Gratis WINexpert+ Boekhouding Schoolversie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gratis WINexpert+ Boekhouding Schoolversie"

Transcriptie

1 Centrum voor Informatica, Research en Ontwikkeling bvba Beukendreef Lochristi BTW BE RPR Gent BTW BE ING Telefoon: Gratis WINexpert+ Boekhouding Schoolversie De WINexpert+ Boekhouding Schoolversie is een lineaire afgeleide van de WINexpert+ Boekhouding (voor boekhouders / accountants en KMO's) in de volledige gebruikersversie. De Schoolversie kan en mag door scholen vrijelijk gratis gebruikt en onder hun leerlingen gratis verspreid worden voor educatieve doeleinden. Inhoudelijk gezien biedt de WINexpert+ Boekhouding Schoolversie een optimale basis voor educatief gebruik: ONDERWIJSMETHODE: De WINexpert+ bootst de in het onderwijs aangeleerde manier van boekhouden in de vorm van het inschrijven van (hulp-)dagboeken nauwkeurig na, zodat de theorie en praktijk vrijwel naadloos op elkaar aansluiten. VLOT BEGIN: De WINexpert+ staat toe op een willekeurig moment in een boekjaar te beginnen in een willekeurig (hulp-) dagboek zoals bijvoorbeeld het inschrijven van aankoopfacturen, zodat u als leerkracht zelf het aanvangsniveau van de lessen computerboekhouding kan bepalen, per leerjaar en per les. GÉÉN FORMALITEITEN: De WINexpert+ kent géén voorafgaande formaliteiten zoals openingsbalans om oefeningen te kunnen maken; individuele rekeningen voor klanten en leveranciers en grootboekrekeningen worden aangemaakt tijdens het boeken, zodat u als leerkracht per leerjaar en per les kan kiezen waar te beginnen en wat te doen De WINexpert+ kent evenmin formaliteiten zoals periodieke / maandelijkse afsluiting, zodat de les zich kan beperken tot de essentie van boekhouden

2 ONMIDDELLIJK RESULTAAT: De uitwerking en invloed van een boeking uit een oefening is onmiddellijk (zonder bijkomende handeling) zichtbaar in BTW-aangifte en in balansen. De WINexpert+ maakt geheel automatisch zelf Proef- en saldibalansen, BTW-aangiftes, Actief / Passiefbalans, een te presenteren eindbalans, enzovoorts terwijl u als leerkracht en uw leerling niets anders doen dan inschrijven van dagboeken. VOORTDUREND ZICHT OP DE BALANSEN: De balanspresentatie geeft automatisch een klassiek beeld van de balans van de onderneming, ook als het jaar nog niet is afgesloten; de afdruk met verschillende balansen naast elkaar helpt de leerling inzicht te verwerven omtrent de invloed van zijn boekingen. EDUCATIEVE ACTIEF / PASSIEFBALANS: Als u de boekhouding ook theoretisch wilt benaderen en activa en passiva wilt bestuderen de geheel automatisch opgestelde Actief / Passiefbalans voegt even automatisch een educatieve vermelding toe van het resultaat (winst of verlies) zonder daarvoor een boeking te doen; heeft de leerling zo n resultaatsverwerkende boeking gedaan, dan verandert die educatieve vermelding ook weer automatisch in de officiële vermelding de automatisch opgestelde Actief / Passiefbalans kan ook gedetailleerd weergeven op welke rekeningen hij zich baseert, zodat leerkracht en leerling onmiddellijk de gevolgen van iedere boeking kunnen nagaan; eventueel gebruikte rekeningen, die buiten het (wettelijk) Minimum Genormaliseerd Rekeningstelsel vallen, worden nadrukkelijk gesignaleerd. EDUCATIEVE VERSIE VAN JOURNAALPOSTEN: De inschrijvingen in de dagboeken (facturen, financiële en diverse verrichtingen) kunnen door de WINexpert+ bij het raadplegen van die boekingen weergegeven / afgedrukt worden als journaalposten in educatieve vorm met een duidelijke debet / credit-notatie; dit helpt leerlingen het anders misleidende verschil tussen + en (inkomsten / uitgaven) en de credit / debet notatie in bijvoorbeeld de financiële dagboeken te begrijpen (de bank debiteert u, maar het gaat wel van uw rekening af) PRACTISCH OF THEORETISCH BEGINNEN? Of u als leerkracht de lessen begint met de samenstelling van het eigen vermogen van een onderneming (de klassieke onderwijsmethode aan boekhouders in opleiding) of met de dagdagelijkse boekingen in de boekhouding van een onderneming (de klassieke onderwijsmethode voor het vormingsattest voor zelfstandigen / attest bedrijfsbeheer), de WINexpert+ staat deze wisselende aanpak toe, zelfs een mengsel van deze beide methode; openingsbalansen met het eigen vermogen kunnen immers in een later stadium alsnog achteraf ingebracht worden en verschijnen op de juiste plaats, vooraan in het boekjaar. GEÏNTEGREERD FACTURATIEPROGRAMMA: De WINexpert+ Boekhouding Schoolversie bevat ook een geïntegreerd eenvoudig facturatieprogramma, dat voldoet aan de wettelijke vereisten daaromtrent en waarmee een leerkracht gemakkelijk de voorwaarden /

3 BTW-berekening / kortingsregelingen van het factureren kan laten oefenen. Hiermee kunnen ook de Mini-ondernemingen in het laatste jaar hoger middelbaar hun verkoopfacturen op eenvoudige en professionele wijze opmaken (met hoofding en achtergrond) zonder kosten voor een externe drukker. GEÏNTEGREERDE JAARREKENING VKT: Voor wie verder wil gaan dan uitsluitend boekhouding, de WINexpert+ Boekhouding Schoolversie bevat ook een geïntegreerde jaarrekening verkort schema VKT, die zich op de standaard formulieren van de Nationale Bank van Belgïe baseert, mèt alle voorgeschreven controles; uitzicht en verwerken sluiten dan ook dicht op elkaar aan. De automatische afronding volgens boekhoudkundige (en niet louter rekenkundige) beginselen verzekeren onder vrijwel alle omstandigheden een correcte jaarrekening zonder tel en verschuifwerk. BIJKOMENDE GRATIS ZELFSTUDIEBOEKEN: Leerlingen, die een stapje verder willen gaan dan de lessen, kunnen van onze website ook het zelfstudieboek downloaden en gebruiken om zich verder te bekwamen in het boekhouden; dit zelfstudieboek bestaat uit vier delen, beschikt over een Minimum Algemeen Rekeningstelsel, geeft een schematisch overzicht van de anders zo verraderlijke debet- / creditnotatie van de boekingen en bestrijkt een gebied van bijzonder eenvoudige boekingen tot en met de (boekhoudkundig juiste, doch complexe) verwerking van de leasing, enzovoorts Op onze website vindt men daarnaast ook zelfstudieboeken met de 'kunst van het boekhouden' als centraal onderwerp (en niet het gebruik van de WINexpert+) in PDF-formaat. ZELFSTUDIEBOEK DEEL 1 (199 BLZ): Leer boekhouden vanaf het prille begin (aan- en verkopen), over de BTW-aangifte, balansen, tot en met het gebruik van het rekeningenstelsel en van debet / credit van grootboekrekeningen met tal van tips hoe uw onderneming en uw boekhouding te optimaliseren. ZELFSTUDIEBOEK DEEL 2A (49 BLZ): Test uw theoretische kennis van boekhouden (en van Deel 1) met 86 zorgvuldig uitgewerkte meerkeuzenvragen. Aanstippen van het (meest) juiste antwoord volstaat. Gebruikt u deze boeken voor klassikaal

4 onderricht? U kunt de vragen en mogelijke antwoorden uit de Zelfstudie kopiëren en plakken in een tekstverwerker om vragen en (volgorde van de) antwoorden aan te passen. De praktijklessen van het zelfstudieboek bevatten reeds zes verschillende niveau's van een grote, volledig uitgewerkte oefening waarop een leerkracht kan 'instappen', zodat men naar eigen keuze kan beginnen met een rekeningstelsel, met fiches voor klanten en voor leveranciers, met reeds geboekte aankoopfacturen, verkoopfacturen, financiële verrichtingen, een beginbalans, enzovoorts; de voorbeelden van die facturen en uittreksels zijn opgenomen in het zelfstudieboek deel 2c. ZELFSTUDIEBOEK DEEL 2B (48 BLZ): Ga na hoe u de theoretische oefeningen van Deel 2a gemaakt heeft. In dit Deel 2b vindt u de antwoorden, tesamen met de motivatie waarom en welke van de aangeboden antwoorden fout of onvolledig zijn. ZELFSTUDIEBOEK DEEL 2C (66 BLZ): Test uw praktische kennis van boekhouden met 62 uitgebreide praktijkoefeningen. U kunt de antwoorden op papier schrijven en/of de oefeningen maken met de gratis Evaluatieversie van de WINexpert+ Boekhouding. ZELFSTUDIEBOEK DEEL 2D (140 BLZ): Ga na hoe u het er vanaf gebracht heeft met de praktijkoefeningen van Deel 2c. U kunt uw antwoorden op papier vergelijken met die uit dit Deel 2d. Als u de gratis Evaluatieversie van de WINexpert+ Boekhouding heeft gebruikt om de oefeningen te maken vindt u in Deel 2d stapsgewijze (in afgedrukte schermpjes) hoe u tot het gewenste resultaat kon komen. ZELFSTUDIEBOEK DEEL 3 (125 BLZ): Neem een voorbeeld aan tal van minder frequent voorkomende, en soms wat ingewikkelde boekingen, zoals herziening BTW, investeringen op leasing, afsluitverrichtingen, wisselkoersen, voorraadwijzigingen enzovoorts. Met toelichting op het hoe en waarom en met tal van voorbeeldboekingen voor uitlopende situaties, zo na te volgen. ZELFSTUDIEBOEK DEEL 4 (9 BLZ): Aan de hand van het Minimum Algemeen Rekeningstelsel voor ondernemingen kunt u de boekhouding voeren als een logisch samenhangend geheel, dat daarnaast ook nog eens voldoet aan de wettelijke vereisten. In Deel 4 vindt u na de wettelijke uitvoering een uitvoering, aangepast aan de noden van kleine ondernemingen en van zelfstandigen, met verwijzing naar de passende tegenboekingen. REEDS VOORBEREIDE OEFENINGEN: De leerkracht kan op één computer een lesdossier voorbereiden met een aantal boekingen, deze op eenvoudige wijze onder de leerlingen verspreiden door middel van een ingebouwde backup-voorziening op diskettes (tijdsduur ongeveer 15 seconden) of over een netwerk, zodat alle leerlingen eenzelfde startpositie in de oefening hebben. REEDS VOORBEREIDE TESTEN: Om de boekhoudkennis van de leerlingen te testen kunnen leerkrachten gebruik maken van de kant en klare multiple-choice vragen uit het zelfstudieboek deel 2a (en vergelijken met de gemotiveerde antwoorden uit deel 2b); met 'kopiëer en plak' kunnen deze vragen door elkaar geschud tot een test naar eigen smaak gevormd worden, met ook aanpassing van de vraag (of de volgorde van de antwoorden). EENVOUDIGE EN EDUCATIEVE CORRECTIE VAN FOUTEN: De leerling kan een door hem/haar gemaakte fout door op eenvoudige wijze ongedaan maken door deze door te halen (waarbij zoals wettelijk verplicht en educatief verantwoord de fout zelf blijft staan, maar niet langer meetelt in BTW-aangifte en balansen) en opnieuw (maar deze keer correct) de boeking doen, wat educatief gezien een stimulerender aanpak is dan te moeten pogen met correctieboekingen van een te hoog niveau de fout ongedaan te maken. Toezicht op de vorderingen van de leerlingen: De leerkracht kan in het automatisch door de WINexpert+ bijgewerkt logboek alle probeersels van een leerling om een oefening te maken volgen. Door de automatisch bijgewerkte logboeken te vergelijken kan een leerkracht zich er van overtuigen, dat een leerling zelf de oefeningen gemaakt heeft en geen kopie van een medeleerling indient; dit logboek wordt beveiligd met een interne checksum zodat computerwizzards met editors worden afgestraft. Snel een dossier / huiswerk overmaken: De WINexpert+ beschikt over een ingeprogrammeerde methode om met één druk op de knop een uniforme veiligheidskopie te maken van een volledig dossier. Daarop wordt een sterke compressie toegepast zodat het eindresultaat één enkel, klein bestandje is, dat moeiteloos zelfs met verstuurd kan worden. Zo kunnen leerkracht en leerling elkaar snel en gemakkelijk de oefeningen en de verbeteringen overmaken. AFDRUKKEN ZONDER PRINTER? Alle afdrukken kunnen op het scherm geraadpleegd worden zodat het ontbreken van een printer in een klaslokaal of bij de leerling zelf géén nadeel vormt.

5 Paswoorden: In de schoolversie van de WINexpert+ Boekhouding worden paswoorden standaard op 0000 gezet. Leerlingen noch leerkrachten kunnen zichzelf of anderen uitsluiten uit de oefeningen, noch per ongeluk, noch ter verontschuldiging voor niet-ingediend werk, noch als pesterijtje STANDAARD WINDOWS-INSTALLATIE: De WINexpert+ is voorzien van een Windows automatische installatieprocedure en kan ook netjes verwijderd worden met de standaard Windows methode zonder nare restjes ; bij het eerste opstarten wijst de WINexpert+ op eventuele verkeerde configuratie-instellingen (zoals bijvoorbeeld de Amerikaanse afwijkende maand / dag / jaar notatie) en vertelt hoe deze aan te passen. HOE INSTALLEERT U DE SCHOOLVERSIE?: Download de WINexpert+ Evaluatieversie van de website bijvoorbeeld op uw bureelblad, dubbelklik op het bestand en wacht af. De WINexpert+ zal u rechtsboven de mogelijkheid geven voor de Schoolversie te kiezen in plaats van voor de Evaluatieversie. Een schermresolutie van 800 x 600 volstaat, maar met de SCHERMINSTELLINGEN (HELP-menu) kunnen gebruikers met grotere schermen die ook optimaal benutten. VOLLEDIG FUNCTIONEEL: De WINexpert+ is volledig functioneel, dat wil zeggen, het bevat àlle mogelijkheden van de commerciële gebruikersversie, maar is geknipt in aantallen gegevens (50 klanten, 50 leveranciers, 250 rekeningen, boekingsregels, 5 dossiers); het is dus mogelijk een volledige boekhouding bij te houden met balansen en al, zij het van een kleine onderneming. MINI-ONDERNEMINGEN: De WINexpert+ kan en mag ook volledig gratis gebruikt worden voor de boekhouding van de zogenaamde miniondernemingen, de praktijkoefening in het hoger middelbaar onderwijs. HULPFUNCTIE: De uitgebreide helpfunctie verzekert een vlot gebruik, omdat met één druk op de F1-toets de gebruiker tekst en uitleg krijgt over het onderdeel op het scherm. Voor educatief gebruik "Schoolversie" aanstippen GELDIGHEIDSDUUR: De schoolversie is iedere keer één kalenderjaar bruikbaar, maar zolang wij schoolversies gratis ter beschikking stellen kan men ieder jaar opnieuw de versie van het volgende jaar downloaden van het Internet; ook kan men natuurlijk opteren in de oefeningen altijd hetzelfde jaartal (bijvoorbeeld 2000) te gebruiken, zodat men nooit een nieuwe versie moet downloaden / installeren Heeft u niet binnen 20 seconden voor de Schoolversie gekozen? Dan zal de WINexpert+ automatisch de Evaluatieversie installeren. Het verschil zit 'm in de bijkomende facturatieprogramma's in die Evaluatieversie en de module Simulaties (met de minder educatieve mogelijkheid met simpelweg 'proberen' de juiste boeking te doen). Echter, door simpelweg opnieuw te installeren en nu wel voor Schoolversie te kiezen zal de vorige Evaluatieversie automatisch vervangen worden door de Schoolversie. BESCHEIDEN SYSTEEMEISEN: De WINexpert+ draait zelfs op de meest bescheiden computers. Zodra op een computer (zelfs een 486 met 8 Mbyte Ram) Windows 95 werkt, kan men alle functionaliteiten van de WINexpert+ gebruiken; ook op Windows 98 (16 Mbyte Ram) in al zijn versies, Windows NT, Windows 2000, 2003 en XP (home-edition zowel als professional) voelt de WINexpert+ zich thuis. VERSPREIDINGSVORM: De gratis WINexpert+ Boekhouding Schoolversie is uitsluitend via Internet te verkrijgen, Ook de leerlingen kunnen die zonder formaliteiten en zonder registratie rechtstreeks downloaden. Daar vindt men ook de leerboeken. Dit zijn praktijk gerichte handboeken, die per leerboekje een onderwerp tot in de puntjes behandelen met tal van voorbeelden. ONDERSTEUNING / SUPPORT: Hoewel wij in beginsel voor de schoolversie geen telefonische ondersteuning kunnen geven, beantwoorden wij toch eventuele vragen van uitsluitend de leerkrachten mits zij ons (duidelijk omschreven) gesteld worden op werkdagen tussen en uur in de voormiddag, de traditioneel voor onze supportdiensten minder drukke momenten. U kunt uw vragen ook stellen via Wij vragen u echter slechts in laatste instantie beroep te doen op onze support; wij stellen de Schoolversie gratis ter beschikking, maar het mag niet onze dienstverlening aan betalende gebruikers in gedrang brengen.

Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen. Deel 3: Voorbeeldboekingen

Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen. Deel 3: Voorbeeldboekingen - 1 - Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen Deze cursus wordt u GRATIS aangeboden door CIRO Bvba, Beukendreef 15, 9080 Lochristi. Deze cursus is bestemd voor educatieve doeleinden,

Nadere informatie

Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen Deel 1: de theorie

Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen Deel 1: de theorie Deel 1 Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's: de theorie Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen Deel 1: de theorie Deze cursus wordt u GRATIS aangeboden door CIRO Bvba, Beukendreef

Nadere informatie

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL Handleiding

Nadere informatie

Snel op weg met de BTW-wetgeving 01-01-2013 (en later) in de WINexpert+ Boekhouding

Snel op weg met de BTW-wetgeving 01-01-2013 (en later) in de WINexpert+ Boekhouding Centrum voor Informatica, Research en Ontwikkeling bvba BTW BE 0427.728.725 RPR Gent Beukendreef 15 9080 Lochristi ARGENTA 979 2143505 04 IBAN BE10 9792 1435 0504 BIC ARSPBE22 Tel: 09.355.76.37 E-mail:info@ciro.be

Nadere informatie

Mamut Kennisreeks. Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software

Mamut Kennisreeks. Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software Mamut Kennisreeks Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software 1 Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software Inhoud Welkom... 3 Werkbalken op vensterniveau... 4 Aan de

Nadere informatie

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2 Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1. De basis Deze cursus is opgezet in november 2004 en maakte tot oktober 2009 deel uit van de handleiding PSU Boekhouden Light V1. Om zoveel mogelijk onze

Nadere informatie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Gegeven door: Wilma Bambacht en Thijs Dams Locatie: Surya Products, Tuil Datum: 11 december 2014 Aanvang: 19.00 uur Einde: 21.30 uur www.surya.nl Organisatie:

Nadere informatie

Installatie WINexpert+ netwerk in 9 stappen:

Installatie WINexpert+ netwerk in 9 stappen: Centrum voor Informatica, Research en Ontwikkeling bvba Beukendreef 15 9080 Lochristi BTW BE 0427.728.725 RPR Gent ARGENTA 979 2143505 04 IBAN BE10 9792 1435 0504 BIC ARSPBE22 Telefoon: 09.355.76.37 E-mail:

Nadere informatie

AccountView voor Grote Beer-gebruikers

AccountView voor Grote Beer-gebruikers AccountView voor Grote Beer-gebruikers Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen

Nadere informatie

Inhoud. Accounting... 4. ... meer dan boekhouding... 5. Multi... én wijzigbaar... 6. Digitaal Dossier... 7. Aankopen... 8. ... met integratie...

Inhoud. Accounting... 4. ... meer dan boekhouding... 5. Multi... én wijzigbaar... 6. Digitaal Dossier... 7. Aankopen... 8. ... met integratie... ORAS Accounting Inhoud Accounting........................................... 4... meer dan boekhouding........................... 5 Multi... én wijzigbaar................................ 6 Digitaal Dossier......................................

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

WinAuditor bvba, 2002-2005.

WinAuditor bvba, 2002-2005. WinAuditor bvba Giervalkenlaan 10 bus 34, 1170 Brussel Tel.: +32-2-672.55.94, Fax: +32-2-660.59.82 web: http://www.winauditor.com/ e-mail: info@winauditor.com WinAuditor bvba, 2002-2005. Revisie 1.5 (06/2005)

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Speciale Overstap-actie van Cockpit Boekhouding en Orderbeheer naar Dave Accounting en Order Administration (standaardversies)

Speciale Overstap-actie van Cockpit Boekhouding en Orderbeheer naar Dave Accounting en Order Administration (standaardversies) Speciale Overstap-actie van Cockpit Boekhouding en Orderbeheer naar Dave Accounting en Order Administration (standaardversies) Just Software bvba - Tel 02/567 21 71 - Fax 02/567 14 17 - www.justsoftware.be

Nadere informatie

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek.

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek. Financieel De financiële module van MKB-Logic Online Administratie stelt u in staat een complete administratie te voeren. De administratie is eenvoudig van opzet en kan door iedereen worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge Handleiding First Antwerpen - Cambridge Handleiding First 2015 Intersentia Antwerpen Cambridge http://www.intersentia.be http://firstsoftware.be Intersentia nv Groenstraat 31 2640 Mortsel Tel.: 03 609

Nadere informatie

INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE

INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE Inhoudsopgave Voorwoord 3 Algemene kenmerken 4 Het programma in gebruik nemen 5 Installatie 5 Het invoeren van de licentiecode 5 De navigatie

Nadere informatie

Copyright. Microsoft, Visual FoxPro, SQL Server, Windows, Excel en Word zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Copyright. Microsoft, Visual FoxPro, SQL Server, Windows, Excel en Word zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. AccountView Solo Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen. Het

Nadere informatie

Brongegevens: Uitgever: PC Magazine Auteur: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED, www.gbned.nl en www.softwarepakketten.nl Datum: september 2007

Brongegevens: Uitgever: PC Magazine Auteur: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED, www.gbned.nl en www.softwarepakketten.nl Datum: september 2007 Brongegevens: Uitgever: PC Magazine Auteur: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED, www.gbned.nl en www.softwarepakketten.nl Datum: september 2007 Twintig standaard boekhoudpakketten voor het MKB In

Nadere informatie

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem // Aan de slag met Mamut One Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem Welkom bij Mamut One Mamut One bestaat uit een reeks bedrijfsoplossingen die u helpen om de taken in uw

Nadere informatie

HelpAndManual_unregistered_evaluation_copy. Kantoorsimulatie voor Windows. versie 3.0. Handleiding. 2013 De Jong Edusoft

HelpAndManual_unregistered_evaluation_copy. Kantoorsimulatie voor Windows. versie 3.0. Handleiding. 2013 De Jong Edusoft HelpAndManual_unregistered_evaluation_copy Kantoorsimulatie voor Windows versie 3.0 Handleiding I Handleiding Kantoorsimulatie voor Windows Inhoudsopgave Deel I Welkom bij Kantoorsimulatie 1 Deel II Wat

Nadere informatie

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1. YOB BV Handleiding Teleboekhouden Gebruikershandleiding Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Basis Boekhouden. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Basis Boekhouden. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Basis Boekhouden Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33

Nadere informatie

Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave

Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave 1 Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 1. Introductie... 6 1.1 Over Reeleezee Administratie... 6 1.1.1 Samen met uw accountant...

Nadere informatie

Eindejaarsprocedure Exact voor Windows

Eindejaarsprocedure Exact voor Windows Eindejaarsprocedure Exact voor Windows Simon van Haerlemstraat 17 1962 VB Heemskerk tel.: 0251-236 733 fax: 084-2220 789 e-mail: info@mt-support.nl internet: www.mt-support.nl Versiedatum: 8 april 2004

Nadere informatie

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Account Basic Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze

Nadere informatie

Basiskennis van het bedrijfsbeheer

Basiskennis van het bedrijfsbeheer Responsible Young Starters ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen en door het investeren in menselijke

Nadere informatie

HANDLEIDING WERKEN MET ANNO2020 boekhoudsoftware

HANDLEIDING WERKEN MET ANNO2020 boekhoudsoftware HANDLEIDING WERKEN MET ANNO2020 boekhoudsoftware Versie 1.0 1 Inleiding... 3 2 Systeemeisen... 4 3 Extra ANNO2020 functionaliteit... 6 3.1 Rechten van gebruikers... 6 3.2 Taken van gebruikers... 6 3.2.1

Nadere informatie

Basiskennis van het bedrijfsbeheer

Basiskennis van het bedrijfsbeheer Responsible Young Starters JACARANDA ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen en door het investeren

Nadere informatie