Uw gebruiksaanwijzing. LINKSYS WET610N

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw gebruiksaanwijzing. LINKSYS WET610N http://nl.yourpdfguides.com/dref/5435211"

Transcriptie

1 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen, maat, accessoires, enz.). Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding. Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding Handleiding Bedieningshandleiding Instructiehandleiding

2 Handleiding samenvatting: Als u geavanceerde instellingen wilt configureren, gebruikt u het handige hulpprogramma op browserbasis. De knop Wi-Fi Protected Setup Als uw router Wi-Fi Protected Setup ondersteunt en WPA- of WPA2-beveiliging gebruikt, kunt u Wi-Fi Protected Setup gebruiken om automatisch verbinding te maken met de bridge. raadpleeg Wireless (WLAN) > Basic Wireless Settings (Standaardinstellingen WLAN) op pagina 7 als u Wi-Fi Protected Setup wilt gebruiken. De LED Wi-Fi Protected Setup (Blauw/Oranje) De LED knippert twee minuten blauw tijdens Wi-Fi Protected Setup. de LED licht blauw op als WLANbeveiliging is ingeschakeld. Als er zich een fout voordoet tijdens het Wi Fi Protected Setupproces, brandt de LED oranje. controleer of de netwerkrouter Wi Fi Protected Setup ondersteunt. Wacht totdat de LED uit gaat en probeer het vervolgens opnieuw. Voeding (Blauw) De LED Voeding brandt wanneer de bridge wordt ingeschakeld. LED's op apparaat WES610N WET610N 2 Linksys WES610N/WET610N Productoverzicht Poorten op apparaat WES610N WET610N Ethernet De Ethernetpoort(en) verbindt/verbinden d e br idge met een computer of een ander Ethernetnetwerkapparaat. De WES610N heeft vier poorten; de WET610N heeft één poort. Reset De fabrieksinstellingen van de bridge kunnen op twee manieren worden hersteld. U kunt ongeveer vijf seconden lang op de knop Reset drukken of de standaardwaarden herstellen vanuit het scherm Administration (Administratie) > Factory Defaults (Fabrieksinstellingen) in het browsergebaseerde hulpprogramma van de bridge. De WES610N heeft een resetknop aan de onderzijde en de WET610N heeft een resetknop op de achterzijde. voeding Via de poort Voeding is de bridge aangesloten op de meegeleverde netstroomadapter. 3 Linksys WES610N/WET610N Controlelijst voor WLAN-beveiliging Controlelijst voor WLAN-beveiliging Vanwege het gebruiksgemak en de gemakkelijke installatieprocedure worden er steeds meer draadloze netwerken opgezet in huizen die over een snelle internetverbinding beschikken. Deze netwerken maken gebruik van radiogolven voor de verzending van informatie en zijn daarom een gemakkelijk doelwit voor indringers. De signalen van uw draadloze netwerk kunnen worden onderschept, op dezelfde manier als bij mobiele of draadloze telefoons. Het is niet mogelijk om met fysieke maatregelen te verhinderen dat anderen verbinding met uw draadloze netwerk maken, maar u kunt uw netwerk wel op andere manieren beveiligen. MAC-adresfiltering inschakelen U kunt MAC-adresfiltering (Media Access Control) inschakelen voor de routers van Linksys. Het MAC-adres is een unieke reeks cijfers en letters toegekend aan elk netwerkapparaat. Als MAC-adresfiltering is ingeschakeld, is het draadloze netwerk alleen toegankelijk voor draadloze apparatuur met specifieke MAC-adressen. U kunt bijvoorbeeld een specifiek MAC-adres opgeven voor elke computer in uw huis, zodat alleen die computers toegang hebben tot uw draadloze netwerk. Standaardnaam of SSID van het draadloze netwerk wijzigen Voor draadloze apparatuur wordt in de fabriek een naam voor het draadloze netwerk of SSID (Service Set Identifier) ingesteld. Dit is de naam van uw draadloze netwerk en deze mag maximaal 32 tekens lang zijn. Voor draadloze apparatuur van Linksys wordt standaard linksys als naam van het draadloze netwerk gebruikt. U kunt uw draadloze netwerk onderscheiden van eventuele andere draadloze netwerken in de omgeving door een unieke naam voor uw draadloze netwerk op te geven. Gebruik hiervoor geen persoonlijke informatie (zoals een fiscaal nummer), want deze informatie is zichtbaar voor iedereen die naar draadloze netwerken zoekt. Versleuteling inschakelen De gegevens die via een draadloos netwerk worden verzonden, kunnen middels versleuteling worden beveiligd. Met Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2) en Wired Equivalent Privacy (WEP) beschikt u over verschillende beveiligingsniveaus voor draadloze communicatie. Versleuteling met WPA/WPA2 biedt een betere beveiliging van uw netwerk dan WEP, omdat WPA/WPA2-versleuteling gebruikmaakt van dynamische sleutels. U moet het hoogst mogelijke beveiligingsniveau gebruiken voor de versleuteling van uw netwerkapparatuur om de door u verzonden en ontvangen informatie te beveiligen. WEP is een oudere versleutelingsmethode die soms moet worden gebruikt voor oudere apparatuur waarop WPA niet wordt ondersteund. Standaardwachtwoord wijzigen Als u de instellingen van draadloze apparatuur zoals access points en routers wilt wijzigen, wordt u om een wachtwoord gevraagd. In de fabriek wordt een standaardwachtwoord ingesteld voor deze apparatuur. het standaardwachtwoord voor Linksys is admin. Hackers kennen deze standaardwaarden en kunnen deze gebruiken om toegang te krijgen tot uw draadloze apparatuur en uw netwerkinstellingen te wijzigen. U kunt deze onrechtmatige wijzigingen verhinderen door het wachtwoord van uw apparaat aan te passen, zodat onbevoegden dit moeilijk kunnen raden. Algemene richtlijnen voor netwerkbeveiliging Beveiliging van draadloze netwerken is alleen effectief als ook het onderliggende netwerk is beveiligd. U kunt alle computers van het netwerk beveiligen met een wachtwoord. Bovendien kunt u bestanden met gevoelige informatie ook nog afzonderlijk beveiligen met een wachtwoord. In bepaalde toepassingen wordt het delen van bestanden geactiveerd zonder uw instemming en/of zonder dat u het weet. 4 Linksys WES610N/WET610N Controlelijst voor WLAN-beveiliging Aanvullende beveiligingstips Houd draadloze routers, access points en gateways uit de buurt van buitenmuren en ramen. Schakel draadloze routers, access points en gateways uit wanneer u ze niet gebruikt ('s nachts, tijdens uw vakantie). gebruik sterke wachtzinnen van ten minste acht tekens. Gebruik geen woorden uit het woordenboek, maar een combinatie van cijfers en letters. gebruik sterke wachtzinnen van ten minste acht tekens. Als u de geavanceerde instellingen ervan echter wilt wijzigen, gebruik dan het browsergebaseerde hulpprogramma. In dit hoofdstuk komen alle webpagina's van het hulpprogramma en de belangrijkste functies op deze pagina's aan de orde. U kunt het hulpprogramma openen via een webbrowser op een computer die via een netwerk is aangesloten op de bridge. Het browsergebaseerde hulpprogramma heeft de volgende hoofdtabbladen: Setup (Instellingen), Wireless (WLAN), Administration (Administratie), en Status. Nadat u op één van de hoofdtabbladen hebt geklikt, worden meer tabbladen weergegeven. gebruik sterke wachtzinnen van ten minste acht tekens. U dient de Ethernetverbinding op de computer te configureren met een vast IP-adres en een subnetmasker. Het IP-adres van uw Ethernetadapter moet zijn ingesteld op een specifiek IP-adres. Y in (vervang x door een getal tussen 1 en 254 en vervang y door een getal tussen 0 en 255). De stappen die u moet uitvoeren om een vast IP-adres toe te wijzen aan de Ethernetadapter op uw computer zijn per besturingssysteem verschillend.

