BRL 6000 Deel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BRL 6000 Deel 01 30-04-2013"

Transcriptie

1 BRL 6000 Deel NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO INSTAL productcertificaat voor ONTWERPEN, INSTALLEREN EN BEHEREN VAN INSTALLATIES Techniek gebied INST Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector op 20 maart 2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit op 24 januari 2013 Bindend verklaard door de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector op 30 april 2013 KBI

2 Algemene informatie bij deze uitgave De certificatieregelingen voor installaties zijn ondergebracht in één beoordelingsrichtlijn, BRL De beoordelingsrichtlijn bestaat uit een Algemeen Deel en een aantal Bijzondere Delen voor diverse deelgebieden op het gehele terrein van ontwerpen, installeren en beheren van installaties. Een deelgebied wordt gekenmerkt door de soort installatie (bijvoorbeeld: lage temperatuurverwarmingsinstallatie, elektrotechnische installatie) en de soort activiteit (bijvoorbeeld: ontwerpen, installeren). Het Algemene Deel (BRL Deel ) bevat de eisen die in principe altijd voor het ontwerpen, installeren en beheren van een installatie gelden, ongeacht de soort installatie. Het voorliggende Bijzondere Deel (BRL Deel ) heeft betrekking op het ontwerpen en installeren van elektrotechnische installaties van individuele woningen. Dit houdt in dat de BRL voor het ontwerpen en installeren van elektrotechnische installaties van individuele woningen uit twee delen bestaat: BRL Deel (algemene eisen), en BRL Deel (specifieke eisen voor ontwerpen en installeren van elektrotechnische installaties van individuele woningen). BRL 6000 sluit aan bij de in de bouwsector bestaande regelingen voor certificatie en biedt de mogelijkheid van publiekrechtelijke erkenning van de certificaten in relatie tot het Bouwbesluit. Met het oog op nieuwe aanwijzingen van de Raad voor Accreditatie (RvA-document T033) was een aanpassing van BRL noodzakelijk. Bij deze aanpassing zijn ook de veranderingen meegenomen die voortvloeien uit de vervanging van het Bouwbesluit 2003 door het Bouwbesluit Het resultaat ligt voor u als de nieuwe versie van 30 april Deze versie komt in de plaats van de versie van 18 november 2005 ( ), inclusief het Wijzigingsblad van 8 oktober 2008 ( ). Deze BRL is opgesteld, onder begeleiding van de Technische Commissies van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector (KBI). Geschiedenis In verband met de ontwikkelingen op het gebied van de liberalisering en privatisering van netwerksectoren met een nutskarakter, waartoe energie en water worden gerekend, is in 1998, op initiatief van UNETO-VNI, binnen de installatiesector besloten om uitgaande van de toen bestaande regeling voor Waarborginstallateur (WBI), een nieuwe certificatieregeling op te zetten, die aansluit bij de in de bouwsector bestaande regelingen voor certificatie en die de mogelijkheid biedt van publiekrechtelijke erkenning in relatie tot het Bouwbesluit.

3 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 2. ONDERWERP EN DOEL VAN CERTIFICATIE 1 3. PRODUCTEISEN Wettelijke eisen aan de installaties volgens Bouwbesluit Overige eisen aan de installaties Eisen te stellen aan de documenten 3 4. AANVULLENDE EISEN Opdracht Vakbekwaamheid Programma van eisen Ontwerp Controle bouwkundige randvoorwaarden Uitvoering Gebruikshandleiding Beheer Onderhoudsschema Uitvoering onderhoud 5 5. EISEN TE STELLEN AAN DE CERTIFICAATHOUDER Inschrijving bij Kamer van Koophandel Personeel Hulpmiddelen Bereikbaarheid 6 6. EISEN TE STELLEN AAN DE INTERNE KWALITEITSBEWAKING Eis Algemeen, kwaliteitshandboek Kwaliteitsbeleid Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en vakbekwaamheden Controleactiviteiten Beschrijving van procedures Procedure-eisen 7 7. EXTERNE KWALITEITSBEWAKING Toelatingsprocedure Vervolgcontroles Eisen aan de bekwaamheid van de reviewer Eisen aan de bekwaamheid van de auditor (organisatiegericht) Eisen aan de bekwaamheid van de inspecteur (projectgericht) Klachtenbehandeling door certificatie-instelling EISEN TE STELLEN AAN HET CERTIFICAAT REFERENTIES 11 Bijlage 1 Bouwbesluitingang elektrotechnische installaties van individuele woningen Bijlage 2 Eisen aan de bekwaamheid van de deskundige elektrotechnische woninginstallaties Bijlage 3 Verwijzing naar NEN 1010 pagina

4 1. INLEIDING Dit Bijzondere Deel van beoordelingsrichtlijn 6000 beschrijft de specifieke eisen voor het certificaat voor het ontwerpen, installeren en beheren van installaties: deelgebied ontwerpen en installeren van elektrotechnische installaties van individuele woningen. Techniekgebied: Inst, installaties. Op de certificering voor dit deelgebied is van toepassing: dit gehele Bijzondere Deel, en het Algemene Deel van BRL 6000 (BRL Deel ) met uitzondering van de bepalingen met betrekking tot beheren. BRL , d.d , vervangt samen met BRL , d.d , per 1 mei 2013 BRL en BRL , d.d , inclusief wijzigingsbladen d.d Bestaande certificaathouders krijgen een nieuw certificaat na een positieve vervolgcontrole volgens de nieuwe BRL-delen. Reeds afgegeven certificaten op basis van de oude BRL-delen blijven geldig tot uiterlijk 1 oktober ONDERWERP EN DOEL VAN CERTIFICATIE Het certificaat heeft betrekking op een ontwerp en een installatie binnen het deelgebied elektrotechnische installaties van individuele woningen, inclusief installaties voor verlichting. 3. PRODUCTEISEN 3.1 Wettelijke eisen aan de installaties volgens Bouwbesluit 2012 De voorschriften in deze paragraaf zijn ontleend aan het Bouwbesluit 2012 [1] en de Regeling Bouwbesluit 2012 [2]. Steeds is tussen haakjes het betreffende artikel en/of lid van het Bouwbesluit vermeld, bijvoorbeeld: (BB art. 6.10, lid 1). De wijze waarop het Bouwbesluit naar NEN 1010 verwijst, is aangegeven in bijlage 3. Opmerking In artikel 1.2 van de Regeling Bouwbesluit 2012 [2] is aangegeven welke uitgave is bedoeld bij verwijzing vanuit het Bouwbesluit naar een norm. Ook zijn in de Regeling Bouwbesluit soms wijzigingen aangebracht in de aangewezen normen. In bijlage 1 is een overzicht gegeven van de eisen van het Bouwbesluit waarop het certificaat betrekking heeft. - pagina 1 -

5 3.1.1 Verlichtingsinstallatie Een onder het meetniveau gelegen ruimte voor het stallen van motorvoertuigen heeft een verlichtingsinstallatie die een op de vloer gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux (BB art. 6.2, lid 2). Een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute of beschermde route voert heeft een verlichtingsinstallatie die een op de vloer en het tredevlak gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux (BB art. 6.2, lid 4). De hier bedoelde verlichtingsinstallatie is aangesloten op de elektrotechnische installatie voor lage spanning (BB art. 6.4) Noodverlichting Een liftkooi van een te bouwen bouwwerk heeft noodverlichting (BB art. 6.3, lid 4). De noodverlichting geeft binnen 15 seconden na het uitvallen van de reguliere elektrotechnische installatie gedurende ten minste 60 minuten een op de vloer gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux (BB art. 6.3, lid 7). De hier bedoelde noodverlichting is aangesloten op de elektrotechnische installatie voor lage spanning (BB art. 6.4) Inrichting Een nieuwe elektrotechnische installatie voor lage spanning moet voldoen aan NEN 1010 [3] zoals aangewezen in het Bouwbesluit [1] (BB art. 6.8, lid 1). De wijze waarop het Bouwbesluit naar NEN 1010 verwijst, is aangegeven in bijlage Aansluiting op het distributienet voor elektriciteit Een elektrotechnische installatie voor lage spanning is aangesloten op het distributienet voor elektriciteit indien: a. de aansluitafstand niet groter is dan 100 m, of b. de aansluitafstand groter is dan 100 m en de aansluitkosten niet hoger zijn dan bij een aansluitafstand van 100 m. (BB art. 6.10, lid 1) Wijziging en uitbreiding van de installatie In geval van wijziging of uitbreiding van een bestaande elektrotechnische installatie moet het nieuwe deel van de installatie voldoen aan het rechtens verkregen niveau van eisen (BB art. 1.12, lid 3). Het rechtens verkregen niveau wordt gevormd door het actuele kwaliteitsniveau van de bestaande installatie voor zover dat niveau rechtmatig is en niet lager is dan het eisenniveau voor bestaande installaties. Bestaande elektrotechnische installaties (van bouwwerken) voor lage spanning moeten ten minste voldoen aan NEN [4] (BB art. 6.8, lid 1). Een kwaliteitsniveau is rechtmatig voor zover de kwaliteit van de installatie het resultaat is van toepassing van de technische voorschriften of de bouwvergunning die op de oorspronkelijke bouw van de installatie en op eventuele latere verbouwing(en) daarvan van toepassing waren. - pagina 2 -

6 3.2 Overige eisen aan de installaties Brandveilige elektriciteitskabels Indien in de opdracht 1 toepassing van zelfdovende 2 elektriciteitskabels is voorgeschreven, dan voldoen deze kabels aan de eisen zoals aanbevolen in bijlage A van NEN-EN [5]. 3.3 Eisen te stellen aan de documenten Niet van toepassing. Opmerking De eisen die van toepassing zijn op de gebruikshandleiding staan in paragraaf De brochure Brandveilige installaties geeft richtlijnen voor de toepassing van brandveilige kabels. De brochure is een uitgave van UNETO-VNI en NEDEK ( 2 De bepalingsmethoden van het Bouwbesluit op het gebied van de bijdrage tot brandvoortplanting en de rookproductie bij brand, zijn niet toegesneden op elektriciteitskabels. Deze certificatieregeling kan daar dus ook niet op aansluiten, maar maakt gebruik van op elektriciteitskabels toegesneden Europese bepalingsmethoden. Het Bouwbesluit stelt eisen aan de bijdrage tot brandvoortplanting van constructieonderdelen - waartoe ook elektrische kabels worden gerekend - en eisen aan hun rookproductie bij brand. Een oppervlakte van maximaal 5 % van de totale oppervlakte van de constructieonderdelen in een ruimte, is echter vrijgesteld van deze eisen. Als elektriciteitskabels niet onder deze vrijgestelde oppervlakte vallen, bijvoorbeeld omdat de oppervlakte van alle kabels of van andere constructieonderdelen die onder de vrijstelling zouden moeten vallen te groot is, beoordeelt de verlener van de bouwvergunning (de gemeente) of de toegepaste kabels voldoende brandveilig zijn. Dit betekent dat er geen landelijk uniforme regels van kracht zijn. - pagina 3 -

7 4. AANVULLENDE EISEN 4.1 Opdracht 4.2 Vakbekwaamheid De dienst wordt verricht door of onder verantwoordelijkheid van een deskundige elektrotechnische woninginstallaties. Een deskundige elektrotechnische woninginstallaties is een persoon die voldoet aan de eisen van bijlage Programma van eisen 4.4 Ontwerp 4.5 Controle bouwkundige randvoorwaarden 4.6 Uitvoering Aansluiting op het distributienet Indien de beheerder van het distributienet voor elektriciteit eist dat een installatie niet zonder zijn toestemming op het net wordt aangesloten, sluit de certificaathouder een installatie niet aan op het net als hij daarvoor geen toestemming heeft gekregen van de netbeheerder Gereedmelding Nadat de certificaathouder heeft vastgesteld dat de opgedragen installatiewerkzaamheden naar behoren zijn verricht, hetgeen onder andere betekent dat de installatie veilig kan worden gebruikt, meldt hij schriftelijk aan de opdrachtgever dat de installatie gereed is. Opmerking Deze eis is bedoeld om de opdrachtgever eenduidig te laten weten dat alle opgedragen installatiewerkzaamheden zijn afgerond. In de praktijk kan de installateur toestemming geven om delen van de installatie al voorlopig in gebruik te nemen. Daarop is deze eis niet gericht. 4.7 Gebruikshandleiding De gebruikshandleiding bestaat ten minste uit: groepenverklaringen, en instructies voor het periodiek testen van aardlekschakelaars. - pagina 4 -

8 4.8 Beheer Niet van toepassing. 4.9 Onderhoudsschema Niet van toepassing Uitvoering onderhoud Niet van toepassing. - pagina 5 -

9 5. EISEN TE STELLEN AAN DE CERTIFICAATHOUDER 5.1 Inschrijving bij Kamer van Koophandel 5.2 Personeel De certificaathouder heeft een arbeidsovereenkomst met ten minste één deskundige elektrotechnische woninginstallaties (zie bijlage 2). 5.3 Hulpmiddelen Meet- en beproevingsmiddelen De certificaathouder dient de feitelijke beschikking te hebben over de instrumenten die nodig zijn voor het verrichten van de in voorgeschreven metingen en beproevingen. Opmerking In zijn de metingen en beproevingen volgens van NEN 1010 [3] voorgeschreven. De daarbij gebruikte meetinstrumenten moeten voldoen aan de eisen van NEN-EN-IEC Zie verder van NEN 1010 [3] Overige hulpmiddelen Geen eisen. 5.4 Bereikbaarheid Geen eisen. - pagina 6 -

10 6. EISEN TE STELLEN AAN DE INTERNE KWALITEITSBEWAKING 6.1 Eis 6.2 Algemeen, kwaliteitshandboek 6.3 Kwaliteitsbeleid 6.4 Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en vakbekwaamheden 6.5 Controleactiviteiten 6.6 Beschrijving van procedures 6.7 Procedure-eisen Registratie van projecten Beheer van projectdossiers Ontwerpbeoordeling Werktekeningen Ingangscontrole van materialen Controle op transport en opslag Controle op montagewerkzaamheden Controle van de gerealiseerde installatie Ten behoeve van de controle van de gerealiseerde installatie moet de certificaathouder beschikken over schema s en tekeningen volgens van NEN 1010 [3]. De certificaathouder controleert de gerealiseerde installatie volgens en van NEN 1010 [3]. - pagina 7 -

11 6.7.9 Controle op beheeractiviteiten Niet van toepassing Onderhoudsschema Niet van toepassing Controle op onderhoudswerkzaamheden Niet van toepassing Documentenbeheer Beheer van meet- en beproevingsinstrumenten Beheer van overige hulpmiddelen Geen eisen Beheersing van de vakbekwaamheid van de medewerkers Beheersing van tekortkomingen Klachtenbehandeling Interne audits - pagina 8 -

12 7. EXTERNE KWALITEITSBEWAKING 7.1 Toelatingsprocedure Organisatiegericht toelatingsonderzoek, omvang Organisatiegericht toelatingsonderzoek, inhoud Projectgericht toelatingsonderzoek, omvang Bij het projectgerichte onderzoek controleert de certificatie-instelling of de te onderzoeken projecten voldoen aan de eisen van hoofdstuk 3 en 4. In dat kader bezoeken de (potentiële) certificaathouder en de certificatie-instelling gezamenlijk één woning uit elk project. De te besteden tijd aan de controle van één project bedraagt ten minste 1 uur Projectgericht toelatingsonderzoek, inhoud Van een te onderzoeken project controleert de certificatie-instelling of het voldoet aan de eisen van hoofdstuk 3 en 4. In de te bezoeken woning controleert de certificatie-instelling steekproefsgewijs of de installatie, voor zover deze voltooid is, voldoet aan de eisen van hoofdstuk 3. De certificatie-instelling controleert de installatie daarbij op alle in en van NEN 1010 [3] genoemde onderdelen. De certificatie-instelling verricht de voorgeschreven metingen en beproevingen zelf of laat deze onder haar regie verrichten door de (potentiële) certificaathouder Rapportage toelatingsonderzoek 7.2 Vervolgcontroles Organisatiegericht vervolgonderzoek, omvang Organisatiegericht vervolgonderzoek, inhoud Projectgericht vervolgonderzoek, omvang Op het projectgerichte vervolgonderzoek zijn de bepalingen van onderdeel van toepassing. - pagina 9 -

13 7.2.4 Projectgericht vervolgonderzoek, inhoud Op het projectgerichte vervolgonderzoek zijn de bepalingen van onderdeel van toepassing Sancties Rapportage vervolgonderzoek Onvoldoende projecten 7.3 Eisen aan de bekwaamheid van de reviewer 7.4 Eisen aan de bekwaamheid van de auditor (organisatiegericht) De auditor heeft een diploma deskundige elektrotechnische woninginstallaties (zie bijlage 2). 7.5 Eisen aan de bekwaamheid van de inspecteur (projectgericht) De inspecteur heeft een diploma deskundige elektrotechnische woninginstallaties (zie bijlage 2). 7.6 Klachtenbehandeling door certificatie-instelling 8. EISEN TE STELLEN AAN HET CERTIFICAAT - pagina 10 -

14 9. REFERENTIES [1] Bouwbesluit 2012, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2013, 75. ( [2] Regeling Bouwbesluit 2012, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2013, ( [3] NEN Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties, inclusief correctieblad C1: 2008, wijzigingsblad A1 en correctieblad C1:2011. [4] NEN Veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties (Installatievoorschriften I) [5] NEN-EN Elektrische leidingen. Gemeenschappelijke beproevingsmethoden voor het gedrag bij brand. Weerstand tegen verticale brandvoortplanting bij een enkele geïsoleerde geleider of enkele leiding. Deel 2-1. Procedures. 1 kwvlam met gas/luchtmengsel. - pagina 11 -

15 Bijlage 1 Bouwbesluitingang elektrotechnische installaties van individuele woningen Afd. Onderwerp Grenswaarde/ bepalingsmethode Prestatie volgens certificaat 6.1 Verlichting Verlichting: verlichtingssterkte 1 lux Voldoet aan artikel 6.2, lid 2 en lid 4. Noodverlichting: verlichtingssterkte 1 lux, responstijd 15 s, werkingsduur 60 minuten Voldoet aan artikel 6.3, lid 4 en lid 7. Verlichting en noodverlichting zijn aangesloten op de Voldoet aan artikel 6.4 elektrische installatie 6.2 Voorziening voor het Elektrische installatie voldoet aan NEN 1010 Voldoet aan artikel 6.8, lid 1 afnemen en gebruiken van Elektrische installatie is aangesloten op het distributienet Voldoet aan artikel 6.10, energie voor elektriciteit lid 1 Toelichting/ voorwaarden bijlage 1

16 Bijlage 2 Eisen aan de bekwaamheid van de deskundige elektrotechnische woninginstallaties Eisen met betrekking tot ontwerpen De deskundige elektrotechnische woninginstallaties kent en begrijpt de eisen die de BRL stelt aan het ontwerp van een elektrotechnische installatie, van een individuele woning (inclusief installaties voor verlichting), kan een ontwerp maken voor een nieuwe elektrotechnische installatie van een individuele woning, die voldoet aan de eisen die in hoofdstuk 3 van de BRL worden gesteld aan: o de verlichtingsinstallatie (Bouwbesluit 2012, artikel 6.2, lid 2 en 4, en artikel 6.4, met verwijzing naar NEN 1010: ), o de noodverlichting (Bouwbesluit 2012, artikel 6.3, lid 4 en 7, en artikel 6.4, met verwijzing naar NEN 1010: ), o de inrichting (Bouwbesluit 2012, artikel 6.8, lid 1, met verwijzing naar NEN 1010: ), en o de aansluiting op het distributienet voor elektriciteit (Bouwbesluit 2012, artikel 6.10, lid 1), en kan een ontwerp maken voor een aanpassing en/of uitbreiding van een elektrotechnische installatie van een individuele woning, die voldoet aan het rechtens verkregen niveau van eisen (Bouwbesluit 2012, artikel 1.12, lid 3). Eisen met betrekking tot installeren De deskundige elektrotechnische woninginstallaties begrijpt het ontwerp van een elektrotechnische installatie van een individuele woning, dat voldoet aan de eisen die de BRL daaraan stelt, kent en begrijpt de eisen die de BRL stelt aan het installeren van een elektrotechnische installatie van een individuele woning, kan detailoplossingen bedenken die aan de eisen van het ontwerp voldoen, kan beoordelen of de componenten van de installatie en eventueel andere benodigde materialen voldoen aan de eisen van het ontwerp en, indien van toepassing, aan de eisen van de detailoplossing, kan een elektrotechnische installatie van een individuele woning installeren die voldoet aan de eisen van het ontwerp, kan de installatiehandelingen verrichten die nodig zijn om in overeenstemming met de installatievoorschriften van de fabrikanten van de componenten, een elektrotechnische installatie van een individuele woning te installeren die voldoet aan de eisen van het ontwerp, kan de gerealiseerde elektrotechnische installatie van een individuele woning controleren op het voldoen aan de eisen van hoofdstuk 3 van de BRL, en kan de metingen verrichten die nodig zijn om te controleren of de installatie voldoet aan de eisen van het ontwerp. 3 Het gaat bij nieuwe installaties om NEN1010:2007 incl. correctieblad C1: 2008, aanvullingsblad A1 en correctieblad C1:2011. bijlage 2 - pagina 1 -

17 Bijlage 3 Verwijzing naar NEN 1010 In artikel 1.2 van de Regeling Bouwbesluit 2012 is aangegeven welke uitgave is bedoeld bij verwijzing vanuit het Bouwbesluit naar een norm. De Regeling Bouwbesluit 2012 verwijst voor nieuwbouw naar NEN1010:2007, inclusief correctieblad C1:2008, aanvullingsblad A1 en correctieblad C1:2011. Verder is in artikel 5.1 van de Regeling Bouwbesluit 2012 (voor nieuwbouw) aangegeven hoe NEN 1010 moet worden gelezen. Artikel 5.1 luidt: Bij de toepassing van NEN 1010 geldt het volgende: a. De volgende onderdelen blijven buiten toepassing: : speciale aansluitvoorwaarden van de netbeheerder; : vakmanschap bij uitvoering van elektrische installatiewerkzaamheden; : eerste inspectie; : aanwezigheid van installaties voor veiligheidsdoeleinden; : raadplegen toekomstige gebruiker; : toegepast elektrisch materieel; : leidingen die niet geheel zijn ondergebracht in niet-brandbaar materiaal; : eisen aan verwarmings- en ventilatiesystemen; : eisen aan motoren; : eisen aan verlichtingsarmaturen; : eisen aan verwarmingstoestellen; : eisen aan verwarmingstoestellen; : eisen aan verwarmingstoestellen; : eisen aan verwarmings- en ventilatiesystemen; : eisen aan verwarmingselementen; : eisen aan toestellen; : speciale overeenkomst tussen degene die de installatie specificeert en de installateur: : aanwezigheid van schema s en tekeningen; - 527: keuze en installatie van maatregelen ter beperking van brandverspreiding; : kennis en ervaring van het personeel; - 551: laagspanningsopwekeenheden; : elektrische voedingsbronnen voor veiligheidsvoorzieningen; : veiligheidsvoorzieningen, anders dan een brandweerlift; : veiligheidsvoorzieningen, anders dan een brandweerlift; : veiligheidsvoorzieningen, anders dan een brandweerlift; veiligheidsvoorzieningen, anders dan een brandweerlift; veiligheidsvoorzieningen, anders dan een brandweerlift; veiligheidsvoorzieningen, anders dan een brandweerlift; veiligheidsvoorzieningen, anders dan een brandweerlift; : verwijzing naar Bouwbesluit 2003; - deel 6: inspectie; - 704: elektrische installaties op bouw- en sloopterreinen; - 705: elektrische installaties op bedrijfsterreinen voor landbouw, tuinbouw en vee teelt; - 708: elektrische installaties op campings en vergelijkbare terreinen; - 709: elektrische installaties in jachthavens en op vergelijkbare terreinen; : schema s, documentatie en bedieningsinstructies; : gedetailleerde eisen voor veiligheidsdoeleinden; bijlage 3 - pagina 1 -

18 : stroomketens voor noodverlichting; : overige voorzieningen; : inspectie van elektrische installaties in medisch gebruikte ruimten; : inspectie elektrische installaties van tentoonstellingen, shows en stands; - 713: elektrische installaties in meubilair; - 714: elektrische installaties voor buitenverlichting; - 717: elektrische installaties voor verrijdbare of verplaatsbare eenheden; : noodverlichting in bijeenkomst-, sport- en stationsgebouwen; : veiligheidsvoorzieningen voor de voeding van noodverlichting; : verlichting aanduiding uitgang; : voldoende wandcontactdozen en aansluitpunten voor verlichting in woningen en logiesgebouwen; - 721: elektrische installaties in toercaravans en campers; : verplaatsbare voedingsbronnen; : verplaatsbare toestellen; : stroomketens voor noodverlichting; - 740: tijdelijke elektrische installaties voor constructies, toestellen en kramen op kermissen, in attractieparken en circussen; - 753: systemen voor vloer- en plafondverwarming; : overig materieel; - 761: kabels in de grond; - 763: grond- wegdek- en vloerverwarming anders dan voor ruimteverwarming; - 773: voeding van neoninstallaties en neontoestellen; - 781: lasinstallaties - lascabines; - 783: brandpreventieve en repressieve installaties, anders dan een brandweerlift. b. In onderdeel is de bepaling dat rubriek 714 niet geldt voor openbare verlichting als bedoeld onder 1) van dat onderdeel, niet van toepassing. bijlage 3 - pagina 2 -

BRL 6000 Deel 09 2005-11-18

BRL 6000 Deel 09 2005-11-18 BRL 6000 Deel 09 2005-11-18 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO INSTAL procescertificaat voor ONTWERPEN, INSTALLEREN EN BEHEREN VAN INSTALLATIES ONTWERPEN EN INSTALLEREN VAN TIJDELIJKE DRINKWATERINSTALLATIES

Nadere informatie

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010 December 2012-3 Gevolgen Bouwbesluit 2012 voor de elektrotechnisch installateur Rechtens verkregen niveau en lager niveau van eisen voor bestaande installaties. Inleiding Elektrische installaties moeten

Nadere informatie

Inhoudelijke gevolgen van actualisatie van BRL 6000-01 t/m 08

Inhoudelijke gevolgen van actualisatie van BRL 6000-01 t/m 08 Inhoudelijke gevolgen van actualisatie van BRL 6000-01 t/m 08 (versie 30 april 2013 met wijzigingsbladen d.d. 30 september 2013 versus de versie van 18 november 2005) KBI heeft met instemming van het Centraal

Nadere informatie

BRL s. drs. ir. T. (Ton) van Oostwaard. Presentatie Workshop BRL6000-10/ 03-02-2009

BRL s. drs. ir. T. (Ton) van Oostwaard. Presentatie Workshop BRL6000-10/ 03-02-2009 Het Wat en Waarom van Komo Instal BRL s drs. ir. T. (Ton) van Oostwaard Presentatie Workshop BRL6000-10/ 03-02-2009 Inhoud Het Wat en Waarom van KOMO INSTAL Organisatiestructuur KBI Wat is een BRL? BRL6000

Nadere informatie

BRL 6000 Deel 08C 30-04-2013

BRL 6000 Deel 08C 30-04-2013 BRL 6000 Deel 08C 30-04-2013 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO INSTAL productcertificaat voor ONTWERPEN, INSTALLEREN EN BEHEREN VAN INSTALLATIES Techniek gebied INST Vastgesteld door het CCvD

Nadere informatie

BRL 6000 Deel 013 2005-11-18

BRL 6000 Deel 013 2005-11-18 BRL 6000 Deel 013 2005-11-18 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO INSTAL procescertificaat voor ONTWERPEN, INSTALLEREN EN BEHEREN VAN INSTALLATIES INSTALLEREN VAN INDIVIDUELE (COMBI-)WARMTEPOMPEN

Nadere informatie

BRL 6000 Deel 014 2005-11-18

BRL 6000 Deel 014 2005-11-18 BRL 6000 Deel 014 2005-11-18 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO INSTAL procescertificaat voor ONTWERPEN, INSTALLEREN EN BEHEREN VAN INSTALLATIES INSTALLEREN VAN INDIVIDUELE ZONNEBOILERS VAN

Nadere informatie

BRL 6000 Deel 00 30-04-2013

BRL 6000 Deel 00 30-04-2013 BRL 6000 Deel 00 30-04-2013 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO INSTAL productcertificaat voor ONTWERPEN, INSTALLEREN EN BEHEREN VAN INSTALLATIES Techniek gebied INST Vastgesteld door het CCvD

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 02 2006-12-06

BRL 9500 Deel 02 2006-12-06 BRL 9500 Deel 02 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het KOMO -procescertificaat voor het afgeven

Nadere informatie

KBI. Vergelijkingsdocument BRL6001-BRL6000

KBI. Vergelijkingsdocument BRL6001-BRL6000 20.03 2006 KBI Vergelijkingsdocument BRL6001-BRL6000 Inhoudelijke gevolgen van de overgang van BRL 6001 naar BRL 6000 De overgang van BRL 6001 naar BRL 6000 heeft naast administratieve ook enkele inhoudelijke

Nadere informatie

BRL 9500 Deel

BRL 9500 Deel BRL 9500 Deel 00 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor het

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BIJZONDER DEEL

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BIJZONDER DEEL BRL 9500 Deel 06 d.d. 17 april 2015 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 06 concept 2012-04-26

BRL 9500 Deel 06 concept 2012-04-26 BRL 9500 Deel 06 concept 2012-04-26 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BIJZONDER DEEL

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BIJZONDER DEEL BRL 9500 Deel 01 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN 2009-08-20 voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor het

Nadere informatie

Certificering voor ontwerpen, installeren en beheren van installaties conform BRL6000

Certificering voor ontwerpen, installeren en beheren van installaties conform BRL6000 Certificering voor ontwerpen, installeren en beheren van installaties conform BRL6000 Rotterdam, juli 2013 1 Certificering voor installatietechniek conform de BRL6000 Deze toelichting beschrijft de stappen

Nadere informatie

BRL6000 Installatietechniek

BRL6000 Installatietechniek CERTIFICERING VOOR INSTALLATIETECHNIEK Sinds 2005 kent Nederland een nieuwe certificatieregeling voor bedrijven die zich willen certificeren voor het ontwerpen, installeren en beheren van installaties,

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 00 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING

BRL 9500 Deel 00 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BRL 9500 Deel 00 2011-08-31 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging

Nadere informatie

KvINL. WB 9500-01 d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 01 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, BIJZONDER DEEL ENERGIE-INDEX, BESTAANDE WONINGEN

KvINL. WB 9500-01 d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 01 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, BIJZONDER DEEL ENERGIE-INDEX, BESTAANDE WONINGEN WB 9500-01 d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 01 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, BIJZONDER DEEL ENERGIE-INDEX, BESTAANDE WONINGEN Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties

Nadere informatie

BRL 9500 Deel

BRL 9500 Deel BRL 9500 Deel 01 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor het

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden ELEKTRISCHE INSTALLATIES (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installatie Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 01 Ontwerpen en installeren van elektriciteits-installaties

Nadere informatie

KOMO INSTAL. Electrasluis B.V. Bouwbesluit. Procescertificaat

KOMO INSTAL. Electrasluis B.V. Bouwbesluit. Procescertificaat KOMO INSTAL Procescertificaat Nummer K46686/04 Vervangt K46686/03 Uitgegeven 2014-11-07 D.d. 2013-10-01 Geldig tot 2017-11-07 Pagina 1 van 5 Electrasluis B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit procescertificaat

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BIJZONDER DEEL

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BIJZONDER DEEL BRL 9500 Deel 01 2011-08-31 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor het

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BIJZONDER DEEL

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BIJZONDER DEEL BRL 9500 Deel 03 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN 2009-08-20 voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor het

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BIJZONDER DEEL

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BIJZONDER DEEL BRL 9500 Deel 05 concept 2012-04-26 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING. Hoofdstuk 1 NEN 1010 EN ANDERE NORMEN 1

INHOUD INLEIDING. Hoofdstuk 1 NEN 1010 EN ANDERE NORMEN 1 INLEIDING Hoofdstuk 1 NEN 1010 EN ANDERE NORMEN 1 1.1 SAMENHANG VAN NORMEN 2 1.1.1 NEN 1010 3 1.1.2 NEN-EN 50110 en NEN 3140 3 1.1.3 NEN-EN-IEC 60204 4 1.1.4 NEN-EN-IEC 60439 4 1.2 TOEPASSINGSGEBIED VAN

Nadere informatie

Nummer K24691/07 Vervangt K24691/06. Uitgegeven 01-10-2013 d.d. 12-04-2013. Geldig tot 01-10-2014 Pagina 1 van 8. Meijs Installatie Techniek B.V.

Nummer K24691/07 Vervangt K24691/06. Uitgegeven 01-10-2013 d.d. 12-04-2013. Geldig tot 01-10-2014 Pagina 1 van 8. Meijs Installatie Techniek B.V. KOMO INSTAL Procescertificaat Nummer K24691/07 Vervangt K24691/06 Uitgegeven 01-10-2013 d.d. 12-04-2013 Geldig tot 01-10-2014 Pagina 1 van 8 Meijs Installatie Techniek B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit procescertificaat

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING. Hoofdstuk 1 NEN 1010 EN ANDERE NORMEN 1

INHOUD INLEIDING. Hoofdstuk 1 NEN 1010 EN ANDERE NORMEN 1 INLEIDING xv Hoofdstuk 1 NEN 1010 EN ANDERE NORMEN 1 1.1 SAMENHANG VAN NORMEN 2 1.1.1 NEN 1010 3 1.1.2 NEN-EN 50110 en NEN 3140 3 1.1.3 NEN-EN-IEC 60204 4 1.1.4 NEN-EN-IEC 60439 4 1.2 TOEPASSINGSGEBIED

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR BRL 8001 2008-10-08 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector

Nadere informatie

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland op 17 april 2015. Aanvaard

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 05 concept xx-xxxx 2016

BRL 9500 Deel 05 concept xx-xxxx 2016 BRL 9500 Deel 05 concept xx-xxxx 2016 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat

Nadere informatie

Algemene informatie bij dit wijzigingsblad Dit wijzigingsblad (WB) geeft vervangende bepalingen bij BRL 9500, deel 01, d.d

Algemene informatie bij dit wijzigingsblad Dit wijzigingsblad (WB) geeft vervangende bepalingen bij BRL 9500, deel 01, d.d WB 9500-01, d.d. 5 juni 2014 bij BRL 9500, deel 01 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, BIJZONDER DEEL ENERGIE-INDEX, BESTAANDE WONINGEN Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland

Nadere informatie

BRL 9500 Deel oktober 2016

BRL 9500 Deel oktober 2016 BRL 9500 Deel 01 21 oktober 2016 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor Energieprestatieadvisering, voor het NL-EPBD -procescertificaat Vastgesteld door

Nadere informatie

Techniek gebied INST. Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector op 20 maart 2012

Techniek gebied INST. Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector op 20 maart 2012 BRL 6010 30-04-2013 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO INSTAL productcertificaat voor het LEGIONELLAPREVENTIE-ADVIES VOOR Techniek gebied INST Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging

Nadere informatie

Nummer K82701/03 Vervangt K82701/02. Uitgegeven D.d Geldig tot Pagina 1 van 5. Elektrotechnisch Bureau Verweij B.V.

Nummer K82701/03 Vervangt K82701/02. Uitgegeven D.d Geldig tot Pagina 1 van 5. Elektrotechnisch Bureau Verweij B.V. KOMO INSTAL Procescertificaat Nummer K82701/03 Vervangt K82701/02 Uitgegeven 2016-02-18 D.d. 2014-10-01 Geldig tot 2019-02-18 Pagina 1 van 5 Elektrotechnisch Bureau Verweij B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit

Nadere informatie

KOMO INSTAL Procescertificaat K87437/01

KOMO INSTAL Procescertificaat K87437/01 KOMO INSTAL Proces Nummer K87437/01 Vervangt - Uitgegeven 2015-09-15 D.d. - Geldig tot 2018-09-15 Pagina 1 van 10 Installatiebedrijf den Doorn B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit proces is op basis van BRL 6000-00

Nadere informatie

Energielabels Inhoudelijke gevolgen van de overgang naar de nieuwe BRL 9500, d.d. 2011-08-31

Energielabels Inhoudelijke gevolgen van de overgang naar de nieuwe BRL 9500, d.d. 2011-08-31 Energielabels Inhoudelijke gevolgen van de overgang naar de nieuwe BRL 9500, d.d. 2011-08-31 KBI heeft per 31 augustus 2011 nieuwe versies vastgesteld van BRL 9500-00, 01 en 03. De overgang van BRL 9500,

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 5212

Wijzigingsblad BRL 5212 14-12-2015 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 5212 d.d.22-05-2007 Wijzigingsdatum 14-12-2015 Vastgesteld door het College van deskundigen Dak en gevelbekleding van SKG-IKOB d.d.04-06-2015. Aanvaard door

Nadere informatie

Positie van BRL s bij certificering van bedrijven. www.kbi.nl. Wil van Ophem. Nationaal Congres Warmtepompen te Ede, 23 mei 2013. Presentatie vandaag

Positie van BRL s bij certificering van bedrijven. www.kbi.nl. Wil van Ophem. Nationaal Congres Warmtepompen te Ede, 23 mei 2013. Presentatie vandaag Positie van BRL s bij certificering van bedrijven www.kbi.nl Wil van Ophem Nationaal Congres Warmtepompen te Ede, 23 mei 2013 Presentatie vandaag www.kbi.nl Certificering - Structuur BRL6000-serie Wat

Nadere informatie

Wijzigingsblad d.d. 2012-09-27 bij BRL 9501

Wijzigingsblad d.d. 2012-09-27 bij BRL 9501 KBI Wijzigingsblad d.d. 2012-09-27 bij BRL 9501 Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector op 27 september 2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

2 drs. G.J. Zoetbrood. , J.B.J. Luttikhold. KOMO INSTAL procescertificaat. Heijmans Utiliteit. Bouwbesluit. Geïnstalleerd In bouwwerk

2 drs. G.J. Zoetbrood. , J.B.J. Luttikhold. KOMO INSTAL procescertificaat. Heijmans Utiliteit. Bouwbesluit. Geïnstalleerd In bouwwerk KOMO INSTAL proces DEKRA Certification B.V. Meander 1051 6825 MJ Arnhem Nederland Tel.: +31 88 96 83000 www.dekra-certification.com Geïnstalleerd In bouwwerk Nummer: K2147721 pag. 1 van 6 Dit is geldig

Nadere informatie

Nummer K45637/05 Vervangt K45637/04. Uitgegeven D.d Geldig tot Pagina 1 van 10

Nummer K45637/05 Vervangt K45637/04. Uitgegeven D.d Geldig tot Pagina 1 van 10 KOMO INSTAL Proces Nummer K45637/05 Vervangt K45637/04 Uitgegeven 2015-11-17 D.d. 2014-10-01 Geldig tot 2018-11-17 Pagina 1 van 10 technisch installatiebedrijf tibo-veen b.v. VERKLARING VAN KIWA Dit is

Nadere informatie

Kiwa KvINL Procescertificaat K40383/09

Kiwa KvINL Procescertificaat K40383/09 504/170301 Kiwa KvINL Procescertificaat K40383/09 Uitgegeven 2017-07-01 Vervangt K40383/08 Geldig tot 2020-07-01 Eerste uitgave 2005-07-01 Velux Electrotechniek Dit certificaat is op basis van BRL Deel

Nadere informatie

Algemeen Vervang in het document Nationale Beoordelingsrichtlijn voor Beoordelingsrichtlijn.

Algemeen Vervang in het document Nationale Beoordelingsrichtlijn voor Beoordelingsrichtlijn. Wijzigingsblad d.d. 01092015 behorende bij d.d. 15032004 d.d. 20052016 Pagina 1 van 6 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring d.d.20052016. Aanvaard door de KOMO Kwaliteits en Toetsingscommissie

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 04 2006-12-06

BRL 9500 Deel 04 2006-12-06 BRL 9500 Deel 04 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het KOMO -procescertificaat voor het afgeven

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfseigen kwaliteitshandboek. Installatietechniek BRL6000

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfseigen kwaliteitshandboek. Installatietechniek BRL6000 Handleiding voor het opstellen van een bedrijfseigen kwaliteitshandboek Installatietechniek BRL6000 Rotterdam, juli 2013 1 Waarom deze handleiding Deze handleiding is bedoeld als ondersteuning voor het

Nadere informatie

Nummer K79372/05 Vervangt K79372/04. Uitgegeven D.d Geldig tot Pagina 1 van 5

Nummer K79372/05 Vervangt K79372/04. Uitgegeven D.d Geldig tot Pagina 1 van 5 504/160921 Kiwa KvINL Procescertificaat Nummer K79372/05 Vervangt K79372/04 Uitgegeven 2016-11-18 D.d. 2016-09-01 Geldig tot 2019-11-18 Pagina 1 van 5 Installatiebureau H. v.d. Heuvel B.V. VERKLARING VAN

Nadere informatie

Kwaliteitsborging. Voorkomen van installatiefouten leidt tot hoog rendement zonnepanelen

Kwaliteitsborging. Voorkomen van installatiefouten leidt tot hoog rendement zonnepanelen Kwaliteitsborging Voorkomen van installatiefouten leidt tot hoog rendement zonnepanelen W. van Ophem, directeur KvINL Solar Solutions Expo, 15 & 16 april 2015 - Wie - Wat Wie- Wat- Waarom KvINL - Is een

Nadere informatie

Nummer K85551/02 Vervangt K85551/01. Uitgegeven D.d Geldig tot Pagina 1 van 5. Locas reparatie en onderhoud B.V.

Nummer K85551/02 Vervangt K85551/01. Uitgegeven D.d Geldig tot Pagina 1 van 5. Locas reparatie en onderhoud B.V. 504/160921 Kiwa KvINL Procescertificaat Nummer K85551/02 Vervangt K85551/01 Uitgegeven 2017-01-04 D.d. 2014-11-04 Geldig tot 2017-11-04 Pagina 1 van 5 Locas reparatie en onderhoud B.V. VERKLARING VAN KIWA

Nadere informatie

WB 9501 Wijzigingsblad d.d. 4 december 2014 bij BRL 9501

WB 9501 Wijzigingsblad d.d. 4 december 2014 bij BRL 9501 WB 9501 Wijzigingsblad d.d. 4 december 2014 bij BRL 9501 Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland op 4 december 2014 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw

Nadere informatie

Kiwa KvINL Procescertificaat K94144/01

Kiwa KvINL Procescertificaat K94144/01 504/170301 Kiwa KvINL Procescertificaat K94144/01 Uitgegeven 2017-03-15 Vervangt - Geldig tot 2020-03-15 Eerste uitgave 2017-03-15 Klomp Technisch Buro B.V. Dit certificaat is op basis van BRL Deel 6000-AB

Nadere informatie

Nummer K84016/04 Vervangt K84016/03. Uitgegeven D.d Geldig tot Pagina 1 van 8. Croonwolter&dros B.V.

Nummer K84016/04 Vervangt K84016/03. Uitgegeven D.d Geldig tot Pagina 1 van 8. Croonwolter&dros B.V. 504/160921 Kiwa KvINL Procescertificaat Nummer K84016/04 Vervangt K84016/03 Uitgegeven 2016-12-01 D.d. 2014-10-01 Geldig tot 2017-11-01 Pagina 1 van 8 Croonwolter&dros B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit certificaat

Nadere informatie

Vervang de inhoud van de volgende paragrafen in de BRL door de aangegeven tekst.

Vervang de inhoud van de volgende paragrafen in de BRL door de aangegeven tekst. Wijzigingsblad BRL 2811 Ferrocement-producten Datum wijzigingsblad 27-09-2012 Vastgesteld door CvD Constructief Beton d.d. 21 juni 2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit

Nadere informatie

Wijzigingsblad d.d behorende bij BRL 9922 Houten trappen d.d

Wijzigingsblad d.d behorende bij BRL 9922 Houten trappen d.d Wijzigingsblad d.d. 01-09-2016 behorende bij BRL 9922 Houten trappen d.d. 11-04-2011 Vastgesteld door het College van Deskundigen SKH d.d. 20-05-2016 Pagina 1 van 7 Vaststelling, aanvaarding en bindend

Nadere informatie

2 drs. G.J. Zoetbrood. ) R.H. Hoveijn. KOMO INSTAL procescertificaat. Brusche Elektrotechniek. Bouwbesluit. Geïnstalleerd In bouwwerk

2 drs. G.J. Zoetbrood. ) R.H. Hoveijn. KOMO INSTAL procescertificaat. Brusche Elektrotechniek. Bouwbesluit. Geïnstalleerd In bouwwerk KOMO INSTAL proces DEKRA Certification B.V. Meander 1051 6825 MJ Arnhem Nederland Tel.: +31 88 96 83000 www.dekra-certification.com Geïnstalleerd In bouwwerk Nummer: K2006391 pag. 1 van 5 Dit is geldig

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1332 d.d. 2013-01-02. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Na-Isolatie d.d. 01-07-2015.

Nadere informatie

Nummer K74699/05 Vervangt K74699/04. Uitgegeven D.d Geldig tot Pagina 1 van 5. Instacom Electrotech B.V.

Nummer K74699/05 Vervangt K74699/04. Uitgegeven D.d Geldig tot Pagina 1 van 5. Instacom Electrotech B.V. 504/160921 Kiwa KvINL Procescertificaat Nummer K74699/05 Vervangt K74699/04 Uitgegeven 2016-09-01 D.d. 2015-12-18 Geldig tot 2018-12-18 Pagina 1 van 5 Instacom Electrotech B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 4702

Wijzigingsblad BRL 4702 Het gebruik van deze beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met SGS INTRON Certificatie, KIWA, IKOB-BKB is gesloten waarin

Nadere informatie

Kiwa KvINL Procescertificaat K54711/06

Kiwa KvINL Procescertificaat K54711/06 504/170519 Kiwa KvINL Proces K54711/06 Uitgegeven 2017-07-01 Vervangt K54711/05 Geldig tot 2019-11-01 Eerste uitgave 2003-12-05 Schouten Techniek B.V. Dit is op basis van BRL Deel 6000-AB d.d. 2016-07-01

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat Geïnstalleerd in bouwwerk Knauf Therm type EPS 60, 80, 100, 150, 200 Platen en vormstukken van geëxpandeerd polystyreen (EPS) voor thermische isolatie Certificaathouder: Knauf Insulation B.V. Florijnstraat

Nadere informatie

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren?

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren? Stappenplan naar certificering voor BRL9500 Energieprestatieadvisering Certificeren lijkt ingewikkeld, maar in de praktijk valt het meestal erg mee. In veel bedrijven zijn immers al belangrijke stappen

Nadere informatie

Nummer K65938/06 Vervangt K65938/05. Uitgegeven D.d Geldig tot Pagina 1 van 10

Nummer K65938/06 Vervangt K65938/05. Uitgegeven D.d Geldig tot Pagina 1 van 10 504/160921 Kiwa KvINL Proces Nummer K65938/06 Vervangt K65938/05 Uitgegeven 2016-09-01 D.d. 2015-06-22 Geldig tot 2018-06-22 Pagina 1 van 10 Pactum Installatietechniek Deventer B.V. VERKLARING VAN KIWA

Nadere informatie

BRL 6000 Deel 010 2005-11-18

BRL 6000 Deel 010 2005-11-18 BRL 6000 Deel 010 2005-11-18 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO INSTAL procescertificaat voor ONTWERPEN, INSTALLEREN EN BEHEREN VAN INSTALLATIES Techniek gebied INST Vastgesteld door het CCvDI

Nadere informatie

Certificering voor Energieprestatieadvisering. conform BRL9500 voor woningen en utiliteitsgebouwen

Certificering voor Energieprestatieadvisering. conform BRL9500 voor woningen en utiliteitsgebouwen Certificering voor Energieprestatieadvisering conform BRL9500 voor woningen en utiliteitsgebouwen 1 Deze toelichting op het certificatietraject voor de BRL 9500 is door ISSO in samenwerking met KBI ontwikkeld.

Nadere informatie

Omschrijving van de wijziging

Omschrijving van de wijziging Wijzigingsblad d.d. 30082016 behorende bij BRL 0813 Laag Reliëfdorpels, Dorpels onder Houten Gevelelementen d.d. 11052005 Pagina 1 van 6 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door

Nadere informatie

KRITIEKVERSIE OKT.2014

KRITIEKVERSIE OKT.2014 BRL 6000 Deel 10 26 september 2014 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO INSTAL procescertificaat voor ONTWERPEN, INSTALLEREN EN BEHEREN VAN INSTALLATIES ONTWERPEN EN INSTALLEREN VAN VENTILATIEVOORZIENINGEN

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfseigen kwaliteitshandboek. Installatietechniek BRL6000

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfseigen kwaliteitshandboek. Installatietechniek BRL6000 Handleiding voor het opstellen van een bedrijfseigen kwaliteitshandboek Installatietechniek BRL6000 Rotterdam, augustus 2007 1 Waarom deze handleiding Deze handleiding is bedoeld als ondersteuning voor

Nadere informatie

ONTWERP. BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KvINL productcertificaat voor ONTWERPEN, INSTALLEREN EN BEHEREN VAN INSTALLATIES BIJZONDER DEEL

ONTWERP. BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KvINL productcertificaat voor ONTWERPEN, INSTALLEREN EN BEHEREN VAN INSTALLATIES BIJZONDER DEEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 BRL 6000 Ontwerp Deel xx Kritiek vóór: 17 november 2014 ONTWERP BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KvINL productcertificaat voor ONTWERPEN,

Nadere informatie

Nummer K82992/03 Vervangt K82992/02. Uitgegeven D.d Geldig tot Pagina 1 van 5

Nummer K82992/03 Vervangt K82992/02. Uitgegeven D.d Geldig tot Pagina 1 van 5 504/160921 Kiwa KvINL Proces Nummer K82992/03 Vervangt K82992/02 Uitgegeven 2016-09-01 D.d. 2014-10-01 Geldig tot 2017-07-18 Pagina 1 van 5 VERKLARING VAN KIWA Dit is op basis van BRL Deel 6000-AB d.d.

Nadere informatie

Advies Opleiding & Installatie B.V. UITSLUITEND PER E-MAIL verzonden aan: marcel.balk@minbzk.nl

Advies Opleiding & Installatie B.V. UITSLUITEND PER E-MAIL verzonden aan: marcel.balk@minbzk.nl UITSLUITEND PER E-MAIL verzonden aan: marcel.balk@minbzk.nl Aan: Ministerie van BZK Directoraat-generaal Wonen en Bouwen t.a.v. de heer M. Balk Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Datum : 31 januari 2015 Aantal

Nadere informatie

KOMO INSTAL. Nummer K68294/01 Vervangt n.v.t. Uitgegeven d.d. n.v.t. Geldig tot Pagina 1 van 10

KOMO INSTAL. Nummer K68294/01 Vervangt n.v.t. Uitgegeven d.d. n.v.t. Geldig tot Pagina 1 van 10 KOMO INSTAL proces Nummer K68294/01 Vervangt n.v.t. Uitgegeven 2012-10-02 d.d. n.v.t. Geldig tot 2015-10-02 Pagina 1 van 10 Scheer & Foppen Installatietechniek B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit proces is op

Nadere informatie

Vakbekwaamheidseisen en -bewijzen in het kader van procescertificering voor het ontwerpen, installeren en beheren van gebouwinstallaties

Vakbekwaamheidseisen en -bewijzen in het kader van procescertificering voor het ontwerpen, installeren en beheren van gebouwinstallaties Vakbekwaamheidseisen en -bewijzen in het kader van procescertificering voor het ontwerpen, installeren en beheren van gebouwinstallaties PRC divisie Bouwcentrum MCM Advies 7 juni 2007 INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ productcertificaat voor ONTWERPEN EN BOUWEN VAN TUINBOUWKAS-CONSTRUCTIES EN -INSTALLATIES

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ productcertificaat voor ONTWERPEN EN BOUWEN VAN TUINBOUWKAS-CONSTRUCTIES EN -INSTALLATIES BRL 8000 2015-09-15 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ productcertificaat voor ONTWERPEN EN BOUWEN VAN TUINBOUWKAS-CONSTRUCTIES EN -INSTALLATIES Techniek gebied BOUW/INST Vastgesteld door het CCvD van

Nadere informatie

Nummer: K pag. 1 van 10

Nummer: K pag. 1 van 10 KvINL proces DEKRA Certification B.V. Meander 1051 6825 MJ Arnhem Nederland Tel.: +31 88 96 83000 www.dekra-certification.nl -ontwerpen en installeren van elektrotechnische-installaties van individuele

Nadere informatie

Besluitenlijst CCvD-bijeenkomst 29-11-2011, schriftelijk vastgesteld d.d. 15-12- 2011

Besluitenlijst CCvD-bijeenkomst 29-11-2011, schriftelijk vastgesteld d.d. 15-12- 2011 Besluitenlijst CCvD 2011 Besluitenlijst CCvD-bijeenkomst 29-11-2011, schriftelijk vastgesteld d.d. 15-12- 2011 Besluit CB29112011-01 Aanvullende eisen opfrisbijeenkomsten en geldigheidsduur diploma s BRL9500

Nadere informatie

KBI Wijzigingsblad d.d. 2008-03-07 bij BRL 9500-01

KBI Wijzigingsblad d.d. 2008-03-07 bij BRL 9500-01 KBI Wijzigingsblad d.d. 2008-03-07 bij BRL 9500-01 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, BIJZONDER DEEL ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT, BESTAANDE WONINGEN Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014

Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014 Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN BORG 2005 versie 2 Procescertificaat voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van inbraakbeveiliging.

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN BORG 2005 versie 2 Procescertificaat voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van inbraakbeveiliging. NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN BORG 2005 versie 2 Procescertificaat voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van inbraakbeveiliging. Mei 2007 Deze tekst van de Nationale beoordelingsrichtlijn

Nadere informatie

Tarievenblad EPG-Certificering B.V.

Tarievenblad EPG-Certificering B.V. Tarievenblad EPG-Certificering B.V. Tarievenblad voor certificering van managementsystemen volgens de BRL 9500-norm: BRL 9500 deel 00, versie 31 augustus 2011 BRL 9500 deel 01, versie 31 augustus 2011

Nadere informatie

NEN 1010:2015. Stellingen

NEN 1010:2015. Stellingen NEN 1010:2015 Stellingen 1 september 2015 1 Stelling 1 Stelling 1a: Ik wacht wel tot de nieuwe NEN 1010 is aangewezen in het Bouwbesluit (waarschijnlijk 1 juli 2016), want dan is het pas verplicht om hem

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het BORG procescertificaat voor ONTWERPEN, UITVOEREN EN ONDERHOUDEN VAN INBRAAKBEVEILIGING

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het BORG procescertificaat voor ONTWERPEN, UITVOEREN EN ONDERHOUDEN VAN INBRAAKBEVEILIGING NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het BORG procescertificaat voor ONTWERPEN, UITVOEREN EN ONDERHOUDEN VAN INBRAAKBEVEILIGING 13 juni 2005 Deze tekst van de Nationale beoordelingsrichtlijn voor het BORG

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR "LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES" van de Stichting Bouwkwaliteit

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES van de Stichting Bouwkwaliteit Ú BRL 2338 d.d. 1998-11-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR "LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES" Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 3300 Vloerluiken d.d. 15-08-2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013.

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 3300 Vloerluiken d.d. 15-08-2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013. Wijzigingsblad d.d. 08-03-2013-2013 behorende bij BRL 3300 VLOERLUIKEN d.d. 15-08-2003 Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 24-01-2013 Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

Elektro-Technisch Installatiebedrijf Leerkes B.V.

Elektro-Technisch Installatiebedrijf Leerkes B.V. KOMO INSTAL proces DEKRA Certification B.V. Utrechtseweg 310 6812 AR Arnhem Nederland Tel.: +31 88 96 83000 www.dekra-certification.com Geïnstalleerd In bouwwerk Nummer: K2024498 Pagina 1 5 Dit is geldig

Nadere informatie

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 5065 Mineraal gebonden houtwolplaten d.d. 20-10- 2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013.

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 5065 Mineraal gebonden houtwolplaten d.d. 20-10- 2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013. Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 30012013 Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21032013 Pagina 1 van 11 Dit wijzigingsblad is op 21032013 door

Nadere informatie

Algemene sterkte van de bouwconstructie , 2.3 en 2.4, lid 1a en 1b Sterkte bij brand en 2.11

Algemene sterkte van de bouwconstructie , 2.3 en 2.4, lid 1a en 1b Sterkte bij brand en 2.11 Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld.

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 0511 Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies

Wijzigingsblad BRL 0511 Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies Wijzigingsblad BRL 0511 Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies Datum wijzigingsblad d.d. 15 oktober 2012 Techniekgebied H9: Staal voor toepassing in beton Vastgesteld door CvD Wapeningsmaterialen

Nadere informatie

Nationale beoordelingsrichtlijn

Nationale beoordelingsrichtlijn BRL 4702 d.d. 2002-06-19 Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO-procescertificaat voor Uitvoering van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen Op 08-07-2002 aanvaard door de

Nadere informatie

Nummer K22678/09 Vervangt K22678/08. Uitgegeven 2015-09-09 D.d. 2014-10-01. Geldig tot 2018-09-09 Pagina 1 van 7. Van Haren Installaties B.V.

Nummer K22678/09 Vervangt K22678/08. Uitgegeven 2015-09-09 D.d. 2014-10-01. Geldig tot 2018-09-09 Pagina 1 van 7. Van Haren Installaties B.V. KOMO INSTAL Proces Nummer K22678/09 Vervangt K22678/08 Uitgegeven 2015-09-09 D.d. 2014-10-01 Geldig tot 2018-09-09 Pagina 1 van 7 Van Haren Installaties B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit proces is op basis

Nadere informatie

Wat certificatie voor u betekent. www.kbi.nl www.sikb.nl

Wat certificatie voor u betekent. www.kbi.nl www.sikb.nl Wat certificatie voor u betekent www.kbi.nl www.sikb.nl Arthur de Groof & Wil van Ophem Dordrecht & Amersfoort, 26 & 28 november 2013 Presentatie vandaag Ontwikkeling Regeling bodemkwaliteit en ondersteunende

Nadere informatie

Veelgestelde vragen BRL9500

Veelgestelde vragen BRL9500 Veelgestelde vragen BRL9500 1. Waarom de BRL9500? Bedrijven die energieprestatiecertificaten ofwel energielabels voor gebouwen willen gaan afgeven zullen zich verplicht moeten certificeren voor BRL9500.

Nadere informatie

KOMO INSTAL. Nummer K25164/04 Vervangt K25164/03. Uitgegeven 2011-04-10 d.d. 2011-04-08. Loodgietersbedrijf N.J. van den Broek

KOMO INSTAL. Nummer K25164/04 Vervangt K25164/03. Uitgegeven 2011-04-10 d.d. 2011-04-08. Loodgietersbedrijf N.J. van den Broek KOMO INSTAL proces Nummer K25164/04 Vervangt K25164/03 Uitgegeven 2011-04-10 d.d. 2011-04-08 Geldig tot 2014-04-10 Pagina 1 van 5 Loodgietersbedrijf N.J. van den Broek VERKLARING VAN KIWA Deze kwaliteitsverklaring

Nadere informatie

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE UITGANGSPUNTEN Regelgeving Tekeningen Gebouw LEGENDA UITGANGSPUNTEN..P LEGENDA VOORZIENINGEN BRANDVEILIGHEID Opmerking 1 Opmerking 2 Het bouwplan is getoetst aan: - Bouwbesluit 2012; - 2.2 Sterkte bij

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN Procescertificaat voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van inbraakbeveiliging BORG 2005 Versie 2 + A1 Publicatiedatum : 15 december 2008 Ingangsdatum : 15 maart

Nadere informatie

Model-kwaliteitshandboek BRL6000 Installatietechniek

Model-kwaliteitshandboek BRL6000 Installatietechniek Model-kwaliteitshandboek BRL6000 Installatietechniek KvINL, Rotterdam, mei 2016 Disclaimer Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kunnen de opstellers van dit model kwaliteitshandboek

Nadere informatie

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010 10-10-2015 11:19 Oktober 2015-1 BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN IN NEN 1010:2015 TEN OPZICHTE VAN NEN 1010:2007 Onderstaand een overzicht van de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen in NEN 1010:2015 ten opzichte

Nadere informatie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project 20130202: Verbouw tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het. KOMO-procescertificaat voor Het aanbrengen van tegelwerk BRL 1017

BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het. KOMO-procescertificaat voor Het aanbrengen van tegelwerk BRL 1017 BRL 1017 d.d. 2009-03-16 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO-procescertificaat voor Het aanbrengen van tegelwerk BRL 1017 Techniekgebied PBU Vastgesteld door CvD IKOB-BKB d.d. 2009-04-01 Aanvaard door

Nadere informatie

Onafhankelijke uitgave van Meer1010

Onafhankelijke uitgave van Meer1010 10-1-2018 10:59 Januari 2018-1 CPR - CONSTRUCTION PRODUCTS REGULATION Inleiding Sinds 1 juli 2013 is de Europese Verordening 305/2011 voor bouwproducten, de Construction Products Regulation, van kracht.

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DEUR, BINNEN, BRANDWEREND, STAAL (attest) BRL 3241 "Brandwerende puien, ramen en deuren (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie