Installatiemenu openen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Installatiemenu openen"

Transcriptie

1 Installatiemenu openen 1 Installatiemenu openen 1 Houd de knop SETTINGS langer dan 5 seconden ingedrukt. BEELD GELUID TIJD OPTIE NETWERK MIJN MEDIA 2 Voer het juiste wachtwoord in (standaard: 0000) en druk op de knop. HDMI (DTV) No Signal 3 Wanneer het Installatiemenu wordt weergegeven, selecteert u het gewenste onderdeel. LG Digital Signage Setup Password Change Set ID Setup SuperSign Server Setup Holiday Schedule No Signal Image

2 2 Installatiemenu Installatiemenu Het menu LG Digital Signage Setup (LG-instellingenmenu digitale media) Gebruik dit menu om de Digitale media na de installatie te configureren. LG Digital Signage Setup Password Change Set ID Setup SuperSign Server Setup Holiday Schedule No Signal Image LG Digital Signage Setup LG Digital Signage Setup LG Digital Signage Setup Signage Mode Operation Power On Status Key Operation IR Operation Local Key Operation Limited Mode Input Source Change Menu Display OSD Display Yes LST No Normal Normal No Yes Yes Yes Power On Default Input Source A/V Setting Aspect Ratio Wake On LAN DPM Digital Audio Input Speaker Power On Delay No Off No Disable Off 5 sec. Analog On Off Pivot mode OSD Portrait Mode Intelligent Auto Master/Slave Mode Time Sync Clock Sync Mode DPM Wakeup Control Still Image Detecting PM Mode Off Off On Slave Stand-by Off Clock Yes Power Off LG Digital Signage Setup Factory Reset Confirm

3 Installatiemenu 3 Signage Mode Operation (Werking Signage-modus) ybepaal of alle functies van Signage Mode Operation (Werking Signage-modus) moeten worden geactiveerd of niet door 'Werking Signage-modus' in te stellen op Yes (Ja) (actief) of No (Nee) (niet actief). yals u 'Signage Mode Operation' (Werking Signage-modus) hebt ingesteld op 'Yes (Ja)' dan zijn alle functies van de Signage-modus ingeschakeld. yals u 'Signage Mode Operation' (Werking Signage-modus) hebt ingesteld op 'No (Nee)', dan zijn alle functies uitgeschakeld en werkt het product met de standaardinstellingen. Power On Status (Inschakelen bij inschakelen van stroom) yhiermee kunt u de werkingsstatus van de monitor selecteren die in werking treedt wanneer de monitor wordt aangezet. yu kunt kiezen uit PWR (Power), STD (Stand-by) of LST (Laatst gebruikte status). ymet PWR (Power) stelt u de monitor in op On (Aan) wanneer de stroom wordt ingeschakeld. ymet STD (Stand-by) stelt u de monitor in op Standby (Stand-by) wanneer de stroom wordt ingeschakeld. ymet LST (Laatst gebruikte status) stelt u de monitor in op de laatst gebruikte status. Als u de stroom uitschakelt terwijl de monitor is ingeschakeld, verandert de status van de monitor weer in On (Aan), net als in de modus 'Power Backup' (Back-up stroomvoorziening). Als u de stroom van het apparaat uitschakelt wanneer de monitor in de stand-bymodus staat, schakelt de monitor over naar de stand-bymodus. Key Operation (Bediening toetsen) ymet deze functie kunt u de bruikbaarheid en werking van de lokale toetsen/toetsen aan de voorzijde en toetsen op de afstandsbediening instellen. De werking van deze functie is afhankelijk van de instellingen voor 'IR Operation' (IR-bediening). IR Operation (IR-bediening) / Local Key Operation (Bediening lokale toetsen) ymet deze functie kunt u instellen hoe het product werkt na ontvangst van een signaal van een LG afstandsbediening of lokale toets. (0 - Normaal, 1 - Alleen PWR gebruiken, 2 - Alles blokkeren) yals u 'Block All' (Alles blokkeren) selecteert, wordt elk signaal geblokkeerd dat afkomstig is van een LG afstandsbediening/lokale toets. yals u 'Use PWR Only' (Alleen PWR gebruiken) selecteert, wordt elk signaal geblokkeerd dat afkomstig is van een LG afstandsbediening/lokale toets, met uitzondering van de aan/uit-knop. yselecteert u 'Normal' (Normaal), dan kunnen signalen van elke willekeurige LG afstandsbediening/lokale toets normaal worden ontvangen. yer zijn toetsen die in de 'Service mode' (Service-modus) moeten worden gebruikt wanneer 'Use PWR Only' (Alleen PWR gebruiken) of 'Block All' (Alles blokkeren) is geselecteerd: In-Start (Tijdens starten), In-Stop (Tij-dens stoppen), Power-Only (Alleen Power), ADJ (Correctie), installatiemenu, P-Check (P-controle), S-check (S-Controle). ywanneer alle IR-toetssignalen of alle lokale toetssignalen zijn geblokkeerd, verandert de waarde van 'Power On Status' (Status voor ingeschakeld) in 'PWR'. Om een juiste inschakeling te waarborgen, is het onmogelijk gemaakt voor gebruikers om deze waarde te kunnen aanpassen. (Dit is gedaan om fouten door de gebruiker te voorkomen.) Limited Mode (Beperkte modus) ymet deze functie kunt u de werking van bepaalde Signage-functies beperken. De werking van deze functie hangt af van de instellingen voor 'Input Source Change' (Invoerbron wijzigen), 'Menu Display' (Menuweergave) of 'OSD Display' (Schermweergave). Input Source Change (Invoerbron wijzigen) yu kunt aangeven of wijzigingen van de invoerbron moeten worden geactiveerd door deze functie in te stellen op Yes (Ja) of No (Nee). yals u deze functie instelt op No (Nee) (wijzigen niet mogelijk), is de toets INPUT uitgeschakeld. yals u deze functie instelt op Yes (Ja) (wijzigen mogelijk), kan de invoerbron worden gewijzigd.

4 4 Installatiemenu Menu Display (Menuweergave) yals u deze functie instelt op Yes (Ja), wordt het menu weergegeven. Als u deze functie instelt op No (Nee), blijft het menu verborgen. yhoud er echter rekening mee dat zelfs als u deze functie hebt ingesteld op No (Nee), u het 'Installation Menu' (Installatiemenu) gemakkelijk kunt openen door de MENU-knop langer dan 5 seconden ingedrukt te houden. OSD Display (Schermweergave) yschakel schermweergaven in of uit door deze functie in te stellen op Yes (Ja) (weergeven) of No (Nee) (niet weergeven). yals u deze functie instelt op No (Nee) (niet weergeven), wordt er op het scherm behalve Installation Menu (Installatiemenu) niets anders weergegeven. Standaardinstellingen bij inschakeling ('Input Source' (Invoerbron), A/V Setting (A/V-instelling), Aspect Ratio (Beeldverhouding)) yu kunt de 'Input Source' (Invoerbron), 'A/V Setting' (A/V-instelling) en 'Aspect Ratio' (Beeldverhouding) ook configureren nadat de monitor is ingeschakeld. yu kunt deze functie instellen op Yes (Ja) (ingeschakeld) of No (Nee) (uitgeschakeld). yals u 'Power On Default' (Standaardinstellingen bij inschakeling) instelt op No (Nee), worden de instellingen voor 'Input Source' (Invoerbron), 'A/V Setting' (A/V-instelling) en 'Aspect Ratio' (Beeldverhouding) niet toegepast. yals u 'Power On Default' (Standaardinstellingen bij inschakeling) instelt op Yes (Ja) worden de instellingen voor de bovenstaande menu's toegepast. Input Source (Invoerbron) ymet deze functie kunt u instellen of een nieuwe invoerbron of een bestaande invoerbron moet worden gebruikt. ystel 'Input Source' (Invoerbron) in op 'Off' (Uit) als u de bestaande invoerbron wilt gebruiken. yu kunt alle bronnen die worden ondersteund door het desbetreffende model gebruiken als invoerbron. yals zowel 'Input Source' (Invoerbron) als 'On Time' (Tijd aan) zijn ingesteld, heeft 'Input Source' (Invoerbron) prioriteit. A/V Settings (A/V-instellingen) ywanneer uw monitor is ingeschakeld, kunt u bepaalde opties instellen voor A/V. yals u deze functie instelt op Yes (Ja), worden de video-instellingen opgeslagen die waren geconfigureerd voordat u het 'Installation Menu' (Installatiemenu) opende. Daarnaast is het zo dat, zelfs als u de video-instellingen vóór het uitschakelen van de monitor had gewijzigd, de opgeslagen instellingen worden hersteld wanneer u de monitor weer inschakelt. yde volgende instellingen voor A/V worden opgeslagen: Picture Mode (Beeldmodus), DPM Select (DPM-modus), Smart Energy Saving (Slimme energiebesparing), Backlight (Achtergrondverlichting), Contrast (Contrast), Brightness (Helderheid), Sharpness (Scherpte), Color (Kleur), Tint (Tint) en Color Temp (Kleurtemp.). yslaat de volgende audio-instellingen op: 'Sound Mode' (Geluidsmodus) en 'Balance' (Balans). Aspect Ratio (Beeldverhouding) ymet deze functie kunt u aangeven welke beeldverhouding uw beeldscherm heeft wanneer de monitor wordt aangezet. yals u 'Disable' (Uitschakelen) selecteert, is de beeldverhouding ingesteld op 'Aspect Ratio' (Beeldverhouding) wanneer de monitor wordt aangezet. yals u 'Set By Program' (Ingesteld door programma) selecteert, is de beeldverhouding ingesteld op de door het programma bepaalde beeldverhouding wanneer de monitor wordt aangezet. yals u '4:3' selecteert, is de beeldverhouding ingesteld op '4:3' wanneer de monitor wordt aangezet. yals u'16:9' selecteert, is de beeldverhouding ingesteld op '16:9' wanneer de monitor wordt aangezet.

