Certificering van bodemenergie: klaar voor de groei!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Certificering van bodemenergie: klaar voor de groei!"

Transcriptie

1 Certificering van bodemenergie: klaar voor de groei! Marette Zwamborn KWA Bedrijfsadviseurs B.V. Bestuurslid BodemenergieNL Bodemenergie is een succesvolle, duurzame techniek, die steeds meer wordt toegepast. De verwachte groei mag niet leiden tot wildgroei. De overheid gaat een erkenningsplicht invoeren. BodemenergieNL (voorheen NVOE) heeft in dat kader de leergang bodemenergie ontwikkeld. Inleiding Bodemenergie bestaat in Nederland sinds eind jaren tachtig van de twintigste eeuw. De laatste jaren is het aantal systemen enorm gegroeid, en de toename gaat steeds sneller. De groei wordt versterkt omdat de overheid steeds strengere eisen stelt aan de energiehuishouding van gebouwen. Daarnaast maakt technologische innovatie deze vorm van duurzame energie bereikbaar voor steeds meer gebruikers. Een hogere energieprijs en beleidsdoelen op het gebied van duurzame energie versterken de groei nog verder. Groei of wildgroei? Groei van deze duurzame techniek is een goede zaak. Wildgroei is echter niet gewenst. Elk bodemenergiesysteem is in principe een verstoring in de bodem. Bodemenergie mag niet tot onacceptabele verstoring leiden, het gebruik van de bodem moet nuttig en efficiënt zijn. De overheid gaat een erkenningsplicht invoeren voor certificering van bodemenergiesystemen. In het kader van het SWKO programma (Samenwerkingsprogramma WKO) heeft de overheid deze erkenningsplicht samen met belanghebbende partijen uitgewerkt. De erkenningsplicht geldt voor adviesbureaus, installatiebedrijven, boorfirma s en beheer en onderhoudbedrijven, zowel voor het bovengrondse als voor het ondergrondse deel van bodemenergiesystemen. Certificering Doel van de erkenningsplicht is waarborgen dat bodemenergiesystemen robuust en betrouwbaar zijn en daadwerkelijk energiebesparing opleveren. Met de certificering wordt de eigenaar beschermd, die meestal niet ter zake onderlegd is. De uitvoerende partijen moeten wel goed onderlegd zijn, ter waarborging van de juiste kwaliteit. De richtlijnen bij de certificering verschaffen duidelijkheid over de taken en verantwoordelijkheden van de ontwerper, het bedrijf en de beheerder. Communicatie is daarbij een belangrijk onderdeel. Opleidingen en Cito vakexamens BodemenergieNL is dé brancheorganisatie voor alle bedrijven en organisaties die op enige manier te maken hebben met bodemenergie. De erkenningsplicht draagt bij aan één van de doelstellingen van BodemenergieNL: het bevorderen van kwaliteit en deskundigheid. De overheid heeft BodemenergieNL opdracht gegeven om opleidingen te ontwikkelen. Parallel daaraan worden Cito vakexamens ontwikkeld. Deze vakexamens vormen een belangrijk onderdeel van de certificering. De eerste cursussen zijn al door BodemenergieNL gegeven, de eerste examenronde vindt volgens planning in de eerste helft van 2013 plaats. 1

2 Praktisch: wat moeten bedrijven doen? Bedoeling is dat per 1 juli 2013 de erkenningsplicht ingaat, met vervolgens een overgangsperiode van 1 jaar. Specifiek zijn de eisen voor personeel. Iedereen die werkzaamheden uitvoert aan bodemenergiesystemen, moet voldoende vakkennis hebben. Projectleiders moeten daarbij geslaagd zijn voor tenminste twee Cito vakexamens: het basisdeel en een (of meerdere) specialisatiedelen. Projectleiders kunnen deze vakexamens binnenkort al afleggen. Opleiding volgen De cursussen van de leergang Bodemenergie zijn een goede voorbereiding voor de vakexamens. Bij de cursussen wordt alle lesstof behandeld, die in de Cito examens wordt getoetst. De meest logische opleidingsroute is eerst het volgen van de basiscursus, gevolgd door één of meerdere specialisatiecursussen. BodemenergieNL beveelt het volgen van de cursussen van harte aan. Voor bedrijven een nuttige investering voor de komende erkenningsplicht. 2

3 Kader: Certificering Met de ingang van de AmvB Bodemenergie wordt een erkenningsplicht ingevoerd: alleen gecertificeerde bedrijven mogen werkzaamheden verrichten aan bodemenergiesystemen. Dat geldt voor ontwerp, en exploitatie van het bovengrondse en het ondergrondse deel. De boorfirma s hebben al ervaring met een soortgelijke certificering, namelijk voor Mechanisch Boren. Bij de komende certificering van bodemenergiesystemen zijn veel meer bedrijven betrokken. De AmvB Bodemenergie is gepland op 1 juli Er geldt een overgangsperiode van 1 jaar. Bedoeling is dus dat na 1 juli 2014 alleen gecertificeerde bedrijven werkzaamheden mogen uitvoeren aan bodemenergiesystemen. Werkzaamheden aan bodemenergiesystemen mogen enkel uitgevoerd worden door Bodem+ erkende bedrijven. Deze eis geldt zowel voor het bodemzijdige (ondergrondse) als het gebouwzijdige (bovengrondse) deel. Voor erkenning is een certificaat nodig dat wordt verleend door een certificeringsinstantie. Certificering vindt plaats op basis van beoordelingsrichtlijnen, protocollen en ISSO. De erkenningsplicht is verankerd in de wetgeving. Op basis van de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet bodembescherming (Wbb) stelt het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) dat alleen erkende bedrijven werkzaamheden mogen doen aan een bodemenergiesysteem. In dit besluit wordt vervolgens de certificeringseis gesteld. Deze eis is uitgewerkt in de Regeling bodemkwaliteit (Rbk), die in de toekomst de normdocumenten zal aanwijzen op basis waarvan de certificering plaatsvindt. De normdocumenten zijn: 1. Bovengronds deel: BRL KBI , hierin staan de algemene eisen aan bijvoorbeeld organisatie, kwaliteitsbeheer en vakbekwaamheid. De BRL verwijst naar diverse ISSO publicaties, waarin de inhoudelijke eisen voor de werkzaamheden aan bodemenergiesystemen staan. 2. Ondergronds deel: BRL SIKB 11000, hierin staan de algemene eisen aan bijvoorbeeld organisatie, kwaliteitsbeheer en vakbekwaamheid. De BRL verwijst naar SIKB protocol 11001, waarin de inhoudelijke eisen voor de werkzaamheden aan bodemenergiesystemen staan. Deze documenten zijn nog in concept. De definitieve versies worden binnenkort verwacht. De conceptdocumenten kunnen op internet gedownload worden via de websites van KBI en SIKB. Voor meer informatie over de certificeringseisen kan het beste contact worden opgenomen met KBI en ISSO (bovengronds) en SIKB (ondergronds). 3

4 Kader: Leergang bodemenergie BodemenergieNL heeft in opdracht van het Ministerie van IenM de leergang bodemenergie ontwikkelt. Doel van de leergang is het opleiden tot vakmanschap voor bodemenergiesystemen, op basis van de ISSO publicaties en het SIKB protocol Voor de vakcursussen bestaat het volgende cursushuis: B Basisdeel vakmanschap bodemenergie vakmensen (HBO /WO niveau) Cursusomvang: 3 dagen C Specialisatie bovengrond open/gesloten DG Specialisatie ondergrond gesloten systemen DO Specialisatie ondergrond open systemen E Specialisatie exploitatie open/gesloten Beheer & onderhoudbedrijven Omvang: 3 dagen Bij bodemenergie is integraal ontwerp belangrijk. In het basisdeel komen alle aspecten aan bod. Daarnaast zijn er een viertal specialisaties. De cursus is zodanig opgebouwd, dat een cursist eerst het basisdeel volgt en vervolgens één of meerdere specialisaties. Naast deze vakcursussen zijn nog twee andere cursussen ontwikkeld: A Succesvol realiseren van bodemenergie projectmanagers, ontwikkelaars, woningbouwcorporaties, Omvang: 1 dag O Bodemenergie voor overheden ambtenaren van rijk, provincies en gemeentes BodemenergieNL organiseert de cursussen. Meer informatie staat op de website 4

5 Kader: Cito vakexamens In de BRL en BRL staan eisen aan de vakbekwaamheid. De vakbekwaamheid is aantoonbaar door te slagen voor de voorgeschreven examens. Dit zijn Cito vakexamens, die momenteel door Cito en BodemenergieNL worden ontwikkeld. 1. Scopes bovengronds deel In de BRL staan in bijlage 1 de eisen aan de vakbekwaamheid: De persoon is geslaagd voor een examen dat is genoemd in de lijst van toegelaten examens voor deskundige ontwerpen energiecentrales met WKO, zoals gepubliceerd op de website van KBI. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vakbekwaamheid bij: 1. ontwerpen 2. installeren 3. beheren Er wordt hierbij géén onderscheid gemaakt tussen open of gesloten systemen. De lijst van examens staat nog niet op de website van KBI. Voor het bovengrondse deel zijn de volgende examens verplicht: - Ontwerpen en installeren bovengronds deel: examens B + C - Beheer en onderhoud van bodemenergiesystemen: examens B + E 2. Scopes ondergronds deel In de BRL staan in paragraaf 3.2 de eisen aan de vakbekwaamheid. Er zijn 8 scopes: 1a. Ontwerp van open systemen 1b. Ontwerp van gesloten systemen 2a. Detailengineering van open systemen 2b. Detailengineering van gesloten systemen 3a. Realisatie van open systemen 3b. Realisatie van gesloten systemen 4a. Beheer en onderhoud van open systemen 4b. Beheer en onderhoud van gesloten systemen Voor het ondergrondse deel zijn de volgende examens verplicht: - Ontwerp, detailengineering en van open systemen: examens B + DO - Ontwerp, detailengineering en van gesloten systemen: examens B + DG - Beheer en onderhoud van bodemenergiesystemen: examens B + E Meer informatie over de examens volgt te zijner tijd op de website van Cito. BodemenergieNL houdt haar leden en cursisten van de leergang op de hoogte van de ontwikkelingen. 5

BIJBLIJVEN - 28 oktober 2014. Inhoudsopgave 1 MILIEU... 3 2 ENERGIE... 6 3 ARBO...10 4 KWALITEIT...12 5 BODEM EN WATER...15 6 DUURZAAMHEID...

BIJBLIJVEN - 28 oktober 2014. Inhoudsopgave 1 MILIEU... 3 2 ENERGIE... 6 3 ARBO...10 4 KWALITEIT...12 5 BODEM EN WATER...15 6 DUURZAAMHEID... Bijblijven KAM contactdag dinsdag 28 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 MILIEU... 3 2 ENERGIE... 6 3 ARBO...10 4 KWALITEIT...12 5 BODEM EN WATER...15 6 DUURZAAMHEID...18 2-19 1 Milieu Activiteitenbesluit en

Nadere informatie

IPMA Certificering. Een bewijs van goed projectmanagement

IPMA Certificering. Een bewijs van goed projectmanagement Cito Bedrijven en overheden IPMA Certificering Een bewijs van goed projectmanagement objectief en internationaal keurmerk professionalisering van projectmanagement inzicht in persoonlijke competenties

Nadere informatie

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Jop van Amelsvoort Frank Peters Nijmegen, november 2010 In opdracht van FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken Kenniscentrum

Nadere informatie

SKB-project WKO waar voor je geld! - De Praktijk -

SKB-project WKO waar voor je geld! - De Praktijk - SKB-project WKO waar voor je geld! SKB-project WKO waar voor je geld! Januari 2014 Hoofdauteurs OD NZKG/ Marlies Lambregts en Patrick Teunissen Co-auteurs IF Technology/ Marc Koenders en DWA/ Hans Buitenhuis

Nadere informatie

Inregeling klimaatinstallatie bij utiliteitsbouw. Voorstel Wet milieubeheer

Inregeling klimaatinstallatie bij utiliteitsbouw. Voorstel Wet milieubeheer Inregeling klimaatinstallatie bij utiliteitsbouw Voorstel Wet Inregeling klimaatinstallatie Inregeling klimaatinstallatie bij utiliteitsbouw bij - Voorstel utiliteitsbouw Wet - Voorstel Wet - Inregeling

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2.1. Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo

Kwaliteitscriteria 2.1. Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo Kwaliteitscriteria 2.1 Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo 7 september 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Deel A: Algemeen... 5 1. Inleiding... 5 1.1 Achtergrond... 5

Nadere informatie

Harmelen, 28 juli 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening:

Harmelen, 28 juli 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening: Communicatieplan Van Vliet ID 3C Harmelen, 28 juli 2014 Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Over dit document... 3 1.2 Betrokkenen... 3 2. Stakeholders...

Nadere informatie

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J.

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J. CE Oplossingen voor milieu, economie en technologie Oude Delft 180 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 fax: 015 2 150 151 e-mail: ce@ce.nl website: www.ce.nl Besloten Vennootschap KvK 27251086 BAEI Besluit

Nadere informatie

Bodembeheer: kwaliteit & opleiding

Bodembeheer: kwaliteit & opleiding Bodembeheer: kwaliteit & opleiding Competentiemanagement en kader voor het ontwikkelen van cursussen en trainingen voor ambtenaren VOORT fase 1 SIKB Prj. 44, fase 1 voor de programmagemeenten December

Nadere informatie

S GNAAL. Kortere procedures voor vergunningen bodemenergie. Verder in deze S GNAAL:

S GNAAL. Kortere procedures voor vergunningen bodemenergie. Verder in deze S GNAAL: S GNAAL A P R I L 2 0 1 3, N U M M E R 2 Signaal is een gratis uitgave van de Duurzame Energie Koepel en gaat in op de belangrijkste duurzame energie ontwikkelingen in Nederland en Europa waar de Duurzame

Nadere informatie

LPG: Afleverinstallaties

LPG: Afleverinstallaties LPG: Afleverinstallaties Richtlijn voor de brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige aflevering van LPG Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 16:2010 versie 1.0 (09-2010) PGS 16:2010 VERSIE 1.0 (09-2010)

Nadere informatie

Opleidingen. Cursuscatalogus 2014. Plannen maken is samen werken. opleidingen

Opleidingen. Cursuscatalogus 2014. Plannen maken is samen werken. opleidingen Opleidingen Cursuscatalogus 2014 Plannen maken is samen werken. opleidingen Voorwoord Voorwoord 3 Maatwerk en incompany 5 Asbestdeskundige, UAV-GC 2005, EMVI, Opleidingsplannen Veiligheid 6 Basisveiligheid

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Criteria en procedure Datum Movisie Utrecht, maart 2015, versie 1.1 Utrecht, maart 2015, versie 1.1 * Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief, Criteria en procedure

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

PROVINCIALE COMMISSIE LEEFOMGEVING (PCL) UTRECHT

PROVINCIALE COMMISSIE LEEFOMGEVING (PCL) UTRECHT 1 PROVINCIALE COMMISSIE LEEFOMGEVING (PCL) UTRECHT Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Pythagoraslaan 101 3508 TH Utrecht Datum: 1 oktober 2009 Ons kenmerk: PCL 2009/05

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

KADERTRAINING VOORMAN

KADERTRAINING VOORMAN Introductie KADERTRAINING VOORMAN 33 e aflevering www.kadertrainingvoorman.nl Postbus 680, 8440 AR Heerenveen T 0513-631010 E info@kadertrainingvoorman.nl Een andere bedrijfsvoering met Kadertraining Voorman

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO.

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO. BOGO Begrippenlijst en veel gestelde vragen In alfabetische volgorde vindt u begrippen die BOGO hanteert bij het aanbieden van onderwijs en uitleg over hun betekenis. Onderaan deze lijst kunt u antwoorden

Nadere informatie

REGELGEVING CVDR. Een onderzoek naar de beschikbaarheid en actualiteit van regelgeving en de kwaliteit van metadata in de CVDR

REGELGEVING CVDR. Een onderzoek naar de beschikbaarheid en actualiteit van regelgeving en de kwaliteit van metadata in de CVDR REGELGEVING CVDR 2011 Een onderzoek naar de beschikbaarheid en actualiteit van regelgeving en de kwaliteit van metadata in de CVDR Samenvatting Op grond van de Wet elektronische bekendmaking (Web) zijn

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Openbaar Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Naar

Nadere informatie

Quercus-PS. De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen

Quercus-PS. De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen Quercus-PS E E N V I S I E O P B E D R I J F S V O E R I N G N o 11 De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen Cursusplanner Een bijzondere training Onze dienstverlening Nova met

Nadere informatie

Leven lang leren: werken aan professionaliteit in de jeugdzorg!

Leven lang leren: werken aan professionaliteit in de jeugdzorg! Leven lang leren: werken aan professionaliteit in de jeugdzorg! 2 Inleiding Leven lang leren is een veelbesproken onderwerp. Werkgevers, maar zeker ook werknemers, hechten veel waarde aan het bijhouden

Nadere informatie

Thier Software Development Onze werkwijze

Thier Software Development Onze werkwijze Thier Software Development TSD is sinds 1995 actief op de markt voor software ontwikkeling. Wij hebben de juiste combinatie van ervaren mensen die hun sporen in het bedrijfsleven hebben verdiend en jonge,

Nadere informatie

Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI

Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI 8 september 2014 Inhoud Weer vol in bedrijf! Cedeo-erkenning is beloning en prikkel VWNW: Juiste bagage voor een nieuwe baan Train-de-trainer-traject in België Opleidingsinstituut

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Natuurwetgeving binnen het omgevingsrecht

Natuurwetgeving binnen het omgevingsrecht Alterra is onderdeel van de internationale kennisorganisatie Wageningen UR (University & Research centre). De missie is To explore the potential of nature to improve the quality of life. Binnen Wageningen

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Beleidsregels HRD 2013. Ministerie van Algemene Zaken afdeling P&O

Beleidsregels HRD 2013. Ministerie van Algemene Zaken afdeling P&O Beleidsregels HRD Ministerie van Algemene Zaken afdeling P&O Bijlage bij LB- 13/0854 van 4 november Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 2 Beleidsregels HRD 3 1 DEFINITIES 3 2 BELEIDSREGELS 4 21 Beheer

Nadere informatie