TIS-Office ToolBox Gebruikershandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TIS-Office ToolBox Gebruikershandleiding"

Transcriptie

1

2 Impressum De informatie in deze documentatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd en vormt voor Continental Automotive Trading Nederland BV geen enkele verplichting. De documentatie is gebaseerd op de actuele stand van informatie tijdens de drukvoorbereiding. Wijzigingen van technische details ten opzichte van beschrijvingen, gegevens en afbeeldingen in deze handleiding zijn voorbehouden. Continental Automotive Trading Nederland BV is niet aansprakelijk voor programmafouten en foutieve informatie in de documentatie en de gevolgen daarvan. Microsoft Internet Explorer is een product van de Microsoft Corporation. Windows is een handelsmerk van de Microsoft Corporation. Acrobat is een handelsmerk van Adobe Systems Incorporated. De genoemde handelsmerken worden in de volgende tekst ten dele gebruikt zonder nogmaals specifiek op de eigenaar van het handelsmerk te wijzen. by Continental Automotive Trading Nederland BV. Alle rechten voorbehouden. Verantwoordelijk voor de inhoud: Continental Automotive Trading Nederland BV Het Schakelplein GR Eindhoven Internet: Support: via leverancier Continental Automotive Trading Nederland BV II

3 Document Historie Datum Hoofdstuk / Blz. Onderwerp / wijziging / bewerking Compleet nieuwe Nederlandstalige handleiding TIS-Office Toolbox Continental Automotive Trading Nederland BV III

4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Vereisten en Rechten... V Systeemeisen... V Rechten... V Introductie... 1 Overzicht van de functies... 2 Kort overzicht van de eigenschappen... 3 Over deze handleiding... 5 Belangrijke opmerking over gegevensbescherming... 6 ToolBox starten en afsluiten... 7 Starten en aanmelden... 7 Afsluiten en beëindigen... 9 Functies voor de bedrijfsmanager... 9 Back-up en herstellen Database opslaan Database herstellen Database configureren Controleren gegevensintegriteit Herindexeren / Comprimeren Database Functies voor de Database-beheerder Laat DataBase vervallen TIS-Office Upgrades Instellingen Automatisch Overdragen Toewijzen van overdrachtsmappen Outdoor Terminal Overdrachts-instellingen Verklarende Woordenlijst Index Continental Automotive Trading Nederland BV IV

5 Vereisten en Rechten Vereisten en Rechten Systeemeisen TIS-Office ToolBox wordt samen met TIS-Office geïnstalleerd; daarom zijn de minimale systeemeisen hetzelfde als voor TIS-Office: Besturingssysteem Database Browser Windows 2003 (huidige Service Pack) Windows 2008 (huidige Service Pack) Windows XP Professional (huidige Service Pack) Windows Vista (huidige Service Pack) Windows 7 (huidige Service Pack) SQL Server 2005/2008 Express / SQL Server 2005/2008 Microsoft Internet Explorer vanaf versie 6.0 SP1 Aanmelden ToolBox afsluiten Rechten De toegangsgegevens, d.w.z. gebruikersnaam en wachtwoord, moeten juist worden ingevoerd om TIS-Office ToolBox te starten en een functie op te starten. Om uw toegangsgegevens te beschermen dient u de volgende maatregelen te nemen: Verander het initiële wachtwoord dat u van uw dealer heeft gekregen. Geef uw wachtwoord nóóit aan derden. De medewerkers van uw dealer óf Continental Automotive Trading Nederland BV zullen nooit naar dit wachtwoord vragen! Sla uw persoonlijke toegangsgegevens (gebruiker, wachtwoord enz.) op een veilige locatie op. Wij raden u aan om het wachtwoord geregeld te wijzigen. Voor informatie over hoe veranderen van het wachtwoord s.v.p. de "Online Help" raadplegen. Sluit TIS-Office ToolBox altijd correct af door [Afsluiten] te selecteren. Continental Automotive Trading Nederland BV V

6 Introductie Introductie TIS-Office is een kantoor-applicatie-programma t.b.v. wagenparkbeheer dat is bedoeld voor kantoorpersoneel, wagenparkbeheerders en officiële instanties. De gevarieerde modules bieden functies voor: beheer van basisgegevens, analyse van tachograafgegevens, maken van rapporten voor bestuurder / voertuigen / rechten, systeemconfiguratie, instellen van tachograaf- en scanner-parameters en het definiëren van gebruikersinstellingen. TIS-Office ToolBox verschaft alle functies die u nodig heeft voor het bijhouden van databases die met TIS-Office zijn aangemaakt, b.v. databases van de verschillende bedrijven die in TIS-Office worden beheerd. Database-Structuur Alle TIS-Office databases hebben dezelfde structuur en worden standaard "TIS- Office" genoemd. U kunt dus elk bedrijfsnummer voor de databases, die u t.b.v. het beheer van bedrijven aanmaakt, selecteren. Wijzigen van het bedrijfsnummer heeft géén invloed op de toekenning van databases. TIS-Office Uitgave Installatie Doelgroep Continental Automotive Trading BV en/of de dealers ondersteunen géén TIS- Office data-bases die zijn beheerd gebruikmakende van andere hulpmiddelen dan TIS-Office ToolBox! TIS-Office ToolBox wordt automatisch samen met de TIS-Office-applicatie geinstalleerd (stand-alone en Client installatie). Andere/verdere stappen behoeven niet te worden uitgevoerd. Deze handleiding is geschreven voor u als TIS-Office database-beheerder of bedrijfsmanager als verantwoordelijke voor het onderhouden van TIS-Office databases, en is opgezet om het u mogelijk te maken, databases te onderhouden gebruikmakende van het TIS-Office ToolBox hulpprogramma. Buiten deze handleiding is de volgende TIS-Office documentatie beschikbaar: Installatiehandleiding TIS-Office - Eerste Stappen... "Online Help". Continental Automotive Trading Nederland BV 1

7 Introductie Overzicht van de functies TIS-Office ToolBox biedt de volgende functies: Functie Back-up en Herstellen Omschrijving Slaat een backupbestand van een TIS-Office database op, bijvoorbeeld om de databasesituatie vóór het comprimeren in TIS-Office te archiveren. Herstelt een databasebackup op een later tijdstip, als u bijvoorbeeld vaststelt dat bepaalde berichten niet werden aangemaakt. Database Configureren Controleren Gegevensintegriteit Herindexeren / Comprimeren Database Laat DataBase vervallen * KISCAN-DB converter * TIS-Office Upgrades * Instellingen Automatisch Overdragen * Verbindt de toepassing TIS-Office met een database die op een server is opgeslagen. Controleert de database op ongeldige tachograafgegevens, d.w.z. op logische fouten na het converteren van een KISCAN-database. Reorganiseert de database-index en voorkomt daardoor fragmentatie van de gegevens. Verwijdert de TIS-Office-database van een bedrijf volledig van de computer. Converteert een KISCAN-database in het databaseformaat van TIS-Office. Actualiseert uw database van een vroegere versie van TIS- Office naar het databaseformaat van de huidige versie. TISFileTransfer Service (TIS-Office gegevensoverdracht) instellingen. * Deze functies zijn alleen beschikbaar voor database-beheerders. Continental Automotive Trading Nederland BV 2

8 Introductie Kort overzicht van de eigenschappen Databases van TIS-Office Tijdens de installatie worden er standaard twee databases aangemaakt: de beheerdatabase (TISAdminDB) voor meta-informatiegegevens en TIS-Office-database voor het (automatisch aangemaakte) standaardbedrijf. Als u een nieuw bedrijf in TIS-Office aanmaakt, wordt de bijbehorende database aangemaakt; deze kan met ToolBox worden beheerd. Toegang tot TIS-Office ToolBox Om toegang tot ToolBox te verkrijgen, moet u zich aanmelden. Afhankelijk van de gebruiker worden verschillende toegangsrechten toegewezen: Bedrijfsmanager De bedrijfsmanager (Company Manager) heeft volledige toegang tot alle functies van TIS-Office en vervult de rol van bedrijfsbeheerder. Hij heeft alleen toegang tot zijn eigen database. Deze toegangsmodus verschaft de voorzieningen die nodig zijn om de database te onderhouden voor dat bedrijf wat u is toegewezen in TIS-Office. De database-beheerder is niet aan enig bedrijf toegewezen. Hij heeft toegang tot alle bedrijfsdatabases en voert alle functies uit waarmee de bedrijfsdatabases en de beheerdatabase worden onderhouden. Deze soort toegang stelt uitgebreidere functies ter beschikking dan de toegang voor de bedrijfsmanager. Start ToolBox op en voer de toegangsgegevens zoals hieronder vermeld, in en meld u aan als een bedrijfsmanager: Bedrijfsnummer: Code om toegang te krijgen tot de bedrijfs-database, b.v. TISOFFICE Gebruikers-ID: ADMIN Wachtwoord: admin123 Als u uw toegangsgegevens in TIS-Office heeft gewijzigd, gelden deze nieuwe gegevens ook voor ToolBox. Continental Automotive Trading Nederland BV 3

9 Introductie Database-beheerder Start ToolBox op en voer de toegangsgegevens zoals hieronder vermeld, in en meld u aan als een database-beheerder: Gebruikers-ID: TISOFFICEDBA Wachtwoord: dbasvsso Het bedrijfsnummer dient niet te worden ingevoerd wanneer u zich aanmeldt als een database-beheerder. Een afzonderlijk logbestand met de naam TISAdmin.log wordt in het pad opgeslagen dat bij de installatie van TIS-Office is ingevoerd, b.v. C:/Programma's/Siemens/TIS-Office/Logs. In dit pad vindt u ook het activiteitenprotocol van ToolBox dat u verder kan helpen als er eventueel fouten optreden. Bij ernstige problemen met de database van TIS-Office kunt u dit logbestand aan uw servicepartner sturen. Voor verdere informatie over hoe u aan te melden, raadpleeg s.v.p. Hoofdstuk "Opstarten en aanmelden" op blz. 7. Continental Automotive Trading Nederland BV 4

10 Introductie Over deze handleiding Wat u dient te weten Gelijkvormige structuur Opbouw van deze handleiding Deze handleiding is voor u als beheerder van TIS-Office, geschreven. Er wordt verondersteld dat u reeds praktische ervaring heeft opgedaan met het beheren van gegevens in TIS-Office en SQL-databases. De gelijkvormige structuur van de hoofdstukken waarin de toepassing beschreven staat, helpt u bij de omgang met het programma. De linkerkolom is gereserveerd voor zg. kanttekeningen die een speciaal onderwerp benadrukken in de vorm van trefwoorden die het u gemakkelijker maken om bepaalde informatie te vinden. Deze trefwoorden kunt u ook vinden in de "Index" aan het einde van deze handleiding. De rechterkolom is gereserveerd voor gedetailleerde beschrijvingen door middel van tekst, screenshots of dialoogvensters en tabellen. Gebruikte symbolen en tekens Symbool Omschrijving Voorbeeld "... " Menu-items, tekstinformatie over de toepassing en veldnamen als zij deel uitmaken van een instructiebeschrijving (...) Wijzigingen/correcties, verklarende voorbeelden >... en... Functies binnen een navigatie-item, gevolgd door een dubbele punt, als er ook wordt verwezen naar een button of tabblad [... ] Buttons die u moet gebruiken om een actie te starten (Werk-)stappen of opsommingen zonder een bepaalde volgorde en 'eerste niveau'-lijsten Fasen of 'tweede niveau'- lijsten vetgedrukt letterbeeld Werkstappen en benaming inputboxen of inloggegevens b.v. wachtwoord cursief letterbeeld Verwijzingen naar een hoofdstuk, hoofdstuktitel of kanttekening KLEINE HOOFDLETTERS Toetsen om het programma te bedienen "Map Zoeken" "Uitvoeren..." TIS (Tachograaf-Informatie- Service) "[Start] > Alle Programma's" Klik op [ Sluiten ] om... zijn niet genummerd Als een actie Klik op [ OK ]. Wachtwoord: admin123 Zie ook "Over deze handleiding". Bevestig uw keuze met RETURN of ENTER. Continental Automotive Trading Nederland BV 5

11 Introductie - vervolg tabel - Symbool Omschrijving Voorbeeld Voorwaarde Voorwaarden waaraan moet worden voldaan om een instructie of programmacommando met succes uit te voeren Praktische tips voor het werken met TIS-Office ToolBox en deze documentatie Opmerkingen over de toepassing, verklaringen over programma-onderdelen en achtergrondinformatie Waarschuwingen over bedieningsfouten waar u absoluut op moet letten om fouten of verlies van gegevens te voorkomen Alvorens u voor het eerst inlogt, dient u erop te letten dat Voor verdere informatie over... Als uw wachtwoord of gebruikersnaam niet wordt geaccepteerd, dan Alvorens u een vermelding verwijdert, dient u Houd u er s.v.p. rekening mee dat alle beschrijvingen en screenshots in deze handleiding zijn gebaseerd op het standaardlayout van Windows XP. Belangrijke opmerking over gegevensbescherming De wet op de gegevensbescherming vereist dat persoonlijke gegevens tegen misbruik door derden zijn beveiligd. Overtredingen van de wet op de gegevensbescherming zijn strafbaar. Als u van een 'Data-Processing'-systeem gebruik maakt, waarmee persoonlijke gegevens elektronisch worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen, bent u verplicht de wet op de gegevensbescherming op te volgen. U dient er m.b.v. de nodige technische en organisatorische maatregelen voor te zorgen dat persoonlijke gegevens in TIS-Office tegen toegang door onbevoegden zijn beveiligd. Maak regelmatig een backup van de data, d.w.z. aangepast aan het gebruik van het programma, in machineleesbaar formaat, om te garanderen dat de gegevens binnen redelijke tijd weer kunnen worden aangemaakt. Zie over beheer en wijziging van wachtwoorden de TIS-Office "Online Help". Continental Automotive Trading Nederland BV 6

12 ToolBox starten en afsluiten ToolBox starten en afsluiten Starten en aanmelden Na de installatie van TIS-Office kunt u een "verkort menu"-pictogram naar ToolBox op het bureaublad of in de werkbalk Snel starten zetten. U dient aangemeld te zijn alvorens u met ToolBox 2 kunt werken. Starten van 1 ToolBox Selecteer [Start] > Alle Programma's > TIS-Office > ToolBox. Het aanmeldingsscherm wordt weergegeven. (1e fig.: voor bedrijfsmanager; 2e fig.: voor database-beheerder) Bedrijfsnummer 2 Voer de toegangsgegevens voor de: bedrijfsmanager of database-beheerder in en klik op [OK]. Het hoofdvenster wordt weergegeven; zie ook blz. 8. De taal van de grafische gebruikerinterface wordt aangepast aan wat er in TIS- Office voor de bedrijfsmanager is ingesteld. Continental Automotive Trading Nederland BV 7

13 ToolBox starten en afsluiten Als u ToolBox voor het eerst start of toegang tot de database van een nieuw bedrijf wilt verkrijgen, moet u de standaard-toegangsgegevens invoeren; zie ook de kanttekening "Bedrijfsmanager" op blz. 3. De taalkeuzedialoog wordt altijd weergegeven als u zich als database-beheerder aanmeldt. Taal 3 Selecteer de voor u bestemde taal en klik op [OK]. Het hoofdvenster overeenkomend met uw aanmelding wordt weergegeven. Als standaardselectie kan alleen Engels worden geselecteerd. Indien u een andere taal heeft geselecteerd gedurende de TIS-Office installatie óf andere TIS- Office taalbestanden heeft geïnstalleerd, kunnen deze talen ook worden geselecteerd. Hoofdvenster voor TIS- Office databasebeheerder Hoofdvenster voor Bedrijfsmanager Indien u zich heeft aangemeld als een bedrijfsmanager, zijn de buttons: [Drop Database], [KISCAN-DB Converter] en [TIS-Office Upgrades] niet beschikbaar (zie ook blz.2). 4 Beslis wat u hierna wilt doen en klik op de betreffende button. Het overeenkomstige dialoogvenster wordt geopend. Continental Automotive Trading Nederland BV 8

14 Functies voor de Bedrijfsmanager Afsluiten en beëindigen Om ToolBox te beëindigen: Afmelden Klik op [Afsluiten] in het hoofdvenster. U wordt afgemeld en ToolBox wordt beëindigd. Functies voor de bedrijfsmanager U kunt de in dit hoofdstuk beschreven functies alleen voor het bedrijf uitvoeren waar u als bedrijfsmanager of bedrijfsadministrator aan bent toegewezen. Voor een beschrijving van de database-beheerder-functies s.v.p. Hoofdstuk "Functies voor de database-beheerder" vanaf blz. 24. Als u als bedrijfsmanager verantwoordelijk bent voor meer dan een bedrijf, kunt u alleen de database beheren waarvoor u momenteel bent aangemeld. Als u met een andere database wilt werken, moet u ToolBox afsluiten en u met de desbetreffende toegangsgegevens opnieuw aanmelden; zie ook de kanttekening "Bedrijfsmanager" op blz. 3. Herstel databases voor TIS-Office altijd met de Restore-functie in de ToolBox. Databases die met de MS SQL Enterprise Manager zijn hersteld, worden door TIS-Office niet herkend. Wij raden u dringend aan een backupbestand van alle databases op te slaan, alvorens u de in deze handleiding beschreven functies uitvoert. U kunt de backup-bestanden op een extern opslagmedium opslaan, b.v. op een DVD of een ZIP-schijfeenheid. Gebruik, om een backupbestand op te slaan, de backupfunctie die in Hoofdstuk Backup en Herstellen op blz. 10 beschreven staat. Het is aanbevolen de toepassing TIS-Office te beëindigen alvorens u met ToolBox begint te werken. Dit geldt voor alle client-computers waarop met de database wordt gewerkt die hier tevens wordt beheerd. Continental Automotive Trading Nederland BV 9

15 Functies voor de Bedrijfsmanager Back-up en herstellen Deze voorziening maakt het u mogelijk om een back-up bestand van een TIS- Office-database op te slaan, b.v. een database-status te archiveren alvorens dit te comprimeren in TIS-Office. U kunt later een back-up van de database herstellen indien u constateert dat b.v. bepaalde rapporten niet op tijd zijn aangemaakt. Sla eerst een backup van de database op die door de databaseadministrator dient te worden verwijderd. Databases worden bijvoorbeeld dan verwijderd, als het bedrijf wordt gesloten. Naam database Database opslaan Service stoppen Een database kan zowel met de oorspronkelijke alsook met een andere naam worden hersteld. Als u de naam van de database wijzigt, heeft dit geen invloed op de toegangsgegevens, zoals het bedrijfskenmerk (bedrijfscode) of het wachtwoord. U moet dan echter wel de herstelde database met de nieuwe naam weer aan het bedrijf toewijzen. Gebruik daarvoor de wijzigingsfunctie onder Hulpprogramma's > Bedrijfsdetails in TIS-Office (Module Bedrijf). Als u uw databases wilt archiveren, dient u, alvorens u de back-up functie uitvoert, een map te creëren voor de back-up bestanden. Als u als database-beheerder verscheidene bedrijven beheert, kunt voor elk bedrijf een eigen map aanmaken. Zo maakt u een backup van een TIS-Office-database: 1 Start ToolBox 2 en meld u aan met de betreffende toegangsgegevens. Zie s.v.p. de kanttekening "Toegang tot TIS-Office ToolBox" op blz. 3. Het overeenkomstige hoofdvenster wordt geopend. 2 Stop de TIS-Office Service. Klik op de rechtermuisknop op het "Service"-pictogram in het mededelingenvenster op de taakbalk en selecteer "Stop" via het verkorte menu. Bevestig met [OK] de boodschap die u vraagt of u werkelijk de Service wilt stoppen. 3 Klik op [Backup en Herstellen]. Het overeenkomstige dialoogvenster wordt geopend. Continental Automotive Trading Nederland BV 10

16 Functies voor de Bedrijfsmanager Naam van de server Back-up map 4 Kies de optie Backup en voer de naam van de server in, waar de database is opgeslagen. Bij installatie op een enkel werkstation is de huidige computernaam standaard ingesteld. Indien u werkt in een TIS-Office Client / Server-omgeving, zijn de standaardtoegangsgegevens voor de TIS-Office database: Gebruikers-ID: ADMIN Wachtwoord: admin123 5 Selecteer de database waarvan u een back-up wilt maken. Er wordt alleen van de geselecteerde database(s) een back-up gemaakt. 6 Klik op de button rechts van het kader "BackUp Map" en selecteer de map waar het back-up bestand moet worden bewaard. Het dialoogvenster Browse for Folder wordt geopend. De backupmap moet al op de computer zijn aangemaakt. U kunt ook het volledige pad in het kader BackUp Map invoeren. Continental Automotive Trading Nederland BV 11

17 Functies voor de Bedrijfsmanager Starten Back-up 8 functie 7 Selecteer de gewenste map en klik op [OK]. Het dialoogvenster sluit en het volledige pad wordt weergegeven in het BackUp Map kader. Klik op [Backup] om deze functie te starten. Een boodschap wordt weergegeven die u vermeldt dat de back-up succesvol was. 9 Bevestig de melding met [OK]. Het back-up bestand wordt opgeslagen onder de database-naam waar de huidige datum aan wordt toegevoegd, b.v.: "SV_TIS-Office_28Aug2007.bkp". Als er een fout is opgetreden, volgt daarover een melding. Wanneer u deze melding heeft bevestigd, kunt u de fout opsporen en verhelpen en de back-up opnieuw starten. Mogelijke fouten kunnen zijn: De servernaam is niet juist. De server hoort niet bij het bedrijf waar de manager aan is toegewezen. Gebruikersnaam en wachtwoord zijn verkeerd. De juiste rechten voor de backupmap werden niet vastgelegd. Service starten 10 Start de TIS-Office Service. Klik met de rechtermuisknop op het "Service"-pictogram in het mededelingenvenster op de taakbalk en selecteer "Start" via het verkorte menu. Bevestig met [OK] de boodschap die u vraagt of u werkelijk de Service wilt starten. 11 Klik op [Annuleren] om het dialoogvenster "Hulpprogramma Backup en Herstellen voor Bedrijfsmanager" te sluiten. Het hoofdvenster verschijnt weer en u kunt een andere functie kiezen. Continental Automotive Trading Nederland BV 12

18 Functies voor de Bedrijfsmanager Database herstellen U kunt elke database-back-up herstellen die aan de database-structuur van TIS- Office voldoet, b.v. ook een gerepareerde database of alleen maar een back-up database. Voorwaarde Voordat u de functie Herstellen kunt uitvoeren, moet de applicatie TIS-Office worden afgesloten. Dat geldt ook voor alle clients van een Client-/Serverinstallatie. Als u een database wilt herstellen, moet u over beheerder-rechten beschikken op de computer waar de database is opgeslagen. Service stoppen Alvorens u een (oudere) database herstelt, dient u van de huidige database in elk geval een backup te maken; zie Hoofdstuk "Database opslaan op blz. 10. Wij raden vooral dan een backup aan, als u niet er niet zeker van bent of de gewenste bestanden bij de versie horen die u wilt herstellen. Zo herstelt u een backup van een TIS-Office-database: 1 Start TIS-Office ToolBox en meld u aan met de betreffende toegangsgegevens. S.v.p. de kanttekening "Toegang tot TIS-Office ToolBox" op blz. 3 raadplegen. Het overeenkomstige hoofdvenster wordt geopend. 2 Stop de TIS-Office Service. Klik op de rechtermuisknop op het "Service"-pictogram in het mededelingenvenster op de taakbalk en selecteer "Stop" via het verkorte menu. Bevestig met [OK] de boodschap die u vraagt of u werkelijk de Service wilt stoppen. 3 Klik op [Backup en Herstellen]. Het overeenkomstige dialoogvenster wordt geopend. De databases waarmee u op dit moment werkt worden weergegeven. Continental Automotive Trading Nederland BV 13

19 Functies voor de Bedrijfsmanager Weergave gebruikte databases Naam van de server 4 Kies de optie Herstellen en voer de naam van de server in, waar de database dient te worden hersteld. Bij installatie op een enkel werkstation is de huidige computernaam standaard ingesteld. Indien u werkt in een TIS-Office Client / Server-omgeving, zijn de standaardtoegangsgegevens voor de TIS-Office database: Gebruikers-ID: ADMIN Wachtwoord: admin123 Back-up bestand 5 selecteren Klik op de button rechts van het kader "Herstel File Pad", selecteer het pad en maak een back-up van het database-bestand dat u wilt herstellen Het dialoogvenster Openen wordt weergegeven om naar het back-up bestand te zoeken. U kunt ook het volledige pad (naam van het back-up bestand inbegrepen) in het kader "Herstel File Pad invoeren. In dat geval kunt u Stap 6 overslaan. Continental Automotive Trading Nederland BV 14

20 Functies voor de Bedrijfsmanager 6 Selecteer het gewenste bestand en klik op [Open]. Het dialoogvenster wordt gesloten en het volledige pad wordt weergegeven in het kader "Herstel File Pad. Voer geen namen van databases in, die niet bij TIS-Office horen. Daardoor zou namelijk deze database worden overgeschreven en niet langer met de bijbehorende applicatie kunnen worden geopend. Houd s.v.p. rekening met het volgende: Selecteer alleen de back-up bestanden die met de huidige versie van TIS- Office zijn aangemaakt. Als de structuur van de geselecteerde databaseback-up niet overeenkomt met de huidige databasestructuur van TIS-Office, kan deze niet worden hersteld! Gebruik alleen de namen van TIS-Office-databases, die u als wagenparkmanager beheert. Als de naam van de momenteel gebruikte database is ingevoerd, wordt deze database met de data uit de back-up overgeschreven. Verzeker u ervan dat er een back-up van de momenteel gebruikte database bestaat alvorens u de herstel-functie start. De database "AdminDB (administratie-(beheerder-)database) moet altijd met dezelfde naam worden hersteld. Als er bij het herstellen een andere naam wordt ingevoerd, kan het gebeuren dat u geen toegang meer heeft tot de applicatie. Continental Automotive Trading Nederland BV 15

21 Functies voor de Bedrijfsmanager 7 Voer de naam van de database in, die u wilt herstellen, b.v. TIS-Office. Als u: de naam van de huidige database invoert, wordt deze database met de backup-gegevens overschreven. een nieuwe database invoert, moet u deze nieuwe database vervolgens in TIS-Office toewijzen. Gebruik daarvoor de wijzigingsfunctie onder "Hulpprogramma's > Bedrijfsdetails. Hiervoor moet de module "Bedrijf" zijn geactiveerd. De Herstel-functie 8 starten Klik op [Herstellen] om de Herstel-functie te starten. Indien de database-naam al bestaat, wordt u gevraagd om te bevestigen of u de bestaande database wilt overschrijven. Er wordt een boodschap weergegeven die u vermeldt dat de herstel-procedure succesvol is verlopen. Service starten 9 Bevestig de melding met [OK]. De herstelde database verschijnt nu in de databaselijst. Als er een fout is opgetreden, volgt daarover een melding. Nadat u de melding heeft bevestigd, dient u de MSDE-/SQL-server te stoppen en de database herstel-procedure herhalen. 10 Start de TIS-Office Service. Klik met de rechtermuisknop op het "Service"-pictogram in het mededelingenvenster op de taakbalk en selecteer "Start" via het verkorte menu. Bevestig met [OK] de boodschap die u vraagt of u werkelijk de Service wilt starten. 11 Klik op [Annuleren] om het dialoogvenster "Hulpprogramma Backup en Herstellen voor TISOFFICE DBA" te sluiten. U keert terug naar het hoofdvenster waar u een andere functie kunt selecteren of ToolBox kunt afsluiten door op [Afsluiten] te klikken. Indien u een database onder een andere naam hebt hersteld, denk er dan aan om deze herstelde database toe te wijzen in TIS-Office gebruikmakende van de wijzigingsfunctie onder Hulpprogramma's > Bedrijfsdetails. Deze functie is een onderdeel van de "Bedrijf"-module. Continental Automotive Trading Nederland BV 16

22 Functies voor de Bedrijfsmanager Database configureren Deze functie verbindt de toepassing TIS-Office met een database die op de server is opgeslagen. Hierbij wordt de servernaam in het register (registry) opgeslagen. De volgende keer dat TIS-Office wordt gestart, wordt er automatisch een verbinding met de databaseserver gemaakt. Kies deze functie als u de server-applicatie van TIS-Office onlangs op een andere computer heeft geïnstalleerd en ook als u een upgrade van een installatie op een enkel werkstation op die van een Client-/Serverinstallatie hebt uitgevoerd. In dat geval moet u deze functie op elke Client-computer uitvoeren. Voorwaarde De Client-computers van TIS-Office moeten toegang kunnen krijgen tot de server-computer, waar de database van TIS-Office op is geïnstalleerd. U moet over beheerder-rechten op de server-computer beschikken, waar de database van TIS-Office op is geïnstalleerd. Verdere informatie vindt u in de installatiehandleiding van TIS-Office. Zo configureert u een database: 1 Start TIS-Office ToolBox en meldt u aan met de betreffende toegangsgegevens. Raadpleeg s.v.p. de kanttekening "Toegang tot TIS-Office ToolBox" op blz Klik op [DB Configureren]. Het dialoogvenster ConfigureDB Hulpprog wordt geopend. 3 Voer de naam van de server in, waar de database van TIS-Office is opgeslagen en bevestig uw invoer met [OK]. Er verschijnt een waarschuwingsboodschap. Nadat u de melding hebt bevestigd, maakt de Toolbox een verbinding met de database van TIS-Office op de server en meldt zich aan met het standaard wachtwoord. Continental Automotive Trading Nederland BV 17

23 Functies voor de Bedrijfsmanager 4 Bevestig de melding met [Yes]. Er wordt verbinding gemaakt met de database-server. 5 Bevestig de melding met [OK]. ToolBox 2 wordt afgesloten. Continental Automotive Trading Nederland BV 18

24 Functies voor de Bedrijfsmanager Controleren Gegevensintegriteit Met deze functie wordt de database gecontroleerd op ongeldige tachograafschijfgegevens. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als er een KISCAN-database in het databaseformaat van TIS-Office is geconverteerd. Uit overwegingen in verband met databasebeveiliging dient deze functie regelmatig te worden uitgevoerd. U kunt zoeken naar: Schijf zonder modi: Het systeem controleert schijftotalen zonder bijbehorende activiteitsgegevens. Deze schijven kunnen worden verwijderd. Totaal schijf ongelijk aan Totaal Status: Het systeem controleert of de totalen van de individuele activiteiten op de schijf, b.v. de rijtijd en de bijbehorende totalen in de activiteitenlijst, van elkaar afwijken. Deze tachograafschijven kunnen opnieuw worden berekend. Telkens als de functie wordt uitgevoerd, wordt er een logbestand opgeslagen. Bij elke invoer die in het dialoogvenster "Controleren Gegevensintegriteit wordt getoond, wordt een bijbehorende invoer in het logbestand bijgeschreven. Het logbestand kunt u vinden in de applicatiemap van TIS-Office, b.v. "C:/Program Files/Siemens/TIS-Office/Logs. Details over elk gegevensrecord van de tachograafschijven vindt u in het logbestand. Raadpleeg deze alvorens u schijfdata verwijdert. U dient in elk geval een backup van de database te creëren, alvorens u gegevensrecords van tachograafschijven verwijdert. Continental Automotive Trading Nederland BV 19

25 Functies voor de Bedrijfsmanager Zo controleert u de data-integriteit: 1 Start ToolBox en meld u aan met de betreffende toegangsgegevens. Raadpleeg s.v.p. de kanttekening "Toegang tot TIS-Office ToolBox" op blz. 3. Het overeenkomstige hoofdvenster wordt geopend. 2 Klik op [Controleren Gegevensintegriteit]. Het overeenkomstige dialoogvenster wordt geopend. Bedrijfscode 3 Kies de TIS-Office-database waarvan u de tachograafschijven wilt controleren. Standaard wordt de toegewezen database getoond. Opties voor de 4 integriteitscontrole Klik op het selectievakje: " Schijf zonder modi" indien u alleen naar gegevens van tachograafschijven wilt zoeken met ontbrekende modus-details en/of "Schijftotaal is anders dan Modustotaal" indien u naar tachograafschijfgegevensoverzichten met details die in tegenspraak met elkaar zijn. Als u beide vakjes activeert, worden de resultaten van beide controles in één dialoogvenster weergegeven. U kunt echter ook elke functie apart starten en zo maar één lijst met resultaten laten aanmaken. De controlefunctie 5 starten Klik op [Controle] om de functie te starten. Er wordt een dialoogvenster met afzonderlijke lijstkaders voor elk van deze functies weergegeven die de schijven met ongeldige gegevens toont. Als de lijst met resultaten leeg is, zijn er geen ongeldige datarecords. Continental Automotive Trading Nederland BV 20

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...4 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN...4 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...5 4. INLOGGEN...9 5. GEBRUIK VAN DE BACK-UP SOFTWARE...12 6. BACK-UP TAAK INSTELLINGEN...14

Nadere informatie

// Mamut Business Software. Updatehandleiding

// Mamut Business Software. Updatehandleiding // Mamut Business Software Updatehandleiding Inhoud Over updates naar een nieuwe versie 3 Back-up maken 6 Update naar de laatste versie 8 Verplaats het programma naar een andere computer/server 15 Zo verplaatst

Nadere informatie

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise Fidura Enterprise Revisie datum: 28 maart 2012 cversie: 1.1 Inhoudsopgave INSTALLATIEHANDLEIDING 3.0.0...1 FIDURA ENTERPRISE...1 INHOUDSOPGAVE...2 INHOUDSOPGAVE...3 BIJLAGE(N):...5 1 INLEIDING...6 1.1

Nadere informatie

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 0BAdditionele producten en Enterprise-uitbreidingen Mamut Business Software Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen Mamut Client Manager Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 I Inhoud Additionele producten

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie

Perceptive Process Design & Enterprise. Installatiehandleiding

Perceptive Process Design & Enterprise. Installatiehandleiding Perceptive Process Design & Enterprise Installatiehandleiding 2013 Lexmark International Technology S.A. Datum: 31-10-2013 Versie: 3.0.3 Perceptive Software is a trademark of Lexmark International Technology

Nadere informatie

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu CENTIS BACKUP http://www.centis-backup.eu GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 1.2.1 Juli 2007 1 Copyright 2006-2007 CareWorks Centis Backup betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen

Nadere informatie

Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1

Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1 Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1 UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail multivers.support@unit4.com

Nadere informatie

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v.

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v. Handleiding d-basics Handleiding d-basics Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11

Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11 Installatiehandleiding voor de systeembeheerder EamenTester 2.11 ICTeamenhelpdesk Het gebruik van EamenTester 2.11 bij de eamens wordt ondersteund door de ICTeamenhelpdesk. Informatie over de bereikbaarheid

Nadere informatie

CardioPerfect Workstation Gebruikershandleiding

CardioPerfect Workstation Gebruikershandleiding Welch Allyn Cardio Control BV Staalweg 50 2612 KK Delft Nederland Welch Allyn, Inc 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com WACPW/WS/NL Rev. 01 Versie 1.4.4 17 januari

Nadere informatie

Handleiding Notebook

Handleiding Notebook Handleiding Notebook Project Notebook 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor studenten van de Hogeschool Zuyd die in het bezit zijn van een notebook. In deze handleiding kunt u een aantal praktische

Nadere informatie

Handleiding. Voor Windows en Mac. LiveSchijf Burgemeesterlaan 14 3971 CS DRIEBERGEN-RIJSENBURG info@liveschijf.nl liveschijf.nl

Handleiding. Voor Windows en Mac. LiveSchijf Burgemeesterlaan 14 3971 CS DRIEBERGEN-RIJSENBURG info@liveschijf.nl liveschijf.nl Handleiding Voor Windows en Mac LiveSchijf Burgemeesterlaan 14 3971 CS DRIEBERGEN-RIJSENBURG info@liveschijf.nl liveschijf.nl Voor vragen stuurt u een e-mail naar support@liveschijf.nl Inhoud Online Backup

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Geïntegreerde onderdelen: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Persoonlijke firewall ESET Antispam Nieuwe generatie NOD32-technologie Gebruikershandleiding wij beschermen uw digitale werelden

Nadere informatie

IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING

IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 2011 BE Instituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België Externe statistieken de Berlaimontlaan 14 1000 Brussel Inhoudsopgave 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282 6444

Nadere informatie

Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16

Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16 Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16 Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht...5 Hoofdstuk 2: Vodafone PC Backup installeren...7 De {{product_name}}-client downloaden...7 De Vodafone PC Backup-client installeren...8

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1 Pagina 1 Online Back up Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Voorwoord.. Blz. 3 Minimale systeemeisen...blz. 4 Installatie van Webcreating Easy Back-Up..Blz. 5 Inloggen..Blz.

Nadere informatie

BackupAgent Online Backup Client voor Windows 3.11 Gebruikershandleiding

BackupAgent Online Backup Client voor Windows 3.11 Gebruikershandleiding BackupAgent Online Backup Client voor Windows 3.11 Gebruikershandleiding January 2008 Version 1.0 Disclaimer This document is compiled with the greatest possible care. However, errors might have been introduced

Nadere informatie

Z wijsen S oftware Manager 1.1

Z wijsen S oftware Manager 1.1 zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 1 Zwijsen Z wijsen S oftware Manager 1.1 Gebruikershandleiding en technische handleiding zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 2 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem // Aan de slag met Mamut One Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem Welkom bij Mamut One Mamut One bestaat uit een reeks bedrijfsoplossingen die u helpen om de taken in uw

Nadere informatie

VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING

VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING 2 3 Editie : 01-09 - 2001 2001 by VECTRON Systems AG, Münster Alle technische wijzigingen zijn streng verboden. Alle rechten voorbehouden. VECTRON VECTRON Systems

Nadere informatie

BURY Time Suite. Inleiding 2. 1. Algemene opmerkingen 2. Installatie en gebruik 3

BURY Time Suite. Inleiding 2. 1. Algemene opmerkingen 2. Installatie en gebruik 3 BURY Time Suite Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Algemene opmerkingen 2 Installatie en gebruik 3 2. Technische vereisten 3 3. Installatie van de software 3 4. Erste Nutzung der BURY Time Suite 5 5. Installatie

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 AANDACHTSPUNTEN 3 Veel gebruikte begrippen 3 VIRUSSCANNER 4 Tijdelijk uitschakelen 4 Configuratie virusscanner 4 FIREWALL 4 MICROSOFT SQL SERVER INSTALLATIE

Nadere informatie

Handleiding Nero BackItUp

Handleiding Nero BackItUp Handleiding Nero BackItUp Informatie over copyright en handelsmerken Dit document, evenals de hierin beschreven software, wordt geleverd als licentie en mag alleen worden gebruikt of gereproduceerd volgens

Nadere informatie

's Werelds toonaangevende software voor het afdrukken van etiketten, barcodes, RFID en kaarten

's Werelds toonaangevende software voor het afdrukken van etiketten, barcodes, RFID en kaarten 's Werelds toonaangevende software voor het afdrukken van etiketten, barcodes, RFID en kaarten Aan de slag met de BarTender Application Suite Overzicht, installatie, en basisgebruik (Nederlandse versie)

Nadere informatie