Haalbaarheid van een collectieve energie + CO2 voorziening voor glastuinbouwbedrijven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Haalbaarheid van een collectieve energie + CO2 voorziening voor glastuinbouwbedrijven"

Transcriptie

1 05/05/2015 Haalbaarheid van een collectieve energie + CO2 voorziening voor glastuinbouwbedrijven Dries Vos, Mathias Coomans

2 Inhoud 1. Inleiding 2. Aannames 3. Collectieve stookplaats met als warmteproductie: a) WKK s + gasketel b) WKK s + thermische zonnecollectoren + gasketel c) WKK s + diepe geothermie + gasketel d) WKK s + restwarmte + gasketel 4. Conclusies 05/05/2015 2

3 1. Inleiding» Onafhankelijke onderzoeksorganisatie» Energie, leefmilieu, aardobservatie en materialen (overheid + industrie)» Energietechnologie» MIP 2+3, Balmatt, Geskas, Smartkas,» Milieu Risico & Gezondheid» Emissiemetingen en selectie van emissie reducerende technieken voor industrie en Vlaamse overheid» Kenniscentrum Glastuinbouw» Aanspreekpunt glastuinbouwsector» WKK (wetgeving, energiemarkt)» Duurzaam Energiegebruik (klimaatregeling, energiebesparende maatregelen)» Economische analyses van investeringen»» Kennis- en adviescentrum, Smartkas, GlasReg, VEA, 05/05/2015 3

4 1. Inleiding Opdracht» Technische en economische haalbaarheid onderzoeken van een collectieve stookplaats op basis van:» WKK + gasketels» WKK + thermische zonnecollectoren + gasketels» WKK + diepe geothermie + gasketels» WKK + restwarmte + gasketels Aanpak» Bepaling referentiecase: decentrale energie + CO2 voorziening met behulp van WKK s» Bepaling alternatieve cases met collectieve energie + CO2 voorziening» Vergelijking tussen decentrale en centrale energievoorziening 05/05/2015 4

5 1. Inleiding Warmtenet:» Transport van warmte van producent naar consument» Ondergrondse staal-pur-pe leidingen» Aanvoerleiding op hoge temperatuur en druk» Retourleiding op lage temperatuur en druk» Grootte orde maten: DN200-DN350» Individuele warmtewisselaars/afnemer» Gasketel in backup 05/05/2015 5

6 1. Inleiding Waarom een collectieve energievoorziening toepassen? Voordelen van een collectieve energievoorziening» Schaalvoordeel door grotere WKK s» Technische karakteristieken WKK (ηe )» Lagere specifieke investeringskosten» Lagere specifieke onderhoudskosten» Voordeel bij brandstofaankoop» Reductie benodigd buffervolume Extra kosten van een collectieve energievoorziening» Investeringskosten warmtenet» Operationele kosten warmtenet» Investeringskosten CO2 voorziening» Operationele kosten CO2 voorziening Onderzoeksvraag: zijn de voordelen voldoende groot in vergelijking met de extra kosten? 05/05/2015 6

7 Belangrijk! 1. Inleiding» Alle gevalstudies zijn zoveel mogelijk gebaseerd op reële situaties:» Oppervlaktes, teelten, installaties (WKK, buffer, gasketels), verbruiken,» Verkregen via KHK om studie zo realistisch mogelijk te maken» WKK s gebaseerd op gasmotor krijgen maar certificaten tot 5 MWe» Vergelijkingsbasis: euro/mwh waarbij alle kosten/opbrengsten in rekening worden gebracht over een periode van 30 jaar: brandstofkosten, WKK certificaten, investeringskosten, onderhoudskosten, Vergelijkingsbasis = kosten opbrengsten geleverde warmte 05/05/2015 7

8 Inhoud 1. Inleiding 2. Aannames 3. Collectieve stookplaats met als warmteproductie: a) WKK s + gasketel b) WKK s + thermische zonnecollectoren + gasketel c) WKK s + diepe geothermie + gasketel d) WKK s + restwarmte + gasketel 4. Conclusies 05/05/2015 8

9 2. Aanames Warmtevraagprofielen» Opgemeten profielen van KHK op uurbasis» Tomaat, Paprika, Pepers, Aardbei» 2011, 2012, /05/2015 9

10 2. Aannames Decentrale warmteproductie (referentiecase) Back-up ketel» dimensionering op pieklast» Draait niet/zeer weinig onder normale omstandigheden» Seizoensrendement van 90% op de bovenste verbrandingswaarde (BVW) Buffers» gebruikt om werking WKK te optimaliseren 05/05/

11 WKK 2. Aannames Decentrale warmteproductie» Voorziet in CO2 voor teelten» Gedimensioneerd adhv teelt en oppervlakte bedrijf (bestaande + nieuwe bedrijven)» Opvallend bij bestaande bedrijven: WKK+buffer+ketel optimaal gedimensioneerd» Gecontroleerd met informatie VREG Voorbeeld 6 ha tomaat 05/05/

12 2. Aannames Centrale warmteproductie» Centrale warmtevraagprofiel = som van decentrale warmtevraagprofielen» Centrale stookplaats met WKK s en buffers» Warmte + zuivere CO2 of CO2 transport via WKK s en ondergrondse leidingen» Onderscheid tussen bestaande en eventuele nieuwe tuinders (owv buffer) 40/90 C 05/05/ /55 C

13 2. Aannames Gasprijzen:» Decentraal: 26 euro/mwh» Centraal: 25,5 euro/mwh Elektriciteit:» Eigenverbruik (enkel bij decentraal) = 2,5 %» Elektriciteitsproductie: Piek: 60% Dal: 40%» Verkoopprijs Piek: 54 euro/mwh (gemiddelde van ) Dal: 42 euro/mwh (gemiddelde van ) Gemiddelde jaarprijs: 49 euro/mwh» Aankoopprijs Piek: 110 euro/mwh Dal: 70 euro/mwh Gemiddelde jaarprijs: 94 euro/mwh WKK-certificaten (looptijd 10 jaar, niet degressief): 31 per certificaat Periode cashflowberekening: 30 jaar 05/05/

14 2. Aannames Jaarlijkse CO2-behoefte» Zuivere CO2 vraag (indien geen WKK) Tomaat: 30 kg/m² Paprika/Pepers: 20 kg/m² Aardbei: 7 kg/m²» Bedrijf met WKK: Tomaat: 70 kg/m² Paprika/Pepers: 50 kg/m² C02 prijs» Zuivere CO2: 0,1 /kg» CO2 net gevoed vanuit centrale WKK s» geen meerkost voor CO2» Centraal: investering CO2-net + Compressor 05/05/

15 2. Aannames Technische parameters Specifiek voor elk scenario Warmtenet» Centraal: # WKK s om aan vraag te voldoen, buffer (volume, isolatiedikte, verliesoppervlak), Investeringskosten (COGEN, DACE), jaarlijks onderhoud» Per tak/sectie: Lengte, Leidingdiktes, Debiet, Warmteverlies, Drukval, Pompen (vermogen, elektriciteitsverbruik, kost elektrische aansluiting), Investeringskosten (incl. piping, drukregeling, waterbehandeling), Jaarlijkse onderhoudskost» Per afnemer: Warmtewisselaar (oppervlakte zuiver, extra oppervlakte vervuild, totale oppervlakte, investeringskosten, jaarlijkse onderhoudskost), Aansluiting Warmtenet (50m extra leidingwerk) CO2-net» Per tak: Richtwaarde productie (adhv grootste #draaiuren WKK s), Debiet, Gassnelheid (richtwaarde 7 m/s), Lengte, Leidingdikte, Drukval, Compressor (vermogen, elektriciteitsverbruik, elektrische aansluiting), Investeringskosten, Jaarlijks Onderhoud 05/05/

