Gebruikershandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding

2 Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar en wordt door Hewlett-Packard Company onder licentie gebruikt. Google en overige handelsmerken zijn eigendom van Google Inc. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten en diensten staan vermeld in de expliciete garantievoorwaarden bij de betreffende producten en diensten. Aan de informatie in deze handleiding kunnen geen aanvullende rechten worden ontleend. HP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technische fouten, drukfouten of weglatingen in deze publicatie. Eerste editie: juni 2013 Artikelnummer van document: Kennisgeving over het product In deze handleiding worden de voorzieningen beschreven die op de meeste modellen beschikbaar zijn. Mogelijk zijn niet alle voorzieningen op uw computer beschikbaar. Softwarevoorwaarden Door het installeren, kopiëren, downloaden of anderszins gebruiken van een softwareproduct dat vooraf op deze computer is geïnstalleerd, bevestigt u dat u gehouden bent aan de voorwaarden van de HP EULA (End User License Agreement). Als u niet akkoord gaat met deze licentievoorwaarden, is uw enige rechtsmogelijkheid om het volledige, ongebruikte product (hardware en software) binnen 14 dagen te retourneren en te verzoeken om restitutie van het aankoopbedrag op grond van het restitutiebeleid dat op de plaats van aankoop geldt. Neem contact op met het lokale verkooppunt (de verkoper) als u meer informatie wilt of als u een verzoek om volledige restitutie van het aankoopbedrag van de computer wilt indienen.

3 Inhoudsopgave 1 De grondbeginselen Android-functies gebruiken... 2 Toetsenbord op het scherm en Spraak zoeken gebruiken... 2 Quick Settings (Snelle instellingen) gebruiken... 2 Beweging typen gebruiken... 3 Schermvergroting gebruiken Navigeren op het scherm Start Apps en widgets gebruiken... 6 Gmail-account toevoegen... 6 Agenda gebruiken... 7 Google Now (Google nu) gebruiken... 7 Klok gebruiken... 7 Apps downloaden... 7 Apps verwijderen Camera's gebruiken... 9 Een foto maken met de camera aan de achterzijde... 9 Een foto maken met de camera aan de voorzijde... 9 Filmpje opnemen... 9 Schermafbeelding maken... 9 Foto's of video's bekijken Foto's afdrukken (basisprocedure) Foto's afdrukken (HP e-print) (alleen bepaalde modellen) Verbinding maken met netwerken Verbinding maken met een draadloos netwerk Verbinding maken met Bluetooth Settings (Instellingen) gebruiken Computer beveiligen Scherm vergrendelen instellen iii

4 Versleutel de computer Back-up maken en terugzetten van uw gegevens Apps, widgets en het besturingssysteem bijwerken Back-up en opnieuw instellen Fabrieksinstellingen herstellen Opstarten via het herstelmenu Het systeem bijwerken met behulp van een OTA-update (over-the-air) Het systeem bijwerken met een op bestanden gebaseerde update Opslag gebruiken Toegang tot tabletopslag met een USB-kabel (alleen bepaalde modellen) Toegang tot externe SD-kaarten of USB-stations Ontkoppelen/verbinding verbreken van externe SD-kaarten of USB-stations Meer hulpmiddelen van HP iv

5 1 De grondbeginselen Volg deze instructies om de computer te gebruiken: OPMERKING: Als u de algemene gebruiksaanwijzing wilt lezen, kunt u de gedrukte poster Installatie-instructies raadplegen die is meegeleverd in de doos bij de computer. 1. Sluit de computer aan op de adapter en sluit de adapter vervolgens aan op een stopcontact. OPMERKING: de tablet. U wordt aangeraden om alleen de adapter te gebruiken die is meegeleverd bij 2. Houd de Aan/Uit-knop op de bovenrand ingedrukt om de computer in te schakelen. Als u de computer voor het eerst inschakelt, wordt er een welkomstscherm weergegeven. 3. Als u een taal wilt selecteren, volgt u de instructies op het scherm. OPMERKING: Bij het instellen en registreren van uw computer moet u een toetsenbordindeling en invoermethode voor uw regio instellen. Toetsenbordindeling of invoermethode voor uw regio instellen: a. Druk op Ctrl+spatiebalk om te schakelen tussen de toetsenbordindelingen of druk op Alt +Shift om te schakelen tussen de invoermethoden. b. Als u de fysieke toetsenbordindeling moet wijzigen, raakt u Setting (Instelling), Language & Input (Taal en invoer) en HP Keyboard (HP toetsenbord) aan. c. Druk op Set up keyboard layouts (Toetsenbordindelingen instellen) bij Physical Keyboard (Fysiek toetsenbord) en selecteer vervolgens het fysieke toetsenbord voor uw regio. 4. Meld u aan met het adres en het wachtwoord van uw Google -account. U kunt dit e- mailadres voor de volgende Google-accounts gebruiken: Gmail YouTube Google Apps AdWords Overige Google-producten Als u nog geen Google-account hebt, kunt u de instructies op het scherm volgen om een account aan te maken. OPMERKING: Als u zich aanmeldt bij een Google-account, worden de -, contact-, agenda- en accountgegevens met de computer gesynchroniseerd. Als u nog andere Googleaccounts hebt, kunt u deze later toevoegen. 1

6 2 Android-functies gebruiken Hier volgt een lijst met algemene functies van Android. Toetsenbord op het scherm en Spraak zoeken gebruiken OPMERKING: Als u het toetsenbord op het scherm wilt weergeven, moet u eerst de onderzijde van het toetsenbord losmaken van de tablet. Als u wilt weten hoe u de onderzijde kunt losmaken, kunt u de gedrukte poster Installatie-instructies raadplegen die is meegeleverd in de doos bij de computer. Als u het toetsenbord op het scherm wilt openen, drukt u op het tekstveld van de zoekbalk bovenin het beginscherm. Typ een of meer trefwoorden en tik op het pictogram Search (Zoeken). Als u Spraak zoeken wilt gebruiken (alleen bepaalde modellen), drukt u op het pictogram Microphone (Microfoon) bovenin het scherm en spreek een of meerdere trefwoorden in. OPMERKING: Het kan voorkomen dat de onderstaande afbeeldingen niet overeenkomen met uw type toetsenbord. Quick Settings (Snelle instellingen) gebruiken Met Quick Settings (Snelle instellingen) hebt u gemakkelijk toegang tot de instellingen van Wi-Fi, kunt u de helderheid van het beeldscherm instellen, het grote menu Settings (Instellingen) openen en nog veel meer. Als u Quick Settings (Snelle instellingen) wilt openen, veegt u vanuit de rechterbovenhoek van het scherm naar beneden en raakt u een van de vakken aan om een bepaalde instelling te openen. 2 Hoofdstuk 2 Android-functies gebruiken

7 Beweging typen gebruiken Met Beweging typen kunt u een woord invoeren zonder uw vinger op te tillen. Zo hoeft u niet elke letter afzonderlijk te typen. U hoeft zich geen zorgen te maken over spaties omdat deze voor u automatisch worden toegevoegd. Schuif met uw vinger over de letters die u wilt typen en til hem na elke woord op. Schermvergroting gebruiken Mensen met een visuele beperking kunnen het beeld op een volledig scherm weergeven door drie keer op het scherm te tikken. U kunt deze functie als volgt inschakelen: 1. Raak achtereenvolgens het pictogram All apps (Alle apps) en Settings (Instellingen) aan. 2. Raak Accessibility (Toegankelijkheid) aan bij System (Systeem) en raak vervolgens Magnification gestures (Gebaren vergroten) aan. Beweging typen gebruiken 3

8 3 Navigeren op het scherm Start Het startscherm is een centrale plaats van waaruit u toegang tot uw gegevens en kunt krijgen, op internet kunt surfen, video's kunt streamen, foto's kunt bekijken en toegang kunt krijgen tot sociale media. OPMERKING: Het kan voorkomen dat de onderstaande afbeelding niet overeenkomt met het beginscherm van uw computer. Veeg vanaf linksboven omlaag om kennisgevingen weer te geven. Veeg vanaf rechtsboven omlaag om Quick Settings (Snelle instellingen) weer te geven. Houd de knop Home (Start) ingedrukt en veeg omhoog naar de cirkelpictogrammen van Google om de kaarten van Google Now (Google nu) weer te geven. Raak een pictogram aan om de handeling uit te voeren die in de tabel wordt beschreven. Pictogram Beschrijving (1) Search (Zoeken) Typ een of meer trefwoorden om met Google te zoeken. OPMERKING: Als u gebruik wilt maken van de zoekfunctie en andere sneltoetsen, moet Google Now (Google nu) worden geactiveerd. (2) Back (Vorige)-Hiermee wordt het vorige scherm geopend. 4 Hoofdstuk 3 Navigeren op het scherm Start

9 Pictogram Beschrijving (3) Home (Start) Hiermee wordt het centrale beginscherm geopend. Als u het beginscherm links of rechts wilt weergeven, veegt u naar links of rechts. Druk op het pictogram Home (Start) om snel terug te keren naar het beginscherm. (4) Recent apps (Recente apps) Hiermee wordt een lijst geopend met apps die u onlangs hebt gebruikt. Als u een app wilt openen, raakt u deze aan. Als u een 'staande' app uit de lijst wilt verwijderen, veegt u deze naar links of rechts. Een 'liggende' app kunt u verwijderen door omhoog of omlaag te vegen. (5) All apps (Alle apps) Hiermee wordt de lijst met alle apps weergegeven. Tik op het tabblad Widgets om alle widgets weer te geven. (6) Voice search (Spraak zoeken) (alleen bepaalde modellen) Raak het pictogram Microphone (Microfoon) aan en spreek een of meerdere trefwoorden in voor de zoekfunctie van Google. 5

10 4 Apps en widgets gebruiken OPMERKING: Het kan voorkomen dat Google-toepassingen zoals Gmail of Google Now (Google nu) in bepaalde regio's niet beschikbaar zijn. Apps zijn snelkoppelingen die op het beginscherm worden geplaatst om toepassingen te openen die op de computer zijn geïnstalleerd. Als u alle apps wilt weergeven, raakt u All apps (Alle apps) aan in het vak Favorieten in het beginscherm. Als u een app wilt openen, drukt u op het pictogram van de app. Als u een toepassing wilt toevoegen aan het beginscherm, blijft u het pictogram aanraken en verplaatst u dit naar de gewenste locatie. Als u een app wilt verwijderen van het beginscherm, blijft u het pictogram aanraken en sleept u het naar het pictogram Remove (Verwijderen) bovenin het scherm. OPMERKING: Het pictogram Remove (Verwijderen) wordt pas weergegeven zodra u een pictogram ingedrukt houdt. Een widget is een app met een speciale functionaliteit die inhoud weergeeft en die regelmatig wordt bijgewerkt. U kunt de bijgewerkte inhoud weergeven en verschuiven zonder de widget te openen. Als u alle widgets wilt weergeven, raakt u achtereenvolgens All Apps (Alle apps) en het tabblad Widgets aan. Voorbeeld van widgets zijn de analoge klok die de tijd aangeeft en de batterijwidget die de batterijstatus weergeeft van de tablet en de basis. Als u een widget wilt openen, raakt u het pictogram aan. Als u een widget wilt toevoegen aan het beginscherm, blijft u het pictogram aanraken en schuift u het naar de gewenste locatie. Als u een widget van het beginscherm wilt verwijderen, houdt u de widget ingedrukt en sleept u het naar het pictogram Remove (Verwijderen) bovenin het scherm. OPMERKING: Het pictogram Remove (Verwijderen) wordt pas weergegeven zodra u de widget ingedrukt houdt. Als u de grootte van een widget wilt wijzigen, raakt u de widget aan en laat u deze los zodat Grootte van frame wijzigen verschijnt. Gmail-account toevoegen 1. Raak achtereenvolgens het pictogram All apps (Alle apps) en Settings (Instellingen) aan. 2. Raak Add account (Account toevoegen) aan bij ACCOUNTS. 3. Selecteer Google en volg daarna de instructies op het scherm. 4. Als u uw Gmail wilt openen, raakt u het pictogram Gmail aan in het beginscherm of in het scherm All Apps (Alle apps). 6 Hoofdstuk 4 Apps en widgets gebruiken

11 Agenda gebruiken Als u de agenda wilt openen, raakt u het pictogram Calendar (Agenda) aan in het beginscherm of in het scherm All Apps (Alle apps). Als u de app Calendar (Agenda) wilt toevoegen aan het beginscherm, houdt u het pictogram Calendar (Agenda) ingedrukt tot het in het beginscherm verschijnt. OPMERKING: Wanneer u een Google-account toevoegt, worden de , agenda en contactpersonen die aan het account gekoppeld zijn automatisch gesynchroniseerd. Google Now (Google nu) gebruiken Google Now (Google nu) gebruikt het tijdstip van de dag, uw huidige locatie en uw locatiegeschiedenis om informatie weer te geven over de reistijd tussen uw huis en uw werk. De gegevens van andere Google-producten zoals de webgeschiedenis of uw agenda worden gebruikt om de afspraakherinneringen, plattegronden, sportuitslagen en vluchtstatus weer te geven. Als u Google Now (Google nu) wilt activeren, houdt u de knop Home (Start) ingedrukt, veegt u omhoog naar het cirkelpictogram van Google en volgt u de instructies op het scherm. Als u kaarten van Google Now (Google nu) wilt weergeven, houdt u de knop Home (Start) ingedrukt, veegt u omhoog naar het cirkelpictogram van Google en volgt u de instructies op het scherm. Klok gebruiken Raak de widget Clock (Klok) aan in het beginscherm of raak achtereenvolgens de pictogrammen All apps (Alle apps) en Clock (Klok). Als u de Clock (Klok) wilt toevoegen aan het beginscherm, houdt u het pictogram Clock (Klok) ingedrukt tot deze in het beginscherm verschijnt. Als u een alarm wilt toevoegen, raakt u het pictogram Clock (Klok), raakt u Set alarm (Alarm instellen) aan en volgt u de instructies op in het scherm. Wanneer u klaar bent met, raakt u Done (Gereed) aan. Apps downloaden In Google Play Store kunt u apps, muziek, boeken, spelletjes en nog veel meer downloaden (alleen bepaalde modellen). OPMERKING: uitgefilterd. Apps die niet compatibel zijn met uw systeem worden er door Google Play 1. Raak het pictogram All Apps (Alle apps) aan en raak vervolgens Play Store aan. 2. Raak een categorie aan. of Tik op het pictogram Search (Zoeken) en typ een trefwoord in het zoekvak. 3. Volg de instructies op het scherm. Agenda gebruiken 7

12 Apps verwijderen 1. Raak achtereenvolgens de pictogrammen All apps (Alle apps) en Settings (Instellingen) aan. 2. Raak bij DEVICE (APPARAAT) achtereenvolgens Storage (Opslag) en Apps aan. 3. Raak de app aan die u wilt verwijderen en raak Uninstall (Verwijderen) aan. OPMERKING: Sommige apps kunnen niet worden verwijderd en moeten in plaats daarvan worden uitgeschakeld. 4. Raak achtereenvolgens OK en wederom OK aan. 8 Hoofdstuk 4 Apps en widgets gebruiken

13 5 Camera's gebruiken Maak een foto met de camera aan de achterzijde en neem een foto van uzelf of maak schermafbeeldingen met de camera aan de voorzijde. Een foto maken met de camera aan de achterzijde 1. Als u de camera-app wilt openen, raakt u achtereenvolgens de pictogrammen All Apps (Alle apps) en HP Camera (HP camera) aan. 2. Stel scherp op het onderwerp en raak de blauwe cirkel aan om de foto te maken. De foto wordt opgeslagen in de Galerie. Een foto maken met de camera aan de voorzijde Om een foto met de camera voor te nemen, drukt u in de modus 'liggend' op de cirkel boven de blauwe cirkel, drukt u op het draaiende camerapictogram en drukt u vervolgens op de blauwe cirkel om een foto te nemen. De foto wordt opgeslagen in de Galerie. OPMERKING: Filmpje opnemen Met de camera aan de voorzijde kunt u ook een foto van uzelf maken. 1. Als u de camera-app wilt openen, raakt u achtereenvolgens de pictogrammen All apps (Alle apps) en HP Camera (HP camera) aan. 2. Als u een filmpje op wilt opnemen, raakt u in de 'liggende' modus het pictogram Videocamera aan onder de blauwe cirkel. De blauwe cirkel wordt rood. 3. Raak de rode cirkel aan om het opnemen te starten. 4. Raak opnieuw de rode cirkel aan om het opnemen te beëindigen. Het filmpje wordt opgeslagen in de Gallery (Galerie). Schermafbeelding maken Druk gelijktijdig op de aan/uit-knop en de knop Volume lager. De schermafbeelding wordt opgeslagen in de Gallery (Galerie). OPMERKING: U kunt ook op de knop prt sc (print screen) op het toetsenbord drukken om een schermafbeelding te maken. Een foto maken met de camera aan de achterzijde 9

14 Foto's of video's bekijken Om de foto's in uw Gallery (Galerie) weer te geven, drukt u op het pictogram All apps (Alle apps) en vervolgens op het pictogram Gallery (Galerie). Als u een foto wilt verwijderen, raakt u de foto's en het pictogram Menu in de rechterbovenhoek van het scherm aan en selecteert u Delete (Verwijderen). Als u meerdere foto's wilt verwijderen, houdt u één foto ingedrukt, raakt u meerdere foto's aan en raakt u het pictogram Remove (Verwijderen) in de rechterbovenhoek van het scherm aan. OPMERKING: U kunt foto's ook weergeven in de HP mediaspeler. Foto's afdrukken (basisprocedure) 1. Raak achtereenvolgens de pictogrammen All Apps (Alle apps) en Gallery (Galerie) aan. 2. Selecteer de foto door deze aan te raken, raak het pictogram Menu in de rechterbovenhoek aan en raak Print (Afdrukken) aan. 3. Als u de afdrukfunctie voor het eerst gebruikt, volgt u de instructies op het scherm om een printer te selecteren. 4. Selecteer het aantal exemplaren. 5. Als u opties wilt selecteren, raakt u de pijl omlaag aan en volgt u de instructies op het scherm. 6. Raak Print (Afdrukken) aan. Er wordt een bericht weergegeven met de afdrukstatus. Foto's afdrukken (HP e-print) (alleen bepaalde modellen) Met Activate HP e-print (HP e-print activeren) kunt u rechtstreeks afdrukken vanaf een printer met HP e-print. Raadpleeg voor meer informatie. 1. Raak achtereenvolgens de pictogrammen All apps (Alle apps) en HP eprint aan, volg de instructies op het scherm en raak Activate (Activeren) aan. Er wordt een activeringscode gestuurd naar het adres dat u hebt ingevoerd. 2. Raak achtereenvolgens de pictogrammen All apps (Alle apps) en HP eprint aan, voer de activeringscode in en raak Activate (Activeren) aan. 10 Hoofdstuk 5 Camera's gebruiken

15 6 Verbinding maken met netwerken In het volgende gedeelte wordt uitgelegd hoe u verbinding maakt met netwerken. Verbinding maken met een draadloos netwerk Surf op internet, lees uw of voer andere online-werkzaamheden uit. OPMERKING: Om verbinding met internet te kunnen maken, moet u verbinding hebben met een draadloos netwerk. 1. Om verbinding te maken met een draadloos netwerk drukt u op het pictogram All apps (Alle apps) en daarna op Settings (Instellingen). 2. Zorg dat Wi-Fi bij WIRELESS & NETWORKS (DRAADLOZE COMMUNICATIE EN NETWERKEN) is ingeschakeld. 3. Raak achtereenvolgens Wi-Fi en een van de beschikbare netwerken die worden weergegeven aan. 4. Typ de beveiligingssleutel als die vereist is en druk vervolgens op Connect (Verbinding maken). OPMERKING: Als u een draadloos netwerk wilt verwijderen waar u eerder verbinding mee hebt gemaakt, raakt u achtereenvolgens de naam van het netwerk en Forget (Vergeten) aan. Verbinding maken met Bluetooth U kunt een Bluetooth-apparaat zoals een headset, toetsenbord of muis aan uw computer koppelen. 1. Als u verbinding wilt maken met een Bluetooth-apparaat, schakelt u het Bluetooth-apparaat in. 2. Raak achtereenvolgens het pictogram All apps (Alle apps) en Settings (Instellingen) aan. 3. Schakel bij WIRELESS & NETWORKS (DRAADLOZE COMMUNICATIE EN NETWERKEN) Bluetooth in en raak Bluetooth aan. 4. Raak de naam van het apparaat aan zodat deze zichtbaar wordt voor alle Bluetooth-apparaten in de buurt. 5. Als u op zoek wilt gaan naar beschikbare Bluetooth-apparaten, raakt u SEARCH FOR DEVICES (ZOEKEN NAAR APPARATEN) aan. 6. Raak het apparaat aan en volg de instructies op het scherm om het apparaat te koppelen. OPMERKING: Als u Bluetooth niet gebruikt, dient u deze uit te schakelen. Zo gaat de accu zo lang mogelijk mee. Verbinding maken met een draadloos netwerk 11

16 7 Settings (Instellingen) gebruiken Settings (Instellingen) kunt u gebruiken om verbinding te maken met een netwerk, voorkeuren in te stellen en informatie over uw computer te zoeken. Als u Settings (Instellingen) wilt openen, raakt u het pictogram All apps (Alle apps) aan en raakt u Settings (Instellingen) aan. of Veeg vanuit de rechterbovenhoek omlaag en raak het pictogram Settings (Instellingen) aan. De volgende categorieën worden weergegeven: WIRELESS & NETWORKS (DRAADLOZE COMMUNICATIE EN NETWERKEN) Wi-Fi Wi-Fi in- en uitschakelen en verbinding maken met een draadloos netwerk zodat u uw kunt checken, op internet kunt zoeken of websites met sociale media kunt bekijken. Wireless Display (Draadloos scherm)-hiermee kunt u audio en video vanaf uw apparaat naar een Miracast-gecertificeerd draadloos scherm of adapter. Bluetooth Bluetooth in- of uitschakelen en een Bluetooth-apparaat zoals een headset of toetsenbord aan de computer koppelen. Data usage (Dataverbruik) Hiermee kunt u een grafiek weergeven met data die in een bepaalde periode verbruikt zijn. Tevens kunt u het dataverbruik van alle geïnstalleerde apps inzien. Meer... Vliegtuigmodus in- of uitschakelen. APPARAAT OPMERKING: uw systeem. Sommige instellingen zijn mogelijk niet van toepassing op de configuratie van Sound (Geluid) Volumes en Default notification (Standaardberichtgeving) aanpassen en Touch sounds (Geluiden aanraken) en Screen lock sound (Schermvergrendeling geluid) in- of uitschakelen. DTS Sound+ (DTS-geluid+) DTS Sound+ (DTS-geluid+) in- of uitschakelen en Music (Muziek), Movie (Film) of Voice (Spraak) selecteren. Display (Beeldscherm) Brightness (Helderheid), Wallpaper (Achtergrond), Sleep (Slaapstand) en Font size (Tekengrootte) aanpassen. HDMI Stereoscopische 3D-uitvoer via een HDMI-aansluiting aanpassen. Storage (Opslag) Weergave van beschikbare ruimte in een computergeheugen en SD kaartgeheugen. Battery (Accu) Weergave van acculadingspercentage en accuverbruik door verschillende functies. Apps Weergave van apps die gedownload zijn en uitgevoerd worden. Raak de app aan om gegevens te bekijken of een app te verwijderen. Users (Gebruikers) Gebruikersinformatie bekijken. 12 Hoofdstuk 7 Settings (Instellingen) gebruiken

17 PERSONAL (PERSOONLIJK) Locaties bekijken en beveiliging, taal, toetsenbord en voorkeuren voor back-up instellen. Location services (Locatieservices) Location (Locatie) in- of uitschakelen. Beveiliging Voorkeuren instellen voor SCREEN SECURITY (SCHERMBEVEILIGING), PASSWORDS, DEVICE ADMINISTRATION (WACHTWOORDEN, APPARAATBEHEER, ENCRYPTION (VERSLEUTELING) en CREDENTIAL STORAGE (OPSLAG VAN REFERENTIES). Language and input (Taal en invoerlade) Voorkeuren instellen voor LANGUAGE (TAAL), KEYBOARD & INPUT METHODS (TOETSENBORD EN INVOERMETHODEN), PHYSICAL KEYBOARD (FYSIEK TOETSENBORD), SPEECH (SPRAAK) en MOUSE/ TRACKPAD (MUIS/TRACKPAD). Backup and reset (Back-up en opnieuw instellen) Voorkeuren instellen voor BACKUP & RESTORE (BACK-UP MAKEN EN TERUGZETTEN) en herstel de fabrieksinstellingen. OPMERKING: Fabrieksinstellingen herstellen is beschikbaar bij PERSONAL DATA (PERSOONLIJKE GEGEVENS). ACCOUNTS Bestaande accounts worden weergegeven. Add an account or another type of account ( account of ander soort account toevoegen)-bij ACCOUNTS raakt u + Add account (Account toevoegen) aan en volgt u de instructies op het scherm. Sync an account (Account synchroniseren)-bij ACCOUNTS raakt u de naam van het account aan. Raak opnieuw de naam van het account aan, selecteer de items die u wilt synchroniseren, raak het pictogram Menu in de rechterbovenhoek van het scherm aan en raak Sync now (Nu synchroniseren) aan. Remove an account (Een account verwijderen)-bij ACCOUNTS raakt u de naam van het account aan. Raak opnieuw de naam van het account aan, raak het pictogram Menu in de rechterbovenhoek van het scherm aan en raak Remove account (Account verwijderen) aan. SYSTEM (SYSTEEM) OPMERKING: uw systeem. Sommige instellingen zijn mogelijk niet van toepassing op de configuratie van Date & time (Datum en tijd)-automatic date & time (Automatische datum en tijd) in- of uitschakelen en voorkeuren voor tijdzone, tijd- en datumnotatie selecteren. Toegankelijkheid-TalkBack, Large text (Grote tekst), Auto-rotate screen (Scherm Automatisch draaien), Speak passwords (Wachtwoorden inspreken), Text-to-speech output (Uitvoer van tekst naar spraak), Touch & hold delay (Vertraging ingedrukt houden) en Enhance web accessibility (Webtoegankelijkheid verbeteren) in- of uitschakelen. About tablet (Informatie over de tablet)-bevat informatie over de softwareversie en juridische informatie over de computer. 13

18 8 Computer beveiligen Selecteer een schermvergrendelingsmethode om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw computergegevens. Als u de computer goed wilt beveiligen, kunt u overwegen om de computergegevens te versleutelen. Scherm vergrendelen instellen 1. Als u Settings (Instellingen) wilt openen, raakt u het pictogram All apps (Alle apps) aan en raakt u Settings (Instellingen) aan. 2. Bij PERSONAL (PERSOONLIJK) raakt u Security (Beveiliging) aan en bij SCREEN SECURITY (SCHERMBEVEILIGING) raakt u Screen lock (Scherm vergrendelen) aan. 3. Bij Choose screen lock (Schermvergrendeling kiezen) selecteert u een van de volgende soorten scherm vergrendeling en volgt u de instructies op het scherm. OPMERKING: Als u eerder een schermvergrendeling hebt ingesteld, moet u het scherm ontgrendelen voordat u de vergrendelingsinstellingen aanpast. Slide (Schuiven)-Ontgrendel het scherm door in een willekeurige richting te vegen. Password (Wachtwoord)-Voer vier of meer letters of cijfers in. Als u een sterk wachtwoord selecteert, biedt deze optie de beste bescherming. Pin (Pincode)-Voer vier of meer cijfers in om het scherm te ontgrendelen. Pattern (Patroon)-Teken een eenvoudig patroon om het scherm te ontgrendelen. 4. In Owner info (Eigenaar-info) voert u de tekst in die moet worden weergegeven wanneer het scherm is vergrendeld. Versleutel de computer VOORZICHTIG: De versleuteling kan niet worden teruggedraaid. U dient de fabrieksinstellingen te herstellen. Al uw gegevens worden dan gewist. Om extra bescherming te bieden bij diefstal kunt u al uw gegevens, zoals accounts, appgegevens, muziek en andere media en gedownloade informatie versleutelen. Als u de computer versleutelt, moet u een pincode/wachtwoord invoeren om de computer te ontsleutelen op het moment dat u de computer inschakelt. VOORZICHTIG: Het versleutelen kan een uur of langer duren. Als het versleutelingsproces wordt onderbroken, gaan er gegevens verloren. 1. Stel een pincode/wachtwoord in voor de schermvergrendeling. 2. Laad de accu op. 3. Als u de Instellingen wilt openen, raakt u het pictogram All Apps (Alle apps) aan en raakt u Settings (Instellingen) aan. 14 Hoofdstuk 8 Computer beveiligen

19 4. Bij PERSONAL (PERSOONLIJK) raakt u Security (Beveiliging) aan en bij Encryption (Versleuteling) raakt u Encrypt tablet (Tablet versleutelen) aan. OPMERKING: Lees de informatie over versleuteling goed door. De knop Tablet versleutelen is niet beschikbaar als de accu niet is opgeladen of de computer niet is aangesloten. Als u besluit om de computer niet te versleutelen, raakt u de knop Back (Terug) aan. 5. Voer de pincode/wachtwoord in van de schermvergrendeling en raak Continue (Doorgaan) aan. 6. Raak Encrypt tablet (Tablet versleutelen) opnieuw aan. Tijdens het versleutelen wordt de voortgang weergegeven. Wanneer de versleuteling is voltooid, moet u de pincode/wachtwoord invoeren. Ook wanneer u de computer inschakelt moet u de pincode/wachtwoord invoeren. Versleutel de computer 15

20 9 Back-up maken en terugzetten van uw gegevens U kunt een back-up maken van uw gegevens en deze herstellen met behulp van de volgende methoden. Apps, widgets en het besturingssysteem bijwerken HP raadt u aan om de apps, widgets en het besturingssysteem regelmatig bij te werken naar de meest recente versies. Met updates worden problemen opgelost en worden nieuwe functies en opties op de tablet geïnstalleerd. De techniek staat niet stil. Als u de apps, widgets en het besturingssysteem bijwerkt kan de tablet gebruikmaken van de nieuwste technologie. Zo werken oudere apps en widgets bijvoorbeeld niet goed op het nieuwste besturingssysteem. Ga naar de Google Play Store om de nieuwste versies van HP en apps en widgets van andere fabrikanten te downloaden. In het besturingssysteem worden systeemupdates automatisch gedownload en krijgt u een melding wanneer de updates geïnstalleerd kunnen worden. Als u het besturingssysteem handmatig wilt bijwerken, gaat u naar U kunt ook voorkeuren instellen voor het maken van een back-up en het herstellen van uw gegevens in het geval van verlies. Back-up en opnieuw instellen 1. Zet de computer uit en sluit de wisselstroomadapter aan. 2. Als u Settings (Instellingen) wilt openen, raakt u het pictogram All apps (Alle apps) aan en raakt u Settings (Instellingen) aan. 3. Bij PERSONAL (PERSOONLIJK) raakt u Backup & reset (Back-up en opnieuw instellen). 4. Selecteer een van de volgende opties: Back up my data (Een back-up van mijn gegevens maken)-selecteer het selectievakje om een back-up te maken van appgegevens, Wi-Fi-wachtwoorden en andere instellingen op de servers van Google. Back-up account (Een back-up van mijn account maken)-selecteer een Googleaccount waar u een back-up van wilt maken. Automatic restore (Automatisch herstellen)-selecteer het selectievakje om instellingen en gegevens waar een back-up van is gemaakt te herstellen wanneer een app wordt teruggeplaatst. 16 Hoofdstuk 9 Back-up maken en terugzetten van uw gegevens

21 Fabrieksinstellingen herstellen VOORZICHTIG: Bij deze procedure worden alle gegevens die u aan de computer hebt toegevoegd verwijderd. Maak indien mogelijk een back-up van al uw persoonlijke gegevens voordat u deze procedure uitvoert. U kunt de fabrieksinstellingen als volgt herstellen: 1. Zet de computer uit en sluit de wisselstroomadapter aan. 2. Als u Settings (Instellingen) wilt openen, raakt u het pictogram All apps (Alle apps) aan en raakt u Settings (Instellingen) aan. 3. Bij PERSONAL (PERSOONLIJK) raakt u Backup & reset (Back-up en opnieuw instellen). 4. Bij PERSONAL DATA (PERSOONLIJKE GEGEVENS) selecteert u Fabrieksinstellingen herstellen en volgt u de instructies op het scherm. Opstarten via het herstelmenu Als de computer niet op kan starten in Windows, kunt u een systeemherstel uitvoeren door het Herstelmenu direct te openen. 1. Zet de computer uit en sluit de wisselstroomadapter aan. 2. Als u op wilt starten in het Herstelmenu, houdt u de toets Volume omlaag ingedrukt en drukt u op de toets Aan/uit. 3. Druk op de knop Volume omhoog of Volume omlaag om wipe data/factory reset (gegevens wissen/fabrieksinstellingen terugzetten te markeren en druk op de Aan/Uit-knop om de keuze te bevestigen. 4. Druk op de knop Volume omhoog of Volume omlaag om Yes delete all user data (Ja - alle gebruikersgegevens verwijderen) en druk op de Aan/Uit-knop om de keuze te bevestigen. 5. Druk op de knop Volume omhoog of Volume omlaag om reboot system now (systeem nu opnieuw opstarten) te markeren en druk op de Aan/Uit-knop om de keuze te bevestigen. Het systeem bijwerken met behulp van een OTA-update (over-the-air) 1. Zet de computer uit en sluit de wisselstroomadapter aan. 2. Schakel de computer in en maak verbinding met internet. 3. Als u Settings (Instellingen) wilt openen, raakt u het pictogram All Apps (Alle apps) aan en raakt u Settings (Instellingen) aan. 4. Bij About tablet (Informatie over tablet) raakt u achtereenvolgens System updates (Systeemupdates) en Check now (Nu controleren). 5. Volg de instructies op het scherm om het proces te voltooien. Wanneer de updates worden toegepast, start het systeem opnieuw op. Fabrieksinstellingen herstellen 17

Acer Iconia Modelnummer:... Serienummer*:... Aankoopdatum:... Plaats van aankoop:...

Acer Iconia Modelnummer:... Serienummer*:... Aankoopdatum:... Plaats van aankoop:... 2 2013. Alle rechten voorbehouden. Acer Iconia -gebruikershandleiding Model: A3-A10 Deze uitgave: 10/2013 Acer Iconia Modelnummer:... Serienummer*:... Aankoopdatum:... Plaats van aankoop:... * Opmerking:

Nadere informatie

Handboek. Voor Android TM mobile technology platform 4.1

Handboek. Voor Android TM mobile technology platform 4.1 Handboek Voor Android TM mobile technology platform 4.1 Copyright 2012 Google Inc. Alle rechten voorbehouden. Editie 1.01 Google, Android, Gmail, Google Maps, Chrome, Nexus 7, Google Play, YouTube, Google+,

Nadere informatie

KPN Smart 400. Gebruikershandleiding

KPN Smart 400. Gebruikershandleiding KPN Smart 400 Gebruikershandleiding 1 Over deze handleiding Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor deze mobiele telefoon van ZTE. Lees en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik om het toestel

Nadere informatie

SM-G920F. Gebruiksaanwijzing

SM-G920F. Gebruiksaanwijzing SM-G920F Gebruiksaanwijzing Dutch. 03/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Inhoud Basisfuncties 4 Lees dit eerst 5 Inhoud van de verpakking 6 Indeling van het apparaat 8 SIM- of USIM-kaart 10 Batterij 14 Het

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 1 2012. Alle rechten voorbehouden. Acer ICONIA TAB Gebruikershandleiding Model: A510 Eerste uitgave: 3/2012 Versie: 1.1 Acer ICONIA TAB Modelnummer: Serienummer*: Aankoopdatum: Plaats

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Smart 4 power Sommige diensten en apps zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar. Vraag in de winkel naar de details. Android is een handelsmerk van Google Inc. De Androidrobot

Nadere informatie

Smart 4 mini Gebruikershandleiding

Smart 4 mini Gebruikershandleiding Smart 4 mini Gebruikershandleiding Sommige diensten en apps zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen. Vraag meer informatie hierover in de winkel. Android is een handelsmerk van Google Inc. De Androidrobot

Nadere informatie

IdeaTab A2109A-F. Gebruikershandleiding V1.0

IdeaTab A2109A-F. Gebruikershandleiding V1.0 IdeaTab A2109A-F Gebruikershandleiding V1.0 Lees a.u.b. voor gebruik de veiligheidsmaatregelen en belangrijke opmerkingen in de bijgeleverde handleiding. Hoofdstuk 01 Overzicht van IdeaTab A2109A-F 1-1

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 1 2011 Alle rechten voorbehouden Acer ICONIA TAB Gebruikershandleiding Model: A500 Eerste uitgave: 03/2011 Acer ICONIA TAB Modelnummer: Serienummer: Aankoopdatum: Plaats van aankoop:

Nadere informatie

Uw HTC Flyer Handleiding

Uw HTC Flyer Handleiding Uw HTC Flyer Handleiding 2 Inhoud Inhoud Aan de slag Inhoud van doos 8 HTC Flyer 8 Bovenkap 10 SIM-kaart 11 Geheugenkaart 12 Batterij 13 Het toestel in- of uitschakelen. 14 Uw pincode invoeren 14 Vingerbewegingen

Nadere informatie

Uw HTC Rhyme Uitgebreide Handleiding

Uw HTC Rhyme Uitgebreide Handleiding Uw HTC Rhyme Uitgebreide Handleiding 2 Inhoud Inhoud Aan de slag Inhoud van de doos 8 HTC Rhyme 9 Achterklep 11 SIM-kaart 13 Geheugenkaart 13 Batterij 15 Het toestel in- of uitschakelen. 16 Uw pincode

Nadere informatie

ASUS tablet GEBRUIKERSHANDLEIDING

ASUS tablet GEBRUIKERSHANDLEIDING ASUS tablet GEBRUIKERSHANDLEIDING DU9028 Juni 2014 Eerste editie 2 Inhoudsopgave In deze handleiding gebruikte conventies...9 Zorg en veiligheid... 10 Richtlijnen...10 Goede verwijdering...11 1 Bereid

Nadere informatie

Uw HTC EVO 3D Handleiding

Uw HTC EVO 3D Handleiding Uw HTC EVO 3D Handleiding 2 Inhoud Inhoud Aan de slag Inhoud van doos 8 HTC EVO 3D 8 Achterklep 10 SIM-kaart 11 Geheugenkaart 12 Batterij 13 Het toestel in- of uitschakelen. 16 Uw pincode invoeren 16 Vingerbewegingen

Nadere informatie

Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone. Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2

Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone. Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone English Inhoudsopgave Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 1.0 Product Introductie... 3 1.1 Knoppen en aansluitingen...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Acer S500 Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding. Acer S500 Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Acer S500 Gebruikershandleiding 2012 Alle rechten voorbehouden Acer Liquid Smartphone Gebruikershandleiding Model: S500 Eerste uitgave: 08/2012 Acer Liquid Smartphone Modelnummer:

Nadere informatie

Uw HTC Desire S Handleiding

Uw HTC Desire S Handleiding Uw HTC Desire S Handleiding 2 Inhoud Inhoud Aan de slag Inhoud van doos 8 Uw telefoon 8 Onderkant 10 Klep batterijvak 12 SIM-kaart 13 Geheugenkaart 14 Batterij 15 De telefoon in- of uitschakelen 18 Uw

Nadere informatie

MeMO Pad Gebruikershandleiding

MeMO Pad Gebruikershandleiding MeMO Pad Gebruikershandleiding ASUS doet zijn best om milieuvriendelijke producten en verpakkingsmaterialen te maken uit belang van de gezondheid van de consument terwijl de invloed op het milieu minimaal

Nadere informatie

SM-G530FZ. Gebruiksaanwijzing. Dutch. 01/2015. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-G530FZ. Gebruiksaanwijzing. Dutch. 01/2015. Rev.1.0. www.samsung.com SM-G530FZ Gebruiksaanwijzing Dutch. 01/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Inhoud Lees dit eerst Aan de slag 6 Inhoud van de verpakking 7 Indeling van het apparaat 9 De SIM- of USIM-kaart en de batterij gebruiken

Nadere informatie

Communiceren Surfen Foto's en video's. Veiligheid

Communiceren Surfen Foto's en video's. Veiligheid Moto G afb In het kort Start t Startscherm en apps Beheren en aanpassen Bellen Contacten Berichten E-mail Typen Communiceren Surfen Foto's en video's Muziek Boeken Games Locatie catievaststellen en navigeren

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding ST23i/ST23a miro Inhoudsopgave Belangrijke informatie...6 Android wat en waarom?...7 Toepassingen...7 Aan de slag...8 Assembleren...8 De telefoon in- en uitschakelen...10 Installatiehandleiding...10

Nadere informatie

Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC

Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC Lees dit voordat u verder gaat. Veiligheidsmaatregelen Lees de veiligheidsmaatregelen zorgvuldig door, zodat u zeker weet hoe u uw mobiele telefoon correct

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Xperia Z2 D6502/D6503 Inhoudsopgave Aan de slag... 7 Over deze handleiding...7 Overzicht...7 In elkaar zetten...8 Uw apparaat voor de eerste keer inschakelen... 10 Waarom heb ik een

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP IPAQ 110 CLASSIC HANDHELD http://nl.yourpdfguides.com/dref/893021

Uw gebruiksaanwijzing. HP IPAQ 110 CLASSIC HANDHELD http://nl.yourpdfguides.com/dref/893021 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP IPAQ 110 CLASSIC HANDHELD. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP IPAQ 110 CLASSIC HANDHELD in de

Nadere informatie

Xperia S Gebruikershandleiding

Xperia S Gebruikershandleiding Xperia S Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke informatie...7 Android wat en waarom?...8 Toepassingen...8 Aan de slag...9 Assembleren...9 De telefoon in- en uitschakelen...10 Schermvergrendeling...10

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Xperia L C2105/C2104 Inhoudsopgave Xperia L Gebruikershandleiding...6 Aan de slag...7 Over deze gebruikershandleiding...7 Wat is Android?...7 Overzicht van de telefoon...7 Assembleren...8

Nadere informatie

GT-P7500. Gebruiksaanwijzing

GT-P7500. Gebruiksaanwijzing GT-P7500 Gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Gefeliciteerd met uw aankoop van de Samsung P7500. Met dit krachtige apparaat, dat u overal kunt gebruiken, hebt u het beste van het internet- en

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide

Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-V700 MFL68506209 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken mogelijk

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be - 1. Aspire-desktopcomputer Gebruikershandleiding

Downloaded from www.vandenborre.be - 1. Aspire-desktopcomputer Gebruikershandleiding - 1 Aspire-desktopcomputer Gebruikershandleiding 2-2013. Alle rechten voorbehouden. Aspire-desktopcomputer Dekt: Towermodellen Deze uitgave: October 2013 Meld u aan voor een Acer ID en schakel Acer externe

Nadere informatie

TR9015. Android 4.0. Handleiding

TR9015. Android 4.0. Handleiding TR9015 Android 4.0 Handleiding INHOUD 1. Welkom 3 2. Belangrijke waarschuwingen 3 3. Toetsen en functies 4 4. Voor gebruik 5 4.1. Tablet aansluiten op een computer 5 4.2. Uw tablet aan- en uitzetten 5

Nadere informatie

ASUS Transformer Pad Gebruikershandleiding

ASUS Transformer Pad Gebruikershandleiding ASUS Transformer Pad Gebruikershandleiding DU7360 TF300T/ TF300TG/ TF300TL Uw batterijen opladen Als u wilt werken op batterijvermogen, moet u ervoor zorgen dat de batterijdoos volledig is opgeladen en

Nadere informatie