Energiek Leur. Duurzaam Dorp in Bedrijf. Projectplan. in het kader van de tender Energietransitie, Decentrale energie Gelderse Maat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energiek Leur. Duurzaam Dorp in Bedrijf. Projectplan. in het kader van de tender Energietransitie, Decentrale energie Gelderse Maat"

Transcriptie

1 Energiek Leur Duurzaam Dorp in Bedrijf Projectplan in het kader van de tender Energietransitie, Decentrale energie Gelderse Maat Provincie Gelderland 10 augustus 2014

2

3 Voorwoord Het project Energiek Leur is ontstaan als een burgerinitiatief, een initiatief van lokale bewoners en ondernemers in een dorpje dat klein is in omvang, maar dat zichzelf op allerlei verfrissende manieren op de kaart zet. In de stichting Dorp in bedrijf zijn lokale ondernemers en burgers actief om via lokaal ondernemerschap de lokale economie en daarmee de leefbaarheid in het dorp te verbeteren. Het project Energiek Leur begon allemaal met een aantal 'miniconferenties' waarvoor belanghebbenden en betrokkenen uit de lokale politiek en middenstand werden uitgenodigd, naast bewoners en een aantal experts op verschillende gebieden van duurzaamheid. Al gauw kwam de club tot de conclusie er op het gebied van biomassa en zonne-energie kansen lagen om het dorp richting energieneutraal te brengen. In het voorliggende projectplan wordt dit initiatief omgezet in enkele concrete projecten. In het plan is veel ruimte voor slimme crossovers tussen duurzame energie aan de ene kant, en duurzame zorg, educatie, lokale economie een participatie aan de andere kant. Onze manier om werk te maken van de drie kernbegrippen van duurzaamheid: mens, milieu en economie. Namens de initiatiefnemers, Ton Baaijens Secretaris Stichting Dorp in Bedrijf Inhoud ALGEMENE BESCHRIJVING... 1 ORIGINEEL, INSPIREREND EN NAVOLGBAAR... 4 INLEIDING... 4 PLANNING... 4 SCENARIO'S EN RISICO'S... 5 INFRASTRUCTUUR EN OPWEKKING DUURZAME ENERGIE... 8 FINANCIERING EN EXPLOITATIE... 9 ONTWIKKELINGSFASE... 9 BOUW- EN EXPLOITATIEFASE... 9 Investeringsplan... 9 Financieringsplan... 9 Exploitatiebegroting Subsidies BELANGHEBBENDEN EN BETROKKENEN SAMENWERKENDE PARTIJEN Investeerders en projectdeelnemers Andere betrokkenen en belanghebbenden ORGANISATIE EN BEHEER Organisatiestructuur en participanten.. 14 Wettelijke eisen en vergunningen Management BEOOGDE RESULTATEN HERNIEUWBARE ENERGIE ENERGIEBESPARING WERKGELEGENHEID SUBSIDIEAANDEEL EN TOEKOMSTIGE ONAFHANKELIJKHEID VERHOUDING SUBSIDIE TOT TOTALE PROJECTOMVANG DE TOEKOMST BIJLAGE 1 UITGEBREIDE PLANNING BIJLAGE 2 PRINCIPEBESLUIT AANSCHAF BIOMASSAVERWARMER DE HAGERT BIJLAGE 3 VOORLOPIGE STATUTEN ENERGIECOÖPERATIE ENERGIEK LEUR BIJLAGE 4 INVESTERINGSOVERZICHT ENERGIEK LEUR BIJLAGE 5 KOSTEN-BATENANALYSES BIJLAGE 6 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DEELNEMENDE PARTIJEN BIJLAGE 7 ORGANIGRAM ENERGIEK LEUR BIJLAGE 8 LIJST VAN APARTE BIJLAGEN Kernteam Energiek Leur Ton Baaijens, Leur Jaap Schoenmaker, Wijchen Allard van Krevel, Hernen

4

5 Algemene beschrijving Het project Energiek Leur is ontstaan vanuit de basisambitie van de lokale gemeenschap om het dorpje Leur een grote stap richting energieneutraliteit te brengen. In het begin hebben de betrokkenen van het eerste uur zich voornamelijk op dat doel gericht; hier ligt ook hun expertise. Gaandeweg het ontwikkelingstraject bleek dat de activiteiten van de initiatiefgroep een stimulerend effect hadden op andere organisaties en geïnteresseerden. 1 Leur Wijchen Nijmegen Leur heeft circa 130 inwoners en er zijn ongeveer 50 woningen. Zo werd de kring van betrokkenen steeds groter, kwamen er nieuwe, gerelateerde initiatieven en ontstonden allerlei kruisverbanden daartussen. Toen de tender Decentrale energie Gelderse Maat in beeld kwam bleken die verschillende initiatieven heel goed te passen in de doelstelling van de regeling, waarbij de kruisverbanden tussen de verschillende projecten als 'lijm' fungeerden. De mogelijkheid tot deelname aan de tender kwam op een goed moment. Het succes in de eerste ronde vergrootte het enthousiasme van de initiatiefgroep en versterkte het vertrouwen in de haalbaarheid van het project, ook bij potentiële investeerders. Daarnaast was er nog een prettig bijeffect van de tender. Door de kaders die de tender stelt zijn we gemotiveerd te kiezen voor haalbare, realistische projecten; qua ambitie, qua planning en qua (financiële) omvang. Bij het opstellen van dit projectplan in de periode maart tot juli 2014 is er hard gewerkt om de plannen zo concreet mogelijk uit te werken. Dat heeft uiteindelijk geleid tot de volgende vijf deelprojecten die sterk met elkaar samenhangen maar ook op zichzelf haalbare ondernemingen zijn. De initiatiefgroep gelooft in deze projecten en is ervan overtuigd dat zij Leur als lichtend voorbeeld op de duurzame kaart zullen zetten. 1. Biomassaverwarming In de beginfase van het project zijn de energieverbruiken van de energieafnemers in het dorp geïnventariseerd. Daar kwam uit dat op twee locaties veruit de meeste energie verbruikt wordt. Nader onderzoek leidde ertoe dat er op het gebied van energiebesparing mogelijkheden lagen, maar dat verduurzaming van de brandstof de meeste potentie bood. Biomassaverwarming op basis van houtsnippers Frans Schoenaker - Uitbater De Leurse Hof bleek daarbij uiteindelijk de beste keuze, mede gezien de ligging van de locaties: te midden van een bosrijk gebied waaruit de houtsnippers gewonnen kunnen worden. Ik ben mede-eigenaar van De Leurse Hof B.V. Het bedrijf is reeds acht jaar huurder van Restaurant De Leurse Hof. Men werkt samen met woonzorgboerderij De Hagert. Het Geldersch Landschap (Bezoekerscentrum), bewoners van het dorp en de familie Van Verschuer (de verhuurders). De partijen nemen producten van elkaar af, zetten projecten op, organiseren een jaarmarkt en werven samen klanten. Nu willen we een volgende stap zetten en is het bedrijf op zoek gegaan naar 'eigen' Leurse energiebronnen, uitgaande van de mogelijkheden in Leur en de inwoners van Leur. Via het project Energiek Leur zijn we terecht gekomen bij een houtkachel en zonnepanelen. "Wij willen een stap verder gaan uitgaande van de mogelijkhede n in Leur en de inwoners van Leur."

