Hoofdstuk 4: Vertrouwd raken met Q-interactive Assess

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 4: Vertrouwd raken met Q-interactive Assess"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 4: Vertrouwd raken met Q-interactive Assess Stap-voor-stap instructies Januari 2014 Copyright NCS Pearson, Inc. of haar filiaal/filialen. Alle rechten voorbehouden. Q-interactive is een handelsmerk in de VS en/of andere landen van Pearson Education, Inc. of haar filialen.

2 Inhoud 4 Vertrouwd raken met Q-interactive Assess 3 Inleiding 3 Algemene afnametips 3 Q-interactive Assess openen 4 Beginscherm Assess 5 Soorten subtestschermen 7 Subtest afnamecomponenten 9 Vastleggen en scoren van subtestantwoorden op Q-interactive 15 Waarschuwingsberichten 39 Toegang tot eerder afgenomen items 43 Het oplossen van testitems die met een vlag zijn gemarkeerd 44 Resultaten bekijken in Assess 48 Het verzenden van een voltooide batterij naar Q-interactive Central 50

3 4 Vertrouwd raken met Q-interactive Assess Inleiding In dit document geven we u uitleg over Q-interactive Assess, de app die u kunt downloaden van itunes. U leert verschillende kenmerken binnen de testomgeving kennen, zoals: Q-interactive Assess openen Het gebruik van het beginscherm van Q-interactive Assess Het gebruik van de verschillende soorten subtestschermen Componenten voor het afnemen van subtests Vastleggen en scoren van subtests Waarschuwingsberichten Het oplossen van testitems die met een vlag zijn gemarkeerd Scores, audio-opnames en notities bij observaties raadplegen Het verzenden van een voltooide batterij naar Q-interactive Central Algemene afnametips Zorg ervoor dat uw ipad is aangesloten op een beveiligde Wi-Fi- of 3G-verbinding, zodat u uw testbatterijen van Q-interactive Central naar Q-interactive Assess kunt verzenden. Richt de testomgeving op dezelfde manier in als bij een traditionele testafname, waarbij de Cliënt-iPad het stimulusboek is. We raden aan om tijdens een testafname de Wi-Fi-verbinding te behouden, zodat gegevens gedurende de hele testafname kunnen worden verzonden en opgeslagen. Door de Wi-Fi-verbinding raakt de batterij sneller leeg. We raden aan om het batterijvermogen regelmatig te controleren en de ipad tussen de verschillende sessies op te laden. De ipad werkt net als een computer. De prestaties van de ipad kunnen verbeteren als u deze voor elke testafname opnieuw opstart. Er gaan geen gegevens verloren, want deze worden voortdurend opgeslagen op de server van Pearson en op de ipad zelf. Als er verbale antwoorden nodig zijn voor een subtest, dan worden de antwoorden van de cliënt automatisch opgenomen door de audio-opnamefunctie. U kunt de opnamefunctie ook uitschakelen met behulp van de ipad-instellingen. Zie hoofdstuk 1 voor verdere instructies. 3 Vertrouwd raken met Q-interactive Assess

4 Q-interactive Assess openen Nadat u een batterij (testafname toegewezen aan een cliënt) van de ipad naar Q-interactive Central heeft gestuurd, moet u eerst inloggen in Q-interactive Assess om de batterij te kunnen openen. Stap 1: Tik op de TestleideriPad op de Assess app die op het beginscherm van de ipad staat. Stap 2: Log in op Assess door uw gebruikersnaam en wachtwoord voor Q-interactive in te voeren. De testbatterijen die u naar de ipad heeft verstuurd, moeten automatisch verschijnen aan de linkerkant van het scherm. 4 Vertrouwd raken met Q-interactive Assess

5 Gebruik de knop Sync om testbatterijen op te halen die zijn verzonden terwijl u bent ingelogd op Q-interactive Assess. Beginscherm Assess Wanneer u Assess opent, komt u op het beginscherm terecht. Hier kunt u de status van uw testbatterijen bekijken, het cliëntprofiel bewerken en beginnen of verdergaan met een batterij. Hieronder staan een aantal pictogrammen die u moet kennen voordat u begint met het afnemen van een batterij: Verbergt het venster van de testbatterijsessie Logt uit uit Q-interactive Assess Geeft de Bluetooth-verbinding aan Geeft het batterijniveau aan Geeft snel toegang tot informatie over de systeemversie Langs de bovenkant van het scherm verschijnen meer pictogrammen wanneer u een testbatterij afneemt. Hierover leert u later meer. 5 Vertrouwd raken met Q-interactive Assess

6 Afnamestatus: Uiterst links kunt u de status van al uw testafnames controleren. Nieuw - Testbatterijen waarin geen subtest is afgenomen. Bezig - Er zijn wel subtest(s) afgenomen, maar de volledige testbatterij is nog niet afgerond. Openstaand - De testbatterij is afgenomen, maar er zijn nog onopgeloste items gemarkeerd met een vlag. Compleet - De testbatterij is afgenomen en er zijn geen onopgeloste items. Opmerking: Een uitroepteken in het tabblad Test of Resultaten geeft aan dat er nog taken in het tabblad moeten worden uitgevoerd. Aanvullende instructies over het oplossen van onvolledige taken leest u in het hoofdstuk Met een vlag gemarkeerde items oplossen. Tabblad Interview : Als u een cliënt selecteert, dan ziet u op het tabblad Interview uiterst links de informatie van de cliënt die hoort bij de testbatterij voor deze cliënt (in het blauw). Cliëntinformatie op dit scherm die rood is weergegeven is verplicht en kan worden bewerkt. Alle wijzigingen in het cliëntprofiel worden automatisch opgeslagen. 6 Vertrouwd raken met Q-interactive Assess

7 Tabblad Test : In het tabblad Test kunt u beginnen/verdergaan met het afnemen van de subtests die zijn weergegeven in de gemarkeerde testbatterij. U kunt de subtests in de testbatterij ook bewerken. De knop Start verandert in Hervat als u stopt tijdens een testafname. Als u op Hervat tikt, dan kunt u verdergaan met de sessie op het punt waar u was gebleven. Zodra de testbatterij is afgerond en alle items zijn gescoord, verandert de knop Start in Bewerk. Soorten subtestschermen Q-interactive is zo gebruiksvriendelijk en herkenbaar doordat de subtests consequent zijn ontworpen. Als u een testbatterij afneemt in Q-interactive, dan ziet u de volgende soorten subtestschermen. Subtest beginscherm : Dit is het eerste scherm van de testbatterij en wordt beschouwd als het begin van de afname van een subtest. Zodra u verdergaat naar het volgende scherm door van rechts naar links te vegen, kunt u de subtest niet meer uit de batterijlijst verwijderen en wordt de subtest in rekening gebracht. 7 Vertrouwd raken met Q-interactive Assess

8 Instructiescherm : Zoals de naam al aangeeft, staan op dit scherm de instructies voor het testonderdeel. Deze instructies zijn identiek aan en worden op dezelfde manier gepresenteerd als in de papieren Afnamehandleidingen van de tests. De blauwe tekst bevat de instructies voor de cliënt. De zwarte tekst geeft aanvullende informatie over het afnemen van de test aan de clinicus. Antwoordscherm : Als u verder bladert vanaf het instructiescherm, gaat u door naar het Antwoordscherm. Het Antwoordscherm bevat verschillende tools, afhankelijk van de subtest. In het algemeen ziet u op het Antwoordscherm het testitem, de scoreknoppen en de knoppen voor de contextuele gebeurtenissen. Contextuele gebeurtenissen - WN: Weet niet GA: Geen antwoord A: Aanmoediging Rotatie Tussenruimte Patroonfout Opmerking: Bij sommige subtests zijn het Instructiescherm en Antwoordscherm samengevoegd tot één scherm waarop zowel de instructies gegeven worden als de scoring gedaan kan worden. 8 Vertrouwd raken met Q-interactive Assess

9 Subtest afnamecomponenten Nu u een algemeen overzicht heeft van de testafname-omgeving, gaan we de feitelijke componenten van een testbatterij eens nader bekijken. Stap 1: Zodra u bent ingelogd in Q-interactive Assess (app op het beginscherm van de ipad), tikt u op de cliënt die u de testbatterij wilt laten maken en vervolgens het tabblad Test. Stap 2: Tik op Start om te beginnen met de testbatterij. Zodra u een subtest heeft voltooid, zal de eerst volgende subtest die is aangegeven in het overzichtscherm auto matisch beginnen. 9 Vertrouwd raken met Q-interactive Assess

10 Algemene navigatietools: Laten we eerst eens kijken naar de pictogrammen die tijdens de afnamesessie aan de bovenkant van het scherm worden weergegeven. Beschrijving van de pictogrammen: Indicator Wi-Fi-signaal. Knop beginscherm Assess - Op elk gewenst moment kunt u terugkeren naar het beginscherm. Uw batterij wordt bewaard en u kunt verdergaan waar u was gebleven. Zijbalk Toegang tot subtestitems, resultaten en met een vlag gemarkeerde items. Informatie Deze verkorte versie van het handboek voor de testleider biedt een beknopt overzicht van het afnemen van tests en het scoren van elk item. Afbreken Als u op deze knop tikt, kunt u een subtest afbreken, zelfs als u nog niet heeft voldaan aan de criteria om dit te doen. Verbindingsindicator - Als er een rode X verschijnt in de gestippelde cirkel, dan betekent dit dat de Wi-Fi-verbinding is verbroken. U kunt dit pictogram te zien krijgen wanneer u gegevens aan het synchroniseren bent. Potloodpictogram Hiermee opent u het notitieblok waarin u gedurende de testafname notities van uw observaties kunt maken. Notities worden onderverdeeld per subtest, testitem en algemeen. Notities kunnen worden gewist of als afbeeldingen worden opgeslagen. Stimuli viewer Bij testafnames waarvoor u de Cliënt-iPad nodig heeft, is deze afbeelding wit. Als u hierop klikt, kunt u zien wat er op de Cliënt-iPad wordt weergegeven. Wanneer de cliënt het scherm van de Cliënt-iPad aanraakt om een item te beantwoorden, dan zal er bij de subtest Onvolledige tekeningen een vingerafdruk worden weergegeven in het Stimuli viewerscherm, om aan te geven waar de cliënt het scherm heeft aangeraakt. 10 Vertrouwd raken met Q-interactive Assess

11 Afname functies: Q-interactive Assess beschikt over een serie functies die u tijd besparen. Hieronder ziet u afbeeldingen van deze functies met een korte beschrijving van hun eigenschappen. Audio-opname: Als er verbale antwoorden nodig zijn voor een subtest, dan kunt u deze antwoorden opnemen en later afspelen om de score te controleren. De audio-opnamefunctie is automatisch ingeschakeld voor verbale subtests. In het instructie- en antwoordscherm wordt er dan een rode stip weergegeven tussen de tekstballon en de subtestnaam, om aan te geven dat het antwoord wordt opgenomen. Als u de audio-opname wilt uitschakelen, dan kunt u dit doen via de app-instellingen. Voor instructies, zie Hoofdstuk 1 - Uw ipad voorbereiden voor Q-interactive. Stopwatch: Voor sommige subtests moet de tijd worden opgenomen. Bij deze subtests ver schijnt er een stopwatch op de instructie- en antwoordschermen. De testleider regelt de stopwatch. Hieronder vindt u een kort overzicht van de stopwatch: Totaal toegestane tijd voor testitem Stopwatch telt op Stopwatch start/stop knop. Als de tijd is gestopt geeft de knop Hervat weer Stopwatch telt af. Verstreken tijd. (De stopwatch blijft lopen wanneer de toegestane tijd is verstreken. De tijd wordt in rood weergegeven als de limiet binnen 10 seconden wordt bereikt.) Stel de tijd in door te tikken op de knop Verstreken Tijd. Er verschijnen pijltjes omhoog en omlaag. Tik op een van de pijltjes totdat de gewenste tijd verschijnt. 11 Vertrouwd raken met Q-interactive Assess

12 Instructies: Wanneer u op het instructiepictogram tikt, verschijnt er een pop-upbericht met feedback die moet worden verstrekt als reactie op specifiek cliëntgedrag (bijv. geen antwoord, herhalingen, etc.). Knoppen voor contextuele gebeurtenissen: Deze knoppen staan uiterst rechts op het Antwoordscherm. U kunt ze gebruiken om toegang te krijgen tot itemspecifieke feedback of aanvullende scoring. WN: Weet niet GA: Geen antwoord A: Aanmoediging H: Herhaling D: Doorvragen 12 Vertrouwd raken met Q-interactive Assess

13 Woordelijk antwoord: In bepaalde subtests wilt u het antwoord van de cliënt woordelijk uitschrijven, ook al wordt het opgenomen. Aan de onderkant van het scherm ziet u een antwoordveld waarin u de antwoorden kunt noteren met behulp van een stylus. Voor het navigeren tussen meerdere antwoorden ge bruikt u de pijlen omhoog/ omlaag. Als u een reeks woorden of reacties wilt noteren, tik dan op de Enterpijl om door te gaan naar een nieuw antwoordveld. Notities maken: Naast het vastleggen van woordelijke reacties kunt u ook uw observaties tijdens de testafname noteren. De notities die u vroeger in de marge van een scoreformulier maakte, kunt u nu op uw ipad maken. Stap 1: Om toegang te krijgen tot het notitieblok, tikt u op het potloodpictogram aan de bovenkant van het scherm. 13 Vertrouwd raken met Q-interactive Assess

14 Stap 2: Als u uw notities wilt categoriseren (op algemeen, subtest- of itemniveau) tik dan op de pijl omlaag rechts van Algemeen en tik op de gewenste categorie. De notities hebben een kleurcode op basis van de geselecteerde categorie. Om extra notities te maken, tikt u op het pictogram Potlood met plusteken. Om een belangrijke opmerking te markeren, tikt u op het uitroeptekenpictogram. Om een notitie te verwijderen, tikt u op het prullenbakpictogram. Stap 3: Om alle notities weer te geven, tikt u op het pictogram Vierkant binnen vierkant. Als u klaar bent met uw notities, tik dan op het pictogram Gereed. Aan het einde van de afnamesessie kunt u alle notities die u tijdens de sessie heeft gemaakt bekijken en archiveren. Voor stap-voor-stap instructies, zie hoofdstuk 5 - Archiveren en exporteren van testbatterijen. Stimuli viewer: Als u op een eenvoudige manier wilt controleren of de cliënt precies hetzelfde testitem ziet als u zelf ziet op uw eigen ipad, tik dan op het pictogram Stimuli Viewer. Tik eerst op Toon afbeelding en dan op het pictogram Stimuli Viewer. Er verschijnt een pop-upvenster op uw ipad met het beeld van wat de cliënt ziet. Verder kunt u als testleider in sommige subtests (zoals Onvolledige tekeningen ) het antwoord van een cliënt zien. 14 Vertrouwd raken met Q-interactive Assess

15 Wanneer de cliënt het ontbrekende deel op zijn/haar ipad aanraakt, dan verschijnt er op de Testleider-iPad in het Stimuli Viewer scherm een vingerafdruk op de plek waar de cliënt zijn scherm aanraakt. Vastleggen en scoren van subtestantwoorden op Q-interactive Net als bij de subtestschermen van Q-interactive lijkt ook het vastleggen en scoren op Q-interactive veel op de manier waarop testleiders deze taken in een traditionele testomgeving uitvoeren. Er zijn echter een paar nuanceverschillen tussen digitale testafnames en testafnames met papier/potlood. Deze beschrijven we hieronder: WAIS-IV-NL en WISC-III-NL: Blokpatronen WAIS-IV-NL en WISC-III-NL: Onvolledige tekeningen WAIS-IV-NL en WISC-III-NL: Woordenschat, Woordkennis, Overeenkomsten, Informatie en Begrijpen WAIS-IV-NL en WISC-III-NL: Symbool Substitutie Coderen, Substitutie, Symbolen Vergelijken, Symbool zoeken en Figuur Zoeken WAIS-IV-NL en WISC-III-NL: Cijfer Reeksen, Rekenen en Cijfers en Letters Nazeggen WAIS-IV-NL en WISC-III-NL: Matrix Redeneren, Figuur Samenstellen en Gewichten WISC-III-NL: Doolhoven WISC-III-NL: Figuurleggen WISC-III-NL: Plaatjes Ordenen D-KEFS en NEPSY-II-NL: Color Word Interference Test en Inhibitie D-KEFS : Trail Making Test en Design Fluency Test NEPSY-II-NL: Tikken met de vingertoppen NEPSY-II-NL: Patronen natekenen NEPSY-II-NL: Visueel-ruimtelijk geheugen en Visueel-ruimtelijk geheugen uitgesteld NEPSY-II-NL: Dieren sorteren NEPSY-II-NL: Plaatjespuzzels NEPSY-II-NL: Woordproductie 15 Vertrouwd raken met Q-interactive Assess

16 WAIS-IV-NL en WISC-III-NL: Blokpatronen Leg met behulp van de stopwatch op de TestleideriPad vast hoeveel tijd er nodig is voor het voltooien van de items. Om een correct antwoord vast te leggen, selecteert u de knop Kopieer op het Antwoordscherm. Nu wordt het juiste ontwerp gekopieerd. 16 Vertrouwd raken met Q-interactive Assess

17 Om een verkeerd antwoord vast te leggen: Blok met effen kleur - dubbeltik op een blok om het rood of wit te maken. Dubbeltik er nogmaals op om het blok de andere kleur te geven. Half rood en half wit blok - tik op het blok in de juiste hoeken. De hoek die u aanraakt wordt voor de helft rood. Om het patroon te draaien, raakt u het met twee vingers aan weerskanten aan en verdraait het. 17 Vertrouwd raken met Q-interactive Assess

18 De knoppen voor contextuele gebeurtenissen onder de stopwatch kunt u gebruiken om het volgende aan te geven: r o t at ie s constructies met een tussenruimte groter dan toegestaan. patroonfout Scoor het antwoord met behulp van de knoppen aan de bovenkant van het Antwoordscherm. 18 Vertrouwd raken met Q-interactive Assess

19 WAIS-IV-NL en WISC-III-NL: Onvolledige tekeningen Leg met behulp van de stopwatch op de TestleideriPad vast hoeveel tijd er nodig is voor het voltooien van de test. Cliënten kunnen het juiste antwoord aanwijzen op de Client-iPad. Dit wordt vastgelegd in het stimuli viewer veld dat verschijnt in de rechterbovenhoek van het Antwoordscherm. 19 Vertrouwd raken met Q-interactive Assess

20 Het verbale antwoord van een cliënt kan worden vastgelegd in het handschriftveld aan de onderkant van het Antwoordscherm. Als alternatief kunnen gegeven antwoorden worden opgeslagen door deze uit de lijst te kiezen. Bij alle 0-punt antwoorden in de test Onvolledige tekeningen moet u de cliënt stimuleren om het juiste antwoord aan te wijzen. Wat u woordelijk kunt zeggen om hints te geven, vindt u in een knop onder de stopwatch. Het handjespictogram op een antwoordknop herinnert u eraan om de cliënt een hint te geven en hem zo te stimuleren het juiste antwoord te geven. 20 Vertrouwd raken met Q-interactive Assess

21 Scoor het antwoord met behulp van de knoppen aan de bovenkant van het Antwoordscherm. WAIS-IV-NL en WISC-III-NL: Woordenschat, Woordkennis, Overeenkomsten, Informatie en Begrijpen Het verbale antwoord van een cliënt kan worden genoteerd in het handschriftveld aan de onderkant van het instructieen antwoordscherm. Als alternatief kunnen er voorbeeldantwoorden zijn gegeven in de vorm van veel voorkomende antwoordknoppen die de kunnen worden geselecteerd om aan te geven dat een bepaald antwoord is gegeven. 21 Vertrouwd raken met Q-interactive Assess

22 Scoor de antwoorden door gebruik te maken van de knoppen die onder de instructies staan gegeven. Voor sommige items onder Begrijpen moet de cliënt antwoorden geven die tot twee of meer categorieën behoren om als volledig goed te worden beoordeeld. Voor deze items worden de categorieën weergegeven onder de scoreknoppen. Als een categorie wordt geselecteerd, verschijnt er een venster met voorbeeldantwoorden op het scherm. 22 Vertrouwd raken met Q-interactive Assess

23 WAIS-IV-NL en WISC-III-NL: Symbool Substitutie Coderen, Substitutie, Symbolen Vergelijken, Symbool Zoeken en Figuur Zoeken Voor deze subtests gebruikt u papieren antwoorden boekjes. Leg met behulp van de stopwatch op de TestleideriPad vast hoeveel tijd er nodig is voor het voltooien van de test. Deze subtests scoort u meestal pas na een volledige testafname. Scoor elke subtest en tik op de vakjes Correct en Incorrect. Er verschijnt een cijferblok aan de onderkant van het scherm waarmee u de resultaten kunt invoeren. 23 Vertrouwd raken met Q-interactive Assess

24 WAIS-IV-NL en WISC-III-NL: Cijfer Reeksen, Rekenen en Cijfers en Letters Nazeggen Leg met behulp van de stopwatch op de TestleideriPad vast hoeveel tijd er nodig is voor het voltooien van de items van Rekenen. Het verbale antwoord van een cliënt of notities kunnen worden genoteerd in het handschriftveld aan de onderkant van het Antwoordscherm. 24 Vertrouwd raken met Q-interactive Assess

25 De juiste antwoorden bevinden zich onder de scoreknoppen die worden gebruikt om elk item te scoren. WAIS-IV-NL en WISC-III-NL: Matrix Redeneren, Figuur Samenstellen en Gewichten Leg met behulp van de stopwatch op de TestleideriPad vast hoeveel tijd er nodig is voor het voltooien van de ietems van Figuur Samenstellen en Gewichten. 25 Vertrouwd raken met Q-interactive Assess

26 De cliënt kan op de Cliënt-iPad een antwoord aanraken dat automatisch wordt weergegeven op de Testleider-iPad. Als alterna tief kan de testleider een antwoord aanraken op het Antwoordscherm om een verbaal antwoord vast te leggen. Let op dat de cliënt zichzelf kan corrigeren en meer dan één antwoord kan aanraken. Alle antwoorden worden vastgelegd op het Antwoordscherm. Zodra het bedoelde antwoord wordt verduidelijkt, kan de testleider de onbedoelde antwoorden aanraken om ze te deselecteren. Scoor het antwoord met behulp van de knoppen aan de bovenkant van het Antwoordscherm. 26 Vertrouwd raken met Q-interactive Assess

27 WISC-III-NL: Doolhoven Voor deze subtest gebruikt u het papieren antwoordenboekje. Leg met behulp van de stopwatch op de Testleider-iPad vast hoeveel tijd er nodig is voor het voltooien van de items. Op basis van het aantal fouten dat een cliënt maakt kunt u het aantal punten aan de items toewijzen. 27 Vertrouwd raken met Q-interactive Assess

28 WISC-III-NL: Figuurleggen Voor deze subtest gebruikt u kartonnen puzzelstukken. Leg met behulp van de stopwatch op de Testleider-iPad vast hoeveel tijd er nodig is voor het voltooien van de puzzels. Bij Figuur Leggen kunt u in het antwoordscherm aangeven welke verbindingen juist en onjuist zijn. Op basis hiervan wordt het aantal punten bepaald. 28 Vertrouwd raken met Q-interactive Assess

29 WISC-III-NL: Plaatjes ordenen Voor deze subtest gebruikt u de kartonnen plaatjes, leg deze op de juiste manier voor de cliënt neer. Leg met behulp van de stopwatch op de Testleider-iPad vast hoeveel tijd er nodig is voor het voltooien van de items. Scoor bij Plaatjes Ordenen elk item door het juiste aantal punten toe te kennen. 29 Vertrouwd raken met Q-interactive Assess

30 D-KEFS en NEPSY-II-NL: Color Word Interference Test en Inhibitie Leg met behulp van de stopwatch op de TestleideriPad vast hoeveel tijd er nodig is voor het voltooien van de test. Geef ongecorrigeerde fouten aan door eenmaal op een woord of letter te tikken. Geef een zelf-gecorrigeerde fout aan door nogmaals op het woord te tikken. Als u een derde keer op het woord tikt, wordt het weer teruggezet naar de uitgangspositie. Als de cliënt een voorwaarde niet binnen de tijdgrens voltooit, dan kunt u het laatste antwoord van de cliënt aanduiden met behulp van een pijl. 30 Vertrouwd raken met Q-interactive Assess

31 D-KEFS : Trail Making Test en Design Fluency Test Voor deze subtests gebruikt u papieren antwoordenboekjes. Leg met behulp van de stopwatch op de ClinicusiPad vast hoeveel tijd er nodig is voor het voltooien van de test. Score elke subtest en voer het aantal juiste antwoorden en fouten voor elke voorwaarde in op het Antwoordscherm. 31 Vertrouwd raken met Q-interactive Assess

32 NEPSY-II-NL: Tikken met de vingertoppen Leg met behulp van de stopwatch op de Testleider-iPad vast hoeveel tijd er nodig is voor het voltooien van de items, de score is de benodigde tijd. Links in het antwoordscherm ziet u een vak waarin u observaties kunt aangeven. 32 Vertrouwd raken met Q-interactive Assess

33 NEPSY-II-NL: Patronen natekenen Cliënten maken deze subtest in het NEPSY-II-NL antwoordboekje. Op het antwoordscherm kunt u bij Algemeen aangeven of het patroon voldoet aan alle criteria voor dat item. De criteria staan ook weergegeven op het antwoordscherm. Onder Verwerken kunt u de manier waarop de figuren worden nagetekend beoor delen. Wanneer u op de + voor een onderdeel tikt dan krijgt u de criteria voor dit onderdeel te zien. 33 Vertrouwd raken met Q-interactive Assess

34 NEPSY-II-NL: Visueel-ruimtelijk geheugen en Visueel-ruimtelijk geheugen uitgesteld In het antwoordscherm van deze subtest ziet u twee rasters. Het linker raster is de doelvorm en het rechter raster is leeg. In het rechter raster kunt u het antwoord dat de cliënt heeft gegeven naleggen door op een vakje te tikken en een kaartje te selecteren. Op basis hiervan worden automatisch de verschillende scores berekend. Wanneer u op de score (links naast het vlaggetje) tikt dan ziet u hoe de score is opgebouwd. Het is ook mogelijk om de achterkant van de kaartjes weer te geven, dit kan door op de knop Gebruik nummers te tikken. Met de knop 0 punten geeft u 0 punten aan het betreffende item. 34 Vertrouwd raken met Q-interactive Assess

35 NEPSY-II-NL: Dieren sorteren Met behulp van de stopwatch op de Testleider-iPad kunt u bijhouden hoeveel tijd er nodig is voor het voltooien van de test. In het antwoordscherm kunt u aangeven welke sorteringen de cliënt heeft gemaakt. Dit kunt u doen door op de namen van de dieren te tikken. Wanneer u op de naam van een dier tikt dan wordt deze blauw, de blauwe dieren zijn zo de ene helft van de sortering en de witte de andere helft. Met de knop + Nieuwe sortering kunt u de volgende sortering die de cliënt heeft gemaakt noteren. Op basis hiervan worden automatisch de verschillende scores berekend. Wanneer u op de score (links naast het vlaggetje) tikt dan ziet u hoe de score is opgebouwd. Met de knop 0 punten geeft u 0 punten aan deze subtest. 35 Vertrouwd raken met Q-interactive Assess

36 NEPSY-II-NL: Plaatjespuzzels Leg met behulp van de stopwatch op de TestleideriPad vast hoeveel tijd er nodig is voor het voltooien van de items. De cliënt kan op de CliëntiPad een vakje in de grote afbeelding aanraken, dit wordt dan automatisch met een nummer weergegeven op de afbeelding in het antwoord scherm op de testleider-ipad. Aan dit nummer kunt u zien de hoeveelste aanraking dit was. 36 Vertrouwd raken met Q-interactive Assess

37 U kunt het antwoord van de cliënt vervolgens scoren door op de Testleider-iPad aan te geven welk vakje in de afbeelding de cliënt aanwees. Het juiste antwoord is groen omlijnd. Per kleine afbeelding (A,B,C, en D) is er een apart scoringstabblad. Met de knop 0 punten geeft u 0 punten aan het betreffende item. NEPSY-II-NL: Woordproductie Met behulp van de stopwatch kunt u de tijdslimiet in de gaten houden. 37 Vertrouwd raken met Q-interactive Assess

38 Tijdens het lopen van de tijd kunt u de antwoorden van de cliënt noteren in de twee responsvelden onder in het antwoordscherm. Deze antwoorden zullen verschijnen in de tijdsvakken daarboven. Bij deze subtest worden de antwoorden van de cliënt ook opgenomen zodat u deze achteraf rustig kunt scoren. Vervolgens kunt u alle antwoorden die de cliënt gegeven heeft scoren door op het antwoord te tikken. 38 Vertrouwd raken met Q-interactive Assess

39 Waarschuwingsberichten Tijdens de testafname kunnen uw acties ertoe leiden dat er een waarschuwingsbericht verschijnt op het scherm. Er zijn verschillende waarschuwingsberichten die u begeleiden bij een standaard afname van een subtest. Als testleider kunt u verder te gaan met de aanbevolen actie in het waarschuwingsbericht, maar u kunt het bericht ook negeren. Afbreekregel: Het bericht van de afbreekregel wordt weergegeven wanneer u op het handjespictogram aan de bovenkant van het scherm tikt, of als de cliënt een vooraf bepaald aantal testitems op rij verkeerd beantwoordt. Optie 1: Test het persoonlijk plafond van de client door linksonder op de knop Test limiet te tikken of op de X in de rechterbovenhoek. Als u besluit om het persoonlijk plafond te testen, dan gebruikt het systeem alleen items die voor het gestandaardiseerde afbreekpunt zijn afgenomen om de ruwe score van de subtest te berekenen. Optie 2: Breek de subtest af door te tikken op de knop Stop in de rechterbenedenhoek. 39 Vertrouwd raken met Q-interactive Assess

40 Startpunt: Op basis van de leeftijd van de cliënt waarschuwt dit bericht u waar u moet beginnen binnen de subtest. Als testleider kunt u ervoor kiezen om te beginnen bij het voorgestelde item, maar u kunt de subtest ook beginnen bij het eerste item. Terug naar het vorige item: Als u naar links veegt om terug te gaan naar het vorige item, dan verschijnt dit bericht met de vraag om deze actie te bevestigen. U krijgt deze bevestigingsvraag omdat u door het terugvegen alle gegevens wist vanaf het item van waar u veegt. Optie 1: Als u niet wilt teruggaan naar het vorige item, tik dan op de knop Annuleren. Optie 2: Als u wel wilt teruggaan naar het vorige item, tik dan op de knop Voorgaand item. 40 Vertrouwd raken met Q-interactive Assess

41 Het verzenden van een testbatterij naar Q-interactive Central: Voordat de testleider een voltooide testbatterij naar Q-interactive Central kan sturen om de resultaten te archiveren of exporteren, moet hij/zij eerst bevestigen dat alle items zijn gescoord. Zodra de overdracht heeft plaatsgevonden, staat de testbatterij niet meer op de ipad. Zie het onderstaande voorbeeld over de manier waarop scoreopties worden weergegeven in Q-interactive. Dit voorbeeld is item 13 van de blokpatronen van WAIS-IV. De tijd die aan elk punt wordt toegekend, wordt onder de puntknoppen weergegeven, zodat u dit eenvoudig kunt zien. De testleider moet op de juiste score tikken, gebaseerd op hoelang het duurde voordat de cliënt antwoordde. Voor meer tips over hoe het scoren van subtests, zoals Blokpatronen, leest u de tekst onder het kopje Vastleggen en scoren van subtestantwoorden hierboven. 41 Vertrouwd raken met Q-interactive Assess

42 Items met een vlag markeren: Tijdens een testafname kan het voorkomen dat de testleider een item wil markeren, om het later te bekijken en te scoren. Items worden automatisch met een vlag gemarkeerd, als de testleider het item niet scoort voordat hij of zij verder gaan met het volgende item. Tik op het vlagpictogram om een item te markeren. Zodra een item is gemarkeerd, wordt het vlagpictogram rood. 42 Vertrouwd raken met Q-interactive Assess

43 Toegang tot eerder afgenomen items Nadat u een subtest heeft voltooid, kunt u toegang krijgen tot de antwoorden van uw cliënt op eerder items. Stap 1: Tik op de zijbalk om de antwoorden van de cliënt op elke afgenomen subtest te bekijken en tik vervolgens op de subtest die u wilt bekijken. Stap 2: Zodra u het item heeft bekeken en gescoord, tikt u op Gereed om terug te gaan naar het vorige scherm. 43 Vertrouwd raken met Q-interactive Assess

44 Het oplossen van testitems die met een vlag zijn gemarkeerd Alle gemarkeerde testitems zijn bijeen geplaatst in een Alle openstaande gedeelte, zodat u ze snel en efficiënt kunt oproepen. Het Alle openstaande gedeelte kunt u op twee plaatsen openen. Optie 1: Bovenin het pop-upvenster Zijbalk bevindt zich de knop Alle openstaande. Als u deze knop selecteert, ziet u alle met een vlag gemarkeerde items. Als u het eerste gemarkeerde item selecteert, dan gaat u naar de antwoordkaart van dat item en kunt u beginnen met het oplossen van de scores. Optie 2: Er is een Alle openstaande -knop in het tabblad Resultaten op het beginscherm. Het cijfer in de rode cirkel geeft aan hoeveel items moeten worden opgelost. Stap 1: Tik op de Alle openstaande knop om het eerste gemarkeerde item te bekijken. 44 Vertrouwd raken met Q-interactive Assess

45 Stap 2: Los het item op door de score te voltooien. Om verder te gaan naar het volgende onopgeloste item, tikt u op de pijl boven het vlagpictogram. Stap 3: Zodra u klaar bent met alle onopgeloste items, tikt u op Gereed en keert u terug naar het scherm waar u op de knop Alle openstaande heeft gedrukt. 45 Vertrouwd raken met Q-interactive Assess

46 Bij het bekijken van onopgeloste items wilt u misschien gebruikmaken van audio-opnames of observaties die u heeft genoteerd tijdens de testafname om ervoor te zorgen dat de items correct worden gescoord. Audio-opnames raadplegen: Bij het afnemen van bepaalde subtests neemt Q-interactive automatisch de antwoorden van de cliënt op. U kunt deze antwoorden beluisteren zodra de subtest is afgenomen en voordat de subtest naar Q-interactive Central is verzonden. Stap 1: Om toegang te krijgen tot de audio-opname, tikt u op het pictogram Zijbalk. Van hieruit tikt u op de naam van de subtest en vervolgens op het item dat u wilt bekijken. Stap 2: Tik op het luidspreker pictogram om de audio-opname te beluisteren. 46 Vertrouwd raken met Q-interactive Assess

47 Stap 3: Tik op de afspeelpijl en op Gereed wanneer u klaar bent met luisteren en het item heeft opgelost. Notities met betrekking tot de testbatterij bekijken: Bij het oplossen van items wilt u misschien notities bekijken die u tijdens de testafname heeft gemaakt. U kunt deze notities oproepen via het tabblad Resultaten. Het cijfer in de knop Alle notities geeft aan hoeveel notities u heeft gemaakt tijdens de testafname. 47 Vertrouwd raken met Q-interactive Assess

48 Resultaten bekijken in Assess In het tabblad Resultaten worden de scores op drie verschillende niveaus weergegeven: Subtests, Samengestelde en Vergelijkingen. Selecteer deze knoppen om de bijbehorende scores te bekijken. Subtestscores: Als u op de knop Subtests tikt, dan verschijnen de geschaalde subtestscores. Als u op de pijl naast een subtestnaam klikt, ziet u de ruwe subtestscores, evenals pijlen die verwijzen naar scores op itemniveau en andere metingen, zoals de testtijd, knoppen voor contextuele gebeurtenissen, etc. Andere metingen bekijken: 48 Vertrouwd raken met Q-interactive Assess

49 Indexscores: Het scherm Indexen toont alle samengestelde en indexscores voor uw batterij. Als u de scores op de grafiek aanraakt, verschijnt de percentielrang en het betrouwbaarheidsinterval met betrekking tot een score. Als u de pijl naast de naam van de samenstelling selecteert, breidt het scherm zich uit en toont alle subtests in de samenstelling. Verder kunt u het tandwielpictogram naast een indexscore selecteren om indexen te schatten of subtests te vervangen. U hoeft slechts een vinkje te zetten bij de subtests die u wilt toevoegen aan een index, waarna de scores automatisch worden aangepast. 49 Vertrouwd raken met Q-interactive Assess

50 Vergelijkingsscores: Sommige instrumenten bevatten scores die prestaties tussen samengestelde of indexscores vergelijken. Deze kunt u vinden onder het tabblad Vergelijkingen. Het steekproef- en significantieniveau dat wordt gebruikt voor vergelijkingen kan worden gewijzigd. Het verzenden van een voltooide batterij naar Q-interactive Central Zodra u alle items heeft opgelost en de audio-bestanden van uw testafname heeft beluisterd, is het tijd om de voltooide batterij terug te sturen naar Q-interactive Central. Hierdoor kunt u alle gegevens opslaan op uw computer. Stap 1: Zorg ervoor dat er geen uitroeptekens staan in de tabbladen Test of Resultaten. Tik vanaf het tabblad Interview op de knop Verwijder en tik vervolgens nogmaals op Verwijder in het pop-upvenster. 50 Vertrouwd raken met Q-interactive Assess

51 Stap 2: Log in op Q-interactive Central, Qiactive.com en ga naar het tabblad Afnames om te controleren of de testafname met succes is verzonden naar Q-interactive Central. Voor stap-voor-stap instructies over hoe u cliëntgegevens kunt exporteren en archiveren, leest u hoofdstuk 5 van de gebruikshandleiding. 51 Vertrouwd raken met Q-interactive Assess

Hoofdstuk 5: Testbatterijen archiveren en exporteren

Hoofdstuk 5: Testbatterijen archiveren en exporteren Hoofdstuk 5: Testbatterijen archiveren en exporteren Stap-voor-stap instructies Januari 2014 Copyright 2014. NCS Pearson, Inc. of haar filiaal/filialen. Alle rechten voorbehouden. Q-interactive is een

Nadere informatie

Hoofdstuk 3: Een overzicht van Q-interactive - Central

Hoofdstuk 3: Een overzicht van Q-interactive - Central Hoofdstuk 3: Een overzicht van Q-interactive - Central Stap-voor-stap instructies Januari 2014 Copyright 2014. NCS Pearson, Inc. of haar filiaal/filialen. Alle rechten voorbehouden. Q-interactive is een

Nadere informatie

WIPSI III (2j 6m 3j 11m en 4j 7j 11m)

WIPSI III (2j 6m 3j 11m en 4j 7j 11m) WIPSI III (2j 6m 3j 11m en 4j 7j 11m)!!! Het woord test vermijden, beter: Ik heb wat spelletjes meegebracht waar we samen mee kunnen spelen. Je mag je intresse en enthousiasme laten blijken door bijvoorbeeld

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Uw ipad voorbereiden voor optimaal gebruik tijdens Testafnames

Hoofdstuk 1: Uw ipad voorbereiden voor optimaal gebruik tijdens Testafnames Hoofdstuk 1: Uw ipad voorbereiden voor optimaal gebruik tijdens Testafnames Stap-voor-stap instructies Januari 2014 Copyright 2014. NCS Pearson, Inc. of haar filiaal/filialen. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1 Handleiding ZKM Online Versie 2.1 Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Eerste keer dat je inlogt... 3 1.1.1 Profiel... 4 1.1.2. Wachtwoord (wijzigen)... 4 1.1.3. Bureau... 5 1.1.4. Consultants

Nadere informatie

Office 365 gebruiken op uw iphone of ipad

Office 365 gebruiken op uw iphone of ipad Office 365 gebruiken op uw iphone of ipad Snelstartgids E-mail controleren U kunt uw iphone of ipad instellen voor het versturen en ontvangen van e-mail van uw Office 365-account. Altijd toegang tot uw

Nadere informatie

Handleiding. Omschrijving Handleiding RaadDigitaal Android. Datum 29-01-2015 Versienummer 2.1

Handleiding. Omschrijving Handleiding RaadDigitaal Android. Datum 29-01-2015 Versienummer 2.1 Handleiding Omschrijving Handleiding RaadDigitaal Android Auteur SIMgroep Datum 29-01-2015 Versienummer 2.1 Inhoudsopgave HANDLEIDING... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3 2. RAADDIGITAAL INSTALLEREN...

Nadere informatie

Gebruikersinstructie nieuwe Statenleden ipad Air 2

Gebruikersinstructie nieuwe Statenleden ipad Air 2 Gebruikersinstructie nieuwe Statenleden ipad Air 2 Een drietal zaken zijn van belang om direct na in ontvangst name van uw tablet te regelen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Schakel uw tablet

Nadere informatie

Meer doen met uw ipad ios 9

Meer doen met uw ipad ios 9 1 Meer doen met uw ipad ios 9 Overzicht van de verschillen tussen het boek Meer doen met uw ipad (tweede druk) en het besturingssysteem ios 9 Hebt u een ipad met ios 8, dan kunt u een e-mail sturen naar

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Voordat u daadwerkelijk in het testcentrum gaat werken, is het belangrijk dat u eenmalig oude groepen deactiveert. Hiervoor kan

Nadere informatie

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop Handleiding NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING 1. Introductie 2. Configureren en bestellen 3. Sjabloon (categorieën en descriptors) 3.1 Lijst sjablonen 3.2 Sjablonen bewerken 3.2.1. Eigenschappen knop 4. Analyseren

Nadere informatie

Handleiding. Z factuur Archief

Handleiding. Z factuur Archief Handleiding Z factuur Archief INHOUDSOPGAVE 1. DASHBOARD... 3 1.1. Inloggen... 3 Inloggegevens vergeten... 3 1.2. Mogelijkheden Dashboard... 3 Instellingen, Abonnement Info en Adressenboek... 3 Facturen

Nadere informatie

Handleiding "Van Oirschot Onderweg"-App (ipad)

Handleiding Van Oirschot Onderweg-App (ipad) Handleiding "Van Oirschot Onderweg"-App (ipad) Als één van de eerste groothandels op de Belgische markt is Van Oirschot trots om u de "Van Oirschot Onderweg"-App voor ipad voor te stellen. Ga dus snel

Nadere informatie

Handleiding. Omschrijving Handleiding RaadDigitaal Android. Datum Versienummer 2.0

Handleiding. Omschrijving Handleiding RaadDigitaal Android. Datum Versienummer 2.0 Handleiding Omschrijving Handleiding RaadDigitaal Android Auteur SIMgroep Datum 30-09-2014 Versienummer 2.0 Inhoudsopgave Handleiding 1 Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 2. RaadDigitaal installeren 4 2.1.

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

edis ereader Handleiding

edis ereader Handleiding edis ereader Handleiding Inhoud Open de applicatie Boekenplank Kaartjes met titels Boekenplank menubalk Lees-modus Het downloaden van informatie Informatie bekijken Lezen en navigeren Tekst selecteren

Nadere informatie

ios 5-software update voor de ipad

ios 5-software update voor de ipad 1 ios 5-software update voor de ipad Apple brengt van tijd tot tijd updates van de ipad software uit. Hierin worden problemen opgelost of nieuwe functies toegevoegd. Enige tijd geleden verscheen de ios

Nadere informatie

1. Voer in de adresregel van uw browser de domeinnaam van uw website in, gevolgd door "/beheer".

1. Voer in de adresregel van uw browser de domeinnaam van uw website in, gevolgd door /beheer. Handleiding Fluitje van een Klik Snel aan de slag Popelt u om met het beheersysteem (CMS) aan de slag te gaan en wilt u vlug resultaat zien, kijkt u dan hieronder. U krijgt een korte uitleg in 12 stappen.

Nadere informatie

In dit aanvullende PDF-bestand krijgt u een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen ios 6 en 7.

In dit aanvullende PDF-bestand krijgt u een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen ios 6 en 7. 1 ios 7 op de ipad September 2013 is een update van het besturingssysteem voor de ipad verschenen waarbij het uiterlijk van de ipad flink is gewijzigd. Dit nieuwe besturingssysteem heeft de naam ios 7.

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.0

Handleiding ZKM Online. Versie 2.0 Handleiding ZKM Online Versie 2.0 Maart 2012 Inhoudsopgave Inloggen 3 Eerste keer dat je inlogt (basisonderdelen) 4 profiel 5 wachtwoord 5 bureau 6 consultants 7 instellingen 8 kleuren 9 licentie 10 ZKM

Nadere informatie

Quick reference Smartflow App

Quick reference Smartflow App Het opstarten van de app 1. Open de smartflow app. 2. U wordt gevraagd om een domein naam in te vullen. Vul de domein naam in die u heeft gekregen van 88degrees. 3. Log in met u inloggegevens. Het hoofd

Nadere informatie

Microsoft Offi ce OneNote 2003: een korte zelfstudie

Microsoft Offi ce OneNote 2003: een korte zelfstudie Microsoft Offi ce OneNote 2003: een korte zelfstudie Werken met OneNote: zelfstudie 1 MICROSOFT OFFICE ONENOTE 2003 ZORGT VOOR OPTIMALE PRODUCTIVITEIT DOOR EENVOUDIGE VASTLEGGING, EFFICIËNTE ORGANISATIE

Nadere informatie

Deel 1: de Maatwerk rekenen-route

Deel 1: de Maatwerk rekenen-route Opdracht 1 Opdracht 1: het invoeren van een nieuwe leerling 1. U start het computerprogramma door te dubbelklikken op het symbool van Maatwerk rekenen - oranje op uw scherm. 2. U gaat naar het beheerdersgedeelte

Nadere informatie

Handleiding ipad. Powered by

Handleiding ipad. Powered by Handleiding ipad Powered by Aan de slag Met deze handleiding kunt u direct aan de slag met de ipad. Hoe beeldbelt u met zorgverleners, familie en vrienden? Hoe werkt het aanraakscherm? Wat kunt u doen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding GO app 1.8

Gebruikershandleiding GO app 1.8 Gebruikershandleiding GO app 1.8 Voor raad, staten en bestuur GemeenteOplossingen 2012 1 GO app 1.8 Nieuw in deze versie Vanaf versie 1.8 beschikt de GO app over de mogelijkheid om notities te delen met

Nadere informatie

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Snelle start handleiding Boom testcentrum ggz

Snelle start handleiding Boom testcentrum ggz Snelle start handleiding Boom testcentrum ggz December 2015 Inhoud 1. Een account aanmaken 2 2. Een locatie toevoegen 4 3. Een medewerker toevoegen 5 4. Wachtwoord aanpassen 7 5. Credits aanschaffen 8

Nadere informatie

Q-global Handleiding AWMA-2 NL

Q-global Handleiding AWMA-2 NL Q-global Handleiding AWMA-2 NL Inhoud AANMELDEN... 3 Q-GLOBAL ACCOUNT ACTIVEREN... 3 UITLEGSCHERM... 3 STARTPAGINA... 4 AANMAKEN NIEUWE CLIËNT... 4 INVULLEN GEGEVENS... 5 GEGEVENS NIEUWE CLIËNT AANPASSEN...

Nadere informatie

Opgeslagen HZ wachtwoord(en) verwijderen Versie 1.0 DIENST INFORMATIEVOORZIENING & AUTOMATISERING 11-5-2016

Opgeslagen HZ wachtwoord(en) verwijderen Versie 1.0 DIENST INFORMATIEVOORZIENING & AUTOMATISERING 11-5-2016 Opgeslagen HZ wachtwoord(en) verwijderen Versie 1.0 DIENST INFORMATIEVOORZIENING & AUTOMATISERING 11-5-2016 INHOUDSOPGAVE 1.0 GOOGLE CHROME 2 1.1 Computer 2 1.2 Android device 2 1.3 iphone of ipad 2 2.0

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen 2005 NCS Commissie Wedstrijdzwemmen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Parkinson Thuis Probleemoplossing

Parkinson Thuis Probleemoplossing Parkinson Thuis Probleemoplossing Probleemoplossing Fox Inzicht App In sommige gevallen kan er een handeling van uw kant nodig zijn om ervoor te zorgen dat de apps altijd ingeschakeld zijn. Dit zal voornamelijk

Nadere informatie

Menu Door op de menuknop te klikken kunt u het hoofdmenu sluiten of openen. De menuknop is het icoon met drie streepjes vlak onder elkaar.

Menu Door op de menuknop te klikken kunt u het hoofdmenu sluiten of openen. De menuknop is het icoon met drie streepjes vlak onder elkaar. Start de Management Drives Viewer. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op de button om in te loggen. Na inloggen opent het hoofdmenu automatisch. Menu Door op de menuknop te klikken kunt u

Nadere informatie

FaceTime - Berichten - Telefoon (iphone)

FaceTime - Berichten - Telefoon (iphone) FaceTime - Berichten - Telefoon (iphone) FaceTime Met FaceTime kunt u video- of audiogesprekken voeren met iedereen die beschikt over een ios-apparaat of computer met FaceTime. Via de FaceTime-camera kan

Nadere informatie

1 Inleiding. WIND Internet / www.windinternet.nl 1

1 Inleiding. WIND Internet / www.windinternet.nl 1 1 Inleiding Om de Webshop goed te kunnen beheren is het noodzakelijk dat u kennis heeft van een aantal componenten. Door alle handelingen die nodig zijn te beschrijven wordt u in staat gesteld het beheer

Nadere informatie

Gebruikersinstructie herkozen Statenleden ipad Air 2

Gebruikersinstructie herkozen Statenleden ipad Air 2 Gebruikersinstructie herkozen Statenleden ipad Air 2 Een drietal zaken zijn van belang om direct na in ontvangst name van uw tablet te regelen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Schakel uw

Nadere informatie

Instructie Digitaal aantekeningen maken in pdf

Instructie Digitaal aantekeningen maken in pdf Instructie Digitaal aantekeningen maken in pdf Veel cursusmaterialen ontvang je in pdf. Om het digitaal werken eenvoudiger te maken, leer je in deze instructie hoe je gemakkelijk digitaal aantekeningen

Nadere informatie

HTS internet testen: testafnames via het internet en administratie op eigen pc

HTS internet testen: testafnames via het internet en administratie op eigen pc HTS internet testen: testafnames via het internet en administratie op eigen pc Na de installatie van het programma vindt u een icoon voor HTS op uw desktop, onder Start en in uw Programma folder. Wanneer

Nadere informatie

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3.

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3. 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 02 08 4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 03

Nadere informatie

Handleiding bij de DWO (digitale wiskunde oefenomgeving)

Handleiding bij de DWO (digitale wiskunde oefenomgeving) Handleiding bij de DWO (digitale wiskunde oefenomgeving) Versie oktober 2005 Peter Boon Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdpagina... 4 Inloggen als gast... 6 Inloggen als gebruiker/leerling... 9 Mijn profiel...

Nadere informatie

Sdu Jurisprudentie Handleiding

Sdu Jurisprudentie Handleiding Sdu Jurisprudentie Handleiding Inloggen Om in te loggen, klikt u op de knop Log in in de rechterbovenhoek van het scherm. Vul vervolgens uw gebruikersnaam in en klik op Log in. Er wordt nu gevraagd om

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews in the Cloud Handleiding voor de manager

HRM-Reviews Reviews in the Cloud Handleiding voor de manager HRM-Reviews Reviews in the Cloud Handleiding voor de manager In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met HRM-Reviews aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP:

Nadere informatie

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk... 1 1. Inloggen... 2 2. Zoeken naar documenten.... 3 3. Downloaden van alle documenten op factuurnummer.... 5 4. Order regels

Nadere informatie

Snelstartgids. Inhoud verpakking. De digitale pen

Snelstartgids. Inhoud verpakking. De digitale pen Snelstartgids Waarschuwing Deze Snelstartgids biedt algemene richtlijnen voor de installatie en het gebruik van IRISnotes. Gedetailleerde instructies over het complete functiebereik van IRISnotes vindt

Nadere informatie

HTS applicatie: digitaal testen via uw eigen pc met het Hogrefe TestSystem (HTS)

HTS applicatie: digitaal testen via uw eigen pc met het Hogrefe TestSystem (HTS) HTS applicatie: digitaal testen via uw eigen pc met het Hogrefe TestSystem (HTS) Na de installatie van het programma vindt u een icoon voor HTS op uw desktop, onder Start en in uw Programma folder. Wanneer

Nadere informatie

Inlogprocedure Comvio SBC Online

Inlogprocedure Comvio SBC Online Inlogprocedure Comvio SBC Online Toelichting In deze handleiding wordt beschreven hoe u gebruik kunt maken van Comvio SBC. Bestemming Dit document is bestemd voor klanten van Comvio b.v. Versie 1.0 Juli

Nadere informatie

SCORING VAN DE WMS-IV-NL OP HET ONLINE PLATFORM Q-GLOBAL

SCORING VAN DE WMS-IV-NL OP HET ONLINE PLATFORM Q-GLOBAL SCORING VAN DE WMS-IV-NL OP HET ONLINE PLATFORM Q-GLOBAL AANMELDEN Om te kunnen scoren op het online platform, dient u zich eerst aan te melden als gebruiker. De aanmelding voor het Q-global online platform

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2

Welkom bij de Picture Package Producer 2 Handleiding voor Picture Package Producer2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap

Nadere informatie

Gebruikershandleiding GO app 1.8

Gebruikershandleiding GO app 1.8 Gebruikershandleiding GO app 1.8 Voor raad, staten en bestuur GemeenteOplossingen 2012 1 GO app 1.8 Nieuw in deze versie Vanaf versie 1.8 beschikt de GO app over de mogelijkheid om notities te delen met

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap 2: Geselecteerde beelden controleren Stap 3: Voorbereidingen treffen om een korte

Nadere informatie

Overzicht functies (nieuw/gewijzigd) HRM-Reviews v.3

Overzicht functies (nieuw/gewijzigd) HRM-Reviews v.3 Overzicht functies (nieuw/gewijzigd) HRM-Reviews v.3 Layout HRM-Reviews Reviews heeft een compleet nieuw uiterlijk gekregen. De navigatiebalk is grijs met witte letters en heeft altijd de volgende knoppen

Nadere informatie

Download DIGIPRAAT in de Google playstore! Zoek naar eu.desmidt om DIGIPRAAT en DIGITAAL te vinden!

Download DIGIPRAAT in de Google playstore! Zoek naar eu.desmidt om DIGIPRAAT en DIGITAAL te vinden! Download DIGIPRAAT in de Google playstore! Zoek naar eu.desmidt om DIGIPRAAT en DIGITAAL te vinden! Inhoud Hoe werkt het:... 1 Aanmaken van een nieuwe groep met eigen afbeelding, tekst en spraak... 4 Instellingen...

Nadere informatie

Aanvullend bestand Meer doen met uw Samsung Galaxy Tab

Aanvullend bestand Meer doen met uw Samsung Galaxy Tab 1 Aanvullend bestand Meer doen met uw Samsung Galaxy Tab In dit aanvullende PDF-bestand staat een overzicht van wijzigingen van het boek in combinatie met een Samsung Galaxy tablet met Android 5 1 Foto

Nadere informatie

IRISPen Air 7. Verkorte handleiding. (Android)

IRISPen Air 7. Verkorte handleiding. (Android) IRISPen Air 7 Verkorte handleiding (Android) Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRISPen Air TM 7. Lees deze handleiding aandachtig door voor u deze scanner en de bijbehorende

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 mei 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 7 Mijn afspraken 8 Mijn dossier

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 De drie categorieën 3 2 Inloggen op MaakJeTraining 4 2.1 Registreren op MaakJeTraining 4 2.2 Inloggen met account 5 2.3 Veranderingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Cliëntportaal TMZ

Gebruikershandleiding Cliëntportaal TMZ Gebruikershandleiding Cliëntportaal TMZ Versie 1 september 2016 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Inloggen op Cliëntportaal TMZ... 4 3. Voorbeeld Cliëntportaal TMZ... 7 4. Mijn afspraken... 8 5. Mijn Dossier...

Nadere informatie

HTS online testen: het webportaal van het Hogrefe TestSystem

HTS online testen: het webportaal van het Hogrefe TestSystem HTS online testen: het webportaal van het Hogrefe TestSystem Bij www.hts-admin.net vindt u het webportaal voor gebruikers van het Hogrefe TestSystem. U kiest nu uit het linker menu onder aanmelden voor

Nadere informatie

Handleiding Cubigo Verenigingen en Organisaties

Handleiding Cubigo Verenigingen en Organisaties Handleiding Verenigingen en Organisaties Wij heten u hartelijk welkom bij, het platform waar de verbinding wordt gelegd tussen burgers, instellingen, bedrijven en verenigingen op een eenvoudige en gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

MAAK DE BITT GAMETABLET QW TB-G100 GEREED VOOR GEBRUIK IN EEN PAAR SIMPELE STAPPEN 1. ONDERDELEN 2 2. DE BASIS OPZET VAN ANDROID 2

MAAK DE BITT GAMETABLET QW TB-G100 GEREED VOOR GEBRUIK IN EEN PAAR SIMPELE STAPPEN 1. ONDERDELEN 2 2. DE BASIS OPZET VAN ANDROID 2 SNELSTARTGIDS MAAK DE BITT GAMETABLET QW TB-G100 GEREED VOOR GEBRUIK IN EEN PAAR SIMPELE STAPPEN INHOUD 1. ONDERDELEN 2 2. DE BASIS OPZET VAN ANDROID 2 3. TERUG GAAN NAAR HET VORIGE SCHERM 3 4. DIREKT

Nadere informatie

1. Installeren van de app ibooks

1. Installeren van de app ibooks Omschrijving ibooks is een ideaal programma voor het downloaden en lezen van boeken. ibooks bevat de ibookstore, waar u dag en nacht de nieuwste bestsellers en oude favorieten kunt downloaden. Uw boeken

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 11 Introductie Visual Steps 12 Nieuwsbrief 12 Wat heeft u nodig? 13 Hoe werkt u met dit boek? 13 Website 15 Toets uw kennis

Inhoudsopgave Voorwoord 11 Introductie Visual Steps 12 Nieuwsbrief 12 Wat heeft u nodig? 13 Hoe werkt u met dit boek? 13 Website 15 Toets uw kennis Inhoudsopgave Voorwoord... 11 Introductie Visual Steps... 12 Nieuwsbrief... 12 Wat heeft u nodig?... 13 Hoe werkt u met dit boek?... 13 Website... 15 Toets uw kennis... 15 Voor docenten... 15 De schermafbeeldingen...

Nadere informatie

Het aanraakscherm gebruiken

Het aanraakscherm gebruiken Het aanraakscherm gebruiken Je bedient je tablet met je vingers. Sommige toestellen kunnen ook met behulp van een speciale pen, stylus genaamd, bediend worden. Je gebruikt de volgende technieken. Tik Je

Nadere informatie

Met deze quickstart gids kunt u gemakkelijk en snel uw eerste kandidaat en sessie in het ITS systeem aanmaken.

Met deze quickstart gids kunt u gemakkelijk en snel uw eerste kandidaat en sessie in het ITS systeem aanmaken. Quickstart gids ITS Met deze quickstart gids kunt u gemakkelijk en snel uw eerste kandidaat en sessie in het ITS systeem aanmaken. Samenvatting Deze quickstart leidt u door het volgende proces : 1. Inloggen

Nadere informatie

Handleiding PAL4-iPad

Handleiding PAL4-iPad Handleiding PAL4-iPad Op deze sticker vindt u uw gebruiksgegevens. Bewaar deze handleiding dus goed! Powered by Aan de slag Met deze handleiding kunt u direct aan de slag met de PAL4-iPad. Hoe beeldbelt

Nadere informatie

tentoinfinity Apps 1.0 INLEIDING

tentoinfinity Apps 1.0 INLEIDING tentoinfinity Apps Una Help-inhoud Auteursrecht 2013-2015 door tentoinfinity Apps. Alle rechten voorbehouden. De inhoud is voor het laatst bijgewerkt op Augustus 6, 2015. Extra ondersteuningsbronnen beschikbaar

Nadere informatie

1. Over LEVIY. 5. Meldingen Wat zijn meldingen? 5.1 Technische melding toevoegen Hoe voeg ik een melding toe?

1. Over LEVIY. 5. Meldingen Wat zijn meldingen? 5.1 Technische melding toevoegen Hoe voeg ik een melding toe? Versie 1 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 06 5. Meldingen Wat zijn meldingen? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 07 5.1 Technische melding toevoegen Hoe voeg ik een melding

Nadere informatie

Econosto Webshop 2011 Documentatie

Econosto Webshop 2011 Documentatie Econosto Webshop 2011 Documentatie Econosto Webshop 1.Loginproces 1.1 Verstrekking Inlogcodes 1.1 Nieuwe gebruikers en bevoegdheden 1.2 Gebruikersinstellingen (bevoegdheden) 1.3 Inloggen 2. Bestelproces

Nadere informatie

Pearson Clinical Assessment. Afname en scoring van de BDI-II-NL-R. Q-global TM Handleiding

Pearson Clinical Assessment. Afname en scoring van de BDI-II-NL-R. Q-global TM Handleiding Pearson Clinical Assessment Afname en scoring van de BDI-II-NL-R Q-global TM Handleiding AFNAME EN SCORING VAN DE BDI-II-NL-R OP HET ONLINE PLATFORM Q-GLOBAL AANMELDEN Om een test kunnen afnemen of scoren

Nadere informatie

Gebruikers handleiding KBOF online voor clubsecretarissen en ringverantwoordelijken.

Gebruikers handleiding KBOF online voor clubsecretarissen en ringverantwoordelijken. Gebruikers handleiding KBOF online voor clubsecretarissen en ringverantwoordelijken. Met deze handleiding trachten we u wegwijs te maken voor het gebruiken van KBOFonline. De K.B.O.F wil hiermee de clubsecretarissen

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

Instructie digitaal invoeren van CRF formulieren

Instructie digitaal invoeren van CRF formulieren Instructie digitaal invoeren van CRF formulieren Inhoud: Het programma openen... 2 De startpagina... 3 Een patiënt selecteren in de startpagina... 3 De patiëntpagina...4 Een CRF formulier selecteren...

Nadere informatie

Werken met de bordboeken van die Keure. 2 De eerste stap: materiaal registreren op Knooppunt.

Werken met de bordboeken van die Keure. 2 De eerste stap: materiaal registreren op Knooppunt. Werken met de bordboeken van die Keure 1 Wat is een bordboek? Een bordboek is de digitale en interactieve versie van je handboek. Je kunt het bordboek gebruiken in combinatie met een digitaal schoolbord

Nadere informatie

Handleiding MOBICROSS actie banners

Handleiding MOBICROSS actie banners Handleiding MOBICROSS actie banners Met de kant & klare MOBICROSS actie banners vergroot jij je kans om sneller je netwerk te bouwen. Je kunt je eigen campagne maken door de banners op je website te plaatsen,

Nadere informatie

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Met deze handleiding maken wij u graag wegwijs op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U vindt hier stap voor stap uitleg

Nadere informatie

Snel starten met Testweb Diagnose

Snel starten met Testweb Diagnose Snel starten met Testweb Diagnose WAAR? Je vind Testweb Diagnose op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb Diagnose INLOGGEN

Nadere informatie

Werkinstructie Docenten Inlog

Werkinstructie Docenten Inlog Werkinstructie Docenten Inlog Versie: Januari 2011 Coachview.net: 2.1 Auteur(s): Remy Remery Dé nieuwe manier van samenwerken Inhoudsopgave INLEIDING 3 INDELING 4 INLOGGEN 5 COACHVIEW.NET INTERFACE EN

Nadere informatie

Wegwijzer handleiding

Wegwijzer handleiding Wegwijzer handleiding versie 2016.3.1 Met behulp van deze korte handleiding kunt u stapsgewijs een Wegwijzer onderzoek uitvoeren binnen Dariuz Works. U kunt een uitgebreide handleiding terugvinden op onze

Nadere informatie

Gebruikersinstructie nieuwe Statenleden Asus T100 en T300

Gebruikersinstructie nieuwe Statenleden Asus T100 en T300 Gebruikersinstructie nieuwe Statenleden Asus T100 en T300 Een drietal zaken zijn van belang om direct na in ontvangst name van uw tablet te regelen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Schakel

Nadere informatie

Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Android )

Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Android ) Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Android ) Inhoudsopgave Voordat u uw Brother-machine gebruikt... Definities van opmerkingen... Handelsmerken... Inleiding... Brother iprint&scan

Nadere informatie

Toewijzen van knoppen, dashboards & privileges

Toewijzen van knoppen, dashboards & privileges Toewijzen van knoppen, dashboards & privileges Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 pagina 1 van 29 Inhoudsopgave 1 Introductie...3

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig? 9 Hoe werkt u met dit boek? 10 Website 11 Voor docenten

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig? 9 Hoe werkt u met dit boek? 10 Website 11 Voor docenten Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig?... 9 Hoe werkt u met dit boek?... 10 Website... 11 Voor docenten... 11 De schermafbeeldingen... 12 1. De Samsung

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. mijncaress Cliëntportaal. Versie: 3.0

Gebruikershandleiding. mijncaress Cliëntportaal. Versie: 3.0 Gebruikershandleiding mijncaress Cliëntportaal Versie: 3.0 Gebruikershandleiding mijncaress Cliëntportaal Versie 2.0 Pagina 1 van 19 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inloggen in het Cliëntportaal...

Nadere informatie

De nieuwe wereld, de nieuwe WISC

De nieuwe wereld, de nieuwe WISC De nieuwe wereld, de nieuwe WISC De WISC-V is compleet herzien, vernieuwd en aangepast aan de wereld waarin wij nu leven. De WISC-V is de allernieuwste versie van s werelds meest gebruikte intelligentietest

Nadere informatie

Onderwijstools 2.0, Kennisnet

Onderwijstools 2.0, Kennisnet Onderwijstools 2.0, Kennisnet Gebruikershandleiding Kennisnet. Leren vernieuwen. Stichting Kennisnet Paletsingel 32 T 0800 321 22 33 2718 NT Zoetermeer M info@kennisnet.nl Postbus 778 I kennisnet.nl 2700

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING ELBAPRINT SERVICE

GEBRUIKERSHANDLEIDING ELBAPRINT SERVICE Softwarevereisten Stap 1: Inloggen of een account aanmaken Stap 2: Etiketformaat kiezen Stap 3: Achtergrond kiezen of vanuit een onbedrukt etiket werken Stap 4: Uw gegevens importeren in de etiketten of

Nadere informatie

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen CURSISTEN HANDLEIDING November 2009 E-mail: bedrijfsopleidingen@lumc.nl 2009 Alle rechten voorbehouden LUMC-Bedrijfsopleidingen Behoudens de in of

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package DVD Viewer. De Picture Package DVD Viewer starten en afsluiten. Beelden bekijken. Beelden naar een computer kopiëren

Welkom bij de Picture Package DVD Viewer. De Picture Package DVD Viewer starten en afsluiten. Beelden bekijken. Beelden naar een computer kopiëren Welkom bij de Picture Package DVD Viewer De Picture Package DVD Viewer starten en afsluiten Beelden bekijken Beelden naar een computer kopiëren Gekopieerde beelden bewerken Overbodige gedeelten van films

Nadere informatie

Flexweb gastouderopvang

Flexweb gastouderopvang Flexweb gastouderopvang Handleiding voor gastouders document-versie 1.04 Volwassen software waar je geen kind aan hebt! Copyright Copyright 2010 Dicon Development Center BV. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL

EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL premie- en inningssystematiek EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens bpfbouw en de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector. OVER DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Handleiding PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier De agenda in PlanCare 2 De agenda kent verschillende invalshoeken of benaderingswijzen. Centraal staat de Cliëntagenda waar alle afspraken en

Nadere informatie

SimPhone. Handleiding Gebruik. Nederlands. Versie 3.0

SimPhone. Handleiding Gebruik. Nederlands. Versie 3.0 pc SimPhone Handleiding Gebruik Versie 3.0 Nederlands Gefeliciteerd met uw SimPhone! Wist u dat? U heeft 1 jaar lang gratis hulp en ondersteuning van een SimCoach! Bel of mail een SimCoach + 31 (0)20 422

Nadere informatie

HANDLEIDING. coachtool

HANDLEIDING. coachtool HANDLEIDING coachtool INHOUD Inloggen Nieuwe groep aanmaken Groep aanpassen Groepen bekijken Deelnemer bekijken Acties bekijken en op acties reageren Coach berichten maken en reageren Notities maken en

Nadere informatie

Nummers en andere geluidsbestanden afspelen

Nummers en andere geluidsbestanden afspelen Muziek op de ipad Muziek en audiobestanden toevoegen U kunt op de volgende manieren muziek en audiobestanden op de ipad zetten: U kunt via de i Tunes Store op de ipad materiaal kopen en downloaden. Tik

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package DVD Viewer

Welkom bij de Picture Package DVD Viewer Handleiding van de Picture Package DVD Viewer Welkom bij de Picture Package DVD Viewer Welkom bij de Picture Package DVD Viewer De Picture Package DVD Viewer starten en afsluiten Beelden bekijken Beelden

Nadere informatie

Thuiszorg Meest gestelde vragen over

Thuiszorg Meest gestelde vragen over Veilig medicijngebruik en verbeterde therapietrouw Thuiszorg Meest gestelde vragen over CareXS Medicatiezorg Inhoudsopgave: Cliënten 1. Hoe maak ik een nieuwe cliënt aan? Pagina 4 2. Hoe kan ik een cliënt

Nadere informatie

Novell Messenger 3.0.1 Mobiel Snel aan de slag

Novell Messenger 3.0.1 Mobiel Snel aan de slag Novell Messenger 3.0.1 Mobiel Snel aan de slag Mei 2015 Novell Messenger 3.0.1 en later is beschikbaar voor uw ondersteunde mobiele ios-, Android- BlackBerry-apparaat. Omdat u op meerdere locaties tegelijkertijd

Nadere informatie

Handleiding voor het lezen van NRC Handelsblad of nrc.next op de ipad, iphone en ipod Touch

Handleiding voor het lezen van NRC Handelsblad of nrc.next op de ipad, iphone en ipod Touch Handleiding voor het lezen van NRC Handelsblad of nrc.next op de ipad, iphone en ipod Touch Klantenservice NRC Media 2015/2016 2 Inhoud Inhoud... 3 1. Installeren... 4 2. Account aanmaken... 6 3. Woonachtig

Nadere informatie