Ontdek je sterke punten Volgens Marcus Buckingham en Donald Clifton

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontdek je sterke punten Volgens Marcus Buckingham en Donald Clifton"

Transcriptie

1 Ontdek je sterke punten Volgens Marcus Buckingham en Donald Clifton De sterke puntenrevolutie s Werelds beste managers nemen de volgende 2 veronderstellingen tot hun richtsnoer: 1. Talenten van iedere werknemer zijn uniek en duurzaam 2. Sterke kanten van iedere medewerker bieden de meeste ruimte voor groei Sterk punt De definitie van een sterk punt : het vermogen om in een bepaalde activiteit consequent bijna perfecte prestaties te leveren. Een combinatie van talenten, kennis en vaardigheden, kan tot een sterk punt leiden: Talent is een natuurlijk en zich herhalend patroon van denken, voelen of zich gedragen dat op productieve wijze kan worden ingezet. Kennis bestaat uit lessen en feiten die iemand geleerd heeft: eenvoudigweg datgene waarvan je weet hebt. Vaardigheden zijn de stappen in een activiteit. Bepalen van dominante talenten Door zelfonderzoek. Observeer je spontane, primaire reacties op plotselinge situaties waarmee je wordt geconfronteerd. Sterke verlangens naar een bepaalde activiteit (zeker op jonge leeftijd) kunnen wijzen op een aanwezig talent (Mozart componeerde zijn eerste symfonie op zijn twaalfde). Het vermogen om snel iets te leren is een indicatie voor talent. In tegenstelling tot het vorige punt, weet je zelf misschien geen vorm te geven aan je talent. Pas als je ergens mee in aanraking komt, blijkt dat je de bijbehorende vaardigheden heel snel onder de knie hebt en daar ook snel een eigen manier in weet te vinden. Zo was de beroemde schilder Henry Matisse administratief medewerker op een advocatenkantoor en had nog nooit geschilderd voor zijn 20 e. Pas toen hij ziek was en van zijn moeder een verfdoos kreeg, veranderde zijn leven radicaal. Gevoelens van bevrediging, want je sterkste synaptische verbindingen zijn zo geconfigureerd dat ze prettig voelen bij gebruik. Als je in je flow zit, gedurende een lange tijd geconcentreerd een activiteit uitvoeren waarbij je de wereld om je heen uit het oog verliest en de tijd stil lijkt te staan. Als je niet de tijd hebt of je niet in staat bent jezelf objectief te analyseren dan kan een vragenlijst uitkomst bieden (maar is nooit zo goed als zelfonderzoek). De schrijvers gebruiken daarvoor de strenghtsfinder. Deze is niet bedoeld om een lijstje met sterke punten op te leveren, maar om aan het licht te brengen waar je het meeste potentieel bezit om een sterk punt te ontwikkelen. Gemeenschappelijke taal Een beschrijving van de sterke punten zodat we hetzelfde verstaan bij een sterk punt. In het boek worden er 34 beschreven (in de bijlage vind je een verkorte beschrijving). Kennis en vaardigheden kun je leren Kennis Om een sterk punt te ontwikkelen heb je kennis nodig. Er zijn 2 soorten: 1. Feitenkennis, oftewel inhoudelijke kennis 2. Ervaringskennis, oftewel praktische en conceptuele kennis (normen en waarden; en identiteitsbesef). 1 van 6

2 Soms is het om iemands talenten profijtelijk te laten zijn, nodig om zijn stelsel van normen en waarden te herzien. Talenten kunnen namelijk ook destructief ingezet worden. Als voorbeeld kun je denken dat een ex-drugsdealer zijn talenten om jongeren te bereiken en overtuigen van het gebruik van drugs, diezelfde talenten kan gebruiken om hen te bereiken en overtuigen van de nadelige effecten van drugsgebruik. Verspil echter geen tijd aan pogingen om je talenten te veranderen. Mensen die hun sterke punten kennen en optimaal weten te gebruiken lijken een geweldige transformatie door te gaan (gezien door de ogen van de buitenwereld). In werkelijkheid veranderen ze eigenlijk niet, maar accepteren ze hun talenten en richten hun aandacht op gebieden waar die talenten ten volle kunnen ontplooien. Vaardigheden Vaardigheden geven de nodige structuur aan ervaringskennis. Het is het omzetten van ervaringskennis in een aantal hanteerbare en praktische stappen. Stappen die als je die volgt in ieder geval leiden tot acceptabele prestaties. Als voorbeeld een spreker voor een groot gehoor, vertelt aan het begin van zijn speech altijd aan zijn publiek wat ze te horen gaan krijgen. En sluiten hun betoog altijd af door hun gehoor in herinnering te brengen wat ze gehoord hebben. Talenten zijn duurzaam Een talent is een zich herhalend patroon van denken, voelen of zich gedragen dat op productieve wijze kan worden ingezet. Zo is de intuïtieve neiging om dingen te onderzoeken een talent. Als je van nature geneigd bent om de competitie met anderen aan te gaan, is dat een talent. Als je charmant bent, is dat een talent. Elk zich herhalend patroon van denken, voelen en zich gedragen is een talent, indien dat patroon op productieve wijze kan worden ingezet. Waarom is een talent duurzaam? Omdat je het van nature in je hebt. En waarom heb je dingen van nature in je? Dat zit hem in de werking van je hersenen. In je hersenen wordt een synaps gemaakt. Dat is een verbinding tussen 2 hersencellen die deze cellen (oftewel neuronen) in staat stelt met elkaar te communiceren. Deze synapsen vormen de draden waaruit iemands gedragspatronen geweven zijn. Gedrag is afhankelijk van de vorming van de juiste verbindingen tussen de neuronen in je hersenen. Kortom: je synapsen creëren je talenten. Wat kan de ontwikkeling van een sterk punt in de weg staan? Veel mensen verdiepen zich niet in de details van hun sterke punten. In plaats daarvan steken ze liever hun tijd in een onderzoek naar hun zwakke punten. De fixatie op zwakke punten is diepgeworteld in het onderwijssysteem, de opvoeding en in het HR-beleid van bedrijven. Angst om te mislukken. Bang om teleurgesteld te worden door je ware ik. Het idee dat je misschien niet speciaal bent, of een gevoel van ontoereikendheid. Daartegenover staat dat het concentreren op je sterke punten je kan helpen om consequent bijna perfecte prestaties te leveren. Prestaties die zowel excellent zijn als je bevrediging schenken. Door je talenten te kennen, kun je bewust competent worden. Het verwezenlijken van deze bewuste competentie is nog een hele uitdaging. Hoe kan ik mijn zwakke punten omzeilen? Een zwak punt is: alles wat het leveren van excellente prestaties belemmert. Dat is een heel andere definitie dan de gangbare (die iets is als: tekortkomingen). 2 van 6

3 Los van de definitie. Zwakke punten zijn niet bijster interessant, omdat ze vaak geen belemmering vormen voor excellente prestaties. Zo is het niet boeiend of je goed met een massaspectrometer om kunt gaan, zolang je geen wetenschappelijk onderzoeker bent. Pas als je een authentiek zwak punt hebt, dat een belemmering vormt voor het consequent leveren van excellente prestaties, verdient het je aandacht. Stel vast of het een gebrek aan vaardigheid, kennis of talent is. Als het te maken heeft met een gebrek aan vaardigheden of kennis, die het gebruik van je talent in de weg staat is het een zwak punt waar je energie in kunt steken. Wat kun je doen? 1. Zorg dat je er iets beter in wordt. :0) 2. Bouw een ondersteuningssysteem op. Als je geen orde in je werkzaamheden kunt aanbrengen, koop een palmtop. Als je marketing manager bent en je wel analytisch bent, maar niet strategisch denkt, vraag je elke dag af wat..., als...? 3. Gebruik een van je sterkste punten voor het compenseren van een zwak punt. Gebruik bijvoorbeeld je talent om zaken perfect te willen doen om je gebrek aan concentratievermogen op te heffen. 4. Zoek een buddy. Iemand die wel goed is in jouw zwakke punt en vraag hem om je de voor hem natuurlijke aanpak, aan te leren. 5. Hou er anders gewoon mee op. Dan meer geen gebruik van dit talent. Het is geen sterk punt van je. Concentreer je op de andere sterke punten. Omgaan met sterke punten De schrijvers doen suggesties voor alle 34 sterke punten, in welke situatie je hier gebruik van kunt maken en het verder kunt ontwikkelen (pag 185 t/m 218). Het opbouwen van een organisatie obv sterke punten Ten grondslag hieraan liggen de 2 fundamentele veronderstellingen met betrekking tot mensen: 1. Talenten van iedere werknemer zijn uniek en duurzaam 2. Sterke kanten van iedere medewerker bieden de meeste ruimte voor groei Begin met het investeren in het selecteren van de juiste mensen voor de juiste functies. Omdat talenten van een individu duurzaam zijn en niet aan te leren. Leg bij het bepalen van doelstellingen het accent op resultaten en niet op voorschriften of procedures. Gebruik opleidingsbudgetten voor het verschaffen van inzicht in eigen talenten en in het vinden van manieren om deze sterke punten te cultiveren binnen de organisatie. Bedenk manieren die groei stimuleren. Help iedere medewerker aan zijn loopbaan te bouwen, zonder dat dit per se moet betekenen dat hij of zij promotie maakt via de hiërarchische ladder, waardoor hij/zij mogelijk buiten het terrein van zijn sterke punten komt te werken (the Peter Principle). 3 van 6

4 Bijlage 1. Korte beschrijving van 34 sterke punten. Aanmoediging Mensen die sterk zijn in het thema Aanmoediging zien en cultiveren het potentieel in anderen. Ze merken elke kleine vooruitgang op en scheppen daar voldoening in. Aanpassingsvermogen Mensen die sterk zijn in het thema Aanpassingsvermogen gaan graag 'met de stroom mee'. Ze leven vaak in het heden en nemen de dingen zoals ze komen, een dag tegelijk. Actiegerichtheid Mensen die sterk zijn in het thema Actiegerichtheid kunnen dingen realiseren door ideeën in actie om te zetten. Ze zijn vaak ongeduldig. Analytisch Mensen die sterk zijn in het thema Analytisch zoeken naar redenen en oorzaken. Zij hebben het vermogen om aan alle factoren te denken die invloed kunnen hebben op een situatie. Behoedzaamheid Mensen die sterk zijn in het thema Behoedzaamheid gaan zorgvuldig te werk als ze een besluit nemen of een keuze maken. Ze anticiperen op mogelijke hinderpalen. Communicatie Mensen die sterk zijn in het thema Communicatie vinden het meestal makkelijk om hun gedachten te uiten. Ze zijn goed in gesprekken voeren of presentaties geven. Competitie Mensen die sterk zijn in het thema Competitie zetten hun vorderingen af tegen die van anderen. Ze willen graag winnen en houden van een wedstrijd. Contextueel Mensen die sterk zijn in het thema Contextueel denken graag aan het verleden. Ze begrijpen het heden door de geschiedenis te bestuderen. Discipline Mensen die sterk zijn in het thema Discipline houden van routine en structuur. Hun wereld kunnen we het beste beschrijven door de orde die ze scheppen. Empathie Mensen die sterk zijn in het thema Empathie kunnen zich goed inleven in een ander en zich hun gevoelens voorstellen. Focus Mensen die sterk zijn in het thema Focus kunnen een richting kiezen, die volgen en de nodige correcties maken om op de juiste koers te blijven. Ze bepalen prioriteiten en ondernemen dan actie. Harmonie Mensen die sterk zijn in het thema Harmonie streven naar consensus. Ze houden niet van conflicten, maar proberen naar punten van overeenstemming te zoeken. Hersteldrang Mensen die sterk zijn in het thema Hersteldrang kunnen goed problemen oplossen. Ze zien snel wat er misgaat en vinden daar een oplossing voor. 4 van 6

5 Ideeënvorming Mensen die sterk zijn in het thema Ideeënvorming zijn gefascineerd door ideeën. Ze kunnen het verband zien tussen dingen die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben. Individualisering Mensen die sterk zijn in het thema Individualisering zijn geïntrigeerd door de unieke kwaliteiten van ieder mens. Ze hebben de gave om heel verschillende mensen productief te laten samenwerken. Input Mensen die sterk zijn in het thema Input willen altijd leren. Ze verzamelen en bewaren vaak allerlei soorten informatie. Intellect Mensen die sterk zijn in het thema Intellect worden gekenmerkt door hun intellectuele activiteit. Ze zijn introspectief en houden van een intellectuele discussie. Leergierigheid Mensen die sterk zijn in het thema Leergierigheid willen voortdurend leren en zichzelf verbeteren. Ze worden met name eerder gefascineerd door het leerproces dan door het resultaat ervan. Maximalisering Mensen die sterk zijn in het thema Maximalisering concentreren zich op de sterke punten om de prestaties van personen en groepen te verhogen. Ze willen iets wat goed is transformeren tot iets wat buitengewoon is. Onpartijdigheid Mensen die sterk zijn in het thema Onpartijdigheid zijn zich sterk bewust van de noodzaak iedereen hetzelfde te behandelen. Ze proberen iedereen in de wereld consistent te behandelen door duidelijke regels te formuleren en zich daaraan te houden. Organisatievermogen Mensen die sterk zijn in het thema Organisatievermogen kunnen organiseren, maar hebben ook de flexibiliteit die daar een aanvulling op vormt. Ze zoeken graag uit hoe ze met alle middelen en mogelijkheden een maximale productiviteit kunnen bereiken. Overtuiging Mensen die sterk zijn in het thema Overtuiging hebben bepaalde kernwaarden die onveranderlijk zijn. Uit deze waarden destilleren ze een vast doel voor hun leven. Positivisme Mensen die sterk zijn in het thema Positivisme hebben een aanstekelijk enthousiasme. Ze zijn optimistisch en kunnen anderen enthousiast maken voor hun plannen. Prestatiegerichtheid Mensen die sterk zijn in het thema Prestatiegerichtheid hebben veel uithoudingsvermogen en werken hard. Actief en productief zijn geeft hen veel voldoening. Relatievorming Mensen die sterk zijn in het thema Relatievorming hebben hechte banden met anderen. Samen met vrienden hard werken om iets te bereiken geeft hen veel voldoening. 5 van 6

6 Saamhorigheid Mensen die sterk zijn in het thema Saamhorigheid accepteren anderen. Ze zijn zich ervan bewust als iemand zich uitgesloten voelt en proberen die in de groep op te nemen. Significantie Mensen die sterk zijn in het thema Significantie willen graag belangrijk zijn in de ogen van een ander. Ze zijn onafhankelijk en krijgen graag erkenning. Strategisch Mensen die sterk zijn in het thema Strategisch kunnen goed alternatieven bedenken. Als ze een scenario voorgelegd krijgen, zien ze snel de relevante patronen en problemen. Sturingskracht Mensen die sterk zijn in het thema Sturingskracht hebben een zeer positief voorkomen. Ze nemen gemakkelijk de controle over een situatie en zijn besluitvaardig. Toekomstgerichtheid Mensen die sterk zijn in het thema Toekomstgerichtheid putten inspiratie uit de toekomst en wat kan komen. Ze inspireren anderen met hun visie van de toekomst. Verantwoordelijkheidsbesef Mensen die sterk zijn in het thema Verantwoordelijkheidsbesef staan voor wat ze zeggen. Ze zijn gehecht aan vaste waarden zoals eerlijkheid en loyaliteit. Verbondenheid Mensen die sterk zijn in het thema Verbondenheid hebben vertrouwen in het verband tussen alle dingen. Ze geloven niet erg in het toeval en denken dat er voor vrijwel alles een reden is. WOO (innemendheid) Mensen die sterk zijn in het thema WOO houden ervan nieuwe mensen te ontmoeten en hen voor zich in te nemen. Het geeft ze voldoening als ze het ijs kunnen breken en contact kunnen leggen met een ander. Zelfverzekerdheid Mensen die sterk zijn in het thema Zelfverzekerdheid hebben vertrouwen in hun vermogen hun eigen leven te leiden. Ze hebben een innerlijk kompas dat hun de zekerheid geeft dat ze de juiste beslissingen nemen. 6 van 6

1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN

1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN Trefwoorden Gedragsverandering Verandermanagement Communicatie PIM BOUWMAN EN LOES WOUTERSON 1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN Effectiever leidinggeven door reflecteren op eigen handelen Pim Bouwman richtte

Nadere informatie

Motivatie om te leren. Introductie. Monique Boekaerts. Eductional Practices Series 10 vertaald uit het Engels door Cordys Onderwijstrajecten

Motivatie om te leren. Introductie. Monique Boekaerts. Eductional Practices Series 10 vertaald uit het Engels door Cordys Onderwijstrajecten Monique Boekaerts Motivatie om te leren Eductional Practices Series 10 vertaald uit het Engels door Cordys Onderwijstrajecten Introductie In de afgelopen veertig jaar is er veel onderzoek gedaan naar de

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

De pedagogisch medewerker. Hoofdstuk 10

De pedagogisch medewerker. Hoofdstuk 10 124 De pedagogisch medewerker Samira, Mina en Elsje (allemaal 9 jaar) zijn buiten met het springtouw bezig. Twee draaien aan het koord en één springt. Pedagogisch medewerker Anne ziet dat Elsje bijna nooit

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten

Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten Kessels & Smit, The Learning Company Januari 2001 Samenstelling en bewerking: Jeannet Kant Cees Sprenger In opdracht van: Hogeschool

Nadere informatie

Omgaan met de verschillende menstypen

Omgaan met de verschillende menstypen Omgaan met de verschillende menstypen Ieder mens is uniek en valt niet in een hokje te stoppen. Toch kunnen modellen met enkele menstypen je helpen om je communicatie te optimaliseren: je kunt je aanpassen

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

Lekker in je vel. Lekker in je loopbaan Loopbaancoaching. Lekker in de markt Inzetbaar zijn en blijven

Lekker in je vel. Lekker in je loopbaan Loopbaancoaching. Lekker in de markt Inzetbaar zijn en blijven Gratis E-book Fluitend je loopbaan door Binnenzaken Coaching & Training Lekker in je vel Persoonlijke coaching Lekker in je loopbaan Loopbaancoaching Lekker in de markt Inzetbaar zijn en blijven Leer hoe

Nadere informatie

Stephanie Dowrick, Het zelf, de ander en intimiteit Uit: Stephanie Dowrick, Intimiteit & alleenzijn Amsterdam/Antwerpen 1993

Stephanie Dowrick, Het zelf, de ander en intimiteit Uit: Stephanie Dowrick, Intimiteit & alleenzijn Amsterdam/Antwerpen 1993 - Dowrick, Zelf-ander-intimiteit, p.1 - Stephanie Dowrick, Het zelf, de ander en intimiteit Uit: Stephanie Dowrick, Intimiteit & alleenzijn Amsterdam/Antwerpen 1993 1 Afzonderlijke zelven in relatie tot

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Keuzes in ontwikkeling

Keuzes in ontwikkeling Stichting Platforms Vmbo Praktijk en onderzoek Keuzes in ontwikkeling Loopbaanreflectiegesprekken van docenten in het vmbo Loopbaanreflectiegesprekken van docenten in het vmbo Praktijk en onderzoek Keuzes

Nadere informatie

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs?

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Suggesties en lesbrieven voor leerkrachten in (vreedzame) basisscholen De aanslag op de redactie van het satirische tijdschrift Charlie

Nadere informatie

Motiveren van medewerkers

Motiveren van medewerkers PROFICIENCY Motiveren van medewerkers Voor de middenkaderleidinggevende die succesvol wil worden in het leiding geven. Jeroen Engelaer Motiveren van Medewerkers geeft in heldere en praktische taal kort

Nadere informatie

Situationeel Leidinggeven

Situationeel Leidinggeven Hand out behorende bij de training Situationeel Leidinggeven Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Organisaties en hun drie processen

Organisaties en hun drie processen Organisaties en hun drie processen Doelen stellen, organiseren en realiseren zijn processen die in elke organisatie nodig zijn. Om iets verstandigs te kunnen zeggen over organisaties, zijn er hulpmiddelen

Nadere informatie

MOTIVATIE 3.0 DE EIGENTIJDSE DRIVE VAN MENSEN

MOTIVATIE 3.0 DE EIGENTIJDSE DRIVE VAN MENSEN MOTIVATIE 3.0 DE EIGENTIJDSE DRIVE VAN MENSEN 1. De drive van mensen Wat maakt de mensen en organisaties buitengewoon presteren? Hoe komt het dat mensen in organisatieverband tot grootse prestaties komen?

Nadere informatie

Hoe geef je aardrijkskundeles?

Hoe geef je aardrijkskundeles? 3. Hoe geef je aardrijkskundeles? door Leon Vankan 3.1 Inleiding Wanneer je pas begint als leraar, ben je wellicht geneigd om les te geven zoals je zelf les hebt gehad of gehad zou willen hebben. Je legt

Nadere informatie

De wereld heeft mensen nodig met lef en creativiteit, mensen die hun nek durven uitsteken.

De wereld heeft mensen nodig met lef en creativiteit, mensen die hun nek durven uitsteken. Wolf Peppmeier is hoofdredacteur van het kappersvakblad Top Hair Benelux en geeft workshops en lezingen op het gebied van zelfvertrouwen, uitstraling en balans. Sommige mensen hebben uitstraling. Maar

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Leren met behulp van de U-theorie

Leren met behulp van de U-theorie Leren met behulp van de U-theorie De U-theorie werd voor het eerst beschreven in het boek Presence van Peter Senge, Otto Scharmer en Joseph Jaworski. Dit boek liet de essentie van deze theorie zien aan

Nadere informatie

Sturen op cultuur en gedrag

Sturen op cultuur en gedrag www.pwc.nl/corporategovernance Sturen op cultuur en gedrag Praktijkervaringen, dilemma s en best practices van toezichthouders in de publieke sector Corporate Governance Bij PwC in Nederland werken ruim

Nadere informatie

Waarom zijn we ermee opgehouden?

Waarom zijn we ermee opgehouden? Duurzame inzetbaarheid: Waarom zijn we ermee opgehouden? eenvoud werkt. Talenten versterken en ondersteunen bij uitdagingen. We doen het al! Leerkrachten hebben het beste met de leerlingen voor: we willen

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

Waarom niet iedereen mij leuk hoeft te vinden

Waarom niet iedereen mij leuk hoeft te vinden Waarom niet iedereen mij leuk hoeft te vinden De mythe van de lovejunk Bert van Dijk Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen 1 de lovejunk: kracht en zwakte Vier heldere uitgangspunten Het verhaal van

Nadere informatie