6 2 Woonzorgboerderij De Hagert. Het gaat om de volgende twee locaties: a. Woonzorgboerderij De Hagert (1.a). b. Restaurant De Leurse Hof (1.b). 2. Bosploeg MonteVerde De keuze voor biomassaverwarming is mede gebaseerd op de lokale beschikbaarheid van hout als brandstof (in de vorm van houtsnippers). Het hout zal geoogst en verwerkt worden door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: de bosploeg. De ploeg staat onder leiding van Jouko de Vet, mede-eigenaar van het bedrijf MonteVerde uit Beek, Gelderland. Jouko is een gediplomeerd en gecertificeerd bos- en natuurbeheerder. Daarnaast heeft hij ervaring met het begeleiden van mensen op weg naar een baan. Deze combinatie van kwaliteiten is zeldzaam. Dat MonteVerde ook nog eens niet te ver van Leur gehuisvest is, maakt het verhaal nog mooier. De gemeente Wijchen speelt ook een rol in dit deelproject. Zij zal de deelnemers aan de bosploeg leveren. Tot slot zijn de bos- en landschapeigenaren van de gebieden in Leur en omgeving bij het initiatief betrokken. Zij fungeren als opdrachtgevers voor MonteVerde. 3. Zonneakker Leur verbruikt natuurlijk niet alleen warmte, maar ook elektriciteit. Naast besparing ligt duurzame opwekking daarvan voor de hand. Vooral twee opties zijn onderzocht: windenergie en zonne-energie (PV). Het eerste was te groot en complex om binnen Energiek Leur op te pakken en uit te werken. Het initiatief is overgenomen door de gemeente. Opwekking van elektriciteit met zonnepanelen was wel een realistisch plan. Daarbij zijn de mogelijkheden in Leur enigszins beperkt, omdat Leur de status van beschermd dorpsgezicht heeft, onder andere vanwege de vele authentieke gebouwen met rieten daken. Een PV-project gebaseerd op zonnedaken zat er dus niet in. Gelukkig was woonzorgboerderij De Hagert bereid om op hun terrein ruimte ter beschikking te stellen voor zonnepanelen in een openveld-constructie tegen een autoweg aan: de zonneakker. Qua omgevingsvergunning worden daar geen problemen verwacht. Ook technisch gezien is dit een haalbare optie. Er zijn 200 zonnepanelen gepland met een opgesteld vermogen van 50 kwp. De investering en exploitatie worden ondergebracht bij een lokale energiecoöperatie.

7 4. Energiebesparing- en monitoring Onder de vlag van Energiek Leur is al veel vrijwilligerswerk verricht, onder andere op het gebied van energiebesparing. Een energiebesparingsscan bij De Hagert gaf bijvoorbeeld aan dat er nog winst is te boeken in de verwarming en vooral de koeling van de gebouwen. Hiervoor dient echter het verbruik op deze locatie nog beter en gedetailleerder gemeten te worden. Daarnaast acht de initiatiefgroep het van belang om over de resultaten van de nieuwe duurzame energievoorzieningen te rapporteren en communiceren. Een goed energiemonitoringsysteem dient beide doelen: besparingsopties kunnen worden geïdentificeerd en de prestaties van de nieuwe energiesystemen worden op een correcte wijze bepaald en gearchiveerd. 5. Educatie, informatie en voorlichting Het delen van kennis en ervaring is volgens de initiatiefgroep een belangrijk onderdeel van de transitie naar een duurzame samenleving. We willen dat dan ook degelijk en niet te vrijblijvend aanpakken. Het bezoekerscentrum in Leur is een perfecte uitvalsbasis voor de ontvangst van groepen, bedrijven, klassen, projectgroepen, besturen, die zich willen verdiepen in een of meer aspecten van de lokale economie in het dorp (lokale samenwerking, duurzame energie, balanseconomie, toerisme en recreatie, duurzame zorg). Ook het thema Energiek Leur mag zich nu al verheugen op belangstelling vanuit gemeente, provincie en landelijke organisaties. Voor scholen ontwikkelen we lesbrieven, exposities en excursies langs de duurzameenergievoorzieningen. Voor burgerinitiatieven en stichtingen verzorgen we presentaties en rondleidingen. Voor alle belangstellenden maken we een website en (digitale) folders over de opzet en organisatie van een project à la Energiek Leur. Ruim twintig jaar heb ik me met plezier bezig gehouden met marketing en productontwikkeling van voedselproducten in het bedrijfsleven. Zo n twaalf jaar geleden verhuisde ik naar het dorpje Hernen, terug naar mijn geboortestreek. Het werk voor grote bedrijven voelde letterlijk en figuurlijk steeds verder van huis. Sinds enkele jaren heb ik het roer omgegooid. Nu ben ik onder andere actief als beheerder van Bezoekerscentrum Land van de Heerlijkheden in Leur. Vanuit de Stichting Dorp in Bedrijf houd ik me bezig met fantastische projecten rondom bedrijvigheid en leefbaarheid. 3 Carolien Guelen - Beheerder Bezoekerscentrum Leur "Energiek Leur laat zien wat er mogelijk is als op het oog verschillende partijen samen een hoger doel nastreven."

8 4 Origineel, inspirerend en navolgbaar Inleiding Op 10 maart 2013 ontvingen diverse mensen in de omgeving Leur een met de volgende tekst: Beste mensen, Bij deze de uitnodiging voor de miniconferentie Kleinschalige duurzame energie in Leur. Ik heb de afgelopen dagen iedereen persoonlijk kunnen spreken en iedereen heeft enthousiast zijn/haar medewerking toegezegd. Hartstikke mooi! We zitten bij elkaar met de initiatiefnemers van Dorp in Bedrijf, met grondeigenaren, met de gemeente, met experts op het gebied van duurzame energie, projectontwikkeling en (project)financiering. Met zoveel ontwikkelkracht aan tafel moeten dromen werkelijkheid kunnen worden! "Energiek Leur." "Een prachtig voorbeeld van duurzame zorg." De mail was verstuurd door de initiatiefnemers van Dorp in Bedrijf, dat inmiddels als formele stichting is geregistreerd en de aanvrager is voor de tender Decentrale energie Gelderse Maat. Inmiddels is de droomfase allang achter de rug. Na de eerste bijeenkomst volgden er meerdere en werden de contouren van de ambities en mogelijkheden steeds helderder. De plannen kregen een naam: Energiek Leur. De belangrijkste ambitie: realisatie van lokale duurzame energievoorziening in Leur, op weg naar onafhankelijkheid van eindige, fossiele brandstoffen. De visie daarbij: realistische haalbaarheid. Wat beide aspecten betreft was de keuze van de deelnemers een hele goede: politiek bestuur, ambtelijke vertegenwoordiging, lokale ondernemers, de noodzakelijke expertise: het zat allemaal rond de tafel. Zo kon men snel concreet worden en focussen op die projecten die technisch, financieel en qua regelgeving haalbaar waren. Daarbovenop werden ze gesteund door de politiek verantwoordelijken. Uiteindelijk heeft een kerngroep van drie vrijwilligers de kar verder getrokken en de plannen uitgewerkt. Daarbij zijn hebben zij waar nodig externe deskundigen ingeschakeld en zijn zij vanuit allerlei hoeken geholpen door andere betrokkenen. Planning Mede door de tender Decentrale energie Gelderse Maat heeft Energiek Leur zich gericht op (deel)projecten die binnen een relatief korte termijn (om en nabij een jaar) gerealiseerd kunnen worden. Op de volgende pagina wordt een globaal tijdsschema gegeven voor de uitvoering van de plannen. In bijlage 1 is een gedetailleerdere versie te vinden. Gezien de diversiteit van de activiteiten hebben sommige projectstappen een hoger zekerheidsgehalte qua planning dan andere. Maar we zijn niet overdreven optimistisch geweest: dit is een realistische planning. Het principebesluit tot aanschaf van een biomassaverwarmer voor De Hagert is inmiddels genomen (zie bijlage 2) en ook de bosploeg staat in de startblokken. Op moment van schrijven van dit projectplan wordt er gewerkt aan een financieringsconstructie voor de bio- Hans Vos - Gebiedsdirecteur Wijchen en Maas en Waal ZZG zorggroep

9 Deelproject Hoofdfase September Oktober November December Januari Februari Maart April Mei Biomassaverwarmer De Hagert Biomassaverwarmer De Leurse Hof Bosploeg MonteVerde Zonneakker Energiebesparing en - monitoring Voorbereiding Realisatie/uitvoering Voorbereiding Realisatie/uitvoering Voorbereiding Realisatie/uitvoering Voorbereiding Realisatie/uitvoering Voorbereiding Realisatie/uitvoering Voorbereiding Educatie Realisatie/uitvoering Planning voor Energiek Leur op hoofdlijnen. massaverwarmer op De Leurse Hof. Daar is onder andere de leverancier bij betrokken. De energiecoöperatie is in oprichting, voorlopige statuten zijn opgesteld (zie bijlage 3). Er dienen nog enkele bestuursleden geworven te worden. Daarnaast speelt bij dit deelproject de keuze van het verdienmodel een cruciale rol. Aangezien er op dat gebied veel actuele en snelle ontwikkelingen zijn (denk aan de regeling Verlaagd Tarief) zijn er nog geen definitieve keuzes gemaakt. Doel is om vóór de zomer van 2015 tot installatie van de zonneakker over te gaan. Bij de deelprojecten energiebesparing en monitoring en de educatie, informatie en voorlichting speelt de eventuele toekenning van subsidie via de tender Decentrale energie Gelderse Maat een belangrijke rol. Mocht dit positief uitvallen, dan is uitvoering globaal voorzien in het eerste en tweede kwartaal van Daarna zullen zolang daarvoor belangstelling is excursies en presentaties gegeven worden, waarbij vrijwilligers onder de vlag van Dorp in Bedrijf worden ingezet. Scenario's en risico's Vanaf het begin van het ontwikkelingstraject van Energiek Leur is er aandacht geweest voor verschillende scenario's en hebben we niet weggekeken van de mogelijke risico's die de projecten met zich meebrengen. Jouko de Vet - Mede-eigenaar MonteVerde Wat betreft de biomassaverwarmers zullen de investeringen gedaan worden door professionele organisaties die intern de plannen kritisch op hun merites hebben beoordeeld (zie daarvoor bijvoorbeeld het Besluitvormingsdocument biomassaverwarming De Hagert, dat is opgesteld door Bureau Vastgoed van Dichterbij). Daarbij is zowel gekeken naar technische als financiële aspecten. MonteVerde is een gediplomeerd en gecertificeerd grootgroen onderhoudsbedrijf. Wij beheren en onderhouden bos, tuinen en landgoederen in Nederland en Frankrijk. MonteVerde staat bekend om zijn nuchtere aanpak, kwaliteit en duurzaamheid, en we werken mee aan een sociaal-maatschappelijke toekomst. "Dit project heeft een kop en een staart." "Daarmee is de cirkel rond."

10 6 Daarnaast dient het project toekomstbestendig te zijn. Ook dat is meegenomen in de afwegingen. De beslissingen zijn gemaakt op basis van conservatieve aannames, waarmee een grote mate van zekerheid op een goed en rendabel werkend systeem is geborgd. Aspecten die daarbij een rol hebben gespeeld zijn: Toekomstige beschikbaarheid van houtsnippers. Mocht de bosploeg om welke reden dan ook wegvallen dan is er een plan B (voorziening door gemeente) en plan C (commerciële aanbieders) om houtsnippers geleverd te krijgen. Prijsontwikkelingen. Er is gerekend met commerciële houtsnipperprijzen in de kosten- en batenanalyses. De kans is echter groot dat de houtsnippers via de bosploeg of de gemeente tegen lagere prijzen kunnen worden ingekocht. Onderhoud- en storingsgevoeligheid. De investeerders hebben een bezoek gebracht aan reeds gerealiseerd houtkachelproject en zich aldaar vergewist van de goede ervaringen. Dit is een belangrijk aspect, vooral voor De Hagert, waar kwetsbare mensen gehuisvest zijn. Mede hierom is ook besloten om de bestaande voorzieningen in stand te houden als achtervang. Soms worden gratis houtsnippers door een gemeente aangeboden, zoals deze berg in Sneek. De uitdaging voor de bosploeg zit 'm vooral in twee punten: 1. De aanlevering van voldoende kandidaten (deelnemers) aan het project door de gemeente Wijchen of naburige gemeenten. 2. De medewerking en medefinanciering van het project door lokale landschapeigenaren. Wat het eerste punt betreft is er inmiddels een viertal kandidaten door de gemeente naar voren geschoven. Door ook contact te zoeken met andere gemeenten en/of bemiddelingsorganisaties denken we een stabiel aantal deelnemers te krijgen. MonteVerde heeft veel ervaring op dit gebied en een groot netwerk. Hiermee hebben we een goede partner in het project waardoor de een grote kans van slagen zien. Over de medewerking van de lokale landschapeigenaren kan gemeld worden dat de onderhandelingen op moment van schrijven lopen. De belangstelling is er zeker. Mocht MonteVerde er onverhoopt toch niet in slagen tot een overeenkomst met de lokale eigenaren te komen, dan is er nog een alternatief. Er zijn gesprekken gevoerd met het Geldersch landschap dat eveneens bosgebied in de omgeving van Leur beheert. Zij juichen het initiatief van Dorp in Bedrijf toe en zijn genegen om mee te denken over mogelijke samenwerking met MonteVerde. Tot slot zal MonteVerde naar nog meer opdrachtgevers op zoek gaan om de werkgelegenheid gedurende het hele jaar rond te krijgen, waarbij ook andere onderhoudswerkzaamheden dan bosbeheer zijn voorzien. Een moderne houtkachel is compact, heeft weinig storingen en vraagt beperkt onderhoud. Deze installatie is door de deelnemers aan Energiek Leur bezocht.

11 De haalbaarheid en rentabiliteit van de zonneakker kunnen binnen een vrij kleine marge voorspeld worden. Op het moment dat de het investerings- en exploitatiemodel is doorgerekend, en er wordt een positief besluit genomen, zijn de vervolgrisico's klein. Binnen het project Energiek Leur hebben we meerdere scenario's doorgerekend met diverse variabelen, waaronder: Verschillende investeringsmogelijkheden: door de stichtingen ZZG / Dichterbij (eigenaren van De Hagert), door particulieren, door deelnemers aan een energiecoöperatie of een combinatie daarvan. Verschillende grootten van de projectomvang. Het opgestelde vermogen heeft significante gevolgen voor bepaalde investeringen naast het PV-systeem zelf, zoals de kosten voor de elektriciteitsaansluiting. Maar de omvang is ook van invloed op de kosten per deelnemer binnen een energiecoöperatie, en de kans dat een deelnemer die op wil brengen. Verschillende locaties. Opstelling van het systeem nabij een bestaande aansluiting biedt (investeringsvoordelen). Maar deze aansluiting dient dan wel technisch geschikt te zijn. Daarnaast gelden er voorwaarden ten aanzien van de aansluiting bij bepaalde subsidieregelingen. 7 De beoogde locatie voor de zonneakker. Met bovenstaande rekening houdend is een zonnepark van 50 kwp op het terrein van De Hagert, geëxploiteerd door een energiecoöperatie, als meest voor de hand liggend uit de bus gekomen. Wat nu nog open staat is de keuze voor een bepaalde vorm van subsidie of fiscale ondersteuning. Hierover meer op pagina 11, onder Zonneakker. De deelprojecten die zich richten op energiebesparing en -monitoring, en op educatie, informatie en voorlichting kennen weinig tot geen risico's. Ze zijn volgend op de overige projecten en niet afhankelijk van bepaalde variabelen of onzekere geldstromen. De activiteiten worden gedeeltelijk uitgevoerd door professionele organisaties. Daarnaast zullen bestuursleden van de Stichting Dorp in Bedrijf en door daaraan gelieerde vrijwilligers bij deze projecten betrokken zijn. Ze hebben allen een grote dosis kennis en ervaring op de gewenste gebieden. Allard van Krevel - Mede-initiatiefnemer Tot slot heeft Dorp in Bedrijf ervoor gekozen om een deel van de projectorganisatie uit te besteden aan een professionele projectbegeleider (zie bijlage 8). Hij neemt samen met de stichting de verantwoordelijkheid op zich om de verschillende deelprojecten in hun onderlinge samenhang op een juiste wijze gerealiseerd te krijgen en hierover te rapporteren. Na twintig jaar afwezigheid ben ik sinds 2006 weer inwoner van Hernen, het buurdorp van Leur. Ik ben betrokken geraakt bij het project Energiek Leur vanwege mijn achtergrond als energieadviseur. M'n expertise ligt op het gebied van energiebesparing en duurzame-energievoorziening. Zo heb ik samen met andere vrijwilligers de energiebesparingsscan op De Hagert gedaan. Kansen genoeg! Ik ben nu een van de trekkers van het project en heb daarbij een technische en organiserende rol. "Soms bereik je als vrijwilliger meer dan in een professionele omgeving."

12 8 Infrastructuur en opwekking duurzame energie Als de initiatiefgroep had vastgehouden aan de oorspronkelijke ambitie - een energieneutraal Leur, onafhankelijk van eindige fossiele brandstoffen - dan was het initiatief een stille dood gestorven. Zoals eerder genoemd is er daarentegen gekozen voor een pragmatischere benadering met voldoende perspectief. Daarbij willen we niet onvermeld laten dat tijdens de eerste bijeenkomsten windenergie herhaaldelijk ter sprake is gekomen. Mede daardoor heeft de gemeente Wijchen dit thema zelf opgepakt en zijn de eerste verkennende stappen voor de plaatsing van windturbines binnen de gemeente gezet. We hopen daar als Energiek Leur in de toekomst nog een rol in te kunnen spelen, voornamelijk wat betreft het creëren van draagvlak en het faciliteren van burgerparticipatie. De biomassaverwarmers zullen in nagenoeg de totale behoefte van ruimte- en tapwaterverwarming voor De Hagert en De Leurse Hof voorzien. Daarmee is een belangrijk deel van de warmtebehoefte in de kern van Leur gedekt. "Warmte door biomassa." "Daarmee kiest Leur voor echte duurzaamheid." Bij het doorrekenen van de modellen voor de bosploeg is bepaald hoeveel brandstof in de vorm van houtsnippers jaarlijks beschikbaar komt. Dat bleek ruim voldoende voor de warmtevoorziening van De Hagert en van De Leurse Hof samen. Door de duurzame verwarmingsprojecten en de link met het omliggende bos is er ook belangstelling ontstaan voor de aanleg van een derde installatie. Deze zou een aantal overige gebouwen in het 'centrum' van warmte kunnen voorzien, zoals de kerk, het bezoekerscentrum, een groepslocatie en enkele woningen. De globale haalbaarheid hiervan is onderzocht, waaruit bleek dat de rentabiliteit in de huidige situatie onvoldoende is. Daarnaast speelde het feit dat er plannen zijn om een aantal gebouwen te gaan renoveren. Deze komen alle in aanmerking voor aansluiting op het duurzame systeem, maar de plannen verkeren nog in een prematuur stadium. In een volgende fase zal Dorp in Bedrijf de mogelijkheden opnieuw inventariseren. Theo de Groot - Technisch directeur Atechpro Aangezien plaatsing van zonnepanelen op de lokale daken vanwege het beschermde dorpsgezicht niet mogelijk is, bieden we de inwoners aan om hun stroomverbruik te compenseren via deelname aan de energiecoöperatie. Het huidige systeem zal niet het equivalent van al het elektriciteitsverbruik binnen de dorpsgrenzen opleveren. Maar bij een succesvolle inschrijving op het eerste PV-project staat niets uitbreiding in de weg en zijn de belangrijkste organisatorische hobbels genomen: de energiecoöperatie staat en de administratieve zaken zijn op orde. Er is veel meer ongebruikt terrein voor nog grotere PV-systemen in Leur aanwezig en de eigenaren hebben interesse getoond in de beschikbaarstelling ervan. Daarbij zal onderzocht moeten worden in hoeverre de mogelijke locaties goed aansluiten op de hoofdinfrastructuur van het elektriciteitsnet, omdat dit een belangrijke kostenfactor is binnen de investering. Het kerkje in Leur wordt nu nog elektrisch verwarmd. Dat is duur en inefficiënt.

13 Financiering en exploitatie Ontwikkelingsfase De ontwikkelingsfase van Energiek Leur is tot op heden voornamelijk 'gefinancierd' door de inzet van vrijwilligers en door tijdsinvesteringen van de projectdeelnemers. Een klein deel van de ontwikkelingskosten is gecompenseerd door de bijdrage vanuit de eerste ronde van de tender Decentrale energie Gelderse Maat. Ook bij de verdere ontwikkeling van de plannen zal de vrijwilligersbijdrage een belangrijke rol blijven spelen. Dat zal voornamelijk gelden voor het deelproject Zonneakker (inclusief de oprichting van de energiecoöperatie) en het deelproject educatie, informatie en voorlichting. De plannen voor de biomassaverwarmers en de bosploeg zijn nagenoeg rond; de haalbaarheid is getoetst, de financiering is rond of wordt uitgewerkt en de uitvoeringsfase staat daar voor de deur. Eventuele resterende ontwikkelingskosten zullen door de projectdeelnemers zelf gedragen worden. Voor de vergunningen lopen de contacten met de gemeente. Op basis van de eerste signalen en onderzoeken verwachten we hierbij geen problemen of hoge kosten. Bouw- en exploitatiefase Investeringsplan Energiek Leur omvat een aantal verschillende deelprojecten die op de een of andere wijze met elkaar samenhangen en elkaar versterken. Voor elk deelproject is een gedetailleerde begroting opgesteld en daar waar zinvol ook een haalbaarheidsanalyse. De investeringen op hoofdlijnen zijn gepresenteerd in de tabel op de volgende pagina. Voor de details verwijzen we naar bijlage 4. De bedragen representeren de kosten voor de investeerder, en zijn in- of exclusief btw, al naar gelang de investeerder de btw kan aftrekken. Het overgrote deel van de investering wordt gestaafd door offertes en interne begrotingen, zie daarvoor de betreffende bijlagen. Een beperkt aantal kleine kostenposten is gebaseerd op ramingen die gemaakt zijn door ervaringsdeskundigen die betrokken zijn geweest bij het opstellen van dit projectplan. Alle investeringen worden gedaan in 2014 of activiteiten worden gedragen door de volgende organisaties. Stichting Dichterbij te Gennep Dichterbij is mede-eigenaar van Woonzorgboerderij De Hagert. Het Bureau Vastgoed van de stichting heeft positief geadviseerd over de aanschaf van de biomassaverwarmer (zie bijlage 2). Vervolgens heeft de raad van bestuur ingestemd. Er wordt nog nagegaan of de andere mede-eigenaar (Stichting ZZG) een financiele rol gaat spelen bij de realisatie. Ook de kosten van derden voor de energiemonitoring zullen door Dichterbij gedragen worden. Ik woon in Wijchen, op fietsafstand van Leur, en ben bij het project betrokken geraakt vanuit mijn achtergrond als installatie- en energieadviseur. Ik heb veel kennis en ervaring op het gebied van klimaatinstallaties en duurzaamheid in gebouwen. In het kernteam van Energiek Leur heb ik een technischinhoudelijke rol. 9 Financieringsplan De kosten voor de bouw van de verschillende installaties en de uitvoering van de geplande Jaap Schoenmaker - Mede-initiatiefnemer "Het mee helpen realiseren van dit veelzijdige duurzame project in mijn woonomgeving geeft voldoening en inspiratie."

14 10 Investeringen Biomassaverwarmer De Hagert inclusief toebehoren Opstellingsruimte biomassaverwarmer De Hagert "Een houtkachel levert een bijdrage aan het milieu, en creërt werk voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt." Kosten , ,00 Bekleding opstellingsruimte De Hagert 3.630,00 Voorraadbunker plus toebehoren De Hagert Bouwrijp maken terrein en terreininrichting De Hagert Biomassaverwarmer De Leurse Hof inclusief toebehoren Opstellingsruimte biomassaverwarmer De Leurse Hof Bekleding opstellingsruimte De Leurse Hof Voorraadbunker plus toebehoren De Leurse Hof 4.840, , , , , ,00 Bosploeg MonteVerde ,00 Zonneakker ,00 Inpassing zonneakker in omgeving De Hagert 6.050,00 Energiecoöperatie - kosten derden 4.392,30 Energiecoöperatie - interne kosten 3.975,00 Energiemonitoring- en besparing - kosten derden Energiemonitoring- en besparing- interne kosten , ,00 Projectorganisatie - kosten derden ,00 Projectorganisatie - interne kosten 5.040,00 Educatie - kosten derden ,00 Educatie - interne kosten 4.760,00 Totaal ,95 De Leurse Hof B.V. Het restaurant De Leurse Hof valt onder De Leurse Hof B.V. Het bedrijf zal overgaan tot de aanschaf van een biomassaverwarmer indien er een financieringsconstructie gevonden wordt waarbij er garanties zijn voor de overname van de installatie bij een eventuele beëindiging van de bedrijfsactiviteiten. Hierover lopen gesprekken met Atechpro, de leverancier van de installatie. Dit aspect is voor De Leurse Hof van belang vanwege het feit dat het bedrijf geen eigenaar is van het bedrijfspand, maar dit huurt. Doorverkoop van de installatie als onderdeel van het vastgoed is daarmee uitgesloten, en daardoor ontstaat een investeringsrisico dat men af wil dekken. MonteVerde De bosploeg wordt begeleid door MonteVerde, dat zal investeren in een aanvulling van hun bedrijfsmiddelen. Hiervoor is een begroting opgesteld (zie bijlage 4). De investeringen vormen onderdeel van de kosten- en batenanalyse die MonteVerde voor de uitvoering van dit deelproject heeft opgesteld. Stichting Dorp in Bedrijf Veel van de werkzaamheden tot nu toe zijn kosteloos verricht door bestuursleden van de Stichting Dorp in Bedrijf en daaraan gelieerde vrijwilligers. Dit vrijwilligerswerk zal een belangrijke rol blijven spelen bij de realisatie van de projecten. De stichting voorziet echter ook dat de benodigde vervolginspanningen niet Bernadette Baaijens - Locatiemanager woonzorgboerderij De Hagert alleen op basis van vrijwilligheid uitgevoerd kunnen worden. Daarom heeft de stichting in het financieringsplan een aantal interne uren opgevoerd tegen het daarvoor door de subsidieregeling vastgestelde tarief. Tevens heeft de stichting aan een aantal professionele partijen gevraagd een offerte op te stellen voor de uitvoering van bepaalde specialistische werkzaamheden. Mocht Energiek Leur in de tweede ronde van de tender geselecteerd worden, dan zal een deel van de aangevraagde subsidie aan deze kosten besteed worden. Exploitatiebegroting Voor zowel de biomassaverwarmers als de zonneakker heeft de initiatiefgroep een kosten-batenanalyse opgesteld. De belangrijkste aspecten en resultaten daarvan worden hieronder vermeld. De details zijn te vinden in bijlage 5.

15 Biomassaverwarmer voor De Hagert Uitgangspunten: De stichting kan de btw niet aftrekken. De nominale bankrente die de stichting betaalt is 4,2%; dit wordt in de exploitatiebegroting verdisconteerd. De stichting kan geen gebruik maken van voordelige fiscale maatregelen als EIA, KIA of Vamil. Houtsnippers worden aangekocht tegen commerciële tarieven. Netto investering (zonder subs.): ,17 Investering inclusief rentelasten: ,85 Jaarlijks exploitatievoordeel: ,25 Eenvoudige terugverdientijd: 18 jaar IRR: 2,3% Stichting Dichterbij en haar Bureau Vastgoed achtte investering in het project verantwoord indien de eenvoudige terugverdientijd op maximaal tien jaar zou liggen bij een aanname voor de stijging van de (alle) brandstofprijzen van 3%. Hierop is het aandeel subsidie in de investering afgestemd ter grootte van ,--. Dat leidt tot de volgende cijfers: Netto investering (met subs.): ,17 Investering inclusief rentelasten: ,97 Jaarlijks exploitatievoordeel: ,18 Eenvoudige terugverdientijd: 10 jaar IRR: 8,5% 11 Biomassaverwarmer voor De Leurse Hof Uitgangspunten: De investeerder kan de btw verleggen. De investeerder kan gebruik maken van de fiscale maatregelen EIA en KIA. Houtsnippers worden aangekocht tegen commerciële tarieven. Om tot een haalbaar project te komen werd de maximale eenvoudige terugverdientijd gesteld op vijf jaar. Dit is bijvoorbeeld ook de richtlijn die geldt binnen de Wet milieubeheer die van toepassing is voor ondernemingen. Het blijkt dat een subsidiebedrag van ,-- voor het project tot een terugverdientijd van vijf jaar leidt. Netto investering (met subs.): ,35 Jaarlijks exploitatievoordeel: 6.772,51 Eenvoudige terugverdientijd: 5 jaar IRR: 19,8% Zonneakker Voor de zonneakker is kosten-batenanalyses gemaakt op basis van de huidige beschikbare informatie over de regeling Verlaagd Tarief (zie bijlage 5 ). Daarbij is rekening gehouden met het gebruik maken van de Gelderse provinciale subsidieregeling voor energiecoöperaties met een minimaal aantal van 50 leden. Op dit moment leiden de berekeningen tot eenvoudige terugverdientijden voor coöperatieleden van 10 tot 15 jaar, afhankelijk van een aantal keuzen en variabelen. Ton Baaijens - Mede-initiatiefnemer Samen met andere initiatieven op dit gebied wordt gekeken naar mogelijkheden om de terugverdientijd tot maximaal 10 jaar te brengen. De ontwikkelingen zijn daarvoor nog in volle gang. Zo heeft GreenChoice inmiddels in een persbericht verklaard lokale initiatieven dusdanig te ondersteunen dat de regeling Verlaagd Tarief leidt tot terugverdientijden voor deelnemers van maximaal tien jaar. Ook wordt nagegaan of gebruikmaking van een van de laatste fasen van de SDE+ tot de mogelijkheden behoort. Daarna wordt een definitieve keuze gemaakt. Als inwoner van Leur ben ik bij verschillende lokale initiatievenen en activiteiten betrokken. Lokale samenwerking, maatschappelijke relevantie en duurzaamheid zijn daarbij een rode draad. Met de Stichting Dorp in Bedrijf, waarvan ik secretaris ben, willen we het woon-, leef-, werk- en ondernemersklimaat bevorderen. Een project als Energiek Leur past daar prima bij. "Duurzame zorg vraagt om duurzame maatschappelijke inbedding, dus ook om het gebruik van duurzame energie."

16 Subsidies Naast de deelname aan de tender Decentrale energie Gelderse Maat beoogt Energiek Leur nog gebruik te maken van een of meerdere van de volgende subsidies en fiscale maatregelen. Subsidieverordening vitaal Gelderland 2011 Deze verordening biedt onder voorwaarden de mogelijkheid om 25% van de kosten voor het zonnepark gesubsidieerd te krijgen. Voor de realisatie het zonnepark is dan ook binnen de tender Decentrale energie Gelderse Maat geen subsidie aangevraagd. Regeling Verlaagd tarief Per 1 januari 2014 komen leden van coöperaties en Verenigingen van Eigenaren in aanmerking voor een belastingkorting van 7,5 cent/kwh op hun gezamenlijk opgewekte hernieuwbare energie. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en die in een zogenaamde postcoderoos rondom deze productieinstallatie wonen. De korting van 7,5 cent per kwh (inclusief BTW gaat het om 9 cent) wordt toegepast op de persoonlijke energierekening van de leden, tot het eigen verbruik (maximaal kwh per jaar). Leden hebben met deze regeling lagere kosten en de coöperatie heeft inkomsten van de verkochte stroom. SDE+ De SDE+ stimuleert de productie van duurzame energie en richt zich op bedrijven en (nonprofit) instellingen. Voor de SDE is een budget van 3,5 miljard euro beschikbaar om projecten te ondersteunen. Men kan subsidie aanvragen voor de productie van de volgende vormen van hernieuwbare energie: Duurzame elektriciteit. Duurzame warmte of de gecombineerde opwekking van duurzame warmte en elektriciteit. Groen gas. EIA De EIA is een fiscale regeling onder verantwoordelijkheid van de Ministers van Economische Zaken en van Financiën. Met de EIA kan de investeerder 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage; het bedraagt ongeveer 10% van de goedgekeurde investeringskosten. De EIA kan men toepassen naast de 'gewone' investeringsaftrek. Vamil De "Regeling Willekeurige Afschrijving Milieuinvesteringen", kortweg Vamil-regeling, biedt ondernemers direct financieel voordeel. Bedrijfsmiddelen kunnen willekeurig ofwel vrij worden afgeschreven, waardoor een liquiditeits- en een rentevoordeel ontstaat voor de ondernemer. Een éénmalige afschrijving in het eerste jaar ten opzichte van een periodieke afschrijving over de levensduur van een apparaat levert een ondernemer circa 6% tot 7% voordeel op. 12

17 Belanghebbenden en betrokkenen Samenwerkende partijen Investeerders en projectdeelnemers Bij Energiek Leur zijn vele mensen en organisaties betrokken, zowel vanuit een vrijwilligersrol als professioneel. De volgende lokale partijen vormen samen de spil van het project. Zij hebben gezamenlijk een samenwerkingsovereenkomst opgesteld en ondertekend (zie bijlage 6). Stichting Dorp in Bedrijf, Leur Dorp in Bedrijf is de aanjager en beheerder van het project. Vanuit deze stichting is het initiatief ontstaan. Bestuursleden van de stichting en daaraan gelieerde vrijwilligers vormen de initiatiefgroep Energiek Leur. Woonzorgboerderij De Hagert, Leur Op woonzorgboerderij de Hagert kunnen dementerende ouderen en mensen met een verstandelijke beperking terecht voor 24-uurszorg en dagbesteding en dagopvang. De leiding werkt zo min mogelijk vanuit vaste protocollen en procedures en is altijd op zoek naar vernieuwing, waarbij de klantvraag centraal staat. Zo wil men een bijdrage leveren aan duurzame zorg. Een duurzame energievoorziening past daar goed bij. 13 Restaurant De Leurse Hof, Leur De Leurse Hof wordt geleid door enthousiaste ondernemers die een stap verder willen gaan. Men is zeer betrokken bij de lokale activiteiten en werkt op verschillende manieren met andere organisaties in de omgeving samen. Tot op heden is De Leurse Hof qua warmtevoorziening afhankelijk van de levering van kostbaar propaan. Naast de 'charme' van een houtkachel gestookt op lokaal geoogste hout, biedt deze duurzame energievoorziening voor het bedrijf ook financieel een interessant perspectief. Stichting Dichterbij, Gennep en Stichting ZZG zorggroep, Groesbeek Woonzorgboerderij De Hagert is formeel gedeeld eigendom van twee stichtingen: ZZG en Dichterbij. De directies van beide stichtingen juichen het project Energiek Leur toe. Men heeft daarom ook het principebesluit genomen om te investeren in een biomassaverwarmer. Richard van Loosbroek - Duurzaamheidscoördinator gemeente Wijchen MonteVerde, Beek Bij MonteVerde heeft men verstand van mensen en bomen. Het bedrijf staat bekend om zijn nuchtere aanpak, kwaliteit en duurzaamheid, en werkt mee aan een sociaalmaatschappelijke toekomst. Als algemeen groenmedewerker bos - en parkbeheer Orientalis heeft Jouko de Vet, beoogd begeleider van de bosploeg, veel ervaring opgedaan met het begeleiden van vrijwilligers, scholieren en WSW/Kristallis-kandidaten. Ik ben als ambtenaar bij de gemeente Wijchen en in aanraking gekomen met het project Energiek Leur vanuit mijn functie als beleidsadviseur Milieu en Duurzaamheid. Mijn expertise ligt op het gebied van klimaatbeleid en energietransitie. Momenteel ben ik in een faciliterende rol betrokken bij het project. "lnvulling geven aan energietransitie gaat gepaard met sociale cohesie." "Ik ervaar die verbinding ook in Leur en word er zelf energiek van."

18 14 Andere betrokkenen en belanghebbenden Energiek Leur zou niet van de grond zijn gekomen zonder de inspanning van vele overige betrokkenen (naast de investeerders en projectdeelnemers). De belangrijkste daarvan worden hieronder genoemd. Initiatiefgroep Energiek Leur De initiatiefgroep Energiek leur heeft een wisselende samenstelling, afhankelijk van de momentane problematiek en actuele onderwerpen die op de agenda staan. De kern van de groep heeft echter sinds een jaar vaste vorm aangenomen. Zij bestaat uit drie personen. Ton Baaijens Ton is secretaris van Dorp in Bedrijf en nauw betrokken bij de activiteiten op De Hagert. Samen met zijn vrouw Bernadette vormt hij de dagelijkse leiding op de woonzorgboerderij. Ook is hij betrokken bij het bezoekerscentrum in Leur. Ton heeft veel ervaring met maatschappelijke en sociale projecten en daarnaast een onderwijskundige achtergrond die van pas zal komen bij de ontwikkeling van het educatieve programma rond Energiek Leur. "Ook de gemeente Wijchen steunt de duurzame ambities in Leur." "Waar een klein dorp groot in kan zijn." Jaap Schoenmaker Als is inwoner van Wijchen is Jaap bij het project betrokken geraakt vanuit zijn achtergrond als installatie- en energieadviseur. Zijn expertise ligt op het gebied van klimaatinstallaties en duurzaamheid in gebouwen. Hij heeft een technisch inhoudelijke rol binnen het project. Allard van Krevel De initiatiefnemers van Dorp in Bedrijf hebben Allard gevraagd om mee te werken aan Energiek Leur, onder andere vanwege zijn inspanning voor Hernen Zonnedorp, een actie om inwoners van het naburige dorp te stimuleren zonnepanelen aan te schaffen. Allard heeft inmiddels meer dan vijftien jaar ervaring als energieadviseur, met als specialiteit duurzame energie en energiebesparing in de gebouwde omgeving en in de industrie. Gemeente Wijchen Zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau is men binnen de gemeente Wijchen enthousiast over Energiek Leur. Voormalig wethouder van milieu Marcel Thijsen is een van de deelnemers van het eerste uur aan de miniconferenties. Zijn opvolger, Agnes Schaap, heeft zich inmiddels ook als voorstander achter het project geschaard. De duurzaamheidscoördinator van de gemeente, Richard van Loosbroek, is nauw bij de plannen betrokken. Hetzelfde geldt voor beleidsadviseur Huub van Nijnatten, die verantwoordelijk is voor de levering van de deelnemers aan de bosploeg. Agnes Schaap - Wethouder duurzaamheid gemeente Wijchen Lokale middenstand Het bezoekerscentrum te Leur zal een centrale rol spelen bij de organisatie van educatieve en informatieve bijeenkomsten en rondleidingen. Hierin zijn zowel professionele krachten als vrijwilligers werkzaam. Van Duifhuizen Elektro uit Bergharen en 100%Zonnig uit Wijchen hebben bijgedragen aan de inventarisatie voor de zonneakker. Voor het biomassaverwarmingsproject heeft de firma Atechpro uit Barneveld veel voorwerk verricht. Overig De Van Balverenstichting, met als doel de instandhouding van de Heerlijkheid Leur, heeft de aanvraag gedaan in de eerste ronde van de tender gedaan, en zo bijgedragen aan het vervolg van het project. Daarnaast zijn diverse lokale particuliere personen benaderd om hun visie op het project te geven of erbij betrokken te worden zoals accountants en financiele adviseurs. Organisatie en beheer Organisatiestructuur en participanten Als aanvrager van de subsidie en hoofdinitiatiefnemer zal de Stichting Dorp in Bedrijf de lijnen van het project uitzetten en de verschillende deelprojecten met elkaar blijven verbinden. De bestuursleden van de stichting zullen in samenwerking met vrijwilligers en een professionele partij de projectorganisatie

19 op zich nemen. Uiteindelijk zal de stichting ook bij de provincie verantwoording afleggen in het kader van verantwoordingsarrangementen van de provincie. De stichting zal niet zelf investeren in de bouw van installaties of de aanschaf van goederen; dat wordt door de andere ondertekenaars van de samenwerkingsovereenkomst gedaan. Wel zullen de bestuursleden van de stichting, naast het voeren van de projectorganisatie, werkzaamheden verrichten op het gebied van educatie, informatie en voorlichting, en zich inspannen voor de oprichting van de energiecoöperatie. In bijlage 7 is een organigram opgenomen waarin de verschillende partijen in hun onderlinge samenhang en met hun specifieke rollen staan weergegeven. Wettelijke eisen en vergunningen Voor de realisatie van het project zijn twee vergunningstrajecten aan de orde: 1. Een omgevingsvergunning voor de opstelling van de zonnepanelenconstructie op het terrein van De Hagert. 2. Een vergunning in het kader van het lokale bestemmingsplan voor de opstelling van de installatieruimte voor de biomassaverwarmers. Voor beide trajecten is reeds overleg gevoerd met de gemeente. De signalen zijn positief. 15 Management Zoals hierboven al gesteld vormen drie personen de kern van de initiatiefgroep Energiek Leur: Ton Baaijens, Jaap Schoenmaker en Allard van Krevel. Hun kennis en ervaring zijn eigenlijk even divers én complementair als de deelprojecten binnen Energiek Leur dat zijn. Daarnaast hebben zij alle drie een groot netwerk waaruit zij kunnen putten voor het geval er aanvullende expertise nodig is en hebben zij een jarenlange binding met de lokale bevolking. De bindende kracht tussen de drie is de grote motivatie om de transitie naar een duurzame samenleving met concrete stappen vorm te geven. Zij zoeken daarbij soms de grenzen van reguliere routes op en kiezen als het nodig is voor professionele ongehoorzaamheid. Alle drie hebben ze een lange staat van dienst binnen diverse organisaties, waarbij ze in meer of mindere mate zowel inhoudelijke als leidinggevende functies hebben gehad of nog hebben. De uitgebreide CV's van dit kernteam zijn ten behoeve van de tender beschikbaar gesteld. De stichting Dorp In Bedrijf heeft een financieel aandeel van 15% in het beoogde project, en zal met haar bestuursleden en overige gelieerde betrokkenen 453 uur aan tijdsbesteding investeren (buiten het vrijwilligersaandeel). Maarten Visschers - Servicepunt HIER opgewekt Gelderland Ik ben werkzaam voor het Servicepunt HIER opgewekt Gelderland. Het Servicepunt geeft eerstelijnsondersteuning aan lokale duurzame energieinitiatieven. In elke provincie is een Servicepunt, ondergebracht bij de provinciale Natuur en Milieufederatie. Zo is een uitwisseling van kennis en ervaring tussen circa driehonderd energieinitiatieven tot stand gebracht. Ook in Gelderland wisselen de energieinitiatieven hun ervaringen via een Community of Practice uit. Daar ben ik eveneens bij betrokken. "Burgers gaan samen voor hun eigen, duurzame energie." "Inspirerend om daaraan mee te werken!"

20 16 Beoogde resultaten Hernieuwbare energie Deelproject Biomassaverwarmer De Hagert Biomassaverwarmer De Leurse Hof In het project Energiek Leur wordt gebruik gemaakt van twee duurzame energiebronnen: zonne-energie en biomassa (in de vorm van lokaal geoogste houtsnippers). Beide bronnen worden verondersteld geen CO 2 -uitstoot tot gevolg te hebben. Met het totale project zal zo'n 10% van de energievoorziening in Leur duurzaam worden. In de volgende tabel staan de details voor de verschillende deelprojecten. Duurzameenergieopwekking [GJ / jaar] Zonneakker 366 Totaal De opwekking van duurzame energie zorgt voor een vermindering van de CO 2 -uitstoot, zoals in de volgende tabel aangegeven. Deelproject Biomassaverwarmer Hagert Biomassaverwarmer Leurse Hof De De CO 2-uitstootreductie [ton / jaar] Zonneakker 27 Energiebesparing Totaal 103 Structurele energiezorg op basis van onder andere energiemonitoring blijkt in het algemeen te leiden tot een vermindering van het energieverbruik in de orde grootte van 10% tot 15%. Ook op De Hagert verwachten we dat percentage te bereiken. Na installatie van de biomassaverwarmer zal het effect van de monitoring en het besparingsonderzoek in primaire energie relatief wat lager zijn, omdat de houtsnippers als duurzame brandstof worden beschouwd. We stellen daarom dat alleen de besparing op elektriciteit tot een reductie van het primaire-energieverbruik leidt. We verwachten dat de reductie 154 GJ per jaar is, equivalent aan 12 ton CO 2 per jaar. Werkgelegenheid Realisatie van alle deelprojecten binnen Energiek Leur zal een forse stimulerende invloed hebben op de lokale economie en werkgelegenheid, zowel op de korte als op de langere termijn. Daarnaast zit er een sociaalmaatschappelijke kant aan; mensen met afstand tot de arbeidsmarkt worden begeleid richting een reguliere baan. Per deelproject zullen we invloed op de werkgelegenheid schetsen, waarna we ook in zullen gaan op een aantal neveneffecten. Deelproject Biomassaverwarming De Hagert Biomassaverwarmer De Leurse Hof Eenmalig [fte] Langdurig [fte] 0,2-0,1 - Bosploeg - 7 Zonneakker 0,1 - Energiebesparing en energiemonitoring 0,1 - Educatie 0,1 - Totaal 0,6 7 In de tabel hierboven worden alleen de directe werkgelegenheidseffecten genoemd. Daarnaast verwachten we dat de positieve uitstraling van het project een versterkend effect zal hebben op het gebied van recreatie en toerisme in het dorp. En natuurlijk hopen we dat het een voorbeeld zal zijn voor andere, overeenkomstige projecten en zo bij zal dragen aan de stimulering van een duurzame, lokale economie op andere locaties.

21 Subsidieaandeel en toekomstige onafhankelijkheid Verhouding subsidie tot totale projectomvang zijn tijdens het selectieproces in de uitwerkingsfase afgevallen. *** In onderstaande tabel staan de cijfers aangaande de subsidieaanvraag ten opzichte van de totale projectomvang. Daarbij is rekening gehouden met het al dan niet kunnen verleggen van de btw door de beoogde investeerders. De details achter de gegevens zijn te vinden in bijlage 4. Totale projectomvang Subsidieaanvraag Aandeel , ,78 28% De toekomst Tijdens de bijeenkomsten van Energiek Leur en is de afhankelijkheid van subsidies meerdere malen aan de orde gekomen. Bij alle beslissingen is daarin als uitgangspunt gekozen dat projecten door een subsidie over de streep mogen worden getrokken ten aanzien van de realisatie, maar daarna zonder subsidie financieel gezond voortgezet moeten kunnen worden. Ook voor de beoogde investeerders staat deze benadering buiten kijf. Alle deelprojecten voldoen aan dit criterium en mogelijke initiatieven die hier niet aan bleken te voldoen 17

22

23 Bijlage 1 Uitgebreide planning Hoofdfase Deelfase Voorbereiding Opdrachtverstrekking Oktober Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Oktober September November December Augustus September November December Biomassaverwarmer De Hagert Installeerwerkzaamheden Biomassaverwarmer De Leurse Hof Bosploeg MonteVerde Voorbereiding Contract met gemeente Afspraken met overige partijen Aanschaf hulpmiddelen Realisatie/uitvoering Detailuitwerking Werkvoorbereiding Realisatie/uitvoering Oplevering Detailuitwerking Werkvoorbereiding Voorbereiding Financieringsconstructie Opdrachtverstrekking Realisatie/uitvoering Installeerwerkzaamheden Oplevering Werkzaamheden 19

24 Hoofdfase December Zonneakker Voorbereiding Deelfase Werving bestuursleden Vaststelling definitieve statuten Oprichting energiecoöperatie Communicatiecampagne Werving deelnemers Opdrachtverstrekking zonneakker Oktober Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Oktober September November December Augustus September November Detailuitwerking Realisatie/uitvoering Installeerwerkzaamheden Oplevering Voorbereiding Opdrachtverstrekking Detailuitwerking Energiebesparing en -monitoring Realisatie/uitvoering Installeerwerkzaamheden Oplevering Eerste inventarisatie Energiebesparingsonderzoek Eerste rapportage 20

25 Educatie Hoofdfase December Voorbereiding Deelfase Ontwikkelen website Ontwikkelen en drukken folders Ontwikkelen presentaties Presentatiepanelen Oktober Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Oktober September November December Augustus September November Ontwikkelen lesbrieven Realisatie/uitvoering Presentaties en rondleidingen 21

26 Bijlage 2 Principebesluit aanschaf biomassaverwarmer De Hagert 22

27 Bijlage 3 Voorlopige statuten energiecoöperatie Energiek Leur et cetera. 23

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief Handboek voor energie-initiatieven Voorwoord In Groningen ontstaan steeds meer initiatieven van bewonersgroepen op het gebied van energiebesparing

Nadere informatie

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu Gemeente Zoekt Zon Gemeente Zoekt Zon Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu 1 Voorwoord... 3 1. Strategische doelen en -keuzes... 4 1.1 De gemeente

Nadere informatie

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie van Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie door ARCADIS in opdracht van Agentschap NL 1 INLEIDING Hoewel de prijzen van zonnepanelen

Nadere informatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie Jesse Cuperus, Juni 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

ACHTERGRONDNOTITIE. Stimuleringsregelingen hernieuwbare energie Vanuit lokaal perspectief Energiecoöperaties, zon en wind op land

ACHTERGRONDNOTITIE. Stimuleringsregelingen hernieuwbare energie Vanuit lokaal perspectief Energiecoöperaties, zon en wind op land ACHTERGRONDNOTITIE Stimuleringsregelingen hernieuwbare energie Vanuit lokaal perspectief Energiecoöperaties, zon en wind op land Input voor gedachtevorming vanuit lokaal perspectief CONCEPT 18 mei 2014

Nadere informatie

BUSINESS CASE POSTCODEROOS

BUSINESS CASE POSTCODEROOS Australiëlaan 5 3526 AB Utrecht T: 030 693 60 00 KvK nr. 31042832 E: info@atrive.nl I: www.atrive.nl BUSINESS CASE POSTCODEROOS co-creatie B l a d 1 COLOFON Titel Business case Postcoderoos co-creatie

Nadere informatie

Aanleiding. Beknopt overzicht: de EB kortingsregeling en commentaar

Aanleiding. Beknopt overzicht: de EB kortingsregeling en commentaar (CONCEPT) Postcoderoos-regeling: Consultatie energiecoöperaties: Reacties op verlaagd EB kortingsregeling coöperatieve opwekking Werkdocument t.b.v positiebepaling: work in progress Versie 3: 18 oktober

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN 1 2 Dit bedrijfsplan is opgesteld door Green Spread in opdracht van de gemeente Arnhem. Oktober 2012 Utrechtseweg

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder?

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018 Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Inhoud 3 Inleiding 4 Activiteiten en projecten 2011-2013 6 1 Energiebesparing 8 2 Windenergie 12 3 Zonne-energie 14

Nadere informatie

Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten

Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Michiel Kort Dirk Louter 13 juli 2011 43267 Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Inhoud Pagina

Nadere informatie

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1 Gelders Energieakkoord maart 2015 Verbreden, verdiepen en versterken Definitieve tekst1 Dit Gelders Energieakkoord is geschreven door Thijs de la Court (Klimaatverbond Nederland), met ondersteuning van

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

PROGRAMMA DUURZAAMHEID HEERHUGOWAARD

PROGRAMMA DUURZAAMHEID HEERHUGOWAARD PROGRAMMA DUURZAAMHEID HEERHUGOWAARD 11-4-2012 2012 2015 Definitief Energieneutraal in 2030. Dit is en blijft de doelstelling van gemeente Heerhugowaard. En evenals in de voorgaande beleidsperiode vormt

Nadere informatie

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Verslag van project MijnDakJouwDak Is mede mogelijk gemaakt met financiering door:

Nadere informatie

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart Provinciehøis \Øesterbrink r, Assen T Postadres Postbus r22,94oo Âc Assen F www.drenthe.nl (o gr) (o gr) j6 t7 77 )6 tt tt provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Drenthe

Nadere informatie

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe DOEN Magazine over duurzaam ondernemen in Drenthe Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe Hooghalen Duurzaam: lokale bedrijven en bewoners bundelen krachten Laat u inspireren door zon 7 juli 2012

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact Inhoud Voorwoord 3 1 Waarom een Energie BV?

Nadere informatie

Het ondernemingsplan van Deventer Energie

Het ondernemingsplan van Deventer Energie Samen Duurzaam: Het ondernemingsplan van Deventer Energie 2013 2016 Deventer, 3 mei 2013 (conceptversie voor ALV 30/5/2013) Deventer Energie Coöperatie U.A. Postbus 466, 7400 AL Deventer, Telefoon: 0570

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie