AutoCAD 2011: Installatie, opstarten en verlaten van AutoCAD:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AutoCAD 2011: Installatie, opstarten en verlaten van AutoCAD:"

Transcriptie

1 (Eénmalige) keuzescherm(en) bij een eerste keer opstarten : Wanneer men AutoCAD een eerste keer opstart, wordt men geconfronteerd met volgende keuzescherm: Autodesk Licensing Welcome to AutoCAD 2011 You have 30 days before you need to activate your AutoCAD 2011 license. What would you like to do...try: Starten van de AutoCAD Software in 'Grace period'-mode, m.a.w. een tijdsbestek waarin AutoCAD kan gebruikt worden zonder autorisatie-code (max. 30 dagen)....activate : Activatie van de AutoCAD Software, of via verzoek tot een autorisatie-code, of via ingave van een ontvangen autorisatie-code. Please note that all data gathered during product activation and registration is used in accordance with and pursuant to the Autodesk Privacy Policy and Autodesk's Export Compliance policy. Days Remaining Try Activate (c) Copyright 2009 Autodesk Inc. All rights reserved. Version: AutoCAD vervolgt met volgend (C.I.P.) keuzescherm: Autodesk Customer Involvement Program Improve your Product Experience Join the Autodesk Customer Involvement Program (CIP) and reap the benefits. The system and usage data you provide allows Autodesk to both improve your products and build tools that can help optimize your software use. Data collected is used in accordance Privacy Policy Yes, I would like to participate. Address (Optional) Mijn Adres No, thanks. Preview My CIP Data OK M.b.v. het C.I.P. kan u AUTODESK assisteren in het optimaliseren van AutoCAD aan de hand van een 'info'-bestandje dat dagelijks auto naar de CIP-server van AUTODESK wordt verstuurd....yes, I would like to participate : U beslist om te assisteren....no thanks : U beslist om (evt. voorlopig) niet te assisteren....preview my CIP Data : Voorimpressie van de data die verstuurd is/wordt. De 'Autodesk Customer Involvement Program'-diabox is (nadien) op elke moment benaderbaar door het CUSTOMERINVOLVEMENTPROGRAM commando te starten. AutoCAD 2011: Installatie, opstarten en verlaten van AutoCAD:

2 Auto opslaan en recuperatie van actuele AutoCAD document(en) : AutoCAD biedt de mogelijkheid om actuele document(en) periodiek, automatisch op te slaan. Hierbij wordt het actuele documentbestand ( *.dwg) niet overschreven, echter ontdubbeld in een specifiek bestand met *.sv$ extensie, de locatie van deze bestanden is door de gebruiker in te stellen. Globale instellingen, geldig voor alle documenten. Instellingen realiseren Auto opslaan gewenst Een *.sv$ bestand wordt auto-verwijderd, wanneer het geassocieerd doc. op een 'normale/officiële' wijze wordt opgeslagen, de *.bak bestanden, afgeleid uit de *.sv$ bestanden, worden echter niet verwijderd. Instellingen realiseren via de Commandline Model Layout1 Command: SAVETIME Enter new value for SAVETIME <10>: 5 (Bij een waarde > 0, wordt auto-opslaan auto geactiveerd). globale var. minuten (standaardwaarde = 10). Neen Controle instellingen Actuele document reeds gemodifieerd Intervaltijd verlopen OPTIONS->Open and Save-> File Safety Precautions: Bepaal het tijdsinterval: OPTIONS->Open and Save-> File Safety Precautions: X Automatic Save Minutes between saves Bepaal de locatie: OPTIONS->Files-> Automatic Save File Location Neen Neen Browse... sinds het openen van het document (evt. te analyseren via de DBMOD var) Analyseer evt. de benaming van het auto-opslaan bestand: Model Command: SAVEFILE SAVEFILE = "" (read only) Command: SAVEFILEPATH Enter new value for SAVEFILEPATH, or. for none <" C:\DOCUMENTS AND... ">: MijnAutoSaveDir Layout1 Model Layout1 Actuele document reeds gemodifieerd Intervaltijd verlopen Sommige commando's (bv. PUBLISH) kunnen mogelijk de 'AutoSave'-functionaliteit tijdelijk uitschakelen en vervolgens 'vergeten' deze terug in te schakelen, volgende LISP-syntax kan overwogen worden in een AutoCAD Login-script: (SETVAR "SAVETIME" 10) globale var. standaardinstelling = C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ MijnLogIn\LOCAL SETTINGS\TEMP\ sinds de laatste keer dat het document is opgeslagen via 'auto-opslaan' of 'manueel opslaan'-actie via QSAVE, SAVE, SAVEAS Auto opslaan gaat van start Auto opslaan gaat terug van start Analyseer evt. de benaming van het auto-opslaan bestand: Model Layout1 Specifieke extensie Command: SAVEFILE SAVEFILE = "MijnAutoSaveDir\MijnDocNaam_1_1_4660.sv$ " (read only) Sequentiële AutoCAD 'sessie'-volgnummer Sequentiële AutoCAD 'MDE'-Doc.-volgnummer Willekeurig/Random nummer Recuperatie: vanaf versie 2006: zie verder, ( DRAWINGRECOVERY) - Open WINDOWS Explorer, - Navigeer naar het 'auto-opslaan'-bestand met extensie *.sv$ - Selecteer het bestand en herbenoem via [F2], waarbij de *.sv$ een *.dwg extensie dient te worden, - Verplaats evt. het bestand naar de werkfolder en open het terug in AutoCAD. Al of niet aanmaken van een Backup bestand ( *.bak) bij het opslaan : Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt bij het opslaan (bv. via SAVE) een reeds opgeslagen AutoCAD document (*.dwg) niet onmiddellijk herschreven, echter herbenoemd in een document met dezelfde benaming en een *.bak extensie. Daarnaast wordt de nieuwe versie weggeschreven met een *.dwg extensie. De optie kan benaderd worden via de globale ISAVEBAK var (standaardwaarde = 1) of via: OPTIONS->Open and Save->File Safety Precautions->Create backup copy with each save Ook auto-opgeslagen bestanden ( *.sv$) worden bij een volgend auto-opslaan herbenoemd in *.bak AutoCAD 2000(i)/2002/2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011: Openen en opslaan (deel 2): Auto opslaan / Recuperatie / Backupbestand / ISAVEBAK

3 De /s Switch : De /s Switch specificeert Supportfolder/-Dirs. Supportbestanden zoals bv. fonts, menu's, AutoLISP bestanden, lijntypes, en arceerpatronen, worden door AutoCAD opgezocht in deze Supportfolders. Indien deze Switch niet opgegeven is bij het opstarten van AutoCAD, zoekt AutoCAD in de Supportfolders die zijn ingesteld via OPTIONS->Files->Support File Search Path Men kan max. 15 folders opgeven, elke folder wordt gescheiden door een 'punt-komma'-karakter. De, via de Switch opgegeven, Supportfolders zijn enkel geldig tijdens de actieve AutoCAD sessie. vb.: "MijnAcadDir\acad.exe" /s C:\AcadDoc;D:\AcadSymb;E:\AcadTune Opgelet: AutoCAD respecteert na het opstarten enkel de Supportpaden die ingegeven zijn m.b.v. van de de 'klassieke' Supportpaden (bij opstarten zonder /s Switch) worden genegeerd. De /b Switch : De /b Switch specificeert de naam van een SCRIPT die dient te worden geactiveerd wanneer AutoCAD opstart. De volgende syntax kan gebruikt worden om een SCRIPT te activeren bij het opstarten van AutoCAD : acad.exe [AcadDoc] /b Script Het SCRIPT bestand dient een extensie *.scr te bezitten, indien het niet gevonden wordt, bekomt men een waarschuwing bij het opstarten van AutoCAD SCRIPTs kunnen evt. gebruikt worden om bepaalde documentparameters in te stellen: vb.: "MijnAcadDir\acad.exe" ontwerp1 /b E:\AcadTune\instelling2 /s Switch, Naam te openen doc. (optioneel) (extensie *.dwg is niet verplicht) Naam SCRIPT (extensie *.scr is niet verplicht) De /r Switch : De /r Switch initieert terug het standaard System Pointing Device. Het maakt een nieuw configuratiebestand aan ( acad200x.cfg ) en weet het voorgaande acad200x.cfg te herbenoemen naar acad200x.bak De /t Switch : De /t Switch maakt een nieuw document aan, dit aan de hand van een Template of prototypetekening (*.dwt), (zie ook: Templates). Vb.: Om AutoCAD op te starten en een nieuw document aan te maken op basis van smd_a3l.dwt "MijnAcadDir\acad.exe" /t smd_a3l Naam Templatebestand (extensie *.dwt is niet verplicht) De /nologo Switch : Wanneer deze Switch gebruikt wordt, start AutoCAD op zonder een logo te tonen. De /v Switch : De /v Switch specificeert een opgeslagen benoemd zicht ( VIEW) in een document. Wanneer men deze Switch gebruikt en een VIEW benaming meegeeft, start AutoCAD het document en toont ogenblikkelijk het intern opgeslagen zicht, (zie ook: VIEW). Vb.: "MijnAcadDir\acad.exe" machineruimte /v compressoren Naam document (extensie *.dwg is niet verplicht) Naam VIEW (dient aanwezig te zijn in het document) De /p Switch : De /p Switch refereert naar een reeds gedefinieerde Profile (info bevindt zich in de Registry). Wanneer men dit Profile meegeeft, start AutoCAD op en maakt voor de actuele sessie gebruik van dit Profile. Profiles kunnen geïmporteerd en geëxporteerd worden via de laatste Tab van de diabox die wordt gevisualiseerd bij het OPTIONS commando, (zie ook: Profiles). Men kan enkel Profiles opgeven die reeds bestaan in de OPTIONS diabox (laatste Tab), indien de opgegeven Profile niet bestaat, maakt AutoCAD gebruik van de 'Current Profile'. Vb.: "MijnAcadDir\acad.exe" /p cursus AutoCAD 2000(i)/2002/2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010: acad.exe /s /b /r /t /nologo /v /p Switches

4 Support File Search Path Working Support File Search Path OPTIONS->Files->Working Support File Search Path : Dit visualiseert een oplijsting van actieve, geldige paden die zijn gespecificeerd bij OPTIONS->Files->Support File Search Path. Alle geldige omgevingvariabelen bij OPTIONS->Files->Support File Search Path ' worden in OPTIONS->Files->Working Support File Search Path als uitgevouwen folders/dirs weergegeven. Voor omgevingvariabelen die andere omgevingvariabelen bevatten, wordt alleen de bovenliggende var als een uitgevouwen folder weergegeven. In bovenstaand is vb. is de N:\ Drive wel gedefinieerd, echter niet beschikbaar of actief. De weergegeven lijst is 'Read-only'. Device Driver File Search Path vb. van ontdubbelde structuur: MijnAcadDir\DRV\*.* OPTIONS->Files->Device Driver File Search Path : Hier kan men de locatie(s) specificeren waar AutoCAD dient te zoeken naar stuurprogramma's (o.a. *.hdi en *.dll) voor het beeldscherm, de aanwijsapparaten (Pointing Devices), printers en plotters. Project Files Search Path Project1 Project2 Customization Files CUI Main Customization File OPTIONS->Files->Project Files Search Path : Elke individueel document kan één projectnaam bezitten, (bv. Project1 ). Deze naam refereert naar een Projectnaam die kan worden bijgevoegd in deze sectie van de diabox. Onder deze projectnaam kunnen één of meerdere folders/dirs worden ingeschreven: (bv. N:\DATA\ACAD\KLANT1\XREFS ). Op deze wijze is het mogelijk om een document met extern gelinkte geometrie (zie o.a.: XREF) te openen waarbij AutoCAD, voor het geopende document, specifiek de XREF( s) gaat opzoeken in de dynamische folder(s) die opgegeven zijn onder de projectnaam (bv. klant1). Men kan een onbeperkt aantal projectnamen (bv. Project1, Project2 ) definiëren met bijbehorende folders, maar elk doc. kan slechts één projectnaam bezitten. M.b.v. de lokale PROJECTNAME var bepaalt men de projectnaam pér document. Enterprize Customization File CUI OPTIONS->Files->Customization Files->Main Customization File : Locatie en naam van het 'gebruiker'-customisatiebestand ( CUI). OPTIONS->Files->Customization Files->Enterprize Customization File : Custom Icon Location (B) Locatie en naam van het 'bedrijf'-customisatiebestand ( CUI). OPTIONS->Files->Customization Files->Custom Ion Location : Locatie voor Bitmapjes aangewend bij customisatie (*.bmp, *.rle, *.dib) Help and Miscellaneous File Names Help File CFG of... vb. van ontdubbelde structuur: MijnAcadDir\HELP\*.* Default Internet Location Configuration File (C) OPTIONS->Files->Help and Miscellaneous File Names->Help File : Bepaling locatie van HelpFiles *.chm of vanaf versie 2011 *.html ook in te stellen via de globale HELPPREFIX var *.chm Files kunnen zich niet op een netwerk-drive bevinden! OPTIONS->Files->Help and Miscellaneous File Names-> Default Internet Location : Hier bepaalt men de start Internetlocatie die wordt geopend m.b.v. het BROWSER commando. OPTIONS->Files->Help and Miscellaneous File Names-> Configuration File : Bepaalt de locatie van het configuratiebestand waarin gegevens worden opgeslagen van de 'Hardware'-stuurprogramma's (Drivers). De waarde kan hier niet worden gewijzigd en kan enkel worden heringesteld via de acad.exe schakeloptie (Switch) /c AutoCAD 2006/2007/2008/2009/2010/2011: Configuratie (Files) / OPTIONS / PROJECTNAME / HELPPREFIX Vanaf versie 2006 (B) Vanaf versie 2007 (C) Vanaf versie 2011

5 OPTIONS->Display performance->highlight raster image frame only : Deze instelling specificeert of een Bitmap ( IMAGE), al of niet volledig grafisch wordt opgelicht bij selectie. Bovenstaand is ook in te stellen via de globale IMAGEHLT var, waarbij waarde: 0 -> Enkel de grenslijn van de Bitmap wordt grafisch opgelicht (standaard), 1 -> De volledige Bitmap wordt grafisch opgelicht. OPEN IMAGEHLT,RTDISPLAY.dwg als demodocument. OPTIONS->Display performance->apply solid fill : Deze instelling specificeert of gevulde objecten, zoals bv. HATCH, SOLID, PLINE, MLINE en TRACE al of niet, grafisch opgevuld worden gevisualiseerd. Bovenstaand is ook in te stellen via de lokale FILLMODE var, waarbij waarde: 0 -> Gevulde objecten worden grafisch opgevuld weergegeven (standaard), 1 -> Gevulde objecten worden grafisch niet opgevuld weergegeven HATCH SOLID PLINE MLINE TRACE OPEN FILLMODE als demodocument. Na een alternatieve instelling dient men te REGENereren OPTIONS->Display performance->show text boundary frame only : Deze instelling specificeert of tekstobjecten, zoals bv. TEXT, MTEXT, Attributes, enz... al of niet, worden gevisualiseerd aan de hand van karakters. Bovenstaand is ook in te stellen via de lokale QTEXTMODE var, waarbij waarde: 0 -> Visualisatie van karakters (standaard), 1 -> Visualisatie van 'tekstobject'-grenslijn OPEN QTEXT.dwg als demodocument, Na een alternatieve instelling dient men te REGENereren De twee laatste instellingen hebben weinig zin en zijn vermoedelijk geërfde instellingen uit het verleden om (grafische kaart) performantie te winnen. OPTIONS->Display performance->show Silhouettes in Wireframe : OPTIONS->Draw true silhouettes for solids and surfaces : (vanaf versie 2007) Deze instelling specificeert of 3D-Solids al of niet, 'connectie'-segmenten visualiseren wanneer een verborgen zicht wordt gevraagd (bv. via HIDE of PLOT->Shaded viewport options->shade plot->hidden ) Bovenstaand is ook in te stellen via de lokale DISPSILH var, waarbij waarde: 0 -> Visualisatie 'connectie'-segmenten (standaard), 1 -> Geen visualisatie 'connectie'-segmenten. DISPSILH ->0 OPEN DISPSILH.dwg als demodocument, Editeer de instelling, HIDE REGEN DISPSILH->1 OPTIONS->Display->Crosshair size : Bepaalt de procentuele grootte van het assenkruis t.o.v. de grafische oppervlakte. Wanneer deze instelling op waarde 100 staat, zijn de eindpunten van het assenkruis niet zichtbaar en neemt het assenkruis bijgevolg een schermvullende positie in over de grafische oppervlakte. Bovenstaand is ook in te stellen via de globale CURSORSIZE var (standaardwaarde = 5). CURSORSIZE ->5 CURSORSIZE ->100 AutoCAD 2010/2011: Configuratie (Display) / IMAGEHLT / FILLMODE / QTEXTMODE / DISPSILH / CURSORSIZE

6 Kleurenschema's en fonts voor de Interface: OPTIONS->Display->Colors... Drawing Window Colors Context: 2D model space Sheet / layout 3D parallel projection 3D perspective projection Block editor Command line Plot preview Preview: Interface element: Uniform background Crosshairs Grid major lines Grid minor lines Grid axis lines Autotrack vector Autosnap marker Dynamic dimension lines Drafting tool tip Drafting tool tip countour Drafting tool tip background Control Vertices hull Light glyphs Light hotspot Color: MijnKleur Tint for X, Y, Z Restore current element Restore current context Restore all contexts Restore classic colors...context : Specificeert de operationele omgeving, de geïllustreerde oplijsting heeft betrekking op: Model Space, Paper Space (LAYOUT), 3D Parallel/perspectief, BEDIT, COMMANDLINE, PREVIEW...Interface element : Deze oplijsting toont de specifieke 'Interface'-ingrediënten, in functie van de gespecificeerde omgeving....color : Deze oplijsting toont een kleurenpallet dat van toepassing is, in functie van het gespecificeerde 'Interface'-element, (zie ook: COLOR)....Tint for X, Y, Z : Specificeert of kleurentinten voor de X-, Y- en Z-as al of niet van toepassing zijn, deze instelling is enkel mogelijk voor: het assenkruis, het Apply & Close Cancel Help AutoTrack geleidingspad, de (Ground Plane) Gridlijnen en...restore current element : de constructieve Tooltips. Herstelt het geselecteerde 'Interface'-element naar standaard instellingen....restore current context : Herstelt alle, aan de omgeving geselecteerde, geassocieerde 'Interface'-elementen naar standaard instellingen....restore all contexts :...Restore classic colors : (enkel vanaf versie 2009) Herstelt alle 'Interface'-elementen Recuperatie (na expliciete bevestiging) naar standaard instellingen. van de AutoCAD kleuren, standaard aanwezig bij versies voorgaand op OPTIONS->Display->Fonts... Command Line Window Font Font: MijnFont Courier Courier New ESRI AMFM Sewer ESRI Arrowhead ESRI Geology AGSO 1 ESRI IGL Font20 ESRI NIMA City Graphic LN ESRI NIMA City Graphic PT ESRI NIMA VMAP1&2 PT Fixedsys ISOCTEUR Lucida Console Lucida Sans Typewriter Monospac821 BT Font Style: MijnFontStijl Regular Italic Bold Bold Italic Size: MijnFontHoogte 11...Font: Keuze Command-line font....font Style : Keuze stijl van de Command-line font....size: Keuze hoogte van de Command-line font. Sample Command Line Font AaBbYyZz Apply & Close Cancel Vanaf versie 2011 AutoCAD 2011: Configuratie (Display) / OPTIONS / Interface kleurenschema's, Command-line font

7 AutoSpool: AutoSpool kan men inschakelen om een bepaalde applicatie auto op te starten na het uitvoeren van een plotopdracht. AutoCAD schrijft de plotinfo eerst naar een anoniem plotbestand, dadelijk daarna wordt de beoogde applicatie opgestart, meestal in de vorm van een Batch ( *.bat) bestand, hetwelk het eerder uitgeschreven plotbestand kan opvangen en vervolgens hiermee bepaalde actie(s) onderneemt. Om AutoSpool effectief in te schakelen dient men de 'AutoSpool'-optie te activeren in de het geassocieerde plotconfiguratiebestand ( *.pc3), dit kan o.a. geschieden door PLOTTERMANAGER op te starten en de beoogde *.pc3 te dubbelklikken. Hieronder een vb. van een Batchbestand, dat door AutoSpool onmiddellijk wordt opgestart na het aanmaken van het plotbestand. rem Bij ingave N:\DATA\ACAD\SMD_TUNE\SMD_Spool %S %H %I %L %M %N %P %D %U COPY %1 \\PLOT_PC\WACHTRIJ Ontdubbeling plotbestand naar een gedediceerde Queue/Wachtrij Dir op een PlotPC DEL %1 Verwijdering plotbestand uit de tijdelijke locatie voor plotbestanden DEL N:\DATA\ACAD\SMD_TUNE\SMD_Spool.log Verwijdering evt. oud logbestand ECHO Plot Spool File Name: (%%S): >> N:\DATA\ACAD\SMD_TUNE\SMD_Spool.log ECHO %1 >> N:\DATA\ACAD\SMD_TUNE\SMD_Spool.log ECHO Hoogte Plot Area (%%H): >> N:\DATA\ACAD\SMD_TUNE\SMD_Spool.log ECHO %2 >> N:\DATA\ACAD\SMD_TUNE\SMD_Spool.log ECHO Eerste letter Plot units: (%%I): >> N:\DATA\ACAD\SMD_TUNE\SMD_Spool.log ECHO %3 >> N:\DATA\ACAD\SMD_TUNE\SMD_Spool.log ECHO Login Name: (%%L): >> N:\DATA\ACAD\SMD_TUNE\SMD_Spool.log ECHO %4 >> N:\DATA\ACAD\SMD_TUNE\SMD_Spool.log ECHO Plotter model: (%%M): >> N:\DATA\ACAD\SMD_TUNE\SMD_Spool.log ECHO %5 >> N:\DATA\ACAD\SMD_TUNE\SMD_Spool.log ECHO Plotter name: (%%N): >> N:\DATA\ACAD\SMD_TUNE\SMD_Spool.log ECHO %6 >> N:\DATA\ACAD\SMD_TUNE\SMD_Spool.log ECHO Plotter number: ( %%P ): >> N:\DATA\ACAD\SMD_TUNE\SMD_Spool.log ECHO %7 >> N:\DATA\ACAD\SMD_TUNE\SMD_Spool.log ECHO Drawing Name: ( %%D ): >> N:\DATA\ACAD\SMD_TUNE\SMD_Spool.log ECHO %8 >> N:\DATA\ACAD\SMD_TUNE\SMD_Spool.log ECHO User Name Installation: (%%U): >> N:\DATA\ACAD\SMD_TUNE\SMD_Spool.log ECHO %9 >> N:\DATA\ACAD\SMD_TUNE\SMD_Spool.log Inhoud AutoSpool logbestand N:\DATA\ACAD\SMD_TUNE\SMD_Spool.log Plot Spool File Name: (%S): MijnPlotSpoolDir\v ac$ Hoogte Plot Area (%H): Eerste letter Plot units: (%I): M Login Name: (%L): JKoekoek Plotter model: (%M): 650c Plotter name: (%N): Hewlett_Packard_HP_GL_2_devices_ADI_4_3_for_Autodesk_by_HP Plotter number: (%P): 1 Drawing Name: (%D): N:\DATA\ACAD\CADUSERx\MijnDoc1.dwg User Name Installation: (%U): _ Via OPTIONS->Files->Print File, Spooler, and Prolog Section Names->Print Spool Executable AutoCAD 2000(i)/2002/2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011: AutoSpool: voorbeeld van een Batchprogramma

8 OPTIONS->System->General options->hidden Messages Settings : Via de diabox kan men, reeds eerder onderdrukte, boodschappen wederom visualiseren... Benader de [Ctrl]+[9] toets om de Command-line te verbergen (de [9]-toets bovenaan benaderen, niet op het numerisch eilandje)... Command-line - Close Window Do you want to close the Command Line window To display the Command Line window again, press CTRL + 9 Always close the Command Line window Yes No To dis Alw Vink de Checkbox aan om een toekomstige melding te onderdrukken, Bevestig via de 'Yes'-toets Benader opnieuw [Ctrl]+[9] om de Command-line terug te visualiseren... Start het MTEXT commando plaats een paar woordjes tekst en benader vervolgens de [Esc]-toets... Multiline Text - Unsaved Changes Do you want to save your text changes Always perform my current choice Yes No Cancel To dis Alw Hidden Messages Settings Check messages to show: AutoCAD Message Preview Bevestig via de 'No' -toets Vink de Checkbox aan om een toekomstige melding te onderdrukken... Benader vervolgens OPTIONS->System->General options->hidden Messages Settings... Command Line Command Line - Close Window Multiline Text Multiline Text - Unsaved Changes Multiline Text - Unsaved Changes Do you want to save your text changes Always perform my current choice Search: Yes MijnZoekTerm No Cancel OK Cancel Help (Zoekveld): Via dit veld kan men de oplijsting filteren....check messages to show : Deze zone toont alle boodschappen die reeds onderdrukt zijn, wanneer men de Checkbox(es) aanvinkt, kan men de resp. onderdrukking opheffen....message Preview : Deze zone toont een voorimpressie m.b.t. de geselecteerde boodschap. AutoCAD 2009/2010/2011: Configuratie (System) / OPTIONS / Onderdrukken van boodschappen

9 Bestanden m.b.t. customisatie : AutoCAD maakt veelvuldig gebruik van Supportbestanden om bv. menu's, AutoLISP -applicaties, VBA-applicaties, arceerpatronen, tekstfonts,... in op te slaan. Veel van deze bestanden zijn gewone ASCII-tekstbestanden die eenvoudig kunnen worden aangepast m.b.v. een teksteditor, zoals bv. notepad.exe Alvorens een Supportbestand aan te passen, dient men er steeds op te letten dat er een veiligheidscopij gemaakt wordt in een Folder/Directory die AutoCAD niet kan benaderen, op deze wijze kan men 'terugvallen' op de originele AutoCAD Supportbestanden, indien dit noodzakelijk blijkt. Hierbij een overzichtje van bestanden die gerelateerd zijn met AutoCAD : *.ahp asi.ini *.dcl *.dvb *.lin acad.lin acadiso.lin *.lsp acad.lsp acaddoc.lsp *.mln *.mnl acad.mnl *.mns acad.mns *.mnu acad.mnu *.pat acad.pat acadiso.pat acad.pgp acad.psf acad.rx *.scr *.shp acad.unt *.xpg *.xtp *.cui *.cuix *.actm *.dxe *.las *.ac$ *.sv$ *.bak *.blk *.cfg *.chm *.ctb *.stb *.cus *.dct *.dsd *.dwf AutoCAD helpbestanden, geassocieerde indexbestanden bezitten de extensie *.hdx Database connectivity Link Conversion Mapping bestand. AutoCAD Dialog Control Language (DCL) definitie-bestanden voor diaboxes. VBA-bestand (Visual Basic for Applications). AutoCAD lijntypedefinitie bestanden. Het standaard AutoCAD Lijntype Library bestand. Het standaard AutoCAD ISO Lijntype Library bestand. AutoLISP programma-bestanden. Door de gebruiker gedefinieerde AutoLISP -routine(s) die auto laden bij het opstarten van AutoCAD. Door de gebruiker gedefinieerde AutoLISP -routine(s) die auto laden bij het opstarten van een document. Een Multiline Library bestand, (zie: MLINE). AutoLISP -routines die geassocieerd zijn met AutoCAD menu's. AutoLISP -routines die worden gebruikt bij de standaard AutoCAD menu. Menu bronbestand (de s in de extensie staat voor 'Source'). Bronbestand voor de standaard AutoCAD menu. Menu bronbestand. Bronbestand voor de standaard AutoCAD menu. AutoCAD arceringspatronen definitiebestand. Het standaard AutoCAD arceringpatroon-definitiebestand. Het standaard AutoCAD ISO arceringpatroon-definitiebestand. Het AutoCAD Program Parameters bestand. Bevat definities voor externe commando's, alsook definities voor commando-shortcuts (Command Aliases). AutoCAD PostScript Support bestand, het hoofd-supportbestand voor PSOUT en PSFILL Lijst van ObjectARX-applicaties die opgeladen worden wanneer AutoCAD start. AutoCAD SCRIPT bestanden, een SCRIPT bestand bevat een aantal AutoCAD instructies die sequentieel uitgevoerd worden. AutoCAD Shape/font definitiebestand. Gecompileerde Shape/fontbestanden bezitten de extensie *.shx AutoCAD eenheden definitiebestand. Bevat data om conversies te verwezenlijken tussen verschillende eenhedenstelsels. Geëxporteerde 'Palette'-groep (vanaf versie 2005, zie: TOOLPALETTES ). Geëxporteerd Palette (enkel vanaf versie 2004, zie: TOOLPALETTES ). Customiseerbare User Interface (vanaf versie 2006, zie: CUI). Customiseerbare User Interface (vanaf versie 2010, zie: CUI). Action Macro (vanaf versie 2009, zie: ACT*). Data Extraction bestand (vanaf versie 2008, zie: DATAEXTRACTION ). Lagenstructuur bestand, (zie: LAYERSTATE) of... puntenwolk-data, (zie: POINTCLOUD ) Tijdelijk AutoCAD (Swap)bestand, (zie: TEMPPREFIX ). AutoOpslaan bestand, (zie: SAVEFILE ). Backup van bestand, (zie: ISAVEBACK ). Attribute Extraction Template, (zie: ATTEXT). Hardware Configuratie bestand. Helpbestand. Color Table, (zie: PLOTSTYLE). Named Table, (zie: PLOTSTYLE). Custom woordenboek, (zie: DCTCUST ). Hoofdwoordenboek, (zie: DCTMAIN ). Drawing Set Description, (zie: PUBLISH). Drawing Web File, (zie: DWFFORMAT ) (Vervolg op volgende pagina) AutoCAD 2000(i)/2002/2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011: Customisatie: Overzicht van bestanden en extensies

INSTELLINGEN VOOR INVENTOR 2014

INSTELLINGEN VOOR INVENTOR 2014 INSTELLINGEN VOOR INVENTOR 2014 Voor productiesoftware zoals Inventor, zal elke gezonde gebruiker de drang ontwikkelen om het systeem naar zijn hand te zetten - en aanpassingen te willen uitvoeren volgens

Nadere informatie

ISPConfig documentatie

ISPConfig documentatie ISPConfig documentatie ISPConfig documentatie 1 Algemeen... 4 1 Wat is ISPConfig?... 4 2 Begrippen en structuur van de handleiding... 4 3 Installatie/upgraden/de-installeren... 4 3.1 Installatie... 4 3.2

Nadere informatie

Smartsite ixperion 1.3 Installatie Cursus. Windows 2008 R1 32 Bit

Smartsite ixperion 1.3 Installatie Cursus. Windows 2008 R1 32 Bit Smartsite ixperion 1.3 Installatie Cursus Windows 2008 R1 32 Bit Copyright 2010-2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Smartsite ixperion installatiehandleiding Windows 2008 R2 64 Bit... 3 2 Smartsite

Nadere informatie

Installatiehandleiding. programmatuur. versie 6.00 (13-03-2015)

Installatiehandleiding. programmatuur. versie 6.00 (13-03-2015) Installatiehandleiding programmatuur versie 6.00 (13-03-2015) Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 - Installatie en onderhoud van een Licentie... 4 1.1 - Algemeen... 4 1.2 Overzicht licentietypen... 4 1.3

Nadere informatie

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp A-1 Inhoudsopgave Deel 1 handleiding B-1 Deel 2 Het doel van MASTERPLAN C-1 Deel 3 software versies D-1 1 Versie 7.0.0.1 D-1 2 Versie 6.6.0.90 D-1 3 Versie 6.6.0.87 D-1 4 Versie 6.6.0.85 D-1 5 Versie 6.6.0.84

Nadere informatie

Introductie Sharepoint Portal Server 2003

Introductie Sharepoint Portal Server 2003 Introductie Sharepoint Portal Server 2003 1. INLEIDING... 4 2. SYSTEEMVEREISTEN... 4 2.1 Server... 4 2.2 Clients... 5 3. SHAREPOINT PORTAL SERVER VS WINDOWS SHAREPOINT SERVICES... 5 4. INSTALLATIE WINDOWS

Nadere informatie

Arcering/ pattern/ hatch van vlak valt buiten vlak, vierkant erom heen 16 Hoe pas ik de tekst van een dwarsprofiel aan 16 Exporteren RoPlan tekening

Arcering/ pattern/ hatch van vlak valt buiten vlak, vierkant erom heen 16 Hoe pas ik de tekst van een dwarsprofiel aan 16 Exporteren RoPlan tekening RoPlan FAQ 1 Inhoudsopgave Wat is het verschil tussen RoPlan 2003, RoPlan 2006 en RoPlan 2008 5 Wat zijn de voordelen van RoPlan 2008 op Bentley Map v8i t.o.v. XM 5 Wat is de laatse versie van RoPlan 5

Nadere informatie

QGIS User Guide. Release 2.0. QGIS Project

QGIS User Guide. Release 2.0. QGIS Project QGIS User Guide Release 2.0 QGIS Project 16. May 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Conventies 3 2.1 Conventies GUI........................................... 3 2.2 Conventies Tekst of Toetsenbord...................................

Nadere informatie

Veritrax AS-215. AC-215's PC management software. Software

Veritrax AS-215. AC-215's PC management software. Software Veritrax AS-215 AC-215's PC management software Software gebruikershandleiding 0706-0960123+01 Maart 2006 Versie 2.0.4 Copyright and Version Number Information in this document, including URL and other

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

Perceptive Process Design & Enterprise. Installatiehandleiding

Perceptive Process Design & Enterprise. Installatiehandleiding Perceptive Process Design & Enterprise Installatiehandleiding 2013 Lexmark International Technology S.A. Datum: 31-10-2013 Versie: 3.0.3 Perceptive Software is a trademark of Lexmark International Technology

Nadere informatie

ZCP 7.0 (build 27892) Zarafa Collaboration Platform. De Gebruikershandleiding

ZCP 7.0 (build 27892) Zarafa Collaboration Platform. De Gebruikershandleiding ZCP 7.0 (build 27892) Zarafa Collaboration Platform De Gebruikershandleiding Zarafa Collaboration Platform ZCP 7.0 (build 27892) Zarafa Collaboration Platform De Gebruikershandleiding Uitgave 2.0 Copyright

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Administratieve rollen

Administratieve rollen Begrippen SOAP: Simple Object Access Protocol, simpel op XML gebaseerd communicatie protocol. De management console maakt ook gebruik van SOAP. UDP: User Datagram Protocol, is het primaire protocol dat

Nadere informatie

ALL-CRM AC-Mailing Interface Handleiding

ALL-CRM AC-Mailing Interface Handleiding ALL-CRM AC-Mailing Interface Handleiding Auteur: Thijs Haarman Datum: 08-01-2015 Versie: v1.4 Reference: 2014-2015, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Document geschiedenis 4 3 Disclaimer & Legal

Nadere informatie

Fedora 10 Installation Guide. Fedora Documentation Project

Fedora 10 Installation Guide. Fedora Documentation Project Fedora 10 Installation Guide Fedora Documentation Project Installation Guide Fedora 10 Installation Guide Uitgave 2.0 Auteur Fedora Documentation Project docs@lists.fedoraproject.org Copyright 2008,2009

Nadere informatie

3 Windows Server 2008-servers beheren 41

3 Windows Server 2008-servers beheren 41 3 Windows Server 2008-servers beheren 41 3 Windows Server 2008-servers beheren In dit hoofdstuk Werken met de console Initial Configuration Tasks...42 Uw servers beheren...44 Systeemeigenschappen beheren...47

Nadere informatie

ZCP 7.1 (build 41322) Zarafa Collaboration Platform. De Gebruikershandleiding

ZCP 7.1 (build 41322) Zarafa Collaboration Platform. De Gebruikershandleiding ZCP 7.1 (build 41322) Zarafa Collaboration Platform De Gebruikershandleiding Zarafa Collaboration Platform ZCP 7.1 (build 41322) Zarafa Collaboration Platform De Gebruikershandleiding Uitgave 2.0 Copyright

Nadere informatie

FTP Accounts. Home >> FTP

FTP Accounts. Home >> FTP Home >> FTP FTP Accounts Dit hoofdstuk behandelt het aanmaken van FTP accounts, aanpassen/wissen van FTP accounts, anonieme toegang inschakelen, en het instellen van de welkomstboodschap voor anonieme

Nadere informatie

Overstappen op Linux voor Windows gebruikers

Overstappen op Linux voor Windows gebruikers Overstappen op Linux voor Windows gebruikers Een stap voor stap installatie handleiding en introductie in Linux document versie 0.72_1 Op dit werk is de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-

Nadere informatie

AutoCAD Support Bulletin

AutoCAD Support Bulletin AutoCAD Support Bulletin Autocad driver installatie, lay-out, pen informatie, etc Plotten vanuit AutoCAD Printfiles maken vanuit AutoCAD was nooit zo simpel als nu. Met de introductie van AutoCAD 2000

Nadere informatie

NiceLabel Software. NiceLabel. Starters Handleiding. Nederlandse versie. Rev-0701. www.nicelabel.com

NiceLabel Software. NiceLabel. Starters Handleiding. Nederlandse versie. Rev-0701. www.nicelabel.com NiceLabel Software NiceLabel Starters Handleiding Nederlandse versie Rev-0701 www.nicelabel.com COPYRIGHTS Copyright 1995-2007 Euro Plus d.o.o. All rights reserved. www.europlus.si www.nicelabel.com Informatie

Nadere informatie

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml Starten met TYPO3 Extension Key: doc_tut_quickstart_nl Language: nl Version: 1.0.0 Keywords: forbeginners, foreditors, foradmins Copyright 2000-2010, Documentation Team, This

Nadere informatie

Aan de slag met Word 2007 Voor Word 2003 gebruikers

Aan de slag met Word 2007 Voor Word 2003 gebruikers Voor Word 2003 gebruikers Deze handleiding is gebaseerd op de handout Getting started with Word 2007 van de afdeling IT Services van The University of IOWA en met toestemming van de auteur aangepast voor

Nadere informatie

Instructie Reference Manager 12

Instructie Reference Manager 12 WALAEUS BIIBLIIOTHEEK In deze instructie komen aan de orde: 1. Aanmaken van een nieuwe database 2. Uitvoeren van een zoekactie in PubMed 3. Importeren van de PubMed-resultaten in Reference Manager 4. Zoeken

Nadere informatie

Installatiehandleiding Aadres

Installatiehandleiding Aadres Installatiehandleiding Aadres AaRiverside B.V. Versie 1.82, april 2011 1 2 Introductie De installatie van Aadres en een daarbij behorende applicatie wordt uitgevoerd in een aantal stappen : 1. Voorbereiding

Nadere informatie

Server Installatie Handleiding Scia Engineer 14

Server Installatie Handleiding Scia Engineer 14 Server Installatie Handleiding Scia Engineer 14 1 De informatie in dit document is onderhevig aan verandering zonder aankondiging. Zonder de uitdrukkelijk geschreven toestemming van de uitgever mag niets,

Nadere informatie

Installatiehandleiding NEP Installatiehandleiding v2.0. Norman Email Protection Versie 4.5. Voor Windows 2003 Small Business Server

Installatiehandleiding NEP Installatiehandleiding v2.0. Norman Email Protection Versie 4.5. Voor Windows 2003 Small Business Server Installatiehandleiding NEP Installatiehandleiding v2.0 Norman Email Protection Versie 4.5 Voor Windows 2003 Small Business Server De inhoud van deze handleiding is uitsluitend bedoeld ter informatie en

Nadere informatie

BackupAgent Online Backup Client voor Windows 3.11 Gebruikershandleiding

BackupAgent Online Backup Client voor Windows 3.11 Gebruikershandleiding BackupAgent Online Backup Client voor Windows 3.11 Gebruikershandleiding January 2008 Version 1.0 Disclaimer This document is compiled with the greatest possible care. However, errors might have been introduced

Nadere informatie

MagicQ versie 1.6.7.6

MagicQ versie 1.6.7.6 MagicQ versie 1.6.7.6 Eerste release voor MQ80. Search File Manager toegevoegd bij het kiezen van heads. Dit laat toe te zoeken naar een welbepaald, toestel door gebruik te maken van fabrikantnaam, fixturenaam,

Nadere informatie