Marktmacht Zorgverzekeraars. Oktober 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marktmacht Zorgverzekeraars. Oktober 2015"

Transcriptie

1 Marktmacht Zorgverzekeraars Oktober 2015

2 Titel Index 1. Introductie 2. Vergelijking basisverzekeringen Budgetpolissen (reguliere) Naturapolissen Restitutiepolissen Tussenconclusies 3. Conclusies: valt er iets te kiezen voor de consument?

3 Titel Introductie 1. Achtergrond en opdracht 2. Basiszorgverzekeringen, wat zijn dat?

4 De markt die geen markt mag zijn Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basiszorgverzekering hebben. De minister beslist elk jaar wat er wel en niet in het basispakket moet zitten en alle basiszorgverzekeringen bieden wat dat betreft ook dezelfde dekking. Het basispakket is bij alle verzekeraars gelijk, zodat iedere verzekerde recht heeft op dezelfde basiszorg. Er is voor de zorgverzekeraars geen ruimte om zich op basis van deze dekking te onderscheiden. In de praktijk betekent dit dat alle zorg die in de basispakket zit door deze verzekeringen volledig vergoed wordt, mits je deze zorg afneemt op de in de polis voorgeschreven wijze. De vrijheid die je als consument hebt in het kiezen van je eigen zorgverlener kan namelijk wel degelijk verschillen! De verzekeraars hebben geen ruimte om zich te onderscheiden op basisdekking, maar vinden wel ruimte om zich te onderscheiden op uitvoeringsvoorwaarden. De vraag is of deze ruimte ook leidt tot voldoende prijsdifferentiatie; hebben consumenten nu echt iets te kiezen?

5 Key Intelligence Question: 1. Zijn er wezenlijke verschillen te ontdekken tussen de basiszorgverzekeringen? 2. Wat kunnen we op basis van de resultaten zeggen over het functioneren van de markt voor basiszorgverzekeringen? Scope: 1. De basiszorgverzekeringen van de verschillende labels van de grote 4 zorgverzekeraars, Achmea, CZ, VGZ en Menzis. 2. We maken gebruik van de meest recente gegevens, 2015 of recenter indien voldoende beschikbaar. Methodologie: 1. We hebben zorgverzekeringen primair onderzocht op prijs, dekking niet-gecontracteerde zorg, en beperkingen die gebruikt worden t.a.v. de vrije keuze in zorgverlener. 2. We hebben gebruik gemaakt van op de websites geadverteerde prijzen; expliciete kortingspercentages hebben we daarbij zoveel mogelijk verdisconteerd. 3. We hebben zoveel mogelijk gebruik gemaakt van primaire bronnen (directe informatie van de verzekeraars). 4. We hebben ter ondersteuning gebruik gemaakt van secundaire bronnen, vooral daar waar de verzekeraars weinig transparant zijn.

6 Introductie: Titel Basiszorgverzekeringen

7 Introductie Basiszorgverzekeringen, welke opties zijn er? De consument kan kiezen tussen twee typen polissen Onder de noemer basisverzekering worden verschillende producten aangeboden. Deze producten verschillen in de gehanteerde uitvoeringsvoorwaarden. Bij de ene verzekering heb je bijvoorbeeld meer vrijheid in het kiezen van een zorgverlener, de ander dekt een groter aandeel van de niet-gecontracteerde zorgkosten. In essentie zijn er echter maar twee typen polissen (zie ook de volgende sheet): Naturapolissen en Restitutiepolissen (met combinatiepolis als tussenvorm) De consument heeft daarnaast de keuze voor het vrijwillig ophogen van het eigen risico. Iedere basisverzekering kent een verplicht eigen risico. De hoogte van het verplicht eigen risico wordt ieder jaar door de minister vastgesteld en op Prinsjesdag bekend gemaakt. Het verplicht eigen risico was in ,-. Dit eigen risico is meestal in 5 stappen van 100,- op te hogen naar 875,-. Bij iedere basisverzekering is het mogelijk om dit eigen risico vrijwillig op te hogen, waarmee de premie omlaag gaat. Voor 2016 wordt het verplicht eigen risico opgehoogd naar 385,- Sommige verzekeraars proberen het aantal keuzemogelijkheden voor wat betreft het eigen risico in te perken. OHRA bijvoorbeeld biedt online twee opties: geen extra eigen risico of maximaal eigen risico.

8 Introductie Basiszorgverzekeringen, welke opties zijn er? Het verschil tussen de twee hoofdtypen, de Naturapolis en de Restitutiepolis. Natura Bij naturapolissen worden gemaakte zorgkosten direct met de zorgverlener afgerekend. De zorgverlener moet dan wel een overeenkomst hebben met de zorgverzekeraar. Naturapolissen beperken daarom de keuzevrijheid van de consument. Naturapolissen zijn gemiddeld wat goedkoper dan restitutiepolissen. Er worden door verzekeraars vaak verschillende naturapolissen aangeboden die onderling verschillen. Zo zijn er ook budgetpolissen die het goedkoopst zijn, doordat zij de keuzevrijheid het meest inperken. Restitutie Bij restitutiepolissen betaal je in principe als consument de zorgkosten zelf wanneer je naar een niet gecontracteerde zorginstelling gaat. De kosten declareer je achteraf, vandaar de naam restitutie. Met een restitutiepolis kun je in principe bij iedere zorgverlener terecht. Meestal zijn er wel wat beperkingen in de kosten die je kunt declareren, er wordt dan bijvoorbeeld een maximum te declareren bedrag ingesteld door de verzekeraar. Restitutiepolissen zijn over het algemeen duurder dan naturapolissen. Het is noodzakelijk een onderscheid te hanteren tussen de verschillende polistypen om te voorkomen dat appels met peren vergeleken worden

9 Introductie Basiszorgverzekeringen, welke opties zijn er? In dit onderzoek: 35 polissen, 2 varianten per polis, ingedeeld in 3 categorieën De verschillende producten hebben we ingedeeld in drie categorieën; één categorie restitutiepolissen en twee categorieën naturapolissen. In de eerste categorie naturapolissen zitten de budgetpolissen. Deze polissen zijn de goedkoopste polissen die verzekeraars aanbieden, blijven gemiddeld onder de 90,- en zijn goedkoper doordat zij extra beperkingen aanbrengen in waar je je zorg afneemt: De dekking voor niet-gecontracteerde zorg is lager dan 75% en/of kent een afwijkende selectieve contractering ten opzichte van de andere aangeboden producten. De tweede categorie zijn de reguliere naturapolissen. Bij deze polissen betaal je (net als in de eerste categorie) een deel van de zorgkosten zelf, wanneer je de zorg afneemt bij een nietgecontracteerde zorgverlener. De polissen in deze categorie kennen echter minder beperkingen dan die in de eerste categorie. In deze categorie hebben we ook de combinatiepolissen ondergebracht. Voor een reguliere naturapolis betaal je gemiddeld 93,-. De restitutiepolissen, de derde categorie, zijn de duurste polissen. Zij kosten gemiddeld ruim 96,- en vergoeden 100% van de zorgkosten, ook wanneer de zorg wordt afgenomen bij een niet gecontracteerde zorgverlener. Niet iedere verzekeraar biedt deze drie opties, sommige verzekeraars bieden maar twee basisverzekeringen of slechts een enkele aan. Ook zijn er nog collectieve polissen en polissen die niet actief aangeboden worden (o.a. OHRA). We hebben ons gericht op niet-collectieve producten die actief worden aangeboden op de websites van de betreffende verzekeraars. In totaal hebben we 2 varianten (minimaal en maximaal eigen risico) van 35 basisverzekeringsproducten onderzocht.

