenius Senao EOM-8670 2.1.10 09-04-2009 Pagina 1 van 29 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Node

Nadere informatie

Resusci Anne Skills Station

Resusci Anne Skills Station MicroSim Frequently Asked Questions 1 Resusci Anne Skills Station Resusci_anne_skills-station_installation-guide_sp7012_NL.indd 1 24/01/08 13:06:06 2 Resusci_anne_skills-station_installation-guide_sp7012_NL.indd

Nadere informatie

Installatiehandleiding software

Installatiehandleiding software Installatiehandleiding software In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap 2: Geselecteerde beelden controleren Stap 3: Voorbereidingen treffen om een korte

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

VU POINT Camera Toevoegen

VU POINT Camera Toevoegen VU POINT Camera Toevoegen Installatie: Verbind de camera via een UTP kabel met de router. Sluit de 12v aan op de camera. Hierna zal de VU Point camera opstarten, waarna deze via DHCP een adres zal verkrijgen

Nadere informatie

ZoneFlex 7731 802.11n Point to Point Wireless Bridge Handleiding

ZoneFlex 7731 802.11n Point to Point Wireless Bridge Handleiding ZoneFlex 7731 802.11n Point to Point Wireless Bridge Handleiding Inhoudsopgaven 1. Product uitleg 1.1. Led indicatie 1.2. Normaal mode 1.3. Richt mode 2. Installatie voorbereiding 2.1. Benodigdheden 2.2.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. IP CAMERA Super Client Software voor IVM-150 en DVC-150IP voor windows PC s

GEBRUIKSAANWIJZING. IP CAMERA Super Client Software voor IVM-150 en DVC-150IP voor windows PC s GEBRUIKSAANWIJZING IP CAMERA Super Client Software voor IVM-150 en DVC-150IP voor windows PC s IN 1 Productomschrijving IP Camera Finder is software om toegang te krijgen voor de interne webbrowser van

Nadere informatie

IP-CAMERA'S SERIE EASY. Lees deze handleiding vóór gebruik zorgvuldig door en bewaar hem voor toekomstig gebruik

IP-CAMERA'S SERIE EASY. Lees deze handleiding vóór gebruik zorgvuldig door en bewaar hem voor toekomstig gebruik IP-CAMERA'S SERIE EASY Lees deze handleiding vóór gebruik zorgvuldig door en bewaar hem voor toekomstig gebruik 1 Netwerkverbinding Deze productserie ondersteunt toegang en beheer via webbrowser. Standaard

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. DVB-T/A TV Tuner Stick

Gebruikershandleiding. DVB-T/A TV Tuner Stick Gebruikershandleiding DVB-T/A TV Tuner Stick De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut. 2 INHOUD 1. Beginnen... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Eigenschappen... 4 1.3 Inhoud van de Verpakking... 4 1.4 Systeemvereisten...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de router op uw Local Area Network (LAN) installeert en verbinding maakt met het internet. Er wordt uitgelegd hoe

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Configuratiehandleiding voor de TruVision HD-TVI 1080P-wedgecamera

Configuratiehandleiding voor de TruVision HD-TVI 1080P-wedgecamera Configuratiehandleiding voor de TruVision HD-TVI 1080P-wedgecamera P/N 1073184-NL REV A ISS 22MAR17 Copyright Handelsmerken en patenten Fabrikant Contactgegevens Klantenservice 2017 United Technologies

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista BEKNOPTE HANDLEIDING voor Windows Vista INHOUD Hoofdstuk 1: SYSTEEMVEREISTEN...1 Hoofdstuk 2: PRINTERSOFTWARE INSTALLEREN ONDER WINDOWS...2 Software installeren om af te drukken op een lokale printer...

Nadere informatie

PLEXTALK Linio Pocket handleiding - Netwerkmap -

PLEXTALK Linio Pocket handleiding - Netwerkmap - PLEXTALK Linio Pocket handleiding - Netwerkmap - Shinano Kenshi Co., Ltd. behoudt het recht om de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaand bericht te veranderen. Inhoudstafel 1 Wat kan ik doen met

Nadere informatie

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids BIPAC-5100 / 5100W (Draadloze) ADSL Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Voor meer gedetailleerde instructies aangaande het configureren en gebruik van de (Draadloze) ADSL Firewall

Nadere informatie

Samsung SHR-serie digitale CCTV recorders. Handleiding voor de gebruiker

Samsung SHR-serie digitale CCTV recorders. Handleiding voor de gebruiker Samsung SHR-serie digitale CCTV recorders Handleiding voor de gebruiker Samsung SHR-serie digitale recorders Hoofdstuk 1: Mogelijkheden 2 Omschrijving van de onderdelen (SHR-2040) 3 Omschrijving van de

Nadere informatie

JVC CAM Control (voor ipad) Gebruikershandleiding

JVC CAM Control (voor ipad) Gebruikershandleiding JVC CAM Control (voor ipad) Gebruikershandleiding Nederlands Dit is de gebruikershandleiding voor de software (voor ipad) voor LiveStreaming Camera GV-LS2/GV-LS1 gemaakt door JVC KENWOODCorporatie. De

Nadere informatie

Memeo Instant Backup Introductiehandleiding. Stap 1: Maak uw gratis Memeo-account. Stap 2: Sluit een opslagapparaat aan op de pc

Memeo Instant Backup Introductiehandleiding. Stap 1: Maak uw gratis Memeo-account. Stap 2: Sluit een opslagapparaat aan op de pc Inleiding Memeo Instant Backup is een eenvoudige oplossing voor een complexe digitale wereld. De Memeo Instant Backup maakt automatisch en continu back-ups van uw waardevolle bestanden op de vaste schijf

Nadere informatie

Archive Player Divar Series. Bedieningshandleiding

Archive Player Divar Series. Bedieningshandleiding Archive Player Divar Series nl Bedieningshandleiding Archive Player Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Bediening 5 2.1 Het programma starten 5 2.2 Inleiding tot het hoofdvenster 6 2.3 Knop

Nadere informatie

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn:

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn: H A N D L E I D I N G N I - 7 0 7 5 0 2 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 T O E P A S S I N G M O G E L I J K H E D E N 4 H A R D W A R E I N S

Nadere informatie

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids 09-2012 / v2.0 0 Voordat u begint Voordat u dit access point in gebruik neemt dient u eerst te controleren of alle onderdelen in de verpakking aanwezig

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Draadloze USB video-ontvanger. Model BRD10

Gebruikershandleiding. Draadloze USB video-ontvanger. Model BRD10 Gebruikershandleiding Draadloze USB video-ontvanger Model BRD10 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech BRD10 Draadloze USB video-ontvanger voor gebruik met het assortiment van Extech Boroscopen.

Nadere informatie

Head Pilot v Gebruikershandleiding

Head Pilot v Gebruikershandleiding Head Pilot v1.1.3 Gebruikershandleiding Inhoud 1 Installatie... 4 2 Head Pilot Gebruiken... 7 2.2 Werkbalk presentatie... 7 2.3 Profielen beheren... 13 2.3.1 Maak een profiel... 13 2.3.2 Verwijder een

Nadere informatie

WAARSCHUWING: STIKGEVAAR: kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen tot 3 jaar. Waarschuwingen

WAARSCHUWING: STIKGEVAAR: kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen tot 3 jaar. Waarschuwingen WAARSCHUWING: STIKGEVAAR: kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen tot 3 jaar. Waarschuwingen Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Easi-Scope 2 bevat een ingebouwde oplaadbare

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR SNELLE INSTALLATIE

HANDLEIDING VOOR SNELLE INSTALLATIE Ref. INOGRB01 HANDLEIDING VOOR SNELLE INSTALLATIE 1.INLEIDING Uw GRABBINO is een apparaat dat speciaal is ontwikkeld om uw video's te converteren naar het MPEG-formaat en daarna HDD-beelden door te sturen

Nadere informatie

Handleiding instellingen vrijgave van afdrukken

Handleiding instellingen vrijgave van afdrukken Handleiding instellingen vrijgave van afdrukken INHOUDSOPGAVE OVER DEZE HANDLEIDING............................................................................. 2 FUNCTIE AFDRUKVRIJGAVE...........................................................................

Nadere informatie

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding Laserprinter Serie Windows Vista / 7- installatiehandleiding U dient eerst alle hardware in te stellen en de driver te installeren, pas dan kunt u de printer gebruiken. Lees de Installatiehandleiding en

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding Wireless Network Broadband Router WL-114 In deze handleiding worden alleen de meest voorkomende situaties behandeld. Raadpleeg de volledige gebruikershandleiding op de cd-rom voor

Nadere informatie

Nederlands Italiano Español

Nederlands Italiano Español Nederlands Italiano Español Installatie Download Manager Aansluiten op uw PC Opmerking: u moet over de rechten van systeembeheerder beschikken om het programma onder Windows 2000 en XP te installeren.

Nadere informatie

Camera. Network Mini Dome-camera. Beknopte bedieningshandleiding --- Nederlands

Camera. Network Mini Dome-camera. Beknopte bedieningshandleiding --- Nederlands Camera Network Mini Dome-camera Beknopte bedieningshandleiding --- Nederlands Deze beknopte handleiding geldt voor: DS-2CD252F-(I) (IS) (IW) (IWS), DS-2CD2532F-(I) (IS) (IW) (IWS) UD.6L020B230A0EU Regelgevingsinformatie

Nadere informatie

N300 Wi-Fi-router (N300R)

N300 Wi-Fi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installatiehandleiding N300 Wi-Fi-router (N300R) Handelsmerken Merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Informatie kan

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Wi-Fi Versterker

Gebruikershandleiding. Wi-Fi Versterker Gebruikershandleiding Wi-Fi Versterker De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUD Introductie van de Wi-Fi versterker... 5 Inhoud van de verpakking... 5 Systeemvereisten... 6 Hardware Installatie...

Nadere informatie

Klantenservice. Onze camera's zijn volledig Plug and Play

Klantenservice. Onze camera's zijn volledig Plug and Play Op deze handleiding zijn de algemene voorwaarden van Epine-camershop.nl van toepassing U kunt de software en handleidingen ook downloaden via de onderstaande link http://www.epine-camerashop.nl/software-en-handleidingen/

Nadere informatie

Remote Powercontrol for TCP/IP networks

Remote Powercontrol for TCP/IP networks Remote Powercontrol for TCP/IP networks Gebruikershandleiding 1. Opening instructies..... 1.1 Verbinding De IP Power Switch (IPPS) moet verbonden zijn met het lichtnet (230V) en het gewenste ethernet.

Nadere informatie

Netwerkprojector gebruikershandleiding

Netwerkprojector gebruikershandleiding Netwerkprojector gebruikershandleiding Inhoud Voorbereiding...3 De projector aansluiten op de computer...3 Kabelverbinding... 3 De projector op afstand bedienen via een webbrowser...5 Ondersteunde resoluties...7

Nadere informatie

Ladibug Document Camera Image Software Gebruikershandleiding

Ladibug Document Camera Image Software Gebruikershandleiding Ladibug Document Camera Image Software Gebruikershandleiding Inhoud 1. Introductie...2 2. Systeemvereisten...2 3. Ladibug installeren...3 4. Beginnen met de Ladibug te gebruiken...5 5. Bediening...6 5.1

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1220726

Uw gebruiksaanwijzing. NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1220726 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Handleiding- CrashplanPRO - Online Backup Download de clients hier: Windows 32- bit: http://content.cloud2.nl/downloads/back01- cra.backupnoc.nl/crashplan_x86.exe Windows

Nadere informatie

De TRUST 2 PORT USB 2.0 PCI CARD werkt niet op MAC.

De TRUST 2 PORT USB 2.0 PCI CARD werkt niet op MAC. Werkwijze eerste gebruik Hoofdstuk 1. Aansluitingen (3.1) 2. De-installeren oude stuurprogramma s en producten (3.2) 3. Stuurprogramma Windows 98 /98SE /Me /2000 /XP (3.3) 4. USB-kaart inbouwen (3.4) 5.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding BDR104 recorder Postbus 218 5150 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl Inhoudsopgave 1 Productbeschrijving... 2 2 Aansluitingen...

Nadere informatie

Acer erecovery Management

Acer erecovery Management 1 Acer erecovery Management Acer erecovery Management is een hulpprogramma dat door het softwareteam van Acer werd ontwikkeld en u een eenvoudig, betrouwbaar en veilig middel biedt om uw computer opnieuw

Nadere informatie

Configuratiehandleiding

Configuratiehandleiding Configuratiehandleiding Inleiding Comelit beidt graag hulp en service bij het installeren van een systeem. Door de volgende stappen in de configuratiehandleiding te volgen, wordt verwachte de installatietijd

Nadere informatie