16 Inhoud 1. Inleiding 2. Aannames 3. Collectieve stookplaats met als warmteproductie: a) WKK s + gasketel b) WKK s + thermische zonnecollectoren + gasketel c) WKK s + geothermie + gasketel d) WKK s + restwarmte + gasketel 4. Conclusies 05/05/

17 3. Warmtenet a. Collectieve stookplaats met WKK s + gasketels Algemeen» Reële situatie» 9 bedrijven» 59 ha glas (63% Tomaat; 37% Paprika)» Lengte warmtenet: 2,5 km» 249 GWh/jaar warmtevraag Specifieke onderzoeksvragen 1. Haalbaarheid collectieve energie + CO2 voorziening voor een nieuw te ontwikkelen gebied i. Zuivere CO2 ii. CO2 gevoed vanuit centrale WKK s en CO2 net 2. Effect van beperking van certificaten op 5 MWe 3. Effect van gefaseerde aansluiting 05/05/

18 3. Warmtenet a. Collectieve stookplaats met WKK s + gasketels 1. Haalbaarheid collectieve energie + CO2 voorziening voor een nieuw te ontwikkelen gebied» Centrale case:» Houden ons aan 5 MWe/WKK» 7 WKK s blijkt optimaal» 4900 m³ buffervolume nodig» 1-3% van warmtevraag opvangen met individuele back-up ketel is optimaal 8 WKK 6300 m³ 6 WKK 4200 m³ 05/05/

19 3. Warmtenet a. Collectieve stookplaats met WKK s + gasketels 1. Haalbaarheid collectieve energie + CO2 voorziening voor een nieuw te ontwikkelen gebied» Decentraal» Waar gevraagd elektrisch vermogen > 5MWe opsplitsen in meerdere WKK s» Kleinere WKK s» Totaal geïnstalleerd vermogen is wel groter» Groter buffervolume nodig door modulaire opbouw centrale stookplaats 05/05/

20 3. Warmtenet a. Collectieve stookplaats met WKK s + gasketels 1. Haalbaarheid collectieve energie + CO2 voorziening voor een nieuw te ontwikkelen gebied Centraal * Hoger gasverbruik * Meer Eprod 05/05/

21 3. Warmtenet a. Collectieve stookplaats met WKK s + gasketels 1. Haalbaarheid collectieve energie + CO2 voorziening voor een nieuw te ontwikkelen gebied Centraal» Hoger gasverbruik» Meer Eprod (meer certificaten) Centraal * Hoger elek. rend * Lager therm. rend 05/05/

22 3. Warmtenet a. Collectieve stookplaats met WKK s + gasketels 1. Haalbaarheid collectieve energie + CO2 voorziening voor een nieuw te ontwikkelen gebied Centraal» Hoger gasverbruik» Meer Eprod (meer certificaten)» Lager therm. Rendement» Hoger elek. rendement Centraal * Lagere investeringskost 05/05/

23 3. Warmtenet a. Collectieve stookplaats met WKK s + gasketels 1. Haalbaarheid collectieve energie + CO2 voorziening voor een nieuw te ontwikkelen gebied Centraal» Hoger gasverbruik» Meer Eprod (meer certificaten)» Lager therm. Rendement» Hoger elek. Rendement» Lagere investeringskost * CO2 net leidt tot veel lagere operationele kosten 05/05/

24 3. Warmtenet a. Collectieve stookplaats met WKK s + gasketels 1. Haalbaarheid collectieve energie + CO2 voorziening voor een nieuw te ontwikkelen gebied Centraal» Hoger gasverbruik» Meer Eprod (meer certificaten)» Lager therm. Rendement» Hoger elek. Rendement» Lagere investeringskost» CO2 net Centraal * Hogere opbrengsten 05/05/

25 3. Warmtenet a. Collectieve stookplaats met WKK s + gasketels 1. Haalbaarheid collectieve energie + CO2 voorziening voor een nieuw te ontwikkelen gebied Centraal» Hoger gasverbruik» Meer Eprod (meer certificaten)» Lager therm. Rendement» Hoger elek. Rendement» Lagere investeringskost» Hogere opbrengsten» Hogere kosten Lagere energiekost!!! 25% reductie mogelijk 05/05/

26 3. Warmtenet a. Collectieve stookplaats met WKK s + gasketels 2. Effect van beperking van certificaten op 5 MWe» Grotere WKK s» Schaalvoordeel wordt groter» Lagere totale investeringskost» Hoger elek. Rend.» Hoger totaal Rend.» Lagere onderhoudskosten» Gunstig indien WKK certificaten» Ongunstig indien geen WKK certificaten 05/05/

27 3. Warmtenet a. Collectieve stookplaats met WKK s + gasketels 3. Effect van een gefaseerde aansluiting» Bestaande bedrijven koppelen pas na verloop van tijd aan (aanname 5 jaar)» Als hun WKK einde levensduur is» Uitgestelde investeringen» Uitgestelde extra opbrengsten» Effect is minder uitgesproken maar is nog wel duidelijk» Decentrale buffers en back-up ketels zijn reeds aanwezig 05/05/

28 Inhoud 1. Inleiding 2. Aannames 3. Collectieve stookplaats met als warmteproductie: a) WKK s + gasketel b) WKK s + thermische zonnecollectoren + gasketel c) WKK s + diepe geothermie + gasketel d) WKK s + restwarmte + gasketel 4. Conclusies 05/05/

29 3. Warmtenet a. Collectieve stookplaats met WKK s + zonnecollectoren + gasketels Thermische zonnecollectoren» 3,8 ha collectorveld» Continue afzetmarkt is gunstig voor zonnecollectoren» 8% dekking van totale warmtevraag» Onregelmatige productie» Besparing gasfactuur» Gemiste opbrengst elektriciteitsverkoop + certificaten» Relatief hoge investeringskost in vergelijking met opbrengst 05/05/

30 Inhoud 1. Inleiding 2. Aannames 3. Collectieve stookplaats met als warmteproductie: a) WKK s + gasketel b) WKK s + thermische zonnecollectoren + gasketel c) WKK s + diepe geothermie + gasketel d) WKK s + restwarmte + gasketel 4. Conclusies 05/05/

31 3. Warmtenet c. Collectieve stookplaats met WKK s + diepe geothermie + gasketels Aardwarmte Schematisch 05/05/

32 3. Warmtenet c. Collectieve stookplaats met WKK s + diepe geothermie + gasketels 05/05/

33 3. Warmtenet c. Collectieve stookplaats met WKK s + diepe geothermie + gasketels Voordelen diepe geothermie» Onafhankelijkheid (stabiele energieprijzen)» Lokaal beschikbaar» Moduleerbaar/modulaire opbouw» Lage onderhoudskosten» Minimaal ruimtegebruik» Weinig tot géén milieuhinder 05/05/

34 3. Warmtenet c. Collectieve stookplaats met WKK s + diepe geothermie + gasketels Case KWOpotentieel geologisch 1.1 Meirberg Goed debiet tot 110 m³/u/put 1.2 Rijkevorsel Goed debiet tot 110 m³/u/put 2 Merksplas Goed debiet tot 110 m³/u/put 3 Sint- Katelijne- Waver Laag Debiet lager dan 30m³/u/put Diepe geothermie Krijtreservoir m TAW T: C Pth<0,5MW m TAW T: C Pth<0,5MW m TAW T: C Pth<0,5MW <500m T<25 C 05/05/ Diepe geothermie Dinantiaanreservoi r m TAW T: C Pth*: 13MW 1280m 1300m TAW T: C 1930m 2030m TAW T: C Pth*: 12MW Afwezig Externe factoren * P90 vermogen bij een retourtemperatuur van 40 C - Beperkte kennis ondergrond -Gasopslag

35 3. Warmtenet c. Collectieve stookplaats met WKK s + diepe geothermie + gasketels 05/05/

36 3. Warmtenet c. Collectieve stookplaats met WKK s + diepe geothermie + gasketels Toegepast op reële situatie in Merksplas» 11 bedrijven» 78 ha glas (84% tomaat, 14% paprika, 2% aardbei)» Lengte tracé warmtenet: 4800 meter» 342 GWh/jaar warmtevraag» Geothermie = basislast» WKK s zorgen voor nodige CO2 05/05/

37 3. Warmtenet c. Collectieve stookplaats met WKK s + diepe geothermie + gasketels Zonder WKK-certificaten, zorgt Geothermie in basislast voor de winst tov referentie Bij wegvallen (of reductie) van WKK certificaten wordt geothermie financieel/economisch interessanter dan scenario s met enkel WKK (decentraal of centraal) 05/05/

38 Inhoud 1. Inleiding 2. Aannames 3. Collectieve stookplaats met als warmteproductie: a) WKK s + gasketel b) WKK s + thermische zonnecollectoren + gasketel c) WKK s + diepe geothermie + gasketel d) WKK s + restwarmte + gasketel 4. Conclusies 05/05/

39 3. Warmtenet d. Collectieve stookplaats met WKK s + restwarmte+ gasketels» Vinden van geschikte cases is zeer moeilijk» Voldoende vermogen» Beperkte afstand tot glastuinbouwgebied» Zo vlak mogelijke warmtebron» Geen geschikte case gevonden in 4 glastuinbouwgebieden» Wel mogelijke samenwerking met niet glastuinbouwbedrijf geïdentificeerd» Plaatsing van WKK bij bedrijf met hoog elektriciteitsverbruik en zeer lage warmtevraag» Op beperkte afstand van glastuinbouwcluster» Geproduceerde elektriciteit kan door bedrijf zelf verbruikt worden» Warmte wordt geleverd aan glastuinbouwcluster tegen zeer beperkte prijs» Glastuinbouwcluster investeert in warmtenet» Centrale WKK s zorgen voor CO2 05/05/

40 3. Warmtenet d. Collectieve stookplaats met WKK s + restwarmte+ gasketels» Situatie is rendabel voor zowel bedrijf als voor glastuinbouwcluster» Bedrijf: vermeden elektriciteitskost + opbrengst certificaten» Glastuinbouw: zeer lage warmteprijs» Warmteprijs moet beneden de 3,5 euro/mwh blijven 05/05/

41 Inhoud 1. Inleiding 2. Aannames 3. Collectieve stookplaats met als warmteproductie: a) WKK s + gasketel b) WKK s + thermische zonnecollectoren + gasketel c) WKK s + diepe geothermie + gasketel d) WKK s + restwarmte + gasketel 4. Conclusies 05/05/

42 4. Conclusies» Collectieve energie + CO2 voorziening op basis van WKK en gasketel:» Rendabel op voorwaarde dat er een CO2 net wordt aangelegd» Op voorwaarde dat de glastuinbouwbedrijven op beperkte afstand van elkaar liggen» Gefaseerde aankoppeling vormt geen probleem» Het voordeel wordt gehaald uit schaaleffecten: hoger elektrisch rendement, schaalvoordeel investeringskost, reductie bufferkosten,» Indien de huidige certificatenregeling geen beperking zou opleggen aan het vermogen zou collectieve energie + CO2 voorziening nog rendabeler zijn» Collectieve energie + CO2 voorziening op basis van WKK en gasketel en thermische zonnecollectoren blijkt niet rendabel» Bij wegvallen (of reductie) van WKK certificaten wordt diepe geothermie financieel/economisch interessanter dan scenario s met enkel WKK (decentraal of centraal).» Restwarmte:» Moeilijk voor het vinden van geschikte cases» Samenwerking tussen bedrijven en glastuinbouw kan voordelig zijn 05/05/

43 Dank voor de aandacht! Vragen? 05/05/

Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid

Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid Duurzame glastuinbouw met Warmte/Koude Opslag, WKK en Zeer Lage Temperatuur Verwarming Dit rapport werd in opdracht van InnovatieNetwerk en Stichting Innovatie

Nadere informatie

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Delft, juni 2015 Deze notitie is opgesteld voor Eneco Ons kenmerk: 3.F51/FR Opgesteld door: F.J.

Nadere informatie

Kleine WKK s. 1. Situering 2. Technologieën 3. Dimensionering 4. WKK-certificaten 5. Enkele knelpunten 6. Energie-project KHLim

Kleine WKK s. 1. Situering 2. Technologieën 3. Dimensionering 4. WKK-certificaten 5. Enkele knelpunten 6. Energie-project KHLim Kleine WKK s 1. Situering 2. Technologieën 3. Dimensionering 4. WKK-certificaten 5. Enkele knelpunten 6. Energie-project KHLim Annick Dexters 4 de Energiebesparingsforum De wereld van het goede voorbeeld

Nadere informatie

Volgens de regels van de kunst

Volgens de regels van de kunst Een Haalbaarheidsstudie uitvoeren voor een WKK Volgens de regels van de kunst Te volgen methodologie en hypothesen Lastenboek opgesteld door de WKK Facilitator van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Versie

Nadere informatie

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Datum: 8 februari 2012 Projectnummer: 12124 Status: Definitief Opdrachtgever: Milieudienst Westfriesland Nieuwe Steen 2 B401 1625 HV HOORN Postbus 2095

Nadere informatie

BEDRIJVENTERREIN HARSELAAR BARNEVELD

BEDRIJVENTERREIN HARSELAAR BARNEVELD ENERGIEVERKENNING BEDRIJVENTERREIN HARSELAAR BARNEVELD Eindrapport BECO Groep Oktober 2008 Toon Buiting Allard van Krevel Jochem Blok SAMENVATTING De gemeente Barneveld wil inzicht in de mogelijkheden

Nadere informatie

VERDIEPING TRANSITIEPADEN. Eindrapport 2: Verdieping (CONCEPT, Februari 2006) Opdracht van het Ministerie van EZ Nr 1-3664, d.

VERDIEPING TRANSITIEPADEN. Eindrapport 2: Verdieping (CONCEPT, Februari 2006) Opdracht van het Ministerie van EZ Nr 1-3664, d. VERDIEPING TRANSITIEPADEN Eindrapport 2: Verdieping (CONCEPT, Februari 2006) Opdracht van het Ministerie van EZ Nr 1-3664, d.d 26 juli 2005 Projectteam: Erik Lysen (coördinatie) 1 Sander van Egmond (coördinatie)

Nadere informatie

Overzicht succesvolle praktijkervaringen met duurzame initiatieven

Overzicht succesvolle praktijkervaringen met duurzame initiatieven Overzicht succesvolle praktijkervaringen met duurzame initiatieven Welke aspecten zijn van belang bij het ontwikkelen en realiseren van intelligente netwerken en welke ervaringen zijn hiermee al opgedaan?

Nadere informatie

Denktank Vernieuwing Energiemarkt Bijlage 5

Denktank Vernieuwing Energiemarkt Bijlage 5 Deze notitie valt geheel onder de verantwoordelijkheid van CE Delft. Het bevat de onderwerpen die zijn besproken door de Denktank, maar geeft niet de mening weer van afzonderlijke leden van de Denktank.

Nadere informatie

Kenschets van de Nederlandse glastuinbouw. W. Wetzels A.W.N. van Dril B.W. Daniëls

Kenschets van de Nederlandse glastuinbouw. W. Wetzels A.W.N. van Dril B.W. Daniëls Kenschets van de Nederlandse glastuinbouw W. Wetzels A.W.N. van Dril B.W. Daniëls ECN-E--07-095 December 2007 Verantwoording Dit rapport is geschreven als bijdrage aan het project Referentieraming en Langetermijnverkenningen

Nadere informatie

1. INLEIDING... 3 2. PELLETBOILER... 3 3. TUINBOUWBEDRIJF... 4 4. WARMTEKRACHTKOPPELING... 6

1. INLEIDING... 3 2. PELLETBOILER... 3 3. TUINBOUWBEDRIJF... 4 4. WARMTEKRACHTKOPPELING... 6 INHOUD 1. INLEIDING.... 3 2. PELLETBOILER.... 3 3. TUINBOUWBEDRIJF.... 4 4. WARMTEKRACHTKOPPELING.... 6 Tekst Ontleend aan brochure Bio-energie, omzetten van vaste biomassa in hernieuwbare warmte en elektriciteit

Nadere informatie

Bijlage 1 Onderzoek Duurzame energieopwekking

Bijlage 1 Onderzoek Duurzame energieopwekking Bijlage 1 Onderzoek Duurzame energie Rapport Vlaams Nederlandse Scheldecommissie Pagina 65 van 66 Nieuwe Sluis Terneuzen Energie besparing & Duurzame energie Opdrachtgever: Lievense CSO Breda Adviseurs:

Nadere informatie

Deltaplan Energie-infrastructuur, voorstel Havenbedrijf Rotterdam, 27 juni 2013

Deltaplan Energie-infrastructuur, voorstel Havenbedrijf Rotterdam, 27 juni 2013 DELTAPLAN ENERGIE-INFRASTRUCTUUR: ENERGIEBESPARING OP WERELDSCHAAL Energiebesparing is samen met hernieuwbare energie de basis voor een duurzame energievoorziening, gericht op besparing op fossiele brandstoffen

Nadere informatie

sturing Op energietarieven Optimalisatie energiekosten in de afvalwaterketen

sturing Op energietarieven Optimalisatie energiekosten in de afvalwaterketen final l rereport sturing Op energietarieven Optimalisatie energiekosten in de afvalwaterketen rapport 2013 36 Sturing op energietarieven Optimalisatie ENERGIEKOSTEN in de afvalwaterketen rapport 2013 36

Nadere informatie

28 december 2004. Notitie Anders dan niet meer dan anders

28 december 2004. Notitie Anders dan niet meer dan anders 28 december 2004 Notitie Anders dan niet meer dan anders Niet-meer-dan-anders (NMDA) Begin jaren tachtig is voor warmtelevering via stadsverwarming het NMDA-principe ingevoerd. Het principe is indertijd

Nadere informatie

Energievoorzieningssysteem voor een Freesiabedrijf zonder fossiele energie

Energievoorzieningssysteem voor een Freesiabedrijf zonder fossiele energie Energievoorzieningssysteem voor een Freesiabedrijf zonder fossiele energie H.F. de Zwart Januari 2006 Onderzoek in het kader van het Convenant Glastuinbouw en Milieu In opdracht van: Colofon Dit project

Nadere informatie

7 Energieproductie. Hoofdlijnen

7 Energieproductie. Hoofdlijnen milieuverkenning 2030 157 7 Energieproductie Johan Brouwers, Hugo Van Hooste, MIRAteam, vmm Pieter Lodewijks, Unit Transitie, Energie en Milieu, vito Hoofdlijnen Ondanks een kernuitstap kan Vlaanderen

Nadere informatie

Wonen en ondernemen in de energiewereld van morgen

Wonen en ondernemen in de energiewereld van morgen Wonen en ondernemen in de energiewereld van morgen INHOUDSOPGAVE PowerMatching City: pitstop in de energietransitie PowerMatching City take-aways Leven in PowerMatching City Wat vinden de bewoners? Wat

Nadere informatie

Energiebenutting warmtekrachtkop peling in de Nederlandse glastuinbouw

Energiebenutting warmtekrachtkop peling in de Nederlandse glastuinbouw Energiebenutting warmtekrachtkop peling in de Nederlandse glastuinbouw Energiebenutting warmtekrachtkop peling in de Nederlandse glastuinbouw P.X. Smit N.J.A. van der Velden Projectcode 4062200 Mei 2008

Nadere informatie

Technologische beschrijving en screening van het ander thermisch aanbod

Technologische beschrijving en screening van het ander thermisch aanbod Technologische beschrijving en screening van het ander thermisch aanbod Auteur(s): Salenbien Robbe, Koen Allaerts, Johan Desmedt Datum: 22/10/2012 Deze studie werd uitgevoerd in het kader van het IWT-VIS

Nadere informatie

Kansen voor restwarmtebenutting uit datacenters Mei 2014

Kansen voor restwarmtebenutting uit datacenters Mei 2014 Kansen voor restwarmtebenutting uit datacenters Mei 2014 Bart Roossien en Marcel Elswijk P a g i n a 2 Samenvatting In 2012 gebruikten datacenters 2% van de Nederlands elektriciteitsproductie. De warmte

Nadere informatie

De performance van de drie demo-kassen op het Innovatie en Demo Centrum

De performance van de drie demo-kassen op het Innovatie en Demo Centrum De performance van de drie demo-kassen op het Innovatie en Demo Centrum H.F. de Zwart SunergieKas ZonWindKas FlowdeckKas Rapport GTB-1030 2010 Wageningen, Wageningen UR Glastuinbouw Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010

MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010 April 2004 ECN-C--04-040 MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010 Overzicht kosten en mogelijke verbeteringen in de monitoring P.G.M. Boonekamp J.P.M. Sijm R.A. van den Wijngaart, RIVM Verantwoording

Nadere informatie

Rapportage Kennis op Orde Utrecht

Rapportage Kennis op Orde Utrecht 1 2 3 De stedelijke CO 2 emissie De stedelijke CO 2 emissie (opgebouwd uit het totale elektriciteits-, gas- en warmteverbruik en het gebruik van mobiliteit (zijnde vervoerskilometers autoverkeer en lijnbussen)

Nadere informatie

Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel

Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel ECN Beleidsstudies ECN-N--12-015 7 september 2012 Notitie Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel Aan : Eva Thompson, Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kopie aan : Arjan Plomp, Eppe

Nadere informatie

Gebiedsmaatregelen voor het eerst gewaardeerd in de EPC-bepaling

Gebiedsmaatregelen voor het eerst gewaardeerd in de EPC-bepaling Gebiedsmaatregelen voor het eerst gewaardeerd in de EPC-bepaling Vanaf 1 juli wordt de EPC voor woningen en utiliteit bepaald volgens de nieuwe norm NEN 7120. Hierbij kunnen nu voor het eerst gebiedsmaatregelen,

Nadere informatie

Energiebesparing voor een duurzame energievoorziening

Energiebesparing voor een duurzame energievoorziening Energiebesparing voor een duurzame energievoorziening Notitie Delft, mei 2013 Opgesteld door: CE Delft 2 Mei 2013 3.A11.1 - Energiebesparing voor een duurzame energievoorziening SAMENVATTING Er zijn twee

Nadere informatie

Boorgat Energie Opslag

Boorgat Energie Opslag Boorgat Energie Opslag foto cover: wachtbuizen zitten klaar in de boorbakken. foto: uitgegraven bouwput voor de kapel van het ziekenhuis. Het Antwerpse ziekenhuis Sint-Vincentius haalt warmte en koeling

Nadere informatie

Energievisie Arnhem Centraal Oost Green Spread, november 2012

Energievisie Arnhem Centraal Oost Green Spread, november 2012 Energievisie Arnhem Centraal Oost Green Spread, november 2012 B3 B2 B1 D K6 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Doelstelling energievisie... 3 1.2 Ambities gemeente Arnhem... 3 1.3 Opbouw rapport... 4 2 Projectomschrijving...

Nadere informatie

Glastuinbouw Sleeuwijk Inrichtingsplan

Glastuinbouw Sleeuwijk Inrichtingsplan Glastuinbouw Sleeuwijk Inrichtingsplan In opdracht van: Al-licht van Oord b.v. en Gebr. van de Heuvel Stadhoudershoef 6 4273 XZ Hank Uitgevoerd door: ZLTO Advies Ing. F.C.J.L. Klomp-Pullens MSc Specialist

Nadere informatie