Overbruggingsgarantie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overbruggingsgarantie"

Transcriptie

1

2 Overbruggingsgarantie Overbruggingsgarantie (compensatie voor dubbele woonlasten) is bespreekbaar. U kunt deze woning dus veilig aankopen voordat u uw eigen huis heeft verkocht. Vraag LAM ERA makelaars naar de voorwaarden! Indeling: Parterre: Bellentableau met brieven bussen en de berging. 2 e etage: Overloop met bergkast, toilet met fonteintje en de badkamer met douche, wastafel en wasmachine aansluiting. Woonkamer met frans balkon en een prachtig uitzicht over het Spaarne. Er is een openkeuken met L-vormig aanrechtblad. Verder zijn er nog twee slaapkamers aan de achterzijde en een ruim balkon op het westen. - Uiteraard kunt u deze woning ook op zaterdag bezichtigen! - Overbruggingsgarantie bespreekbaar; u kunt deze woning dus veilig kopen voordat u uw eigen huis heeft verkocht! - Volledige brochure te downloaden via Funda. Maten Zie plattegronden. Inbegrepen zaken Het appartement word opgeleverd zoals tijdens de bezichtiging. Bouwkundige gegevens Onderstaande gegevens gelden niet als een garantie op de bouwkundige staat, doch slechts als een indicatie, gebaseerd op visuele inspectie. Bouwjaar: Het complex is gebouwd rond Verwarming en warmwater: CV-gas (combiketel). Elektra: Er zijn voldoende groepen voor het elektra. Gas: De gasmeter bevindt zich nabij de voordeur. Keuken: Nette eenvoudige keuken in hoekopstelling. Badkamer: Nette badkamer met douche, wastafel en wasmachine aansluiting. Binnenafwerking: De meeste plafonds en wanden zijn recent gestukt en gewit. Kozijnen, ramen: Kozijnen en ramen zijn van hout. Fundering en casco (betonpalen): De makelaar heeft bij de gemeente informatie ingewonnen. Daaruit blijkt dat deze woning op betonpalen is gefundeerd. De funderingsinformatie die is verstrekt geeft slechts een indicatie van de fundering. Alleen nader onderzoek kan uitsluitsel bieden over de aard en de staat

3 van de fundering. Dit betekent dan ook dat geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard ter zake van de juistheid van de verstrekte informatie. Huisvestingsvergunning: Geen vergunning nodig. Wanneer de koopsom boven de koopprijsgrens ligt (thans ,--), geldt voor deze woning vrije vestiging en is geen huisvestingsvergunning nodig. Erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen Aan elke onroerende zaak kunnen bijzondere bepalingen verbonden zijn. Deze worden dan aan elke opvolgende eigenaar opgelegd. Ze staan gewoonlijk in het eigendomsbewijs, waarvan een kopie bij LAM ERA makelaars te verkrijgen is. In het eigendomsbewijs van de huidige eigenaar is - kort samengevat - het volgende vermeld: Er een erfdienstbaarheid opgenomen voor de poort onder het complex door. Verdere bijzonderheden Milieu: Verkoper is geen grondverontreiniging bekend, noch de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. Monument: Het pand is geen monument. Beschermd stadsgezicht: Het pand valt niet in het binnenstadsgebied van Haarlem dat is aangewezen als Beschermd Stadsgezicht. Eigen grond: Het pand staat op eigen grond. Levering: Het wordt geleverd vrij van huur en ontruimd (behoudens de hierboven genoemde inbegrepen zaken). Notaris: De notariskeuze is het voorrecht van de koper. Koper kan voor een notaris kiezen die is gevestigd buiten de regio waar de woning is gelegen. Dit leidt echter vaak tot extra kosten voor de verkoper zoals reiskosten, tijd vrij maken van het werk of de kosten van een volmacht. Daarom maakt de verkoper het voorbehoud de overdracht te laten plaatsvinden bij een notaris in Haarlem, Heemstede, Bloemendaal of de gemeente waarin de woning is gelegen. Wanneer de koper toch de voorkeur geeft aan een notaris buiten de regio, dan neemt deze eventuele hierdoor voor de verkoper bijkomende kosten voor zijn rekening. Wij adviseren kopers dan ook om bij het vergelijken van de notaristarieven ook bijvoorbeeld de kosten van registratie van de koopakte, het doorhalen van de hypotheek en het opstellen van een volmacht te vergelijken. Het is voor beide partijen van belang de volledig getekende koopakte te laten registreren bij het kadaster. De kosten met betrekking tot deze registratie worden door de koper voldaan. Kadastrale gegevens:

4 Gemeente Haarlem, sectie K, nummer 3052, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend Gemeente Haarlem, sectie K, nummer 3045, groot 187 m2. Appartementsgegevens Splitsing: Het aangeboden pand is in juridische zin een 'appartementsrecht'. Het is in horizontaal eigendom gesplitst bij akte d.d. 30 maart 1983 door notaris Smith te Haarlem. De deelgerechtigdheid bedraagt 1/7. Het modelreglement 1973 is van toepassing. Onderhoudsverplichting: Conform splitsingsakte en (model)reglement. Voor gemeenschappelijke rekening komt o.a. het onderhoud van: Funderingen, dragende muren en kolommen, het geraamte van het gebouw met de ondergrond, het ruwe metselwerk, vloeren, buitengevels, technische installaties met de daarbij behorende leidingen voor centrale verwarming (met uitzondering van de radiatoren en radiatorkranen in de privé gedeelten), luchtbehandeling, vuilafvoer, hemelwaterafvoer, riolering, gas, water, hydrofoor, elektriciteits- en telefoonleidingen, gemeenschappelijke antenne, bliksembeveiliging, liften, alarminstallatie en systemen voor oproep en deuropeners. Voor eigen rekening komt o.a. het onderhoud van: Schilder-, behang- en tegelwerk, de plafonds, afwerklagen van vloeren en balkons, stucwerk, schoonhouden en ontstoppen van alle sanitair en leidingen, het buitenschilderwerk (waarbij het bestaande kleurenschema slechts met toestemming van alle appartementseigenaren gewijzigd mag worden, reparatie en vervanging van hang- en sluitwerk aan deuren en ramen (ook die in de buitengevel en de scheiding vormen tussen gemeenschappelijk en privé gedeelte), brievenbus, radiatoren en radiatorkranen. Maandlasten: 125 euro per maand. Administrateur: Valk Vve Beheer Berging: Er is een berging op de parterre. Gebouwenverzekering: Via de Vereniging van Eigenaars. Aanvaarding De overdrachtsdatum wordt in overleg vastgesteld. Het Haarlemse biedsysteem is van toepassing Zodra de woning op de markt komt, krijgt degene die als eerste, naar het oordeel van de verkoper, een als zodanig aanvaardbaar openingsbod heeft uitgebracht, de positie van eerste bieder. Tijdens de onderhandelingen met de 1 e bieder kunnen bezichtigingen met andere koopgegadigden voor de woning gewoon plaatsvinden. Andere koopgegadigden wordt bij de bezichtiging gemeld dat er inmiddels een openingsbod van de 1 e bieder op de woning rust (bedrag van de 1 e bieder en naam 1 e bieder worden niet gemeld). Om de onderhandelingen met de 1 e bieder af te

5 breken c.q. af te dwingen, hebben de andere koopgegadigden de mogelijkheid om een éénmalig en uiterst bod uit te brengen, welke hun aankoopsom aangeeft, alsmede hun voorwaarden (eventuele ontbindende voorwaarden, opleveringsdatum, roerende zaken, e.d.). De verkopende makelaar bespreekt deze biedingen met de verkoper en doet vervolgens de 1 e bieder een uiterst verkoopvoorstel. Indien de 1 e bieder hierop ingaat, wordt met hem een koopovereenkomst gesloten. Zoniet, dan is de verkoper vrij met één van de andere koopgegadigden een koopovereenkomst te sluiten. De verkoper behoudt zich nadrukkelijk het recht van gunning voor. Koopakte Behoudens nadere afspraken gelden de standaardregels, zoals deze voorkomen in de model-koopakte die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM, de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis. In de koopovereenkomst wordt standaard een waarborgsom (of bankgarantie) ter grootte van 10% van de koopsom opgenomen. Deze wordt voldaan aan de notaris. Eventueel door de koper te maken voorbehouden (zoals voor het verkrijgen van woonvergunning, hypotheek, nationale hypotheek garantie) worden alleen vermeld als deze in de onderhandelingen zijn afgesproken. Voor zover hieronder aanvullende clausules zijn vermeld, worden deze opgenomen in de koopakte. De koopakte wordt geregistreerd bij het kadaster. Dit gebeurt op zijn vroegst 6 maanden voor de overdrachtsdatum. De kosten die hiermee gemoeid zijn, worden door koper voldaan. Bedenktijd en opschortende voorwaarde Bedenktijd: De koper die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft bedenktijd om deze koopovereenkomst te ontbinden. De bedenktijd duurt drie dagen en begint om 0.00 uur van de dag die volgt op de dag dat de tussen partijen opgemaakte akte (in kopie) aan de koper ter hand gesteld is. Indien de bedenktijd op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, wordt deze verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. De bedenktijd wordt, zo nodig, zoveel verlengd, dat daarin tenminste twee dagen voorkomen die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag zijn. Opschortende voorwaarde: Deze overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat beide partijen deze akte ondertekenen. Als niet uiterlijk op de vijfde werkdag nadat de eerste partij ondertekend heeft, (een kopie van) de door beide partijen ondertekende akte bij het notariskantoor is ontvangen, wordt de overeenkomst geacht niet tot stand gekomen te zijn.

6 Aanvullende clausules op te nemen in de koopakte Algemene ouderdomsclausule: 1. Koper verklaart ermee bekend te zijn dat deze woning tenminste 30 jaar oud is, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat verkoper niet in voor o.a. het dak, de fundering, de vloeren, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, de riolering, rookkanalen, de afwezigheid van aantasting door houtworm en/of ander ongedierte c.q. schimmels en de afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht. Bouwkundige gebreken worden geacht niet in de weg te staan van het in artikel 5.3 omschreven woongebruik. Milieuclausule 2. De verkoper verklaart dat hem betreffende eventuele bodem- en/of grondwaterverontreiniging niets anders bekend is dan vermeld in de Omgevingsrapportage van de Gemeente Haarlem, afdeling Milieu d.d. 7 november 2014, dat onderdeel uitmaakt van deze koopakte. Elke aansprakelijkheid van de verkoper voor bodem- en/of grondwaterverontreiniging wordt uitgesloten. Koper zal verkoper niet voor enige vorm van bodem- en/of grondwaterverontreiniging aanspreken. Funderingsclausule 3. De woning is volgens informatie van de verkoper/de database van de gemeente Haarlem gefundeerd op betonpalen. De funderingsinformatie die is verstrekt geeft slechts een indicatie van de fundering. Alleen nader onderzoek kan uitsluitsel bieden over de aard en de staat van de fundering. Dit betekent dan ook dat geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard ter zake van de juistheid van de verstrekte informatie. Asbestclausule 4. In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen aanwezig zijn. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn. Verkoper sluit iedere aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van asbest uit en koper vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest en/of asbesthoudende materialen in de onroerende zaak kan voortvloeien. Energieprestatiecertificaat 5. Verkoper beschikt niet over een energieprestatiecertificaat (EPA) dan wel gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen. Koper is hiermee akkoord gegaan. (Overbruggings)hypotheek 6. Koper verleent bij deze onherroepelijk toestemming aan verkoper om het verkochte desgewenst tijdelijk - tot uiterlijk de overeengekomen dag van levering -

7 te bezwaren met (overbruggings)hypotheek. Indien deze koopakte eerder in de openbare registers mocht zijn ingeschreven, zal het bepaalde in artikel 3, lid 3 boek 7 BW derhalve niet van toepassing zijn ten nadele van de desbetreffende hypotheekhouder. Het vorenstaande laat uitdrukkelijk onverlet de verplichting van verkoper het verkochte aan koper op de overeengekomen datum te leveren vrij van hypotheken, welke dan ook. Niet bewoond 7. Koper is op de hoogte dat de woning de laatste 40 jaar niet bewoond is geweest door verkoper. Verkoper kan geen garanties geven over de kwaliteit van de onroerende zaak. Daarom verleent verkoper met betrekking tot de onroerende zaak generlei vrijwaring voor zichtbare en aan hem onbekende verborgen gebreken en aan hem onbekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en lasten, met uitzondering van de lasten en beperkingen die voortvloeien uit feiten die vatbaar zijn voor inschrijving in de openbare registers, doch daarin ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst niet waren ingeschreven, een en ander zoals bedoeld in artikel 7:15, lid 2, BW. Voorbehoud Hoewel gestreefd is naar een zo nauwkeurig mogelijke inventarisatie van de beschikbare gegevens, moet er van uitgegaan worden dat het bovenstaande slechts indicatief is. De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen etc.) zijn soms verkregen door mondelinge informatie, soms zijn ze vanuit het geheugen opgediept. De koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn en kan zich nimmer beroepen op onbekendheid met feiten die hij zelf had kunnen waarnemen of die kenbaar waren uit de openbare registers. De makelaar kan u desgewenst verwijzen naar de betreffende instanties. Overbruggingsgarantie Met de Overbruggingsgarantie kunt u direct een nieuwe woning aankopen omdat eventuele dubbele woonlasten voor 1 of 2 jaar worden gecompenseerd. Overbruggingsgarantie biedt u financiële zekerheid en extra verkooptijd. Bovendien is het zo dat de meeste banken zonder overbruggingsgarantie geen overbruggingshypotheek verstrekken. Overbruggingsgarantie biedt u 3 voordelen: - u kunt zonder zorgen een nieuwe woning aankopen voordat u uw eigen woning hebt verkocht; - uw dubbele woonlasten worden gecompenseerd; - u kunt uw eigen woning voor de beste prijs verkopen omdat u geen last heeft van tijdsdruk. Woningen met overbruggingsgarantie kunt u herkennen aan het ronde overbruggingsgarantie-logo. Het belang voor u als koper is duidelijk: u hoeft de lastige keuze tussen eerst verkopen en dan pas kopen, of juist andersom, niet meer

8 te maken. Met de Overbruggingsgarantie kunt u op het juiste moment in actie komen. Belangrijk, want de ervaring leert dat kopers hun droomhuis tegenkomen juist op het moment dat dit niet gepland is. En dan wil je snel kunnen handelen. Kijk voor meer informatie op of informeer ernaar bij uw makelaar. Overbruggingsgarantie dient overeengekomen te worden bij de onderhandelingen. Verdere informatie Alle belangrijke stukken zijn bij de makelaar beschikbaar en kunnen op uw verzoek g d worden. Uiteraard kunt u ook bij de makelaar terecht voor al uw vragen. Raamsingel DS HAARLEM T F

9 Nog geen eigen aankoopmakelaar? Dan is het onderstaande belangrijk voor u. De makelaar die deze woonruimte aanbiedt doet dat in opdracht van de verkoper. De verkoopmakelaar behartigt daarbij uiteraard het belang van de verkoper, niet dat van de koper. Een woning koop je niet zomaar. Het is geen fabrieksproduct met garantie. Daarom zul je als koper op veel dingen moeten letten. De belangen en de risico s zijn groot. Als u ervaring heeft met het kopen van onroerend goed, kennis heeft van de meest recente prijzen, bouwkundig inzicht hebt en weet waar de juridische risico s liggen, zelfs dan is de koop van een huis een complexe zaak. Steeds meer kopers schakelen daarom een makelaar in om namens hen de aankoop te begeleiden. Die aankoopmakelaar is een NVM makelaar die de regio kent en dagelijks in de markt is. En die, heel belangrijk, speciaal voor u optreedt en uw belangen behartigt. De aankoopmakelaar: - onderhandelt namens u, zodat u nooit teveel betaalt - zorgt voor een veilige transactie, zonder bouwkundige en juridische risico s - levert u gemak en tijdwinst op en - begeleidt u, indien gewenst, bij het hele aankoopproces. Neem uw eigen NVM makelaar mee. Dan staat u sterk.

10

11

12

13

14 Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Zuider Buiten Spaarn 28 32a/f a/d 42a/f a/f a/n a/f a/f a/f a/b r 89r r a/d r r r r r m 5 m 25 m Deze kaart is noordgericht Perceelnummer Huisnummer Vastgestelde kadastrale grens Voorlopige kadastrale grens Administratieve kadastrale grens Bebouwing Overige topografie Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 6 november 2014 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers Schaal 1:500 Kadastrale gemeente Sectie Perceel HAARLEM K 3045 Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend. De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

15 Omgevingskaart Klantreferentie: Zuider Buiten Spaarn 0 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: Hier bevindt zich Kadastraal object HAARLEM K 3045 Zuider Buiten Spaarne 52D, 2012 AB HAARLEM CC-BY Kadaster.

16 Omgevingsrapportage Zuider Buiten Spaarne 52-D te HAARLEM Gegevens aanvraag Datum aanvraag 07 nov 2014 Datum rapportage 07 nov /13

17 Inleiding Voor u ligt een rapportage van de gemeente Haarlem over de milieuhygiënische kwaliteit van grond en grondwater van het door u opgevraagde perceel. Dit rapport is een samenvatting van gegevens afkomstig uit het gemeentelijk bodeminformatiesysteem. Het bodeminformatiesysteem (BIS) bevat gegevens met betrekking tot uitgevoerde bodemonderzoeken, ondergrondse brandstoftanks en historische bodembedreigende activiteiten. Dit milieurapport bestaat uit 3 hoofdstukken en 2 bijlagen: Hoofdstuk 1: Algemene informatie over de locatie Dit hoofdstuk bevat een algemene beschrijving van de locatiekenmerken (adres, kadastraal nummer, oppervlakte) en een overzichtskaart van het perceel. De kaart geeft de ligging van eventuele bodemonderzoeken, tanks en historische informatie weer. Hoofdstuk 2: Informatie over de milieukwaliteit op de locatie In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van bodemgerelateerde activiteiten op de onderzoekslocatie, bestaande uit historische bodembedreigende activiteiten en uitgevoerde bodemonderzoeken. Ook wordt de mogelijke aanwezigheid van ondergrondse brandstoftanks vermeld. In dit hoofdstuk wordt ook de gemiddelde bodemkwaliteit weergegeven. Deze gegevens zijn afkomstig uit de Bodemkwaliteitskaart van de gemeente Haarlem (BKK). Hoofdstuk 3: Informatie over de milieukwaliteit in de directe omgeving van de locatie Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van alle bodemgerelateerde activiteiten in een straal van 25 meter rondom de onderzoekslocatie (gerekend vanuit het middelpunt van de locatie). Deze zijn opgenomen omdat bodemverontreiniging een perceelgrensoverschrijdend probleem kan zijn. Bijlage 1: Algemene uitleg bij deze rapportage Bijlage 1 geeft inzicht in de gebruikte terminologie en geeft uitleg bij de informatie uit de hoofdstukken 2 en 3. Bijlage 2: Disclaimer De disclaimer bevat informatie over hoe de gegevens moeten worden geïnterpreteerd en waarvoor de rapportage wel en niet kan worden gebruikt. 2/13

18 1 Algemene informatie Zuider Buiten Spaarne 52-D te HAARLEM Een overzicht van de onderzoekslocatie is hieronder weergegeven. Over het adres zijn de volgende algemene gegevens bekend: Adres Zuider Buiten Spaarne 52-D te HAARLEM Kadastrale gegevens Gemeente HLM01 Sectie K Nummer /13

19 2 Gegevens op Zuider Buiten Spaarne 52-D te HAARLEM Overzicht historische bodembedreigende activiteiten Er zijn op dit moment geen historische bodembedreigende activiteiten bekend. Overzicht bodemonderzoeklocaties Onderzoekslocatie 'Zuider Buiten Spaarne 44-56' De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Zuider Buiten Spaarne (AA ) De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: Zuider Buiten Spaarne 44 Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de Potentieel Ernstig volgende beoordeling gekregen: Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven: Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de uitvoeren OO volgende vervolgstatus gekregen: Wbb code: HA Legenda < s / < d / < A Geen verhoogde gehalten gemeten > S / > A Licht verontreinigd (>achtergrondwaarde voor grond of >streefwaarde voor grondwater) > T Matig verontreinigd (> tussenwaarde) > I Sterk verontreinigd (> interventiewaarde) Onbekend Geen informatie voorhanden. Dit kan betekenen dat de locatie niet is onderzocht, dat een onderzoek in uitvoering is of dat het onderzoek voor 1997 is uitgevooerd. Voor 1997 werd geen resultaten ingevoerd in het bodeminformatiesysteem. Bodemkwaliteitskaart (BKK) Deze locatie maakt onderdeel uit van Bodemkwaliteitszone 2 Voor deze zone geldt: Op basis van reeds uitgevoerde bodemonderzoeken op onverdachte terreinen is de Haarlemse bodemkwaliteitskaart vastgesteld. In de Haarlemse bodemkwaliteitskaart worden bodemkwaliteitszones onderscheiden. Dit perceel ligt in bodemkwaliteitszone 2, die Spaardam en de vooroorlogse ring rond de binnenstad omvat. In deze bodemkwaliteitszone is de bovengrond (0,0-0,5 m-mv.) gemiddeld matig verontreinigd met lood en zink. Verder is de grond gemiddeld licht verontreinigd met kwik, koper, minerale olie en PAK (teerachtige verbindingen in bijvoorbeeld koolas). Er komen plaatselijk uitschieters voor van sterke verontreinigingen met lood en zink. Koper en PAK komen plaatselijk als matige verontreiniging voor. De ondergrond (0,5-2,0 m-mv.) is gemiddeld licht verontreinigd met kwik, koper, lood, zink, PAK en minerale olie. Ook in de ondergrond komen uitschieters voor van sterke verontreinigingen met koper, zink en lood. 4/13

20 Overzicht aanwezige ondergrondse brandstoftanks Er zijn, voor zover bekend, geen ondergrondse brandstoftanks aanwezig. 3 Gegevens in een straal van 25 meter rond Zuider Buiten Spaarne 52-D te HAARLEM Overzicht historische bodembedreigende activiteiten Omschrijving bedrijf Adres Bedrijfsnaam Start Eind hout- en Zuider Buiten Spaarne 58 Bakkers Houthandel plaatmateriaalhandel onverdachte activiteit Zuider Buiten Spaarne 44 Bakker's Houthandel NV hbo-tank (ondergronds) Zuider Buiten Spaarne 44 Bakker's Houthandel NV Overzicht bodemonderzoeklocaties Onderzoekslocatie 'Zuider Buiten Spaarne, tracé 22-42' De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Zuider Buiten Spaarne, tracé (AA ) De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: Zuider Buiten Spaarne Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de Ernstig, niet urgent volgende beoordeling gekregen: Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven: Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de voldoende gesaneerd volgende vervolgstatus gekregen: Wbb code: HA Type onderzoek Datum onderzoek Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming Grond Grondwater Meldingsformulier BUS Onbekend Onbekend evaluatieverslag Meldingsformulier BUS Onbekend Onbekend saneringsplan Indicatief onderzoek >I <s Onderzoekslocatie 'Zuider Buiten Spaarne 58' De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Zuider Buiten Spaarne 58 (AA ) De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: Zuider Buiten Spaarne 58 Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de Niet ernstig volgende beoordeling gekregen: Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven: 5/13

21 Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende vervolgstatus gekregen: Wbb code: voldoende onderzocht HA Legenda < s / < d / < A Geen verhoogde gehalten gemeten > S / > A Licht verontreinigd (>achtergrondwaarde voor grond of >streefwaarde voor grondwater) > T Matig verontreinigd (> tussenwaarde) > I Sterk verontreinigd (> interventiewaarde) Onbekend Geen informatie voorhanden. Dit kan betekenen dat de locatie niet is onderzocht, dat een onderzoek in uitvoering is of dat het onderzoek voor 1997 is uitgevooerd. Voor 1997 werd geen resultaten ingevoerd in het bodeminformatiesysteem. Overzicht aanwezige ondergrondse brandstoftanks Tanklocatie De tanklocatie is bekend onder de naam: TT De tanklocatie staat geregistreerd op het volgende adres: Zuider Buiten Spaarne 50 Bodemverontreiniging: Op de locatie bevinden zich de volgende tanks Inhoud (l) Tank Gesaneerd Saneringsdatum Kiwa Saneringswijze status niet aanwezig Opmerkingen Indien in het veld tankstatus 'onbekend' staat aangegeven dan is het bij de gemeente Haarlem niet bekend of op deze locatie een tank aanwezig is. 6/13

22 Bijlage 1: Algemene uitleg bij deze rapportage 1.1 Inleiding De hoofdstukken 2 en 3 bevatten een beschrijving van de bodemgerelateerde activiteiten op of rond de locatie. Of op een locatie bodemonderzoek is uitgevoerd is van veel factoren afhankelijk. Zo kan onder andere bodemonderzoek uitgevoerd of vereist zijn bij: 1. De aanvraag van een bouwvergunning; 2. De aanvraag van een vergunning voor en bedrijf met bodembedreigende activiteiten; 3. Transacties van grond; 4. Een verontreiniging die bij toeval aan het licht is gekomen. Indien uit de resultaten van een uitgevoerd bodemonderzoek blijkt dat er een matige tot ergnstige verontreiniging is aangetoond, gaat de overheid en/of eigenaar over tot het uitvoeren van een nader of vervolgonderzoek. Als er geen informatie in de gemeentelijke archieven over een locatie te vinden is dan is dit nog geen garantie dat er geen bodemverontreiniging aanwezig is. 1.2 Wat u moet weten over Historische Bodembedreigende Activiteiten (HBB) Om inzicht te krijgen in de plaatsen met een risico op bodemverontreiniging zijn de bodembedreigende activiteiten uit het verleden in kaart gebracht. Deze zijn ondergebracht in het zogenaamde HBB-bestand. Dit zijn activiteiten die zich in het verleden op de onderzoekslocatie hebben voorgedaan en waarvan de mogelijkheid bestaat dat ze de bodem verontreinigd hebben. De gegevens zijn afkomstig uit oude bestanden en tekeningen, zoals het Hinderwetarchief, milieuarchief en historische onderzoeken. Deze historische informatie zegt iets over het vermoeden van bodemverontreiniging. 1.3 Wat u moet weten over bodemonderzoeklocaties (uitgevoerde bodemonderzoeken) Een historisch bodemonderzoek zegt eigenlijk nog niets over de bodemkwaliteit. Pas na uitvoering van één of meerdere milieuhygiënische bodemonderzoek(en) kan een inschatting worden gemaakt van een eventuele verontreiniging op de locatie. Als ergens een bodemonderzoek is verricht, en het rapport wordt ter beschikking gesteld aan de gemeente Haarlem dan wordt hiervan een locatie aangemaakt in het bodeminformatiesysteem. Alle op deze locatie uitgevoerde onderzoeken worden aan deze locatie gekoppeld. In de hoofdstukken 2 en 3 wordt per onderzochte locatie een samenvatting gegeven. Zo'n samenvatting kan er als volgt uit zien: Onderzoekslocatie "Woningbouwcomplex Brinklaan (IBS102)" De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Woningbouwcomplex Brinklaan (IBS102) (AA ) 7/13

23 De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende beoordeling gekregen: Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven: Op basis van de beschikbare informatie is voor de locatie de volgende vervolgstatus van toepassing: Brinklaan 155 Pot. Ernstig Uitvoeren NO Op deze onderzoekslocatie zijn de volgende (deel)onderzoeken uitgevoerd Type onderzoek Datum onderzoek Resultaat onderzoek getoetst aan Wet Bodembescherming Bodem Grondwater Historisch onderzoek NVN Onderzoek >S >T Het rode deel geeft de naam van de locatie aan. Het gele deel geeft een samenvatting van de informatie op de locatie. Het blauwe deel geeft een overzicht van de uitgevoerde onderzoeken. Beoordeling verontreiniging en beschikking (in het gele deel) De analyseresultaten in relatie tot de onderzoeksstrategie geven een beeld van de verontreinigingsituatie. Op basis hiervan wordt een locatie beoordeeld. In het kader "op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende beoordeling gekregen" wordt de eindconclusie gegeven van het uitgevoerde onderzoek. In het kader "op de locatie is de volgende beschikking afgegeven" wordt de situatie aangegeven die door het bevoegd gezag (BG) in een beschikking is vastgelegd. Het BG kan een besluit nemen over de ernst en de spoedeisendheid om een verontreiniging te saneren. Sinds 1 januari 2001 is de gemeente Haarlem bevoegd gezag in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb). Voor die tijd werden beschikkingen afgegeven door de provincie Noord-Holland. Hieronder volgt een opsomming: Niet verontreinigd: Volgens de beschikbare informatie is de locatie slechts licht verontreinigd, een nader bodemonderzoek is niet noodzakelijk. Pot. Ernstig: Potentieel ernstig. Het vermoeden bestaat dat er sprake is van een ernstige verontreiniging. Een locatie wordt ook als Pot. Ernstig gekwalificeerd als er alleen bodembedreigende handelingen hebben plaatsgevonden (historisch bodemonderzoek). De locatie is dan verdacht met betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging. Pot. Urgent of pot. spoedeisend: Potentieel urgent of potentieel spoedeisend. De spoedeisendheid van een sanering wordt bepaald door de milieuhygiënische risico's (humane, ecologische en/of verspreidingsrisico's) 8/13

24 van de bodemverontreiniging. Het vermoeden bestaat dat de ernstige verontreiniging een risico vormt op een van de bovengenoemde factoren. Pot. verontreinigd: Geen vervolg. Het vermoeden bestaat dat de locatie wel verontreinigd is, maar dat er is geen aanleiding tot het doen van vervolgonderzoek. Niet Ernstig: Er is geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Ernstig, niet urgent/spoedeisend: Door het bevoegd gezag Wet bodembescherming (Wbb) is in een beschikking vastgelegd dat sprake is van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m 3 grond en/of sterke grondwaterverontreiniging in meer dan 100 m 3 bodem. Er zijn geen humane-, ecologische- en/of verspreidingsrisico's. Er is geen saneringsverplichting. Ernstig, urgentie/spoedeisendheid niet bepaald: Er is sprake van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m 3 grond en/of sterke grondwaterverontreiniging in meer dan 100 m 3 bodem waarvan de urgentie/spoedeisendheid (risico's) niet is vastgesteld door het bevoegd gezag Wbb. Ernstig en urgent, sanering binnen 4 jaar: Door het bevoegd gezag Wbb is in een beschikking vastgelegd dat sprake is van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m 3 grond en/of sterke grondwaterverontreiniging in meer dan 100 m 3 bodem. Er is vastgesteld dat de verontreiniging een actueel humaan, ecologisch en/of verspreidingrisico met zich meebrengt. De sanering moet binnen 4 jaar zijn gestart na het afgeven van de beschikking. Ernstig en urgent, sanering binnen 10 jaar: Idem als bij hierboven alleen zijn de risico's minder urgent/spoedeisend waardoor sanering moet zijn gestart binnen 10 jaar na het afgeven van de beschikking. Ernstig en urgent, sanering binnen 15 jaar: Idem als bij hierboven alleen zijn de risico's minder urgent/spoedeisend waardoor sanering kan plaatsvinden binnen 15 jaar na het afgeven van de beschikking. Ernstig en spoedeisend, start sanering voor 2015: Door het bevoegd gezag Wbb is in een beschikking vastgelegd dat sprake is van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m 3 grond en/of sterke grondwaterverontreiniging in meer dan 100 m 3 bodem. Er is vastgesteld dat de verontreiniging een actueel humaan, ecologisch en/of verspreidingrisico met zich meebrengt. De sanering dient voor 2015 aan te vangen. Aanwezige risico's dienen direct te worden weggenomen door middel van tijdelijke beveiligingsmaatregelen. Vervolgstatus (in het gele deel) Op basis van de status van de verontreiniging worden de vervolgstappen vastgesteld. We onderscheiden de volgende stappen (acties): Voldoende onderzocht: Op basis van de huidige bodemonderzoeken of op grond van een goedgekeurd evaluatierapport (naar aanleiding van een bodemsanering) is vervolgonderzoek niet noodzakelijk. De locatie is voldoende onderzocht of voldoende gesaneerd. Uitvoeren (aanvullend) HO, OO, NO, SO of SP: Respectievelijk het uitvoeren van een Historisch (bodem) Onderzoek, een Oriënterend Onderzoek, een Nader Onderzoek, een Saneringonderzoek of het opstellen van een Saneringsplan. Uitvoeren van een sanering of aanvullende sanering: De grond en/of het grondwater worden gesaneerd. 9/13

25 Uitvoeren tijdelijke beveiliging: Het plaatsen van tijdelijke sanerende maatregelen met als doel verspreiding van de verontreiniging tegen te gaan of de risico's van de verontreiniging terug te dringen. Uitvoeren (aanvullende) saneringsevaluatie: Van de uitgevoerde sanering worden de resultaten (hoeveelheid verwijderde grond, terugsaneerwaarde, etc.) vastgelegd in een rapport. Uitvoeren actieve nazorg: Na afronding van de sanering gelden nog zorgverplichtingen die door het BG in een beschikking zijn vastgelegd. Monitoring: Om vast te kunnen stellen of de verontreiniging zich niet verspreidt wordt periodiek een controle uitgevoerd. Deze activiteiten zijn in een beschikking vastgelegd. Registratie restverontreiniging: Na sanering is een verontreiniging achter gebleven. De aard en omvang van deze verontreiniging wordt door de gemeente geregistreerd. In het kader van artikel 3 van de Wet kenbaarheid publiek rechtelijke beperking (Wkpb) worden deze gegevens ingeschreven in het gemeentelijke beperkingenregister. Type onderzoek (in het blauwe deel) Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, elk met een ander doel en uitvoeringsstrategie. De volgende onderzoekstypen worden onderscheiden: PreHo: Prehistorisch bodemonderzoek, er is een vermoeden van bodembedreigende activiteiten. De locatie is bijvoorbeeld afkomstig uit een inventarisatie van het Hinderwetarchief. Historisch onderzocht: Er is een historisch bodemonderzoek verricht. Zonder de locatie te bezoeken is in verschillende archieven (oa. gemeentelijk archieven, luchtfoto's, streekarchief) gezocht naar aanwijzingen voor een bodembedreigende activiteit. Beperkt onderzoek: Eenvoudig onderzoek met een specifiek doel (bv verdenking van asbest of een calamiteit). Een beperkt onderzoek geeft geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit. Onderzocht op aard (OO/NVN/NEN): Op de locatie is een analytisch bodemonderzoek verricht om te onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging. Dit kunnen verschillende typen onderzoek zijn die echter allemaal tot doel hebben om een eventuele verontreiniging aan het licht te brengen. (OO = oriënterend onderzoek, NVN = indicatief bodemonderzoek conform de Nederlandse Voornorm en NEN = verkennend bodemonderzoek conform de Nederlandse Eenheidsnorm (NEN 5740)). Nulsituatie-onderzoek: Om in de toekomst vast te kunnen stellen of een bedrijf de bodem (verder) verontreinigd heeft, wordt de kwaliteit van de bodem vastgelegd. Indien later blijkt dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is verslechterd dan kan de eigenaar hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Dit wordt toegepast bij de vestiging van bedrijven (die potentieel bodembedreigende activiteiten uitvoeren) op een locatie. B.O.O.T. (Besluit Opslag Ondergrondse Tanks): Onderzoek dat werd uitgevoerd om vast te stellen of zich bij een ondergrondse brandstoftank verontreinigingen bevinden. Nader onderzoek:onderzoek naar de omvang van de verontreiniging en het vaststellen van de ernst van de verontreiniging en de spoedeisendheid van een eventuele sanering. Saneringsonderzoek opgesteld: Er is, naar aanleiding van de resultaten van het nader bodemonderzoek, een 10/13

26 onderzoek naar de saneringsmogelijkheden uitgevoerd. Saneringsplan opgesteld: Een saneringsplan is een planmatige beschrijving van de saneringsmethode en de saneringstechnieken. Saneringsevaluatie uitgevoerd: Een opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar aanleiding van een uitgevoerde sanering. Analyseresultaten (in het blauwe deel) De analyseresultaten worden weergegeven in de vorm van kleuren en letters. De combinatie tussen deze geven aan of de bodem verontreinigd is of niet. De letters hebben de volgende betekenis (conform de Wet bodembescherming). A = Achtergrondwaarde, voor grond (groene kleur) S = Streefwaarde, voor grondwater (groene kleur) T = Tussenwaarde (oranje kleur) I = Interventiewaarde (rode kleur) In feite geven de letters een concentratieniveau aan dat iets zegt over de ernst en aard van de verontreiniging en de sanering daarvan. Achtergrondwaarde: Dit is de waarde waarbij de grond geschikt is voor alle mogelijke doeleinden. Als van één of meerdere stoffen de streefwaarde wordt overschreden, is sprake van een lichte bodemverontreiniging. Tussenwaarde: Als van één of meerdere stoffen de tussenwaarde wordt overschreden, is sprake van een matige bodemverontreiniging. Overschrijding van de tussenwaarde kan betekenen dat een nader bodemonderzoek uitgevoerd moet worden. Dit is afhankelijk of de gemeten verontreiniging gebruikelijk is voor dat deel van de stad. Interventiewaarde: Dit is de waarde waarboven mogelijk risico's aanwezig zijn voor het normale gebruik van de bodem. Als van één of meerdere stoffen de interventiewaarde wordt overschreden, is sprake van een sterke bodemverontreiniging. De omvang van de sterke verontreiniging, de risico's voor de volksgezondheid, ecologische risico's en verspreidingsrisico's bepalen de ernst en de van het geval en spoedeisendheid van een eventuele sanering. 1.4 Wat u moet weten over tankgegevens In het verleden werden veel woningen verwamd met behulp van huisbrandolie (hbo). Deze olie werd opgeslagen in speciale ondergrondse opslagtanks. Door de komst van aardgas zijn veel olietanks niet meer nodig. De olietanks kunnen een bron van verontreiniging vormen als ze gaan roesten en de eventueel nog aanwezige brandstof er uitlekt. Indien een dergelijke tank nog niet is gesaneerd, of niet op de goede manier is gesaneerd, kan de gemeente een verplichting opleggen tot verwijdering van de tank. De regelgeving met betrekking tot de ondergronse tanks is per 1 januari 2008 opgenomen in de Regeling algemene regels voor 11/13

27 inrichtingen milieubeheer paragraaf en de bijbehorende ministeriële regeling. Binnen de gemeente Haarlem zijn nog steeds tanks aanwezig die in gebruik zijn. Ook hiervoor gelden regels die zijn vastgelegd in de hierboven genoemde regelgeving. 12/13

28 Bijlage 2: Disclaimer De door ons in deze rapportage beschikbaar gestelde informatie dient u te interpreteren als een inschatting van de verontreinigingssituatie op een bepaald moment. Omdat het veelal historische informatie betreft kunnen wij nooit 100% zekerheid geven wat de huidige kwaliteit is van grond en grondwater. De geleverde gegevens zijn de op dit moment bij de gemeente Haarlem bekende gegevens. Indien geen informatie over de locatie bij de gemeente bekend is, wil dit niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging aanwezig is. De gemeente Haarlem is niet aansprakelijk voor enige schade dan wel enige andere indirecte incidentele of gevolgschade als blijkt dat in de praktijk de verontreinigingsituatie anders is dan in dit rapport is vermeld. Wij attenderen u op het feit dat u als makelaar, eigenaar, toekomstig eigenaar of als derde, bij aan- of verkoop van onroerend goed een vergaande onderzoeksplicht heeft als het gaat om het vaststellen van de kwaliteit van de bodem en/of de aanwezigheid van ondergrondse brandstoftanks. Wij adviseren u om in voorkomende gevallen zelf zorg te dragen voor bodemonderzoek dan wel een onderzoek naar de aanwezigheid van een tank. De informatie uit deze rapportage kan niet worden gebruikt bij de aanvraag van een bouwvergunning of andere gemeentelijke producten. Bij een bouwaanvraag dient elke situatie opnieuw afzonderlijk te worden beoordeeld. Het is niet uitgesloten dat de gemeente dan opnieuw bodemonderzoek eist omdat de bestaande informatie verouderd is of omdat een onjuiste onderzoeksstrategie is toegepast. Wij gaan ervan uit u voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen en/of inlichtingen kunt u zich wenden tot de gemeente Haarlem, afdeling Milieu (tel nr ) 13/13

29 Parkeren in Haarlem De parkeermogelijkheden in Haarlem zijn beperkt. Dat geldt met name voor de binnenstad, de aangrenzende wijken en in Schalkwijk. De gemeente wil het parkeren voor de bewoners van deze buurten zo goed mogelijk regelen. Daarom worden er sinds enige jaren parkeervergunningen en bezoekersparkeerschijven uitgegeven. Als u uw motorrijtuig wilt parkeren in de buurt waar u woont, hebt u in veel gevallen een parkeervergunning nodig. Hiermee kunt u in uw eigen wijk parkeren zonder te betalen aan de parkeermeter. Bedrijven hebben een bedrijfsparkeervergunning nodig. U kunt als ondernemer ook een tijdelijke parkeervergunning aanvragen. Indien u een sociaal-maatschappelijke functie uitoefent kunt u een Zone-A vergunning aanvragen Let op: Als u kamerbewoner bent kunt u ook een parkeervergunning aanvragen. Zone B (Binnenstad: op de vergunning aangeduid met hoofdletter B) Als bewoner van de binnenstad van Haarlem kunt u per huisadres maximaal één parkeervergunning aanvragen voor het parkeren op straat (of één abonnement tegen gereduceerd tarief voor de parkeergarages) mits u niet in het bezit bent van een eigen parkeergelegenheid in de binnenstad. Op de parkeervergunning is de letter B afgebeeld. De parkeervergunning voor de binnenstad is niet geldig op het tijdelijke openbare parkeerterrein aan de Oude Zijlvest en in de overige parkeerzones (zone C en S) van Haarlem. Verder kunt u voor de binnenstad van Haarlem geen bezoekersparkeerschijf aanvragen. Zone C (wijk Noord, Oost, Zuid en West) Zone C wordt begrensd door de gemeentegrenzen van Haarlem met uitzondering van het gebied omschreven als Zone B en Zone S (zie hierboven). Zone C is onderverdeeld in de wijken Noord, Oost, Zuid en West. Op de parkeervergunning is de beginletter van uw wijk (N, O, Z of W) afgebeeld. Binnen zone C mag u per huisadres meerdere parkeervergunningen aanvragen tegen een progressief tarief. U kunt uw parkeervergunning alleen gebruiken in de wijk (Noord, Oost, Zuid of West) waarin u woont; deze is dus niet geldig in de andere wijken van Zone C. Evenmin is de parkeervergunning geldig in de andere parkeerzones (zone B en S) van Haarlem. Verder kunt u in zone C per huisadres maximaal twee bezoekersparkeerschijven aanvragen.

30 Zone S (Schalkwijk: op de vergunning aangeduid met hoofdletter S) Als bewoner van Schalkwijk kunt u per huisadres maximaal één parkeervergunning aanvragen. Hiermee mag u gratis parkeren op de parkeermeterplaatsen in Schalkwijk. De parkeervergunning voor Schalkwijk is niet geldig in de andere parkeerzones (zone C en B) van Haarlem. Verder kunt u voor Schalkwijk geen bezoekersparkeerschijf aanvragen. Kosten De kosten voor een parkeervergunning in Zone B (Binnenstad) en S (Schalkwijk) bedragen 176,40 per jaar (tarief 2014). Voor parkeervergunningen in Zone C (wijken Noord, Oost, Zuid en West) bedragen de kosten voor een eerste auto 97,- en voor elke volgende auto 291,15 per jaar. Woont u in zone C in een nieuw- of verbouwcomplex waarbij ook parkeergelegenheid is gerealiseerd? En heeft u in dit complex een eigen parkeerplek of had u deze kunnen hebben? Dan betaalt u voor de parkeervergunning het hogere tarief. De kosten van een bezoekersparkeerschijf zijn 17,50 per jaar (tarief 2014). Deze schijven kunnen worden aangevraagd voor de Zone C (wijken Z, N, O en W). Met deze schijf kan een bezoeker maximaal 3 uur parkeren. Voor meer informatie en de exacte zone-indeling verwijzen wij u graag naar Raamsingel DS HAARLEM T F

31 we g Noordzijde = Zone C Haarlem Noord Parkeerzones Zaanenlaan tstr aat Spaa nne tpoo Ke Kenne eg Kruisw at g pa Klein er Kam an ac gel gr rs i n e ng t ves Zu C Oost Zomerkade i de r w i jke perla rge aart Slachthuisstraat rlaa n Buitenrustbrug utwe an teinla Fon Eu rop aw eg CARTOGRAPHICS.NL Klein e Ho Wa g rt aa ev ids Le Schipholweg g en we g P a v il j o en s la a n nbu Amsterdamsev h a lk e Ho Dreef Le Flo r a rk ste r He mp Lange Brug C Zuid Ru aa al Bu e Klein Ka p re S rgw Sp a at tra t Gasthuissingel G e d. O traat Janss Kru i uts Ho ch rn Sc Tem pe straalierst ra utwe aa ev ht s s t ra n laa t r aa Hou tst Gro te t C Zuid ids G Houtp rt v es lein at st r a r u ij n de B Jans park Kenau elm Wilh elij te n e ho n Spaarne ite Bu Oo s au Na t traa inas Le g we nd Ra ud en pe nto ves rent t am ud Pa e arn rkt Van Eedenstr. Ra n Ko traa t Emmaplein Catharijnebrug ers ke O oim n t ark l Tey ch Ho ke Don ma We st ss K Kin in d de e r h r h u u iss i n g el isv est rt aa ids at rstra Wes te ev Botermarkt k ug B rf Tu gra Gracht Grote Markt te ter Gracht ht aat Parklaa emp jestr er grac ks Ged Oran Raa n Nieuwe sser C West kade Parklaa ene wers lw br Brou Bo en t en ins vaar g ins Pr wers lwe Nieuwe Pr splein Bak Brou Pijlslaa Station in weg li a Zij We s merple NS-station Haarlem ne la a n olwerk S ta t e n B Z i jlweg aat Frans Halsplein gel t Schotersin eg at erstr es kw Krug nv nc stra re ro La sp Paul ster r s tra a t Ve r San eg ck w na Ju Z i jlweg at me stra aat t traa dam rters nre Kloo rstr ronc Vers p g ro n sp n C Noord dwe Ran lijke Wes te Kort er ev laa traat eg alaan ver aarts seweg kwe g Kle Schoterw Julian nsev rweg an Sae laan Schote verla nen Spaarndam san Binnenstad = Zone B Kle Zaa o st e Westzijde = Zone C West yve straa We s Stu Rijks tel Zuidzijde = Zone C Zuid tweg ijke Ra nd Oostzijde = Zone C Oost

32 redenen om nú een huis te kopen gunstige hypotheekrente meer keus, dus meer kans op een droomhuis realistischere vraagprijzen betere onderhandelingspositie vrijwel altijd goede investering op langere termijn NVM No-Risk clausule voorkomt dubbel huizenbezit met een NVM-aankoopmakelaar altijd een goede koop TE KOOP VERKOCHT Wie slim is, kijkt op nvm.nl

Gegevens aanvraag Datum aanvraag 29 jan 2015 Datum rapportage 29 jan 2015

Gegevens aanvraag Datum aanvraag 29 jan 2015 Datum rapportage 29 jan 2015 Omgevingsrapportage Kleine Houtstraat 73 te HAARLEM Gegevens aanvraag Datum aanvraag 29 jan 2015 Datum rapportage 29 jan 2015 1/16 Inleiding Voor u ligt een rapportage van de gemeente Haarlem over de milieuhygiënische

Nadere informatie

Gegevens aanvraag Datum aanvraag 12 jul 2016 Datum rapportage 12 jul 2016

Gegevens aanvraag Datum aanvraag 12 jul 2016 Datum rapportage 12 jul 2016 Omgevingsrapportage Palletweg 74 te HAARLEM Gegevens aanvraag Datum aanvraag 12 jul 2016 Datum rapportage 12 jul 2016 1/13 Inleiding Voor u ligt een rapportage van de gemeente Haarlem over de milieuhygiënische

Nadere informatie

Nieuwe!Gracht!34!+36+38!! Haarlem!

Nieuwe!Gracht!34!+36+38!! Haarlem! NieuweGracht34+36+38 Haarlem Vraagprijs 950.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl NieuweGracht34+36+389Haarlem BentuklaarvooreenPRACHTIGEUITDAGING?DitMONUMENTALEGRACHTENPANDmetachterliggende

Nadere informatie

Vraagprijs) )225.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )225.000,=)kosten)koper) Olmenstraat4rd Haarlem Vraagprijs 225.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeSFEERVOLLEenruimedubbeleBOVENWONINGligtinderustigeenkindvriendelijkeBOMENBUURT.

Nadere informatie

Vraagprijs) )175.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )175.000,=)kosten)koper) Tempeliersstraat47zw Haarlem Vraagprijs 175.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Deze29kamerBENEDENWONINGmetACHTERTUINligtaaneengezelligestraat,omdehoekvanhet

Nadere informatie

Wilhelminapark!23!! Haarlem!

Wilhelminapark!23!! Haarlem! Wilhelminapark23 Haarlem Vraagprijs 1.195.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Wilhelminapark23FHaarlem DezeKARAKTERISTIEKEVRIJSTAANDEVILLA(ca.1900)staatindestijlvolleengeliefdeKoninginnebuurten

Nadere informatie

Gijsbrecht!van!Aemstelstraat!221!! Haarlem!

Gijsbrecht!van!Aemstelstraat!221!! Haarlem! GijsbrechtvanAemstelstraat221 Haarlem Vraagprijs 185.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl IdealeSTARTERSWONING,gelegenineenrustigebuurtinhetpopulaireVONDELKWARTIER.Dewoning

Nadere informatie

Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper) VanEgmondstraat38rood Haarlem Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper) GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeROYALEBOVENWONINGmetBALKONénTERRASligtineengezelligestraatindegeliefde

Nadere informatie

Generaal!Bothastraat!40!! Haarlem!

Generaal!Bothastraat!40!! Haarlem! GeneraalBothastraat40 Haarlem Vraagprijs 225.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitCHARMANTEenGEMODERNISEERDEWOONHUISmetaanbouwenDIEPEZONNIGETUINophet

Nadere informatie

Vraagprijs) )235.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )235.000,=)kosten)koper) Bilderdijkstraat21zw Haarlem Vraagprijs 235.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeSFEERVOLLEBENEDENWONINGmetZONNIGEACHTERTUINenACHTEROMligtaanderandvanhet

Nadere informatie

Meesterjoostenlaan!27!! Haarlem!

Meesterjoostenlaan!27!! Haarlem! Meesterjoostenlaan27 Haarlem Vraagprijs 250.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeCHARMANTEenSFEERVOLLESTADSWONINGligtaaneenpittoreskenautoluwstraatjeindegewilde

Nadere informatie

Vraagprijs) )1.495.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )1.495.000,=)kosten)koper) CoenCuserhof39 Haarlem Vraagprijs 1.495.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl ZEERUNIEK,ROYAALenKARAKTERISTIEK,datzijndekernwoordenvanditRIJKSMONUMENT.Deze

Nadere informatie

Vraagprijs) )159.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )159.000,=)kosten)koper) Charta779Vaart141 Haarlem Vraagprijs 159.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitLICHTEenROYAAL49KAMERappartement(94m2ligtaandegunstigezijdevanderustige

Nadere informatie

Oranjekade!7!! Haarlem!

Oranjekade!7!! Haarlem! Oranjekade7 Haarlem Vraagprijs 600.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Oranjekade7 tehaarlem DitROYALEenKLASSIEKEOBJECTligtopeenUITSTEKENDELOCATIEmetVRIJUITZICHToverdeLeidsevaart

Nadere informatie

HAARLEM TAFELBERGSTRAAT 24. Vraagprijs: 225.000,-- k.k. Fonteinlaan 7, 2012 JG Haarlem, Tel. 023-5319192 www.boonstra.nl - info@boonstra.

HAARLEM TAFELBERGSTRAAT 24. Vraagprijs: 225.000,-- k.k. Fonteinlaan 7, 2012 JG Haarlem, Tel. 023-5319192 www.boonstra.nl - info@boonstra. HAARLEM TAFELBERGSTRAAT 24 Karakteristiek dertiger jaren huis met vooren achtertuin met houten schuur en achterom. Dit degelijk gebouwde huis is nog voorzien van grotendeels alle authentieke details (glas

Nadere informatie

Van!Oldenbarneveltlaan!3!! Haarlem!

Van!Oldenbarneveltlaan!3!! Haarlem! VanOldenbarneveltlaan3 Haarlem Vraagprijs 795.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeHALFVRIJSTAANDEVILLAmetfraaiestijlelementenenzeerveeloogvoordetailstaatopeenvande

Nadere informatie

Vraagprijs) )300.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )300.000,=)kosten)koper) Jacobijnestraat38 Haarlem Vraagprijs) )300.000,=)kosten)koper) GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitMODERNEenheerlijkLICHTE3IKAMERAPPARTEMENTmetZONNIGTERRASophetZUIDENligtopde

Nadere informatie

Morinnesteeg!12!! Haarlem!

Morinnesteeg!12!! Haarlem! Morinnesteeg12 Haarlem Vraagprijs 398.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitMODERNEenin2005LUXEverbouwdewoonhuisstaatineenRUSTIG,bijnadorpsaandoendstraatje,

Nadere informatie

VERKOOPBROCHURE VICTOR V. VRIESLANDSTRAAT 33 HAARLEM

VERKOOPBROCHURE VICTOR V. VRIESLANDSTRAAT 33 HAARLEM VERKOOPBROCHURE VICTOR V. VRIESLANDSTRAAT 33 HAARLEM Goed onderhouden 2-kamer appartement met lift op de 3e etage. Zonnig balkon op zuid-oosten vanwaar u vrij uitzicht heeft over het Schoterbos en de Jan

Nadere informatie

Dillenburg 12 te Halfweg

Dillenburg 12 te Halfweg Dillenburg 12 te Halfweg Object: Omschrijving: Indeling: Dillenburg 12 te Halfweg In het oude centrum van het dorp gelegen, in een autoluw wijkje met een eigen speelplaatsje, een ruime (5 slaapkamers!)

Nadere informatie

Winkeldijk 19 A (boven) TE VINKEVEEN

Winkeldijk 19 A (boven) TE VINKEVEEN Maandag 17 juni 2013 Felix Meritis, Keizersgracht 324 326 te Amsterdam Ten overstaan van notaris Mr. C. Binnenkade Klein Binnenkade Notarissen Prinses Irenestraat 43, 1077 VW Amsterdam Telefoonnummer 020-5407070

Nadere informatie

Winkeldijk 19 A TE VINKEVEEN

Winkeldijk 19 A TE VINKEVEEN Maandag 17 juni 2013 Felix Meritis, Keizersgracht 324 326 te Amsterdam Ten overstaan van notaris Mr. C. Binnenkade Klein Binnenkade Notarissen Prinses Irenestraat 43, 1077 VW Amsterdam Telefoonnummer 020-5407070

Nadere informatie

LEONARD SPRINGERLAAN 145 EN PARKEERPLAATS 52 HAARLEM

LEONARD SPRINGERLAAN 145 EN PARKEERPLAATS 52 HAARLEM LEONARD SPRINGERLAAN 145 EN PARKEERPLAATS 52 HAARLEM LEONARD SPRINGERLAAN 145 + PP 52 PENTHOUSE op de 10e etage met fantastisch uitzicht over Haarlem en eigen extra grote parkeerplaats. Dit royale 3 kamer

Nadere informatie

Kleine Houtweg 7A te Haarlem

Kleine Houtweg 7A te Haarlem Kleine Houtweg 7A te Haarlem Object: Kleine Houtweg 7A te Haarlem Omschrijving: Royale bovenwoning (ca. 140 m²) met prachtig groot dakterras (ca. 40 m²) op het oosten. Zeer gunstig gelegen aan de rand

Nadere informatie

Banne 45 ong - Zwanenburg

Banne 45 ong - Zwanenburg Banne 45 ong - Vraagprijs 25.000,-- kosten koper Omschrijving Banne 45 ong - Op een gunstige locatie in, achter de woningen aan de Banne, staat deze nette stenen GARAGEBOX met stalen kanteldeur te koop

Nadere informatie

Gierstraat 27 c - Haarlem

Gierstraat 27 c - Haarlem Gierstraat 27 c - Haarlem Vraagprijs! 179.000,-- k.k. Omschrijving Gierstraat 27 c - Haarlem Perfect onderhouden STADSAPPARTEMENT gelegen in een van Haarlems leukste winkelstraatjes en met het gezelligste

Nadere informatie

ERA Garantie: een goed gevoel

ERA Garantie: een goed gevoel ERA Garantie: een goed gevoel Als u een huis koopt, wilt u graag zeker zijn dat alles in huis ook naar behoren werkt. Bij een bestaand huis is dat niet altijd het geval. Alles wat gebruikt wordt is aan

Nadere informatie

SANTPOORT-NOORD KERKERINKLAAN 47. Vraagprijs: 275.000,-- k.k. Fonteinlaan 7, 2012 JG Haarlem, Tel. 023-5319192 www.boonstra.nl - info@boonstra.

SANTPOORT-NOORD KERKERINKLAAN 47. Vraagprijs: 275.000,-- k.k. Fonteinlaan 7, 2012 JG Haarlem, Tel. 023-5319192 www.boonstra.nl - info@boonstra. SANTPOORT-NOORD KERKERINKLAAN 47 Karakteristiek dertiger jaren tussenwoning met voor- en ca. 15 meter diepe achtertuin op het zuiden met vrijstaande houten schuur en achterom. Centraal gelegen ten opzichte

Nadere informatie

Valkenburgerplein 7-I te Heemstede

Valkenburgerplein 7-I te Heemstede Valkenburgerplein 7-I te Heemstede Object: Valkenburgerplein 7 I te Heemstede Omschrijving: Aantrekkelijk en goed onderhouden licht gelegen ruim 3- voorheen 4- kamerappartement met balkon op het Zuid/Oosten.

Nadere informatie

Zwanenburgplantsoen 17 te Haarlem

Zwanenburgplantsoen 17 te Haarlem Zwanenburgplantsoen 17 te Haarlem Object: Zwanenburgplantsoen 17 te Haarlem Omschrijving: In de gewilde Koninginnebuurt (Plan Tubergen) gelegen leuke tussenwoning (bouwjaar 1988) met een fraai vrij uitzicht

Nadere informatie

Zoetestraat 26 rood - Haarlem

Zoetestraat 26 rood - Haarlem Zoetestraat 26 rood - Haarlem Vraagprijs! 269.000,-- k.k. Omschrijving Zoetestraat 26 rood - Haarlem Geheel verbouwde bovenwoning in pittoresk straatje, midden in Haarlems centrum. Bijzonderheden: - Grotendeels

Nadere informatie

HAARLEM BELGIELAAN 70. Vraagprijs: 125.000,-- k.k. Fonteinlaan 7, 2012 JG Haarlem, Tel. 023-5319192 www.boonstra.nl - info@boonstra.

HAARLEM BELGIELAAN 70. Vraagprijs: 125.000,-- k.k. Fonteinlaan 7, 2012 JG Haarlem, Tel. 023-5319192 www.boonstra.nl - info@boonstra. HAARLEM BELGIELAAN 70 Vraagprijs: 125.000,-- k.k. Op de tweede verdieping gelegen ruim 4 kamer appartement (hoekwoning) met twee balkons, 1 op het zuiden en 1 op het noorden. Het appartement is volledig

Nadere informatie

VERKOOPBROCHURE MARSSTRAAT 119 HAARLEM

VERKOOPBROCHURE MARSSTRAAT 119 HAARLEM VERKOOPBROCHURE MARSSTRAAT 119 HAARLEM Mooie 30-er jaren hoekwoning met erker en zonnige tuin op het zuiden met vrijstaande stenen garage in de gewilde Planetenbuurt. De woning is gelegen op de hoek van

Nadere informatie

VERKOOPBROCHURE PRESIDENT STEIJNSTRAAT 30B HAARLEM

VERKOOPBROCHURE PRESIDENT STEIJNSTRAAT 30B HAARLEM VERKOOPBROCHURE PRESIDENT STEIJNSTRAAT 30B HAARLEM In kleinschalig appartementencomplex (1985), op steenworp afstand van NS-station, centrum en winkelcentrum Cronjé, goed onderhouden en sfeervol 2-kamer

Nadere informatie

HEEMSTEDE JAVALAAN 20. Vraagprijs: 129.000,-- k.k. Fonteinlaan 7, 2012 JG Haarlem, Tel. 023-5319192 www.boonstra.nl - info@boonstra.

HEEMSTEDE JAVALAAN 20. Vraagprijs: 129.000,-- k.k. Fonteinlaan 7, 2012 JG Haarlem, Tel. 023-5319192 www.boonstra.nl - info@boonstra. HEEMSTEDE JAVALAAN 20 IDEALE STARTERSWONING Centraal in Heemstede gelegen benedenwoning met voor-, zij- en achtertuin met stenen schuur. De woning ligt ideaal t.o.v. het centrum, sportaccomodaties, landgoed

Nadere informatie

HEEMSTEDE HEEMSTEEDSE DREEF 287. Vraagprijs: ,-- k.k. Fonteinlaan 7, 2012 JG Haarlem, Tel

HEEMSTEDE HEEMSTEEDSE DREEF 287. Vraagprijs: ,-- k.k. Fonteinlaan 7, 2012 JG Haarlem, Tel HEEMSTEDE HEEMSTEEDSE DREEF 287 Verrassend royale vrijstaande villa met rondom tuin welke aan de achterzijde is gericht op het westen. De villa is zeer groot met maar liefst 10 kamers, 2 keukens en 2 badkamers.

Nadere informatie

Kanariestraat 69 te Haarlem

Kanariestraat 69 te Haarlem Kanariestraat 69 te Haarlem Object: Kanariestraat 69 te Haarlem Omschrijving: In de leuke en kindvriendelijke Vogelenbuurt (Haarlem-Noord) gelegen een goed onderhouden tussenwoning met een ca. 11 meter

Nadere informatie

Soestdijkstraat!58!! Haarlem!

Soestdijkstraat!58!! Haarlem! Soestdijkstraat58 Haarlem Vraagprijs 339.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeGOEDONDERHOUDENEENGEZINSWONING(1988)metACHTERTUINligtineenrustigestraatinhet

Nadere informatie

Gruttostraat!39!! Haarlem!

Gruttostraat!39!! Haarlem! Gruttostraat39 Haarlem Vraagprijs 225.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Dezeuitstekendonderhoudenenbijzondersfeervolle309ERJARENWONINGmetzonnigevoor9en

Nadere informatie

Vraagprijs) )250.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )250.000,=)kosten)koper) GeneraalCronjestraat79rood Haarlem Vraagprijs 250.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeverrassendRUIMEenzeerLICHTEBOVENWONINGligtindegezelligewinkelstraat"DeCronjé".De

Nadere informatie

Vogelenzangseweg 356 te Vogelenzang

Vogelenzangseweg 356 te Vogelenzang Vogelenzangseweg 356 te Vogelenzang Object: VOGELENZANGSEWEG 356 TE VOGELENZANG Omschrijving: In het centrum van het dorp Vogelenzang gelegen, een charmant en vooroorlogs woonhuis met een voor-, en zonnige

Nadere informatie

VERKOOPBROCHURE GREBBERSTRAAT 4 HAARLEM

VERKOOPBROCHURE GREBBERSTRAAT 4 HAARLEM VERKOOPBROCHURE GREBBERSTRAAT 4 HAARLEM Aan de rand van het KLEVERPARK, op 3 minuten lopen van het Centraal Station en de binnenstad gelegen, leuke eengezinswoning met EXTRA GROTE ACHTERTUIN op het zuiden.

Nadere informatie

Muntstraat!1!! Haarlem!

Muntstraat!1!! Haarlem! Muntstraat1 Haarlem Vraagprijs 200.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeGOEDONDERHOUDENenheerlijkLICHTEHOEKWONING(1991)metachter9enzijtuinvoorzienvan

Nadere informatie

VOGELENZANG VOGELENZANGSEWEG 77-4. Vraagprijs: 449.000,-- k.k. Fonteinlaan 7, 2012 JG Haarlem, Tel. 023-5319192 www.boonstra.nl - info@boonstra.

VOGELENZANG VOGELENZANGSEWEG 77-4. Vraagprijs: 449.000,-- k.k. Fonteinlaan 7, 2012 JG Haarlem, Tel. 023-5319192 www.boonstra.nl - info@boonstra. VOGELENZANG VOGELENZANGSEWEG 77-4 Stijlvol en lommerrijk gelegen drie-kamer (parterre) appartement met zonnige terrassen op het zuid-westen. Het appartement maakt onderdeel uit van een fraai appartementencomplex

Nadere informatie

Brouwersstraat 83, Haarlem

Brouwersstraat 83, Haarlem Brouwersstraat 83, Haarlem Koopprijs 269.000,- LAM ERA M A K E L A A R S Informatie over de BROUWERSSTRAAT 83 In gewilde Leidse Buurt gelegen woonhuis met 3 slaapkamers, bergvliering, cv, diepe achtertuin

Nadere informatie

Romolenstraat 39, Haarlem

Romolenstraat 39, Haarlem Romolenstraat 39, Haarlem Vraagprijs 395.000,- LAM ERA M A K E L A A R S Informatie over de ROMOLENSTRAAT 39 In de Amsterdamse-buurt gelegen hoekwoning met garage die recentelijk van de fundering tot het

Nadere informatie

Boogstraat!6!! Haarlem!

Boogstraat!6!! Haarlem! Boogstraat6 Haarlem Vraagprijs 169.500,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezegezelligeTUSSENWONINGmetzonnigeACHTERTUINénTERRASligtineenrustige,kindvriendelijke

Nadere informatie

Nieuwe Spaarnwouderstraat 8, Haarlem

Nieuwe Spaarnwouderstraat 8, Haarlem Nieuwe Spaarnwouderstraat 8, Haarlem Vraagprijs 220.000,- LAM ERA M A K E L A A R S Informatie over de NIEUWE SPAARNWOUDERSTRAAT 8 Geheel gerenoveerde bedrijfsruimte/garage met elektrische roldeur en daglichttoetreding,

Nadere informatie

Van Brakelplein 37 A, Groningen

Van Brakelplein 37 A, Groningen Van Brakelplein 37 A, Groningen Uiterst sfeervolle en gemoderniseerde bovenwoning met prachtig vrij uitzicht over de vijver. De woning is op 5 fietsminuten gelegen van de Groninger binnenstad, het stadspark

Nadere informatie

Melis stokezijde 240 DEN HAAG WONINGBROCHURE

Melis stokezijde 240 DEN HAAG WONINGBROCHURE Melis stokezijde 240 DEN HAAG WONINGBROCHURE DEN HAAG Melis Stokezijde 240 Indeling Overdekte entree met bellen-/ en brievenbussentableau. Trap en of lift naar tweede etage. Entree woning; gang met vaste

Nadere informatie

Roosveldstraat!65!! Haarlem!

Roosveldstraat!65!! Haarlem! Roosveldstraat65 Haarlem Vraagprijs 210.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitLICHTEWOONHUISmetnetteTUINophetnoordoostenenvoorzienvanvrijstaandestenenschuur,ligt

Nadere informatie

Schotlandstraat 272, Haarlem

Schotlandstraat 272, Haarlem Schotlandstraat 272, Haarlem Vraagprijs 150.000,- k.k. LAM ERA M A K E L A A R S Informatie over de SCHOTLANDSTRAAT 272 Op de vijfde etage gelegen goed onderhouden 4 kamer appartement met balkon op het

Nadere informatie

Bakkershof 64 WATERINGEN WONINGBROCHURE

Bakkershof 64 WATERINGEN WONINGBROCHURE Bakkershof 64 WATERINGEN WONINGBROCHURE WATERINGEN Bakkershof 64 Bakkershof 64 WATERINGEN Ideaal gelegen, zo te betrekken, 3-kamerappartement met balkon en een berging op de begane grond. Het centrum van

Nadere informatie

Spaansevaartstraat 48 te Haarlem

Spaansevaartstraat 48 te Haarlem Spaansevaartstraat 48 te Haarlem vraagprijs 205.000,-- k.k. BDK Makelaardij B.V. Steenbokstraat 36, 2024 RJ Haarlem-Noord Telefoon:023-524 12 12 info@bdkmakelaardij.nl www.bdkmakelaardij.nl In de gewilde

Nadere informatie

HAARLEM PAUL KRUGERSTRAAT 41 Y. Vraagprijs: 295.000,-- k.k. Fonteinlaan 7, 2012 JG Haarlem, Tel. 023-5319192 www.boonstra.nl - info@boonstra.

HAARLEM PAUL KRUGERSTRAAT 41 Y. Vraagprijs: 295.000,-- k.k. Fonteinlaan 7, 2012 JG Haarlem, Tel. 023-5319192 www.boonstra.nl - info@boonstra. HAARLEM PAUL KRUGERSTRAAT 41 Y Op de bovenste verdieping van de, in 2002 tot appartementen verbouwde, Elba Kerk ligt dit bijzondere appartement. De woning meet maar liefst 110 m² en beschikt over een zonnige

Nadere informatie

Kelder: Bergingen en eigen parkeerplaatsen. Begane grond: gemeenschappelijke entree, videofoon, brievenbussen, lift en trappenhuis.

Kelder: Bergingen en eigen parkeerplaatsen. Begane grond: gemeenschappelijke entree, videofoon, brievenbussen, lift en trappenhuis. Indeling Kelder: Bergingen en eigen parkeerplaatsen. Begane grond: gemeenschappelijke entree, videofoon, brievenbussen, lift en trappenhuis. 2e Verdieping: Gemeenschappelijke overloop, entree, fraaie hal

Nadere informatie

Westkolk 36, Spaarndam

Westkolk 36, Spaarndam Westkolk 36, Spaarndam Vraagprijs 269.000,- LAM ERA M A K E L A A R S De huidige eigenaresse heeft haar hele jeugd in Spaarndam gewoond. Schuur met ondergrond WESTKOLK 36 Mevrouw R. Keesstra Tiggelman:

Nadere informatie

Praagsingel 83 DEN HAAG WONINGBROCHURE

Praagsingel 83 DEN HAAG WONINGBROCHURE Praagsingel 83 DEN HAAG WONINGBROCHURE DEN HAAG Praagsingel 83 Indeling Gezamenlijk entree via afgesloten hek en afgesloten portiek, trap en lift aanwezig. Entree woning, hal met meterkast, inbouwkast

Nadere informatie

Esdoornlaan 12 te Zwanenburg

Esdoornlaan 12 te Zwanenburg Esdoornlaan 12 te Zwanenburg Object: ESDOORNLAAN 12 TE ZWANENBURG Omschrijving: Een UITSTEKEND onderhouden en bijzonder sfeervolle driekamerwoning (ca. 75 m2) met een ruim en zonnig balkon op het Oosten.

Nadere informatie

HAARLEM IERLANDSTRAAT 123. Vraagprijs: ,-- k.k. Fonteinlaan 7, 2012 JG Haarlem, Tel

HAARLEM IERLANDSTRAAT 123. Vraagprijs: ,-- k.k. Fonteinlaan 7, 2012 JG Haarlem, Tel HAARLEM IERLANDSTRAAT 123 Royaal 4-kamer appartement met twee zonnige balkons gelegen op de derde verdieping. Op de begane grond is eigen inpandige berging en een ruime gezamenlijke fietsenberging. Het

Nadere informatie

Orveltestraat 51 DEN HAAG WONINGBROCHURE

Orveltestraat 51 DEN HAAG WONINGBROCHURE Orveltestraat 51 DEN HAAG WONINGBROCHURE DEN HAAG Orveltestraat 51 Indeling Centrale bellen-/ brievenbustableau en overdekte entree met trap naar de derde etage. Entree woning met hal en gang met meterkast,

Nadere informatie

Narcisplantsoen 129 te Haarlem

Narcisplantsoen 129 te Haarlem Object: Narcisplantsoen 129 te Haarlem Omschrijving: Indeling: Bijzonderheden: Uitstekend onderhouden modern en sfeervol 3-kamerappartement gelegen op de 3 e (en tevens bovenste) verdieping van een kleinschalig

Nadere informatie

Dr H. Colijnlaan 117 RIJSWIJK WONINGBROCHURE

Dr H. Colijnlaan 117 RIJSWIJK WONINGBROCHURE Dr H. Colijnlaan 117 RIJSWIJK WONINGBROCHURE RIJSWIJK Dr H. Colijnlaan 117 Dr H. Colijnlaan 117 RIJSWIJK In een gezellige en groene omgeving gelegen gemoderniseerd 2 kamer (voormalig 3 kamer) appartement

Nadere informatie

Godfried van Bouillonstraat 69 te Haarlem

Godfried van Bouillonstraat 69 te Haarlem Godfried van Bouillonstraat 69 te Haarlem Object: Godfried van Bouillonstraat 69 te Haarlem Omschrijving: Op loopafstand van het centrum met fraai vrij uitzicht over het water gelegen goed onderhouden

Nadere informatie

Hoofdstraat 229 te Santpoort-Noord

Hoofdstraat 229 te Santpoort-Noord Hoofdstraat 229 te Santpoort-Noord Object: HOOFDSTRAAT 229 te SANTPOORT-NOORD Omschrijving: Uniek gelegen, direct nabij het (winkel-) centrum van Santpoort-Noord, een goed onderhouden en ruime hoekwoning

Nadere informatie

Blekerstraat!7!! Haarlem!

Blekerstraat!7!! Haarlem! Blekerstraat7 Haarlem Vraagprijs 365.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitGOEDONDERHOUDEN,voormaligePAKHUISmetroyale(bedrijfs)ruimte,patioenzelfstandige

Nadere informatie

Hobbemakade 61 hs te Amsterdam

Hobbemakade 61 hs te Amsterdam Hobbemakade 61 hs te Amsterdam Vraagprijs 250.000,- k.k. Betreft: Heerlijk tweekamerappartement van circa 50 m² met eigen opgang, balkon en vanuit de woonkamer een prachtig uitzicht over de gracht. Gelegen

Nadere informatie

VERKOOPBROCHURE MEESTER CORNELISSTRAAT 51 HAARLEM

VERKOOPBROCHURE MEESTER CORNELISSTRAAT 51 HAARLEM VERKOOPBROCHURE MEESTER CORNELISSTRAAT 51 HAARLEM Cirkel Makelaars, Kleverparkweg 6, 2023 CE Haarlem Tel. 023 525 66 08 www.cirkelmakelaars.nl Op de eerste etage van een kleinschalig en goed onderhouden

Nadere informatie

HAARLEM LOMMERLUSTLAAN 13. Vraagprijs: ,-- k.k. Fonteinlaan 7, 2012 JG Haarlem, Tel

HAARLEM LOMMERLUSTLAAN 13. Vraagprijs: ,-- k.k. Fonteinlaan 7, 2012 JG Haarlem, Tel HAARLEM LOMMERLUSTLAAN 13 Luxe gestoffeerd 3-kamer appartement (2009) gelegen op het historische terrein van de voormalige Mariastichting. Met unieke ligging tussen de rivier het Spaarne en het park De

Nadere informatie

Omgevingsrapport. Elisdonk_135. Locatiecontouren

Omgevingsrapport. Elisdonk_135. Locatiecontouren Omgevingsrapport Elisdonk_135 Geselecteerd perceel 25-meter buffer Perceelgrenzen Rapportcontouren Hbb locaties Ondergrondse tanks Locatiecontouren Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) Middelpunt:

Nadere informatie

Bodemrapportage. Dynamisch Rapport - 27-08-2014. Legenda. Bodemlocaties

Bodemrapportage. Dynamisch Rapport - 27-08-2014. Legenda. Bodemlocaties Bodemrapportage Dynamisch Rapport - 27-08-2014 Legenda Geselecteerd gebied 25-meter buffer Bodemonderzoeken Historisch Bodembestand (HBB) Bodemlocaties Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) Middelpunt:

Nadere informatie

Hulshorststraat 269 DEN HAAG WONINGBROCHURE

Hulshorststraat 269 DEN HAAG WONINGBROCHURE Hulshorststraat 269 DEN HAAG WONINGBROCHURE DEN HAAG Hulshorststraat 269 Indeling Entree via open portiek, gang met vernieuwde meterkast, modern toilet met fontein, kast met opstelplaats wasmachine, woonkamer

Nadere informatie

HAARLEM BLOEMHOFSTRAAT 19 ROOD. Vraagprijs: ,-- k.k. Fonteinlaan 7, 2012 JG Haarlem, Tel

HAARLEM BLOEMHOFSTRAAT 19 ROOD. Vraagprijs: ,-- k.k. Fonteinlaan 7, 2012 JG Haarlem, Tel HAARLEM BLOEMHOFSTRAAT 19 ROOD In zeer geliefde woonomgeving gelegen bovenwoning met maar liefst 3 slaapkamers en een zeer ruim DAKTERRAS met FANTASTISCH UITZICHT over HAARLEM. De woning is de afgelopen

Nadere informatie

Brederodestraat!26!B!! Zandvoort!

Brederodestraat!26!B!! Zandvoort! Brederodestraat26B Zandvoort Vraagprijs 700.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Brederodestraat26BIZandvoort DezeVRIJSTAANDEwoningmetOPRITenGARAGEisin1974ontworpendoorarchitectGiesSterrenburg

Nadere informatie

Van Nesstraat 65 zwart, Haarlem

Van Nesstraat 65 zwart, Haarlem Van Nesstraat 65 zwart, Haarlem Vraagprijs 249.000,- LAM ERA M A K E L A A R S Informatie over de VAN NESSTRAAT 65 ZWART Uitstekend onderhouden 3 kamer benedenwoning van 73 m2 met ruime zonnige tuin op

Nadere informatie

Soderblomstraat 22, Haarlem

Soderblomstraat 22, Haarlem Soderblomstraat 22, Haarlem Vraagprijs 169.000,- LAM ERA M A K E L A A R S SODERBLOMSTRAAT 22 Dit ruime appartement verdeeld over twee etages heeft een fors dakterras op het zuid/westen. De grote slaapkamer

Nadere informatie

Prinsessekade 18A te Haarlem

Prinsessekade 18A te Haarlem Prinsessekade 18A te Haarlem Object: Prinsessekade 18A te Haarlem Omschrijving: In het geliefde Bosch en Vaartkwartier aan de Leidsevaart (open vaarwater) gelegen goed onderhouden en sfeervolle woning

Nadere informatie

Havannasingel 17 DEN HAAG WONINGBROCHURE

Havannasingel 17 DEN HAAG WONINGBROCHURE Havannasingel 17 DEN HAAG WONINGBROCHURE DEN HAAG Havannasingel 17 Indeling Begane grond Aan 2 zijdes bevindt zich een entree van het complex. Bellentableau aan de Havannasingel-zijde, brievenbus en intercom.

Nadere informatie

Vraagprijs) )135.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )135.000,=)kosten)koper) PrinsMauritslaan275 Haarlem Vraagprijs) )135.000,=)kosten)koper) GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Opde7eetagevanhetverzorgdeappartementencomplex"Zuiderhout"ligtditnetjesonderhouden29

Nadere informatie

Leidsezijstraat 3, Haarlem

Leidsezijstraat 3, Haarlem Leidsezijstraat 3, Haarlem Vraagprijs 211.500- LAM ERA M A K E L A A R S LEIDSEZIJSTRAAT 3 Fijn woonhuis met zonnige achtertuin met schuur en achterom. Ook goed geschikt om op en uit te bouwen. Gelegen

Nadere informatie

Nassauplein 75 te Haarlem

Nassauplein 75 te Haarlem Nassauplein 75 te Haarlem Object: Omschrijving: Indeling: NASSAUPLEIN 75 TE HAARLEM Op de 1 e étage gelegen MODERN en LICHT 3-KAMER APPARTEMENT met EIGEN TERRAS (ca. 10 m²) aan rustige en zonnige zuidzijde

Nadere informatie

Hazepaterslaan 28-5. Haarlem. MAKELAARDIJ.NL Crayenesterlaan 14, 2012TK Haarlem 0235344440

Hazepaterslaan 28-5. Haarlem. MAKELAARDIJ.NL Crayenesterlaan 14, 2012TK Haarlem 0235344440 Hazepaterslaan 28-5 Haarlem Hazepaterslaan 28-5 2012HT Haarlem Vraagprijs 265.000, == k.k. RUSTIG EN PLEZIERIG WONEN IN EEN PARKACHTIGE OMGEVING OP SLECHTS 10 WANDELMINUTEN VAN HET LEVENDIGE CENTRUM VAN

Nadere informatie

Kerkhofstraat 23 rd, Haarlem

Kerkhofstraat 23 rd, Haarlem Kerkhofstraat 23 rd, Haarlem Vraagprijs 269.000,- LAM ERA M A K E L A A R S Informatie over de KERKHOFSTRAAT 23 RD Verrassende ruime bovenwoning met leuk vrij uitzicht aan de voorzijde en een royaal terras

Nadere informatie

Bonenkruidpad 5 WATERINGEN WONINGBROCHURE

Bonenkruidpad 5 WATERINGEN WONINGBROCHURE Bonenkruidpad 5 WATERINGEN WONINGBROCHURE Bonenkruidpad 5 WATERINGEN Deze 5-kamer-eengezinswoning heeft vanuit de keuken een prachtig uitzicht over water en beschikt over een voor- en achtertuin met berging

Nadere informatie

Kinkerstraat 301 te Amsterdam

Kinkerstraat 301 te Amsterdam Kinkerstraat 301 te Amsterdam Vraagprijs: 185.000,- k.k. Type woning: Bovenwoning Aantal kamer(s): 2 waarvan 1 slaapkamer(s) Eigendomssituatie: Erfpacht Ligging: Aan drukke weg, in centrum Woonoppervlakte:

Nadere informatie

Celsiusstraat 44 I te Amsterdam Vraagprijs: 550.000,- k.k.

Celsiusstraat 44 I te Amsterdam Vraagprijs: 550.000,- k.k. Celsiusstraat 44 I te Amsterdam Vraagprijs: 550.000,- k.k. Type woning: Bovenwoning Aantal kamer(s): 4 waarvan 3 slaapkamer(s) Eigendomssituatie: Volle eigendom Ligging: Aan rustige weg, in woonwijk Woonoppervlakte:

Nadere informatie

Floresplein 16 B Groningen

Floresplein 16 B Groningen Floresplein 16 B Groningen Op een van de mooiste plekjes in de Korrewegwijk gelegen met een schitterend vrij uitzicht over de Floresvijver, royale 30-er jaren bovenwoning met een dakterras van ca. 30m2

Nadere informatie

Korte Margarethastraat 2 Haarlem - Centrum

Korte Margarethastraat 2 Haarlem - Centrum Korte Margarethastraat 2 Haarlem - Centrum Korte Margarethastraat 2, 2011 PK Haarlem centrum Vraagprijs 179.000, == k.k. HEERLIJK, JE EIGEN PLEKJE in 't CENTRUM van HAARLEM... Charmante hoek-bovenwoning

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE ASPIRANT KOPER

ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE ASPIRANT KOPER ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE ASPIRANT KOPER Biedingen Alle door de makelaar en verkoper verstrekte informatie moet uitsluitend worden gezien als een uitnodiging tot nader overleg c.q. het uitbrengen van

Nadere informatie

Oude Rijksweg 12 Garmerwolde

Oude Rijksweg 12 Garmerwolde Oude Rijksweg 12 Garmerwolde Onder de rook van de stad Groningen gelegen op een schitterende plek aan vis- en vaarwater met een eigen aanlegsteiger en vrij uitzicht over landerijen, goed onderhouden vrijstaand

Nadere informatie

KATWIJK ZH Schouthof 87. Vraagprijs 159.000 k.k. Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met:

KATWIJK ZH Schouthof 87. Vraagprijs 159.000 k.k. Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met: Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met: De Leeuw Makelaardij B.V. Andreasplein 14 2225 GR Katwijk Tel: 071-407 61 44 E-mail: katwijk@deleeuw.nl KATWIJK ZH Schouthof 87 Vraagprijs

Nadere informatie

TE KOOP Van Vollenhovenlaan 108 te Utrecht

TE KOOP Van Vollenhovenlaan 108 te Utrecht VeldhuizenKoot Rijksstraatweg 26 3545 NA Utrecht 030-23 67 000 info@veldhuizenkoot.nl www.veldhuizenkoot.nl TE KOOP Van Vollenhovenlaan 108 te Utrecht Dit ruime, lichte, drie kamerappartement van ca. 67

Nadere informatie

www.vlaanderenmeybaum.nl

www.vlaanderenmeybaum.nl ABCOUDE Voetangelweg 4 Vraagprijs 2.275.000,- k.k. www.vlaanderenmeybaum.nl Op mooie locatie langs het riviertje de Holendrecht, met directe doorvaart naar de Vinkeveense Plassen en naar de Amstel in Amsterdam,

Nadere informatie

Lange Poellaan 40. Haarlem. MAKELAARDIJ.NL Crayenesterlaan 14, 2012TK Haarlem 0235344440

Lange Poellaan 40. Haarlem. MAKELAARDIJ.NL Crayenesterlaan 14, 2012TK Haarlem 0235344440 Lange Poellaan 40 Haarlem Lange Poellaan 40 2012 VW Haarlem Vraagprijs 265.000, == k.k. Nét buiten van het centrum, in een zeer rustig -autovrij- straatje en GEBOUWD in 2003 ligt deze goed onderhouden,

Nadere informatie

Vraagprijs) )315.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )315.000,=)kosten)koper) Schouwtjeslaan43zw Haarlem Vraagprijs 315.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl RUIM,SFEERVOLENDIRECTTEBETREKKEN!DatzijndekenmerkenvandezeKARAKTERISTIEKE

Nadere informatie

Strawinskylaan 24, Heemstede

Strawinskylaan 24, Heemstede Strawinskylaan 24, Heemstede Koopprijs 585.000,- LAM ERA M A K E L A A R S ERA Garantie: een goed gevoel Een bestaand huis kopen met garantie op de installaties. Dat moet een fijn idee zijn. Want een verhuizing

Nadere informatie

Van Rijswijkstraat 72, 1951 XJ Velsen-Noord

Van Rijswijkstraat 72, 1951 XJ Velsen-Noord Van Rijswijkstraat 72, 1951 XJ Velsen-Noord Vraagprijs 132.500,- k.k. Zeeweg 227 1971 HC IJMUIDEN Tel: 0255-524660 E-mail: ijmuiden@g-omakelaars.nl Website: www.g-omakelaars.nl Omschrijving In RUSTIGE

Nadere informatie

Neptunusstraat 61, Groningen

Neptunusstraat 61, Groningen Neptunusstraat 61, Groningen Gelegen in de wijk Paddepoel vindt u deze keurig afgewerkte tussenwoning met 5 slaapkamers, nette keukeninrichting en een verzorgde badkamer. Op korte afstand bereikt u een

Nadere informatie

M. Vaumontlaan 70. Heemstede. MAKELAARDIJ.NL Crayenesterlaan 14, 2012TK Haarlem 0235344440

M. Vaumontlaan 70. Heemstede. MAKELAARDIJ.NL Crayenesterlaan 14, 2012TK Haarlem 0235344440 M. Vaumontlaan 70 Heemstede M. Vaumontlaan 70 2101 EE Heemstede Vraagprijs 149.500, == k.k. Op de vijfde en bovenste verdieping gelegen goed onderhouden en compact 2- kamerappartement. Vanuit de woon-

Nadere informatie

Kleine!Houtweg!77!! Haarlem!

Kleine!Houtweg!77!! Haarlem! KleineHoutweg77 Haarlem Vraagprijs 1.350.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Ditrond1900gebouwdeHERENHUISisin2008VOLLEDIGGERENOVEERDmetbehoudvanallecharmante

Nadere informatie