Pedagogisch Werkplan Buitenschoolse opvang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pedagogisch Werkplan Buitenschoolse opvang"

Transcriptie

1 Pedagogisch Werkplan Buitenschoolse opvang 1

2 Pedagogisch Werkplan Buitenschoolse opvang Stap voor Stap Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Locatie Blz. 3 Openingstijden Blz. 3 Aanmelden Blz. 3 Buitenschoolse opvang Stap voor Stap Blz. 4 Gecombineerde opvang Blz. 5 Groepsleiding Blz. 5 Competentie vanuit de Wet Kinderopvang Blz. 6 - Sociaal emotionele veiligheid Blz. 6 - Persoonlijke competentie Blz. 7 - Sociale competentie Blz. 8 - Overdracht van normen en waarden Blz. 8 Brengen en halen Blz. 9 Dagindeling Blz. 9 - Voorschoolse opvang Blz. 9 - Naschoolse opvang Blz. 9 - Vakantieweken Blz. 10 Wennen op de BSO Blz. 10 Ziekte Blz. 10 Afmelden Blz. 11 Calamiteiten Blz. 11 Hygiëne Blz. 11 Veiligheid Blz. 12 Inspectie Blz. 12 Oudercommissie Blz. 13 Klagen mag ook! Blz. 13 Klachtenreglement Blz. 13 Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (skk) Blz. 14 Geschillencommissie Blz. 14 Opzeggen Blz. 14 2

3 Inleiding Dit pedagogisch werkplan is een aanvulling op het algemene pedagogisch beleidsplan van Kinderopvang Stap voor Stap. Kinderopvang Stap voor Stap hanteert bepaalde waarden en normen zoals liefde en respect voor elkaar, het helpen van elkaar, vriendelijkheid, vergeven, eerlijk zijn, geduldig zijn, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. De ouders zijn de belangrijkste personen voor het opgroeiende kind. Wij vinden intensief contact met ouders heel belangrijk. Kinderen moeten kunnen spelen, ontdekken, zingen en creatief bezig zijn vanuit een veilige en zorgzame omgeving. In dit pedagogisch werkplan wordt duidelijk gemaakt hoe de buitenschoolse opvang vorm gegeven wordt en op welke wijze we aandacht schenken aan de kinderen in al hun diversiteit. In de praktijk zal er een verfijning gaan plaatsvinden van de praktische zaken die in dit werkplan genoemd worden. Tijdens vergaderingen zal elke keer een onderdeel van het pedagogisch werkplan besproken worden. Op deze wijze hopen we dat het pedagogisch werkplan een stabiele basis blijft voor het reilen en zeilen op de groep. Dit pedagogisch werkplan is dan ook met name bedoeld voor de groepsleiding daar het handvatten geeft aan hun werkzaamheden maar ook is het interessant voor ouders en de inspectie van de kinderopvang. Locatie Op Basisschool Op Weg verzorgen wij buitenschoolse opvang, opgenomen in het register van de gemeente. Er wordt gewerkt volgens de normen Wet Kinderopvang. Locatie: BSO Stap voor Stap Eggerlaan KL Vorstenbosch Tel Openingstijden Buiten schooltijden zijn wij open van uur. In overleg is opvang van uur mogelijk. Op nationale feestdagen zijn wij gesloten. Aanmelden Nadat het aanmeldingsformulier is geretourneerd aan Kinderopvang Stap voor Stap en het inschrijfgeld is ontvangen, is het kind aangemeld. De ouder ontvangt een bevestiging van de aanmelding, hierin staat de voorkeurplaatsing vermeld en 3

4 de datum waarop de ouder bericht ontvangt over de mogelijkheden tot plaatsing. U ontvangt 4 weken voor plaatsing van de groepsleiding een uitnodiging om kennis te komen maken. Er is dan tijd om de groep te bekijken, evt. formulieren in te vullen en bijzonderheden uit te wisselen. Indien wenselijk kan het kind ook een keer komen wennen voordat de BSO werkelijk van start gaat. Dit uiteraard in overleg met de ouders en de groepsleiding. Buitenschoolse opvang op Stap voor Stap Op de BSO heerst een huiselijke sfeer waar kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in de groep opgevangen worden. De kinderen kunnen naar hartenlust zowel binnen als buiten spelen, knutselen of andere gezellige dingen doen. De Buitenschoolse opvang biedt kinderen van de basisschool een vertrouwde vaste plaats aan, waar zij voor- en na schooltijd, tijdens de schoolvakanties en op vrije schooldagen terecht kunnen. Op de groep kunnen maximaal 20 kinderen per dagdeel opgevangen worden in de leeftijd van 4 tot 13 jaar oud. Dit zijn zowel jongens als meisjes, zusjes en broertjes en eventueel vriendjes en vriendinnetjes van school of thuis. Er worden ook mogelijkheden geboden om kinderen naar sport of muziekles te brengen, mits dit in de nabije gelegenheid is van de BSO. De BSO ruimte is onderdeel van Kinderopvang Stap voor Stap en in deze ruimte zit in de ochtenden peuterspeelzaal de Bijenkorf gevestigd. Op Kinderopvang Stap voor Stap wordt alleen Nederlands gesproken. De ingang tot de BSO ruimte is te bereiken via de buitenspeelplaats van de Peuterspeelzaal. I.v.m. de veiligheid is het niet de bedoeling om gebruik te maken van de hoofdingang van de school. Kinderen kunnen in de entree naar de buitenspeelplaats hun jassen en tassen kwijt. Aangekomen bij de BSO staat er voor de kinderen fruit en wat drinken klaar. De groep is ingericht om lekker te kunnen ontspannen, te spelen en te eten. Er is voldoende spel aanbod voor zowel jongens en meisjes. Ook zijn er 2 tafels aanwezig voor zowel de jongere kinderen als de oudere kinderen. Aangrenzend aan de BSO ruimte zijn de toiletjes voor de jongste kinderen, de oudere kinderen die wat meer privacy willen kunnen terecht in de hal van de school. Ook zit er aangrenzend aan de BSO een centrale keuken waar ook de school gebruik van maakt. In deze keuken kan gekookt en gebakken worden, natuurlijk onder toezicht en met behulp van de groepsleiding. De buitenspeelplaats aangrenzend aan de BSO ruimte kunnen de kinderen altijd zelfstandig buitenspelen. Willen ze naar het gras veld direct gelegen naast de school gebeurt dit evenals de buitenruimte bij de kleuters onder begeleiding van een groepsleidster mits ouders schriftelijk toestemming hebben gegeven om de kinderen daar zonder toezicht te laten spelen. Vakantieopvang is ook mogelijk. Het vakantieprogramma wordt in samenspraak met de BSO kinderen vastgesteld. In de schoolvakanties wordt er met leuke thema s gewerkt waarbij de kinderen ook inspraak hebben in het dagprogramma. 4

5 Basisgroep Ieder kind zit in een eigen basisgroep. In een aantal gevallen kan het zijn dat de basisgroep wordt verlaten en het kind naar een andere ruimte gaat, men kan hierbij denken aan: * voetbalveldje (ouders moeten hier schriftelijk toestemming voor geven en een handtekening zetten) * als er een lage bezetting op de groep is, bijvoorbeeld tijdens vakantieperiode of studie dagen. * speelzaal; je kunt hierbij denken aan activiteiten waarbij ze kunnen bewegen zoals dansen, kringspelletjes, apenkooi. Gecombineerde opvang Door de kleinschaligheid van Kinderopvang Stap voor Stap, kunnen wij in geval van minder dan 2 kinderen op de buitenschoolse opvang, de opvang combineren met het kinderdagverblijf. Dit is in overeenstemming met het Convenant Kwaliteit Kinderopvang en peuterspeelzalen en wij voldoen dan ook aan alle gestelde eisen met betrekking tot de ruimte en het aantal pedagogisch medewerkers. De kwaliteit van zowel de buitenschoolse opvang als het kinderdagverblijf is gegarandeerd. Wij vinden dat de combinatiegroep zelfs een meerwaarde heeft. Kinderen van verschillende leeftijden spelen met elkaar en leren van elkaar. Vooral gezamenlijke activiteiten als knutselen of een spel spelen zijn in de praktijk een groot succes. Bij vrij spel is er toezicht van een beroepskracht. De opvang wordt nooit gecombineerd zonder toestemming van de ouders. Groepsleiding De volgende diploma s kwalificeren voor de functie van pedagogisch medewerker bij Kinderopvang Stap voor Stap: MBO - Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3) - Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW-4) - Pedagogisch Werker 3 (PW-3) - Pedagogisch Werker 4 (PW-4) - Onderwijsassistent - Sociaal-Cultureel Werker (SCW) HBO - Leraar basisonderwijs (Pabo) - Pedagogiek (bachelor) 5

6 - Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) - Cultureel en Maatschappelijke Vorming (CMV) Indien de functie van pedagogisch medewerker alleen wordt uitgeoefend in de buitenschoolse opvang kwalificeren ook de volgende diploma s: MBO - Sport- en bewegingsleider 3 - Sport + Bewegen 3 - Sport en bewegingscoördinator 4 - Sport + Bewegen 4 HBO - Leraar lichamelijke oefening (ALO) - Kunstzinnige vormende opleidingen op HBO-niveau Indien dit bij een onderwijsinstelling is behaald met inachtneming van de eisen die de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) of de Wet Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs (WHW) aan deze opleiding stelt. Daarnaast zijn door de partijen bij de CAO Kinderopvang een aantal diploma s genoemd waarvan is bepaald dat een reeds behaald diploma ook kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker: - Diploma Brancheopleiding Ervaren Peuterspeelzaalleidster (BEP) - Diploma MBO-AB (kwalificatieniveau 4) en SD (kwalificatieniveau 3 en 4) conform de WEB - Diploma MBO-CW, -IW, -SD, -V, -VZ, -SA, -AW, -AT - Diploma MDGO-AW/RW, AW/CW, -AB, -SA/SD, -VZ, -VP - Diploma Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV 2- of 3-jarig) - Diploma Leidster kindercentra van de OVDB - Diploma vakopleiding Leidster kindercentra conform de WEB De groep heeft vaste groepsleiding zodat uw kind gewend kan raken aan zijn of haar groepsleiding. Kinderopvang Stap voor Stap maakt bewust zo min mogelijk gebruik van uitzendkrachten maar werkt met vaste beroepskrachten en invalskrachten op de groep zodat de gekwalificeerde leiding veel aandacht kan geven aan veiligheid, geborgenheid en hygiëne. Ons streven is om, naast het opvangen van de kinderen, ook vroegtijdig eventuele problemen of achterstanden te onderkennen en probleemgerichte begeleiding te bieden, mocht dit zo aan de orde zijn. Naast professionele leiding kunt u ook enkele stagiaires aantreffen. Ook kan gebruik gemaakt gaan worden van vrijwilligers om bijvoorbeeld te helpen bij bijzondere activiteiten. Gedacht kan worden aan uitstapjes. Een enkele keer zal de hulp van ouders ingeroepen worden bij het mede organiseren van activiteiten. De competenties vanuit de wet Kinderopvang. 6

7 In de wet kinderopvang worden een viertal competenties genoemd die in elk pedagogisch beleidsplan uitgewerkt dient te zijn. In dit werkplan willen we aangeven hoe we deze competenties vorm willen geven binnen de BSO. Hieronder zullen we elk van de vier competenties uitwerken. Sociaal emotionele veiligheid We willen dit vormgeven door: Binnen de groep moeten kinderen zich veilig en op hun gemak voelen, zichzelf durven zijn, zich geaccepteerd voelen en vertrouwen in zichzelf en anderen kunnen hebben. Dit willen we bereiken door kinderen het gevoel te geven dat ze welkom in de groep zijn, als leidster belangstelling te tonen in wat ze op school of thuis hebben gedaan of meegemaakt. Een luisterend oor zijn. Ook veel plezier met elkaar hebben vinden we belangrijk. Maar ook als het wat moeilijker gaat, open zijn en met elkaar praten. Er moet geen drempel zijn voor een kind om naar de leidster toe te gaan. We noemen de kinderen bij hun naam. Als we de kinderen aanspreken dan benaderen we ze rustig en zoeken we contact met het kind (in de ogen kijken) en spreken we ze met een vriendelijke stem aan. Respect te hebben voor ieder kind, zoals het is; Zowel zijn leuke als minder leuke kanten te accepteren. We willen het kind de ruimte geven voor haar of zijn emotionele ontwikkeling. Dit doen we door met het kind te praten over hoe hij/zij over bepaalde dingen denkt of voelt, het kind begeleiden in de dingen die hij/zij moeilijk vindt maar ook door hem/haar te stimuleren in het ondernemen van nieuwe activiteiten op allerlei gebieden. De kinderen mee te laten denken, laten meebeslissen in regels, conflicten (zeggenschap) ed. Er zijn basisregels door de BSO opgesteld maar de verdere invulling gebeurd samen met de kinderen. Door de kinderen meer verantwoordelijkheid hierin te geven worden ze ook mee betrokken bij het groepsproces. Zij bepalen daardoor ook mede de sfeer op de groep. Zoals al eerder genoemd wordt er aandacht besteed aan de verhouding in de groep doordat kinderen met leeftijdsgenootjes van school en thuis kunnen spelen. Tijdens het halen en brengen wordt er direct gecommuniceerd met ouders. Naast de mondelinge overdracht zal er middels (nieuws)brieven informatie aan ouders doorgegeven worden. Persoonlijke competentie Dit willen we vorm geven door: Een vertrouwensband met het kind op te bouwen. De leidster leert het kind kennen en het kind leert de leidster kennen. Het kind veiligheid bieden hierin is een belangrijk aspect. Het kind wordt gestimuleerd in spelen of contact zoeken met andere kinderen in de groep. Veel te communiceren met de kinderen, spelletjes aan te bieden, allerlei gesprekjes te voeren en belangstelling te tonen voor wie ze zijn en wat ze doen. 7

8 Een groot aanbod in spelmaterialen aan te bieden. Er is speelgoed aanwezig voor de fijne en grove motoriek maar ook om creatief, ontspannend en ontwikkelingsgericht bezig te zijn. De inrichting van de groep is zowel voor kinderen van 4-7 als voor 7-13 jarigen, meisjes en jongens. Daarnaast hebben we ook divers buitenspeelgoed. Doordat kinderen de hele dag al binnen hebben gezeten proberen we actief het buitenspelen te stimuleren. Spelactiviteiten die in de vakanties georganiseerd worden geven we vorm aan de hand van verschillende thema s. Kinderen worden begeleid in hun spel en individuele ontwikkeling. Daarbij is er speciaal aandacht voor de jongere kinderen in hun taal en motorische ontwikkeling. Door ze actief te betrekken in het groepsproces kan hier spelenderwijs aandacht aan geschonken worden. Sociale competentie Dit willen we vorm geven door: De contacten onderling te stimuleren en kinderen ook te leren op welke wijze ze contact kunnen leggen met elkaar maar ook hoe ze respect kunnen hebben voor elkaar als de dingen misschien anders lopen dan ze van te voren verwacht hadden. Bijvoorbeeld als ze willen meespelen maar de ander dat niet wil of iets voor zichzelf wil doen. De kinderen te helpen bij het voorkomen en oplossen van problemen. Dit willen we doen door de kinderen bij ons te roepen en ieder zijn verhaal te laten doen, uit te leggen wat er gebeurd is. Samen wordt er dan naar een oplossing gezocht. De kinderen mede verantwoordelijk te maken voor de sfeer in de groep. De kinderen worden hier actief in betrokken. Zo stellen ze samen met de leiding de groepsregels op en worden ze ook betrokken bij het oplossen van groepsproblemen en het plannen en uitvoeren van leuke activiteiten op de groep. Overdracht van normen en waarden Zoals in de inleiding wordt benoemd hanteren we bepaalde waarden en normen zoals liefde en respect voor elkaar, het helpen van elkaar, vriendelijkheid, vergeven, eerlijk zijn, geduldig zijn, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. Hoe willen we dit vorm geven: Door met name als groepsleiding het goede voorbeeld te geven. De manier waarop we de kinderen benaderen en de manier waarop we handelen en spreken willen we deze waarden en normen laten zien aan de kinderen en aan de ouders en collega s. Goed voorbeeld doet volgen. Een aantal regels en afspraken zijn al opgesteld door de BSO. Verdere invulling wordt samen met de kinderen gedaan. Deze regels worden aan hun bekend gemaakt door de belangrijkste en veel voorkomende regels en afspraken op een vel karton te schrijven en in de groep op te hangen. Belangrijke regels en afspraken zijn: 8

9 Jassen en tassen ophangen in de entreeruimte rustig praten op de groep eten en drinken, verven en kleuren aan tafel op de groep wordt gelopen, buiten wordt gerend speelgoed opruimen voordat je iets anders gaat doen speelgoed is om mee te spelen en niet om mee te gooien oudere kinderen die zelfstandig buiten kunnen spelen, moeten aan de leidster doorgeven waar ze spelen en hoe laat ze weer terug zijn. Dit gaat in overleg met de ouders. Zonder toestemming van de leiding mogen de kinderen niet in de keuken of in andere ruimtes van de school komen. Belangrijke omgangsvormen zijn: rustig en vriendelijk met elkaar praten overleggen met elkaar (leidster en kinderen) niet aan elkaar zitten als dit niet gewenst is( dus niet slaan of schoppen etc. ) respect tonen voor elkaar beleefd zijn (dus geen vieze woorden of schelden) Brengen en halen Kinderen kunnen de hele dag door gebracht en gehaald worden, wel graag even melden aan de groepsleidster als de tijd van brengen of halen afwijkt van normaal. Als u kind door iemand anders word opgehaald, geef dan de naam van die persoon door aan de groepsleidster. Komt het regelmatig voor dat uw kind door iemand anders gehaald wordt, hebben wij op de groep formulieren die u daarvoor in kunt vullen zodat wij weten dat het goed is als het kind met deze persoon mee gaat. De groepsleidster laat u kind niet met derden meegaan als dit niet bekent is. Dagindeling Voorschoolse opvang Kinderen kunnen vanaf 7.30 uur gebracht worden en in overleg vanaf 7.00 uur. Evt. kunnen ze hun zelf meegebrachte ontbijt nuttigen en tanden poetsen. De resterende tijd kunnen de kinderen zelf indelen door bv. Een spelletje, buiten spelen, knutselen ed. Tussen 8.15 en 8.30 uur brengen de groepsleidsters de kinderen naar de speelplaats. Naschoolse opvang Om uur komen de kinderen uit school zelf naar de BSO, het is de bedoeling dat ouders zelf aan de leerkrachten doorgeven wanneer hun kind naar de BSO gaat, zodat de leerkrachten de kinderen hier op het einde van de dag aan kunnen herinneren. 9

10 Op de BSO aangekomen hangen de kinderen hun jas en tas aan de kapstok en staat er een bord fruit en wat drinken voor ze klaar. De kinderen kunnen hun verhaal doen, vertellen wat ze op school gedaan hebben. BSO is vrije tijd. De kinderen mogen zelf weten hoe ze de middag gaan indelen. Er worden activiteiten aangeboden waar ze aan deel mogen nemen. Er is niets verplicht. Wel stimuleren we de kinderen buiten te spelen. Rond uur Krijgen de kinderen nog wat lekkers en evt. nog wat drinken. Rond uur gaan we rustig aan beginnen met opruimen. Kinderen kunnen ten alle tijden worden opgehaald tot maximaal en in overleg tot uur. Vakantieopvang Vanaf kunnen de kinderen gebracht worden, (evt. in overleg opvang mogelijk vanaf uur) de jassen worden opgehangen en eventueel eigen speelgoed mag meegenomen worden. Tot vrij spelen. Om 9.30 uur kunnen de kinderen aan tafel komen om fruit te eten en wat te drinken. Er wordt overlegd met de kinderen wat we die dag gaan ondernemen, dit kan aan de hand van een thema zijn met daaraan gekoppeld een leuke activiteit. Tot uur kunnen de kinderen vrij spelen of werken aan de activiteiten met betrekking tot het thema. Daarna gaan we opruimen en gezamenlijk eten en drinken. Na het eten kunnen de kinderen die dit willen verder werken aan de activiteiten voor het thema of ze gaan vrij spelen. Rond uur kunnen de kinderen aan tafel komen voor fruit, een koekje en wat drinken. Om uur krijgen de kinderen nog wat lekkers en evt. nog wat drinken. Rond uur gaan we rustig aan beginnen met opruimen. Kinderen kunnen ten alle tijden worden opgehaald tot maximaal en in overleg tot uur. Wennen op de BSO Wij besteden extra aandacht aan de kinderen die voor het eerst bij de BSO komen om ze zo goed mogelijk te leren kennen. Bij het kennismakingsgesprek worden de specifieke gewoontes van een kind doorgesproken, indien een kind afwijkende signalen afgeeft wordt dit altijd met de ouders besproken. Ouders kunnen tussendoor altijd de BSO bellen voor informatie. Kinderen die dit nodig hebben krijgen extra begeleiding in het ontdekken van de groepsgenoten en groepsruimte met de vaste gewoontes. Afhankelijk van het veilig voelen van 10

11 de kinderen blijft de groepsleiding extra ondersteuning geven, totdat de kinderen zich vrij in de groep voelen. Kinderen die doorstromen van het KDV naar de BSO kunnen voor ze 4 jaar worden en naar school gaan een middagje komen oefenen. Ziekte Wat is ziekte? De groepsleiding beoordeeld dit per individueel geval. Alleen (hoge) koorts is hierbij geen maatstaf. Ouders worden altijd gewaarschuwd als een kind zich niet lekker voelt. De ouder informeert eventueel zelf de huisarts. De huisarts wordt alleen direct door de leiding ingeschakeld als dit noodzakelijk is. Bij acuut gevaar wordt een ambulance opgeroepen. Gebruikt een kind tijdelijk medicijnen, dan kunnen deze op de BSO toegediend worden. De BSO vraagt een schriftelijke overdracht van de ouders over de medicijnen. Hiervoor gebruiken wij het formulier: overdracht gebruik medicijnen. Dit formulier is op de groep aanwezig. Bij ziekte worden de richtlijnen van de G.G.D. gehanteerd. Het beleid van het kinderopvang Stap voor Stap bij ziekte van een kind, is als volgt: Wanneer wordt een kind ziek opgehaald? Als het te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen. Als de verzorging te intensief is voor de leiding. Als het de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt. Wat te doen bij besmettelijke ziektes? Ouders melden besmettelijke ziektes bij de leiding. De leiding volgt de adviezen op van de G.G.D. De G.G.D. adviseert maatregelen afhankelijk van de ziekte. De G.G.D. heeft een uitgebreid rapport geschreven over de meest voorkomende ziektes. Op het moment dat een ziekmelding binnenkomt, worden de richtlijnen hiervoor bekeken en besproken met de ouders. Afmelden Als het kind niet naar de BSO komt, verzoeken wij de ouders dit voor uur telefonisch te melden bij de groepsleidster. Wordt de afwezigheid 24 uur van te voren gemeld, dan kunnen de uren binnen een maand geruild worden, mits dit mogelijk is op de groep, dit kan telefonisch of via de mail. De ruildatum moet doorgegeven worden voor de datum waar het kind voor afgemeld wordt. Flexibele uren moeten minimaal een maand van te voren doorgegeven worden. 11

12 Calamiteiten Voor calamiteiten is er op de groep een noodplan aanwezig, dat regelmatig geactualiseerd wordt. Er is altijd een Bedrijf Hulp Verlener aanwezig. Het noodplan ligt ter inzage voor ouders. Hygiëne Jonge kinderen komen in aanraking met ziekteverwekkers waar tegen zij nog geen weerstand hebben opgebouwd. Het doormaken van een aantal veel voorkomende infectieziekten hoort bij de normale ontwikkeling van een kind. Tijdens het verblijf op de buitenschoolse opvang komen zij via andere kinderen vaker in contact met allerlei ziekteverwekkers. Op de buitenschoolse opvang wordt daarom extra aandacht besteed aan hygiëne o.a.: Bij handen wassen; Bij het schoonhouden van materiaal en omgeving; Bij maatregelen aangaande bloed; Bij het klaarmaken en verstrekken van voedsel; Bij het toiletgebruik; Door het aanleren van hoest- en niesdiscipline; Door goed te ventileren. Veiligheid Kinderen ontwikkelen zich snel, zijn nieuwsgierig en willen de wereld om zich heen ontdekken. Daarbij zien ze geen gevaar. Hoe ouder kinderen worden, hoe beter ze leren wat wel en niet mag en wat wel en niet gevaarlijk is. Leidsters oefenen veilig gedrag met de kinderen. Omdat het voor de leidsters onmogelijk is om elke minuut van de dag alle kinderen in de gaten te houden, is een veilige omgeving van groot belang. Hierbij is een spanningsveld tussen veiligheid en padagogische aspecten. Dit spanningsveld moet uitmonden in een goede mix tussen het bieden van veiligheid en het bieden van voldoende uitdaging en leermomenten. Op de BSO groep is een risico- inventarisatielijst, om de ruimte op veiligheid en hygiëne te controleren. Dit gebeurt eenmaal per jaar door de groepsleiding samen met een lid van de oudercommissie. Inspectie De GGD Hart voor Brabant controleert jaarlijks of het kindercentrum voldoet aan de kwaliteit eisen zoals deze zijn gesteld in de Wet kinderopvang en de bijbehorende beleidsregels kwaliteit kinderopvang. 12

13 De controle vindt plaats op de volgende onderwerpen: Oudercommissie Groepsleiding Veiligheid Gezondheid Accommodatie en inrichting Klachten Groepsgrootte Leidsterkind ratio Pedagogisch beleid en praktijk Het inspectierapport wordt op de website geplaatst en ligt ter inzage voor ouders op de groep. Oudercommissie In het kader van de wet kinderopvang moet iedere BSO een oudercommissie hebben. Iedere oudercommissie heeft een eigen reglement. Informatie kan opgevraagd worden bij de oudercommissie. Ook kunt u zich hier altijd aanmelden om lid te worden. ( ) De oudercommissie stelt zich ten doel: de belangen van kinderen en ouders zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen; de verantwoordelijkheid van de ouders voor de opvoeding van de eigen kinderen te realiseren door invloed uit te oefenen op het beleid van de buitenschoolse opvang binnen de door de buitenschoolse opvang gestelde randvoorwaarden; de communicatie te bevorderen tussen de ouders en de leidsters van de buitenschoolse opvang en tussen de ouders onderling. In de wet kinderopvang is vastgelegd dat ouders op een aantal onderdelen van het beleid binnen de kinderopvang (verzwaard) adviesrecht hebben: wijze van uitvoering van kwaliteitsbeleid voedingsaangelegenheden en beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid openingstijden beleid m.b.t. spel en ontwikkelingsactiviteiten regeling inzake behandeling klachten wijziging van prijs kinderopvang Klagen mag ook! Hoewel wij ons best doen om alles goed te doen, weten we ook dat we fouten kunnen maken. Daar kunt u natuurlijk een klacht over indienen. 13

14 Klachtenreglement Lukt het niet om tot een oplossing te komen met een medewerker van Kinderopvang Stap voor Stap of de leidinggevende, dan kan een ouder een schriftelijke klacht indienen over de dienstverlening van Kinderopvang Stap voor Stap. De te nemen stappen staan beschreven in het Klachtenreglement van Stap voor Stap. Deze ligt ter inzage op de groep. Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (SKK) Ouders kunnen een klacht indienen bij de SKK: Als zij de voorkeur geven aan onafhankelijke behandeling van hun klacht; Als zij niet tevreden zijn met de beslissing die Stap voor Stap heeft genomen bij de behandeling van de klacht volgens het Klachtenreglement van Kinderopvang Stap voor Stap. Een klacht kan zowel mondeling als schriftelijk ingediend worden. In het klachtenreglement van de SKK is vastgelegd dat ouders een klacht kunnen indienen als zij zelf of hun kind nadeel ondervinden door de werkwijze van Stap voor Stap of door gedragingen van een medewerker. Het gaat hierbij altijd om persoonlijk nadeel voor de ouder of hun kind. De klacht kan betrekking hebben op handelen of nalaten van handelen. De te nemen stappen staan beschreven op de website van de Stichting Klachtencommissie.( ) Geschillencommissie Ouders kunnen een klacht indienen bij de Geschillencommissie als de ouder niet tevreden is met de beslissing die Stap voor Stap heeft genomen bij de behandeling van de klacht volgens het Klachtenreglement van Stap voor Stap. Het gaat hier om klachten die gaan over de Algemene voorwaarden, voor zover deze betrekking hebben op de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de door Kinderopvang Stap voor Stap te leveren of geleverde diensten; bijvoorbeeld geschillen over de openingstijden die afwijken van gemaakte afspraken. In sommige gevallen moeten ouders zelf een deel van de bemiddelingskosten betalen, bijvoorbeeld als blijkt dat Kinderopvang Stap voor Stap een juist voorstel aan de ouder heeft gedaan, voordat de ouder de klacht indiende bij de geschillencommissie. De te nemen stappen staan beschreven op de website van de Geschillencommissie. ( ) Opzeggen Opzeggen van de overeengekomen plaatsing dient een maand van tevoren, schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. 14

15 15

Inleiding blz. 2. Hoofdstuk 6: Ziekte blz. 15 6.1 Wat is ziekte? blz. 15. Hoofdstuk 7: Oudercommissie blz. 16

Inleiding blz. 2. Hoofdstuk 6: Ziekte blz. 15 6.1 Wat is ziekte? blz. 15. Hoofdstuk 7: Oudercommissie blz. 16 Inhoudsopgave Inleiding blz. 2 Hoofdstuk 1: Vestiging blz. 3 1.1 Locatie blz. 3 1.2 Openingstijden blz. 3 1.3 Aanmelden blz. 3 1.4 Brengen en halen blz. 3 1.5 Extra dagdelen blz. 4 1.6 Ruilen dagdelen

Nadere informatie

PEDAGOGISCH WERKPLAN KDV STAP VOOR STAP

PEDAGOGISCH WERKPLAN KDV STAP VOOR STAP PEDAGOGISCH WERKPLAN KDV STAP VOOR STAP INHOUDSOPGAVE Inleiding Blz. 2 Locatie Blz. 2 Openingstijden Blz. 2 Aanmelden Blz. 2 Kinderopvang Stap voor Stap Blz. 3 Groepsindeling Blz. 3 Groepsleiding Blz.

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel.

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel. Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes Informatieboekje Buitenschoolse opvang De Speelark Heel. Doelgroep: De buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

PEDAGOGISCH MEDEWERKER

PEDAGOGISCH MEDEWERKER PEDAGOGISCH MEDEWERKER ALGEMENE KENMERKEN De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen in een kindercentrum. De doelgroep en

Nadere informatie

PEDAGOGISCH MEDEWERKER

PEDAGOGISCH MEDEWERKER PEDAGOGISCH MEDEWERKER ALGEMENE KENMERKEN De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen in een kindercentrum. De doelgroep en

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID BSO

PEDAGOGISCH BELEID BSO PEDAGOGISCH BELEID BSO PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN BUITENSCHOOLSE OPVANG (BSO) INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HET CREËREN VAN EEN VEILIGE EN VERTROUWDE OMGEVING 2. ZELFSTANDIGHEID EN ZELFVERTROUWEN 3. DE SOCIALE

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager Omvang van De BSO en de samenstelling van de en Er worden momenteel op maandag, dinsdag en donderdag niet meer dan 20 kinderen opgevangen op BSO De Wilgenboom. Op vrijdag worden er momenteel niet meer

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie D n Dulper Algemeen Stichting kinderopvang Le Papillon is gespecialiseerd in buitenschoolse en naschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel BSO De Rotsduif

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel BSO De Rotsduif Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel BSO De Rotsduif Algemene pedagogische visie Ons algemene pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt in al onze buitenschoolse-opvang voorzieningen,

Nadere informatie

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch beleidsplan Bengels Inleiding In dit beleidsplan laten we u kennis maken met het pedagogisch beleid van kinderopvang Bengels. Het pedagogisch beleid geeft

Nadere informatie

Ouderbeleid van BSO De Bosuil

Ouderbeleid van BSO De Bosuil Ouderbeleid van BSO De Bosuil BSO De Bosuil vindt het belangrijk dat de ouders van de kinderen die in onze opvang zitten actief worden betrokken. Het is belangrijk dat ouders zich op hun gemak voelen,

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO Bussloo

Pedagogisch werkplan BSO Bussloo Pedagogisch werkplan BSO Bussloo 1. De locatie Onze buitenschoolse opvang biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. BSO Bussloo is gelegen in het gelijknamige dorp Bussloo(gemeente Voorst).

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Algemene pedagogische visie Ons algemene pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt op al onze dagverblijven, is gebaseerd

Nadere informatie

Pedagogisch handelen buitenschoolse opvang De Wervelwind

Pedagogisch handelen buitenschoolse opvang De Wervelwind Kindcentra Thornerkwartier Kinderopvang Thornerkwartier Pedagogisch handelen buitenschoolse opvang De Wervelwind Inhoud Pedagogisch handelen buitenschoolse opvang De Wervelwind... 2 De functie van buitenschoolse

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster

Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster 1. De locatie BSO De Toermalijn het Rooster bevindt zich in de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. De locatie heeft 2 basisgroepen waar kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang Joppe Marije baak

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang Joppe Marije baak KINDEROPVANG GRAAF JANTJE Kinderpvang K Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang Joppe Marije baak 2014 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Visie 3. Pedagogische doelen bso 4. Wenbeleid 5. Dagindeling

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN

PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN Algemene gegevens Naam locatie: School of Understanding Amstelveen Adres: Pandora 4a-5, 1183 KK Amstelveen Telefoonnummer: 06 29075172 E-mailadres: amstelveen@schoolofunderstanding.nl

Nadere informatie

Inspectierapport PSZ De Vijf Hoeven (PSZ) Hendrik van Tulderstraat 7 5046NC TILBURG

Inspectierapport PSZ De Vijf Hoeven (PSZ) Hendrik van Tulderstraat 7 5046NC TILBURG Inspectierapport PSZ De Vijf Hoeven (PSZ) Hendrik van Tulderstraat 7 5046NC TILBURG Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: TILBURG Datum inspectie: 27-10-2014 Type onderzoek :

Nadere informatie

Informatieboekje BSO Mariaschool Vasse

Informatieboekje BSO Mariaschool Vasse Informatieboekje BSO Mariaschool Vasse SKIK Kinderopvang Prins Bernhardstraat 11b 7651 ED TUBBERGEN Telefoon : 0546 623244 E-mail : info@kinderopvangtubbergen.nl 1 Tot zover U hebt nu kort enige informatie

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO Weemeweide

Pedagogisch werkplan BSO Weemeweide Pedagogisch werkplan BSO Weemeweide Koningshof 6 7672 GE Vriezenveen 0546-562588 weemeweide@kovdecirkel.nl Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch werkplan van de BSO-vestiging waar uw kind naartoe gaat.

Nadere informatie

Welkom. in de wereld van kinderdam. Een fijne plek voor kinderen, zekerheid voor ouders. Buitenschoolse opvang 4 tot 13 jaar

Welkom. in de wereld van kinderdam. Een fijne plek voor kinderen, zekerheid voor ouders. Buitenschoolse opvang 4 tot 13 jaar Welkom Buitenschoolse opvang 4 tot 13 jaar Als je de hele dag op school hebt gezeten, wil je daarna niets liever dan je heerlijk ontspannen of samen met leeftijdgenootjes spelen. Dat kan allemaal in de

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Rendierhof (BSO) Professor Verbernelaan 3 5037AD TILBURG Registratienummer 195498434

Inspectierapport BSO Rendierhof (BSO) Professor Verbernelaan 3 5037AD TILBURG Registratienummer 195498434 Inspectierapport BSO Rendierhof (BSO) Professor Verbernelaan 3 5037AD TILBURG Registratienummer 195498434 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: TILBURG Datum inspectie: 13-05-2014

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN 2 Wanneer u uw kind naar de peuterspeelzaal brengt wilt u natuurlijk niets minder dan de best mogelijke zorg voor uw kind. Daarvoor bent u bij MAX Kinderopvang

Nadere informatie

1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving

1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving Pedagogisch Beleidsplan 1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving Een veilige en vertrouwde omgeving is de basis van waaruit een kind zich kan gaan ontwikkelen. Het is dus belangrijk dat

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie de Kleurencirkel Algemeen 2 Doelstelling 2 Openingstijden 2 Haaltijden 2 Vakanties 3 Groepsindeling en dagindeling 3 Hele dag opvang op vrijdag 4 Activiteiten

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Willemijntje (KDV) Wilhelminapark 55 5041ED TILBURG Registratienummer 203877366

Inspectierapport KDV Willemijntje (KDV) Wilhelminapark 55 5041ED TILBURG Registratienummer 203877366 Inspectierapport KDV Willemijntje (KDV) Wilhelminapark 55 5041ED TILBURG Registratienummer 203877366 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Tilburg Datum inspectie: 21-01-2015

Nadere informatie

Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang

Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang INLEIDING Algemeen: Om tegemoet te komen aan de vraag van ouders vervullen wij op dezelfde locatie ook een BSO functie. Zij dit wel in beperkte

Nadere informatie

Inspectierapport De Wijze Dabbers (BSO) Deciushof 2 6642BT BEUNINGEN GLD Registratienummer 489831205

Inspectierapport De Wijze Dabbers (BSO) Deciushof 2 6642BT BEUNINGEN GLD Registratienummer 489831205 Inspectierapport De Wijze Dabbers (BSO) Deciushof 2 6642BT BEUNINGEN GLD Registratienummer 489831205 Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Nijmegen In opdracht van gemeente: Beuningen Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Tjil! d'n Hazennest (BSO) Vermeulenstraat 30 5012HB TILBURG Registratienummer 696663259

Inspectierapport BSO Tjil! d'n Hazennest (BSO) Vermeulenstraat 30 5012HB TILBURG Registratienummer 696663259 Inspectierapport BSO Tjil! d'n Hazennest (BSO) Vermeulenstraat 30 5012HB TILBURG Registratienummer 696663259 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Tilburg Datum inspectie: 25-08-2015

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Wollewaps (BSO) Fluessen 8 8446 MD HEERENVEEN

Inspectierapport BSO Wollewaps (BSO) Fluessen 8 8446 MD HEERENVEEN Inspectierapport BSO Wollewaps (BSO) Fluessen 8 8446 MD HEERENVEEN Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: HEERENVEEN Datum inspectie: 28-01-2014 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kidscasa Kinderopvang

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kidscasa Kinderopvang Kinderdagverblijf en Kidscasa Kinderopvang Op het kinderdagverblijf kan uw kind vijf dagen per week terecht. is opvang buiten de schooltijden en in vakanties voor kinderen die de basisschool bezoeken De

Nadere informatie

Doelstelling. De organisatie

Doelstelling. De organisatie Doelstelling Kinderdagverblijf `t Debberke biedt ouders opvang aan voor hun kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Dit door middel van dagopvang en buitenschoolse opvang waarbij het bieden van veiligheid,

Nadere informatie

Inspectierapport Bengels/Bende van boven (BSO) Meulenberg 6 4641CL Ossendrecht

Inspectierapport Bengels/Bende van boven (BSO) Meulenberg 6 4641CL Ossendrecht Inspectierapport Bengels/Bende van boven (BSO) Meulenberg 6 4641CL Ossendrecht Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Woensdrecht Datum inspectie: 17-08-2015 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Auteur: Ingeborg van der Zanden Bartels Datum: 05 januari 2015 Plaats: Kerkdriel Versie: 0.1 Pedagogisch beleidsplan BSO VillaDriel 12 april 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Inspectierapport De Beun Kinderopvang B.V. (BSO) Achterom 64 3995EC HOUTEN Registratienummer 214353989

Inspectierapport De Beun Kinderopvang B.V. (BSO) Achterom 64 3995EC HOUTEN Registratienummer 214353989 Inspectierapport De Beun Kinderopvang B.V. (BSO) Achterom 64 3995EC HOUTEN Registratienummer 214353989 Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: Houten Datum inspectie: 08-06-2015 Type

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang Buitenschoolse opvang Informatieboekje over buitenschoolse opvang van het Korfje Eperweg 33, 8181 ET Heerde, tel.0578-668435 Beste ouder(s), Met dit informatieboekje informeren wij u over de gang van zaken

Nadere informatie

Vragenlijst oudercommissie kindercentrum

Vragenlijst oudercommissie kindercentrum Vragenlijst oudercommissie kindercentrum Naam kindercentrum: Jaartal: Geachte heer/mevrouw, De inspectie kinderopvang controleert jaarlijks of uw kindercentrum voldoet aan de kwaliteitseisen uit de Wet

Nadere informatie

Informatie voor Ouders

Informatie voor Ouders Informatie voor Ouders Tjil! Kinderopvang Vermeulenstraat 52 5012 HB Tilburg 013-455 92 98 www.tjil.net info@tjil.net Voorwoord: Dit document bevat algemene informatie over Tjil! Kinderopvang. Tjil! Kinderopvang

Nadere informatie

Kinderdagverblijf. Duckie. Informatie. brochure

Kinderdagverblijf. Duckie. Informatie. brochure Kinderdagverblijf Duckie Informatie brochure Deze brochure heeft tot doel u als ouder, verzorg(st)er of bedrijf te informeren over het kinderdagverblijf en wat Duckie voor u kan betekenen. De informatie

Nadere informatie

I N F O R MAT IEBOEKJ E

I N F O R MAT IEBOEKJ E I N F O R MAT IEBOEKJ E BSO Goochem (Ichthusschool, Osdorp) Inhoudsopgave WELKOM... 3 1. AANMELDING EN KOSTEN... 4 2. PLAATSING... 6 3. LOCATIE... 7 4. DE GROEPEN... 7 5. PRAKTISCHE INFORMATIE... 9 6.

Nadere informatie

Inspectierapport De Koppoter (KDV) Hildo Kropstraat 8 1328BC ALMERE Registratienummer 150248192

Inspectierapport De Koppoter (KDV) Hildo Kropstraat 8 1328BC ALMERE Registratienummer 150248192 Inspectierapport De Koppoter (KDV) Hildo Kropstraat 8 1328BC ALMERE Registratienummer 150248192 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Almere Datum inspectie: 13-07-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Buitenschoolse opvang

Pedagogisch beleidsplan Buitenschoolse opvang Arnhemseweg 160, 7335 DN Apeldoorn Roerdompweg 3, 7331 CL Apeldoorn Telefoon 055-5424503 Pedagogisch beleidsplan Buitenschoolse opvang Deel 1: Pedagogisch beleidsplan 1.1 Visie 1.2 Missie 1.3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Welkom bij Kinderopvang Mirakel

Welkom bij Kinderopvang Mirakel Welkom bij Kinderopvang Mirakel Kinderopvang Mirakel staat al meer dan 20 jaar voor professionele kinderopvang voor ieder kind in een veilige omgeving, waar creatief denken, ontdekken en spelen centraal

Nadere informatie

Algemene informatie Buitenschoolse Opvang DE COMPANY

Algemene informatie Buitenschoolse Opvang DE COMPANY Algemene informatie Buitenschoolse Opvang DE COMPANY De organisatie DE COMPANY is een organisatie die meehelpt en -denkt om voor taakcombineerders het leven makkelijker te maken. Een doelstelling van onze

Nadere informatie

Even Voorstellen. Wij zijn strikt in het uitvoeren van de aan ons toevertrouwde taken en hechten zeer sterk aan respect en regelmaat.

Even Voorstellen. Wij zijn strikt in het uitvoeren van de aan ons toevertrouwde taken en hechten zeer sterk aan respect en regelmaat. Informatie Brochure Even Voorstellen Wij zijn een Kinderdagverblijf gelegen in Amersfoort/Vathorst. U kunt ons vinden op de Valutaboulevard 15, direct aan de uitvalsweg naar de A1. Er is voldoende parkeergelegenheid

Nadere informatie

Reglementen en Richtlijnen Bolliewollie kinderopvang

Reglementen en Richtlijnen Bolliewollie kinderopvang Reglementen en Richtlijnen Bolliewollie kinderopvang 1 1. Dienstverlening Kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar kunnen op de dagopvang van het kinderdagverblijf geplaatst worden. Kinderen in de

Nadere informatie

Informatieboekje. kinderopvang de bolderkids schoolstraat 26 9468 bs annen. Inhoudsopgave

Informatieboekje. kinderopvang de bolderkids schoolstraat 26 9468 bs annen. Inhoudsopgave Informatieboekje kinderopvang de bolderkids schoolstraat 26 9468 bs annen tel 0592-271179 mob 06-18458678 debolderkids@gmail.com kvk nummer: 01124850 giro: 2452950 Inhoudsopgave 1. Kinderopvang de Bolderkids

Nadere informatie

Inspectierapport IKC De Bosmark (BSO) Europastraat 10a 7091 XC DINXPERLO Registratienummer 198335933

Inspectierapport IKC De Bosmark (BSO) Europastraat 10a 7091 XC DINXPERLO Registratienummer 198335933 Inspectierapport IKC De Bosmark (BSO) Europastraat 10a 7091 XC DINXPERLO Registratienummer 198335933 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Aalten Datum inspectie: 26-03-2015

Nadere informatie

Inspectierapport De Hummeltjestrein (KDV) Stationsstraat 36 3451BZ Vleuten

Inspectierapport De Hummeltjestrein (KDV) Stationsstraat 36 3451BZ Vleuten Inspectierapport De Hummeltjestrein (KDV) Stationsstraat 36 3451BZ Vleuten Toezichthouder: Gemeente Utrecht, Volksgezondheid In opdracht van gemeente: Utrecht Datum inspectie: 16-04-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Peuteropvang Dolfijn

Peuteropvang Dolfijn Peuteropvang Dolfijn Samen spelen, leren en ontdekken VVE Leuk en leerzaam Vriendjes maken Voorwoord Beste ouders en peuters, In deze brochure kunt u allerlei praktische informatie lezen over onze peutergroep.

Nadere informatie

I N F O R MAT IEBOEKJ E

I N F O R MAT IEBOEKJ E I N F O R MAT IEBOEKJ E BSO Goochem (Ichthusschool, Osdorp) Inhoudsopgave WELKOM... 3 1. AANMELDING EN KOSTEN... 4 2. PLAATSING... 6 3. LOCATIE... 7 4. DE GROEPEN... 7 5. PRAKTISCHE INFORMATIE... 8 6.

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Wat is Buitenschoolse Opvang

1. Inleiding 2. Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Wat is Buitenschoolse Opvang Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Stichting Kinderopvang Alkmaar 2 3. Wat is Buitenschoolse Opvang 2 4. Het personeel 3 4.1 Management en Teamcoördinator BSO 3 4.2 Pedagogisch Medewerkers 3 4.3 Pedagogisch

Nadere informatie

Inspectierapport BSO De Vrije Vogels (BSO) Schimmelpenninckstraat 2 2221EP KATWIJK ZH Registratienummer 156272581

Inspectierapport BSO De Vrije Vogels (BSO) Schimmelpenninckstraat 2 2221EP KATWIJK ZH Registratienummer 156272581 Inspectierapport BSO De Vrije Vogels (BSO) Schimmelpenninckstraat 2 2221EP KATWIJK ZH Registratienummer 156272581 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Katwijk Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport MikMak (BSO) Ringelesteinstraat 2 4158CP DEIL Registratienummer 152199810

Inspectierapport MikMak (BSO) Ringelesteinstraat 2 4158CP DEIL Registratienummer 152199810 Inspectierapport MikMak (BSO) Ringelesteinstraat 2 4158CP DEIL Registratienummer 152199810 Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Tiel In opdracht van gemeente: Geldermalsen Datum inspectie: 19-01-2015

Nadere informatie

Vragenlijst oudercommissie peuterspeelzaal

Vragenlijst oudercommissie peuterspeelzaal Vragenlijst oudercommissie peuterspeelzaal Naam peuterspeelzaal: Jaartal: Geachte heer/mevrouw, Per 1 augustus 2010 maken peuterspeelzalen onderdeel uit van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Nadere informatie

Buiten Schoolse Opvang. De Groene Weide. Informatieboekje

Buiten Schoolse Opvang. De Groene Weide. Informatieboekje Buiten Schoolse Opvang De Groene Weide Informatieboekje INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. ALGEMENE INFORMATIE 1.1 Uitgangspunten bij de zorg voor de kinderen 1.2 De inrichting van de Buiten Schoolse Opvang 1.3

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Belle Fleur Etten-Leur BV (BSO) Lambertusstraat 3 4872XA ETTEN-LEUR

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Belle Fleur Etten-Leur BV (BSO) Lambertusstraat 3 4872XA ETTEN-LEUR Inspectierapport Buitenschoolse opvang Belle Fleur Etten-Leur BV (BSO) Lambertusstraat 3 4872XA ETTEN-LEUR Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: ETTEN-LEUR Datum inspectie: 19-06-2014

Nadere informatie

Inspectierapport BSO BuitenGewoon Sport Theater & Dans (BSO) Europaweg 52 3451HG VLEUTEN Registratienummer 166807825

Inspectierapport BSO BuitenGewoon Sport Theater & Dans (BSO) Europaweg 52 3451HG VLEUTEN Registratienummer 166807825 Inspectierapport BSO BuitenGewoon Sport Theater & Dans (BSO) Europaweg 52 3451HG VLEUTEN Registratienummer 166807825 Toezichthouder: Gemeente Utrecht, Volksgezondheid In opdracht van gemeente: Utrecht

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. Buitenschoolse opvang. De Groene Weide

Pedagogisch beleid. Buitenschoolse opvang. De Groene Weide Pedagogisch beleid Buitenschoolse opvang De Groene Weide 1 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleid van de buitenschoolse opvang De Groene Weide, onderdeel van kinderdagverblijf De Groene Weide. Dit

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.2 4. Het Personeel Pag.3 4.1 Management Peuterspeelzaal

Nadere informatie

informatie voor ouders van de buitenschoolse opvang t.b.v. het intakegesprek

informatie voor ouders van de buitenschoolse opvang t.b.v. het intakegesprek informatie voor ouders van de buitenschoolse opvang t.b.v. het intakegesprek Editie: nr. 1 Januari 2011 Januari 2011 2 INHOUDSOPGAVE Regels voor het halen en brengen pag. 4 Wenperiode pag. 4 Overdracht

Nadere informatie

Inspectierapport Bengels (BSO) Oldenzaalsestraat 61 7551AP HENGELO OV

Inspectierapport Bengels (BSO) Oldenzaalsestraat 61 7551AP HENGELO OV Inspectierapport Bengels (BSO) Oldenzaalsestraat 61 7551AP HENGELO OV Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: HENGELO Datum inspectie: 27-10-2014 Type onderzoek: Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

www.kinderopvangfunnykids.nl. E: contact@kinderopvangfunnykids.nl Adres: Scheepmakersstraat 4,2515VC Den Haag T: +31 (0)70 737 11 86. KVK: 57281297.

www.kinderopvangfunnykids.nl. E: contact@kinderopvangfunnykids.nl Adres: Scheepmakersstraat 4,2515VC Den Haag T: +31 (0)70 737 11 86. KVK: 57281297. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Visie en missie van Kinderopvang Funny Kids 3. Visie op kinderen (hoe kijken wij naar kinderen) 4. Visie op opvoeden/ Pedagogische uitgangspunten 5. Voeding en verzorging

Nadere informatie

Inspectierapport De Stadstuin (KDV) Coehoornsingel 3 7201 AA ZUTPHEN Registratienummer 163974445

Inspectierapport De Stadstuin (KDV) Coehoornsingel 3 7201 AA ZUTPHEN Registratienummer 163974445 Inspectierapport De Stadstuin (KDV) Coehoornsingel 3 7201 AA ZUTPHEN Registratienummer 163974445 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Zutphen Datum inspectie: 26-05-2015

Nadere informatie

Inspectierapport De Hobbit (BSO) Texandrilaan 30 7312 HR APELDOORN Registratienummer 699658470

Inspectierapport De Hobbit (BSO) Texandrilaan 30 7312 HR APELDOORN Registratienummer 699658470 Inspectierapport De Hobbit (BSO) Texandrilaan 30 7312 HR APELDOORN Registratienummer 699658470 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Apeldoorn Datum inspectie: 18-06-2015

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Thialf (BSO) Dullertstraat 25 6828HJ Arnhem

Inspectierapport Kinderopvang Thialf (BSO) Dullertstraat 25 6828HJ Arnhem Inspectierapport Kinderopvang Thialf (BSO) Dullertstraat 25 6828HJ Arnhem Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: Arnhem Datum inspectie: 12-05-2015

Nadere informatie

Inspectierapport 't Kasteeltje, locatie Kempenland (BSO) Kempenlandstraat 1 5262GK VUGHT Registratienummer 222188935

Inspectierapport 't Kasteeltje, locatie Kempenland (BSO) Kempenlandstraat 1 5262GK VUGHT Registratienummer 222188935 jennie@t-kasteeltje.nl Inspectierapport 't Kasteeltje, locatie Kempenland (BSO) Kempenlandstraat 1 5262GK VUGHT Registratienummer 222188935 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

KINDERDAGVERBLIJF. De Bron BV

KINDERDAGVERBLIJF. De Bron BV KINDERDAGVERBLIJF INFORMATIE BOEKJE Kinderdagverblijf De Bron BV Beijensweide 19 6191 EK Beek 046-4379917 Landelijke registratienummer kinderopvang: 338781602 E-mail: kdv@bredeschooldebron.nl claire@bredeschooldebron.nl

Nadere informatie

PEDAGOGISCH WERKPLAN

PEDAGOGISCH WERKPLAN PEDAGOGISCH WERKPLAN BSO 2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 De vier opvoedingsdoelen uit de Wet Kinderopvang 3 Het bieden van emotionele veiligheid 3 Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke

Nadere informatie

Pedagogisch handelen BSO De Radslag

Pedagogisch handelen BSO De Radslag Kindcentra Thornerkwartier Kinderopvang Thornerkwartier Pedagogisch handelen BSO De Radslag Inhoud Pedagogisch handelen BSO De Radslag... 2 De functie van buitenschoolse opvang... 2 Dagindeling... 2 Omgang

Nadere informatie

Een tijd om nooit te vergeten!

Een tijd om nooit te vergeten! Een tijd om nooit te vergeten! Beste ouders/verzorgers, U overweegt voor uw kind een plaats bij kinderdagverblijf Bubbels. Middels deze informatiebrochure krijgt u een eerste indruk over onze visie op

Nadere informatie

Inspectierapport Tomtiedom (BSO) Rhijngeesterstraatweg 33 2342AP OEGSTGEEST Registratienummer 859639174

Inspectierapport Tomtiedom (BSO) Rhijngeesterstraatweg 33 2342AP OEGSTGEEST Registratienummer 859639174 Inspectierapport Tomtiedom (BSO) Rhijngeesterstraatweg 33 2342AP OEGSTGEEST Registratienummer 859639174 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Oegstgeest Datum inspectie: 24-09-2015

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang de Kyckert werkplan

Tussenschoolse opvang de Kyckert werkplan Tussenschoolse opvang de Kyckert werkplan Inhoudsopgave 1. De tussenschoolse opvang 2 1.1. Groepen 1 en 2 2 1.2. Groepen 3 t/m 8 3 2. Lunchpakket 3 3. Pedagogische uitgangspunten 4 4. Regels tijdens de

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Lunchkids

Pedagogisch beleid Lunchkids Pedagogisch beleid Lunchkids 1 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleid van Lunchkids onderdeel van De Kinderkoepel. Het pedagogisch beleid geeft aan ouders, scholen, medewerkers en andere betrokkenen

Nadere informatie

Informatieboekje Kinderdagverblijf "Het Hummeltje"

Informatieboekje Kinderdagverblijf Het Hummeltje Informatieboekje Kinderdagverblijf "Het Hummeltje" Yolanda Pool Adres: Breedweer 2 1541 AC Koog aan de Zaan Telefoon 075 615 95 33 Email y.pool2@upcmail.nl Website www.hummeltjeweb.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inspectierapport BSO De Lolifantjes (BSO) Rolklaverpad 30 1314PE ALMERE

Inspectierapport BSO De Lolifantjes (BSO) Rolklaverpad 30 1314PE ALMERE Inspectierapport BSO De Lolifantjes (BSO) Rolklaverpad 30 1314PE ALMERE Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: ALMERE Datum inspectie: 21-08-2014 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport "Het Witte Huis" Tubbergen (BSO) Almeloseweg 22 7651NG TUBBERGEN Registratienummer 373805858

Inspectierapport Het Witte Huis Tubbergen (BSO) Almeloseweg 22 7651NG TUBBERGEN Registratienummer 373805858 Inspectierapport "Het Witte Huis" Tubbergen (BSO) Almeloseweg 22 7651NG TUBBERGEN Registratienummer 373805858 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: TUBBERGEN Datum inspectie: 12-05-2014

Nadere informatie

Inspectierapport Peuteropvang Het Kinderpaleis Molenstraat 46 4311 ED BRUINISSE

Inspectierapport Peuteropvang Het Kinderpaleis Molenstraat 46 4311 ED BRUINISSE Inspectierapport Peuteropvang Het Kinderpaleis Molenstraat 46 4311 ED BRUINISSE Toezichthouder: GGD Zeeland In opdracht van gemeente: SCHOUWEN-DUIVELAND Datum inspectiebezoek: 17-06-2013 Type onderzoek

Nadere informatie

Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY

Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY De organisatie DE COMPANY is een organisatie die meehelpt en -denkt om voor taakcombineerders het leven makkelijker te maken. Een doelstellig van onze organisatie

Nadere informatie

Pedagogische Beleidsplan

Pedagogische Beleidsplan Datum: Herzien Mei 2015 Pedagogische Beleidsplan Visie Christelijk kinderdagverblijf Het Oogappeltje Het aanbieden van Christelijke kinderopvang van de leeftijd 4 t/m 13 jaar. Missie kinderdagverblijf

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterhof Hummelhonk (KDV) Olmenstraat 1 4731BC OUDENBOSCH

Inspectierapport Peuterhof Hummelhonk (KDV) Olmenstraat 1 4731BC OUDENBOSCH Inspectierapport Peuterhof Hummelhonk (KDV) Olmenstraat 1 4731BC OUDENBOSCH Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Halderberge Datum inspectie: 09-12-2014 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Torentje (BSO) Nieuwe Laantjes 44 2584 RW 'S-GRAVENHAGE

Inspectierapport Torentje (BSO) Nieuwe Laantjes 44 2584 RW 'S-GRAVENHAGE Inspectierapport Torentje (BSO) Nieuwe Laantjes 44 2584 RW 'S-GRAVENHAGE Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: S GRAVENHAGE Datum inspectie: 08-12-2014 Type onderzoek: Onderzoek voor

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum Doerak (KDV) Dokter Willemslaan 152 7776CD SLAGHAREN Registratienummer 221411240

Inspectierapport Kindercentrum Doerak (KDV) Dokter Willemslaan 152 7776CD SLAGHAREN Registratienummer 221411240 Inspectierapport Kindercentrum Doerak (KDV) Dokter Willemslaan 152 7776CD SLAGHAREN Registratienummer 221411240 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Hardenberg Datum inspectie: 17-03-2015

Nadere informatie

Inspectierapport Muis (KDV) Rolklaverpad 29 1314PD ALMERE Registratienummer 504419110

Inspectierapport Muis (KDV) Rolklaverpad 29 1314PD ALMERE Registratienummer 504419110 Inspectierapport Muis (KDV) Rolklaverpad 29 1314PD ALMERE Registratienummer 504419110 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Almere Datum inspectie: 08-07-2015 Type onderzoek: Incidenteel

Nadere informatie

DIPLOMALIJST GASTOUDERS

DIPLOMALIJST GASTOUDERS DIPLOMALIJST GASTOUDERS MBO niveau 2 opleidingen Helpende breed 2 Helpende sociaal agogisch werk 2 Helpende welzijn 2 Helpende Zorg en Welzijn Verzorgingsassistent(e) MBO niveau 3 of 4 opleidingen A verpleegkundige

Nadere informatie

Diplomalijst gastouder

Diplomalijst gastouder Diplomalijst gastouder Mbo-2 Helpende Zorg en Welzijn 2 Helpende welzijn 2 Helpende breed 2 Helpende sociaal agogisch werk 2 Verzorgingsassistent(e) Mbo-3/4 A verpleegkundige; Activiteitenbegeleider (AB);

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Inleiding. BSO Vrij Spel

Pedagogisch beleidsplan. Inleiding. BSO Vrij Spel Pedagogisch beleidsplan Inleiding U heeft gekozen voor Vrij Spel en mag erop vertrouwen dat wij goed voor uw kind zullen zorgen. Uw kind zal in uw afwezigheid liefdevol en veilig worden opgevangen. Wij

Nadere informatie

Inspectierapport PSZ Reeshoeve (PSZ) Langendijk 30b 5043NE TILBURG

Inspectierapport PSZ Reeshoeve (PSZ) Langendijk 30b 5043NE TILBURG Inspectierapport PSZ Reeshoeve (PSZ) Langendijk 30b 5043NE TILBURG Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Tilburg Datum inspectie: 23-11-2015 Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Informatieboekje. (voorbeeld) Stichting Prokino - informatieboekje - 2006 1

Informatieboekje. (voorbeeld) Stichting Prokino - informatieboekje - 2006 1 Informatieboekje (voorbeeld) Stichting Prokino - informatieboekje - 2006 1 INHOUDSOPGAVE Welkom 1. Aanmelding en kosten 2. Plaatsing 3. Veiligheid & hygiëne 4. De groep 5. Praktische informatie 6. Dagelijkse

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. De Avonturiers BSO

Pedagogisch beleidsplan. De Avonturiers BSO Pedagogisch beleidsplan De Avonturiers BSO Goirle, Juli 2005 Herzien Januari 2007 Inhoudsopgave 1. Beschrijving van de organisatie 2. Doel van de organisatie 3. Visie 4. Pedagogische doelstelling 5. Pedagogisch

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kleine Johannes (KDV) Hercules Seghersstraat 1 8932 DG LEEUWARDEN Registratienummer 830519324

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kleine Johannes (KDV) Hercules Seghersstraat 1 8932 DG LEEUWARDEN Registratienummer 830519324 Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kleine Johannes (KDV) Hercules Seghersstraat 1 8932 DG LEEUWARDEN Registratienummer 830519324 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden Datum

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Bambino (KDV) Horstakker 40 5469HH ERP

Inspectierapport KDV Bambino (KDV) Horstakker 40 5469HH ERP Inspectierapport KDV Bambino (KDV) Horstakker 40 5469HH ERP Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: VEGHEL Datum inspectiebezoek: 28-08-2013 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Kindercampus (BSO) Willem Bontekoestraat 34 1212CB Hilversum. Dit is een publicatie van:

Inspectierapport BSO Kindercampus (BSO) Willem Bontekoestraat 34 1212CB Hilversum. Dit is een publicatie van: Inspectierapport BSO Kindercampus (BSO) Willem Bontekoestraat 34 1212CB Hilversum Dit is een publicatie van: 15.0000286 Inspectierapport BSO Kindercampus (BSO) Willem Bontekoestraat 34 1212CB Hilversum

Nadere informatie

Inspectierapport Sport BSO Olympus (BSO) Olympus 11 3524WB Utrecht

Inspectierapport Sport BSO Olympus (BSO) Olympus 11 3524WB Utrecht Inspectierapport Sport BSO Olympus (BSO) Olympus 11 3524WB Utrecht Toezichthouder: Gemeente Utrecht, Volksgezondheid In opdracht van gemeente: Utrecht Datum inspectie: 25-03-2016 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kidscasa

Pedagogisch beleid Kidscasa Pedagogisch beleid Kidscasa Doel van Kidscasa. Het zorg dragen voor een zo breed mogelijk aanbod van professionele kinderopvang. Het aanbod is gericht op kinderen van 0 tot 12 jaar (of zolang zij de basisschool

Nadere informatie

Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Tubbergen

Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Tubbergen ALGEMENE VOORWAARDEN KINDERKROON TUBBERGEN Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Tubbergen 1. Openingstijden De KinderKroon Tubbergen is dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van

Nadere informatie

Inspectierapport. Small Villa Kinderopvang B.V. (BSO) Funenpark 1 1018 AK AMSTERDAM Registratienummer: 234472194

Inspectierapport. Small Villa Kinderopvang B.V. (BSO) Funenpark 1 1018 AK AMSTERDAM Registratienummer: 234472194 Inspectierapport Small Villa Kinderopvang B.V. (BSO) Funenpark 1 1018 AK AMSTERDAM Registratienummer: 234472194 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Datum inspectie: 25-11-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie