Classificatie: Organisatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Classificatie: -2.07 Organisatie"

Transcriptie

1 INVENTARIS GEMEENTELIJK ENERGIEBEDRIJF Overgedragen aan het Regionaal Archief te Leiden 2006 Inhoud Classificatie: Organisatie... 1 Classificatie: Koppeling bedrijven... 1 Classificatie: Gebouwen en terreinen... 2 Classificatie: Werken voor de dienst... 2 Classificatie: Werken voor de dienst... 5 Classificatie: Personeel... 6 Classificatie: Telecommunicatie... 6 Classificatie: Werken voor de dienst; Electra... 6 Classificatie: Werken voor de dienst; Gas... 7 Classificatie: Werken voor de dienst; Water... 7 Classificatie: Werken voor de dienst... 9 Classificatie: Organisatie 1. Instelling, ontwikkeling, opheffing en samenvoeging Elektriciteitsbedrijven Instelling, ontwikkeling en opheffing Elektriciteitsbedrijf Instelling, ontwikkeling en opheffing waterbedrijf Instelling, ontwikkeling en opheffing gasbedrijf Samenwerking Gas- en Elektriciteitsbedrijven Zuid-Holland Herstructurering elektriciteitsvoorziening Reorganisatie elektriciteitsvoorziening distributiesector Projectgroep Samenvoeging energie- en watervoorziening Duin- en Bollenstreek Concentratie Nutsbedrijven (Coconut) Organisatie en reorganisatie Reorganisatie nutsvoorzieningen Projectgroep bestuurlijke aspecten Drinkwatervoorziening Zuid-Holland tot Stuurgroep Zuid-Holland Kartering Classificatie: Koppeling bedrijven 194. Koppeling bedrijven Noordwijk Voorhout Gemeentelijk Energie Bedrijf 1 Gemeente Noordwijk

2 Classificatie: Gebouwen en terreinen 15. Betrekkingen tot andere publiekrechtelijke lichamen Beheersverordening Gemeentelijk Energie- en Waterbedrijf Beheers verordeningen gas, elektriciteit en water Streekenergiebedrijf Biljart Kamer-oven gasfabriek Gebouwen, terreinen en werken voor de dienst bestemd Stenen gebouw Losplaatsweg 7, Verbouwing voormalig Gasfabriek tot kantoor-, magazijn- en bedrijfsruimten Nieuwbouw Magazijn Losplaatsweg Nieuwbouw Losplaatsweg 15, Dienstwoningen Langeveld Verbeteringen, onderhoud, diverse voorzieningen gebouwen Classificatie: Werken voor de dienst 28. Uitvoering werken in de gemeente Noordwijkerhout. Algemeen Uitvoering werken in de gemeente Noordwijk. Algemeen Ringleiding gas Noordwijk-Binnen Douche- en drinkgelegenheden langs strand Vervangen, vernieuwen hoofd- en dienstleidingen Vervangen, vernieuwen hoofd- en dienstleidingen Watervoorziening Achterweg en Beeklaan (Nelly en Corry) Gasvoorziening Achterweg (v.d. Meer, Alkmade) a. Reconstructie Beeklaan Boekerslootlaan Kruispunt Beeklaan Herenweg Gasvoorziening van Berckelweg (Caspers, Berbee) Straatverlichting Calorama Gemeentelijk Energie Bedrijf 2 Gemeente Noordwijk

