TIS-Office ToolBox Gebruikershandleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TIS-Office ToolBox Gebruikershandleiding"

Transcriptie

1

2 Impressum De informatie in deze documentatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd en vormt voor Continental Automotive Trading Nederland BV geen enkele verplichting. De documentatie is gebaseerd op de actuele stand van informatie tijdens de drukvoorbereiding. Wijzigingen van technische details ten opzichte van beschrijvingen, gegevens en afbeeldingen in deze handleiding zijn voorbehouden. Continental Automotive Trading Nederland BV is niet aansprakelijk voor programmafouten en foutieve informatie in de documentatie en de gevolgen daarvan. Microsoft Internet Explorer is een product van de Microsoft Corporation. Windows is een handelsmerk van de Microsoft Corporation. Acrobat is een handelsmerk van Adobe Systems Incorporated. De genoemde handelsmerken worden in de volgende tekst ten dele gebruikt zonder nogmaals specifiek op de eigenaar van het handelsmerk te wijzen. by Continental Automotive Trading Nederland BV. Alle rechten voorbehouden. Verantwoordelijk voor de inhoud: Continental Automotive Trading Nederland BV Het Schakelplein GR Eindhoven Internet: Support: via leverancier Continental Automotive Trading Nederland BV II

3 Document Historie Datum Hoofdstuk / Blz. Onderwerp / wijziging / bewerking Compleet nieuwe Nederlandstalige handleiding TIS-Office Toolbox Continental Automotive Trading Nederland BV III

4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Vereisten en Rechten... V Systeemeisen... V Rechten... V Introductie... 1 Overzicht van de functies... 2 Kort overzicht van de eigenschappen... 3 Over deze handleiding... 5 Belangrijke opmerking over gegevensbescherming... 6 ToolBox starten en afsluiten... 7 Starten en aanmelden... 7 Afsluiten en beëindigen... 9 Functies voor de bedrijfsmanager... 9 Back-up en herstellen Database opslaan Database herstellen Database configureren Controleren gegevensintegriteit Herindexeren / Comprimeren Database Functies voor de Database-beheerder Laat DataBase vervallen TIS-Office Upgrades Instellingen Automatisch Overdragen Toewijzen van overdrachtsmappen Outdoor Terminal Overdrachts-instellingen Verklarende Woordenlijst Index Continental Automotive Trading Nederland BV IV

5 Vereisten en Rechten Vereisten en Rechten Systeemeisen TIS-Office ToolBox wordt samen met TIS-Office geïnstalleerd; daarom zijn de minimale systeemeisen hetzelfde als voor TIS-Office: Besturingssysteem Database Browser Windows 2003 (huidige Service Pack) Windows 2008 (huidige Service Pack) Windows XP Professional (huidige Service Pack) Windows Vista (huidige Service Pack) Windows 7 (huidige Service Pack) SQL Server 2005/2008 Express / SQL Server 2005/2008 Microsoft Internet Explorer vanaf versie 6.0 SP1 Aanmelden ToolBox afsluiten Rechten De toegangsgegevens, d.w.z. gebruikersnaam en wachtwoord, moeten juist worden ingevoerd om TIS-Office ToolBox te starten en een functie op te starten. Om uw toegangsgegevens te beschermen dient u de volgende maatregelen te nemen: Verander het initiële wachtwoord dat u van uw dealer heeft gekregen. Geef uw wachtwoord nóóit aan derden. De medewerkers van uw dealer óf Continental Automotive Trading Nederland BV zullen nooit naar dit wachtwoord vragen! Sla uw persoonlijke toegangsgegevens (gebruiker, wachtwoord enz.) op een veilige locatie op. Wij raden u aan om het wachtwoord geregeld te wijzigen. Voor informatie over hoe veranderen van het wachtwoord s.v.p. de "Online Help" raadplegen. Sluit TIS-Office ToolBox altijd correct af door [Afsluiten] te selecteren. Continental Automotive Trading Nederland BV V

6 Introductie Introductie TIS-Office is een kantoor-applicatie-programma t.b.v. wagenparkbeheer dat is bedoeld voor kantoorpersoneel, wagenparkbeheerders en officiële instanties. De gevarieerde modules bieden functies voor: beheer van basisgegevens, analyse van tachograafgegevens, maken van rapporten voor bestuurder / voertuigen / rechten, systeemconfiguratie, instellen van tachograaf- en scanner-parameters en het definiëren van gebruikersinstellingen. TIS-Office ToolBox verschaft alle functies die u nodig heeft voor het bijhouden van databases die met TIS-Office zijn aangemaakt, b.v. databases van de verschillende bedrijven die in TIS-Office worden beheerd. Database-Structuur Alle TIS-Office databases hebben dezelfde structuur en worden standaard "TIS- Office" genoemd. U kunt dus elk bedrijfsnummer voor de databases, die u t.b.v. het beheer van bedrijven aanmaakt, selecteren. Wijzigen van het bedrijfsnummer heeft géén invloed op de toekenning van databases. TIS-Office Uitgave Installatie Doelgroep Continental Automotive Trading BV en/of de dealers ondersteunen géén TIS- Office data-bases die zijn beheerd gebruikmakende van andere hulpmiddelen dan TIS-Office ToolBox! TIS-Office ToolBox wordt automatisch samen met de TIS-Office-applicatie geinstalleerd (stand-alone en Client installatie). Andere/verdere stappen behoeven niet te worden uitgevoerd. Deze handleiding is geschreven voor u als TIS-Office database-beheerder of bedrijfsmanager als verantwoordelijke voor het onderhouden van TIS-Office databases, en is opgezet om het u mogelijk te maken, databases te onderhouden gebruikmakende van het TIS-Office ToolBox hulpprogramma. Buiten deze handleiding is de volgende TIS-Office documentatie beschikbaar: Installatiehandleiding TIS-Office - Eerste Stappen... "Online Help". Continental Automotive Trading Nederland BV 1

7 Introductie Overzicht van de functies TIS-Office ToolBox biedt de volgende functies: Functie Back-up en Herstellen Omschrijving Slaat een backupbestand van een TIS-Office database op, bijvoorbeeld om de databasesituatie vóór het comprimeren in TIS-Office te archiveren. Herstelt een databasebackup op een later tijdstip, als u bijvoorbeeld vaststelt dat bepaalde berichten niet werden aangemaakt. Database Configureren Controleren Gegevensintegriteit Herindexeren / Comprimeren Database Laat DataBase vervallen * KISCAN-DB converter * TIS-Office Upgrades * Instellingen Automatisch Overdragen * Verbindt de toepassing TIS-Office met een database die op een server is opgeslagen. Controleert de database op ongeldige tachograafgegevens, d.w.z. op logische fouten na het converteren van een KISCAN-database. Reorganiseert de database-index en voorkomt daardoor fragmentatie van de gegevens. Verwijdert de TIS-Office-database van een bedrijf volledig van de computer. Converteert een KISCAN-database in het databaseformaat van TIS-Office. Actualiseert uw database van een vroegere versie van TIS- Office naar het databaseformaat van de huidige versie. TISFileTransfer Service (TIS-Office gegevensoverdracht) instellingen. * Deze functies zijn alleen beschikbaar voor database-beheerders. Continental Automotive Trading Nederland BV 2

8 Introductie Kort overzicht van de eigenschappen Databases van TIS-Office Tijdens de installatie worden er standaard twee databases aangemaakt: de beheerdatabase (TISAdminDB) voor meta-informatiegegevens en TIS-Office-database voor het (automatisch aangemaakte) standaardbedrijf. Als u een nieuw bedrijf in TIS-Office aanmaakt, wordt de bijbehorende database aangemaakt; deze kan met ToolBox worden beheerd. Toegang tot TIS-Office ToolBox Om toegang tot ToolBox te verkrijgen, moet u zich aanmelden. Afhankelijk van de gebruiker worden verschillende toegangsrechten toegewezen: Bedrijfsmanager De bedrijfsmanager (Company Manager) heeft volledige toegang tot alle functies van TIS-Office en vervult de rol van bedrijfsbeheerder. Hij heeft alleen toegang tot zijn eigen database. Deze toegangsmodus verschaft de voorzieningen die nodig zijn om de database te onderhouden voor dat bedrijf wat u is toegewezen in TIS-Office. De database-beheerder is niet aan enig bedrijf toegewezen. Hij heeft toegang tot alle bedrijfsdatabases en voert alle functies uit waarmee de bedrijfsdatabases en de beheerdatabase worden onderhouden. Deze soort toegang stelt uitgebreidere functies ter beschikking dan de toegang voor de bedrijfsmanager. Start ToolBox op en voer de toegangsgegevens zoals hieronder vermeld, in en meld u aan als een bedrijfsmanager: Bedrijfsnummer: Code om toegang te krijgen tot de bedrijfs-database, b.v. TISOFFICE Gebruikers-ID: ADMIN Wachtwoord: admin123 Als u uw toegangsgegevens in TIS-Office heeft gewijzigd, gelden deze nieuwe gegevens ook voor ToolBox. Continental Automotive Trading Nederland BV 3

9 Introductie Database-beheerder Start ToolBox op en voer de toegangsgegevens zoals hieronder vermeld, in en meld u aan als een database-beheerder: Gebruikers-ID: TISOFFICEDBA Wachtwoord: dbasvsso Het bedrijfsnummer dient niet te worden ingevoerd wanneer u zich aanmeldt als een database-beheerder. Een afzonderlijk logbestand met de naam TISAdmin.log wordt in het pad opgeslagen dat bij de installatie van TIS-Office is ingevoerd, b.v. C:/Programma's/Siemens/TIS-Office/Logs. In dit pad vindt u ook het activiteitenprotocol van ToolBox dat u verder kan helpen als er eventueel fouten optreden. Bij ernstige problemen met de database van TIS-Office kunt u dit logbestand aan uw servicepartner sturen. Voor verdere informatie over hoe u aan te melden, raadpleeg s.v.p. Hoofdstuk "Opstarten en aanmelden" op blz. 7. Continental Automotive Trading Nederland BV 4

10 Introductie Over deze handleiding Wat u dient te weten Gelijkvormige structuur Opbouw van deze handleiding Deze handleiding is voor u als beheerder van TIS-Office, geschreven. Er wordt verondersteld dat u reeds praktische ervaring heeft opgedaan met het beheren van gegevens in TIS-Office en SQL-databases. De gelijkvormige structuur van de hoofdstukken waarin de toepassing beschreven staat, helpt u bij de omgang met het programma. De linkerkolom is gereserveerd voor zg. kanttekeningen die een speciaal onderwerp benadrukken in de vorm van trefwoorden die het u gemakkelijker maken om bepaalde informatie te vinden. Deze trefwoorden kunt u ook vinden in de "Index" aan het einde van deze handleiding. De rechterkolom is gereserveerd voor gedetailleerde beschrijvingen door middel van tekst, screenshots of dialoogvensters en tabellen. Gebruikte symbolen en tekens Symbool Omschrijving Voorbeeld "... " Menu-items, tekstinformatie over de toepassing en veldnamen als zij deel uitmaken van een instructiebeschrijving (...) Wijzigingen/correcties, verklarende voorbeelden >... en... Functies binnen een navigatie-item, gevolgd door een dubbele punt, als er ook wordt verwezen naar een button of tabblad [... ] Buttons die u moet gebruiken om een actie te starten (Werk-)stappen of opsommingen zonder een bepaalde volgorde en 'eerste niveau'-lijsten Fasen of 'tweede niveau'- lijsten vetgedrukt letterbeeld Werkstappen en benaming inputboxen of inloggegevens b.v. wachtwoord cursief letterbeeld Verwijzingen naar een hoofdstuk, hoofdstuktitel of kanttekening KLEINE HOOFDLETTERS Toetsen om het programma te bedienen "Map Zoeken" "Uitvoeren..." TIS (Tachograaf-Informatie- Service) "[Start] > Alle Programma's" Klik op [ Sluiten ] om... zijn niet genummerd Als een actie Klik op [ OK ]. Wachtwoord: admin123 Zie ook "Over deze handleiding". Bevestig uw keuze met RETURN of ENTER. Continental Automotive Trading Nederland BV 5

11 Introductie - vervolg tabel - Symbool Omschrijving Voorbeeld Voorwaarde Voorwaarden waaraan moet worden voldaan om een instructie of programmacommando met succes uit te voeren Praktische tips voor het werken met TIS-Office ToolBox en deze documentatie Opmerkingen over de toepassing, verklaringen over programma-onderdelen en achtergrondinformatie Waarschuwingen over bedieningsfouten waar u absoluut op moet letten om fouten of verlies van gegevens te voorkomen Alvorens u voor het eerst inlogt, dient u erop te letten dat Voor verdere informatie over... Als uw wachtwoord of gebruikersnaam niet wordt geaccepteerd, dan Alvorens u een vermelding verwijdert, dient u Houd u er s.v.p. rekening mee dat alle beschrijvingen en screenshots in deze handleiding zijn gebaseerd op het standaardlayout van Windows XP. Belangrijke opmerking over gegevensbescherming De wet op de gegevensbescherming vereist dat persoonlijke gegevens tegen misbruik door derden zijn beveiligd. Overtredingen van de wet op de gegevensbescherming zijn strafbaar. Als u van een 'Data-Processing'-systeem gebruik maakt, waarmee persoonlijke gegevens elektronisch worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen, bent u verplicht de wet op de gegevensbescherming op te volgen. U dient er m.b.v. de nodige technische en organisatorische maatregelen voor te zorgen dat persoonlijke gegevens in TIS-Office tegen toegang door onbevoegden zijn beveiligd. Maak regelmatig een backup van de data, d.w.z. aangepast aan het gebruik van het programma, in machineleesbaar formaat, om te garanderen dat de gegevens binnen redelijke tijd weer kunnen worden aangemaakt. Zie over beheer en wijziging van wachtwoorden de TIS-Office "Online Help". Continental Automotive Trading Nederland BV 6

12 ToolBox starten en afsluiten ToolBox starten en afsluiten Starten en aanmelden Na de installatie van TIS-Office kunt u een "verkort menu"-pictogram naar ToolBox op het bureaublad of in de werkbalk Snel starten zetten. U dient aangemeld te zijn alvorens u met ToolBox 2 kunt werken. Starten van 1 ToolBox Selecteer [Start] > Alle Programma's > TIS-Office > ToolBox. Het aanmeldingsscherm wordt weergegeven. (1e fig.: voor bedrijfsmanager; 2e fig.: voor database-beheerder) Bedrijfsnummer 2 Voer de toegangsgegevens voor de: bedrijfsmanager of database-beheerder in en klik op [OK]. Het hoofdvenster wordt weergegeven; zie ook blz. 8. De taal van de grafische gebruikerinterface wordt aangepast aan wat er in TIS- Office voor de bedrijfsmanager is ingesteld. Continental Automotive Trading Nederland BV 7

13 ToolBox starten en afsluiten Als u ToolBox voor het eerst start of toegang tot de database van een nieuw bedrijf wilt verkrijgen, moet u de standaard-toegangsgegevens invoeren; zie ook de kanttekening "Bedrijfsmanager" op blz. 3. De taalkeuzedialoog wordt altijd weergegeven als u zich als database-beheerder aanmeldt. Taal 3 Selecteer de voor u bestemde taal en klik op [OK]. Het hoofdvenster overeenkomend met uw aanmelding wordt weergegeven. Als standaardselectie kan alleen Engels worden geselecteerd. Indien u een andere taal heeft geselecteerd gedurende de TIS-Office installatie óf andere TIS- Office taalbestanden heeft geïnstalleerd, kunnen deze talen ook worden geselecteerd. Hoofdvenster voor TIS- Office databasebeheerder Hoofdvenster voor Bedrijfsmanager Indien u zich heeft aangemeld als een bedrijfsmanager, zijn de buttons: [Drop Database], [KISCAN-DB Converter] en [TIS-Office Upgrades] niet beschikbaar (zie ook blz.2). 4 Beslis wat u hierna wilt doen en klik op de betreffende button. Het overeenkomstige dialoogvenster wordt geopend. Continental Automotive Trading Nederland BV 8

14 Functies voor de Bedrijfsmanager Afsluiten en beëindigen Om ToolBox te beëindigen: Afmelden Klik op [Afsluiten] in het hoofdvenster. U wordt afgemeld en ToolBox wordt beëindigd. Functies voor de bedrijfsmanager U kunt de in dit hoofdstuk beschreven functies alleen voor het bedrijf uitvoeren waar u als bedrijfsmanager of bedrijfsadministrator aan bent toegewezen. Voor een beschrijving van de database-beheerder-functies s.v.p. Hoofdstuk "Functies voor de database-beheerder" vanaf blz. 24. Als u als bedrijfsmanager verantwoordelijk bent voor meer dan een bedrijf, kunt u alleen de database beheren waarvoor u momenteel bent aangemeld. Als u met een andere database wilt werken, moet u ToolBox afsluiten en u met de desbetreffende toegangsgegevens opnieuw aanmelden; zie ook de kanttekening "Bedrijfsmanager" op blz. 3. Herstel databases voor TIS-Office altijd met de Restore-functie in de ToolBox. Databases die met de MS SQL Enterprise Manager zijn hersteld, worden door TIS-Office niet herkend. Wij raden u dringend aan een backupbestand van alle databases op te slaan, alvorens u de in deze handleiding beschreven functies uitvoert. U kunt de backup-bestanden op een extern opslagmedium opslaan, b.v. op een DVD of een ZIP-schijfeenheid. Gebruik, om een backupbestand op te slaan, de backupfunctie die in Hoofdstuk Backup en Herstellen op blz. 10 beschreven staat. Het is aanbevolen de toepassing TIS-Office te beëindigen alvorens u met ToolBox begint te werken. Dit geldt voor alle client-computers waarop met de database wordt gewerkt die hier tevens wordt beheerd. Continental Automotive Trading Nederland BV 9

15 Functies voor de Bedrijfsmanager Back-up en herstellen Deze voorziening maakt het u mogelijk om een back-up bestand van een TIS- Office-database op te slaan, b.v. een database-status te archiveren alvorens dit te comprimeren in TIS-Office. U kunt later een back-up van de database herstellen indien u constateert dat b.v. bepaalde rapporten niet op tijd zijn aangemaakt. Sla eerst een backup van de database op die door de databaseadministrator dient te worden verwijderd. Databases worden bijvoorbeeld dan verwijderd, als het bedrijf wordt gesloten. Naam database Database opslaan Service stoppen Een database kan zowel met de oorspronkelijke alsook met een andere naam worden hersteld. Als u de naam van de database wijzigt, heeft dit geen invloed op de toegangsgegevens, zoals het bedrijfskenmerk (bedrijfscode) of het wachtwoord. U moet dan echter wel de herstelde database met de nieuwe naam weer aan het bedrijf toewijzen. Gebruik daarvoor de wijzigingsfunctie onder Hulpprogramma's > Bedrijfsdetails in TIS-Office (Module Bedrijf). Als u uw databases wilt archiveren, dient u, alvorens u de back-up functie uitvoert, een map te creëren voor de back-up bestanden. Als u als database-beheerder verscheidene bedrijven beheert, kunt voor elk bedrijf een eigen map aanmaken. Zo maakt u een backup van een TIS-Office-database: 1 Start ToolBox 2 en meld u aan met de betreffende toegangsgegevens. Zie s.v.p. de kanttekening "Toegang tot TIS-Office ToolBox" op blz. 3. Het overeenkomstige hoofdvenster wordt geopend. 2 Stop de TIS-Office Service. Klik op de rechtermuisknop op het "Service"-pictogram in het mededelingenvenster op de taakbalk en selecteer "Stop" via het verkorte menu. Bevestig met [OK] de boodschap die u vraagt of u werkelijk de Service wilt stoppen. 3 Klik op [Backup en Herstellen]. Het overeenkomstige dialoogvenster wordt geopend. Continental Automotive Trading Nederland BV 10

16 Functies voor de Bedrijfsmanager Naam van de server Back-up map 4 Kies de optie Backup en voer de naam van de server in, waar de database is opgeslagen. Bij installatie op een enkel werkstation is de huidige computernaam standaard ingesteld. Indien u werkt in een TIS-Office Client / Server-omgeving, zijn de standaardtoegangsgegevens voor de TIS-Office database: Gebruikers-ID: ADMIN Wachtwoord: admin123 5 Selecteer de database waarvan u een back-up wilt maken. Er wordt alleen van de geselecteerde database(s) een back-up gemaakt. 6 Klik op de button rechts van het kader "BackUp Map" en selecteer de map waar het back-up bestand moet worden bewaard. Het dialoogvenster Browse for Folder wordt geopend. De backupmap moet al op de computer zijn aangemaakt. U kunt ook het volledige pad in het kader BackUp Map invoeren. Continental Automotive Trading Nederland BV 11

17 Functies voor de Bedrijfsmanager Starten Back-up 8 functie 7 Selecteer de gewenste map en klik op [OK]. Het dialoogvenster sluit en het volledige pad wordt weergegeven in het BackUp Map kader. Klik op [Backup] om deze functie te starten. Een boodschap wordt weergegeven die u vermeldt dat de back-up succesvol was. 9 Bevestig de melding met [OK]. Het back-up bestand wordt opgeslagen onder de database-naam waar de huidige datum aan wordt toegevoegd, b.v.: "SV_TIS-Office_28Aug2007.bkp". Als er een fout is opgetreden, volgt daarover een melding. Wanneer u deze melding heeft bevestigd, kunt u de fout opsporen en verhelpen en de back-up opnieuw starten. Mogelijke fouten kunnen zijn: De servernaam is niet juist. De server hoort niet bij het bedrijf waar de manager aan is toegewezen. Gebruikersnaam en wachtwoord zijn verkeerd. De juiste rechten voor de backupmap werden niet vastgelegd. Service starten 10 Start de TIS-Office Service. Klik met de rechtermuisknop op het "Service"-pictogram in het mededelingenvenster op de taakbalk en selecteer "Start" via het verkorte menu. Bevestig met [OK] de boodschap die u vraagt of u werkelijk de Service wilt starten. 11 Klik op [Annuleren] om het dialoogvenster "Hulpprogramma Backup en Herstellen voor Bedrijfsmanager" te sluiten. Het hoofdvenster verschijnt weer en u kunt een andere functie kiezen. Continental Automotive Trading Nederland BV 12

18 Functies voor de Bedrijfsmanager Database herstellen U kunt elke database-back-up herstellen die aan de database-structuur van TIS- Office voldoet, b.v. ook een gerepareerde database of alleen maar een back-up database. Voorwaarde Voordat u de functie Herstellen kunt uitvoeren, moet de applicatie TIS-Office worden afgesloten. Dat geldt ook voor alle clients van een Client-/Serverinstallatie. Als u een database wilt herstellen, moet u over beheerder-rechten beschikken op de computer waar de database is opgeslagen. Service stoppen Alvorens u een (oudere) database herstelt, dient u van de huidige database in elk geval een backup te maken; zie Hoofdstuk "Database opslaan op blz. 10. Wij raden vooral dan een backup aan, als u niet er niet zeker van bent of de gewenste bestanden bij de versie horen die u wilt herstellen. Zo herstelt u een backup van een TIS-Office-database: 1 Start TIS-Office ToolBox en meld u aan met de betreffende toegangsgegevens. S.v.p. de kanttekening "Toegang tot TIS-Office ToolBox" op blz. 3 raadplegen. Het overeenkomstige hoofdvenster wordt geopend. 2 Stop de TIS-Office Service. Klik op de rechtermuisknop op het "Service"-pictogram in het mededelingenvenster op de taakbalk en selecteer "Stop" via het verkorte menu. Bevestig met [OK] de boodschap die u vraagt of u werkelijk de Service wilt stoppen. 3 Klik op [Backup en Herstellen]. Het overeenkomstige dialoogvenster wordt geopend. De databases waarmee u op dit moment werkt worden weergegeven. Continental Automotive Trading Nederland BV 13

19 Functies voor de Bedrijfsmanager Weergave gebruikte databases Naam van de server 4 Kies de optie Herstellen en voer de naam van de server in, waar de database dient te worden hersteld. Bij installatie op een enkel werkstation is de huidige computernaam standaard ingesteld. Indien u werkt in een TIS-Office Client / Server-omgeving, zijn de standaardtoegangsgegevens voor de TIS-Office database: Gebruikers-ID: ADMIN Wachtwoord: admin123 Back-up bestand 5 selecteren Klik op de button rechts van het kader "Herstel File Pad", selecteer het pad en maak een back-up van het database-bestand dat u wilt herstellen Het dialoogvenster Openen wordt weergegeven om naar het back-up bestand te zoeken. U kunt ook het volledige pad (naam van het back-up bestand inbegrepen) in het kader "Herstel File Pad invoeren. In dat geval kunt u Stap 6 overslaan. Continental Automotive Trading Nederland BV 14

20 Functies voor de Bedrijfsmanager 6 Selecteer het gewenste bestand en klik op [Open]. Het dialoogvenster wordt gesloten en het volledige pad wordt weergegeven in het kader "Herstel File Pad. Voer geen namen van databases in, die niet bij TIS-Office horen. Daardoor zou namelijk deze database worden overgeschreven en niet langer met de bijbehorende applicatie kunnen worden geopend. Houd s.v.p. rekening met het volgende: Selecteer alleen de back-up bestanden die met de huidige versie van TIS- Office zijn aangemaakt. Als de structuur van de geselecteerde databaseback-up niet overeenkomt met de huidige databasestructuur van TIS-Office, kan deze niet worden hersteld! Gebruik alleen de namen van TIS-Office-databases, die u als wagenparkmanager beheert. Als de naam van de momenteel gebruikte database is ingevoerd, wordt deze database met de data uit de back-up overgeschreven. Verzeker u ervan dat er een back-up van de momenteel gebruikte database bestaat alvorens u de herstel-functie start. De database "AdminDB (administratie-(beheerder-)database) moet altijd met dezelfde naam worden hersteld. Als er bij het herstellen een andere naam wordt ingevoerd, kan het gebeuren dat u geen toegang meer heeft tot de applicatie. Continental Automotive Trading Nederland BV 15

21 Functies voor de Bedrijfsmanager 7 Voer de naam van de database in, die u wilt herstellen, b.v. TIS-Office. Als u: de naam van de huidige database invoert, wordt deze database met de backup-gegevens overschreven. een nieuwe database invoert, moet u deze nieuwe database vervolgens in TIS-Office toewijzen. Gebruik daarvoor de wijzigingsfunctie onder "Hulpprogramma's > Bedrijfsdetails. Hiervoor moet de module "Bedrijf" zijn geactiveerd. De Herstel-functie 8 starten Klik op [Herstellen] om de Herstel-functie te starten. Indien de database-naam al bestaat, wordt u gevraagd om te bevestigen of u de bestaande database wilt overschrijven. Er wordt een boodschap weergegeven die u vermeldt dat de herstel-procedure succesvol is verlopen. Service starten 9 Bevestig de melding met [OK]. De herstelde database verschijnt nu in de databaselijst. Als er een fout is opgetreden, volgt daarover een melding. Nadat u de melding heeft bevestigd, dient u de MSDE-/SQL-server te stoppen en de database herstel-procedure herhalen. 10 Start de TIS-Office Service. Klik met de rechtermuisknop op het "Service"-pictogram in het mededelingenvenster op de taakbalk en selecteer "Start" via het verkorte menu. Bevestig met [OK] de boodschap die u vraagt of u werkelijk de Service wilt starten. 11 Klik op [Annuleren] om het dialoogvenster "Hulpprogramma Backup en Herstellen voor TISOFFICE DBA" te sluiten. U keert terug naar het hoofdvenster waar u een andere functie kunt selecteren of ToolBox kunt afsluiten door op [Afsluiten] te klikken. Indien u een database onder een andere naam hebt hersteld, denk er dan aan om deze herstelde database toe te wijzen in TIS-Office gebruikmakende van de wijzigingsfunctie onder Hulpprogramma's > Bedrijfsdetails. Deze functie is een onderdeel van de "Bedrijf"-module. Continental Automotive Trading Nederland BV 16

22 Functies voor de Bedrijfsmanager Database configureren Deze functie verbindt de toepassing TIS-Office met een database die op de server is opgeslagen. Hierbij wordt de servernaam in het register (registry) opgeslagen. De volgende keer dat TIS-Office wordt gestart, wordt er automatisch een verbinding met de databaseserver gemaakt. Kies deze functie als u de server-applicatie van TIS-Office onlangs op een andere computer heeft geïnstalleerd en ook als u een upgrade van een installatie op een enkel werkstation op die van een Client-/Serverinstallatie hebt uitgevoerd. In dat geval moet u deze functie op elke Client-computer uitvoeren. Voorwaarde De Client-computers van TIS-Office moeten toegang kunnen krijgen tot de server-computer, waar de database van TIS-Office op is geïnstalleerd. U moet over beheerder-rechten op de server-computer beschikken, waar de database van TIS-Office op is geïnstalleerd. Verdere informatie vindt u in de installatiehandleiding van TIS-Office. Zo configureert u een database: 1 Start TIS-Office ToolBox en meldt u aan met de betreffende toegangsgegevens. Raadpleeg s.v.p. de kanttekening "Toegang tot TIS-Office ToolBox" op blz Klik op [DB Configureren]. Het dialoogvenster ConfigureDB Hulpprog wordt geopend. 3 Voer de naam van de server in, waar de database van TIS-Office is opgeslagen en bevestig uw invoer met [OK]. Er verschijnt een waarschuwingsboodschap. Nadat u de melding hebt bevestigd, maakt de Toolbox een verbinding met de database van TIS-Office op de server en meldt zich aan met het standaard wachtwoord. Continental Automotive Trading Nederland BV 17

23 Functies voor de Bedrijfsmanager 4 Bevestig de melding met [Yes]. Er wordt verbinding gemaakt met de database-server. 5 Bevestig de melding met [OK]. ToolBox 2 wordt afgesloten. Continental Automotive Trading Nederland BV 18

24 Functies voor de Bedrijfsmanager Controleren Gegevensintegriteit Met deze functie wordt de database gecontroleerd op ongeldige tachograafschijfgegevens. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als er een KISCAN-database in het databaseformaat van TIS-Office is geconverteerd. Uit overwegingen in verband met databasebeveiliging dient deze functie regelmatig te worden uitgevoerd. U kunt zoeken naar: Schijf zonder modi: Het systeem controleert schijftotalen zonder bijbehorende activiteitsgegevens. Deze schijven kunnen worden verwijderd. Totaal schijf ongelijk aan Totaal Status: Het systeem controleert of de totalen van de individuele activiteiten op de schijf, b.v. de rijtijd en de bijbehorende totalen in de activiteitenlijst, van elkaar afwijken. Deze tachograafschijven kunnen opnieuw worden berekend. Telkens als de functie wordt uitgevoerd, wordt er een logbestand opgeslagen. Bij elke invoer die in het dialoogvenster "Controleren Gegevensintegriteit wordt getoond, wordt een bijbehorende invoer in het logbestand bijgeschreven. Het logbestand kunt u vinden in de applicatiemap van TIS-Office, b.v. "C:/Program Files/Siemens/TIS-Office/Logs. Details over elk gegevensrecord van de tachograafschijven vindt u in het logbestand. Raadpleeg deze alvorens u schijfdata verwijdert. U dient in elk geval een backup van de database te creëren, alvorens u gegevensrecords van tachograafschijven verwijdert. Continental Automotive Trading Nederland BV 19

25 Functies voor de Bedrijfsmanager Zo controleert u de data-integriteit: 1 Start ToolBox en meld u aan met de betreffende toegangsgegevens. Raadpleeg s.v.p. de kanttekening "Toegang tot TIS-Office ToolBox" op blz. 3. Het overeenkomstige hoofdvenster wordt geopend. 2 Klik op [Controleren Gegevensintegriteit]. Het overeenkomstige dialoogvenster wordt geopend. Bedrijfscode 3 Kies de TIS-Office-database waarvan u de tachograafschijven wilt controleren. Standaard wordt de toegewezen database getoond. Opties voor de 4 integriteitscontrole Klik op het selectievakje: " Schijf zonder modi" indien u alleen naar gegevens van tachograafschijven wilt zoeken met ontbrekende modus-details en/of "Schijftotaal is anders dan Modustotaal" indien u naar tachograafschijfgegevensoverzichten met details die in tegenspraak met elkaar zijn. Als u beide vakjes activeert, worden de resultaten van beide controles in één dialoogvenster weergegeven. U kunt echter ook elke functie apart starten en zo maar één lijst met resultaten laten aanmaken. De controlefunctie 5 starten Klik op [Controle] om de functie te starten. Er wordt een dialoogvenster met afzonderlijke lijstkaders voor elk van deze functies weergegeven die de schijven met ongeldige gegevens toont. Als de lijst met resultaten leeg is, zijn er geen ongeldige datarecords. Continental Automotive Trading Nederland BV 20

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Inhoudsopgave. Over deze handleiding.... 3 Inleiding... 4 1. Installatie Windows XP/Vista/7/2000/2003 of 2008... 5 2. Backupset maken... 11 3. Extra Backupset

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x)

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Introductie De Rodin applicatie bestaat uit een programma en een database. Het programma zal altijd lokaal op uw computer worden geïnstalleerd, terwijl

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Reinder Stolte Tramstraat 33 8771RR Nijland Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Installeren en configureren... 3 3 Taken instellen... 4 3.1 Taskname (Taaknaam) verplicht

Nadere informatie

// Mamut Business Software

// Mamut Business Software // Mamut Business Software Eenvoudige installatiehandleiding Inhoud Voor de installatie 3 Over het programma 3 Over de installatie 4 Tijdens de installatie 5 Voorwaarden voor installatie 5 Zo installeert

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE

INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE Dit document beschrijft de installatie van King stand alone. Dat wil zeggen: u werkt single user en zowel programmatuur als administraties staan op dezelfde computer.

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN KING 5.50 IN EEN WINDOWS-NETWERK

INSTALLATIE VAN KING 5.50 IN EEN WINDOWS-NETWERK INSTALLATIE VAN KING 5.50 IN EEN WINDOWS-NETWERK Dit document beschrijft de installatie van King in een Windows-netwerk. Bij de netwerk-installatie staan de King-administraties op het netwerk (server)

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

Upgrade naar People Inc 3.5.0

Upgrade naar People Inc 3.5.0 I Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 Installeren... van de upgrade 2 1.2 Uitvoeren... van de upgrade 5 1.3 Installatie... Applicatie Server 9 1.4 Installatie... Gebruikers programma's 15 1.5 Afronding...

Nadere informatie

VMware Identity Manager Desktop gebruiken. VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1

VMware Identity Manager Desktop gebruiken. VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1 VMware Identity Manager Desktop gebruiken VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1 VMware Identity Manager Desktop gebruiken U vindt de recentste technische documentatie op de website

Nadere informatie

Update Autoflex naar 9.2x.xx

Update Autoflex naar 9.2x.xx Update Autoflex naar 9.2x.xx Midden Engweg 15b 3882 TS Putten telefoon (0341) 375 180 fax (0341) 375 188 internet: www.autoflex.nl email : info@autoflex.nl IBAN NL25 RABO 0354 2405 01 BTW nr. 8113.33.632.B.01

Nadere informatie

MIGRATIE VAN KING 5.47 NAAR NIEUWE PC OF SERVER

MIGRATIE VAN KING 5.47 NAAR NIEUWE PC OF SERVER MIGRATIE VAN KING 5.47 NAAR NIEUWE PC OF SERVER Dit document beschrijft de migratie van King naar een nieuwe pc (Stand Alone) en naar een nieuwe server (Client-Server). Hierin wordt verwezen naar de installatiehandleidingen

Nadere informatie

Update Autoflex naar 9.3x.xx

Update Autoflex naar 9.3x.xx Midden Engweg 15b 3882 TS Putten telefoon (0341) 375 180 Update Autoflex naar 9.3x.xx fax (0341) 375 188 internet: www.autoflex.nl NB: email : info@autoflex.nl Lees eerst het hele document door voordat

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit jaar (2011) voor de laatste

Nadere informatie

1. Inleiding. 1. Inleiding... 1. 1.1. Installatieprocedure...2. 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3. 1.2. Licentieprocedure...

1. Inleiding. 1. Inleiding... 1. 1.1. Installatieprocedure...2. 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3. 1.2. Licentieprocedure... 1. Inleiding... 1 1.1. Installatieprocedure...2 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3 1.2. Licentieprocedure...8 1.2.1. Introductie... 8 1.2.2. Evaluatielicenties... 8 1.2.3. Het bestellen van een

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2009-2010 met Oracle Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Voorbereiden van de installatie... 2 2.1 Gegevens verzamelen...

Nadere informatie

INSTALLATIE-INSTRUCTIE VIDA INHOUD

INSTALLATIE-INSTRUCTIE VIDA INHOUD VIDA INSTALLATIE-INSTRUCTIES VIDA 2015 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 VOOR DE INSTALLATIE... 4 2.1 Checklist Voor de installatie... 4 2.2 Producten van derden... 4 2.2.1 Adobe Reader... 5 2.3 Microsoft Windows-gebruikersaccount...

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken Fiery Remote Scan Met Fiery Remote Scan kunt u scantaken op de Fiery-server en de printer beheren vanaf een externe computer. Met Fiery Remote Scan kunt u het volgende doen: Scans starten vanaf de glasplaat

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP proliant ml310 g4 server. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP proliant ml310 g4 server in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Installatie van sqlserver

Installatie van sqlserver Installatie van sqlserver Download SQLserver 2005 Express basis van de website van 2work: www.2work.nl, tabblad downloads; beveiligde zone. De inlog gegevens kunnen via de helpdesk aangevraagd worden.

Nadere informatie

SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING. Versie 1.3

SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING. Versie 1.3 SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING Versie 1.3 1 Handleiding Installatie Scenario Advies... 1 2 Voorbereiding installatie Scenario Advies... 1 2.1 Downloaden programmatuur... 2 3 Serverinstallatie Scenario

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING Update van uw Mamut programma EEN GEDETAILLEERDE STAP-VOOR-STAP BESCHRIJVING VAN HOE U EEN UPDATE KUNT MAKEN VAN UW MAMUT BUSINESS SOFTWARE PROGRAMMA (VAN VERSIE 9.0 OF NIEUWER).

Nadere informatie

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY DOWNLOADER Versie 1.1 GEBRUIKSAANWIJZING Inleiding Deze software Kan controleren of er nieuwe versies zijn van de gebruikte software. Indien er een nieuwe versie is,

Nadere informatie

CCV CARD ONLINE. Gebruikershandleiding v3.0. Computer Centrum C. van de Velden B.V.

CCV CARD ONLINE. Gebruikershandleiding v3.0. Computer Centrum C. van de Velden B.V. CCV CARD ONLINE Gebruikershandleiding v3.0 Computer Centrum C. van de Velden B.V. Inleiding CCV Card online stelt u in staat om m.b.v. uw PC mutaties te verzorgen op debiteuren, kaarthouders en/of kaarten.

Nadere informatie

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Pagina 1 van 56 Inhoud van deze help 1. Algemeen 1.1 Inhoud van deze box. 1.2 Minimum systeemvereisten 2.

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Stand-alone / Netwerkversie Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit

Nadere informatie

Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af.

Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af. Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af. Let op! Als u nog offertes hebt opgeslagen in CBS 14.2, kunt u deze alleen

Nadere informatie

Installatiehandleiding HDN Certificaat

Installatiehandleiding HDN Certificaat Installatiehandleiding HDN Certificaat HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 599 M: helpdesk@hdn.nl 1 Inhoudsopgave Installatiehandleiding Inleiding - Het HDN certificaat, uw digitale paspoort...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG Startersgids Nero BackItUp Ahead Software AG Informatie over copyright en handelsmerken De gebruikershandleiding bij Nero BackItUp en de inhoud hiervan zijn beschermd door midddel van copyright en zijn

Nadere informatie

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Versie 2.0.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. AccowinUpgrade uitvoeren... 2 2.1 Taalkeuze... 2 2.2 Belangrijke opmerking... 2 2.3 Selecteren map waarin de huidige

Nadere informatie

Installatiehandleiding Norman Endpoint Protection SOHO Small Office Home Office

Installatiehandleiding Norman Endpoint Protection SOHO Small Office Home Office Installatiehandleiding Norman Endpoint Protection SOHO Small Office Home Office Installatiehandleiding NPRO SOHO licentie 1 12-november-2013 Inhoudsopgave Introductie... 3 Systeemvereisten... 3 Norman

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN QUEEN 5.48

INSTALLATIE VAN QUEEN 5.48 INSTALLATIE VAN QUEEN 5.48 Dit document beschrijft de installatie van Queen. Onderstaande procedure voert u uit op de computer waarop u met Queen wilt gaan werken. Aandachtspunten bij installatie onder

Nadere informatie

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Handleiding- CrashplanPRO - Online Backup Download de clients hier: Windows 32- bit: http://content.cloud2.nl/downloads/back01- cra.backupnoc.nl/crashplan_x86.exe Windows

Nadere informatie

rev Samsung SecretZone Gebruikshandleiding

rev Samsung SecretZone Gebruikshandleiding rev.2010-08-28 Samsung SecretZone Gebruikshandleiding Inhoud Contents Chapter1 Waarschuwingen Chapter2 Samsung SecretZone Installatie Voor de installatie Systeemeisen voor Samsung SecretZone Installeren

Nadere informatie

Handleiding installatie van Norman Endpoint Protection Small Office Home Office Licentie SOHO

Handleiding installatie van Norman Endpoint Protection Small Office Home Office Licentie SOHO Handleiding installatie van Norman Endpoint Protection Small Office Home Office Licentie SOHO Handleiding installatie van NPRO_SOHO licentie 1 25 juli 2011 Inhoud Inhoudsopgave Algemeen... 3 Introductie...

Nadere informatie

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades)

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Pak het Factuur2King.zip bestand uit en plaats de bestanden op de gewenste locatie op de PC (de locatie maakt niet uit). Controleer dat de volgende twee

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken Volg de onderstaande stappen om Factuur2King 2.1 MU te installeren of een bestaande installatie bij te werken. Werkt u op dit moment nog met Factuur2King

Nadere informatie

Overzicht van opties voor service en ondersteuning

Overzicht van opties voor service en ondersteuning Overzicht van opties voor service en ondersteuning QuickRestore Met Compaq QuickRestore kunt u uw systeem op elk gewenst moment terugzetten. QuickRestore biedt vijf typen opties voor terugzetten, die in

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Versie februari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van software 4 2.3 Installeren van de software

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access)

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2009-20010* naar FWG 3.0/2011-2012 * of vanaf FWG 3.0/2006-2007 t/m FWG 3.0/2010-2011

Nadere informatie

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Copyright 2011 FP-Ruys. FP-Ruys kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enig fout in deze handleiding of verkeerd

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online

Handleiding Back-up Online Handleiding Back-up Online April 2015 2015 Copyright KPN Zakelijke Markt Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Zakelijke Markt mag niets uit dit document worden

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2008-2009* naar FWG 3.0/2009-2010 Attentie!! Indien u gaat upgraden en u maakt gebruik

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Handleiding Certificaat RDW

Handleiding Certificaat RDW Handleiding Certificaat RDW Versie: 9.0 Versiedatum: 13 maart 2014 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0921m Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: - url vermelding naar bestandsuitwisseling

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

GEEF UW INVESTERINGEN EEN BOOST MET LIVE TRADER

GEEF UW INVESTERINGEN EEN BOOST MET LIVE TRADER GEEF UW INVESTERINGEN EEN BOOST MET LIVE TRADER Klaar om LIVE TRADER te gebruiken? Ontdek de belangrijkste functies van deze tool. Het hoofdscherm gebruiken De modules organiseren Effecten zoeken Het overzicht

Nadere informatie

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken.

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken. Installatie De client software van Backup+ kan worden gedownload op de Internet Limburg website. Kijk hiervoor op http://www.ilimburg.nl/downloads. Na het downloaden en openen van het backup+.exe bestand

Nadere informatie

SR.NET Prikklok Handleiding Versie 1.0

SR.NET Prikklok Handleiding Versie 1.0 SR.NET Prikklok Handleiding Versie 1.0 Copyright @ 1988-2014 * CVBA Seynaeve Rudi * Alle Rechten Voorbehouden SR.NET prikklok - INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1.1 Systeemeisen...... 1.2 Voorbeeldconfiguraties......

Nadere informatie

Nieuwe versie! BullGuard. Backup

Nieuwe versie! BullGuard. Backup 8.0 Nieuwe versie! BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIEHANDLEIDING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Sluit alle geopende toepassingen, met uitzondering van Windows. 2 3 Volg de aanwijzingen op

Nadere informatie

Installatie shortform Rodin.NET

Installatie shortform Rodin.NET Installatie shortform Rodin.NET A. Algemeen Met deze installatie beschrijving installeert U Rodin.NET op een PC werkstation (met Stand-alone database) Het installeren van Rodin.NET op een netwerk is mogelijk,

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders Handleiding NZa-portaal voor zorgaanbieders Versie 1, 30 maart 2011 Inhoud 1. Starten 3 2. Algemene zorgaanbiederspagina 5 3. Download NZa-bestanden 6 4. Individuele zorgaanbiederspagina 7 5. Downloaden

Nadere informatie

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows XP en eerdere versies van Windows

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows XP en eerdere versies van Windows BRON Voor Windows XP en eerdere versies van Windows DUO 137/Versie 1.7 26 juni 2014 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. VOORBEREIDING 4 3. DOWNLOADEN VAN HET BEVEILIGINGSCERTIFICAAT 5 3.1 DOWNLOADEN MET INTERNET

Nadere informatie

Acer erecovery Management

Acer erecovery Management 1 Acer erecovery Management Acer erecovery Management is een hulpprogramma dat door het softwareteam van Acer werd ontwikkeld en u een eenvoudig, betrouwbaar en veilig middel biedt om uw computer opnieuw

Nadere informatie

Optifile Server Installatie

Optifile Server Installatie Optifile Server Installatie Datum: Versie: de koppeling tussen Essibox en 2 mei 2012 1.0 Omschrijving: Dit document beschrijft de installatieprocedure voor Optifile software op een nieuwe server. Optifile

Nadere informatie

KPN Server Back-up Online

KPN Server Back-up Online KPN Server Back-up Online Snel aan de slag met Server Back-up Online Server Versie 6.1, built 2011 d.d. 20-08-2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Ondersteunde besturingssystemen... 3 2 Installatie...

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

ZIEZO Remote Back-up Personal

ZIEZO Remote Back-up Personal handleiding ZIEZO Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES... 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER... 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN...

Nadere informatie

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 NEDERLANDS...5 nl 2 OVERZICHT nl 1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 3 BLUETOOTH VOORZIENINGEN...8 4 SOFTWARE INSTALLATIE...9 4.1 Voorbereidingen...10

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger. Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196

Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger. Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196 Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Systeemeisen... 3 2 Installatie... 4 3 Back-up Online configureren...

Nadere informatie

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015 Handleiding Opslag Online Client voor Windows Versie maart 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van de software 4 2.3 Installeren van

Nadere informatie

Remote Back-up Personal

Remote Back-up Personal handleiding Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES... 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER... 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN...

Nadere informatie

IBIS-TRAD Handleiding installatie IBIS-TRAD databases (MS-SQL)

IBIS-TRAD Handleiding installatie IBIS-TRAD databases (MS-SQL) Handleiding installatie IBIS-TRAD databases (MS-SQL) Inhoudsopgave 01 INSTALLATIE IBIS-TRAD DATABASES (MS-SQL) 1 01.01 Stap 1: Installeren IBIS-TRAD databases (MS-SQL) 2 01.02 Stap 2: Rechten verlenen

Nadere informatie

Schijven en stations formatteren

Schijven en stations formatteren Schijven en stations formatteren Vaste schijven, de primaire opslagapparaten op uw computer, moeten worden geformatteerd voordat u deze kunt gebruiken. Als u een schijf formatteert, configureert u de schijf

Nadere informatie

Installatie Avalanche Windows

Installatie Avalanche Windows Installatie Avalanche Windows Deze handleiding beschrijft de stappen om software voor Avalanche Windows op een huidige omgeving te updaten en te installeren. Tijdens deze installatie, kunnen anders gebruikers

Nadere informatie

Inhoud Installatie en Setup... 5 IRISCompressor gebruiken... 13

Inhoud Installatie en Setup... 5 IRISCompressor gebruiken... 13 Gebruikshandleiding Inhoud Introductie... 1 BELANGRIJKE OPMERKINGEN... 1 Juridische informatie... 3 Installatie en Setup... 5 Systeemvereisten... 5 Installatie... 5 Activering... 7 Automatische update...

Nadere informatie

Update Infine Jaarrekening Versie 3.9.1

Update Infine Jaarrekening Versie 3.9.1 Update Infine Jaarrekening Versie 3.9.1 Telefoon 085-7600500 Email support@infine.nl Website www.infine.nl Infine Jaarrekening v.3.9.1 Januari 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie Infine Office

Nadere informatie

Handleiding InCD Reader

Handleiding InCD Reader Handleiding InCD Reader Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding en de volledige inhoud van de handleiding worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van Nero AG.

Nadere informatie

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Versie 1.4 Datum 11 januari 2011 Status definitief Inhoud 1 Downloaden installatiebestand 3 2 SafeSign installeren 4 3 Certificaten toevoegen aan de

Nadere informatie

Installatie Solid Edge ST5

Installatie Solid Edge ST5 Installatie Solid Edge ST5! NEEM DIT DOCUMENT DOOR VOORDAT U UW HUIDIGE SOLID EDGE VERSIE GAAT VERWIJDEREN! LET OP!! SOLID EDGE ST5 KUNT U NIET MEER OP WINDOWS XP INSTALLEREN LET OP!! DE ST5 LICENSE MANAGER

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 3 Benodigdheden 4 Installatie-overzicht 4 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 4 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 4

Nadere informatie

TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING

TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING Versie 1.0 Modellen waarop dit van toepassing is (sinds januari 2016) PN-60TW3/PN-70TW3/PN-80TC3/PN-L603W/PN-L703W/PN-L803C (De verkrijgbaarheid

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Beknopte installatiehandleiding

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Beknopte installatiehandleiding Xerox Device Agent, XDA-Lite Beknopte installatiehandleiding XDA-Lite - introductie XDA-Lite is software ontwikkeld voor het verzamelen van gegevens van machines, met als voornaamste doel de automatische

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Windows Mobile smartphones Mobiel IVP Windows Mobile Versie 1.0, d.d. 20-07-2011 Inleiding... 3 1 Installatie...

Nadere informatie

Fidura Enterprise. Documentatie Installatie BTW 2012 Fix, Versie 2.2.0 / 2.3.0 / 3.0.1

Fidura Enterprise. Documentatie Installatie BTW 2012 Fix, Versie 2.2.0 / 2.3.0 / 3.0.1 Fidura Enterprise Documentatie Installatie BTW 2012 Fix, Versie 2.2.0 / 2.3.0 / 3.0.1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. RANDVOORWAARDEN... 3 3. INSTALLATIE VAN DE SERVER... 3 3.1 INLEIDING... 3 3.2 GEGEVENS

Nadere informatie

Wat te doen na de aanschaf van:

Wat te doen na de aanschaf van: Wat te doen na de aanschaf van: - Een nieuw werkstation - Een nieuwe server Inhoud Inleiding... 2 De juiste werkomgeving... 2 Eén computer, één gebruiker... 2 De database op een server en één of meerdere

Nadere informatie

Installatiehandleiding Windows 98

Installatiehandleiding Windows 98 Installatiehandleiding Windows 98 Installatiehandleiding voor de systeembeheerder Arno Schoon IO1D4.1 Installatiehandleiding Windows 98 ICT Beheerder BOL-4 leerjaar 1 Koning Willem I College Project 2

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Secure Backup Installatiehandleiding Handelsmerken en auteursrechten Handelsmerken Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Alle anderen

Nadere informatie

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Handleiding SecurDisc Nero AG SecurDisc Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding en de volledige inhoud van de handleiding worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik Fuel Handleiding voor installatie en gebruik Inhoudsopgave 1. Installatie 2. Gebruik - Windows - Linux / Apple / andere systemen - Een nieuw voertuig aanmaken - Uitgaven 3. Onderhoud - Waarschuwingen -

Nadere informatie

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice SnelStart Stappenplan SBR btw-aangifte met SnelStart 12 Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht om de btw-aangifte te versturen volgens de Standard Business Reporting

Nadere informatie

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows versies vanaf Windows Vista

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows versies vanaf Windows Vista BRON Voor Windows versies vanaf Windows Vista DUO 137a/Versie 0.6 26 juni 2014 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. VOORBEREIDING 4 3. DOWNLOADEN VAN HET BEVEILIGINGSCERTIFICAAT 5 3.1 TOEVOEGEN WEBSITE IB-GROEP.NL

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN QUEEN 5.45

INSTALLATIE VAN QUEEN 5.45 INSTALLATIE VAN QUEEN 5.45 Dit document beschrijft de installatie van Queen. Onderstaande procedure voert u uit op de computer waarop u met Queen wilt gaan werken. Aandachtspunten bij installatie onder

Nadere informatie

Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0

Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 I Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Upgrade Web Client met ESS naar versie 3.5.0 1 1.1 Stap... 0 - Voorbereidingen 1 1.2 Stap... 1 -

Nadere informatie

CSS DEMO of LEEG downloaden en installeren

CSS DEMO of LEEG downloaden en installeren CSS DEMO of LEEG downloaden en installeren Voor u begint: Internet - Voor het downloaden en installeren is internet nodig. - Tijdens het gebruik van het programma is afhankelijk van de functies die u nodig

Nadere informatie

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) MS OFFICE OUTLOOK 2007 (WINDOWS) VERSIE 1.1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden ingevolge

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING BV Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de bestandsstructuur van uw

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.2 MU bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.2 MU bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.2 MU bijwerken Volg de onderstaande stappen om Factuur2King 2.2 MU te installeren of een bestaande installatie bij te werken. Factuur2King 2.2 maakt een wijzing in de

Nadere informatie