Installatiemenu openen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Installatiemenu openen"

Transcriptie

1 Installatiemenu openen 1 Installatiemenu openen 1 Houd de knop SETTINGS langer dan 5 seconden ingedrukt. BEELD GELUID TIJD OPTIE NETWERK MIJN MEDIA 2 Voer het juiste wachtwoord in (standaard: 0000) en druk op de knop. HDMI (DTV) No Signal 3 Wanneer het Installatiemenu wordt weergegeven, selecteert u het gewenste onderdeel. LG Digital Signage Setup Password Change Set ID Setup SuperSign Server Setup Holiday Schedule No Signal Image

2 2 Installatiemenu Installatiemenu Het menu LG Digital Signage Setup (LG-instellingenmenu digitale media) Gebruik dit menu om de Digitale media na de installatie te configureren. LG Digital Signage Setup Password Change Set ID Setup SuperSign Server Setup Holiday Schedule No Signal Image LG Digital Signage Setup LG Digital Signage Setup LG Digital Signage Setup Signage Mode Operation Power On Status Key Operation IR Operation Local Key Operation Limited Mode Input Source Change Menu Display OSD Display Yes LST No Normal Normal No Yes Yes Yes Power On Default Input Source A/V Setting Aspect Ratio Wake On LAN DPM Digital Audio Input Speaker Power On Delay No Off No Disable Off 5 sec. Analog On Off Pivot mode OSD Portrait Mode Intelligent Auto Master/Slave Mode Time Sync Clock Sync Mode DPM Wakeup Control Still Image Detecting PM Mode Off Off On Slave Stand-by Off Clock Yes Power Off LG Digital Signage Setup Factory Reset Confirm

3 Installatiemenu 3 Signage Mode Operation (Werking Signage-modus) ybepaal of alle functies van Signage Mode Operation (Werking Signage-modus) moeten worden geactiveerd of niet door 'Werking Signage-modus' in te stellen op Yes (Ja) (actief) of No (Nee) (niet actief). yals u 'Signage Mode Operation' (Werking Signage-modus) hebt ingesteld op 'Yes (Ja)' dan zijn alle functies van de Signage-modus ingeschakeld. yals u 'Signage Mode Operation' (Werking Signage-modus) hebt ingesteld op 'No (Nee)', dan zijn alle functies uitgeschakeld en werkt het product met de standaardinstellingen. Power On Status (Inschakelen bij inschakelen van stroom) yhiermee kunt u de werkingsstatus van de monitor selecteren die in werking treedt wanneer de monitor wordt aangezet. yu kunt kiezen uit PWR (Power), STD (Stand-by) of LST (Laatst gebruikte status). ymet PWR (Power) stelt u de monitor in op On (Aan) wanneer de stroom wordt ingeschakeld. ymet STD (Stand-by) stelt u de monitor in op Standby (Stand-by) wanneer de stroom wordt ingeschakeld. ymet LST (Laatst gebruikte status) stelt u de monitor in op de laatst gebruikte status. Als u de stroom uitschakelt terwijl de monitor is ingeschakeld, verandert de status van de monitor weer in On (Aan), net als in de modus 'Power Backup' (Back-up stroomvoorziening). Als u de stroom van het apparaat uitschakelt wanneer de monitor in de stand-bymodus staat, schakelt de monitor over naar de stand-bymodus. Key Operation (Bediening toetsen) ymet deze functie kunt u de bruikbaarheid en werking van de lokale toetsen/toetsen aan de voorzijde en toetsen op de afstandsbediening instellen. De werking van deze functie is afhankelijk van de instellingen voor 'IR Operation' (IR-bediening). IR Operation (IR-bediening) / Local Key Operation (Bediening lokale toetsen) ymet deze functie kunt u instellen hoe het product werkt na ontvangst van een signaal van een LG afstandsbediening of lokale toets. (0 - Normaal, 1 - Alleen PWR gebruiken, 2 - Alles blokkeren) yals u 'Block All' (Alles blokkeren) selecteert, wordt elk signaal geblokkeerd dat afkomstig is van een LG afstandsbediening/lokale toets. yals u 'Use PWR Only' (Alleen PWR gebruiken) selecteert, wordt elk signaal geblokkeerd dat afkomstig is van een LG afstandsbediening/lokale toets, met uitzondering van de aan/uit-knop. yselecteert u 'Normal' (Normaal), dan kunnen signalen van elke willekeurige LG afstandsbediening/lokale toets normaal worden ontvangen. yer zijn toetsen die in de 'Service mode' (Service-modus) moeten worden gebruikt wanneer 'Use PWR Only' (Alleen PWR gebruiken) of 'Block All' (Alles blokkeren) is geselecteerd: In-Start (Tijdens starten), In-Stop (Tij-dens stoppen), Power-Only (Alleen Power), ADJ (Correctie), installatiemenu, P-Check (P-controle), S-check (S-Controle). ywanneer alle IR-toetssignalen of alle lokale toetssignalen zijn geblokkeerd, verandert de waarde van 'Power On Status' (Status voor ingeschakeld) in 'PWR'. Om een juiste inschakeling te waarborgen, is het onmogelijk gemaakt voor gebruikers om deze waarde te kunnen aanpassen. (Dit is gedaan om fouten door de gebruiker te voorkomen.) Limited Mode (Beperkte modus) ymet deze functie kunt u de werking van bepaalde Signage-functies beperken. De werking van deze functie hangt af van de instellingen voor 'Input Source Change' (Invoerbron wijzigen), 'Menu Display' (Menuweergave) of 'OSD Display' (Schermweergave). Input Source Change (Invoerbron wijzigen) yu kunt aangeven of wijzigingen van de invoerbron moeten worden geactiveerd door deze functie in te stellen op Yes (Ja) of No (Nee). yals u deze functie instelt op No (Nee) (wijzigen niet mogelijk), is de toets INPUT uitgeschakeld. yals u deze functie instelt op Yes (Ja) (wijzigen mogelijk), kan de invoerbron worden gewijzigd.