5 Installatiemenu 5 Wake On LAN (Via LAN inschakelen) yhiermee stelt u in of de functie 'Wake On LAN' (Via LAN inschakelen) moet worden gebruikt. yu kunt 'Wake On LAN' (Via LAN inschakelen) instellen op On (Aan) of Off (Uit). yals u deze functie instelt op On (Aan), wordt de functie 'Wake On LAN' (Via LAN inschakelen) ingeschakeld en kunt u het product op afstand inschakelen via een LAN. yals u deze functie instelt op Off (Uit), wordt de functie 'Wake On LAN' (Via LAN inschakelen) uitgeschakeld. DPM ystel hiermee in of de optie 'DPM/Display Power Management' (DPM, energiebeheer) moet worden gebruikt. yu kunt deze functie instellen op 'Off' (Uit), 5 s, 10 s, enz. yals deze functie niet is ingesteld op 'Off' (Uit), schakelt de monitor over naar de energiebesparende modus wanneer er geen invoersignaal is. yals u deze functie instelt op 'Off' (Uit), wordt de functie 'DPM' (DPM, energiebeheer) uitgeschakeld. Digital Audio Input (Digitale audio-invoer) yu kunt de audio voor elke invoer instellen als 'Analog' (Analoog) of 'Digital' (Digitaal). ybij RGB-invoer wordt audio ingesteld als 'Analog' (Analoog). ybij digitale audio-invoer kunt u 'Analog' (Analoog) of 'Digital' of (Digitaal) selecteren voor audio. Speaker (Luidspreker) yu kunt de audio-instellingen regelen door in te stellen of de luidsprekers wel of niet moeten worden gebruikt. yals u deze functie instelt op 'Off' (Uit), wordt er geen geluidssignaal uitgevoerd en hebt u geen toegang tot het menu 'Audio' (Audio). yals u deze functie instelt op 'On' (Aan), is audio-uitvoer actief en wordt het menu 'Audio' (Audio) toegankelijk. Power On Delay (Vertraagd inschakelen) ywanneer u meerdere monitoren hebt aangesloten, zorgt deze functie ervoor dat de monitoren met tussenpozen worden ingeschakeld, om overbelasting te voorkomen. U kunt een vertragingswaarde opgeven van 1 tot 250 seconden. Pivot Mode (Spilmodus) ymet deze functie kunt u het scherm 180 graden draaien. yzowel het ingangssignaal als de schermweergave draaien. yu kunt deze functie instellen op 'On' (Aan) of 'Off' (Uit). yals u deze functie instelt op 'Off' (Uit), wordt de functie uitgeschakeld. yals u deze functie instelt op 'On' (Aan), wordt het scherm 180 gedraaid. yals er wijzigingen zijn aangebracht, dan worden deze toegepast na het opnieuw opstarten. OSD Portrait Mode (Portretstand-modus) (Off (Uit), 90, 270) ymet deze functie kunt u de schermweergave rechtsom draaien. yu kunt deze functie instellen op Off (Uit)/90/270. yals u deze functie instelt op 'Off' (Uit), wordt de functie uitgeschakeld. yals u deze functie instelt op '90', wordt de schermweergave 90 graden rechtsom gedraaid. yals u deze functie instelt op 270, roteert de schermweergave 270 graden rechtsom.

6 6 Installatiemenu Intelligent Auto (Automatische intelligente modus) yu kunt deze functie instellen op On (Aan) of Off (Uit). yals u de schermresolutie wijzigt nadat u deze functie hebt ingesteld op Yes (Ja), wordt de weergave automatisch aangepast aan de nieuwe resolutie. Master/Slave Mode (Hoofd-/volgmodus) ymet deze functie kunt u monitoren synchroniseren die zijn aangesloten via RS-232C. ywanneer verschillende monitoren zijn aangesloten via RS-232C, wordt de voorste monitor het hoofdapparaat. yzodra het hoofdapparaat is gekozen, worden de overige monitoren volgmonitoren. yals u de hoofdmonitor wilt wijzigen, moet u dit wijzigen bij 'Master/Slave Mode' (Hoofd-/volgmodus). yhet menu 'Master/Slave Mode' (Hoofd-/volgmodus) is alleen ingeschakeld als Picture ID (Beeld-ID) is ingesteld op Off (Uit). ytijdens het invoeren of bewerken van de hoofd-/volgmodus kunt u de menucursor van de volgmonitoren niet verplaatsen. Time Sync Clock (Tijdssynchronisatie van klok) ymet deze functie worden de klokken van de volgmonitoren via RS-232C gesynchroniseerd met de klok van de hoofdmonitor op een opgegeven tijdstip. yop de hoofdmonitor kunt u het synchronisatietijdstip instellen en kunt u ook 'Time Sync Clock' (Tijdssynchronisatie van klok) instellen op 'Off' (Uit). yu kunt een synchronisatietijdstip selecteren tussen 0:00-23:00 uur. ytijdens de synchronisatie van de kloktijd werkt de RS-232C-bediening van andere opdrachten mogelijk niet. yals u de kloktijd wilt synchroniseren met 'Time Sync Clock' (Tijdssynchronisatie van klok), dan dient u de klok van elke vvolgmonitor minstens één minuut llater in te stellen dan de klok van het hoofdapparaat. yals de klokinstelling is ingesteld op 'Auto' (Automatisch) wordt de instelling gewijzigd in 'Manual' (Handmatig) wanneer 'Time Sync Clock' (Tijdssynchronisatie van klok) wordt uitgevoerd. Sync Mode (Sync-modus) ymet deze functie kunt u de begintijden synchroniseren van de inhoud (door de SuperSign-software gedistribueerde video's of beelden) die wordt afgespeeld op de hoofd- en volgmonitoren. yals u 'Sync Mode' (Sync-modus) instelt op 'Off' (Uit), wordt de synchronisatiefunctie uitgeschakeld. yinhoud wordt op een volgmonitor en de hoofdmonitor tegelijkertijd afgespeeld. yterwijl de synchronisatiemodus wordt uitgevoerd, werkt de bediening via RS-232C van andere opdrachten mogelijk niet. DPM Wakeup Control (Bediening van opheffing DPM-stand) ymet deze functie stelt u voorwaarden in voor het opheffen van de energiebesparende DPM-stand in overeenstemming met de DVI-/HDMI-verwerking van digitale signalen. yclock (Klok): hiermee wordt het kloksignaal van het digitale signaal gecontroleerd en als er een kloksignaal bestaat, wordt de energiebesparende DPM-stand opgeheven. ysync (Synchronisatie): hiermee wordt de energiebesparende DPM-stand opgeheven wanneer zowel het kloksignaal als gegevens van het digitale signaal worden ingevoerd.

7 Installatiemenu 7 Still Image Detecting (Stilstaand beeld detecteren) ydeze functie detecteert stilstaand beeld. yals u deze functie instelt op Yes (Ja), kunt u gebruik maken van het RS-232C-commando voor het opsporen van stilstaand beeld. PM Mode (PM-modus) ymet deze functie wordt een deel van de monitorfuncties weer geactiveerd nadat deze in de Uit-stand is gegaan, waardoor de monitor nagenoeg hetzelfde blijft als wanneer deze is ingeschakeld. ypower Off (Uitschakelen): alle functies blijven uitgeschakeld behalve sommige functies (Power (Inschakelen), Time (Tijd), enz. ) wanneer de monitor wordt uitgeschakeld. (Extended Display Identification Data (EDID, Uitgebreide weergave-identificatiegegevens) kunnen worden behouden, afhankelijk van de invoermodus en het model.) ysustain Aspect Ratio (Behoud Beeldverhouding): deze functie behoudt de EDID-waarden, zelfs wanneer de monitor wordt uitgeschakeld. yscreen Off (Scherm uit): met deze functie worden het geluid en het scherm alleen uitgeschakeld wanneer de monitor in de stand 'Auto Off' (Automatisch uitschakelen) / 'Automatic Standby' (Automatische stand-by) / 'DPM' (energiebesparende modus) gaat. Netwerkgebaseerde besturing is mogelijk. yscreen Off Always (Scherm altijd uit): heeft dezelfde functie als de PM-modus 'Screen Off' (Scherm uit). Het is ook mogelijk om de stand 'Screen Off' (Scherm uit) in werking te stellen en op te heffen met een afstandsbediening. Factory Reset (Fabrieksinstellingen) ymet deze functie kunt u alle ingestelde waarden terugzetten op de standaardwaarden (fabrieksinstellingen). yals u deze functie instelt op Yes (Ja), worden alle Signage-instellingen behalve de UTT-waarde (de uren in bedrijf van het Signage-scherm) teruggezet op de standaardfabrieksinstellingen. All user settings will be reset. Still Continue? Yes No

8 8 Installatiemenu Instellingenmenu digitale media Signage Mode Operation (Werking Signage-modus) Power On Status (Inschakelen bij inschakelen van stroom) Key Operation (Bediening toetsen) IR Operation (IR-bediening) Local Key Operation (Bediening lokale toetsen) Limited Mode (Beperkte modus) Input Source Change (Invoerbron wijzigen) Menu Display (Menuweergave) OSD Display (Schermweergave) Power On Default (Standaardinstellingen bij inschakeling) Input Source (Invoerbron) A/V Settings (A/V-instellingen) Aspect Ratio (Beeldverhouding) Wake On LAN (Via LAN inschakelen) DPM Digital Audio Input (Digitale audio-invoer) Begininstellingen/ Fabrieksinstellingen Werking Signage-modus Yes/No (Ja/Nee) No (Nee) Yes (Ja) No (Nee) STD/PWR/LST (Standaard/Power/Laatst gebruikte status) LST (Laatst gebruikte status) User Yes/No (Ja/Nee) No (Nee) User Normal/Use PWR Only/ Block All (Normaal/ Alleen PWR gebruiken/ Alles blokkeren) Normal/Use PWR Only/ Block All (Normaal/ Alleen PWR gebruiken/ Alles blokkeren) Normal (Normaal) Normal (Normaal) User User Yes/No (Ja/Nee) No (Nee) User Yes/No (Ja/Nee) Yes (Ja) User Yes/No (Ja/Nee) Yes (Ja) User Yes/No (Ja/Nee) Yes (Ja) User Yes/No (Ja/Nee) No (Nee) User Off (Uit) /RGB/HDMI/ DVI-D Off (Uit) User Yes/No (Ja/Nee) No (Nee) User Disable (Uitschakelen)/ Set By Program (Ingesteld door programma)/ 4:3/ 16:9 Disable (Uitschakelen) User On/Off (Aan/Uit) Off (Uit) User Off (Uit) /5 sec/ 10 sec/ 15 sec/ 1 min / 3 min / 5 min / 10 min Analog (Analoog)/Digital (Digitaal) 5 sec User Digital (Digitaal) (RGB: Analog) ((RGB: analoog)) User Speaker (Luidspreker) On/Off (Aan/Uit) On (Aan) User Power On Delay (Vertraagd inschakelen) Pivot mode (Spilmodus) OSD Portrait Mode (Portretstand-modus) Off (Uit), sec. Off (Uit) User On/Off (Aan/Uit) Off (Uit) User Off (Uit) / 90 / 270 Off (Uit) User LST (Laatst gebruikte status) No (Nee) Normal (Normaal) Normal (Normaal) No (Nee) Yes (Ja) Yes (Ja) Yes (Ja) No (Nee) Off (Uit) No (Nee) Disable (Uitschakelen) Off (Uit) 5 sec Digital (Digitaal) (RGB: Analog) ((RGB: analoog)) On (Aan) Off (Uit) User Off (Uit)

9 Installatiemenu 9 Instellingenmenu digitale media Intelligent Auto (Automatische intelligente modus) Master/Slave Mode (Hoofd-/volgmodus) Time Sync Clock (Tijdssynchronisatie van klok) Sync Mode (Sync-modus) DPM Wakeup Control (Bediening van opheffing DPM-stand) Still Image Detecting (Stilstaand beeld detecteren) PM Mode (PM-modus) Factory Reset (Fabrieksinstellingen) Begininstellingen/ Fabrieksinstellingen On/Off (Aan/Uit) On (Aan) User Master/Slave (Hoofdapparaat/ randapparaat) Off (Uit) / Standby (Stand-by) / 0:00-23:00 Slave (Volgapparaat) Standby (Stand-by) Werking Signage-modus User User On/Off (Aan/Uit) Off (Uit) User Clock (Klok) / Sync (Synchronisatie) Clock (Klok) User Yes/No (Ja/Nee) No (Nee) User Power Off (Uitschakelen) / Sustain Aspect Ratio (Behoud Beeldverhouding) / Screen Off (Scherm uit) / Screen Off Always (Scherm altijd uit) Confirm (Bevestigen) Power Off (Uitschakelen) User On (Aan) Slave (Volgapparaat) Standby (Standby) Off (Uit) Clock (Klok) User Power Off (Uitschakelen) ** User : gebruikersinstellingen Factory Reset (Fabrieksinstellingen) versus begininstellingen Item Factory Reset (Fabrieksinstellingen) Initial setting (Begininstellingen) Set ID (Instellen ID) User 1 IP User Reset to default value "0" (Terugzetten op de standaardwaarde '0') ** De overige waarden blijven gelijk.

10 10 Installatiemenu (USB klonen) De beheerder kan een monitor sneller configureren via USB en dan meerdere monitoren tegelijkertijd configureren. Alle monitoren die op deze wijze zijn geconfigureerd, werken volgens de instellingen van dezelfde hoofdmonitor. Deze methode vermindert de installatietijd ten opzichte van de standaard RS-232C-methode. LET OP yals u de USB-functie wilt gebruiken, zorgt u ervoor dat u alleen USB-opslagapparaten gebruikt die zijn geformatteerd als FAT32. USB-opslagapparaten die zijn geformatteerd als een ander bestandssysteem werken mogelijk niet. Ez Download (Ez downloaden) Items zoals EPK, TLL, Splashafbeelding en Micom moeten worden gedownload. Omdat er veel items zijn die moeten worden gedownload en er veel manieren van downloaden zijn, kunnen gebruikers problemen en ongemak ondervinden bij het downloaden. Ez Download (Ez downloaden) is ontworpen om het downloadproces te vergemakkelijken. 1 Selecteer 'Ez Download' (Ez downloaden) met de toetsen of en druk op. LG Digital Signage Setup Password Change Set ID Setup Ez Download Receive from USB Send to USB Logo Image Download Send to Daisy Chain 2 Selecteer de items die u wilt downloaden in de lijst en klik op 'Apply' (Toepassen). - Als u het EPK-item selecteert, worden de items EPK-versie van het display, SPI-Boot en het LG Boot-logo ingeschakeld. - Als u de beide onderdelen EPK en JPG selecteert, wordt het LG Boot Log-item uitgeschakeld. Als u later het vinkje bij het JPGitem weer deselecteert, wordt het item LG Boot Log ingeschakeld. - Als zowel Global TLL- als Model TLL-bestanden aanwezig zijn, wordt alleen het Global TLL-bestand weergegeven. 3 De geselecteerde TLL-, JPG- en EPK-items worden in die volgorde gedownload. Tijdens het downloaden wordt voor elk item de downloadpercentage-gebruikersinterface weergegeven. Nadat het downloaden is voltooid, wordt de monitor uitgeschakeld. yals de gebruikersinterface voor het downloaden van een afbeeldingsbestand wegvalt, kan de tekst alleen in het Engels correct worden weergegeven. ywanneer u bestanden downloadt, kunnen alleen bestanden met Engelse namen correct worden weergegeven. yeen onderdelenlijst voor Ez Download (Ez downloaden) kan maximaal 255 items bevatten.

11 Installatiemenu 11 Ez Download [TLL] GlobalClone00001.TLL [TLL] GlobalClone99999.TLL [EPK] M1A_ATSC_KR_RevNo2800_V01... [ Software Version ] Current : EPK : [ Forced Update Option ] SPI Boot LG Boot Logo [No Signal Image] Max Size : 1024KB Total Size : 0KB [ISM Bar Image] Max Size : 1024KB Total Size : 0KB [ISM User Image] Max Size : 1024KB Total Size : 0KB Apply Receive from USB (Ophalen van USB) Receive from USB Ez Download Receive from USB Send to USB Logo Image Download Send to Daisy Chain Select file type Global TLL Model TLL GlobalClone00001.TLL GlobalClone99999.TLL 1 2 Selecteer de gewenste bestanden met de toetsen of en druk op. Wanneer het downloaden is voltooid, schakelt de monitor over naar de stand-bymodus. Als het downloaden mislukt, schakelt het scherm over naar het oorspronkelijke installatiescherm.

12 12 Installatiemenu Send to USB (Verzenden naar USB) Ez Download Receive from USB Send to USB Logo Image Download Send to Daisy Chain Send To USB Select file type Global TLL Model TLL Select the file name and press to start ꔠ GlobalClone00001.TLL ꔡ 1 2 Selecteer de gewenste bestanden met de toetsen of en druk op. Als het downloaden is voltooid, schakelt het scherm over naar het oorspronkelijke installatiescherm. ymodel TLL: verschijnt onder de hoofdmap van uw USB-station in de indeling xx(modelnaam)xxxxx.tll. 'xxxxx' verwijst hierbij naar een nummer. Model TTL-bestanden worden alleen weergegeven wanneer deze compatibel zijn met het desbetreffende model, deze zijn alleen overdraagbaar wanneer de modelnamen overeenkomen. (Als het model bijvoorbeeld 43SE3B-5DC is, wordt het bijbehorende Model TLL-bestand opgeslagen als een bestand met een naam tussen xxse3b-5dc00001.tll en xxse3b-5dc99999.tll). yglobal TLL: verschijnt onder de hoofdmap op uw USB-station in de vorm van een GlobalClonexxxxx.TLL-bestand. 'xxxxx' verwijst hierbij naar een nummer. (Als bijvoorbeeld het model 43SE3B-5DC wordt gebruikt, wordt het bijbehorende Global TLL-bestand opgeslagen onder een naam die varieert van GlobalClone00001.TLL tot GlobalClone99999.TLL.) (* Een Global TLL-bestand kan alleen worden gekloond als het Model TLL-bestand dat zich in dezelfde map bevindt, eerst wordt verwijderd en verplaatst naar een andere map.) ywanneer zich in de bovenste map zowel Global TLL- als Model TLL-bestanden bevinden, drukt u op de rode knop om het Global TLL-bestand weer te geven of op de groene knop om het Model TLL-bestand weer te geven.

13 Installatiemenu 13 Logo Image Download (Logo-images downloaden) Met deze functie kunt u splashafbeeldingsbestanden downloaden naar uw monitor. Maak een map 'LG_MONITOR' aan op uw USB-flashstation en kopieer vervolgens een splashafbeeldingsbestand naar die map. 1 Selecteer het gewenste afbeeldingsbestand met de toetsen of en druk op. Ez Download Receive from USB Send to USB Logo Image Download Send to Daisy Chain Logo Image Download Image1.jpg Image2.jpg Image3.jpg 2 3 Wacht totdat het downloadproces is voltooid. Nadat het downloaden is voltooid, wordt de monitor uitgeschakeld en weer ingeschakeld. Wanneer de monitor wordt ingeschakeld, kunt u zien hoe uw nieuwe splashafbeelding eruitziet. yalleen JPEG-bestanden van 1 MB of kleiner kunnen worden gebruikt als splashafbeelding. yjpeg-bestanden met een progressieve codering kunnen niet worden gebruikt. yzorg ervoor dat splashafbeeldingen een resolutie hebben die geschikt is voor de schermresolutie van de monitor. yde maximale resolutie voor een splashafbeelding is een Full HD-resolutie van 1920 x 1080 en een HD-resolutie van 1360 x 768. De minimale resolutie voor een splashafbeelding is 64 x 64.

14 14 Installatiemenu Send to DaisyChain (Verzenden naar seriekoppeling) Met deze functie kunt u de instellingen van een monitor via RS-232C kopiëren naar andere monitoren. 1 2 U kunt de instellingen van uw huidige monitor overbrengen naar andere gekoppelde monitoren via RS-232C-uitgangen. De instellingen van de eerste monitor in de RS-232C-seriekoppeling worden gekopieerd, terwijl de instellingen van andere monitoren in de serie niet worden gekopieerd. 3 4 Selecteer eerst 'Send to DaisyChain' (Verzenden naar seriekoppeling) en vervolgens Yes (Ja) om de gegevens te verzenden, of No (Nee) om terug te keren naar het vorige menu. Herhaal dit totdat alle monitoren die zijn aangesloten op de uitgaande RS-232C-poort van de huidige monitor zijn uitgeschakeld. Nadat de monitoren zijn uitgeschakeld, schakelt u deze weer in en controleert u of de instellingen zijn gekopieerd. Ez Download Receive from USB Send to USB Logo Image Download Send to Daisy Chain All user settings will be Send to Daisy Chain. Still Continue? Yes No Transfer Start!!!!

15 Installatiemenu 15 Password Change (Wachtwoord wijzigen) U kunt uw wachtwoord wijzigen uit veiligheidsoverwegingen. Voer een nieuw 4-cijferig nummer in bij Change Password (Wachtwoord wijzigen). Voer hetzelfde nummer in bij Confirm Password (Wachtwoord bevestigen) om het nieuwe wachtwoord te bevestigen. LG Digital Signage Setup Password Change Password Change Set ID Setup Change Password Confirm Password * * * * * * * *

16 16 Installatiemenu Set ID Setup (Set-ID instellen) Met deze functie kunt u een ID instellen voor het product. LG Digital Signage Setup Password Change Set ID Setup Set ID Setup Set ID Lock Set ID Auto Set ID Reset ID No 1 Press Press Set ID Lock (Set-ID vergrendelen) yu kunt Set ID Lock (Set-ID vergrendelen) instellen door 'Yes (Ja)' te selecteren of annuleren door 'No (Nee)' te selecteren. Set ID (Instellen ID) ykies bij 'Set ID' (ID instellen) een identificatienummer tussen de 1 en 255 ( bij sommige modellen) en voer deze ID in. Auto Set ID (ID automatisch instellen) ymet deze functie wordt automatisch een ID voor het product ingesteld. Setting ID Automatically. Do you want to start with 1? (Current Set ID : 1) Yes No yals u deze functie instelt op Yes (Ja), wordt aan alle monitoren in de RS-232C-keten een automatisch gegenereerde set-id toegewezen die begint bij 1. yals u deze functie instelt op No (Nee), worden oplopende set-id's toegewezen aan de monitoren, te beginnen bij het eerste identificatienummer. yeen Set-ID kan niet worden verlaagd ten opzichte van de huidige waarde. Daarom wordt aangeraden dat u 'Reset ID' (ID terugzetten) uitvoert voordat u deze functie gebruikt. yde uitvoeringstijd is afhankelijk van de installatieomgeving. yals de bewerking 'Auto Set ID' (ID automatisch instellen) niet correct wordt uitgevoerd, schakel het product dan uit en weer in, en probeer het daarna opnieuw. yde Yes/No (Ja/Nee) opties werken alleen op de eerste monitor in de koppelingsketen. Reset ID (ID terugzetten) ymet deze functie wordt de Set-ID van het product geïnitialiseerd. ynadat deze functie is uitgevoerd, is de toegewezen identificatiecode van alle monitoren in de RS-232C-seriekoppeling teruggezet naar 1. yzorg ervoor dat u Auto Set ID/Reset ID (ID automatisch instellen/id terugzetten) uitvoert wanneer Picture ID (Beeld-ID) is ingesteld op Off (Uit).

17 Installatiemenu 17 (Configuratie instellen) Met deze functie kunt u een gedetailleerde configuratie van het product instellen. LG Digital Signage Setup Password Change Set ID Setup Splash Offset Time USB Auto Playback 15Min Auto Off Automatic Standby Screen Saver Cube +0 sec Disable Disable 4 hours Yes Splash Offset Time (Uitsteltijd splash) ymet deze functie kunt u aangeven hoe lang een splashafbeelding moet worden weergegeven. yu kunt een tijdsduur selecteren van 0 tot 10 seconden. USB Auto Playback (USB automatisch afspelen) ymet deze functie worden videobestanden die zijn opgeslagen op een USB-opslagapparaat automatisch afgespeeld. ydeze functie wordt geactiveerd als u een USB-apparaat aansluit op uw monitor of wanneer u uw monitor inschakelt terwijl hierop een USB-apparaat is aangesloten. yvideobestanden moeten zich bevinden in de hoofdmap, in de eerste partitie van uw USB-opslagapparaat. yalle videobestanden die zich hier bevinden, worden herhaaldelijk afgespeeld. yals er zowel op de USB 1-poort als op de USB 2-poort een USB-opslagapparaat is aangesloten, wordt de inhoud afgespeeld van het USB-opslagapparaat dat is aangesloten op de USB 1-poort. 15 Min Auto Off (Na 15 minuten automatisch uitschakelen) yhier kunt u instellen of u de optie '15 Min Force Off' (Na 15 minuten geforceerd uitschakelen) wilt gebruiken. ydeze functie kan worden ingesteld op On (Aan) of Off (Uit). yon (Aan): als er 15 minuten lang geen signaal is, wordt het product uitgeschakeld. yoff (Uit): '15 Min Force Off' (Na 15 minuten geforceerd uitschakelen) is uitgeschakeld. yhet wordt aanbevolen dat u deze functie uitschakelt als u van plan bent het product langere tijd te gaan gebruiken. Automatic Standby (Automatische stand-by) yhiermee geeft u aan of de functie '4 Hours Off' (Na 4 uur uitschakelen) moet worden gebruikt. ydeze functie kan worden ingesteld op On (Aan) of Off (Uit). yals u deze functie instelt op On (Aan), wordt het product uitgeschakeld wanneer er gedurende 4 uur op geen enkele knop op de afstandsbediening is gedrukt. yals u deze functie instelt op Off (Uit), is de functie '4 Hours Off' (Na 4 uur uitschakelen) uitgeschakeld. yhet wordt aanbevolen dat u deze functie uitschakelt als u van plan bent het product langere tijd te gaan gebruiken. Screen Saver Cube (Schermbeveiligingskubus) ymet deze screensaver-functie kunt u de 360 graden roterende LG-kubus die op het scherm verschijnt wanneer er geen signaal is, in- of uitschakelen.

Het installatiemenu openen

Het installatiemenu openen Het installatiemenu openen 1 Het installatiemenu openen 1 Houd de knop SETTINGS 5 seconden ingedrukt. MUTE ENU AUTO S.MENU 2 Wanneer Toast (De rechterbovenhoek standaardcode is 0, 0, 0, 0 ) )wordt weergegeven,

Nadere informatie

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows)

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Inhoudsopgave Installeren van het stuurprogramma... Pagina 1 Verwijderen van het stuurprogramma... Pagina 3 Problemen

Nadere informatie

Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen

Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen Installeren V: Mijn externe harde schijf van Samsung is aangesloten, maar er gebeurt niets. A: Controleer de USB-kabel. Als de externe harde schijf van Samsung

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS

GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS RC UNIVERS34 8-in-1 LCD afstandsbediening GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS www.hqproducts.com 2 De RC UNIVERS34 universele afstandsbediening bedient vrijwel alle merken TV s (TV), DVD spelers en DVR spelers

Nadere informatie

ATV Full HD TV Stick. Gebruikershandleiding.

ATV Full HD TV Stick. Gebruikershandleiding. ATV Full HD TV Stick Gebruikershandleiding http://europe.mygica.com 1 Inhoud Snelle installatiehandleiding...3 Stroom en HDMI aansluiten...4 KR-34 afstandsbediening...4 Eerste gebruik...5 Deel 1: Inschakelen...5

Nadere informatie

DVR0404 / DVR0804 handleiding Web interface v1.1

DVR0404 / DVR0804 handleiding Web interface v1.1 DVR0404 / DVR0804 handleiding Web interface v1.1 Open Internet Explorer en vul het IP adres van de recorder in, bijv: http://192.168.1.15 Het IP adres is ook te achterhalen via het menu op de recorder

Nadere informatie

Device Control configureren met de monitoring app

Device Control configureren met de monitoring app December 2016 Device Control configureren met de monitoring app Inhoudsopgave Device Control configureren met de monitoring app... 1 Inhoudsopgave... 1 Introductie... 1 Device informatie... 2 Activeringsknop...

Nadere informatie

Netwerkprojector gebruikershandleiding

Netwerkprojector gebruikershandleiding Netwerkprojector gebruikershandleiding Inhoud Voorbereiding...3 De projector aansluiten op de computer...3 Kabelverbinding... 3 De projector op afstand bedienen via een webbrowser...5 Ondersteunde resoluties...7

Nadere informatie

Belangrijke Informatie

Belangrijke Informatie Belangrijke Informatie Geachte relatie, Deze Dahua NVR beschikt over de nieuwste generatie firmware. Deze firmware beschikt over vele nieuwe mogelijkheden. Veel van deze nieuwe functionaliteiten worden

Nadere informatie

IDPF-700 HANDLEIDING

IDPF-700 HANDLEIDING IDPF-700 HANDLEIDING Kenmerken product: Resolutie: 480x234 pixels Ondersteunde media: SD/ MMC en USB-sticks Fotoformaat: JPEG Foto-effecten: kleur, mono, en sepia Zoomen en draaien van afbeeldingen Meerdere

Nadere informatie

Volg de instructies op de website van Epson voor het downloaden en het installeren.

Volg de instructies op de website van Epson voor het downloaden en het installeren. Message Broadcasting Message Broadcasting is een invoegtoepassing voor EasyMP Monitor. Beheerders kunnen de invoegtoepassing gebruiken om berichten of aankondigingen naar een of meer projectoren of alle

Nadere informatie

Remote Administration System PDA (RASmobile)

Remote Administration System PDA (RASmobile) Divitec Nederland BV 1 Xineron RAS Mobile RAS Mobile geeft u de mogelijkheid om toegang te krijgen tot externe sites en live video te bekijken met gebruik van een op Windows Mobile gebaseerde PDA op ieder

Nadere informatie

handleiding Mediaplayer X9 XBMC / Kodi handleiding

handleiding Mediaplayer X9 XBMC / Kodi handleiding 1 Mediaplayer X9 XBMC / Kodi Opstarten Nadat u de speler d.m.v. de stroomkabel en de hdmi kabel hebt aangesloten (en evt een ethernetkabel) dan komt u in het volgende scherm: A B Klik op de knop SettingsMbox

Nadere informatie

PhotoFrame 8FF3CDW 8FF3CME 10FF3CDW 10FF3CME 10FF3CMI. Snelstartgids. Aansluiten. Installeren. Genieten

PhotoFrame 8FF3CDW 8FF3CME 10FF3CDW 10FF3CME 10FF3CMI. Snelstartgids. Aansluiten. Installeren. Genieten PhotoFrame 8FF3CDW 8FF3CME 10FF3CDW 10FF3CME 10FF3CMI Snelstartgids 1 2 3 Aansluiten Installeren NL Connect Install Enjoy 8FF3CDW 8FF3CME 10FF3CDW 10FF3CME 10FF3CMI Eng Wat zit er in de doos? Photoframe

Nadere informatie

Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding. Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen.

Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding. Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. NL Gebruiksaanwijzing TOETS AANDUIDINGEN 9 1 3 2 5 6 4 8 7 1 Vermogen AAN/UIT

Nadere informatie

NEDERLANDSE INSTRUCTIES

NEDERLANDSE INSTRUCTIES MEDIA ER BEHUIZING CMP-MOB10 CMP-MOB30 NEDERLANDSE INSTRUCTIES Stap 2: Til voorzichtig de achterplaat op en schuif deze naar achteren. 1. Inhoud verpakking Voor CMP-MOB10: 1x Media player behuizing Draagtas

Nadere informatie

Een Net2 Entry Monitor configureren

Een Net2 Entry Monitor configureren Een Entry Monitor configureren Overzicht De Entry monitor is een audio / videomonitor en wordt gebruikt om op afstand te communiceren met bezoekers. Het wordt gevoed door middel van Power over Ethernet

Nadere informatie

Handleiding Reborn Laptop -1-

Handleiding Reborn Laptop -1- 1. Wat u moet doen voor u Reborn Laptop installeert 2 2. Systeemvereisten 2 3. Installeren 3 4. Menu opties 4 4.1 Instellingen 4 4.2 Recovery mode 5 4.3 Wachtwoord 6 4.4 CMOS instellingen 6 4.5 Uitgebreide

Nadere informatie

HET MODELNUMMER FIESTA2. Mp3 speler met luidspreker. Instructiehandleiding

HET MODELNUMMER FIESTA2. Mp3 speler met luidspreker. Instructiehandleiding Mp3 speler met luidspreker HET MODELNUMMER FIESTA2 Instructiehandleiding Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. NL Gebruiksaanwijzing TOETS AANDUIDINGEN 9 1 3 2

Nadere informatie

Ladibug Document Camera Image Software Gebruikershandleiding

Ladibug Document Camera Image Software Gebruikershandleiding Ladibug Document Camera Image Software Gebruikershandleiding Inhoud 1. Introductie...2 2. Systeemvereisten...2 3. Ladibug installeren...3 4. Beginnen met de Ladibug te gebruiken...5 5. Bediening...6 5.1

Nadere informatie

Handleiding. 1. Over Bluetooth Speakerphone

Handleiding. 1. Over Bluetooth Speakerphone Handleiding 1. Over Bluetooth Speakerphone Deze draagbare mini Bluetooth Speakerphone is speciaal ontworpen om u te voorzien van het gemak en de vrijheid van draadloze communicatie. U kunt het gebruiken

Nadere informatie

Wijzigen Standaard Wachtwoord (Siemens 5400/5450/SE565)

Wijzigen Standaard Wachtwoord (Siemens 5400/5450/SE565) Wijzigen Standaard Wachtwoord (Siemens 5400/5450/SE565) Indien de ADSL router en computer correct zijn aangesloten en u via de computer toegang heeft tot het internet, kan het configuratie menu van de

