Algemene Ledenvergadering. 8 december 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Ledenvergadering. 8 december 2014"

Transcriptie

1 Algemene Ledenvergadering 8 december 2014

2 Agenda e-abs Next Kennis- en ontmoetingscentrum VNAB Financiën Juridische zaken Marketing & Communicatie Kennismanagement ALV VNAB, Amsterdam, 8 december

3 e-abs Next Theo van Endhoven ALV VNAB, Amsterdam, 8 december

4 e-abs Next: uitgangssituatie ALV resultaten verbeterpunten vertaald naar 6 clusters voor e-abs Next e-abs Next ALV VNAB, Amsterdam, 8 december

5 Uitwerking verbeterpunten en indeling in releases In het restant zitten zowel bekende beheerpunten als nieuwe punten die naar boven zijn gekomen tijdens het e-abs Next project. De punten zijn doorgeschoven omdat ze na een eerste beoordeling onvoldoende potentie leken te hebben op korte termijn, zoals bv. quote engine. Deze punten kunnen eventueel in 2017 uit het reguliere change budget worden gerealiseerd. Proces Verzamelen input via interviews en telefoon (> 30 gesprekken) Onderbouwing via statistiek huidige database waar mogelijk Interne screening Uitwerking met leden in petit comités per onderwerp (6 sessies) Goedkeuring / besluitvorming in de GBO s (4 sessies) Getoetst en gedragen voorstel Meest geraadpleegde leden: HDI, Amlin, Allianz, Delta Lloyd, AIG, AON, Marsh, Meeus, Concordia, Meijers ALV VNAB, Amsterdam, 8 december

6 Releases e-abs Next 2015 mei sep 2016 mei sep Release 0 oplevering 12 punten in januari 15 Release 1.1 Release 1.2 Release 2.1 Release 2.2 ALV VNAB, Amsterdam, 8 december

7 Cluster 1: Financieel Release 1.1 (mei 2015) Belangrijkste functionaliteit is de upload van template niet e-abs boekingen in e-abs Voordelen uniforme aanleverwijze; upload in e-abs minder vervuiling en fouten door automatische validatie op template velden eenvoudiger vergelijken templateboekingen en reguliere boekingen (analyse verschillen in e-abs) Minder werk en meer controle ALV VNAB, Amsterdam, 8 december

8 Cluster 1: Financieel (accordering schades via business rules) Release 1.2 (sep 2015) Belangrijkste functionaliteit is auto-accordering van schades via business rules Voordelen Direct akkoord dus geen template boekingen meer Meer controle via rapportage en minder werk voor verzekeraar Makelaar hoeft niet terug te keren naar het dossier bij akkoord (alles in 1 stap) Goedgekeurde schaderekeningen kunnen in bulk worden verwerkt. Dit levert voordeel op ook bij handmatige verwerking. ALV VNAB, Amsterdam, 8 december

9 Cluster 2: Services (invulling sanctiewet) Aanpak: gefaseerde invoering Release 1.1 (mei 2015) Fase 1: uitwisseling van sec compliancy informatie via e-abs Q3 / Q Fase 2: integraal services platform - 1 standaard voor sector deels met hulp van leveranciers Fase 3: ondersteuning van het gehele proces - d.w.z. op basis van specifieke mutatie en gegevens beoordeling Release 1.1 (mei 2015) Q3 / Q ALV VNAB, Amsterdam, 8 december

10 Cluster 2: Services Fase 2 / services platform Inkoopvoordeel 1 uniforme interface voor meerdere services Koppeling e-abs op het niveau verzekeringnemer Let op: - geen procesondersteuning - elk lid moet zelf bepalen wat gecontroleerd moet worden ALV VNAB, Amsterdam, 8 december

11 Cluster 2: Services Fase 3 / procesondersteuning Leden krijgen platform waar situatie ingaat, bv. aard vd goederen, klant, soort transactie Platform voert waar mogelijk automatische tests uit en geeft aan wat er eventueel nog handmatig moet worden uitgevoerd Specifieke functionaliteit verder uit te werken met Philip Sidney Integratie e-abs gestructureerde data op polisniveau Op basis van afstemming DNB, geborgde processen Let op: - wel procesondersteuning bij de 4 W s: Wie, Wat, Waar, Waarvoor ALV VNAB, Amsterdam, 8 december 2014 D&B 11

12 Cluster 3: Workflow Release 1.1 (mei 2015) Verzameling van verbeterpunten die het day-to-day proces ondersteunen Dit leidt o.a. tot: - snellere accordering - terugdringen van het aantal te doorlopen stappen - minder fouten en vervuiling ALV VNAB, Amsterdam, 8 december

13 Investering e-abs Next 2015 en 2016 Onderwerp Investering ( ) Opmerking Investering 2015 Changes release 1.1 en 1.2 Sanctiewetgeving release 1.1 en 1.2 Investering Fase 3 Services is extra t.o.v. oorspronkelijk scope en budget change budget nog beschikbaar Release 2.1 en Inclusief change budget Totaal investering incl. Fase 3 Services Beheerkosten Fase 3 Services vanaf 2016 (schatting per jaar) / ALV VNAB, Amsterdam, 8 december

14 Exploitatieprognoses e-abs Exclusief Sanctiewetgeving kunnen investeringen worden bekostigd uit de huidige licentie-opbrengsten. Op welke wijze de investeringen en exploitatiekosten terzake van Sanctiewetgevingsfunctionaliteiten worden doorberekend, is nog onderwerp van bestuursberaad. ALV VNAB, Amsterdam, 8 december

15 Baten Business Case Totaal baten R1 EUR 4.225k (kosten vermijding en besparing voor Services: KvK, UBO en clearing) Totaal baten R2 EUR 4.543k (kosten vermijding en besparing controle polis, risico analyse en schade afhandeling) Totaal baten R1 en R2 EUR 8.800k* * Het potentiële voordeel van centraal inkopen externe data bronnen, zoals bijv. D&B, Graydon en Friss, door VNAB i.p.v. individueel (per mak/verzek) is nog niet meegenomen in bovenstaande baten Scope business case ALV VNAB, Amsterdam, 8 december

16 Kennis- en ontmoetingscentrum Michel Schaft ALV VNAB, Amsterdam, 8 december

17 Aanleiding Marktbehoefte Sluiting beide beursvloeren (2004) leidt tot behoefte aan meer ontmoetingsmogelijkheden... met elkaar, met partijen die een rol spelen binnen de branche en met opleidingspartners ALV VNAB, Amsterdam, 8 december

18 Aanleiding Ambitie VNAB VNAB heeft de ambitie om een kennis- en ontmoetingscentrum voor de zakelijke verzekeringsmarkt in Rotterdam neer te zetten. Gewenst resultaat Grote(re) aantrekkingskracht: op verzekeraars- en makelaarsleden, geassocieerd- en administratief deelnemers en andere stakeholders en marktpartijen van de stad Rotterdam als centrum voor de verzekeringsindustrie ook voor buitenlandse partijen ALV VNAB, Amsterdam, 8 december

19 Plannen Kennis- en ontmoetingscentrum Assurantiebeurs nieuwe stijl doet denken aan de tijd van de fysieke assurantiebeurzen verbinding en kennisdeling van marktpartijen kantoor houden en vergaderen nieuwe en sterkere verbintenissen Een nieuw VNAB huis van waaruit invulling kan worden gegeven aan de pijlers: 1. Marktmeesterschap 2. Kennis 3. Ontmoeten en verbinden ALV VNAB, Amsterdam, 8 december

20 Locatie Huisvesting aan de Boompjes Voormalige dependance van De Nederlandsche Bank (DNB): Verdiepingsvloer ca m² (eerste verdieping) Optie op tweede verdieping (ca m²) Beschikbaar per 1 oktober 2015 Doorslaggevende factoren Uitstraling pand Mogelijkheid creëren eigen identiteit Gunstige afmetingen verdieping (lxbxh ca. 60x26x4,5m) Ligging/ bereikbaarheid Parkeergarage ALV VNAB, Amsterdam, 8 december

21 Visualisatie ALV VNAB, Amsterdam, 8 december

22 Visualisatie ALV VNAB, Amsterdam, 8 december

23 Visualisatie ALV VNAB, Amsterdam, 8 december

24 Visualisatie ALV VNAB, Amsterdam, 8 december

25 Visualisatie ALV VNAB, Amsterdam, 8 december

26 Visualisatie ALV VNAB, Amsterdam, 8 december

27 Visualisatie ALV VNAB, Amsterdam, 8 december

28 ALV VNAB, Amsterdam, 8 december

29 Locatie Huisvesting aan de Boompjes Voormalige dependance van De Nederlandsche Bank (DNB) aan de Boompjes in Rotterdam (verdiepingsvloer ca m²). Doorslaggevende factoren Uitstraling van het pand Mogelijkheid tot creëren eigen identiteit Ligging Bereikbaarheid ALV VNAB, Amsterdam, 8 december

30 Samenwerking marktpartijen VNAB wordt huurder en treedt op als exploitant. Marktpartijen die het centrum zullen gaan gebruiken: Stichting Assurantieregistratie (SAR) Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE) Nederlandse Associatie van Risk en Insurancemanagers (NARIM) Lloyd s Benelux Federatie van Assurantieclubs Diverse Assurantie Beursclubs Young InSurance Nederlandse Vereniging voor Zee- en Vervoersrecht (NVZV) Arbitrage Instituut TAMARA Nederlandse Vereniging van Mediators in de Verzekeringsbranche (NVMV) Rotterdam Maritime Services Community (RMSC) ALV VNAB, Amsterdam, 8 december

31 Samenwerking opleiders Meer dan mensen per jaar zullen worden opgeleid in het kennis- en ontmoetingscentrum, o.a. door: Erasmus Universiteit Rotterdam Universiteit van Amsterdam Lindenhaeghe Groep ALV VNAB, Amsterdam, 8 december

32 Garanties Kennis- en ontmoetingscentrum zal een positieve invloed hebben op de Rotterdamse economie. Verdere versterking door: creëren directe werkgelegenheid ontwikkeling kennis en opleidingen toegevoegde waarde maritieme sector aantrekken nieuwe bedrijven aantrekken van congressen in samenwerking met Rotterdam Partners ALV VNAB, Amsterdam, 8 december

33 Garanties Stichting Assurantiebeurs Amsterdam (SAA) Subsidie aanvraag bij SAA voor een bijdrage in: eenmalige inrichtingskosten een deel van het mogelijk exploitatietekort Gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam is bereid een subsidie te verstrekken van EUR per jaar, gedurende 3 jaar. (onder voorwaarde, d.w.z. ter dekking van onverhoopt jaarlijks exploitatietekort in jaren 3 t/m 5) ALV VNAB, Amsterdam, 8 december

34 Financiën kennis- en ontmoetingscentrum Huurcontract: 1 oktober oktober 2025 (break in 2020) Kosten: Huur * Servicekosten Catering Facilitair Afschrijving Totaal kosten Toezeggingen /- Exploitatietekort ** *10-jarig huurcontract 20 maanden huurvrij, beëindiging na 5 jaar terugbetaling van 50/60% huurvrije periode ** exploitatietekort af te dekken middels subsidies (houdt ook nog geen rekening met losse verhuur) ALV VNAB, Amsterdam, 8 december

35 Commitment leden Investering eenmalige inrichtingskosten begroot op EUR subsidie bijdrage SAA eenmalige bijdrage leden in 2015: Bijdrage leden Eenmalig een bedrag van EUR á (ca. EUR á per stem) Tweede verdieping Boompjes Optie op tweede verdieping (ca m²) Kantoorruimte te huur voor leden ALV VNAB, Amsterdam, 8 december

36 Vervolgstappen Extra Algemene Ledenvergadering januari 2015 business case wordt van tevoren toegestuurd Doel toelichting business case stemming kennis- en ontmoetingscentrum ALV VNAB, Amsterdam, 8 december

37 Financiën Michel Schaft ALV VNAB, Amsterdam, 8 december

38 Begroting en realisatie 2014/begroting 2015: Vereniging Lasten: begroting verwacht begroting Bureauorganisatie Public Relations Vereniging/bestuur Algemeen Ontmoetingsplaatsen Juridische adviezen/consultancy Afschrijvingen Totaal ALV VNAB, Amsterdam, 8 december

39 Begroting en realisatie 2014/begroting 2015: Vereniging Baten: begroting verwacht begroting Contributies Overig Totaal Saldo baten/lasten vereniging ALV VNAB, Amsterdam, 8 december

40 Begroting en realisatie 2014/begroting 2015: e-abs begroting verwacht begroting Lasten: Personele kosten Externe Adviseurs Hosting/beheer Changes Diversen Ledenvergoeding Financieringslasten/rente Overige kosten (doorbelasting huur, kantoorkst etc.) Afschrijvingskosten e-abs Afschrijvingskosten e-abs Next Totaal exploitatiekosten ALV VNAB, Amsterdam, 8 december

41 Begroting en realisatie 2014/begroting 2015: e-abs begroting verwacht begroting AF: Bijdrage bestemmingsfonds Totaal exploitatiekosten na aftrek voorzieningen Baten: Licenties verzekeraars Licenties makelaars Licenties experts Inkomsten licenties in loop van 14/ Totaal baten (Verwacht) resultaat Investeringen: Bouw e-abs Next ALV VNAB, Amsterdam, 8 december

42 Juridische zaken Genevieve Jubitana ALV VNAB, Amsterdam, 8 december

43 Modelvoorwaarden en -clausules Verschillende modelvoorwaarden en -clausules in ontwikkeling/afgerond: NBA 2014 NBGP en NBPL NBZB, NBBU en de NBUG Volgclausule Engelse vertalingen: NBA Sanctieclausule ALV VNAB, Amsterdam, 8 december

44 Commissies Technische Commissies Instellen Technische Commissies VNAB Brand Engineering Transport Varia Geschillencommissie Ondersteuning ambtelijk secretaris (de heer Wendt) Herziening reglement in 2015; o.a. rol Geschillencommissie ALV VNAB, Amsterdam, 8 december

45 Commissies Juridische Commissie Twee nieuwe leden Ester Nederlof (AIG) Lizette Belksma-Düpper (Meijers) Huidige onderwerpen Herziening regelingen AOP, SPC en BVC redactionele en formuleringswijzigingen, later ook wijzigingen e-abs Next Juridische toets herziene modelvoorwaarden en -clausules Gedragscode intermediairswijziging Nadere bespreking met Adfiz op 17 december 2014 ALV VNAB, Amsterdam, 8 december

46 Juridische agenda 2014/2015 Sanctiewetgeving Update sanctiewetgeving (10 september 2014) Sancties & e-abs Next Aftrap technische commissies Tweede integrale bijeenkomst (15 januari 2015) Beoogde officiële aftrap begin 2015 Herziening reglement Geschillencommissie Breder platform voor tuchtrechtelijke geschillenbehandeling Alternative dispute resolution (ADR) Contact met TAMARA en NVMV; verkenning samenwerking ALV VNAB, Amsterdam, 8 december

47 Marketing & Communicatie Genevieve Jubitana ALV VNAB, Amsterdam, 8 december

48 Resultaten ALV to date VNAB Visie Nieuwe risico s: afwachten of anticiperen? Valdatum: 30 september Oplage stuks (gelijk aan Visie ) VNAB event Nieuwe risico s: afwachten of anticiperen? 8 oktober High Tech Campus Eindhoven 169 aanwezigen Gemiddeld rapportcijfer: 8.1 ALV VNAB, Amsterdam, 8 december

49 Resultaten ALV to date Marketingcommunicatieplan Publicatie: juli 2014 Samenvatting beschikbaar (Her)activering Social Media Nieuw aanwezig op Twitter Nieuw aanwezig op LinkedIn (bedrijfspagina) leden VNAB LinkedIn groep (groei van bijna 15%) Website Aantal websitebezoekers t/m november: (lichte daling t.o.v. juni 2014) ALV VNAB, Amsterdam, 8 december

50 Resultaten ALV to date Marketing & Communicatie commissie oude stijl Online Arbeidsmarkt Redactie/Evenementen Marketing & Communicatie commissie nieuwe stijl Klankbordfunctie Twee nieuwe leden Toon Honig (Crawford) Ilona Pols (RSA) ALV VNAB, Amsterdam, 8 december

51 Planning aankomende periode Nieuwe website: sneak preview Ingebruikname en CRM systeem VNAB Visie : Wet- en regelgeving VNAB event(s) VNAB kwart marathon (12 april 2015) ALV VNAB, Amsterdam, 8 december

52 Kennismanagement Paula du Pont ALV VNAB, Amsterdam, 8 december

53 Kennispijler VNAB wil een belangrijke rol innemen op het gebied van kennisvorming en kennisborging. De kennispilaar voegt waarde toe langs drie niveaus. Niveau 1 Wft- en brancheopleidingen Niveau 2 Kennissessies Niveau 3 Verbindingen met opleiders, universiteiten en hoge scholen ALV VNAB, Amsterdam, 8 december

54 Kennispijler: niveau : Eerste bijeenkomst ad hoc commissie opleidingen Niveau 1 Wft- en brancheopleidingen 2015: Wettelijk en bovenwettelijke opleidingsstelsel onder de loep Mogelijkheden onderzoeken groot inkopen WFTopleidingen ALV VNAB, Amsterdam, 8 december

55 Kennispijler: niveau 2 Niveau 2 Kennissessies 2014: Eerste ledenbijeenkomst HR specialisten Brainstorm: Denktank Contacten versterken met Assurantie(beurs)clubs 2015: 3 Kennissessies: Big Data (maart) 3 HR-bijeenkomsten: aantrekken Young Professionals (januari) Denktank vormgeven ALV VNAB, Amsterdam, 8 december

56 Kennispijler: niveau 3 Niveau 3 Verbindingen met opleiders, universiteiten en hoge scholen 2014: Samenwerking Young Insurance Capital - Aantrekken jong talent Toenadering gezocht met onderwijsinstellingen 2015: - EUR, UvA, 3TU Federatie Start leergang coassurantie (maart) Samenwerking UvA (master Verzekeringskunde) Ondersteunen Young Insurance Capital in uitvoering Mogelijkheden onderzoeken modulair aanbieden van Bachelor- en Masterprogramma s ALV VNAB, Amsterdam, 8 december

57 Vragen? Dank voor uw aandacht ALV VNAB, Amsterdam, 8 december

1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. ALV 2014-03 Notulen Vergadering Algemene Ledenvergadering Datum 16 juni 2014 Tijd 14.00 uur Locatie WTC Rotterdam Aanwezig 31 leden, vertegenwoordigend 97 stemmen Notuliste mw E. Greeven-Jongeboer 1. Opening

Nadere informatie

wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst! Interview

wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst! Interview jaargang 21 2015 nr. 1 een uitgave van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt De stelling: Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst!

Nadere informatie

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing 26 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Typering Centre of Expertise... 2 2 Visie en beleid... 4 2.1 Voortgang positionering... 4 2.2 Voortgang

Nadere informatie

HDN JAARPLAN 2015 (VERKORTE VERSIE) Document Referentie Informatie. Auteur(s) Arjen de Bake / Burny Verbeek. Datum 10-12-2014. Versie 1.0.

HDN JAARPLAN 2015 (VERKORTE VERSIE) Document Referentie Informatie. Auteur(s) Arjen de Bake / Burny Verbeek. Datum 10-12-2014. Versie 1.0. HDN JAARPLAN 2015 (VERKORTE VERSIE) Document Referentie Informatie Auteur(s) Arjen de Bake / Burny Verbeek Datum 10-12-2014 Versie 1.0 Status Definitief Versie Datum Auteur Status Omschrijving 0.1 19-11-2014

Nadere informatie

Nederlandse Investeringsinstelling

Nederlandse Investeringsinstelling Nederlandse Investeringsinstelling Adviesnotitie kwartiermaker Dit is een uitgave van Kernteam Kwartiermaker NII Foto voorpagina: taxbrackets.org Mei 2014 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 4 2. Doel en reikwijdte

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Professionalisering bedrijfsvoering

Professionalisering bedrijfsvoering Professionalisering bedrijfsvoering Titel: Globaal Ontwerp IT Datum: 24 Mei 2002 Versie: 0.4 Inhoudsopgave 1. DOCUMENTBEHEER... 5 1.1 VERSIE BEHEER... 5 1.2 DISTRIBUTIE LIJST... 5 1.3 GOEDKEURING... 5

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Jaarplan 2014 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Kerncijfers en Prestatie-indicatoren... 5

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb In opdracht van: Ministerie van Economische Zaken Directie Regeldruk en ICT-beleid Directoraat-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie 19 november

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Rotterdam Carrièrestad

Uitvoeringsprogramma Rotterdam Carrièrestad Uitvoeringsprogramma Rotterdam Carrièrestad Kern van het programma Rotterdam Carrièrestad is het BINDEN (rationeel en emotioneel) van studenten en afgestudeerden aan de regio Rotterdam op de gebieden studeren,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 3. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT 4. VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID 5. KERNCIJFERS ONDERWIJS 6. KERNCIJFERS

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: M. van Luyt Tel nr: 8836 Nummer: 15A.00071 Datum: 10 februari 2015 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Shared EDA Centre Business plan

Shared EDA Centre Business plan 2008 Shared EDA Centre Business plan Rick Stroot STRiTec Technical Consultancy Versie 2.1 (22-7-2008) Inhoud Technical Consultancy 1 Achtergrond... 3 2 Doelstellingen... 3 3 Organisatie... 4 3.1 Tijdsbestek...

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Goed Werknemerschap: een buiten -kans!

Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Meerjarenplan 2009-2011 31 maart 2009 Externe versie Reg.nr. 956471 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Strategie en beleid 3 2.1. Missie en visie 3 2.2. Speerpunten Combiwerk

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Rapportage mei t/m augustus 2014

Rapportage mei t/m augustus 2014 Aan: Raad van Toezicht Van: College van Bestuur Onderwerp: Bestuurlijke rapportage Kenmerk: NOTCVB14/13866 Bijlage: 3.2 Rapportage mei t/m augustus 2014 Inleiding In deze bestuurlijke rapportage geeft

Nadere informatie

Organisatie & Algemeen Beleid. Bright Pensions N.V.

Organisatie & Algemeen Beleid. Bright Pensions N.V. Organisatie & Algemeen Beleid Bright Pensions N.V. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1 Zeggenschap... 3 1.1 Juridische structuur... 3 1.2 Aandeelhouders... 4 1.3 Overige Stakeholders... 4

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015 Werkplan Sociale Firma s Project Sociale Firma`s Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Definitie, doel en ontwikkelopgave 5 2.1 Definitie Sociale firma 5 2.2 Doel van

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde. Een historisch moment. Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet

Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde. Een historisch moment. Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet JAARGANG 6 NUMMER 4 DECEMBER 2010 M A G A Z I N E Een historisch moment Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet Ik ben gek op geld Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

Programmaplan Architectuur & Standaarden 2011 Het Waterschapshuis. - Juni 2010 -

Programmaplan Architectuur & Standaarden 2011 Het Waterschapshuis. - Juni 2010 - Programmaplan Architectuur & Standaarden 2011 Het Waterschapshuis - Juni 2010 - Architectuur & Standaarden (A&S) A&S basis Doelen Architectuur en Standaarden zijn hulpmiddelen voor de waterschappen

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 6 J U L I / A U G U S T U S 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 2 71 e Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Digitaal en gebruikersperspectief

Digitaal en gebruikersperspectief Digitaal en gebruikersperspectief In opdracht van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Publicatienummer: 2013.127-1404 Datum: Utrecht, februari 2014 Auteurs: Robbin te Velde Jaap Veldkamp

Nadere informatie