10 Introductie De vier grote zorgverzekeraars en hun labels

11 Titel Resultaten 1. Budgetpolissen 2. (reguliere) Naturapolissen 3. Restitutiepolissen

12 Budgetpolissen: wat zijn de prijzen? Categorie: budget Extra eigen risico 500,- Extra eigen risico 0,- Gemiddeld Dekking nietgecontracteerd Bijzonderheden 1. Gewoon Zekur (Univé) 67,50 82,50 75,- Tot 80% Niet alle ziekenhuizen gecontracteerd. Beperkingen voor o.a. oncologie. 2. Univé Zorg select 67,50 85,00 76,25 Tot 50% Alle ziekenhuizen gecontracteerd. Beperkingen voor oncologie, staar, artrose, specifieke orthopedische ingrepen. 3. Anderzorg basis 66,00 93,00 79,50 Tot 75% 4. Zilveren kruis budget 69,12 89,95 79,54 Tot 75% 5. CZ Direct 68,20 91,15 79,68 Tot 65% 6. Menzis budget bewust 68,75 90,75 79,75 Tot 75% Alle ziekenhuizen gecontracteerd. Beperkingen voor o.a. carpaal tunnel syndroom, borstkanker, cardiologie. Relatief weinig volledig gecontracteerde aanbieders. Niet alle ziekenhuizen gecontracteerd. Geen behandelbeperkingen. Hoogste aantal volledig gecontracteerde aanbieders. Alle ziekenhuizen gecontracteerd. Enkele beperkingen voor specifieke behandelingen. Alle ziekenhuizen gecontracteerd. 5 behandelingen alleen bij geselecteerde aanbieders. Kleinste aantal volledig gecontracteerde zorgverleners 7. De Friesland Zelfbewust 68,75 90,75 79,75 Tot 75% Alle ziekenhuizen gecontracteerd Beperkingen op twee zorgonderdelen. Geen beperkingen bij gecontracteerde aanbieders 8. CZ bewust 79,50 97,00 88,25 Tot 65% 9. VGZ goede keuze 80,95 95,95 88,45 Tot 50% Alle ziekenhuizen gecontracteerd. Beperkte keuze op specifieke behandelingen Relatief veel volledig gecontracteerde aanbieders Alle ziekenhuizen gecontracteerd, Voor 15 operaties beperkte keuze (89 locaties deels uitgesloten). Gemiddelden 70,70 90,67 80,68

13 Budgetpolissen: spreiding in prijzen en voorwaarden De budget basisverzekering kost tussen de 66,- en 97,-. De gemiddelde kosten voor een budget basisverzekering zijn 80,68 pm. Bij maximaal eigen risico is dat gemiddeld 70,70 pm, bij minimaal eigen risico is het gemiddeld 90,67 pm. De goedkoopste polis is van Anderzorg. Daar betaal je 66,- pm voor een polis met maximaal eigen risico. De duurste polis is van CZ; de CZ Bewust polis kost bij minimaal eigen risico 97,- pm De spreiding in prijs is 14,95 bij maximaal eigen risico en 14,50 bij minimaal eigen risico. Op jaarbasis scheelt dit 179,40 voor een basisverzekering met maximaal eigen risico en 174,- voor een basisverzekering met minimaal eigen risico. De verzekeraars kiezen verschillende strategieën om de kosten in te perken. Alle verzekeraars beperken de vergoeding van kosten bij niet-gecontracteerde zorgverleners (75-80%). Univé, VGZ en CZ vallen op door max. 50% (Univé, VGZ) of 65% (CZ) te vergoeden. Alle verzekeraars beperken de keuze in waar je welke zorg kunt afnemen. Dit doen ze door het aantal gecontracteerde zorglocaties in te perken, én door beperkingen te stellen aan waar je specifieke behandelingen kunt ondergaan. CZ en VGZ vallen op, omdat hun producten op basis van prijs niet direct tot de budgetpolissen gerekend hoeven te worden, maar de beperkende voorwaarden rechtvaardigen plaatsing in deze categorie wel degelijk.

14 Budgetpolissen: spreiding in prijzen en voorwaarden Goedkoop Het onderscheid tussen Goedkoop en Gemiddeld is in deze categorie erg dun. Gemiddeld (Menzis) Voor deze categorie hebben we geen rangschikking gemaakt voor wat betreft de dekking, omdat daar een zeer subjectief oordeel aan ten grondslag zou moeten liggen (CZ) (Menzis) (CZ) Duur

15 Reguliere naturapolissen: wat zijn de prijzen? Categorie: Natura Extra eigen risico 500,- Extra eigen risico 0,- Gemiddeld Dekking nietgecontracteer Bijzonderheden Geen beperkingen gevonden t.a.v. keuze 1. FBTO Natura 71,17 92,00 81,59 Tot 75% zorgverlener. 2. Interpolis Geen beperkingen gevonden t.a.v. keuze 73,12 93,95 83,54 Tot 80% basisverzekering zorgverlener 3. De Friesland Alles Geen beperkingen gevonden t.a.v. keuze 79,95 101,95 90,95 Tot 80% verzorgd zorgverlener 4. CZ Zorg-op-maatpolis 83,00 100,50 91,75 Tot 75% Beperkingen t.a.v. specifieke behandelingen Geen beperkingen gevonden t.a.v. keuze 5. Avero Select zorgplan 81,62 102,45 92,04 Tot 75% zorgverlener Geen beperkingen gevonden t.a.v. keuze 6. Zilverenkruis basis zeker 81,62 102,45 92,04 Tot 80% zorgverlener Geen beperkingen gevonden t.a.v. keuze 7. OZF 82,17 103,00 92,59 Tot 80% zorgverlener Beperkingen t.a.v. specifieke behandelingen 8. Menzis Zorg Verzorgd 84,25 104,25 94,25 Tot 75% Relatief veel niet-gecontracteerde aanbieders 9. IZZ 88,27 103,27 95,78 Tot 80% Beperkingen t.a.v. specifieke behandelingen 10. Univé zorg geregeld 86,68 105,93 96,31 Tot 80% Beperkingen t.a.v. specifieke behandelingen Beperkingen t.a.v. specifieke behandelingen 11. Azivo 90,25 105,25 97,75 Tot 75% Relatief veel niet-gecontracteerde aanbieders 12. IZA 93,75 106,25 100,- Tot 75% Beperkingen t.a.v. specifieke behandelingen 13. VGZ ruime keuze 92,95 107,95 100,45 Tot 80% Beperkingen t.a.v. specifieke behandelingen Gemiddelden 83,75 102,25 93,00

16 Reguliere naturapolissen: spreiding in prijzen en voorwaarden De reguliere natura basisverzekering kost tussen de 71,17 en 107,95. Gemiddelde kosten voor een reguliere natura basisverzekering zijn 93,00 pm. Bij maximaal eigen risico is dat gemiddeld 83,75 pm, bij minimaal eigen risico is het gemiddeld 102,25 pm. De goedkoopste polis in deze categorie is van FBTO. Daar betaal je 71,17 pm voor een basisverzekering met maximaal eigen risico. De duurste polis is van VGZ; de Ruime Keuze polis kost bij minimaal eigen risico 107,95. De spreiding in prijs is 22,58 bij maximaal eigen risico en 15,95 bij minimaal eigen risico. Op jaarbasis scheelt dit 270,96 bij maximaal eigen risico en 191,40 bij minimaal eigen risico. Er is enige spreiding in de voorwaarden maar minder dan in de eerste categorie. Alle verzekeraars beperken de vergoeding op kosten die gemaakt worden bij niet-gecontracteerde zorgverleners (max %). De producten verschillen op dit vlak minder van elkaar dan in de eerste categorie, de budgetpolissen. De verzekeraars die tot 80% vergoeden, doen dit niet voor alle behandelingen en het verschil met 75% dekking is dus in de praktijk niet zo groot. Opvallend is dat de verschillende verzekeraars die behoren tot één concern, veelal dezelfde voorwaarden hanteren, wat dat betreft lijken de producten sterk op elkaar. Enkele verzekeraars kiezen ervoor om ook in deze categorie beperkingen aan te brengen in waar je welke zorg kunt afnemen door voor specifieke behandelingen beperkingen in te stellen (bijvoorbeeld CZ, VGZ en Menzis).

17 Reguliere naturapolissen: spreiding in prijzen en voorwaarden Goedkoop Ruime dekking Gemiddeld (Menzis) Gemiddelde dekking (CZ) Duur (CZ) Lage dekking (Menzis) (Menzis) (Menzis) (Menzis)

18 Restitutiepolissen: wat zijn de prijzen? Categorie: Restitutie Extra eigen risico 500,- Extra eigen risico 0,- Gemiddeld Bijzonderheden 1. FBTO restitutie 77,67 98,50 88,09 Maximum voor een aantal klinieken 2. Gewoon Zekur Vrij 83,80 100,80 92,05 Geen maximum vermeld Maximum voor beperkt aantal klinieken 3. OHRA basis 84,07 100,74 92,41 Beperkingen voor een aantal behandelingen 4. UMC basis 86,40 98,90 92,65 Geen maximum vermeld Maximum voor beperkt aantal klinieken 5. Delta Lloyd Basis 86,23 102,90 94,57 Beperkingen voor een aantal behandelingen 6. De Friesland Vrije keuze 84,50 106,50 95,50 Maximum voor beperkt aantal klinieken 7. Zilverenkruis basis exclusief 85,42 106,45 95,94 Maximum voor beperkt aantal klinieken 8. Avero Zorgplan Keuze 86,12 106,95 96,54 Maximum voor beperkt aantal klinieken Maximum voor beperkt aantal klinieken 9. CZ zorgkeuzepolis 88,50 106,00 97,25 Beperkingen voor een aantal behandelingen Maximum voor beperkt aantal klinieken 10. Menzis Zorgzo 88,25 108,25 98,25 Beperkingen voor een aantal behandelingen 11. IZZ restitutie 92,72 107,72 100,22 Maximum voor beperkt aantal klinieken 12. Univé Zorgvrij 91,63 110,88 101,26 Maximum voor een aantal klinieken 13. VGZ Eigen Keuze 98,95 113,95 106,45 Geen maximum vermeld Gemiddelden 87,21 105,27 96,24 Dekking niet gecontracteerde zorg is bij restitutiepolissen in beginsel altijd 100%

19 Restitutiepolissen: spreiding in prijzen en voorwaarden De restitutiebasisverzekering kost minimaal 77,67 en maximaal 113,95. De gemiddelde kosten voor een restitutiepolis zijn 96,24 pm. Bij maximaal eigen risico is dat gemiddeld 87,21 pm, bij minimaal eigen risico is het gemiddeld 105,27 pm. De goedkoopste polis in deze categorie is (net als in de vorige categorie) van FBTO. Daar betaal je 77,67 pm voor een restitutiepolis met maximaal eigen risico. De duurste polis in deze categorie is wederom van VGZ. Daar betaal je 113,95 voor een restitutiepolis met minimaal eigen risico. De spreiding in prijs is 21,28 bij maximaal eigen risico en 15,45 bij minimaal eigen risico. Op jaarbasis scheelt dit 255,36 voor een basisverzekering met maximaal eigen risico en 185,40 voor een basisverzekering met minimaal eigen risico. Er is enige spreiding in de voorwaarden maar minder dan in de eerste categorie. Bij de restitutiepolis worden kosten bij niet-gecontacteerde zorgverleners 100% vergoed. De verzekeraars hanteren daarbij niet altijd dezelfde grondslag. Avero hanteert 100% van het standaardtarief, OHRA vergoedt alles dat niet extreem hoog is. Sommige verzekeraars hanteren maxima per instelling, enkele verzekeraars lijken er bovendien ook in deze categorie voor te kiezen om beperkingen aan te brengen in waar je welke zorg kunt afnemen (bijvoorbeeld Menzis en CZ met hun labels).* VGZ valt wederom op met een relatief hoge prijs, Zekur een label van Univé (en dus VGZ) doet het opvallend goed in deze categorie.

20 Reguliere naturapolissen: spreiding in prijzen en voorwaarden (CZ) Goedkoop Ruime dekking (CZ) Gemiddeld (Menzis) Gemiddelde dekking (CZ) (CZ) (Menzis) Duur Lage dekking (CZ) (CZ)

21 Titel Conclusies basiszorgverzekeringen

22 Basiszorgverzekeringen: conclusies Er zijn overall behoorlijke verschillen in prijs, maar binnen de verschillende categorieën is de spreiding meer beperkt. Van de onderzochte basisverzekeringen is de gemiddelde prijs 90,44. De duurste polis is de Eigen Keuze polis van VGZ; 113,95 (bij minimaal eigen risico). Dit is 47,95 meer dan de goedkoopste polis- Anderzorg Basis, 66,- (bij maximaal eigen risico). Op jaarbasis scheelt dat 575,40 en de duurste verzekeringen is daarmee 71% duurder dan de goedkoopste. De standaarddeviatie (Stddev) is een maat voor de gemiddelde prijsspreiding. Opvallend is dat deze globaal hetzelfde is binnen de verschillende categorieën. Het lijkt er daarmee op dat voor de verschillende producten prijsmodellen gebruikt zijn die sterk op elkaar lijken. Budget Natura Restitutie Eigen risico max min max min max min Gemiddeld 71,01 90,61 83,15 101, 51 87,21 105, 27 Spreidingsbreedte 14,95 14,50 22,58 15,95 21,28 15,45 Stddev 5,49 4,65 6,79 4,60 5,16 4,66

23 Basiszorgverzekeringen: conclusies Er zijn verschillen in dekking. De grootste verschillen zitten in de categorie budgetpolissen, de kleinste in de categorie restitutiepolissen. De belangrijkste variabelen waarin de verzekeraars zich van elkaar onderscheiden: De mate waarin niet-gecontracteerde zorg vergoed wordt. Beperkingen in het aantal zorginstellingen dat gecontracteerd is. Beperkingen in het aantal zorginstellingen waar je voor specifieke behandelingen terecht kunt. Opvallende verschillen tussen de grote vier VGZ is duur maar ook goedkoop: In alle categorieën had het VGZ label het duurste product. Wanneer we binnen de drie categorieën naar de twee duurste producten kijken dan levert VGZ 5 van de 6 duurste producten. Bij de budgetpolissen zijn twee producten van VGZ juist het goedkoopst. Over de drie categorieën levert VGZ 3 van de 6 goedkoopste producten. Achmea doet het opvallend goed in de categorie naturapolissen, zowel op prijs als op dekking. Achmea biedt in deze categorie ook 6 producten aan, bijna de helft van de geanalyseerde producten in deze categorie. CZ valt op bij de restitutiepolissen, de dekking die zij hanteren valt daar tegen.

24 Basiszorgverzekeringen: conclusies Valt er iets te kiezen? We hebben 35 basisverzekeringen bekeken, waarover de totale prijsspreiding 47,95 bedraagt. Op jaarbasis is dat 575,40. Voor wat betreft de prijs van een basisverzekering valt er dus wel iets te kiezen, maar dit zijn ook wel heel verschillende producten. Wanneer we een categorie-indeling maken en de producten binnen de categorie met elkaar vergelijken, dan loopt de spreiding terug. Het grootste prijsverschil is dan nog 22,58 (bij de naturapolis met maximaal eigen risico), op jaarbasis is dat 270,96. Opvallend is dat de standaarddeviatie bij minimaal eigen risico altijd het kleinst is én over de categorieën heen nauwelijks veranderd. Dit is contra-intuïtief omdat de prijzen van deze producten hoger liggen (waardoor een grotere standaarddeviatie verwacht mag worden). Waarschijnlijk is het zo dat door het risico-overdracht (van verzekeraar naar verzekerde) de verzekeraar wat meer ruimte voelt om met de prijs te bewegen. Voor wat betreft de dekking valt er wel wat te kiezen. De verzekeraars lopen behoorlijk uiteen in welke zorginstellingen zij contracteren én in welke zorg je daar kunt afnemen. Zeker wanneer je als verzekerde met een specifieke aandoening kampt, kan het lonend zijn de verzekeraars met elkaar te vergelijken. Opvallend is wel dat de verschillende labels van de grote concerns nauwelijks andere voorwaarden hanteren bij de natura- en restitutiepolissen. Dat beperkt de keuzeruimte natuurlijk sterk.

25 Basiszorgverzekeringen: conclusies Is het makkelijk te kiezen? De transparantie valt tegen. Het is relatief gemakkelijk om de verschillende producten van één verzekeraar te vergelijken, maar het is niet gemakkelijk om verschillende zorgverzekeraars op specifieke aspecten met elkaar te vergelijken. Om te zien welke zorginstellingen gecontracteerd zijn en welke beperkingen gelden per zorginstelling, kan het beste een zorgvergelijker gebruikt worden. Deze bieden dergelijke informatie overzichtelijker aan dan de verzekeraars. Met name bij de reguliere naturapolissen en de restitutiepolissen bleek dat er wel veel verschillende labels zijn, maar dat de voorwaarden van deze verschillende labels erg op elkaar lijken. In zekere zin is de keuzeruimte die al deze labels lijken te bieden dan ook wat misleidend.

26 Titel Conclusies Valt er echt iets te kiezen voor de consument?

27 Basiszorgverzekeringen: Wat valt er te kiezen? Er valt wel iets te kiezen, maar wellicht niet genoeg. We zien een spreiding in prijzen en voorwaarden die het voor de consument nuttig maakt een goede afweging te maken. Dit geldt zeker wanneer je als consument een specifieke zorgvraag hebt en/of bij een specifieke instelling zorg wenst te ontvangen. De vele labels versluieren echter dat de belangrijkste voorwaarden van de verschillende producten sterk op elkaar lijken, met name bij de reguliere naturapolis en de restitutiepolis. De prijsspreiding in de markt van basiszorgverzekeringen is zeker niet groot. De markt voor basiszorgverzekeringen is weliswaar geen echte markt, maar gedraagt zich daar dus ook niet echt naar. En hoe kies je eigenlijk? Ook de transparantie kan beter. Met name op de belangrijkste onderscheidende variabele (naast prijs) zorgkeuzevrijheid, is het moeilijk in te schatten hoe de verschillende verzekeraars zich tot elkaar verhouden. Zonder een zorgvergelijker is het haast niet mogelijk goede vergelijkingen te maken, terwijl het bij een zorgvergelijker onduidelijk is waar informatie precies vandaan komt en hoe de belangen van de zorgvergelijker in het vergelijkingsresultaat tot uiting komen.

28 Basiszorgverzekeringen: Advies Consumenten zouden meer te kiezen kunnen hebben én zouden in hun keuze beter ondersteund mogen worden. De 4 grote verzekeraars zijn met al hun labels wel erg dominant in de markt voor basiszorgverzekeringen. De grote hoeveelheid aan labels kan de consument het idee geven dat er veel te kiezen valt, maar uit onze vergelijking blijkt dat de verschillen tussen deze producten beperkt zijn. Een beter functionerende markt zou de consument meer echte keuzevrijheid op kunnen leveren. De situatie waarin een derde partij (de zorgvergelijker) noodzakelijk is om de verschillende producten goed met elkaar te kunnen vergelijken, is voor de consument niet optimaal. De consument kan de herkomst van de resultaten niet controleren en ook de integriteit niet van de zorgvergelijker. De consument is geholpen met een meer transparante markt.

Zorgverzekeraars 2016, prijzen en voorwaarden. December 2015

Zorgverzekeraars 2016, prijzen en voorwaarden. December 2015 Zorgverzekeraars 2016, prijzen en voorwaarden December 2015 Titel Index 1. Introductie 2. Vergelijking basisverzekeringen Budgetpolissen (reguliere) Naturapolissen Restitutiepolissen 3. Conclusies Titel

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014 (inclusief DTD) MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Agis Basispolis 100%, max. 3 uren p.kjr. Agis Basispolis Basic

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014 (inclusief DTD) Overzichten van zorgverzekeraars met polisinformatie zijn zorgvuldig samengesteld. Maar je kunt er geen rechten aan

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2013

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2013 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2013 MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Agis Basispolis 100%, max. 3 uren p.kjr., anders verwijzing nodig van huisarts,

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2015

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2015 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2015 MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Amersfoortse (de) BV Flexibel 100%, max. 3 Uitsluitend op verwijzing van huisarts,

Nadere informatie

Verantwoording. In dit document wordt informatie gegeven over de vergelijking van zorgverzekeringen op Geld.nl.

Verantwoording. In dit document wordt informatie gegeven over de vergelijking van zorgverzekeringen op Geld.nl. Verantwoording Over Geld.nl Geld.nl gelooft dat je mensen in staat moet stellen om op een eenvoudige manier zelf de juiste financiële producten te kiezen. Mensen hebben over het algemeen een hekel aan

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars 2013 eerstelijns psychologische zorg en aanvullende verzekering.

Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars 2013 eerstelijns psychologische zorg en aanvullende verzekering. Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars 2013 eerstelijns psychologische zorg en aanvullende verzekering. AnderZorg Extra zittingen 5 sessies uit basisverzekering,1 e lijn. afhankelijk van aanvullende verzekering:

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Diëtetiek vanuit de Basisverzekering 2016

Overzicht vergoeding Diëtetiek vanuit de Basisverzekering 2016 Overzicht vergoeding Diëtetiek vanuit de Basisverzekering 2016 MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Amersfoortse (de) Zorgverzekering Flexibel Gecontracteerd: 100%, max. 3 Niet-gecontracteerd:

Nadere informatie

Zorgverzekering 2015: overstappen?

Zorgverzekering 2015: overstappen? Zorgverzekering 2015: overstappen? Samenvatting Aandachtspunten bij kiezen zorgverzekering 1. Uw zorgverzekeringspolis kan ieder jaar veranderen. Kijk elk jaar uw zorgverzekering goed na en vraag u af

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen eigen bijdrage per kalenderjaar: 2015 Stichting Transman Vergoeding Verzekeraar Pakketnaam

Overzicht vergoedingen eigen bijdrage per kalenderjaar: 2015 Stichting Transman Vergoeding Verzekeraar Pakketnaam Overzicht vergoedingen eigen bijdrage per kalenderjaar: 2015 Stichting Transman Vergoeding Verzekeraar Pakketnaam Eigen bijdrage Opmerking Aevitae VGZ VGZ Ruime keuze 0 VGZ Goede keuze VGZ Eigen keuze

Nadere informatie

Vergoedingen 2016 per verzekeraar Voor hoortoestellen, tinnitusinstrumenten en -maskeerders Bron: www.hoorwijzer.nl van Stichting Hoormij/NVVS

Vergoedingen 2016 per verzekeraar Voor hoortoestellen, tinnitusinstrumenten en -maskeerders Bron: www.hoorwijzer.nl van Stichting Hoormij/NVVS Vergoedingen 2016 per verzekeraar Voor, tinnitusinstrumenten en -maskeerders Bron: www.hoorwijzer.nl van Stichting Hoormij/NVVS LET OP! - Vanuit de basiszorgverzekering krijgt u als u 18 jaar of ouder

Nadere informatie

Verantwoording. Volledigheid Zorgvergelijker Geld.nl

Verantwoording. Volledigheid Zorgvergelijker Geld.nl Verantwoording Met de Zorgvergelijker 2015 van Geld.nl kun je op basis van je specifieke zorgwensen bepalen welke zorgverzekering de beste dekking voor de laagste premie biedt. Alle data aangaande de voorwaarden

Nadere informatie

Vergoedingen 2017 per verzekeraar Voor hoortoestellen, tinnitusinstrumenten en -maskeerders Bron: van Stichting Hoormij/NVVS

Vergoedingen 2017 per verzekeraar Voor hoortoestellen, tinnitusinstrumenten en -maskeerders Bron:  van Stichting Hoormij/NVVS Vergoedingen 2017 per verzekeraar Voor, tinnitusinstrumenten en -maskeerders Bron: www.hoorwijzer.nl van Stichting Hoormij/NVVS LET OP! - Als u 18 jaar of ouder bent krijgt u vanuit de basiszorgverzekering,

Nadere informatie

Informatie zorgverzekeringen per 01-01-2015

Informatie zorgverzekeringen per 01-01-2015 Vera Vreeswijk Logopedist Raadhuisstraat 100C 2406 AH Alphen aan den Rijn tel: 06-57 11 63 70 E-mail: v.vreeswijk@logopedie-alphencentrum.nl www.logopedie-alphencentrum.nl Informatie zorgverzekeringen

Nadere informatie

VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS BIJ AANKOPEN 123DROGISTERIJ

VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS BIJ AANKOPEN 123DROGISTERIJ VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS BIJ AANKOPEN 123DROGISTERIJ De situatie is op dit moment zo, dat zorgverzekeraars een aantal apotheken en gezondheidswinkels contracteert voor het leveren van medicijnen en

Nadere informatie

Nederland Binnen EU/Verdragslanden Buiten EU/Verdragslanden Aevitae (ASR) Basisverzekering Natura. Neem contact op met de klantenservice van deze

Nederland Binnen EU/Verdragslanden Buiten EU/Verdragslanden Aevitae (ASR) Basisverzekering Natura. Neem contact op met de klantenservice van deze Dialyse op vakantie - vergoedingen Nederland Binnen EU/Verdragslanden Buiten EU/Verdragslanden Aevitae (ASR) Natura gemaximeerd tot 100% van gemiddelde e (ASR) Zorgverzekering Flexibel Agis Basispolis

Nadere informatie

De contracten voor CZ en VGZ blijven voor 2016 bestaan onder de naam SKAG : Samenwerkende KBO afdelingen in Gelderland.

De contracten voor CZ en VGZ blijven voor 2016 bestaan onder de naam SKAG : Samenwerkende KBO afdelingen in Gelderland. Zorgverzekering 2016 Collectiviteitscontracten 2016 KBO Gelderland heeft gesprekken gehad met de zorgverzekeraars CZ en VGZ. De samenwerking is geëvalueerd en er zijn afspraken gemaakt voor het komende

Nadere informatie

Op zoek naar een verzekeraar die fysiotherapie in 2013 voor u prima vergoedt?

Op zoek naar een verzekeraar die fysiotherapie in 2013 voor u prima vergoedt? VvAA Zilveren Kruis Achmea Verzekering Mix Jong Pakket Mix Gezin Pakket Mix Mix Plus 2 Plus 3 Beter Af Plus Polis 3 sterren Beter Af Plus Polis 4 sterren Zorg en Zekerheid AV Totaal Op zoek naar een verzekeraar

Nadere informatie

Verzekeraar Pakketnaam Vergoeding Eigen bijdrage Opmerking Aevitae VGZ VGZ Ruime keuze - Eigen bijdragen medicijnkosten tellen

Verzekeraar Pakketnaam Vergoeding Eigen bijdrage Opmerking Aevitae VGZ VGZ Ruime keuze - Eigen bijdragen medicijnkosten tellen Aevitae VGZ VGZ Ruime keuze Eigen bijdragen medicijnkosten tellen VGZ Goede keuze VGZ Eigen keuze Aevitae Avéro Select Zorgplan Eigen bijdragen medicijnkosten tellen Keuze Zorg Plan Aevitae ASR ASR Natura

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2016

Zorgverzekeringen 2016 Zorgverzekeringen 2016 Verzekeraar Aanvullende polis Vergoed bedrag per verzekerde per jaar Aevitae / VGZ Basic - Aevitae / Avéro Basic - Aevitae / ASR Basic - Agis Compactpolis - Compleetpolis Comfortpolis

Nadere informatie

Vergoeding Acnétherapie 2015

Vergoeding Acnétherapie 2015 Home Zorgverzekering Vergoedingen Acnétherapie Vergoeding Acnétherapie 2015 Acnétherapie is een therapie die is ontwikkeld om alle vormen van acné te bestrijden. Acnétherapie is niet opgenomen in de basisverzekering,

Nadere informatie

Financiële administratie Ziekenhuiszorg: wat betaalt u?

Financiële administratie Ziekenhuiszorg: wat betaalt u? Financiële administratie Ziekenhuiszorg: wat betaalt u? Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Of bent u al patiënt? In deze folder vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Lees deze folder

Nadere informatie

Werken grotendeels alleen met collectieve verzekeringen met volmachten van VGZ, Avéro en ASR

Werken grotendeels alleen met collectieve verzekeringen met volmachten van VGZ, Avéro en ASR VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2015. Onderstaande zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen in de genoemde aanvullende verzekeringen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek telefonische informatieverstrekking zorgverzekeraars

Kwaliteitsonderzoek telefonische informatieverstrekking zorgverzekeraars Kwaliteitsonderzoek telefonische informatieverstrekking zorgverzekeraars Rapportage TNS NIPO 11 december 15 Henrike Bijlstra, Rosan Spiers Aanleiding De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hecht er veel waarde

Nadere informatie

Verzekeraar Voorwaarden Mutatiedatum. Plus: 300,- (max. 50,- per dag) Vip : 600,- (max. 50,- per dag) Compleet: 350,- (max.

Verzekeraar Voorwaarden Mutatiedatum. Plus: 300,- (max. 50,- per dag) Vip : 600,- (max. 50,- per dag) Compleet: 350,- (max. Aevitae (mits in zorggids vermeld) Plus: 300,- (max. 50,- per Top: 400,- (max. 50,- per Vip : 600,- (max. 50,- per Agis ( gaat verder als Zilveren Kruis Achmea ) Compleet: 350,- (max. 40,- per Comfort:

Nadere informatie

Daarnaast heeft Aevitae als volmachtkantoor ook een volmacht van Avéro Achmea en VGZ. Zie hiervoor de eigen polissen van deze zorgverzekeraars.

Daarnaast heeft Aevitae als volmachtkantoor ook een volmacht van Avéro Achmea en VGZ. Zie hiervoor de eigen polissen van deze zorgverzekeraars. Zorg- Soort Vergoeding Vergoeding Verzekeraar aanvullende maximaal maximaal Polis per consult/ per verzekerde per dag per kalenderjaar ACHMEA ZORG: Agis Achmea Compleet 40,-- per dag 350,-- Comfort 40,--

Nadere informatie

Zorgverzekeraar Polis (basis + aanvullend) Premie per maand Vergoeding voor hoortoestel. AnderZorg - - Geen aanvullende vergoedingen.

Zorgverzekeraar Polis (basis + aanvullend) Premie per maand Vergoeding voor hoortoestel. AnderZorg - - Geen aanvullende vergoedingen. Vergoedingen 2015 per verzekeraar Voor, tinnitusinstrumenten en -maskeerders Bron: www.hoorwijzer.nl van de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden NVVS LET OP! - Vanuit de basiszorgverzekering krijgt

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2017

Vergoedingenoverzicht 2017 Vergoedingenoverzicht 2017 Disclaimer Het overzicht van het enbeleid van de zorgverzekeraars voor haptotherapie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door Praktijk Hapsis. Praktijk Hapsis stelt

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2015

Zorgverzekeringen 2015 Zorgverzekeringen 2015 Verzekeraar Aanvullende polis Vergoed bedrag per verzekerde per jaar Aevitae / VGZ Plus 300 (max. 50 / dag) Aevitae / Avéro Plus 300 (max. 50 / dag) Aevitae / ASR Plus 300 (max.

Nadere informatie

VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2014.

VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2014. VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2014. Onderstaande zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen in de genoemde aanvullende verzekeringen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren

Nadere informatie

Verantwoording. In dit document wordt informatie gegeven over de vergelijking van zorgverzekeringen op Geld.nl.

Verantwoording. In dit document wordt informatie gegeven over de vergelijking van zorgverzekeringen op Geld.nl. Verantwoording Over Geld.nl Geld.nl gelooft dat je mensen in staat moet stellen om op een eenvoudige manier zelf de juiste financiële producten te kiezen. Mensen hebben over het algemeen een hekel aan

Nadere informatie

DE KLEINTJES AAN KOP

DE KLEINTJES AAN KOP SERVICE ZORGVERZEKERAARS ZORGVERZEKERAARS BEOORDEELD DE KLEINTJES AAN KOP Jaarlijks vragen we zo n 10.000 panelleden wat ze van hun zorgverzekeraar vinden. Na vijf jaar is het tijd om de balans op te maken.

Nadere informatie

Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m. Plus (VGZ) 100% 300 ( 50 per behandeling) 11,76 p/m

Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m. Plus (VGZ) 100% 300 ( 50 per behandeling) 11,76 p/m Vergoedingsmogelijkheden vaktherapie Aevitae Plus (VGZ) 100% 300 ( 50 per behandeling) 11,76 p/m Top (VGZ) 100% 400 ( 50 per behandeling) 31,38 p/m Vip (VGZ) 100% 600 ( 50 per behandeling) 48,30 p/m Supervip

Nadere informatie

Vergoedingen Oefentherapie Mensendieck en Cesar zorgverzekering 2016

Vergoedingen Oefentherapie Mensendieck en Cesar zorgverzekering 2016 pagina 1 van 19 Mijn Independer Klantenservice Over Independer Waar ben je naar op zoek? Zoeken Verzekeringen Bankproducten Gezondheidszorg Energie Nieuws & Meer Beter voor elkaar Vergoeding Oefentherapie

Nadere informatie

Consult max. 50,00 per behandeling met maximum van 750,00 per jaar voor alle alternatieve behandelingen en

Consult max. 50,00 per behandeling met maximum van 750,00 per jaar voor alle alternatieve behandelingen en VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2012 Onderstaande verzekeraars vergoeden de behandelingen van therapeuten die bij ons zijn aangesloten. Aan dit overzicht kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars 2016 Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend

Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars 2016 Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars 2016 Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend Ik heb het zo goed mogelijk samengesteld, maar vraag het voor de zekerheid altijd even nu bij de betreffende

Nadere informatie

Zorgverzekering fysiotherapie. Pagina 1

Zorgverzekering fysiotherapie. Pagina 1 Verzekeraar Basisverzekering Na 21ste consult Chronische Lijst! Aanvullende verzekering Pakket Vergoeding van het verzekerd aantal behandelingen tegen tarief XX % Aevitae Goede Keuze 75,00% Basic 6x per

Nadere informatie

Vergoedingen Mesologie 2015

Vergoedingen Mesologie 2015 Vergoedingen Mesologie 2015 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend. Wij raden u aan om deze richtlijn na te vragen bij uw verzekeraar. Elke verzekeringsmaatschappij bepaalt

Nadere informatie

Vergelijk. Tandartsverzekeringen 2014

Vergelijk. Tandartsverzekeringen 2014 Vergelijk Tandartsverzekeringen 2014 vergelijkmondzorg.nl Zie voor meer toelichting en de laatste updates onze website Deze vergelijking dient puur ter indicatie, voor u zijn mogelijk andere voorwaarden

Nadere informatie

Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m Zorgwijzer Premie p/m Independer

Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m Zorgwijzer Premie p/m Independer Aevitae (VGZ) Plus 100% 9 behandelingen 11,76 11,76 Top 100% 18 behandelingen 31,38 31,38 Vip 100% 30 behandelingen 48,30 48,30 Supervip [niet meer af te sluiten] 100% Volledig 59,53 59,53 Anderzorg Budget

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans 2015

Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans 2015 Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans 2015 versie januari 2015 Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. Informeer altijd bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding,

Nadere informatie

niet-gecontracteerd: 80%, max. 12 behandelingen p.jr. (aanvulling op de hoofdverzekering)

niet-gecontracteerd: 80%, max. 12 behandelingen p.jr. (aanvulling op de hoofdverzekering) Aegon Zorgverzekering 2011 (OT en FT samen) wordt ONVZ Zorgverzekering Compleet Zorgverzekering Extra Zorgverzekering Optimaal 100% max. 35 behandelingen p.jr. (aanvulling op de hoofdverzekering) Zorgverzekering

Nadere informatie

Vergelijkmondzorg.nl ()

Vergelijkmondzorg.nl () Overzicht Tandartsverzekeringen 2013 - Vergelijk tandartstarieven 2013 & tandartsverzekering 2013. Vin... Page 1 of 10 Vergelijkmondzorg.nl () Overzicht Tandartsverzekeringen 2013 Monday 19 November, 2012

Nadere informatie

Werken grotendeels alleen met collectieve verzekeringen met volmachten van VGZ, Avéro en ASR. Max. 45,- per dag met een max. van 200,- per jaar

Werken grotendeels alleen met collectieve verzekeringen met volmachten van VGZ, Avéro en ASR. Max. 45,- per dag met een max. van 200,- per jaar VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2016 Onderstaande zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen in de genoemde aanvullende verzekeringen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren

Nadere informatie

Verzekeraar Aanvullende Polis Vergoed bedrag per verzekerde per jaar. 600,00 (max. 50,00 per dag) 50+ Actiefpolis 400,00 (max.

Verzekeraar Aanvullende Polis Vergoed bedrag per verzekerde per jaar. 600,00 (max. 50,00 per dag) 50+ Actiefpolis 400,00 (max. Verzekeraar Aanvullende Polis Vergoed bedrag per verzekerde per jaar Aevitae / VGZ Basic - Aevitae / Avéro Basic - Aevitea / ASR Basic - Agis Compactpolis - Compleetpolis 350,00 (max. 40,00 per dag) Comfortpolis

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de aanvullende verzekering in 2013.

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de aanvullende verzekering in 2013. Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de aanvullende verzekering in 2013. Deze vergoedingen zijn aanvullend op de 3 uren die iedereen vergoed krijgt vanuit de basisverzekering. MAATSCHAPPIJ PRODUCT

Nadere informatie

Vergoedingen zorgverzekeraar dieetadvisering 2016

Vergoedingen zorgverzekeraar dieetadvisering 2016 Vergoedingen zorgverzekeraar dieetadvisering 2016 Basisverzekering: 3 uur dieetadvisering voor iedereen (Eerst wordt het eigen risico verbruikt. In 2016 is dit E 385,-) + Evt. aanvullende vergoeding (Hierover

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2015

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2015 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2015 MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Amersfoortse (de) AV Basis Niet gedekt N.v.t. Amersfoortse (de) AV Budget

Nadere informatie

SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd)

SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd) SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd) In deze special: Uw ziektekostenverzekering via PZO 1. PZO sluit collectieve contracten met vier verzekeraars

Nadere informatie

Vergoedingen Mesologie 2016 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend

Vergoedingen Mesologie 2016 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend 1 Vergoedingen Mesologie 2016 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend Verzekeraars. Anderzorg onderdeel van Menzis Aevitae (ook soort tussenpersoon die voor VGZ, Avero en

Nadere informatie

Vergoedingen psychotherapie per 1 januari 2008

Vergoedingen psychotherapie per 1 januari 2008 Vergoedingen psychotherapie per 1 januari 2008 Aegon Zorgverzekering 100% (minus Optimaal polis: 100%, max. 500,- p.jr. (aanvulling op de hoofdverzekering) Top polis: 100%, max. 1.000,- p.jr. (aanvulling

Nadere informatie

27 november 2015 Belangrijke data: Vrijdag 4 december: Sinterklaasfeest op De Horizon

27 november 2015 Belangrijke data: Vrijdag 4 december: Sinterklaasfeest op De Horizon Jarigen 28 november t/m 4 december 2015 Er zijn de komende week geen jarigen! 27 november 2015 Belangrijke data: Vrijdag 4 december: Sinterklaasfeest op De Horizon Sinterklaasfeest 4 december: Op vrijdag

Nadere informatie

Vergoedingen Mesologie 2013

Vergoedingen Mesologie 2013 Verzekeraars Vergoeding Dekking Aegon = ONVZ Agis Zorgverzekeringen Compact zorg: geen vergoeding Compleet 40 per dag, max. 350 per Comfort 40 per dag, max. 500 per Comfort plus 40 per dag, max. 650 per

Nadere informatie

Plus: 300,- (max. 50,- per dag) Top: 400,- (max. 50,- per dag) Vip : 600,- (max. 50,- per dag)

Plus: 300,- (max. 50,- per dag) Top: 400,- (max. 50,- per dag) Vip : 600,- (max. 50,- per dag) Aevitae (VGZ/ASR/Avéro, mits in Vergelijk en kies) Plus: 300,- (max. 50,- per dag) Top: 400,- (max. 50,- per dag) Vip : 600,- (max. 50,- per dag) Agis ( gaat verder als Zilverenkruis Achmea) Compleet:

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2014

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2014 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2014 MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Aevitae AV Plus 100%, max. 2 behandeluren p. kjr. Medisch doel. Na verwijzing

Nadere informatie

Aevitae. Anderzorg. Avéro Achmea. Azivo. Besured. CZdirect. Vergoedingenoverzicht 2015. Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m

Aevitae. Anderzorg. Avéro Achmea. Azivo. Besured. CZdirect. Vergoedingenoverzicht 2015. Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m Aevitae Plus (VGZ) 300 ( 50 per behandeling) 11,76 p/m Top (VGZ) 400 ( 50 per behandeling) 31,38 p/m Vip (VGZ) 600 ( 50 per behandeling) 48,30 p/m Supervip (VGZ) [niet meer af te sluiten] 750 ( 50 per

Nadere informatie

Consult max. 50,00 per behandeling met maximum van 400,00 per jaar voor alle alternatieve behandelingen en. geneesmiddelen samen. geneesmiddelen samen

Consult max. 50,00 per behandeling met maximum van 400,00 per jaar voor alle alternatieve behandelingen en. geneesmiddelen samen. geneesmiddelen samen VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2014. Onder voorbehoud! Menzis/Anderzorg/Azivo nog niet duidelijk Onderstaande verzekeraars vergoeden de behandelingen van therapeuten die bij ons zijn aangesloten.

Nadere informatie

OVERZICHT VERGOEDINGEN IN AANVULLENDE VERZEKERINGEN IN 2015 VOOR ARTSEN VOOR INTEGRALE GENEESKUNDE. dagmaximum jaarmaximum zorgverzekeraar polis

OVERZICHT VERGOEDINGEN IN AANVULLENDE VERZEKERINGEN IN 2015 VOOR ARTSEN VOOR INTEGRALE GENEESKUNDE. dagmaximum jaarmaximum zorgverzekeraar polis OVERZICHT VERGOEDINGEN IN AANVULLENDE VERZEKERINGEN IN 2015 VOOR ARTSEN VOOR INTEGRALE GENEESKUNDE dagmaximum jaarmaximum zorgverzekeraar polis max. 25,- p. dag, max. 100,- p. jr. CZ Direct Budget max.

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2016

Vergoedingenoverzicht 2016 Vergoedingenoverzicht 2016 Disclaimer Het overzicht van het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraars is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door de NFG. De NFG stelt zich niet aansprakelijk voor

Nadere informatie

Vergoedingen 2015. De onderstaande vergoedingen en tarieven hebben betrekking op 2015 en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Vergoedingen 2015. De onderstaande vergoedingen en tarieven hebben betrekking op 2015 en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Vergoedingen 2015 Belangrijke wijziging ten opzichte van 2014: De ONVZ verzekeringsgroep is met ingang van 2015 gestopt met het vergoeden van vaktherapie vanuit de aanvullende zorgverzekering. VGZ is met

Nadere informatie

Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2011 Informatie van Kiesbeter.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen

Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2011 Informatie van Kiesbeter.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2011 Informatie van Kiesbeter.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Product Lidmaatschap patiëntenvereniging Voorwaarden Agis Compleet max. 25,- per

Nadere informatie

100%, max. 9 behandelingen p.jr., vergoed tot een max. p. behandeling (aanvulling op de hoofdverzekering)

100%, max. 9 behandelingen p.jr., vergoed tot een max. p. behandeling (aanvulling op de hoofdverzekering) Aegon Zorgverzekering 2010 (OT en FT samen) Zorgverzekering Compleet Zorgverzekering Extra Zorgverzekering Optimaal 100% max. 35 behandelingen p.jr. (aanvulling op de hoofdverzekering) Zorgverzekering

Nadere informatie

Inhoud Acne- en huidbehandelingen... 6

Inhoud Acne- en huidbehandelingen... 6 Inhoud Acne- en huidbehandelingen... 6 Aevitae (VGZ)... 6 Agis... 6 Anderzorg... 6 Avéro Achmea... 7 Azivo... 7 CZ... 7 De Amersfoortse... 7 De Friesland... 8 De Goudse... 8 Delta Lloyd... 8 Ditzo... 8

Nadere informatie

Zorgupdate Aan Tafel!

Zorgupdate Aan Tafel! Zorgupdate Aan Tafel! ONVZ Informatiebijeenkomsten Jean-Paul van Haarlem - oktober 2012 Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt Mobiliteit 3 Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt Premiestelling

Nadere informatie

BS&F Nieuwsbrief December e jaargang - nummer 7

BS&F Nieuwsbrief December e jaargang - nummer 7 BS&F Nieuwsbrief December 2009-7e jaargang - nummer 7 Recente ontwikkelingen rond de zorgverzekering 1. Inleiding Het is inmiddels een traditie dat we u aan het eind van het jaar een doorkijkje bieden

Nadere informatie

Overzicht van dekking van oefentherapie-mensendieck bij meest voorkomende aanvullende zorgverzekeringen

Overzicht van dekking van oefentherapie-mensendieck bij meest voorkomende aanvullende zorgverzekeringen Aegon Zorgverzekering Zorgverzekering Compleet Zorgverzekering Extra Zorgverzekering Optimaal Zorgverzekering Agis Comfortpolis Comfortpolis Compleetpolis Compactpolis 50 Actief Polis TakeCareNow! Compactpolis

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars 2015 Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend

Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars 2015 Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars 2015 Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend Ik heb het zo goed mogelijk samengesteld, maar vraag het voor de zekerheid altijd even nu bij de betreffende

Nadere informatie

G r o n i n g e n. Vergoedingen overzicht zorgverzekeraars 2013 Reizigersvaccins en malariapillen. Verzekeraars:

G r o n i n g e n. Vergoedingen overzicht zorgverzekeraars 2013 Reizigersvaccins en malariapillen. Verzekeraars: G r o n i n g e n Vergoedingen overzicht zorgverzekeraars 2013 Reizigersvaccins en malariapillen Verzekeraars: Klik op een verzekeraar voor het overzicht Agis De Amersfoortse Anderzorg Avéro Achmea Azivo

Nadere informatie

Anderzorg 1. AnderZorg Extra : 80% tot 400,- 2. Jong (18-30) : 80% tot 200,-

Anderzorg 1. AnderZorg Extra : 80% tot 400,- 2. Jong (18-30) : 80% tot 200,- Overzicht Aanvullende verzekeringen Zorgverzekeraars 2013 (zie de websites voor de juiste informatie) Zie ook: http://zorgverzekeringwijzer.nl/zorgvergoedingen/acupunctuur/ Aevitae 1. Plus : 50,-/ beh.

Nadere informatie

ZORGVERZEKERAARS DIE (EEN OF MEERDERE VORMEN VAN) VAKTHERAPIE VERGOEDEN: N.B. Aan dit overzicht kunnen géén rechten worden ontleend!

ZORGVERZEKERAARS DIE (EEN OF MEERDERE VORMEN VAN) VAKTHERAPIE VERGOEDEN: N.B. Aan dit overzicht kunnen géén rechten worden ontleend! ZORGVERZEKERAARS DIE (EEN OF MEERDERE VORMEN VAN) VAKTHERAPIE VERGOEDEN: N.B. Aan dit overzicht kunnen géén rechten worden ontleend! Aevitae Plus pakket Top pakket Vip pakket 80% tot max. 200 per kalenderjaar

Nadere informatie

Vergoedingen Mesologie 2013

Vergoedingen Mesologie 2013 verleend Vergoedingen Mesologie 2013 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden Verzekeraars. Vergoeding Dekking Aegon Agis Zorgverzekeringen Anderzorg onderdeel van Menzis Aevitae (ook

Nadere informatie

Vergoedingen Mesologie 2013 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend

Vergoedingen Mesologie 2013 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend Vergoedingen Mesologie 2013 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend Verzekeraars. Vergoeding Dekking Aegon = ONVZ Agis Compact zorg: geen vergoeding Zorgverzekeringen Compleet

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2016

Vergoedingenoverzicht 2016 1 Vergoedingenoverzicht 2016 Zorgverzekering Aanvullend pakket Vergoeding CZ 50 plus 100%, max. 15 behandelingen p.jr.. CZ Basis 100%, max. 9 behandelingen p.jr.. CZ Gezinnen 100%, max. 12 behandelingen

Nadere informatie

overlegging van betalingsbewijs overlegging van betalingsbewijs

overlegging van betalingsbewijs overlegging van betalingsbewijs Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2011 Informatie van Kiesbeter.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Product Lidmaatschap patiëntenvereniging Voorwaarden Agis Compleet max. 25,- per

Nadere informatie

Vergoedingen zorgverzekeraar dieetadvisering 2015

Vergoedingen zorgverzekeraar dieetadvisering 2015 Vergoedingen zorgverzekeraar dieetadvisering 2015 Basisverzekering: 3 uur dieetadvisering voor iedereen (Eerst wordt het eigen risico verbruikt. In 2015 is dit E 375,-) + Evt. aanvullende vergoeding (Hierover

Nadere informatie

Vergoedingen zorgverzekeraar dieetadvisering 2017

Vergoedingen zorgverzekeraar dieetadvisering 2017 Vergoedingen zorgverzekeraar dieetadvisering 2017 Basisverzekering: 3 uur dieetadvisering voor iedereen (Eerst wordt het eigen risico verbruikt. In 2017 is dit E 385,-) + Evt. aanvullende vergoeding (Hierover

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015

Vergoedingenoverzicht 2015 Vergoedingenoverzicht 2015 Disclaimer Het overzicht van het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraars is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door de NFG. De NFG stelt zich niet aansprakelijk voor

Nadere informatie

Dekking. Vergoedingen Mesologie Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend. Verzekeraars.

Dekking. Vergoedingen Mesologie Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend. Verzekeraars. Vergoedingen Mesologie 2016 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend Verzekeraars. Dekking Anderzorg onderdeel van Menzis Mesoloog lid van NVVM Extra 80% per dag, max. 400

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2018 Versie 1.4: 30/11/2018

Vergoedingenoverzicht 2018 Versie 1.4: 30/11/2018 Vergoedingenoverzicht 2018 Versie 1.4: 30/11/2018 Disclaimer Het overzicht van het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraars is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door de NFG. De NFG stelt zich

Nadere informatie

Afkorting Naam Vergoedt Voorwaarde Mutatiedatum

Afkorting Naam Vergoedt Voorwaarde Mutatiedatum Aegon AGIS Aegon AGIS Shiatsu therapie. Compleetpolis: 75% per consult tot een maximum van 300. Comfortpolis: 75% per consult tot een maximum van 450. Comfortpluspolis: 75% per consult tot een maximum

Nadere informatie

Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2014 Informatie van independer.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen

Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2014 Informatie van independer.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2014 Informatie van independer.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Product Lidmaatschap patiëntenvereniging Voorwaarden Aevitae Supervip 100% Wij

Nadere informatie

VNT overzicht Zorgverzekeraars 2009*

VNT overzicht Zorgverzekeraars 2009* VNT overzicht Zorgverzekeraars 2009* * Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. * Vergoeding geldt uitsluitend voor de genoemde aanvullende polissen. * Dit overzicht vermeldt

Nadere informatie

Max. netto vergoedi ng *3. Trans paran-tie *2. 750 29.16 107.95 400 Acceptatie voorwaarden van toepassing

Max. netto vergoedi ng *3. Trans paran-tie *2. 750 29.16 107.95 400 Acceptatie voorwaarden van toepassing Verzekeraar Aevitae Aanvullend Pakket 250 Verg. Max. vergoed -ing Pakket premie 2013 Basis pre mie Trans paran-tie *2 Max. netto vergoedi ng *3 Opmerkingen bij tandarts verzekering Uitzon -deringen Toelichting

Nadere informatie

Aevitae (mits in zorggids vermeld) Agis zorgverzekeringen. Anderzorg. Azivo. Take care now

Aevitae (mits in zorggids vermeld) Agis zorgverzekeringen. Anderzorg. Azivo. Take care now Verzekeraar Aevitae (mits in zorggids vermeld) Agis zorgverzekeringen Anderzorg Azivo Take care now Amersfoortse, mits therapievorm is vermeld in de polisvoorwaarden AVERO Achmea (alleen Shiatsu) AZVZ

Nadere informatie

Rapport Telefonische Informatieverstrekking zorgverzekeraars

Rapport Telefonische Informatieverstrekking zorgverzekeraars Rapport Telefonische Informatieverstrekking zorgverzekeraars ONDERZOEK NAAR DE TELEFONISCHE INFORMATIEVERSTREKKING DOOR ZORGVERZEKERAARS TIJDENS DE OVERSTAPPERIODE december 016 Inhoud Inleiding 4 De scores

Nadere informatie

VNT overzicht Zorgverzekeraars 2010*

VNT overzicht Zorgverzekeraars 2010* VNT overzicht Zorgverzekeraars 2010* * Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. * Vergoeding geldt uitsluitend voor de genoemde aanvullende polissen. * Dit overzicht vermeldt

Nadere informatie

Vergoedingen Mesologie 2015 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend

Vergoedingen Mesologie 2015 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend 1 Vergoedingen Mesologie 2015 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend Verzekeraars. Vergoeding Dekking Aegon Agis Zorgverzekeringen (per 1-1-2015 Zilveren Kruis) Anderzorg

Nadere informatie

VNT overzicht Zorgverzekeraars 2010*

VNT overzicht Zorgverzekeraars 2010* VNT overzicht Zorgverzekeraars 2010* * Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. * Vergoeding geldt uitsluitend voor de genoemde aanvullende polissen. * Dit overzicht vermeldt

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2017 Versie 1: 21/11/2016

Vergoedingenoverzicht 2017 Versie 1: 21/11/2016 Vergoedingenoverzicht 2017 Versie 1: 21/11/2016 Disclaimer Het overzicht van het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraars is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door de NFG. De NFG stelt zich

Nadere informatie

Vergoedingen Mesologie 2017 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend

Vergoedingen Mesologie 2017 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend 1 Vergoedingen Mesologie 2017 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend Verzekeraars. Anderzorg onderdeel van Menzis Aevitae (ook soort tussenpersoon die voor VGZ, Avero en

Nadere informatie

Verzekeraar Voorwaarden Mutatiedatum Aevitae (mits in zorggids vermeld)

Verzekeraar Voorwaarden Mutatiedatum Aevitae (mits in zorggids vermeld) Zorgverzekeraars Hierbij een opsomming van zorgverzekeraars die bereid zijn onze consulten en behandelingen geheel of gedeeltelijk te vergoeden vanuit de aanvullende polisvoorwaarden. Consulten en behandelingen

Nadere informatie

Vergoedingen van verschillende zorgverzekeraars:

Vergoedingen van verschillende zorgverzekeraars: Praktijk Puur Jij Vergoedingen van verschillende zorgverzekeraars: Staat uw verzekeringsmaatschappij er niet bij, of bij twijfel neem dan zelf contact op met uw zorgverzekeraar. Aevitea max. 50 euro per

Nadere informatie

Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2014 Informatie van independer.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen

Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2014 Informatie van independer.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2014 Informatie van independer.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Product Lidmaatschap patiëntenvereniging Voorwaarden Aevitae Supervip 100% Wij

Nadere informatie

Lijst 2014 van zorgverzekeraars die consulten van LVNG-therapeuten vergoeden, in euro s.

Lijst 2014 van zorgverzekeraars die consulten van LVNG-therapeuten vergoeden, in euro s. Lijst 2014 van zorgverzekeraars die consulten van LVNG-therapeuten vergoeden, in euro s. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Staat uw verzekeraar niet op de lijst, of twijfelt u, neem dan

Nadere informatie

Lijst Vergoedende Zorgverzekeraars en Vergoedingen 2015

Lijst Vergoedende Zorgverzekeraars en Vergoedingen 2015 Lijst Vergoedende Zorgverzekeraars en Vergoedingen 2015 Laatst bijgewerkt: 2 december 2014 In het onderstaande overzicht zijn zorgverzekeraars opgenomen, die behandelingen vergoeden van Natuurgeneeskundig

Nadere informatie

Lijst Vergoedende Zorgverzekeraars en Vergoedingen 2015

Lijst Vergoedende Zorgverzekeraars en Vergoedingen 2015 Lijst Vergoedende Zorgverzekeraars en Vergoedingen 2015 Laatst bijgewerkt: 2 december 2014 In het onderstaande overzicht zijn zorgverzekeraars opgenomen, die behandelingen vergoeden van Natuurgeneeskundig

Nadere informatie

max. 6 consulten p.jr. ( 42,- per consult) + vergoeding eigen bijdrage (max. 100,- p.jr.)

max. 6 consulten p.jr. ( 42,- per consult) + vergoeding eigen bijdrage (max. 100,- p.jr.) U kunt één keer per jaar van zorgverzekeraar veranderen. Uw huidige zorgverzekeraar stuurt aan het einde van het jaar de nieuwe premie en de nieuwe polisvoorwaarden voor het volgende jaar. U kunt dan voor

Nadere informatie

Verzekeraar Voorwaarden Mutatiedatum. Plus: 300,- max. 50,- per dag Top: 400,- max. 50,- per dag Vip : 750,- max. 50,- per dag

Verzekeraar Voorwaarden Mutatiedatum. Plus: 300,- max. 50,- per dag Top: 400,- max. 50,- per dag Vip : 750,- max. 50,- per dag Verzekeraar Voorwaarden Mutatiedatum Aevitae (mits in zorggids vermeld) Plus: 300,- max. 50,- per Top: 400,- max. 50,- per Vip : 750,- max. 50,- per Agis zorgverzekeringen Compleet: 350 per 40,- =T@ke

Nadere informatie

De onderstaande vergoedingen en tarieven hebben betrekking op 2015. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

De onderstaande vergoedingen en tarieven hebben betrekking op 2015. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De onderstaande vergoedingen en tarieven hebben betrekking op 2015. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Aevitae Plus (VGZ) 100% 300 ( 50 per behandeling) 11,76 p/m Top (VGZ) 100% 400 ( 50 per

Nadere informatie

Pakket Zorgverzekering Maximale Vergoeding. Pakket Zorgverzekering Maximale Vergoeding. Pakket Zorgverzekering Maximale Vergoeding

Pakket Zorgverzekering Maximale Vergoeding. Pakket Zorgverzekering Maximale Vergoeding. Pakket Zorgverzekering Maximale Vergoeding Vergoedingenoverzicht 2017 - Ooglaseren Bekijk hieronder uw zorgverzekering 2017 om inzicht te krijgen in uw (eventuele) vergoeding voor ooglaseren. Dit vergoedingsoverzicht is samengesteld op basis van

Nadere informatie