Nadere informatie

Snelstart Gids. Menustructuur. Opstarten en Afsluiten. Formatteren van Disk. 72xxHVI-ST Series DVR

Snelstart Gids. Menustructuur. Opstarten en Afsluiten. Formatteren van Disk. 72xxHVI-ST Series DVR Menustructuur De menustructuur van de DS-72xxHVI-ST Serie DVR is als volgt: Opstarten en Afsluiten Het juist opstarten en afsluiten is cruciaal voor de levensduur van uw DVR. Opstarten van uw DVR: 1. Plaats

Nadere informatie

HD-CVI Verkorte handleiding

HD-CVI Verkorte handleiding HD-CVI Verkorte handleiding model 5104D-5208D-5216D Version 2.0.0 2015 HDCVI DVR Verkorte handleiding Welkom Dank u voor de aankoop van onze DVR! Deze verkorte handleiding helpt u wegwijs met onze DVR

Nadere informatie

DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding

DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu 1. Aan de slag: Het uiterlijk bekijken: Sensor voor afstandsbediening 2. Knoppen en aansluitingen: (1). Menu/Terug;

Nadere informatie

Bluetooth Software Update Handleiding UTE-72BT / CDE-173BT / CDE-174BT

Bluetooth Software Update Handleiding UTE-72BT / CDE-173BT / CDE-174BT Bluetooth Software Update Handleiding UTE-72BT / CDE-173BT / CDE-174BT 1 Introductie Deze handleiding beschrijft de stappen die nodig zijn voor het bijwerken van Bluetooth op de head unit. Lees alle waarschuwingen

Nadere informatie

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Mac)

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Mac) Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Mac) Inhoudsopgave Installeren van het stuurprogramma... Pagina 1 Verwijderen van het stuurprogramma... Pagina 4 Problemen

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Software installatie. MP502FM / MP504FM Sweex Black Onyx MP4 Player

Nederlandse versie. Inleiding. Software installatie. MP502FM / MP504FM Sweex Black Onyx MP4 Player MP502FM / MP504FM Sweex Black Onyx MP4 Player Inleiding Stel de Sweex Black Onyx MP4 Player niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte nabijheid van

Nadere informatie

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Productinformatie I-1. Inhoud van de verpakking Smart Plug Switch Snelstartgids CD met snelle installatiegids I-2. Voorzijde Power LED Switch

Nadere informatie

BeoSound Handleiding

BeoSound Handleiding BeoSound 3000 Handleiding BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Inhoud van de handleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen vertrouwd te raken met uw Bang & Olufsen-product.

Nadere informatie

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Digital Photo Album ABF240 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Inhoudsopgave 1. Veiligheid...

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2

Welkom bij de Picture Package Producer 2 Handleiding voor Picture Package Producer2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap 2: Geselecteerde beelden controleren Stap 3: Voorbereidingen treffen om een korte

Nadere informatie

DENVER DPF-721 Gebruikershandleiding. Digitale Fotolijst

DENVER DPF-721 Gebruikershandleiding. Digitale Fotolijst DENVER DPF-721 Gebruikershandleiding Digitale Fotolijst WAARSCHUWING De kabel van de voedingsadapter en de uitschakelinrichting moeten altijd gemakkelijk te bedienen zijn. 1 Inleiding Gefeliciteerd met

Nadere informatie

In de Doos. AFK-BOX Afstandsbediening (optioneel) HDMI kabel Voedingsadapter

In de Doos. AFK-BOX Afstandsbediening (optioneel) HDMI kabel Voedingsadapter Welkom! U heeft een goede keuze gemaakt met uw nieuwe AFK-Box, Wij wensen u alvast veel kijk plezier. In deze handleiding leggen wij u stap voor stap uit hoe u alles aansluit, instellingen veranderd en

Nadere informatie

Installatie handleiding TiC Narrow Casting Player. (voor intern gebruik)

Installatie handleiding TiC Narrow Casting Player. (voor intern gebruik) Installatie handleiding TiC Narrow Casting Player (voor intern gebruik) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 BIOS instellen... 4 Windows 7 installatie... 5 Windows 7 configureren... 11 Tweak

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING CDC300

GEBRUIKERSHANDLEIDING CDC300 GEBRUIKERSHANDLEIDING CDC300 Product overzicht 1. TF kaart sleuf 7. HDMI out poort 12. RESET 2. Omhoog knop 8. OK knop 13. Microfoon 3. Menu knop 9. Modus knop 14. Luidspreker 4. Omlaag knop 10. Vergrendeling

Nadere informatie

Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning,

Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning, Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.com 1. Bedieningselementen en aansluitingen (1) TFT LCD-display (2 inch; R,G,B) (2) M (Menu oproepen/ Submenu) (3) (Vorige / Terugspoelen,

Nadere informatie

Handleiding Archos 40 Titanium

Handleiding Archos 40 Titanium Handleiding Archos 40 Titanium Inhoud van de verpakking Controleer of de volgende onderdelen in de verpakking zitten: -- ARCHOS 40 Titanium -- Batterij -- Headset -- Micro SIM-adapter -- USB-kabel -- Lader

Nadere informatie

Digitale Video. Gebruikershandleiding

Digitale Video. Gebruikershandleiding Digitale Video Gebruikershandleiding Nl 2 Inhoud Aan de slag Kennismaken met uw digitale video... 3 Het paneel gebruiken... 4 Aan-/uitzetten... 5 Modi... 6 Modusschakelaar... 7 Modus Movie Films opnemen...

Nadere informatie

BeoSound 9000. Bedieningshandleiding

BeoSound 9000. Bedieningshandleiding BeoSound 9000 Bedieningshandleiding BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Inhoud van de bedieningshandleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen vertrouwd te raken met

Nadere informatie

DENVER DPF 742 Gebruikershandleiding. Digitale Fotolijst

DENVER DPF 742 Gebruikershandleiding. Digitale Fotolijst DENVER DPF 742 Gebruikershandleiding Digitale Fotolijst WAARSCHUWING De kabel van de voedingsadapter en de uitschakelinrichting moeten altijd gemakkelijk te bedienen zijn. 1 Inleiding Gefeliciteerd met

Nadere informatie

MultiBoot Handleiding

MultiBoot Handleiding MultiBoot Handleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP-producten en -diensten

Nadere informatie

Gebruikshandleiding 1

Gebruikshandleiding 1 Gebruikshandleiding 1 Dank u voor de aanschaf van de GoXtreme WiFi actiecamera. Lees alvorens dit product in gebruik te nemen deze gebruikshandleiding zorgvuldig door om het gebruik te optimaliseren en

Nadere informatie

Van start gaan. Inhoudsopgave. Quick User Guide - Nederlands

Van start gaan. Inhoudsopgave. Quick User Guide - Nederlands Van start gaan Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan TM Anywhere Wifi. Lees deze handleiding aandachtig door voor u deze scanner en de bijbehorende software in gebruik

Nadere informatie

Softwaregeschiedenis. OPMERKING: Elke versie bevat alle oplossingen voor problemen die in eerdere versies zijn opgenomen.

Softwaregeschiedenis. OPMERKING: Elke versie bevat alle oplossingen voor problemen die in eerdere versies zijn opgenomen. Softwaregeschiedenis OPMERKING: Elke versie bevat alle oplossingen voor problemen die in eerdere versies zijn opgenomen. In de nieuwste software worden de onderstaande problemen opgelost: Q5551_0.14.104.0

Nadere informatie

Opstarten Nadat u de speler d.m.v. de stroomkabel en de hdmi kabel hebt aangesloten (en evt een ethernetkabel) dan komt u in het volgende scherm:

Opstarten Nadat u de speler d.m.v. de stroomkabel en de hdmi kabel hebt aangesloten (en evt een ethernetkabel) dan komt u in het volgende scherm: Opstarten Nadat u de speler d.m.v. de stroomkabel en de hdmi kabel hebt aangesloten (en evt een ethernetkabel) dan komt u in het volgende scherm: Klik op de knop SettingsX9 (A). Klik vervolgens Display

Nadere informatie

Veelgestelde vragen voor Eee Pad TF201

Veelgestelde vragen voor Eee Pad TF201 Veelgestelde vragen voor Eee Pad TF201 DU6915 Bestanden beheren... 2 Hoe krijg ik toegang tot mijn gegevens die opgeslagen zijn op microsd, SD-kaart en USB-apparaat?... 2 Hoe verplaats ik het geselecteerde

Nadere informatie

Car Black Box HD DVR

Car Black Box HD DVR Car Black Box HD DVR Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap vertrouwd te maken met de functies en onderdelen van de Car Black Box HD DVR PRODUCT INFORMATIE 1 Mini USB aansluiting 2 DC Adapter

Nadere informatie

USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER

USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER DN-13014-3 DN-13003-1 Snel installatiegids DN-13014-3 & DN-13003-1 Voordat u begint, moet u de volgende items voorbereiden: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 computer met printserver

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding BDR104 recorder Postbus 218 5150 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl Inhoudsopgave 1 Productbeschrijving... 2 2 Aansluitingen...

Nadere informatie

BEP 600-TLM2 CONTOUR MATRIX TANK MONITOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING

BEP 600-TLM2 CONTOUR MATRIX TANK MONITOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING BEP 600-TLM2 CONTOUR MATRIX TANK MONITOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING INDEX KENMERKEN 3 AFMETINGEN 3 AANSLUIT SCHEMA 4 GEBRUIK 5 NOTITIES 6 ALARMEN EN STILALARM 7 MENU OVERZICHT 7 SET-UP EN PROGRAMMERING

Nadere informatie

Remote Powercontrol for TCP/IP networks

Remote Powercontrol for TCP/IP networks Remote Powercontrol for TCP/IP networks Gebruikershandleiding 1. Opening instructies..... 1.1 Verbinding De IP Power Switch (IPPS) moet verbonden zijn met het lichtnet (230V) en het gewenste ethernet.

Nadere informatie

Firmware-upgrade. Deze upgrade is van toepassing op de volgende modellen: HTS9810/12 HTS9810/59

Firmware-upgrade. Deze upgrade is van toepassing op de volgende modellen: HTS9810/12 HTS9810/59 Firmware-upgrade Philips verbetert zijn producten voortdurend en we raden u aan de firmware van het product te upgraden zodra er upgradebestanden beschikbaar zijn. Raadpleeg www.philips.com/support voor

Nadere informatie

Veelgestelde vragen voor Transformer TF201 DU7211

Veelgestelde vragen voor Transformer TF201 DU7211 Veelgestelde vragen voor Transformer TF201 DU7211 Bestanden beheren... 2 Hoe krijg ik toegang tot mijn gegevens die opgeslagen zijn op microsd, SD-kaart en USB-apparaat?... 2 Hoe verplaats ik het geselecteerde

Nadere informatie

CycloAgent v2 Handleiding

CycloAgent v2 Handleiding CycloAgent v2 Handleiding Inhoudsopgave Inleiding...2 De huidige MioShare-desktoptool verwijderen...2 CycloAgent installeren...4 Aanmelden...8 Uw apparaat registreren...8 De registratie van uw apparaat

Nadere informatie

Handleiding Plasma Display 50 ( PDP-50 MXE1)

Handleiding Plasma Display 50 ( PDP-50 MXE1) Handleiding Plasma Display 50 ( PDP-50 MXE) Algemeen - Inhoud - 50 XGA Pioneer plasma monitor PDP-50MXE+ video card, in flight - VDE stroomkabel - afstandsbediening - zilveren grondsokkel voor plasma monitor

Nadere informatie

Aan de slag NSZ-GS7. Network Media Player. Schermafbeeldingen, handelingen en technische gegevens kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Aan de slag NSZ-GS7. Network Media Player. Schermafbeeldingen, handelingen en technische gegevens kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Aan de slag NL Network Media Player NSZ-GS7 Schermafbeeldingen, handelingen en technische gegevens kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Aan de slag: AAN/STAND-BY Hiermee wordt de speler in- of

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Samsung PV 210 Tablet PC. Inhoudsopgave

Gebruiksaanwijzing Samsung PV 210 Tablet PC. Inhoudsopgave Gebruiksaanwijzing Samsung PV 210 Tablet PC Inhoudsopgave 1 Introductie van uw TABLET...2 2 Accu...2 4 Interface en applicaties...4 5 HDMI & Host...5 6 Taal & keyboard...6 7 Beheren van Applicaties...7

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be PIXMA MG5500. series. Installatiehandleiding

Downloaded from www.vandenborre.be PIXMA MG5500. series. Installatiehandleiding PIXMA MG5500 series Installatiehandleiding CANON INC. 2013 Installatiehandleiding In deze handleiding leest u hoe u een netwerkverbinding voor de printer instelt. Netwerkverbinding Draadloze verbinding

Nadere informatie

Inhoud van de handleiding

Inhoud van de handleiding BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Inhoud van de handleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen zich vertrouwd te maken met uw Bang & Olufsen-product. De Het bedie- referentiehandboeningshandleiding

Nadere informatie

Procedure Reset tv-toestellen:

Procedure Reset tv-toestellen: Procedure Reset tv-toestellen: Volgende procedure is te volgen wanneer er een tv-toestel, op een van de kamers niet meer werkt. TV Re-installation Factory Default Her-installeren van de TV Fabrieksinstellingen

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR SNELLE INSTALLATIE

HANDLEIDING VOOR SNELLE INSTALLATIE Ref. INOGRB01 HANDLEIDING VOOR SNELLE INSTALLATIE 1.INLEIDING Uw GRABBINO is een apparaat dat speciaal is ontwikkeld om uw video's te converteren naar het MPEG-formaat en daarna HDD-beelden door te sturen

Nadere informatie

Netwerk Media. Handleiding voor het delen van bestanden en mappen

Netwerk Media. Handleiding voor het delen van bestanden en mappen Netwerk Media Handleiding voor het delen van bestanden en mappen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Introductie... 2 Instellen van UpnP in Windows Vista... 3 Ínstellen van UPnP in Windows 7... 4 Bestanden

Nadere informatie

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL Innovative Growing Solutions Datalogger DL-1 software-versie: 1.xx Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL DL-1 Datalogger gebruikershandleiding Bedankt voor het aanschaffen van de TechGrow

Nadere informatie

Bestuur uw warmtepomp op afstand

Bestuur uw warmtepomp op afstand Wi-Fi Module handleiding Energy Eco Bestuur uw warmtepomp op afstand Inhoud 1. Beschrijving van de Wi-Fi module..1 2. Installatie van de applicatie. 2 3. Configuratie van de verbinding...7 4. Instructie

Nadere informatie

Handleiding NL pagina 2. Manual UK page 6. Network Settings

Handleiding NL pagina 2. Manual UK page 6. Network Settings Handleiding NL pagina 2 Manual UK page 6 Network Settings 2 NEDERLANDS Netwerkinstellingen Inhoudsopgave Netwerkinstellingen voor Windows 98 en ME... 2 Netwerkinstellingen voor Windows 2000 en XP... 3

Nadere informatie

Acer erecovery Management

Acer erecovery Management 1 Acer erecovery Management Acer erecovery Management is een hulpprogramma dat door het softwareteam van Acer werd ontwikkeld en u een eenvoudig, betrouwbaar en veilig middel biedt om uw computer opnieuw

Nadere informatie

Software-installatiehandleiding

Software-installatiehandleiding Software-installatiehandleiding In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

1 Aansluiten op uw TV. Sluit de HDMI poort van de SmarTVstick aan op een HDMI poort van uw TV

1 Aansluiten op uw TV. Sluit de HDMI poort van de SmarTVstick aan op een HDMI poort van uw TV Stenmark SmarTVstick Handleiding: Inhoudsopgave 1 SmarTVstick aansluiten op een TV 2 Voeding aansluiten Externe apparaten 3 Verbinding met de muis Gebruik 4 Verbinding met het netwerk 5 Schermresolutie

Nadere informatie

1. Algemene informatie Eerste gebruik Streambox koppelen met Wifi Streambox verbinden met internetkabel De afstandsbediening 5

1. Algemene informatie Eerste gebruik Streambox koppelen met Wifi Streambox verbinden met internetkabel De afstandsbediening 5 HANDLEIDING Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Eerste gebruik 3 2.1 Streambox koppelen met Wifi 3 2.2 Streambox verbinden met internetkabel 4 3. De afstandsbediening 5 4. Apps installeren 6 5. De

Nadere informatie

Apple Family-cam app 1.11. Gebruikershandleiding versie 1.1

Apple Family-cam app 1.11. Gebruikershandleiding versie 1.1 Apple Family-cam app 1.11 Gebruikershandleiding versie 1.1 Inhoud 1) CAMERA TOEVOEGEN AAN DE APP.... 3 2) CONTROL MENU.... 6 1 E SCHERM CAMERA BESTURINGSSCHERM :... 7 2 E SCHERM CAMERA NAVIGATIESCHERM

Nadere informatie

PRO 4000. NOORD 137 2931 SJ KRIMPEN a/d LEK TELEFOON: 0180593913 FAX: 0180593266 INTERNET: WWW.PRO-REC.NL

PRO 4000. NOORD 137 2931 SJ KRIMPEN a/d LEK TELEFOON: 0180593913 FAX: 0180593266 INTERNET: WWW.PRO-REC.NL PRO 4000 NOORD 137 2931 SJ KRIMPEN a/d LEK TELEFOON: 0180593913 FAX: 0180593266 INTERNET: WWW.PRO-REC.NL 1 1.0 BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN VAN HET PRO 4000 SYSTEEM - H.264 compressie techniek full D1 - Volledig

Nadere informatie

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0 Getting Started AOX-319 PBX Versie 2.0 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 OVER DEZE HANDLEIDING... 3 ONDERDELEN... 3 INSTALLATIE EN ACTIVERING... 3 BEHEER VIA DE BROWSER... 4 BEHEER VIA DE CONSOLE... 5 BEVEILIGING...

Nadere informatie

STAS partout. 12V - systeem

STAS partout. 12V - systeem STAS partout 12V - systeem Montage instructies STAS partout Lees eerst altijd zorgvuldig de montage instructies! - Indien er een STAS multirail aanwezig is waar men de STAS partout aan wil monteren, controleer

Nadere informatie

DENON DJ Music Manager

DENON DJ Music Manager DENON DJ Music Manager DENON DJ Music Manager beschikt over de onderstaande functies Aanmaken en updaten van databases Weergavefunctie Bewerken van bestandsgegevens Zoeken naar bestanden Aanmaken en updaten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Mac

Gebruikershandleiding voor Mac Gebruikershandleiding voor Mac Inhoud Aan de slag... 1 Het Mac-hulpprogramma voor opnieuw formatteren gebruiken... 1 De software installeren... 4 Harde schijven veilig uitwerpen... 9 Uw stations beheren...

Nadere informatie

Handleiding firmware-update voor Cyber-shot digitale fotocamera's van Sony- DSC-T1

Handleiding firmware-update voor Cyber-shot digitale fotocamera's van Sony- DSC-T1 Handleiding firmware-update voor Cyber-shot digitale fotocamera's van Sony- DSC-T1 De term "Firmware" verwijst naar de software in uw Cyber-shot camera. U kunt deze software bijwerken om problemen op te

Nadere informatie

Downloaded from

Downloaded from GARMIN DASH CAM 10 & 20 Aan de Slag WAARSCHUWING Bekijk ook de Veiligheids en Productinformatie Gids in de verpakking voor belangrijke bijkomende info. Een geheugenkaart plaatsen Het toestel ondersteunt

Nadere informatie

Handleiding. Voor het programmeren/configureren van de. CBD4-5-6 controlebox

Handleiding. Voor het programmeren/configureren van de. CBD4-5-6 controlebox Handleiding Voor het programmeren/configureren van de CBD4-5-6 controlebox 1 Inhoudsopgave: Voorblad Pagina 1 Inhoudsopgave Pagina 2 Hoe te beginnen / Initialisatie-Reset procedure Pagina 3 Uitleg begin

Nadere informatie

VERKORTE HANDLEIDING CUSTOM COMMAND

VERKORTE HANDLEIDING CUSTOM COMMAND VERKORTE HANDLEIDING CUSTOM COMMAND 1 Automaat componenten, 1. LCD scherm: voor tijd, programma aanduiding en algemene informatie. 2. +/On & -/Off knoppen: Om programma gegevens zichtbaar te maken. 3.

Nadere informatie

JaZUp Gebruikershandleiding

JaZUp Gebruikershandleiding JaZUp Gebruikershandleiding Version 2.0 Beta door Hectore en Pr2-1 / 17 - Inhoud Inhoud... 2 Inleiding:... 3 Benodigdheden:... 3 Uitleg van de interface:... 4 Zoek AZbox IP Zoek :... 5 Azbox Login - Azbox

Nadere informatie

Het afdrukken van de opstartpagina in-/uitschakelen

Het afdrukken van de opstartpagina in-/uitschakelen Printerinstellingen In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Het afdrukken van de opstartpagina in-/uitschakelen op pagina 1-14 Energiebesparing activeren op pagina 1-15 Intelligent Ready-modus activeren

Nadere informatie

Het instellen van de ControlBox 3.0 moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde mensen.

Het instellen van de ControlBox 3.0 moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde mensen. Gebruikers handleiding Algemeen De ControlBox 3.0 bedient een standaard High Security Slot (HSS). Er zijn 3 opties om de firmware in te stellen. Zowel het type als de modus moeten worden geselecteerd:

Nadere informatie

MultiBoot Handleiding

MultiBoot Handleiding MultiBoot Handleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP-producten en -diensten

Nadere informatie

Item 972483 Radiogestuurde projectieklok met binnentemperatuur Gebruikershandleiding

Item 972483 Radiogestuurde projectieklok met binnentemperatuur Gebruikershandleiding Item 972483 Radiogestuurde projectieklok met binnentemperatuur Gebruikershandleiding Hartelijk dank voor uw aankoop van deze geavanceerde projectieklok. Dit instrument is ontworpen en ontwikkeld met ultramoderne

Nadere informatie

Smart Professional Surveillance System Gebruikers Handleiding Nederlands

Smart Professional Surveillance System Gebruikers Handleiding Nederlands Smart Professional Surveillance System Gebruikers Handleiding Nederlands 1 Inhoudsopgave Live view Camera... 3 Real-time beelden bekijken... 3 Record/Opnemen... 6 Snapshot/schermafdruk... 6 PTZ functie...

Nadere informatie

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket.

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket. 1. Licentieovereenkomst BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! Het aanvaarden van deze overeenkomst geeft u het recht tot gebruik van deze software, de software blijft

Nadere informatie

Setupprogramma Gebruikershandleiding

Setupprogramma Gebruikershandleiding Setupprogramma Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

Bluetooth Software Update Manual Using an Android Device IVE-W530BT

Bluetooth Software Update Manual Using an Android Device IVE-W530BT Bluetooth Software Update Manual Using an Android Device IVE-W530BT 1 Introductie Deze handleiding beschrijft de stappen die nodig zijn voor het bijwerken van de Head Units Bluetooth firmware. Lees alle

Nadere informatie

Installatiehandleiding software

Installatiehandleiding software Installatiehandleiding software In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening.

Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening. Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening. Wordt gebruikt om unit te starten en te stoppen. Let Op!!: Bij alleen koeling units is warmte mode niet

Nadere informatie

1 Inleiding 1 / 24. DATUM UITGIFTE : 24-1-2014 DATUM HERZIENING : 18-7-2014 Gebruikershandleiding ivms-4200-client 2.0 HIKVISION

1 Inleiding 1 / 24. DATUM UITGIFTE : 24-1-2014 DATUM HERZIENING : 18-7-2014 Gebruikershandleiding ivms-4200-client 2.0 HIKVISION 1 / 24 1 Inleiding Deze verkorte handleiding beschrijft de meest gebruikte mogelijkheden voor het live bekijken van beelden, evenals het opvragen van opgenomen beelden. Mochten er vragen, opmerkingen of

Nadere informatie

Beknopte handleiding AVC792 Nederlands. 9. Vraag en antwoord voor de meest voorkomende problemen

Beknopte handleiding AVC792 Nederlands. 9. Vraag en antwoord voor de meest voorkomende problemen Beknopte handleiding AVC792 Nederlands 1. Live beeld 2. Ontgrendelden en vergrendelen 3. Opbouw van het menu 4. Terugkijken (bediening via de recorder) 5. Zoeken via het menu 6. Backup 7. Veranderen van

Nadere informatie

Setupprogramma. Gebruikershandleiding

Setupprogramma. Gebruikershandleiding Setupprogramma Gebruikershandleiding Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar en wordt door Hewlett-Packard Company onder licentie

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing GPS car cam

Gebruiksaanwijzing GPS car cam Gebruiksaanwijzing GPS car cam productomschrijving Dit product is ontwikkeld met de nieuwste wetenschap en technologie om een high- definition camcorder te ontwerpen. Het wordt niet alleen gebruikt als

Nadere informatie

BRAUN DigiFrame 1590 Gebruikshandleiding

BRAUN DigiFrame 1590 Gebruikshandleiding BRAUN DigiFrame 1590 Gebruikshandleiding BRAUN PHOTO TECHNIK GMBH, Merkurstr. 8, 72184 Eutingen, Germany Eigenschappen: 1. Ondersteunde fotoformaten: JPEG, BMP, PNG 2. Ondersteund audioformaat: MP3 3.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Xstream alarmontvanger

Gebruiksaanwijzing. Xstream alarmontvanger Gebruiksaanwijzing Xstream alarmontvanger Alarmontvanger algemeen Geluid aan Dag, datum en tijd In netwerk Batterij status Triller aan Terug toets (Escape) Verlichting aan/uit Scroll toetsen Algemene instellingen

Nadere informatie

Bluetooth Software-update handleiding CDE-177BT / CDE-178BT / ide-178bt

Bluetooth Software-update handleiding CDE-177BT / CDE-178BT / ide-178bt Bluetooth Software-update handleiding CDE-177BT / CDE-178BT / ide-178bt 1 Introductie Deze handleiding beschrijft de stappen die nodig zijn voor het bijwerken van de head-unit Bluetooth-firmware. Lees

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R 2 0 1 6 0 8 2 4 INHOUDSOPGAVE 1. Software in 3 stappen geïnstalleerd...1 Stap 1: Downloaden van de software...1 Stap 2: Starten met de installatie...2

Nadere informatie