V-ICT-OR vzw Jaarverslag 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "V-ICT-OR vzw Jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 V-ICT-OR vzw Jaarverslag 2013

2 Voorwoord Over V-ICT-OR... 2 Wie zijn we... 2 Werking... 2 Leden... 3 Stuurgroep Lokaal e-government... 3 Bedrijvenconsortium... 3 Regionale werking... 4 Internationale werking... 5 V-ICT-OR en Partners... 5 Interprofessionele samenwerking... 6 Kennisplatform Lokale Overheden... 6 V-ICT-OR Structuur Activiteiten... 8 Opleidingen... 9 Congres SHOPT IT 25 april Congres Manage IT 28 november Studiedag 3XI 21 mei Staten-Generaal OSLO 31 mei Dag van de Digitale Communicatie 19 september Kennisdag ALTERGEO 16 oktober Richtsnoeren informatieveiligheid 6 november Projectwerking VlaVirGem - Vlaamse Virtuele Gemeente OSLO - Open Standaarden voor Lokale Overheden Informatieveiligheid Gedeelde catalogus voor publieke dienstverlening IPDC - Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus Common Citizen Service Platform - CCSP Citadel on The Move Thematische netwerken AlterGeo Platform Informatieveiligheid Apps for Europe V-ICT-OR en partners Hoofdpartners Hoofdpartners GIS Partner Plus Partner Stuurgroep e-government Partners Standaardisatie Partners OSLO Consortium... 30

3 1 Voorwoord Het jaar 2013 was een bijzonder jaar voor onze Vlaamse ICT organisatie. Het jaar waarin enkele van onze projecten werden opgeleverd en de bakens voor een lange toekomst werden uitgezet. Met de oplevering van ons 3xI project en het Kennisplatform Lokale Overheden, sloten we een tijdperk af waarin we de vertaalslag van de praktijk naar moderne theoretische concepten maakten. Het plan van onze Vlaamse Virtuele Gemeente (VlaVirGem) werd hiermee uitgetekend. Een Virtuele Gemeente als concept naar een proeftuinomgeving waarin overheden opnieuw het heft in eigen handen durven nemen wanneer het gaat over hun data (informatie), hun processen en hun informatiebeveiliging. Dit vanuit de kracht van het collectief. Onze organisatie heeft zich het afgelopen jaar onderscheiden vanuit die kracht en het bijna grenzeloze doorzettingsvermogen om de pijnpunten binnen lokaal e-government ook echt aan te pakken. Dit gebeurde vaak binnen dossiers die moeilijk gepercipieerd werden op diverse overlegplatformen, maar met de juiste dynamiek om de belanghebbenden samen te brengen en te houden. V-ICT-OR zorgde ook voor de uitstraling van haar netwerk, met als doel aan te tonen dat lokale besturen in hun automatiseringstrajecten, vaak creatieve oplossingen kunnen vinden door met minder meer te doen, maar vooral door meer samen te gaan doen. Ons paradepaardje de open standaarden voor lokale overheden was de eerste concrete uitwerking die zelfs het Europese niveau charmeerde. Dit geeft vertrouwen voor de toekomst. Ook onze internationale samenwerking bleef bestendigd en we zijn niet te verlegen om te zeggen dat heel wat van onze net geplante zaadjes uit het buitenland komen. Blijf ons vooral volgen ook in het nieuw aangebroken jaar, is de boodschap die ik graag aan alle lezers meegeef. Tot slot wens ik alle leden, lokale besturen, partners en collega s van harte te bedanken voor de samenwerking en het vertrouwen, in het verleden maar vooral in wat een mooie toekomst beloofd te worden. Samen met jullie kijk ik uit naar een jaar van vernieuwing en consolidatie. Eddy Van der Stock Voorzitter V-ICT-OR

4 2 1. Over V-ICT-OR Wie zijn we V-ICT-OR vzw of VLaamse ICT ORganisatie is dé ledenorganisatie voor ieder die binnen de lokale en Vlaamse overheid betrokken is bij ICT en informatiemanagement. V-ICT-OR biedt een forum van IT best practices die de dienstverlening van lokale besturen verbetert. Werking Fundamenteel in de werking van V-ICT-OR zijn kennisdeling, projectwerking, dienstverlening, netwerking, samenwerking. V-ICT-OR is niet enkel de belangrijkste belangenbehartiger van de lokale mandataris of ambtenaar in het lokale bestuur, ook voor bedrijven is V-ICT-OR vzw de broodnodige katalysator binnen het ICT en e-gov gebeuren. Even belangrijk is het optreden van V-ICT-OR als klankbord en motor ter bevordering van de samenwerking tussen centrale overheden (federaal en regionaal), de industrie (vrije markt) en lokale besturen. Dankzij deze samenwerking ontstaan gezamenlijke overheidsinitiatieven, zoals OSLO, IPDC, richtsnoeren informatieveiligheid, afgestemd op de behoeften van de lokale besturen. De samenwerking met de Vlaamse overheid werd in 2013 verder uitgebouwd en geïntensifieerd. De Vlaamse overheid kampt veelal met problematieken gelijkaardig aan die binnen de lokale besturen, bovendien staat kennisdeling intern én met de lokale besturen op het voorplan. In het kader van ketenintegratie die samenwerking en dienstverlening enkel kan bevorderen breidt V-ICT-OR daarom vanaf december 2013 het lidmaatschap uit naar alle agentschappen van de Vlaamse overheid. Daarnaast is V-ICT-OR ook lid van het intergouvernementeel overleg ICEG tussen de verschillende gewesten, onder Fedict.

5 Leden Tot onze leden behoren vooral ICT- en GIS- verantwoordelijken over heel Vlaanderen. Daarnaast zijn ook diensthoofden ICT, GIS-coördinatoren, kwaliteitsverantwoordelijken, communicatieambtenaren, verantwoordelijken informatieveiligheid, schepenen ICT en secretarissen lid. Dit betekent een verruiming van ICT naar informatiemanagement en dat wijst op adoptie van ICT binnen alle diensten van de organisatie. Vanaf 1 december 2013 breidt V-ICT-OR haar lidmaatschap uit naar de Vlaamse overheid, dat betekent dat niet alleen lokale besturen maar ook ICT-verantwoordelijken en ICT-geïnteresseerden van de Vlaamse overheid lid kunnen worden. Stuurgroep Lokaal e-government 3 Dit is een samenwerkingsverband met de secretarissen uit de gemeenten (ECG), uit de OCMW s (VVOS), en de ontvangers uit de lokale overheden (VLO), VVBAD, KU Leuven, KORTOM (organisatie voor overheidscommunicatie), Hogeschool Gent en CORVE (Coördinatiecel Vlaams e-government). Bedrijvenconsortium ICT dienstenleveranciers, lokale besturen en centrale overheden bundelen de krachten en vormen domeinspecifieke werkgroepen om samen met V-ICT-OR nieuwe bruggen te bouwen die de schaalvergroting en integratie ten goede komen. Bedrijvenconsortium voor OSLO: OSLO, of Open Standaarden voor Lokale Overheden, is ontwikkeld in een multidisciplinair team en een publiek-privaat consortium van 58 vertegenwoordigers uit 28 organisaties (met o.a. AGIV, BCT, CEVI, CORVE, Digipolis Gent, Digipolis Antwerpen, Europese Commissie, Fedict, Infront, Remmicom, Schaubroeck). OSLO is gelanceerd op 21/5/2013. Het OSLO-consortium is samengesteld op basis van een lidmaatschap. Zowel overheden als private dienstenleveranciers tekenden hier op in. Dit lidmaatschap dekt niet alleen de kosten van de standaardisatie maar verzekert ook een krachtig engagement van de partners.

6 4 Bedrijvenconsortium voor 3XI: 3XI staat voor Informatiekwaliteit, -veiligheid en architectuur. Het consortium wil vooral innovatieve acties en oplossingen stimuleren bij bedrijven rond informatiemanagement voor de lokale overheid. Dit gebeurt vooral via thematische werkgroepen waar o.a. concrete cases uitgewerkt worden en via individuele adviezen aan bedrijven. Regionale werking In het kader van het KPLO project (kennisplatform lokale overheden) startte V-ICT-OR in 2011 regionale ICTkenniskringen op. Deze kenniskringen vormen samen met het online kennisdeling- en communityplatform, het hart van dit project. Kennisdeling tussen ICT-ers in lokale overheden (gemeente en OCMW) stimuleren zodat de werking van de gemeentelijke diensten verbetert is key. In 2013 tellen we 12 ICT-Kenniskringen: A12, Antwerpse Kempen, Brugs Ommeland en Meetjesland (BOM), Brabantse Kouters, Limburgse Kempen, Midwest, Noorderkempen, Oost-Limburg, Pajottenland en Zennevallei, Scheldeland, Vlaamse Ardennen (REVA), Waasland. Daarnaast zijn 6 GIS Kenniskringen actief: Mid-West, Brugge Oostende, Westhoek, Interwaas, IGEMO (Intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het Gewest Mechelen en Omgeving), Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij Kempen (IOK).

