BlackBerry van Vodafone Handleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BlackBerry van Vodafone Handleiding"

Transcriptie

1 BlackBerry van Vodafone Handleiding Auteursrechten 2005 Vodafone Libertel N.V. Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgeefster. Aan de tekst in deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Vodafone Libertel N.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze uitgave. Prijzen en voorwaarden kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. The BlackBerry family of related marks, images and symbols are the exclusive properties of, and trademarks of Research In Motion Limited, used by permission. Vodafone, Postbus 1500, 6201 BM Maastricht,

2 Introductie Welkom bij de mobiele oplossing BlackBerry van Vodafone. Ons doel is om uw werk te vergemakkelijken, u tijd te bespa ren tijdens drukke werkdagen en daardoor effectiever te werken. De informatie in deze handleiding bevat tijdbesparende tips voor het gebruik en instellingen van de BlackBerry Wireless HandHeld. Overzicht bedieningsfuncties USB aansluiting Headset toegang Telefoon toets Notificatie LED Trackwheel (scrollen en klikken) ESCAPE toets HOME scherm BACKSPACE toets SYMBOL toets ENTER toets AAN toets ALT toets SHIFT/CAPS toets SHIFT/CAPS toets 1

3 Aan de slag Opladen van de interne batterij 1. Verbind het smalle deel van de USB kabel met de BlackBerry handheld. 2. Kies een van de volgende mogelijkheden: Laden via uw computer Verbindt het bredere eind van de USB kabel met een beschikbare poort van uw computer. Gebruik de reislader a) Verbind het bredere eind van de USB kabel met de oplaad adaptor b) Schuif het toepasbare stekkerdeel in de oplaad adaptor c) Steek het geheel in een stopcontact 3. Laad de batterij volledig op (circa 3 tot 4 uur). Aan het volgende symbool kunt u zien dat de BlackBerry handheld wordt geladen. TIP: Laad -afhankelijk van de intensiteit van uw gebruik- de batterij 30 minuten per dag op om deze volledig opgeladen te houden. 2 3

4 Plaats uw SIM kaart Om uw BlackBerry handheld te activeren dient u de volgende stappen te volgen: 1. Plaats uw SIM kaart in de handheld door de batterij aan de achterzijde te verwijderen (zie afbeelding). 2. Plaats de batterij en het klepje terug op zijn plaats en wacht totdat de handheld om uw PIN code vraagt. 3. De handheld kan nu worden gebruikt als een normale mobiele telefoon. Bij BlackBerry Web Client gebruikers start nu ook een registratie scherm dat verder wordt uitgelegd in Activeren account. 4 5

5 Algemene bediening en functies Gebruik van toetsenbord en trackwheel Met het toetsenbord heeft u toegang tot alle gebruikelijke alfabetische tekens. Cijfers, diverse symbolen, leestekens en speciale tekens kunt u maken door de ALT-toets in combinatie met andere toetsen in te drukken. Om het typen te vergemakkelijken, kunt u de handheld het beste met beide handen vasthouden en uw duimen gebruiken. Om te navigeren en vervolgens keuzes te maken dient u het trackwheel te draaien en er vervolgens mee te klikken. Klik (d.w.z. druk) ook op het trackwheel om de menu s te openen en functies en menu-opties te selecteren. Trackwheel (scrollen en klikken) Aan- en uitzetten van de handheld Druk de zilverkleurige toets in om de handheld in te schakelen. Wanneer de handheld is aangezet, kan de zilverkleurige toets worden gebruikt voor het aan- en uitzetten van de achtergrondverlichting. De handset kan worden uitgezet aan de hand van het symbool in het Home -scherm (Turn Power Off). Aan-toets Aan- en uitzetten van de antenne De antenne moet geactiveerd zijn om berichten te kunnen verzenden en ontvangen. Indien u de antenne uitzet, zal ook het GSM-signaal worden uitgezet, maar kunt u wel de overige functies van de BlackBerry handheld gebruiken. 1. Om de antenne uit te schakelen, scrolt u naar het WIRELESS OFF - symbool en klikt u hierop. U ziet nu een antenne met een streep er doorheen. Om de handheld verder in te stellen, dient u de antenne weer in te schakelen. 2. Om de antenne te activeren scroll in het Home -scherm naar het WIRELESS ON -symbool en klik hierop. Activeren account BlackBerry Web Client Maak een account aan 1. Zet de handheld aan. Het Log-in -scherm verschijnt. 2. Klik op Create New Account. Het menu verschijnt. 3. Klik Get Link. Het welkomstscherm verschijnt. 4. Klik Continue. 5. Selecteer een van de volgende opties: Indien u niet akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden, klik I Disagree. Het installatie programma stopt nu. Indien u de Algemene Voorwaarden accepteert, klik Agree. Het scherm voor de Setting User en Password verschijnt. 6 7

6 6. In de volgende velden, typt u uw account informatie: Veld Omschrijving User ID Typ de login naam voor uw account. Uw login naam vormt het eerste deel van uw default adres. Friendly Name Typ een naam in welke zal verschijnen in het From-veld van berichten die u verstuurt. Als u geen naam intypt, zal het adres verschijnen in het From-veld. Password Typ een password voor uw account. Passwords dienen uit vier tot acht karakters te bestaan en zijn case-gevoelig. Re-enter Password Typ het password nogmaals in. 7. Kies een geheime vraag. Indien u uw password vergeet, wordt u het antwoord hierop gevraagd. 8. In het veld, Secret Answer, typt u het antwoord op deze vraag. 9. Klik Submit. Een menu verschijnt. 10. Klik Get Link. Het Account Set-Up Complete -scherm verschijnt nu. 11. Klik Done. Het account is nu aangemaakt. account toevoegen 1. Log in op Mobile . Het Start -scherm verschijnt. 2. Klik Add Account. Het Account -scherm verschijnt. 3. In de volgende velden typt u uw account informatie. 4. Klik Submit en een menu verschijnt 5. Klik Get Link. 6. Afhankelijk van uw account, kan u gevraagd worden nog enkele velden in te vullen. 7. Klik Submit. Het account is nu toegevoegd. TIP: U kunt uw omgeving ook beheren via internet. Surf hiervoor naar en log in met uw account informatie. BlackBerry Enterprise Om uw BlackBerry toestel te activeren, klikt u op het icoon Enterprise Activation. Voer in het volgende scherm uw (corporate) adres in en het wachtwoord dat u van uw IT-afdeling heeft gekregen. Hierna start de draadloze installatie van uw BlackBerry toestel. Dit kan circa 30 minuten duren waarna uw toestel klaar is voor gebruik. Mobile Log In 1. Op het Home -scherm van de browser, klikt u op het Mobile Settings icoon. Het Sign-In -scherm verschijnt. 2. In de volgende velden typt u uw account informatie. 3. Klik Submit. Het startscherm verschijnt. 8 9

7 Verzenden van een test 1. Scroll in het Home -scherm naar het Messages - symbool en klik hierop. Klik wederom op het trackwheel en selecteer Compose , u ziet nu het Select Address -scherm met een nog leeg adresboek. 2. Klik met het trackwheel om het menu te bekijken. Scroll naar New Address en klik hierop. Het New Address -scherm verschijnt. 3. Typ uw eigen naam en adres in, waarbij u met het trackwheel van het ene veld naar het andere gaat. 4. Klik met het trackwheel. Selecteer Save Address door nogmaals te klikken. U keert weer naar het To: -scherm terug, waarin nu uw eigen adres staat. 5. Klik met het trackwheel en selecteer als verzendwijze door opnieuw te klikken. 6. Typ een onderwerpregel in, bijvoorbeeld Test, en scroll naar de volgende regel (of druk op Enter ). 7. Typ nu uw bericht in. Wanneer u klaar bent met uw bericht, klikt u met het trackwheel om het menu te bekijken. 8. Selecteer Send door nogmaals te klikken. Het Messages -scherm verschijnt. Als u zich in het dekkingsgebied bevindt, verschijnt nu naast het bericht een vinkje. Dit vinkje geeft aan dat uw bericht correct is verzonden. Zodra dit testbericht wordt ontvangen, verschijnt het in het Messages -scherm met daarnaast het symbool van een enveloppe. Lezen van uw test 1. Scroll in het Home -scherm naar het Messages -symbool en klik hierop. Het Messages -scherm verschijnt. 2. Scroll vervolgens naar het testbericht dat u zojuist hebt ontvangen en klik om het bericht te bekijken. Selecteer Open door nogmaals te klikken. SMS-berichtenservice Verzenden van een SMS-bericht 1. Scroll in het Home -scherm naar het Messages - symbool en klik hierop. Klik wederom op het trackwheel en selecteer Compose SMS, u ziet nu het Select Address -scherm. 2. Scroll naar een contactpersoon van wie u een voor SMS geschikt nummer in uw adresboek heeft opgenomen en klik om het menu te bekijken. Scroll naar SMS en klik. 3. Indien de rubriek van de ontvanger in het adresboek meer dan één telefoonnummer bevat, wordt u verzocht een keuze te maken. Scroll naar het nummer dat u wilt gebruiken en klik. 4. Typ uw bericht in. Tijdens het typen verschijnt in de rechterbovenhoek van het scherm een overzicht van het aantal tekens dat u nog kunt invoeren. 5. Wanneer u klaar bent met uw bericht, klikt u met het trackwheel om het menu te bekijken. Selecteer Send door nogmaals te klikken

8 Beveiliging, Belsignalen en Roaming Beveiliging Gebruik van de wachtwoordbeveiliging De handheld beschikt over beveiligingsfuncties, waarmee u een wachtwoord kunt instellen om de handheld te vergrendelen. Inschakelen van de wachtwoordbeveiliging: 1. Scroll in het Home -scherm naar het Settings -symbool en klik hierop. Het Options -scherm verschijnt. 2. Scroll naar Security en klik. Druk in het Password -veld op de Space -toets om het wachtwoordveld te activeren. Druk op het trackwheel en selecteer save om deze instelling te bewaren. Voer hierna in het dialoogvenster een wachtwoord van ten minste vier tekens in. Druk op Enter als u daarmee klaar bent en type ter verificatie uw wachtwoord nogmaals in. 3. In het Security Timeout -veld stelt u in hoeveel tijd dient te verstrijken voordat het beveiligingsscherm verschijnt. Druk op de Space -toets om door de tijdsinstellingen te scrollen. Laat de Space -toets los om door de tijdsinstellingen te scrollen. Laat de Space -toets los om het veld in te stellen. 4. Klik met het trackwheel om het menu te bekijken. Scroll naar Save Options en klik. 13

9 Belsignalen Gebruik van belsignaal-profielen Via de op de handheld aanwezige belsignalen worden zogenaamde profielen vastgesteld. Uw BlackBerry handheld heeft standaard vier verschillende profielen. Het kiezen van het gewenste profiel 1. Scroll in het Home -scherm naar het Profiles -symbool en klik hierop. Het Profiles -scherm verschijnt. 2. Scroll naar het gewenste profiel. Klik om het menu te bekijken en selecteer Enable. 3. In het Profiles -scherm verschijnt het woord (On) naast het geactiveerde profiel (dat vet worden weergegeven). De handheld zal nu werken overeenkomstig de notificatie-instellingen voor bepaalde functies. Instellen van een notificatie die specifiek is voor een functie 1. Scroll in het Home -scherm naar het Profiles -symbool en klik hierop. Het Profiles -scherm verschijnt. 2. Scroll naar het profiel dat u wilt wijzigen. Klik om het menu te bekijken en selecteer Edit. Het profiel van de notificatie-instellingen voor de geselecteerde functie verschijnt. 3. Scroll met het trackwheel naar het veld dat u wilt instellen. Druk vervolgens op de Space -toets om door de opties te scrollen. Laat de Space -toets los zodra u de optie van uw keuze hebt ingesteld. 4. Wanneer u klaar bent met het aanpassen van de velden, klikt u om het menu te bekijken. Scroll naar Save en klik. U kunt ook nieuwe profielen maken. 14 Roaming Netwerkkeuze De diensten van BlackBerry van Vodafone bevatten de mogelijkheid tot roaming in een groot aantal landen. Aangezien er in elk land een aantal netwerkexploitanten opereren en er niet met al deze exploitanten roamingovereenkomsten voor GPRS zijn afgesloten, kan het soms nodig zijn dat u in het buitenland handmatig het netwerk selecteert waarmee u met de BlackBerry handheld gaat werken (zoals hierna beschreven). Regelmatig wordt het aantal landen met netwerken waarop de BlackBerry kan werken, uitgebreid. Kijk op voor nadere informatie en het roaming-tarief voor de BlackBerry van Vodafone. 1. Scroll in het Home -scherm naar het Settings - symbool en klik hierop. Het Device Options - scherm verschijnt. 2. Scroll naar Network en klik. Klik in het Scan Mode -veld (standaard ingesteld op Automatic ) en selecteer Change option. Scroll naar en selecteer Manual. Klik om de wijzigingen te bevestigen. Het scherm moet nu Scan Mode: Manual weergeven. Vervolgens klikt u op en selecteert u Scan for Network, waarna de melding Please wait. Scanning for active networks verschijnt. Vervolgens verschijnt de melding Please select your new network from the choices below, gevolgd door een lijst met netwerken. 15

10 3. Scroll naar het netwerk waarmee Vodafone een GPRS-overeenkomst heeft en klik. Klik nogmaals en scroll naar Register Now. Nadat u hierop hebt geklikt, leest u in het display Registration message sent!. Klik nogmaals en scroll naar Save en klik. Keer terug naar het Home -scherm. 4. Bij Messages staat nu een bericht met als titel Registration. Dit bericht bevat de melding dat your handheld has been registered with the wireless network (uw handheld bij het desbetreffende netwerk is aangemeld). 5. Vergeet niet dat u zich telkens opnieuw dient aan te melden wanneer u doorreist naar een ander land of weer naar huis gaat

11 Handige tips Tips voor het gebruik van Auto Text Met Auto Text wordt het nog gemakkelijker en sneller om berichten of teksten in te toetsen. Auto Text is al gevuld met Engelstalige autotekst fragmenten. Scroll in het Home -scherm naar het Settings -symbool en klik hierop. Het Device Options -scherm verschijnt. Scroll naar Auto Text en klik hierop om de lijst met beschikbare autotekstfragmenten te bekijken. Bewerk of verwijder het huidige fragment of maak een nieuw fragment voor gebruik bij het opstellen van berichten. Bij het opstellen van een bericht typt u LD+SPACE om de huidige datum in te voegen en LT SPACE+ om de juiste tijd in voegen. Bij het opstellen van een bericht typt u BR+SPACE om een haakje openen in te voegen en RB+SPACE om een haakje sluiten in te voegen. Berichtstatussymbolen Het bericht is correct verzonden, het toestel bevindt zich in het dekkingsgebied. Het toestel bevindt zich buiten het dekkingsgebied of het netwerk is bezet. Het bericht zal later worden afgeleverd. Het ontvangen bericht heeft prioriteit. Het ontvangen bericht is nog niet gelezen. Het ontvangen bericht is gelezen. Het ontvangen bericht bevat een attachment. Het opgestelde bericht is wel opgeslagen, maar nog niet verzonden. 18 Het bericht is teruggekomen, verzendfout. 19

12 Tips bij het navigeren Algemeen Druk op ALT terwijl u aan het trackwheel draait, om horizontaal te scrollen in een scherm waarin u tekst invoert. Druk op ALT terwijl u aan het trackwheel draait, om telkens één scherm verder te gaan in de schermen Messages, Address Book, Calendar, Tasks en MemoPad. Druk op T om naar het bovenste bericht en op B om naar het onderste bericht in het Messages -scherm te springen. Type de eerste letter van een item van een keuzelijst of menu, om direct naar dat item te springen. Type de eerste letters van een naam (of de initialen gescheiden door een spatie), om een contactadres te vinden in de schermen Address Book of To:. Druk op de ESCAPE -toets om een scherm, menu of dialoogvenster te verlaten. Berichten Druk op ALT + I om alle binnengekomen berichten te bekijken. Druk op ALT + o om alle verzonden berichten te bekijken. Druk op N voor het volgende, op P voor het vorige en op U voor het volgende ongelezen bericht in een geopend bericht. Druk op C in de schermen Messages, Home en Saved Messages, om een nieuw bericht op te stellen. Druk op S, om in de schermen Messages en Saved Message naar een bericht te gaan zoeken op naam, onderwerp etc. Druk op N voor de volgende dag en op P voor de vorige dag in het Messages -scherm. Druk op R in het Messages -scherm en in een geopend bericht om de afzender via een tekstbericht te antwoorden. Druk op F in het Messages -scherm en in een geopend bericht, om het bericht te verzenden. Druk op G, om terug te keren naar de laatste cursorpositie als u een bericht hebt afgesloten, voordat u het helemaal hebt gelezen. Kalender Druk op G, om naar een bepaalde datum in het maandoverzicht te springen. Druk op N, om in het maandoverzicht naar de volgende en op P, om naar de vorige maand te gaan. Tips voor het bewerken Druk op ALT en klik, om tekst te selecteren in een te bewerken veld. Klik nogmaals om de selectie te knippen of te kopiëren. Plaats vervolgens de cursor op de positie waar u de geselecteerde tekst wilt invoegen en klik. Druk op ALT + SHIFT-RECHTS, om de Caps lock-functie te activeren in een scherm waarin u tekst kunt invoeren. Druk op SHIFT, om de Caps lock-functie uit te schakelen. Houd een lettertoets ingedrukt, om een hoofdletter te typen. Het veld moet zijn ingesteld op Fast of Slow in het Screen/Keyboard Options -scherm

13 Houd de betreffende tekentoets ingedrukt en draai aan het trackwheel, om door de internationale tekens en andere symbolen te scrollen. Druk tweemaal op de SPACE -toets, om bij het opstellen van een bericht een punt in te voegen en van de volgende letter een hoofdletter te maken. Druk op de SPACE -toets, om de tekens. in een veld te plaatsen. Druk op de SYMBOL -toets, om het Select Symbol -scherm te openen. Druk op de desbetreffende letter onder het door u gewenste symbool, om dit in de tekst in te voegen. Druk alleen op de desbetreffende letter (zonder ALT ), om cijfers in de velden Phone en Fax in te voegen. Scroll naar een begintijd in het overzicht Day van Calendar, om een nieuwe afspraak in te voeren. Draai aan het trackwheel, om de eindtijd te wijzigen. Druk op DEL, om een gemarkeerd teken, bericht, adres, afspraak of autotext-fragment te wissen. Druk op DEL terwijl er een datum is gemarkeerd, om alle vorige berichten tot en met die datum te wissen. 5. Druk op ALT en klik met het trackwheel, om een symbool in het Home -scherm te selecteren. Selecteer tussen verplaatsen of verbergen van het symbool. U kunt het opnieuw bekijken door te klikken. 6. Druk op de toets die overeenkomt met de onderstreepte letter voor de handeling die u in de dialoogvensters wilt uitvoeren. Tips voor het selecteren Om naar een andere optie in een keuzeveld te gaan: 1. Druk op ALT terwijl u aan het trackwheel draait. 2. Druk op de SPACE -toets. 3. Type de eerste letters/cijfers van de gekozen optie. 4. Druk op ENTER om het gemarkeerde item in een lijst of menu te openen of klik met het trackwheel

14 Functionaliteit van de desktop software De desktop software kan worden geïnstalleerd op de computer. De Enterprise gebruiker kan hiermee een back-up maken van de gegevens op zijn BlackBerry op de computer of nieuwe handheld software op zijn BlackBerry installeren. De Web Client gebruiker heeft de desktop software bovendien nodig om de gegevens van het toestel te synchroniseren met het programma op de computer. Application Loader: Laadt nieuwe applicaties en upgrades van uw desktop naar de handheld. Backup and Restore: Maakt een kopie van de gegevens van uw toestel op uw computer. Kan deze opgeslagen informatie weer van uw computer naar uw toestel kopiëren indien nodig. Dit is overigens niet alleen relevant voor specifieke BlackBerry gegevens die niet gesynchroniseerd worden met Outlook, zoals het woordenboek opgeslagen in autotext. Intellisync: Synchroniseer uw handheld en desktop met persoonlijke informatie management (PIM), zodat alle adressengegevens, kalender informatie, memos en taken verschijnen op beide systemen. Configureer uw desktop en vernieuw de datum en tijd op uw handheld. Redirector Settings: Hier kunt u de kenmerken van de mailforwarding aanpassen. Meest gestelde vraag V: berichten worden wel op het toestel gewist, maar niet uit de mailbox verwijderd. A: Er zijn twee mogelijkheden om dit probleem te verhelpen: 1. In uw toestel. Ga via het hoofdmenu van uw toestel naar Messages. Druk daarna nog eens op het draaiwiel om in het menu voor Options te kiezen. In het venster dat geopend wordt, klikt u op Reconciliation. In het volgende scherm staat de optie Delete On. Deze staat standaard meestal ingesteld op Handheld. Door nogmaals te klikken en te kiezen voor Change Option kan deze instelling veranderd worden in Mailbox & Handheld. Klik nogmaals op het draaiwiel en bewaar deze gewijzigde instelling. Vanaf dan worden berichten die op uw toestel verwijderd worden, automatisch ook in de mobile e- mailbox verwijderd. 2. Op Na het inloggen, klikt u in het beginscherm op de toets Profile. Onder het kopje Wireless Delete options kan de optie Permanent Deletion aangeklikt worden. Op de volgende pagina moet de daar getoonde optie aangevinkt zijn. Klik op Save om de wijzigingen op te slaan. Vanaf dan worden de op handheld verwijderde s ook uit de mobile box verwijderd. Deze handleiding behandelt een beperkt aantal functionaliteiten van de BlackBerry oplossing. Voor een volledige beschrijving van alle functionaliteiten verwijzen wij u graag naar uw eigen IT-manager of naar de digitale handleiding op de CD Rom. 24

BlackBerry Connect op uw MDA. Handleiding.

BlackBerry Connect op uw MDA. Handleiding. BlackBerry Connect op uw MDA. Handleiding. Meer informatie? Heeft u nog vragen of wilt u hulp bij het instellen van uw e-mailaccount? Neem dan contact op met T-Mobile Klantenservice via 0800-7111. Zakelijke

Nadere informatie

Startershandleiding. Hoe kan ik navigeren? Favorietentoetsen. instellen. BlackBerry 8700g Wireless Handheld

Startershandleiding. Hoe kan ik navigeren? Favorietentoetsen. instellen. BlackBerry 8700g Wireless Handheld Startershandleiding BlackBerry 8700g Wireless Handheld Aan/uit-knop Dempknop Schakel microfoon tijdens een oproep aan/uit Waarschuwings-LED Koptelefoon USB-poort Favorietentoets aan de zijkant Open de

Nadere informatie

Acer Iconia Modelnummer:... Serienummer*:... Aankoopdatum:... Plaats van aankoop:...

Acer Iconia Modelnummer:... Serienummer*:... Aankoopdatum:... Plaats van aankoop:... 2 2013. Alle rechten voorbehouden. Acer Iconia -gebruikershandleiding Model: A3-A10 Deze uitgave: 10/2013 Acer Iconia Modelnummer:... Serienummer*:... Aankoopdatum:... Plaats van aankoop:... * Opmerking:

Nadere informatie

HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING

HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING Handleiding nieuwe ICT-omgeving 1 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Inloggen en uitloggen... 2 3 Openingsscherm en start menu... 3 4 Bestandsbeheer... 6 5 Outlook... 7 6 Windows

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding DUALSIM PDA handleiding 1 Gebruikershandleiding DUALSIM PDA handleiding 2 DUALSIM PDA Multi Mobile Handleiding Versie 1.0 Multi Mobile B.V., 2008 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

de xda alles wat je nodig hebt, op het werk en thuis

de xda alles wat je nodig hebt, op het werk en thuis 6463 xda guide Dutch 5/6/02 4:16 PM Page 1 de xda alles wat je nodig hebt, op het werk en thuis Een pocket-pc met internettoegang en de nieuwste mobiele telefoon, stijlvol gecombineerd tot één toestel.

Nadere informatie

esms Outlook Gebruiksaanwijzing

esms Outlook Gebruiksaanwijzing 1 esms Outlook Gebruiksaanwijzing 2 3 Inhoud Inleiding...3 Installatie en vereisten...3 Vereisten...3 Installatie...4 Registratie...5 Verwijderen...6 Inleiding Hartelijk dank om voor Mobistar PC Messenger

Nadere informatie

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op.

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op. AAN DE SLAG HET EERSTE GEBRUIK Controleer de inhoud van de verpakking VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Voor uw veiligheid: Lees deze richtlijnen. Het niet opvolgen ervan kan gevaarlijk en/of (bij wet) verboden zijn.

Nadere informatie

Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone. Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2

Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone. Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone English Inhoudsopgave Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 1.0 Product Introductie... 3 1.1 Knoppen en aansluitingen...

Nadere informatie

Handleiding Deephosting WebMail (SquirrelMail version 1.4.3a.) 5 oktober 2007

Handleiding Deephosting WebMail (SquirrelMail version 1.4.3a.) 5 oktober 2007 Handleiding Deephosting WebMail (SquirrelMail version 1.4.3a.) 5 oktober 2007 INHOUD 1 INTRODUCTIE 4 1.1 Wat is webmail? 4 1.2 Hoe werkt het? 4 2 EERSTE GEBRUIK 5 3 VACATION / OUT OF OFFICE REPLY 7 3.1

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie

Inhoud. Belangrijkste eigenschappen op een rijtje:... 5. Instructies voor uw veiligheid en het gebruik:... 8

Inhoud. Belangrijkste eigenschappen op een rijtje:... 5. Instructies voor uw veiligheid en het gebruik:... 8 Inhoud Belangrijkste eigenschappen op een rijtje:... 5 1. Verklaring over inhoud en eigendom 6 Instructies voor uw veiligheid en het gebruik:... 8 2. Uw Wolfgang Messenger, wat zit erop en eraan 11 3.

Nadere informatie

SMS INFO & KLANT DASHBOARD. Met Cloud Communication Solution (C.C.S).

SMS INFO & KLANT DASHBOARD. Met Cloud Communication Solution (C.C.S). INFO & KLANT DASHBOARD. INFO & KLANT DASHBOARD Inhoud Presentatie CCS... 3... 3 Kanalen... 3 Soorten tools voor uw SFU WEB solutie :... 3 Vereisten... 3 1.1 Voordat u zich aanmeldt... 4 1.2 GEBRUIKTE SYMBOLEN...

Nadere informatie

GT-P7500. Gebruiksaanwijzing

GT-P7500. Gebruiksaanwijzing GT-P7500 Gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Gefeliciteerd met uw aankoop van de Samsung P7500. Met dit krachtige apparaat, dat u overal kunt gebruiken, hebt u het beste van het internet- en

Nadere informatie

EM4484 Draadloze Internet Camera

EM4484 Draadloze Internet Camera EM4484 Draadloze Internet Camera 2 NEDERLANDS EM4484 Draadloze Internet Camera Waarschuwingen en aandachtspunten Als gevolg van Europese regelgeving kan een draadloos product in sommige Europese lidstaten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Smart 4 power Sommige diensten en apps zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar. Vraag in de winkel naar de details. Android is een handelsmerk van Google Inc. De Androidrobot

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

ipad Gebruikershandleiding

ipad Gebruikershandleiding ipad Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 7 Hoofdstuk 1: In één oogopslag 7 Overzicht 8 De knoppen 9 Het beginscherm 14 Het Multi-Touch-scherm 18 Het schermtoetsenbord 23 Zoeken 24 Bluetooth 25 Batterij

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 Alfresco

Handleidingen 1.0 Alfresco Handleidingen 1.0 Alfresco Alfresco Handleidingen 1.0 Alfresco In dit document vind je de handleidingen voor Alfresco zoals aangeboden door ECM2. I. Alfresco Document Management 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens...

Nadere informatie

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

Inhoud. Belangrijkste eigenschappen op een rijtje:... 6. 1. Verklaring over inhoud en eigendom.7. Instructies voor uw veiligheid en het gebruik:...

Inhoud. Belangrijkste eigenschappen op een rijtje:... 6. 1. Verklaring over inhoud en eigendom.7. Instructies voor uw veiligheid en het gebruik:... Inhoud Belangrijkste eigenschappen op een rijtje:... 6 1. Verklaring over inhoud en eigendom.7 Instructies voor uw veiligheid en het gebruik:... 9 2. Uw Wolfgang Messenger, wat zit erop en eraan..12 3.

Nadere informatie

Aan de slag met Exchange 2010

Aan de slag met Exchange 2010 Aan de slag met Exchange 2010 Handleiding voor eerste gebruik Exchange 2010 April 2011 (versie 1.3) ICT-TiSEM Inhoudsopgave Na de migratie... 3 Outlook Web App (OWA)... 3 Je nieuwe mailbox in Exchange...

Nadere informatie

III Klanten Handleiding

III Klanten Handleiding III Klanten Handleiding Inhoud 1 Algemeen... 3 1.1 Gebruikersnaam en wachtwoord... 3 1.2 Klant interface... 3 1.3 ISPConfig Rechten van klanten... 4 1.4 Bewaren... 4 1.5 Veranderen van het ISPConfig Wachtwoord...

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 Zarafa

Handleidingen 1.0 Zarafa Handleidingen 1.0 Zarafa Zarafa Handleidingen 1.0 Zarafa In dit document vind je de handleidingen voor Zarafa zoals aangeboden door ECM2. I. Zarafa Email en Agenda 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens...

Nadere informatie

Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4)

Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4) Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Installatie van de Cloud-oplossingen

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding...4. 2. Verklaring...5. 3. Profiel van uw Mobiele telefoon...7. 4. Voorbereiding voor het gebruik...9

Inhoud. 1. Inleiding...4. 2. Verklaring...5. 3. Profiel van uw Mobiele telefoon...7. 4. Voorbereiding voor het gebruik...9 Inhoud 1. Inleiding....4 Belangrijkste eigenschappen:... 4 2. Verklaring...5 Instructies voor uw veiligheid en het gebruik:... 6 3. Profiel van uw Mobiele telefoon...7 Vooraanzicht Mobiele telefoon...

Nadere informatie

iphone configuratie voor EUR faciliteiten

iphone configuratie voor EUR faciliteiten iphone configuratie voor EUR faciliteiten Auteur: Donald Heering Status: Definitief Versie: 1.0 1 / 43 2 / 43 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 5 2 HET STAPPENPLAN BIJ CONFIGURATIE EN IN GEBRUIK NEMEN... 6

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Solcon secure webmail

Gebruikershandleiding Solcon secure webmail Gebruikershandleiding Solcon secure webmail Quickstart Ontdek Solcon secure webmail in vijf eenvoudige stappen: 1. Start uw computer op. 2. Open de internetbrowser, bijvoorbeeld Internet Explorer. 3. Typ

Nadere informatie

OTYS op uw iphone OTYS Recruiting Technology. Versie 4.0

OTYS op uw iphone OTYS Recruiting Technology. Versie 4.0 OTYS op uw iphone OTYS Recruiting Technology Versie 4.0 OTYS Recruiting Technology OTYS Academy E: academy@otys.nl Datum 1-8-2013 Adres- en contactgegevens OTYS Nederland Landjuweel 52 3905 PH VEENENDAAL

Nadere informatie

Exchange Online Handleiding

Exchange Online Handleiding Exchange Online Handleiding Versie 3.0 Pagina 1 van 64 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Mailbox Standard en Lite...4 2 Administratie van de e-mailomgeving...5 2.1 Algemeen inlogscherm...5 2.2 Overzichtsscherm

Nadere informatie