Welkom OPENEN. Openen E-levensloop via de werkgever. voor de werknemer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom OPENEN. Openen E-levensloop via de werkgever. voor de werknemer"

Transcriptie

1 E-LEVENSLOOP voor de werknemer Delta Lloyd Bank NV Welkom Onlangs heeft u zich via uw werkgever aangemeld voor de E-levensloop bij Delta Lloyd Bank. In deze handleiding geven wij u informatie over enkele belangrijke regels die voor deelnemers aan E-levensloop gelden. OPENEN Openen E-levensloop via de werkgever Het opstarten van een levensloopregeling bij Delta Lloyd Bank is heel eenvoudig. Voor het aanmelden van een werkgever is het formulier Overeenkomst E-levensloop ontwikkeld. Het aanmelden van een werknemer vindt plaats door de werkgever of door de werknemer zelf via internet op Voor de goede orde wijzen wij u erop dat, voordat een werknemer wordt aangemeld, eerst een overeenkomst tussen Delta Lloyd Bank en de werkgever dient te bestaan. Aanmelding werkgever Werkgever vult Overeenkomst E-levensloop in en ondertekent deze. Aanmelding werknemer Na het aangaan van de overeenkomst met de werkgever kunnen werknemers aangemeld worden via internet. Na ontvangst van de overeenkomst door Delta Lloyd Bank wordt de openingsset aan de werkgever gezonden. Na ontvangst van de aanmelding wordt een geblokkeerde rekening geopend onder de naam E-levensloop. Vanaf dat moment kunnen de aanmeldingen van de werknemers naar Delta Lloyd Bank worden verstuurd Nadat de rekeningen zijn geopend, ontvangt de deelnemer een rekeningnummer, een gebruikersnaam en een wachtwoord Nadat de geblokkeerde rekeningen voor de werknemers zijn geopend, wordt hiervan een bevestiging gezonden aan de werkgever. Uitgebreidere schema s omtrent de operationele handelingen van E-levensloop vindt u in de bijlage van deze handleiding. Zelf een E-levensloop openen U kunt ook zelf een levensloopregeling uitkiezen, waaraan uw werkgever wettelijk verplicht is mee te werken. E-levensloop bij Delta Lloyd vraagt u via uw assurantietussenpersoon. Hij vraagt uw E-levensloop via internet aan en u krijgt na een dag via uw inlogcode en in een separate uw wachtwoord opgestuurd. Vanaf dat moment kunt u beginnen met levensloopsparen. Let u er wel op dat u volgens de wet een keuze moet maken tussen een levensloopregeling of een spaarloonregeling. Voor een levensloopregeling dient u tijdig uw spaarloonregeling opgezegd te hebben. C Postbus / GE Arnhem