3 39. Renovatie Calorama Sans Souci (Dobbelmannduin) uitbreiding gas, elektriciteit, water en openbare verlichting Verbetering gasvoorziening Dobbelmannduin Douzastraat, vervangen waterhoofdbuis i.v.m. reconstructie riolering Bouwplan Duinpark Onderhoud en opheffen storing C.A.I. Duinpark Aanleg C.A.I. Duinpark Duinpark Boven Nieuwe hoofdbuis water Duinweg t.b.v. brandpreventie Openbare Bibliotheek Duinwetering Verbindingsweg Weteringkade Lijnbaanweg Florahof Opjaaginstallatie Gooweg Grashoek , 2 mappen Hoge druk gas koppelleiding Hogeweg Losplaatsweg Hoofdstraat buizennet gas Openbare verlichting Hoogwakersbosstraat Oranje Nassaustraat Reconstructie Kop Sint Jeroensweg Nieuwe gashoofdleiding Kerkstraat Verlichting Kerkstraat, Bronckhorststraat, Van Limburg Stirumstraat Reconstructie Kraaierslaan De Krom woonwagenkamp Verbindingsweg v.d. Mortelstraat Lageweg (Van Berckelweg straatverlichting en verkeerslicht) Elektriciteitsvoorziening Lageweg Varkensboslaan Reconstructie Lageweg, verleggen, vernieuwen hoofdbuis water, l.s. kabel en openbare verlichting Openbare verlichting Lageweg 1981 Gemeentelijk Energie Bedrijf 3 Gemeente Noordwijk

4 66. Gasvoorziening Langeveld (Kathodische Bescherming) Gasvoorziening Langeveld. Uitvoering Gasvoorziening Langeveld. Voorbereiding Gasvoorziening Langeveld. Resumé uitvoering werken Waterleiding Langevelderslag naar Duindamseslag t.b.v. Radio Nora en Golfclub Gasvoorziening Langevelderslag Reconstructie Kruispunt Lijnbaanweg Weteringkade Reconstructie Lijnbaanweg Gladiolusstraat Middengebied-Noord Middengebied-Zuid Reconstructie v.d. Mortelstraat Duinwetering Sportfondsenbad, Nieuwe Zeeweg, Reconstructie openbare verlichting Oude Zeeweg Oude Zeeweg, wijzigingen hoofdleiding gas Reconstructie Oude Zeeweg, asfaltering, Hoge drukleiding gas Van Panhuysstraat, Parallelboulevard gas, elektriciteit, water en openbare verlichting Reconstructie openbare verlichting Picképlein Gasleiding Quarles van Uffordstraat Duinweg en gasleiding Zoutmanstraat Elektriciteitsvoorziening Randweg Kraaierslaan Gasvoorziening Bel-air, de Boei en Sole Mio, Rembrandtweg 2, 7 en Verleggen hoofdbuis water Ruigenhoek Verleggen, vernieuwen kabel en buizen i.v.m. riolering Schoolstraat t Stille Zuie Vinkeveld, nr. 86, Vinkeveld, 2 e fase, 2 e gedeelte nr. 86, Vreewijk Hogedruk gas ringleiding Noord, Golfbaan, Wantveld Gemeentelijk Energie Bedrijf 4 Gemeente Noordwijk

5 95. Reconstructie openbare verlichting Wantveld Vernieuwing gashoofdbuis De Zuid, Beethovenweg e.o. en leggen l.s. kabels Reconstructie Biltlaan Zwarteweg Hoofdbuis water Leidsevaart s Gravendamsweg tot Pilztenlaan te Noordwijkerhout Tespellaan Schulpweg Leidsevaart te Noordwijkerhout Haarlemmertrekvaart, Leidsevaart, Noordwijkerhout 1 e gedeelte Haarlemmertrekvaart, Leidsevaart, Noordwijkerhout. Gedeelte voorbij de molen Leeweg en Pilarenlaan nr. 29, Uitbreiding hoofdbuizennet water Havenstraat Noordwijkerhout Pilarenlaan, Piet Gijs, Sint Victorlaan, Kerkstraat, woonpark Noordwijkerhout, Thunnissen, Uitbreidingsplan Wassenaar, de Zilk te Noordwijkerhout Zeeburg Noordwijkerhout 3 e fase Zeeburg Noordwijkerhout 1 e en 2 e fase Zeeburg Noordwijkerhout 4 e fase Classificatie: Werken voor de dienst 109. Uitvoering werken in Voorhout Opjaaginstallatie Drukverbetering Voorhout Eikenhorstlaan Voorhout Johan Speelmanweg te Voorhout Vernieuwing Kleibrug te Voorhout 114. Reconstructie Nagelbrug te Voorhot Oosthout te Voorhout Spoorlaan Voorhout Spoorlaan plan 2 te Voorhout Toestemming voor leveren van andere bedrijven binnen eigen verzorgingsgebied Toestemming voor levering buiten eigen verzorgingsgebied Gemeentelijk Energie Bedrijf 5 Gemeente Noordwijk

6 120. Leverings- en tariefsverordeningen tot Leveringsverordeningen, voorwaarden en geschillencommissie Isolatie woningen Boerenburg Classificatie: Personeel 123. Personeel A t/m J 124. Personeel K t/m P 125. Personeel R t/m Z 126. Personeel Technische Dienst 127. Personeelsorganisatie Classificatie: Telecommunicatie 128. C.A.I. Grashoek C.A.I. Vreewijk Classificatie: Werken voor de dienst; Electra 130. Verkrijgingproduct op andere wijze dan in eigen productie. Levering Leiden aan Noordwijk Verkrijgingproduct op andere wijze dan in eigen productie. Levering Leiden aan Noordwijk Verkrijgingproduct op andere wijze dan in eigen productie. Levering Leiden aan Noordwijk Kabels en leidingpalen in eigendam van derden t/m Verbetering en uitbreiding elektriciteitsvoorziening in het verzorgingsgebied Stroomverkoop door Leiden in leveringsgebied Noordwijk Uitbreidingen in het net Centrale ijkinrichting n.v. te Borculo % Heffing kweekreactor Incassoapparaat, muntmeter Gemeentelijk Energie Bedrijf 6 Gemeente Noordwijk

7 Classificatie: Werken voor de dienst; Gas 141. Verkrijging product op andere wijze dan in eigen productie (Leiden aan Noordwijk) Gasbereiding Ombouw aardgas Gasleveringsovereenkomst Stedelijke Licht Fabrieken Leiden; Huis ter Duin, Van der Berghstichting Plaatselijke tarieven gas en milieuheffing 146. Bouw aardgasontvangststation Hogedruk gasbergingsinstallatie Gasberging, transport, verdeling, regeling Hogedruk gasbergingsinstallatie Persgasleiding Natte gashouders t/m Druk- en hoeveelheidsregeling Hoofd- en transportleiding. Algemeen Dienstleidingen. Algemeen Gaslekonderzoek Hoofd- en transportleidingen Gasverliezen Gaslekonderzoek a. Kathodische Bescherming Classificatie: Werken voor de dienst; Water 159. Inkoop water van Leiden (kosten verhoging productie en prognosess) Onderhandelingen nieuw waterleveringscontract Overname waterleiding Voorhout (opzegging) Brandkranen Gemeente Noordwijkerhout en Voorhout Aansluiting op centrale drinkwatervoorziening (bijdrage in onrendabele gebieden) Gemeentelijk Energie Bedrijf 7 Gemeente Noordwijk

8 164. Drinkwatervoorziening Zuid-Holland Technische werkgroep drinkwatervoorziening, Duinwaterwinning, Filterinrichting. Algemeen t/m Filterinrichting. Algemeen Waterverliezen en kwaliteitsvermindering Restauratie watertoren Ruwwaterkelder Voorhout Waterstandaanwijzingen commando installaties t/m Reinwaterkelder de Helling t/m Pompstation Langeveld. Algemeen Elektrische installatie fluorideringapparatuur meet- en regelapparatuur. Pompstation Langeveld Pompstation Noordwijkerhout 1956 t/m Bescherming waterwinplaatsen tegen verontreiniging Bescherming waterwinplaatsen tegen verontreiniging Hoofd- en transportleidingen. Algemeen t/m Hoofd- en transportleidingen. Algemeen Buizen en leidingen in eigendom van derden Buizen en leidingen in eigendom van derden 182. Fluoridering. Algemeen Gefluorideerd water Fluoridering Fluoridering Meet- en regelinstallatie fluordosering Werken i.v.m. ergroslevering L.D.M Aanleg provinciale weg nr. 1 Noordwijkerhout Aanleg hoofdbuis water Schippersvaartweg tot Leidsevaart Uitbreidingsplan Victor I, II en IV Noordwijkerhout Hoofdbuis water v.d. Weydenlaan Noordwijkerhout 1971 Gemeentelijk Energie Bedrijf 8 Gemeente Noordwijk

9 Classificatie: Werken voor de dienst 192. Plan Boerenburg II Plan Boerenburg III Reconstructie Duinweg Randweg Gas- ringleiding KW boulevard Reconstructie Van Panhuysstraat Quarles van Uffordstraat Secundaire weg nr. 1, aanleg ged. Rijnsburgerweg Van Berckelweg Hogedruk gasleiding Vinkenlaan tot Zwarteweg Westeinde, verbindingsweg Voorstraat Offemweg, gas, elektriciteit, water, openbare verlichting Vernieuwen hoofdbuizennet gas Voorstraat e.o Stalen hogedruk gasleiding Zuidduinen Verleggen hoofdbuis water Hoogduinweg, tussen Remmerswaalstraat en Regenvlietweg, Vernieuwen hoofdbuis water s Gravendamseweg Waterleiding Oosterduinen Noordwijkerhout Bouwplan de Zilk, De Duinpan, Noordwijkerhout Hoofdbuis water Zilkerduinweg Noordwijkerhout Bouwplan van der Meer Bloemendaalstraat Plan Boechorst Plan Boerenburg I Transportleiding gas en water Duinweg Grashoek en Boerenburg Everwijnpark Tweede gasvoeding Grashoek Bejaardencentrum Groot Hoogwaak aansluitingen en maken van aansluitingen stalen gasleiding Muscarisstraat Ventweg Nieuwe Offemweg Bouwplan Laiterie, Rudolph Trappenbeckweg Schiestraat, verbetereren elektriciteitsnet Gemeentelijk Energie Bedrijf 9 Gemeente Noordwijk

10 218. Plan Spinoza Verlichting speelterrein Stakman Bossestraat //- Gemeentelijk Energie Bedrijf 10 Gemeente Noordwijk

Besluit betaald- en vergunninghouder parkeren Noordwijk 2013-II

Besluit betaald- en vergunninghouder parkeren Noordwijk 2013-II Besluit betaald- en vergunninghouder parkeren Noordwijk 2013-II Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Noordwijk Officiële naam regeling Besluit betaald- en vergunninghouderparkeren

Nadere informatie

TITEL I: Apparaatskosten Bedragen x SRD.1000

TITEL I: Apparaatskosten Bedragen x SRD.1000 WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE 10-DE AFDELING VAN DE ONTWERPBEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN NATUURLIJKE HULPBRONNEN. ONTWERP DE PRESIDENT

Nadere informatie

Waardebepaling kleine ondergrondse infrastructuur Vervangingswaarde van kabels en leidingen in Nederland

Waardebepaling kleine ondergrondse infrastructuur Vervangingswaarde van kabels en leidingen in Nederland Waardebepaling kleine ondergrondse infrastructuur Vervangingswaarde van kabels en leidingen in Nederland Definitief Onderzoek in het kader van de opleiding Pipeliner Grontmij Nederland bv Houten, 1 oktober

Nadere informatie

Licht. op het GEB. Jan van den Noort. webversie (tekst+cartografie)

Licht. op het GEB. Jan van den Noort. webversie (tekst+cartografie) Licht op het GEB webversie (tekst+cartografie) Jan van den Noort Deze studie is geschreven in opdracht van het Gemeente-Energiebedrijf Rotterdam en is verschenen ter gelegenheid van de omzetting van de

Nadere informatie

Regeling informatie voor derden

Regeling informatie voor derden BZK Regeling informatie voor derden Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 februari 2003, FO2003/U53097 houdende nadere voorschriften met betrekking tot informatie

Nadere informatie

Starten in het hart van Noordwijk. Morgenster. 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen

Starten in het hart van Noordwijk. Morgenster. 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen Starten in het hart van Noordwijk Morgenster 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen Nieuwbouw De Morgenster De locatie 2 Morgenster biedt comfortabel wonen op fraaie locatie 31 aantrekkelijke,

Nadere informatie

www.vddonk.nl Glasvezeltechniek Telecommunicatie

www.vddonk.nl Glasvezeltechniek Telecommunicatie www.vddonk.nl Glasvezeltechniek Infratechniek Recreatietechniek Telecommunicatie Voorop in vooruitgang Ontzorgen van de klant, boven en onder de grond Als totaalaanbieder is Gebr. vd Donk altijd bereid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen Netbeheer Nederland en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de SER en zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij: Cogas Infra en Beheer B.V. (www.cogas.nl);

Nadere informatie

Onze initiatieven voor 2015. Jaarplan

Onze initiatieven voor 2015. Jaarplan Onze initiatieven voor 2015 Jaarplan Alliander Jaarplan 2015 Energie voor vandaag en morgen 2 Energie voor vandaag en morgen In onze moderne samenleving is energie overal noodzakelijk: thuis, op het werk

Nadere informatie

Locatieontwikkelingsovereenkomst. Project 151. Realisatie MFC Moerdijk

Locatieontwikkelingsovereenkomst. Project 151. Realisatie MFC Moerdijk Locatieontwikkelingsovereenkomst Project 151. Realisatie MFC Moerdijk HOOFDSTUK I Artikel 1 Artikel 2 HOOFDSTUK II Artikel 3 HOOFDSTUK III Artikel 4 HOOFDSTUK IV Artikel 5 HOOFDSTUK V Artikel 6 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Glastuinbouwbedrijf Middenweg 13 te Lisse

Glastuinbouwbedrijf Middenweg 13 te Lisse Glastuinbouwbedrijf Middenweg 13 te Lisse Vrijblijvende aanbieding Geachte heer/mevrouw, In collegiale samenwerking bemiddelen ondergetekenden, in opdracht van Berbee Beheer BV te Lisse, in de verkoop

Nadere informatie

VIAG. Veiligheidsinstructie aardgas voor de energiebedrijven. Versie: 15 april 2015. Uitgave van de Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland

VIAG. Veiligheidsinstructie aardgas voor de energiebedrijven. Versie: 15 april 2015. Uitgave van de Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland Veiligheidsinstructie aardgas voor de energiebedrijven Versie: 15 april 2015 Uitgave van de Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland Pagina 1 van 56 Inhoudsopgave Voorwoord 04 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

Den Anker. Beschrijving handelspand CASCO. Gemeenteplein Molenstraat Kontich INFORMATIEBROCHURE

Den Anker. Beschrijving handelspand CASCO. Gemeenteplein Molenstraat Kontich INFORMATIEBROCHURE Den Anker Beschrijving handelspand CASCO. Gemeenteplein Molenstraat Kontich 016 65 90 90 0491 30 20 33 INFORMATIEBROCHURE 26/03/2013 De verstrekte informatie kan op elk moment wijzigen. 0491 30 20 33-1

Nadere informatie

Duurzame bedrijventerreinen. Concrete adviezen van visieontwikkeling tot uitvoering

Duurzame bedrijventerreinen. Concrete adviezen van visieontwikkeling tot uitvoering Duurzame bedrijventerreinen Concrete adviezen van visieontwikkeling tot uitvoering april 2006 Voorwoord De Provincie Limburg zoekt partners voor een duurzame ontwikkeling. Ondernemers, burgers en gemeenten.

Nadere informatie

De ondergrond bindt ons

De ondergrond bindt ons Verkennende studie naar de meerwaarde van onderlinge informatie-uitwisseling voor assetmanagement van netbeheerders BSc. Oktober 2012 Colofon Titel ; Verkennende studie naar de meerwaarde van onderlinge

Nadere informatie

Samen werken aan een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente

Samen werken aan een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente Samen werken aan een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente 3 Doel 1: Een klimaatbestendig en energieneutraal Sliedrecht 4 Mileubeleidsplan en uitvoeringsprogramma 2010-2011 De gemeente vindt duurzaamheid

Nadere informatie

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992)

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992) INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992) De vier archiefblokken worden één F.J. Oosterhuis 1992, 2008 1 Winsum, mei 1970. De invulling van Obergum is in volle gang. De

Nadere informatie

Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas

Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas Deze aansluit- en transportovereenkomst wordt verstrekt door VanHelder namens uw regionale netbeheerder Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas de kleinverbruiker 1 en de regionale

Nadere informatie

Exploitatie en Beheerplan. Basisschoolgebouw Houthaven

Exploitatie en Beheerplan. Basisschoolgebouw Houthaven Exploitatie en Beheerplan Basisschoolgebouw Houthaven Beheervisie, eigendomsverhouding, taken en verantwoordelijkheden en voorwaarden voor gebruik omtrent basisschoolgebouw Houthaven Versie 5.0 Definitief

Nadere informatie

8.7 NUTSVOORZIENINGEN

8.7 NUTSVOORZIENINGEN Meerjaren Ontwikkelingsplan 21 t/m 25 8.7 NUTSVOORZIENINGEN Voor iedere samenleving is ten behoeve van de huishoudens en bedrijven, een adequaat niveau van nutsvoorzieningen van groot belang. Dit niet

Nadere informatie

Syllabus workshop Dimmen 2011 Presentatie Het hoe, wat en wanneer Netbeheer Nederland

Syllabus workshop Dimmen 2011 Presentatie Het hoe, wat en wanneer Netbeheer Nederland Syllabus workshop Dimmen 2011 Presentatie Het hoe, wat en wanneer Netbeheer Nederland ter introductie Zeker al vanaf 1669 (het jaar waarin de stad Amsterdam werd verlicht met 1.800 exemplaren van de straatlantaarn

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

Wie betaalt voor het verleggen van nutsleidingen?

Wie betaalt voor het verleggen van nutsleidingen? Wie betaalt voor het verleggen van nutsleidingen? Juridische nota, Steven Verbanck (geactualiseerd 23-01-2015) INHOUD 1 Principe... 1 2 Kan de gemeente hiervan afzien?... 3 3 Praktijk... 4 4 Overzichtstabel...

Nadere informatie

Thermo Bello: energie voor de wijk Nieuwe Nuts in de praktijk

Thermo Bello: energie voor de wijk Nieuwe Nuts in de praktijk Thermo Bello: energie voor de wijk Nieuwe Nuts in de praktijk Deze studie is in opdracht van InnovatieNetwerk uitgevoerd door: Gerwin Verschuur energiebedrijf Thermo Bello bv Projectleider: P.T. Oei (InnovatieNetwerk)

Nadere informatie

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008 Nieuw perspectief Nuon Jaarverslag 2008 Nuon legt de focus op Nederland, België en Duitsland Nederland Opwekking van elektriciteit en gasopslag Transport van energie Levering van gas en elektriciteit en

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. nv holding westland infra

Jaarverslag 2011. nv holding westland infra Jaarverslag 2011 nv holding westland infra Jaarverslag 2011 Inhoud BEDRIJFSPROFIEL 4 KERNCIJFERS 2007 2011 5 AANDEELHOUDERS EN BESTUURSSAMENSTELLING 6 BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 7 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd 270802 407 Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h Aanwezig: Voorzitter: Griffier:

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTPARKEN

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTPARKEN ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTPARKEN BEGRIPPEN 1. gemeente: het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden; gebruiker: de partij met wie de gemeente een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE DOOR N.V. ELEKTRICITEIT-MAATSCHAPPIJ ARUBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE DOOR N.V. ELEKTRICITEIT-MAATSCHAPPIJ ARUBA ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE DOOR N.V. ELEKTRICITEIT-MAATSCHAPPIJ ARUBA Pagina 1 Inhoud ARTIKEL 1... 4 Begripsomschrijvingen en toepasselijkheid.... 4 ARTIKEL 2... 8 ARTIKEL

Nadere informatie