7 Internationale werking V-ICT-OR en haar zusterorganisaties uit Canada, Nieuw-Zeeland, Zweden, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Nederland voelden de nood om samen naar oplossingen te zoeken voor gemeenschappelijke problematieken binnen hun organisaties, voor hun leden en de burgers. Vanaf 2006 tijdens een internationaal congres in Charleston ( USA), kwamen de eerste plannen op tafel om vanuit een internationaal karakter kennis en best practices met elkaar te delen. Daaruit ontstond een collectief project: LOLA, de Linked Organization of Local Authority ICT Societies. LOLA behartigt dezelfde doelstellingen als V-ICT-OR maar dan wel over land- en zelfs continentgrenzen heen. Op 12 februari 2013 werd LOLA officieel een NPO. V-ICT-OR, de Vlaamse ICT Organisatie stond mee aan de wieg van deze mondiale vereniging. Vandaag telt LOLA 7 leden: MISA in Canada, ALGIM in Nieuw-Zeeland, KOMMITS in Zweden, SOCITM in het Verenigd Koninkrijk, GMIS in de Verenigde Staten, VIAG in Nederland en V-ICT-OR in België zijn de stichters. De maatschappelijke zetel van LOLA is gevestigd in België. Het voorzitterschap is toegekend aan Eddy Van der Stock, ook voorzitter van V-ICT-OR. Het internationaal partnership zorgt voor een wereldwijd perspectief. V-ICT-OR en Partners 5 13 Hoofdpartners 5 Hoofdpartners GIS 14 Partners Plus 21 Partners V-ICT-OR dankt haar werking aan de leden en partners. Elk op hun manier zijn onze partners van toegevoegde waarde voor de lokale overheden. Zij bouwen een intense relatie uit met onze leden wat hen de mogelijkheid biedt hun expertise te delen en hierop te bouwen om de toekomst vorm te geven, zowel van de lokale overheid, van hun bedrijf als van V-ICT-OR. U vindt een overzicht van onze partners achteraan in de brochure.

8 6 Interprofessionele samenwerking V-ICT-OR gaat in dialoog met verschillende interprofessionele partners ter ondersteuning van de leden. We werken hiervoor nauw samen met CORVE, ECG, KORTOM, VLO, VVOS, BELTUG, VVSG, Hogeschool Gent, Universiteit van Amsterdam, iminds en met onze collega-federaties uit het buitenland (ALGIM, KOMMITS, MISA, SOCITM, VIAG). Kennisplatform Lokale Overheden Het objectief van KPLO is om kennis te delen tussen ICT-verantwoordelijken in lokale besturen. Om dit te bereiken werden 3 initiatieven opgestart: het online communityplatform, het online kennisplatfrom en de regionale kenniskringen (waarover meer in dit jaarverslag). Kennisdeling tussen ICT ers in lokale besturen (gemeente en OCMW) stimuleren zodat de werking van de gemeentelijke diensten verbetert is key. Zo krijgt de dienstverlening naar de burger er dan weer een ster bij. Het online community platform brengt ICT-verantwoordelijken uit locale besturen, leveranciers en andere actoren uit dit domein in contact. Je vindt de community hier: Het online kennisplatform is een kennisdatabank met zoekmotor, geïntegreerd met het communityplatform, en laat toe documenten en projecten te delen. Op basis van de documenten die de communityleden opladen, worden expertprofielen afgeleid.. Het platform bevat ook de mogelijkheid om rechtstreeks vragen te stellen aan collega s met een bepaalde expertise en om documenten te waarderen. Daarnaast verspreiden we tweewekelijks onze nieuwsbrief, I&E, uit. Deze is vooral gericht op informatiemanagement en e-government voor overheden.

9 7 V-ICT-OR Structuur Directiecomité Raad van Bestuur Eddy Van der Stock Hedwig Daineffe Kris Gielen Louis Massagé Jean Landrie Algemeen Directeur Directeur Communicatie Financieel Directeur Directeur Organisatie Directeur Kwaliteit Eddy Van der Stock Hedwig Daineffe Kris Gielen Louis Massagé Jean Landrie Algemeen Directeur Directeur Communicatie Financieel Directeur Directeur Organisatie Directeur Kwaliteit Dagelijkse Werking Christine Blondeel William Botteldoorn Gemeente Maldegem Gemeente Puurs Eddy Van der Stock Raf Buyle Kristien De Caluwé Nathalie De Lausnay Voorzitter Programmabeheerder Marketing Communicatie en Management Assistentie Boekhouding en Financiële Administratie Hugo De Pauw Marc Goethals Dimitri Lefevre Dimitri Taghon Luc Velghe Gemeente Bornem Gemeente Evergem Gemeente Knokke-Heist Gemeente Nazareth Gemeente Zwevegem

10 8 2. Activiteiten Kennisdeling, vorming, opleiding en netwerking staan bij V-ICT-OR centraal. In samenwerking met hoofdpartner ESCALA organiseren wij daarom jaarlijks tal van IT-technische én informatiemanagementgerichte opleidingen. Daarnaast komen de 12 Regionale ICT-Kenniskringen en 6 GIS-Kenniskringen op regelmatige basis (gemiddeld 3 à 4 keer per jaar) bijeen om kennis te delen, te netwerken, schaalvoordelen te bespreken, ervaringen uit te wisselen. Naast SHOPT-IT en MANAGE IT de twee grootste evenementen per jaar - organiseert V-ICT-OR tal van andere evenementen.

11 Opleidingen V-ICT-OR organiseert in samenwerking met Escala - een waaier aan ICT opleidingen. In het gevarieerd programma vindt iedereen zijn gading: de systeembeheerder, de ICT manager en de ICT-end user. Van leren programmeren in C#.Net 4.5 over HTML 5, CSS3 en Responsive Web, tot Business Analist Architect, Software Architect, ITIL, tot Business Analyst of Processen, Structuren en Informatiemanagement Openbare Besturen. Ook een maatopleiding is mogelijk. Men kan zo aan heel gunstige voorwaarden zijn kennis op peil te houden. Een fiks prijsvoordeel is weggelegd voor onze leden. Om me beter in deze specifieke sector te kunnen inleven, heb ik besloten om de opleiding Processen structuren en informatiemanagement openbare besturen via V-ICT-OR te volgen. Vertelt David Hosse (OCMW Halle). Ondanks het feit dat door mijn technische achtergrond een deel van de cursus een heropfrissing was van een aantal technische aspecten rond informatiemanagement en systemen, bood deze opleiding me ook bijkomend inzicht in technieken om informatie te structureren, dagelijkse werking te informatiseren en te vertalen in processen. Congres SHOPT IT 25 april SHOPT IT is ondertussen dé ontmoetingsplaats bij uitstek voor de IT-professional uit de overheid. Kennisoverdracht en netwerking staan hier centraal. Niet enkel ICT en GIS verantwoordelijken, helpdeskmedewerkers en systeembeheerders pur sang, maar ook beleidsmensen, mandatarissen, ontvangers, communicatiemedewerkers ontdekken op Shopt IT de toegevoegde waarde van IT voor hun organisatie. Het congres start doorgaans met een verwelkoming door de voorzitter. Daarna kiezen de deelnemers uit een waaier van 28-tal sessies onderverdeeld in 7 tracks. Er is aandacht voor kwaliteit, de zorg voor goed management, informatiearchitectuur, archivering, GIS/geo, informatieveiligheid, kennismanagement, enz. Daarnaast bezoekt men de beursvloer waar de partners en standhouders hun innovatieve oplossingen aanbieden. Op 25 april vond de 11 e editie van SHOPT IT plaats in een nieuwe locatie, Hilton Hotel Antwerpen. We telden 560 deelnemers. Op 8 mei 2014 gaat de 12 e editie door.

12 10 Congres Manage IT 28 november 2013 Anders dan SHOPT IT, dat eerder IT-technisch gericht is, focust MANAGE IT zich meer op visie en strategie. Het congres Manage IT is er voor het management van lokale overheden met de focus op de ICT-managers en - verantwoordelijken, secretarissen, ontvangers, schepenen, burgemeesters en overige bestuurders. Het concept is als volgt: in de voormiddag staan plenaire sessies rond het congresthema op de agenda. In de namiddag kiezen de deelnemers 4 sessies uit 12 parallelle sessies, gegoten in 4 rubrieken. Naar aanleiding van het congres stelt V-ICT-OR in samenwerking met VIAG (Nederland) een boekje samen. V-ICT-OR leden ontvangen dit gratis op het congres, het wordt nadien aangeboden aan andere geïnteresseerden. Op 28 november vond de 4 e editie van Manage IT plaats in Het Godshuis in Sint-Laureins. Het thema dit jaar was Samen bouwen aan een open overheid. We telden 250 deelnemers. Op 20 november 2014 gaat de 5 e editie van MANAGE IT door.

13 11 Studiedag 3XI 21 mei 2013 Op deze studiedag - exclusief voor de V-ICT-OR 3XI consortiumleden - zetten we in op betere afspraken tijdens de offertefase (e-procurement en e-notification) en lichtten we toe hoe we een innovatieve project methodologie (iteratief werken) kunnen verzoenen met goede formele afspraken. Deze studiedag vond plaats in het gemeentehuis van Tervuren. We telden 20 deelnemers. Staten-Generaal OSLO 31 mei 2013 Deze Staten-Generaal kunnen we ook de officiële lancering noemen van OSLO (Open Standaarden voor Lokale Overheden). OSLO is een van V-ICT-OR s belangrijkste projecten waar sterk op ingezet wordt. De partners van het consortium stelden op 31 mei de datastandaard m.b.t. het hergebruik van contactinformatie, lokalisatie en dienstverlening bij lokale besturen voor. Deze semantische data standaard OSLO laat besturen toe om gegevens van een andere dienst of toepassing te interpreteren en de informatie direct te kunnen hergebruiken. Dit evenement vond plaats in het congrescentrum LAMOT in Mechelen. We telden een 100-tal deelnemers. Dag van de Digitale Communicatie 19 september 2013 In samenwerking met vzw KORTOM, de organisatie voor overheidscommunicatie, organiseerde we opnieuw naar jaarlijkse gewoonte de Dag van de Digitale Communicatie (voorheen: dag van de lokale website). Website, sociale netwerken, mobiel internet, tablets smartphones, digitale televisie bieden steeds meer mogelijkheden. Tijdens de presentaties, kregen de deelnemers toelichting over hoe digitale communicatie nog beter kan bijdragen tot de doelstellingen van je organisatie. Het evenement ging door in het congrescentrum Lamot in Mechelen. We telden 220 deelnemers.