4 4 Installatiemenu Menu Display (Menuweergave) yals u deze functie instelt op Yes (Ja), wordt het menu weergegeven. Als u deze functie instelt op No (Nee), blijft het menu verborgen. yhoud er echter rekening mee dat zelfs als u deze functie hebt ingesteld op No (Nee), u het 'Installation Menu' (Installatiemenu) gemakkelijk kunt openen door de MENU-knop langer dan 5 seconden ingedrukt te houden. OSD Display (Schermweergave) yschakel schermweergaven in of uit door deze functie in te stellen op Yes (Ja) (weergeven) of No (Nee) (niet weergeven). yals u deze functie instelt op No (Nee) (niet weergeven), wordt er op het scherm behalve Installation Menu (Installatiemenu) niets anders weergegeven. Standaardinstellingen bij inschakeling ('Input Source' (Invoerbron), A/V Setting (A/V-instelling), Aspect Ratio (Beeldverhouding)) yu kunt de 'Input Source' (Invoerbron), 'A/V Setting' (A/V-instelling) en 'Aspect Ratio' (Beeldverhouding) ook configureren nadat de monitor is ingeschakeld. yu kunt deze functie instellen op Yes (Ja) (ingeschakeld) of No (Nee) (uitgeschakeld). yals u 'Power On Default' (Standaardinstellingen bij inschakeling) instelt op No (Nee), worden de instellingen voor 'Input Source' (Invoerbron), 'A/V Setting' (A/V-instelling) en 'Aspect Ratio' (Beeldverhouding) niet toegepast. yals u 'Power On Default' (Standaardinstellingen bij inschakeling) instelt op Yes (Ja) worden de instellingen voor de bovenstaande menu's toegepast. Input Source (Invoerbron) ymet deze functie kunt u instellen of een nieuwe invoerbron of een bestaande invoerbron moet worden gebruikt. ystel 'Input Source' (Invoerbron) in op 'Off' (Uit) als u de bestaande invoerbron wilt gebruiken. yu kunt alle bronnen die worden ondersteund door het desbetreffende model gebruiken als invoerbron. yals zowel 'Input Source' (Invoerbron) als 'On Time' (Tijd aan) zijn ingesteld, heeft 'Input Source' (Invoerbron) prioriteit. A/V Settings (A/V-instellingen) ywanneer uw monitor is ingeschakeld, kunt u bepaalde opties instellen voor A/V. yals u deze functie instelt op Yes (Ja), worden de video-instellingen opgeslagen die waren geconfigureerd voordat u het 'Installation Menu' (Installatiemenu) opende. Daarnaast is het zo dat, zelfs als u de video-instellingen vóór het uitschakelen van de monitor had gewijzigd, de opgeslagen instellingen worden hersteld wanneer u de monitor weer inschakelt. yde volgende instellingen voor A/V worden opgeslagen: Picture Mode (Beeldmodus), DPM Select (DPM-modus), Smart Energy Saving (Slimme energiebesparing), Backlight (Achtergrondverlichting), Contrast (Contrast), Brightness (Helderheid), Sharpness (Scherpte), Color (Kleur), Tint (Tint) en Color Temp (Kleurtemp.). yslaat de volgende audio-instellingen op: 'Sound Mode' (Geluidsmodus) en 'Balance' (Balans). Aspect Ratio (Beeldverhouding) ymet deze functie kunt u aangeven welke beeldverhouding uw beeldscherm heeft wanneer de monitor wordt aangezet. yals u 'Disable' (Uitschakelen) selecteert, is de beeldverhouding ingesteld op 'Aspect Ratio' (Beeldverhouding) wanneer de monitor wordt aangezet. yals u 'Set By Program' (Ingesteld door programma) selecteert, is de beeldverhouding ingesteld op de door het programma bepaalde beeldverhouding wanneer de monitor wordt aangezet. yals u '4:3' selecteert, is de beeldverhouding ingesteld op '4:3' wanneer de monitor wordt aangezet. yals u'16:9' selecteert, is de beeldverhouding ingesteld op '16:9' wanneer de monitor wordt aangezet.

5 Installatiemenu 5 Wake On LAN (Via LAN inschakelen) yhiermee stelt u in of de functie 'Wake On LAN' (Via LAN inschakelen) moet worden gebruikt. yu kunt 'Wake On LAN' (Via LAN inschakelen) instellen op On (Aan) of Off (Uit). yals u deze functie instelt op On (Aan), wordt de functie 'Wake On LAN' (Via LAN inschakelen) ingeschakeld en kunt u het product op afstand inschakelen via een LAN. yals u deze functie instelt op Off (Uit), wordt de functie 'Wake On LAN' (Via LAN inschakelen) uitgeschakeld. DPM ystel hiermee in of de optie 'DPM/Display Power Management' (DPM, energiebeheer) moet worden gebruikt. yu kunt deze functie instellen op 'Off' (Uit), 5 s, 10 s, enz. yals deze functie niet is ingesteld op 'Off' (Uit), schakelt de monitor over naar de energiebesparende modus wanneer er geen invoersignaal is. yals u deze functie instelt op 'Off' (Uit), wordt de functie 'DPM' (DPM, energiebeheer) uitgeschakeld. Digital Audio Input (Digitale audio-invoer) yu kunt de audio voor elke invoer instellen als 'Analog' (Analoog) of 'Digital' (Digitaal). ybij RGB-invoer wordt audio ingesteld als 'Analog' (Analoog). ybij digitale audio-invoer kunt u 'Analog' (Analoog) of 'Digital' of (Digitaal) selecteren voor audio. Speaker (Luidspreker) yu kunt de audio-instellingen regelen door in te stellen of de luidsprekers wel of niet moeten worden gebruikt. yals u deze functie instelt op 'Off' (Uit), wordt er geen geluidssignaal uitgevoerd en hebt u geen toegang tot het menu 'Audio' (Audio). yals u deze functie instelt op 'On' (Aan), is audio-uitvoer actief en wordt het menu 'Audio' (Audio) toegankelijk. Power On Delay (Vertraagd inschakelen) ywanneer u meerdere monitoren hebt aangesloten, zorgt deze functie ervoor dat de monitoren met tussenpozen worden ingeschakeld, om overbelasting te voorkomen. U kunt een vertragingswaarde opgeven van 1 tot 250 seconden. Pivot Mode (Spilmodus) ymet deze functie kunt u het scherm 180 graden draaien. yzowel het ingangssignaal als de schermweergave draaien. yu kunt deze functie instellen op 'On' (Aan) of 'Off' (Uit). yals u deze functie instelt op 'Off' (Uit), wordt de functie uitgeschakeld. yals u deze functie instelt op 'On' (Aan), wordt het scherm 180 gedraaid. yals er wijzigingen zijn aangebracht, dan worden deze toegepast na het opnieuw opstarten. OSD Portrait Mode (Portretstand-modus) (Off (Uit), 90, 270) ymet deze functie kunt u de schermweergave rechtsom draaien. yu kunt deze functie instellen op Off (Uit)/90/270. yals u deze functie instelt op 'Off' (Uit), wordt de functie uitgeschakeld. yals u deze functie instelt op '90', wordt de schermweergave 90 graden rechtsom gedraaid. yals u deze functie instelt op 270, roteert de schermweergave 270 graden rechtsom.

6 6 Installatiemenu Intelligent Auto (Automatische intelligente modus) yu kunt deze functie instellen op On (Aan) of Off (Uit). yals u de schermresolutie wijzigt nadat u deze functie hebt ingesteld op Yes (Ja), wordt de weergave automatisch aangepast aan de nieuwe resolutie. Master/Slave Mode (Hoofd-/volgmodus) ymet deze functie kunt u monitoren synchroniseren die zijn aangesloten via RS-232C. ywanneer verschillende monitoren zijn aangesloten via RS-232C, wordt de voorste monitor het hoofdapparaat. yzodra het hoofdapparaat is gekozen, worden de overige monitoren volgmonitoren. yals u de hoofdmonitor wilt wijzigen, moet u dit wijzigen bij 'Master/Slave Mode' (Hoofd-/volgmodus). yhet menu 'Master/Slave Mode' (Hoofd-/volgmodus) is alleen ingeschakeld als Picture ID (Beeld-ID) is ingesteld op Off (Uit). ytijdens het invoeren of bewerken van de hoofd-/volgmodus kunt u de menucursor van de volgmonitoren niet verplaatsen. Time Sync Clock (Tijdssynchronisatie van klok) ymet deze functie worden de klokken van de volgmonitoren via RS-232C gesynchroniseerd met de klok van de hoofdmonitor op een opgegeven tijdstip. yop de hoofdmonitor kunt u het synchronisatietijdstip instellen en kunt u ook 'Time Sync Clock' (Tijdssynchronisatie van klok) instellen op 'Off' (Uit). yu kunt een synchronisatietijdstip selecteren tussen 0:00-23:00 uur. ytijdens de synchronisatie van de kloktijd werkt de RS-232C-bediening van andere opdrachten mogelijk niet. yals u de kloktijd wilt synchroniseren met 'Time Sync Clock' (Tijdssynchronisatie van klok), dan dient u de klok van elke vvolgmonitor minstens één minuut llater in te stellen dan de klok van het hoofdapparaat. yals de klokinstelling is ingesteld op 'Auto' (Automatisch) wordt de instelling gewijzigd in 'Manual' (Handmatig) wanneer 'Time Sync Clock' (Tijdssynchronisatie van klok) wordt uitgevoerd. Sync Mode (Sync-modus) ymet deze functie kunt u de begintijden synchroniseren van de inhoud (door de SuperSign-software gedistribueerde video's of beelden) die wordt afgespeeld op de hoofd- en volgmonitoren. yals u 'Sync Mode' (Sync-modus) instelt op 'Off' (Uit), wordt de synchronisatiefunctie uitgeschakeld. yinhoud wordt op een volgmonitor en de hoofdmonitor tegelijkertijd afgespeeld. yterwijl de synchronisatiemodus wordt uitgevoerd, werkt de bediening via RS-232C van andere opdrachten mogelijk niet. DPM Wakeup Control (Bediening van opheffing DPM-stand) ymet deze functie stelt u voorwaarden in voor het opheffen van de energiebesparende DPM-stand in overeenstemming met de DVI-/HDMI-verwerking van digitale signalen. yclock (Klok): hiermee wordt het kloksignaal van het digitale signaal gecontroleerd en als er een kloksignaal bestaat, wordt de energiebesparende DPM-stand opgeheven. ysync (Synchronisatie): hiermee wordt de energiebesparende DPM-stand opgeheven wanneer zowel het kloksignaal als gegevens van het digitale signaal worden ingevoerd.

7 Installatiemenu 7 Still Image Detecting (Stilstaand beeld detecteren) ydeze functie detecteert stilstaand beeld. yals u deze functie instelt op Yes (Ja), kunt u gebruik maken van het RS-232C-commando voor het opsporen van stilstaand beeld. PM Mode (PM-modus) ymet deze functie wordt een deel van de monitorfuncties weer geactiveerd nadat deze in de Uit-stand is gegaan, waardoor de monitor nagenoeg hetzelfde blijft als wanneer deze is ingeschakeld. ypower Off (Uitschakelen): alle functies blijven uitgeschakeld behalve sommige functies (Power (Inschakelen), Time (Tijd), enz. ) wanneer de monitor wordt uitgeschakeld. (Extended Display Identification Data (EDID, Uitgebreide weergave-identificatiegegevens) kunnen worden behouden, afhankelijk van de invoermodus en het model.) ysustain Aspect Ratio (Behoud Beeldverhouding): deze functie behoudt de EDID-waarden, zelfs wanneer de monitor wordt uitgeschakeld. yscreen Off (Scherm uit): met deze functie worden het geluid en het scherm alleen uitgeschakeld wanneer de monitor in de stand 'Auto Off' (Automatisch uitschakelen) / 'Automatic Standby' (Automatische stand-by) / 'DPM' (energiebesparende modus) gaat. Netwerkgebaseerde besturing is mogelijk. yscreen Off Always (Scherm altijd uit): heeft dezelfde functie als de PM-modus 'Screen Off' (Scherm uit). Het is ook mogelijk om de stand 'Screen Off' (Scherm uit) in werking te stellen en op te heffen met een afstandsbediening. Factory Reset (Fabrieksinstellingen) ymet deze functie kunt u alle ingestelde waarden terugzetten op de standaardwaarden (fabrieksinstellingen). yals u deze functie instelt op Yes (Ja), worden alle Signage-instellingen behalve de UTT-waarde (de uren in bedrijf van het Signage-scherm) teruggezet op de standaardfabrieksinstellingen. All user settings will be reset. Still Continue? Yes No

8 8 Installatiemenu Instellingenmenu digitale media Signage Mode Operation (Werking Signage-modus) Power On Status (Inschakelen bij inschakelen van stroom) Key Operation (Bediening toetsen) IR Operation (IR-bediening) Local Key Operation (Bediening lokale toetsen) Limited Mode (Beperkte modus) Input Source Change (Invoerbron wijzigen) Menu Display (Menuweergave) OSD Display (Schermweergave) Power On Default (Standaardinstellingen bij inschakeling) Input Source (Invoerbron) A/V Settings (A/V-instellingen) Aspect Ratio (Beeldverhouding) Wake On LAN (Via LAN inschakelen) DPM Digital Audio Input (Digitale audio-invoer) Begininstellingen/ Fabrieksinstellingen Werking Signage-modus Yes/No (Ja/Nee) No (Nee) Yes (Ja) No (Nee) STD/PWR/LST (Standaard/Power/Laatst gebruikte status) LST (Laatst gebruikte status) User Yes/No (Ja/Nee) No (Nee) User Normal/Use PWR Only/ Block All (Normaal/ Alleen PWR gebruiken/ Alles blokkeren) Normal/Use PWR Only/ Block All (Normaal/ Alleen PWR gebruiken/ Alles blokkeren) Normal (Normaal) Normal (Normaal) User User Yes/No (Ja/Nee) No (Nee) User Yes/No (Ja/Nee) Yes (Ja) User Yes/No (Ja/Nee) Yes (Ja) User Yes/No (Ja/Nee) Yes (Ja) User Yes/No (Ja/Nee) No (Nee) User Off (Uit) /RGB/HDMI/ DVI-D Off (Uit) User Yes/No (Ja/Nee) No (Nee) User Disable (Uitschakelen)/ Set By Program (Ingesteld door programma)/ 4:3/ 16:9 Disable (Uitschakelen) User On/Off (Aan/Uit) Off (Uit) User Off (Uit) /5 sec/ 10 sec/ 15 sec/ 1 min / 3 min / 5 min / 10 min Analog (Analoog)/Digital (Digitaal) 5 sec User Digital (Digitaal) (RGB: Analog) ((RGB: analoog)) User Speaker (Luidspreker) On/Off (Aan/Uit) On (Aan) User Power On Delay (Vertraagd inschakelen) Pivot mode (Spilmodus) OSD Portrait Mode (Portretstand-modus) Off (Uit), sec. Off (Uit) User On/Off (Aan/Uit) Off (Uit) User Off (Uit) / 90 / 270 Off (Uit) User LST (Laatst gebruikte status) No (Nee) Normal (Normaal) Normal (Normaal) No (Nee) Yes (Ja) Yes (Ja) Yes (Ja) No (Nee) Off (Uit) No (Nee) Disable (Uitschakelen) Off (Uit) 5 sec Digital (Digitaal) (RGB: Analog) ((RGB: analoog)) On (Aan) Off (Uit) User Off (Uit)

9 Installatiemenu 9 Instellingenmenu digitale media Intelligent Auto (Automatische intelligente modus) Master/Slave Mode (Hoofd-/volgmodus) Time Sync Clock (Tijdssynchronisatie van klok) Sync Mode (Sync-modus) DPM Wakeup Control (Bediening van opheffing DPM-stand) Still Image Detecting (Stilstaand beeld detecteren) PM Mode (PM-modus) Factory Reset (Fabrieksinstellingen) Begininstellingen/ Fabrieksinstellingen On/Off (Aan/Uit) On (Aan) User Master/Slave (Hoofdapparaat/ randapparaat) Off (Uit) / Standby (Stand-by) / 0:00-23:00 Slave (Volgapparaat) Standby (Stand-by) Werking Signage-modus User User On/Off (Aan/Uit) Off (Uit) User Clock (Klok) / Sync (Synchronisatie) Clock (Klok) User Yes/No (Ja/Nee) No (Nee) User Power Off (Uitschakelen) / Sustain Aspect Ratio (Behoud Beeldverhouding) / Screen Off (Scherm uit) / Screen Off Always (Scherm altijd uit) Confirm (Bevestigen) Power Off (Uitschakelen) User On (Aan) Slave (Volgapparaat) Standby (Standby) Off (Uit) Clock (Klok) User Power Off (Uitschakelen) ** User : gebruikersinstellingen Factory Reset (Fabrieksinstellingen) versus begininstellingen Item Factory Reset (Fabrieksinstellingen) Initial setting (Begininstellingen) Set ID (Instellen ID) User 1 IP User Reset to default value "0" (Terugzetten op de standaardwaarde '0') ** De overige waarden blijven gelijk.

10 10 Installatiemenu (USB klonen) De beheerder kan een monitor sneller configureren via USB en dan meerdere monitoren tegelijkertijd configureren. Alle monitoren die op deze wijze zijn geconfigureerd, werken volgens de instellingen van dezelfde hoofdmonitor. Deze methode vermindert de installatietijd ten opzichte van de standaard RS-232C-methode. LET OP yals u de USB-functie wilt gebruiken, zorgt u ervoor dat u alleen USB-opslagapparaten gebruikt die zijn geformatteerd als FAT32. USB-opslagapparaten die zijn geformatteerd als een ander bestandssysteem werken mogelijk niet. Ez Download (Ez downloaden) Items zoals EPK, TLL, Splashafbeelding en Micom moeten worden gedownload. Omdat er veel items zijn die moeten worden gedownload en er veel manieren van downloaden zijn, kunnen gebruikers problemen en ongemak ondervinden bij het downloaden. Ez Download (Ez downloaden) is ontworpen om het downloadproces te vergemakkelijken. 1 Selecteer 'Ez Download' (Ez downloaden) met de toetsen of en druk op. LG Digital Signage Setup Password Change Set ID Setup Ez Download Receive from USB Send to USB Logo Image Download Send to Daisy Chain 2 Selecteer de items die u wilt downloaden in de lijst en klik op 'Apply' (Toepassen). - Als u het EPK-item selecteert, worden de items EPK-versie van het display, SPI-Boot en het LG Boot-logo ingeschakeld. - Als u de beide onderdelen EPK en JPG selecteert, wordt het LG Boot Log-item uitgeschakeld. Als u later het vinkje bij het JPGitem weer deselecteert, wordt het item LG Boot Log ingeschakeld. - Als zowel Global TLL- als Model TLL-bestanden aanwezig zijn, wordt alleen het Global TLL-bestand weergegeven. 3 De geselecteerde TLL-, JPG- en EPK-items worden in die volgorde gedownload. Tijdens het downloaden wordt voor elk item de downloadpercentage-gebruikersinterface weergegeven. Nadat het downloaden is voltooid, wordt de monitor uitgeschakeld. yals de gebruikersinterface voor het downloaden van een afbeeldingsbestand wegvalt, kan de tekst alleen in het Engels correct worden weergegeven. ywanneer u bestanden downloadt, kunnen alleen bestanden met Engelse namen correct worden weergegeven. yeen onderdelenlijst voor Ez Download (Ez downloaden) kan maximaal 255 items bevatten.

11 Installatiemenu 11 Ez Download [TLL] GlobalClone00001.TLL [TLL] GlobalClone99999.TLL [EPK] M1A_ATSC_KR_RevNo2800_V01... [ Software Version ] Current : EPK : [ Forced Update Option ] SPI Boot LG Boot Logo [No Signal Image] Max Size : 1024KB Total Size : 0KB [ISM Bar Image] Max Size : 1024KB Total Size : 0KB [ISM User Image] Max Size : 1024KB Total Size : 0KB Apply Receive from USB (Ophalen van USB) Receive from USB Ez Download Receive from USB Send to USB Logo Image Download Send to Daisy Chain Select file type Global TLL Model TLL GlobalClone00001.TLL GlobalClone99999.TLL 1 2 Selecteer de gewenste bestanden met de toetsen of en druk op. Wanneer het downloaden is voltooid, schakelt de monitor over naar de stand-bymodus. Als het downloaden mislukt, schakelt het scherm over naar het oorspronkelijke installatiescherm.

12 12 Installatiemenu Send to USB (Verzenden naar USB) Ez Download Receive from USB Send to USB Logo Image Download Send to Daisy Chain Send To USB Select file type Global TLL Model TLL Select the file name and press to start ꔠ GlobalClone00001.TLL ꔡ 1 2 Selecteer de gewenste bestanden met de toetsen of en druk op. Als het downloaden is voltooid, schakelt het scherm over naar het oorspronkelijke installatiescherm. ymodel TLL: verschijnt onder de hoofdmap van uw USB-station in de indeling xx(modelnaam)xxxxx.tll. 'xxxxx' verwijst hierbij naar een nummer. Model TTL-bestanden worden alleen weergegeven wanneer deze compatibel zijn met het desbetreffende model, deze zijn alleen overdraagbaar wanneer de modelnamen overeenkomen. (Als het model bijvoorbeeld 43SE3B-5DC is, wordt het bijbehorende Model TLL-bestand opgeslagen als een bestand met een naam tussen xxse3b-5dc00001.tll en xxse3b-5dc99999.tll). yglobal TLL: verschijnt onder de hoofdmap op uw USB-station in de vorm van een GlobalClonexxxxx.TLL-bestand. 'xxxxx' verwijst hierbij naar een nummer. (Als bijvoorbeeld het model 43SE3B-5DC wordt gebruikt, wordt het bijbehorende Global TLL-bestand opgeslagen onder een naam die varieert van GlobalClone00001.TLL tot GlobalClone99999.TLL.) (* Een Global TLL-bestand kan alleen worden gekloond als het Model TLL-bestand dat zich in dezelfde map bevindt, eerst wordt verwijderd en verplaatst naar een andere map.) ywanneer zich in de bovenste map zowel Global TLL- als Model TLL-bestanden bevinden, drukt u op de rode knop om het Global TLL-bestand weer te geven of op de groene knop om het Model TLL-bestand weer te geven.

13 Installatiemenu 13 Logo Image Download (Logo-images downloaden) Met deze functie kunt u splashafbeeldingsbestanden downloaden naar uw monitor. Maak een map 'LG_MONITOR' aan op uw USB-flashstation en kopieer vervolgens een splashafbeeldingsbestand naar die map. 1 Selecteer het gewenste afbeeldingsbestand met de toetsen of en druk op. Ez Download Receive from USB Send to USB Logo Image Download Send to Daisy Chain Logo Image Download Image1.jpg Image2.jpg Image3.jpg 2 3 Wacht totdat het downloadproces is voltooid. Nadat het downloaden is voltooid, wordt de monitor uitgeschakeld en weer ingeschakeld. Wanneer de monitor wordt ingeschakeld, kunt u zien hoe uw nieuwe splashafbeelding eruitziet. yalleen JPEG-bestanden van 1 MB of kleiner kunnen worden gebruikt als splashafbeelding. yjpeg-bestanden met een progressieve codering kunnen niet worden gebruikt. yzorg ervoor dat splashafbeeldingen een resolutie hebben die geschikt is voor de schermresolutie van de monitor. yde maximale resolutie voor een splashafbeelding is een Full HD-resolutie van 1920 x 1080 en een HD-resolutie van 1360 x 768. De minimale resolutie voor een splashafbeelding is 64 x 64.

14 14 Installatiemenu Send to DaisyChain (Verzenden naar seriekoppeling) Met deze functie kunt u de instellingen van een monitor via RS-232C kopiëren naar andere monitoren. 1 2 U kunt de instellingen van uw huidige monitor overbrengen naar andere gekoppelde monitoren via RS-232C-uitgangen. De instellingen van de eerste monitor in de RS-232C-seriekoppeling worden gekopieerd, terwijl de instellingen van andere monitoren in de serie niet worden gekopieerd. 3 4 Selecteer eerst 'Send to DaisyChain' (Verzenden naar seriekoppeling) en vervolgens Yes (Ja) om de gegevens te verzenden, of No (Nee) om terug te keren naar het vorige menu. Herhaal dit totdat alle monitoren die zijn aangesloten op de uitgaande RS-232C-poort van de huidige monitor zijn uitgeschakeld. Nadat de monitoren zijn uitgeschakeld, schakelt u deze weer in en controleert u of de instellingen zijn gekopieerd. Ez Download Receive from USB Send to USB Logo Image Download Send to Daisy Chain All user settings will be Send to Daisy Chain. Still Continue? Yes No Transfer Start!!!!

15 Installatiemenu 15 Password Change (Wachtwoord wijzigen) U kunt uw wachtwoord wijzigen uit veiligheidsoverwegingen. Voer een nieuw 4-cijferig nummer in bij Change Password (Wachtwoord wijzigen). Voer hetzelfde nummer in bij Confirm Password (Wachtwoord bevestigen) om het nieuwe wachtwoord te bevestigen. LG Digital Signage Setup Password Change Password Change Set ID Setup Change Password Confirm Password * * * * * * * *

16 16 Installatiemenu Set ID Setup (Set-ID instellen) Met deze functie kunt u een ID instellen voor het product. LG Digital Signage Setup Password Change Set ID Setup Set ID Setup Set ID Lock Set ID Auto Set ID Reset ID No 1 Press Press Set ID Lock (Set-ID vergrendelen) yu kunt Set ID Lock (Set-ID vergrendelen) instellen door 'Yes (Ja)' te selecteren of annuleren door 'No (Nee)' te selecteren. Set ID (Instellen ID) ykies bij 'Set ID' (ID instellen) een identificatienummer tussen de 1 en 255 ( bij sommige modellen) en voer deze ID in. Auto Set ID (ID automatisch instellen) ymet deze functie wordt automatisch een ID voor het product ingesteld. Setting ID Automatically. Do you want to start with 1? (Current Set ID : 1) Yes No yals u deze functie instelt op Yes (Ja), wordt aan alle monitoren in de RS-232C-keten een automatisch gegenereerde set-id toegewezen die begint bij 1. yals u deze functie instelt op No (Nee), worden oplopende set-id's toegewezen aan de monitoren, te beginnen bij het eerste identificatienummer. yeen Set-ID kan niet worden verlaagd ten opzichte van de huidige waarde. Daarom wordt aangeraden dat u 'Reset ID' (ID terugzetten) uitvoert voordat u deze functie gebruikt. yde uitvoeringstijd is afhankelijk van de installatieomgeving. yals de bewerking 'Auto Set ID' (ID automatisch instellen) niet correct wordt uitgevoerd, schakel het product dan uit en weer in, en probeer het daarna opnieuw. yde Yes/No (Ja/Nee) opties werken alleen op de eerste monitor in de koppelingsketen. Reset ID (ID terugzetten) ymet deze functie wordt de Set-ID van het product geïnitialiseerd. ynadat deze functie is uitgevoerd, is de toegewezen identificatiecode van alle monitoren in de RS-232C-seriekoppeling teruggezet naar 1. yzorg ervoor dat u Auto Set ID/Reset ID (ID automatisch instellen/id terugzetten) uitvoert wanneer Picture ID (Beeld-ID) is ingesteld op Off (Uit).

17 Installatiemenu 17 (Configuratie instellen) Met deze functie kunt u een gedetailleerde configuratie van het product instellen. LG Digital Signage Setup Password Change Set ID Setup Splash Offset Time USB Auto Playback 15Min Auto Off Automatic Standby Screen Saver Cube +0 sec Disable Disable 4 hours Yes Splash Offset Time (Uitsteltijd splash) ymet deze functie kunt u aangeven hoe lang een splashafbeelding moet worden weergegeven. yu kunt een tijdsduur selecteren van 0 tot 10 seconden. USB Auto Playback (USB automatisch afspelen) ymet deze functie worden videobestanden die zijn opgeslagen op een USB-opslagapparaat automatisch afgespeeld. ydeze functie wordt geactiveerd als u een USB-apparaat aansluit op uw monitor of wanneer u uw monitor inschakelt terwijl hierop een USB-apparaat is aangesloten. yvideobestanden moeten zich bevinden in de hoofdmap, in de eerste partitie van uw USB-opslagapparaat. yalle videobestanden die zich hier bevinden, worden herhaaldelijk afgespeeld. yals er zowel op de USB 1-poort als op de USB 2-poort een USB-opslagapparaat is aangesloten, wordt de inhoud afgespeeld van het USB-opslagapparaat dat is aangesloten op de USB 1-poort. 15 Min Auto Off (Na 15 minuten automatisch uitschakelen) yhier kunt u instellen of u de optie '15 Min Force Off' (Na 15 minuten geforceerd uitschakelen) wilt gebruiken. ydeze functie kan worden ingesteld op On (Aan) of Off (Uit). yon (Aan): als er 15 minuten lang geen signaal is, wordt het product uitgeschakeld. yoff (Uit): '15 Min Force Off' (Na 15 minuten geforceerd uitschakelen) is uitgeschakeld. yhet wordt aanbevolen dat u deze functie uitschakelt als u van plan bent het product langere tijd te gaan gebruiken. Automatic Standby (Automatische stand-by) yhiermee geeft u aan of de functie '4 Hours Off' (Na 4 uur uitschakelen) moet worden gebruikt. ydeze functie kan worden ingesteld op On (Aan) of Off (Uit). yals u deze functie instelt op On (Aan), wordt het product uitgeschakeld wanneer er gedurende 4 uur op geen enkele knop op de afstandsbediening is gedrukt. yals u deze functie instelt op Off (Uit), is de functie '4 Hours Off' (Na 4 uur uitschakelen) uitgeschakeld. yhet wordt aanbevolen dat u deze functie uitschakelt als u van plan bent het product langere tijd te gaan gebruiken. Screen Saver Cube (Schermbeveiligingskubus) ymet deze screensaver-functie kunt u de 360 graden roterende LG-kubus die op het scherm verschijnt wanneer er geen signaal is, in- of uitschakelen.

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding DB22D-P De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kunnen de specificaties zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.

Nadere informatie

CamTech. RAS Plus. Gebruikershandleiding. Remote Administration System Plus HELPDESK : 0900-27274357. Postbus 218 510 AE Drunen

CamTech. RAS Plus. Gebruikershandleiding. Remote Administration System Plus HELPDESK : 0900-27274357. Postbus 218 510 AE Drunen CamTech RAS Plus Remote Administration System Plus Gebruikershandleiding Postbus 218 510 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl Remote Administration

Nadere informatie

4Ch H.264 Hardware Codec H.264 Network DVR

4Ch H.264 Hardware Codec H.264 Network DVR 4Ch H.264 Hardware Codec H.264 Gebruikers Handleiding VER 2.0 4 Kanaals Netwerk DVR Real-time afspelen / USB backup The most stable and reliable real stand alone Digital Video Multiplex Recorder Installatie

Nadere informatie

Netwerkcamera. Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later.

Netwerkcamera. Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later. Gebruikershandleiding Netwerkcamera Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later. Modellen LNB5220 1505 (V1.0) Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

FP241VW 24" breedbeeld LCD-monitor Gebruikershandleiding

FP241VW 24 breedbeeld LCD-monitor Gebruikershandleiding FP241VW 24" breedbeeld LCD-monitor Gebruikershandleiding Copyright i Copyright 2007 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

FP241W 24" breedbeeld LCD-monitor Gebruikershandleiding

FP241W 24 breedbeeld LCD-monitor Gebruikershandleiding FP241W 24" breedbeeld LCD-monitor Gebruikershandleiding Copyright i Copyright 2006 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Nederlandse Versie 1.2

Gebruikershandleiding. Nederlandse Versie 1.2 Gebruikershandleiding Nederlandse Versie 1.2 Inhoudsopgave 1. Programma introductie...4 2. Voorbereidingen voor bediening...4 2.1 Minimale systeemeisen...4 2.2 evideoclient16 installeren...4 2.3 Netwerk

Nadere informatie

2-4 Partitionering afsluiten...13

2-4 Partitionering afsluiten...13 Inhoudsopgave Wat u moet doen voor u de Reborn kaart installeert.........................3 Algemene informatie over de Reborn kaart.................................4 Flow Chart Windows NT/2000...........................................5

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SYNCMASTER 943NW http://nl.yourpdfguides.com/dref/778268

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SYNCMASTER 943NW http://nl.yourpdfguides.com/dref/778268 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

MONITOR SIGNAGE GEBRUIKERSHANDLEIDING. www.lg.com 32SE3B 43SE3B 49SE3B 55SE3B 65SE3B 32SE3KB 43SE3KB 49SE3KB 55SE3KB 65SE3KB

MONITOR SIGNAGE GEBRUIKERSHANDLEIDING. www.lg.com 32SE3B 43SE3B 49SE3B 55SE3B 65SE3B 32SE3KB 43SE3KB 49SE3KB 55SE3KB 65SE3KB GEBRUIKERSHANDLEIDING MONITOR SIGNAGE Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding om deze in de toekomst te kunnen raadplegen. 32SE3B 43SE3B 49SE3B 55SE3B

Nadere informatie

G2411HD/G2412HD LCD Kleurenmonitor Gebruikershandleiding

G2411HD/G2412HD LCD Kleurenmonitor Gebruikershandleiding G2411HD/G2412HD LCD Kleurenmonitor Gebruikershandleiding Copyright i Copyright 2009 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Acer Iconia Modelnummer:... Serienummer*:... Aankoopdatum:... Plaats van aankoop:...

Acer Iconia Modelnummer:... Serienummer*:... Aankoopdatum:... Plaats van aankoop:... 2 2013. Alle rechten voorbehouden. Acer Iconia -gebruikershandleiding Model: A3-A10 Deze uitgave: 10/2013 Acer Iconia Modelnummer:... Serienummer*:... Aankoopdatum:... Plaats van aankoop:... * Opmerking:

Nadere informatie

Handleiding Reborn Max Reborn PCI Kaart Max Voor DOS, Windows 95 tot/met Windows XP Uitgave november 2002

Handleiding Reborn Max Reborn PCI Kaart Max Voor DOS, Windows 95 tot/met Windows XP Uitgave november 2002 Handleiding Reborn Max Reborn PCI Kaart Max Voor DOS, Windows 95 tot/met Windows XP Uitgave november 2002 Wasaweg 3a 9723 JD Groningen Tel. Algemeen: +3150-8506960 Tel. Support: +3150-8506968 Fax: +3150-8506969

Nadere informatie

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product!

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Al onze producten vallen onder een voorwaardelijke garantie die tot 12 maanden na datum van aankoop de hardware dekt. Daarbij hanteren wij voor al onze producten

Nadere informatie

XL2420T / XL2420TX XL2720T Gebruikershandleiding

XL2420T / XL2420TX XL2720T Gebruikershandleiding XL2420T / XL2420TX XL2720T Gebruikershandleiding Copyright Copyright 2013 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be - 1. Aspire-desktopcomputer Gebruikershandleiding

Downloaded from www.vandenborre.be - 1. Aspire-desktopcomputer Gebruikershandleiding - 1 Aspire-desktopcomputer Gebruikershandleiding 2-2013. Alle rechten voorbehouden. Aspire-desktopcomputer Dekt: Towermodellen Deze uitgave: October 2013 Meld u aan voor een Acer ID en schakel Acer externe

Nadere informatie

Veiligheidswaarschuwing

Veiligheidswaarschuwing Veiligheidswaarschuwing! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Let op Plaats geen objecten binnen een straal van 15 cm van de eenheid. De eenheid bereikt hoge temperaturen, wat het risico op brandwonden veroorzaakt. Gebruik

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Over de AC Ryan Playon!HD... 14 3. Instellingsmenu... 18 4. Blader Menu... 26

Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Over de AC Ryan Playon!HD... 14 3. Instellingsmenu... 18 4. Blader Menu... 26 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Voorwoord... 2 1.2 Geleverde onderdelen... 3 1.3 Waarschuwingen... 3 1.4 Aansluiten... 5 1.5 In- en uitschakelen... 11 1.6 Menutaal... 12 1.7 Harde schijf Formatteren...

Nadere informatie

Real Time DVR. SHR-2160/2162/2080/2082 Gebruikershandleiding. Nederlands

Real Time DVR. SHR-2160/2162/2080/2082 Gebruikershandleiding. Nederlands Real Time DVR SHR-2160/2162/2080/2082 Gebruikershandleiding Inhoud v Veiligheidsvoorschriften 5 Hoofdstuk 5 Menu-instellingen vi Voor we beginnen 5-1 5-2 Voor gebruik 1. System (Systeem) Goedkeuringen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Divitec Nederland BV 2 Remote Administration System Plus (RASplus) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Overzicht 5 1.1 In deze handleiding.... 5 1.2 Functies in RASplus... 5 1.3 Productinformatie..

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Voor NAS (Network Attached Storage) Ver.1.0.0.0710 (Voor ADM 1.0) Inhoudsopgave Gebruikershandleiding ASUSTOR NAS 1. Inleiding... 5 2. Vooraf geïnstalleerde apps... 6 2.1. Settings

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://nl.yourpdfguides.com/dref/778262

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://nl.yourpdfguides.com/dref/778262 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

CamTech IDR 4016. Handleiding. Intelligente Digitale Recorder HELPDESK : 0900-27274357. Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen. Postbus 218 510 AE Drunen

CamTech IDR 4016. Handleiding. Intelligente Digitale Recorder HELPDESK : 0900-27274357. Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen. Postbus 218 510 AE Drunen CamTech IDR 4016 Intelligente Digitale Recorder Handleiding Postbus 218 510 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl Inhoudsopgave 1 Product informatie...1

Nadere informatie

EM6250HD Easy Pro View HD IP camera

EM6250HD Easy Pro View HD IP camera EM6250HD Easy Pro View HD IP camera 2 NEDERLANDS EM6250HD Easy Pro View HD IP camera Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 4 1.1 Update informatie... 4 1.2 Inhoud van de verpakking... 4 1.3 Wat heb je nodig

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING OPERATING INSTRUCTIONS MODE D'EMPLOI 40LED8110CSW

GEBRUIKSAANWIJZING OPERATING INSTRUCTIONS MODE D'EMPLOI 40LED8110CSW GEBRUIKSAANWIJZING OPERATING INSTRUCTIONS MODE D'EMPLOI 40LED8110CSW KLEURENTELEVISIE MET AFSTANDSBEDIENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL TELEVISEUR COULEUR A TELECOMMANDE 50248891 Inhoudsopgave

Nadere informatie

E-MANUAL. Bedankt voor het aanschaffen van dit Samsungproduct. Registreer uw product voor een uitgebreidere service op. www.samsung.

E-MANUAL. Bedankt voor het aanschaffen van dit Samsungproduct. Registreer uw product voor een uitgebreidere service op. www.samsung. E-MANUAL Bedankt voor het aanschaffen van dit Samsungproduct. Registreer uw product voor een uitgebreidere service op www.samsung.com/register Model Serienummer Inhoud Videoapparaten aansluiten Snelgidsen

Nadere informatie

Aspire Switch 10 Gebruikershandleiding

Aspire Switch 10 Gebruikershandleiding Aspire Switch 10 Gebruikershandleiding 2-2014. Alle rechten voorbehouden. Aspire Switch 10 Dekt: SW5-011 Deze uitgave: 05/2014 Geregistreerd modelnummer: P0JAC Meld u aan voor een Acer ID en schakel Acer

Nadere informatie

MX768/MW769 Digital Projector Gebruikershandleiding

MX768/MW769 Digital Projector Gebruikershandleiding MX768/MW769 Digital Projector Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van de projector...10

Nadere informatie

W1300 Digital Projector Home Cinema Series Gebruikershandleiding

W1300 Digital Projector Home Cinema Series Gebruikershandleiding W1300 Digital Projector Home Cinema Series Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Kenmerken van de projector... 7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van de projector...9

Nadere informatie

V.1.0. thinknx configurator Handleiding. Configurator handleiding 1

V.1.0. thinknx configurator Handleiding. Configurator handleiding 1 thinknx configurator Handleiding Configurator handleiding 1 Inhoudsopgave Installatie... 4 Dowload software... 4 IP Changer... 5 Aansluitingen... 6 thinknx Configurator... 6 Knoppen omschrijving... 8 Het

Nadere informatie