De fiscale gevolgen van de begroting 2012 OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE FISCALE MAATREGELEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De fiscale gevolgen van de begroting 2012 OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE FISCALE MAATREGELEN"

Transcriptie

1 De fiscale gevolgen van de begroting 2012 OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE FISCALE MAATREGELEN 1 Wijziging in de aan te geven voordelen van alle aard a) De voordelen alle aard op bedrijfswagens (VAA) Art. 39 Welke;personenauto s, auto s dubbel gebruik, minibussen en de valse lichtevracht- Wijziging; wagens die met personenwagens worden gelijkgesteld (art.65 WIB92) Tot 31/12/2011 : werd het VAA berekend op basis van de km en Co2 uitstoot Vanaf 2012 uitgave in : VAA op basis van de cataloguswaarde en de CO2 uitstoot + gedeeltelijke opname (17% van de VAA) als verworpen de aangifte van de vennootschapsbelasting wet zelf De nieuwe berekeningsmethode wordt opgenomen in de (art 36WIB92 aangepast) meer!!! Opmerking ; de privé gereden km spelen hier geen rol Verduidelijking omtrent de cataloguswaarde: De gefactureerde waarde inclusief de opties en de belasting over de toegevoegde waarde, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering rabat of restorno. Dit is zowel van toepassing op nieuwe wagens als op tweedehands wagens of wagens in leasing (inclusief optieprijs). Om te komen tot de catalogus waarde inclusief Btw zal de btw (fictief) moeten herberekend worden Betreffende de facturatieprijs voor de occasiewagens is er ondertussen reeds heel wat commotie geweest. Vermits de gefactureerde prijs van occasiewagens meestal geen detail bevat van de opties of de genoten kortingen werd de tekst voor deze categorie recent aangepast: In een bijwerking beschrijft de FOD dit als volgt; De catalogusprijs is de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat, bij verkoop aan een particulier, inclusief de opties en de btw, zonder rekening te

2 houden met enige korting,vermindering,rabat of restorno; (met andere woorden de hoogst mogelijke prijs) Voor beide categorieën mag er nu rekening gehouden worden met een correctie coëfficiënt (waardevermindering) van 6% per jaar vanaf de 13 de maand. Vanaf de 61 ste maand wordt de waarde dus herleid tot 70% welke niet meer verder mag dalen als basis voorde berekening van het VAA. Stel dat de personenwagen gekocht wordt in de loop van het jaar moet je pro rateren volgens het aantal kalenderdagen. Het probleem is dat deze cataloguswaarden zouden opgenomen worden in een data-base die de FOD zou ter beschikking stellen maar deze is er nog niet. Praktisch gezien lijkt het mij een zeer moeilijke opgave dergelijke lijst op te stellen voor alle merken en types personenwagens waarin alle opties zullen vermeld worden. Praktische berekening van het VAA; Wat moet je weten; -de cataloguswaarde; zie de problematiek voor de occasie wagens hierboven beschreven -gaat het over een benzine- LPG of aardgas-wagen(basis= 115 gr) of over een diesel-wagen (basis= 95 gr) -Wat is de Co2 uitstoot (enkel de Co2uitstoot op het inschrijvingsbewijs van de DIV telt, niet het gelijkvormigheidsattest) Het basispercentage van 5,5% voor bedrijfswagens wordt verhoogd of verlaagd met 0,1% al naargelang de gram Co2 uitstoot boven die 115 gram (benzine &LPG -wagens) of 95 gram (diesels) met dien verstande dat het maximale percentage ten hoogste 18% kan zijn en minimaal 4%. De elektrisch aangedreven voertuigen ontsnappen dus niet aan het VAA. Het minimum VAA kan bovendien ook niet minder zijn dan per jaar. Indien de Co2 uitstoot niet gekend is neemt men voor de benzinevoertuigen (of gelijkaardig) 205 gram aan en voor dieselwagens 195 gr NIEUWE FORMULE VAA ; CATALOGUSWAARDE X (CO2 %) X 6/7 De bedoeling van die 6/7 is om 6/7 van het VAA ten laste te leggen van de genieter (dit is de gebruiker die de betreffende personenwagen, persoonlijk ter beschikking heeft) en 1/7 ten laste van de verstrekker van het voordeel (dit is de vennootschap die de wagen ter beschikking stelt aan zijn werknemers of zaakvoerder(s)). Onmiddellijk kan je hieruit besluiten dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen een werknemer die de wagen 100% voor privédoeleinden ter beschikking heeft en de zaakvoerder, of de vertegenwoordiger die het voertuig hoofdzakelijk voor zijn beroep aanwendt. Dit is een

3 discriminatie die ongetwijfeld voer zal zijn voor rechtspraak. Deze 1/7 die ten laste komt van de vennootschap via de verworpen uitgaven is onredelijk omdat de autokosten onvermindert met eerdere maatregelen reeds fiscaal beperkt worden volgens de CO2 uitstoot tot (max) 50% op de gewone autokosten en 25 % op de brandstof. Bovendien is 17% en 1/7 niet hetzelfde. 1/7 is 14,29% en niet de 17% die toegepast wordt. Bovendien zal die 17% op het VAA altijd belast moeten worden zelfs indien er een fiscaal verlies in de vennootschap overblijft. De huidige regering redeneert blijkbaar zo dat die vennootschap die een fiscaal verlies aangeeft fraude pleegt. Bij dure wagens kun je tot de vaststelling komen dat er meer VAA aangerekend wordt dan de werkelijke kosten van het voertuig. Bovendien is het zo dat zij die hun beroepskosten bewijzen bij een aanzienlijke km afstand van- en naar het werk hun VAA volledig kunnen wegwerken omdat het forfait van 0,15 /km daar blijft bestaan. Dus daar geldt hoe meer km van- en naar het werk hoe minder belastingen en hoe meer milieubelastend. De enige aanpassing waar de regering zich recent heeft toe beperkt is dat de bewezen kosten niet hoger kunnen zijn dan het VAA (aanpassing art WIB92). Voor de rest stilte. Vergeten wij tevens niet de maatregelen die reeds voordien hun intrede hadden gedaan namelijk indien de voordelen van alle aard niet correct worden aangegeven, dit aanzien wordt als een geheim commissieloon, te belasten aan 309%, als dit nergens uit een fiche (281.10, , )blijkt. Uitzonderingen zijn; alsnog aangeven vóór de normale indieningsdatum van de aangifte in de personenbelasting verstreken is of aangeven op het debet van de rekening courant van de zaakvoerder). Nadien moet de contoleur dit belasten in de personenbelasting van de genieter of de vennootschap krijgt een aanslag van 309% op het niet aangegeven deel in de winst van de vennootschap. Indien nergens aangegeven is onderhandelen om het te boeken als een uitzonderlijke opbrengst ten gevolge van een belastingcontrole uitgesloten. PRAKTISCHE VOORBEELDEN BEREKENING VAA Een VW Golf 1.6 TDI bluemotion (en woon-werk <25 km) Vóór 2012 ; 0,00237 x 99 gr x 5000 km= 1.173,15 Vanaf 01/01/2012 ; ,50 x (5,5 % + 0,4%) x 6/7= 1.141,12 voor de genieter op zijn loonfiche en 193,99 voor de vennootschap als verworpen uitgave (17%) Voor de genieter is dit een verlaging van 2,73%, voor de verstrekker een nieuwe bijkomende belasting. Een Audi A6 Avant 2.0 TDI Vóór 2012; 0,00237 x 132 gr x 5000 km = 1.564,20 Vanaf 01/01/2012; x (5,5% + 3,7%) x 6/7 = 3.144,00 (of een verhoging van 101% voor de genieter en 534,48 verworpen uitgaven x tarief vennootschapsbelasting voor de vennootschap)

4 Een Porsche Panameraturbo S Vóór 2012; Vanaf 01/01/2012; VAA genieter = ,70 ( x 18% x 6/7) ,89 extra verworpen uitgaven naast de beperking van alle autokosten tot 50% behoudens de brandstof waarvan 25% van de uitgaven verworpen wordt. Belangrijke opmerking; indien de bedrijfsleider de beschikking heeft over meerdere personenwagens dan moet het voordeel alle aard berekend worden per wagen. Dit is nieuw. Voordien werd aangenomen dat je slechts met 1 personenwagen tegelijk kon rijden zodat er slechts één VAA moest berekend worden. Van deze redenering stapt men nu af. Voor de andere voertuigen die niet aangemerkt worden als een personenwagen of gelijkgesteld, zegge de lichte vracht (camionette), maar waarvoor er een persoonlijk genot blijkt kan je niet terugvallen op bovenvermelde formule doch er is voorzien dat de waarde van het voordeel moet geraamd worden naar economische maatstaven. Met andere woorden er moet geraamd worden hoeveel km ermee privé gereden wordt x de kostprijs per km. Hier gelden echter geen fiscale beperkingen van de kosten volgens de CO2 uitstoot. b) De voordelen alle aard gratis woonst Tot en met 31/12/2011; KI < of gelijk aan 745 =>VAA = geïndex. KI x 100/60 x1,25 KI > 745 => VAA = geïndex. KI x 100/60 x 2 Vanaf 01/01/2012 wijzigt de formule ingeval het KI hoger is dan 745! VAA = geïndex. KI x 100/60 x 3,8 De coëfficiënt van 3,8 werd nog niet gepubliceerd. Een praktisch voorbeeld geeft aan hoe drastisch deze maatregel doorweegt. Stel KI van de gratis woonst = (niet geïndexeerd) VAA 2011 : x 100/60 x 2 = 7.896,67 VAA 2012 : x 100/60 x 3,8 = ,67 of een stijging van 90 %!!!! c) De voordelen alle aard gratis elektriciteit en verwarming verwarming bedrijfleiders verwarming anderen elektriciteit bedrijfsleiders elektriciteit anderen Voor de bedrijfsleiders stijgt het forfaitair voordeel met ongeveer 11%

5 Het forfait voor ander leidinggevend personeel verandert niet. De bedragen werden nog niet gepubliceerd. 2 De afschaffing van de eco-korting voor milieuvriendelijke wagens Deze bedroeg 15% van de aanschaffingsprijs (incl btw) met als max indien Co2 uitstoot kleiner was dan 105gr/km. Tussen 105 gram en kleiner of gelijk aan 115 gram was de eco-korting 3% met een maximum van 870 euro. De eco-korting is vanaf 01/01/2012 volledig geschrapt. Als overgangsmaatregel werd voorzien dat de voertuigen besteld vóór 28/11/2011 waarvan het bewijs van de bestelling geleverd werd vóór 05/01/2012 bij de bevoegde dienst van de FOD financiën, wel nog zouden genieten van een eco-korting. 3 De afschaffing van de energiebesparende maatregelen De belastingverminderingen voor nul energiewoningen, lage energiewoningen en passiefwoningen worden afgeschaft vanaf aanslagjaar 2013 (art 145/24 2 WIB92) Certificaten uitgereikt in de periode 01/01/2012 tot 29/02/2012 worden geacht te zijn uitgereikt op 31/12/2011. Vanaf 2012 wordt enkel nog een belastingvoordeel verleent voor het isoleren van daken van bestaande woningen. Andere energiebesparende maatregelen opgenomen in art. 145/24 1 WIB92 worden afgeschaft vanaf 01/01/2012. Als overgangsmaatregel wordt aangenomen dat de uitgaven betaald in 2012 nog recht geven op een belastingvermindering als de overeenkomst uiterlijk op 27 november 2011 werd afgesloten. De overdracht naar de drie volgende jaren na het jaar van de investering blijft behouden ook voor de dakisolatie als het gaat om werken waarvan de overeenkomst is afgesloten vóór 27 november Voor uitgaven vanaf 01/01/2013 is geen overdracht meer mogelijk. Ook aan het percentage van de belastingvermindering werd gesleuteld. De belastingvermindering wordt teruggebracht van 40 % naar 30%. Voor de investeringen waarvan de overeenkomst werd afgesloten uiterlijk op 27 november 2011 blijft het percentage be-houden voor zover de betaling in 2012 uitgevoerd werd. Vanaf 2013 komen enkel nog de uitgaven in aanmerking die tijdens het belastbaar tijdperk zijn betaald voor de isolatie

6 van daken door de eigenaar, de bezitter, de erfpachter, de opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder. De belastingvermindering bedraagt 30 % ongeacht de datum van de overeenkomst. Het maximum bedrag van de aftrek bedraagt (Aj 2012) te verhogen met 850,00 voor de zonnepanelen. De omzetting in een terug betaalbaar belastingkrediet blijft behouden voor het overgedragen overschot aan verminderingen die afkomstig is van betalingen uitgevoerd in de jaren 2010 tot 2012 en die geen betrekking hebben op zonnepanelen of zonneboilers of geothermische opwekking. Voor deze laatsten was nooit een belastingkrediet toepasbaar. 4de De taks op de afschaffing van de effecten aan toonder De omzetting op naam of dematerialisatie moest vóór 31/12/2013 gebeuren. De taks viseert alle effecten, zoals aandelen, winstbewijzen, warrants,obligaties en effecten van schulden van de openbare sector. Tarief; 1% bij omzetting in 2012 en 2% bij omzetting in de De verhoging van de roerende voorheffing Het tarief van 15% blijft behouden voor inkomsten die geen intresten of dividenden zijn. Denk aan de roerende voorheffing op auteursrechten en diverse inkomsten. Deze inkomsten blijven onderhevig aan het tarief van 15%. De roerende voorheffing op intresten en dividenden wordt van 15 % naar 21 % gebracht tenzij het tarief reeds 25 % was (denk aan dividenden van aandelen die niet in geld gestort werden). Uitzondering; 15% RV blijft voor intresten van spaarboekjes die per partner te boven gaan. Het zal van belang worden van welke partner die intresten zijn. De liquidatiebonus blijft behouden op 10 % doch er is wel een tarief van 21 % van toepassing op de inkoop van eigen aandelen. Het tarief van 15% Roerende voorheffing blijft op 15 % voor de staatsbons uitgegeven tussen 24/11/11 en 02/12/2011. De zogenoemde Leterme-bons. Voor natuurlijke personen die intresten en dividenden ontvangen voor een netto bedrag van meer dan is voorzien in een bijkomende heffing van 4% (art. 17 1,1 en 2 ) Voor de berekening van de grens moet je rekening houden met;

7 Intresten die niet in aanmerkingkomen voor de berekening van de grens van ; -de vrijgestelde intresten tot 1.830, de verzekeringsproducten van tak 21 en tak 23 -de liquidatieboni -de inkomsten van de Leterme staatsbons. Intresten en dividenden die wel in aanmerking komen voor de grens van maar die niet zelf aan de bijkomende heffing van 4 % onderhevig zijn; - Intresten en dividenden onderworpen aan 25% - De aande 15% RV onderworpen inkomsten uit spaardeposito s hoger dan het vrijgesteld bedrag - Voorbeelden; - Totaal Vrijgestelde spaardepos. intr.spraadep. 15% intresten 21% bijkomend 4% Hoe wordt de extra belasting betaald? Er zijn twee manieren : a) U geeft aan uw bank (wellicht ook aan elke schuldenaar die RV moet inhouden) de toestemming om de informatie over uw roerend inkomen mede te delen aan het Centraal Aanspreek Punt CAP-> dan moet U geen hoger RV aan de bron laten inhouden. De fiscus krijgt bij de Nationale bank de gegevens van wie meer dan roerend inkomen heeft. De taks van 4% wordt berekend op uw aanslagbiljet personenbelasting. Er is een aangifteplicht in hoofde van de betrokken belastingplichtigen in de personenbelasting. b) U geeft de toestemming niet ; dan moet de bank (of de schuldenaar die de RV moet inhouden) meteen de extra taks van 4 % inhouden. Dan zouden Uw roerende inkomsten wellicht niet bij de Nationale Bank en niet bij de fiscus terechtkomen. Hier is er geen aangifteverplichting doch indien ze worden aangegeven en als blijkt dat er teveel bijkomende bronheffing werd ingehouden, zal de teveel ingehouden belasting bij inkohiering van de aangifte in de personenbelasting kunnen gerecupereerd worden. Er is onduidelijkheid of er aanvullende gemeentebelasting verschuldigd is op de aangegeven roerende inkomsten.

8 6de De verlaging van de aftrek voor risicokapitaal (de notionele intrestaftrek) Ter herinnering; Het betreft een fictieve rente op het gecorrigeerde eigen vermogen dat op het einde van het vorig jaar aanwezig was in de onderneming en dat als een vergoeding voor het risico mag afgetrokken worden van de belastbare fiscale winst. Voor het aanslagjaar 2012 is het maximum tarief 3,425 % voor de grote ondernemingen en 3,925% voor de KMO. (niet te vergeten dat de KMO vennootschap met het ontstaan van de notionele intrestaftrek van de gewone investeringsaftrek uitgesloten werd,in tegenstelling tot een éénmanszaak waar het wel nog kan). Het tarief van de notionele intrestaftrek voor het aanslagjaar 2013 is nu teruggebracht naar 3% voor de grote ondernemingen en 3,5 % voor de KMO vennootschappen. Dit tarief is vastgelegd voor de jaren 2012, 2013 en In 2015 wordt dit opnieuw bekeken. De bestaande voorraad aan NIA op datum van 31/12/2011 blijft 7 jaar overdraagbaar doch pas aftrekbaar na de vorige verliezen en de investeringsaftrek(*) in een nieuwe negende bewerking in de vennootschapsaangifte. (*) =nog overgedragen oude gewone investeringsaftrekken of nieuwe i.v.m. octrooien,onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen of investeringen in beveiliging enz De aftrek wordt beperkt tot 60% van de belastbare winst indien de winst na de achtste bewerking nog groter is dan euro. 7de De taks op beursverrichtingen/ btw notarissen & gerechtsdeurwaarders/ Accijnzen Het tarief van 0,70 wordt op 0,90 per duizend gebracht voor bepaalde openbare fondsen. Het tarief van 1,70 wordt op 2,20 per duizend gebracht voor alle andere openbare fondsen. Het tarief van 0,50 % wordt op 0,65% gebracht voor kapitalisatieaandelen. Vanaf 01/01/2012 zijn de prestaties van notarissen en gerechtsdeurwaarders niet langer vrijgesteld doch nu onderhevig aan een tarief van 21 % btw. Voor de betaaltelevisie wordt het btw tarief verhoogd van 12 % naar 21% en de accijnzen worden verhoogd voor gefabriceerde tabak. 8ste De optrekking van de pensioenleeftijd

9 De minimumleeftijd vervroegd pensioen wordt vanaf 2013 met 6 maanden verhoogd/jaar en komt op in 2016 op 62 jaar met dien verstande dat de minimumloopbaan 40 jaar moet zijn. Dit is van toepassing zowel in de private als de openbare sector. -Opheffen van het stelsel van halftijds brugpensioen. -De benaming brugpensioen wordt vervangen door de benaming; werkloosheid met bedrijfstoeslag. " De minimum leeftijd wordt verhoogd naar 60 jaar en de anciënniteit naar 40 jaar voor de nieuwe cao s vanaf 1 januari " Voor de verlenging van bestaande cao s zullen de nieuwe vereiste leeftijd en anciënniteit vanaf 2015 van kracht zijn (voor vrouwen komt er een aangepaste regeling ). " In ondernemingen in herstructurering geldt de minimumleeftijd van 55 jaar vanaf 1 januari 2013 " In ondernemingen in moeilijkheden geldt de minimumleeftijd van 52 jaar die per jaar met 6 maanden wordt opgetrokken om in jaar te bedragen. 9de De externalisering van de interne pensioenbeloften. Vanaf 01/01/2012 kunnen onderhandse pensioenbeloften niet meer intern worden opgebouwd maar moeten verplicht extern worden gefinancierd. De externe pensioenbeloften ondergaan een taks van 4,4 % welke niet moest betaald worden indien ze intern werden aangelegd. In overgang zou de taks voor de externalisering gebeuren aan een tarief van 1,75 % (nog niet gepubliceerd ). Dit zou moeten overgedragen worden binnen een periode van 3 jaar. Vermits veel vennootschappen niet de nodige liquiditeiten voor handen hebben, zal dit deze bedrijven mogelijks in moeilijkheden brengen. 10de De beperking van de dienstencheques en verhoging van de kostprijs Vanaf 01/01/2013 wordt de aanschaffingsprijs verhoogd van 7,5 naar 8,5 en zal jaarlijks geïndexeerd worden. Het maximum aantal dienstencheques wordt beperkt tot 500 per persoon /jaar vanaf 01/01/2012. De belastingvermindering zelf blijft behouden op 30%. Ook het terug betaalbaar belastingkrediet blijft behouden bij een belastbaar inkomen van < euro.

10 10de Andere maatregelen Studentenbezoldiging De totale RSZ op studentenarbeid gaat 7,5% en 12,5% afhankelijk van de periode 23 dagen in de maanden juli, augustus, september en de periode van 23 dagen buiten die maanden naar een vlak tarief van 8,5 % (RSZ werkgever en student tezamen) Een nieuw belastingkrediet voor de lage lonen voor werknemers die niet van het bestaande Belastingkrediet kunnen genieten. Dit bedraagt 5,7% van het bedrag van de toegekende werkbonus op de vanaf 01/01/2011 betaalde of toegekende bezoldigingen en met een maximum van 120 voor het AJ Verrekenbaar en terugbetaalbaar vanaf Aj 2012 Nieuwe model jaarrekening voor de neerlegging van de balansen zowel voor het verkort als het volledig schema van de jaarrekening vanaf 12/12/2011. Nieuwe manier van controle voering; Imperatieve dossiers; dossiers geselecteerd om reden van één bepaald punt dat moet onderzocht worden (bv een vastgestelde fout). De opdrijving met controles zoals aangekondigd in de media zal waarschijnlijk van hieruit zijn oorsprong vinden. Indicatieve dossiers; dossiers die geselecteerd worden om dieper te onderzoeken (uitbreiding van de nu reeds bestaande controles ten gevolge van centraal (in Brussel) geselecteerde dossiers (datamining) BESLUIT Wat vooral opvalt is de zeer sterke verhoging van het VAA voor de gratis bedrijfswagen en de gratis woonst. Voor deze laatste is dit bijna een verdubbeling. Heden is het onmogelijk de het VAA correct te berekenen voor tweedehandse bedrijfswagens om reden dat de aangekondigde data-base met de cataloguswaarde er niet is. De sociale secretariaten zijn bijgevolg niet in staat een correcte loonberekening uit te voeren. De stijgingen zijn te heftig en zullen een nefast gevolg hebben op de economie. Gezien de complexiteit van de maatregelen is de impact ervan door de bedrijfsleiders nauwelijks gekend terwijl de media zich beperken tot verslaggeving van aangekondigde stakingen en loonindexeringen. Het is onbegrijpelijk dat een stelsel van brugpensioenen in stand wordt gehouden op een minimum leeftijd van 52 jaar terwijl anderen zullen moeten werken tot ten minste 62 jaar om vervroegd op pensioen te kunnen. De administratieve vereenvoudiging waarover de regering zo lovend is is een flop. De fiscaliteit is nooit zo complex geweest als nu. De administratieve verwerking wordt afgewenteld op de boekhouders en

11 accountants waarvan de regering van verwacht dat ze eerstelijns controleurs worden. Meerdere gegevens zijn op heden niet gepubliceerd wat op zich onbehoorlijk bestuur is. Aan de uitgavenzijde zijn er weinig besparingen, eerder behoud van bestaande rechten en indexaties. Het is duidelijk dat de kleine KMO vennootschappen de dupe zijn terwijl ze in de media in de fraude sfeer gehouden worden omdat zij zogezegd geen belastingen betalen. De notionele intrest aftrek is een nuttig beleidsmiddel voor de KMO vennootschap en leidt tot de verhoging van het eigen vermogen wat op zich al een goede zaak is. Als er misbruiken zijn door de grotere vennootschappen moet dit aangepakt worden met aangepaste maatregelen waarvan de KMO vennootschappen dan niet het slachtoffer zijn. Ivan Dekeyzer Accountant belastingconsulent BvbaUnifisc

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Inleiding Op 22 december 2011 werd de wet houdende diverse bepalingen (document kamer nr. 1952/018) aangenomen in de plenaire vergadering van het

Nadere informatie

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 1) Bedrijfswagens worden strenger aangepakt Vanaf 2012 zullen de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude

1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude 1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude 1.1. Bankgeheim In het kader van de opheffing van het bankgeheim zoals het is ingevoerd door de wet van 14 april 2011 houdende diverse

Nadere informatie

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 1) Belastbaar voordeel voor bedrijfswagens Vanaf 1 januari 2012 worden de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend op

Nadere informatie

Wat kost DI RUPO I u?

Wat kost DI RUPO I u? Wat kost DI RUPO I u? 29 02 2012 Opmerking: sommige zaken zijn nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en dus nog voor wijziging vatbaar. De komende dagen worden er nieuwe besparingen verwacht!

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

DI RUPO 1 BEGROTING 2012

DI RUPO 1 BEGROTING 2012 DI RUPO 1 BEGROTING 2012 Ingrijpende maatregelen in personenbelasting Jef Wellens, Kluwer Kluwer Opleidingen www.kluweropleidingen.be DI RUPO 1 - Ingrijpende maatregelen in PB Afschaffing belastingvermindering

Nadere informatie

Topics voor het vrije en intellectuele beroep

Topics voor het vrije en intellectuele beroep Di Rupo I de nieuwe begrotingsmaatregelen Topics voor het vrije en intellectuele beroep 10 mei 2012 Agenda Wat is er gebeurd? Het Vlinderakkoord en de beleidsnota s Crombez en Vanackere in een notendop

Nadere informatie

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens 2012 fiscale en sociale principes nieuwe begrippen en berekening concreet : oud vs nieuw bedrijfswagen vs privéwagen oplossingen? FAQ

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2011 (Jaargang 9 - nr. 02)

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2011 (Jaargang 9 - nr. 02) 1. Studentenarbeid anno 2012 Vanaf 1 januari 2012 kunnen studenten 50 dagen werken onder gunstige regeling van studentenarbeid. Dit kan gespreid over het hele jaar en met een uniforme solidariteitsbijdrage.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2011-3. 2. Roerende voorheffing

Nieuwsbrief 2011-3. 2. Roerende voorheffing 2. Roerende voorheffing Nieuwsbrief 2011-3 Geachte cliënt Dat we binnenkort een nieuwe regering hebben en dat dit gepaard zal gaan met een aantal begrotingsmaatregelen, zal u zeker niet ontgaan zijn. Hieronder

Nadere informatie

Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen

Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen 2/12/2011 - Op 2 december 2011 werd het finale federale begrotingsakkoord Di Rupo bereikt. De belangrijkste fiscale federale maatregelen uit dit akkoord volgens de

Nadere informatie

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens Vanaf 01.01.2010 VAA = CO2-uitstoot in g/km x 5.000 km of 7.500 km x CO2-coëfficiënt AJ 2011 Type brandstof CO2-coëfficiënt AJ 2012 Type brandstof CO2-coëfficiënt

Nadere informatie

INFOBOARD. April 2014

INFOBOARD. April 2014 INFOBOARD April 2014 Inhoudstafel VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens 2. Kosteloze beschikking onroerend goed 3. Kosteloze beschikking over een gsm-toestel (met abonnement) 4. Elektriciteit en verwarming

Nadere informatie

I. ROERENDE INKOMSTEN

I. ROERENDE INKOMSTEN WIJZIGINGEN MBT BEGROTING WAT WAS EN WAT ZAL ZIJN De fiscale maatregelen in het begrotingsakkoord I. ROERENDE INKOMSTEN... II. MEERWAARDEN OP AANDELEN... VENNOOTSCHAPSBELASTING... TERBESCHIKKINGSTELLING

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2012-1. 1. Berekening voordeel alle aard bedrijfswagens

Nieuwsbrief 2012-1. 1. Berekening voordeel alle aard bedrijfswagens Nieuwsbrief 2012-1 1. Berekening voordeel alle aard bedrijfswagens De regeling inzake de nieuwe berekening van het voordeel van alle aard begint langzaam vorm te krijgen. De nieuwe regering is er in geslaagd

Nadere informatie

DI RUPO 1 BEGROTING 2012. De fiscale (val)strikken op een rijtje

DI RUPO 1 BEGROTING 2012. De fiscale (val)strikken op een rijtje DI RUPO 1 BEGROTING 2012 De fiscale (val)strikken op een rijtje Voorwoord De nieuwe regering Di Rupo I heeft in haar beleidsnota talrijke maatregelen aangekondigd die voor u fiscaal een grote impact kunnen

Nadere informatie

VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN VOOR AANSLAGJAAR 2013

VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN VOOR AANSLAGJAAR 2013 VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN VOOR AANSLAGJAAR 2013 Zoals vermeld in de laatste editie van het Fiscaal Memento, vindt u hierna een overzicht van de maatregelen die ten laatste op 6 april 2012 in het Belgisch

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Voordelen van alle aard 1) Privaat autogebruik voor 5.000 km/jaar (Voordelen per km bij gebruik van een bedrijfswagen voor privé-doeleinden en woon-werkverkeer) TOT EN MET AJ

Nadere informatie

A&B KMO Partners Klantenseminar Dinsdag 13 maart 2012 Limburghal - Genk. countants belastingconsulenten juridisch advies

A&B KMO Partners Klantenseminar Dinsdag 13 maart 2012 Limburghal - Genk. countants belastingconsulenten juridisch advies A&B KMO Partners Klantenseminar Dinsdag 13 maart 2012 Limburghal - Genk Praktische afspraken Gelieve uw gsm op stil te zetten Na de uiteenzetting is er gelegenheid tot vraagstelling Slide-show vindt u

Nadere informatie

Bedrijfswagens anno 2015. Update fiscale actualiteit. Boekhoudkantoor Marien BVBA

Bedrijfswagens anno 2015. Update fiscale actualiteit. Boekhoudkantoor Marien BVBA Bedrijfswagens anno 2015 Update fiscale actualiteit Inhoud 1 Belasting op de inverkeerstelling (BIV)... 3 1.1 Wat?... 3 1.2 Tarieven... 3 2 Verkeersbelasting... 4 2.1 Wat?... 4 2.2 Tarieven... 4 3 CO2-solidariteitsbijdrage...

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Gezamenlijk belastbaar inkomen INKOMSTENSCHIJF BELASTING OP VORIGE INK13 AJ14 0,00 8 590,00 25 % 8 590,00 12 220,00 30 % 2 147,50 12 220,00 20 370,00 40 % 3 236,50 20 370,00

Nadere informatie

01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT

01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT 01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT INLEIDING Wenst u graag de laatste nieuwigheden over autofiscaliteit weten? Die bundelen we voor u in deze handige gids. Daarin leest u niet alleen over de CO2-bijdrage,

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten U ontvangt/ontving in de loop van de maand april/mei van KBC een jaaroverzicht van dividenden en interesten, eventueel samen met de eigenlijke

Nadere informatie

FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING

FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING 1 Bijgewerkt tot en met 04.01.2013 FISCALE WIJZIGINGEN Naar aanleiding van de begrotingsakkoorden over 2012 en 2013 werden er in de wet houdende diverse bepalingen d.d. 28 december 2011, de programmawet

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. BEBOTAX BV ovv BVBA Jan STEURTEWAGEN Aalbroekstraat 54 B-9890 GAVERE. Jaargang 26 nr 1 12 april 2012 BTW-BE-0438.569.

Nieuwsbrief. BEBOTAX BV ovv BVBA Jan STEURTEWAGEN Aalbroekstraat 54 B-9890 GAVERE. Jaargang 26 nr 1 12 april 2012 BTW-BE-0438.569. 12 aril 2012 Regeerakkoord en nieuwe fiscale maatregelen In onze vorige nieuwsbrief stelden wij u de fiscale maatregelen uit het nieuwe begrotingsakkoord voor. Intussen heeft dit regeringsakkoord aanleiding

Nadere informatie

Fiscale actualiteit bedrijfsauto s 2010: een volledig overzicht*

Fiscale actualiteit bedrijfsauto s 2010: een volledig overzicht* Fiscale actualiteit bedrijfsauto s 2010: een volledig overzicht* 1 Voordeel van alle aard bij gebruik van een bedrijfsauto Berekening privégebruik Een werknemer of bedrijfsleider die van zijn werkgever

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

Programma. Het einde van de sessie is voorzien rond 21u30

Programma. Het einde van de sessie is voorzien rond 21u30 In samenwerking met Programma Inleiding (Patrick Kessels) ADMB (Peter Van Eynde) ZENITO (Jos Meyen) Begrotingsmaatregelen (Peter Vandersteegen en Patrick Kessels) Slotwoord (Peter Vandersteegen) Het einde

Nadere informatie

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing 1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing Algemene regel: de interesten toegekend vanaf 1 januari 2012 worden onderworpen aan 21 % (i.p.v. 15 %) roerende voorheffing. Voorbeelden: interesten van

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST OPLOSSING BVBA BISCUIT BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk v/h belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal 25.000,00 25.000,00

Nadere informatie

De fiscale maatregelen in de wet van. 28 december 2011 houdende diverse bepalingen

De fiscale maatregelen in de wet van. 28 december 2011 houdende diverse bepalingen BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ De fiscale maatregelen in de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen p. 12/ Stopzetting van de activiteit en onttrekking

Nadere informatie

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Draagwijdte

Nadere informatie

Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt?

Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt? Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt? Yves Coppens Wim De Pelsmaeker Tanja De Decker 6 november 2012 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Voordeel van alle aard bedrijfswagens: de nieuwe regels

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

Het gebruik van een bedrijfswagen voor privédoeleinden maakt een belastbaar voordeel van alle aard uit in hoofde van de verkrijger.

Het gebruik van een bedrijfswagen voor privédoeleinden maakt een belastbaar voordeel van alle aard uit in hoofde van de verkrijger. Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: November 2015 Onderwerp: Gebruik van de bedrijfswagen voor privédoeleinden Wanneer een werkgever

Nadere informatie

NIEUWSFLASH DECEMBER 2014 DE REGEERAKKOORDEN: FISCAAL GECONCRETISEERD

NIEUWSFLASH DECEMBER 2014 DE REGEERAKKOORDEN: FISCAAL GECONCRETISEERD NIEUWSFLASH DECEMBER 2014 DE REGEERAKKOORDEN: FISCAAL GECONCRETISEERD Het is niemand ontgaan dat de afgelopen weken heel wat organisaties menen mensen te moeten mobiliseren teneinde hun ongenoegen te uiten

Nadere informatie

FISCAAL INFORMATIEF. Praktijkgerichte, thematische informatie op fiscaal, vennootschapsrechtelijk, boekhoudrechtelijk en bedrijfseconomisch vlak

FISCAAL INFORMATIEF. Praktijkgerichte, thematische informatie op fiscaal, vennootschapsrechtelijk, boekhoudrechtelijk en bedrijfseconomisch vlak FISCAAL INFORMATIEF FISCAAL INFORMATIEF Praktijkgerichte, thematische informatie op fiscaal, vennootschapsrechtelijk, boekhoudrechtelijk en bedrijfseconomisch vlak Jaargang 11 I nr 3 Juni 2012 Verschijnt

Nadere informatie

04-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT

04-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT 04-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT INLEIDING Wenst u graag de laatste nieuwigheden over autofiscaliteit weten? Die bundelen we voor u in deze handige gids. Daarin leest u niet alleen over de CO2-bijdrage,

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Nieuwsbrief Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp Begroting 2012 Wordt u ook gestrikt? Datum 9 december 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ)

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) Q1 Wat is een bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q2 Wie is onderhevig aan de bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q3 Hoe wordt de bijkomende heffing op roerende inkomsten

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

1. Roerende voorheffing

1. Roerende voorheffing 1 Inhoud 1. Roerende voorheffing 2. Notionele interestaftrek 3. Meerwaarde op aandelen 4. Onroerend goed in vennootschap 5. Bedrijfswagens 6. Thin cap 7. Geheime commissielonen 8. Strijd tegen fraude 9.

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Fiscale en ecologische berekeningsmethode van de leaseprijs

Fiscale en ecologische berekeningsmethode van de leaseprijs Fiscale en ecologische berekeningsmethode van de leaseprijs De Total Cost of Ownership, het ideale instrument om de voordeligste wagenkeuze te bepalen TCO staat voor Total Cost of Ownership, zeg maar het

Nadere informatie

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel.

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel. Kabinet Minister van Financiën PERSNOTA Onderwerp Fiscale maatregelen Programmawet Datum Ministerraad 21.05.2015 Bankentaks Onze samenleving heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de financiële

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS

NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS Sinds 1 januari 2012 is een nieuwe regeling voor de berekening van het voordeel van alle aard op bedrijfswagens van kracht. De berekeningsformule

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

Betreft: Ontwerpregeringsverklaring Di Rupo Hoe kan je hem te snel af zijn?

Betreft: Ontwerpregeringsverklaring Di Rupo Hoe kan je hem te snel af zijn? Antwerpen 6 december 2011 Geachte cliënt Betreft: Ontwerpregeringsverklaring Di Rupo Hoe kan je hem te snel af zijn? Het socialistisch gedachtegoed heeft er in de regeringsverklaring Di Rupo ongetwijfeld

Nadere informatie

correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n)

correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Federale Overheidsdienst FINANCIEN 1040 Brussel, 4 juli 2005 THESAURIE Betalingen Wedden en Pensioenen correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL Nota aan de Ordonnateurs uw bericht van uw kenmerk

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar

Nadere informatie

Is uw bedrijfswagen nog langer een

Is uw bedrijfswagen nog langer een Is uw bedrijfswagen nog langer een voordeel? 8 maart 2012 Agenda Bedrijfswagens in België Personenbelasting Vennootschapsbelasting Btw Arbeidswetgeving Belasting op de in verkeersstelling / Verkeersbelasting

Nadere informatie

De fiscaliteit van bedrijfswagens

De fiscaliteit van bedrijfswagens De fiscaliteit van bedrijfswagens Wim Van De Walle Wim De Pelsmaeker 21 juni 2013 1 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Gevolgen op vlak van: Personenbelasting Vennootschapsbelasting BTW 2 (c) 2013 Baker Tilly

Nadere informatie

De berekening van de 80%-grens gebeurt op basis van verscheidene parameters die hieronder toegelicht worden.

De berekening van de 80%-grens gebeurt op basis van verscheidene parameters die hieronder toegelicht worden. 8. PENSIOENPLAN Algemeen De vennootschap kan in het voordeel van de bedrijfsleider een extrawettelijk pensioen opbouwen en de lasten hiervan als beroepskost aanmerken. Zij kan dit echter niet onbeperkt.

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?»

Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?» Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?» Aandachtspunten voor een goed financieel en fiscaal beleid Spreker : Joost Deldycke Jurist-vennoot AANDACHTSPUNTEN BOEKHOUDING AFTREKBARE KOSTEN PERSONENBELASTING

Nadere informatie

De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy

De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy Dany De Decker Francisco Javier Cócera Vlaamse dag 24 november 2012 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Agenda Inleiding (wat maakt onze situatie zo speciaal?) Waar

Nadere informatie

BTW-recuperatie op bedrijfsauto s

BTW-recuperatie op bedrijfsauto s BTW-recuperatie op bedrijfsauto s Nieuwe regels voor de BTW-recuperatie van toepassing in 2013. Voor BTW-plichtigen: De recuperatie van de BTW hangt voortaan af van het percentage beroepsgebruik van een

Nadere informatie

Infovergadering: Bedrijfswagens

Infovergadering: Bedrijfswagens Agenda Verwelkoming en inleiding Wat is een voordeel alle aard (kortweg VAA) Hoe wordt het VAA bedrijfswagen berekend, vroeger en nu? Voorbeelden en kostprijs van de wijziging VAA bedrijfswagen? Zijn er

Nadere informatie

Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2011

Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2011 Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2011 1 Moduleerbare fiscale aftrekbaarheid van autokosten De variabele fiscale aftrekbaarheid van bedrijfsauto s in functie van de geldt sinds 1 april 2008 voor

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Welke impact heeft de regering Di Rupo op u als bedrijfsleider? Datum 26 juni 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Sint-Andries, 10 december 2012

Sint-Andries, 10 december 2012 Sint-Andries, 10 december 2012 Beste klant, Zoals ieder jaar brengen wij rond de jaarwisseling enkele punten in herinnering OVER HET OUDE JAAR Inventaris: Gelieve tijdig de hoeveelheden van uw voorraad

Nadere informatie

1. VILLAVENNOOTSCHAP: CIJFERVOORBEELD SP.A

1. VILLAVENNOOTSCHAP: CIJFERVOORBEELD SP.A 1. VILLAVENNOOTSCHAP: CIJFERVOORBEELD SP.A BESCHRIJVING Het is een heel eenvoudig voorbeeld waarbij de aankoop van een huis en een beperkt aantal kosten in verband hiermee worden bekeken. De kostprijs

Nadere informatie

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN Zaventem, 22 januari 2013 Een nieuw jaar betekent ook weer een nieuwe regelgeving. Na lange discussies en overlegperiodes met de beroepsfederaties is de kogel uiteindelijk door de kerk. In haar Addendum

Nadere informatie

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap 5 kernvragen 1. Welke impact heeft de RV? 2. Komt de toepassing van het Verlaagd

Nadere informatie

DE TAXSHIFT: EEN FEIT!

DE TAXSHIFT: EEN FEIT! 1 DE TAXSHIFT: EEN FEIT! WAT IS DE IMPACT? Zaterdag 12 oktober bereikte de federale regering een consensus over de uitwerking van de taxshift. Heel wat maatregelen worden uitgewerkt zoals deze zomer gecommuniceerd,

Nadere informatie

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing Inhoudstafel Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing 1. Voor wie?... 3 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen........

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 MOBIFIS_DO_13001.book Page 3 Thursday, May 2, 2013 8:54 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal NV Maan Aantal in geld geïncor- Uitgifte Totaal Aandelen volstort poreerde premies

Nadere informatie

Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar?

Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar? Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar? Volledig aftrekbaar?... 2 Wijziging... 2 Intresten en brandstofkosten... 2 Co2 uitstoot... 2 Taxikosten... 2 Voorbeeld... 3 Meerwaarde en minderwaarde

Nadere informatie

Advocaat Ferenc Ballegeer

Advocaat Ferenc Ballegeer November 2012 - Nieuwsbrief nr. 2 Advocaat Ferenc Ballegeer Vermogensplanning fiscaal recht Beste Lezer, Dit is het tweede nummer van mijn nieuwsbrief, gewijd aan de nieuwe belastingmaatregelen die de

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

BTW EN AFTREKBARE KOSTEN IN 2013?

BTW EN AFTREKBARE KOSTEN IN 2013? BTW EN AFTREKBARE KOSTEN IN 2013? WAT TREFT DE ONDERNEMER? Uitgelicht Update Di-Rupo Facturatieregels BTW BTW-aftrek op gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen Aftrekbare kosten Aanslag geheime commissielonen

Nadere informatie

Indexering aj. 2016 aj. 2017

Indexering aj. 2016 aj. 2017 Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering aj. 2016 aj. 2017 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2016 = 1,7321 / aj.2017

Nadere informatie

De fiscale maatregelen van Di Rupo I

De fiscale maatregelen van Di Rupo I De fiscale maatregelen van Di Rupo I Een tour d horizon doorheen de aangekondigde fiscale wijzigingen Avondseminarie d.d. 24 januari 2012 Ontmoetingscentrum Nieuwenhove 24/01/2012 Accountancy Johan Dewaele

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2012

Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2012 Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2012 Voorwoord Deze brochure beschrijft de fiscale actualiteit van bedrijfsauto s. Onder bedrijfsauto s verstaan we personenauto s, auto s voor dubbel gebruik,

Nadere informatie

Berekening en FAQ voordeel van alle aard firmawagen

Berekening en FAQ voordeel van alle aard firmawagen Berekening en FAQ voordeel van alle aard firmawagen De FOD Financiën publiceert op zijn website de nieuwe berekeningsregels en FAQ's betreffende het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het persoonlijk

Nadere informatie

Wat is een voordeel van alle aard?

Wat is een voordeel van alle aard? Wat is een voordeel van alle aard? Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een onderneming toekent aan een personeelslid of aan één van zijn leidinggevenden (b.v. een bedrijfswagen, een ter beschikking

Nadere informatie