14 Kennisdag ALTERGEO 16 oktober 2013 GIS als compas in je meerjarenplanning was het thema van deze kennisdag. GIS wint steeds meer aan belang als nuttig beleidsinstrument. De sprekers van deze kennisdag gaven hun visie weer en tips mee rond het digitaliseren van (geo)informatie. Daarnaast kreeg men een spreekbeurt rond hoe GIS organisatiebreed kan uitgerold worden. In de namiddag volgden de deelnemers 2 workshops rond innovatie en beleid (telkens 3 parallelle workshops). Tijdens de break bezochten de deelnemers de beursvloer en was er ruim tijd voor netwerking. Deze kennisdag werd georganiseerd in samenwerking met de GIS hoofdpartners. We telden 110 deelnemers. Richtsnoeren informatieveiligheid 6 november 2013 Tijdens deze opleiding werd de nood aan informatie rond deze complexe materie en een concrete aanpak vanuit OCMW en gemeenten weerom bevestigd. Interne controle, externe audit en de beleids- en beheersscyclus zijn hot item. Zeker voor wat IT betreft. Is een veiligheidsconsulent verplicht? Waarop moeten we letten bij het samengaan van OCMW en gemeente, en dan zeker in het kader van de meest recente berichtgeving in de media? Aansluitend aan de richtsnoeren werd de toolbox voor informatieveiligheid, die lokale besturen helpt bij de opmaak van het informatieveiligheidsplan geduid. 12

15 13 3. Projectwerking VlaVirGem - Vlaamse Virtuele Gemeente Burgers en bedrijven - de klanten van de lokale overheden - digitaliseren snel, vaak sneller dan de overheid. Ze wensen met hun overheid te communiceren op een moderne en digitale Manier, 24/7, net zoals ze ondertussen gewoon zijn om te communiceren met andere segmenten van de samenleving. Overheden streven vandaag naar een geïntegreerde publieke dienstverlening. Er wordt verwacht dat zij efficiënt en effectief gebruik maken van de openbare middelen. In het huidige klimaat van dalende overheidsinkomsten (crisis), wordt deze verwachting een noodzaak. Ze spreken het potentieel van ICT maar een gebrek aan data- en processtandaarden leidt tot een typische eilandenstructuur waarbij informatie opgesloten zit in silo s wat een efficiënte, klantgerichte en geïntegreerde publieke dienstverlening in de weg staat. ICT dienstenleveranciers wensen ICT hun klanten een technologische ruggengraat te geven die hen toelaat om efficiënter te werken. Ze slagen er echter niet in om tot een ketenintegratie te komen, ten gevolge van de diversiteit aan oplossingen en leveranciers bij hun klanten. Er ontbreekt een blauwdruk voor de architecturale- en business modellen. De markt heeft een zeer gesloten karakter. Dit is een rem op de groei van de sector. Daarom zet VlaVirGem in op een radicale innovatie op het vlak van open data, open standaarden en open processen met de brede steun van alle relevante bestuursniveaus (lokaal, regionaal, federaal). Deze radicale innovatie moet de e-government belofte m.b.t. een klantgerichte en transparante dienstverlening waarmaken en de burger en ondernemer centraal plaatsen.

16 Deze disruptieve innovatie zet het hele denken op zijn kop, en tegelijk het verdienmodel van een hele sector. Het is de overtuiging van alle actoren dat deze open innovatie zal zorgen voor een uitweg uit de crisis (besparingen), een groei van de ICT sector binnen de lokale besturen en een meer toegankelijke markt voor nieuwe oplossingen en innovatieve start-ups. Daarom wensen V-ICT-OR en CORVE samen met de stuurgroep lokaal e-government dé Vlaamse virtuele gemeente op te richten (VlaVirGem), die toelaat om deze radicaal vernieuwende concepten uit te werken, prototypes te ontwikkelen die ketenintegratie ondersteunen en deze te testen in een proeftuin (burgers en ondernemers). De speerpuntprojecten binnen VlaVirGem zijn OSLO (Open Standaarden voor Lokale Overheden) en informatieveiligheid. OSLO - Open Standaarden voor Lokale Overheden 14 Lokale besturen moeten een betere dienstverlening realiseren, voldoen aan nieuwe regelgeving en tegelijk bezuinigen. Een groot struikelblok hierbij is de versnippering van informatie tussen de verschillende overheden en binnen de eigen organisatie. De Europese Commissie zet sterk in op het ontwikkelen van een lingua franca die het mogelijk moet maken om informatie effectief te hergebruiken over de grenzen van toepassingen, organisaties en lidstaten heen. Onderstaande tekst schetst de strategische aanpak in Vlaanderen die V-ICT-OR initieerde. Bij de implementatie van de theoretische kapstok die in de regelgeving vervat zit, zijn de besturen zelf verantwoordelijk voor de elektronische en digitale inzameling van vergelijkbare gegevens binnen de organisatie. Om een relevant inzicht te verwerven is het essentieel om een link te leggen tussen de gegevens in de verschillende toepassingen en domeinen. Dergelijke link is enkel mogelijk als de data qua verpakking en semantiek elektronisch naar elkaar kunnen vertaald worden. Kerndata zijn hier de steen van Rosette die die vertaling mogelijk maakt.

17 15 Hoe de Babylonische spraakverwarring ontwarren Om toepassingen met elkaar te laten praten (gegevens uitwisselen), moeten deze zowel de verpakking als de semantiek van de uitgewisselde gegevens begrijpen. In de zoektocht naar uitwisselbaarheid van gegevens besteedt men dikwijls enkel aandacht aan de verpakking waarin de gegevens worden doorgegeven (technische standaarden zoals XML of SOAP). Dit is noodzakelijk, maar zeker niet voldoende. Het lijkt alsof je wel de dozen standaardiseert, maar niet de bouten en moeren die er in zitten. Slimme ICT-oplossingen vragen daarnaast ook om een semantische interoperabiliteit: van elkaar weten wat bedoeld wordt. OSLO: de datastandaard voor lokale besturen in Vlaanderen De Vlaamse ICT Organisatie erkent het belang van de semantische interoperabiliteit en realiseerde met het OSLO project dé datastandaard voor lokale besturen. Hierbij staat OSLO voor Open Standaarden bij Lokale Overheden. De sleutel tot een duurzame standaard is: een consensus met de industrie de toets met de realiteit doorstaan in lijn zijn met andere standaarden De OSLO standaard is een open en uitbreidbaar dataformaat dat de uitwisseling en hergebruik van kerndata bij lokale overheden ondersteunt in volgende domeinen: contactinformatie, personen, lokalisatie en publieke dienstverlening. Voor de standaardisatie werd de expertise van iminds-mmlab en MICT ingezet. OSLO werd geïnitieerd door de Vlaamse ICT Organisatie (V-ICT-OR) en is ontwikkeld in een multidisciplinair team van 58 vertegenwoordigers uit 28 organisaties (waaronder CORVE - Coördinatiecel Vlaams e-government CORVE, AMC, De afdeling Monitoringsystemen en Crisiscoördinatie van de Vlaamse Overheid, AGIV - Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, Fedict - FOD Informatie- en communicatietechnologie en de Europese Commissie). Het pad voor OSLO werd geëffend vanuit het 3xI innovatieproject met steun van IWT, waarbij V-ICT-OR ijverde voor een meer optimale samenwerking tussen overheden en de industrie. Om de consensus met de

18 industrie te vrijwaren, is het consortium opgezet als een publiek-private samenwerking. OSLO is gelanceerd op 31 mei 2013, de specificaties zijn vrij beschikbaar op het platform van de Europese Commissie: In het huidige OSLO consortium zetelen BCT, CEVI, CORVE, Digipolis Gent, Digipolis Antwerpen, Infront, Remmicom en Schaubroeck. Europese context Het is voor V-ICT-OR van essentieel belang om geen solitaire Vlaamse standaard uit te werken, maar maximaal te aligneren op internationale standaarden. Hiervoor werkte het OSLO-project intensief samen met het ISA Programma van de Europese Commissie. Door OSLO conform te maken aan de kernspecificaties van ISA, zullen toepassingen in staat zijn om gegevens uit te wisselen met andere en wordt de duurzaamheid (stabiliteit) van de OSLO-standaard verzekerd. Daarnaast was er een nauwe samenwerking met W3C. OSLO in 2014 Om OSLO verder te verankeren is er een maximale kennisdeling en intensieve samenwerking met het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). Wat KING nu in Nederland ontwikkeld heeft, is een belangrijke inspiratie bij het opstellen van de 'roadmap' voor de uitrol en verankering van de OSLO-standaard. In 2014 zetten we maximaal in op piloten bij lokale en centrale overheden, een groenboek dat besturen moet ondersteunen bij aanbestedingen en maximale transparantie door middel van een convenant voor lokale dienstenleveranciers. Het objectief is het ontwikkelen van een convenant tussen gemeentelijke beroepsfederaties (vertegenwoordigd door de stuurgroep lokaal e-government ) en leveranciers, zoals dit ook in Nederland in kader van het Nationaal Uitvoeringsprogramma betere Dienstverlening en e-overheid (NUP) afgesloten werd. In deze online catalogus maken leveranciers hun (verwachte) softwareportfolio voor gemeenten inzichtelijk. Per softwareproduct wordt 16

19 inzicht geboden in de planning, welke bestaande standaarden (OSLO, aansluiting op authentieke bronnen, e.a.) worden ondersteund en wat de globale functionaliteit is. De Softwarecatalogus is een instrument dat onder meer helpt in de concretisering van de standaardisatie bij lokale besturen. De implementatieplanning van standaarden is een complex vraagstuk, waarin veel verschillende ICT-planningen met elkaar moeten worden verbonden. De catalogus zorgt er ook voor dat leveranciers tijdig kunnen inspelen op inbouw van nieuwe standaarden en onderling hun productplanningen nog beter op elkaar kunnen afstemmen. De belangrijkste doelen zijn: 1. het voeren van een dialoog in de vorm van wederzijdse kennisuitwisseling op frequente basis tussen partijen met als doel standaarden (verder) te ontwikkelen en het testen in de praktijk door het uitvoeren van pilots; 2. het accepteren en adopteren door gebruikersverenigingen; samenwerkingsverbanden en leveranciers van standaarden en deze opnemen in pakketsoftware; 3. een vliegwielfunctie te vervullen in het samen oppakken van innovaties; 4. gezamenlijk vormgeven en afstemmen van de (release)planning rondom ontwikkeling, aansluiting, integratie en ingebruikname van standaarden OSLO als hefboom voor het interbestuurlijk gegevensverkeer In het Vlaams Regeerakkoord wordt opgeroepen om de werking van het lokale bestuursniveau kwalitatief te verbeteren. De lokale besturen zijn sterk vragende partij voor meer samenwerking en vooral meer concrete ondersteuning op e-government gebied vanuit de Vlaamse overheid. In de Beleidsnota (bestuurszaken) wordt terecht verwezen naar interoperabiliteit als een essentiële randvoorwaarde voor een toekomst vaste ontwikkeling van diensten. 17

20 Daarom investeert het OSLO consortium in 2014 in een studie m.b.t. een toekomstgerichte en open architectuur voor een betere dienstverlening. Daarbij wordt ingezet op de definitie van een architectuurschema voor lokale overheden die toelaat om de kerninformatiestromen te beheren (een zogenaamde master-data-management infrastructuur). Door de verschillende lokale architectuurcomponenten te benoemen en componenten van centrale overheden te inventariseren, scheppen we kansen voor het hergebruik van deze componenten in nieuwe projecten. 18 Meer informatie: Start met OSLO:

21 19 Informatieveiligheid De verplichting om een informatieveiligheidsconsulent en plan te hebben en een beleid rond privacy en machtigingen in te voeren zijn basisvereisten voor een behoorlijk bestuur. Bovendien zijn de regels gebaseerd op internationale standaarden uit het bedrijfsleven. V-ICT-OR zet in 2014 verder zijn schouders onder de professionalisering van informatieveiligheid die de besturen vooruit zal helpen met proces-, project- en informatiemanagement. In deze digitale tijden is een goed beleid rond privacy, machtigingen en informatieveiligheid een basisvereiste van behoorlijk bestuur. Informatieveiligheid is bovendien een wettelijke en decretale verplichting binnen OCMW en Lokale Besturen (zie privacywetgeving, de wet rond het rijksregister, KSZ en in het gemeentedecreet bij de interne controle). De bijna 200 controlepunten uit de ISO-norm werden door de betrokken instanties (CBPL, VTC en KSZ) samengebracht in 1 document: Richtsnoeren met betrekking tot de informatiebeveiliging van persoonsgegevens. Dit is een excellente aanzet voor uw informatiebeveiliging en zorgt ervoor dat u compliant bent of weet waar de verbeterpunten zijn. Naast datastandaardisatie vanuit het project OSLO zet V-ICT-OR in 2014 volledig in op informatieveiligheid. Lokale besturen hebben nog een hele weg af te leggen binnen het domein van de informatieveiligheid, vandaar dat we de besturen, de managers en hun veiligheidsconsulenten maximaal willen ondersteunen met 4 nieuwe leerbronnen: Opleiding voor managers en mandatarissen Opleiding voor informatieveiligheidsverantwoordelijken en consulenten Begeleiding op maat van lokale besturen bij de uitvoering van een (externe) informatieveiligheidsaudit Bovendien werd onze tool voor informatieveiligheid (maturiteitsmeting) binnen lokale besturen zodanig vereenvoudigd dat een bestuur ofwel zelf aan de slag kan, ofwel zich beperkt kan laten begeleiden om de richtsnoeren te meten. Meer info: security.v-ict-or.be

22 20 Gedeelde catalogus voor publieke dienstverlening Wat als je constant zou kunnen beschikken over de meest recente en accurate basisinformatie van verschillende overheden, los van niveau, locatie, zonder daarvoor naar tientallen websites te moeten surfen? Openingsuren, producten, locaties, allemaal centraal beschikbaar als open data, vrij te opnieuw gebruiken en bijgehouden door de verantwoordelijke organisatie zelf. Wijziging van een sluitingsdag bv. moet je maar één keer aanpassen, en niet meer proberen reconstrueren waar deze informatie nog allemaal moet aangepast worden... Dit realiseren is de ambitie van het VIP project gedeelde catalogus voor publieke dienstverlening. Dit project werd ingediend door Stad Gent, VDAB, V-ICT-OR in kader van de VIP projecten van CORVE, en is een praktische implementatie van OSLO (Open Standaarden voor Lokale Overheden). Binnen dit project is er een hechte samenwerking met De afdeling Monitoringsystemen en Crisiscoördinatie (Vlaamse Overheid, bestuurszaken) en het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Hierbij is een sterke synergie met het (Linked) Open Data project dat wordt uitgevoerd in opdracht van het departement Economie, Wetenschap & Innovatie (EWI) van de Vlaamse Overheid en de onderzoeksgroepen MMLab en MICT van iminds. Doelstelling is: een open data ecosysteem opzetten rond contactinformatie en dienstverlening, zodat er vlot toepassingen kunnen gebouwd worden voor gebruik door burgers en ambtenaren om snel doorheen het up to date aanbod van verschillende bestuursorganisaties te kunnen zoeken. verschillende overheden toelaten om op eenvoudige manier hun bestaande info te aligneren op het ecosysteem en data uit te wisselen een terugkoppelingskanaal inbouwen om de kwaliteit van de gegevens te maximaliseren inzetten op de beschikbaarheid van Open Data m.b.t. contactinformatie en dienstverlening optimale gegevensdeling dankzij Open Standaarden #OSLO

23 21 IPDC - Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus De Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus, of kortweg de productencatalogus inventariseert en beschrijft producten en diensten die Vlaamse, federale, lokale en provinciale overheden aanbieden. De productencatalogus biedt kant-en-klare informatie over hun dienst verlening. (vb. studietoelagen, bodemattest, reispaspoort ). Deze informatie kan lokaal gebruikt worden in allerlei toepassingen zoals websites, informatiezuilen, enz. V-ICT-OR vzw ligt mee aan de basis van dit project samen met de Vlaamse overheid (CORVE en Vlaamse Infolijn) en VVSG. Dankzij de samenwerking met een consortium (Stad Antwerpen, CEVI nv, CIPAL dv, Kortom vzw; VERA, VVP en VVSG) kon dit project slagen. De productencatalogus is geborgen bij CORVE (de Coördinatiecel Vlaams e-government ). Meer informatie

24 22 Common Citizen Service Platform - CCSP Het project Common Citizen Service Platform (#CCSP) zit in een stroomversnelling. Dit project, waar dienstenleveranciers zich engageren om CRM toepassingen op eenzelfde technische fundering te bouwen, waardoor oplossingen onderling uitwisselbaar zijn tussen besturen, krijgt concreet vorm! In het voorjaar van 2013 slaagde de CCSP-projectwerkgroep erin om een gemeenschappelijke fundering voor CCSP te betonneren. Op dit moment is de doos, klaar voor installatie! Leveranciers stellen hun eerste Open Source applicaties ter beschikking, die onderling uitwisselbaar zijn. (Download de oplossing https://ccsp.codeplex.com) Gemeenschappelijke fundering De stap om écht samen te werken is een gemeenschappelijke fundering die toe moet laten dat applicaties onderling uitwisselbaar zijn. De Vlaams ICT Organisatie werkte samen met Microsoft, integratoren en een 20-tal besturen, essentiële generische bouwstenen uit, die een meer doorgedreven samenwerking mogelijk moeten maken. Zo kan men de belangrijke valkuilen vermijden, opgedane ervaring delen en elkaars gebouwde ontwikkelingen bestuderen om sneller vooruit te kunnen gaan. Hiervoor komen de betrokken gemeenten maandelijks samen. Op het overleg begin 2013, waar de gemeenschappelijke fundering werd gebetonneerd, werd een witboek voorgesteld dat vastlegt hoe men de applicaties moet opbouwen en maakte men afspraken voor het beheren van de generische bouwstenen. De community brengt ook de noden en behoeften van de betrokken gemeenten in kaart en zoekt naar gemeenschappelijke oplossingen.

25 23 Citadel on The Move Dat project wil het gemakkelijker maken om open data te gebruiken voor het bouwen van innovatieve mobiele applicaties. Open data is een term die duidt op vrij beschikbare informatie. Op dit moment zijn de vaak nog schaarse open data moeilijk toegankelijk en bruikbaar voor ICT-ontwikkelaars, laat staan dat burgers er zelf vlot mee aan de slag kunnen. Citadel on the Move wil dat op twee manieren verhelpen. Ten eerste door standaarden af te spreken die het mogelijk maken voor gemeenten om vlot hun data te ontsluiten in bruikbare, uitwisselbare formaten. Ten tweede door een gebruiksvriendelijk sjabloon te ontwikkelen waardoor burgers zelf mobiele applicaties kunnen bouwen die in heel Europa gebruikt en gedeeld kunnen worden. Gemeenten staan als overheidsniveau het dichtst bij burgers en ondernemingen en staan in voor heel wat dienstverlening. Ondanks talrijke beleidsdocumenten en handboeken over e-government op lokaal niveau en smart cities, krijgen die concepten echter al te vaak geen of onvoldoende uitvoering in de realiteit van elke dag. De kleinere gemeenten vinden het vaak moeilijk om innovatieve ICT-projecten uit te voeren om echt slimmer te gaan werken. In december 2010 werd in Gent het ondertussen in Europa breed gedragen Citadel Statement gelanceerd. Het wordt gesteund door 64 organisaties die meer dan tweehonderd steden over vijf continenten vertegenwoordigen. Een van de principes was dat shared services kunnen voorkomen dat elke gemeente afzonderlijk moet investeren in nieuwe toepassingen. Het is veel efficiënter een toepassing één keer te ontwikkelen en vervolgens open te delen met alle overheden.

26 In die geest zal Citadel on the Move belangrijke organisaties van gemeenten samenbrengen met Europese living lab -deskundigen, technologische experts en KMO s. Manchester, Issy-les-Moulineaux, Athene en Gent zijn de vier pilootsteden in het project. Tegenwoordig zijn smartphones wijdverspreid in Europa en dat is een opportuniteit om het probleem van digitale uitsluiting aan te pakken. Het aantal bezitters van gsm s is aanzienlijk groter dan mensen met een computer. De bijna alomtegenwoordige mobiele toegang voorziet Europese burgers via hun mobieltje van snelle draadloze toegang tot het internet. En dat maakt het mogelijk om toegang te hebben tot eender welke dienstverlening waar dan ook. Tegelijk laten sociale media en de open databeweging toe om het enorme innovatiepotentieel van burgers te benutten. Zo kunnen zij zelf de vormen van lokale dienstverlening ontwerpen en ontwikkelen die ze nuttig en nodig achten. Breed toepasbaar 24 Citadel on the Move maakt een reeks mobiele applicaties die de data vlot toegankelijk maken die gemeenten aan inwoners of toeristen willen bezorgen. Het kan volstaan om een enkele applicatie te installeren om in eender welke gemeente in Europa gelijkaardige data te kunnen consulteren, bijvoorbeeld toeristische informatie, tabellen van openbaar vervoer, trajecten van fietspaden, of parkeerplaatsen. Dat soort toepassingen bestaat al in enkele steden en met Citadel on the Move komt die technologie binnen handbereik van elke gemeente in Europa.

27 25 4. Thematische netwerken AlterGeo AlterGeo is het kennisplatform voor GIS-ambtenaren van lokale besturen. In het platform bouwen we regionale kenniskringen uit en bieden we een online community aan. Daardoor kunnen GIS-ambtenaren makkelijk kennis delen en op een interactieve manier met collega s communiceren. GIS is echter meer dan dat. Het is een informatiesysteem dat geïntegreerd moet bekeken worden om in het geheel van informatiemanagement op overheidsniveau als gegevensbron gebruikt te worden. De geografische component heeft een meerwaarde ten opzichte van het vandaag eerder cijfer- en datagericht denken. Deze bijkomende dimensie zal gegevensbronnen kunnen inzetten als beleidsinformatie om er effectief beleid mee te voeren. Binnen lokale besturen wordt GIS dus steeds strategischer. GIS is een belangrijk hulpmiddel om de efficiëntie en effectiviteit van de werking van de gemeente te verhogen. De lokale GIS-ambtenaar is de belichaming van de dynamiek die GIS kan geven aan een lokaal bestuur. V-ICT-OR wil dit actief ondersteunen en biedt de GISambtenaren een echte community. Daarin kunnen stakeholders ervaringen uitwisselen, kennis en 'good practices' delen, data(modellen) bespreken ed. Dit zowel online als op een regionaal overleg. Op dit moment zijn 7 regionale Intergemeentelijke GIS kenniskringen actief: Leiedal, Regio Mid-West, Regio Brugge-Oostende, Regio Westhoek, Regio Interwaas, Regio IGEMO, Regio IOK.

28 26 Naast een kennisdag GIS organiseert V-ICT-OR ook op regelmatige basis een GeoSprint, dit is een dag waar de hoofdpartners GIS een hands-on workshop geven. Platform Informatieveiligheid security.v-ict-or.be is het kennisplatform voor iedereen die op de hoogte wenst te blijven van ontwikkelingen binnen het domein van informatieveiligheid en privacy. Via het platform kan iedereen makkelijk kennis delen, vragen stellen en op een interactieve manier met collega s communiceren. Apps for Europe Apps for Europe Turning Data into Business is een thematisch netwerk dat competities rondom open data organiseert, winnaars stimuleert om eigen ondernemingen te starten en daarmee zoveel mogelijk sociaaleconomische impact tracht te genereren. Het project draagt bij aan het open data beleid van de Europese Commissie en stimuleert het hergebruik van overheidsinformatie en wetenschappelijke en culturele bronnen. De afgelopen 3 jaar is er veel bereikt in de Europese open data scene. Veel publieke instellingen en organisaties hebben hun data vrijgegeven en veel ontwikkelaars zijn hier met ondersteuning van lokale en nationale open data competities mee aan de slag gegaan. Het veld is echter vanuit het perspectief van ontwikkelaars, data-eigenaren en de markt nog erg gefragmenteerd. Hierdoor is de kwaliteit van de apps vaak nog laag, wordt het wiel vaak opnieuw uitgevonden, is de afzetmarkt klein en wordt er nog te weinig economische impact bereikt. De waarde van publieke sector informatie wordt geschat op jaarlijks meer dan 140 miljard euro (Vicky Report, 2011).In Apps for Europe bundelen 19 partners uit 10 Europese landen hun kennis, expertise en netwerken op het gebied van het openstellen van data, het organiseren van competities en het stimuleren van ondernemerschap. In de periode bouwen de partners verder aan 20 lokale en nationale open data competities door deelnemers te stimuleren om hun apps in levensvatbare ondernemingen te transformeren. Hiervoor zullen er onder andere twee pan-europese open data competities en een Business Lounge georganiseerd worden.

29 27 Apps for Europe wil het volgende bereiken: Het verhogen van het aantal apps dat tijdens opendatacompetities uitgroeit naar startende ondernemingen; Het verbeteren van de zakelijke kennis, vaardigheden en relevante netwerken van app-ontwikkelaars; Het verbinden van de open data community aan lokale en EU-brede venture capitalists, sociale investeerders, non-profitorganisaties, start-up-programma's en andere potentiële investeerders en supporters; Het stimuleren van de interne Europese markt voor een open overheid, wetenschap en cultuursector, en apps door het organiseren van pan-europese open data competities; Het verzamelen en verspreiden van kennis die essentieel is voor het organiseren van succesvolle open data competities; Het ondersteunen van het open data beleid van de Europese Commissie en haar inspanningen om het hergebruik van overheidsinformatie te stimuleren op de Europese interne markt.

30 28 5. V-ICT-OR en partners Hoofdpartners

Open Standaard voor Lokale Overheden

Open Standaard voor Lokale Overheden Open Standaard voor Lokale Overheden Een betere én elektronische dienstverlening Burgers en bedrijven klagen vaak terecht over een inefficiënte overheid. Vaak moeten gegevens telkens opnieuw worden ingediend

Nadere informatie

V-ICT-OR vzw Jaarverslag 2014

V-ICT-OR vzw Jaarverslag 2014 V-ICT-OR vzw Jaarverslag 2014 Voorwoord... 1 1. Over V-ICT-OR... 2 Wie zijn we... 2 Werking... 2 Leden... 3 VDI Coördinatiecomité... 3 Stuurgroep Lokaal e-government... 4 Bedrijvenconsortium... 4 Regionale

Nadere informatie

Welke Trends & Uitdagingen komen op ons af? Algemene Vergadering VVOS - Wichelen

Welke Trends & Uitdagingen komen op ons af? Algemene Vergadering VVOS - Wichelen Welke Trends & Uitdagingen komen op ons af? Algemene Vergadering VVOS - Wichelen Wie ben ik? Eddy Van der Stock hoofd ICT & GIS - Stad en OCMW Lokeren. 850 werkstations, Virtueel serverpark (VMWare), SAN

Nadere informatie

Open Standaarden voor Lokale Overheden

Open Standaarden voor Lokale Overheden Open Standaarden voor Lokale Overheden OSLO 3.0 ENGAGEMENTSVERKLARING Ondergetekenden, De Vlaamse ICT Organisatie vzw (hierna genoemd V-ICT-OR vzw), gevestigd te 9160 Lokeren, Mosten 13 Industriezone E17-3,

Nadere informatie

ict regiowerking in Oost-Vlaanderen Interregionaal ict- en gis-overleg 23 september 2014

ict regiowerking in Oost-Vlaanderen Interregionaal ict- en gis-overleg 23 september 2014 ict regiowerking in Oost-Vlaanderen Interregionaal ict- en gis-overleg 23 september 2014 Overzicht piva egov Kenniskringen van V-ICT-OR Virtuele centrumsteden van VERA Debat piva egov Ondersteuning aan

Nadere informatie

Open Standaarden voor Lokale Overheden

Open Standaarden voor Lokale Overheden Open Standaarden voor Lokale Overheden Paul Van der Cruyssen - Digipolis Antwerpen Laurens De Vocht - MMLab - iminds Raf Buyle, projectmanager OSLO V-ICT-OR OSLO Consortiumpartners Open Standaarden voor

Nadere informatie

Het moment van de gestandaardiseerde waarheid! Open Standaarden voor gelinkte Overheden OSLO 3

Het moment van de gestandaardiseerde waarheid! Open Standaarden voor gelinkte Overheden OSLO 3 Het moment van de gestandaardiseerde waarheid! Open Standaarden voor gelinkte Overheden OSLO 3 1 Even voorstellen Johan van der Waal Domeinverantwoordelijke informatiemanagement Johan.vanderwaal@v-ict-or.be

Nadere informatie

Studiedag Beleid en Financiën een broos evenwicht

Studiedag Beleid en Financiën een broos evenwicht Studiedag Beleid en Financiën een broos evenwicht Ivan Stuer V-ICT-OR 26 september 2013 Inzichten 3xI Project Van Midoffice naar Informatiemanagement OSLO Standaard 3xI VIS/TIS project van V-ICT-OR in

Nadere informatie

Uw gemeente of OCMW radicaal digitaal? Tegen 2020?

Uw gemeente of OCMW radicaal digitaal? Tegen 2020? Uw gemeente of OCMW radicaal digitaal? Tegen 2020? VVSG Ronde Van Vlaanderen 2016 2 - Herman Callens Vlaanderen Radicaal Digitaal Vlaanderen Radicaal Digitaal Regeerakkoord wil tegen 2020 alle transacties

Nadere informatie

Gedeelde catalogus voor publieke dienstverlening Een hefboom voor de publieke dienstverlening in uw bestuur

Gedeelde catalogus voor publieke dienstverlening Een hefboom voor de publieke dienstverlening in uw bestuur Gedeelde catalogus voor publieke dienstverlening Een hefboom voor de publieke dienstverlening in uw bestuur Gedeelde catalogus voor publieke dienstverlening wie, wat, waar, wanneer een nieuwe open data

Nadere informatie

Contactinformatie via Open Standaarden Potentieel en Praktijk. VDAB Stad Gent V-ICT-OR initiatiefnemers

Contactinformatie via Open Standaarden Potentieel en Praktijk. VDAB Stad Gent V-ICT-OR initiatiefnemers Contactinformatie via Open Standaarden Potentieel en Praktijk Presentatie op maat! Ken je OSLO? Ken je IPDC? hhonors - VICTOR2014 IPDC IPDC Een product is: Is overheidsdienstverlening aan een externe doelgroep,

Nadere informatie

egovernment in Vlaamse gemeenten

egovernment in Vlaamse gemeenten WORKSHOP 2: egovernment in Vlaamse gemeenten Sabine Rotthier Elke Boudry egovernment in kleine Vlaamse gemeenten Rapport Diffusie van ICT in kleine Vlaamse gemeenten. Rotthier, S., Boudry, E. & F. De Rynck

Nadere informatie

De geboorte van een standaard

De geboorte van een standaard 1 De geboorte van een standaard OSLO 31 Mei 2013 9u12 3,54 kg 3XI: DOELSTELLINGEN Stimuleren van innovatieve acties bij bedrijven op het vlak van informatiemanagement bij lokale besturen, om zo te komen

Nadere informatie

Shopt IT Durven met digitale dienstverlening Leren van elkaar in 32 praktijkvoorbeelden!

Shopt IT Durven met digitale dienstverlening Leren van elkaar in 32 praktijkvoorbeelden! Durven met digitale dienstverlening Leren van elkaar in 32 praktijkvoorbeelden! 1 Inhoud Inhoud... 1 1. Inleiding... 2 2. Praktisch... 2 3. Concept... 3 4. Waarom deelnemen als partner?... 3 5. Programma...

Nadere informatie

OSLO Open Standaarden voor Lokale Overheden

OSLO Open Standaarden voor Lokale Overheden Open Standaarden voor Lokale Overheden OSLO Publiek private samenwerking inventarisatie uitwerking formaliseren Plan van aanpak Open Standaarden voor Lokale Overheden ER-diagram definities serialisatie

Nadere informatie

Van Gent naar OSLO en

Van Gent naar OSLO en Van Gent naar OSLO en terug @bartrosseau Apps For Ghent 2011, 2012, 2013 Toenemende complexiteit van data, metadata, standaarden, -> ifv herbruikbaarheid Open Data en Standaarden Open data: Vragen standaarden

Nadere informatie

Integratietraject stad/ocmw

Integratietraject stad/ocmw Integratietraject stad/ocmw Integratietraject stad/ocmw Stad en OCMW gaan nauwer samenwerken SITUERING TORHOUT SITUERING TORHOUT Enkele gegevens: Ruim 20.000 inwoners Geen deelgemeenten, enkel wijken Oppervlakte:

Nadere informatie

Shopt IT CCSP goes on!

Shopt IT CCSP goes on! Shopt IT CCSP goes on! Uw CRM OSLO compliant 30 april 2015 10.40 11.30 uur V-ICT-OR Vlaamse ICT Organisatie CCSP agenda 10.40 CCSP - Johan van der Waal 10.55 Aalter - Els De Wulf 11.10 Samenvatting 11.20

Nadere informatie

Regionaal ICT Overleg MidWest

Regionaal ICT Overleg MidWest Regionaal ICT Overleg MidWest Verslag - Ingelmunster - Sociaal Huis 13/6/2013 Opgesteld door: Kristien De Caluwé V-ICT-OR Regionaal ICT Overleg MidWest Verslag - Ingelmunster - Sociaal Huis 13/6/2013 Aanwezigen:

Nadere informatie

Only Once! Formulieren standaardiseren met OSLO als goede basis!! V-ICT-OR Vlaamse ICT Organisatie

Only Once! Formulieren standaardiseren met OSLO als goede basis!! V-ICT-OR Vlaamse ICT Organisatie Only Once! Formulieren standaardiseren met OSLO als goede basis!! 1 Even voorstellen Johan van der Waal Strategisch adviseur - OSLO Johan.vanderwaal@v-ict-or.be - KING gemeenten NL Johan.van.der.waal@kinggemeenten.nl

Nadere informatie

E-Government. Leiedal in 120 minuten e-government in drie kwartier. Bob Bulcaen Filip Meuris

E-Government. Leiedal in 120 minuten e-government in drie kwartier. Bob Bulcaen Filip Meuris E-Government Leiedal in 120 minuten e-government in drie kwartier Bob Bulcaen Filip Meuris Geschiedenis E-Government > Inleiding > Geschiedenis Leiedal 1960 ICT-activiteiten: 1. GIS (1992) 2. Websites

Nadere informatie

Wat verwachten burgers van een compacte lokale overheid? VlaVirGem en KING bouwen samen aan een compacte overheid!

Wat verwachten burgers van een compacte lokale overheid? VlaVirGem en KING bouwen samen aan een compacte overheid! Wat verwachten burgers van een compacte lokale overheid? VlaVirGem en KING bouwen samen aan een compacte overheid! Johan van der Waal, Strategisch adviseur KING Operatie NUP en V-ICT-OR OSLO Film Dienstverlening

Nadere informatie

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING Slimme IT. Sterke dienstverlening. 1 E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING 2Dienstverlenende vereniging E-START WAAROM? 3 Lokale besturen komen steeds

Nadere informatie

OSLO Open Standaarden voor Lokale Overheden. werkgroep MOVI

OSLO Open Standaarden voor Lokale Overheden. werkgroep MOVI Open Standaarden voor Lokale Overheden werkgroep MOVI 18-2-2013 OSLO Publiek private samenwerking inventarisatie uitwerking formaliseren Plan van aanpak Open Standaarden voor Lokale Overheden ER-diagram

Nadere informatie

Citadel Statement: Praktische vertaling van Malmö voor een gerichte ondersteuning van lokaal e-government

Citadel Statement: Praktische vertaling van Malmö voor een gerichte ondersteuning van lokaal e-government Citadel Statement: Praktische vertaling van Malmö voor een gerichte ondersteuning van lokaal e-government Op 18 november 2009 ondertekenden de Europese ministers bevoegd voor e-government de Ministeriële

Nadere informatie

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers ADDENDUM: betreffende het implementeren en gebruiken van de standaard Zaak en Document services incl. MijnOverheid / Lopende Zaken. (Addendum op de SAMENWERKINGSOVEREENKOMST KWALITEITSINSTITUUT NEDERLANDSE

Nadere informatie

E-invoicing. Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen. Hans C. Arents

E-invoicing. Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen. Hans C. Arents E-invoicing Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen Hans C. Arents Senior adviseur e-government strategie & programma management Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) - Departement

Nadere informatie

De gemiddelde burger bestaat niet

De gemiddelde burger bestaat niet De gemiddelde burger bestaat niet Met Business Intelligence naar doelgroepgericht beleid Peter Verrykt Unit Manager Business Intelligence @RealDolmen September 19, 2011 Slide 1 Initiatiefnemers RealDolmen

Nadere informatie

Het project. Digitale Bouwaanvraag

Het project. Digitale Bouwaanvraag Het project Beleidskader Beslissing Vlaamse Regering 4 juni 2010 Regeerakkoord 2009 2014 - administratieve vereenvoudiging - klantvriendelijke overheid, - e-government, - innovatieve ontwikkelingen, -

Nadere informatie

www.kmo-it.be KMO-IT Leen Verschraegen KMO-IT Project Coördinator Brussel, 28 maart 2012

www.kmo-it.be KMO-IT Leen Verschraegen KMO-IT Project Coördinator Brussel, 28 maart 2012 KMO-IT Leen Verschraegen KMO-IT Project Coördinator Brussel, 28 maart 2012 Wat is KMO-IT? Onder het label KMO-IT bundelt het Agentschap Ondernemen de inspanningen die de Vlaamse overheid levert om kmo

Nadere informatie

Integraal veranderen met een Enterprise Architectuur

Integraal veranderen met een Enterprise Architectuur Integraal veranderen met een Het nut van werken onder architectuur Hendrik Van Haele Agenda Authentieke bronnen Master data management 2 Koppelingen met Authentieke bronnen bedrijfsregels RR MidOffice

Nadere informatie

Samen het interbestuurlijk gegevensverkeer verbeteren. donderdag 11 mei 2017

Samen het interbestuurlijk gegevensverkeer verbeteren. donderdag 11 mei 2017 Samen het interbestuurlijk gegevensverkeer verbeteren donderdag 11 mei 2017 https://overheid.vlaanderen.be/i-monitor 2 - VVSG - Shopt IT 11 mei 2017 Digitaal duwtje voor 27 gemeenten en OCMW s Tot die

Nadere informatie

Charter Flanders Food Faculty

Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty 1 / DE MISSIE VAN DE FLANDERS FOOD FACULTY De missie van de Flanders Food Faculty is het versterken van de associatie tussen Vlaanderen en lekker

Nadere informatie

Staten Generaal OSLO 31/05/2013 ir. Martin Lagauw ORIS nv

Staten Generaal OSLO 31/05/2013 ir. Martin Lagauw ORIS nv Staten Generaal OSLO 31/05/2013 ir. Martin Lagauw ORIS nv Initiatiefnemers werd in 2004 opgericht vanuit de Beroepsfederatie CIB- Vlaanderen met als primaire doelstelling de vastgoedsector te begeleiden

Nadere informatie

Lokale besluiten als gelinkte Open Data

Lokale besluiten als gelinkte Open Data Lokale besluiten als gelinkte Open Data Over de sessie Mijn overtuigingen voor die van jullie 2 Even kennismaken Programma manager Digitalisering Geen technische achtergrond Jurist Vroeger: Behandelaar

Nadere informatie

Lokale besturen + Gov Cloud + Open Source = e-government 10 Open Data en de Cloud Studiedag Politeia en Maarifa Gent, 22 februari 2013

Lokale besturen + Gov Cloud + Open Source = e-government 10 Open Data en de Cloud Studiedag Politeia en Maarifa Gent, 22 februari 2013 Lokale besturen + Gov Cloud + Open Source = e-government 10 Open Data en de Cloud Studiedag Politeia en Maarifa Gent, 22 februari 2013 Jan Verlinden Diensthoofd ICT Gemeente Schoten Leidraad Schoten Ict

Nadere informatie

Open Data bij de Vlaamse overheid. 19 juni 2015

Open Data bij de Vlaamse overheid. 19 juni 2015 Open Data bij de Vlaamse overheid 19 juni 2015 Open Data in Vlaanderen Anno 2015 Strategisch Inhoudelijk Open Data Raamwerk 4 sporen Juridisch Technisch 2012 2013 2014 2015 2016 VIP projecten Coördinatiecomité

Nadere informatie

i-scan+ Ondersteuning van lokale besturen bij samenwerking op het vlak van e-government

i-scan+ Ondersteuning van lokale besturen bij samenwerking op het vlak van e-government Ondersteuning van lokale besturen bij samenwerking op het vlak van e-government Ook de manier waarop de samenwerking tot stand komt, kan sterk verschillen. Sommige besturen kiezen voor een sprong vooruit

Nadere informatie

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Léon Sigo Directeur ComputerPlan ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Onze organisatie Sinds 1982 32 jaar ICT ervaring 50 medewerkers Meer

Nadere informatie

Naar een gezamenlijke visie: lokale overheden als actoren voor ontwikkeling

Naar een gezamenlijke visie: lokale overheden als actoren voor ontwikkeling Naar een gezamenlijke visie: lokale overheden als actoren voor ontwikkeling Consultatieproces Dit document bevat de ontwerpvisie die resulteerde uit de conferentie Winning through twinning, die van 17

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden

Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0802 23-05-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging

Nadere informatie

Dr. Koenraad De Ceuninck Centrum voor lokale politiek Universiteit Gent

Dr. Koenraad De Ceuninck Centrum voor lokale politiek Universiteit Gent Dr. Koenraad De Ceuninck Centrum voor lokale politiek Universiteit Gent Interne staatshervorming Wat? Context? Doel? Regioscreening Wat? Doel? Evaluatie interne staatshervorming Uitgevoerd in opdracht

Nadere informatie

i-scan 2.0 Informatiebeheer van werkvloer tot beleid. Begeleiding voor

i-scan 2.0 Informatiebeheer van werkvloer tot beleid. Begeleiding voor Informatiebeheer van werkvloer tot beleid. Begeleiding voor gemeenten en OCMW s Waarom I-scan 2.0? De uitbouw van e-government en het toenemend gebruik van ICT-toepassingen leveren niet altijd de voorspelde

Nadere informatie

OSLO 3.0 Wat kan ik er nu als gemeente eigenlijk mee?

OSLO 3.0 Wat kan ik er nu als gemeente eigenlijk mee? OSLO 3.0 Wat kan ik er nu als gemeente eigenlijk mee? 30 april 2015 11.40-12.30 uur 1 OSLO 3.0 Waar staan we en waar willen we heen VlaVirGem- Waar zijn we ooit vertrokken en hoe ziet het geheel eruit

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

Dag van de Lokale Website vrijdag 16 september 11 Congrescentrum Lamot, Mechelen

Dag van de Lokale Website vrijdag 16 september 11 Congrescentrum Lamot, Mechelen een organisatie van met de medewerking van Dag van de Lokale Website vrijdag 16 september 11 Congrescentrum Lamot, Mechelen Voor elke overheid is de website een evident kanaal om burgers te informeren.

Nadere informatie

Een gemeenschappelijke MKB Aanpak voor Limburg Werkconferentie leer- en inspiratietraject Ecosysteem voor MKB-innovatie

Een gemeenschappelijke MKB Aanpak voor Limburg Werkconferentie leer- en inspiratietraject Ecosysteem voor MKB-innovatie Een gemeenschappelijke MKB Aanpak voor Limburg Werkconferentie leer- en inspiratietraject Ecosysteem voor MKB-innovatie Door: Alex Jaminon - projectleider "Een gemeenschappelijke MKB aanpak als impuls

Nadere informatie

archiveringsdiensten in een shared services model

archiveringsdiensten in een shared services model DIGITAAL ARCHIEF VLAANDEREN archiveringsdiensten in een shared services model Luc Truyens, VIAA/DAV EFFICIËNTIE Digitaal tijdperk 24/24/7/7 en WWW Concurrentieel voordeel, Voordelen digitaal werken optimaal

Nadere informatie

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht 13.30 - Opening danielle@digitalestedenagenda.nl h.haveman@enschede.nl www.twitter.com/dezorgendestad 1 Digitale

Nadere informatie

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid:

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld 25/02/2011 Opdracht Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Bedrijven door de crisis helpen Meer en sterker ondernemerschap Een meer groene

Nadere informatie

UZ BRUSSEL, vlekkeloze communicatie als standaard.

UZ BRUSSEL, vlekkeloze communicatie als standaard. UZ BRUSSEL, vlekkeloze communicatie als standaard. Het UZ Brussel is in beweging. Elk jaar worden er 28.000 patiënten opgenomen en vinden er meer dan 400.000 patiëntencontacten plaats. Die gigantische

Nadere informatie

Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer SHOPT-IT 2013. Informatieveiligheid omdat het moet!

Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer SHOPT-IT 2013. Informatieveiligheid omdat het moet! voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer SHOPT-IT 2013 Informatieveiligheid omdat het moet! Caroline Vernaillen 25 april 2013 Wie zijn wij o adviseurs van de VTC o De voor het elektronische

Nadere informatie

Customer Case CED. Feiten in het kort:

Customer Case CED. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: European Claim Experts Branche: Verzekeringen Werknemers: 1.150 Activiteiten: Internationale Claims management en Expertise Oplossing: Opbouw Mendix-platform voor het flexibel

Nadere informatie

Kennisdag: Het nieuwe {samen}werken KPLO start met kennisdelen over de grenzen heen

Kennisdag: Het nieuwe {samen}werken KPLO start met kennisdelen over de grenzen heen Kennisdag: Het nieuwe {samen}werken KPLO start met kennisdelen over de grenzen heen Welkom op de kennisdag rond samenwerken bij lokale besturen. Dit event kadert in het KPLOproject dat kennisdelen tussen

Nadere informatie

Informatieveiligheid, de praktische aanpak

Informatieveiligheid, de praktische aanpak Informatieveiligheid, de praktische aanpak Wie ben ik? Frederik Baert Domeinverantwoordelijke Informatieveiligheid Domeinverantwoordelijke Infrastructuur & Connectiviteit @ V-ICT-OR V-ICT-OR cvba Dienstenorganisatie

Nadere informatie

Open Data in België en Vlaanderen; Interessante complexiteit. Noël Van Herreweghe

Open Data in België en Vlaanderen; Interessante complexiteit. Noël Van Herreweghe Open Data in België en Vlaanderen; Interessante complexiteit Noël Van Herreweghe 1 Inhoud: 1.Open data in de Belgische en Vlaamse context 2. Hoe zien wij open data in Vlaanderen 3. Status open data in

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Doel en opzet van het MAGDA programma

Doel en opzet van het MAGDA programma Achtergrond Doel en opzet van het MAGDA programma Hans C. Arents, adviseur strategie & technologie, (CORVE) Tel: (02) 553 52 95 Fax: (02) 553 55 42 E-mail: hans.arents@bz.vlaanderen.be Boudewijngebouw

Nadere informatie

Op zoek naar onderzoek in Vlaanderen? 5 principes om een portaalsite te bouwen. FELNET studiedag milieu in formatie uitformatie, 20 oktober 2016

Op zoek naar onderzoek in Vlaanderen? 5 principes om een portaalsite te bouwen. FELNET studiedag milieu in formatie uitformatie, 20 oktober 2016 Op zoek naar onderzoek in Vlaanderen? 5 principes om een portaalsite te bouwen FELNET studiedag milieu in formatie uitformatie, 20 oktober 2016 Het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) staat

Nadere informatie

Smart Belgium Consulting Services

Smart Belgium Consulting Services Smart Belgium Consulting Services Steven Benoit CEO Smart Belgium Consulting Smart Belgium uitdagingen & opportuniteiten Duurzame ontwikkeling Gezondheidszorg Veroudering Infrastructuur Innovaties Smart

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. Voorstelling VTC Informatieveiligheid CENTRUMSTEDEN

Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. Voorstelling VTC Informatieveiligheid CENTRUMSTEDEN voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Voorstelling VTC Informatieveiligheid CENTRUMSTEDEN Anne Teughels & Caroline Vernaillen juni 2013 Wie zijn wij o adviseurs van de VTC o De voor het elektronische

Nadere informatie

Diensteninnovatie: wat is dat?

Diensteninnovatie: wat is dat? Over de AWT De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) adviseert regering en parlement over beleid voor wetenschap, technologie en innovatie De AWT adviseert gevraagd en ongevraagd.

Nadere informatie

AMBITIES HOLLAND FINTECH

AMBITIES HOLLAND FINTECH AMBITIES HOLLAND FINTECH 1 infrastructuur Holland FinTech streeft naar het creëren van transparantere, toegankelijke (digitale) financiële diensten en financiële van het allerbeste niveau door middel van

Nadere informatie

inspireren en innoveren in MVO

inspireren en innoveren in MVO inspireren en innoveren in MVO Inleiding Gert Van Eeckhout Beleidsondersteuner MVO - Departement WSE Wat is MVO? Waarom MVO? Beleidslijnen Vlaamse overheid MVO? een proces waarbij ondernemingen vrijwillig

Nadere informatie

Het speelveld van e-government

Het speelveld van e-government Het speelveld van e-government Freddy Deprez Leuven, 14 september 2007 Overzicht competitie of samenwerking alle heil komt van boven / van beneden Mensen of machines Processen in vraag stellen Laten we

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

Federaal e-government in België

Federaal e-government in België Federaal e-government in België Jan Deprest 24 september 2008 Cipal e-gov Symposium Agenda >Fedict: een verhaal van continue verandering >Informatisering van de staat Bouwstenen Services Projecten Samenwerkingsakkoord

Nadere informatie

Toelichting bij het beleid van Cipal dv

Toelichting bij het beleid van Cipal dv PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 mei 2017 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/5 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging CIPAL.

Nadere informatie

Agenda. 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot

Agenda. 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot Agenda 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot 1. Verwelkoming door Schepen Kaat Olivier 2. Kennismaking 3. Huis van het kind

Nadere informatie

Uitdagingen Agro-voedingsindustrie Vlaanderen = topregio Kwaliteit = cruciaal Uitdagingen Schaalvergroting Automatisering Variabiliteit grondstoffen

Uitdagingen Agro-voedingsindustrie Vlaanderen = topregio Kwaliteit = cruciaal Uitdagingen Schaalvergroting Automatisering Variabiliteit grondstoffen Uitdagingen Agro-voedingsindustrie Vlaanderen = topregio Kwaliteit = cruciaal Uitdagingen Schaalvergroting Automatisering Variabiliteit grondstoffen Uitdagingen De vraag: Analysesystemen die in factory

Nadere informatie

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen 1 Innovatiekompas Inspiratie Sessies Contacteer ons voor: Een voordracht om kennis te maken met het kompasmodel. Een workshop om het toepassen van

Nadere informatie

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY DE a NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY Innervate is al ruim 13 jaar succesvol in het adviseren van vele organisaties op het gebied van ICT vraagstukken. Naast onze dienstverlening op het gebied van ICT Beleid

Nadere informatie

ten dienste van burgers en ondernemingen: evaluatie van 4 jaar Vlaamse integratieprojecten e-

ten dienste van burgers en ondernemingen: evaluatie van 4 jaar Vlaamse integratieprojecten e- E-government ten dienste van burgers en ondernemingen: evaluatie van 4 jaar Vlaamse integratieprojecten e- government (CORVE) http://www.vlaanderen.be// 1 Inhoud 1. Wat zijn VIP-projecten? 2. Waarom VIP-projecten?

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

/// Vlaanderen Radicaal Digitaal ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/// Vlaanderen Radicaal Digitaal //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /// Nota Informatie Vlaanderen Radicaaldigitaal@vlaanderen.be /// Vlaanderen Radicaal Digitaal //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// EEN

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

ICT-ontwikkelingen. Gemeentelijke Informatievoorziening op weg naar de Smart city

ICT-ontwikkelingen. Gemeentelijke Informatievoorziening op weg naar de Smart city ICT-ontwikkelingen Gemeentelijke Informatievoorziening op weg naar de Smart city Wouter van de Kasteele, Hoofd van de sector I&B en Johannes van Veen, Strategisch adviseur, CIO office, sector Strategie

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Het nieuw industrieel beleid: - een korte review -de rol van Agentschap Ondernemen

Het nieuw industrieel beleid: - een korte review -de rol van Agentschap Ondernemen Het nieuw industrieel beleid: - een korte review -de rol van Agentschap Ondernemen Industrie in Vlaanderen blijft belangrijk 40 % Vlaamse toegevoegde waarde (15% BBP) 70 % O&O uitgaven 80 % Vlaamse export

Nadere informatie

Naar e-inclusieve digitaliseringsprocessen. Een radicaal digitaal programma op maat van elke burger

Naar e-inclusieve digitaliseringsprocessen. Een radicaal digitaal programma op maat van elke burger Naar e-inclusieve digitaliseringsprocessen Een radicaal digitaal programma op maat van elke burger Programma 9u45 Inleiding studiedag en toelichting white paper e-inclusie in Vlaanderen: een toekomstvisie

Nadere informatie

KING leveranciersmiddag. 22 maart 2013, Bart Geerdink

KING leveranciersmiddag. 22 maart 2013, Bart Geerdink KING leveranciersmiddag 22 maart 2013, Bart Geerdink Agenda 13.15-14.00 Plenaire opening Welkom en opening Generieke voorzieningen: cloudstrategie gemeenten 14.15-15.15 Deelsessies, ronde 1 Gemeenten en

Nadere informatie

Attractie- barometer

Attractie- barometer Attractiebarometer Attractiebarometer Inlichtingen Sofie.wauters@toerismevlaanderen.be Marketing Office Tel +32 ()2 54 4 9 Verantwoordelijke uitgever: Peter De Wilde - TOERISMEVLAANDEREN Grasmarkt 61,

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg REGIE Informatie over Regie, dé app voor de zorg INHOUDS OPGAVE 03 04 05 06 09 10 11 12 Waarom de zorgapp Regie? Wat is Regie? De meerwaarde van Regie Wie gebruiken Regie? Voordelen van Regie Technische

Nadere informatie

Fedict dienstenintegrator. Oprichting en organisatie van een federale kruispuntbank

Fedict dienstenintegrator. Oprichting en organisatie van een federale kruispuntbank 1 Fedict dienstenintegrator Oprichting en organisatie van een federale kruispuntbank 2 Principes De aanduiding van Fedict als dienstenintegrator is een essentiële factor in het verder ontwikkelen van e-government

Nadere informatie

samen groeien - samen oogsten - samen proeven NICO CRAS

samen groeien - samen oogsten - samen proeven NICO CRAS NICO CRAS CIPAL onderscheidt zich van de andere dienstenleveranciers in het feit dat zij als intercommunale dezelfde publieke identiteit draagt als haar klanten en door haar origine en sectorkennis

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES ONZE VISIE OP PROFESSIONEEL SOFTWARE ONTWIKKELEN Bij succesvolle softwareontwikkeling draait

Nadere informatie

Event menu Minigids event app

Event menu Minigids event app Event menu Minigids event app Hoe en waarom een mobiele evenementen app? Introductie De evenementenbranche verandert. Een evenement is niet langer een ad hoc activiteit. Het is een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

GESCHIEDENIS EN GEOGRAFIE

GESCHIEDENIS EN GEOGRAFIE GESCHIEDENIS EN GEOGRAFIE HAND IN HAND DOOR HET DIGITALE LANDSCHAP DIGITAAL AAN DE SLAG MET HISTORISCHE KAARTEN EN HUIZENGESCHIEDENIS Joeri Robbrecht, AGIV Brugge, 4 november 2014 WIE ZIJN WIJ? AGIV Agentschap

Nadere informatie

Het veilig delen van informatie in de zorg

Het veilig delen van informatie in de zorg Het veilig delen van informatie in de zorg Presentatie Duurzaam informatiestelsel voor de zorg 26 juni 2017 Loek Hassing Edwin van Leeuwen Loek.hassing@oracle.com Mob +31 6 55248998 1 Topic: Het veilig

Nadere informatie

Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry.

Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry. Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry. 1 Binnen WP4 hebben wij gewerkt rond de monitoring van ruimtelijk

Nadere informatie

HET PROJECT E-INVOICING. Dirk Noens

HET PROJECT E-INVOICING. Dirk Noens Dirk Noens Algemeen kader Digitale economie Richtlijnen & doelstellingen Voordelen voor uw organisatie Bouwstenen E-invoicing Overheidsplatform Toekomstvisie Status binnen Europa Overheid, ERP & IT partners

Nadere informatie