Classificatie: Organisatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Classificatie: -2.07 Organisatie"

Transcriptie

1 INVENTARIS GEMEENTELIJK ENERGIEBEDRIJF Overgedragen aan het Regionaal Archief te Leiden 2006 Inhoud Classificatie: Organisatie... 1 Classificatie: Koppeling bedrijven... 1 Classificatie: Gebouwen en terreinen... 2 Classificatie: Werken voor de dienst... 2 Classificatie: Werken voor de dienst... 5 Classificatie: Personeel... 6 Classificatie: Telecommunicatie... 6 Classificatie: Werken voor de dienst; Electra... 6 Classificatie: Werken voor de dienst; Gas... 7 Classificatie: Werken voor de dienst; Water... 7 Classificatie: Werken voor de dienst... 9 Classificatie: Organisatie 1. Instelling, ontwikkeling, opheffing en samenvoeging Elektriciteitsbedrijven Instelling, ontwikkeling en opheffing Elektriciteitsbedrijf Instelling, ontwikkeling en opheffing waterbedrijf Instelling, ontwikkeling en opheffing gasbedrijf Samenwerking Gas- en Elektriciteitsbedrijven Zuid-Holland Herstructurering elektriciteitsvoorziening Reorganisatie elektriciteitsvoorziening distributiesector Projectgroep Samenvoeging energie- en watervoorziening Duin- en Bollenstreek Concentratie Nutsbedrijven (Coconut) Organisatie en reorganisatie Reorganisatie nutsvoorzieningen Projectgroep bestuurlijke aspecten Drinkwatervoorziening Zuid-Holland tot Stuurgroep Zuid-Holland Kartering Classificatie: Koppeling bedrijven 194. Koppeling bedrijven Noordwijk Voorhout Gemeentelijk Energie Bedrijf 1 Gemeente Noordwijk

2 Classificatie: Gebouwen en terreinen 15. Betrekkingen tot andere publiekrechtelijke lichamen Beheersverordening Gemeentelijk Energie- en Waterbedrijf Beheers verordeningen gas, elektriciteit en water Streekenergiebedrijf Biljart Kamer-oven gasfabriek Gebouwen, terreinen en werken voor de dienst bestemd Stenen gebouw Losplaatsweg 7, Verbouwing voormalig Gasfabriek tot kantoor-, magazijn- en bedrijfsruimten Nieuwbouw Magazijn Losplaatsweg Nieuwbouw Losplaatsweg 15, Dienstwoningen Langeveld Verbeteringen, onderhoud, diverse voorzieningen gebouwen Classificatie: Werken voor de dienst 28. Uitvoering werken in de gemeente Noordwijkerhout. Algemeen Uitvoering werken in de gemeente Noordwijk. Algemeen Ringleiding gas Noordwijk-Binnen Douche- en drinkgelegenheden langs strand Vervangen, vernieuwen hoofd- en dienstleidingen Vervangen, vernieuwen hoofd- en dienstleidingen Watervoorziening Achterweg en Beeklaan (Nelly en Corry) Gasvoorziening Achterweg (v.d. Meer, Alkmade) a. Reconstructie Beeklaan Boekerslootlaan Kruispunt Beeklaan Herenweg Gasvoorziening van Berckelweg (Caspers, Berbee) Straatverlichting Calorama Gemeentelijk Energie Bedrijf 2 Gemeente Noordwijk

3 39. Renovatie Calorama Sans Souci (Dobbelmannduin) uitbreiding gas, elektriciteit, water en openbare verlichting Verbetering gasvoorziening Dobbelmannduin Douzastraat, vervangen waterhoofdbuis i.v.m. reconstructie riolering Bouwplan Duinpark Onderhoud en opheffen storing C.A.I. Duinpark Aanleg C.A.I. Duinpark Duinpark Boven Nieuwe hoofdbuis water Duinweg t.b.v. brandpreventie Openbare Bibliotheek Duinwetering Verbindingsweg Weteringkade Lijnbaanweg Florahof Opjaaginstallatie Gooweg Grashoek , 2 mappen Hoge druk gas koppelleiding Hogeweg Losplaatsweg Hoofdstraat buizennet gas Openbare verlichting Hoogwakersbosstraat Oranje Nassaustraat Reconstructie Kop Sint Jeroensweg Nieuwe gashoofdleiding Kerkstraat Verlichting Kerkstraat, Bronckhorststraat, Van Limburg Stirumstraat Reconstructie Kraaierslaan De Krom woonwagenkamp Verbindingsweg v.d. Mortelstraat Lageweg (Van Berckelweg straatverlichting en verkeerslicht) Elektriciteitsvoorziening Lageweg Varkensboslaan Reconstructie Lageweg, verleggen, vernieuwen hoofdbuis water, l.s. kabel en openbare verlichting Openbare verlichting Lageweg 1981 Gemeentelijk Energie Bedrijf 3 Gemeente Noordwijk

4 66. Gasvoorziening Langeveld (Kathodische Bescherming) Gasvoorziening Langeveld. Uitvoering Gasvoorziening Langeveld. Voorbereiding Gasvoorziening Langeveld. Resumé uitvoering werken Waterleiding Langevelderslag naar Duindamseslag t.b.v. Radio Nora en Golfclub Gasvoorziening Langevelderslag Reconstructie Kruispunt Lijnbaanweg Weteringkade Reconstructie Lijnbaanweg Gladiolusstraat Middengebied-Noord Middengebied-Zuid Reconstructie v.d. Mortelstraat Duinwetering Sportfondsenbad, Nieuwe Zeeweg, Reconstructie openbare verlichting Oude Zeeweg Oude Zeeweg, wijzigingen hoofdleiding gas Reconstructie Oude Zeeweg, asfaltering, Hoge drukleiding gas Van Panhuysstraat, Parallelboulevard gas, elektriciteit, water en openbare verlichting Reconstructie openbare verlichting Picképlein Gasleiding Quarles van Uffordstraat Duinweg en gasleiding Zoutmanstraat Elektriciteitsvoorziening Randweg Kraaierslaan Gasvoorziening Bel-air, de Boei en Sole Mio, Rembrandtweg 2, 7 en Verleggen hoofdbuis water Ruigenhoek Verleggen, vernieuwen kabel en buizen i.v.m. riolering Schoolstraat t Stille Zuie Vinkeveld, nr. 86, Vinkeveld, 2 e fase, 2 e gedeelte nr. 86, Vreewijk Hogedruk gas ringleiding Noord, Golfbaan, Wantveld Gemeentelijk Energie Bedrijf 4 Gemeente Noordwijk

5 95. Reconstructie openbare verlichting Wantveld Vernieuwing gashoofdbuis De Zuid, Beethovenweg e.o. en leggen l.s. kabels Reconstructie Biltlaan Zwarteweg Hoofdbuis water Leidsevaart s Gravendamsweg tot Pilztenlaan te Noordwijkerhout Tespellaan Schulpweg Leidsevaart te Noordwijkerhout Haarlemmertrekvaart, Leidsevaart, Noordwijkerhout 1 e gedeelte Haarlemmertrekvaart, Leidsevaart, Noordwijkerhout. Gedeelte voorbij de molen Leeweg en Pilarenlaan nr. 29, Uitbreiding hoofdbuizennet water Havenstraat Noordwijkerhout Pilarenlaan, Piet Gijs, Sint Victorlaan, Kerkstraat, woonpark Noordwijkerhout, Thunnissen, Uitbreidingsplan Wassenaar, de Zilk te Noordwijkerhout Zeeburg Noordwijkerhout 3 e fase Zeeburg Noordwijkerhout 1 e en 2 e fase Zeeburg Noordwijkerhout 4 e fase Classificatie: Werken voor de dienst 109. Uitvoering werken in Voorhout Opjaaginstallatie Drukverbetering Voorhout Eikenhorstlaan Voorhout Johan Speelmanweg te Voorhout Vernieuwing Kleibrug te Voorhout 114. Reconstructie Nagelbrug te Voorhot Oosthout te Voorhout Spoorlaan Voorhout Spoorlaan plan 2 te Voorhout Toestemming voor leveren van andere bedrijven binnen eigen verzorgingsgebied Toestemming voor levering buiten eigen verzorgingsgebied Gemeentelijk Energie Bedrijf 5 Gemeente Noordwijk

6 120. Leverings- en tariefsverordeningen tot Leveringsverordeningen, voorwaarden en geschillencommissie Isolatie woningen Boerenburg Classificatie: Personeel 123. Personeel A t/m J 124. Personeel K t/m P 125. Personeel R t/m Z 126. Personeel Technische Dienst 127. Personeelsorganisatie Classificatie: Telecommunicatie 128. C.A.I. Grashoek C.A.I. Vreewijk Classificatie: Werken voor de dienst; Electra 130. Verkrijgingproduct op andere wijze dan in eigen productie. Levering Leiden aan Noordwijk Verkrijgingproduct op andere wijze dan in eigen productie. Levering Leiden aan Noordwijk Verkrijgingproduct op andere wijze dan in eigen productie. Levering Leiden aan Noordwijk Kabels en leidingpalen in eigendam van derden t/m Verbetering en uitbreiding elektriciteitsvoorziening in het verzorgingsgebied Stroomverkoop door Leiden in leveringsgebied Noordwijk Uitbreidingen in het net Centrale ijkinrichting n.v. te Borculo % Heffing kweekreactor Incassoapparaat, muntmeter Gemeentelijk Energie Bedrijf 6 Gemeente Noordwijk

7 Classificatie: Werken voor de dienst; Gas 141. Verkrijging product op andere wijze dan in eigen productie (Leiden aan Noordwijk) Gasbereiding Ombouw aardgas Gasleveringsovereenkomst Stedelijke Licht Fabrieken Leiden; Huis ter Duin, Van der Berghstichting Plaatselijke tarieven gas en milieuheffing 146. Bouw aardgasontvangststation Hogedruk gasbergingsinstallatie Gasberging, transport, verdeling, regeling Hogedruk gasbergingsinstallatie Persgasleiding Natte gashouders t/m Druk- en hoeveelheidsregeling Hoofd- en transportleiding. Algemeen Dienstleidingen. Algemeen Gaslekonderzoek Hoofd- en transportleidingen Gasverliezen Gaslekonderzoek a. Kathodische Bescherming Classificatie: Werken voor de dienst; Water 159. Inkoop water van Leiden (kosten verhoging productie en prognosess) Onderhandelingen nieuw waterleveringscontract Overname waterleiding Voorhout (opzegging) Brandkranen Gemeente Noordwijkerhout en Voorhout Aansluiting op centrale drinkwatervoorziening (bijdrage in onrendabele gebieden) Gemeentelijk Energie Bedrijf 7 Gemeente Noordwijk

8 164. Drinkwatervoorziening Zuid-Holland Technische werkgroep drinkwatervoorziening, Duinwaterwinning, Filterinrichting. Algemeen t/m Filterinrichting. Algemeen Waterverliezen en kwaliteitsvermindering Restauratie watertoren Ruwwaterkelder Voorhout Waterstandaanwijzingen commando installaties t/m Reinwaterkelder de Helling t/m Pompstation Langeveld. Algemeen Elektrische installatie fluorideringapparatuur meet- en regelapparatuur. Pompstation Langeveld Pompstation Noordwijkerhout 1956 t/m Bescherming waterwinplaatsen tegen verontreiniging Bescherming waterwinplaatsen tegen verontreiniging Hoofd- en transportleidingen. Algemeen t/m Hoofd- en transportleidingen. Algemeen Buizen en leidingen in eigendom van derden Buizen en leidingen in eigendom van derden 182. Fluoridering. Algemeen Gefluorideerd water Fluoridering Fluoridering Meet- en regelinstallatie fluordosering Werken i.v.m. ergroslevering L.D.M Aanleg provinciale weg nr. 1 Noordwijkerhout Aanleg hoofdbuis water Schippersvaartweg tot Leidsevaart Uitbreidingsplan Victor I, II en IV Noordwijkerhout Hoofdbuis water v.d. Weydenlaan Noordwijkerhout 1971 Gemeentelijk Energie Bedrijf 8 Gemeente Noordwijk

9 Classificatie: Werken voor de dienst 192. Plan Boerenburg II Plan Boerenburg III Reconstructie Duinweg Randweg Gas- ringleiding KW boulevard Reconstructie Van Panhuysstraat Quarles van Uffordstraat Secundaire weg nr. 1, aanleg ged. Rijnsburgerweg Van Berckelweg Hogedruk gasleiding Vinkenlaan tot Zwarteweg Westeinde, verbindingsweg Voorstraat Offemweg, gas, elektriciteit, water, openbare verlichting Vernieuwen hoofdbuizennet gas Voorstraat e.o Stalen hogedruk gasleiding Zuidduinen Verleggen hoofdbuis water Hoogduinweg, tussen Remmerswaalstraat en Regenvlietweg, Vernieuwen hoofdbuis water s Gravendamseweg Waterleiding Oosterduinen Noordwijkerhout Bouwplan de Zilk, De Duinpan, Noordwijkerhout Hoofdbuis water Zilkerduinweg Noordwijkerhout Bouwplan van der Meer Bloemendaalstraat Plan Boechorst Plan Boerenburg I Transportleiding gas en water Duinweg Grashoek en Boerenburg Everwijnpark Tweede gasvoeding Grashoek Bejaardencentrum Groot Hoogwaak aansluitingen en maken van aansluitingen stalen gasleiding Muscarisstraat Ventweg Nieuwe Offemweg Bouwplan Laiterie, Rudolph Trappenbeckweg Schiestraat, verbetereren elektriciteitsnet Gemeentelijk Energie Bedrijf 9 Gemeente Noordwijk

10 218. Plan Spinoza Verlichting speelterrein Stakman Bossestraat //- Gemeentelijk Energie Bedrijf 10 Gemeente Noordwijk

Overzicht vervallen haltes Bloemencorso Bollenstreek 2014 (2 en 3 mei 2014)

Overzicht vervallen haltes Bloemencorso Bollenstreek 2014 (2 en 3 mei 2014) Noordwijkerhout vrijdag 2 mei 2014 Brink Halte Narcissa. Kerkstraat Halte Wildlaan*. Maandagse Wetering Pilarenlaan Leeweg. Smederij Leeweg. Viaductweg Halte Wildlaan*. Victoriberg Halte Narcissa. Wildlaan

Nadere informatie

Besluit betaald- en vergunninghouder parkeren Noordwijk 2013-II

Besluit betaald- en vergunninghouder parkeren Noordwijk 2013-II Besluit betaald- en vergunninghouder parkeren Noordwijk 2013-II Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Noordwijk Officiële naam regeling Besluit betaald- en vergunninghouderparkeren

Nadere informatie

Beste PeugeotCCclubleden

Beste PeugeotCCclubleden Bij pech onderweg of andere problemen: Ingrid 0626764668 Raymond 0621655180 Beste PeugeotCCclubleden Allereerst willen wij, het bestuur van de PeugeotCCclub, iedereen van harte welkom heten op onze Zomermeeting.

Nadere informatie

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE GASFABRIEK, 1904-1978, N.V. EDESCHE WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ, 1906-1948,

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE GASFABRIEK, 1904-1978, N.V. EDESCHE WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ, 1906-1948, INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE GASFABRIEK, 1904-1978, N.V. EDESCHE WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ, 1906-1948, DIENST GEMEENTE LICHTBEDRIJVEN, 1921-1925, WATERLEIDINGBEDRIJF GEMEENTE EDE, 1949-1951

Nadere informatie

Rijke Stinkerd. Route. Welkom! Pas op drempels en flitsers! in Wassenaar, Leiden en Noordwijk. Wat gaan we zien:

Rijke Stinkerd. Route. Welkom! Pas op drempels en flitsers! in Wassenaar, Leiden en Noordwijk. Wat gaan we zien: Rijke Stinkerd Route Welkom! in Wassenaar, Leiden en Noordwijk. Pas op drempels en flitsers! Wat gaan we zien: De overdreven grote huizen van Wassenaar De mooiste gracht van Leiden, het Rapenburg Een mooie

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0270 Inventaris van Gasbedrijf van Vlijmen, 1953-1987

Nummer Toegang: 0270 Inventaris van Gasbedrijf van Vlijmen, 1953-1987 Nummer Toegang: 0270 Inventaris van Gasbedrijf van Vlijmen, 1953-1987 Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden (c) 2011 This finding aid is in

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 90 Besluit van 13 februari 2014 tot tijdelijke aanvulling van de bijlage bij het Besluit opsporing terroristische misdrijven in verband met de

Nadere informatie

Kort overzicht van de geschiedenis van de gemeentelijke nutsbedrijven te Bodegraven, 1922-1969

Kort overzicht van de geschiedenis van de gemeentelijke nutsbedrijven te Bodegraven, 1922-1969 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE ADMINISTRATEUR VAN HET GEMEENTELIJK ELECTRICITEITSBEDRIJF, HET GEMEENTELIJK WATERLEIDINGBEDRIJF EN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF VAN BODEGRAVEN, 1922-1969 Kort overzicht

Nadere informatie

G.E.B. Warder 1914-1937. De beginjaren van de elektriciteitsvoorziening in Warder

G.E.B. Warder 1914-1937. De beginjaren van de elektriciteitsvoorziening in Warder G.E.B. Warder 1914-1937 De beginjaren van de elektriciteitsvoorziening in Warder Gemeente Warder Tot 1970 was Warder een zelfstandige gemeente Warder, Middelie en Kwadijk hadden een tesamen één Burgemeester

Nadere informatie

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE BEDRIJVEN VAN DE GEMEENTE IJSSELSTEIN 1911-1994

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE BEDRIJVEN VAN DE GEMEENTE IJSSELSTEIN 1911-1994 INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE BEDRIJVEN VAN DE GEMEENTE IJSSELSTEIN 1911-1994 INHOUDSOPGAVE GAS- EN WATERLEIDINGBEDRIJF 3 Instandhouding 3 Verslagen 3 Gas- en waterleidingcommissie 3 Organisatie 4

Nadere informatie

Zuid-Holland krijgt R-net

Zuid-Holland krijgt R-net Zuid-Holland krijgt R-net Betrouwbaar Samenhang Herkenbaar Aantrekkelijk Moeiteloos In de Randstad komt een betere bereikbaarheid en een betere doorstroming van het verkeer. Eén van de maatregelen is R-net:

Nadere informatie

Vind de mooiste fietsroutes op www.route.nl. Fietsroute 121593 Leiden, Noordwijk en Katwijk aan Zee

Vind de mooiste fietsroutes op www.route.nl. Fietsroute 121593 Leiden, Noordwijk en Katwijk aan Zee Fietsroute 121593 Leiden, Noordwijk en Katwijk aan Zee Praktische informatie Dichtstbijzijnde parkeerplaats weegbree Vinkepad Leidschendam-Voorburg Dichtstbijzijnde parkeerplaats vanaf eindpunt weegbree

Nadere informatie

Welkom. Informatiebijeenkomst over werkzaamheden aan kabels en leidingen in de Grunobuurt. Dinsdag 30 juni 2015

Welkom. Informatiebijeenkomst over werkzaamheden aan kabels en leidingen in de Grunobuurt. Dinsdag 30 juni 2015 Welkom Informatiebijeenkomst over werkzaamheden aan kabels en leidingen in de Grunobuurt Dinsdag 30 juni 2015 Programma 19.45 uur Welkom en programma Luuk Hajema 19.50 uur Toelichting op verlegging kabels

Nadere informatie

Inventaris van het archief van. het Waterleidingbedrijf Vianen,

Inventaris van het archief van. het Waterleidingbedrijf Vianen, T00423 Inventaris van het archief van het Waterleidingbedrijf Vianen, (1870) 1910-1990 Archiefburo Voorzee September 2004 2 INHOUDSOPGAVE A. VERANTWOORDING VAN DE INVENTARISATIE 5 B. INVENTARIS 7 Lijst

Nadere informatie

SPOORVARIANT NEE! NIEUWSBRIEF. Kennismaking met voorzitter. Ton Ravensbergen ACTUEEL. Uitgavenummer 4. 10 februari 2016. Nieuwsbrief.

SPOORVARIANT NEE! NIEUWSBRIEF. Kennismaking met voorzitter. Ton Ravensbergen ACTUEEL. Uitgavenummer 4. 10 februari 2016. Nieuwsbrief. Nieuwsbrief Uitgavenummer 4. 10 februari 2016 SPOORVARIANT NEE! NIEUWSBRIEF Kennismaking met voorzitter Ton Ravensbergen Uitgave 4, 10 FEBRUARI 2016 ACTUEEL Voorzitter Ton Ravensbergen 1 Geachte lezer,

Nadere informatie

HOV corridor Noordwijk - Schiphol Uitvoering maatregelen Teylingen. Startdocument

HOV corridor Noordwijk - Schiphol Uitvoering maatregelen Teylingen. Startdocument HOV corridor Noordwijk - Schiphol Uitvoering maatregelen Teylingen Startdocument November 2012 Inhoudsopgave 1. Aanleiding...3 1.1 Voorkeurstracé Hoogwaardig Openbaar Vervoer...3 1.2 Definitie Hoogwaardig

Nadere informatie

VOORHOUT KAMILLEHOF 11. Vraagprijs 199.000,-- k.k. A Herenstraat 114; 2215KK Voorhout T 0252-216334. E voorhout@zekervia.nl. I www.zekervia.

VOORHOUT KAMILLEHOF 11. Vraagprijs 199.000,-- k.k. A Herenstraat 114; 2215KK Voorhout T 0252-216334. E voorhout@zekervia.nl. I www.zekervia. VOORHOUT KAMILLEHOF 11 Vraagprijs 199.000,-- k.k. A Herenstraat 114; 2215KK Voorhout KENMERKEN: Soort woonhuis Keurig onderhouden HOEK-EENGEZINSWONING gelegen in de kindvriendelijke wijk Oosthout op

Nadere informatie

Vakantie-activiteiten Agenda

Vakantie-activiteiten Agenda Vakantie-activiteiten Agenda Welkom in de streek Have Fun Events is trots op de veelzijdige omgeving en zet zich in om de streek te promoten en toeristen, bezoekers en inwoners een onvergetelijke tijd

Nadere informatie

www.vddonk.nl Glasvezeltechniek Telecommunicatie

www.vddonk.nl Glasvezeltechniek Telecommunicatie www.vddonk.nl Glasvezeltechniek Infratechniek Recreatietechniek Telecommunicatie Voorop in vooruitgang Ontzorgen van de klant, boven en onder de grond Als totaalaanbieder is Gebr. vd Donk altijd bereid

Nadere informatie

Noordwijk aan Zee. Voorontwerp bestemmingsplan. Toelichting

Noordwijk aan Zee. Voorontwerp bestemmingsplan. Toelichting Noordwijk aan Zee Voorontwerp bestemmingsplan Toelichting procedure datum voorontwerp 19 juli 2012 ontwerp vastgesteld onherroepelijk opdrachtgever gemeente Noordwijk opdrachtnemer status voorontwerp projectnummer

Nadere informatie

BEKOM vs Ennatuurlijk 20-08-2014

BEKOM vs Ennatuurlijk 20-08-2014 BEKOM vs Ennatuurlijk 20-08-2014 Mijn naam is Jan Willems Ik woon in de Haagse Beemden en ben een van de verbruikers die een klacht heeft ingediend bij de Geschillencommissie Energie Ik zal mij even voorstellen

Nadere informatie

Vakantie-activiteiten Agenda

Vakantie-activiteiten Agenda Vakantie-activiteiten Agenda Welkom in de streek Have Fun Events is trots op de veelzijdige omgeving en zet zich in om de streek te promoten en toeristen, bezoekers en inwoners een onvergetelijke tijd

Nadere informatie

Gemeentearchitect, Gemeentewerken Weg Achterveld-Terschuur (1925) doos 1 Prijzenbureau (1950) doos 1. Reclameborden e.d.

Gemeentearchitect, Gemeentewerken Weg Achterveld-Terschuur (1925) doos 1 Prijzenbureau (1950) doos 1. Reclameborden e.d. Gemeentearchitect, Gemeentewerken Weg Achterveld-Terschuur (1925) doos 1 Prijzenbureau (1950) doos 1 Reclameborden e.d. (1930) doos 2 Militaire gebouwen (1950-1952) doos 3 Bouw/verbouw slachthuis (--)

Nadere informatie

Gebied 5. Nieuw-Vennep. Gebiedsontwikkeling en beheermaatregelen

Gebied 5. Nieuw-Vennep. Gebiedsontwikkeling en beheermaatregelen Gebied 5 015 Nieuw-Vennep Gebiedsontwikkeling en beheermaatregelen Met deze zes gebiedskaarten zijn alle gemeentelijke werkzaamheden in beeld gebracht die in 015 in de fysieke leefomgeving van de inwoners,

Nadere informatie

DEELNEMERSBROCHURE. algemene informatie over de organisatie van de Vriendendienst

DEELNEMERSBROCHURE. algemene informatie over de organisatie van de Vriendendienst DEELNEMERSBROCHURE algemene informatie over de organisatie van de Vriendendienst Een initiatief van: Libertas Leiden Rivierduinen ActiVite Thuiszorg Groot Rijnland Valent Z u i d - H o l l a n d N o o

Nadere informatie

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben Wij brengen energie Waar mensen licht en warmte nodig hebben Energie in goede banen De beschikbaarheid van energie bepaalt in grote mate hoe we leven: hoe we wonen, werken, produceren en ons verplaatsen.

Nadere informatie

DOENAERTSTAAT ENGELSE WANDELING BEDRIJVENTERREINEN EN BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW KORAMIC REAL ESTATE NV. Doenaertstraat / Engelse Wandeling 8500 KORTRIJK

DOENAERTSTAAT ENGELSE WANDELING BEDRIJVENTERREINEN EN BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW KORAMIC REAL ESTATE NV. Doenaertstraat / Engelse Wandeling 8500 KORTRIJK DOENAERTSTAAT - ENGELSE WANDELING BEDRIJVENTERREINEN EN BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW Doenaertstraat / Engelse Wandeling 8500 KORTRIJK DECEMBER 2008 KORAMIC REAL ESTATE NV DOENAERTSTRAAT ENGELSE WANDELING - KORTRIJK

Nadere informatie

Vakantie-activiteiten Agenda

Vakantie-activiteiten Agenda Vakantie-activiteiten Agenda Welkom in de streek Have Fun Events is trots op de veelzijdige omgeving en zet zich in om de streek te promoten en toeristen, bezoekers en inwoners een onvergetelijke tijd

Nadere informatie

VOORHOUT BEATRIXSTRAAT 13. Vraagprijs 199.000,-- k.k. A Herenstraat 114; 2215KK Voorhout T 0252-216334. E voorhout@zekervia.nl. I www.zekervia.

VOORHOUT BEATRIXSTRAAT 13. Vraagprijs 199.000,-- k.k. A Herenstraat 114; 2215KK Voorhout T 0252-216334. E voorhout@zekervia.nl. I www.zekervia. VOORHOUT BEATRIXSTRAAT 13 Vraagprijs 199.000,-- k.k. KENMERKEN: Soort woonhuis Keurig onderhouden 2 KAMER APPARTEMENT gelegen in een kleine complex met lift, in het gezellige centrum van Voorhout met

Nadere informatie

Uniek wonen op een historische plek

Uniek wonen op een historische plek Uniek wonen op een historische plek Voorstraat Hof van Holland De Swan De Witte Valck Het Ankerhof Historie en toekomst komen samen in Hof van Holland Het project Hof van Holland ligt op een unieke locatie

Nadere informatie

Ons vakmanschap voor de klant, nu en in de toekomst

Ons vakmanschap voor de klant, nu en in de toekomst enexis.nl Ons vakmanschap voor de klant, nu en in de toekomst Bedrijfsplan 2012 Ons vakmanschap voor de klant, nu en in de toekomst Bedrijfsplan 2012 Een goed net Tevreden klanten 2. Verbeteren interne

Nadere informatie

VOORHOUT HERENSTRAAT 100. Vraagprijs 745.000,-- k.k. A Herenstraat 114; 2215KK Voorhout T 0252-216334. E voorhout@zekervia.nl. I www.zekervia.

VOORHOUT HERENSTRAAT 100. Vraagprijs 745.000,-- k.k. A Herenstraat 114; 2215KK Voorhout T 0252-216334. E voorhout@zekervia.nl. I www.zekervia. VOORHOUT HERENSTRAAT 100 Vraagprijs 745.000,-- k.k. KENMERKEN: Soort woonhuis Uniek, vrijstaand, karakteristiek woonhuis (1889), gelegen in het hart van Voorhout, met garage en ca. 30m diepe achtertuin.

Nadere informatie

Referentielijst werken Aannemerij: betonnen bruggen 2000-2010

Referentielijst werken Aannemerij: betonnen bruggen 2000-2010 Referentielijst werken Aannemerij: betonnen bruggen 2000-2010 : Aanpassen 3 bruggen Leidschenveen : Leidschenveen, Den Haag Gefactureerd bedrag : 513.000-- : Beton Aanvang werk/oplevering : 2010 : Renovatie

Nadere informatie

Van pot naar pan. Groen gas uit Tilburg

Van pot naar pan. Groen gas uit Tilburg Van pot naar pan Groen gas uit Tilburg Even ten noorden van de stad Tilburg ligt de gelijknamige locatie van Attero. De locatie bestaat uit een stortplaats, een overslagstation en een grondbank. Er zijn

Nadere informatie

van DEN HAAG naar LEIDEN via WASSENAAR lijnnummer 43 43 91 43 91 43 91 43 91 43 plaats en halte ritnr. 1 3 1 5 3 7 5 9 7 11

van DEN HAAG naar LEIDEN via WASSENAAR lijnnummer 43 43 91 43 91 43 91 43 91 43 plaats en halte ritnr. 1 3 1 5 3 7 5 9 7 11 van DEN HAAG naar LEIDEN via WASSENAAR van DEN HAAG naar WASSENAAR 43 a 9 a lijnnummer 43 43 9 43 9 43 9 43 9 43 plaats en halte ritnr. 3 5 3 7 5 9 7 Den Haag, Centraal Station V 5 57 6 7 6 4 6 57 7 06

Nadere informatie

Nachtegaallaan 45 - KATWIJK. 189.500,- k.k.

Nachtegaallaan 45 - KATWIJK. 189.500,- k.k. Nachtegaallaan 45 - KATWIJK 189.500,- k.k. Nachtegaallaan 45 - KATWIJK 189.500,- k.k. Buitenkans! In een rustige, groene omgeving, op steenworp afstand van de duinen, op loopafstand van een winkelcentrum

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR (NIEUWE?) VORMEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP. CASA architecten

OP ZOEK NAAR (NIEUWE?) VORMEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP. CASA architecten OP ZOEK NAAR (NIEUWE?) VORMEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP COLLECTIEF PARTICULIER OPDRACHTGEVERSCHAP - inhoudelijk, programma - financieel, eigendom CPO PROJECTEN CASA 1986-2011 WOONGROEPEN HAARLEM (opgave Pre

Nadere informatie

Vakantie-activiteiten. Agenda 15-08-14 tot 30-08-14 Bollenstreek

Vakantie-activiteiten. Agenda 15-08-14 tot 30-08-14 Bollenstreek Vakantie-activiteiten Agenda 15-08-14 tot 30-08-14 Bollenstreek Vakantie-activiteiten Have fun Events verwelkomt u in de bollenstreek met een agenda vol leuke activiteiten en evenementen! Wij zijn erg

Nadere informatie

Innovatie kabels & leidingen N213

Innovatie kabels & leidingen N213 Innovatie kabels & leidingen N213 Verslag van de workshop Den Haag, 31 maart 2015 Inhoud Korte introductie N213 & COB Deel I: belangen, uitdagingen en discussiepunten Deel II: innovatieve oplossingen Net

Nadere informatie

Opstart grote infrastructuurwerken zomer en najaar 2015

Opstart grote infrastructuurwerken zomer en najaar 2015 Opstart grote infrastructuurwerken zomer en najaar 2015 Deze zomer gaan verschillende grote projecten van infrastructuurwerken van start in het centrum van Kortenberg. De werken voor deze projecten zullen

Nadere informatie

409.000,- k.k. meliormakelaar.nl

409.000,- k.k. meliormakelaar.nl Koning Willem III weg 36 Hoek van Holland Op enkele minuten loopafstand van strand, duinen en de Nieuwe Waterweg wonen? Dat kan nu in deze fantastische nieuwe 5-kamerwoning met uitzicht vanaf het dakterras

Nadere informatie

CATALOGUS KERKENVEILING

CATALOGUS KERKENVEILING CATALOGUS van de KERKENVEILING ten bate van de ST. JEROENSKERK van de parochie Sint Jeroen en Maria ter Zee te Noordwijk te houden op vrijdag 31 oktober 2014 s avonds vanaf 20.00 uur in Hotel Royal, Voorstraat

Nadere informatie

CONTROLEPLAN 55.00. gasinstallaties. www.controleplannen.nl. Over dit controleplan

CONTROLEPLAN 55.00. gasinstallaties. www.controleplannen.nl. Over dit controleplan CONTROLEPLAN GASINSTALLATIES 55.00 CONTROLEPLAN 55.00 gasinstallaties www.controleplannen.nl Inhoud Over dit controleplan A Organisatie P2 B Techniek P5 C Inspectielijst P6 Gasinstallaties kennen niet

Nadere informatie

Te Koop: Hovenierstraat 122-128 Naaldwijk. Vraagprijs geheel: 690.000,00 K.K.

Te Koop: Hovenierstraat 122-128 Naaldwijk. Vraagprijs geheel: 690.000,00 K.K. Te Koop: Hovenierstraat 122-128 Naaldwijk Vraagprijs geheel: 690.000,00 K.K. Bedrijfsruimte : Hovenierstraat 122-128 te Naaldwijk (2671 DB) Totale vloeroppervlak : ca. 615 m² verdeeld over: - Begane grond

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN... HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 10-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN NATUURLIJKE

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN 2006 VOOR AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR KLEINVERBRUIKERS

TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN 2006 VOOR AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR KLEINVERBRUIKERS TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN 2006 VOOR AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR KLEINVERBRUIKERS Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overeenstemming met de Consumentenbond

Nadere informatie

Vergadering van B en W

Vergadering van B en W Vergadering van B en W DATUM WEEK REGISTRATIE NUMMER SECRETARIS 09-10-2012 41 A.S. Meijer MANDATENBESLUITENLIJST -OPENBAAR IBOR 1 Ontheffing tijdelijke bouwplaatsinrichting Wipmolen te Mijdrecht. Aan Aannemersbedrijf

Nadere informatie

TE KOOP. Vragen? 078-6141030. Bedrijfsruimte. Lokkerdreef 37 D. 4879 ND Etten-Leur. Bel 078-6141030. Vraagprijs 425.

TE KOOP. Vragen? 078-6141030. Bedrijfsruimte. Lokkerdreef 37 D. 4879 ND Etten-Leur. Bel 078-6141030. Vraagprijs 425. TE KOOP Vragen? 078-6141030 Bedrijfsruimte Lokkerdreef 37 D 4879 ND Etten-Leur Vraagprijs 425.000,- kosten koper Bel 078-6141030 OMSCHRIJVING Algemeen: Een moderne vrijstaande bedrijfsruimte bestaande

Nadere informatie

Het opstarten in een gemeente van een installatie voor de recuperatie van rioolwarmte: het juridisch kader toegelicht

Het opstarten in een gemeente van een installatie voor de recuperatie van rioolwarmte: het juridisch kader toegelicht Het opstarten in een gemeente van een installatie voor de recuperatie van rioolwarmte: het juridisch kader toegelicht Dominique Devos Inners final event 11 juni 2015 Brussels London - www.liedekerke.com

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 3 maart 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 3 maart 2015 Portefeuillehouder: Dhr. J.W. Schellevis Opsteller: Poll, Ageeth van der 1. 8091 Openbare besluitenlijst collegevergadering 24 februari 2015 Stel de besluitenlijst vast. Portefeuillehouder: Dhr. C.J. Ruigrok

Nadere informatie

Prestatiecontracten voor bestaand maatschappelijk vastgoed: slim besparen én verduurzamen

Prestatiecontracten voor bestaand maatschappelijk vastgoed: slim besparen én verduurzamen Prestatiecontracten voor bestaand maatschappelijk vastgoed: slim besparen én verduurzamen 6 december 2011 Albert Hulshoff Ede 22 maart 2012 Prestatiecontracten - Prestatiecontracten - ESCo-eigenschappen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Stroomdistributiebedrijven in Nederland, 1925-1992

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Stroomdistributiebedrijven in Nederland, 1925-1992 Nummer archiefinventaris: 2.19.129 Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Stroomdistributiebedrijven in Nederland, 1925-1992 Auteur: J.A. Scholtz Nationaal Archief, Den Haag 2001

Nadere informatie

Warmond Leiden Sassenheim Noordwijk

Warmond Leiden Sassenheim Noordwijk 22 7 32 23 24 64 5 8 20 9 34 33 65 66 69 10 75 74 SPECIAL AWARD VOORHOUT 68 WARMOND S 1 56 5 M 2 51 Warmond Leiden Sassenheim Noordwijk West Nederland 76 SPECIAL AWARD Special Award 2015 Kunst Fiets Routes

Nadere informatie

Raming investeringskosten Hazzo in Waalre - Variant 1d + : Sloop & nieuwbouw - optie B Gemeente Waalre - gemeentelijke huisvesting 130305/18/1/05/05

Raming investeringskosten Hazzo in Waalre - Variant 1d + : Sloop & nieuwbouw - optie B Gemeente Waalre - gemeentelijke huisvesting 130305/18/1/05/05 0.0 GRONDKOSTEN 0.1 Boekwaarde Hazzo (per 31-12-2013) 1 tot 420.000 420.000 0.2 Renteverlies grond tijdens de bouw 1 tot exclusief 0 Opnemen in exploitatie 0.3 Overdrachtsbelasting 1 PM 0 0 Hazzo is reeds

Nadere informatie

Engelen Heere is verheugd u te kunnen melden dat wij de exclusieve verdeler zijn van de XLT pizza rolbandovens voor België, Nederland en Luxemburg.

Engelen Heere is verheugd u te kunnen melden dat wij de exclusieve verdeler zijn van de XLT pizza rolbandovens voor België, Nederland en Luxemburg. Engelen Heere is verheugd u te kunnen melden dat wij de exclusieve verdeler zijn van de XLT pizza rolbandovens voor België, Nederland en Luxemburg. Voorstelling XLT is gestart met de productie van de rolbandovens

Nadere informatie

Bio-energiecentrales Eindhoven

Bio-energiecentrales Eindhoven Bio-energiecentrales Eindhoven Frans Kastelijn Programmamanager Energie Gemeente Eindhoven December 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Duurzame energie en activiteiten op lokaal niveau 3. Bio-energie centrales

Nadere informatie

Referentieverklaring opdrachtgever of verklaring beroep op inzetten van derden (als bedoeld onder punt 4.3.1 van het biedboek)

Referentieverklaring opdrachtgever of verklaring beroep op inzetten van derden (als bedoeld onder punt 4.3.1 van het biedboek) bijlage B2 Referentieverklaring opdrachtgever of verklaring beroep op inzetten van derden (als bedoeld onder punt 4.3.1 van het biedboek) I. Naam project: Stedelijk Museum Amsterdam Naam project: Stedelijk

Nadere informatie

Verklaring clustering aansluitingen

Verklaring clustering aansluitingen pagina: 1 van 5 Verklaring clustering aansluitingen Uw huidige gegevens Naam afnemer: Correspondentieadres: Postcode, plaats: Soort aansluiting * : Naam cluster ** : * Onder soort aansluiting wordt verstaan

Nadere informatie

Praktijknetwerk Stal vol Energie 23 maart 2012. Jan Onne Bosman

Praktijknetwerk Stal vol Energie 23 maart 2012. Jan Onne Bosman Praktijknetwerk Stal vol Energie 23 maart 2012 Jan Onne Bosman Programma Warmte uit de composteringsstal Elektriciteit van het dak Composteringsstal en warmte aanbod Temperatuur in composteringsstal 50

Nadere informatie

ZICHTLIJNEN IN NOORDWIJK BINNEN. Aandachttrekkers

ZICHTLIJNEN IN NOORDWIJK BINNEN. Aandachttrekkers ZICHTLIJNEN IN NOORDWIJK BINNEN Aandachttrekkers 1 Een zichtlijn, of misschien beter gezegd zichtbaan, maakt het zicht op een object in de verte mogelijk. De blik wordt versterkt als de baan smal is en

Nadere informatie

Wageningen Generaal Foulkesweg 301

Wageningen Generaal Foulkesweg 301 Een aangenaam, ruim en zonnig HOEKAPPARTEMENT met inpandige berging en gemeenschappelijke fietsenstalling in de kelder. Het appartement heeft een zonnige woonkamer en eetkamer, keuken, ruime slaapkamer

Nadere informatie

Wageningen Thorbeckestraat 326. Vraagprijs 132.500,-- k.k.

Wageningen Thorbeckestraat 326. Vraagprijs 132.500,-- k.k. Een gezellig APPARTEMENT met inpandige berging in een kleinschalig en overzichtelijk appartementencomple. De woning heeft een zonnige woonkamer met toegang tot het balkon, een nette keuken voorzien een

Nadere informatie

Presentatie Pioneering 27 september 2011

Presentatie Pioneering 27 september 2011 Presentatie Pioneering 27 september 2011 1 Contactgegevens Dinkelborgh energie (DBE) Presentatie voor Pioneering Hans Visser (DBE) 06 53 87 86 79 Dinkelborgh Energie Wilhelminastraat 8 7591 TN Denekamp

Nadere informatie

Vervangingsbeleid Liander

Vervangingsbeleid Liander Vervangingsbeleid Liander Elektriciteit Ben van der Kolk Aanleg uitvoering Inhoud Bedrijfsinleiding Aanleiding voor vervanging Criteria voor vervanging Toegevoegde waarde vervangingsbeleid Gezamenlijke

Nadere informatie

CATALOGUS. Geef kleur aan de kerk KERKENVEILING. "Hotel Royal" ST. JEROENSKERK. van de. ten bate van de

CATALOGUS. Geef kleur aan de kerk KERKENVEILING. Hotel Royal ST. JEROENSKERK. van de. ten bate van de CATALOGUS van de KERKENVEILING ten bate van de ST. JEROENSKERK van de parochie Sint Jeroen en Maria ter Zee te Noordwijk te houden op maandag 24 oktober 2011 's avonds vanaf 20.00 uur in "Hotel Royal"

Nadere informatie

Groeiplan voor warmte. een initiatief van provincies, gemeenten en sector

Groeiplan voor warmte. een initiatief van provincies, gemeenten en sector Groeiplan voor warmte een initiatief van provincies, gemeenten en sector 27 november 2015 De Provincies Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Holland, en Limburg, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Gemeenten

Nadere informatie

Herenstraat 84 en 84a te Voorhout.

Herenstraat 84 en 84a te Voorhout. Herenstraat 84 en 84a te Voorhout. Vrijblijvende aanbieding Geachte heer/mevrouw, In opdracht van familie Van der Ploeg, bemiddelen wij in de verkoop van de woonhuizen gelegen aan de Herenstraat 84 en

Nadere informatie

Secretaris Varkevisserstraat 191 - KATWIJK

Secretaris Varkevisserstraat 191 - KATWIJK Secretaris Varkevisserstraat 191 KATWIJK 299.000, k.k. Secretaris Varkevisserstraat 191 KATWIJK 299.000, k.k. KARAKTERISTIEK, UITGEBOUWDE voormalig winkelpand, met een grote gevel, gelegen aan de Secretaris

Nadere informatie

SPOORVARIANT NEE! Rob Vlasveld treedt af. Kennismaking Janneke Dobbe

SPOORVARIANT NEE! Rob Vlasveld treedt af. Kennismaking Janneke Dobbe 1 2 Uitgavenummer 1. 17 maart 2015 Nieuwsbrief SPOORVARIANT NEE! NIEUWSBRIEF Uitgave 1, 17 maart 2015 STATENVERKIEZINGEN ACTUEEL Nieuwe Woordvoerder Wat hebben we bereikt? Waar willen we naartoe? 1 Statenverkiezingen

Nadere informatie

Infovergadering Izegemsestraat 9 juni 2015

Infovergadering Izegemsestraat 9 juni 2015 Infovergadering Izegemsestraat 9 juni 2015 Agenda - Verwelkoming schepen Coppé - Wegenwerken Izegemsestraat - Nutswerken - Riolerings- en wegeniswerken - Maatregelen handelaars - Communicatie Wegenwerken

Nadere informatie

AS2_object_code 1 van 5

AS2_object_code 1 van 5 AS2_object_code 1 van 5 INVESTERINGSKOSTEN 1 GRONDKOSTEN m² TO 1A verwerving m² TO 1A.01 aankoopsom terrein 1A.02 kosten beschrijf 1A.03 kosten tussenpersonen 1A.04 taxaties 1A.05 grondonderzoek bij verwerving

Nadere informatie

Samen Fit. Gezond bewegen in Noordwijkerhout en De Zilk overzicht beweegactiviteiten

Samen Fit. Gezond bewegen in Noordwijkerhout en De Zilk overzicht beweegactiviteiten Samen Fit Gezond bewegen in Noordwijkerhout en De Zilk overzicht beweegactiviteiten Inhoudsopgave Beweegprogramma Vitaal en Gezond Leven... 4 Chi Neng Qigong training... 5 Meer bewegen voor ouderen...

Nadere informatie

Warmte-isolatie op de daken d.m.v. steenwollen deken tussen de scheidingswanden.

Warmte-isolatie op de daken d.m.v. steenwollen deken tussen de scheidingswanden. Zoals beschreven in de CHG, S.A. catalogus, voor de villa s type LERIDA en CUENCA, zoals op de tekeningen en doorgevoerde verbeteringen in de bouwspecificaties van onze villa s, welke hieronder worden

Nadere informatie

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer van..

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer van.. De raad van de gemeente Velsen, Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer van.. Gelet op artikel 228 van de Gemeentewet: Besluit Vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering

Nadere informatie

OEGSTGEEST AERT VAN NESLAAN 437 Vraagprijs 134.000,-- k.k. A Herenstraat 114; 2215KK Voorhout T 0252-216334 E voorhout@zekervia.nl I www.zekervia.

OEGSTGEEST AERT VAN NESLAAN 437 Vraagprijs 134.000,-- k.k. A Herenstraat 114; 2215KK Voorhout T 0252-216334 E voorhout@zekervia.nl I www.zekervia. OEGSTGEEST AERT VAN NESLAAN 437 Vraagprijs 134.000,-- k.k. KENMERKEN: Soort woonhuis Servicekosten: Goed onderhouden, gezellig 2 KAMER APPARTEMENT gelegen op de 4 e etage met mooi weids uitzicht, in

Nadere informatie

Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan. Gemeente Noordwijkerhout 2012-2022. 4 juni 2012.

Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan. Gemeente Noordwijkerhout 2012-2022. 4 juni 2012. Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan Gemeente Noordwijkerhout 2012-2022 4 juni 2012. 2 Inhoud 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Doel 7 1.3 Proces 8 1.4 Leeswijzer 9 2 Vigerend beleidskader 10 2.1 Rijksbeleid

Nadere informatie

Eisen aan de meterruimte en meterruimte doorvoeren voor hoog- en laagbouw

Eisen aan de meterruimte en meterruimte doorvoeren voor hoog- en laagbouw METERRUIMTE Eisen aan de meterruimte en meterruimte doorvoeren voor hoog- en laagbouw Stedin is als netbeheerder verantwoordelijk voor het aansluiten van woningen en bedrijven op het gas- en elektriciteitsnet.

Nadere informatie

RETAILPARK ZWEVEGEM N391 TE HUUR UPDATE 14.02.2014 1

RETAILPARK ZWEVEGEM N391 TE HUUR UPDATE 14.02.2014 1 RETAILPARK ZWEVEGEM N391 TE HUUR UPDATE 14.02.2014 1 RETAILPARK ZWEVEGEM 2 RETAILPARK ZWEVEGEM nieuwbouw retailpark 8 commerciële units kantoor- en woonfunctie schitterende zichtbaarheid 3 Vordering bouw

Nadere informatie

Vergunningen met afwijking ivm inventarisatie bp Buitengebied(dec 2014) Wijziging en beschikbare info 1 1 e Loosterweg 1e Serre aan achterzijde woning

Vergunningen met afwijking ivm inventarisatie bp Buitengebied(dec 2014) Wijziging en beschikbare info 1 1 e Loosterweg 1e Serre aan achterzijde woning Vergunningen met afwijking ivm inventarisatie bp Buitengebied(dec 2014) adres Wijziging en beschikbare info 1 1 e Loosterweg 1e Serre aan achterzijde woning 2 1 e Loosterweg en Wilhelminalaan Plaatsen

Nadere informatie

RIO-LEREN. Rioleringsaansluitingen. Johan Nysen

RIO-LEREN. Rioleringsaansluitingen. Johan Nysen RIO-LEREN Rioleringsaansluitingen Johan Nysen 17 november 2015 Huisaansluitingen In de beginfase was de controle op huisaansluitingen beperkt tot visueel toezicht van de rio-toezichter (materialen, hulpstukken,

Nadere informatie

stichtingskosten raming

stichtingskosten raming stichtingskosten raming PROJECTNUMMER 1231 PROJECTOMSCHRIJVING onderzoek brede school in Marienhaven Warmond OPDRACHTGEVER Gemeente Teylingen en Marente ONDERWERP projectgegevens Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

InfraTech 2015 Praktijkervaringen om de markt te betrekken. C. Bergen en Ir. P. Meulemans

InfraTech 2015 Praktijkervaringen om de markt te betrekken. C. Bergen en Ir. P. Meulemans InfraTech 2015 Praktijkervaringen om de markt te betrekken C. Bergen en Ir. P. Meulemans N444B, Nagelbrug Andere marktbenadering De visie Ontwikkelen van het project in een complexe omgeving Kwaliteit

Nadere informatie

Opgaven elektrische installaties

Opgaven elektrische installaties Opgaven elektrische installaties 1a 1b Met voorschriften van welke instanties dient rekening te worden gehouden bij de elektriciteitsaansluiting op de bouwplaats? Van welke factoren is het gevraagde vermogen

Nadere informatie

Noordeinde 29 A - RIJNSBURG. 189.000,- k.k.

Noordeinde 29 A - RIJNSBURG. 189.000,- k.k. Noordeinde 29 A - RIJNSBURG 189.000,- k.k. Noordeinde 29 A - RIJNSBURG 189.000,- k.k. WOW! Dat is het eerste wat je denkt als je in dit WAANZINNIG gave appartement binnenkomt. Het gevoel voor detail, de

Nadere informatie

(concept) BESLUITENLIJST (versie 1) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 11 februari 2015

(concept) BESLUITENLIJST (versie 1) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 11 februari 2015 (concept) BESLUITENLIJST (versie 1) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 11 februari 2015 Aanwezig: gemeente Alphen aan den Rijn: de heer G.P. van As gemeente Noordwijkerhout:

Nadere informatie

Vakantie-activiteiten Agenda

Vakantie-activiteiten Agenda Vakantie-activiteiten Agenda Welkom in de streek Have Fun Events is trots op de veelzijdige omgeving en zet zich in om de streek te promoten en toeristen, bezoekers en inwoners een onvergetelijke tijd

Nadere informatie

Noordwijk Binnen. Voorontwerp bestemmingsplan. Toelichting

Noordwijk Binnen. Voorontwerp bestemmingsplan. Toelichting Noordwijk Binnen Voorontwerp bestemmingsplan Toelichting procedure datum voorontwerp 7 augustus 2012 ontwerp vastgesteld onherroepelijk opdrachtgever opdrachtnemer status gemeente Noordwijk Croonen adviseurs

Nadere informatie

Bijlage b: woningbouwprogramma Holland Rijnland

Bijlage b: woningbouwprogramma Holland Rijnland Bijlage b: woningbouwprogramma Holland Rijnland Toelichting categorie indeling Holland Rijnland De planlijst is vertrouwelijk Bij de afweging is/wordt rekening gehouden met kwalitatieve criteria zoals

Nadere informatie

FINANCIEELPLAN GROND & VASTGOED BOUWEN EN ONDERHOUDEN. werkplaatsen/kantoren/keuken/kantine. BDB index op peildatum:

FINANCIEELPLAN GROND & VASTGOED BOUWEN EN ONDERHOUDEN. werkplaatsen/kantoren/keuken/kantine. BDB index op peildatum: GROND & VASTGOED BOUWEN EN ONDERHOUDEN FINANCIEELPLAN PROJECT OMSCHRIJVING: Gebouw 3 Casco, Nachtegaallaan Eindhoven SOORT GEBOUW werkplaatsen/kantoren/keuken/kantine BOUW FASE: PEILDATUM: BDB index op

Nadere informatie

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015 Gemeente Oegstgeest Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg 11 maart 2015 DATUM 11 maart 2015 TITEL Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad

DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad Sato B.V. is een projectontwikkelaar in bedrijfsunits, die zich onderscheid op het gebied van het realiseren van toonaangevende en betaalbare bedrijfsruimten.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Waterleidingmaatschappij Rhenen, 1901-1993

Inventaris van het archief van de. Waterleidingmaatschappij Rhenen, 1901-1993 T00131 Inventaris van het archief van de Waterleidingmaatschappij Rhenen, 1901-1993 K. Wildenbeest INHOUDSOPGAVE Inleiding A. Doel van de inventarisatie 1 B. Geschiedenis van het bedrijf, 1906-1993 2 C.

Nadere informatie

Referentieprojecten Frame Uitzendbureau & Personeelsdiensten

Referentieprojecten Frame Uitzendbureau & Personeelsdiensten Referentieprojecten Frame Uitzendbureau & Personeelsdiensten Bouwprojecten Opdrachtgever: Heijmans IBC Bouw Almere 2008 Pakhuis Afrika Huys Afrika. Piet Heijnkade 77 te Amsterdam Dhr. R.A.B. Rolman Opdrachtgever:

Nadere informatie

VALKENBURG Hoofdstraat 76-+ 78 Vraagprijs 499.000,- k.k.

VALKENBURG Hoofdstraat 76-+ 78 Vraagprijs 499.000,- k.k. Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met: De Leeuw Makelaardij b.v. Andreasplein 14 2225 GR Katwijk Zh Tel: 071-4076144 E-mail: katwijk@deleeuw.nl VALKENBURG Hoofdstraat 76-+ 78

Nadere informatie

Drinkwater met natte voeten. Continuïteit van de Drinkwatervoorziening bij Rampen en grote Incidenten

Drinkwater met natte voeten. Continuïteit van de Drinkwatervoorziening bij Rampen en grote Incidenten Drinkwater met natte voeten. Continuïteit van de Drinkwatervoorziening bij Rampen en grote Incidenten Movaris Utrecht, 4 november 2013 Eric Adamse Vitens Water Security, Risk & Crisis Management Vitens

Nadere informatie

De aanvraag betrof het: (activiteit en plaats)

De aanvraag betrof het: (activiteit en plaats) Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum bezwaar maken tegen het genomen besluit of Vergunningen van AGV via telefoon 0900 93 94 (lokaal tarief). Tegen keurmeldingen is geen bezwaar mogelijk. 1

Nadere informatie

Seggelant II te Brielle

Seggelant II te Brielle Seggelant II te Brielle Betreft: Locatie: Ca. 50.000 m2 bouwrijp bedrijventerrein ten behoeve van nieuwbouw bedrijfsruimten. De afmetingen van de indicatieve bouwkavels zijn vanaf 2.000 m2 tot 10.000 m2.

Nadere informatie