Aanvraagformulier Lidmaatschap CLC-VECTA 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraagformulier Lidmaatschap CLC-VECTA 2010"

Transcriptie

1 Aanvraagformulier Lidmaatschap CLC-VECTA Bedrijfsgegevens Naam bedrijf Bezoekadres Provincie Postadres Indien afwijkend Factuuradres Telefoon Fax algemeen Internet Ingangsdatum bedrijfsactiviteiten Bedrijfsvorm Maakt uw onderneming deel uit van een groep bedrijven (of heeft u filialen)? Zo ja, geef kort de structuur van de gehele organisatie weer Eigenaar (s.v.p. kopie identiteitsbewijs bijvoegen) Is de eigenaar betrokken bij andere ondernemingen? Zo ja, welke? Directeur (indien anders dan eigenaar) : JA / NEE (s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is) : JA / NEE (s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is) Bankrelatie Bankrekeningnummer Inschrijfnummer Kamer van Koophandel (s.v.p. recent uittreksel bijvoegen) Pagina 1

2 Omzetbelasting-nummer VAR aanwezig? (indien van toepassing, s.v.p. kopie bijvoegen) : JA / NEE (s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is) Inhoudingsplichtigenverklaring-nummer (indien van toepassing, s.v.p. kopie bijvoegen) Loonbelasting-nummer (indien van toepassing) Arbodienst (indien van toepassing) Arbeidsbemiddelingsvergunningnummer In aanvraag onder dossiernummer (indien van toepassing) 2. Gegevens hoofdcontactpersoon Eerste aanspreekpunt voor CLC-VECTA. Persoon die alle eerstelijns informatie ontvangt en (indien van toepassing) stemgerechtigd is namens het lid. Naam + voorletter(s) : m / v* Voornaam Telefoon direct Mobiel direct Functie *S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is. 3. Bedrijfsactiviteiten De sector waarin het bedrijf actief is (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is ; meerdere antwoorden mogelijk) Beurzen Congressen & Vergaderen Evenementen Entertainment Incentives Korte omschrijving bedrijfsactiviteiten: Pagina 2

3 Activiteiten (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is; meerdere antwoorden mogelijk) Vermelding op website CLC-VECTA (s.v.p. één hoofdactiviteit aankruisen) (Artiesten)-boekingen, bemiddeling Beursgebouw Beursorganisator Catering Concept, ontwerp, projectmanagement (Congres)hotel/logies verstrekkende accommodatie Congres-/vergadercentrum Consultancy Cursus, opleiding, training Destination Management Company (DMC) Evenementen organisator Full service (standbouw) Groenvoorziening Hostess/personeel Impresariaat c.q. artiestenmanagement Incentives, reizen, verblijfsrecreatie Local / Regional Convention Bureau Meubilair, tapijt, stoffen Onderzoek Presentatiesystemen Professional Congress Organiser (PCO) Registratie Reizen (Stand)productie Techniek Transport, logistiek Anders, namelijk Heeft u artiesten en/of musici onder exclusief contract? JA / NEE (s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is) Zo, ja voor welke activiteiten: Boekingsmanagement Zakelijke dienstverlening Gecombineerde activiteiten (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is) Geschiedenis en ontwikkeling bedrijf Schets in het kort de geschiedenis en ontwikkeling van de onderneming. Pagina 3

4 Ondernemersverleden Heeft u eerder in de branche gewerkt? Zo ja, in welke functie en waar? : JA / NEE (s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is) Heeft u eerder andere bedrijven gehad? : JA / NEE (s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is) Zo ja, welke en waar? Personeelsomvang in huidige situatie (s.v.p. aantallen invullen) personeelsleden in vaste volledige dienstbetrekking personeelsleden in vaste deeltijd dienstbetrekking overeenkomsten met freelancers Marktbenadering Hoe benadert u de markt? (s.v.p. waar mogelijk voorbeelden van brochures, advertenties, etc. bijvoegen) Live Communication Beurzen Congressen & Vergaderen Evenementen Entertainment Incentives Netwerken Direct marketing: telefonische verkoop, mailingen Reclame: eigen drukwerk, eigen site op internet Adverteren: print, radio / tv, internet, buitenreclame Sponsoring PR: voorlichting, artikelen in vakbladen, eigen nieuwsbrief Anders, namelijk 4. Financiën Heeft u een Bedrijfsaanprakelijkheidsverzekering? JA / NEE (s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is) Verzekerd bedrag Polisnummer aansprakelijkheidsverzekering (s.v.p. kopie polis bijvoegen) Premie voor het lopend jaar reeds betaald? JA / NEE (s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is) Financiële administratie Verzorgt de onderneming zelf de administratie? JA / NEE (s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is) Zo ja, contactpersoon financiële administratie Telefoonnummer adres Zo nee, welk kantoor verzorgt administratie Contactpersoon Telefoonnummer adres Pagina 4

5 5. Gegevens lidmaatschap Zie Toelichting lidmaatschap & contributie CLC-VECTA 2010 voor nadere informatie over de diverse lidmaatschapsvormen en de bijbehorende contributiebedragen. Lidmaatschap Lid CLC-VECTA ( 1.350) incl. toegang tot Algemene Ledenvergadering(en) & Nieuwjaarsbijeenkomst en 4 entreekaarten voor evenementen naar keuze Pakket van 4 entreekaarten voor evenementen naar keuze ( 200), aantal: (s.v.p. gewenste aantal pakketten invullen) Ketenlidmaatschap Hoofdlid Lid CLC-VECTA ( 1.350) incl. toegang tot Algemene Ledenvergadering(en) & Nieuwjaarsbijeenkomst en 4 entreekaarten voor evenementen naar keuze Pakket van 4 entreekaarten voor evenementen naar keuze ( 200), aantal: (s.v.p. gewenste aantal pakketten invullen) Ketenleden incl. toegang tot Algemene Ledenvergadering(en) & Nieuwjaarsbijeenkomst 2 e lid ( 1.150) 3 e t/m 5 e lid ( 1.050) 6 e t/m 10 e lid ( 950) 11 e t/m 15 e lid ( 850) > 16 leden ( 750) Totaal aantal aan te melden ketenleden: Per ketenlid contactgegevens toevoegen aan het aanvraagformulier met bijlage A Contactgegevens ketenleden. Lidmaatschap Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP) ZZP lid CLC-VECTA ( 1.150) incl. toegang tot Algemene Ledenvergadering(en) & Nieuwjaarsbijeenkomst Losse entreebewijzen voor overige bijeenkomsten kosten voor ZZP lid 50 Pagina 5

6 Geassocieerd lidmaatschap Geassocieerd lid CLC-VECTA ( 1.150) incl. toegang tot Algemene Ledenvergadering(en) & Nieuwjaarsbijeenkomst Losse entreebewijzen voor overige bijeenkomsten kosten voor geassocieerd lid Deelname platforms (S.v.p. aankruisen aan welke platforms deelname gewenst is binnen CLC-VECTA; meerdere platforms mogelijk) Platform Beurzen Platform Congressen & Vergaderen Platform Evenementen Platform Entertainment Platform Incentives 7. Motivatie Wat zijn uw belangrijkste motieven om lid van CLC-VECTA te willen worden? Bent u geïnteresseerd om als lid actief deel te nemen binnen het bestuur, een commissie of een werkgroep van CLC-VECTA? Ja Ja, maar afhankelijk van Nee Nog niet, maar mogelijk op termijn 8. Ondertekening Ondergetekende verklaart bevoegd te zijn tot ondertekening, dat het aanvraagformulier juist en volledig is ingevuld en dat alle gewenste bijlagen (indien van toepassing) zijn toegevoegd; - Kopie geldig identiteitsbewijs - Kopie VAR (indien aanwezig) - Recent uittreksel Kamer van Koophandel - Kopie van de inhoudingsplichtigenverklaring (indien noodzakelijkerwijs aanwezig) Pagina 6

7 - Kopie polis bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering - Exemplaren van het promotiemateriaal - Prijslijst van eventuele exclusieve producten, acts of producties Door ondertekening verplicht ondergetekende zich te houden aan de statuten en het huishoudelijk reglement van CLC-VECTA, welke op te vragen zijn bij het CLC-VECTA bureau. Naam (tekenbevoegd persoon) Datum Handtekening Wij verzoeken u dit formulier, alsmede alle gewenste bijlagen (welke op uw aanmelding van toepassing zijn), te sturen naar: CLC-VECTA, De Corridor 10F, 3621 ZB BREUKELEN of te faxen naar Nb. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Bijlage A: Contactgegevens ketenleden (indien van toepassing) Pagina 7

8 Bijlage A: Contactgegevens ketenleden Onderstaande gegevens s.v.p. per ketenlid volledig in te vullen. Naam bedrijf Bezoekadres Provincie Postadres Telefoon Fax algemeen Internet Contactpersoon Naam + voorletter(s) : m / v* Voornaam Telefoon direct Mobiel direct Functie *S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is. Pakket van 4 entreekaarten voor evenementen naar keuze ( 200), aantal: (s.v.p. gewenste aantal pakketten invullen) Pagina 8

Aanvraagformulier. 1. De organisatie. 1.1. Contactgegevens organisatie. Naam van de organisatie: Postadres: Postcode: Plaats: Bezoekadres: Postcode:

Aanvraagformulier. 1. De organisatie. 1.1. Contactgegevens organisatie. Naam van de organisatie: Postadres: Postcode: Plaats: Bezoekadres: Postcode: Aanvraagformulier In dit formulier stellen wij u vragen over: 1. Uw organisatie 2. Het project waarvoor u een aanvraag indient 3. De financiering van het project 4. Overige zaken 1. De organisatie 1.1.

Nadere informatie

Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616

Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616 Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616 Geldigheidsduur inschrijving: 1 jaar ZOEKOPDRACHT t.b.v. het huren van woonruimte 1. AANVRAGER Naam en voornamen : Postcode + woonplaats : Telefoonnummer

Nadere informatie

Aanvraagformulier contractovername voor zakelijke klanten

Aanvraagformulier contractovername voor zakelijke klanten Referentienummer Ref. nr.: 1022639 Reden contractovername Wat is de reden van de contractovername? Bedrijf neemt producten/diensten over van privé persoon Huidige contractant Contactgegevens (Bedrijfs)naam

Nadere informatie

Offerte- aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Octrooibureaus

Offerte- aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Octrooibureaus Offerte- aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Octrooibureaus > U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl 088 38 38 000 Het door de verzekeringnemer en/of verzekerde volledig

Nadere informatie

1. ALGEMEEN - GEGEVENS VAN DE ONDERNEMING. Postbus : Postcode:.. Postcode : Woonplaats:.. Contactpersoon. Telefoonnummer.

1. ALGEMEEN - GEGEVENS VAN DE ONDERNEMING. Postbus : Postcode:.. Postcode : Woonplaats:.. Contactpersoon. Telefoonnummer. AANVRAAGFORMULIER voor een verzoek tot vrijstelling van de verplichting tot deelname aan de pensioenregeling van Pensioenfonds Horeca & Catering (PH&C), ontheffing van de SOHOR-CAO en/of Fonds-CAO S.v.p.

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 2, Paragraaf 2.1 Friestalige literatuur

Aanvraagformulier. Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 2, Paragraaf 2.1 Friestalige literatuur Aanvraagformulier Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Mw. M. Greydanus Provincie Fryslân, Afdeling

Nadere informatie

Aanvraagformulier contractovername consumenten

Aanvraagformulier contractovername consumenten Aanvraagformulier contractovername consumenten Aansluitadres 1. Wat is het adres van de over te nemen aansluitingen(en)? Huidige contractant 2. Wie is de huidige contractant? Naam en voorletters Geboortedatum

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ICT

AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ICT AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ICT Voor het verkrijgen van een offerte is het van belang dat het formulier volledig wordt ingevuld. Het aanvraagformulier dient getekend en gedateerd

Nadere informatie

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden over producten en diensten.

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden over producten en diensten. In te vullen door Meeùs Relatie Polisnr. Mij. nr. Aanvraagformulier ZZP-pakket werkend met gereedschap Inc. code Prod. nr. Subag./Coll. nr. Behandelaar Fish controle Dit pakket is uitsluitend bestemd voor

Nadere informatie

Aanvraag/wijziging Woonhuis- en inboedelverzekering

Aanvraag/wijziging Woonhuis- en inboedelverzekering Aanvraag/wijziging Woonhuis- en inboedelverzekering S.v.p. met blokletters invullen, alle vragen volledig beantwoorden en aankruisen hetgeen van toepassing is. Aanvrager/verzekeringnemer Naam en voorletters

Nadere informatie

Domeinregistratie EuroNet Domeinnaam-overeenkomst formulier A GP001-19EUDEF001 DOMAIN/AANVR/A

Domeinregistratie EuroNet Domeinnaam-overeenkomst formulier A GP001-19EUDEF001 DOMAIN/AANVR/A Domeinregistratie EuroNet Domeinnaam-overeenkomst formulier A GP001-19EUDEF001 DOMAIN/AANVR/A Let op! Lees eerst de toelichting door. Vul in ieder geval alle verplichte velden (gemarkeerd met *) in, bij

Nadere informatie

Meldingsformulier arbeidsongeschiktheid

Meldingsformulier arbeidsongeschiktheid Meldingsformulier arbeidsongeschiktheid 1 Verzekerde 1 Voorletter(s) Geboortedatum Burgerlijke staat Alleenstaand Ongehuwd samenwonend Gehuwd Geregistreerd partner Burgerservicenummer Telefoon zakelijk

Nadere informatie

Factuuradres Telefoonnummer Factuurkenmerk

Factuuradres Telefoonnummer Factuurkenmerk 1 Contract Business Voice met korting over al het telefonieverkeer exclusief service nummers Aanvraag 1 Voor welk(e) hoofdtelefoonnummer(s) met onderliggende (msn)-nummers (tevens contractant) op het aansluitadres

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekering of een van de aanvullende verzekeringen aan te vragen. U wilt onze tandartsverzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in

Nadere informatie

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel)

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer De Goudse Zorg Polis Collectief aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer 001 5449(nov2014)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER OZP-PAKKETPOLIS ONDERHOUDNL

AANVRAAGFORMULIER OZP-PAKKETPOLIS ONDERHOUDNL AANVRAAGFORMULIER OZP-PAKKETPOLIS ONDERHOUDNL deze aanvraag betreft : een nieuw af te sluiten verzekering AANVRAGER/VERZEKERINGNEMER (dat is degene wiens risico wordt verzekerd) rechtsvorm : eenmanszaak

Nadere informatie

Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie

Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie Datum aanvraag Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een verzoek indienen bij de Minister van Veiligheid en Justitie om een ontheffing

Nadere informatie

FRANCHISE Applicatie Formulier

FRANCHISE Applicatie Formulier FRANCHISE Applicatie Formulier Noot: het invullen van dit formulier leidt tot geen enkele verplichting van de zijde van de kandidaat noch verplicht dit de franchisegever tot het verkopen van een franchise

Nadere informatie

Graag ontvangen wij het formulier volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlage(n), retour.

Graag ontvangen wij het formulier volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlage(n), retour. INSCHRIJFFORMULIER Geachte heer, mevrouw, Bijgaand het inschrijfformulier. Graag ontvangen wij het formulier volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlage(n), retour.

Nadere informatie

Aansluiten bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Aansluiten bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Waarom dit formulier? Met dit formulier geeft u aan dat u uw organisatie wil aansluiten bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Wij beoordelen op basis van dit formulier en andere beschikbare informatie

Nadere informatie

Aanvraag voor acceptatie van MasterCard en Visa via internet

Aanvraag voor acceptatie van MasterCard en Visa via internet Aanvraag voor acceptatie van MasterCard en Visa via internet PaySquare BV Merchant Services, e-commerce T. (030) 283 68 26 PaySquare is een belangrijke dienstverlener en adviseur op het gebied van betalingsverkeer

Nadere informatie

HANDLEIDING VOLMACHTEN ANBO. Bijzondere volmachten & Bankvolmachten

HANDLEIDING VOLMACHTEN ANBO. Bijzondere volmachten & Bankvolmachten HANDLEIDING VOLMACHTEN ANBO Bijzondere volmachten & Bankvolmachten 1 Inhoudsopgave Handleiding Volmachten 1. Inleiding in bijzondere volmachten (pag. 3 8) 1.1 Wat is een bijzondere volmacht regio s? (pag.

Nadere informatie

Vragen? Kijk op www.kvk.nl of bel de Kamer van Koophandel als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier.

Vragen? Kijk op www.kvk.nl of bel de Kamer van Koophandel als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier. 18 Aanvulling op andere handelsregisterformulieren print wis Waarom dit formulier? Dit formulier gebruikt u wanneer de inschrijvings- of wijzigingsformulieren onvoldoende ruimte bieden om de gevraagde

Nadere informatie

Aanvraagformulier lening

Aanvraagformulier lening Aanvraagformulier lening Waarom dit formulier? Met dit formulier kun je een aanvraag indienen voor een lening bij Cultuur+Ondernemen van minimaal 1.000 tot maximaal 40.000. Kom ik je aanmerking voor een

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 2, Paragraaf 2.2 Vertalen van literatuur

Aanvraagformulier. Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 2, Paragraaf 2.2 Vertalen van literatuur Aanvraagformulier Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Mw. M. Greydanus Provincie Fryslân, Afdeling

Nadere informatie

Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers. Aanvraagformulier Versie 5.0

Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers. Aanvraagformulier Versie 5.0 Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers 1/22 Aanvraagformulier Versie 5.0 Met dit formulier kan een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas

Nadere informatie

Inschrijfformulier Huurwoningen

Inschrijfformulier Huurwoningen Inschrijfformulier Huurwoningen Waar kunt u huren? Oudstraat in te IJsselstein. Indicatie Inkomen Eenverdiener : 4 x de kale huurprijs bruto per maand Tweeverdieners : 6 x de kale huurprijs bruto per maand

Nadere informatie

Aanvraagformulier zorgverzekering

Aanvraagformulier zorgverzekering Aanvraagformulier zorgverzekering Zorgverzekeraar VGZ voor de basisverzekering en/of aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen Op de IAK Zorgverzekering en de aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR INSTANDHOUDINGSSUBSIDIE GEMEENTELIJKE MONUMENTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR INSTANDHOUDINGSSUBSIDIE GEMEENTELIJKE MONUMENTEN AANVRAAGFORMULIER VOOR INSTANDHOUDINGSSUBSIDIE GEMEENTELIJKE MONUMENTEN Met dit formulier kunt u een financiële bijdrage aanvragen voor de instandhouding van een gemeentelijk monument: - subsidie van de

Nadere informatie

2 3 4 5 VOORWOORD... 8 1 INLEIDING... 10 1.1 Europees Visserijfonds... 10 1.2 Regionale ontwikkeling en de LEADER-aanpak... 11 Figuur 1 De kenmerken van de LEADER aanpak... 12 1.3 Regionale ontwikkeling

Nadere informatie