Order-Direct pagina 1-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Order-Direct 5.0. www.order-direct.nl pagina 1-1"

Transcriptie

1 Order-Direct is een bedrijfsomvattend geautomatiseerd registratiesysteem waarmee u de dagelijkse gang van zaken binnen uw bedrijf vastlegt en bestuurt. Het pakket beschikt over uitgebreide mogelijkheden ten aanzien van de registratie van artikelen, klanten en leveranciers, en een reeks van bonsoorten op verkoop- en inkoopgebied. Order-Direct bevat een groot aantal functies voor het opvragen en vergelijken van combinaties van gegevens. Op deze manier verkrijgt u een zo compleet mogelijk beeld van de gang van zaken binnen uw bedrijf, op ieder gewenst moment. Order-Direct is bedoeld voor organisaties in het midden- en kleinbedrijf. De MS-DOS versie van het pakket is reeds enkele jaren in gebruik binnen bedrijven in diverse bedrijfstakken, uiteenlopend van machinegroothandels, computerwinkels en installatiebedrijven, tot aan textielgroothandels en plantenkwekerijen. Het pakket is ontwikkeld vanuit de dagelijkse praktijk en daardoor bijzonder gebruiksvriendelijk. Order-Direct is geen boekhoudpakket. Het is ook geen vervanger voor uw boekhoudpakket. Een boekhoudpakket is met name gespecialiseerd in de registratie en verwerking van financiële gegevens achteraf. Order-Direct is ontwikkeld om naast uw financiële administratie te worden gebruikt om de dagelijkse gebeurtenissen binnen uw bedrijf te registreren en te besturen op het moment dat deze plaatsvinden. In combinatie met één van de standaard boekhoudpakketten, zoals AccountView, Exact of Multivers, vormt Order-Direct de kern van de automatisering binnen uw bedrijf. Het pakket kan worden gebruikt op een stand-alone computer, maar komt volledig tot zijn recht in een netwerkomgeving. De benodigde hardware-configuratie bestaat uit één van de gangbare netwerken, zoals Microsoft Windows, Novell en Linux, met standaard computers. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste onderdelen van het pakket met afbeeldingen van een aantal schermen. pagina 1-1

2 Overzicht De mogelijkheden binnen Order-Direct zijn talrijk en zeer uiteenlopend. Naast het standaardpakket zijn er bovendien een aantal uitbreidingen verkrijgbaar in de vorm van modules. Deze worden aan het eind besproken. Hieronder volgen de belangrijkste kenmerken van het standaardpakket. Artikelen Order-Direct bevat een uitgebreid artikelbestand, compleet met artikelgroepen, kortingsgroepen, configuraties, lokaties en artikelnummers per klant. Bij ieder artikel horen een standaard inkoopprijs, verkoopadviesprijs, maximale korting en BTW-groep. Bovendien kan een aktieprijs worden opgegeven, met bijbehorende aktieperiode. Artikelomschrijvingen kunnen worden ingevoerd in alle door Order-Direct ondersteunde talen; Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans. Er kan gebruik worden gemaakt van artikelgroepen. Ieder artikel behoort tot ten hoogste één artikelgroep. Een artikelgroep kan op zijn beurt weer deel uitmaken van een andere artikelgroep. Bij ieder artikel kunnen een drietal tekstregels worden ingevoerd met aanvullende informatie over het artikel. Telkens wanneer u het betreffende artikel opvraagt verschijnen deze tekstregels tevens op het scherm. U kunt er zelfs voor kiezen om deze regels ook op verkoopbonnen te laten plaatsen. Behalve de drie opmerkingsregels kan bij een artikel een complete artikeltekst worden opgegeven, met een onbeperkt aantal regels. Aan een artikel kan een reeks andere artikelen worden gekoppeld in de vorm van een artikelconfiguratie. Dit is handig bij samengestelde artikelen en veel voorkomende combinaties van artikelen, zoals een computerconfiguratie of de verwijderingsbijdrage bij elektrisch gereedschap. Een configuratie kan ook tekstregels bevatten. Artikelen die slechts tijdelijk in het artikelbestand zijn opgenomen, bijvoorbeeld omdat ze eenmalig voor een klant worden besteld, worden aangeduid met een speciale artikelcode, beginnend met de letter X. Deze X-codes blijven in het bestand aanwezig zolang ze in gebruik zijn. Vervolgens kunnen ze worden opgeschoond naar de historiebestanden. Het systeem genereert deze codes zelf; er is geen aparte invoer voor nodig. Order-Direct biedt de mogelijkheid om een aantal bedrijfsruimten te definiëren. Een artikel heeft ten hoogste één lokatie in iedere bedrijfsruimte. Wanneer u een artikel oproept, worden automatisch de bijbehorende lokaties getoond. Doordat u bij iedere bedrijfsruimte een kleur kunt opgeven is snel te zien op welke plaatsen binnen het bedrijf een artikel zich bevindt. pagina 2-2

3 Klanten en leveranciers In het debiteurenbestand worden de gegevens van alle klanten en leveranciers vastgelegd, met contactpersonen, bedrijfssoorten, produktgroepen, opmerkingsregels en debiteurtekst. Behalve de standaardgegevens, zoals het bedrijfsadres, faktuuradres, telefoonnummer, faxnummer en adres, kunnen voor iedere klant en leverancier een groot aantal instellingen worden ingegeven, zoals de kortingsgroep, BTW-nummer, betalingstermijn en de standaard betalingskorting. Bovendien kunt u instellen van welke bedrijfsafdeling(en) de betreffende debiteur klant is. Bij iedere debiteur kunnen maximaal tien tekstregels worden ingevoerd met aanvullende informatie. In het geval van belangrijke informatie kunt u aangeven dat deze op het scherm moet worden getoond, telkens wanneer de betreffende debiteur wordt opgevraagd, waar dan ook binnen het programma. Voor leveranciers is bovendien een vijftal tekstregels beschikbaar voor standaard-opmerkingen op bestelbonnen. Behalve deze tekstregels is aan iedere debiteur een complete debiteurtekst gekoppeld met een onbeperkt aantal regels. Bij iedere klant en leverancier kan een onbeperkt aantal contactpersonen worden opgegeven, inclusief hun afdeling, functie, telefoonnummers en adres. Met behulp van bedrijfssoorten geeft u aan tot welke bedrijfstak een klant behoort. Een klant kan deel uitmaken van meerdere bedrijfssoorten. Het gebruik van bedrijfssoorten is bijvoorbeeld handig bij het maken van selecties voor mailings, maar u kunt ook prijsafspraken voor een bedrijfssoort definiëren. In het geval van een leverancier kunt u bovendien diens produktgroepen bijhouden. Dit vergemakkelijkt het zoeken naar leveranciers die een bepaald produkt voeren. Vanuit Order-Direct creëert u eenvoudig nieuwe berichten met gebruikmaking van de gegevens van een debiteur of leverancier en diens contactpersonen. pagina 3-3

4 Prijsafspraken Order-Direct kent diverse methoden om prijsafspraken vast te leggen, uiteenlopend van afspraken die voor alle debiteuren gelden tot afspraken per debiteur afzonderlijk. Deze methoden kunnen in combinatie met elkaar gebruikt worden. Het programma bepaalt steeds de meest gunstige conditie voor de betreffende debiteur en past deze toe. Voor individuele artikelen kunt u het toepassen van prijsafspraken uitschakelen. Een afspraak die wordt vastgelegd voor de speciale debiteur contant geldt voor iedereen; u hoeft ze in dat geval dus niet voor alle debiteuren afzonderlijk in te voeren. Verkoopbonnen Order-Direct ondersteunt het verkooptraject met een reeks van verkoopbonnen die allen met elkaar gekoppeld zijn: offertes, orderbevestigingen, verzendbonnen, reparatiebonnen en fakturen. Iedere bon heeft zijn eigen valutasoort, die tussentijds kan worden gewijzigd. Alle prijzen worden dan automatisch omgerekend. Alle bonnen en overzichten kunnen worden afgedrukt in één van de ondersteunde talen. Offerte Een offerte is een prijsopgave van één of meerdere artikelen, bestemd voor een klant. Iedere offerte kan worden voorzien van aanvullende gegevens, zoals de naam van de aanvrager, het aanvraagnummer van de klant en een begeleidende tekst. Order-Direct biedt de mogelijkheid om hiertoe standaard offerte-teksten te definiëren. pagina 4-4

5 Orderbevestiging Wanneer een klant akkoord gaat met een offerte, dan wordt hiervan een orderbevestiging gemaakt. U hoeft de bonregels dus niet over te typen. Een orderbevestiging bevat een reeks van artikelen die nog niet kunnen worden uitgeleverd, bijvoorbeeld omdat ze nog uit het magazijn gehaald moeten worden. Orderbevestigingen worden ook aangemaakt wanneer er sprake is van artikelen die niet op voorraad zijn en dus eerst besteld moeten worden, of wanneer een klant niet in staat is de artikelen mee te nemen, bijvoorbeeld in geval van een telefonische order. In dat geval wordt het offertestadium overgeslagen. Verzendbon Het volgende stadium in het verkooptraject is de verzendbon. Hierop staan artikelen die door een klant (of één van diens medewerkers) zijn meegenomen, bij de klant bezorgd, of naar de klant opgestuurd, maar nog niet zijn betaald. Een verzendbon wordt meestal door de klant ondertekend, als bewijs dat de artikelen daadwerkelijk zijn meegenomen of afgeleverd. Een verzendbon kan het vervolg zijn op een orderbevestiging die (gedeeltelijk) wordt uitgeleverd, maar kan ook los worden aangemaakt. Verzendbonnen met nog niet ingevulde prijzen zijn altijd van fakturering uitgesloten. Desgewenst kan een verzendbon ook expliciet van fakturering worden uitgesloten, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een zichtzending. Reparatiebon Een aparte categorie vormen de reparatiebonnen. Deze hebben betrekking op de reparatie, onderhoudsbeurt of keuring van een machine, computer, of iets dergelijks. Reparatiebonnen worden doorgaans gebruikt op een speciale reparatieafdeling of onderhoudsdienst binnen het bedrijf. Op een reparatiebon worden de gebruikte onderdelen en het aantal arbeidsuren vermeld. Reparaties kennen drie stadia: in reparatie, gereed en afgehaald. Er is sprake van een externe reparatie wanneer reparaties worden opgestuurd naar de leverancier of fabrikant. Order-Direct biedt ook ondersteuning bij het keuren van elektrisch gereedschap; bij een reparatiebon kan een keuringsrapport worden aangemaakt, vastgelegd en afgedrukt. Faktuur Een faktuur is een rekening voor een aantal artikelen en/of reparaties, te voldoen door de klant. Een faktuur kan worden aangemaakt als vervolg op een verzendbon of afgehaalde reparatie, maar wordt ook veelal bij contantverkopen gebruikt. pagina 5-5

6 Automatisch faktureren Verzendbonnen en reparatiebonnen worden meestal automatisch gefaktureerd; het systeem verzamelt dan alle te faktureren bonnen en maakt er fakturen van. Betalingen In het onderdeel betalingen worden fakturen als betaald gemarkeerd. Hier kunt u ook eventuele aanvullende informatie kwijt, zoals betalingsafspraken met de klant. Wanneer een faktuur als betaald wordt gemeld, dan kan de bijbehorende faktuur naar de historiebestanden worden overgebracht, samen met alle eventuele gekoppelde bonnen. Alle betalingsgegevens worden bewaard om een beeld te kunnen verkrijgen van het betalingsgedrag per debiteur. pagina 6-6

7 Alle bonsoorten beschikken over een voorziening om de inhoud van de bon te versturen per , zowel als tekst als in HTMLopmaak. berichten kunnen rechtstreeks worden verstuurd vanuit Order-Direct, maar ook via Outlook. Bestellingen en leveringen De inkoop houdt zich bezig met het plaatsen van bestellingen van artikelen bij verschillende leveranciers en het zorgdragen dat deze bestellingen binnen afzienbare tijd worden geleverd. Een artikel wordt besteld wanneer een klant er specifiek om vraagt, maar bestellingen worden ook vaak geplaatst om de voorraad op peil te houden of te brengen. Aan iedere bestelling is een drietal tekstregels gekoppeld, waarin u informatie over de bestelling kwijt kunt, zoals leveringsafspraken met de leverancier en de verwachte leverdatum. Deze tekstregels zijn altijd zichtbaar wanneer de bestelling wordt opgeroepen, en kunnen dan naar believen worden aangevuld. Op deze manier is steeds de status van de bestelling duidelijk voor een ieder binnen het bedrijf. De inkoopmodule van Order-Direct is gekoppeld aan de rest van het programma. Zo verschijnt bijvoorbeeld bij het opvragen van een debiteur voor wie er artikelen zijn binnengekomen en thans gereed liggen om te worden uitgeleverd, een melding op het scherm. De inkoopmodule van Order-Direct omvat losse bestellingen, bestelbonnen en het onderdeel expeditie. Losse bestelling Een losse bestelling heet los omdat deze nog niet daadwerkelijk in bestelling staat bij de betreffende leverancier. Een losse bestelling is te zien als een soort herinnering of verzoek dat een artikel besteld moet worden. Deze stap is bedoeld voor bedrijven die beschikken over een speciale inkoper of inkoopafdeling, die verantwoordelijk is voor alle bestellingen. Wanneer dit niet het geval is, of een bestelling dient met spoed te gebeuren, dan kan deze stap worden overgeslagen en meteen een bestelbon worden aangemaakt. Order-Direct bevat een aantal onderdelen om losse bestellingen in te voeren en te bekijken. Order-Direct biedt de mogelijkheid om vanuit iedere verkoopbon losse bestellingen aan te maken. In geval van een orderbevestiging of reparatiebon worden deze bestellingen automatisch gekoppeld met de betreffende bon. Zo is steeds bekend voor welke debiteur een bestelling bestemd is. pagina 7-7

8 Bestelbon Een bestelbon is een overzicht van artikelen die besteld moeten worden bij een bepaalde leverancier. Zo n bestelbon wordt meestal per fax naar de betreffende leverancier gestuurd. Op de bestelbon is plaats voor een aantal tekstregels met aanvullende opmerkingen en eventueel een afwijkend afleveradres. Expeditie Het onderdeel expeditie dient voor het binnenboeken van door een leverancier geleverde bestellingen, ten teken dat zij binnen zijn. Dit is voor andere onderdelen in het programma het teken dat de betreffende artikelen kunnen worden uitgeleverd aan de klant. pagina 8-8

9 RMA/Retourzendingen Een retourzending bestaat uit een aantal artikelen die om één of andere reden worden teruggestuurd naar de leverancier, bijvoorbeeld omdat ze defect zijn of niet correct zijn geleverd. In Order-Direct kunt u losse retourzendingen aanmaken, waarna deze per leverancier worden verzameld en op een retourbon worden geplaatst. Vervolgens worden de artikelen teruggestuurd naar de leverancier. In een apart programma-onderdeel houdt u per retourzending de status bij. Wanneer de leverancier vervangende artikelen stuurt, dan worden deze hier binnengeboekt. U kunt in dit onderdeel retourzendingen ook als afgehandeld markeren. Statusoverzichten Order-Direct bevat een groot aantal overzichten voor het opvragen van de status van bonnen, bestellingen en retourzendingen, waaronder openstaande offertes, uit te leveren orderbevestigingen, te faktureren verzendbonnen, gereedgemelde reparaties, nog niet betaalde fakturen, losse bestellingen, backorders, geleverde bestellingen en expeditiemutaties. pagina 9-9

10 Omzetoverzichten Order-Direct omvat een aantal programma- onderdelen voor het opvragen van omzetoverzichten per artikel, debiteur en medewerker, en combinaties hiervan. Vele programma-onderdelen beschikken over een rechtstreekse koppeling met Microsoft Office. Alle omzetoverzichten exporteert u met één druk op de knop naar een Excel werkmap. Omzetgegevens kunnen tevens worden opgevraagd per dag, maand en jaar. Rekenen In dit onderdeel kan snel een overzicht worden gemaakt van een aantal artikelen met verkoopprijzen voor een bepaalde klant. Het biedt dezelfde functionaliteit als de verkoopbonnen, echter zonder dat er iets wordt opgeslagen. Op deze manier kan snel een prijsopgave worden gemaakt, zonder daarvoor een complete verkoopbon te moeten opstarten. Dit onderdeel is gekoppeld met de verschillende kladkasboeken. pagina

11 Brieven Order-Direct biedt de mogelijkheid tot het maken van eenvoudige brieven. Hoewel dit onderdeel niet de mogelijkheden biedt van een tekstverwerker zoals Word, heeft het als voordeel dat de opslag centraal gebeurt en dat er gebruik kan worden gemaakt van het algemene debiteurenbestand. Binnen Order-Direct kunnen standaard briefteksten worden gedefinieerd voor gebruik in brieven en mailings. Mailings In dit onderdeel maakt u mailings aan, gebaseerd op een brieftekst. Selectie van adressen vindt plaats op uiteenlopende manieren. Behalve het afdrukken van brieven bestaat ook de mogelijkheid tot het afdrukken van adressenlijsten, etiketten en enveloppen. Mailings kunnen worden bewaard als bedrijfssoort of produktgroep. Barcodes Order-Direct biedt ondersteuning voor barcodelezers, verbonden met de computer via het toetsenbord of via een speciaal uitleesstation. Artikel-etiketten, lokatie-etiketten en alle bonnen kunnen worden afgedrukt voorzien van barcodes. De barcode bij een artikel zoals toegekend door de leverancier kan worden gekoppeld aan de artikelcode van Order-Direct. Het gebruik van barcodes levert een aanzienlijke snelheidswinst op en vermindert de kans op fouten. pagina 11-11

12 Etiketten Order-Direct ondersteunt een reeks van etiketsoorten, waaronder artikeletiketten, adresetiketten en lokatie-etiketten. Voor iedere etiketsoort kan een onbeperkt aantal formaten met etiketdefinities worden opgegeven. Etiketdefinities kunnen volledig naar wens worden samengesteld, inclusief vaste teksten, barcodes en afbeeldingen. Kasboek Het kasboek is bedoeld voor het registreren van kasmutaties. In plaats van het rechtstreeks invoeren van mutaties in het centrale kasboek, kunt u ook gebruik maken van een aantal kladkasboeken. De mutaties in de kladkasboeken kunnen dan worden overgebracht naar het centrale kasboek. Deze voorziening is handig wanneer uw bedrijf over meerdere kassa s beschikt. Medewerkers In het medewerkersbestand legt u de algemene gegevens van uw medewerkers vast. Van iedere medewerker kunt u diens vrije dagen bijhouden. De agenda en het bestand met vrije dagen zijn met elkaar gekoppeld. Bij het maken van een nieuwe bon, debiteur en artikel en bij het afboeken van bestellingen en betalingen wordt om een medewerkernaam gevraagd. pagina

13 Vrije dagen Order-Direct biedt de mogelijkheid om de vrije dagen en ziekte-dagen van iedere medewerker bij te houden. Hiervan kunnen overzichten worden afgedrukt per week, per maand en per jaar. Beveiliging en afscherming Programma-onderdelen en -functies worden beveiligd en afgeschermd door middel van wachtwoorden en de mogelijkheid om iedere menuoptie in en uit te schakelen. pagina 13-13

14 Uitvoer naar printers De uitvoer van bonnen, etiketten en overzichten naar een printer kan naar believen worden ingesteld. Zo kan bijvoorbeeld worden bepaald welke uitvoer standaard naar welke (netwerk-) printer moet worden gestuurd. Iedere uitvoer beschikt over een eigen printertekst, dit is een verzameling regels met een eigen lettertype en positie op het papier. Iedere standaard omschrijving op een bon of lijst, zoals faktuurnummer of openstaande bestellingen, kan naar believen worden aangepast in ieder van de door Order-Direct ondersteunde talen. Helpinformatie Ieder onderdeel binnen Order-Direct is voorzien van uitgebreide helpschermen met aanvullende informatie over het gebruik en de mogelijkheden van dat onderdeel. Bij alle meldingen die door het pakket worden gegeven kan een verklarende helptekst worden opgeroepen. pagina

15 Optionele modules Voorraadbeheer Met de module voorraadbeheer houdt u de actuele voorraad van ieder artikel bij. Wanneer u een artikel oproept wordt hierbij steeds de voorraad getoond. De voorraad wordt automatisch bijgewerkt wanneer er artikelen worden verkocht en bestellingen worden binnengeboekt. Door het instellen van minimale en maximale voorraden kan het systeem een besteladvieslijst samenstellen van alle artikelen die onder de minimale voorraad dreigen te komen en dus moeten worden bijbesteld. Per artikel kan een historie worden opgeroepen van alle voorraadmutaties die op dat artikel hebben plaatsgevonden. Deze module biedt ook de mogelijkheid om een complete voorraadhistorie op te bouwen. Zo kunt u het verloop van de voorraad, zowel per artikel, per artikelgroep als voor alle artikelen, nauwkeurig volgen. Tenslotte biedt deze module ondersteuning bij het inventariseren van de gehele bedrijfsvoorraad. pagina 15-15

16 Machines en onderhoudsbeurten Wanneer uw bedrijf zich bezighoudt met meer complexe artikelen, zoals autowasinstallaties, verwarmingsketels en computernetwerken, dan kunt u deze module gebruiken om hiervan een bestand bij te houden met uiteenlopende gegevens zoals de plaatsings- of installatiedatum en onderhoudscontracten. Reparaties en onderhoudsbeurten die plaatsvinden aan zo n machine of netwerk worden automatisch opgenomen in een historiebestand. U kunt steeds actuele overzichten opvragen van de reparatie- en onderhoudskosten van een machine. pagina

17 Debiteurenbewaking Deze module registreert de gang van zaken rondom betalingsherinneringen en aanmaningen, gebruikmakend van een aantal fasen, vanaf eerste herinnering tot uit handen geven ter incasso. U stelt zelf in wanneer debiteuren of openstaande fakturen overgaan naar een volgende fase. Het systeem houdt voor iedere debiteur diens huidige fase bij en genereert de bijbehorende aanmaningen. Importeren van externe bestanden Hoewel Order-Direct over zijn eigen artikelbestand beschikt, kan het programma ook gebruik maken van externe bestanden. Met de module externe bestanden converteert u artikelbestanden die worden aangeleverd door leveranciers naar het juiste formaat, zodat ze vanuit Order-Direct benaderd kunnen worden. Bovendien kunt u met deze module snel prijzen vergelijken en wijzigingen doorvoeren in het artikelbestand van Order-Direct. Deze voorziening is bij uitstek geschikt voor bedrijven die te maken hebben met voortdurend veranderende prijzen, zoals in de computerbranche. De module bevat ook een optie voor het converteren van adressenbestanden. pagina 17-17

18 Wagenpark Wanneer uw bedrijf beschikt over een wagenpark voor monteurs die reparaties en onderhoud ter plaatse bij klanten uitvoeren, dan registreert u met deze module de voorraad per bedrijfswagen. Bijboekingen op de wagenvoorraden vinden plaats met behulp van een speciale bonsoort; pakbonnen. Notities Bij het aannemen van een telefoongesprek bestaat de mogelijkheid om enkele algemene gegevens van dit gesprek vast te leggen, zoals datum en tijd, de betreffende klant of leverancier, de naam van de medewerker en een korte weergave van het gesprek. Deze notities worden bewaard bij de betreffende debiteur en kunnen later worden geraadpleegd. Niet afgehandelde notities worden automatisch gemeld op de computer van de betreffende medewerker(s). pagina

19 Online catalogus en Webshop Deze module biedt de mogelijkheid tot het bijhouden van een apart bestand met artikelen die deel uitmaken van een produktcatalogus of online winkel op het Internet. De artikelen worden gemarkeerd in het standaard artikelbestand van Order-Direct en voorzien van aanvullende gegevens, zoals een produktfoto en een voorraadindicatie. Vervolgens kan met de exportfunctie een speciaal bestand worden aangemaakt dat als basis dient voor een complete Internet-catalogus of -winkel. De inhoud van het exportbestand is niet van invloed op het uiterlijk van de uiteindelijke site; dit uiterlijk kan naar believen worden aangepast door een professionele Webdesigner. Order- Direct zorgt er dan voor dat de gegevens op de site steeds actueel zijn. pagina 19-19

20 Exporteren naar AccountView Deze module biedt de mogelijkheid om kasmutaties en faktuurbedragen geautomatiseerd vanuit Order-Direct naar het boekhoudpakket AccountView over te brengen. Bij grotere aantallen kasmutaties en fakturen levert deze module een aanzienlijke tijdsbesparing op. EDI Wereldwijd maken vele bedrijven gebruik van de EDIFACT-standaard voor de uitwisseling van informatie. Met de EDImodule kunnen bestellingen van klanten in het EDIFACT-formaat als orderbevestigingen worden geïmporteerd in Order- Direct. Deze module biedt tevens de mogelijkheid om fakturen te exporteren in het EDIFACT-formaat. Serienummers Deze module is speciaal ontwikkeld voor de registratie van serienummers bij artikelen. Serienummers kunnen worden opgegeven bij het binnenboeken van bestellingen, op verzendbonnen en reparatiebonnen, en op fakturen en garantiebewijzen. De module bevat een onderdeel waarmee op uiteenlopende manieren naar serienummers kan worden gezocht. Bijlagen Met deze module kunnen aan iedere bon, machine, artikel en debiteur/leverancier één of meerdere bijlagen worden gekoppeld. Zo n bijlage kan een Word document of een Excel werkboek zijn, maar ook een afbeelding, zip-file, Internetadres, een MS-Access database, etc. Door op de bijlage te dubbelklikken wordt de bijbehorende applicatie opgestart en de bijlage geopend. Deze module is bedoeld om verwijzingen te kunnen registreren naar aanvullende informatie die niet rechtstreeks binnen Order-Direct wordt bijgehouden, zoals een afbeelding bij een artikel, een Excel-kostprijsberekening bij een offerte en een gescande inkoopfaktuur bij een bestelbon. pagina

21 Ondersteuning Order-Direct is een gebruikersvriendelijk pakket met een consistente manier van besturen en uitgebreide helpinformatie. Toch zal er vanwege de vele mogelijkheden, zeker in het begin, behoefte bestaan aan nadere uitleg en ondersteuning. De ondersteuning op het pakket vindt plaats op een drietal manieren: 1. Telefonisch; u kunt uw vragen telefonisch voorleggen aan een helpdesk. De helpdesk is bemand met medewerkers die goed op de hoogte zijn van alle ins en outs van het pakket op gebruikersniveau. Zij kunnen de meeste vragen direct beantwoorden. Wanneer een vraag gedetailleerder is en enig uitzoekwerk behoeft, wordt zij doorgespeeld naar medewerkers met inhoudelijke kennis van het programma. 2. Via Internet; voor Order-Direct is een speciaal Webboard in het leven geroepen. Dit is een gebruikersforum waarop u vragen kwijt kunt die zo snel mogelijk beantwoord worden. Op het Webboard worden ook de nieuwste ontwikkelingen ten aanzien van Order-Direct bekend gemaakt. Wanneer de telefonische helpdesk niet bereikbaar is (op zondagen en in de avonduren) kunt u uw vragen voorleggen per Ter plaatse; voor ingewikkelde zaken zoals bestandsconversies of het opzetten van voorraadbeheer is het soms gewenst dat ondersteuning op de lokatie van uw bedrijf zelf plaatsvindt. Dit zal ook vaak het geval zijn tijdens de initiële implementatie van het pakket. Met het afsluiten van een onderhoudscontract krijgt u toegang tot de telefonische helpdesk en het Order-Direct Webboard. Bovendien zijn alle updates van het pakket dan kosteloos verkrijgbaar. pagina 21-21

Order-Direct bevat een uitgebreid artikelbestand met artikelgroepen, kortingsgroepen, samengestelde artikelen, opmerkingen, teksten, merken,

Order-Direct bevat een uitgebreid artikelbestand met artikelgroepen, kortingsgroepen, samengestelde artikelen, opmerkingen, teksten, merken, Order-Direct bevat een uitgebreid artikelbestand met artikelgroepen, kortingsgroepen, samengestelde artikelen, opmerkingen, teksten, merken, eenheden, gewichten, volumes en lokaties. Artikelomschrijvingen

Nadere informatie

Order-Direct: Programma-onderdelen en -functies

Order-Direct: Programma-onderdelen en -functies Order-Direct: Programma-onderdelen en -functies Programma-onderdeel artikel bekijken artikelinformatie opvragen en bekijken artikelstatus bekijken prijshistorie bekijken artikel-bijlagen bekijken filiaalvoorraden

Nadere informatie

Algemene beschrijving

Algemene beschrijving Inhoudsopgave 1 BEDRIJFSINFORMATIE 5 1.1 Algemene informatie 5 1.2 Vestigingen en contactgegevens 5 1.3 Gebruikers 5 2 HET SOFTWAREPAKKET ORDER-DIRECT 6 2.1 Algemene informatie 6 2.2 Standaarduitvoering

Nadere informatie

Module Meerdere filialen

Module Meerdere filialen Module Meerdere filialen Inhoudsopgave 1. INLEIDING 5 2. ACTIVEREN VAN DE MODULE 5 3. INSTELLEN VAN DE MODULE 5 4. FILIALEN INVOEREN 6 5. CONVERSIEROUTINES UITVOEREN 6 6. EEN FILIAAL SELECTEREN 6 7. BEDRIJFSRUIMTEN

Nadere informatie

Debiteurenbewaking Pagina 4

Debiteurenbewaking Pagina 4 7-5-2008 2-12 Pagina 4 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 6 2. INRICHTEN VAN DE DEBITEURENBEWAKING 6 2.1 Algemene instellingen 6 2.2 Fasen 6 2.3 Teksten op herinneringen en aanmaningen 7 3. AANMANINGEN VOOR EEN

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. INLEIDING 5 2. DE HUIDIGE VOORRAAD NULSTELLEN EN LOKATIES VERWIJDEREN 6 3. HANDMATIG TELLINGEN INVOEREN 7

Inhoudsopgave 1. INLEIDING 5 2. DE HUIDIGE VOORRAAD NULSTELLEN EN LOKATIES VERWIJDEREN 6 3. HANDMATIG TELLINGEN INVOEREN 7 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 5 2. DE HUIDIGE VOORRAAD NULSTELLEN EN LOKATIES VERWIJDEREN 6 3. HANDMATIG TELLINGEN INVOEREN 7 4. TELLINGEN IMPORTEREN UIT EEN TEKSTBESTAND 8 5. INVENTARISEREN MET EEN BARCODESCANNER

Nadere informatie

Een nieuwe relatie aanmaken

Een nieuwe relatie aanmaken Order-Direct Handleiding 2-12-2008 pagina 1-11 Order-Direct Handleiding Deze handleiding beschrijft de meest gangbare opties van het programma-onderdeel RELATIES BEWERKEN RELATIES. In dit onderdeel maakt

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer

HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Inkoopopdrachten...4 Inkoopopdracht aanmaken...4 Levering maken van inkoopopdracht...9 Inkoopopdracht wijzigen...11 Inkoopopdracht annuleren...12

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP

Standaard functies FashionBase ERP FashionBase ERP biedt voor de bedrijfskledingbranche een totaaloplossing en een op de klant gericht informatiesysteem. U kunt ook inzage krijgen in uw voorraden, inkoopprijzen en winstgevigheid van uw

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Overzicht Uren24. Dit document biedt een overzicht van belangrijkste functies van Uren24.

Overzicht Uren24. Dit document biedt een overzicht van belangrijkste functies van Uren24. Overzicht Uren24 Dit document biedt een overzicht van belangrijkste functies van Uren24. NB: het Uren24-abonnement en de aan u toegekende toegangsrechten bepalen van welke functies u gebruik kunt maken.

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Korte handleiding module Facturering versie 7.5.1. Datum : 17-03-2010 Door : Peter Tieman. A. Opbouwen algemene bestanden

Inhoudsopgave. Korte handleiding module Facturering versie 7.5.1. Datum : 17-03-2010 Door : Peter Tieman. A. Opbouwen algemene bestanden Korte handleiding module Facturering versie 7.5.1 Datum : 17-03-2010 Door : Peter Tieman Inhoudsopgave A. Opbouwen algemene bestanden B. Invoeren orders C. Afleverbonnen D. Facturen E. Historische gegevens

Nadere informatie

Brochure AMF Marketing en verkoop

Brochure AMF Marketing en verkoop Brochure AMF Marketing en verkoop AMF Marketing en verkoop AMF Marketing en verkoop maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein

Nadere informatie

Gebruik van een draadloze barcodescanner

Gebruik van een draadloze barcodescanner INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 5 2. SLUIT DE BARCODESCANNER AAN OP EEN WERKSTATION 5 3. INSTALLEER DE SCANNERSOFTWARE 6 4. ZOEK DE COM-POORT OP WAARMEE HET WERKSTATION MET DE CRADLE IS VERBONDEN 6 5. LEG DE

Nadere informatie

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 Maak een nieuwe gebruiker aan... 3 Registreer een machine... 8 Nieuwe tellerstand doorgeven... 11 Nieuwe bestelling

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Verkooprol 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.2 Inkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1 Verkoopfacturen 4 3.2 Inkoopfacturen 4 4

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie.

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie. Standaard functies FashionBase ERP Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte Facturatie Offertes Orders en vanaf offertes Voorraadbeheer Relatiebeheer (CRM) Agenda Projectadministratie (optioneel)

Nadere informatie

De AVAM software is ontwikkeld voor de volgende doelgroepen:

De AVAM software is ontwikkeld voor de volgende doelgroepen: De AVAM software is ontwikkeld voor de volgende doelgroepen: Garage/dealer Motorfiets Caravan Fietsen Watersport Banden De software bestaat sinds 1985 onder de naam Finam. Na een beëindigde samenwerking

Nadere informatie

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases.

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. Product Update 396 is algemeen beschikbaar sinds 6 januari 2010.

Nadere informatie

Het aanbieden van de financiële transacties vanuit Compad Bakkerij aan een financieel pakket zijn:

Het aanbieden van de financiële transacties vanuit Compad Bakkerij aan een financieel pakket zijn: Compad Bakkerij Financiële koppeling Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 16 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 15 januari 2013 Definitief Carol Esmeijer Schermafdrukken

Nadere informatie

Release notes Versie 8 Release 2

Release notes Versie 8 Release 2 Versie 8 Release 2 AR1238 Gemeld door: MixMamas Gemeld op: 5-7-2004 Opgelost op: 28-1-2011 Mogelijkheid om aanmaningen ook per e-mail te kunnen versturen. Dit kan per klant worden ingesteld in het tabblad

Nadere informatie

: Release-notes TIC v2.5.0

: Release-notes TIC v2.5.0 Onderwerp : Release-notes TIC v2.5.0 Nieuwe / gewijzigde functionaliteit TIC - In prijslijsten (en kortingsgroepen) wordt nu ook negatieve korting ondersteund. Echter, het kan wenselijk zijn om de artikelprijs

Nadere informatie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Module T1200 Op rekening en relatie beheer Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 1624 NN Hoorn Tel 0229-562110 E-mail : info@leza.nl Inhoudsopgave 1 Module

Nadere informatie

Brochure AMF Inkoop en logistiek

Brochure AMF Inkoop en logistiek Brochure AMF Inkoop en logistiek AMF Inkoop en logistiek AMF Inkoop en logistiek maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein

Nadere informatie

Een nieuwe offerte aanmaken

Een nieuwe offerte aanmaken Deze handleiding beschrijft de te volgen stappen voor het aanmaken van een nieuwe offerte in Order-Direct in het onderdeel OFFERTE. Aangenomen wordt dat de klant of prospect voor wie de offerte bestemd

Nadere informatie

ERP Systems multi-channel groothandel

ERP Systems multi-channel groothandel ERP Systems multi-channel groothandel Overzicht functies Prijsafspraken U kunt artikelen aan prijsgroepen koppelen. Met deze groepen is het mogelijk om verschillende prijzen van hetzelfde artikel vast

Nadere informatie

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Financiële koppeling. Compad Bakkerij Financiële koppeling

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Financiële koppeling. Compad Bakkerij Financiële koppeling Compad Bakkerij Financiële koppeling Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 16 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 15 januari 2013 Definitief Carol Esmeijer Schermafdrukken

Nadere informatie

Nieuw in versie Autoflex 9.1

Nieuw in versie Autoflex 9.1 Nieuw in versie Autoflex 9.1 Onderstaande items zijn veranderd dan wel toegevoegd in versie 9.1. De geel gearceerde items worden erna wat verder uitgediept met schermvoorbeelden. Verkoop Mogelijkheid voor

Nadere informatie

Multi Management W1500. uitleg

Multi Management W1500. uitleg Multi Management W1500 uitleg www.bolt.nl/afrekenen Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inkooplevering invoeren...4 3 Inkoopfactuur aanmaken...6 4 Invoeren Factuur...8 5 Betaling verkoopfactuur...10 Multi

Nadere informatie

VITRIS - RELEASE NOTES 2014

VITRIS - RELEASE NOTES 2014 VITRIS - RELEASE NOTES 2014 LET OP! Om gebruik te kunnen maken van nieuwe menuopties zal u zich hiervoor moeten autoriseren nadat u de update heeft geïnstalleerd. Hiervoor maakt u gebruik van de menuoptie

Nadere informatie

Module. Party- en Feestdagen

Module. Party- en Feestdagen Korte handleiding Module Party- en Feestdagen Datum : 01-04-2009 Door : G.J.v.d.Veen Inhoudsopgave A. Opbouwen algemene bestanden B. Invoeren bestellingen C1. Productieoverzicht C2. Productie-etiketten

Nadere informatie

Order- en voorraadbeheer met het Shoxl Dashboard

Order- en voorraadbeheer met het Shoxl Dashboard Order- en voorraadbeheer met het Shoxl Dashboard Shoxl White paper 2010 Integrace Shoxl webshop Dashboard Versie 1.1-30/09/2010 pagina 1 1 Introductie De administratie en logistiek achter uw webshop kan

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving inkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving inkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving inkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Inkooprol 3 3 Hoe werkt het? 3 4 Inrichting 3 5 Inkoopfacturen verwerken 4 6 Betalingen fiatteren 5 7 Betalingen uitschrijven

Nadere informatie

Voorwoord. Meer informatie over het factureringspakket vindt u terug op de supportsite: www.makkelijkfactureren.nl. VWA Software Development

Voorwoord. Meer informatie over het factureringspakket vindt u terug op de supportsite: www.makkelijkfactureren.nl. VWA Software Development I Voorwoord Deze uitgave hoort bij de handleiding voor VWA Facturering. Bewust is gekozen voor een extra handleiding voor de module mailmerge. Op deze wijze hopen wij u nog beter van dienst te kunnen zijn.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding... 5 Eerste keer starten... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Activeren... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inloggen...

Inhoudsopgave Inleiding... 5 Eerste keer starten... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Activeren... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inloggen... Datum: 02-11-2010 1 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Eerste keer starten... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Activeren... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inloggen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Handleiding. Visual Handel. Visual Handel Pagina: 1 Versie: 05191202

Handleiding. Visual Handel. Visual Handel Pagina: 1 Versie: 05191202 Handleiding Visual Handel Visual Handel Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Algemeen. 5 1.1. Basisgegevens. 5 1.2. Artikelen. 5 2. Leveranciers. 7 2.1 Instellen. 7 2.2. Prijsafspraak met een leverancier

Nadere informatie

De AVAM software is ontwikkeld voor de volgende doelgroepen:

De AVAM software is ontwikkeld voor de volgende doelgroepen: De AVAM software is ontwikkeld voor de volgende doelgroepen: Garage/dealer Motorfiets Caravan Fietsen Watersport Banden De software bestaat sinds 1985 onder de naam Finam. Na een beëindigde samenwerking

Nadere informatie

Aanschaf, installatie en ondersteuning

Aanschaf, installatie en ondersteuning Aanschaf, installatie en ondersteuning Inhoudsopgave 1. INLEIDING 5 2. AANSCHAFPRIJS 5 3. INSTALLATIE EN EERSTE GEBRUIKERSTRAINING 6 4. LICENTIENUMMER 6 5. ONDERHOUDSCONTRACT 6 6. HELPDESK 7 7. ONDERSTEUNING

Nadere informatie

L U V E M A Digiorderprogramma versie: 1.04 Handleiding

L U V E M A Digiorderprogramma versie: 1.04 Handleiding L U V E M A Digiorderprogramma versie: 1.04 Handleiding INDEX: 1. Inleiding: 2. Installatie en ingebruik name: 3. De eerste keer het Luvema digiorderprogramma opstarten (de installatie van sub-mappen)

Nadere informatie

FashionBase Start voor Fashion voor 31(0)23-5373350 1,- per dag voor Mac en Windows

FashionBase Start voor Fashion voor 31(0)23-5373350 1,- per dag voor Mac en Windows FashionBase Start voor Fashion voor 1,- per dag voor Mac en Windows A- Locale PC (Mac en Win.) voor 31,- per maand. B- In de Cloud vanaf 66,- per maand. Neem uw eigen programma's mee in de Cloud. Werken

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol Samenwerken met icounting Beschrijving financiële rol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Financiële rol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.2 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Mutaties inlezen

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Module T1500 Voorraad Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn Tel 0229-562110 E-mail : info@leza.nl Inhoudsopgave 1 Module uitleg... 3 1.1Doel...

Nadere informatie

d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie

d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie Inhoudsopgave 1 Wat is d-basics Creditline?... 3 2 Verzamelen van informatie...

Nadere informatie

Outlook koppeling ChainWise

Outlook koppeling ChainWise Outlook koppeling ChainWise Product ChainWise Bedrijfssoftware Datum 20-4-2017 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke

Nadere informatie

Elektronisch Bestellen in ENK Software

Elektronisch Bestellen in ENK Software Elektronisch Bestellen in ENK Software Auteurs: RK/MRz Versie: 1.2 Datum: 22-07-2010 Voorwoord Deze handleiding zet voor u uiteen op welke manier u elektronisch bij Galvano kunt bestellen vanuit ENK Software,

Nadere informatie

InnoShop. InnoShop Voorbeeldschermen. Webshop volledig geïntegreerd met SAP Business One

InnoShop. InnoShop Voorbeeldschermen. Webshop volledig geïntegreerd met SAP Business One Tutum BV Asterweg 19 D12 1031 HL Amsterdam Tel. +31 (0) 20 820 11 41 E-mail: info@tutum.nl Website: www.tutum.nl IBAN: NL42 INGB 0007 8961 31 KvK nummer: 57468303 InnoShop InnoShop Voorbeeldschermen Webshop

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving betalingsrol

Samenwerken met icounting. Beschrijving betalingsrol Samenwerken met icounting Beschrijving betalingsrol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Betalingsrol 3 3 Hoe werkt het? 3 4 Inrichting 3 5 Betalingen fiatteren 3 6 Betalingen uitschrijven 8 7 Informatie over

Nadere informatie

1 van 5 28-4-2016 12:31 Introductie Het importeren van gegevens is een snelle en efficiënte manier om uw financiële en logistieke gegevens in uw administratie te krijgen. U kunt dit doen via [XML, Financiële/Logistieke

Nadere informatie

Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure

Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure Bizziware bvba Beverenstraat 131 8810 Lichtervelde (0495) 57 80 26 www.bizziware.be info@bizziware.be Algemeen Kassa Studio is het resultaat van jarenlange

Nadere informatie

Handleiding "Van Oirschot Onderweg"-App (ipad)

Handleiding Van Oirschot Onderweg-App (ipad) Handleiding "Van Oirschot Onderweg"-App (ipad) Als één van de eerste groothandels op de Belgische markt is Van Oirschot trots om u de "Van Oirschot Onderweg"-App voor ipad voor te stellen. Ga dus snel

Nadere informatie

Release notes. Versie 10 Release 1 AR2468 AR2583 AR2590 AR2611 AR2622. 5-11-2015 Pagina 1-8. Gemeld door: Knoop BV. Knoop BV Thereca B.V.

Release notes. Versie 10 Release 1 AR2468 AR2583 AR2590 AR2611 AR2622. 5-11-2015 Pagina 1-8. Gemeld door: Knoop BV. Knoop BV Thereca B.V. Versie 10 Release 1 AR2468 Gemeld door: Knoop BV Gemeld op: 5-6-2014 Opgelost op: 21-9-2015 Mogelijkheid om de afbeeldingen bij de artikelen af te drukken in een aparte kolom op offertes, orderbevestigingen,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding webshop

Gebruikershandleiding webshop Gebruikershandleiding webshop Welkom bij KantoorExpert Ons digitaal bestelsysteem is een gebruikersvriendelijk bestelkanaal voor u als klant. U kunt 24 uur per dag en 7 dagen per week in onze webwinkel

Nadere informatie

Release notes. Versie 9 Release 6 AR2088 AR2482 AR2536 AR2550. 19-6-2015 Pagina 1-11. Gemeld door: Wemekamp Groothandel

Release notes. Versie 9 Release 6 AR2088 AR2482 AR2536 AR2550. 19-6-2015 Pagina 1-11. Gemeld door: Wemekamp Groothandel Versie 9 Release 6 AR2088 Gemeld door: Wemekamp Groothandel Gemeld op: 10-12-2010 Opgelost op: 19-3-2015 Mogelijkheid om de gegevens in het onderdeel 'Overzicht offertes' te groeperen op regio. Dit onderdeel

Nadere informatie

Koppeling met SnelStart

Koppeling met SnelStart Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. STEL UW STANDAARD BOEKHOUDPAKKET IN 3 3. ACTIVEER DE RECHTSTREEKSE COM-KOPPELING 3 4. GEEF DE ADMINISTRATIENAMEN EN DAGBOEKNUMMERS OP 3 5. IMPORTEER HET REKENINGSCHEMA 4

Nadere informatie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module T1101 - Uurregistratie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module T1101 - Uurregistratie Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Module T1101 - Uurregistratie www.bolt.nl/afrekenen Inhoudsopgave 1 Module uitleg...3 1.1Doel...3 2 Module configuratie...4 3 Module uitleg...5 3.1Tijd registratie

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden Light Module Administratie Server

Handleiding PSU Boekhouden Light Module Administratie Server gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL-as Handleiding

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Tekst. Direct Connect. Gebruikershandleiding versie 1.2 2015 1

Tekst. Direct Connect. Gebruikershandleiding versie 1.2 2015 1 Tekst Direct Connect Gebruikershandleiding versie 1.2 2015 1 1 Inhoudsopgave Inloggen Orders invoeren Orders bekijken Offertes maken Overig 3 4-10 11-13 14-19 20-23 2 Tekst Inloggen Welkom bij DirectConnect

Nadere informatie

AFO 241 - Leveranciers

AFO 241 - Leveranciers AFO 241 - Leveranciers 241.1 Inleiding[//] Het systeem hanteert een authority bestand voor leveranciers waarin alle leveranciers opgenomen worden. Bij het invoeren van een bestelling wordt een leverancier

Nadere informatie

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0 Documentatie Handleiding v1.0 1 Voorwoord Hunter-Desktop is een product van Hunter-CRM. Onze CRM software is gemaakt met het oog op gemak. Deze documentatie bevat een overzicht van de meest gebruikte functionaliteiten

Nadere informatie

finast Brochure financiële software Grootboek

finast Brochure financiële software Grootboek Brochure De meeste systemen verlangen te veel en te complexe handelingen bij het invoeren en opvragen van de benodigde gegevens. Dat wil zeggen veel tijdverlies. FINAST ontzorgt. FINAST is een pakket wat

Nadere informatie

CATERING. IC2 Innovative Computer Consultancy

CATERING. IC2 Innovative Computer Consultancy CATERING IC2 Innovative Computer Consultancy iconnect Catering is een zeer compleet programma voor het verwerken van bestellingen van lunches en maaltijden via internet. Het programma is ontwikkeld door

Nadere informatie

FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows

FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows Incl. financiele administratie A- Locale PC (Mac en Win.) voor 31,- per maand. B- In de Cloud voor 59,95 per maand. Neem uw eigen programma's

Nadere informatie

Alvorens u EDI berichten van Transus kunt ontvangen dient u eerst een aantal voorbereidingen te treffen. Zo dient u eerst:

Alvorens u EDI berichten van Transus kunt ontvangen dient u eerst een aantal voorbereidingen te treffen. Zo dient u eerst: Compad Bakkerij EDI Transus koppeling Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 18 november 2016 Concept Carol Esmeijer 1.1 14 februari 2016 Concept Carol Esmeijer Jumbo informatie 1.2

Nadere informatie

Handleiding Simpelbase Inhoud

Handleiding Simpelbase Inhoud Handleiding Simpelbase Inhoud... 2 Login... 3... 3 Instellingen... 5... 5 Artikelen... 7 Contacten... 7 Offerte... 8 Order... 9 Pakbon... 10 Factuur... 10 Bestelling... 11 BTW... 13 Gebruikers... 13 Registratie...

Nadere informatie

ChainWise Inkoop en voorraad modules

ChainWise Inkoop en voorraad modules ChainWise Inkoop en voorraad modules Product ChainWise Bedrijfssoftware Datum 25-4-2017 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke

Nadere informatie

Supportdesk Pro Basis Instructie

Supportdesk Pro Basis Instructie Supportdesk Pro Basis Instructie Inhoudsopgave 1 Supportdesk Pro 2 1 Inleiding 2 2 Werkwijze 2 2 Zaken 3 2.1 Introductie 3 2.2 Zaken beheren 3 2.3 Handmatig invoeren zaken basis 4 2.4 Verwerken zaken 4

Nadere informatie

Hieronder ziet u een overzicht van alle wijzigingen die er in SnelFact hebben plaats gevonden.laatste update: 28-03- 2014

Hieronder ziet u een overzicht van alle wijzigingen die er in SnelFact hebben plaats gevonden.laatste update: 28-03- 2014 Versie historie Hieronder ziet u een overzicht van alle wijzigingen die er in SnelFact hebben plaats gevonden.laatste update: 28-03- 2014 Versie 1.2 (Release 17-02-05) - Nieuwe module offertes toegevoegd.

Nadere informatie

INVOEREN / WIJZIGEN DIVERSE LAY-OUTS

INVOEREN / WIJZIGEN DIVERSE LAY-OUTS INVOEREN / WIJZIGEN DIVERSE LAY-OUTS Met dit programma kunnen de lay-outs van de lijsten worden aangepast. Ga vanuit het hoofdmenu Þ ALGEMEEN Þ Invoeren / Wijzigen Diverse Lay-Outs, geef vervolgens ,

Nadere informatie

Extra inkoopconditie Kommissiekorting/Keukenplanningskorting.

Extra inkoopconditie Kommissiekorting/Keukenplanningskorting. Extra inkoopconditie Kommissiekorting/Keukenplanningskorting. Simar automatisering, april 2014 - bijgewerkt juni 2014 Het komt met regelmaat voor dat apparatenleveranciers een extra korting verlenen bij

Nadere informatie

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Inhoud 1 Wat doet de UNIT4 Multivers IBAN-Converter?... 1 1.1 Stappen bij de invoering... 1 2 Het uitvoeren van de wizard...

Nadere informatie

Aanvragen en in gebruik nemen KPN BAPI-certificaten. 2012 d-basics b.v.

Aanvragen en in gebruik nemen KPN BAPI-certificaten. 2012 d-basics b.v. Aanvragen en in gebruik nemen KPN BAPI-certificaten 2 1 Aanvragen en in gebruik nemen KPN BAPI-certificaten Inleiding De module TAX wisselt berichten uit met de Belastingdienst. Hierbij werden aanvankelijk

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Debiteuren. Facturering. Compad Bakkerij Facturering

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Debiteuren. Facturering. Compad Bakkerij Facturering Compad Bakkerij Facturering Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 22 oktober 2012 Definitief Carol Esmeijer Inleiding In dit document wordt beschreven hoe met Compad Bakkerij kunt

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet Samenwerken met icounting Beschrijving samenwerken compleet Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Samenwerken compleet 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.3 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1

Nadere informatie

Handleiding werkwijze e-bestel site Smulders

Handleiding werkwijze e-bestel site Smulders Handleiding werkwijze e-bestel site Smulders - Aanmelden: Het aanmelden gebeurt door als eerste het adres in te vullen op uw microsoft internet explorer pagina. De naam van het adres is: http://www.smulders-bv.nl/

Nadere informatie

Update beschrijving Golfpakket. Versie 2.13.3

Update beschrijving Golfpakket. Versie 2.13.3 Update beschrijving Golfpakket Versie 2.13.3 Laatste wijzigingen: 16-01-2009 Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Aanpassingen in het Golfpakket... 5 Opnemen van pasfoto s in het golfpakket... 5 Lid in meerdere

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Outlook koppeling ChainWise

Outlook koppeling ChainWise Outlook koppeling ChainWise Product ChainWise Bedrijfssoftware Datum 04-08-2016 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke

Nadere informatie

1. Inloggen. Klantnummer: Gebruikersnaam: Wachtwoord: Klik op inloggen en u komt op de overzichtspagina.

1. Inloggen. Klantnummer: Gebruikersnaam: Wachtwoord: Klik op inloggen en u komt op de overzichtspagina. Webshop instructie Inhoud 1. Inloggen... 3 2. Overzichtspagina... 4 3. Boodschappen bestellen... 5 4. Maaltijden... 12 5. Zelf koken... 14 6. Bestellingen... 15 7. Budget... 16 8. Acties... 18 9. Overige

Nadere informatie

e-uur en UBplus Gebruikershandleiding Versie: 1.05

e-uur en UBplus Gebruikershandleiding Versie: 1.05 e-uur en UBplus Gebruikershandleiding Versie: 1.05 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 Hoe gaat het in zijn werk? 3 Wanneer kunt u aan de slag met e-uur en UBplus? 4 1. Terminologie 5 2. Gegevens binnen UBplus

Nadere informatie

Doel. Dimensies. Compad Kleuren/Maten oplossing (Multicolori)

Doel. Dimensies. Compad Kleuren/Maten oplossing (Multicolori) Compad Kleuren/Maten oplossing (Multicolori) 1. Doel 2. Vastleggen nieuwe rapportage 3. Wijzigen bestaande rapportage 4. Verwijderen bestaande rapportage 5. Venster Rapportdefinitie 6. Samengestelde rijen

Nadere informatie

Zeon PDF Driver Trial

Zeon PDF Driver Trial Zakelijke software voor verkoop, dienstverlening en administratie Handleiding module Document Uitgaande correspondentie genereren Uitgaande correspondentie terugvinden Persoonlijk geadresseerde mailings

Nadere informatie

Versiedocumentatie Win 184- win182

Versiedocumentatie Win 184- win182 Versiedocumentatie Win 184- win182 Inhoud Versie 184... 3 Orderverwerking... 3 Niet veildagen kunnen worden opgegeven... 3 Artikelcode met belading, foto en mengsel... 3 GTIN code en opmerkingen uit artikelcode

Nadere informatie

Bedrijfs Automatiserings Centrum (B.A.C.), 2012. BAC-Order 5.2

Bedrijfs Automatiserings Centrum (B.A.C.), 2012. BAC-Order 5.2 BAC-Order 5.2 Bedrijfs Automatiserings Centrum (B.A.C.) 2012 p1 p2 Inhoudsopgave Welkom 4 Installatie 5 Installeer BAC-Order 5 Opstarten 6 Invoer gebruiker 6 Aan de slag met BAC-Order 8 Inleiding 8 Aanmaken

Nadere informatie

Software voor projectmatig produceren. Verkooporder en Facturatie Module

Software voor projectmatig produceren. Verkooporder en Facturatie Module Software voor projectmatig produceren Verkooporder en Facturatie Module 2thePointProject Software Software voor bedrijven die projectmatig werken Verkooporder en FacturatieModule 2THE POINT SOFTWARE 2

Nadere informatie

v.1.30 Genkgo Handleiding Webshop Applicatie Producten verkopen op uw website

v.1.30 Genkgo Handleiding Webshop Applicatie Producten verkopen op uw website v.1.30 Genkgo Handleiding Webshop Applicatie Producten verkopen op uw website Inhoud Voordat u begint...3 Het instellen van uw webshop...4 Verkoper gegevens...4 Tenaamstelling... 4 Adres... 4 Contactgegevens...

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

Versie B03b d.d. 13 november 2012. CASH Financieel

Versie B03b d.d. 13 november 2012. CASH Financieel Versie B03b d.d. 13 november 2012 CASH Financieel Printercode toegevoegd in blok lay out! In het scherm Formulier Algemeen is de rubriek Printercode toegevoegd, zodat net als bij de regel lay out een vaste

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

Ohmega Inkoop/Verkoop

Ohmega Inkoop/Verkoop Ohmega Inkoop/Verkoop Zet u deze pagina op ware grootte (100 %) of wat voor u prettig is. Blader met page down en page up In deze presentatie zullen wij de volgende onderwerpen behandelen: Verkooporder

Nadere informatie

In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 2.01 (december 2012)

In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 2.01 (december 2012) April 2013 Geachte SalonNet gebruiker, In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 2.01 (december 2012) Met welke versie van SalonNet werk

Nadere informatie

NORA Document Management Software

NORA Document Management Software NORA Document Management Software Beheer en beheers uw document flow INHOUD NORA Eenvoudig documentenbeheer NORA: eenvoudig documentenbeheer 3 MODULES Dossier- en contactenbeheer 4 Documenten 5 Berichten

Nadere informatie

AccrA zaalreservering en Zaalagenda.nl

AccrA zaalreservering en Zaalagenda.nl Pioen Partners AccrA zaalreservering en Zaalagenda.nl Bekijk ook onze website www.pioenpartners.nl of www.zaalagenda.nl Pioen Partners Tel: +31 (0)546 456223 E-mail info@pioenpartners.nl Voorwoord AccrA

Nadere informatie