2 SPAREN Maximaal spaarbedrag Wettelijk is vastgesteld dat u jaarlijks maximaal 12 % van uw brutojaarsalaris mag sparen. Tevens is het wettelijk niet mogelijk om meer te sparen dan 210% van uw bruto jaarsalaris. Het rendement van dit bedrag mag wel deze 210% ovestijgen. Rente Over het gehele niet belegde saldo dat op uw levenslooprekening staat, ontvangt u rente. Het rentepercentage wordt per jaar vastgesteld. De rente wordt in januari van het volgende jaar op de levenslooprekening bijgeschreven. Deze rente zal onderdeel uitmaken van het levenslooptegoed. Voor de exacte gegevens kunt u het Reglement E-levensloop raadplegen. De actuele rentevergoedingen vindt u terug op internet in het fonds-, rente- en tarievenoverzicht. BELEGGEN Transacties Vanaf het moment dat u spaarsaldo heeft op E-levensloop kunt u ook beleggen. Dit gaat heel eenvoudig door via internet beleggingsorders op te geven. Daar heeft u tevens inzage in uw beleggingsportefeuille en kunt u ook mutaties doorvoeren in uw beleggingsportefeuille. Persoonlijk beleggingsadvies Om u te ondersteunen bij uw beleggingsbeslissingen biedt Delta Lloyd Bank als een van de weinige bankverzekeraars Persoonlijk Beleggingsadvies aan. Persoonlijk Beleggingsadvies bestaat uit de volgende onderdelen: Beleggingsadvies passend bij uw persoonlijke situatie. Op basis van uw beleggingsprofiel, uw persoonlijke doelstellingen en situatie wordt er advies op maat verstrekt. Elk kwartaal wordt er een Beursupdate verstrekt. De Beursupdate geeft een overzicht van de economische ontwikkelingen en verwachtingen met concrete tips en adviezen voor de komende periode. De beleggingsportefeuille en de transactie-opdrachten worden geanalyseerd en getoetst aan uw beleggingsprofiel. Elk kwartaal wordt er naast de Beursupdate een e-newsletter verzonden met daarin de meest actuele ontwikkelingen. Beleggingsfondsen Naast de beleggingsfondsen van Delta Lloyd, OHRA en Triodos, wordt er een geselecteerd aantal fondsen aangeboden van andere fondsaanbieders. Momenteel zijn dat fondsen van: ABN AMRO Fortis ING Kempen & Co Robeco Het volledige fondsaanbod kunt u vinden op DEBLOKKERING EN UITKERING Deblokkering Op het moment dat u van uw verlof wilt gaan genieten, dient u een verzoek in om het gespaarde bedrag te deblokkeren. Delta Lloyd Bank zal het benodigde bedrag overmaken aan uw werkgever. Uw werkgever kan vervolgens uw salaris doorbetalen gedurende de verlofperiode. U geeft zelf aan welk percentage van uw salaris u uitgekeerd wilt hebben gedurende uw verlofperiode. Deblokkeringsaanvraag Indien u uw levenslooptegoed wilt deblokkeren, dient u hiervoor op internet binnen uw E-levensloop een deblokkeringaanvraag volledig in te vullen. Na goedkeuring door uw werkgever, zal Delta Lloyd Bank binnen 5 werkdagen maandelijks het aangevraagde deel van het gespaarde bedrag overmaken aan uw werkgever. Uw werkgever zal tijdens uw verlofperiode het door u aangegeven salaris aan u doorbetalen. 2/6 E-LEVENSLOOP VOOR DE WERKNEMER

3 Tegenrekening Bij uw aanmelding heeft u een zogenaamde tegenrekening opgegeven. Dit zal meestal de rekening zijn waar uw salaris op wordt gestort, maar het kan ook een andere rekening zijn bij een in Nederland gevestigde bank of giro-instelling. Deze rekening zal door Delta Lloyd gebruikt worden om u te identificeren. Bij een gewoon bankkantoor komt u persoonlijk langs om een rekening te openen. Delta Lloyd heeft geen bankfilialen en identificeert u door 1 euro te incasseren van een door u opgegeven rekening, die u bij een bankfiliaal heeft geopend (afgeleide identificatie). Rekeningoverzicht Op dagelijkse basis heeft u via internet binnen uw E-levensloop inzage in uw saldogegevens, inclusief de ontwikkeling van uw eventuele beleggingsportefeuille. Mutaties Wanneer er wijzigingen plaatsvinden in uw persoonlijke gegevens, dan kunt u deze via internet binnen uw E-levensloop doorgeven met het daarvoor bestemde mutatiescherm. Einde dienstverband Bij het einde van het dienstverband met uw werkgever stoppen de levensloopstortingen. Het is toegestaan het saldo op uw levenslooprekening te laten staan, zodat u kunt blijven profiteren van de hoge rente. Indien u ervoor kiest om het tegoed op te nemen, dan wordt het tegoed overgemaakt naar uw voormalig werkgever of andere inhoudingsplichtige. Deze maakt, na aftrek van de belasting en sociale premies, het bedrag aan u over. Overlijden Bij overlijden kan de rekening worden opgeheven. Het tegoed wordt dan overgemaakt naar de voormalig werkgever of andere inhoudingsplichtige. Deze maakt, na aftrek van de belasting en sociale premies, het bedrag aan de eventuele erfgenamen over. Opheffen E-levensloop Via internet kunt u uw E-levensloop opzeggen. In principe wordt uw saldo zonder bijkomende kosten overgeschreven naar uw nieuwe levensloopregeling of via uw werkgever of andere inhoudsplichtige aan u uitgekeerd. OVERIGE Jaaroverzicht Ieder jaar kunt u via internet binnen uw E-levensloop een jaaroverzicht ophalen. Dit jaaroverzicht komt beschikbaar in de eerste week van februari. Op dit overzicht staan het saldo op uw levenslooprekening op 31 december van het vorige jaar en de vergoede rente over het saldo op deze rekening in dat jaar vermeld. Dit kunt u gebruiken voor uw belastingaangifte. Meer informatie Voor de volledigheid vindt u in de bijlage een checklist voor het openen van een levensloopregeling en nog verder uitgewerkte stroomschema s, die de verwerking van uw E-levensloop inzichtelijk maken. Meer informatie over de E-levensloop kunt u bij uw werkgever krijgen of bij uw assurantietussenpersoon. Vanzelfsprekend kunt u ook contact opnemen met Delta Lloyd Bank via 3/6 E-LEVENSLOOP VOOR DE WERKNEMER

4 CHECKLIST VOOR DE WERKNEMER E-levensloop UW CHECKLIST Soms is de beste levensloopregeling een pensioen. Heeft u de afweging al gemaakt? Weet u wat u moet weten over de levensloopregeling en pensioensparen? Beantwoord de vragen in de checklist en u weet wat u te doen staat. Is de Delta Lloyd Levenslooprekening iets voor u? - Verwacht u in de toekomst extra verlof nodig te hebben om voor iemand te zorgen? - Zou u graag op enig moment voordat u met pensioen gaat een sabbatical willen? - Is uw werk zo zwaar dat u verwacht in de periode voorafgaand aan uw pensioen liever parttime te werken? - Heeft uw kinderen jonger dan 7 jaar en of verwacht u gezinsuitbreiding? En wilt u dan ouderschapsverlof opnemen? Als u één of meer van deze vragen met ja beantwoord heeft, is de Delta Lloyd Levenslooprekening ook voor u het overwegen waard. Wist u dat - Opname van het levenslooptegoed voor ouderschapsverlof extra fiscaal voordeel geeft in de vorm van een belastingvrije voet van 50% van het minimum brutoloon? - U moet kiezen tussen spaarloon of levensloop? Deelname aan beide is wettelijk niet toegestaan. - Als u een spaarloonrekening heeft en kiest voor levensloop, dat u dan stortingen op uw spaarloonrekening moet stopzetten. - Als u uw lijfrentepremies uit uw spaarloon betaalt, u moet overwegen of u die op een andere wijze betaalt of dat u uw spaarloon handhaaft? IS DELTA LLOYD PENSIOENSPAREN IETS VOOR U? Of Delta Lloyd Pensioensparen iets voor u is, kunt u bepalen aan de hand van drie kernvragen. 1 Kunt u pensioensparen? Het aanvullen van uw pensioen om eerder te kunnen stoppen met werken en of om later meer pensioen te hebben, loopt via uw werkgever. Dit als alleen mogelijk als de pensioenregeling van uw werkgever dit toelaat. 2 Wilt u pensioensparen? Welk effect heeft de afschaffing VUT en prepensioen voor u? Heeft u genoeg te besteden als u straks gepensioneerd bent? Kunt u pas met 65 jaar met pensioen? Bent u 55 jaar of ouder en geldt voor u een overgangsregeling zodat u toch nog eerder met pensioen kunt? 3 Heeft u voldoende ruimte om voor een aanvullend pensioen te sparen? Hoeveel zou u aanvullend moeten sparen om eerder met pensioen te gaan en/of meer pensioen te genieten, en kan dat überhaupt nog? U mag namelijk slechts tot een bepaald maximum pensioen opbouwen. Is dit maximum bereikt, dan hebt u geen spaarruimte meer. Als u toegang hebt tot E-pensioen van Delta Lloyd, dan kunt u zien hoeveel u per jaar nog aanvullend kunt opbouwen en hoeveel premie u dat netto kost. Hebt u een lijfrente afgesloten en betaalt u daar nog jaarlijks premie voor? Dat is van invloed op de ruimte die u heeft om pensioen te sparen. Uw assurantieadviseur kan u helpen om dit te bepalen. Hebt u een pensioenregeling via uw werkgever, maar biedt deze onvoldoende ruimte om aanvullend pensioen te sparen? Laat uw assurantieadviseur u dan over een lijfrente adviseren.

5 PROCESSCHEMA Aanvragen E-levensloop via diverse kanalen Delta Lloyd Bank NV Werkgever heeft een collectief contract met Delta Lloyd afgesloten en geeft zijn medewerkers de mogelijkheid om zichzelf via het publieke portaal aan te melden voor E-levensloop. Werkgever geeft W-nummer aan werknemer en geeft informatie hoe een E-levenslooprekening aan te vragen. Werkgever heeft geen collectief contract met Delta Lloyd afgesloten en werknemer wil E-levensloop bij Delta Lloyd afsluiten. Werknemer gaat naar zijn tussenpersoon en vraagt via zijn tussenpersoon een E-levenslooprekening aan. Werkgever verzamelt gegevens werknemers Werknemer vraagt E-levensloop aan via het publieke portaal, te bereiken via (button: Delta Lloyd online). Werknemer dient zijn eigen gegevens, W-nummer van zijn werkgever en gegevens m.b.t. WID-incasso voor afgeleide identificatie te verzamelen en in te voeren. Werknemer dient zijn eigen gegevens, gegevens werkgever en gegevens m.b.t. WIF-incasso voor afgeleide identificatie te verzamelen. Een aantal gegevens van de werkgever - KvK-nummer en rekeningnummers - zijn in dit stadium nog niet verplicht, maar voor een snelle verwerking wordt geadviseerd alle benodigde gegevens te verzamelen. Werkgever vraagt per werknemer een E-levenslooprekening aan via het werkgeversportaal te bereiken via (button: Delta Lloyd online) Indien de aanvraag onvolledig is of foutieve gegevens bevat wordt contact opgenomen met de werknemer. Werknemer dient correcte gegevens aan te leveren zodat de aanvraag verwerkt kan worden. Indien de aanvraag onvolledig is of foutieve gegevens bevat wordt contact opgenomen met de tussenpersoon. Tussenpersoon dient correcte gegevens aan te leveren zodat de aanvraag verwerkt kan worden. Indien de aanvraag onvolledig is of foutieve gegevens bevat wordt contact opgenomen met de werknemer. Werknemer dient correcte gegevens aan te leveren zodat de aanvraag verwerkt kan worden. Openingsformulier E-levensloop wordt naar de werknemer verstuurd Na ontvangst getekend openingsformulier en kopie paspoort wordt E-levensloop geopend Werkgever ontvangt bericht dat E-levensloop is geopend en kan deze in zijn overzicht zien Werknemer krijgt een met zijn wachtwoord Werknemer krijgt een brief met zijn gebruikersnaam Delta Lloyd Bank incasseert 1,- van de tegenrekening voor afgeleide identificatie opgegeven door de werknemer Werknemer kan inloggen, rekeningoverzicht inzien, beleggersprofiel aanmaken, fondsverdeling voor stortingen aangeven, maar kan pas beleggingstransacties en verzoeken tot uitbetaling doen als de afgeleide identificatie is goedgekeurd. Werkgever kan storten op de E-levensloop van zijn werknemer Na akkoord afgeleide identificatie heeft werknemer volledig toegang tot E-levensloop *WID = Wet Identificatie bij Dienstverlening 5/6 E-LEVENSLOOP VOOR DE WERKNEMER

6 PROCESSCHEMA m.b.t. deblokkeringsverzoeken Delta Lloyd Bank NV Werknemer doet via werknemersportaal een verzoek tot uitbetaling i.v.m. verlof in overleg met zijn werkgever Werknemer doet via werknemersportaal een verzoek tot overboeking bijvoorbeeld naar E-pensioen van Delta Lloyd en informeert zijn werkgever Werkgever logt in via werkgeversportaal te bereiken via (button: Delta Lloyd online) en gaat naar het scherm autoriseren opdrachten waar hij verzoeken kan goedkeuren of afwijzen Na afkeuren kan werknemer in zijn opdrachten-overzicht zien dat het verzoek door zijn werkgever is afgekeurd Na goedkeuren verzoek wordt het gewenste bedrag vanuit E-levensloop automatisch naar de rekening van de werkgever gestort. In het geval van een periodieke betaling wordt het gewenste bedrag enkele dagen voor dat het salaris normaal gesproken wordt overgemaakt, gestort. Deze datum dient door de werknemer te worden aangegeven in het deblokkeringsverzoek. Het gewenste bedrag wordt vanuit E-levensloop naar de rekening van de werkgever gestort op de door de werknemer opgegeven datum Werkgever houdt loonbelasting in en maakt bedrag over naar salarisrekening werknemer Werkgever maakt bedrag over naar rekening pensioeninstelling / verzekeraar 6/6 E-LEVENSLOOP VOOR DE WERKNEMER

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen.

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Bedacht door de overheid. Mogelijk gemaakt door ABN AMRO. Eerder stoppen met werken.

Nadere informatie

Meer vrije tijd? Eerder stoppen met werken?

Meer vrije tijd? Eerder stoppen met werken? Meer vrije tijd? Eerder stoppen met werken? U regelt het met de levensloopregeling! Tijd is kostbaar, tijd is geld. Spaar het! voor zorg en welzijn Nieuw: de levensloopregeling Vanaf 1 januari 2006 kunnen

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. retail Banking. Inhoudsopgave. 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden?

Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. retail Banking. Inhoudsopgave. 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening Delta Lloyd Bank NV onderdeel retail Banking Inhoudsopgave 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 Hoe werkt de Lijfrente Spaarrekening? 3 De kosten van de Lijfrente

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

De Levensloopregeling

De Levensloopregeling De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Januari 2007 7.0093ML /GW De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Het belang van een goede regeling Wellicht wilt u binnenkort een lange reis maken,

Nadere informatie

AEGON VermogensRekening. Handleiding

AEGON VermogensRekening. Handleiding AEGON VermogensRekening Handleiding Handleiding bij de AEGON VermogensRekening Inleiding Gefeliciteerd met uw AEGON VermogensRekening, een beleggingsrekening waarmee u eenvoudig een vermogen kunt vormen.

Nadere informatie

Reglement Allianz Lijfrenterekening

Reglement Allianz Lijfrenterekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Lijfrenterekening Versie 1.2 December 2014 1 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Lijfrenterekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Aegon Bank N.V. Algemene voorwaarden Inhoud Algemene Voorwaarden Aegon Bank N.V. 1 A. Algemeen deel 2 B. Deel beleggen 7 C. Definitielijst 12 Orderuitvoeringsbeleid Aegon Bank N.V. 14 Algemene Bankvoorwaarden

Nadere informatie

Straks ruimte voor uw toekomstplannen

Straks ruimte voor uw toekomstplannen AEGON Lijfrenterekening Straks ruimte voor uw toekomstplannen Nu geld opzij zetten voor later Wat u straks ook wilt, u kunt nu geld opzij zetten voor later. Zodat u dan kunt doen wat u echt wilt. In alle

Nadere informatie

Reglement Allianz Hypotheekrekening

Reglement Allianz Hypotheekrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Hypotheekrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Hypotheekrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Reglement Allianz Bankspaarhypotheekrekening

Reglement Allianz Bankspaarhypotheekrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Bankspaarhypotheekrekening Versie 1.1 Augustus 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Bankspaarhypotheekrekening?

Nadere informatie

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening De Pensioenspaarrekening is een spaarrekening waarop u voor langere tijd spaart voor uw pensioen. Extra

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Netto Pensioenbeleggen 2. Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Deze productinformatie en de Afspraken van Evi Netto

Nadere informatie

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling?

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Onafhankelijke informatie voor consumenten Waar gaat deze folder over? Deze folder gaat over de levensloopregeling. Waarom een levensloopregeling? Veel

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juni 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard,

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

AEGON Lijfrenterekening. Productinformatie

AEGON Lijfrenterekening. Productinformatie AEGON Lijfrenterekening Productinformatie Inhoudsopgave AEGON Lijfrenterekening 4 Belangrijke productkenmerken 4 Algemene productkenmerken 5 Wat is de AEGON Lijfrenterekening 5 Doelgroep 5 Voor wie geschikt

Nadere informatie

8 Klachtenprocedure 43 8.1 Wat te doen bij een klacht? 43 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 43

8 Klachtenprocedure 43 8.1 Wat te doen bij een klacht? 43 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 43 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Persoonlijk risicogetal en portefeuille-risicogetal 6 1.3 Waaruit stelt

Nadere informatie

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities Productvoorwaarden Internetsparen Artikel 1 Definities In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Aanvrager: degene die bij de bank een aanvraag doet of namens wie een aanvraag gedaan wordt voor

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur Verklaring Ondergetekende(n) verklaart/verklaren de Productvoorwaarden REAAL LijfrenteOpbouwRekening, de Algemene Bankvoorwaarden REAAL Bancaire Diensten en het Reglement Spaarrekeningen te hebben ontvangen,

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 G 03.2.34-0713 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 1. Leningvoorwaarden Budget Hypotheek 5 1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 6 2. Hoe werkt de

Nadere informatie

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Robeco Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Pensioenregeling... 4 3. Flexioen Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie