Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.onderwijs.vlaanderen.be"

Transcriptie

1 De afdeling Cmmunicatie van het Departement Onderwijs en Vrming zekt vr het team KlasCement een cntractueel vr nbepaalde duur fwel een gedetacheerd leerkracht COORDINATOR Vlaams ministerie van Onderwijs en Vrming Departement Onderwijs en Vrming Afdeling Niveau Graad Standplaats Cmmunicatie A2 directeur Hendrik Cnsciencegebuw Kning Albert II-laan 15, 1210 Brussel Vacaturenummer: DEP/COM/KC2015/A2 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// DE ORGANISATIE WAAR JE GAAT WERKEN Het beleidsdmein Onderwijs en Vrming bestaat uit: - het Departement Onderwijs en Vrming, - het Agentschap vr Onderwijsdiensten, - het Agentschap vr Hger Onderwijs, Vlwassenennderwijs, Kwalificaties en Studietelagen, - het Agentschap vr Infrastructuur in het Onderwijs. pagina 1 van 9

2 Het Departement Onderwijs en Vrming ndersteunt de minister bij het bepalen van het beleid, het mnitren van de beleidsuitvering en de nderwijscmmunicatie. Het departement Onderwijs en Vrming bestaat uit de vlgende afdelingen: Stafdiensten, Strategische Beleidsndersteuning, Hrizntaal Onderwijsbeleid, Beleid Onderwijspersneel, Basisnderwijs en Deeltijds Kunstnderwijs, Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding, Hger Onderwijs en Vlwassenennderwijs, Cmmunicatie. De afdeling Cmmunicatie is een nieuwe afdeling binnen het Departement Onderwijs en Vrming rnd nderwijscmmunicatie. De afdeling bestaat uit vier teams: Infrmatie en cmmunicatie, Klasse, CANON Cultuurcel, KlasCement. Het Departement heeft als missie: mee buwen aan kwaliteitsvl nderwijs vr iedereen. Het det dat in dialg met wie leert en wie leren mgelijk maakt. Z dragen wij bij aan een lerende en duurzame samenleving. Meer infrmatie vind je p WAAR SITUEERT DE VACATURE ZICH? Je zal leiding geven aan het KlasCementteam. KlasCement ( is het Vlaamse leermiddelennetwerk waar leraren lesmateriaal delen. KlasCement zrgt ervr dat leraren de kans krijgen m elkaar te inspireren en te ndersteunen dr het uitwisselen van zelfgemaakt lesmateriaal en praktijktips. Ok materiaal en aankndigingen van relevante evenementen van rganisaties vinden via het leermiddelennetwerk hun weg naar de leraar. De interactie rnd de leermiddelen zrgt vr een actief prfessineel netwerk. De KlasCementmedewerkers ndersteunen de gebruikers dr.a. de titels en de mschrijvingen van de gedeelde leermiddelen te ptimaliseren vr een gemakkelijke vindbaarheid. Dr het vlgen van standaarden kunnen k andere databanken de infrmatie aanbieden. Het KlasCementteam bestaat uit 14 medewerkers ( - gedetacheerde leerkrachten die instaan vr cördinatie en vr de verwerking van de ingeznden leermiddelen; - twee prgrammeurs die de mgeving verder ntwikkelen in samenwerking met de cördinatr gebruikersmgeving. pagina 2 van 9

3 JE TAKENPAKKET Leiden van een team Je werkt nauw samen met het afdelingshfd en maakt deel uit van het managementteam van de afdeling. Samen met het afdelingshfd zrg je vr een duidelijke structuur, rllen, verantwrdelijkheden en taakverdeling p basis van de talenten en ambities van de mensen, en de nden van Klascement en de afdeling. Je leidt en inspireert het team van Klascement, cacht de medewerkers, det mensen greien en zet in p de talenten van elke medewerker. Je bent verantwrdelijk vr het plannen, rganiseren, cördineren, pvlgen en bijsturen van het werk van het KlasCementteam m de delstellingen p een effectieve, efficiënte en kwaliteitsvlle wijze te realiseren. In samenwerking met het afdelingshfd sta je in vr het algemeen beleid, het persneelsbeleid en het financieel beleid van de afdeling Je zrgt vr een efficiënte en effectieve rganisatie van het team. Je rapprteert aan het afdelingshfd van de afdeling Cmmunicatie Visie uitdragen Je hebt een visie p de tekmstige ntwikkelingen van leermiddelen en de cntexten waarin deze tt stand kmen en gebruikt wrden. Je hebt een ged zicht p het ndersteuningslandschap. Je frmuleert, actualiseert, bewaakt en evalueert de delstellingen in vereenstemming met de afdelingsdelstellingen en de missie en visie van het departement Onderwijs en Vrming en implementeert ze in alle activiteiten.. Je zet in p innvatie. Je bent het eerste aanpreekpunt vr Klascement Samenwerken en win-wins zeken Je zekt naar hrizntale kansen en verleg met de andere cördinatren van de afdeling (KlasCement, CANON Cultuurcel en Infrmatie en cmmunicatie) met het g p een efficiënte werking van de afdeling Je vertegenwrdigt KlasCement p interne en externe fra (vb werkgrepen, fcusgrepen, verlegrganen,...) Je zekt actief naar samenwerking met mgelijke partners en andere beleidsdmeinen Je hebt g vr pprtuniteiten die tt nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen leiden. JE PROFIEL Je diplma en berepservaring Je hebt een masterdiplma en minstens 6 jaar relevante prfessinele ervaring. Als relevante berepservaring beschuwen we: minstens 2 jaar ervaring aantnbare leidinggevende ervaring (in een cördinerende functie, in prjectwerking, als celhfd, als themacördinatr, ), ervaring met platfrmen en/f digitale netwerken, ervaring met (beleid rnd) pen educatinal resurces, ervaring inzake beleidsntwikkeling, -vrbereiding en evaluatie. pagina 3 van 9

4 Als je je diplma in een ander land dan België behaalde, dan met je bij je sllicitatie een attest van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vrming (NARIC-Vlaanderen, vrleggen waaruit blijkt dat het buitenlands diplma gelijkwaardig is verklaard met het hiervr vermeld diplma. Heb je je diplma behaald in een andere taal dan het Nederlands, dan met je een taaltest afleggen bij Selr. Je vaktechnische cmpetenties Je hebt sterke leidinggevende en managerial skills Je kan een team aansturen (planning, rganisatie, cördinatie, en pvlging). Je bent in staat m binnen je team het persneelsbeleid uit te tekenen en p te vlgen. Je hebt ervaring met het beheer van budgetten en met financieel management. Je kan de samenwerking van het team, binnen en buiten de afdeling bevrderen. Je ziet snel hrizntale kansen en creëert samenwerkingsverbanden rnd thema s met partners, rganisaties, diensten binnen de verheid en andere verheden. Je hebt een visie p de psitie van leermiddelen binnen de nderwijscntext Je hebt veling met en kennis van de nderwijswereld en het nderwijsbeleid. Je bent vertruwd met het landschap van het ndersteuningsaanbd vr leerkrachten. Het is een pluspunt als je zelf hebt lesgegeven. Je hebt ervaring met digitale (leer)platfrmen f bent bereid je hierin te verdiepen. Het is een pluspunt als je vertruwd bent met pen educatinal resurces. Algemene kennis met betrekking tt webntwikkeling, databanken en ICT is een pluspunt. Je zrgt vr een breed en invledrijk extern netwerk en spreekt dat aan indien ndig. Je inspireert anderen m netwerken uit te buwen. Je waardegebnden cmpetenties Klantgerichtheid: niveau 2 ptimaliseert de dienstverlening aan belanghebbenden binnen afgesprken kaders Wensen en beheften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de rganisatie nderkennen en er adequaat p reageren. Onderzekt de wensen, beheften en verwachtingen van belanghebbenden via gericht systematisch nderzek (tevredenheidsenquêtes, mndelinge enquêtes, ) Verleent nazrg en nderneemt cncrete acties naar aanleiding van specifieke feedback van belanghebbenden Gaat kritisch na p welke punten de dienstverlening kan wrden verbeterd en frmuleert hierte cncrete vrstellen Zet nieuwe mgelijkheden p het vlak van dienstverlening meteen m in de praktijk Onderneemt acties m de dienstverlening aan specifieke delgrepen te ptimaliseren, rekening hudend met hun beperkingen en beheften (bv. handicap, kinderen, ) Samenwerken: niveau 2 - stimuleert de samenwerking binnen zijn entiteit, werkgrepen f prjectgrepen Je levert een actieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat gezien de pdrachten in teamverband wrden uitgeverd. Je helpt anderen en pleegt verleg. Laat het gemeenschappelijk belang van de rganisatie primeren p het persnlijk belang Kmt met ideeën m het gezamenlijke resultaat te verbeteren Betrekt belanghebbenden bij het nemen van beslissingen, stemt cnsequenties van acties en beslissingen met betrkkenen af Medigt anderen aan m van gedachten te wisselen, te verleggen en samen pdrachten aan te pakken pagina 4 van 9

5 Onderneemt acties zdat er een psitieve verstandhuding en prductieve samenwerking binnen de grep ntstaat en blijft Zelfntwikkeling: niveau 2 - neemt verantwrdelijkheid vr zijn ntwikkeling Blijven verbeteren van het functineren dr te leren en mee te greien met veranderingen. Heeft belangstelling vr nderwerpen die niet direct zijn vakgebied betreffen en benut deze m zijn aanpak en werking te ptimaliseren Blijft kritisch p zijn ntwikkeling en stelt zijn werk ter discussie, vraagt regelmatig feedback Deelt kennis- en leerervaringen met anderen, leert van en met anderen Tnt inzicht in zijn kwaliteiten, valkuilen, ntwikkelpunten, waarden, drijfveren, interesses en ambities Heeft inzicht in zijn leerstijl en herkent k andere manieren van leren Verantwrdelijkheid nemen: niveau 2 - handelt in het belang van de rganisatie Handelen in vereenstemming met de belangen, waarden en nrmen van de rganisatie. Draagt actief bij aan de delen en waarden van de rganisatie Overweegt de gevlgen van zijn vrstellen en acties vr de rganisatie Blijft cnsequent handelen, k in lastige f nzekere situaties Zegt wat hij det, is pen ver de dr hem gehanteerde waarden en nrmen Wekt vertruwen in zijn bjectiviteit en integriteit Je gedragscmpetenties Richting geven: niveau 2 - geeft richting p het niveau van prcessen en structuren Aansturen en mtiveren van medewerkers zdat ze hun delstellingen en die van de entiteit kunnen realiseren, zwel individueel als in teamverband Schept duidelijkheid ver de taken, rllen en verantwrdelijkheden van de verschillende teamleden en teams van de entiteit Zrgt ervr dat beschikbare mensen en middelen efficiënt ingezet wrden met het g p de gezamenlijk te behalen delstelling Vrziet in mgelijkheden vr cmmunicatie en verleg binnen het team en stimuleert het gebruik daarvan Stuurt het functineren van individu en team bij, met het g p het bereiken van de delstellingen Bewaakt prcessen en structuren en stuurt ze indien ndig bij m de efficiëntie f kwaliteit van de werking te verzekeren f te verbeteren Ordeelsvrming: niveau 3 - vrmt een geïntegreerd rdeel Meningen uiten en zicht hebben p de cnsequenties ervan, p basis van een afweging van relevante criteria Heeft een veelzijdige, genuanceerde kijk Neemt in zijn standpunt verschillende belangen in verweging Benemt zwel de psitieve als negatieve kanten van zijn standpunt f vrstel Heeft g vr kritieke factren en activiteiten en benut de mgelijkheden hiervan vr de rganisatie Vertaalt een synthese naar een vraagstelling f advies en geeft z een inhudelijke meerwaarde aan de thema's die hij naar vren brengt Innveren: niveau 2 - werkt actief mee aan het vernieuwen van de werking van de entiteit Vernieuwen m prducten, diensten, prcessen en structuren te creëren die tegemetkmen aan tekmstige uitdagingen. Zekt actief naar mgelijke vernieuwingen die zijn functie en takenpakket verstijgen pagina 5 van 9

6 Denkt buiten bestaande kaders en durft experimenteren en imprviseren Kmt met ideeën vr nieuwe prducten, prcessen, diensten Ziet tepassingsmgelijkheden van nieuwe prcessen, technieken en methdes en intrduceert die Zekt verbinding met anderen die vernieuwing aanbrengen en buwt mee aan plssingen vr de tekmst Inleving: niveau 2 speelt in p beheften en gevelens van anderen Alert zijn p gevelens en beheften van anderen en daar adequaat p reageren Tnt zwel verbaal als nn-verbaal begrip vr de beheften en gevelens van anderen Gaat actief p zek naar de achterliggende prblemen, redenen en rzaken vr beheften, gedragingen en gevelens van anderen (vraagt dr) Denkt mee vanuit het gezichtspunt van anderen, hudt rekening met hun belangen Tnt zich bewust van de invled van zijn handelen p anderen Gaat adequaat in p persnlijke f emtinele bdschappen Beslissen: niveau 2 neemt beslissingen in situaties waarin het risic duidelijk in te schatten is Zich p nderbuwde wijze tijdig en eenduidig uitspreken ver welk standpunt wrdt ingenmen f welke actie wrdt ndernmen Neemt beslissingen waarvr vldende maar ng niet alle infrmatie aanwezig is Neemt een beslissing als hij de gevlgen vldende kan inschatten Neemt berekende risic's (er is een zeker risic, en dat kan bepaald wrden) en heeft hier een gegrnde argumentatie vr Kent de belangen van anderen en neemt deze mee in zijn beslissing Neemt en handhaaft beslissingen, k bij weerstand en tegendruk Visie: niveau 3 brengt een beleid naar vren dat de entiteit f rganisatie p lange termijn beïnvledt Feiten in een ruime cntext plaatsen en een tekmstgericht beleid ntwikkelen Anticipeert p maatschappelijke ntwikkelingen en bereidt de rganisatie hierp vr Kmt met plannen en ideeën met een lptijd van enkele jaren Bewaakt de langetermijnstrategie, ndanks de dagelijkse gebeurtenissen Ontwikkelt een beleid m de missie en delstellingen van de rganisatie te realiseren Draagt de missie van de rganisatie zwel intern als extern uit Cachen: niveau 2 Ondersteunt anderen bij de ntwikkeling van vaardigheden en gewenst gedrag Anderen ndersteunen en begeleiden zdat ze zich prfessineel en persnlijk kunnen ntwikkelen en de effectiviteit en efficiëntie van hun werk verhgt Richt zich naast de taak f het del dat gerealiseerd met wrden, k p de persn die de taak uitvert (en diens ntwikkeling) Fungeert als klankbrd en versterkt het inzicht van anderen in hun functineren (geeft pbuwende feedback aan de hand van cncrete vrbeelden, stelt vragen ter bewustwrding, ) Stemt zijn advies en stijl af p het ntwikkelingsniveau en de eigenheid van anderen Heeft vertruwen in de zelfsturing en grei van anderen, waardeert en stimuleert die Stimuleert kennisverdracht in het team, de entiteit, Netwerken: niveau 2 Legt nieuwe cntacten die vr zijn taak en pdracht nuttig kunnen zijn Ontwikkelen en bestendigen van prfessinele relaties, allianties en calities en die aanwenden m infrmatie, steun en medewerking te verkrijgen Legt cntacten en nderhudt ze Kent de juiste persnen m delen te realiseren en wrdt dr hen gekend Zekt samenwerking met interne en externe partners uit wederzijds rganisatiebelang Legt cntacten met andere afdelingen als zijn pdracht hen aanbelangt (bv. vr- f natraject, impact, ) pagina 6 van 9

7 ONS AANBOD Legt cntacten (met andere entiteiten) m de slaagkansen van zijn prject te vergrten (infrmatie, expertise, ccreatie, steun Als cntractueel Het departement Onderwijs en Vrming biedt een dynamische werkmgeving, een jb met maatschappelijke relevantie en een uitdaging p het vlak van cmmunicatie. Een cntract van nbepaalde duur. Een aanwerving in de graad van cntractueel adviseur (cördinatr - A2) met een minimum brut aanvangssalaris van 4.574,56 eur per maand. Ervaring in de privésectr f als zelfstandige kan eveneens in aanmerking kmen vr de berekening van de geldelijke anciënniteit. Mgelijke relevante berepservaring wrdt erkend dr de lijnmanager in functie van de vereisten van de functie en kan tt maximum 20 jaar erkend wrden. Indien je dat wenst, kan je zelf via een brut- en nettberekening maken van je maandsalaris, je vakantiegeld en je eindejaarstelage. Maaltijdcheques van 7 eur per gewerkte dag. Een aangename en stimulerende werkmgeving. Permanente vrming. Glijdende werktijden en tijdens de schlvakanties prfessinele pvang vr kinderen van 3 tt 13 jaar. Een aantrekkelijke vakantieregeling. Een gratis abnnement indien je gebruik maakt van het penbaar verver vr wnwerkverkeer. Een gratis hspitalisatieverzekering. Als gedetacheerd leerkracht: Je werkt als gedetacheerd leerkracht d.w.z. met behud van betrekking in eigen schl (vervanging vr de duur van de detachering) en wat anciënniteit betreft gelijkgesteld met 'dienstactiviteit'. Vr deze vacature met je vastbenemd zijn. Vr de aanstelling is testemming van de inrichtende macht van je schl vereist. Je nderwijswedde wrdt gewn drbetaald. Gedetacheerde leerkrachten hebben bvenp hun gewne ln recht p een extra detacheringsvergeding (bachelr: 319,27; master 456,09 brut/maand). HOE SOLLICITEREN? Stel een vertuigende, persnlijke mtivatiebrief en CV p. 1. Gebruik vr je CV het mdel p 2. Schrijf je mtivatiebrief p basis van vragen van het standaard-cv. Mail beide dcumenten naar t.e.m. 30 september De Vlaamse verheid wil de samenleving waarvr zij zich inzet z ged mgelijk weerspiegelen. Kandidaten wrden dan k geselecteerd p basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ngeacht geslacht, afkmst f handicap. Als je een handicap hebt, laat ns dat vraf weten. We zrgen ervr dat je in de best mgelijke mstandigheden kunt deelnemen aan de selecties. Vergeet niet m bvenaan je sllicitatiebrief het vacaturenummer te vermelden. Werk je al bij de Vlaamse verheid, dan stuur je samen met het ingevuld gestandaardiseerd cv k een kpie van je meest recente arbeidscntract mee. pagina 7 van 9

8 SELECTIEPROCEDURE De selectieprcedure bestaat uit 4 fases: Fase 1: 1 ste week van ktber 2015 (indicatieve timing) Screening van cv en selectie p basis van uitgebreide mtivering (eliminerend). Om een bjectieve vergelijking tussen alle kandidaten mgelijk te maken, zullen enkel sllicitaties via het pgelegde frmulier in aanmerking kmen. Fase 2: midden ktber 2015 (indicatieve timing) Verkennend gesprek Vrselectie (vanaf 8 kandidaten): case: Indien er na CV-selectie 8 f meer geldige kandidaturen zijn, kan een preselectie gerganiseerd wrden. De kandidaten kunnen een case vrgelegd krijgen waarin hun vaktechnische vaardigheden getetst wrden via een mndeling gesprek. Deze fase is eliminerend. Fase 3: 2 de helft ktber 2015 (indicatieve timing) Eliminerend assessment In dit assessment wrden de waardegebnden cmpetenties getest en de gedragscmpetenties getest. Fase 4: eind ktber 2015 (indicatieve timing) Sltgesprek Selectiegesprek met jury (met case), bestaande uit minimum 3 juryleden waarnder het betrkken afdelingshfd, andere afdelingshfden van het Departement Onderwijs en Vrming, en aangevuld met een expert inzake leermiddelen Tijdens het gesprek kmen vlgende elementen aan bd: visie p en inzicht in de functie, mtivatie en verwachtingen vr deze functie, inzetbaarheid in de functie en vaktechnische cmpetenties. Gewenste indiensttredingsdatum: 1 nvember 2015 (indicatieve timing) Deze selectieprcedure (generiek en functiespecifiek) verlpt via een bjectief wervingssysteem zals vermeld in deel III, hfdstuk 2 van het VPS en het slagen ervr kan later tegang geven tt het meedingen naar een statutaire bevrderingsfunctie. pagina 8 van 9

9 Feedback Je kan binnen de 3 maanden die vlgen p de kennisgeving van je resultaat feedback vragen:. Micheline Scheys, secretaris-generaal van het Departement Onderwijs en Vrming, Kning Albert II- laan 15 (lkaal 5B08) 1210 Brussel, telefnnummer MEER WETEN? Vr bijkmende infrmatie kan je cntact pnemen ver de inhud van de functie met: Melissa Lievens : (vanaf 10 augustus) f vr de selectieprcedure en arbeidsvrwaarden met het team Lpbaanbeheer: Christelle Van de Vijver tel Zulleyha Güler tel Laure Str tel pagina 9 van 9

Het Agentschap Voor Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in contractueel verband: 1 deskundige met een contract van bepaalde duur (6 maanden)

Het Agentschap Voor Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in contractueel verband: 1 deskundige met een contract van bepaalde duur (6 maanden) Het Agentschap Vr Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in cntractueel verband: 1 deskundige met een cntract van bepaalde duur (6 maanden) Vlaams ministerie van Onderwijs en Vrming Entiteit : Agentschap

Nadere informatie

COÖRDINATOR LEERLINGENVERVOER (V/M)

COÖRDINATOR LEERLINGENVERVOER (V/M) Het departement Onderwijs en Vrming werft aan in cntractueel dienstverband een COÖRDINATOR LEERLINGENVERVOER (V/M) Vlaams ministerie van Onderwijs en Vrming Entiteit Departement Onderwijs en Vrming Afdeling

Nadere informatie

Functiefamilie: Directie

Functiefamilie: Directie Bijlage 3 bij Regeling ntwikkelen, functineren en berdelen (Cmpetenties per functieprfiel) Functiefamilie: Directie Cmpetentie: Netwerken De mate waarin de persn relaties en/f samenwerkingsverbanden binnen

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie Functiebeschrijving: Directeur Cmmunicatie Functiefamilie Lager Kader Vr akkrd Naam leidinggevende Kristien Verbraeken Datum + handtekening Naam functiehuder Datum + Handtekening 1. Cntext van de functie

Nadere informatie

Het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) werft aan in contractueel dienstverband: JURIST(M/V)

Het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) werft aan in contractueel dienstverband: JURIST(M/V) Het Departement Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged (RWO) werft aan in cntractueel dienstverband: JURIST(M/V) Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Graad: Standplaats: Juridische dienstverlening

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3 FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN Niveau B1-B2-B3 Plaats in het rgangram De stafmedewerker persneelszaken rapprteert aan de secretaris en maakt deel uit van het managementteam. Je maakt

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL 1. Functietitel : FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL Vertegenwrdiger retail 2. Afdeling in de rganisatie : Sales departement unit retail 3. Psitinering binnen het bedrijf : De vertegenwrdiger

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel GEMEENTE WINGENE Het Gemeentebestuur van Wingene wenst ver te gaan tt het aanwerven van een vltijds Stafmedewerker HRM en Beleid (m/v) in statutair verband. Functie- en cmpetentieprfiel Functie-benaming

Nadere informatie

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een commissaris vastgoedtransacties (M/V)

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een commissaris vastgoedtransacties (M/V) functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zekt een cmmissaris vastgedtransacties

Nadere informatie

Je werkt als statutair ambtenaar in de graad van directeur of gelijkgesteld (rang A2) of een hogere rang binnen het agentschap Onroerend Erfgoed.

Je werkt als statutair ambtenaar in de graad van directeur of gelijkgesteld (rang A2) of een hogere rang binnen het agentschap Onroerend Erfgoed. SELECTIEREGLEMENT DIRECTEUR 3 directeurs afdeling Onderzek en Bescherming - Directeur nderzek buwkundig erfged - Directeur nderzek archelgie - Directeur nderzek landschap 2 directeurs afdeling Infrmatie

Nadere informatie

Justitieasssitent (M/V)

Justitieasssitent (M/V) MOD WVG afdeling Persneel Kning Albert II-laan 35 bus 30 1030 BRUSSEL T 02 553 31 52 F 02 553 34 77 persneel@wvg.vlaanderen.be FUNCTIEBESCHRIJVING ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Financieel beheerder, secretaris en bij uitbreiding het managementteam

Financieel beheerder, secretaris en bij uitbreiding het managementteam Functiebeschrijving Teamcach Financiën Functiegegevens Functiebenaming: Directie: Team: Lnschaal: Rapprteert aan: Teamcach Financiën Bedrijfsvering Team Financiën A1a-A3a Financieel beheerder, secretaris

Nadere informatie

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in contractueel verband

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in contractueel verband Het Agentschap vr Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in cntractueel verband 1 ADJUNCT VAN DE DIRECTEUR- JURIST (M/V) Vlaams ministerie van Onderwijs en Vrming Entiteit Agentschap vr Onderwijsdiensten,

Nadere informatie

BELEIDSMEDEWERKER ONROEREND ERFGOED (M/V)

BELEIDSMEDEWERKER ONROEREND ERFGOED (M/V) Het Departement Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged werft cntractueel aan: BELEIDSMEDEWERKER ONROEREND ERFGOED (M/V) Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Graad: Standplaats: Dienst Onrerend Erfgedbeleid

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Secretaris

Functie- en competentieprofiel Secretaris Functie- en cmpetentieprfiel Secretaris 1. Identificatiegegevens Functietitel Dienst Afdeling Secretaris MaT Niveau Graad 2. Psitinering in het rgangram Rapprteert aan/ krijgt leiding van Vrzitter Geeft

Nadere informatie

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers Intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: studiecach intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Samenvatting L4-Vlwassenennderwijs

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

BELEIDSTHEMABEHEERDER VERKEERSVEILIGHEID

BELEIDSTHEMABEHEERDER VERKEERSVEILIGHEID Het Departement Mbiliteit en Openbare Werken werft aan in cntractueel dienstverband met een cntract van nbepaalde duur: BELEIDSTHEMABEHEERDER VERKEERSVEILIGHEID Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Graad: Standplaats:

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Directeur woonzorg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Directeur woonzorg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau FUNCTIEBESCHRIJVING Functie: Directeur wnzrg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau Sciaal Huis Ostende functiebeschrijving Directeur wnzrg 2 BELEIDSMATIG WERKEN STRATEGISCH

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Projectleider - Expert

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Projectleider - Expert FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Prjectleider - Epert 1. CONTEXT VAN DE FUNCTIE BINNEN DE ORGANISATIE De Vlaamse ICT-vereniging is een ksten- en kennisdelende rganisatie, die strategische ICT-brugfuncties ter beschikking

Nadere informatie

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE Identificatiegegevens Functie: teamverantwrdelijke Niveau/rang: B 4-5 Plaats in het rgangram: departement maatschappelijke dienstverlening/ financiën/persneel/facility/

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Programma Manager

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Programma Manager FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Prgramma Manager 1. CONTEXT VAN DE FUNCTIE BINNEN DE ORGANISATIE De Vlaamse ICT-vereniging is een ksten- en kennisdelende rganisatie, die strategische ICT-brugfuncties ter beschikking

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Directeur FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Directeur 1. CONTEXT VAN DE FUNCTIE BINNEN DE ORGANISATIE De Vlaamse ICT-vereniging is een ksten- en kennisdelende rganisatie, die strategische ICT-brugfuncties ter beschikking

Nadere informatie

aan carine.callemin@ocmwkortrijk.be of OCMW Kortrijk, t.a.v. Carine Callemin, Budastraat 27 te 8500 Kortrijk

aan carine.callemin@ocmwkortrijk.be of OCMW Kortrijk, t.a.v. Carine Callemin, Budastraat 27 te 8500 Kortrijk SELECTIE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER OKTOBER - NOVEMBER 2013 VERLOOP VAN DE SELECTIEPROCEDURE 1. indienen van de kandidaturen tegen uiterlijk 11 ktber 2013 mtivatiebrief uitgebreid CV - afschrift diplma

Nadere informatie

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in contractueel verband

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in contractueel verband Het Agentschap vr Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in cntractueel verband 1 ADJUNCT VAN DE DIRECTEUR (M/V) Vlaams ministerie van Onderwijs en Vrming Entiteit Agentschap vr Onderwijsdiensten, Stafdienst

Nadere informatie

HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN. (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving

HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN. (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving 1.1.1. Benaming (+ dienst): Hfd Grndgebiedzaken 1.1.2. Plaats in het rganigram: Hij/zij werkt nder het rechtstreeks gezag van de Gemeentesecretaris

Nadere informatie

Oproep voor de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen voor de lokale overlegplatforms (LOP s)

Oproep voor de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen voor de lokale overlegplatforms (LOP s) Oprep vr de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen vr de lkale verlegplatfrms (LOP s) Situering In uitvering van artikel IV.3. 3. van het decreet betreffende gelijke nderwijskansen-i dd. 28.06.2002

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel. Communicatief en administratief medewerker CONTEXT VAN DE FUNCTIE

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel. Communicatief en administratief medewerker CONTEXT VAN DE FUNCTIE Kwaliteitscentrum vr Diagnstiek Kning Albert II-laan 35 bus 30 1030 Brussel Ondernemingsnummer 0548.718.607 FUNCTIEBESCHRIJVING Functietitel Cmmunicatief en administratief medewerker CONTEXT VAN DE FUNCTIE

Nadere informatie

Het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, roepnaam Ruimte Vlaanderen, is op zoek naar: JURIST M/V

Het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, roepnaam Ruimte Vlaanderen, is op zoek naar: JURIST M/V Het departement Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged, repnaam Ruimte Vlaanderen, is p zek naar: JURIST M/V Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Graad: Standplaats: Juridische en Beleidsntwikkeling

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Beroepsbrandweer Officier - onderluitenant

Functie- en competentieprofiel Beroepsbrandweer Officier - onderluitenant Functie- en cmpetentieprfiel Berepsbrandweer Officier - nderluitenant 1. Identificatiegegevens Functietitel Cluster Dienst Niveau Graad Berepsbrandweer Officier Onderluitenant Brandweerkrps Officier Onderluitenant

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK ZORGONDERSTEUNENDE EENHEDEN Plaats

Nadere informatie

De afdeling Horizontaal Beleid van het departement Onderwijs en Vorming werft aan in contractueel dienstverband ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNER (M/V),

De afdeling Horizontaal Beleid van het departement Onderwijs en Vorming werft aan in contractueel dienstverband ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNER (M/V), De afdeling Hrizntaal Beleid van het departement Onderwijs en Vrming werft aan in cntractueel dienstverband ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNER (M/V), Vlaams ministerie van Onderwijs en Vrming Departement Onderwijs

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backoffice

FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backoffice FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backffice Identificatiegegevens Functie: administratief medewerker Functietitel: administratief medewerker backffice Niveau/rang: administratief medewerker

Nadere informatie

KERNFUNCTIE. 1. Functie-informatie. Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscores: 45445 45545 44 45 Somscore: 62

KERNFUNCTIE. 1. Functie-informatie. Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscores: 45445 45545 44 45 Somscore: 62 KERNFUNCTIE 1. Functie-infrmatie Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscres: 45445 45545 44 45 Smscre: 62 2. Omgeving De werkzaamheden wrden verricht binnen de bestuurlijke

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Functiefamilie Niveau Graad Cördinatr Hulpverlening Afdeling Sciaal en Vrije Tijd Cördinatr A A1a-A3a 2. Psitinering in

Nadere informatie

1 BEGROTINGSRAADGEVER (M/V)

1 BEGROTINGSRAADGEVER (M/V) Het Departement Financiën en Begrting werft in cntractueel dienstverband aan: 1 BEGROTINGSRAADGEVER (M/V) WIJ ZIJN het Vlaams ministerie Financiën en Begrting, het financiële hart van de Vlaamse verheid.

Nadere informatie

TECHNISCH RAADGEVER COÖRDINATOR TECHNISCHE KEURING

TECHNISCH RAADGEVER COÖRDINATOR TECHNISCHE KEURING Het Departement Mbiliteit en Openbare Werken werft aan in cntractueel dienstverband (cntract nbepaalde duur): TECHNISCH RAADGEVER COÖRDINATOR TECHNISCHE KEURING Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Graad: Standplaats:

Nadere informatie

EXPERT KENNISBEHEER (M/V)

EXPERT KENNISBEHEER (M/V) Het Departement Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged (RWO) werft aan in cntractueel dienstverband vr een peride van 2,5 jaar: EXPERT KENNISBEHEER (M/V) Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Standplaats:

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER

FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER Identificatiegegevens Functie: administratief medewerker Functietitel: nthaalmedewerker Niveau/rang: administratief medewerker C 1-3 Plaats in het rgangram: de nthaalmedewerkers

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING CENTRUMLEIDER DIENSTENCENTRA EN BUURTCENTRA

FUNCTIEBESCHRIJVING CENTRUMLEIDER DIENSTENCENTRA EN BUURTCENTRA FUNCTIEBESCHRIJVING CENTRUMLEIDER DIENSTENCENTRA EN BUURTCENTRA Identificatiegegevens Functie: centrumleider Niveau/rang: B 1-3 Plaats in het rgangram: departement maatschappelijke dienstverlening Aard

Nadere informatie

Checklist competenties voor onderwijsprofessionals

Checklist competenties voor onderwijsprofessionals Checklist cmpetenties vr nderwijsprfessinals Wijbe Duma Checklist De cmpetenties Visiegestuurd werken Opbrengstgericht werken -Samenwerken Effectief Overleggen - Planmatig werken kmen uit het assessment

Nadere informatie

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde Niveau D Functiebeschrijving Geschld arbeider / Erfgedbewaker (m/v) Raversyde I. Functiebenaming Geschld arbeider erfgedbewaker Functiefamilie 11 : tezichtsfuncties II. Plaats in de rganisatie Je wrdt

Nadere informatie

Informatiefiche Directeur kinderopvang

Informatiefiche Directeur kinderopvang Infrmatiefiche Directeur kinderpvang 1. Situering van de functie en psitinering in het rgangram Afdeling Dienst: Niveau en graad: Leiding krijgen van: Leiding geven aan: Kinderpvang A1-A3 OCMW-secretaris

Nadere informatie

Aanwervingsexamen voor de functie van archivaris

Aanwervingsexamen voor de functie van archivaris per/infdhmww/19.12.2013 Aanwervingsexamen vr de functie van archivaris Persneelsdienst Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 12 19 F 056 62 12 23 vacatures@waregem.be www.waregem.be Openingstijden Vrmiddag:

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Architect - Expert

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Architect - Expert FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Architect - Epert 1. CONTEXT VAN DE FUNCTIE BINNEN DE ORGANISATIE De Vlaamse ICT-vereniging is een ksten- en kennisdelende rganisatie, die strategische ICT-brugfuncties ter beschikking

Nadere informatie

TEAMCOÖRDINATOR FINANCIËN EN BEGROTING (M/V)

TEAMCOÖRDINATOR FINANCIËN EN BEGROTING (M/V) Het Eigen Vermgen van het Instituut vr Natuur- en Bsnderzek (EVINBO) werft aan in cntractueel dienstverband: TEAMCOÖRDINATOR FINANCIËN EN BEGROTING (M/V) Beleidsdmein: Leefmilieu Natuur en Energie (LNE)

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Taakmschrijving Administratief medewerker 1. Functie-infrmatie 1.1 Functietitel Administratief medewerker 1.2 Lnniveau C1-C3 1.3 Diplmavereisten Huder zijn van een diplma van het secundair nderwijs f daarmee

Nadere informatie

VACATURE PROJECTCOÖRDINATOR SPEERPUNT TAAL

VACATURE PROJECTCOÖRDINATOR SPEERPUNT TAAL Persneel 2 juli 2014 POV-140702-DOC-PWE Budewijnlaan 20-21, 1000 Brussel VACATURE PROJECTCOÖRDINATOR SPEERPUNT TAAL Prvinciaal Onderwijs Vlaanderen is de nderwijskepel vr het prvinciaal nderwijs in Vlaanderen.

Nadere informatie

Medewerker secretariaat afgevaardigd bestuurder

Medewerker secretariaat afgevaardigd bestuurder Vacature Het GO! nderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is een Vlaamse penbare instelling belast met de rganisatie van het nderwijs van de Vlaamse verheid en streeft naar maximale, gelijke nderwijskansen.

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Begeleid(st)er BKO

Functie- en competentieprofiel Begeleid(st)er BKO 1. Identificatiegegevens Functie- en cmpetentieprfiel Begeleid(st)er BKO Functietitel Afdeling - Dienst Niveau Graad Begeleid(st)er BKO OCMW- Buitenschlse Kinderpvang D D1-D3 2. Psitinering in het rgangram

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

VACATURE ADJUNCT-DIRECTEUR SINT-JOZEFSINSTITUUT-COLLEGE

VACATURE ADJUNCT-DIRECTEUR SINT-JOZEFSINSTITUUT-COLLEGE 27 jan 2015 VACATURE ADJUNCT-DIRECTEUR SINT-JOZEFSINSTITUUT-COLLEGE Taakmschrijving De adjunct-directeur (m./v.) maakt deel uit van het directieteam van de schlengrep Sint-Rembert en van de schlengemeenschap

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Functiefamilie Niveau Graad Deskundige Omgeving Grndgebiedzaken - Dienst Ruimte Experten B B1-B3 2. Psitinering in het

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Maatschappelijk werker

Functie- en competentieprofiel Maatschappelijk werker Functie- en cmpetentieprfiel Maatschappelijk werker 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Niveau Graad Maatschappelijk werker Sciale dienst B B1-B3 2. Psitinering in het rgangram Rapprteert

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Organisatie: Bevragingsperide: Rapprtdatum: ttaal 25/11/2014-24/12/2014 27/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Graduaat Maatschappelijk werk Sciaal aggische vaardigheden Bc5 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte ttale n.v.t. studiebelasting 50 (in uren) 1 Mgelijkheid

Nadere informatie

Stafmedewerker ICT. 1. Identificatiegegevens. Onthaal & informatie. Niveau. 2. Positionering in het organogram. Geeft leiding aan

Stafmedewerker ICT. 1. Identificatiegegevens. Onthaal & informatie. Niveau. 2. Positionering in het organogram. Geeft leiding aan Stafmedewerker ICT 1. Identificatiegegevens Functietitel Dienst Afdeling Niveau Graad Stafmedewerker ICT Onthaal & infrmatie Algemene zaken B B1-B3 2. Psitinering in het rgangram Geeft leiding aan Rapprteert

Nadere informatie

functieprofiel vrijetijdsconsulent September 2014 Markt 1 2450 Meerhout T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E info@meerhout.be www.meerhout.

functieprofiel vrijetijdsconsulent September 2014 Markt 1 2450 Meerhout T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E info@meerhout.be www.meerhout. functieprfiel vrijetijdscnsulent fcus jeugd, seniren en ntwikkelingssamenwerking September 2014 Markt 1 2450 Meerhut T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E inf@meerhut.be www.meerhut.be p. 2 van 11 1 Cntextinfrmatie

Nadere informatie

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE Identificatiegegevens Functie: teamverantwrdelijke Niveau/rang: B 4-5 Plaats in het rgangram: departement maatschappelijke dienstverlening/ financiën/persneel/facility/

Nadere informatie

Bestuursdirecteur strategie & ontwikkeling (m/v) Griffie

Bestuursdirecteur strategie & ontwikkeling (m/v) Griffie NIVEAU A Functiebeschrijving A I. Functiebenaming Bestuursdirecteur strategie & ntwikkeling (m/v) Griffie Bestuursdirecteur Strategie & Ontwikkeling (mandaat) Functiefamilie 1: strategisch leidinggevenden

Nadere informatie

Functieprofiel Bibliothecaris

Functieprofiel Bibliothecaris Functieprfiel Biblithecaris Juni 2014 Markt 1 2450 Meerhut T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E inf@meerhut.be www.meerhut.be 1. Cntextinfrmatie 1.1 Situering Meerhut Meerhut is een landelijke gemeente in de

Nadere informatie

Informatiefiche Verantwoordelijke animatie

Informatiefiche Verantwoordelijke animatie Infrmatiefiche Verantwrdelijke animatie 1. Situering van de functie en psitinering in het rgangram Afdeling Dienst: Niveau en graad: Leiding krijgen van: Leiding geven aan: Wnzrgcentrum B1-B3 Directeur

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Functiefamilie Niveau Graad Expert Zrg Afdeling Onthaal en Dienstverlening Experten B B1 B3 2. Psitinering in het rgangram

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Neutrale vacatureberichten Infofiche. Meer werkzoekenden uit de kansengroepen bereiken

Neutrale vacatureberichten Infofiche. Meer werkzoekenden uit de kansengroepen bereiken Neutrale vacatureberichten Inffiche Meer werkzekenden uit de kansengrepen bereiken Dienst Diversiteitsbeleid Agentschap Overheidspersneel, Vlaamse verheid Budewijnlaan 30 bus 50-1000 Brussel diversiteitsbeleid@vlaanderen.be

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Van harte welkm Training Meten met! Casper van der Mst Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Prfessinele rganisatie Meten Analyseren Plannen Verbeteren Reviews

Nadere informatie

BELEIDSMEDEWERKER COÖRDINATOR ADR

BELEIDSMEDEWERKER COÖRDINATOR ADR Het Departement Mbiliteit en Openbare Werken werft aan in cntractueel dienstverband (cntract nbepaalde duur): BELEIDSMEDEWERKER COÖRDINATOR ADR Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Graad: Standplaats: Vlaams

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Entiteit: Bevragingsperide: Rapprtdatum: Vrbeeld 25/11/2014-24/12/2014 23/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de bttm-up

Nadere informatie

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting MatchWinners Rermnd jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting Matchwinners Rermnd 1. Intr Sinds 2009 biedt

Nadere informatie

(GEBREVETTEERD VERPLEEGKUNDIGE A2)

(GEBREVETTEERD VERPLEEGKUNDIGE A2) OPENSTAANDE FUNCTIE: GEGRADUEERD VERPLEEGKUNDIGE HBO5 (GEBREVETTEERD VERPLEEGKUNDIGE A2) Titel 1. Aanwervingsvrwaarden. A. Algemene telatingsvrwaarden: Om tegelaten te kunnen wrden tt de betrekking van

Nadere informatie

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken.

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Ondersteuning gericht p kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van persnen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Bea Maes KU Leuven Een veld in beweging Vlwaardig burgerschap

Nadere informatie

REDACTEUR (M/V) Meer informatie hierover kan je terugvinden op www.onderwijs.vlaanderen.be/departementonderwijs-en-vorming.

REDACTEUR (M/V) Meer informatie hierover kan je terugvinden op www.onderwijs.vlaanderen.be/departementonderwijs-en-vorming. De afdeling Informatie en Communicatie van het Departement Onderwijs en Vorming zoekt voor het redactieteam, gedurende een periode van 1 jaar, een contractueel REDACTEUR (M/V) Afdeling Niveau Graad Standplaats

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

Mobiliteitsexpert. Functiebeschrijving: Functiegegevens. Doel van de functie. Verantwoordelijkheden. Team Planning en Openbaar Domein

Mobiliteitsexpert. Functiebeschrijving: Functiegegevens. Doel van de functie. Verantwoordelijkheden. Team Planning en Openbaar Domein Functiebeschrijving: Mbiliteitsexpert Functiegegevens Functiebenaming: Team: Lnschaal: Mbiliteitsexpert Team Planning en Openbaar Dmein A1a-A3a Del van de functie Als mbiliteitsexpert sta je mee in vr

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

Eindtekst goedgekeurd door de Raad van Beheer van 11 september 2007

Eindtekst goedgekeurd door de Raad van Beheer van 11 september 2007 Vereniging van OCMW s - Kerkstraat 1, 3910 Neerpelt T 011/80 16 67 - F 011/80 18 29 - E inf@welzijnsregi.be Missie en Visie Welzijnsregi Nrd-Limburg Eindtekst gedgekeurd dr de Raad van Beheer van 11 september

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel. Departementshoofden/strategisch leidinggevenden/mat leden

Functie- en competentieprofiel. Departementshoofden/strategisch leidinggevenden/mat leden Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel GEMEENTESECRETARIS Afdeling Dienst Functiefamilie Departementshfden/strategisch leidinggevenden/mat leden Niveau Graad Decretale graad

Nadere informatie

De vacature is geen vervanging maar een innoverend project. Voorwaarden

De vacature is geen vervanging maar een innoverend project. Voorwaarden V.Z.W. Opveding en Onderwijs crresp. adres B. Vandenbgaerdelaan 53 8870 Izegem Tel.: 0486/843766 Ond. Nr.: 04 147 464 62 vrzitter@pvedingennderwijs. be Het schlbestuur Opveding en Onderwijs zekt vr haar

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Competentieprofiel hoofdbegeleid(st)er dagcentrum

Competentieprofiel hoofdbegeleid(st)er dagcentrum Cmpetentieprfiel hfdbegeleid(st)er dagcentrum 1. Hfddel en plaats van de functie Onder supervisie van de cördinatie/directie van het dagcentrum de dagelijkse dienstverlening naar nze gebruiker(s) binnen

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Hoofdverpleegkundige voor onze zorgafdeling - voltijds

Hoofdverpleegkundige voor onze zorgafdeling - voltijds Infrmatiebrchure Hfdverpleegkundige vr nze zrgafdeling - vltijds Wnzrgcentrum Ons wnzrgcentrum biedt vr 90 bewners een hartelijke en kwaliteitsvlle thuis in een mie grene en rustige mgeving. We beschikken

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERANTWOORDELIJKE KINDEROPVANG

FUNCTIEBESCHRIJVING VERANTWOORDELIJKE KINDEROPVANG FUNCTIEBESCHRIJVING VERANTWOORDELIJKE KINDEROPVANG Identificatiegegevens Functie: verantwrdelijke kinderpvang Niveau/rang: B 1-3 Plaats in het rgangram: directie welzijn - wnen en zrg - kinderpvang Aard

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER SOCIALE DIENST

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER SOCIALE DIENST FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER SOCIALE DIENST Identificatiegegevens Functie: maatschappelijk werker Niveau/rang: B 1-3 Plaats in het rgangram: departement maatschappelijke dienstverlening Aard

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING BRUGFIGUUR FLANKEREND ONDERWIJS

FUNCTIEBESCHRIJVING BRUGFIGUUR FLANKEREND ONDERWIJS FUNCTIEBESCHRIJVING BRUGFIGUUR FLANKEREND ONDERWIJS Identificatiegegevens Functie: brugfiguur flankerend nderwijs Niveau/rang: deskundige B 1-3 Plaats in het rgangram: directie Welzijn Aard van de functie:

Nadere informatie

DISPATCHER-ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (C1-C3 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) AANWERVING

DISPATCHER-ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (C1-C3 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) AANWERVING DISPATCHER-ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (C1-C3 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) AANWERVING De Hulpverleningszne Ost staat vr de samensmelting van de brandweer- en ambulancediensten van de gemeenten Berlare,

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Tracé Brussel beheert de drie werkwinkels in het Brussels hoofdstedelijk gewest. De Brusselse Werkwinkels

Tracé Brussel beheert de drie werkwinkels in het Brussels hoofdstedelijk gewest. De Brusselse Werkwinkels BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Opdrachten in het kader van het gekruist beleid nderwijs - pleiding - arbeidsmarkt Initiatiefnemer: Tracé Brussel vzw Prjectmschrijving Tracé Brussel beheert

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Nvember 2014 Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Vrijwilligerswerk: brandend actueel In een veranderende maatschappij die een ecnmische crisis drmaakt,

Nadere informatie

De vzw EPOS van het departement Onderwijs en Vorming werft aan een contractueel TEAMLEIDER EUROPESE EN VLAAMSE FONDSEN

De vzw EPOS van het departement Onderwijs en Vorming werft aan een contractueel TEAMLEIDER EUROPESE EN VLAAMSE FONDSEN www.nderwijs.vlaanderen.be De vzw EPOS van het departement Onderwijs en Vrming werft aan een cntractueel TEAMLEIDER EUROPESE EN VLAAMSE FONDSEN Vlaams ministerie van Onderwijs en Vrming Departement Onderwijs

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie