Alleen slimme mensen lezen de handleiding.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alleen slimme mensen lezen de handleiding."

Transcriptie

1 Alleen slimme mensen lezen de handleiding.

2 Inhoud Van start... 1 Het station veilig in- en uitschakelen... 1 esata- en 1394-apparatuur loskoppelen... 2 esata-apparatuur apparatuur... 4 FreeAgent Tools en AutoBackup installeren... 5 De pictogrammen van FreeAgent Tools en AutoBackup gebruiken...11 Uw stations beheren Back-up en herstellen AutoBackup registreren Een back-upschema maken System Rollback Automatisch herstelpunten maken Handmatig herstelpunten maken Terugzetten naar een herstelpunt System Rollback ongedaan maken Automatische herstelpunten uitschakelen De Internet Drive gebruiken Hulpprogramma s Een diagnostische test uitvoeren De slaapstandinterval van het station wijzigen De statuslampjes instellen Index... i FreeAgent Pro-station voor gegevenstransport Inhoud i

3 Van start Het station veilig in- en uitschakelen Als u de stroom- en gegevenskabel op het computersysteem aansluit, wordt het FreeAgent -station automatisch gestart. Zo koppelt u het FreeAgent-station veilig los: Met het pictogram Safely Remove Hardware [Hardware veilig verwijderen] in de systeembalk. OF Met de stroomschakelaar op de voet van het station. Opmerking: Het station kan niet worden uitgeschakeld als het in gebruik is. Wacht tot alle taken zijn voltooid, en schakel het station vervolgens uit. Zo koppelt u het FreeAgent-station veilig los: Stap 1: Dubbelklik op het pictogram in de systeembalk. Afbeelding 1: Hardware veilig verwijderen Het venster Safely Remove Hardware [Hardware veilig verwijderen] wordt geopend: FreeAgent Pro-station voor gegevenstransport 1

4 Afbeelding 2: Hardware veilig verwijderen Stap 2: Selecteer het station dat u wilt loskoppelen, en klik op OK. U krijgt een bevestiging dat u de hardware veilig kunt verwijderen: Afbeelding 3: U kunt de hardware veilig verwijderen Het FreeAgent-station schakelt zichzelf uit. esata- en 1394-apparatuur loskoppelen Volg de procedures als beschreven in de voorgaande sectie om de FreeAgent veilig te verwijderen als deze via esata of 1394 is aangesloten. De pictogrammen en de benaming van de apparatuur in het venster Safely Remove Hardware [Hardware veilig verwijderen] kunnen per interface iets verschillen. FreeAgent Pro-station voor gegevenstransport 2

5 esata-apparatuur Dit zijn de pictogrammen en de benaming van de apparatuur die in het venster Safely Remove Hardware [Hardware veilig verwijderen] gebruikt worden voor esata-apparatuur: Afbeelding 4: Berichten met betrekking tot het veilig verwijderen van esata-apparatuur Het FreeAgent-station wordt in het venster Safely Remove Hardware [Hardware veilig verwijderen] vermeld als Disk drive. FreeAgent Pro-station voor gegevenstransport 3

6 1394-apparatuur Dit zijn de pictogrammen en de benaming van de apparatuur die in het venster Safely Remove Hardware [Hardware veilig verwijderen] gebruikt worden voor 1394-apparatuur: Afbeelding 5: Berichten met betrekking tot het veilig verwijderen van 1394-apparatuur Het FreeAgent-station wordt in het venster Safely Remove Hardware [Hardware veilig verwijderen] vermeld als een IEEE apparaat. Waarschuwing: Koppel de FreeAgent-apparatuur nooit af als de statuslampjes aan de voorzijde van de unit knipperen. Als de lampjes knipperen, wil dat zeggen dat het station in gebruik is. Als u op dat moment de stroomof gegevenskabel loskoppelt, kunnen gegevens beschadigd raken of verloren gaan. FreeAgent Pro-station voor gegevenstransport 4

7 FreeAgent Tools en AutoBackup installeren De software van zowel FreeAgent Tools en AutoBackup staat al op het FreeAgent-station en kan direct op de computer geïnstalleerd worden. De twee toepassingen worden tegelijkertijd geïnstalleerd. Zo installeert u de software: Stap 1: Sluit het FreeAgent-station aan. Een ogenblik later wordt het venster AutoStart geopend: Afbeelding 6: Het venster AutoStart in Windows XP Opmerking: De letter waarmee het station wordt aangeduid, wordt toegewezen door het Windows-besturingssysteem. Stap 2: Selecteer Install FreeAgent Tools [FreeAgent Tools installeren] en klik op OK. Het scherm InstallShield Wizard wordt geopend: Afbeelding 7: InstallShield Wizard Set-up Het welkomstscherm wordt geopend: FreeAgent Pro-station voor gegevenstransport 5

8 Afbeelding 8: Welkomstscherm Stap 3: Klik op Next [Volgende]. Het venster License Agreement [Licentieovereenkomst] wordt geopend: Afbeelding 9: Licentieovereenkomst Stap 4: Klik op Yes [Ja] als u akkoord gaat met de voorwaarden van de overeenkomst. Het venster Choose Destination Location [Doellocatie kiezen] wordt geopend: FreeAgent Pro-station voor gegevenstransport 6

9 Afbeelding 10: Doellocatie kiezen Stap 5: Selecteer Next [Volgende] als u de standaarddoellocatie wilt accepteren, of Browse [Bladeren] als u een andere doellocatie wilt selecteren. Het scherm Setup Status [Set-upstatus] wordt geopend: Afbeelding 11: Set-upstatus Zodra de FreeAgent-software is geïnstalleerd, wordt het venster Welcome [Welkom] van AutoBackup geopend: FreeAgent Pro-station voor gegevenstransport 7

10 Afbeelding 12: Welkomstscherm AutoBackup Stap 6: Klik op Next [Volgende]. Ten behoeve van de AutoBackup-software dient Microsoft.NET Framework 1.1 op uw systeem te staan. Als de AutoBackup-software.NET Framework 1.1 niet vindt, wordt het geïnstalleerd. Het venster End User License Agreement [Licentieovereenkomst voor eindgebruiker] van AutoBackup wordt geopend: Afbeelding 13: AutoBackup-licentieovereenkomst voor eindgebruiker Stap 7: Selecteer I accept the terms of the license agreement [Ik ga akkoord met de voorwaarden van de licentieovereenkomst] en klik op Next [Volgende]. Het scherm Setup Status [Set-upstatus] van AutoBackup wordt geopend: FreeAgent Pro-station voor gegevenstransport 8

11 Afbeelding 14: Set-upstatus van AutoBackup Wanneer de set-up is voltooid, wordt het venster InstallShield Wizard Complete [InstallShield Wizard voltooid] geopend: Afbeelding 15: AutoBackup InstallShield Wizard voltooid Stap 8: Selecteer Finish [Voltooien] om de installatie van AutoBackup te voltooien. Het venster Registration [Registratie] van FreeAgent wordt geopend: FreeAgent Pro-station voor gegevenstransport 9

12 Afbeelding 16: Registratie FreeAgent. Stap 9: Klik als u het FreeAgent station nu wilt registreren, op Register [Registreren] om naar de website van Seagate gaan. Stap 10: Klik op Next [Volgende]. Het scherm InstallShield Wizard van FreeAgent Tools wordt geopend: Afbeelding 17: FreeAgent Tools InstallShield Wizard voltooid Stap 11: Beslis of u de computer nu opnieuw wilt opstarten, en klik op Finish [Voltooien]. Opmerking: Nadat u de computer opnieuw heeft opgestart, wordt u stap voor stap door het registratie- en configuratieproces van de AutoBackup-software geleid. In het hoofdstuk Back-up en herstellen leest u meer over dit proces. FreeAgent Pro-station voor gegevenstransport 10

13 De pictogrammen van FreeAgent Tools en AutoBackup gebruiken Zodra FreeAgent Tools en AutoBackup zijn geïnstalleerd, worden de bijbehorende pictogrammen aan uw bureaublad en de systeembalk toegevoegd. Als u een programma wilt openen, dubbelklikt u op het pictogram op het bureaublad of in de systeembalk. Afbeelding 18: Pictogrammen van FreeAgent Tools Afbeelding 19: Pictogrammen van AutoBackup FreeAgent Pro-station voor gegevenstransport 11

14 Uw stations beheren Het venster Your Drives [Uw stations] is het centrale punt van waaruit u de FreeAgent stations kunt beheren. In dit venster worden alle FreeAgent draagbare en desktopapparaten weergegeven die op de computer zijn aangesloten: Afbeelding 1: Het venster Your Drives In het opdrachtvenster kunt u de functies van de stations openen en hulpprogramma s beheren. In het venster Your Drives [Uw stations]: Stap 1: Selecteer in de lijst welk station u wilt beheren. Stap 2: Selecteer een optie in het opdrachtvenster aan de linkerkant. Opmerking: Het venster Your Drives [Uw stations] herkent automatisch alle FreeAgent stations die op de computer zijn aangesloten. Als uw station niet wordt weergegeven, controleer dan of dit goed is aangesloten en is ingeschakeld. FreeAgent Pro-station voor gegevenstransport 12

15 Back-up en herstellen Met de AutoBackup-software die bij het FreeAgent -station wordt geleverd, kunt u een back-up van mappen op uw netwerk, Flash-schijven en ipods maken. Ook kunt u een backup maken via internet en met Shutterfly foto s via internet delen. AutoBackup registreren U kunt het AutoBackup-programma pas gebruiken als u de AutoBackup-software heeft geregistreerd. Hiervoor heeft u de Product Key [productsleutel] van AutoBackup nodig die u kunt vinden op de Snelstarthandleiding in de doos van het FreeAgent-station. Opmerking: U heeft een internetverbinding nodig om AutoBackup te registreren. Zodra u de FreeAgent Tools en AutoBackup-software heeft geïnstalleerd en de computer opnieuw heeft opgestart, wordt het venster voor registratie van AutoBackup geopend: Afbeelding 1: Registratie AutoBackup Opmerking: Zodra u de Product Key [productsleutel] heeft ingevoerd, wordt uw versie van AutoBackup niet langer aangemerkt als Evaluation Version [Evaluatieversie]. Stap 1: Klik op Enter Product Key [Productsleutel invoeren]. Het venster Enter Product Key wordt geopend: FreeAgent Pro-station voor gegevenstransport 13

16 Afbeelding 2: Productsleutel invoeren Stap 2: Voer de productsleutel (deze vindt u op de Snelstarthandleiding in de doos van de FreeAgent) en uw adres in. Stap 3: Klik op OK. Een back-upschema maken U maakt een back-upschema zodat AutoBackup weet van welke bestanden er een back-up gemaakt moet worden, hoeveel versies er bewaard moeten blijven en of deze bestanden gecodeerd moeten worden. Zodra u het product heeft geregistreerd, wordt het venster Backup Destination [Doellocatie back-up] geopend: FreeAgent Pro-station voor gegevenstransport 14

17 Afbeelding 3: Doellocatie selecteren Stap 1: Controleer of het FreeAgent-station is geselecteerd, en klik op Next [Volgende]. Afbeelding 4: Snel een selectie maken Stap 2: Vink de vakjes naast de bestanden en mappen waarvan u een back-up wilt maken, aan en klik op Done [Gereed]. Het venster AutoBackup File Tally [Telling bestanden voor AutoBackup] wordt geopend: FreeAgent Pro-station voor gegevenstransport 15

18 Afbeelding 5: Telling bestanden voor AutoBackup Stap 3: Vink het vakje Do not show this message in the future [Dit bericht niet meer weergeven] aan als u het venster niet meer wilt zien, en klik op OK. Het venster Select Items to Back Up [Items voor back-up selecteren] wordt geopend: Afbeelding 6: Items voor back-up selecteren Stap 4: Controleer welke bestanden en mappen u voor de back-up heeft geselecteerd, en klik op Next [Volgende]. Het venster Provide Backup Plan Name [Naam geven aan back-upschema] wordt geopend: FreeAgent Pro-station voor gegevenstransport 16

19 Afbeelding 7: Naam geven aan back-upschema Stap 5: Voer een naam voor het back-upschema in en klik op Next [Volgende]. Het venster Backup Plan Confirmation [Back-upschema bevestigen] wordt geopend: Afbeelding 8: Back-upschema bevestigen Stap 6: Controleer of het back-upschema juist is, en klik op Done [Gereed]. In het venster dat nu wordt geopend, kunt u de voortgang van de back-up volgen: FreeAgent Pro-station voor gegevenstransport 17

20 Afbeelding 9: Voortgang van de back-up Hoeveel tijd het kost om de eerste back-up te maken, hangt af van de hoeveelheid gegevens die u voor de back-up heeft geselecteerd. Zodra de back-up is gemaakt, wordt het venster Backup Complete [Back-up voltooid] geopend en wordt een samenvatting van de back-up weergegeven: Afbeelding 10: Back-up voltooid FreeAgent Pro-station voor gegevenstransport 18

21 Na deze eerste back-up houdt de AutoBackup-software wijzigingen in bestanden en mappen bij en wordt er automatisch een back-up gemaakt als het systeem inactief is. Iedere keer als het FreeAgent-station van de computer wordt losgekoppeld, stelt AutoBackup een lijst samen van de bestanden die sinds de laatste back-up zijn gewijzigd, en wordt er van deze bestanden automatisch een back-up gemaakt zodra het station weer wordt aangesloten. Meer informatie over de kenmerken van AutoBackup vindt u op FreeAgent Pro-station voor gegevenstransport 19

22 System Rollback Met System Rollback in FreeAgent Tools kunt u de computer terugzetten naar een eerdere status, ook Herstelpunt genoemd, als het systeem defect is of als u een ander probleem met de computer heeft. System Rollback herstelt uw systeem zodat u er weer mee kunt werken, zonder dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren en u tijdens dit proces uw gegevensbestanden verliest. System Rollback maakt momentopnamen van uw computersysteem en slaat deze als herstelpunten op. Deze herstelpunten markeren het punt waar u naar terug kunt keren als u een probleem met de computer heeft. U dient een herstelpunt aan te maken voordat u iets in het systeem verandert, zoals het toevoegen van nieuwe software of hardware of het wijzigen van de systeeminstellingen. U kunt op twee manieren Herstelpunten maken: Automatisch met een vooraf ingestelde frequentie Handmatig op ieder gewenst moment Automatisch herstelpunten maken Zo maakt u automatisch herstelpunten: Stap 1: Klik op System Rollback in het opdrachtvenster. Het venster Rollback wordt geopend: Afbeelding 1: Rollback FreeAgent Pro-station voor gegevenstransport 20

23 Stap 2: Klik op Set Automatic Restore Points [Automatisch herstelpunten instellen]. Het venster Rollback: Set Automatic Restore Points wordt geopend: Afbeelding 2: Rollback: Automatisch herstelpunten instellen Stap 3: Selecteer een Automatic Restore Point Interval [Interval voor automatisch herstelpunt] en klik op Apply [Toepassen]. Handmatig herstelpunten maken Zo maakt u handmatig een herstelpunt aan: Stap 1: Klik op System Rollback in het opdrachtvenster. Het venster Rollback wordt geopend: Afbeelding 3: Rollback FreeAgent Pro-station voor gegevenstransport 21

24 Stap 2: Klik op Create a Restore Point on my current system [Een herstelpunt op mijn huidige systeem maken]. Het venster Rollback: Create Restore Point wordt geopend: Afbeelding 4: Rollback: Herstelpunt maken Stap 3: Geef dit herstelpunt een naam en klik op Create [Maken]. In het bevestigingvenster Create Restore Point [Herstelpunt maken] worden de naam en de datum van dit herstelpunt weergegeven: Afbeelding 5: Het maken van een herstelpunt bevestigen Stap 4: Kies OK. Terugzetten naar een herstelpunt Zo zet u de computer terug naar een herstelpunt: FreeAgent Pro-station voor gegevenstransport 22

25 Stap 1: Sla alle geopende documenten en toepassingen op en sluit ze af (met uitzondering van FreeAgent Tools). Stap 2: Klik op System Rollback in het opdrachtvenster. Het venster Rollback wordt geopend: Afbeelding 6: Rollback Stap 3: Klik op Restore my computer to a previous state [Herstel mijn computer in een eerdere status]. Het venster Rollback: System Rollback wordt geopend: Afbeelding 7: Rollback: System Rollback Stap 4: Selecteer in de kalender een hersteldatum en in het venster Restore Point [Herstelpunt] een gedateerd herstelpunt. Stap 5: Klik op Next [Volgende]. Het bevestigingvenster System Rollback wordt geopend: FreeAgent Pro-station voor gegevenstransport 23

26 Afbeelding 8: System Rollback bevestigen Stap 6: Klik op Restore [Herstellen]. Het systeem wordt automatisch uitgeschakeld. Het opnieuw opstarten duurt langer dan gebruikelijk. Aangezien het systeem zichzelf herstelt, wordt in een dialoogvenster het bericht Restore in Progress [Bezig met herstellen] weergegeven voordat het systeem opnieuw opstart. System Rollback ongedaan maken Zo maakt u het terugzetten van het systeem ongedaan en keert u terug naar een actueel herstelpunt: Stap 1: Sla alle geopende documenten en toepassingen op en sluit ze af (met uitzondering van FreeAgent Tools). Stap 2: Klik op System Rollback in het opdrachtvenster. Het venster Rollback wordt geopend: FreeAgent Pro-station voor gegevenstransport 24

27 Afbeelding 9: Rollback Stap 3: Klik op Undo my last system rollback system restore [Maak mijn laatste System Rollback ongedaan]. Het venster Rollback: Undo [Ongedaan maken] wordt geopend: Afbeelding 10: Rollback: Ongedaan maken Stap 4: Klik op Undo [Ongedaan maken]. FreeAgent Pro-station voor gegevenstransport 25

28 Automatische herstelpunten uitschakelen Met de knop Aan/Uit rechtsboven in het venster System Rollback kunt u de functie Automatic Restore Points [Automatische herstelpunten] in- en uitschakelen. Afbeelding 11: Schakelaar voor het in- en uitschakelen van Rollback Waarschuwing: Als u Automatic Restore Points [Automatische herstelpunten] uitschakelt, worden alle eerder opgeslagen herstelpunten verwijderd. Automatische herstelpunten uitschakelen: Stap 1: Klik op System Rollback in het opdrachtvenster. Het venster Rollback wordt geopend: Afbeelding 12: Rollback FreeAgent Pro-station voor gegevenstransport 26

29 Stap 2: Zet de Aan/Uit-schakelaar op Off [Uit]. Er wordt een venster geopend waarin u moet bevestigen dat u de automatische herstelpunten wilt uitschakelen: Afbeelding 13: Herstelpunten uit Stap 3: Als u zeker weet dat u System Restore [Systeem herstellen] wilt uitschakelen, klikt u op Yes [Ja]. FreeAgent Pro-station voor gegevenstransport 27

30 De Internet Drive gebruiken Met behulp van de Internet Drive kunt u uw bestanden op iedere computer openen en met iedereen delen. De Internet Drive voorziet in met een wachtwoord beveiligde ruimte op de servers van Seagate, zodat u gegevens kunt opslaan die u ook elders wilt kunnen openen of met anderen wilt delen. Afbeelding 1: Internet Drive Zo meldt u zich voor Internet Drive aan: Stap 1: Klik op Internet Drive in het opdrachtvenster OF Klik op Seagate Internet Drive onder Other Tools [Overige hulpmiddelen] in het opdrachtvenster van AutoBackup. FreeAgent Pro-station voor gegevenstransport 28

31 Afbeelding 2: Internet Drive openen De pagina voor registratie van de Seagate Internet Drive wordt geopend: Afbeelding 3: Pagina voor registratie van de Seagate Internet Drive Stap 2: Vul het registratieformulier in en meld u aan. FreeAgent Pro-station voor gegevenstransport 29

32 Hulpprogramma s In het venster Utilities [Hulpprogramma s] kunt u een diagnostische test uitvoeren, de slaapstandinterval van het station wijzigen en de statuslampjes op het FreeAgent -station instellen. Opmerking: De functies van de hulpprogramma s zijn niet beschikbaar als het station via de esata-poort is aangesloten. Als u een diagnostische test wilt uitvoeren, de interval voor de slaapstand wilt wijzigen of de statuslampjes van het station wilt instellen, sluit u het station via de USB- of de 1394-poort aan. Zodra u de wijzigingen heeft aangebracht, neemt de esata-poort de instellingen voor de lampjes en de slaapstand die u met behulp van de USB- of 1394-interface heeft gewijzigd, over. Een diagnostische test uitvoeren In het kader van algemeen onderhoud dient u regelmatig een diagnostische test op het FreeAgent-station uit te voeren. Door middel van deze controle wordt de integriteit van de harde schijf bepaald. Ook kunnen mogelijke problemen met het oppervlak van de harde schijf, partitionering en herkenning van het station voortijdig worden opgelost. Zo voert u een diagnostische test uit: Stap 1: Sluit alle bestanden die op het FreeAgent-station geopend zijn. Stap 2: Klik op Utilities [Hulpprogramma s] in het opdrachtvenster. Het venster Utilities wordt geopend: Afbeelding 1: Hulpprogramma s FreeAgent Pro-station voor gegevenstransport 30

33 Stap 3: Klik op Run Drive Diagnostics [Diagnostische test op station uitvoeren]. Het venster Run Drive Diagnostics wordt geopend: Afbeelding 2: Diagnostische test op station uitvoeren Stap 4: Klik op Test om de diagnostische test te starten. Het diagnostische hulpprogramma voert de test uit zonder dat dit gevolgen heeft voor de gegevens op het station. De test neemt enkele minuten in beslag. Wanneer de test voltooid is, worden de resultaten in het venster Utilities [Hulpprogramma s] weergegeven: Afbeelding 3: Resultaten van de diagnostische test Als het station tijdens de test op een fout stuit, wordt er een foutcode weergegeven en krijgt u een melding dat u voor service en ondersteuning contact moet opnemen met Seagate. Stap 5: Klik op OK om terug te keren naar het venster Utilities [Hulpprogramma s]. FreeAgent Pro-station voor gegevenstransport 31

34 De slaapstandinterval van het station wijzigen U kunt zelf aangeven hoe lang het FreeAgent-station inactief moet zijn voordat wordt overgeschakeld naar de energiezuinige modus. Zo past u de slaapstandinterval van het station aan: Stap 1: Klik op Utilities [Hulpprogramma s] in het opdrachtvenster. Het venster Utilities wordt geopend: Afbeelding 4: Hulpprogramma s Stap 2: Klik op Adjust Drive Sleep Interval [Slaapstandinterval van het station wijzigen] Het venster Adjust Drive Sleep Interval wordt geopend: Afbeelding 5: De slaapstandinterval van het station wijzigen FreeAgent Pro-station voor gegevenstransport 32

35 Stap 3: Selecteer in het vervolgkeuzemenu een interval of klik op Default [Standaard] om terug te keren naar de standaardinstelling voor de interval. Stap 4: Klik op Apply [Toepassen] om de instelling op te slaan. In het venster Adjust Drive Sleep Interval [Slaapstandinterval van het station wijzigen] wordt bevestigd dat de energie-instelling van het Seagate-station is gewijzigd. Afbeelding 6: Energie-instellingen bevestigd Stap 5: Klik op OK om terug te keren naar het venster Utilities [Hulpprogramma s]. De statuslampjes instellen Op het FreeAgent-station geven knipperende lampjes de activiteit en de status van het station aan. U kunt deze lampjes uitschakelen als u dit wilt. Zo wijzigt u de instelling van de statuslampjes: Stap 1: Klik op Utilities [Hulpprogramma s] in het opdrachtvenster. Het venster Utilities wordt geopend: FreeAgent Pro-station voor gegevenstransport 33

36 Afbeelding 7: Het venster Hulpprogramma s Stap 2: Klik op Adjust Drive Lights [Statuslampjes instellen] Het venster Drive Lights [Statuslampjes] wordt geopend: Afbeelding 8: Statuslampjes Stap 3: Geef aan of de lampjes de status en activiteit op het station moeten weergeven. Stap 4: Klik op Apply [Toepassen] om terug te keren naar het venster Utilities [Hulpprogramma s]. FreeAgent Pro-station voor gegevenstransport 34

37 Index Numeriek 1394-apparatuur 4 A AutoBackup registreren 13 Automatisch herstelpunten maken 20 Automatische herstelpunten uitschakelen 26 B Back-up en herstellen 13 AutoBackup registreren 13 Een back-upschema maken 14 Back-upschema maken 14 D Diagnostische test uitvoeren 30 E esata- en 1394-apparatuur loskoppelen apparatuur 4 esata-apparatuur 3 esata-apparatuur 3 F FreeAgent Tools en AutoBackup installeren 5 H Handmatig herstelpunten maken 21 Herstelpunten 20 Hulpprogramma s 30 De slaapstandinterval van het station wijzigen 32 De statuslampjes instellen 33 Een diagnostische test uitvoeren 30 I Internet Drive 28 P Pictogrammen van FreeAgent Tools en AutoBackup gebruiken 11 FreeAgent Pro-station voor gegevenstransport Index i

38 S Slaapstandinterval van het station wijzigen 32 Station veilig in- en uitschakelen 1 esata- en 1394-apparatuur loskoppelen 2 Statuslampjes instellen 33 System Rollback 20 Automatische herstelpunten uitschakelen 26 Handmatig herstelpunten maken 21 System Rollback ongedaan maken 24 Terugzetten naar een herstelpunt 22 System Rollback ongedaan maken 24 T Terugzetten naar een herstelpunt 22 U Uw stations beheren 12 V Van start 1 De pictogrammen van FreeAgent Tools en AutoBackup gebruiken 11 FreeAgent Tools en AutoBackup installeren 5 Het station veilig in- en uitschakelen 1 FreeAgent Pro-station voor gegevenstransport Index ii

Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16

Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16 Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16 Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht...5 Hoofdstuk 2: Vodafone PC Backup installeren...7 De {{product_name}}-client downloaden...7 De Vodafone PC Backup-client installeren...8

Nadere informatie

Externe Desktop. My Book. Studio en Studio LX Gebruikershandleiding. Gebruikershandleiding My Book Studio en Studio LX

Externe Desktop. My Book. Studio en Studio LX Gebruikershandleiding. Gebruikershandleiding My Book Studio en Studio LX My Book Studio en Studio LX Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding My Book Studio en Studio LX Externe Desktop WD-service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft u ons dan eerst

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de software M00068500 NL

Gebruikershandleiding voor de software M00068500 NL Gebruikershandleiding voor de software M00068500 NL Waarschuwingen en handelsmerken Waarschuwingen en handelsmerken Voorzorgsmaatregelen Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Back-up deel 1: introductie

Back-up deel 1: introductie Back-up deel 1: introductie In dit cursusdeel leer je wat een back-up is, waarom je deze moet maken en van welke bestanden. Je leert ook waar je de back-up het beste op kunt slaan. Zo leer je hoe je een

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht van avast! BackUp...5 Hoofdstuk 2: avast! BackUp installeren...7 avast! BackUp downloaden...7 De avast! BackUp-client

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding bij Norton Save and Restore De software die in dit boek wordt beschreven, wordt geleverd met een licentieovereenkomst en mag alleen worden gebruikt volgens de

Nadere informatie

My Passport Draagbare harde schijf

My Passport Draagbare harde schijf My Passport Draagbare harde schijf Gebruikershandleiding Extern Draagbaar Gebruikershandleiding voor My Passport WD-service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft u ons dan eerst

Nadere informatie

Aspire Switch 10 Gebruikershandleiding

Aspire Switch 10 Gebruikershandleiding Aspire Switch 10 Gebruikershandleiding 2-2014. Alle rechten voorbehouden. Aspire Switch 10 Dekt: SW5-011 Deze uitgave: 05/2014 Geregistreerd modelnummer: P0JAC Meld u aan voor een Acer ID en schakel Acer

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be - 1. Aspire-desktopcomputer Gebruikershandleiding

Downloaded from www.vandenborre.be - 1. Aspire-desktopcomputer Gebruikershandleiding - 1 Aspire-desktopcomputer Gebruikershandleiding 2-2013. Alle rechten voorbehouden. Aspire-desktopcomputer Dekt: Towermodellen Deze uitgave: October 2013 Meld u aan voor een Acer ID en schakel Acer externe

Nadere informatie

WD SmartWare -software

WD SmartWare -software WD SmartWare -software Gebruikershandleiding Versie 2.0.x Back-upsoftware WD SmartWare Softwaregebruikershandleiding, Versie 2.0.x WD-service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SONY VAIO VPC-F11Z1E/BI http://nl.yourpdfguides.com/dref/4329591

Uw gebruiksaanwijzing. SONY VAIO VPC-F11Z1E/BI http://nl.yourpdfguides.com/dref/4329591 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

// Mamut Business Software. Updatehandleiding

// Mamut Business Software. Updatehandleiding // Mamut Business Software Updatehandleiding Inhoud Over updates naar een nieuwe versie 3 Back-up maken 6 Update naar de laatste versie 8 Verplaats het programma naar een andere computer/server 15 Zo verplaatst

Nadere informatie

WD SmartWare -software

WD SmartWare -software WD SmartWare -software Gebruikershandleiding Versie 2.4.x WD SmartWare Softwaregebruikershandleiding, Versie 2.4.x Back-upsoftware WD-service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft

Nadere informatie

Stora. Gebruikershandleiding. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 Verenigde Staten. Maart 2011 202-10571-03 v1.0

Stora. Gebruikershandleiding. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 Verenigde Staten. Maart 2011 202-10571-03 v1.0 Stora Gebruikershandleiding 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 Verenigde Staten Maart 2011 202-10571-03 v1.0 2010-2011 NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

My Book Live Gebruikershandleiding. Extern Desktop

My Book Live Gebruikershandleiding. Extern Desktop My Book Live Gebruikershandleiding Extern Desktop WD -service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft u ons dan eerst de kans om dit aan te pakken voordat u dit product retourneert.

Nadere informatie

Nero BackItUp Handleiding

Nero BackItUp Handleiding Nero BackItUp Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De volledige handleiding van Nero BackItUp is auteursrechtelijk beschermd en is eigendom van Nero AG. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG Startersgids Nero BackItUp Ahead Software AG Informatie over copyright en handelsmerken De gebruikershandleiding bij Nero BackItUp en de inhoud hiervan zijn beschermd door midddel van copyright en zijn

Nadere informatie

1 Inleiding... 6 1.1 Wat is Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nieuw in deze versie... 6. 1.2.1 Alternatieven voor de verwijderde functies...

1 Inleiding... 6 1.1 Wat is Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nieuw in deze versie... 6. 1.2.1 Alternatieven voor de verwijderde functies... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 6 1.1 Wat is Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nieuw in deze versie... 6 1.2.1 Alternatieven voor de verwijderde functies... 7 1.3 Systeemvereisten en ondersteunde media...

Nadere informatie

C6 Easy Imaging Total Computer Backup. Gebruikershandleiding

C6 Easy Imaging Total Computer Backup. Gebruikershandleiding C6 Easy Imaging Total Computer Backup Gebruikershandleiding Clickfree en het Clickfree-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Storage Appliance Corporation. Andere productnamen die in

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 2-2014. Alle rechten voorbehouden. Aspire E 17 Serie Dekt: E5-771 / E5-771G / E5-731 / E5-731G / E5-721 Deze uitgave: 05/2014 Meld u aan voor een Acer ID en schakel Acer externe bestanden

Nadere informatie

Bitdefender Total Security 2015 Handleiding

Bitdefender Total Security 2015 Handleiding HANDLEIDING Bitdefender Total Security 2015 Handleiding Publication date 10/17/2014 Copyright 2014 Bitdefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag worden gereproduceerd

Nadere informatie

Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding

Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding HANDLEIDING Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding Publication date 10/17/2014 Copyright 2014 Bitdefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag worden

Nadere informatie

Handleiding. Copyright 2013 Bitdefender

Handleiding. Copyright 2013 Bitdefender Handleiding Copyright 2013 Bitdefender Bitdefender Total Security Handleiding Publication date 07/04/2013 Copyright 2013 Bitdefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit

Nadere informatie

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1 Pagina 1 Online Back up Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Voorwoord.. Blz. 3 Minimale systeemeisen...blz. 4 Installatie van Webcreating Easy Back-Up..Blz. 5 Inloggen..Blz.

Nadere informatie

RTM. Gebruikershandleiding

RTM. Gebruikershandleiding RTM Gebruikershandleiding Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Alle rechten voorbehouden. 'Acronis', 'Acronis Compute with Confidence', 'Acronis Recovery Manager', 'Acronis Secure Zone', Acronis

Nadere informatie

Backup maken. Backup terugzetten. H O O F D S T U K 4 Backup

Backup maken. Backup terugzetten. H O O F D S T U K 4 Backup H O O F D S T U K 4 Backup Om een goede ondersteuning te leveren is het van cruciaal belang dat de gebruiker regelmatig een backup maakt. Volgens de gebruikersvoorwaarden van de software moet de gebruiker

Nadere informatie

CycloAgent v2 Handleiding

CycloAgent v2 Handleiding CycloAgent v2 Handleiding Inhoudsopgave Inleiding...2 De huidige MioShare-desktoptool verwijderen...2 CycloAgent installeren...4 Aanmelden...8 Uw apparaat registreren...8 De registratie van uw apparaat

Nadere informatie

Acer erecovery Management

Acer erecovery Management 1 Acer erecovery Management Acer erecovery Management is een hulpprogramma dat door het softwareteam van Acer werd ontwikkeld en u een eenvoudig, betrouwbaar en veilig middel biedt om uw computer opnieuw

Nadere informatie

WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding

WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding WD-service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft u ons dan eerst de kans om dit te verhelpen voordat u dit product

Nadere informatie