3 raadpleeg de documentatie van uw specifieke besturingssysteem voor instructies. Nadat u een vast IP-adres hebt toegewezen aan uw Ethernetadapter, start u uw webbrowser en geeft u het IP-adres van de adapter op (de standaardinstelling is 169. Er wordt nu een scherm weergegeven waarin u uw wachtwoord kunt invoeren. (Gebruikers met een ander besturingssysteem dan Windows XP zien een soortgelijk scherm. ) Laat het veld User Name (Gebruikersnaam) leeg. Voer het wachtwoord in dat u hebt gemaakt in de installatiewizard. Als u geen nieuw wachtwoord hebt gemaakt, gebruikt u het standaardwachtwoord admin. (U kunt een nieuw wachtwoord instellen vanaf het scherm Administration (Administratie ) > Management (Beheer). Als de bridge is aangesloten op een netwerk met een DHCP-server (meestal de netwerkrouter), wijst de DHCP-server een IP-adres toe aan de bridge. Als er geen DHCP-server is, gebruikt de bridge het standaard vast IP-adres, 169. (Als u via het browsergebaseerde hulpprogramma een permanent vast IP-adres op de bridge hebt ingesteld, voert u in plaats daarvan het vaste IP-adres in. ) Opmerking Opmerking Als u niet weet wat het IP-adres van de bridge is, kunt u dit IP-adres vinden in de DHCP clients table (Clienttabel DHCP) van uw router. Druk met een rechtgebogen paperclip ongeveer vijf seconden op de knop Reset op de bridge. Als er geen DHCP-server wordt gevonden, gebruikt de bridge het standaard vast IP-adres, , totdat er een DHCP-server wordt gedetecteerd die een dynamisch IP-adres toewijst aan de bridge. Als het scherm om uw wachtwoord in te voeren niet wordt weergegeven, wacht u twee minuten en probeert u het opnieuw. Opmerking 6 Linksys WES610N/WET610N Geavanceerde configuratie Network Setup (Netwerkinstellingen) Hiermee bepaalt u of een DHCPserver, bijvoorbeeld uw netwerkrouter, automatisch een IP-adres toewijst aan de bridge (Automatic Configuration - DHCP (Automatische configuratie DHCP)) of dat het IP-adres handmatig wordt ingesteld (Static IP (Vast IP-adres)). Bridge IP (IP van bridge) Als uw netwerk een DHCP-server heeft, bijvoorbeeld uw netwerkrouter, die IP-adressen toewijst aan uw netwerkapparaten, gebruikt u de standaardinstelling Automatic Configuration - DHCP (Automatische configuratie DHCP). de bridge vraagt een IP-adres van de DHCP-server (meestal de netwerkrouter). Als er geen DHCP-server wordt gevonden, gebruikt de bridge het standaard vast IP-adres, , totdat er een DHCP-server wordt gedetecteerd die een dynamisch IP-adres toewijst aan de bridge. Selecteer Static IP (Vast IP-adres) als u een permanent vast IP-adres voor de bridge wilt instellen. Als u Static IP (Vast IP-adres) selecteert, dient u de volgende velden in te vullen: Setup (Instellingen) > Basic Setup (Basisinstellingen) Het eerste scherm dat wordt weergegeven, is het scherm Basic Setup (Basisinstellingen). Gebruik dit scherm om de taal van het browsergebaseerde hulpprogramma of de instellingen voor het bekabelde Ethernetwerk van de bridge te wijzigen. Static IP Address (Vast IP-adres) Voer een uniek IP-adres in dat zal worden gebruikt om het browsergebaseerde hulpprogramma te openen. Er zijn twee manieren om de instellingen van de bridge te configureren: handmatig en met Wi-Fi Protected Setup. Wi-Fi Protected Setup is een functie waarmee u uw draadloze netwerk op eenvoudige wijze kunt instellen. Als uw netwerkrouter Wi-Fi Protected Setup ondersteunt en WPA- of WPA2-beveiliging gebruikt, kunt u Wi Fi Protected Setup gebruiken om automatisch verbinding te maken met de bridge. Network Name (SSID) (Netwerknaam (SSID)) De SSID is de netwerknaam die door alle apparaten in een draadloos netwerk wordt gedeeld. Deze SSID moet voor alle apparaten in het draadloze netwerk hetzelfde zijn. De SSID is hoofdlettergevoelig en mag niet langer zijn dan 32 alfanumerieke tekens (u kunt alle tekens op het toetsenbord gebruiken). Zorg ervoor dat deze instelling overeenkomt met de instelling op uw draadloze router of access point. Voor extra veiligheid is het raadzaam de standaard-ssid (linksys) te wijzigen in een unieke naam. wpa2 Personal WPA2 is een geavanceerdere, veiligere versie van WPA. 8 ption (Versleuteling) WPA2 ondersteunt twee versleutelingsmethoden: TKIP en AES, met dynamische versleutelingssleutels. selecteer de versleutelingsmethode: AES, of TKIP of AES. de instructies voor de geselecteerde methode. de standaardinstelling is Yes (Ja). Selecteer No (Nee) om deze optie uit te schakelen. de standaardinstelling is Yes (Ja). Selecteer No (Nee) om deze optie uit te schakelen. Timeout (ADDBA-timeout) Met deze optie bepaalt u de tijdsperiode waarna de ADDBA-sessie wordt beëindigd als er in deze tijdsperiode geen frames worden uitgewisseld door de ACK-overeenkomst (Block Acknowledgement). Aggregation Window Size (Grootte aggregatievenster) Met deze optie bepaalt u het maximumaantal pakketten dat wordt verzonden zonder ACK's te krijgen. Background (Achtergrond) Use Aggregation (Aggregatie gebruiken) Met deze optie bepaalt u of de MAClaag (Media Access Control) een ADDBA-sessie (Add Block Acknowledgement) configureert. de standaardinstelling is Yes (Ja). Selecteer No (Nee) om deze optie uit te schakelen. Timeout (ADDBA-time-out) Met deze optie bepaalt u de tijdsperiode waarna de ADDBA-sessie wordt beëindigd als er in deze tijdsperiode geen frames worden uitgewisseld door de ACK-overeenkomst (Block Acknowledgement). Aggregation Window Size (Grootte aggregatievenster) Met deze optie bepaalt u het maximumaantal pakketten dat wordt verzonden zonder ACK's te krijgen. Video Use Aggregation (Aggregatie gebruiken) Met deze optie bepaalt u of de MAClaag (Media Access Control) een ADDBA-sessie (Add Block Acknowledgement) configureert. de standaardinstelling is Yes (Ja). Selecteer No (Nee) om deze optie uit te schakelen. de standaardinstelling is Yes (Ja). Selecteer No (Nee) om deze optie uit te schakelen. Timeout (ADDBA-time-out) Met deze optie bepaalt u de tijdsperiode waarna de ADDBA-sessie wordt beëindigd als er in deze tijdsperiode geen frames worden uitgewisseld door de ACK-overeenkomst (Block Acknowledgement). Aggregation Window Size (Grootte aggregatievenster) Met deze optie bepaalt u het maximumaantal pakketten dat wordt verzonden zonder ACK's te krijgen. Geavanceerde configuratie Timeout (ADDBA-time-out) Met deze optie bepaalt u de tijdsperiode waarna de ADDBA-sessie wordt beëindigd als er in deze tijdsperiode geen frames worden uitgewisseld door de ACKovereenkomst (Block Acknowledgement). Aggregation Window Size (Grootte aggregatievenster) Met deze optie bepaalt u het maximumaantal pakketten dat wordt verzonden zonder ACK's te krijgen. (Spraak) Use Aggregation (Aggregatie gebruiken) Met deze optie bepaalt u of de MAClaag (Media Access Control) een ADDBA-sessie (Add Block Acknowledgement) configureert.

4 de standaardinstelling is Yes (Ja). Selecteer No (Nee) om deze optie uit te schakelen. de standaardinstelling is Yes (Ja). Selecteer No (Nee) om deze optie uit te schakelen. De instellingen in het scherm Advanced Wireless Settings (Geavanceerde instellingen WLAN) zijn alleen geschikt voor geavanceerde gebruikers. Opmerking 13 Linksys WES610N/WET610N Advanced Wireless Settings (Geavanceerde instellingen WLAN) Use LDPC (LDPC gebruiken) Met Low-Density Parity-Check Code (LDPC) schakelt u de foutcorrectie in of uit om het risico op gegevensverlies in kanalen met veel ruis te verlagen. Het algoritme voor het aanpassen van de snelheid heeft automatisch de LDPC-codering uitgeschakeld bij het werken op hoge PHY-snelheden (hoger dan 162). ERP Protection Type (Type ERP-beveiliging) Met deze optie configureert u de beveiliging van OFDM-pakketten ondanks de aanwezigheid van 802. De RTS/CTS- en CTS2Selfpakketten veroorzaken overhead, waardoor de doorvoer mogelijk lager wordt. De RTS/CTS-optie zorgt voor een betere dekking maar een lagere doorvoer in vergelijking met CTS2Self, omdat de RTS/CTS-optie bevestiging van het ontvangende apparaat vraagt. gebruik de standaardinstelling RTS/CTS om de optie RTS/CTS te gebruiken. De optie None (Geen) kan ertoe leiden dat OFDM- en CCK-pakketten met elkaar botsen. 11n Protection Type (Type 11n-beveiliging) Met deze optie configureert u de beveiliging van non-ht-apparaten (non-high Throughput) binnen het draadloze netwerk. Als de draadloze router (of het access point) een koppeling van een ouder non-ht-apparaat detecteert, verstuurt het vóór de gegevensoverdracht een signaal naar alle HT-apparaten zodat deze het RTS/CTS- of CTS2Self-mechanisme gebruiken. Deze functie ondersteunt ook alle standaard n-beveiligingen, inclusief MIMO. De RTS/CTS-optie zorgt voor een betere dekking maar een lagere doorvoer in vergelijking met CTS2Self, omdat de RTS/CTS-optie bevestiging van het ontvangende apparaat vraagt. gebruik de standaardinstelling RTS/CTS om de optie RTS/CTS te gebruiken. De optie None (Geen) kan ertoe leiden dat HT-pakketten en oudere pakketten met elkaar botsen. Percentage of maximal transmit power (Percentage van maximaal verzendvermogen) Met deze optie stelt u het percentage van het maximale verzendvermogen in vergelijking met de beperkingen van de regio in. als de beperkingen van de regio overdrachten toestaat tot 20 db, is het maximale verzendvermogen met een percentage van 50% 10 db. Selecteer het percentage dat u wilt gebruiken: 12%, 25%, 50% of 100%. de standaardinstelling is 100%. Geavanceerde configuratie QoS Classification Type (Type QoSclassificatie) Met deze optie stelt u D- of Q-toewijzing in van het veld IP DSCP/TOS voor WMM-prioriteiten (Background (Achtergrond), Best Effort (Beste poging), Video, Voice (Spraak)). 1Q, die door sommige IPTV-streams wordt gebruikt. Administration (Administratie) > Management (Beheer) Gebruik dit scherm om specifieke functies van de bridge te beheren: toegang tot het webgebaseerde hulpprogramma, back up maken van het configuratiebestand en opnieuw opstarten. management (Beheer) Toegang tot bridge Gebruik een wachtwoord om het browsergebaseerde hulpprogramma te beveiligen. 14 Linksys WES610N/WET610N Bridge Password (Wachtwoord van bridge) Voer een nieuw wachtwoord in voor de bridge. Re-enter to Confirm (Voer opnieuw in ter bevestiging) Voer het wachtwoord nogmaals in om het te bevestigen. Idle Timeout (Time-out bij inactiviteit) Er treedt een time out op bij het aanmelden na een periode van inactiviteit die u opgeeft. Geavanceerde configuratie Factory Defaults (Fabrieksinstellingen) Restore All Settings (Alle instellingen herstellen) Klik op Restore All Settings (Alle instellingen herstellen) om de instellingen van de bridge terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. U hebt dan alleen toegang tot het browsergebaseerde hulpprogramma via een bekabelde aansluiting. Houd de standaardinstelling Enabled (Ingeschakeld) als u draadloze toegang tot het browsergebaseerde hulpprogramma van de bridge wilt toestaan. Selecteer Disabled (Uitgeschakeld) als u de draadloze toegang tot het hulpprogramma wilt blokkeren. Backup and Restore (Back-up en herstel) Backup (Backup) Klik op Backup Configurations (Back-up van configuraties maken) om een back-up te maken van het configuratiebestand van de bridge. Administration (Administratie) > Upgrade Firmware (Firmware upgraden) Gebruik dit scherm om een upgrade uit te voeren van de firmware van de bridge. Voer alleen een upgrade van de firmware uit wanneer u problemen ondervindt met de bridge of als de nieuwe firmware een functie heeft die u wilt gebruiken. System Reboot (Systeem opnieuw opstarten) Reboot (Herstarten) Klik op Start to Reboot (Nu herstarten) om de bridge opnieuw op te starten. klik op Save Settings (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik op Cancel Changes (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren. Administration (Administratie) > Factory Defaults (Fabrieksinstellingen) Met dit scherm kunt u de configuratie van de bridge terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Com/support, voordat u een upgrade op de firmware uitvoert. Upgrade Firmware (Firmware upgraden) Please select a file to upgrade the firmware (Selecteer het bestand dat de upgrade voor de firmware bevat) Klik op Browse (Bladeren) en selecteer het upgradebestand voor de firmware. klik vervolgens op Start to Upgrade (Upgrade starten) en volg de instructies op het scherm. 15 Linksys WES610N/WET610N Geavanceerde configuratie Status > Bridge De informatie over de huidige status van de bridge wordt weergeven. Wireless (WLAN) Link Status (Verbindingsstatus) De status van de verbinding met uw draadloze netwerk wordt weergegeven. MAC Address (MAC-adres) Dit is het MAC-adres van de bridge zoals dit wordt weergegeven in uw lokale draadloze netwerk. Network Name (SSID) (Netwerknaam (SSID)) De naam van het draadloze netwerk of SSID wordt weergegeven. Channel Width (Kanaalbreedte) De kanaalbreedte in MHz die door uw draadloze netwerk wordt gebruikt, wordt weergegeven. Wide Channel (Breed kanaal) Afhankelijk van de kanaalinstellingen van uw netwerkrouter wordt de instelling voor Breed kanaal weergegeven. Als u Wide - 40MHz Channel (Breed - kanaal 40 MHz) hebt geselecteerd als instelling voor de radioband van de router of voor Breed kanaal, is deze instelling uw primair Wireless-N kanaal. Standard Channel (Standaardkanaal) De instelling voor het standaardkanaal wordt weergegeven. Als u Wide - 40MHz Channel (Breed - kanaal 40 MHz) hebt geselecteerd als instelling voor de radioband van de router of voor breed kanaal, is het standaardkanaal een secundair kanaal voor Wireless-N. Linksys WES610N/WET610N Probleemoplossing Probleemoplossing WES610N/WET610N Uw computer of een ander bekabeld Ethernetapparaat kan niet communiceren met de draadloze router.

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Controleer in het scherm Basic Wireless Settings (Standaardinstellingen WLAN) of de netwerknaam (SSID) overeenkomt met de naam van uw draadloze netwerk. Als de bridge is aangesloten op een netwerk met een DHCP-server (meestal de netwerkrouter), wijst de DHCP-server een IP-adres toe aan de bridge. Als er geen DHCP-server is, gebruikt de bridge het standaard vaste IP-adres, 169. Als u wilt dat de bridge altijd een vast IP-adres gebruikt, volgt u onderstaande instructies: 1. De computer met bridge of een ander bekabeld Ethernetapparaat communiceert niet met een ander draadloos apparaat (zoals een computer of printer). Controleer bij het invoeren van het wachtwoord of u hoofdletters moet gebruiken. Als u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u de fabrieksinstellingen van de bridge herstellen. Houd de knop Reset ongeveer vijf seconden ingedrukt; het wachtwoord wordt hersteld naar de fabrieksinstellingen: admin. Ook alle overige instellingen van de bridge worden naar de fabrieksinstellingen hersteld. (Voor toegang tot het browsergebaseerde hulpprogramma voert u admin in het veld Password (Wachtwoord) in. ) Als u wijzigingen hebt doorgevoerd via het browsergebaseerde hulpprogramma, worden de nieuwe instellingen niet op het scherm weergegeven. klik in uw webbrowser op Refresh (Vernieuwen). Als de instellingen niet worden weergegeven, volgt u deze instructies: 1. Wacht vijf seconden en sluit de netstroomadapter weer aan op de bridge. Com/support als uw vragen niet zijn behandeld in deze bijlage Controleer of het draadloze apparaat zich op hetzelfde draadloze netwerk bevindt als de computer of het andere bekabelde Ethernetapparaat die/dat is verbonden met de bridge. Controleer of dezelfde netwerknaam (SSID) wordt gebruikt voor alle apparaten op het draadloze netwerk. Controleer of alle apparaten zich op hetzelfde IP-netwerk bevinden en compatibele IP-adressen gebruiken. 11n: -70 dbm (normaal) bij MCS15/2,4 GHz, -69 dbm (normaal) bij MCS15/5,0 GHz Antenneversterking in dbi 1 WLANbeveiliging WEP, Wi-Fi Protected Access (WPA), Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) Beveiligingssleutelbits Max. 128-bits versleuteling 19 Linksys. Com/support Cisco, het Cisco-logo en Linksys zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Cisco en/of zijn dochterondernemingen in de Verenigde Staten en bepaalde andere landen. Com/go/trademarks voor een lijst met handelsmerken van Cisco. Alle andere handelsmerken die in dit document worden genoemd, zijn eigendom van hun respectieve eigenaren..

Wireless-N breedbandrouter met Storage Link

Wireless-N breedbandrouter met Storage Link GEBRUIKERSHANDLEIDING Wireless-N breedbandrouter met Storage Link Model: WRT160NL Over deze handleiding Over deze handleiding Pictogrambeschrijvingen Als u de gebruikershandleiding leest, kunt u diverse

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Linksys E2000 Advanced Wireless-N router

Gebruikershandleiding. Linksys E2000 Advanced Wireless-N router Gebruikershandleiding Linksys E2000 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Productoverzicht 1 Bovenkant......................................................... 1 Achterkant........................................................

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Linksys E3000 High Performance Wireless-N router

Gebruikershandleiding. Linksys E3000 High Performance Wireless-N router Gebruikershandleiding Linksys E3000 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Productoverzicht 1 Bovenkant......................................................... 1 Achterkant........................................................

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LINKSYS WRT54G2 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2361862

Uw gebruiksaanwijzing. LINKSYS WRT54G2 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2361862 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Nederlandse versie. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N Router. Inhoud van het pakket. Terminologielijst

Nederlandse versie. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N Router. Inhoud van het pakket. Terminologielijst LW320/LW321 Sweex Wireless 300N Router Stel de Sweex Wireless 300N Router niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de buurt van verwarmingselementen. Gebruik

Nadere informatie

Wireless LAN Router AWL-700. Gebruiksaanwijzing. Versie 1.1 Juni 2002. BENQ Corporation

Wireless LAN Router AWL-700. Gebruiksaanwijzing. Versie 1.1 Juni 2002. BENQ Corporation Wireless LAN Router AWL-700 Gebruiksaanwijzing Versie 1.1 Juni 2002 Opmerking I Copyright-verklaring Deze handleiding mag niet worden verveelvuldigd in enigerlei vorm noch op enigerlei wijze noch worden

Nadere informatie

Geavanceerde gebruikershandleiding internet Cisco

Geavanceerde gebruikershandleiding internet Cisco Geavanceerde gebruikershandleiding internet Cisco Welkom bij Internet van Ziggo Van harte welkom bij Internet van Ziggo. Met deze geavanceerde handleiding kunt u de instellingen wijzigen van uw Wi-Fi

Nadere informatie

THOMSON TG787. Wireless Multi-Service VoIP ADSL2+ Gateway. Installatie- en gebruikershandleiding

THOMSON TG787. Wireless Multi-Service VoIP ADSL2+ Gateway. Installatie- en gebruikershandleiding THOMSON TG787 Wireless Multi-Service VoIP ADSL2+ Gateway Installatie- en gebruikershandleiding THOMSON TG787 Installatie- en gebruikershandleiding Copyright Copyright 1999-2008 Thomson. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

U.S. ROBOTICS 802.11g 54Mbps ROUTER

U.S. ROBOTICS 802.11g 54Mbps ROUTER U.S. ROBOTICS 802.11g 54Mbps ROUTER GEBRUIKERSHANDLEIDING rev 1.0 9-04 R24.0773.00 Handelsmerken: Andere product- en bedrijfsnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Nadere informatie

My Net. AC1300 Router. Gebruikershandleiding

My Net. AC1300 Router. Gebruikershandleiding My Net AC1300 Router Gebruikershandleiding WD -service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geef ons dan eerst de kans om dit aan te pakken voordat u dit product retourneert. De meeste

Nadere informatie

My Net. N900 Central Router. Gebruikershandleiding

My Net. N900 Central Router. Gebruikershandleiding My Net N900 Central Router Gebruikershandleiding WD -service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geef ons dan eerst de kans om dit aan te pakken voordat u dit product retourneert. De

Nadere informatie

EM4484 Draadloze Internet Camera

EM4484 Draadloze Internet Camera EM4484 Draadloze Internet Camera 2 NEDERLANDS EM4484 Draadloze Internet Camera Waarschuwingen en aandachtspunten Als gevolg van Europese regelgeving kan een draadloos product in sommige Europese lidstaten

Nadere informatie

Wireless kabel/dslgatewayrouter. Routeur câble/adsl sans fil

Wireless kabel/dslgatewayrouter. Routeur câble/adsl sans fil P74219df_F5D7230-4_man.qxd 10-03-2003 15:44 Page 1 Wireless kabel/dslgatewayrouter Voor het delen van uw breedband-internetaansluiting en bestanden Routeur câble/adsl sans fil Partagez votre accès Internet

Nadere informatie

Draadloze G. router. Handleiding F5D7230-4

Draadloze G. router. Handleiding F5D7230-4 Draadloze G router Handleiding F5D7230-4 Inhoud 1. Inleiding... 1 Voordelen van een netwerk in uw woning... 1 Voordelen van een draadloos netwerk... 1 De ideale plaats voor uw router... 2 2. Productoverzicht...

Nadere informatie

Geavanceerde gebruikershandleiding internet

Geavanceerde gebruikershandleiding internet Geavanceerde gebruikershandleiding internet Welkom bij Internet van Ziggo Van harte welkom bij Internet van Ziggo. Met deze geavanceerde handleiding kunt u de instellingen wijzigen van uw Wi-Fi modem.

Nadere informatie

NETWERKHANDLEIDING. Ingebouwde multiprotocol ethernetprintserver en draadloze Ethernet-printserver

NETWERKHANDLEIDING. Ingebouwde multiprotocol ethernetprintserver en draadloze Ethernet-printserver Ingebouwde multiprotocol ethernetprintserver en draadloze Ethernet-printserver NETWERKHANDLEIDING In deze Netwerkhandleiding staat handige informatie over netwerkinstellingen bij gebruik van de rother

Nadere informatie

range extender/ accesspoint

range extender/ accesspoint Universele draadloze G range extender/ accesspoint Belkin Ltd. Express Business Park, Shipton Way Rushden, NN10 6GL, Groot-Brittannië +44 (0) 1933 35 2000 +44 (0) 1933 31 2000 fax Belkin B.V. Boeing Avenue

Nadere informatie

NETWERKHANDLEIDING. Ingebouwde multiprotocol Ethernetafdrukserver en draadloze Ethernetafdrukserver

NETWERKHANDLEIDING. Ingebouwde multiprotocol Ethernetafdrukserver en draadloze Ethernetafdrukserver Ingebouwde multiprotocol Ethernetafdrukserver en draadloze Ethernetafdrukserver NETWERKHANDLEIDING Deze gebruikershandleiding voor het netwerk biedt nuttige informatie over bedrade en draadloze netwerkinstellingen

Nadere informatie

THOMSON TG712. Wireless Multi-User VoIP ADSL2+ Gateway. Installatie- en gebruikshandleiding

THOMSON TG712. Wireless Multi-User VoIP ADSL2+ Gateway. Installatie- en gebruikshandleiding THOMSON TG712 Wireless Multi-User VoIP ADSL2+ Gateway Installatie- en gebruikshandleiding THOMSON TG712 Installatie- en gebruikshandleiding Copyright Copyright 1999-2010 THOMSON. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210 Handleiding Internet Type Ubee EVW3210 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

EM6250HD Easy Pro View HD IP camera

EM6250HD Easy Pro View HD IP camera EM6250HD Easy Pro View HD IP camera 2 NEDERLANDS EM6250HD Easy Pro View HD IP camera Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 4 1.1 Update informatie... 4 1.2 Inhoud van de verpakking... 4 1.3 Wat heb je nodig

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Nederlands

Gebruikshandleiding. Nederlands Gebruikshandleiding Nederlands Deze handleiding is van toepassing op de volgende Y cam producten. Y cam Black Y cam Knight Y cam White De eigenschappen en bedieningen beschreven in deze handleiding zijn

Nadere informatie

Wi-Fi Direct handleiding

Wi-Fi Direct handleiding Wi-Fi Direct handleiding Versie 0 DUT Geldige modellen Deze gebruikershandleiding is van toepassing voor de volgende modellen. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Definities van opmerkingen

Nadere informatie

Conettix Ethernet-Übertragungsmodul

Conettix Ethernet-Übertragungsmodul Conettix Ethernet-Übertragungsmodul B426 nl Installatie- en bedieningshandleiding Conettix Ethernet-Übertragungsmodul Inhoud nl 3 Inhoudsopgave 1 Veiligheid 4 2 Inleiding 5 2.1 Over de documentatie 5

Nadere informatie

Wi-Fi Direct handleiding

Wi-Fi Direct handleiding Wi-Fi Direct handleiding Versie B DUT Relevante modellen Deze gebruikershandleiding is van toepassing op de volgende modellen: DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4510DW/J4610DW/J4710DW Definities van opmerkingen

Nadere informatie

Stora. Gebruikershandleiding. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 Verenigde Staten. Maart 2011 202-10571-03 v1.0

Stora. Gebruikershandleiding. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 Verenigde Staten. Maart 2011 202-10571-03 v1.0 Stora Gebruikershandleiding 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 Verenigde Staten Maart 2011 202-10571-03 v1.0 2010-2011 NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

SpeedTouch 780 (WL) Installatiehandleiding. (Draadloze) Residentiële ADSL Gateway met VoIP. Power. Ethernet USB WLAN DSL.

SpeedTouch 780 (WL) Installatiehandleiding. (Draadloze) Residentiële ADSL Gateway met VoIP. Power. Ethernet USB WLAN DSL. DSL SpeedTouch 780 (WL) (Draadloze) Residentiële ADSL Gateway met VoIP Installatiehandleiding WLAN USB Ethernet Power Internet Voice SpeedTouch 780 (WL) Installatiehandleiding Copyright Copyright 1999-2006

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4751-01 NL

Gebruikershandleiding NPD4751-01 NL NPD4751-01 NL Inhoudsopgave Voorwoord Auteursrecht en handelsmerken... 7 Het gebruik van deze gids... 8 Conventies... 8 Productkenmerken... 9 Functies... 9 Hoofdstuk 1 Specificaties Specificaties... 11

Nadere informatie

Draadloze Pre-N Router

Draadloze Pre-N Router Draadloze Pre-N Router Deel uw hi-speed verbinding zonder kabels! Handleiding FD0nl Inhoud Inleiding................................................ Voordelen van een draadloos netwerk.......................

Nadere informatie